fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915"

Transkript

1 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag /)" fredag 9 og lørdag 8 kr. pr. maal; for Aalesund tirsdag 3, fredag 9 / 2 og lørdag 7 3 / 4 kr. pr. maal. For Nr. 4 og for Skjøtningberg og Hjelmsø optil 00 Forøvrig smaat. Landets skreifiske utgjør til 23 januar l.5 mill. stk., hvorav 0.4 hængt, 0.9 saltet, 878 bl. dampmedicintran, 69 hl. lever og 636 hl. rogn mot i 94 henholdsvis og i Finmarkens vinter STORSLDFSKErr fortsatte ogsaa i Søndre Søndmør var gjennemsnitsprisidste uke med et meget godt ut sen lørdag helt nede i 6 /2 kr. bytte. Ukefangsten blev alt er til 23 januar opfisket maal mot i tilsvarende uke ifjor maal storsild mot i 94, maal. Fisket foregik med gode fang i 93 og i 92. terfiske er beregnet til 30 november ster paa hele strækningen Svinøhavet aar er saltet maal mot 94. Griphavet. De største fangster ind i 94, i 93 og Priserne falder gjennemgaaende lakom til Kristiansund. Mandag var i 92. set er ialt 896 vere end ifjor, i Senjen 0 (ifjor 2 fisket smaat, men tirsdag indkom til maal mot 397 i 94, i 3) øre pr. for fisken og paa Yt Kristiansund 92 drivere med en gjen 93 og i 92. Til hjemme tersiden 8 (ifjor 23) øre; nemsnitsfangst av 98 maal og onsdag forbruk er anvendt 3072 maal mot 865 leverprisen var i uken for Senjen indkom 93 drivere til Kristiansund med i 94, 3400 i 93 og 480 i 92. (ifjor 23) øre og paa Yttersiden 99 maal i gjennemsnit pr. baat; nat Efter de opgivne priser skulde man 02 (ifjor 25) øre pr. liter. til torsdag hindret uveir for en stor anta at værdien av ukens fiske kunde Va a l' si l dfi s ke t er saa smaat bedel, men fredag indkom til samme sted ansættes til kr , hvorefter gyndt. Nordvest av Røvær hadde man 3 drivere med 42 maal som gjen værdien av det samlede fiske antagelig i ukens løp optil 8 maal paa baaten. snitsfangst og lørdag indkom 93 drivere kan sættes til ca Der gik 575 stk. sild paa maalet og med 20 maal i gjennemsnit. For Fetsildfisket i Hadsel og Bø i prisen var kr. 25 pr. maal. Kristiansund, hvorfra fisket blev drevet Nordlands amt var bra i uken. Garn Ban k fiske t. For Andenes og Bleik paa Griphavet, blev ukefangsten 58 5UO fisket gav fangster, fra 240 maal, er i uken 39 januar opfisket maa. Fra Aalesund blev ogsaa fisket igjennemsnit 20 maal, mest 23, hvorav torsk og i drevet med en stor Raate, mest motor streks sild. Der blev ogsaa optat endel uken 06 januar , hvorav baater, der hadde bra, men noget ujevne notsild. Prisen var for garnsild fra torsk. For Moldøen er i fangster. Tirsdag indkom til Aalesund 220 kr. og for notsild 45 kr. sidste uke opfisket fisk, 70 drivere med fra 060 maal, i pr. maal. Der blev saltet i uken hvorav 8000 sei, 3000 torsk gjennemsnit 20 maal paa baatn, fre fetsild. Lyngen fiskedes og 2000 hyse. dag 55 drivere med maal, ogsaa nogen sild, men mest smaasild, og lørdag 90 drivere 0350 i gjen anvendt til fabrikvare. nemsnit 38 maal. de øvrige dage Skreifisket har endnu ikke git Veiret. Meteorologiske Observar fisket for det meste hindret av noget større utbytte. Senjen er op va tor i u m beretter: UVelr. Ukepartiet for Aalesund blev fisket stk. mot ifjor. Paa Sydkysten har vinden i løpet maal. For Søndre Søndmør For Yttersiden av Lofoten er fisket av uken dreiet hele horisonten rundt, fiske des ogsaa bra, tirsdag indkom 76 bedre end ifjor, nemlig mot fra NO om søndag den 7, til NV om drivere med 25 maal pr. baat, fredag ifjor. For MykenValvær mandagen, SV og S i løpet av tirsdag, 30 drivere med 32 maal i gjennem paa Helgeland er ogsaa fisket be onsdag og torsdag, O og ONO fredag snit og lørdag l damper med 250 gyndt med noget bedre resultat end og lørdag. Styrken er svak eller laber maal og 95 motorbaater med en gjen ifjor til samme tid. Lofoten er par hele uken. nemsnitsfangst av 34 maal. Ukefang tiet endnu ikke nævneværdig, men en Vestkysten hadde søndag og mandag sten blev 9600 maal. For øvrig blev kelte forsøk har dog hat nogenlunde laber nordenvind, tirsdag sterk SSO, ukefangsten for Titran 2900, Biørn bra fangster. onsdag laber VSV, senere svak 80 sund 2600, Romsdalsværene 850, Finmarken var der megen veir eller OSO. Moldøen og Stat 320 og for Halten hindring i uken saa fangsterne var Nordenfjelds har man hat dels svake 260 maal. Prisen faldt ned sid st i smaa, bedst i Øksfjord optil 2000 sydlige og østlige vinde dels stille. Men r...._..._

