BLIV KLÆDT PÅ MED CLOUD COMPUTING. SE, HVORDAN CLOUD COMPUTING KAN UDVIKLE DIN FORRETNING.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLIV KLÆDT PÅ MED CLOUD COMPUTING. SE, HVORDAN CLOUD COMPUTING KAN UDVIKLE DIN FORRETNING."

Transkript

1 BLIV KLÆDT PÅ MED CLOUD COMPUTING. SE, HVORDAN CLOUD COMPUTING KAN UDVIKLE DIN FORRETNING. Cloud computing er nok så meget et paradigmeskift inden for datacenter- og it-administration, som det er en kulmination på it-afdelingens kapacitet til at drive virksomheden fremad. Det kan kort fortalt defineres som rettidig levering og skalering af tjenester på delt hardware. Reelt er det muligheden for helt at ændre, hvordan din virksomhed og medarbejderne arbejder. Cloud Computing gør det muligt for dig at: Skalere hurtigt op og ned. Kun at anvende tjenester, når og hvor de er påkrævede. Levere righoldige oplevelser på tværs af pc, telefon og browser. Sikre effektive processer og besparelser ved at betale løbende og kun for de tjenester, du benytter. Når du vælger Cloud Computing, kan du vælge den kombination af Cloud-modeller, der passer til virksomhedens og medarbejdernes behov. Public cloud beskriver typisk alle de tjenester, der tilbydes af tredjepartsudbydere. En privat cloud omfatter organisationer, som aktiverer deres egne interne cloud computing-funktioner eller via dedikeret hardware fra en tredjepartsvært. Der findes tre grundmodeller: En privat cloud er et sæt it-ressourcer, som er dedikeret til en organisation, og den er som oftest intern. En hostet privat cloud har en dedikeret infrastruktur, som er hostet af en tredjepart, men er utilgængelig for andre. En public cloud omfatter it-ressourcer, som hostes eksternt, men deles med andre organisationer, leveres dynamisk og betales efter forbrug betal for det, du bruger, når du bruger det. Ingen af disse modeller er altomfattende. En del af Cloud Computings unikke styrke er dens fleksibilitet. Cloud-modeller er designet til at fungere sammen, så du kan vælge den optimale sammensætning til både din organisation og individuelle workloads.

2 6 METODER TIL AT REDUCERE IT-OMKOSTNINGER MED CLOUD COMPUTING En ofte fremhævet fordel ved Cloud computing er reduktionen af it-omkostninger for alle typer virksomheder. Det er måske også overraskende, at denne fordel gælder, uanset om du planlægger en public eller privat cloud-infrastruktur. En public cloud-model rummer ofte mulighed for at fremvise de største besparelser: Betal kun for det, du bruger, når du bruger det. Dette er måske det mest fordelagtige ved cloud-løsningen. Når du flytter dine applikationer og workloads til en public cloud-platform, kan dine it-medarbejdere straks op- eller nedjustere it-ressourcerne. Nogle store Microsoft-kunder har estimeret, at de kan reducere deres samlede it-omkostninger til en tiendedel, samtidig med at de opnår større fleksibilitet i forhold til nye forretningsmæssige behov. 1 Kontrol over servertilvækst. Cloud computing workloads betyder, at der ikke længere kræves kapitaludgifter til investering i dedikerede servere. Selvom Cloud computing er forbundet med omkostninger, vil du kun betale for den serverkraft du anvender. Reducerede omkostninger til datacenterfaciliteter. Færre servere betyder mindre pladskrav i datacentret. Det kan omsættes direkte til besparelser på ejendom, strøm og afkøling. Det kan også omsættes indirekte til besparelser i forbindelse med vedligeholdelse af faciliteter. Selv om disse besparelser gælder for den private cloud computing-model, tilbyder Public cloud computingmodellen mindre og mellemstore virksomheder mulighed for at eliminere behovet for et datacenter. I takt med at det nye paradigme for cloud computing vinder frem, vil du opdage, at en kombination af private og public cloud-modeller vil være den mest populære løsning. Denne kombination tilbyder den mest fleksible it-infrastruktur og rummer sine egne attraktive muligheder for besparelser: Reducerede udgifter til it-administration via virtualisering. Skalering af infrastrukturen, så den kan dække nye behov for workload, opretholdelse af den fysiske sikkerhed samt softwareimplementering og -rettelser er blot nogle få eksempler på dyre it-administrationsopgaver, som kan reduceres markant ved at køre en virtualiseret infrastruktur. Yderligere reduktion af it-administration med IT as a Service (it som en tjeneste). Med private eller hostede private clouds vil dine brugere kunne anvende mange it-tjenester på egen hånd via selvbetjeningsportaler, der kan bruges direkte på tværs af en virtualiseret infrastruktur. Det kan betyde markante besparelser på almindelige help desk-opkald og andre it-administrationsopgaver som f.eks. indkøb og serverkonfiguration. Specialiserede medarbejdere er derefter frie til at bruge deres kompetencer på opgaver, som gælder din specifikke virksomhed, frem for på generelle tekniske problemer. Gør it-chargeback mere enkelt. Privat cloud computing gør det muligt for din virksomhed at trække på ressourcer fra en central pulje af virtualiserede it-ressourcer, og derfor kan de dyre chargeback-modeller med siloer, som mange virksomheder anvender, videreudvikles. It-chefer vil kunne tildele virtualiserede ressourcer på tværs af workloads afhængigt af det aktuelle behov uden at skulle benytte siloer til indkøb eller provisionering. Muligheden for at spare penge ved at vælge Cloud computing stopper ikke ved reduktionen af itudgifter. Den kan udnyttes til at gøre højt profilerede forretningstiltag mere fleksible og pålidelige og dermed øge din virksomheds konkurrenceevne og således hjælpe jer til reelt at øge fortjenesten. Ved hjælp af skyen kan du hurtigere implementere software og produkter og agere ud fra markedets muligheder i løbet af en brøkdel af den tid, der kræves i dag.

3 Kom godt i gang. En præcis prognose for dine potentielle besparelser ved at vælge cloud computing muliggør en nøje revision af dine aktuelle it-udgifter og detaljeret planlægning af kapaciteten i forhold til dine umiddelbart forestående udgifter. Derefter kan du sammen med dine it-medarbejdere og din cloud-udbyder finde frem til den bedste strategi for cloudimplementeringen og udføre en detaljeret analyse af besparelserne. STYRK DIN VIRKSOMHED MED IT AS A SERVICE Hvis man skulle opsummere styrken ved cloud, ville udtrykket IT as a Service (ITaaS) være et godt valg. It-chefer anvender cloud computing til at dække nogle eller alle behov i datacentre og inden for it-administration. Nogle flytter den fysiske infrastruktur, kaldet Infrastructure as a Service (IaaS). Nogle flytter serverplatform og administration, kaldet Platform as a Service (PaaS), mens andre simpelthen forbruger hele softwarearbejdsbyrden vha. Software as a Service (SaaS). Samlet kan disse modeller ses som IT as a Service (ITaaS), og det skitserer tydeligt det fundamentale paradigmeskift, som cloud computing vil betyde for it-administration. Med ITaaS får din virksomhed og dens it-drift mulighed for: Øget fleksibilitet. I mange tilfælde vil virksomhedslederne og brugerne kunne starte og anvende itressourcer (servere, applikationer, lagerressourcer og meget mere), uden at det kræver ressourcer fra it-afdelingen. Via enkle slutbrugerrelevante brugergrænseflader kan brugerne igangsætte ressourcer med grundlæggende konfigurationsindstillinger, mens en smart struktur af it-politikker klarer resten i baggrunden. Forenklet it-udnyttelse for slutbrugere. Denne tendens kan ses som en del af den forbrugerorientering, der finder sted inden for it. Ikke alene ønsker brugerne mere kontrol, nutidens barske forretningsmiljø fordrer det ligefrem. Brugerne har behov for at kunne forbruge it-tjenester på samme måde, som de forbruger personlige tjenester på internettet og cloud computing kan hjælpe dem med at gøre det. Denne model til selvbetjening kommer ikke i nærheden af at dække alle de krav, som dedikerede it-medarbejdere ansættes til at opfylde. Men den kan markant reducere belastningen fra mange rutineprægede opgaver og give medarbejderne mulighed for at bruge mere af deres ekspertise på at udvide virksomhedens it-funktioner og konkurrencedygtighed. Øget hastighed i vigtige forretningsprocesser. Tag f.eks. en virksomhed, der har ansat egne udviklere. Disse personer kan nu sætte gang i ny udvikling og teste servere, uden at it-afdelingen bliver en flaskehals. Der kan designes nye miljøer til specifikke testscenarier af de samme personer, som udfører testene, og på den måde øges udviklingshastigheden. Og it-afdelingen kan sikre, at spredningen af virtuelle servere ikke bliver et problem blot ved at starte virtualiseringspolitik med brug af samme værktøjer til virtualiseringsadministration, som de bruger i dag. Dine it-medarbejdere kan også nyde godt af ITaaS. Til infrastrukturrelateret lagring, der kræver stor årlig investering i anlægsaktiver samt omfattende daglig administration, kan ITaaS overflytte meget af denne arbejdsbyrde til en udbyder af public cloud computing. Selv i en kombineret public og privat cloud-model kan dette markant lette administrationsbyrden for it-medarbejderne, reducere de årlige omkostninger og forbedre fleksibiliteten og gendannelsen ved nedbrud på samme tid.

4 Korrekt implementering af ITaaS er imidlertid en kompleks opgave, der kræver omfattende planlægning og samarbejde blandt it-medarbejderne og med cloud-udbyderen for dem, der bruger public eller hostede private modeller. Sideløbende med planlægningssessionerne, bør du også se på, hvor du evt. kan bruge cloud power til resten af din softwares it-infrastruktur. Brancheapplikationer (LOB) er f.eks. ofte de sidste, der overvejes i forbindelse med cloud-migrering, fordi mange virksomheder ser dem som grundlaget for deres it-konkurrencefordel. Med den nye fleksibilitet, cloud computing tilbyder, kan it-chefer meget hurtigere være på udkig efter LOB-cloud-migrationer og dermed opsøge nye konkurrencedygtige funktioner og lettere adgang til nye markeder. Når man tilføjer teamsamarbejde og applikationer til onlinemeddelelser til sin cloud-løsning betyder det, at fordelen ved en global cloud-infrastruktur kan udnyttes i form af medarbejderproduktivitet og reducerede samlede ejeromkostninger på samme tid. Omhyggelig applikationsgennemgang og nogle detaljerede planlægningssessioner mellem it-medarbejderne og cloud-udbyderen kan skabe den rette sammensætning for cloud-migrering for din organisation. Kom godt i gang. ITaaS kræver planlægning og adskillige dele af kerneinfrastrukturen, inklusive en medarbejderinfrastruktur, der indeholder en selvbetjeningsportal og en understøttende platform til identitetsstyring. Når du har sikret dig, at alle delene er på plads, kan du sammen med dine brugere og it-medarbejdere arbejde hen mod at fastlægge de bedste funktioner, der skal stilles til rådighed via ITaaS. DU KAN STYRKE SIKKERHEDEN MED CLOUD COMPUTING It-chefer, som ikke er fortrolige med cloud computing, er bekymrede for, hvordan de kan bevare it-sikkerheden, når deres infrastruktur placeres eksternt. Fysisk adgang til servere, der kører den virtualiserede infrastruktur, flere forskellige typer datasikkerhed og mulighed for at klare en lang række revisioner for at sikre overensstemmelse med lovgivningen er alle rimelige bekymringer, der skal håndteres, før virksomhederne tør kaste sig helhjertet ind i cloud computing. Heldigvis kan konkurrencedygtige cloud-udbydere levere løsninger, hvor der tages højde for alle disse problemer. Vær ikke tilfreds med en cloud-udbyder, hvis vedkommende ikke som minimum kan levere samme grad af fysisk sikkerhed og datasikkerhed, som findes i dit nuværende datacenter, og helst overstiger disse niveauer. Start med kun at vælge public cloud-udbydere med: Påvist fysisk sikkerhed. En konkurrencedygtig cloud-udbyder vil kunne påvise, at vedkommendes datacentre er fysisk sikrede helst med regelmæssige revisioner, der opfylder standarden i ISO En konkurrencedygtig cloud-udbyders POP (Points of Presence) bør være avancerede datacenterfaciliteter, der gør brug af det allernyeste inden for adgangskontrol og databeskyttelse. Dine it-medarbejdere bør hurtigt kunne udarbejde en liste over krav til fysisk sikkerhed og databeskyttelse, og din cloud-udbyder bør kunne imødekomme disse. Påvist erfaring inden for it-sikkerhed. Lang og påviselig erfaring inden for it- og datasikkerhed er af altoverskyggende vigtighed, og den bør ikke kun være begrænset til hardwaresikkerheden på cloud-udbyderens websteder, men omfatte softwaresikkerhed op til og inklusive fuld datakryptering af diskenheder, granulær server- og dataadgangskontrol samt detaljerede revisionslogfiler. Du bør kunne beskytte data mod adgang fra hvem som helst, inklusive cloud-udbyderens egne tekniske medarbejdere. Endelig bør enhver virksomhedsparat cloud-udbyder sikre sig, at der ikke er adgang til dine data for cloud-it-medarbejdere, og at dataene ikke udsættes for datamining til kommercielle formål af andre kunder.

5 Dem, der genererer private cloud-infrastrukturer, har færre sikkerhedsovervejelser, eftersom infrastrukturen stadig findes internt. Men private clouds har deres egne problemstillinger omkring sikkerheden, som skal håndteres: Identitetsstyring. Dette er sandsynligvis den vigtigste sikkerhedsbekymring i forbindelse med den private cloud. Når brugerne har mulighed for at få adgang til it-ressourcer direkte via selvbetjeningsportaler, gør det identitetsstyring vigtigere end nogensinde. It-infrastrukturen skal implementere en løsning til identitetsstyring, som er kompatibel med din selvbetjeningsportal og med din cloud-udbyders platform til identitetsstyring, hvis du vil bruge en public cloud-model. Lovgivningsmæssige revisioner. Selvom private clouds er placeret internt, er det stadig en ny model for virksomhedernes databehandling. Sørg for, at de lovgivningsmæssige krav er opfyldt i denne model ved at køre testrevisioner hvis en public eller hostet privat cloud-model er dit endelige mål, kan din public cloud-udbyder være en glimrende ressource her. I de fleste tilfælde vil du opdage, at udbyderen har erfaring med at håndtere dine specifikke revisionskrav. Ud over sikkerhedsovervejelser er nogle it-chefer også bekymret for, om de mister kontrollen med deres it-drift den daglige administration, fysisk kontrol og datasuverænitet er vigtige overvejelser. Men en konkurrencedygtig løsning til cloud computing bør forbedre alle disse facetter af it-driften, ikke sætte dem i farezonen. Tidssvarende værktøjer til it-administration dækker hele registeret mellem interne og eksterne cloud computing-elementer, administration af begge som et sammenhængende hele og reel forøgelse af svartider og applikationsydeevne. Udbydere af cloud computing bør som minimum kunne levere samme niveau af fysisk sikkerhed og datasikkerhed som dit nuværende datacenter og i de fleste tilfælde overstige disse niveauer. Tag fat på diskussionen med din cloud-udbyder i dag, og få svarene på alle disse spørgsmål. Brug dem derefter til at oprette en plan for cloud-migrering, som passer til din virksomhed. Kom godt i gang. Tal med dine it-sikkerhedsmedarbejdere, og kontrollér, at der findes en nøjagtig og detaljeret liste over krav. Gennemgå dit system til identitetsstyring, og sørg for, at det opfylder dine behov nu og i både en privat og public eller hostet privat cloud computing-model. Samarbejd med din cloud-udbyder om at udvikle en detaljeret sikkerhedspolitik, der er afspejlet i din SLA. MICROSOFT: DET DREJER SIG ALT SAMMEN OM CLOUD POWER I øjeblikket taler praktisk talt alle om cloud. Men det er ikke bare endnu et smart ord og det er ikke nyt. Microsoft har været førende inden for udviklingen i 15 år og har genereret og hosted nogle af verdens største cloud-services. Vi er p.t. den eneste leverandør, der kan give dig den samlede kraft fra cloud computing sammen med et komplet tilbud på Infrastructure as a Service, Platform as a Service og Software as a Service. Vi sætter kunder og hostede partnere i stand til at bygge deres egne cloud computing-miljøer og implementere leverede cloud-tjenester. Med Microsoft kan du bygge, udvide eller migrere til cloud på dine betingelser. Softwareleverandører og interne udviklere kan let tilpasse eksisterende applikationer efter dit cloud-miljø, fordi vi leverer et fælles sæt værktøjer til administration, identitet og udvikling, der fungerer på tværs af traditionelle server- og cloud-miljøer.

6 Vi har inkorporeret styrken fra vores erfaringer i vores cloud-løsninger. Efter at have drevet nogle af verdens største cloud-services i mere end 15 år, forstår vi kravene til forretningskritiske tjenester. Vores cloud-tjenester kører i et globalt netværk bestående af datacentre i enterprise-klassen, der tilbyder 99,9 % oppetid og fuld kundesupport døgnet rundt alle ugens dage samt forretningskritisk sikkerhed, både fysisk og for datacentre, akkrediteret til ISO 27001:2005 med SAS 70 I- og II-attestationer. Dine itmedarbejdere og slutbrugere kan let flytte til og fra skyen med brug af deres eksisterende investeringer og de færdigheder, de allerede har. Vi sikrer en velkendt og ensartet oplevelse ved at designe vores cloud-baserede produkter med samme funktionalitet og lignende udseende og fornemmelse som i vores traditionelle produkter. Der er en sky på virksomhedens horisont uanset størrelse, fokus, eller om den er vertikal. Cloud computing giver et paradigmeskift inden for omkostningsbesparelser, fleksibilitet, skalerbarhed og global rækkevidde, der simpelthen er for kraftfuldt til, at nogen virksomhed kan ignorere det. Uanset om du vil flytte ud i skyen i dag, eller om du simpelthen har brug for at undersøge denne nye model med henblik på fremtiden, så bør du starte denne samtale med nogen med en førende position inden for cloud computing, som er dedikeret til eksisterende cloud-tjenester og til fremtidig innovation inden for cloud computing. Ved at levere den fulde styrke, der findes i cloud computing, og ved at give dig fleksibilitet og kontrol til at kunne tøjle denne styrke, giver Microsoft dig mulighed for at udvikle din virksomhed med cloud computing på dine betingelser. Nu, hvor du er begyndt at udforske mulighederne i Cloud Power, kan du kontakte din lokale Microsoftpartner for at få mere at vide og begynde at udvikle din virksomhed. Fodnoter 1. Microsoft-casestudy, Siemens Expands Software Delivery Service, Significantly Reduces TCO, (17. november 2009)

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

Skyen som platform. En guide til små og mellemstore virksomheder

Skyen som platform. En guide til små og mellemstore virksomheder Skyen som platform En guide til små og mellemstore virksomheder Efterhånden som skyen udvikler sig fra grundlæggende onlinesoftware til en fuld platform til virksomheder, kan den give din virksomhed mulighed

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

Cloud Failover Appliance

Cloud Failover Appliance Cloud Failover Appliance Cloud Failover Appliance (CFA) er en enterprise-grads Disaster Recovery løsning, der genopretter systemer og applikationer på minutter - uden al hardwaren og kompleksiten. Med

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7 Side 1 af 6 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. STORAGE-INFRASTRUKTUR... 4 3. TILLÆGSYDELSER... 5 4. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Skyen der er skræddersyet til din forretning.

Skyen der er skræddersyet til din forretning. Skyen der er skræddersyet til din forretning. Dette er Microsoft Cloud. Alle virksomheder er unikke. Fra sundhedsvæsen til detail, produktion eller finans der er ikke to virksomheder, der opererer på samme

Læs mere

Outsource bekymringerne: - men hvordan gør du det? København, den 4. november 2014

Outsource bekymringerne: - men hvordan gør du det? København, den 4. november 2014 Outsource bekymringerne: - men hvordan gør du det? København, den 4. november 2014 Cloud bliver stort Men hvad er det? IT chefen kigger mod skyen, men holder benene på jorden - GlobalConnects cloud survey

Læs mere

MANAGED PRIVATE CLOUD SIKKER OG ENKEL IT-DRIFT

MANAGED PRIVATE CLOUD SIKKER OG ENKEL IT-DRIFT I samarbejde med PRODUCT BRIEF MANAGED PRIVATE CLOUD SIKKER OG ENKEL IT-DRIFT Vi hjælper kunder med deres forretning og IT ved at levere kompromisløs kvalitet BEHOV FOR AT NYTÆNKE IT-DRIFT HURTIG OMSTILLING

Læs mere

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea 4 sekunder 1-3 timer 20 sekunder 14% hurtigere 5-6% bagud 30/70 split Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea Emnerne jeg vil tale om Brændende platforme versus brændende ambitioner

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed visamlertrådene ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning ansvarlighed én leverandør, der samler trådene og skaber synergi De fleste ved, at der kan være meget at spare ved at samle

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1)

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365 til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) Indhold ved...3 1 Adgang stort set når som helst og hvor som helst...4 2 Ddin virksomhed får et professionelt look

Læs mere

Microsoft Online Services

Microsoft Online Services udgivet: april 2011 Microsoft Online Services Microsoft Office 365 til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) De oplysninger, der er indeholdt i dette dokument, repræsenterer Microsoft Corporations

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

ASCOM telecare WP TRÅDLØST BEBOERKALD MED LOKATIONSBESTEMMELSE NYE FORDELE FOR ÆLDREPLEJEN

ASCOM telecare WP TRÅDLØST BEBOERKALD MED LOKATIONSBESTEMMELSE NYE FORDELE FOR ÆLDREPLEJEN ASCOM telecare WP TRÅDLØST BEBOERKALD MED LOKATIONSBESTEMMELSE NYE FORDELE FOR ÆLDREPLEJEN 2 ASCOM telecare WP En aldrende og mere krævende befolkning, personalemangel, aldersrelateret sygdom og relativt

Læs mere

Kompromisløs sikkerhed til alle virtuelle miljøer

Kompromisløs sikkerhed til alle virtuelle miljøer Kompromisløs sikkerhed til alle virtuelle miljøer SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Beskyttelse eller ydelse? Antallet af virtuelle maskiner oversteg antallet af fysiske tilbage i 2009. I dag

Læs mere

DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES

DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES ColumbusCare DEDIKERET SUPPORT - EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DIN SUCCES At vælge at implementere det rigtige software til at drive din virksomhed er kun en del af din udfordring. PERSONLIG SUPPORT TIL

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.6

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.6 Side 1 af 8 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.5. VSPHERE... 5 3. TILLÆGSYDELSER...

Læs mere

Softwareserviceudbyder leverer rentabel løsning til digital forvaltning

Softwareserviceudbyder leverer rentabel løsning til digital forvaltning Windows Azure Kundeløsning Softwareserviceudbyder leverer rentabel løsning til digital forvaltning Oversigt Land: Indien Branche: It Kundeprofil leverer softwareproduktudviklingstjenester til virksomheder

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Færre omkostninger. flere muligheder Invitation til Enterprise Briefing & Vision 2009 Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Hvilken

Læs mere

En tur rundt om skyen:

En tur rundt om skyen: En tur rundt om skyen: Hvor skal vi hen? Bjarne B. Dollerup, Evangelist Jens, IT Chef Større dansk virksomhed Jens har et par spørgsmål om skyen Hva er det der mæ skyen? Og hva ka jeg bruge den til? Og

Læs mere

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact More than 3500 projects In control of 55 petabyte data 450 certified consultants More than 1.5M euro in training per year 55 PB,

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Cloud og it-sikkerhedsudfordringerne: Dansk Automationsselskab

Cloud og it-sikkerhedsudfordringerne: Dansk Automationsselskab Cloud og it-sikkerhedsudfordringerne: Dansk Automationsselskab Carsten Jørgensen 7 marts 2012 Carsten Jørgensen 1999 2001 2006 2009 2011 CloudSecurity.dk Falck 2012 Falck 2011 Emergency Assistance Healthcare

Læs mere

IT Quality A/S. Virtualisering I Faaborg-Midtfyn kommune. Jesper Rønnov / FMK & Mads N. Madsen / ITQ. - skræddersyede IT løsninger

IT Quality A/S. Virtualisering I Faaborg-Midtfyn kommune. Jesper Rønnov / FMK & Mads N. Madsen / ITQ. - skræddersyede IT løsninger IT Quality A/S - skræddersyede IT løsninger Virtualisering I Faaborg-Midtfyn kommune Jesper Rønnov / FMK & Mads N. Madsen / ITQ Om IT Quality A/S Grundlagt i 1998 Skræddersyede IT løsninger Mixed-source

Læs mere

Business Continuity og Cloud

Business Continuity og Cloud Business Continuity og Cloud af: Michael Christensen, Certified Business Continuity and IT-security Consultant, CISSP, CSSLP, CISM, CRISC, CCM, CPSA, ISTQB, PRINCE2, COBIT5 For rigtig mange danske virksomheder

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5 Side 1 af 11 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 4 2.1. LØSNINGEN... 4 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. BLADE-SERVERNE... 5 2.4. NETVÆRK... 5 2.5. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.6. VCENTER...

Læs mere

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT At være kundens «Best Companion» forpligter Det indebærer blandt andet at vi tilbyder «best-of-breed» løsninger

Læs mere

Sikkerhed i cloud computing

Sikkerhed i cloud computing Sikkerhed i cloud computing Databeskyttelsesdagen 2012 Morten Jørsum Center for Digitalisering Digitaliseringsstyrelsen mjrsm@digst.dk Hvad er cloud computing It som en service: Leveres og betales efter

Læs mere

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen

Everything-as-a-Service. Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Everything-as-a-Service Afdelingsdirektør, Poul Bærentsen Agenda Atea s rejse Hvorfor ændrer IT sig til services? as-a-service tilgangen Den fremtidige it-leverance Markedstrends Atea EaaS vi skaber overblikket

Læs mere

BLIV PILOT I SKYEN INDHOLD I ONE LØSNINGER TIL FRONTLØBERNE GIV DIN IT-STRATEGI LUFT UNDER VINGERNE FORSTÅ CLOUD COMPUTING BLIV MERE EFFEKTIV

BLIV PILOT I SKYEN INDHOLD I ONE LØSNINGER TIL FRONTLØBERNE GIV DIN IT-STRATEGI LUFT UNDER VINGERNE FORSTÅ CLOUD COMPUTING BLIV MERE EFFEKTIV 2011 NUMMER 15 LØSNINGER TIL FRONTLØBERNE INDHOLD I ONE GIV DIN IT-STRATEGI LUFT UNDER VINGERNE Udnyt alt det, som cloud computing kan tilbyde dig FORSTÅ CLOUD COMPUTING Omkostningseffektive, tilgængelige

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune 8. juli 2015 Michael Redlich Baggrund for analysen Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune ønsker at undersøge, hvilke potentialer der er i forbindelse

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Server, storage og backup as a Service

Server, storage og backup as a Service Server, storage og backup as a Service Vi leverer server, storage og backup... Om din it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål om, hvorvidt

Læs mere

Virksomhed reducerer antallet af servere fra 650 til 22 og nedsætter energiforbruget med 90 % vha. virtualisering

Virksomhed reducerer antallet af servere fra 650 til 22 og nedsætter energiforbruget med 90 % vha. virtualisering Microsoft Infrastructure Optimization Case-study med kundeløsning Virksomhed reducerer antallet af servere fra 650 til 22 og nedsætter energiforbruget med 90 % vha. virtualisering Oversigt Land: USA Branche:

Læs mere

VMware oud. Virtualisering

VMware oud. Virtualisering Konkurrencemæssig sam computing-løsninger fra mmen Microsoft ligning g og mell lem clo VMware oud Virtualisering Introduktion Når organisationer evaluerer, hvordan cloud computing kan hjælpe dem med at

Læs mere

Cloud Computing De juridiske aspekter

Cloud Computing De juridiske aspekter Cloud Computing De juridiske aspekter Forskningsnet Konference 2010 Middelfart Advokat Nis Peter Dall Hvad er Cloud? IaaS (Infrastructure as a Service) - Computerkraft, lagerplads mv. stilles til rådighed

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed?

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? En virksomhed skal ikke have ret mange ansatte, før det er værd at investere i en server, der kan gøre det meget

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

SINGLE POINT OF CONTACT

SINGLE POINT OF CONTACT COLUMBUSCARE Support med kunden i centrum Uanset om der er tale om et implementeringsprojekt, ændringer til en eksisterende løsning, first-, second eller third level support, giver vi dig et SINGLE POINT

Læs mere

Digitalisér.dk s migration til skyen

Digitalisér.dk s migration til skyen Digitalisér.dk s migration til skyen Martin Høegh Mortensen (IT- og Telestyrelsen), Heinrich Clausen (selvstændig konsulent) Agenda De indledende øvelser Migration Eftertanke og konklusion 1 De indledende

Læs mere

Installation, håndtering og opdatering af Windows Server med System Center

Installation, håndtering og opdatering af Windows Server med System Center Automatiseret og centraliseret installation, håndtering og opdatering af Windows Server Installation og vedligeholdelse af Windows Server - operativsystemerne i datacentre og på tværs af it-miljøer kan

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Gør din virksomhed mobil. med Microsoft Office 365 GØR DIN VIRKSOMHED MOBIL MED OFFICE 365 1

Gør din virksomhed mobil. med Microsoft Office 365 GØR DIN VIRKSOMHED MOBIL MED OFFICE 365 1 Gør din virksomhed mobil med Microsoft Office 365 GØR DIN VIRKSOMHED MOBIL MED OFFICE 365 1 Vi må se det i øjnene: de fleste kunder og medarbejdere er allerede mobile. Ideen om at sidde ved sit skrivebord

Læs mere

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform.

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

SKI årsmøde 2017 Outsourcing i praksis Cloud cases. Gorm Priem, 2. marts 2017

SKI årsmøde 2017 Outsourcing i praksis Cloud cases. Gorm Priem, 2. marts 2017 SKI årsmøde 2017 Outsourcing i praksis Cloud cases Gorm Priem, 2. marts 2017 Agenda Kort om ProActive Intro til cases it outsourcing med fokus på skyen Greve Kommune Hjemmeværnet Erfaringer Gartner 2016

Læs mere

Cloud computing. Hvad er fordelene ved Microsoft løsninger - og hvad er begrænsningerne

Cloud computing. Hvad er fordelene ved Microsoft løsninger - og hvad er begrænsningerne Cloud computing Hvad er fordelene ved Microsoft løsninger - og hvad er begrænsningerne Henrik Westergaard Hansen Architect Evangelist henrikwh@microsoft.com PC Era Portal Era Online App Era Web Services

Læs mere

FÅ EN HOSTED TELELØSNING Skift jeres fysiske anlæg ud

FÅ EN HOSTED TELELØSNING Skift jeres fysiske anlæg ud FÅ EN HOSTED TELELØSNING Skift jeres fysiske anlæg ud Fysiske anlæg 2012 Gamle fysiske telefonanlæg har været en fast bestandel hos mange virksomheder i mange år. Et fysisk telefonanlæg stiller store krav

Læs mere

The Complete Property Management System

The Complete Property Management System The Complete Property Management System Med fokus på jeres virksomhed HotSoft 8 er et komplet bookingsystem, som egner sig til alle typer virksomheder fra vandrerhjem til store hotelkæder. Eftersom HotSoft

Læs mere

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro.

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. InfoPro 2i Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. Mission MaCom's mission er at sikre og skabe struktur i vores kunders

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Re-definér produktivitet med Microsoft Dynamics

Re-definér produktivitet med Microsoft Dynamics Re-definér produktivitet med Microsoft Dynamics Transformér automatiske virksomhedsprocesser og medarbejdernes produktivitet med Microsoft Dynamics og Microsoft Cloud TJENESTER DRIFT REGNSKAB SALG Hold

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Sådan bygger vi. dit datacenter

Sådan bygger vi. dit datacenter Sådan bygger vi dit datacenter Hvordan håndterer vi den nye it-boble? Den nye it-boble er ved at briste. Denne gang handler det om eksploderende datamængder, nye krav fra brugerne og ukonsoliderede servere,

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Meddelelse vedrørende Operatørskifte & Infrastruktuel ombygning for kunder ved In & Outbound Datacenter

Meddelelse vedrørende Operatørskifte & Infrastruktuel ombygning for kunder ved In & Outbound Datacenter Meddelelse vedrørende Operatørskifte & Infrastruktuel ombygning for kunder ved In & Outbound Datacenter 1 Indledning... 3 Langsigtet vision for In & Outbound Datacenter... 4 Ophør af centerdrift ved tredjepart

Læs mere

Al opstart er svært lad os hjælpe dig

Al opstart er svært lad os hjælpe dig Al opstart er svært lad os hjælpe dig Vi kan gøre din hverdag nemmere At vælge det rigtige kan være svært lad os hjælpe dig frem til dine mål og behov. I denne brochure finder du de produkter vi har. Vi

Læs mere

Acronis Backup 12 Fleksibel backup til erhvervslivet

Acronis Backup 12 Fleksibel backup til erhvervslivet Acronis Backup 12 Fleksibel backup til erhvervslivet TEL SALES WWW TWITTER CVR +45 35 36 95 05 orders@liga.com liga.com @ligainsights DK31938260 Side 2 af 6 Acronis Backup 12 en teknisk gennemgang Acronis

Læs mere

MÆSSIGE MULIGHEDER GIVER CLOUD COMPUTING

MÆSSIGE MULIGHEDER GIVER CLOUD COMPUTING HVILKE FORRETNINGS- MÆSSIGE MULIGHEDER GIVER CLOUD COMPUTING AGENDA Hvad er Cloud? Hvilke kundebehov forsøger Cloud at løse? Hvad er den samfundsmæssige betydning af Cloud? Hvad tilbyder Microsoft? Hvilke

Læs mere

DELLS GUIDE TIL MOBILITET

DELLS GUIDE TIL MOBILITET DELLS GUIDE TIL MOBILITET SOM BÆRBARE PC'ER BØR VÆRE Du vil have en bærbar pc uden kompromisser. Du vil reducere nedetid med systemer, der kan leve op til selv den mest krævende rejsende medarbejders behov.

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13.

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. september, 2011 Cloud Computing & SaaS Hvor er vi på vej hen? Agenda Definitioner The SaaS-it Evolution

Læs mere

IT-drift konferencen 2014. Big Data know. act. grow.

IT-drift konferencen 2014. Big Data know. act. grow. IT-drift konferencen 2014 Big Data know. act. grow. Kort om mig selv Jens-Jacob T. Aarup Medstifter / partner Salgs- og marketingdirektør Inspari A/S // 2 Passioneret omkring udnyttelse af data Fokuseret

Læs mere

Brochure En klar vej fremad. Oplev fordelene ved at samarbejde med en HP PartnerOne-partner

Brochure En klar vej fremad. Oplev fordelene ved at samarbejde med en HP PartnerOne-partner Brochure En klar vej fremad Oplev fordelene ved at samarbejde med en HP PartnerOne-partner Det enestående udvalg i HP's portefølje kombineret med evnerne fra en autoriseret HP PartnerOne-partner giver

Læs mere

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Københavns Kommune Koncernservice It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune 2015-02-05 It-sikkerhedshåndbog for Københavns Kommune It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Publiceret: 2014-07-03 Mål

Læs mere

Micusto Cloud v2. Micusto Cloud er et fleksibelt, brugervenligt cloudsystem til CMS er, webshop- og intranetsystemer.

Micusto Cloud v2. Micusto Cloud er et fleksibelt, brugervenligt cloudsystem til CMS er, webshop- og intranetsystemer. Micusto Cloud er et fleksibelt, brugervenligt cloudsystem til CMS er, webshop- og intranetsystemer. Indhold Hvad er Målgruppe Fordele Teknisk setup Features Hvad er Micusto Cloud er udviklet af DCmedia

Læs mere

Hvad er Cisco Meraki?

Hvad er Cisco Meraki? http://meraki.com Hvad er Cisco Meraki? Cisco Meraki er fremtidens netværksinfrastruktur, der gør op med netværksdrift som en kompleks størrelse, og administreres direkte fra din browser. Du har kontrollen

Læs mere

To Cloud or not. Myndigheder og virksomheders valg af cloud computing. To Cloud or Not

To Cloud or not. Myndigheder og virksomheders valg af cloud computing. To Cloud or Not To Cloud or Not To Cloud or not Myndigheder og virksomheders valg af cloud computing Bjørn Borre, Chefkonsulent IT-Branchen, bjb@itb.dk Mobil 27522524 1 Om IT-Branchen Om Bjørn Borre 300 it-virksomheder.

Læs mere

BRFkredit, nu med virtualisering

BRFkredit, nu med virtualisering Driftschef Bent Reidar Andersen, BRFkredit BRFkredit, nu med virtualisering Serverplatformen hos BRFkredit er nu virtuel efter en omfattende servervirtualisering, der allerede efter to år giver BRFkredit

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

IT Infrastruktur. Nu en broget affære? KENN BACH THOMSEN KEYACCOUNT MANAGER BFIH CERTIFICERET IT-HOSTING PARTNER ÅRETS HOSTING PARTNER HOS MICROSOFT

IT Infrastruktur. Nu en broget affære? KENN BACH THOMSEN KEYACCOUNT MANAGER BFIH CERTIFICERET IT-HOSTING PARTNER ÅRETS HOSTING PARTNER HOS MICROSOFT IT Infrastruktur Nu en broget affære? KENN BACH THOMSEN KEYACCOUNT MANAGER 1 ÅRETS HOSTING PARTNER HOS MICROSOFT 31-01-2014 Lidt om min baggrund 2000: Telefonsupport hos Symantec i Holland 2000-2003: Webmaster

Læs mere

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet.

Kendskabet til converged systems er endnu lavt, da næsten halvdelen af IT beslutningstagerene ikke kender til konceptet. Survey Resumé IDC Nordic, Bredgade 23A 3. 1260 Copenhagen K, Denmark & Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm, Sweden Converged Systems i Danmark Kendskab og præferencer Anders Elbak June 2013 Dette dokument

Læs mere

Kundeservicemeddelelse

Kundeservicemeddelelse Cisco WebEx Serviceopgradering til den nye udgivelse af WBS30 Cisco opgraderer dine WebEx-tjenesteydelser til den nye udgivelse, WBS30. De følgende tjenesteydelser vil blive påvirket: Cisco WebEx Meeting

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Toshiba EasyGuard i brug:

Toshiba EasyGuard i brug: Toshiba EasyGuard: i brug Toshiba EasyGuard i brug: portégé m400 DEN ULTRABÆRBARE TABLET PC, DER KLARER DET HELE. Toshiba EasyGuard indeholder en række funktioner, der hjælper mobile erhvervskunder med

Læs mere

Folkekirkens It s arkitekturprincipper

Folkekirkens It s arkitekturprincipper Folkekirkens It s arkitekturprincipper Arkitekturprincipperne består af 11 principper, som skal anvendes ved alle nyanskaffelser og større ændringer af eksisterende it systemer. Arkitekturprincipperne

Læs mere

Identity Access Management

Identity Access Management Identity Access Management Traditionel tilgang til Identity & Access Governance-projekter, udfordringer og muligheder Alex Sinvani ais@dubex.dk Dubex A/S Formålet Opbygge en god konceptuel baggrund for

Læs mere

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Født til jobbet microsoft.com/da-dk/mobile/business/lumia-til-erhverv/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_danish.indd 1 19.11.2014 14.43 Office 365 på arbejde Giv dine medarbejdere

Læs mere

IBM Storwize - IBM har med deres nyeste SAN rykket grænsen for, hvad et midrange storage system skal kunne levere.

IBM Storwize - IBM har med deres nyeste SAN rykket grænsen for, hvad et midrange storage system skal kunne levere. IBM Storwize - IBM har med deres nyeste SAN rykket grænsen for, hvad et midrange storage system skal kunne levere. IBM har med deres nyeste Storwize V7000 rykket grænsen for, hvad et midrange storage system

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Bilag 9b IT-sikkerhedsdokumenter Bilag 9b 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. IT-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Dansk CMS sendt op i skyen med Windows Azure på kun en uge Vidste ikke om C1 ville virke på Azure

Dansk CMS sendt op i skyen med Windows Azure på kun en uge Vidste ikke om C1 ville virke på Azure Dansk CMS sendt op i skyen med Windows Azure på kun en uge Med hjælp fra.net udviklercommunitiet forvandlede Danske Composite sit CMS-produkt, C1, til en cloud-applikation på blot en uge. Næste skridt

Læs mere

Megatrends i industrien. SIKKERHED & REVISION 2016 Steen Krogh Nielsen og Kurt Sejr Hansen TDC Operations

Megatrends i industrien. SIKKERHED & REVISION 2016 Steen Krogh Nielsen og Kurt Sejr Hansen TDC Operations Megatrends i industrien SIKKERHED & REVISION 2016 Steen Krogh Nielsen og Kurt Sejr Hansen TDC Operations 1 Indhold Kravene til nettet Det softwarebaserede net Internet of Things Sikkerhedslandskab Ny regulering

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md Online Backup U ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! Med en hosted online backup løsning hos, er dine data i sikkerhed. Du kan derfor glemme alt om båndskifte og opbevaring af backup-bånd. Med online backup

Læs mere