BRUGSANVISNING Type HD HD HD HD8978

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING Type HD HD HD HD8978"

Transkript

1 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD HD HD HD8978 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. Kun til typerne HD8969, HD8977 og HD8978 DA 11 Saeco Avanti App Tablet ikke inkluderet Saeco Avanti App 0051 Registrer dit produkt, og få support på Saeco Avanti App Avanti App er kompatibel med ipad 3/4/Air/mini retina med ios7 eller nyere; med Samsung Galaxy Tab 3 (8,0")/Tab 4 (10,1")/Note pro LTE (12,2"), Nexus (7"), Sony Xperia Z LTE (10,1") med Android v.4.3 eller nyere og Bluetooth version 4.0 eller nyere.

2 2 DANSK Tillykke med købet af den superautomatiske kaffemaskine Saeco GranBaristo Avanti! For at få maksimal fordel af Saecos kundeservice, bedes du venligst registrere dit produkt på Denne brugsanvisning gælder for modellerne HD HD HD HD8978. Maskinen er beregnet til brygning af espressokaffe med hele kaffebønner og er udstyret med en mælkekande til let og hurtig tilberedning af en perfekt cappuccino eller latte macchiato. I denne brugsanvisning finder du alle de nødvendige oplysninger til at installere, anvende, rengøre og afkalke din maskine. Besøg for at downloade den seneste version af brugsanvisningen og EF-overensstemmelseserklæringen (se produktkoden på omslaget). INDHOLD VIGTIGT... 4 Sikkerhedsanvisninger...4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 6 Elektromagnetiske felter... 7 Bortskaffelse... 8 Overensstemmelseserklæring...9 INSTALLATION...10 Produktoversigt Generel beskrivelse KLARGØRING...12 Maskinens emballage Installation af maskinen Demo-funktion FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG...15 Valg af sprog Automatisk skylle-/rengøringscyklus Manuel skyllecyklus MÅLING OG PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED...20 AQUACLEAN-VANDFILTER...22 Klargøring og installation af AquaClean-filteret Installation af AquaClean-filteret Udskiftning af AquaClean-filteret Information om filterkapacitet Sådan udskiftes filteret Udskiftning af filteret efter brug af 8 filtre BLUETOOTH-FORBINDELSE KUN TIL HD8969, HD8977 OG HD KAFFEPROFIL...32 Aktivering af en ny profil Valg af profil Deaktivering af en brugerprofil INDSTILLINGER...36 Saeco Adapting System Justering af den keramiske kaffekværn Regulering af aroma (kaffens intensitet) Indstilling af udløbet Indstilling af kaffemængde... 40

3 DANSK 3 BRYGNING AF KAFFE...41 Brygning af kaffe med kaffebønner Brygning af kaffe med formalet kaffe MÆLKEKANDE...44 Påfyldning af mælkekanden Indsættelse af mælkekanden Fjernelse af mælkekanden Tømning af mælkekanden BRYGNING AF MÆLKEBASEREDE PRODUKTER...47 Hurtig SELVRENGØRINGSCYKLUS for kande Regulering af mængden for mælkebaserede produkter SPECIALPRODUKTER...53 Varmt vand Regulering af varmtvandsudløb Menuen Specialprodukter til brygning af andre produkter Regulering af udløbsmængden for andre produkter fra menuen "Special Beverages" PROGRAMMERING AF PRODUKTER...58 Styrke Kaffemængde Temperatur Smag Mælkemængde PROGRAMMERING FOR VARMT VAND...60 Vandmængde NULSTILLING AF PRODUKTPARAMETRE...61 PROGRAMMERING AF MASKINEN...62 Vandindstillinger Sprogindstillinger Standbyindstillinger Knaplyd Bluetooth-forbindelse (kun til HD8969, HD8977 og HD8978) Fabriksindstillinger STATISTIK...65 VEDLIGEHOLDELSE...66 Afkalkning Rengøringscyklus for kaffeenhed Rengøring af kande RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...68 Daglig rengøring af maskinen Daglig rengøring af vandbeholderen Daglig rengøring af mælkekanden Ugentlig rengøring af mælkekanden Ugentlig rengøring af kaffeenheden Månedlig rengøring af mælkekanden Månedlig smøring af kaffeenheden Månedlig rengøring af kaffeenheden med affedtningstabletter AFKALKNING...89 Afbrydelse af afkalkningscyklussen MEDDELELSER PÅ DISPLAY...95 FEJLFINDING...97 ENERGIBESPARELSE Standby TEKNISKE SPECIFIKATIONER GARANTI OG SERVICE Garanti Service BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE...102

4 4 DANSK VIGTIGT Sikkerhedsanvisninger Denne maskine er udstyret med sikkerhedsfunktioner. Du bør dog alligevel læse og følge sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt og kun bruge maskinen som beskrevet i denne vejledning for at undgå utilsigtede skader på personer eller genstande, som skyldes forkert brug af maskinen. Opbevar denne brugsanvisning til fremtidig brug. Udtrykket ADVARSEL og dette symbol advarer mod mulige alvorlige kvæstelser, livsfare og/eller skader på maskinen. Udtrykket VIGTIGT og dette symbol advarer brugeren om risikosituationer, som kan forårsage lettere personskader og/ eller skader på maskinen. Dette symbol anmoder dig om at læse brugsanvisningen nøje, før maskinen tages i brug eller vedligeholdes. Advarsler Hvis maskinen benyttes fjernforbundet via mobilapplikation, skal brugeren sørge for: - At maskinen er korrekt installeret; - At maskinen kun betjenes på kort afstand (dvs. inden for brugerens synsvidde); - At der ikke er sårbare personer/børn omkring maskinen under drift. Slut maskinen til en vægkontakt med en spænding, der svarer til maskinens tekniske specifikationer. Tilslut maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse.

5 DANSK 5 Lad ikke strømkablet hænge ud over bordkanten, og undgå, at det kommer i kontakt med varme overflader. På grund af fare for elektrisk stød må maskinen, stikket eller strømkablet aldrig nedsænkes i vand! Hæld ikke væske på strømkablets stik. Ret aldrig varmtvandsstrålen mod kroppen: Fare for forbrænding! Undgå at røre ved varme overflader. Brug håndtag og greb. Tag stikket ud af stikkontakten, når du har slukket maskinen, ved at trykke på afbryderkontakten bag på denne: - i tilfælde af fejlfunktion; - hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid; - inden rengøring af maskinen. Træk i stikket og ikke i strømkablet. Rør ikke ved stikket med våde hænder. Maskinen må ikke tages i brug, hvis stikket, strømkablet eller selve maskinen er beskadiget. Maskinen eller strømkablet må ikke ændres på nogen måde. Alle reparationer skal udføres af et autoriseret Philips-servicecenter for at undgå fare. Maskinen må ikke bruges af børn under 8 år. Maskinen kan bruges af børn på 8 år og derover, hvis de instrueres i korrekt brug af maskinen og er opmærksomme på farerne i forbindelse hermed, eller hvis de er under opsyn af en voksen. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn af en voksen.

6 6 DANSK Hold maskinen og strømkablet uden for rækkevidde for børn under 8 år. Maskinen kan bruges af personer med nedsatte fysiske, mentale eller sensoriske evner, eller som ikke har tilstrækkelig erfaring og/eller kompetencer, hvis de instrueres i korrekt brug af maskinen og er gjort opmærksomme på farerne i forbindelse hermed, eller hvis de er under opsyn af en voksen. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen. Stik aldrig fingrene eller andre genstande ind i kaffekværnen. Forholdsregler Maskinen er udelukkende beregnet til brug i hjemmet. Den er ikke beregnet til brug i miljøer såsom kantiner, personalekøkkener i butikker, på kontorer, på fabrikker eller på andre arbejdspladser. Stil altid maskinen på en plan og stabil overflade. Maskinen må ikke anbringes på varme overflader eller direkte op ad en varm ovn, et varmeapparat, enheder eller lignende varmekilder. Hæld kun ristede kaffebønner i kaffebønnebeholderen. Malet kaffe, pulverkaffe, rå kaffe eller andre substanser kan beskadige maskinen, hvis de hældes i kaffebønnebeholderen. Lad maskinen afkøle, inden du indsætter eller fjerner dele. Varmefladerne kan indeholde restvarme efter brugen.

7 DANSK 7 Brug aldrig lunkent eller varmt vand til at fylde vandbeholderen. Brug kun koldt drikkevand uden brus. Skurepulver eller skrappe rengøringsmidler må ikke bruges til rengøring af maskinen. En blød klud fugtet med vand er tilstrækkelig. Afkalk maskinen jævnligt. Hvis maskinen ikke afkalkes, holder den op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen ikke dækket af garantien! Udsæt ikke maskinen for temperaturer på under 0 C. Restvand i opvarmningssystemet kan fryse til og beskadige maskinen. Lad ikke vand stå i vandbeholderen, hvis maskinen ikke skal bruges i en længere periode. Vandet kan blive forurenet. Brug frisk vand, hver gang du bruger maskinen. Husk på, at dette er en forbundet enhed med en potentiel fare for adgang for autoriserede personer. Hvis du opdager nogen form for uforklarlig adfærd, bedes du kontakte Philips servicecenter. Vælg omhyggeligt maskinens placering i din husholdning, for ikke at reducere dens rækkevidde ved brug via appen (dvs. ikke ved siden af routere, mikrobølgeovne, dockingstations, osv.). Elektromagnetiske felter Dette husholdningsapparat er i overensstemmelse med alle gældende standarder og bestemmelser vedrørende eksponering for elektromagnetiske felter.

8 8 DANSK Bortskaffelse Dette symbol på et produkt angiver, at produktet er dækket af EU-direktiv 2012/19/EU. Indhent venligst information om det lokale, separate indsamlingssystem til elektriske og elektroniske produkter. Følg de lokale bestemmelser og bortskaf ikke produktet som husholdningsaffald. En korrekt bortskaffelse af udtjente produkter hjælper med at beskytte miljø og personer mod eventuelle negative påvirkninger.

9 DANSK 9 Overensstemmelseserklæring 1030 (Document No. / Rapportnummer) (Name and number/ Navn og nummer) (place,date / sted, dato)

10 10 INSTALLATION Produktoversigt

11 DANSK 11 Generel beskrivelse 1. Kaffebønnebeholder + låg 2. Kopvarmer 3. Vandbeholder + låg 4. AquaClean-vandfilter (ekstraudstyr) 5. Beholder til formalet kaffe 6. Knap til inspektionslåge 7. Betjeningspanel 8. Aftageligt kaffeudløb 9. Inspektionslåge 10. Håndtag til blokering/udtagning af kaffeenhed 11. Drypbakke (indvendig) 12. Skuffe til kafferester 13. Kaffeenhed 14. Indikator for fuld drypbakke 15. Kopbakke 16. Drypbakke (udvendig) 17. Beskyttelsesdæksel (ekstraudstyr) 18. Vandudløb (udtageligt) 19. Mælkekande 20. Stik til strømkabel 21. Afbryderkontakt 22. Mål til formalet kaffe/nøgle til indstilling af kværnen 23. Strømkabel 24. Pensel til rengøring (ekstraudstyr) 25. Smørefedt til kaffeenhed (ekstraudstyr) 26. Prøvestrimmel til test af vandets hårdhed 27. Knap til espresso macchiato 28. Knap til cappuccino 29. Knappen "ESC" 30. LCD-display 31. Knappen "OP" 32. Knap til espresso 33. Knap til lang espresso 34. Knap til latte macchiato 35. Knap til mælkeskum 36. "MENU"-knap 37. Knappen "OK" 38. Knap til specialprodukter 39. "Aroma"-knap - Formalet kaffe 40. Knappen "NED" 41. Standbyknap 42. Knap til caffè crema 43. Bryggeknap 44. Afkalkningsmiddel (ekstraudstyr) 45. Affedtningstabletter (ekstraudstyr)

12 12 DANSK KLARGØRING Maskinens emballage Originalemballagen er udviklet og konstrueret til at beskytte maskinen under transport. Det anbefales, at man gemmer emballagen til eventuel fremtidig transport. Installation af maskinen 1 Tag drypbakken med rist og kanden ud af emballagen. 2 Fjern maskinen fra emballagen. 3 For korrekt funktion anbefales det at følge nedenstående råd: Maskinen skal placeres på en sikker og plan overflade, hvor ingen kan vælte den eller komme til skade. Stedet, hvor maskinen placeres, skal være godt oplyst, rent og have en stikkontakt i nærheden. Der skal være en minimumsafstand mellem maskinens sider som vist i figuren. 4 Indsæt drypbakken (udvendig) med rist hele vejen ind i maskinen. Kontrollér, at den er placeret korrekt - der høres et "KLIK", når den er låst på plads. Drypbakken opsamler vandet, som løber ud af udløbet under skylle-/selvrensecyklusser, og kaffe, som kan løbe over under udløb af produkter. Tøm og vask drypbakken hver dag, og hver gang indikatoren for fuld drypbakke er hævet. 5 Løft det udvendige venstre låg.