2 24 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 27 januar 95 fra Lofoten meldes tirsdag storm fra SV, næsten orkan om morgenen; onsdag stille, senere svake sydlige og østlige vinde, lørdag laller NV. Paa Finmarkskysten hadde man laber østlig til sydlig vind hele uken. Storsildfisket. Telegrammer. Opslag 5. 9/: Storsildfisket: Til Søndre Søndmøl' idag fra Svinøhavet 76 motorbaater maal, størrelse , pris omkring' 0, kort drivning endel vendereise. aften landligge, sydvestkuling. Til Aalesund idag 70 drivere, drevet hele linjen Svinøhavet Ona maal, pris 3, iaften antagelig landligge. Romsdalsværene : nat fra Onahavet 24 lllotorbaater maal, pris 9] O. aften ruskeveir. Opslag 5. 20/: Storsildfisket: Til Søndre Søndmør yderligere igaaraftes dampskib fra Svinøhavet 00 maal, pris. Tilstede fiskedamper 25 motorbaater, kjøpefartøi, 24 landkjøpere, 020 mand. Sydvest kuling landligge. Aalesund storm, landligge. Tilstede l fiskedampskib, 70 lllotorbaater, 3 saltere og isedampere, 20 landkjøpere, 80 llland. ROlllsdalsværene landligge. Tilstede 55 motorbaater, 6 landkjøpere, 390 mand. Opslag 5. 20/: Storsildfisket: gaar til Kristiansund fra Griphavet og Onahavet 73 fiskedampere og 9 motorbaater maal, størrelse Pris 3. gaaraftes storm og landligge. Til Titran igaar 22 drivere maal, pris llp/2' gaaraftes sydvestkuling, landligge. Opslag 5. 2/: Storsildfisket: Halten: Siden sid ste telegram 5 drivere ialt 260 maal, pris 0 saltet. Snestorm av sydvest. Kristiansund: Utrygt veir, men driverne utreist igaar. Tilstede 78 fiskedampere, 20 motorbaater, 46 seilsaltere, 0 saltelægtere, 5 saltedampere, 2 isebaater 35 salte og iselag paa land, 320 mand. Opslag 5. 2/: Storsildfisket: Aalesund og Søndre Søndmør almindelig utseiling idag. Opslag 5. 22/: Storsildfisket: Titran: Uveir sidste dage, igaar 2 drivere 3025 maal, pris. Veiret bedre, almindelig utseiling. Til Kristiansund: gaar fra Griphavet 93 fiskedampere maal størrelse 545/600, pris 2. Til Bjørnsundsværene fra Onahavet forleden dag 28 motorbaater lno5 maal, pris 90 / 2, Veiret utrygt, men driverne utreist. Til Moldøen idag' 5 storbaater maal, pris, til Statlandet 8 baater 550 maal, pris ukjendt. Opslag 5. 22/: Storsildfisket: Til Kristiansund idag fra Griphavet 00 fiskedampere og 3 motorbaater maal, størrelse , pris 80, utrygt veir, endel (lrivere utreist. Til Aalesund idag fra SvinøhavetStorholmenOna 55 damp og llotorbaater, maal, størrelse )60580, pris 929 /2, Til Søndre Søndmør idag fra Svinøhavet 30 motorbaater maal, størrelse , pris 9 / 2 8 / 2 ; faa kjøpere, salt og tøndemangel. Opslag 5. 23/: Storsildfisket: Til Titran idag 2 drivere 2305 maal, pris 99 / 2, Ukekvantum 2900 maal. Til Romsdalsværene hlag fra Onahavet 20 motorbaater 8300 maal, pris 78 kjøpere mangler, godtveil'. Ukefangst 850 maal. Til Aalesund idag 65 motorbaatel' og 25 dampere, 0350:38 maal, middelspris 7 3 / 4, Ukekvantum 5000 maal, hvorav 7500 saltet. Til Kristiansund idag fra Griphavet 70 fiskedampere og 23 lllotorbaater maal,' pris 7 / 2 8 / 2, Ukekvantum lllaal, hvorav saltet. Til Bjørnsundværelle igaar 39 motorbaater maal, pris 90. Ukefangst 26UO maal. Til l\foldøen idag 4 motorbaater 2On maal, pris 0. Fangstfeldt 04 mil nordvest av Kraakenes. Til Statlandet 9 baater 3300 maal. Ukekvantum for Moldøen og Stat 320 maal. Til Søndre Søndmør idag fra Svinøhavet fiskedamper 250 maal, 95 motorbaater maal, størrelse , pris 67. Ukefangst 9600 maal, alt saltet. Samlet ukefangst 9 i 030 maal, hvorav iset, saltet 800 hj emmeforbruk, totalkvantum maal, hvorav 896 iset, saltet, 3072 hjemmeforbrnk mot ifjor og i OlJslag 5. 23/: Storsildfisket: Til Titran igaar 23 drivere maal, pris 0. Til Romsdalsværene igaar fra Onahavet 8 motorbaater maal, pris 90. Opslag 5. 25/ : Storsildfisket: Til Titran yderligere lørdag 6 drivere maal, pris 99 /,. Romsdabværene igaar 29 motorbaater maal, pris 7, idag jevnt daarlig fiske, høist 4 maal. Aalesund fra SvinøhavetStorholmen 35 drivere maal, pris 8. Søndreøndmør igaar 2n og idag 5 motorbaater maal, pris 7 /28, almindelig utseiling. l\oldøen igaar 3 drivere 528 maal. Statlandet 2 drivere 22 maal. Til Kristiansund igaal' og idag fra Griphavet 35 fiskedampere og 9 motorbaater maal, pris 7,'28/2' utreise. Opslag 8. Trondhjem 23/: Opsynsbetjenten Halten telegraferer: Siden sidste rapport i Haltendistriktet 5 drivere 260 maal, pris 0, saltet 432 væsentlig Halten. alt 937 maal, saltet handelsvare 547 tell'. Opsynsbetj enten Titran telegraferer: Ukeparti storsild 2900 maal, derav sendt fersk 900 maal, saltet 300 Gj ennemsnits ukepris. Stiftamtmanden. Vaarsildfisket. Opslag 9. Haugesund 23/: Vaarsildfisket: Ved drivnillg optil 8 maal, gjennemsnitlig 2 maal hver gang, denne uke nordvestenom Røvær; størrelsen 575, middelpris 25. Samtidig fornemmelse StolmenFedj e. llat en skøite 25 maal drivgarnsild utenfor Bulandet. Buvik. Opslag 9. Haugesund 25/: Vaarsildfisket fremdeles smaa drivgarnsfangster utenfor Bulandet, Fedj esolsvik og Røvær; størrelsen Utenfor Solsvik, nær land, aate idag. Buvik. Opslag 2. Haugesund 22/: Sild og fisk fornemmes nordenfor Sælbjørnsfjorden, Stolmen Fedj e. Omtrent 2 mil nordvestenom Røvær 20 farkoster imorges 072 / 4 maal clrivgarnsild, størrelse 575, pris 22. Opsynet. Opslag 2. Utsire 23/: Hval for syd og nordsiden idag. Opsynet. Opslag 2, Fedje 24/: gaaraftes 2 drivere 20 og 2 / 2 kasse Nordnæs Fedje. Opsynet. 0l)slag 2: Fedje 25/: nat 9 drivere fra 2 til / 3 maal vest Fedje. Opsynet. Opslag 2. Fedje 26/: Meget rigt landfiske ved Fedj e. 2 drivere, god fangst. Opsynet. Skreifisket. faa linetrækllinger, optil 30 stk. Røst: ntet nævneværdig opfisket. Landligge for storm. Tilstede 3 garnmotorskoiiter, 34 garnbaater og 4 linebaater 492 maal. Selvær, Myken: Opfisket stk. skrei, hvorav hængt 000 stk., eksportert Lever O, damptran 55, rogn 36. Priser: Fisk 0 øre, lever 5, rogn 0. Fiskevegt , leverholdighet 300. Amtmanden. Opslag 30. Svolvær 24/: Ankomne baater 255, hvorav 66 garnbaater, kjøl)efartøier 2, fiskeforsøk fredag, lørdag linebaater Henningsvær, Skallene , Balstad , Nufsfjord , Reine Garn Skroven 240. Dypsagn Skroven Fiskepris 0 Øre kiloet. Godveir. Utvalgsformanden. Opslag 3. Tromsø 23,': Karlsøy hittil opfisket torsk, alt saltet, pris 0 øre, lever. Fra Hellesøy endnu ufuldstændige meldinger. Amtets totalkvantum , iset 42700, hængt 53 00, Raltet 393 :d00, damptran 33 hl., rogn 08, lever 7. Stiftamtmanden. Opslag 32. Vadsø 23/: Liner Skarvfjord , Havøsund, Maasø 00200, enkel 550, Hjelmsø 20000, Tufjord, Rolfsø 00300, Snefj ord, Gj esvær ikke nævneværdig. Oksefjord optil 2000, Skjøtningberg 00, Vardø stormhindret Vardø herred torsk. Forøvrig stormhindring. Amtmanden. Opslag 32. Vadsø 25/: kvantumsopgaven for oktobernovember er resten av det opfiskede kvantum torsk saltet til klipfisk. Amtmanden. Opslag 36. Røst 22/: Til dato intet nævneværdig opfisket. Denne uke landligge for storm. Tilstede 3 garnmotorskøiter, 34 garnbaater, 4 linebaater, 492 mand. Opsynsbetjent. Opslag 36. Værøy 22/: Ubetydelig opfisket faa baater indmeldt 2 delvis sjøveirsdage, faa linetrækninger optil 30 stk. Opsynsbetj enten. Opslag 36. Bø i Vesteraalen 23/: kke nævueværdig torskefiske Hovden liner og garntrækninger , Nykvaag liner og garn 0, 50, 30, Aasandfjord garn optil 00. Strømsjø, Skaarvaagen og Skagen, samtlige driver paa sildefiske. Fiskevegt , tranprocent Priser torsk 0, lever 0. Til dato intet nævneværdig parti. Lensmanden. Opslag 36. Tunstad 23/: Øksnes. Belæg som før. Opfisket = stk. tork, hvorav saltet kilo 7 400, hjældhængt , iset 8 634, 62 hl. rogn iset, 025 kveite og hyse, iset 288, 70 brosme hængt. Hl. damptran, 22 udampet lever. Priser torsk 0, lever 02, rogn 70, smaafisk 80, kveite hele, 2 delvise sj øveirsdage. Gj ennemsnitsfangst garn 20, natliner 50, igaar enkelt trækning' 370. Dagliner Ytterbakken , strømhindret. Opsynsbetjenten. Opslag 36. Dverberg 23/: Siden sidste beretning 2 hele, 3 delvise trækningsdage med fangst fra for Andenes fra for Bleik og for Nordmjele. Det opfiskede kvantum er nu = stk. torsk, hvorav saltet, iset, resten hængt, smaafisk, 3500 kveite, 805 hl. lever, hvorav dampet 770 hl. dampmedicintran, 430 hl. rogn, priser torsk , smaafisk , kveite pr., lever 0.0, rogn 0.05 pr. liter. Tilstede 04 baater, 50 mand, 26 kjøpere. Leverholdighet, fiskevegt uforandret. Av fiskepartiet er opfisket ved Andenes kg'. torsk, anden fisk. Ved Bleik Opslag 29. Bodø 23/: Yttersiden: Dverberg, Øksnes og Bø opfisket stk. skrei, hvorav hængt stk., saltet stk., resten iset. Lever 827 bl. dampmedicintran 88 hl. Rogn 492 hl. Priser: Skrei 8, 9, 0 og )'. kg, lever 0, og 2 pr. l, torsk, 3430 anden fisk. rogn 5, 7 og 0 pr. l. Fra Bø er ukeberetning mottat uten angivelse av parti der ikke er nævneværdig. Værøy: Ubetydelig opfisket faa baater, indmeldt 2, delvis sjøveirsdage, Ved Nordmjele 6040 torsk, 320 anden fisk. Lensmanden. Opslag 8. 25/ : Landets skreifiske til 23 januar.5 mill. stk., hvorav 0.4 hængt,

3 27 januar 95 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN saltet, 878 hl. dampmedicintrau; oh hl. lever til andre transorter 636 hl., rogn mot Finmarkens vinterfiske beregnet til 30 november. Fetsildfisket. Opslag 48. Bodø 23/: Hadsel: Denne uke sat Eidsfj orden et par ubetydelige stæng smaasild, optat ialt 2000 maal derav til sildoljefabriker 800 til agn 200. ngen notstæng gjenstaar. 5 posenotbruk poset indre Vesteraalsfj orcl 500 maal, alt solgt sildolj efabriker. Garnfisket indre Vesteraalsfjord ytre Eidsfjord uj evnt, tildels meget godt, gj ennemsnitlig 3 5 rna al. Opfisket garnsild 6000 maal, derav eksport fersk 400 maal, resten saltet handelsvare 8500 Pris notsild 45, garnsild 220, tilstede 28 kjøpere, ca. 20 notbruk, 400 drivere. Bø: Siden ny ta ar er ved Gudvaag sat 9 mindre stæng, 5 notstæng er optat, drivgarnsfisket sidste uke paa indre Vesteraalsfj ord fra 2 til 40 gj ennemsnitlig 20 maal. Opfisket sidste uke garn sild 200 maal, hvorav saltet til handelsvare 800, sortement mest 2 og 3streks, fin kvalitet. Pris garnsild 420. Notsild optat siden nytaar 2500 maal, hvorav alt eksportert i is. Pris notsild 5, udmerket kvalitet. Tilstede 0 notbruk, 00 drivere, 3 kj øpefartøier, 6 landkj øpere, alt opfisket inden amtet maal, hvorav ::;altet handelsvare 6473, iset til eksport 2200 maal, til sildoljefabrikel' maal, hermetikfabriker 6550 rna al og 00 kasser, skjærsild 84600, saltet agn 700 tdr, 300 maal, resten som før. Amtmanden. Opslag' 49. Tromsø 23/: Lyngen Storfj orden mindre stæng, garnfisket uj evnt, optil 3 maal. Kjosen 5 nye stæng, garnfisket 06 maal, denne uke optat 2600 maal fabrikvare, 600 agnsild, 300 solgt hermetikfabriker, saltet handelsvare 350 tønder, priser som før, tilstede 35 notbruk, 70 garnfiske. Lyngen hittil optat maal anvendt saaledes: fabrikvare, 2300 agnsild, 2900 saltet handelsvare, 300 hl. hermetikfabriker, 800 skj æresild. Stiftamtmanden. Opslag 50. Vadsø 24/: Talvik forløpne uke 4 mindre agnsildstæng væsentlig Ytre Langfjord og Bakkarfjord ved Komagfjord. Pris kr Storm sinker agnsildindtagning, optat ialt maal, derav til agn 300, fabriker 9900, iset for ansjosnedlægning 2000; resten hjemmebrukt. Amtmanden. Utenlandske fiskerier. Uken 723 januar Det sve n s k e s i de fi s k e for Bohuslen gav i uken en fangst av 9 30 hl., hvorav blev saltet 2872 hl. alt er til 23 januar opfisket hl. mot i 94 og i 93. Saltet er ialt 4989 hl. mot 5222 i 94 og i 93. Ukepartiet bestaar for en stor del av smaasild, saa prisen lørdag var fra 8 6 kr. pr. hl. Nu sid ste mandag var der et godt smaasildfiske, pris 89 kroner. Telegrammer. Det svenske sildefiske. Opslag 4. 9/: Sildefisket Bohuslen: dag intet sildefiske for tiltagende uveir. Opslag 4. 20/: Sildefisket Bohuslen: Utsigter til storsildfiske, hvis veiret tillater driften. Sildestim paa indgaaende. Opslag 4. 2/ l: Sildefisket Bohuslen: Storm og uveir hindret fisket igaar og idag. Opslag 4. 23/ l : Sildefisket Bohuslen: gaar noget sildefiske, blandet vare, pris 7 5. Strømhindring. Opslag 4. 25/ : Sildefisket Bohuslen: Uke fangst 930 hl: hvorav saltet 2872 hl. Totalkvantum hl. mot i 94 Paa mandag ankom 2 dampskibe fra Kristiansund N med itlt 7800 kasser; prisen for den først ankomne baat begyndte med 28/ 26/ i lokassevis, men disse priser blev straks reducert til 23/9/, hvortil halvparten av begge laster solgtes og resterne blev den følgelde dag solgt til 9/9/6, samtidig som en nyankommen last av 202 kasser solgtes til 20/ unctagelsesvis 2/ for enkehvis smaasalg. Der var endel rester av sidstuævnte baat som og i 93. Totalsaltning 4989 hl. solgtes paa onsdag til 23;' Det var mot 5222 i 94 og i 90. Prisen almindelig tilfredshet med kvalitet var lørdag fra 8 6 kr. Opslag 4. 26/: Sildefisket Bohuslen: saavelsom pakning. under betragtning gaar godt sildefiske, mest bladsilcl, pris 89 av de raadende vanskelige transportforholde, men som uheldigvis tok en kr. hl. anden vending med en last paa onsdag Sardinfisket. av 2508 kasser, ti efterat prøverne Til Bergens børs telegraferes: Bilbao 25/: var sat paa markedet for ins)ektion, ntet sardinfiske. Markedsberetninger m. v. Uken 7 23 januar. opstod der et umiskjendelig uttryk av misnøie med pakningen, som utartet sig i den grad, at der var fare for at hele lasten var bleven boycottet og ingen kunde vite hvad som senere vilde hændt. Heldigvis var der ingen sild paa markedet og forbitrelsen mot Fra Norges fiskeriagent i Englarid, pakkerne la sig efterhvert, saaat en dat. Hull 4 januar. større del solgtes til 7/8/6, mens Sildehandelen i tidsrummet resten gik til hvilkensomhelst pris. 4: jan u a r. den første uke av dag (torsdag) ankom en last paa 2600 aaret forekom kun 400 kasser norsk kasser, som solgtes ut i en fart til sild paa dette marked, som ankom 20/24/6; den ældste veteran paa med iernbane via Newcastle og solgtes isetsildeksportens omraade opnaadde til 34/35/. En saa liten tilførsel toppriser. og høi pris for norsk storsild har kun Utsigterne for fersk sild er meget en gang før forekommet, da en last fra gode under hensyntagen til moderate, Abelvær, for 8 aar siden, solgtes til regelmæssige tilførsler og av god kva 38/ kassen. Men det var mere liv i litet og god pakning. forretningen og andre salgsforholde Det er imidlertid meget vanskelig den gang efterat de store indancs for nogen at uttale sig om begivenkjøpere, som skik og bruk var, ind heternes gang tilsjøs, men det er stor fandt sig saasnart den nor8ke og sven sandsynlighet for at det blir snart ske sild var i anmarsch. Disse folk livligere paa krigsskuefeltet tilhavs. spekulerte i hundreder og tusener av Man maa derfor være forberedt paa kasser for dagen. Handelen har siden alle eventualiteter og at indsluænke flere aar tilbake helt forandret karak saavel eksporten som risikoen paa 8n ter, ti nutildags skal salgsmændene kjøl. Det rigtigste er, at avskiberne ogsaa være detaillister, som i gamle slaar sig sammen og derved fordeler dage var uhørt og som hener ikke risikoen mest mulig. burde ha fundet sted. Omsætningen paa vort marked har i denne uke været ret livlig. Der er fiskenød, saavelsom sildenød over hele Storbritannien. Og saaledes lykkedes det at faa meget høie priser for de 5,329 kasser iset storsild fra Romsdals amt. Et saa stort kvantum er ogsaa toppen av, hvad markedet kan taale, uten at tape balansen. Telegrammer. Salisildmarkedet. Opslag. 2 /: Norges sildelager pl'. 3/2 050 mest fiskepakkede tønder. mot i 93, i 92, 3498 i '9, i 90, 285 i 909. Derav tønder fetsild, 9253 slandsild, 0 Nordsjøsild storsild. Av fetsild Bergen 22707: Trondhjem 2937, Haugesund 6700, Bodø 3950, Aalesund 3590, Kristiania 363, Kri

4 26 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSk FtSKERBEDRF'r FRA FSK:ERDRffiK'ØREN 27 januar 9!) stiansnnd 600, Svolvær 800, Sandnessjøen 240. Av storsild Bergen 786, Kristiansund 3500, Trondhjem 3825, Aalesund 336\:). Av slandssild Aalesund 566, Haugesund 30.:., Skudeneshavn 800, Stavanger 550, Kristiania 404. Desuten uskaaren og skaaren sild 2679 smaasild, 740 krydret bladsild og 24' krydret slandssild. Opslag. 25/: Fiskeriagent Asserson telegraferer: Saltsildmarkedet : Stettin stor forretning alle sorter, fetsild 8/0 stk. J/! , 0/2 5254, 2/4 4649, 4/L /20 og 20/ , 25/ ogsa god forretning slo sild, 5/600 stk. J/;&.33, 6/ , uganet 4/500 J6. 33, kjæresild rolio'. Kønigsberg: Markedet rohg. Hamburg: Fetsild begjæret 8/9 stk. Jp&. 5455, 9/0 552, 0/2 45, 2/4 38, uganet slosild rolig, 350/400 36, 400/ , for ganet god efterspørsl 5/66/00 stk. ombinert handles til 32 Clf, bruttoprs 35, skjæresild meget rolig, prser Tranmarkedet denne uke rolig, noteringerne omtrent som sidst berettet. Fersksildmarkedet. Opslag 2. 20/: Fiskeriagenterne telegraferer: HamburgAltona : Via Fredrikshavn endel kasser storsild, forhaandssolgt 7 9. dag forhaandssolgt et andet parti til 9 mark kassen. Hull: 0000 kasser storsild delvis solgt 820 shillings kassen. Markedet flaut. Opslag 2. 20/: Fiskeriagent Asserson telegraferer: HamburgAltona : Tore Hafte endel kasser storsild 92, ubetydeligheter 22. ukepris for norsk 7 22, 540 smaa svensk sild 24 mark kassen. Opslag 2. 20/: Fiskeriagent Johnsen telegraferer: Hull: 3400 kasser storsild, pris :7 / 2, kjøpere refuserer endl av lasten fra gaar paa grund av slet paknmg og' kvalitet. Opslag' 2. 22/: Fiskeriagent Johnsen telegraferer: Hull: 6000 kasser storsild, 0 2 shillings kasseil. Kl i pfiskmarkedet. Opslag 5. 26/: Generalkonsulen Bilbao telegraferer: Salg 500 nor ilk, beholdning 700. Priser uforandret. Santander : mport 325 norsk, salg 75, beholdning 80. Priser uforandret. Paris 00.45, London Konsultberetninger. Fra konsulatet i Genua, dat. 2 januar 95: Siden min indberetning av 8 f. m. er der til Genua indført fra Norge: Stokfisk: med Otto Thoresens linje 63 baller Klipfisk: norsk med Otto Thoresens linje, 900 baller 4500, islandsk 638 baller Bilbao. mport pr. dampsk. "San Stokfisk: Lucar(L 6800 norsk og 470 færøisk. Bergen: Salg 4700 norsk og 470 færøisk. Be lma tynd vestre, holdning pr. 6/ 2200 norsk. " fyldig do. Prisen for lste sort opgaves notert smaa do. til pesetas 54 a 56 for norsk og pese Finmarken, " lma 200, tas 65 a 70 for færøisk. 2400, 4600, Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat.. De herværende importørers salgs 8 Januar. 95: mport og omsætmng. pnser en gros stiller sig nu saaledes: fra 06 januar 95 av klipfisk, l alt pr. kvintal a 50, androg til: Markedets tendens flau flau flau Pris pl'. 00 ufortoldet Lit. 46/48 28/30 28/30 Santander. Salg 20 norsk. Be , flau 28/30 holdning pr. 6/ 30 norsk. Klipfisk: Prisen for lste sort opgaves notert slandsk flau 00/05 til pesetas 50 a 52 for norsk. labrador st yle rolig 82/86 Paa Madrids børs notertes idag: Egte labrador rolig 82/ Pesetas 0.20 pr.l00frcs. a/v/paris. Alt ; 4 % kontant, frit fra lager " 25.40" l.,g ))" London. i frihavn, efter Genua vegt. følge indberetning fra vicekonsulaterne var sardinfisket under forrige uke noget bedre i Vigo, hvor 504 kurver opfiskedes, likesom man Santander fisket noget om end ikke Av stokfi"k er her smaa beholdninger: hvori mot rikelige beholdninger av klipfisk. Fra konsulatet i Rio de Janeiro til Opslag 2. 22/: Fiskeriagenterne tele meget. Utenriksdepartementet, dat. 5 desemgraferer : Hull: Via Newcastle 700 kasser Fra Gijon ingen underretning, hvil b 4 storsild lll/!! shillings kassen. Hamburg er 9. Altona: Endel kasser storsild ket formodentlig betyr, at der paa den tidsrullmet 5 desember an. Svensk smaasild 36 mark kassen. kant av kysten intet er fisket. kom til Rio de Janeiro følgende partier Opslag' 2. 25/: Fiskeriagent Johns.en, Til Vigo ankom 520 rogn. Der lrll'pfisk'. Hull, telegraferte gaar: 4000 kasser storsld,. " pris 23 shillings kassen. solgtes ltt under uken, saa behold Via Liverpool (skotsk fisk) 2400 Opslag 2. 26/: Fiskeragenterne telegrallingen ved dens slut anslaaes til omferer: Hull: 4500 storsld, solgt 23,.. kasser. endel 4 / 25 / 2 shillings kassen. Hamburg krmg 600 Fra Kristiansund og Aalesund 240 Altona: Helge endel kasser storsild, prisen hele og 400 halve kasser. ved ankomsten 922, i slutten av uken nedover til 7. Ukepris storsild 723, svensk Fra legationen i Havana, dat. 7 Beholdningen antages nu at være sild 22 mark kassen. januar: Angaaende klipfiskmarkedet i gaat ned til ca kolli, og mal'. Opslag 2. 26/: Fiskeriagent Asserson Havanna i tidsrummet 8/ 28/ 2 2 med l l telegraferer: HamburgAltona: Helge idag kedet sies at være noget ettere, ene endel kasser storsild, auktionspris 68 / 4 deles følgende: elet i den senere tid har været. Jf6. kassen. ncførselen androg til 540 kasser Detaljpriserne ligger fremdeles usik Ferskfiskmarkedet. Opslag 3. 20/: Fiskeriagent Asserson telegraferer: HamburgAltona : Sidste dage endel kasser fisk, derav megen sei, priser hyse lys 2840, mørk 24m, torsk 28, lange 923, sei 59, kveite 3095, rødfisk Opslag 3. 25/: Fiskeriagent Asserson telegraferer: HamburgAltona : Priser hyse lys 2840, mørk 2528, torsk 228, sei 82, rødfisk 92, lange 2229, flyndre 230, kveite 793, pigvar, de daarlige priser lørdag' middag. og 6 tabaler. kert an. Junta dos Corretores opgir Beholdningen pr. l, januar var an for uken 30 november5 desember slaat til kasser norsk fisk og for kassefisk en pl is av mellem 44 og 700 kasser skotsk. 47 milreis pr. kasse og for uken 72 Priserne var ifølge" Revista Official" desember 40 a 46 milreis pr. kasse. for norsk fisk $ og for Fra andet hold opgives 38 a 48 milskotsk $ 8.25, der noteres for den norske reis pr. kasse. vare $ 8.75 og for den skotske $ Kursen paa brasilianske milreis har Kur ser: i de sidste dage været omkring 4 d. London 60 div ( a $ 4.44) med fast tendens. 9 a 9 / 8 % P. Paris 3 div... 5 /2 a 5 5 / 8 O/o P.. Hamburg 3 d/v. 8 7 / 8 a 9. % P.

5 27 januar 95 UKENTLG E MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 27 Opgave over det skotske sildelager Statistik over Hollands sildefiske og sildehandel desember 94 pr. 3 desember 94. og i aaret 94. ndberetning fra Norges fiskeriagent i England, dat. Hull, 7 januar 95. Østkysten. 94 Vraket: Tønder La Full Full Mat Full Filling Mattie... " 236 La Spent Spe.nt.... j 3 85 kke vraket alt Vraket: Orknøerne og Shetland. La Full Full Matfull FiUing Mattie (Ved fiskeriagent Asserson). ndbragt fra sjøen ): 93 Tønder Fuldsild Matties Tomsild Uganet Tils Desember " 2 78 " n 80 " " 975 Tils.2mdr " " " " 6508,,02959 " l ndført fra utlandet: 2 ) Totalsum av egen fangst og ind S tor b ntanmen... tdl'. før sel: 2) Norge " Desbr Andre lande " " Tils. desember 94.., 345 Tils, 2 maaneder "" " " Tils. 2 maaneder " Ut f ø l' sel a v s il cl : 2) " Desb. 94: Til Amerika 0202 "Europa " Tils. cesbr " Tils. 2 mdr ) " " La Spent l) tønde = 20 2) tønde = 50 3) Dette tal var i forrige opgave opført med sidste opgave gjøres opmerksom paa at det var for høit. Tallet pr. 3 desember er rigtig. kke vraket alt Vestkysten. kke vraket 7 76 Tilsammen Fiskemarkedet i Bergen. Omsætningspriser for fiskeriprodukter i Bergen ved noteringsutvalget. (Opslag paa Bergens børs). Va l' e s o l' t M.anda g Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 8/ 9/ 20/ 2/ 22/ 23/ Sild: [kr. kr. kr. kr. kr. kr. Tilvirkning av klipfisk paa Kanariøerne St 'ld fl O 400 l' r '8.. l', / Konsul V. Klouman, Barcelona, hal meddelt følgende: Fetsildfisket 94,5 til 23 januar 95. Som tidligere indberettet tilvirkes der paa øen Gran Canaria i byen Las Distrikt Palmas et slags klipfisk, der eksporteres til Vestafrika og Vestindien Fisken fanges i nærheten av Sahara F' mmar k ens am t.... bankerne. Det ser ut til, at foreta T romsø am t.... gen det er lønnende, da der i Las Nordlands amt.... Palmas er blit oprettet to fabrikker Namdalen.... for tilberedning av fisken. En av disse Søndre Trondhjems amt.. fabrikker skal ha anskaffet en større Romsdals amt.... trawler. Den aarlige produktion an Nordre Bergenhus amt... alt optat maal slaaes til ca. 750 tons. at set maal Derav Solgt SildeOlje fabrikker maal Saltet

6 pr. "_.. L _._"._ 28 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 27 januar 95 Byer og distrikter Fetsild Vaarsild Norges sildelager pr. 3 desember 94..p <J.)... Fiske Skaaren slands Nord :;..., gj sild sjøsild Storsild Totalsum pakket og' Ansjos '"0.0 i smaasild :;..., P:: Tromsø... [, Svolvær Bodø Sannessjøen Rørvik... l { ) 5420 rrrondhjem l ) l 500 Kristiansund... l Aalesund Florø Bergen /2 24 Haugesund l Skudeneshavn Stavanger '"O : 00 OJ) Kristiania _. l=.:= alt / 2 24[ Mot i " i ) Trondhj ems by. 2) nden vrakerdistriktet utenbys. Rapport nr. l om skreifisket til 23 januar 4486 Yarmouthsild. 00 stk. Derav Priser for Tilstede sløiet torsk Lever, Dampvegt i medicin tilovers Torsk i Rogn til andre lever 000 stk. hængt saltet leverholdigl 000 stk. l 000 stk. het.stk le tran i hl. 00 stk. transorter pr. hl. kjøpe baater i hl. sløiet far i hl. ver l l h. 6 rogn ) torsk tøier fiskere pr. hl. Finmarkens Vinterfiske til 30/ øre pr. 60 Tromsø amt.... Lofotens opsynsdistrikt. [ l 0 øre Yttersiden øre pr Røst & Værøy.... Helgeland Salten... N. r.erondhj. amtvikten S. Trondhj. amtfosen l Nordmøre fogder.i... Romsdals fogden r ntet fiske anmeldt Søndmøre fogden.... N. Bergenhus amt... J Søndenfor Tilsammen l= \ =_ 4497 l l 849? Mot i 94 ti 24 / " i 93 25/ " i 92 27/ _._._._. '_5_6_0_5 7_7_._3_7_6_6' Lofoten i i i O 36 0 øre pr. Tællingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag øre _ 5 i 25_6_ pr øre pr øre pr. 0 5 i ) l ko. fisk omgjort til stk. efter 270 = 00 stk. 2) omgjort til stk. 3) Fiskepal'tiet ikke nævne _ 4) ldberetning kun fra Dverberg og Øksnes, for Bø nbetydelig. 5) Opgave mb fra Myken og Valvæl'. H) 00. lever

7 Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 6 januar og uken, som endte 6 januar 95. t>:) l Toldsteder Kristiania... Sandefjord.. Krisuansand.!'lekkefj ord. Stavanger... Kopervik... Haugesund.. Bergen.... Florø... Aalesund... Kristiansund., Trondhjem " Bodø.... Svolvær... Narvik... Tromsø... Hammerfest. Vardø... Vadsø... Andre... alt uken TGidsteder Kristiania... Sandefjord... Kristiansand. Flekkefj ord " Stavanger... Kopervik... Haugesund... Bergen... Florø... Aalesund.. Kristiansund. ' Trondhjem.. Bodø... bvolvær... :t..;arvik... Tromsø..... Hammerfest. Vardø... ".. Vadsø...,. Andre... alt uken i Fetsild Nordsjø slandsog skaa Storsild Brisling sild sild ret sild tllr ) Sæltranosetran BoUle Sildetran Sild, fet'skl Sild, røkt ks ' Klipfisk, norsk _ Makrel, saltet Klipf., is Rot Hyse, Anden D.m. R.m. Brun Haa Rundfisk Sei Rogn Blank Brun landsk etc. skjær rund tørfisk tran tran blank kjærr. kg, i Makrei, fersk laks, fersk levende Anden aal fersk fisk OC) Hummer flk,saletlfisk saltetl Sildemel fartøi ' stk. i O i 5 25 ==s5 =:= fiskeguano :25 :d m uO Sælskind Hermetik uO 6!l :d 5233 <:...J. t:: =: ' ' 0. 3,... Q t:j t::t 00 l:d ""j O O 00,... rj) ""j l:d to "'" t::t "'" "".j 3 ""j > ""j... 00,... t::t 3 Q. e.o Vaarsild Hvaltran

8 30 UKENTLGE MEDDEFOR NORLELSER SK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 27 j,uluar Ul5 Sildeimporten til Libau i 93. (Utdrag av aarsberetllillg fra vicekollsulatet i Libau til Utenriksdepartementet). Sildeimporten i de sidste 3 aar beløp sig til: ter. Norge Storbrit Sverige Danmark Tyskland Holland Av omstaaende tal fremgaar, at sildeimporten fra Norge i 93 var over dobbel saa stor som aaret forut. Det største kvantum norsk sild indførtes i mai maaned, nemlig tønder, hvorimot fra juli til oktober begge inklusive ingen indførsel av norsk sild fandt sted. Vaarsild med 5/600, 6/700 og 7/800 stykker i tønden solgtes i aarets begyndelse for rbl. 2 pr. tønde, men gik senere ned til ] rubel og da efterspørselen for denne artikel var ringe fandt der om høsten salg sted til rb. 0 / 2 pr. tønde. Slo sild var i begyndelsen efterspurt og opnaaddes rb. 20 pr. tønde a 5/600, 6/700 og 7/800 stykker. Hen paa sommeren solgtes til rb. 6. Kjøperne klaget over at silden ikke var holdbar og kom daarlig frem til besteml(,lsesstedet i indlandet. Følgen herav var, at importører, som indehadde daarlig, holdbar slo sild blev nødsaget til at sælge til ydeust Lillig pris, som for en del gik helt ned til rb. 8 pr. tønde, hvorved importørerne paaførtes.betydelige tap. Klagerne over daarlig pakning og sortering av norsk sild vil ikke forstumme. mportørerne betoner endvidere 'de norske eksportørers ringe imøtekommenhet med at ordne differanser, naar saadanneopstaar, hvorfor nogen firmaer helt har sluttet med at kjøpe norsk sild der i l0tsætning til den britiske kun har et begrænset marked i det indre av Rusland og derved ikke saa gangbar, som den fra England og Skotland indførte vare. Den første sildelast fra Shetland kom hertil i begyndelsen av juni. Kvaliteten var temmelig daarlig, dog var avsætningen livlig paa grund av de smaa lagere hersteds. Der opnaaddes 'bl. 20 for matties, rb. 2 for matfull for prima trademerker, med rb. pr. tønde mindre for sekunda merker. Medio juni kom de første transporter av skotsk sild. Kvaliteten var fra begyndelsen god og holdt sig tilfredsstillende under hele sæsongen, men de høie priser bevirket, at kjøperne holdt sig til bake, hvorved fl ysætningen indsluænkedes san. sterkt, at kvantummet av skotsk sild, der solgtes P;Ul elet herværende marked ikke ut?jorde mere end omtrent halvdelen av det som ellers omsættes hersteds. Priserne for skotsk sild holdt sig længe i omtrent rb. 26 for matties, '>. 27 for matfulls og 'bl. 20 for fnls for prima trademerker. Endskjøndt de herværende lagere var betydelig mindre end ellers, kunde de ikke avsættes inden Yarmoutbsæsongens begyndelse, hvorved man var nødsaget til at holde paa den skotske sild til langt paa vinteren, hvilket bragte en prisreduktion av rb. 3 5 pr. tønde. Yarmouthsæsongen begynclte i den første uke av oktober straks med høie priser. Kvaliteten var tilfredsstillende og opnaaddes for: prima trademerker matties rb. 24, matfulls r bl. 25 og for Julls rb. 25 pr. fønde. Fangsten var' god og priserne som følge derav noget lavere senere i sæsongen, nemlig: rb. 22 for matties, rb. 23 for matfulls og rb. 25 for fulls. Det rike fiske forledet de herværende importører til at kjøpe et stort kvantum Yarmouth og Lowestoft sild, idet man haapet paa en stor omsætning, som uteblev, da kjøperne i inclandet holdt sig tilbake. Hertil bidrog meget den milde vinter i Rusland, hvorved de daarlige veier la hindringer i veien for færdselen. Ved aarsskiftet var det herværende lager betydelig større end før, nemlig tønder, hvorav ca norsk sild, mot ca tønder ialt forrige aar. fieneral=rapport om de større norske fiskerier (Norwegian Fisheries). Kvantum Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. (Quantities reported too late to be included in the report for this week are add.ed to totals for next week.) fo;3/k Total k. ;ul A. Srei (tore) fisket (Co Fish.ery), januarjuni.... mill. st. (pieces) 0.6 l.5 DampmedlClltran (Cod hver 0) hl Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils) hl. 54 \ 69 B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries):. Vaarsildefisket (Spring Hen'ing), februarmars... maal a 50 liter O O 2. Fetsildfisket julidesember )... '., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barres, salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a) for vestlandet (the West Coast)... maal a 50 liter b) for østlandet (the South Coast) maal a 50 liter O O 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember ) , saltet, fiskepakket O O (Fishing by drifters in the NorthSea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne..., saltet, fiskepakket O O (Herring from celand landed in Norway) (Barres, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen saltet for Amerika 2).... tønder i fiskepakning O O (Seapacked mackerel landed in Norway from the NorthSea, salted for export to America) ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Hering used fresh is not included.) 2) Al makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included.) Ved eftertryk av disse meddelelser m 3 a "Fiskets Gang" angives som kilde.

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere