Rosengade København K Tlf Fax PERSONALEHÅNDBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG"

Transkript

1 Rosengade København K Tlf Fax PERSONALEHÅNDBOG Rev. februar

2 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET...4 PRÆSENTATION...5 Kollegialt arbejdsmiljø...5 Læringskultur...5 Mangfoldighed og rummelighed...5 Vision, idé- og værdigrundlag...5 ANSÆTTELSESFORHOLD...6 Barsel...6 Ferie...6 Løn...7 Opsigelse fra arbejdsgiverside...7 Opsigelse fra medarbejder...7 Sygemelding...7 Raskmelding...8 Tavshedspligt...9 Udeblivelse...9 PRAKTISKE INFORMATIONER...9 Administrationskontoret...9 Arbejdsgange...9 Arbejdsskader Arv og gaver Beboer- og personaleblad Beklædningsgodtgørelse Brand/brandinstruks Fester Forflytningsteknik Forventningssamtale Frokost/kantine Garderobe og taskebokse Grøn Smiley Københavns Omsorgs System (KOS) MED Møder Mus-samtale Nøgler/nøglebrik Personalegoder Personalekaffe Personlig fremtræden Plejehjemmets fremtræden Sikkerhedsgruppe

3 Tillidsrepræsentant PERSONALEPOLITIK...16 Alkoholpolitik IT, telefon, mobiltelefon Magtanvendelse Rygepolitik Sladrepolitik LINKS...18 BILAG TELEFONLISTE ORGANISATIONSDIAGRAM 3

4 VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET Formålet med personalehåndbogen er at give dig en kort orientering om Rosenborgcentret, vores arbejdsforhold, løn- og ansættelsesvilkår samt en række andre oplysninger af almen interesse. Håndbogen er ligeledes tænkt som en hjælp, så du hurtigt kan finde dig tilrette hos os. Vi håber, du bliver glad for at arbejde her og får et godt samarbejde med beboere, daghjemsgæster, kolleger og øvrige ansatte i huset Med venlig hilsen Personalet på Rosenborgcentret Dominique Nguyen Forstander 4

5 PRÆSENTATION Rosenborgcentret er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune, der tilbyder bolig, pleje, omsorg, aktivitet og træning til ældre medborgere. Rosenborgcentret indeholder 84 plejeboliger og 20 daghjempladser. Rosenborgcentret ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer heraf én medarbejderrepræsentant og én beboerrepræsentant. Bestyrelsen har i et samarbejde med Københavns Kommune ansat forstanderen, som har ansvaret for den daglige drift. Kollegialt arbejdsmiljø Alle medarbejdere på Rosenborgcentret har et fælles ansvar for at skabe en godt og velfungerende arbejdsmiljø. Det forventes, at du og dine kolleger udviser hjælpsomhed og imødekommenhed overfor hinanden, tager del i alle arbejdsopgaver og bidrager positivt til fællesskabet på arbejdspladsen. Læringskultur På Rosenborgcentret har vi en læringskultur, hvilket betyder, at vi lægger stor vægt på læring og videndeling. I dagligdagen gøres brug af supervision og dokumentation, mens kurser og efteruddannelse giver medarbejderne gode udviklingsmuligheder. Rosenborgcentret er desuden et uddannelsessted for elever og studerende indenfor sundhedsområdet. Det er forventeligt, at elever oplever imødekommenhed og faglig sparring hos det faste personale. Mangfoldighed og rummelighed Rosenborgcentret tilstræber at være en mangfoldig og rummelig arbejdsplads. Det vil sige, at Rosenborgcentret skal være en arbejdsplads karakteriseret ved respekt og tolerance over for alle uanset køn, alder, herkomst, religion og uddannelse. Vision, idé- og værdigrundlag Rosenborgcentrets vision er: - at være et attraktivt hus, hvor vi udvikler den gode ånd og atmosfære gennem et gensidigt og inspirerende samvær. Rosenborgcentrets idégrundlag er: - at være omdrejningspunkt for ældre medborgere i lokalområdet. - at yde pleje, omsorg, aktivitet og træning til beboere og daghjemsgæster. - at være uddannelsessted for elever og studerende indenfor sundhedsområdet. 5

6 Værdigrundlag: Alle medarbejdere arbejder ud fra Rosenborgcentrets værdigrundlag og de holdninger, der ligger til grund for dette. Værdigrundlaget, som udleveres af afdelingslederen i en separat pjece, består af værdierne: - Omsorg og pleje - Attraktiv arbejdsplads - Samvær - Respekt - Smukke omgivelser Sagt om Rosenborgcentret: Mor bor i dag i et hyggeligt velindrettet værelse, får og giver knus og kram i massevis, nyder den meget hjemlige hygge, som præger hele centret og spiser køkkenets fantastiske mad. Hun stråler af at trives på en måde, som vi ikke har set det i de sidste mange år. Søn og svigerdatter til beboer, der flyttede ind på Rosenborgcentret november 2009 ANSÆTTELSESFORHOLD Barsel Reglerne for barsel følger den gældende lovgivning. Læs reglerne herfor på KKnet under Personale. Du kan finde yderligere informationer om barsel på og på Ferie For ansatte i Københavns Kommune gælder aftale om ferie for (amts)kommunalt ansatte (Ferieaftalen). Ferieaftalen kan findes på KKnet under Personale. Rosenborgcentret har desuden udarbejdet en feriepolitik, som kan findes på k-drevet. Hovedferie og restferie skal tilrettelægges således, at afdelingerne kan fungere fagligt forsvarligt. I henhold til ferieaftalen og feriepolitikken på Rosenborgcentret tages der hensyn til medarbejdere med skolesøgende børn. 6

7 Løn Din løn skal forhandles af Rosenborgcentret og den faglige organisation. Din endelige løn vil derfor senest være færdigbehandlet efter 3 måneder fra ansættelsestidspunktet. For at kunne indplacere dig på det rigtige løntrin, er det vigtigt, at du afleverer CV, anciennitetskort og dokumentation for tidligere ansættelse. Din løn administreres via Københavns Kommunes Vagtplansystem. Har du spørgsmål til din løn, skal du henvende dig til din afdelingsleder. For at din løn kan føres korrekt, er det vigtigt, at du registrerer ændringer i din tjenestetidsplan på blanketten "Indberetning af ønsker/ændringer". Spørg din afdelingsleder, hvordan dette gøres i din afdeling. Timelønnede medarbejdere skal registrere deres arbejdstid på en tjenestetids-registreringsblanket, som findes i afdelingen. Husk at udfylde med både fornavn og efternavn og at skrive under for hver vagt! Medarbejdere på månedsløn modtager hver måned et mødeskema samt en kopi. Mødeskemaet kontrolleres og underskrives af medarbejderen og returneres til afdelingslederen. Spørg i afdelingen, hvor skemaet er placeret. Opsigelse fra arbejdsgiverside Opsigelsesperioderne følger funktionærlovens regler. Bortset fra prøvetiden har den ansatte krav på én måneds varsel indenfor de første 5 måneders ansættelse. I de følgende 2½ år udgør varslet 3 måneder. Varslet forøges herefter med én måned for hver 3 års ansættelse op til 6 måneder. Opsigelse fra medarbejder Sædvanligvis opsiger en medarbejder sin stilling med udgangen af en måned til fratrædelse med udgangen af den følgende måned. I prøvetiden, som varer 3 måneder, er opsigelsesvarslet dog 14 dage fra begge parter. Sygemelding Vi henstiller til, at sygemeldinger foregår ved telefonisk samtale og ikke over SMS eller . Sygdom skal meddeles arbejdsstedet så tidligt som muligt og senest i h. t. nedenstående retningslinier. Hvis sygdom meldes i aften/nattevagten, skal den sygemeldte kontakte afdelingen den efterfølgende/samme dag tidligst muligt og 7