13 DANSK 13 6 Tag vandbeholderen af ved hjælp af håndtaget i det indvendige låg. 7 Skyl vandbeholderen med frisk vand. 8 Fyld vandbeholderen med frisk drikkevand til niveauet MAX, og sæt den tilbage i maskinen igen. Kontrollér, at den er helt indsat. Vigtigt: Vandbeholderen må ikke fyldes med varmt eller kogende vand, mineralvand med kulsyre eller andre væsker. De kan skade vandbeholderen og maskinen. 9 Tag låget til kaffebønnebeholderen af. Hæld langsomt kaffebønnerne i. Kaffebønnebeholderen indeholder en bakke, der vibrerer under kværningen og leder bønnerne ned i kaffekværnen. Vigtigt: Hæld altid og kun hele kaffebønner i kaffebønnebeholderen. Malet kaffe, pulverkaffe, karamelkaffe, rå kaffebønner eller andre substanser kan beskadige maskinen, hvis de hældes i kaffebønnebeholderen. 10 Sæt låget tilbage på kaffebønnebeholderen.

14 14 DANSK 11 Sæt stikket i kontakten, der sidder bag på maskinen. 12 Sæt stikket i den modsatte ende af strømkablet i en vægstikkontakt med passende spænding. 13 Flyt afbryderkontakten på bagsiden til position "I" for at tænde maskinen. DEMO MODE ON Demo-funktion Maskinen er udstyret med en driftssimuleringsfunktion. Ved at holde knappen " " inde i mere end 8 sekunder går maskinen i demotilstand. Træk strømkablet ud for at afslutte demotilstanden, og tænd for maskinen igen.

15 DANSK 15 FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG Første gang maskinen tages i brug, skal følgende betingelser være til stede: 1) Du skal vælge sprog. 2) Maskinen vil udføre en automatisk skylle-/rengøringscyklus. 3) Du skal udføre en manuel skyllecyklus. Valg af sprog Man skal vælge sprog ved første opstart. LANGUAGE ITALIANO ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS 1 Dette display vises. Vælg det ønskede sprog ved at trykke på rulleknappen " " eller " ". LANGUAGE ITALIANO ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS 2 Tryk på knappen " " for at bekræfte. HEATING UP 3 Maskinen varmer op. WATER CIRCUIT PRIMING 4 Så snart opvarmningsfasen er fuldført, udfører maskinen automatisk påfyldning af vandkredsløbet.

16 16 DANSK Automatisk skylle-/rengøringscyklus Efter endt opvarmning udfører maskinen en automatisk skylle-/selvrensningscyklus med frisk vand af de indvendige kredsløb. Denne proces tager mindre end ét minut. 1 Placer en beholder under kaffeudløbet, som kan opsamle den lille vandmængde, som løber ud. RINSING 2 Dette display vises. Vent, til cyklussen afslutter automatisk. For at stoppe udløbet skal du trykke på knappen " ". AQUACLEAN 0/8 ACTIVATE WATER FILTER? (~2 MINUTES) 3 Når de ovenfor beskrevne handlinger er udført, viser maskinen dette display. Displayet viser dette symbol for at angive, at AquaClean-filteret skal installeres. For yderligere information om filteret og om, hvordan det installeres, henvises til kapitlet "AquaClean-vandfilter". Hvis du ønsker at installere det senere, skal du trykke på knappen " " og gå videre til den manuelle skyllecyklus. Symbolet " " vises kun, hvis maskinen er udstyret med en Bluetooth-interface og du har aktiveret denne.

17 Manuel skyllecyklus DANSK 17 Du skal udføre en skyllecyklus, når maskinen bruges første gang. Under denne proces aktiveres kaffeudløbscyklussen, og frisk vand løber gennem udløbet. Denne operation tager et par minutter. 1 Stil en beholder under kaffeudløbet. PROFILE SAECO 2 Kontrollér, at maskinen viser dette display. REGULAR 3 Tryk på knappen " " for at åbne menuen for valg af aroma. GROUND COFFEE 4 Hvis du vil vælge funktionen for brygning med formalet kaffe, skal du trykke på rulleknappen " " eller " ", indtil symbolet " " vises. Fyld ikke formalet kaffe i beholderen. 5 Tryk på knappen " ".

18 18 DANSK INSERT PREGROUND COFFEE AND PRESS OK 6 Ved valg af produkt anmoder maskinen om bekræftelse af indsættelse af malet kaffe. Tryk på knappen " ". Maskinen begynder at lade vand løbe ud af kaffeudløbet. Tøm beholderen, når udløbet er afsluttet. 7 Fjern beskyttelsesdækslet (hvis installeret). Opbevar dækslet med omhu. 8 Hold vandudløbet en smule skråt, og indsæt det helt i skinnerne på maskinen. Tryk og drej vandudløbet nedad, indtil det hægtes fast i maskinen som vist på figuren. 9 Stil en tom beholder under varmtvandsudløbet. PROFILE SAECO 10 Tryk på knappen " ".

19 DANSK 19 SPECIAL BEVERAGES HOT WATER RISTRETTO ESPRESSO MILD ESPRESSO INTENSO 11 Tryk på knappen " ". HOT WATER INSERT WATER SPOUT 12 Tryk på knappen " ". Når opvarmningsfasen er slut, begynder maskinen at lade vand løbe ud. 13 Efter vandet er løbet ud, skal beholderen fjernes og tømmes. 14 Gentag trinene fra 10 til 13, indtil vandbeholderen er tom, og fortsæt derefter med trin 15. PROFILE SAECO 15 Fyld til sidst vandbeholderen op igen til niveauet MAX. Nu er maskinen klar til at brygge kaffe. Dette symbol vises. Hvis du ikke har brugt maskinen i 2 eller flere uger, udfører maskinen automatisk en skylle-/selvrensningscyklus, når du tænder den. Herefter er det nødvendigt at udføre en manuel skyllecyklus som beskrevet ovenfor. Den automatiske skylle-/selvrensningscyklus startes også, når maskinen har været i standby eller har været slukket i mere end 15 minutter. Når cyklussen er afsluttet, kan du brygge produkter.

20 20 DANSK MÅLING OG PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED Målingen af vandets hårdhed er meget vigtig, fordi den gør det muligt at fastlægge afkalkningshyppigheden, samt for installation af "AquaClean+"-vandfilteret (se næste kapitel for flere oplysninger om vandfilteret). Følg nedenstående trin for at måle vandets hårdhed: 1 Sænk prøvestrimlen til test af vandets hårdhed (medfølger maskinen) ned i vandet i 1 sekund. Prøvestrimlen kan kun anvendes til en enkelt måling. 2 Vent et minut. A B C Indstilling af vandets hårdhed i maskinen 3 Kontrollér antallet af firkanter, der bliver røde, og referer til denne tabel. Tallene på prøvestrimlen til test af vandets hårdhed svarer til indstillingerne for reguleringen i forhold til vandets hårdhed. Mere præcist: 1 = 1 (meget blødt vand) 2 = 2 (blødt vand) 3 = 3 (hårdt vand) 4 = 4 (meget hårdt vand) Bogstaverne svarer til referencemærkerne, der findes nederst på "AquaClean"-vandfilteret (se næste kapitel). 1 PROFILE SAECO 4 Tryk på knappen " " for at åbne maskinens hovedmenu.

21 DANSK 21 MENU AQUACLEAN FILTER MAINTENANCE SETTINGS STATISTICS 5 Tryk på knappen " " for at vælge "SETTINGS". MENU AQUACLEAN FILTER MAINTENANCE SETTINGS STATISTICS 6 Tryk på " " for at bekræfte. SETTINGS WATER HARDNESS LANGUAGE STAND-BY TIME BUTTON SOUND 7 Tryk på " " for at bekræfte valget "WATER HARDNESS". WATER HARDNESS Tryk på " " for at bekræfte valget "WATER HARDNESS". Maskinen leveres med en standardindstilling for vandets hårdhed, der er kompatibel med de fleste typer vand. WATER HARDNESS Tryk på knappen " " for at øge værdien eller knappen " " for at reducere værdien. 10 Tryk på knappen " " for at bekræfte indstillingen. PROFILE SAECO 11 Tryk på knappen " " for at forlade programmeringsmenuen. Nu er maskinen klar til brygning.

22 22 DANSK AQUACLEAN-VANDFILTER AquaClean-filteret er beregnet til at reducere kalkdannelse i kaffemaskinen, og til at sørge for filtreret vand, som bevarer aroma og smag i hver kop kaffe. Hvis du benytter serien af 8 AquaClean-filtre som angivet i denne brugsanvisning, behøver du ikke at afkalke maskinen i 2 år eller for de næste 5000 kopper (på 100 ml). Udskift AquaClean-filteret, når filtersymbolet på displayet begynder at blinke. Udskift AquaClean-filteret mindst hver 3. måned, også selv om maskinen endnu ikke har meddelt, at det skal udskiftes. Når maskinen er blevet benyttet i et givent tidsrum, vil den give besked om, at filteret skal udskiftes. Det gør det muligt for dig at udskifte filteret 8 gange (svarende til ca. 5000* produkter!), før det er nødvendigt at afkalke maskinen. (*) Ved brug af kopper på 100 ml. Klargøring og installation af AquaClean-filteret 1 Tag AquaClean-filteret ud af indpakningen, ryst det i 5 sekunder, og sænk det ned i lodret position (med åbningen opad) i koldt vand, mens du forsigtigt trykker på begge sider for at fjerne luftbobler. 2 Sæt AquaClean-filteret ind i den tomme vandbeholder. Du kan lade det lille vandfilter blive siddende. Skub AquaClean-filteret ned, indtil det ikke kan komme længere.

23 Installation af AquaClean-filteret DANSK 23 Du kan installere AquaClean-filteret, når du installerer maskinen første gang, som en del af den samlede installationsprocedure. Hvis du ikke installerede AquaClean-filteret ved den første brug, kan du installere det senere ved at åbne menuen som beskrevet herunder. PROFILE SAECO 1 Tryk på knappen " " for at åbne maskinens hovedmenu. MENU EDIT PROFILES AQUACLEAN FILTER MAINTENANCE SETTINGS 2 Tryk på knappen " " for at vælge "AQUACLEAN FILTER". MENU EDIT PROFILES AQUACLEAN FILTER MAINTENANCE SETTINGS 3 Tryk på " " for at bekræfte. AQUACLEAN 0/8 ACTIVATE WATER FILTER? (~2 MINUTES) 4 Displayet viser antallet af tidligere installerede AquaClean-filtre fra 0 til 8. Displayet spørger dig, om du ønsker at aktivere filteret. Tryk på knappen " " for at bekræfte filteraktiveringsproceduren. Hvis du ikke ønsker at aktivere filteret, skal du afslutte menuen ved at trykke på knappen " ". Antallet af tidligere installerede filtre vises i øverste højre hjørne af skærmbilledet. I det viste tilfælde angiver skærmbilledet, at det filter, som installeres, er det første. Dette tal er meget vigtigt: efter det ottende filter (når

24 24 DANSK displayet viser 8/8), kræver maskinen, at der udføres en afkalkningscyklus, når det næste filter installeres. 5 Displayet anmoder dig om at indsætte filteret og fylde vandbeholderen. Forbered AquaClean-filteret, og anbring det inden i vandbeholderen (se "Klargøring og installation af AquaClean-filteret"). Fyld vandbeholderen op til niveauet MAX. AQUACLEAN 0/8 6 Tryk på " " for at bekræfte. INSERT FILTER. FILL WATER TANK 7 Kontrollér, at vandudløbet er installeret korrekt. AQUACLEAN 0/8 8 Tryk på " " for at bekræfte. INSERT WATER SPOUT

25 DANSK 25 9 Stil en beholder under varmtvandsudløbet. AQUACLEAN 0/8 PLACE A CONTAINER UNDER THE WATER SPOUT 10 Tryk på " " for at bekræfte. AQUACLEAN 1/8 11 Maskinen begynder at lade vand løbe ud. Dette skærmbillede vises. 100% PROFILE SAECO 12 Fjern og tøm beholderen, når udløbet er stoppet. Maskinen viser dette display. Symbolet viser kapaciteten af det AQUACLEAN-filter, du lige har installeret. Symbolet 100 % AquaClean vises på skærmbilledet for Maskine klar for at angive, at filteret er blevet aktiveret. Udskiftning af AquaClean-filteret Udskift AquaClean-filteret, når filtersymbolet på displayet begynder at blinke.

26 26 DANSK PROFILE SAECO Information om filterkapacitet 1 Når du installerer et nyt filter, er statusangivelsen øverst i filtersymbolet 100 %. 100% PROFILE SAECO 2 Denne procentdel reduceres gradvist fra 100 % til 20 % under brugen. 20% 10% PROFILE SAECO 3 Når filterkapaciteten falder til under 10 %, blinker filtersymbolet i 2 sekunder. Det angiver, at filterets ydelse er blevet forringet så meget, at filteret skal fjernes og erstattes med et nyt filter. 0% PROFILE SAECO 4 Hvis du ikke udskifter filteret, vil filtersymbolet blinke i 1 sekund, når filterkapaciteten falder til 0 %. Hvis du ignorerer denne advarsel, vil displayet ikke længere vise filtersymbolet. PROFILE SAECO 5 Hvis filtersymbolet ikke længere vises, skal du afkalke maskinen, før du installerer et nyt filter. Vigtigt: Hvis filteret ikke straks udskiftes, vil maskinen kræve, at der udføres en afkalkningscyklus.

27 DANSK 27 0% PROFILE SAECO Sådan udskiftes filteret 1 Tryk på knappen " " for at åbne maskinens hovedmenu. Tryk på knappen " " for at vælge "AQUACLEAN FILTER". Tryk på " " for at bekræfte. AQUACLEAN 2/8 ACTIVATE NEW WATER FILTER? (2 MINUTES) 2 Displayet viser antallet af tidligere installerede AquaClean-filtre fra 0 til 8. Displayet spørger dig, om du ønsker at aktivere et nyt filter. Tryk på knappen " " for at bekræfte. 3 Følg anvisningerne vist på displayet for at installere et nyt filter, fylde vandbeholderen og indsætte varmtvandsudløbet. Tryk på knappen " " for at bekræfte hvert trin. 4 En bjælke, som viser status for filteraktiveringsprocessen, vises på filteraktiveringsskærmbilledet. 100% PROFILE SAECO 5 Når de ovenfor beskrevne handlinger er udført, viser maskinen dette display. Symbolet 100 % AquaClean vises på skærmbilledet for Maskine klar for at angive, at filteret er blevet aktiveret. Vigtigt: Hvis det anvendte filter er det sidste i serien af 8 filtre, vil maskinen anmode om afkalkning, før du aktiverer et nyt filter. Se kapitlet om afkalkning af maskinen.

28 28 DANSK 0% PROFILE SAECO Udskiftning af filteret efter brug af 8 filtre 1 Tryk på knappen " " for at åbne maskinens hovedmenu. Tryk på knappen " " for at vælge "AQUACLEAN FILTER". Tryk på " " for at bekræfte. AQUACLEAN 8/8 DESCALE BEFORE ACTIVATING FILTER 2 Displayet angiver, at du skal afkalke maskinen, før du aktiverer et nyt filter. Tryk på knappen " " for at starte afkalkningen. Hvis du ikke ønsker at starte afkalkningen lige nu, skal du trykke flere gange på knappen " " for at afslutte filtermenuen. 3 Når afkalkningen er færdig, spørger displayet dig, om du ønsker at installere AquaClean-filteret. Følg trinnene beskrevet under "Udskiftning af AquaClean-filteret". Udskift filteret som beskrevet i det forrige afsnit.

29 DANSK 29 BLUETOOTH-FORBINDELSE Kun til HD8969, HD8977 og HD8978 Download applikationen på din mobile enhed for at åbne maskinens funktioner. For at forbinde GranBaristo Avanti med din mobile enhed, skal du downloade Saeco Avanti App, der er tilgængelig via App Store og Google Play, eller scanne QR-koden på dækslet med din mobile enhed. Alternativt kan du oprette forbindelse via hjemmesiden med den enhed, som du ønsker at hente applikationen med. Før du starter tilslutningen skal du sørge for at Bluetooth-funktionen på din mobile enhed er aktiv. GranBaristo Avantis Bluetooth-funktion er som standard aktiveret. Hvis den er slået fra, skal du følge nedenstående vejledning for at aktivere den igen: PROFILE SAECO 1 Tryk på knappen " " for at åbne maskinens hovedmenu. MENU AQUACLEAN FILTER MAINTENANCE SETTINGS STATISTICS 2 Tryk på knappen " " for at vælge "SETTINGS". Tryk på " " for at bekræfte. SETTINGS STAND-BY TIME BUTTON SOUND BLUETOOTH RESTORE TO DEFAULT 3 Tryk på knappen " " for at vælge "BLUETOOTH".

30 30 DANSK SETTINGS STAND-BY TIME BUTTON SOUND BLUETOOTH RESTORE TO DEFAULT 4 Tryk på " " for at bekræfte. BLUETOOTH ENABLE BLUETOOTH PIN CODE ADDRESS 5 Styremenuen "BLUETOOTH" vises. Tryk på " " for at aktivere funktionen i maskinen og opsætte forbindelse med din mobile enhed. ENABLE BLUETOOTH OFF ON 6 Tryk på knappen " " for at vælge "ON". ENABLE BLUETOOTH OFF ON 7 Tryk på " " for at bekræfte. Bluetooth-enheden er nu aktiv. BLUETOOTH ENABLE BLUETOOTH PIN CODE ADDRESS 8 Tryk på knappen " " for at vælge "PIN CODE". Tryk på " " for at bekræfte.

31 DANSK 31 PIN CODE Skriv koden ned, da du vil blive bedt om den, når du opretter forbindelse med din mobile enhed. PIN CODE 10 Tryk på " " for at bekræfte. Tryk på knappen " " for at afslutte PROFILE SAECO 11 Indtast PIN-koden, når applikationen beder dig om det, og vent på en vellykket forbindelse. Symbolet " ", som vises på displayet, angiver at forbindelsen blev oprettet korrekt. Nu kan du interagere med kaffemaskinen direkte fra din mobile enhed. Advarsel: Brug kun Saeco Avanti App til at styre din Gran Baristo, når du kan se maskinen, for at undgå personskader eller materielle skader! Du kan ikke bruge funktionen for formalet kaffe, når du betjener maskinen via appen. Vigtigt: Hvis du angiver den forkerte PIN-kode 5 gange i træk, deaktiverer maskinen Bluetooth-forbindelsen af sikkerhedsmæssige årsager. Derfor vil du skulle aktivere den igen, som forklaret ovenfor. Avanti App er kompatibel med ipad 3/4/Air/mini retina med ios7 eller nyere; med Samsung Galaxy Tab 3 (8,0")/Tab 4 (10,1")/Note pro LTE (12,2"), Nexus (7"), Sony Xperia Z LTE (10,1") med Android v.4.3 eller nyere og Bluetooth version 4.0 eller nyere.

32 32 DANSK KAFFEPROFIL Maskinen kan tilfredsstille personlig smag og indstillinger for op til 6 forskellige profiler. Maskinen har 1 foruddefineret type, som er angivet af symbolet til venstre. PROFILE SAECO Du kan oprette 5 andre profiler, som kan tilpasses fuldstændigt. For hurtig reference repræsenteres brugere af et unikt symbol, som skal vælges under programmeringen. PROFILE SAECO Se kapitlet "Aktivering af en ny profil" for information om, hvordan du opretter de andre 5 brugerprofiler, så du kan tilpasse produkterne til din personlige smag. Aktivering af en ny profil PROFILE SAECO 1 Tryk på knappen " " for at åbne maskinens hovedmenu. MENU EDIT PROFILES AQUACLEAN FILTER MAINTENANCE SETTINGS 2 Tryk på " " for at bekræfte.

33 DANSK 33 EDIT PROFILES PROFILE SAECO ENABLE NEW PROFILE 3 Tryk på knappen " " for at vælge "ENABLE NEW PROFILE". EDIT PROFILES PROFILE SAECO ENABLE NEW PROFILE 4 Tryk på " " for at bekræfte. ENABLE NEW PROFILE PROFILE 1 PROFILE 2 PROFILE 3 PROFILE 4 5 Tryk på knappen " " eller knappen " " for at vælge den ønskede profil, som vil blive repræsenteret af et unikt symbol. Hvis en profil allerede er aktiveret, vises den ikke blandt valgmulighederne. 6 Tryk på " " for at bekræfte. PROFILE 1 ESPRESSO ESPRESSO LUNGO CAFFÈ CREMA COFFEE 7 Nu kan du tilpasse produkterne (se kapitlet "Programmering af produkter"). Tryk på knappen " " for at afslutte. Valg af profil Tryk på knappen " " eller knappen " " for at vælge profilerne lagret i maskinen. Indstillingerne tilknyttet den aktuelt viste profil er straks aktive. Når 1 eller flere profiler er aktiveret, er knappen " " og knappen " " aktive på hovedskærmbilledet.

34 34 DANSK Deaktivering af en brugerprofil Du kan deaktivere en aktiveret brugerprofil, men ikke forudindstillede profiler. I dette tilfælde gemmes alle profilindstillingerne i hukommelsen, men bliver ikke vist. Det tilhørende symbol er nu tilgængeligt igen i aktiveringsmulighederne. For genaktivering af profilen henvises til afsnittet "Aktivering af en ny profil". PROFILE SAECO 1 Tryk på knappen " " for at åbne maskinens hovedmenu. MENU EDIT PROFILES AQUACLEAN FILTER MAINTENANCE SETTINGS 2 Tryk på " " for at bekræfte. EDIT PROFILES PROFILE SAECO PROFILE 1 ENABLE NEW PROFILE DISABLE PROFILE 3 Tryk på knappen " " for at vælge "DISABLE PROFILE". DISABLE PROFILE PROFILE 1 4 Tryk på knappen " " for at vælge den profil, der skal deaktiveres. Tryk på knappen " " for at bekræfte. Profilen er nu deaktiveret. Alle de tidligere aktiverede profiler vil blive vist i dette skærmbillede. Kun den valgte profil deaktiveres.

35 DANSK 35 EDIT PROFILES PROFILE SAECO ENABLE NEW PROFILE 5 Dette display vises. PROFILE SAECO 6 Tryk på knappen " " for at forlade programmeringsmenuen. Nu er maskinen klar til brygning.

36 36 DANSK INDSTILLINGER Nogle af maskinens funktioner kan justeres, så den bedst mulige kaffe brygges. Saeco Adapting System Kaffe er et naturprodukt og dens egenskaber kan være forskellige alt efter oprindelse, blanding og ristning. Maskinen er udstyret med et selvreguleringssystem, der gør det muligt for dig at bruge alle typer kaffebønner, som fås i handlen, undtagen karamelliserede eller aromatiserede kaffebønner. Maskinen regulerer automatisk sig selv efter brygning af nogle kopper kaffe for at optimere udtrækket. Justering af den keramiske kaffekværn Keramiske kaffekværne sikrer altid korrekt og perfekt kværning og en specifik granulometri for hver kaffespecialitet. Denne teknologi bevarer kaffens fulde aroma og garanterer den rigtige, italienske smag i hver enkelt kop. Advarsel: Den keramiske kaffekværn indeholder bevægelige dele, der kan være farlige. Det er derfor forbudt at stikke fingre eller andre genstande ned i kaffekværnen. Brug udelukkende nøglen til indstilling af den keramiske kaffekværn. De keramiske kaffekværne kan justeres, så du kan tilpasse kværningen til din personlige smag. 1 Tag låget til kaffebønnebeholderen af. 2 Tryk og drej knappen til indstilling af kaffekværnen under kaffebønnebeholderen et klik ad gangen. Brug nøglen til indstilling af kaffekværnen, der følger med maskinen. Du vil smage forskellen efter brygning af 2-3 kopper kaffe. Advarsel: Kaffekværnen må ikke drejes mere end et klik ad gangen for at undgå at beskadige maskinen.

37 DANSK 37 3 Referencemærkerne inde i rummet til kaffebønnebeholderen angiver indstillingen af kværningsgraden. Det er muligt at indstille 5 forskellige kværningsgrader fra position 1, der giver en grov kværning - mildere smag, til position 2, der giver en fin kværning - stærkere smag. 1 2 Hvis den keramiske kaffekværn indstilles til en finere kværning, får kaffen en stærkere smag. For en mildere kaffesmag skal den keramiske kaffekværn indstilles til en grovere kværning. Regulering af aroma (kaffens intensitet) Maskinen gør det muligt at indstille den korrekte mængde malet kaffe til hvert produkt. Standardreguleringen for hvert produkt kan indstilles under "EDIT PROFILES" (se kapitlet "Programmering af produkter", valgmuligheden "STRENGTH"). 1 Hvis du vil ændre mængden af malet kaffe midlertidigt, skal du trykke på " " på betjeningspanelet. Valget skal foretages inden valg af kaffe. 2 Tryk på rulleknappen " " eller " " indtil den ønskede aroma vises. Vælg herefter produktet. VERY STRONG = meget mild aroma = mild aroma = normal aroma = stærk aroma = meget stærk aroma = ekstra stærk aroma = malet kaffe Denne funktion forbliver aktiv i 30 sekunder. Derefter nulstiller maskinen valget og går tilbage til sin tidligere tilstand. Du kan ikke vælge aroma for specialprodukterne "Energy coffee", "Espresso intense" og "Espresso mild".

38 38 DANSK Indstilling af udløbet Kaffeudløbet kan indstilles i højden, så det passer til størrelsen på den type kopper, du bruger. Indstil højden ved at flytte kaffeudløbet manuelt op eller ned ved hjælp af grebet. Hvis man flytter udløbet for at bruge store beholdere eller ved rengøring, skal man sørge for at indsætte det i den rigtige retning ved monteringen. Hvis du kan se denne trekant, er udløbet monteret ukorrekt. De anbefalede positioner er: Til brugen af små kopper. Til brugen af store kopper.

39 DANSK 39 Til brugen af glas til latte macchiato. Dette er muligt ved at flytte udløbet mod maskinen. Man kan stille to kopper under kaffeudløbet for at brygge to kopper kaffe samtidigt.

40 40 DANSK Indstilling af kaffemængde Maskinen gør det muligt at regulere den mængde kaffe eller mælk, der løber ud, afhængigt af smag og størrelsen på kopperne. Hver gang du trykker på knapperne Espresso " ", Lang espresso " ", Caffè crema " " og Amerikansk kaffe" ", brygger maskinen en forudindstillet mængde af produktet. Hver knap kan programmeres enkeltvis til specifikke indstillinger for kaffebrygning. Den følgende fremgangsmåde beskriver programmeringen af knappen Espresso " ". 1 Sæt en kop under kaffeudløbet. MEMO 2 Tryk på og hold knappen Espresso " " inde, indtil symbolet "MEMO" vises på displayet, og slip derefter knappen. Nu er maskinen i programmeringstilstand. Maskinen begynder at brygge kaffe. MEMO 3 Tryk på knappen Espresso " " så snart den ønskede mængde kaffe er nået. Nu er knappen Espresso " " programmeret; hver gang man trykker på den vil maskinen brygge den samme mængde espresso, som netop blev programmeret. Følg samme fremgangsmåde for programmering af knapperne for Lang espresso " ", Caffè Crema " " og Amerikansk kaffe " ". Tryk igen på den valgte bryggeknap for at stoppe brygningen af kaffe, når den ønskede mængde er nået. Du kan desuden regulere produktmængden under "EDIT PROFILES" (se kapitlet "Programmering af produkter", valgmuligheden "COFFEE AMOUNT").

41 BRYGNING AF KAFFE DANSK 41 Før brygning af kaffe skal du kontrollere, at der ikke er advarsler på displayet, og at vandbeholderen og kaffebønnebeholderen er fulde. Brygning af kaffe med kaffebønner 1 Sæt 1 eller 2 kopper under kaffeudløbet. CO 2 Tryk på knappen " " for en Espresso, knappen " " for en Lang espresso, knappen " " for en Caffè crema eller knappen " " for en Amerikansk kaffe. ESPRESSO 3 For at brygge 1 kop kaffe skal du trykke på den ønskede knap én gang. Dette display vises. 2 x ESPRESSO 4 For at brygge 2 kopper kaffe skal du trykke to gange efter hinanden på den ønskede knap. Dette display vises. I denne driftstilstand vil maskinen automatisk kværne og dosere den rette mængde kaffe. ESPRESSO 5 Når præinfusionscyklussen er udført, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet. 6 Brygningen af kaffe standses automatisk, når det indstillede niveau er nået. Du kan stoppe den før tid ved at trykke på samme knap, du trykkede på for at starte brygningen.

42 42 DANSK Brygning af kaffe med formalet kaffe Denne funktion gør det muligt at bruge formalet kaffe eller koffeinfri kaffe. Med funktionen for formalet kaffe kan du kun brygge en kaffe ad gangen. 1 Sæt en kop under kaffeudløbet. REGULAR 2 Tryk på knappen " " for at åbne menuen for valg af aroma. GROUND COFFEE 3 Hvis du vil vælge funktionen for brygning med formalet kaffe, skal du trykke på rulleknappen " " eller " ", indtil symbolet " " vises. FEE 4 Tryk på knappen " " for en Espresso, knappen " " for en Lang espresso eller knappen " " for en Caffè crema. INSERT PREGROUND COFFEE AND PRESS OK 5 Ved valg af produkt anmoder maskinen om bekræftelse af indsættelse af malet kaffe.

43 DANSK 43 6 Åbn låget på beholderen til formalet kaffe. 7 Hæld et mål formalet kaffe i beholderen. Brug kun det mål, der følger med maskinen. Luk derefter låget til beholderen til formalet kaffe. Advarsel: Hæld kun formalet kaffe i beholderen til formalet kaffe. Hældes andre produkter eller genstande i beholderen, kan det medføre alvorlige skader på maskinen. Denne type reparation er ikke dækket af garantien! 8 Tryk på knappen " ". Når præinfusionscyklussen er udført, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet. INSERT PREGROUND COFFE AND PRESS OK CO 9 Brygningen af kaffe standses automatisk, når det indstillede niveau er nået. Du kan dog afbryde den før tid ved at trykke på den samme knap for det valgte produkt. Efter brygningen vender maskinen tilbage til hovedmenuen. PROFILE SAECO Gentag de ovennævnte trin for at brygge flere kopper kaffe med formalet kaffe. Hvis der ikke hældes formalet kaffe i beholderen, løber der kun vand ud af udløbet. Hvis doseringen er for stor, eller der hældes 2 eller flere mål kaffe i, tømmer maskinen den formalede kaffe ud i skuffen til kafferester. Brygningens mængde kan ikke gemmes for formalet kaffe. Denne funktion forbliver aktiv i 30 sekunder. Derefter nulstiller maskinen valget og går tilbage til sin tidligere tilstand.

44 44 DANSK MÆLKEKANDE Dette kapitel forklarer, hvordan mælkekanden bruges til tilberedning af mælkebaserede produkter. Vask mælkekanden grundigt som beskrevet i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse", før den tages i brug. Det anbefales at fylde kanden med kold mælk (cirka 5 C). Advarsel: Fyld udelukkende kanden med mælk til produkter eller med vand til rengøring. Påfyldning af mælkekanden Mælkekanden kan fyldes før eller under brugen. 1 Løft låget til kanden som vist i figuren. 2 Hæld mælk i kanden: Mælkeniveauet skal være mellem niveauindikatorerne (MIN) og (MAX), der er angivet på mælkekanden. Sæt låget til kanden på igen. 3 Mælkekanden er nu klar til brug.

45 DANSK Indsættelse af mælkekanden 1 Hvis vandudløbet er installeret, skal det fjernes som vist på figuren: - Tryk på de to knapper på siden for at frigøre udløbet, og løft det en smule. - Træk varmtvandsudløbet ud for at fjerne det. 2 Hold mælkekanden lidt på skrå. Sæt den helt ind i maskinens skinner. 3 Tryk og drej kanden nedad, indtil den hægtes fast på drypbakken. Brug ikke magt, når du indsætter kanden. Fjernelse af mælkekanden 1 Drej kanden opad, indtil den frigøres fra indsatsen på drypbakken. Fjern den derefter.

46 46 DANSK Tømning af mælkekanden 1 A B 1 Tryk på en af udløsningsknapperne for at fjerne den øverste del af kanden som vist i figuren (A eller B). 1 2 Løft den øverste del af kanden. Tøm mælkekanden, og rengør den omhyggeligt. Rengør mælkekanden efter hver brug som beskrevet i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse".

47 DANSK 47 BRYGNING AF MÆLKEBASEREDE PRODUKTER Advarsel: Fare for forbrænding! Når udløbet starter, kan der forekomme sprøjt af mælk og damp. Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner mælkekanden. Knapperne til automatisk brygning af en espresso macchiato " ", en cappuccino " ", en latte macchiato " " og mælkeskum " " vises på betjeningspanelet. Fremgangsmåden for brygning af en cappuccino " " vises som eksempel. 1 Fyld kanden med mælk. Mælkeniveauet skal være mellem (MIN) og (MAX) niveauindikatorerne, der er angivet på kanden. Sæt låget til kanden på igen. Brug kold mælk (~5 C / 41 F) med et proteinindhold på mindst 3 % for at tilberede en god cappuccino. Der kan anvendes sød- eller skummetmælk afhængigt af din personlige smag. 2 Sæt kanden i maskinen. 3 Træk kandens udløb mod højre indtil symbolet " ". Sørg for, at håndtaget på udløbet er perfekt tilpasset til symbolet " ".

48 48 DANSK 4 Når kandens udløb er placeret korrekt, vil du høre et KLIK! CLICK! Hvis kandens udløb ikke er taget helt ud, kan der eventuelt slippe damp ud, og mælken vil ikke skumme ordentligt. 5 Sæt en kop under kandens udløb. PROFILE 6 Tryk på knappen Cappuccino " " for at starte brygningen. Ved udløb af mælkebaserede produkter kan du stoppe udløbscyklussen helt ved at trykke på knappen ESC " ". PLACE MILK CARAFE AND OPEN SPOUT 7 Maskinen minder dig om at indsætte kanden og trække kandens udløb ud. CAPPUCCINO 8 Maskinen kværner den foruddefinerede mængde kaffe.

49 DANSK 49 CAPPUCCINO 9 Dette skærmbillede vises under foropvarmningstiden, som er påkrævet af maskinen. CAPPUCCINO 10 Maskinen starter udløbet af mælk. Brygningen kan afbrydes ved at trykke en gang til på produktknappen. Brygningen vil stoppe inden for nogle få sekunder. CAPPUCCINO 11 Når mælkeskummet er løbet ud, brygger maskinen kaffe. Du kan afbryde udløbet ved at trykke en gang til på produktknappen. 12 Tryk på knappen " ", hvis du ikke ønsker at udføre en automatisk skyllecyklus af kanden efter brygningen. Efter brug af mælkekanden skal den rengøres grundigt som beskrevet i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse". Følg de samme trin for at tilberede en espresso macchiato " ", en latte macchiato " " eller mælkeskum " ". Når du når til trin 5 skal du trykke på den ønskede produktknap.

50 50 DANSK Hurtig SELVRENGØRINGSCYKLUS for kande Efter brygning af et eller flere mælkebaserede produkter giver maskinen mulighed for en hurtig rengøring af kandens kanaler. CARAFE QUICK CLEAN START CARAFE QUICK CLEAN? 20 1 Denne skærm vises i 20 sekunder. Tryk på knappen " " for at starte cyklussen. Hvis du ønsker at tilberede andre mælkebaserede produkter eller ikke ønsker at udføre skyllecyklussen skal du trykke på knappen " ". 2 Træk kandens udløb mod højre indtil symbolet " ". Stil en beholder under kandens udløb. CARAFE QUICK CLEAN OPEN MILK CARAFE SPOUT. MACHINE WILL DISPENSE HOT WATER 3 Tryk på knappen " ". CARAFE QUICK CLEAN PLACE CONTAINER UNDER THE CARAFE DISPENSING SPOUT CARAFE QUICK CLEAN 4 Displayet viser at cyklussen udføres. Når cyklussen er gennemført, skal du lukke kandens udløb ved at skubbe det til symbolet " " og tømme beholderen.

51 Regulering af mængden for mælkebaserede produkter DANSK 51 Ved hvert tryk på knappen for espresso macchiato " ", cappuccino " ", latte macchiato " " og mælkeskum " " brygger maskinen en forudindstillet mængde af valgt produkt i koppen. Maskinen gør det muligt at regulere mængden af hvert produkt, så den passer til din smag og til størrelsen på kopperne. Fremgangsmåden for programmering af en cappuccino " eksempel. " vises som 1 Fyld kanden med mælk, og anbring den i maskinen. 2 Træk kandens udløb mod højre indtil symbolet " ". Sæt en kop under kandens udløb. PROFILE PLACE MILK CARAFE AND OPEN SPOUT 3 Tryk på og hold knappen for cappuccino " " inde, indtil displayet her ved siden af vises. Slip derefter knappen. Maskinen minder dig om at indsætte kanden og fjerne kandens udløb. Nu er maskinen i programmeringstilstand. MEMO 4 Maskinen kværner den foruddefinerede mængde kaffe.

52 52 DANSK CAPPUCCINO 5 Dette symbol vises under foropvarmningstiden, som er påkrævet af maskinen. MEMO 6 Når dette symbol vises begynder maskinen at lade mælkeskummet løbe ud i koppen. Når den ønskede mængde skummet mælk er nået, skal du trykke en gang til på produktknappen. Brygningen vil stoppe inden for nogle få sekunder. Hvis du laver mælkeskum " ", vil udløbet standse ved trin seks. CAPPUCCINO 7 Når mælkeskummet er løbet ud, begynder maskinen at brygge kaffe. Når den ønskede mængde er nået, skal du trykke en gang til på produktknappen. Nu er knappen for cappuccino " " programmeret. For hvert tryk lader maskinen den samme programmerede mængde cappuccino løbe ud. Følg de samme trin for at tilberede en espresso macchiato " ", en latte macchiato " " eller mælkeskum " ". Når du kommer til trin 3 skal du trykke på den ønskede produktknap.

53 DANSK 53 SPECIALPRODUKTER Maskinen kan brygge flere produkter end de som er beskrevet indtil nu. Følg nedenstående trin for at gøre dette: PROFILE SAECO 1 Tryk på knappen " " for at åbne menuen "SPECIAL BEVERAGES". SPECIAL BEVERAGES HOT WATER RISTRETTO ESPRESSO MILD ESPRESSO INTENSO 2 Vælg produktet ved at trykke på knappen " " eller knappen " ". Tryk derefter på knappen " " for at starte brygningen. 3 For at stoppe brygningen af produktet skal du trykke på knappen Special Beverages " " igen eller trykke på knappen " ". Hvis du trykker på knappen for specialprodukter " " uden at vælge et produkt, vender maskinen tilbage til hovedmenuen efter 3 minutter. Med funktionen for specialprodukter har du mulighed for kun at brygge ét produkt ad gangen. Gentag fremgangsmåden for at tilberede flere produkter. Varmt vand Advarsel: Fare for forbrænding! Når udløbet starter, kan der forekomme små sprøjt af varmt vand og damp. Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner vandudløbet. 1 Fjern mælkekanden, hvis den er indsat. Hold vandudløbet en smule skråt, og indsæt det helt i skinnerne på maskinen.

54 54 DANSK 2 Tryk på og drej vandudløbet nedad, indtil det hægtes fast i maskinen som vist på figuren. 3 Stil en beholder under varmtvandsudløbet. SPECIAL BEVERAGES HOT WATER RISTRETTO ESPRESSO MILD ESPRESSO INTENSO 4 Tryk på knappen " " for at åbne menuen "SPECIAL BEVERAGES". 5 Tryk på knappen " " for at starte udløbet. HOT WATER INSERT WATER SPOUT 6 Dette symbol vises. Maskinen minder dig om at installere vandudløbet. Kontrollér, at vandudløbet er installeret korrekt. Tryk på " " for at bekræfte. Maskinen begynder at lade varmt vand løbe ud. HOT WATER 7 Dette symbol vises under foropvarmningstiden, som er påkrævet af maskinen. 8 Lad den ønskede mængde varmt vand løbe ud. Tryk på knappen " " for at stoppe udløbet af varmt vand.

55 DANSK 55 Regulering af varmtvandsudløb Advarsel: Fare for forbrænding! Når udløbet starter, kan der forekomme små sprøjt af varmt vand og damp. Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner vandudløbet. 1 Kontrollér, at maskinen er klar til udløb af varmt vand. SPECIAL BEVERAGES HOT WATER RISTRETTO ESPRESSO MILD ESPRESSO INTENSO 2 Tryk på knappen " " for at åbne menuen "SPECIAL BEVERAGES". HOT WATER MEMO INSERT WATER SPOUT 3 Hold knappen " " nedtrykket i mere end 3 sekunder, indtil dette skærmbillede vises. 4 Tryk derefter på knappen " " igen for at bekræfte. MEMO 5 Dette symbol vises under foropvarmningstiden, som er påkrævet af maskinen. 6 Lad den ønskede mængde varmt vand løbe ud. For at stoppe udløbet af varmt vand skal du trykke på knappen Special Beverages " " igen. Nu er mængden af vand, der skal løbe ud, programmeret. For hvert efterfølgende tryk på knappen lader maskinen den samme programmerede mængde varmt vand løbe ud.

56 56 DANSK Menuen Specialprodukter til brygning af andre produkter Med denne menu kan du brygge andre produkter i henhold til din personlige smag. I eksemplet demonstreres brygning af en stærk kaffe. Følg de samme trin for at brygge de andre produkter i menuen. Kun når du brygger en "Flat White", skal du klargøre maskinen på samme måde som for en cappuccino. 1 Sæt 1 kop under kaffeudløbet. SPECIAL BEVERAGES HOT WATER RISTRETTO ESPRESSO MILD ESPRESSO INTENSO 2 Tryk på knappen " " for at åbne menuen "SPECIAL BEVERAGES". 3 Vælg produktet ved at trykke på knappen " " indtil du når punktet "RISTRETTO". 4 Tryk på knappen " " for at starte brygningen. 5 Kaffebrygningen standser automatisk, når det forudindstillede niveau er nået. Du kan dog stoppe udløbet tidligere ved at trykke på knappen "Special Beverages" " " igen.

57 DANSK 57 Regulering af udløbsmængden for andre produkter fra menuen "Special Beverages" Denne procedure gør det muligt at regulere mængden i koppen af de andre produkter vist i menuen i henhold til din personlige smag. I eksemplet demonstreres brygning af en stærk kaffe. Følg de samme trin for at brygge de andre produkter i menuen. Kun når du brygger en "Flat White", skal du klargøre maskinen på samme måde som for en cappuccino. 1 Sæt 1 kop under kaffeudløbet. SPECIAL BEVERAGES HOT WATER RISTRETTO ESPRESSO MILD ESPRESSO INTENSO MEMO 2 Tryk på knappen " " for at åbne menuen "SPECIAL BEVERAGES". 3 Vælg produktet ved at trykke på knappen " " indtil du når punktet "RISTRETTO". 4 Tryk på og hold knappen " " nede, indtil symbolet "MEMO" vises på skærmbilledet, og slip derefter knappen. Nu er maskinen i programmeringstilstand. Maskinen begynder at brygge kaffe. 5 Tryk på knappen " ", så snart den ønskede mængde kaffe er nået. Nu er produktet programmeret, og for hvert efterfølgende tryk på knappen vil maskinen brygge den samme programmerede mængde. Kun når du brygger en "Flat WHITE", skal mængden af mælk og kaffe programmeres separat som beskrevet for programmering af en cappuccino.

58 58 DANSK PROGRAMMERING AF PRODUKTER Maskinen giver mulighed for at gøre hvert produkt personligt i henhold til din egen smag, og at lagre præferencerne i din personlige profil. PROFILE SAECO 1 Tryk på knappen " " for at åbne maskinens hovedmenu. MENU EDIT PROFILES AQUACLEAN FILTER MAINTENANCE SETTINGS 2 Tryk på " " for at bekræfte. EDIT PROFILES PROFILE SAECO ENABLE NEW PROFILE PROFILE 1 3 Tryk på knappen " " for at vælge den aktiverede profil, som du ønsker at programmere produktet under. 4 Tryk på " " for at bekræfte. EDIT PROFILES PROFILE SAECO ENABLE NEW PROFILE PROFILE 1 De parametre, som skal reguleres for brygning af en cappuccino, vises som eksempel. Følg de samme trin for at regulere de andre produkter. For produkter uden mælk vil parametrene for mælk ikke være tilgængelige. 5 Tryk på knappen " " for at vælge "CAPPUCCINO". PROFILE 1 CAFFÈ CREMA COFFEE CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO 6 Tryk på " " for at bekræfte.

59 DANSK 59 CAPPUCCINO STRENGTH COFFEE AMOUNT TEMPERATURE TASTE Nu vises de parametre, som skal reguleres. For at vælge dem skal du trykke på rulleknappen " " eller " ". Tryk på knappen " " for at åbne. Tryk på knappen " " for at vende tilbage til det forrige skærmbillede. Tryk på knappen " " for at vende tilbage til hovedskærmbilledet. STRENGTH VERY STRONG Styrke Denne indstilling regulerer mængden af kaffe, der skal kværnes. = meget mild aroma = mild aroma = normal aroma = stærk aroma = meget stærk aroma = ekstra stærk aroma = malet kaffe Tryk på rulleknappen " " eller " " for at foretage et valg, og tryk derefter på knappen " " for at bekræfte. 30ML COFFEE AMOUNT 170ML Kaffemængde Ved at justere bjælken på displayet med rulleknappen " " eller " " kan du vælge mængden af vand, som bruges til brygning af kaffe. Tryk på " " for at bekræfte reguleringen. TEMPERATURE HIGH NORMAL LOW Temperatur Denne indstilling gør det muligt at regulere kaffens temperatur. HIGH: høj temperatur. NORMAL: middeltemperatur. LOW: lav temperatur. Tryk på rulleknappen " " eller " " for at foretage et valg, og tryk derefter på knappen " " for at bekræfte.

60 60 DANSK TASTE DELICATE BALANCED FULL BODY Smag Denne indstilling gør det muligt at udføre funktionen for præinfusion. Under præinfusionen fugtes kaffen let for at fremhæve dens aroma mest muligt. DELICATE: Funktionen for præinfusion udføres ikke. BALANCED: Funktionen for præinfusion er aktiveret. FULL BODY: Funktionen for præinfusion varer længere for at forstærke kaffens smag. Tryk på rulleknappen " " eller " " for at foretage et valg, og tryk derefter på knappen " " for at bekræfte. MILK AMOUNT 10 SEC 50 SEC Mælkemængde Ved at regulere bjælken på displayet med rulleknappen " " eller " " kan du vælge den mængde mælk, der skal bruges til det valgte produkt. Tryk på " " for at bekræfte reguleringen. Valgmulighederne for regulering af mælk vises kun for mælkebaserede produkter. PROGRAMMERING FOR VARMT VAND Fremgangsmåden, som beskrives i det følgende, illustrerer programmering af varmt vand. PROFILE 1 ESPRESSO MACCHIATO HOT MILK HOT WATER RISTRETTO 1 Tryk på knappen " " for at vælge "HOT WATER". 2 Tryk på " " for at bekræfte. 50ML WATER AMOUNT 450ML Vandmængde Ved at regulere bjælken på displayet med rulleknappen " " eller " " kan du vælge den mængde vand, der skal løbe ud. Tryk på " " for at bekræfte reguleringen.

61 DANSK 61 NULSTILLING AF PRODUKTPARAMETRE For hver profil er det muligt at gendanne fabriksindstillingerne for alle produkter. 1 Tryk på knappen " " for at vælge "RESTORE TO DEFAULT". PROFILE 1 ESPRESSO INTENSO ENERGY COFFEE FLAT WHITE RESTORE TO DEFAULT 2 Tryk på " " to gange for at bekræfte. Alle parametrene stilles tilbage til fabriksindstillingerne. Med denne valgmulighed slettes alle de personlige indstillinger, som brugeren har programmeret. CAPPUCCINO TEMPERATURE TASTE MILK AMOUNT RESTORE TO DEFAULT Det er muligt at gendanne fabriksindstillingerne for alle produkter ved hver parameter. 1 Når det ønskede produkt er valgt skal du trykke på knappen " " for at vælge "RESTORE TO DEFAULT". 2 Tryk på " " to gange for at bekræfte. Alle parametrene stilles tilbage til fabriksindstillingerne. Med denne valgmulighed slettes alle de personlige indstillinger, som brugeren har programmeret for det valgte produkt. Tryk på knappen " " for at afslutte.

62 62 DANSK PROGRAMMERING AF MASKINEN Maskinen gør det muligt at personalisere alle funktionsindstillingerne. Disse indstillinger gælder for alle brugerprofiler. 1 Tryk på knappen " " for at åbne maskinens hovedmenu. PROFILE SAECO MENU AQUACLEAN FILTER MAINTENANCE SETTINGS STATISTICS 2 Tryk på knappen " " for at vælge "SETTINGS". MENU AQUACLEAN FILTER MAINTENANCE SETTINGS STATISTICS 3 Tryk på " " for at bekræfte. SETTINGS WATER HARDNESS LANGUAGE STAND-BY TIME BUTTON SOUND De regulerbare parametre vises her. For at vælge dem skal du trykke på rulleknappen " " eller " ". Tryk på knappen " " for at åbne. Tryk på knappen " " for at vende tilbage til det forrige skærmbillede. Tryk på knappen " " for at vende tilbage til hovedskærmbilledet.

63 DANSK 63 Vandindstillinger SETTINGS WATER HARDNESS LANGUAGE STAND-BY TIME BUTTON SOUND Valgmuligheden WATER SETTINGS lader dig regulere vandparametrene for en optimal kaffe. WATER HARDNESS Under WATER HARDNESS kan du indstille niveauet for vandets hårdhed. Læs kapitlet "Måling og programmering af vandets hårdhed" for at måle vandets hårdhed. Sprogindstillinger SETTINGS WATER HARDNESS LANGUAGE STAND-BY TIME BUTTON SOUND Denne indstilling er vigtig for at kunne regulere maskinens parametre automatisk afhængigt af brugerens land. Standbyindstillinger SETTINGS WATER HARDNESS LANGUAGE STAND-BY TIME BUTTON SOUND Indstillingen STAND-BY indstiller hvor lang tid der går, før maskinen går i standby-tilstand efter den seneste brygning. Standby-tiden varierer mellem 15, 30, 60 og 180 minutter. Den indstillede standardtid er 15 minutter. Knaplyd SETTINGS LANGUAGE STAND-BY TIME BUTTON SOUND BLUETOOTH Denne indstilling gør det muligt for maskinen at producere en lyd, hver gang man trykker på en knap. OFF: Tone deaktiveret ON: Tone aktiveret

64 64 DANSK Bluetooth-forbindelse (kun til HD8969, HD8977 og HD8978) SETTINGS STAND-BY TIME BUTTON SOUND BLUETOOTH RESTORE TO DEFAULT Menuen BLUETOOTH gør det muligt for dig at tilslutte maskinen til en mobil enhed, som er kompatibel med denne teknologi. BLUETOOTH ENABLE BLUETOOTH PIN CODE ADDRESS Under ENABLE BLUETOOTH kan du finde valgmulighederne for aktivering af funktionen. OFF: Bluetooth deaktiveret (maskinen kan ikke tilslutte til mobile enheder). ON: Bluetooth aktiveret (maskinen kan tilslutte til mobile enheder). BLUETOOTH ENABLE BLUETOOTH PIN CODE ADDRESS Under PIN CODE kan du finde den kode, som du bliver bedt om at indtaste, når du tilslutter til mobile enheder. BLUETOOTH ENABLE BLUETOOTH PIN CODE ADDRESS Under ADDRESS kan du finde id-nummeret for Bluetooth-modulet på maskinen. Fabriksindstillinger SETTINGS STAND-BY TIME BUTTON SOUND BLUETOOTH RESTORE TO DEFAULT En aktivering af valgmuligheden RESTORE TO DEFAULT vil nulstille alle maskinindstillinger til deres standardværdier. I så tilfælde bliver alle personlige parametre slettet.

65 DANSK 65 STATISTIK Maskinen gør det muligt at få vist, hvor mange produkter der er brygget. Dette giver mulighed for at programmere de forskellige vedligeholdelsesindstillinger, der beskrives i brugsanvisningen. 1 Tryk på knappen " " for at åbne maskinens hovedmenu. PROFILE SAECO MENU MAINTENANCE SETTINGS STATISTICS 2 Tryk på knappen " " for at vælge "STATISTICS". 3 Tryk på " " for at bekræfte. Antallet af bryggede produkter vises opdelt for hver valgmulighed.

66 66 DANSK VEDLIGEHOLDELSE I denne menu administreres alle de automatiske cyklusser, der sørger for en korrekt vedligeholdelse af maskinen. 1 Tryk på knappen " " for at åbne maskinens hovedmenu. PROFILE SAECO MENU EDIT PROFILES AQUACLEAN FILTER MAINTENANCE SETTINGS 2 Tryk på knappen " " for at vælge "MAINTENANCE". MAINTENANCE DESCALING BREW GROUP CLEANING CARAFE CLEANING 3 Tryk på " " for at bekræfte. 4 Tryk på knappen " " eller " " for at vælge den cyklus, der skal aktiveres. De forskellige cyklusser, der skal aktiveres, vises her. Afkalkning MAINTENANCE DESCALING BREW GROUP CLEANING CARAFE CLEANING Funktionen DESCALING aktiverer afkalkningscyklussen (se kapitlet "Afkalkning").

67 DANSK 67 Rengøringscyklus for kaffeenhed MAINTENANCE DESCALING BREW GROUP CLEANING CARAFE CLEANING Funktionen BREW GROUP CLEANING giver dig mulighed for at udføre den månedlige rengøring af kaffeenheden (se kapitlet "Månedlig rengøring af kaffeenheden med affedtningstabletter"). Rengøring af kande MAINTENANCE DESCALING BREW GROUP CLEANING CARAFE CLEANING Menuen CARAFE CLEANING gør det muligt for dig at administrere rengøringen af kanden. CARAFE CLEANING ON/OFF QUICK CLEAN START FULL CLEAN Under ON/OFF QUICK CLEAN kan du finde valgmulighederne for styring af Hurtig skyllecyklus, som vises efter udløb af et mælkebaseret produkt. OFF: Cyklus deaktiveret. ON: Cyklus aktiveret. CARAFE CLEANING ON/OFF QUICK CLEAN START FULL CLEAN Under START FULL CLEAN kan du starte rengøringen af mælkekanden (se kapitlet "Månedlig rengøring af mælkekanden").

68 68 DANSK RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Daglig rengøring af maskinen Vigtigt: En regelmæssig rengøring og vedligeholdelse er grundlæggende for at forlænge maskinens levetid. Maskinen er konstant udsat for fugtighed, kaffe og kalk! Dette kapitel beskriver i detaljer, hvilke operationer du skal udføre og hvor hyppigt. Hvis du ikke gør det, vil maskinen i sidste ende holde op med at fungere korrekt. Denne type reparation er IKKE dækket af garantien! - Brug en blød, fugtig klud til at rengøre maskinen. - Det er kun kopbakken, den indvendige drypbakke, skuffen til kafferester og delene på kanden, som beskrives i afsnittet "Ugentlig rengøring af mælkekanden", som kan vaskes i opvaskemaskinen. Evt. andre komponenter skal vaskes i lunkent vand. - Nedsænk aldrig maskinen i vand. - Brug aldrig sprit, opløsningsmidler og/eller skureredskaber til at rengøre maskinen. - Tør ikke maskinen og/eller de tilhørende komponenter i mikroovn og/ eller i almindelig ovn. Skuffen til kafferester og den indvendige drypbakke skal tømmes og rengøres dagligt, mens maskinen er tændt. Følg nedenstående vejledning: 1 Tryk på den indlejrede knap i rammen, og åbn inspektionslågen. 2 Fjern den indvendige drypbakke og skuffen til kafferester.

69 DANSK 69 3 Tøm skuffen til kafferester, og vask den med frisk vand. 4 Tøm og vask den indvendige drypbakke og låget med frisk vand. 5 Sæt delene korrekt på plads igen. 6 Sæt drypbakken og skuffen til kafferester på plads, og luk inspektionslågen. 7 Tryk på grebet i bunden, og fjern den udvendige drypbakke. Tøm og vask den.

70 70 DANSK Tøm også drypbakken, når indikatoren for fuld drypbakke er hævet. Daglig rengøring af vandbeholderen 1 Fjern det lille, hvide filter eller AQUACLEAN-vandfilteret (hvis installeret) fra vandbeholderen, og vask begge med friskt vand. 2 Sæt det lille, hvide filter eller AQUACLEAN-vandfilteret på plads igen (hvis installeret) ved at trykke let på det, samtidig med at det drejes en smule. 3 Fyld vandbeholderen med friskt vand. Daglig rengøring af mælkekanden Ud over den hurtige skyllecyklus til kanden anbefaler vi, at du også rengør kanden dagligt som beskrevet nedenfor. Dette opretholder hygiejnen og sikrer en perfekt konsistens på mælkeskummet. 1 A B 1 Tryk på en af udløsningsknapperne for at fjerne den øverste del af kanden som vist i figuren (A eller B). 1

71 DANSK 71 2 Tag låget af. 3 Løft kandens udløb for at tage det ud af den øverste del af kanden. 4 Fjern opsugningsrøret med samlingen (A) fra mælkeskummeren. A 5 Vask opsugningsrøret med samlingen omhyggeligt med frisk vand. 6 Efter installation af opsugningsrøret med dets samling indsættes kandens udløb oven på kanden.

72 72 DANSK A B Hvis du ikke kan installere udløbet oven på kanden, står stiften i den forkerte stilling (B). Skub stiften manuelt til positionen (A), før du installerer udløbet. 7 Indsæt låget. 8 Sæt den øverste del af kanden tilbage på plads.

73 Ugentlig rengøring af mælkekanden DANSK 73 Den ugentlige rengøring er grundigere, fordi den fjerner alle mælkerester fra udløbet. 1 A B 1 Tryk på en af udløsningsknapperne for at fjerne den øverste del af kanden som vist i figuren (A eller B). 1 2 Tag låget af. 3 Løft kandens udløb for at tage det ud af den øverste del af kanden. Kandens udløb består af seks dele, som skal adskilles. Hver del er mærket med et stort bogstav (A, B, C, D, E, F). A 4 Fjern opsugningsrøret med samlingen (A) fra mælkeskummeren.

74 74 DANSK 5 Tag samlingen (B) af opsugningsrøret. B C 6 Skil låget (C) fra mælkekandens udløb ved at udøve et let tryk på siderne og trykke nedad. D 7 Afmonter mælkeskummeren (D) fra støtteelementet (E). E 8 Tag samlingen (F) ud af mælkeskummeren ved at trække den udad. F 9 Rengør alle komponenterne grundigt i lunkent vand. Komponenterne kan også vaskes i opvaskemaskine.

75 DANSK Indsæt samlingen (F) i mælkeskummeren ved at skubbe den op til anslag. F D 11 Indsæt mælkeskummeren (D) i støtteelementet (E). E C 12 Sæt låget (C) på kandens udløb. 13 Indsæt samlingen (B) i opsugningsrøret. B 14 Indsæt opsugningsrøret med samlingen (A) i mælkeskummeren. A

76 76 DANSK 15 Indsæt udløbet i den øverste del af kanden. A B Hvis du ikke kan installere udløbet oven på kanden, står stiften i den forkerte stilling (B). Skub stiften manuelt til positionen (A), før du installerer udløbet. 16 Indsæt låget. 17 Sæt den øverste del af mælkekanden på, og sørg for, at den sidder godt fast.

77 Ugentlig rengøring af kaffeenheden DANSK 77 Kaffeenheden skal rengøres hver gang kaffebønnebeholderen er fyldt eller mindst en gang om ugen. 1 Sluk maskinen ved at trykke på knappen " " og tage stikket ud af stikkontakten. 2 Åbn låget på beholderen til formalet kaffe. 3 Rens beholderen til formalet kaffe grundigt med penslen til rengøring, og sørg for at der ikke er flere kafferester i kanalen. 4 Tryk på den indlejrede knap i rammen, og åbn inspektionslågen. 5 Fjern drypbakken (indvendig) og skuffen til kafferester, og rengør dem.

78 78 DANSK 6 Åbn oplåsningsgrebet til kaffeenheden. 7 Tag fat i håndtaget til kaffeenheden, og træk det udad. 8 Hold fast i grebet, og træk kaffeenheden ud. 9 Vask kaffeenheden grundigt med lunkent vand, og rengør filteret til kaffeenheden omhyggeligt. Vigtigt: Brug ikke rengøringsmidler eller sæbe til at rengøre kaffeenheden. 10 Lad kaffeenheden lufttørre helt. 11 Rengør maskinen indvendigt med en blød klud opblødt i vand.

79 DANSK Rengør den øverste skærm omhyggeligt med en blød klud for at fjerne eventuelle rester af kaffepulver. Advarsel: Fare for forbrænding! Den øvre skærm er en varm del. Sørg for, at maskinen er afkølet, inden du rengør den. Maskinen skal have været slukket i mindst en time, før du fortsætter. 13 Sørg for, at kaffeenheden er i udgangsposition. De to referencemærker skal være ud for hinanden. I modsat fald skal man benytte den fremgangsmåde, der er beskrevet under trin (14 og 15). 14 Sæt kaffeenheden i udgangsposition igen ved at dreje stiften nederst på basen med hånden som vist i figuren. Drej, indtil den låser fast i positionen, som beskrives i det følgende trin. 15 Når du når til den position, der vises i denne figur, skal du kontrollere, at de to referencemærker sidder ud for hinanden, og at kaffeenheden er låst fast.

80 80 DANSK 16 Sæt kaffeenheden på plads i lejet igen ved at skubbe den langs skinnerne, indtil den klikker på plads. 17 Luk låsegrebet til kaffeenheden for at blokere den. 18 Indsæt drypbakken (indvendig) og skuffen til kafferester. 19 Luk inspektionslågen.

81 DANSK 81 Månedlig rengøring af mælkekanden Ved den månedlige rengøringscyklus anbefales det at bruge Saecos Rengøringsmiddel til mælkekredsløb til at holde hele kredsløbet rent for mælkerester. Saecos Rengøringsmiddel til mælkekredsløb sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse for at få flere oplysninger. Advarsel: Fare for forbrænding! Når udløbet starter, kan der forekomme små sprøjt af varmt vand og damp. Fare for forbrænding! Vent, indtil cyklussen er færdig, før du fjerner mælkekanden. PROFILE SAECO 1 Tryk på knappen " " for at åbne maskinens hovedmenu. MENU EDIT PROFILES AQUACLEAN FILTER MAINTENANCE SETTINGS 2 Tryk på knappen " " for at vælge "MAINTENANCE". 3 Tryk på " " for at bekræfte. 4 Tryk på knappen " " for at vælge "CARAFE CLEANING". MAINTENANCE DESCALING BREW GROUP CLEANING CARAFE CLEANING 5 Tryk på " " for at bekræfte. CARAFE CLEANING ON/OFF QUICK CLEAN START FULL CLEAN 6 Tryk på knappen " " for at vælge "START FULL CLEAN". 7 Tryk på " " for at bekræfte.

82 82 DANSK START FULL CLEAN START CARAFE FULL CLEAN? (~ 5 MINUTES) 8 Tryk på " " for at bekræfte eller " " for at vende tilbage til den foregående menu. CARAFE CLEANING REFILL WATER TANK 9 Fyld vandbeholderen med friskt vand til niveauet MAX. Tryk på knappen " " for at bekræfte. CARAFE CLEANING POUR DETERGENT INTO CARAFE & FILL WITH WATER 10 Hæld en pakke mælkerengøringsmiddel i mælkekanden. Fyld mælkekanden med frisk drikkevand til niveauet MAX, og vent, til mælkerengøringsmidlet er helt opløst. 11 Sæt kanden i maskinen. Skub kandens udløb mod højre indtil symbolet " ". Tryk på knappen " " for at bekræfte. CARAFE CLEANING PLACE MILK CARAFE AND OPEN SPOUT 12 Tryk på " " for at bekræfte.

83 DANSK 83 CARAFE CLEANING PLACE CONTAINER UNDER THE CARAFE DISPENSING SPOUT 13 Sæt en stor beholder (1,5 l) under udløbet. Tryk på knappen " " for at bekræfte. Maskinen begynder at lade opløsningen løbe ud gennem mælkeudløbet. CARAFE CLEANING 14 Det følgende display viser status for cyklussen. Advarsel: Den opløsning, der løber ud under denne proces, må ikke drikkes. CARAFE RINSING REFILL WATER TANK 15 Efter endt udløb fyldes beholderen med frisk drikkevand til niveauet MAX. Tryk på knappen " " for at bekræfte. CARAFE RINSING FILL CARAFE WITH FRESH WATER 16 Fjern mælkekanden og beholderen fra maskinen. 17 Skyl mælkekanden grundigt, og fyld den med frisk drikkevand til niveauet MAX. Sæt mælkekanden i maskinen. Tryk på knappen " " for at bekræfte.

84 84 DANSK CARAFE RINSING PLACE MILK CARAFE AND OPEN SPOUT 18 Tøm beholderen, og sæt den tilbage under kaffeudløbet. Tryk på knappen " " for at bekræfte. CARAFE RINSING PLACE CONTAINER UNDER THE CARAFE DISPENSING SPOUT 19 Tryk på " " for at bekræfte. CARAFE RINSING 20 Maskinen begynder at lade vand løbe ud af mælkeudløbet. Dette display vises. 21 Når cyklussen er afsluttet, er maskinen klar til at brygge produkter. 22 Afmonter og vask mælkekanden som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af mælkekanden".

85 Månedlig smøring af kaffeenheden DANSK 85 Kaffeenheden skal smøres efter cirka 500 kopper kaffe eller en gang om måneden. Saeco-smørefedtet til smøring af kaffeenheden kan købes separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning, for flere oplysninger. Vigtigt: Inden kaffeenheden smøres, skal den rengøres med frisk vand og tørre som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden". 1 Fordel smøremidlet jævnt på begge sideskinner. 2 Smør også stemplet som vist i figuren.

86 86 DANSK 3 Smør de indvendige skinner på begge sider i kaffeenheden. 4 Sæt kaffeenheden i holderen, til den klikker på plads (se kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden"). 5 Sæt den indvendige drypbakke og skuffen til kafferester på plads, og luk inspektionslågen. Månedlig rengøring af kaffeenheden med affedtningstabletter Ud over den ugentlige rengøring anbefales det at udføre en rengøringscyklus med affedtningstabletter efter cirka 500 kopper kaffe eller en gang om måneden. Dette indgreb fuldender vedligeholdelsen af kaffeenheden. Affedtningstabletterne og vedligeholdelsessættet sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse for at få flere oplysninger. Vigtigt: Affedtningstabletterne er kun beregnet til rengøring og har ingen afkalkende virkning. Anvend Saecos afkalkningsmiddel til at afkalke maskinen, og følg proceduren, der er beskrevet i kapitlet "Afkalkning". PROFILE SAECO 1 Tryk på knappen " " for at åbne maskinens hovedmenu.

87 DANSK 87 MENU EDIT PROFILES AQUACLEAN FILTER MAINTENANCE SETTINGS 2 Tryk på knappen " " for at vælge "MAINTENANCE". 3 Tryk på " " for at bekræfte. MAINTENANCE DESCALING BREW GROUP CLEANING CARAFE CLEANING 4 Tryk på knappen " " for at vælge "BREW GROUP CLEANING". 5 Tryk på " " for at bekræfte. BREW GROUP CLEANING PERFORM BREW GROUP CLEANING? (~ 5 MINUTES) 6 Tryk på " " for at bekræfte eller " " for at vende tilbage til den foregående menu. BREW GROUP CLEANING REFILL WATER TANK 7 Fyld vandbeholderen med friskt vand til niveauet MAX. Tryk på knappen " ". BREW GROUP CLEANING INSERT GROUP CLEAN TAB 8 Læg en "Affedtningstablet" i beholderen til formalet kaffe. Tryk på knappen " ".

88 88 DANSK BREW GROUP CLEANING PLACE A CONTAINER UNDER THE DISPENSING SPOUT 9 Sæt en beholder (1,5 l) under kaffeudløbet. Tryk på knappen " " for at starte rengøringscyklussen. Advarsel: Den opløsning, der løber ud under denne proces, må ikke drikkes. BREW GROUP CLEANING 10 Dette symbol vises. Displayet viser status for cyklussen. 11 Fjern og tøm beholderen, når udløbet er stoppet. 12 Kaffeenheden skal rengøres som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden".

89 DANSK 89 AFKALKNING Når symbolet " " vises, skal du afkalke maskinen. Afkalkningscyklussen tager ca. 30. minutter. DESCALE Vigtigt: Hvis du ikke gør det, vil maskinen i sidste ende holde op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen IKKE dækket af garantien. Advarsel: Brug kun Saecos afkalkningsmiddel. Dets formel er designet til at sikre maskinen en bedre ydeevne. Brugen af andre produkter kan beskadige maskinen og efterlade aflejringer i vandet. Saecos afkalkningsmiddel sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning, for flere oplysninger. Advarsel: Undgå at drikke afkalkningsmidlet eller det udløbne produkt, før cyklussen er helt afsluttet. Eddike må ikke bruges som afkalkningsmiddel. Fjern ikke kaffeenheden under afkalkningen. Følg nedenstående trin for at udføre afkalkningscyklussen. PROFILE SAECO 1 Tryk på knappen " " for at åbne maskinens hovedmenu. MENU EDIT PROFILES AQUACLEAN FILTER MAINTENANCE SETTINGS 2 Tryk på knappen " " for at vælge "MAINTENANCE". 3 Tryk på " " for at bekræfte.

90 90 DANSK MAINTENANCE DESCALING BREW GROUP CLEANING CARAFE CLEANING 4 Tryk på " " for at bekræfte valget "DESCALING". Hvis du fejlagtigt trykker på knappen " " skal du trykke på knappen " " for at afslutte. DESCALING START DESCALING? (~ 30 MINUTES) 5 Tryk på knappen " " for at bekræfte. 6 Fjern vandbeholderen, og tøm den. Fjern AquaClean-filteret. DESCALING REMOVE WATER FILTER 7 Tryk på knappen " " for at bekræfte. DESCALING EMPTY INTERNAL DRIP TRAY 8 Fjern den indvendige og den udvendige drypbakke og skuffen til kafferester. Tryk på knappen " " for at bekræfte.

91 DANSK 91 DESCALING FILL HALF CARAFE WITH WATER. INSERT IN BREWING POSITION 9 Fyld kanden halvt med vand, og sæt den i maskinen. Skub kandens udløb mod højre indtil symbolet " ". Tryk på knappen " " for at bekræfte. DESCALING PLACE A CONTAINER UNDER THE DISPENSING SPOUT 10 Stil en rummelig beholder (1,5 l) under både mælkekandens udløb og kaffeudløbet. Tryk på knappen " " for at bekræfte. DESCALING POUR DESCALING SOLUTION AND WATER INTO THE TANK UP TO THE CALC-CLEAN LEVEL 11 Hæld hele indholdet af Saeco-afkalkningsmidlet i. 12 Fyld vandbeholderen med friskt vand til niveauet CALC CLEAN. Sæt vandbeholderen tilbage i maskinen. Tryk på knappen " " for at bekræfte.

92 92 DANSK DESCALING 13 Maskinen begynder at lade afkalkningsmidlet løbe ud med regelmæssige intervaller. Displayet viser status for cyklussen. START DESCALING Hvis beholderen skal tømmes under processen, skal afkalkningscyklussen sættes på pause ved at trykke på knappen " ". Tryk på knappen " " for at genoptage cyklussen. RINSING RINSE WATER TANK & FILL WITH WATER 14 Meddelelsen angiver, at den første fase er afsluttet. Vandbeholderen skal skylles. Fyld vandbeholderen med friskt vand til niveauet CALC CLEAN. Tryk på knappen " ". Kredsløbet skal rengøres med en forudindstillet mængde vand. Hvis vandbeholderen ikke fyldes til niveauet CALC CLEAN, kan det være nødvendigt at påfylde maskinen flere gange for skylning. RINSING EMPTY INTERNAL DRIP TRAY 15 Tøm den indvendige drypbakke, og sæt den på plads igen. Tryk derefter på knappen " ". RINSING FILL HALF CARAFE WITH WATER. INSERT IN BREWING POSITION 16 Tøm mælkekanden, og fyld den halvt med frisk vand. Sæt den i maskinen igen med åbent udløb. Tryk på knappen " ". RINSING PLACE A CONTAINER UNDER THE DISPENSING SPOUT 17 Tøm beholderen, og sæt den på plads igen under både mælkekandens udløb og kaffeudløbet. Tryk på knappen " ".

93 DANSK 93 RINSING 18 Skyllecyklussen starter. Bjælken angiver status for processen. START RINSING Hvis beholderen skal tømmes under processen, skal skyllecyklussen sættes på pause ved at trykke på knappen " ". Tryk på knappen " " for at genoptage cyklussen. Skyllecyklussen vasker kredsløbet med en forudprogrammeret mængde vand for at sikre maskinens optimale ydelse. Hvis vandbeholderen ikke fyldes til niveauet CALC CLEAN, kan maskinen kræve mere end én cyklus. 19 Når alt det nødvendige vand til skyllecyklussen er løbet ud, stopper maskinen automatisk afkalkningen. 20 Når afkalkningen er færdig, udfører maskinen en automatisk skyllecyklus. Vent, til den er færdig, og fjern og tøm derefter beholderen. 21 Afmonter og vask mælkekanden som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af mælkekanden". 22 Tøm den indvendige drypbakke, og sæt den på plads igen. 23 Sæt AquaClean-vandfilteret (hvis installeret) tilbage i vandbeholderen. Når afkalkningscyklussen er afsluttet, skal kaffeenheden vaskes som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden".

94 94 DANSK Afbrydelse af afkalkningscyklussen Når afkalkningscyklussen er startet skal den gennemføres; sluk ikke maskinen midt i cyklussen. Hvis maskinen stopper, kan du afslutte cyklussen ved at trykke på ON/ OFF-knappen. Hvis dette sker, eller i tilfælde af strømsvigt eller utilsigtet frakobling af strømkablet, skal du tømme og skylle vandbeholderen grundigt, og derefter fylde den op til niveauet CALC CLEAN. Følg instruktionerne i kapitlet "Manuel skyllecyklus" før brygning af et produkt. Hvis cyklussen ikke blev gennemført, vil maskinen kræve at der udføres endnu en afkalkningscyklus så hurtigt som muligt.

95 DANSK 95 MEDDELELSER PÅ DISPLAY Vist meddelelse BEANS CONTAINER EMPTY ADD COFFEE BEANS Meddelelsens betydning Fyld kaffebønnebeholderen. INSERT BREW GROUP Kaffeenheden skal sættes i maskinen. INSERT COFFEE GROUNDS DRAWER Indsæt skuffen til kafferester og den indvendige drypbakke. EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER CLOSE FRONT DOOR Tøm skuffen til kafferester. Skuffen til kafferester skal kun tømmes, når maskinen kræver det og ved tændt maskine. Hvis skuffen tømmes ved slukket maskine, kan maskinen ikke registrere tømningen. Luk inspektionslågen. WATER TANK EMPTY ADD WATER Tag vandbeholderen ud, og fyld den. Det er også muligt at fylde vandbeholderen gennem hullet i låget. EMPTY INTERNAL DRIP TRAY CLOSE BEAN CONTAINER LID Åbn inspektionslågen, og tøm den indvendige drypbakke. Når dette gøres med tændt maskine, registrerer maskinen tømning af skuffen til kafferester og nulstiller tælleren. Derfor skal kaffepulveret tømmes ud samtidigt. Indsæt låget til kaffebønnebeholderen og/eller bønnelåget.

96 96 DANSK Vist meddelelse HOT WATER INSERT WATER SPOUT Meddelelsens betydning Indsæt vandudløbet for at starte brygningen. Tryk på "ESC" for at afslutte. PLACE MILK CARAFE AND OPEN SPOUT Indsæt mælkekanden med åbent udløb før udløbet. DESCALE Du skal afkalke maskinen. Følg den beskrevne vejledning i kapitlet "Afkalkning" i denne brugsanvisning. Bemærk, at hvis din maskine ikke afkalkes, holder den i sidste ende op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen IKKE dækket af garantien. PROFILE SAECO Maskinen signalerer, at "AquaClean"-vandfilteret skal udskiftes. 0% WATER CIRCUIT PRIMING Maskinen påfylder vandkredsløbet. Vent på at dette indgreb fuldføres. Den røde kontrollampe blinker. Tryk på en vilkårlig knap for at afslutte standbytilstanden. RESTART TO SOLVE Se koden (E xx) i nederste højre hjørne. Sluk maskinen. Tænd den igen efter 30 sekunder. Gentag proceduren 2 eller 3 gange. Hvis maskinen ikke starter, skal du kontakte Philips SAECOs hotline i dit land og oplyse koden, der vises på displayet. Kontaktoplysninger er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen www. philips.com/support.

97 FEJLFINDING DANSK 97 Dette kapitel opsummerer de hyppigst forekommende problemer, som kan opstå med din maskine. Hvis oplysningerne i det følgende ikke hjælper til at løse problemet, kan du konsultere siden FAQ på adressen eller kontakte Philips Saecos hotline i dit land. Kontaktoplysninger er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen Fejl Årsager Løsninger Maskinen tænder ikke. Drypbakken bliver fyldt, også selv om der ikke tappes vand af maskinen. Kaffen er ikke tilstrækkelig varm. Der løber ikke varmt vand ud. Maskinen fylder ikke koppen/kruset. Kaffen er ikke tilstrækkelig cremet (se bemærkning). Maskinen er ikke tilsluttet strømforsyningen. Afbryderkontakten er i position "0". Somme tider tapper maskinen automatisk vand af til drypbakken i forbindelse med skylning af kredsløbene og for at sikre en optimal funktion. Kopperne/krusene er kolde. Produktets temperatur er konfigureret til Low i programmeringsmenuen. Du tilføjede kold mælk i kaffen. Damp-/varmtvandsudløbet er tilstoppet eller snavset. Maskinen er ikke blevet programmeret. Blandingen er ikke egnet eller kaffen er ikke friskmalet eller kværnet for groft. Kaffebønnerne eller den formalede kaffe er for gamle. Tilslut maskinen til strømforsyningen. Kontroller, at afbryderkontakten er i position "I". Dette er normal adfærd for maskinen. Forvarm kopperne/krusene med varmt vand, eller brug varmtvandsudløbet. Sørg for, at temperaturen er konfigureret til Normal eller High i programmeringsmenuen. Kold mælk sænker temperaturen på det færdige produkt. Opvarm mælken, før du hælder den i produktet. Rengør varmtvandsudløbet. Undersøg udløbet for at kontrollere, at det ikke er tilstoppet. Lav et hul i kalken med en sikkerhedsnål eller en synål. Åbn produktprogrammeringsmenuen, og reguler indstillingen af kaffemængden afhængigt af præference for hver type produkt. Skift kaffeblanding, eller indstil kværningen som beskrevet i kapitlet "Justering af den keramiske kaffekværn". Sørg for at bruge friske kaffebønner eller frisk formalet kaffe. Mælken skummer ikke. Mælkeudløbet er ikke trukket ud. Kontrollér, at mælkeudløbet er trukket korrekt ud indtil symbolet " ". Kanden er ikke monteret korrekt eller mangler nogle komponenter. Sørg for at røret er indsat korrekt. Alle komponenterne skal være monteret korrekt som beskrevet i afsnittet "Ugentlig rengøring af mælkekanden".

98 98 DANSK Fejl Årsager Løsninger Maskinen bruger lang tid på opvarmning, eller der løber kun en lille mængde vand ud af røret. Det er ikke muligt at tage kaffeenheden ud. Der er for meget malet kaffe over eller under kaffeenheden. Kaffepulveret, som maskinen producerer, er for fugtigt eller for tørt. Maskinen kværner kaffebønnerne, men kaffen brygges ikke (se bemærkning). Kaffen er for tynd (se bemærkning). Maskinens kredsløb er tilstoppet af kalk. Kaffeenheden er forkert placeret. Skuffen til kafferester er indsat. Den anvendte kaffe er muligvis ikke egnet til brug i automatiske kaffemaskiner. Maskinen er ved at regulere kaffekværnen til en ny type kaffebønner eller formalet kaffe. Juster kaffekværnen. Der mangler vand. Kaffeenheden er snavset. Dette kan ske, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk. Udløbet er snavset. Dette kan ske, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk. Den malede kaffe er for grov. Vælgerkontakten til kaffebønnebeholderen er blevet flyttet. Foretag afkalkning af maskinen. Tænd maskinen. Luk inspektionslågen. Kaffeenheden vender automatisk tilbage i udgangsstilling. Tag skuffen til kafferester ud, inden kaffeenheden tages ud. Det kan være nødvendigt at skifte kaffetype eller ændre indstillingerne for kaffekværnen (se kapitlet "Justering af den keramiske kaffekværn"). Maskinen reguleres automatisk efter brygning af nogle kopper kaffe for at optimere udtrækket i forhold til, hvor kompakt den malede kaffe er. Det kan være nødvendigt at brygge 2 eller 3 produkter før kaffekværnen er fuldt justeret. Dette er ikke en fejlfunktion af maskinen. Justeringen af den keramiske kaffekværn har indvirkning på kvaliteten af kafferesterne. Hvis resterne er for fugtige, skal du indstille en grovere kværning. Hvis resterne er for tørre, skal du indstille en finere kværning. Læs kapitlet "Justering af den keramiske kaffekværn". Fyld vandbeholderen og kredsløbet (læs kapitlet "Manuel skyllecyklus"). Rengør kaffeenheden (se kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden"). Bryg et par kopper kaffe som beskrevet i kapitlet "Saeco Adapting System". Rengør udløbet. Bryg et par kopper kaffe som beskrevet i kapitlet "Saeco Adapting System". Skift kaffeblanding, eller indstil kværningen som beskrevet i kapitlet "Justering af den keramiske kaffekværn". Flyt vælgerkontakten til positionen " ".

99 DANSK 99 Fejl Årsager Løsninger Kaffen løber langsomt ud (se bemærkning). Der lækker kaffe fra udløbet. Udløbet kan ikke installeres på mælkekanden. Maskinen tilslutter ikke til applikationen. Den malede kaffe er for fin. Kredsløbene er tilstoppede. Kaffeenheden er snavset. Udløbet er tilstoppet eller ikke indsat korrekt. Stiften er i den forkerte position. Den mobile enhed er for langt fra maskinen. Skift kaffeblanding, eller indstil kværningen som beskrevet i kapitlet "Justering af den keramiske kaffekværn". Udfør en afkalkningscyklus. Rengør kaffeenheden (se kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenheden"). Rengør udløbet og udløbshullerne, og sæt det korrekt på plads. Skub stiften manuelt til den korrekte position, og indsæt kandens udløb. Træd ikke mere end 5 meter væk fra maskinen, når du bruger den mobile enhed. Disse problemer kan være ganske normale, hvis man skifter kaffeblanding, eller hvis maskinen er nyinstalleret. I dette tilfælde skal du vente, indtil maskinen har udført en selvregulering som beskrevet i kapitlet "Saeco Adapting System".

100 100 DANSK ENERGIBESPARELSE Standby Den superautomatiske espressokaffemaskine fra Saeco er designet til energibesparelse, som det fremgår af Klasse A-energimærket. Maskinen slukker automatisk efter en vis periodes inaktivitet, der kan programmeres af brugeren (se kapitlet "Programmering af maskinen"). Hvis der er brygget et produkt, udfører maskinen en skyllecyklus. I standbytilstand er energiforbruget under 1Wh. PROFILE SAECO Tryk på knappen " " i nogle få sekunder for at tænde maskinen (hvis afbryderkontakten bag på maskinen står på "I"). Hvis kedlen er kold, udfører maskinen en skyllecyklus. Maskinen kan også sættes manuelt på standby ved at man holder knappen STAND-BY nede i 3 sekunder. 1 Maskinen vil ikke gå i standbytilstand hvis inspektionslågen er åben. 2 Når standbytilstand aktiveres, kan maskinen udføre en skyllecyklus. Cyklussen kan afbrydes ved tryk på knappen " ". Maskinen kan aktiveres: 1 Ved at trykke på en vilkårlig knap på betjeningspanelet. 2 Ved at åbne inspektionslågen (når lågen lukkes, går maskinen i standbytilstand igen). " blinker, når maskinen er i standby- Det røde indikatorlys på knappen " tilstand.

101 DANSK 101 TEKNISKE SPECIFIKATIONER Fabrikanten forbeholder sig retten til at ændre produktets tekniske specifikationer. Nominel spænding - Nominel Se typeskiltet på apparatet effekt - Strømforsyning Legemets materiale Termoplast/metal Mål (b x h x d) 210 x 360 x 460 mm Vægt 13 kg Strømkabellængde mm Betjeningspanel Frontpanel Kopstørrelse 110 mm Vandbeholder 1,7 liter - Udtagelig type Kapacitet på kaffebønnebeholder 270 g Kapacitet for skuffe til kafferester 20 Pumpetryk 15 bar Kedel Rustfrit stål Sikkerhedsfunktioner Trykventil for kedel - Dobbelt sikkerhedstermostat - Termosikring Bluetooth Bluetooth Smart (lavenergi) Maksimal anvendelsesafstand 5 m Kompatibilitet med tablet Avanti App er kompatibel med ipad 3/4/Air/mini retina med ios7 eller nyere; med Samsung Galaxy Tab 3 (8,0")/Tab 4 (10,1")/Note pro LTE (12,2"), Nexus (7"), Sony Xperia Z LTE (10,1") med Android v.4.3 eller nyere og Bluetooth version 4.0 eller nyere.

102 102 DANSK GARANTI OG SERVICE Garanti Detaljerede oplysninger om garantien og garantibetingelserne kan fås ved at læse garantibeviset, som leveres separat. Service Vi ønsker, at du er tilfreds med vores maskine. Hvis du ikke allerede har gjort det, bedes du venligst registrere dit køb på adressen På denne måde kan vi komme i kontakt med dig og sende dig påmindelser om rengøring og afkalkning. Hvis du har brug for service eller support, bedes du venligst besøge Philips hjemmeside på adressen eller kontakte Philips Saecos hotline i dit land. Kontaktoplysninger er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE Brug kun Saeco produkter til vedligeholdelse for rengøring og afkalkning. Du kan købe disse produkter i Philips' onlinebutik (hvis den er tilgængelig i dit land) på adressen fra din lokale forhandler eller hos de autoriserede servicecentre. Hvis du har problemer med at finde produkterne til vedligeholdelse, beder vi dig kontakte Philips Saecos hotline i dit land. Kontaktoplysninger er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen Oversigt over produkter til vedligeholdelse - Afkalkningsmiddel CA6700

103 DANSK AquaClean-filter CA Smørefedt HD Affedtningstabletter CA Rengøringsmiddel til mælkekredsløb CA6705

BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969

BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. App available on Google Play starting from October 2014 Tablet not included 11 DA 0051 Registrer

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8965

BRUGSANVISNING Type HD8965 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8965 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med købet af

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8763

BRUGSANVISNING Type HD8763 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8763 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8847 HD8848 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Type HD8754 BRUGSANVISNING

Type HD8754 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8754 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8841 HD8842 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING

Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Type HD8851 BRUGSANVISNING

Type HD8851 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8851 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.saeco.com/welcome 11 Dansk Type HD8642 / HD8643 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING

Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8953 / HD8954 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8768

BRUGSANVISNING Type HD8768 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8768 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8930 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Resumé Indledning...3 Generel

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.saeco.com/welcome 11 Dansk Type HD8644 / HD8645 / HD8646 / HD8647 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8743 / HD8745 / HD8747 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke med

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD HD8764

BRUGSANVISNING Type HD HD8764 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8761 - HD8764 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med

Læs mere

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Type HD8942 BRUGSANVISNING

Type HD8942 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk 11 Type HD8942 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. II OVERSIGT OVER MONTERING AF KANDE

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 1 1 2 3 4 5 6 13 7 8

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er beregnet

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

BORTSKAFFELSE.

BORTSKAFFELSE. 11 BORTSKAFFELSE Ubrugte apparater skal tages ud af drift. Tag stikket ud af stikkontakten og klip strømkablet over. Efter endt levetid skal apparatet bringes nærmeste affaldscenter. Dette produkt opfylder

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8836

Din brugermanual PHILIPS HD 8836 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Type HD8943 / HD8944 SUP 038 BRUGSANVISNING

Type HD8943 / HD8944 SUP 038 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk Type HD8943 / HD8944 SUP 038 BRUGSANVISNING DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. II OVERSIGT OVER MONTERING

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

Type HD8946 SUP 038Z BRUGSANVISNING

Type HD8946 SUP 038Z BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk Type HD8946 SUP 038Z DIGITAL ID BRUGSANVISNING DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. II OVERSIGT OVER MONTERING

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...111 SIKKERHED... 111 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...111

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...113 Symboler der anvendes i brugsanvisningen...113 Bogstaver i parentes...113 Problemer og reparationer...113 SIKKERHED...113 Grundlæggende sikkerhedsforskrifter...113

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 110 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen... 110 Bogstaver i parentes... 110 Problemer og reparationer... 110 SIKKERHED... 110 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Indholdsfortegnelse Indledning... 114 Bogstaver i parentes... 114 Problemer og reparationer... 114 Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Tilladt anvendelse... 115 Brugsanvisning...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

SIKKERHED... 119 TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

SIKKERHED... 119 TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... RESUMÉ INDLEDNING... 119 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...119 Bogstaver i parentes...119 Problemer og reparationer...119 SIKKERHED... 119 Grundlæggende sikkerhedsforskrifter...119 TILSIGTET

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com 11 Rev.03 del 30-06-12 DA DA Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 11 11 Dansk

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Fuldautomatisk espressomaskine by fey Fuldautomatisk espressomaskine by fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

INCANTO HD8918, HD8917 HD8916, HD8915

INCANTO HD8918, HD8917 HD8916, HD8915 INCANTO HD8918, HD8917 HD8916, HD8915 DA BRUGERVEJLEDNING NO BRUKERHÅNDBOK PT MANUAL DO UTILIZADOR FI KÄYTTÖOPAS SV ANVÄNDARHANDBOK EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 4219.460.3682.2 HD8918,17,16,15 SAECO_INCANTO OTC_WEU2

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...92 SIKKERHED... 92 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...92 KORREKT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

I 2010 har Scanomat 50 års jubilæum. I 1980 udviklede Scanomat den første fuldautomatiske cappuccino maskine i verden.

I 2010 har Scanomat 50 års jubilæum. I 1980 udviklede Scanomat den første fuldautomatiske cappuccino maskine i verden. Ren Besked kaffe Om I 2010 har Scanomat 50 års jubilæum. I 1980 udviklede Scanomat den første fuldautomatiske cappuccino maskine i verden. Vi eksporterer til 46 lande, og alle vore kaffebryggere bliver

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere