Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer"

Transkript

1 Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Casesamling

2 Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2009 New Insight A/S Læderstræde 34, 4. sal 1201 København K. Tlf Beskæftigelsesregion Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 3. sal 9000 Aalborg Tlf Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej Roskilde Tlf

3 1. Indledning og baggrund New Insight har for Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Sjælland & Hovedstaden udarbejdet en rapport om indsatsen for unge med psykiske barrierer. Denne casesamling er et mindre uddrag af hovedrapporten og præsenterer i korte træk kendetegnene for unge med psykiske barrierer i forhold til job og uddannelse samt ni cases på, hvordan indsatser overfor disse unge kan se ud. Casesamlingen kan give inspiration til, hvilke elementer der er virksomme i indsatsen, hvordan indsatser kan tilrettelægges, og hvordan de udviklede tilbudsvifter, som præsenteres i hovedrapporten, konkret kan sammensættes. I hovedrapporten kan der hentes flere eksempler på konkrete initiativer og derudover er det her, de udviklede tilbudsvifter er præsenteret. I rapporten sondres der mellem tre grupper af unge med psykiske barrierer: Unge med psykiske barrierer der er klar til uddannelse eller job Unge med psykiske barrierer der er på vej til at blive klar til uddannelse eller job Unge med psykiske barrierer der ikke er klar til uddannelse eller job. Casesamlingen er struktureret ud fra disse tre grupper. Casene er konstrueret ud fra dels desk research dels konkrete historier, som er blevet præsenteret på workshops eller i interview. Beskrivelserne af de unge er blevet verificeret via workshops for at sikre, at de beskrevne profiler er genkendelige. Derudover har deltagerne arbejdet med indsatserne i de afholdte workshops. Casene er således en konstruktion på baggrund af de afholdte workshops, desk research og en efterfølgende bearbejdning af New Insight. Kildehenvisningerne i casene viser, hvor inputtet til casen er hentet. 1.1 Psykiske barrierer for job og uddannelse Der knytter sig særlige udfordringer til unge med psykiske barrierer ud over de udfordringer, der generelt kan eksistere hos ledige unge. Herunder præsenteres nogle af de typiske barrierer, som målgruppen kan have. Fokus er på barrierer for job eller uddannelse, hvilket betyder, at der kan være andre aspekter relateret til barriererne, som ikke nævnes her. Det er vigtigt at understrege, at samtlige barrierer ikke kan identificeres hos alle unge med psykiske barrierer, samt at barriererne kan være både midlertidige og permanente. De unges tilstand kan være foranderlig over tid, hvorfor barriererne kan ændre sig. 3

4 Unge med psykiske barrierer har naturligvis en række individuelle ressourcer, som indsatsen også skal fokusere på. For at kunne arbejde ressourceorienteret med de unge kan det være nyttigt med viden om de typer af begrænsninger og barrierer, som psykiske barrierer kan medføre. 1 Med denne viden er det nemlig muligt at tilrettelægge indsatsen under hensyn til barriererne. Nogle typiske barrierer, som målgruppen kan opleve i forhold til beskæftigelse og uddannelse, omfatter: Barrierer knyttet til social interaktion, som: Problemer med at håndtere eller kontrollere en uhensigtsmæssig adfærd En meget udadreagerende eller indadreagerende adfærd Manglende eller meget begrænset socialt netværk. Da der i arbejdslivet og på uddannelsesinstitutioner sker sociale interaktioner konstant, kan disse barrierer have konsekvenser for den unges arbejds- eller uddannelsespræstation, fastholdelse og tilfredshed. Problemer med social interaktion kan give udfordringer i kontakten med jobcentret og senere i relation til en arbejdsplads eller uddannelsesinstitution. De unge kan have svært ved at acceptere autoriteter eller kan være svære at nå ind til. Barrierer knyttet til den unges selvforståelse, såsom: En urealistisk selvforståelse i forhold til egne evner og kompetencer Manglende eller lav grad af sygdomsforståelse og -erkendelse. Typisk kan unge med en urealistisk tro på egne evner have flere afbrudte uddannelses- og ansættelsesforhold bag sig. Det kan være vanskeligt for medarbejdere i jobcentret at vejlede unge med barrierer knyttet til selvforståelsen, da de unges ønsker og vurderinger af fremtiden og egen situation ofte ikke stemmer overens med deres faktiske kompetencer og kvalifikationer. Praktiske udfordringer i hverdagen, som: Problemer med at styre deres økonomi og organisere hjemlige pligter Problemer med kontakter til øvrige relevante instanser (f.eks. behandlingsinstitutioner og socialforvaltning) Problemer i forhold til personlig hygiejne Problemer med at overholde aftaler. Det kan betyde, at den unge er ustabil i sit fremmøde og kan have svært ved at holde fokus på beskæftigelse eller uddannelse. Faglige barrierer: Indlæringsvanskeligheder (f.eks. sent udviklede) Problemer med at fastholde fokus eller koncentration 1 Et eksempel på hvordan der kan arbejdes ressourceorienteret med unge med psykiske barrierer, er Specialisterne. Det er en virksomhed, der udelukkende ansætter medarbejdere med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Se for uddybning. 4

5 Faglige barrierer vanskeliggør de unges mulighed for at gennemføre en uddannelse. De faglige barrierer kan ofte betyde, at den unge kan have svært ved at fastholde motivationen og kan være ustabil i fremmødet. Misbrugsproblemer og kriminalitet Nogle unge med psykiske barrierer har en forøget risiko for misbrugsproblemer og eventuel kriminalitet. Misbrugsproblemer kan skyldes den unges eget forsøg på selvmedicinering men kan omvendt også være en del af årsagen til de psykiske problemer. Misbruget bliver en barriere, når det påvirker den unges parathed i forhold til job og uddannelse, og hvis jobcentermedarbejdere oplever, at fokus i meget høj grad flyttes fra beskæftigelse og uddannelse til hverdagen og et mere kortsigtet perspektiv. 1.2 Gruppen af unge der er klar til job Unge med psykiske barrierer, der er klar til uddannelse eller job, er kendetegnet ved, at de ikke har væsentlige barrierer, der forhindrer, at de kan starte i ordinær uddannelse, uddannelsesrevalidering eller ordinært job, fleksjob eller støttet beskæftigelse. De barrierer, som kan findes blandt disse unge, kan være: Problemer med at skabe og fastholde sociale relationer Problemer med praktiske gøremål i hverdagen Koncentrationsproblemer Flere afbrudte uddannelsesforløb Problemer med at fastholde et job Uafklaret boligsituation Kendetegnende er dog, at denne gruppe af unge med den rette indsats og støtte kan deltage i uddannelse eller job på lige fod med unge, der ikke har psykiske barrierer. En ung i denne målgruppe kan have diagnosticerede psykiske lidelser eller lettere symptomer på sådanne. Det afgørende er, at lidelsen enten er lægeligt udredt, og at det derfor står klart, hvilken behandling den unge evt. skal have sideløbende med uddannelse eller job, eller at den unge allerede er i behandling. Eller at symptomerne er af en sådan karakter, at de ikke giver mistanke om, at den unge ikke vil kunne magte uddannelse/job. Indsatsen for denne målgruppe omfatter tiltag, der retter sig mod at få den unge i gang med eller fastholdt i uddannelse eller job. Herunder er tre cases, der beskriver forløb for unge i denne målgruppe. 5

6 6 Tabel 1.1: Mand i 20 erne med flakkende adfærd Profil 8 ugers modul 6 ugers modul 6 måneders modul 12 ugers modul Det videre forløb - korte ansættelser Uddannelseserfaring - to afbrudte uddannelser men har gennemført datamatikeruddannelse Personlige / sociale barrierer - indelukket, lavt selvværd, rastløs - ved krav reageres med voldsomme temperamentsudbrud - vanskelig ved at modtage kritik Helbred - Mener selv at lide af depressive tendenser - jobcenter har mistanke om let grad af ADHD og/eller angst Forudgående ledighed - 6 måneder hvor han gennemgik et 4 ugers jobsøgningskursus Indgangsmodul Tilrettelagt som individuelle samtaler kombineret med små hold - Fokus på kompetencer og selvværd - Fokus på forståelse for egne reaktionsmønstre, hvorfor de opstår og hvordan han kan handle på dem. - Indsigt i hvordan krav fra omverden kan håndteres - Fokus på netværksskabelse Praktikforløb - Jobcenter finder i samarbejde med manden en egnet praktikplads via det lokale virksomhedsnetværk 2. Match sker med afsæt i såvel faglige og sociale kvalifikationer. - træningspraktik der går over i rekrutteringspraktik - træning af sociale kompetencer og kravsætning - træning i at indgå i en gruppe og give sparring - Der indgås aftale mellem praktikplads, jobcenter og den unge om arbejdsopgaver, arbejdsmængde, samarbejde med kolleger mv. - Sikre tryghed og stabilitet Løntilskudsforløb med tilknyttet mentor fra arbejdspladsen - Træning af faglige kvalifikationer - Optræning af sociale kompetencer - Mentor fra arbejdsplads introducerer arbejdsopgaver, vurderer arbejdsmængde i samarbejde med manden, sikrer at han får teamworkopgaver med særlig støtte Efterværn med klippekortsordning i forbindelse med ordinært job 3 Den unge har mulighed for løbende samtaler med social mentor i forbindelse med evt. problemer Afklaring af behandlingsindsats. Dialog med praktiserende læge og Psykologisk terapiforløb, hvor psyko-edukation indgår afklaring af evt. behandling. Social mentor 4 tilknyttes i forløbet - hjælper med at etablere selvindsigt i forhold til det nødvendige i at konsultere egen læge eller psykiater for at få udredt den helbredsmæssige situation - har individuelle samtaler om de problemer, der opleves i forløbet, f.eks. i forhold til sociale relationer og samspil med andre - skaber tillid og tryghed i forløbet og sikrer, at den rette indsats gives. Vurderer behov for justering af indsats undervejs, tager hånd om praktiske forhold, der influerer på forløbet og sikrer kontinuitet og sammenhæng i indsatsen overfor den unge - sikrer gode overgange mellem de forskellige forløb og indsatser Kilde: Workshops og desk research. Den mørke skravering/skygge angiver, at jobcentrene ikke nødvendigvis er inddraget eller har ansvar for disse opgaver. - arbejder på 3. år i den pågældende virksomhed - har egen bolig og klarer selv alt det praktiske - har lært at modtage positiv og negativ kritik fra kolleger og arbejdsgiver - dyrker motion og karate i fritiden 2 Se Virksomhedsnetværk i Viborg, som har gode erfaringer med etablering af fast samarbejde med virksomhederne. 3 Bl.a. Odense Kommune har gennemført klippekortsordning for efterværn. Se Discus (2009): Inspirationskatalog. Organiseringen af helhedsindsatsen for kontanthjælpsmodtagere med psykosociale handicap 4 Se bl.a. Discus (2008): Midtvejsevaluering. Forsøgsprojekt om sociale mentorer for inspiration til forskellige anvendelsesformer

7 7 Tabel 1.2: Sent udviklet, jobklar kvinde på 18 år Profil ½ års modul 2 års modul ½ års modul Det videre forløb Uddannelseserfaring - gennemgået grundskoleforløb i specialklasse - 2-årigt ophold på specialefterskole - ikke egnet til kompetencegivende ungdomsuddannelse - ingen, ikke klar forestilling om job på arbejdsmarkedet, men ønsker umiddelbart job på fabrik Personlige, sociale barrierer - problemer med koncentration, - meget begrænset socialt netværk - kan ikke klare sig i egen bolig, bor hos forældre, der har svært ved at overskue situationen. - ønsker egen bolig Erhvervsafklaringsforløb, som kombineres med botilbud - praktikaftale på plastvarefabrik - aftale om at starte med simple pakkeopgaver, som over tid udvides med flere jobfunktioner - aftale om fleksible forhold, så kvinden kan holde små pauser, når koncentration svækkes Botilbud for unge sent udviklede - træning i hverdagsmestring - etablering af sociale netværk Fleksjob, hvor der startes med 2/3 kommunalt tilskud på grund af nedsatte funktionsevner, uselvstændighed og mangel på fleksibilitet i arbejdsfunktioner. Botilbud fortsætter - træning i hverdagsmestring - videre udbygning af sociale netværk - sikring af stabilitet og tryghed - langsom tilvænning til selv at skulle varetage flere og flere praktiske opgaver Udslusning fra botilbud - kvinden flytter til egen bolig, men får stadig hjælp og støtte til husholdning og praktiske opgaver - behov for fremtidig hjælp og støtte i egen bolig afklares Fast kontaktperson i forbindelse med job- og boprojektet - sikring af tryghed og stabilitet gennem hele forløbet - opgaver og træning justeres undervejs i tæt dialog mellem kontaktperson, den unge kvinde og arbejdspladsen, hvis der er tale om jobrelaterede opgaver -sikre sammenhæng mellem beskæftigelsesindsats, boligmæssig indsats, social indsats herunder hverdagsmestring. - efter 8 år stadig ansat på samme fabrik i fleksjob med kommunalt tilskud på 50 pct. - er blevet meget mere selvkørende på arbejdet - passer sit arbejde til punkt og prikke - har købt hus sammen med kæreste - er stadig med i en pigeklub, der blev startet i botilbuddet. De mødes og spiser hos hinanden på skift. Helbred - ingen problemer ud over den sene udvikling Forudgående ledighed - 6 måneder Kilde: Casen er baseret på særlig inspiration fra Elmelund i Thisted: Et job- og boprojekt for unge sent udviklede. Den mørke skravering/skygge angiver, at jobcentrene ikke nødvendigvis er inddraget eller har ansvar for disse opgaver.

8 8 Tabel 1.3: Ubeslutsom kvinde på 19 år Profil Uddannelseserfaring - gennemført gymnasial uddannelse med højt karaktergennemsnit - vil gerne i gang med universitetsuddannelse, ved ikke hvilken, er meget opsat på at vælge den rigtige - ingen særlige Personlige, sociale barrierer - stiller høje krav til sig selv - svært ved at knytte sig til andre og har få venner - svært ved at håndtere krav, bliver forvirret, føler ikke kontrol, svært ved at træffe valg - indesluttet, modløshed ift. at ændre sin situation - Føler sig presset af sine forældre, der er akademisk uddannede, og som presser på for at hun skal tage uddannelse Helbred - været indlagt i længere periode for anoreksi Forudgående ledighed - 1 års ledighed samtidig med periode med indlæggelse Modul på mellem uger Fleksibelt individuelt tilrettelagt forløb. Uddannelsespakke med uddannelsesbesøg; snusepraktikker Uddannelsespålæg til kvinden Uddannelsessøgning og rådgivning om forskellige uddannelsesvalg - hvordan søger man ind på en uddannelse - rådgivning om krav til forskellige uddannelser og muligheder for støtteordninger Selvtillid, selvværd og evne til beslutningstagen. Fokus på kompetencer og synliggørelse af disse - arbejde med selvtillid, selvværd og evnen til beslutningstagen - synliggørelse af kompetencer Fysisk aktivitet krop og sundhed - arbejde med sundhed, kost og helbred - arbejde med udholdenhed Undersøge behov for psykologhjælp og indhente oplysninger fra praktiserende læge - samarbejde med socialforvaltning og praktiserende læge Uddannelse Optagelse og start på uddannelse - efterværn og overgang til almindelig rådgivning på uddannelsesinstitution Ungerådgivning i forlængelse af studievejledning. Mulighed for psykologstøtte 5 Kvinden flytter i forbindelse med uddannelsesstart ind på et kollegium, hvor der er ansat en social vicevært. Den sociale vicevært hjælper med personlige og sociale problemstillinger samt med netværksskabende aktiviteter 6 Kilde: Workshops, desk research. Den mørke skravering/skygge angiver, at jobcentrene ikke nødvendigvis er inddraget eller har ansvar for disse opgaver. Det videre forløb - læser samfundsvidenskabelig universitetsuddannelse på 3. år - bor stadig på kollegium, hvor hun har fået tætte relationer til de andre beboere - arbejder stadig med at styrke sit selvværd og evne til at træffe egne beslutninger - er blevet mere fri af forældrene og deres forventninger - benytter sig med jævne mellemrum af psykologisk vejledning, som er tilknyttet universitetet 5 På en af de afholdte workshops blev det diskuteret, at der er behov for at tænke i tværfaglige vejledningsteam på de lange videregående uddannelser. Disse teams kunne inspireres af tværfaglige vejledningsteams, der allerede eksisterer på erhvervsskoler mv. 6 Et forslag der blev udviklet på workshops, idet mange unge med psykiske barrierer har brug for en særlig støtte, som kan opsøges uden for uddannelsesinstitutioner og/eller arbejdsplads. Mulighed for at den unge hele døgnet kan komme i kontakt med en person, som har erfaringer med at hjælpe med personlige og sociale problemstillinger.

9 1.3 Gruppen af unge der er på vej til at blive klar Unge i denne målgruppe er kendetegnet ved, at der er behov for en indsats for at gøre den unge klar til uddannelse eller job. De unge har en række barrierer, der skal afhjælpes eller arbejdes med, før ordinær uddannelse eller beskæftigelse kan komme på tale. De unge er kendetegnet ved at have psykiske barrierer, som især kan omhandle: Problemer med hverdagsmestring Koncentrationsproblemer Adfærdsrelaterede problemstillinger Svagt socialt netværk Manglende evne til at fastholde arbejde eller uddannelse Uafklaret fremtidsperspektiv Manglende udredning af psykiske barrierer og evt. diagnose Misbrug, dårlig økonomi og udsat boligsituation. De unge i denne målgruppe kan have diagnosticerede psykiske lidelser eller have symptomer på sådanne. Symptomerne kan være af en sådan karakter, at de giver mistanke om, at den unge på kort sigt ikke vil kunne magte job eller uddannelse, før tilstanden er stabiliseret eller helbredt. Kendetegnende for unge i denne gruppe er desuden også, at de oftest er uafklarede i forhold til deres fremtidsperspektiv, hvilket betyder, at det ikke er entydigt fra starten, om den unge er motiveret for job eller uddannelse. Derudover kan de unge have en række supplerende barrierer ud over helbredsproblemer, der skal afhjælpes, før de er klar til job eller uddannelse. Denne gruppe af unge har brug for en helhedsorienteret indsats, der kan favne bredt - dvs. en indsats, der både kan være beskæftigelses- eller uddannelsesrettet, men derudover også omfatte træning i hverdagsmestring og erkendelse af egne begrænsninger og hjælpe- eller støttebehov. Herunder er tre cases med eksempler på forløb for unge i denne målgruppe. 9

10 10 Tabel 1.4: 21-årig mand med mistanke om ADHD og OCD Profil 3 mdr. modul 3 mdr. modul 1 års modul Start på uddannelse - kortvarige ansættelser inden for servicebranchen Uddannelseserfaring - afsluttet folkeskole - hans drøm er at blive uddannet kok men han ved ikke helt, hvordan uddannelse og arbejdsindhold er. Helbred - jobcenter har mistanke om OCD og ADHD - lider af tvangstanker og tvangshandlinger - har haft flere panikangstanfald. Panisk bange for bakterier - har begrænset viden og erkendelse af, hvad hans tvangstanker og -handlinger betyder for ham - ingen medicinering da han ikke har kontakt til læge Personlige og sociale barrierer - svært ved at være sammen med andre mennesker, - magter ikke at handle ind mv. da der er mange mennesker i et supermarked, hvilket gør ham angst for mange bakterier Forudgående ledighed 2 år Relationsopbygning - individuelt samtaleforløb, hvor der opbygges kontakt og tillid Tværfagligt udredningsteam bestående af læge, psykiater, psykolog, jobcentermedarbejder og socialpædagog Kompetenceafklaring og opbygning - Snusepraktik i en kantine - Træningsbane. Træningsforløb med screeningssamtaler og afklaringspraktik på virksomhed, der er klædt på til at guide unge med psykiske problemer. Afprøve andre områder end køkken og kantine - Afklaringspraktik på virksomhed, hvor fokus er på at støtte motivation for uddannelse Start på erhvervsuddannelse med mentorstøtte Det videre forløb - har gennemført uddannelse og søger job - anfald med panikangst er ophørt, men er stadig i behandling for tvangstanker og handlinger - kommer jævnligt på værested for unge med psykiske barrierer. Giver selvindsigt og hjælp til at anerkende sig selv - Korte opkvalificerende kurser Hverdagsmestring og social træning - hjælp til praktiske forhold såsom indkøb, organisering af hjemmet - træning i relationsdannelse, arbejde med selvindsigt og selvværd Fast støttekontaktperson eller social mentor - fast tilknyttet person der følger ham gennem forløbet og fungerer som sparringspartner Fast tilknyttet sagsbehandler i jobcentret - følger ham fra start til slut - fungerer som tovholder i forhold til koordinering af indsatsen - følger hans udvikling og fremhæver konstant de positive fremskridt, der langsomt opbygges gennem forløbet Behandling: terapi for tvangshandlinger og angst hos psykolog, behandling hos psykiater med evt. medicinering og stabilisering heraf Kilde: New Insight. Den mørke skravering/skygge angiver, at jobcentrene ikke nødvendigvis er inddraget eller har ansvar for disse opgaver.

11 11 Tabel 1.5: 25-årig mand med mistanke om Autismespektrumforstyrrelse Profil - 7 ufaglærte jobs bag sig - dårlig erfaring med rutinearbejde Uddannelse - Gennemført 1-årig HG-uddannelse - fem afbrudte uddannelsesforløb (både ungdoms- og erhvervsuddannelser) Helbredsproblemer - mistanke om Autisme Spektrums Forstyrrelse - ofte sygefravær grundet stresspåvirkning - lyde irriterer og distraherer Personlige og sociale problemer - behov for at sidde med front mod døren i rum - perfektionist, bliver ofte stresset af egne høje krav - mister koncentration v. ydre påvirkninger - svært ved at lære andre at kende og føler sig ikke som del af et fællesskab - føler sjældent sympati - virker irritabel - svært ved praktiske opgaver i hjemmet - bor rundt omkring hos familie eller på gaden 7 måneders modul Hjælp til boligsituation - Finde passende bolig - Bostøtte i hjemmet Hverdagsmestring - hjælp til dagligdags gøremål: indkøb, bank, madlavning, tøjvask, rengøring, transport - afdække behov for personlig hjælper eller støtte- /kontaktperson efter Serviceloven 1 måneds modul 5 måneders modul Ansættelsesforløb og fremtid Forberedelse til arbejdsevneafklaring - formøde, hvor det afklares om arbejdsevneafklaringssted er det rigtige valg - deltagelse af jobcenter, familiemedlemmer og arbejdsevneafklaringssted Arbejdsevneafklaring - alle arbejdsopgaver i virksomheden afprøves - arbejdspladsen er indrettet med hensyntagen til den enkeltes behov for struktur, forudsigelighed og arbejdsrytme - afdækning af styrker og svagheder indenfor tre opgaveområder - træning af mødestabilitet - afklaring af sociale kompetencer - samtaler, undervisning og vejledning om handicappets betydning, symptommønster mv., så den enkelte opnår egen indsigt i dette - læring om strategier i hverdagen med henblik på hjælp-til-selvhjælp - ekstern virksomhedspraktik, hvor der vurderes på evnen til at begå sig under nye rammer og blandt ukendte medarbejdere - udarbejdelse af ressourceprofil Fleksjob på 24 timer ugentligt hvor hans særlige faglige evner udnyttes (evnen til at skabe struktur og overblik i indviklede systemer, god til at organisere, planlægge og strukturere arbejdsopgaver.) I beskæftigelse på 2. år Pædagogisk konsulent - i starten af ansættelsesforholdet holdes møder hver 14. dag. Her tales om håndtering af overgang til arbejdet. Behov for hjælp til at få arbejde og fritid til at hænge bedre sammen, behov for hjælp til konkrete problemer, f.eks. møder med kommunen el. lign. - denne hjælp fortsætter i månedlige samtaler - pædagogisk konsulent er ansat på virksomheden, og det er virksomheden selv, der afholder udgifterne. Sociale relationer Har til tider behov for pauser alene. Har stabilt forhold til forældre Behov for permanent hjælp til at strukturere fritid, varetage praktiske gøremål, overkomme offentlig transport mv. Tilknytning af støtte- /kontaktperson og personlig hjælper efter Serviceloven Afklaring af uddannelses- og beskæftigelsesmål - afklaring af mulighed uddannelse - afklaring af jobområder der sigtes efter Kilde: Casen er inspireret af Specialisterne samt desk research. Den mørke skravering/skygge angiver, at jobcentrene ikke nødvendigvis er inddraget eller har ansvar for disse opgaver.

12 12 Tabel 1.6: Kvinde på 20 år med angst og depression Profil 1 års modul 1 års modul Genoptag på uddannelse og fremtiden - ingen Uddannelseserfaring - matematisk studentereksamen - påbegyndt universitetsstudium, været i gang i 2 år, dumpet flere kurser Helbred - depression og panikangst - føler sig forfulgt - dagligt alkoholmisbrug (brugt som virkelighedsfortrængning) Personlige og sociale barrierer - meget lavt selvværd - mobbet systematisk gennem folkeskolen - isoleret tilværelse - trives ikke i gruppearbejde Forløb med fokus på personlig udvikling kombineret med støttebolig - opbygning af selvtillid og selvværd - motivationsarbejde, opbygge positive forventninger - arbejde med selvindsigt - fast kontaktperson gennem hele forløbet - netværksskabelse - deltage i praktiske forløb på værksteder, musikrum, -motion Behandling for depression - praktiserende læge - medicinsk behandling Alkoholafvænning - udelukkende med støtte fra venner kombineret med viljestyrke Dag- og aftenhøjskole - stabilisering af personlig udvikling - 1 års frirum, hvor interesse for musik dyrkes Genoptog studier på universitet - gennemførte bachelor samt kandidatgrad - i gang med 3-årigt forskerforløb Ude af misbrug - har ingen problemer med alkohol Sociale relationer Har kæreste og har opbygget tætte venskaber med veninder. Har sociale relationer med kolleger. Forudgående ledighed - ingen, men ½ års sygdomsperiode Kilde: Casen er inspireret fra Træningshøjskolen I Aalborg, workshops og desk research. Den mørke skravering/skygge angiver, at jobcentrene ikke nødvendigvis er inddraget eller har ansvar for disse opgaver.

13 1.4 Gruppen af unge der ikke er klar Den tredje målgruppe er unge med psykiske barrierer, som er længst væk fra job og uddannelse. Målgruppen er kendetegnet ved, at de har markante barrierer, der nu og måske også på længere sigt hindrer dem i at komme i uddannelse eller job. Beskæftigelses- eller uddannelsesperspektivet vil typisk have et flerårigt sigte, og for nogle af de unge i denne gruppe kan førtidspensionering være en løsning. Beskæftigelse på særlige vilkår kan også være et muligt udfald for dem. De unge er kendetegnet ved at have flere af følgende barrierer: Markante psykiske barrierer (diagnosticerede som ikke-diagnosticerede) Behov for længerevarende behandlingsforløb eller behandling med jævne mellemrum. Kan omfatte indlæggelser. Indsatsen kan typisk ikke målrettes beskæftigelse eller uddannelse i første omgang Behov for behandlingsmæssig og social stabilisering Forskellige helbredsmæssige problemer Markante sociale og personlige barrierer Faglige barrierer Økonomiske og boligmæssige problemer Misbrug og kriminalitet Herunder er tre cases, der beskriver eksempler på forløb for unge i denne målgruppe. 13

14 14 Tabel 1.7: Mand midt i 20 erne med diagnosen paranoid skizofreni Profil 6 måneders modul 6 måneders modul 1 års forløb Det videre forløb - Ingen erhvervserfaring - Er udeblevet fra samtaler i jobcentret og senest fra en arbejdsprøvning. Uddannelseserfaring Droppede gymnasiet i 2.g Helbred - Har været indlagt i længere perioder med skizofrene symptomer og har fortsat behov for behandling. Følger ikke behandlingsplanen - Har et markant hashmisbrug, der har varet i flere år. Personlige og sociale barrierer - Lever en isoleret tilværelse og har intet netværk. - Er i sporadisk konflikt med sin familie. - Ustabil økonomisk situation - er blevet trukket i kontanthjælp uden effekt på fremmøde i jobcenter - har egen bolig Forudgående ledighed - Flere år på kontanthjælp. - Visiteret til leverandør med speciale i unge med psykiske barrierer Behandling - psykologsamtaler og medicinering - misbrugsafvænning Opsøgende indsats og relationsdannelse - opsøgning på forskellige væresteder samt bopæl - kontakt til behandlingssted - der etableres stabil kontakt og tillid i relationen Social færdighedstræning - Psykoedukation - Håndtering af symptomer - Opdage tegn på psykose - Tage ansvar for egen situation, herunder behandlingsbehov - Konfliktløsningsredskaber - Start på netværksarbejde - hverdagsmestring med særligt fokus på stabilisering af økonomi - motion og gåture Arbejde i café efter evner og muligheder - Forløbet er tilrettelagt med individuel vejledning og rådgivning suppleret med samtaler i mindre grupper, hvor unge i samme situation deler oplevelser og erfaringer. Afklaring af uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder: - støtte til afklaring af uddannelses- eller jobsituation. - støtte til udarbejdelse af uddannelses- eller jobplan - arbejdspladsbesøg sammen med medarbejdere fra den eksterne leverandør Motivation og stabilitet - Bl.a. med inddragelse af støtte-kontaktperson Udredning af arbejdsevne med henblik på indstilling til førtidspension Er på førtidspension med mulighed for genoptagelse af sagen Varetager et skånejob på en cafe for unge med psykiske lidelser fem timer ugentligt Er inde i stabilt behandlingsforløb Har et netværk blandt andre unge i samme situation Kilde: New Insight baseret på eksempel fra Opus og workshops. Den mørke skravering/skygge angiver, at jobcentrene ikke nødvendigvis er inddraget eller har ansvar for disse opgaver.

15 15 Tabel 1.8: Forhutlet, sent udviklet, 24-årig mand Profil 2 måneders modul 8 måneders modul 4 års modul Det videre forløb - ingen Uddannelseserfaring - gennemførte specialfolkeskole for udviklingshæmmede Helbred - forhutlet, udmagret, skrutrygget - har det dårligt - sent udviklet Personlige og sociale barrierer - ikke styr på økonomi, småkriminel - har meget få ejendele som kan være i to sorte sække - laset tøj, kronraget og har en hård attitude - har kun social omgang i kriminelt miljø - ingen kontakt til familie - indstillet på at få hjælp Forudgående ledighed - 7 år - prøvet adskillige kommunale beskæftigelsesprojekter, trukket i kontanthjælp flere gange Afklaring af rette tilbud - blev via kommune sendt til et job- og botræningsforløb - afprøvede forskellige institutioner målrettet forskellige målgrupper og forskellige geografiske beliggenheder Indskrevet på job- og botræningstilbud - nærende kost - hånd om økonomi - indkøb af nyt tøj - håndtering af personlig hygiejne - hverdag med fast rytme og struktur i et fællesskab med ligestillede unge Praktik - hos lokalt, større tømrerfirma - gå til hånde med forefaldende arbejde - træne mødestabilitet - træning af arbejdsfunktioner - træning af sociale relationer Fortsættelse af botilbud - arbejde med netværksrelationer; herunder deltagelse i ferie og fritidsaktiviteter med andre unge i botilbuddet - stabile vennerelationer - sund og nærende kost, fysisk aktivitet - fortsættelse af arbejdet med personlig hygiejne mv. Fleksjob - fik fleksjob under forudsætning af erhvervelse af kørekort, hvilket lykkedes. - kører byggemateriale ud på forskellige byggepladser, rydder op og kører væk med affald - har fået flere opgaver og arbejdsfunktioner over tid - arbejdsgiver og arbejdskolleger viser tillid og rummelighed i forhold til, at ressourcer og kompetencer skal opbygges over tid - erhverver truckførerbevis, som udvider arbejdsfunktioner - gennemfører stilladskursus, som udvider arbejdsfunktioner Udslusningsforløb fra botilbud - flytter i egen lejlighed, men er indskrevet på botilbud, som betyder, at al hjælp i forhold til hverdagsmestring mv. fastholdes - tilbydes stadig deltagelse i alle sociale arrangementer - deltager i fritidsaktiviteter, fodbold og bowling med venner fra botilbud. Skaber livsglæde og samhørighedsfølelse. - forløb varer to år, hvorefter der tages stilling til, hvorvidt der skal ændres på forholdene Fortsættelse af fleksjob - fuldt ud integreret, stabil medarbejder, fortsat jobudvikling Kilde: Casen bygger på inspiration fra Elmelund i Thisted, et job- og boprojekt for unge udviklingshæmmede. Herudover inspireret af workshops. Den mørke skravering/skygge angiver, at jobcentrene ikke nødvendigvis er inddraget eller har ansvar for disse opgaver.

16 16 Tabel 1.9: Yngre mand med misbrugsproblemer, sociale og økonomiske problemer Profil ½ års modul ½ - 1 års modul Ca. 1½ års modul Det videre forløb - ufaglærte jobs i korte perioder - i konflikt med alle arbejdsgivere, føler sig forfulgt og uretfærdigt behandlet Uddannelse - begrænset intellektuel formåen - gået ud af folkeskole uden afsluttende eksamen Helbred - alkoholmisbrug - paranoide tendenser Personlige og sociale problemer - kommer fra opløst familie, hvor konfliktniveau var højt - boede med far efter forældres skilsmisse - Far var misbruger, den yngre mand har ageret som den voksne i hjemmet og taget sig af alle praktiske opgaver - intet netværk ud over småkriminelt miljø Bolig og økonomi - ingen bolig, store økonomiske problemer Opsøgende beskæftigelsesarbejde og relationsopbygning - der indledes kontakt ved opsøgning på væresteder samt andre områder, hvor han holder til - individuelt samtaleforløb - der opbygges kontakt og tillid og introduceres til hjælpeforanstaltninger ift. økonomi, sociale forhold samt misbrug Alkoholafvænning - Afvænningsforløb bestående af samtaleforløb og antabusbehandling. Tilknyttet en kontaktperson fra frivillig organisation inden for alkoholafvænning Afklaring af psykisk lidelse - Afklaring af behandlingsbehov mistanke om psykisk lidelse (føler sig forfulgt) - samarbejde med praktiserende læge - arbejde med selvindsigt - psykologisk rådgivning Etablering af egen bolig - 1 værelses lejlighed Hånd-i-hånd medarbejder - hjælper med rettidigt fremmøde ift. økonomisk hjælp, dokumentation og fremmøde hos offentlige myndigheder Håndtering af sociale relationer - anger management / kontrol af voldsomme følelsesudbrud og voldelig adfærd - psykoedukation - intensivt samtaleforløb med opfølgende samtaler Motivationsarbejde - arbejde med at etablere et jobperspektiv - afklaring af arbejdsidentitet Afklaring til brancher, job og arbejdsområder. Afklaring viste, at det er relevant at gå efter praktisk anlagt arbejde, hvor der ikke er for mange sociale relationer Snusepraktik, hvor konkrete job og arbejdsområder afprøves med henblik på at arbejde i et bestemt jobperspektiv. Konkret afprøves arbejde indenfor Vej og Park området Ressourceprofil og rekrutteringspraktik - Arbejdsprøvning indenfor Vej og Park - Afdækning af skånebehov ift. psykiske problemer, der typisk opstår ved oplevelse af stort arbejdspres/-krav og mange sociale relationer Forudgående ledighed Fast tilknyttet sagsbehandler i jobcentret - sikrer sammenhæng i forløbet Ca. 7 år Kilde: New Insight baseret på workshops. Den mørke skravering/skygge angiver, at jobcentrene ikke nødvendigvis er inddraget eller har ansvar for disse opgaver Fleksjob Start på fleksjob indenfor Vej og Park området med ½ kommunalt tilskud Har været i fleksjobbet de seneste 2 år uden forhøjelse af kommunalt tilskud. Et job hvor der arbejdes sammen med to faste kolleger Øvrige sociale forhold Bor nu sammen med kæreste og har gjort det i et halvt år Stort set ude af misbrugsproblem med mindre tilbagefald, når han føler sig presset.

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

IPS. Individuelt planlagt job med støtte

IPS. Individuelt planlagt job med støtte IPS Individuelt planlagt job med støtte 1 Hvad er IPS: Beskæftigelsesindsats til personer med en alvorlig psykisk sygdom. IPS er udviklet i USA i starten af 90 erne og afprøvet i lang række lande. Evidensbasseret

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V)

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) ungeaftale sådan får vi FLEST UNGE I UDDANNELSE April 2015 Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) 2015 UNGEAFTALE

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTER. Alle er gode til noget..

SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTER. Alle er gode til noget.. Alle er gode til noget.. 1 1 time 1. Hvorfor og min organisation 2. Mødet med borgere hvad møder de hvad møder vi? 3. Sager fra rehabiliteringsteamet i tirsdags 4. Udfordringer a) De praktiserende læger

Læs mere

Temadrøftelsens formål og indhold

Temadrøftelsens formål og indhold Temadrøftelsens formål og indhold Formål: At informere udvalget om forvaltningens brug af mentorer i beskæftigelsesindsatsen set i lyset af kontanthjælpsreformen 2 oplæg med efterfølgende drøftelse 1)

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE DAGTILBUD H C Ørsteds Vej 1 7800 Skive Tlf: 9915 7225 DØGNTILBUD Bilstrupvej 28 7800 Skive Tlf: 9915 7200 AutismeCenter Skive tilbyder aktivitets-

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende socialt 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

Udsatte unges adgang til arbejdsmarkedet

Udsatte unges adgang til arbejdsmarkedet Udsatte unges adgang til arbejdsmarkedet Ung og sund Fremdriftsmøde 18. marts 2009 Lene Nedergård. Socialrådgiver, cand.scient.soc. Den Sociale Højskole i København Udsatte unges adgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Tryghed, omsorg & beskyttelse Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Maglesøhus er et privat bosted, behandlingssted samt botræningstilbud, til børn og unge i alderen 12-26 år.

Læs mere

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Bilag 1 JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 18. september 2015 J.nr. 15/04549 1. Baggrund Reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Oplæg ved Afdelingschef Dorte Jarratt fra Jobcenter Lyngby-Taarbæk Handicaprådsmøde den 8. februar 2017 Baggrund

Læs mere

Resultat: Borgeren er motiveret og ønsker forandring

Resultat: Borgeren er motiveret og ønsker forandring Velkommen Du vil I det følgende blive præsenteret for en række spørgsmål, som har til formål at give jobcentret mere viden om borgerens progression i forhold til de opstillede mål og processuelle resultater

Læs mere

Unge lediges ressourcer

Unge lediges ressourcer Unge lediges ressourcer - Hvordan finder vi dem? Lars Zøylner Jobcenter Ung? En kommunedækkende enhed for 18 25 årige kontanthjælpsmodtagere. Ca. 20 rådgivere og 1 jobkonsulent + administrativt personale

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Temamøde om uddannelseshjælp Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Ungeenheden Rebild Ungeenheden varetager følgende opgaver: Uddannelsesindsats for unge uden uddannelse under 30 år (7 ungerådgivere)

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Indsatskatalog, bostøtte

Indsatskatalog, bostøtte Administration Målgruppe Ydelsen tildeles borgere, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for hjælp og støtte. Det er kendetegnende

Læs mere

BUSINESS CASE. En God Start for Unge. Ungeenheden

BUSINESS CASE. En God Start for Unge. Ungeenheden Hedensted BUSINESS CASE En God Start for Unge Ungeenheden Baggrund Der er i kommunen en voksende tilgang af unge med psykiske vanskeligheder nogle er diagnosticerede, mens andre ikke er. Disse unges opvækst

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010

De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 De udsatte grupper hvad virker? Workshop på Beskæftigelsesregion Syddanmarks forårskonference 3. maj 2010 Hvordan skaber man en forandring med og for den enkelte borger? Tja, sagsbehandlerens indflydelse

Læs mere

Score Beskrivelse Vejledende eksempler Status Mål

Score Beskrivelse Vejledende eksempler Status Mål Faktor 1: Udvikling og adfærd (Faktoren er opdelt i tre spørgsmål) Spørgsmål a): Udadreagerende adfærd Vedrører personens emotionelle tilstand i relation til udadreagerende adfærd. Den udadreagerende adfærd

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 6 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 6 Pris... 6 Kontakt... 7 Beskrivelse af

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Slutevaluering Ungeindsats Himmerland

Slutevaluering Ungeindsats Himmerland DECEMBER 2012 Slutevaluering Ungeindsats Himmerland Vesthimmerland Rebild Mariagerfjord Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 2 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse.

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse. Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen a1 Agenda Målgruppen Udfordringer og muligheder Elementerne i Brug for alle Inspirationsoplæg fra jobcenter Hvad skal der ske lige

Læs mere

BB for fagpersoner. Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler.

BB for fagpersoner. Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler. BB for fagpersoner Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler. I forløbet indgår følgende: kontaktperson Beskæftigelse i en af tre arbejdsenheder

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2016 Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse, marts 2016

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord UNGEANALYSE Jobcenter Mariagerfjord Ungeanalyse - Jobcenter Mariagerfjord Denne pjece giver en sammenfatning af en COWI-analyse af ledige unge mellem 18 og 29 år tilknyttet Jobcenter Mariagerfjord. Analysen

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud ADHD et liv i kaos Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud v. Psykolog Anette Ulrik og Dorthe Wulff Kelstrup www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Til kommunale samarbejdspartnere. Beskæftigelse og Uddannelse

Til kommunale samarbejdspartnere. Beskæftigelse og Uddannelse Overordnet og målgruppe I Specialområde Autismes beskæftigelses- og uddannelsestilbud tilbyder vi ydelser efter Servicelovens 103 og 104. Herudover tilbyder vi delelementer til ressourceafklaringsforløb

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Opsamling fra OPI Workshop 1 den 07-10-2015

Opsamling fra OPI Workshop 1 den 07-10-2015 Den væsentligste barriere Praktiske udfordringer transport og daginstitution Kognitive udfordringer og mangelfulde sociale kompetencer Fremtidsforskeren Hvilke idéer ser I ift. at løse denne barriere?

Læs mere

Sundhedsfremmende forløb - Kan indgå som en del af øvrige foranstaltninger.

Sundhedsfremmende forløb - Kan indgå som en del af øvrige foranstaltninger. LivaRehab tilbyder Vejledning og opkvalificering - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 32 Ressourceforløb - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 68a Mentorordning - jf. Lov om aktivbeskæftigelsesindsats

Læs mere

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 30. maj 2008 J.nr.: 07-320- Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø 1. Emne Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø. 2. Resultatbeskrivelse

Læs mere

Bl.a. baseret på erfaringer fra den socialøkonomiske virksomhed Topkærgaard. 2

Bl.a. baseret på erfaringer fra den socialøkonomiske virksomhed Topkærgaard. 2 Caseberegninger Cabi har udarbejdet 4 fiktive cases 1 vedrørende personer, som af forskelige årsager er havnet på overførselsindkomst. Alle cases har det til fælles, at borgerforløbene ender med positivt

Læs mere

Ressourceprofil. ØST Lolland afdelingen. Navn: Adresse: Egen læge (navn og adresse): A-kasseoplysninger: Forsørgelsesgrundlag:

Ressourceprofil. ØST Lolland afdelingen. Navn: Adresse: Egen læge (navn og adresse): A-kasseoplysninger: Forsørgelsesgrundlag: Ressourceprofil Navn: Adresse: Egen læge (navn og adresse): A-kasseoplysninger: Forsørgelsesgrundlag: Uddannelse Uddannelse er de færdigheder som du har opnået gennem fuldførte og afbrudte skole-, uddannelses-

Læs mere