8 senest kl. 12 og informere den ansvarshavende om forventet varighed af sygdommen. Ved samtalen laves en aftale om, hvornår den sygemeldte igen kontakter afdelingen, dog senest på 4. sygedag. Ved sygdom skal afdelingsleder, gruppeleder eller ansvarshavende underrettes som følger: DAGVAGT: 7-vagt senest kl vagt senest kl AFTENVAGT: Så tidligt som muligt, dog senest kl.9.00 samme dag. NATTEVAGT: Så tidligt som muligt, dog senest kl samme dag. Længerevarende sygefravær Regeringens lovpakke om sygefravær hviler på grundideen om, at syge skal hjælpes med at fastholde tilknytningen til deres arbejdsplads. Det skal blandt andet ske gennem mere dialog om sygefravær på den enkelte arbejdsplads. Redskaberne til dette er sygefraværssamtale, fastholdelsesplan og mulighedserklæring. Sygefraværssamtale: Ved længerevarende fravær (ud over 14 dage) afholdes fraværssamtale med medarbejderen, indkaldelse sker skriftligt med 3-5 dages varsel. Her aftales det, hvornår og hvordan medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet. Fastholdelsesplan: Når den sygemeldte ikke forventes at vende tilbage inden for otte sygeuger, eller evt. tidligere, kan medarbejder anmode om, at arbejdsgiver og medarbejder sammen udarbejder en fastholdelsesplan. Mulighedserklæring: Lederen kan forlange en mulighedserklæring af medarbejderen, som dels udfyldes af leder og medarbejder sammen og af praktiserende læge. For mere information om længerevarende sygefravær se Beskæftigelsesministeriets hjemmeside, Raskmelding Raskmelding bør finde sted så tidligt som muligt af hensyn til planlægningen. 8

9 DAGVAGT: senest kl dagen før vagten påbegyndes. AFTENVAGT: senest kl samme dag vagten påbegyndes. NATTEVAGT: senest kl samme dag vagten påbegyndes. Du er naturligvis velkommen til at ringe og raskmelde dig, hvis du føler dig rask efter de angivne tidspunkter. Tavshedspligt Alle medarbejdere har tavshedspligt og arbejder under ansvar efter borgerlig straffelov. Dette vil sige, at det ikke er tilladt at videregive oplysninger, der vedrører beboere, pårørende og arbejdspladsen i øvrigt. Tavshedspligten ophører ikke ved ansættelsens ophør. Det er selvfølgelig tilladt at drøfte oplevelser med sine kolleger for at få faglig supervision. Dette skal dog finde sted under fortrolige rammer og i respekt for den enkelte beboer. Udeblivelse Hvis en ansat i planlagt tjeneste udebliver uden at give arbejdspladsen besked, vil dette sædvanligvis medføre øjeblikkelig tilbageholdelse af løn og kan have konsekvenser for den fremtidige ansættelse på Rosenborgcentret. PRAKTISKE INFORMATIONER Administrationskontoret Administrationskontoret ligger i stueetagen og holder åbent mandag-torsdag kl og kl og fredag kl Vi anmoder personalet om at begrænse henvendelserne til administrationskontoret. Arbejdsgange Der ligger en proceduremappe i fællesmappen på K-drevet, som er under udarbejdelse og opdatering. Den indeholder vejledninger 9

10 over arbejdsgange. Husk at spørge dine kolleger, hvis du har nogle spørgsmål eller er i tvivl om noget. Arbejdsskader En arbejdsskade skal altid anmeldes på en blanket, som udleveres af gruppekoordinator Anette Tietze eller afdelingsleder Anja Vestergaard. Det er desuden vigtigt, at du kontakter din sikkerhedsgruppe for at gennemgå skadeforløbet og for at forebygge, at du og dine kolleger kommer ud for samme skade. Arv og gaver Det er ikke tilladt at modtage arv og gaver fra beboere og daghjemsgæster. Det vil dog være tilladt at modtage mindre erkendtligheder i anledning af jul, fødselsdag m.m. I tvivlstilfælde skal du kontakte din afdelingsleder. Overtrædelse af ovenstående vil få ansættelsesmæssige konsekvenser. Beboer- og personaleblad Hver anden måned udkommer Rosenbladet, som er Rosenborgcentrets husavis. Her kan beboere, pårørende og personale ytre sig om stort og småt. Du er velkommen til at komme med et indlæg eller nye ideer til bladet. Deadline for bidrag til Rosenbladet er d. 10. i hver ulige måned. Beklædningsgodtgørelse Plejepersonalet får udbetalt beklædningsgodtgørelse. Du har mulighed for at bære uniformsjakke. Køkken, PM ere og teknisk personale skal gå i arbejdstøj, som Rosenborgcentret stiller til rådighed. Brand/brandinstruks Du er forpligtet til at læse Rosenborgcentrets brandinstruks, som hænger i alle afdelinger. Der vil løbende være brandundervisning for nyansatte. Du er som nyansat forpligtiget til at deltage i dette. Fester I løbet af året afholdes nedenstående fester, som er fælles for beboere, daghjemsgæster og personale: Fødselsdagsfest, høstfest og julefest. Desuden afholdes fester for personalet. 10

11 Forflytningsteknik I forbindelse med dit introduktionsforløb vil du blive præsenteret for forflytningsteknik/ forflytningspolitikken på Rosenborgcentret. Senere vil der være undervisning og øvelser af fysiske forflytninger (prøv på egen krop). Får du i dagligdagen brug for vejleding vedrørende forflytning, er du altid meget velkommen til at henvende dig til en af forflytningsguiderne på afdelingerne. Hvem er vi, og hvor kan du finde os? Daghjem/Aktivitetsafdeling: Annette Jensen. 1.sal: Connie Hjorth Lisselotte Petersen (DV) Bettina Hansen (DV) Cecilie Florentz (AV) 2.sal: Anja Vestergaard Pia Larsen (DV/AV) Manglende overholdelse af forflytningspolitikken kan få konsekvenser for din ansættelse på Rosenborgcentret. Forventningssamtale Efter ca. en måneds ansættelse vil der blive holdt en forventningssamtale med dig. Frokost/kantine Der er mulighed for at bestille/købe mad i kantinen med udgangspunkt i ugens menuplan. Spørg om priser i kantinen. Plejepersonalet har mulighed for pædagogisk spisning sammen med beboerne. Garderobe og taskebokse Der er garderobe og baderum i tagetagen. Taskebokse findes i afdelingen. Som afløser skal du huske, at nøglen skal forblive i afdelingen, når du går hjem, da du deler taskeboksene med dine kollegaer. Grøn Smiley Alle enheder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder ud fra arbejdsmiljø- og miljøledelsessystemet "Den Grønne Smiley" med 11

12 henblik på at opnå arbejdsmiljøcertificering. MED-udvalget arbejder systematisk på at forbedre arbejdsmiljø- og miljøforholdene på Rosenborgcentret. Det forventes, at de øvrige medarbejdere følger relevante instrukser, bidrager til at gøre systemet bedre og holder sig orienterede i referater m.m. Københavns Omsorgs System (KOS) KOS er det fælles, elektroniske styrings- og dokumentationsværktøj, som plejepersonalet i Københavns Kommune benytter sig af. KOS understøtter samarbejdet og kommunikationen mellem plejepersonalet og bidrager dermed til at skabe kontinuitet, sammenhæng og ensartethed i omsorgen. I forbindelse med din introduktion til arbejdspladsen vil du blive præsenteret for KOS og få udleveret en kode til systemet. Det er personalets eget ansvar at huske deres personlige kode. Det er forventeligt, at alle medarbejdere bruger systemet som et arbejdsredskab. Det er vigtigt, at beboeren og deres pårørende oplever, at aftaler bliver overholdt. Dette forudsætter, at du dokumenterer de aftaler, der indgås med beboeren, og læser rapporterne i KOS, især efter ferie eller sygdom. Herved sikres, at du og dine kolleger er orienterede om beboerens helbred og ønsker, så vi sammen kan skabe nogle gode rammer for beboeren. Det kan eksempelvis være i forhold til beboerens ønsker til den personlige pleje og måltider. MED MED står for medindflydelse, medbestemmelse og medansvar. MED består af ledelse, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter. Her drøftes og orienteres om de overordnede beslutninger og rammer på Rosenborgcentret. Der afholdes møde efter gældende regler 4 gange årligt. Du kan bidrage med punkter til dagordenen, og der afholdes formøder for personalet inden MED-møderne. Møder Afdelingspersonalemøde afholdes efter behov for den enkelte afdelings personale. Du kan læse referaterne fra relevante møder på personaletavlerne og på K-drevet. Mus-samtale Medarbejderudviklingssamtalen er et væsentligt redskab i forhold til at sikre dialogen mellem leder og medarbejder om medarbejdernes trivsel, opgaver, udviklingsperspektiver og kompetenceudvikling. Der tilbydes medarbejdsudviklingssamtale en gang årligt. 12

13 Nøgler/nøglebrik Ved ansættelsen kan der udleveres nøgle til garderoben og nøglebrik til hoveddøren. Din afdelingsleder bestemmer, om du eventuelt skal have andre nøgler udleveret. Hvis du har behov for at parkere din bil eller cykel i parkeringskælderen, kan nøglebrikken kodes til dette. Nøgle/nøglebrik bestilles i administrationen. Hvis din nøglebrik bortkommer, bedes du straks orientere administrationen for at undgå misbrug af nøglen. Du vil desuden blive opkrævet 100 kr. i erstatning. Personalegoder Som medarbejder på Rosenborgcentret har du adgang til forskellige personalegoder, blandt andet: - mulighed for parkering i aflåst kælder i arbejdstiden på anviste pladser. - favørpris på leje af garage. - mulighed for leje af lokaler, duge og service. - forplejning ved tema-aftener, store personalemøder og enkelte andre møder. - tilskud til fælles personaleudflugter, julefrokost, sommerfest m.v. - julegaver til personalet. - jubilæumsgaver ved 10, 15 og 20 års ansættelse. - jubilæumsgratiale ved 25 års ansættelse på Rosenborgcentret eller i Københavns Kommune i lignende stillinger. - brug af IT efter arbejdstid. - blomster ved bryllup. - runde fødselsdage. Som medarbejder i Københavns Kommune kan du desuden benytte dig af en række rabataftaler, bl.a. fitnessaftale, arrangementer mv. til fordelagtige priser, som Københavns Kommunes personaleforening har indgået med forskellige virksomheder. Du har også mulighed for at komme på et gratis rygestopkursus sammen med dine kolleger. Du finder en oversigt over tilbud til ansatte i Københavns Kommune på KKnet. Personalekaffe Pædagogisk kaffe er kun i forbindelse med beboersamvær. Hvis man derudover drikker kaffe, skal man tilmelde sig kaffeordningen. 13

14 Er man afløser, og har man ikke så mange vagter, kan man betale pr. dag. Pris: 30 kr. pr. måned 5 kr. pr. dag Tilmelding sker hos: Køkken: Inge Iversen 1. sal: Solveig Nielsen 2. sal: Else Bue Nielsen Personlig fremtræden - Håndhygiejne Det forventes, at du læser og overholder Rosenborgcentrets procedurer for håndhygiejne. Pjecen findes på K-drevet i fællesmappen. Manglende overholdelse af principperne kan få konsekvenser for din ansættelse på Rosenborgcentret. - Navneskilt Alt personale bærer navneskilt. Navneskiltet er designet, så især demente borgere har glæde af det. Dit navneskilt skal bæres tydeligt. - Negle Negle skal være så korte, at de ikke kan skade borgeren ved personlig pleje. Det er ikke tilladt at bære neglelak eller kunstige negle. - Omgangstone I din arbejdstid er det dig og dine kolleger, der repræsenterer Rosenborgcentret og derfor har din person, adfærd og personlige fremtræden stor betydning for, hvordan Rosenborgcentret opleves af beboerne og besøgende. Beboere, pårørende og daghjemsgæster skal altid opleve dig som et professionelt, engageret, imødekommende, høfligt og respektfuldt menneske. Vi henstiller derfor til, at man tiltaler beboere, daghjemsgæster og pårørende på en god og respektfuld måde. Det aftales med den enkelte beboer, om man er Des eller dus. Indbyrdes skal personalet tale dansk. - Personlige forhold Det forventes, at du adskiller privatliv og arbejdsliv på den måde, at du ikke bruger din arbejdstid på dig selv og dine personlige forhold på bekostning af borgeren. 14

15 Rosenborgcentret er ud over at være et plejehjem også en arbejdsplads, hvor mennesker mødes og sociale relationer etableres. Vi ser dog helst, at parforhold mellem medarbejdere, der indgår i hinandens arbejdsmæssige relationer, undgås. Du kan kontakte din afdelingsleder, hvis der er særlige omstændigheder, der kræver fleksibilitet på arbejdspladsen. - Personlig hygiejne Du skal møde velsoigneret på din arbejdsplads, og langt hår skal samles ved personlig pleje og ved madlavning. - Påklædning Din påklædning skal være neutral og ikke udfordrende. Korte shorts og nedringede bluser hører fritiden til. Af hensyn til hygiejnen er det ikke hensigtsmæssigt at gå i tøj med for lange ærmer eller kjortler. Der er mulighed for at bære uniformsjakke. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at du anskaffer dig fornuftigt arbejdsfodtøj spørg din sikkerhedsrepræsentant. Ved køb af arbejdssko får du refunderet momsen på administrationskontoret. - Smykker Smykker på håndled (herunder ur) og fingre må ikke bæres ved personlig pleje og madlavning. Synlige piercinger og tatoveringer kan virke anstødelige på nogle beboere, og du kan derfor blive bedt om at tage dem af/dække dem til i arbejdstiden. Plejehjemmets fremtræden Du og dine kolleger er ansvarlige for, at Rosenborgcentret fremtræder pænt og indbydende, og at der er orden i beboernes boliger og på fællesarealerne. Det er forventeligt, at du reagerer, hvis du opdager, at der ligger affald, eller at nogen har spildt noget. Sikkerhedsgruppe Din sikkerhedsgruppe består af din afdelingsleder samt din sikkerhedsrepræsentant. Sikkerhedsgruppen arbejder på at fremme og udvikle arbejdsmiljøet på Rosenborgcentret. Se SI-diagram på opslagstavlerne. Tillidsrepræsentant Du og dine kolleger vælger selv jeres tillidsrepræsentant. Mike Achour er TR for plejepersonalet, og Lone Olsen er TR for køkken og rengøringspersonalet. Der afholdes valg hver andet år. Tillidsrepræsentantens opgave er: 15

16 - At arbejde for at bevare og fremme gode arbejdsforhold på lokalt plan. - At være bindeled mellem de ansatte og de respektive faglige organisationer. - At være bindeled mellem faggrupperne og ledelsen. - At deltage i lønforhandlinger. PERSONALEPOLITIK I fællesmappen på K-drevet findes en elektronisk personalepolitikmappe, som er under udarbejdelse i et samarbejde mellem ledelse og medarbejderne via MED. I nedenstående findes informationer om de vigtigste politikker. Alkoholpolitik Der må principielt ikke drikkes alkohol i arbejdstiden. Der kan dog dispenseres ved særlige festlige lejligheder som for eksempel fødselsdage, receptioner eller julefrokoster. Kun i disse tilfælde, er det tilladt, at medarbejderne nyder en enkelt genstand i arbejdstiden. Den ansvarshavende skal underrettes herom. Er der mistanke om et misbrug, er man som kollega ansvarlig for at tage kontakt til vedkommende eller til afdelingslederen. Ønsker du hjælp til rådgivning i forbindelse med alkoholmisbrug hos dig selv eller dine kolleger, kan du henvende dig til din afdelingsleder eller alkoholressourcepersoner Anja Vestergaard og Henrik Hornhaver, som vil være behjælpelig med at henvise dig til hjælp. IT, telefon, mobiltelefon Internettet må i arbejdstiden kun bruges til arbejdsrelevant informationssøgning og rapportering. Rosenborgcentrets telefoner må i privat sammenhæng kun bruges til at give og modtage korte beskeder og ikke til lange private samtaler. Det er endvidere ikke tilladt at bruge privat mobiltelefon i arbejdstiden. Mobiltelefonen skal ligge i garderoben. Hvis der er forhold, der kræver, at dine pårørende skal kunne kontakte dig, underret da din afdelingsleder og aftal nærmere herom. Læs i øvrigt politikken Kommunikationsmidler i fællesmappen på K-drevet. Magtanvendelse I forhold til plejen af beboerne er magtanvendelse den allersidste løsning, medarbejderen må ty til og dette kun, når beboeren er til fare for sig selv eller sine omgivelser. 16

17 Styrelsen for Social Service (Socialministeriet) har udarbejdet et skema til registrering og indberetning af magtanvendelse og andre indgreb efter servicelovens 126 mv. Skemaet skal anvendes ved indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Skemaet findes på fællesdrevet. Registrering samt dokumentation i KOS skal ske straks efter indgrebet i samarbejde med den ansvarshavende. Rygepolitik SUF s rygepolitik for plejehjem: - Beboere på plejehjem mv. kan selv bestemme, om de vil ryge i deres bolig. - Der må ikke ryges på fællesarealer. - Der henstilles dog til, at borgeren ikke ryger, mens personale opholder sig i dennes bolig. - Det er ikke tilladt for personalet at ryge sammen med en borger i borgerens bolig. - Personalet må kun ryge udenfor. På Rosenborgcentret gælder i øvrigt: - Det tilladt at have 2 rygepauser pr. vagt. - For dagvagterne er der aftalte tidspunkter, og aften- og nattevagterne kan aftale indbyrdes, hvornår rygepauserne finder sted. - Du kan ryge på tagterrassen, i gårdhaven eller ved indgang 1. - For at pårørende og beboere ikke skal gå gennem røg, bedes du opholde dig væk fra dørene. Du bedes tømme askebægrene efter dig. - Når du har rygepause, skal du fortsat have fokus på de beboere, der er i din nærhed. Sladrepolitik Sladder er snak mellem medarbejdere om en kollega, der ikke er til stede og snak af en sådan karakter, at den omtalte kollega ikke forventes selv at skulle høre det. Alle har pligt til at bidrage til et godt arbejdsmiljø, og her hører sladder ikke hjemme. Hvis du bliver kontaktet med sladder, så bed din kollega om at stoppe det eller gå din vej. Du kan dog tilbyde din kollega, at hjælpe med at få tingene sagt til den, som det måtte handle om. Hvis du alligevel bliver kontaktet med sladder, kan du meddele din kollega, at enten siger han/hun tingene selv til vedkommende, eller også gør du det. Du kan også vælge at tage sladderen op på et 17

18 møde og/eller inddrage den ansvarshavende, din afdelingsleder, TR-repræsentant, sikkerhedsrepræsentant eller ledelsen. Voldspolitik Vold fra beboere på plejehjem er et følsomt emne, fordi det rammer dybt i medarbejderens forståelse af sig selv og arbejdets karakter. Rosenborgcentret vil ikke acceptere vold, hverken fysisk eller psykisk, hverken overfor medarbejdere, beboere eller andre, der opholder sig på plejehjemmet. Derfor skal vold og trusler om vold forebygges. På K-drevet findes Rosenborgcentrets voldspolitik, som beskriver, hvordan vi arbejder med forebyggelse og videndeling på området. Her findes også en beskrivelse af proceduren efter en voldsepisode, herunder udfyldelse af Voldsskema. Det er vigtigt, at personalet får supervision og drøfter svære situationer i plejen med kollegaer. LINKS Har du brug for mere viden? Du kan orientere dig på K-drevet i fællesmappen og finde flere informationer. Det kan også være, at disse links kan hjælpe dig: (Arbejdsmiljø København) (Arbejdsmarkedsstyrelsen) (Beskæftigelsesministeriet) (læs bl.a. om gratis rygestop-kurser og alkoholafvænning for ansatte i Københavns Kommune) (Københavns Kommunes hjemmeside) (Københavns Kommunes Intranet) (Kommunernes Landsforening) 18

19 TELEFONNUMRE ADRESSE: Rosenborgcentret Rosengade København K Hjemmeside: Fax TLF eller direkte nr.: Forstander / Ansvarshavende Afdelingsleder 1. sal Afdelingsleder 2. sal Administrationen /71/72 Kontor 1. sal /53 Kontor 2. sal /63 Daghjem og Aktivitetsafdeling /42/43 Teknisk afdeling / Køkkenleder Køkken Vaskeri Fodterapeut Frisør Forslag Nye øjne er guld værd Har du forslag til andre relevante emner til personalehåndbogen? Så henvend dig til din afdelingsleder. 19

20 Rosenborgcentrets organisationsdiagram Vaskeri/ Rengøring Afd. leder 2. sal Frisør Bestyrelse Forstander Afd. leder 1. sal Fodterapeut Træningscenter Afd. leder Køkken Omsorgstandplejen Forvaltningen/ Lokalområdekontor Administration Daghjem Teknisk afd. Diagrammer over Rosenborgcentrets sikkerhedsorganisation og MED-udvalg findes i afdelingerne 20

Velkommen til Lind Pleje- og Aktivitetscenter Herning Kommune

Velkommen til Lind Pleje- og Aktivitetscenter Herning Kommune Kære medarbejder! Velkommen til Lind Pleje- og Aktivitetscenter Herning Kommune Her kan du læse om Lind Pleje- og Aktivitetscenters værdier og om praktiske informationer, som du får brug for i din ansættelse.

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet Sygefraværssamtaler Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 Sygefraværssamtaler Lederen skal: - Afholde samtalen senest 4 uger efter 1. sygedag -Indkalde medarbejderen til personlig samtale (pr. tlf., brev,

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Navn Brugernavn omsorgssystemet Adgangskode omsorgssystemet Velkommen: Vi vil med dette introduktionsprogram gerne byde dig hjertelig velkommen som medarbejder

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Den gode dialog om sygefravær modellen

Den gode dialog om sygefravær modellen Den gode dialog om sygefravær 1-5-15 modellen OKTOBER 2015 Den gode dialog om sygefravær I MT Højgaard ønsker vi at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer sundhed og trivsel i det daglige arbejde. Det gør

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Håndbog for frivillige

Håndbog for frivillige Håndbog for frivillige Indledning Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig har. Som frivillig er der mange forskellige opgaver på Lions Park Søllerød du kan deltage

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune FORORD Dette er den første overordnede personalepolitik i Varde Kommune efter kommunalreformen den 1. januar

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Sygefravær og trivsel 2015

Sygefravær og trivsel 2015 Personaleinformation Sygefravær og trivsel 2015 - hvad taler lederen med den sygemeldte om? (1-5 - 15) Velkommen til Sygehus Lillebælt HR-afdelingen Sygefravær & Trivsel 2015 Sygefravær & trivsel 2015

Læs mere

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik NOTAT Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010 Sundhedspolitik I departementet vil vi gerne være med til at skabe rammerne for en god og sund livsstil og et trygt arbejdsmiljø. Som led i dette,

Læs mere

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Nøgle Når du starter i en ny afdeling, sørger den elevansvarlige for, at du den første dag får en nøgle udleveret. Tillidsrepræsentant Som kontorelev er

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Rudersdal kommunes alkoholpolitik

Rudersdal kommunes alkoholpolitik Alkoholpolitik Rudersdal kommunes alkoholpolitik Medarbejderne er den vigtigste ressource for Rudersdal kommune og indtagelse af alkohol samt brug af rusmidler er ikke foreneligt med arbejdspladsen mål

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Medarbejderpolitik For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Indhold Værdigrundlag... 1 Personale... 1 Virksomheden... 1 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 1 Tavshedspligt... 1

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Velkommen til nyt personale. på Ældrecentret Nygårds Plads

Velkommen til nyt personale. på Ældrecentret Nygårds Plads Velkommen til nyt personale på Ældrecentret Nygårds Plads Velkommen til Ældrecentret Nygårds Plads. Vi håber du vil blive glad for at være ansat hos os. Fælles værdier Ansvar: Samarbejde på tværs og udvise

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER TIL MEDARBEJDERE I CENTERET

INFORMATIONSFOLDER TIL MEDARBEJDERE I CENTERET INFORMATIONSFOLDER TIL MEDARBEJDERE I CENTERET INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til Ejendomscenter Guldborgsund side 3 Hvem er vi? - side 4 Organisationsdiagram - side 4 Leder af Ejendomscenter Guldborgsund

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. Forudsætningen for Det gode plejehjemsophold er at alle arbejder for målsætningen

Læs mere

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen plejecentre VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET SOLVOGNEN Indhold Plejecenteret Solvognen 3 Ved indflytning 3 Rengøring 3 Vask af tøj 4 Plejens tilrettelæggelse 4 Frisør / fodterapeut 4 Nødkald 5 Fødselsdage /

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Velkomstguide og Medarbejdervejledning for:

Velkomstguide og Medarbejdervejledning for: Velkomstguide og Medarbejdervejledning for: Din kontaktperson er: som kan træffes på telefon: 2015 Velkommen til Center for Job og Oplevelse. Vi glæder os meget til, at du skal starte på Centeret. Center

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Klitrosen

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Klitrosen Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 20 på Klitrosen I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Dejlig velindrettede boliger. God plads.

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune

Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune 1. Formål med alkoholpolitikken Generelt er der en god og fornuftig alkoholkultur på kommunens arbejdspladser, som understøtter et godt og sundt arbejdsmiljø.

Læs mere

Socialforvaltningens sygefraværspolitik

Socialforvaltningens sygefraværspolitik Dato: 27-10-2006 Sagsnr.: 312014 Dok.nr.: 1918126 Socialforvaltningens sygefraværspolitik Indledning Københavns Kommunes Socialforvaltning skal være en sund, attraktiv og velfungerende arbejdsplads. Vi

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen

Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen Ældrecenter Dalvangens frivilligpolitik er et sæt spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og de ansatte på Ældrecenter Dalvangen.

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Virksomhedsplan 2008 for POPPELBO

Virksomhedsplan 2008 for POPPELBO Virksomhedsplan 2008 for POPPELBO Forord POPPELBO er et kommunalt plejehjem beliggende i lokalområdet Vanløse, Brønshøj, Husum. Plejehjemmet har, pr. 1. januar 2008, 88 beboere fordelt på tre plejeafdelinger.

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 28. april 2016 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Lindelse plejehjem

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere