Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift"

Transkript

1 Århus den 1. december 1 Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift -1 Denne rapport indeholder en standardanalyse af deltagerne i gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i Haderslev stift fra den 1. februar til den 31. januar 1. At det er en standardanalyse betyder for det første, at den er umiddelbart sammenlignelig med tilsvarende analyser, som FUV måtte lave for andre stifter eller provstier. Og det betyder for det andet, at analysen alene indeholder en figur samt tabeller med tilhørende noter, som forklarer en række tekniske og statistiske forhold. Det er derfor op til læseren at foretage en nærmere fortolkning af tallene i de enkelte tabeller. Rapporten er udarbejdet af FUV under følgende forudsætninger: At tællingen er registreret i det standardformat, der er indeholdt i det tælleredskab, som Kirkeministeriets it-kontor stiller til rådighed i form af den såkaldte kirkekalender. At det er den myndighed, der har iværksat tællingen af kirkegængere m.v. (dvs. biskop Marianne Christiansen), som har ansvaret for validiteten af de indtastede data. At tallene er overdraget til FUV på den betingelse, at der hverken offentliggøres oplysninger om de enkelte hændelser eller opgørelser, der kun omfatter et enkelt sogn. Det er vigtigt at være opmærksom på, at en række statistiske oplysninger er nævnt i noterne til hver enkelt tabel. Derudover skal det nævnes, at hvis en bestemt kategori mangler (for eksempel en bestemt ugedag i en tabel, der indeholder ugedage), så skyldes det, at der ikke er registreret nogen hændelser for den kategori, der mangler. Rapporten afsluttes med en figur og en tabel, der viser de data, der ligger til grund for figuren. Både tabel og figur viser den procentvise andel af folkekirkemedlemmerne, der var til gudstjeneste på hver af kirkeårets søn- og helligdage. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at der af pladshensyn kun er vist et udvalg af kirkeårets dage på figurens vandrette akse, men at tallene for alle kirkeårets dage naturligvis indgår i selve grafen. Det skal også nævnes, at figuren viser kirkeåret fra dets start første søndag i advent, uanset hvornår den faktiske tælleperiode er begyndt. Med venlig hilsen Steen Marqvard Rasmussen Sociologisk vidensmedarbejder T: E: SCT. MARKUS KIRKEPLADS 1 DK-000 AARHUS C T: E: W:

2 Tabel 1 - Haderslev Stift: Det samlede udbud af aktiviteter og det samlede deltagerantal fordelt på standardkategorierne Aktiviteter og deltagere Antal aktiviteter i alt Aktiviteter i % Antal deltagere i alt Standardkategorier Gudstjeneste uden dåb (1) Gudstjeneste med dåb (2) Børnegudstjeneste (4).40 1 Børne- og familiegudstjeneste (4) ,0% Familiegudstjeneste (4) 40,1% 2.,2% Spaghettigudstjeneste () 7.7 Ungdomsgudstjeneste (7) 1,1%.72 Hverdagsgudstjeneste (inkl. aftensgudstjeneste) () Friluftsgudstjeneste (11) 111,3% 10. Stille- og meditationsgudstjeneste (12) 0 2.,1% Musikgudstjeneste () Plejehjems- og institutionsgudstjeneste (2) Dåb (2).303 Konfirmation () Vielse () ,2% Velsignelse () 4,3%.20 Begravelse () 73 2,3% Bisættelse () 2.71,0% Anden kirkelig handling () Foredrag (40) Studiekreds (40) Babysalmesang (0) Sangaften/-arrangement (0) Frivilligt korarbejde (0) ,1% Koncert (4) Fællesspisning (70) Udflugt (70).413 Møde (0) Andet (1) 1.70,1% ,3% Børnekonfirmander (1) Konfirmander (1) ,0% Skole-/kirkesamarbejde (1) 1.070,3% Børne-/ungdomsarbejde (1) Total Seite 1

3 Note 1: Hvis man sammenligner de to kolonner med procenttal for en given kategori, kan man umiddelbart få et indtryk af, om deltagelsen i denne afviger fra den gennemsnitlige deltagelse for alle kategoriernes aktiviteter. Hvis en bestemt kategori f.eks. udgør % af det samlede antal aktiviteter og samtidig har % af det samlede antal deltagere, så kommer der præcis det samme antal deltagere til den pågældende kategoris aktiviteter som der gennemsnitligt kommer til alle kategoriernes aktiviteter. Hvis derimod f.eks. 7 af alle deltagerne kommer til de % af aktiviteterne, som den pågældende kategori står for, så har denne kategori en markant højere deltagelse end gennemsnittet. Deltagelsen er da nærmere bestemt (7, / =) 1, gange højere end den gennemsnitlige deltagelse for alle kategoriernes aktiviteter. At den er 1, gange højere betyder, at den pågældende kategori har (1, 1,0 * 100% =) 0% flere deltagere end den gennemsnitlige deltagelse for alle kategoriernes aktiviteter. Note 2: Numrene efter hver kategori henviser til numrene til de kategorier i tabel 2, som den pågældende kategori er knyttet til. På den måde kan man se, hvilke kategorier i tabel 1, der er slået sammen til de mere overordnede kategorier i tabel 2. Eksempelvis er kategorierne 30- i tabel 1 slået sammen til nr. "Kirkelige handlinger (overgangsritualer)" i tabel 2. NB: Da det er fristende at læse denne og de følgende tabeller sådan, at mange deltagere er bedre end få, skal det pointeres, at tabellerne i sig selv IKKE er normative. Derfor kalder de på læserens egen fortolkning. For eksempel kan man mene, at det har en værdi i sig selv, at der er mange deltagere, men man kan for eksempel også mene, at en aktivitet med få deltagere er værdifuld, fordi det, der foregår, er af dyb betydning for de deltagende, eller fordi aktiviteten fører til, at kirken får kontakt med mennesker, som den ellers ikke ville få kontakt med. Tabel 2 - Haderslev Stift: Den gennemsnitlige deltagelse i hver af hovedkategorierne af aktiviteter og deltagelsen i disse, når den er særligt lav eller særligt høj Antal deltagere i alt 10. percentil Gennemsnit 0. percentil Hovedkategorier 1. Gudstjeneste uden dåb Gudstjeneste med dåb ,2% Børne- og familiegudstjeneste.7 4,1% Spaghettigudstjeneste Ungdomsgudstjeneste Fyraftens- og aftengudstjeneste Friluftsgudstjeneste Stille- og meditationsgudstjeneste 2.,1% 3 3. Musikgudstjeneste Plejehjems- og institutionsgudstjeneste Konfirmation, vielse, begravelse o.l..4 2,3% Foredrag / studiekreds Kor og anden sang Koncert Diakoni Møde Andet ,3% 2 1. Børne- /ungdomsarbejde ,1% Total Note: Percentil er en opdeling i hundrededele, og markeringen af hhv. den 10. og den 0. percentil viser, hvor grænsen går for det deltagertal, hvorom det gælder, at 10% af aktiviteterne har et lavere hhv. et højere deltagertal end det, percentilen angiver. Det er derfor udtryk for en høj kirkegang, hvis disse værdier er høje. Hvis den 10. percentil eksempelvis er, så betyder det, at 10% af arrangementerne for den pågældende kategori har under deltagere, mens en 10. percentil på betyder, at 10% af arrangementerne for denne kategori har under deltagere, og der er principielt intet til hinder for, at alle disse 10% har deltagere. Seite 2

4 Tabel 3 - Haderslev Stift: Deltagelsen i gudstjenester opgjort pr. ugedag Antal gudstjenester 10. percentil Gennemsnit 0. percentil Gennemsnit Antal Antal i % ,3% Note 1: Deltagelsen i procent viser den gennemsnitlige kirkegangsprocent pr. gudstjeneste beregnet ud fra antallet af folkekirkemedlemmer i sognet. Note 2: Gudstjenesterne juleaftens dag samt de kirkelige handlinger, inkl. konfirmationerne, er udeladt, da disse indeholder ekstremværdier på en "tilfældig" ugedag, som ville forvrænge den pågældende ugedags gennemsnit. Helligdage på "hverdage", som for eksempel langfredag, indgår følgelig i opgørelsen. Særlige dåbsgudstjenester indgår også i opgørelsen. Note 3: Om percentilerne se noten til tabel 2. Note 4: Da antalet af sogne og dermed også antallet af folkekirkemedlemmer i disse varierer fra række til række, kan det forekomme, at to ugedage i absolutte tal har det samme gennemsnitlige deltagertal, uden at de har den samme gennemsnitlige deltagelsesprocent Tabel 4 - Haderslev Stift: Deltagelsen i gudstjenester på hverdage opgjort pr. ugedag Alle seks dage,1% 2,1%,0% 7 7,0% 3,3% Antal gudstjenester 10. percentil Gennemsnit 0. percentil Gennemsnit Antal Antal i % Note 1: Deltagelsen i procent viser den gennemsnitlige kirkegangsprocent pr. gudstjeneste beregnet ud fra antallet af folkekirkemedlemmer i sognet. Note 2: Tabellen indeholder hverken kirkelige handlinger eller gudstjenester på søn- og helligdage samt juleaften. Note 3: Om percentilerne se noten til tabel 2. Note 4: Da antalet af sogne og dermed også antallet af folkekirkemedlemmer i disse varierer fra række til række, kan det forekomme, at to ugedage i absolutte tal har det samme gennemsnitlige deltagertal, uden at de har den samme gennemsnitlige deltagelsesprocent ,3%,0% 2,1% Seite 3

5 Tabel - Haderslev Stift: Deltagelsen i kirkelige handlinger opgjort pr. ugedag Antal kirkelige handlinger 10. percentil Gennemsnit 0. percentil Gennemsnit Antal Antal i % Note 1: Deltagelsen i procent viser den gennemsnitlige kirkegangsprocent pr. kirkelige handling beregnet ud fra antallet af folkekirkemedlemmer i sognet. Note 2: De kirkelige handlinger omfatter kategorierne konfirmation, vielse, velsignelse, begravelse og bisættelse. Note 3: Om percentilerne se noten til tabel 2. Note 4: Da antalet af sogne og dermed også antallet af folkekirkemedlemmer i disse varierer fra række til række, kan det forekomme, at to ugedage i absolutte tal har det samme gennemsnitlige deltagertal, uden af de har den samme gennemsnitlige deltagelsesprocent ,3% 3 12,0%,1%,0%,3% Seite 4

6 Kategorier Tabel - Haderslev Stift: Den gennemsnitlige deltagelse i sogneaktiviteter opgjort pr. ugedag Foredrag (40) Studiekreds (40) Babysalmesang (0) Sangaften/-arrangement (0) Frivilligt korarbejde (0) Antal aktiviteter Gennemsnit Gennemsnit Antal Antal i % ,0% 1 1,0% 1,3%,3% ,0% ,0% 2,0% 2,3% 4,3% 2 2,2% 2 3,1% 10,2% 2,3% 2 2,1% 1 2 7,1% 33,0% 3 1 3,3% 1,1% 24,3% 3,3% 2 1 Seite

7 Kategorier Tabel - Haderslev Stift: Den gennemsnitlige deltagelse i sogneaktiviteter opgjort pr. ugedag Koncert (4) Fællesspisning (70) Udflugt (70) Møde (0) Andet (1) Antal aktiviteter Gennemsnit Gennemsnit Antal Antal i % Note: Deltagelsen i procent viser den gennemsnitlige deltagelsesprocent pr. aktivitet beregnet ud fra antallet af folkekirkemedlemmer i sognet ,2% 2 1 2,3% 1,0% 2,0% ,3% ,0%,1% 7,0% 1 12,3% 1 24,1% 3,1% 3 1,1% ,2% 2,3%,1% 24,1% 2 2,1%,0% 24 3,1% Seite

8 Kategorier Tabel 7 - Haderslev Stift: Den gennemsnitlige deltagelse i arbejde med børn og unge opgjort pr. ugedag Børnekonfirmander (1) Konfirmander (1) Skole-/kirkesamarbejde (1) Børne-/ungdomsarbejde (1) Antal aktiviteter Gennemsnit Gennemsnit Antal Antal i % Note: Deltagelsen i procent viser den gennemsnitlige deltagelsesprocent pr. aktivitet beregnet ud fra antallet af folkekirkemedlemmer i sognet. Desværre er det ikke muligt i denne standardanalyses tabeller at beregne den procentvise deltagelse i børne-/ungdomsarbejdet alene ud fra antallet af børn og unge i sognet ,0% 1 2,0%,1% 1 3,1% ,0% 34 3,0%,1%,3% 2 1,0% 12,0% Seite 7

9 Tabel - Haderslev Stift: Deltagelsen i gudstjenester på søn- og helligdage opgjort efter gudstjenestens begyndelsestidspunkt Gudstjenestetid Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Alle klokkeslæt Antal gudstjenester 10. percentil Gennemsnit 0. percentil Gennemsnit Antal Antal i % Note 1: Deltagelsen i procent viser den gennemsnitlige kirkegangsprocent pr. gudstjeneste beregnet ud fra antallet af folkekirkemedlemmer i sognet. Note 2: Gudstjenesterne juleaftens dag er udeladt, da disse indeholder ekstremværdier på "tilfældige" klokkeslæt, som ville forvrænge det pågældende tidspunkts gennemsnit. Særlige dåbsgudstjenester indgår i opgørelsen. Note 3: Om percentilerne se noten til tabel 2. Note 4: Da antalet af sogne og dermed også antallet af folkekirkemedlemmer i disse varierer fra række til række, kan det forekomme, at to klokkeslæt i absolutte tal har det samme gennemsnitlige deltagertal, uden af de har den samme gennemsnitlige deltagelsesprocent ,3% 3,1% 3 4,1% 2,1% 3,3% ,0%,0%,2% 4,0%,1% Tabel - Haderslev Stift: Deltagelsen i gudstjenester på hverdage opgjort efter gudstjenestens begyndelsestidspunkt Gudstjenestetid Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Alle klokkeslæt Antal gudstjenester 10. percentil Gennemsnit 0. percentil Gennemsnit Antal Antal i % Note 1: Deltagelsen i procent viser den gennemsnitlige kirkegangsprocent pr. gudstjeneste beregnet ud fra antallet af folkekirkemedlemmer i sognet. Note 2: Gudstjenesterne juleaftens dag er udeladt, da disse indeholder ekstremværdier på "tilfældige" klokkeslæt, som ville forvrænge det pågældende tidspunkts gennemsnit. Særlige dåbsgudstjenester indgår i opgørelsen. Note 3: Om percentilerne se noten til tabel 2. Note 4: Da antalet af sogne og dermed også antallet af folkekirkemedlemmer i disse varierer fra række til række, kan det forekomme, at to klokkeslæt i absolutte tal har det samme gennemsnitlige deltagertal, uden af de har den samme gennemsnitlige deltagelsesprocent ,1% ,2% ,3% 1 1,3% 3,2% Seite

10 Kategorier Gudstj, søn- & helligdage hverdagsgudstjeneste Gudstjeneste juleaften Kirkelige handlinger Sogneaktivitet Børne-/ungdomsarbejde Andet Tabel 10 - Haderslev Stift: Deltagelsen pr. aktivitet inddelt i syv overordnede kategorier Alle kategorier Antal aktiviteter 10. percentil Gennemsnit 0. percentil Gennemsnit Antal Antal i % Note: Deltagelsen i procent viser den gennemsnitlige deltagelse pr. aktivitet beregnet ud fra antallet af folkekirkemedlemmer i sognet. Desværre er det ikke muligt i denne standardanalyses tabeller at beregne den procentvise deltagelse i børne- /ungdomsarbejde alene ud fra antallet af børn og unge i sognet. Antal medlemmer af folkekirken i sognet Op til Over.000 Gudstj, søn- & helligdage i absolutte tal Overordnede kategorier Sogneaktivitet Gudstjeneste juleaften Kirkelige handlinger Børne- /ungdomsarbejde Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Hele stiftet ,2% 13,1% 12 Tabel 11 - Haderslev Stift: Den gennemsnitlige deltagelse pr. aktivitet inddelt i seks overordnede grupper af aktiviteter og opgjort for efter sognenes størrelse i absolutte tal og i procent 1 2 Tabel 11 - Haderslev Stift: Den gennemsnitlige deltagelse pr. aktivitet inddelt i seks overordnede grupper af aktiviteter og opgjort for efter sognenes størrelse i absolutte tal og i procent Antal medlemmer af folkekirken i sognet Op til Over.000 Gudstj, søn- & helligdage i pct. af antal folkekirkemedlemmer i sognet hverdagsgudstjeneste Overordnede kategorier Sogneaktivitet Gudstjeneste juleaften Kirkelige handlinger Børne- /ungdomsarbejde hverdagsgudstjeneste Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit,1% ,0% 13,1% 4,3% Hele stiftet ,2% 4,0% Seite

11 Note 1: Møder og 'andet' indgår ikke i tabellen. Note 2: Kirkelige handlinger omfatter kategorierne dåbsgudstjeneste, dåb, konfirmation, vielse, velsignelse, begravelse og bisættelse. Note 3: Noten til tabel 7 gælder også her. Note 4: Bemærk at deltagelsesprocenten er pr. aktivitet. Hvis i pct. for sogne med over.000 folkekirkemedlemmer for eksempel er 4% for gudstjeneste juleaften, så betyder det IKKE nødvendigvis, at der kun var 4% til gudstjeneste juleaften. Det betyder, at der for HVER gudstjeneste, der blev holdt den 24/12, deltog 4%. Hvis der eksempelvis i gennemsnit blev holdt 3 gudstjenester i hvert sogn i løbet af juleaften, og vi antager, at ingen har deltaget i mere end én af disse, så bliver kirkegangsprocenten den 24/12 i gennemsnit 3 gange 4% = 12%. Tabel 12 - Haderslev Stift: Den gennemsnitlige deltagelse pr. aktivitet inddelt i seks overordnede grupper af aktiviteter og opgjort for hvert provsti i absolutte tal og i procent Provsti Fredericia Provsti Haderslev Domprovsti Hedensted Provsti Kolding Provsti Sønderborg Provsti Vejle Provsti Aabenraa Provsti Stiftet som helhed Gudstj, søn- & helligdage i absolutte tal Overordnede kategorier Sogneaktivitet Gudstjeneste juleaften Kirkelige handlinger Børne- /ungdomsarbejde Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Tabel 12 - Haderslev Stift: Den gennemsnitlige deltagelse pr. aktivitet inddelt i seks overordnede grupper af aktiviteter og opgjort for hvert provsti i absolutte tal og i procent Provsti Fredericia Provsti Haderslev Domprovsti Hedensted Provsti Kolding Provsti Sønderborg Provsti Vejle Provsti Aabenraa Provsti Stiftet som helhed Gudstj, søn- & helligdage i pct. af antal folkekirkemedlemmer i sognet hverdagsgudstjeneste Overordnede kategorier Sogneaktivitet Gudstjeneste juleaften Kirkelige handlinger Børne- /ungdomsarbejde hverdagsgudstjeneste Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit 2,0% 3,0%,3% ,3% 1,0% 13,2% 13,0%,1%,3% ,0% ,0% 1,0% Note 1: Møder og 'andet' indgår ikke i tabellen. Note 2: Kirkelige handlinger omfatter kategorierne dåbsgudstjeneste, dåb, konfirmation, vielse, velsignelse, begravelse og bisættelse. Note 3: Noten til tabel 7 gælder også her. Note 4: Note 4 til tabel 11 gælder også her. Seite 10

12 i gudstjenester på søn- og helligdage i stiftet 2% % % 10% % 0% 1 advent 3 advent Juleaften 2 juledag Nytårsdag 3 konger 2 e 3 konger Seksagesima 1 i fasten 3 i fasten Maria bebudelse Skærtorsdag Påskedag 1 e påske 3 e påske Figuren viser, hvor mange procent af folkekirkemedlemmerne, der var i kirke på hver af kirkeårets DAGE 4 e påske Himmelfart Pinse Trinitatis 2 e trinitatis 4 e trinitatis e trinitatis e trinitatis 10 e trinitatis 12 e trinitatis e trinitatis 1 e trinitatis 1 e trinitatis e trinitatis Alle helgen 24 e trinitatis Seite 11

13 Tabel 13: i gudstjenester på søn- og helligdage i Haderslev Stift Kirkeåret 1 advent 2 advent 3 advent 4 advent Juleaften Juledag 2 juledag Julesøndag Nytårsdag 3 konger søndag 3 konger 1 e 3 konger 2 e 3 konger Septuagesima Seksagesima Fastelavn 1 i fasten 2 i fasten 3 i fasten Midfaste Maria bebudelse Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2 påskedag 1 e påske 2 e påske 3 e påske Bededag 4 e påske e påske Himmelfart e påske Pinse 2 pinse Trinitatis 1 e trinitatis 2 e trinitatis 3 e trinitatis 4 e trinitatis e trinitatis e trinitatis i absolutte tal Kirkegangsprocent 3, 2, 2, 2,4 24,1 1,,, 1,4 1,,7 2,0 2,0 4,2 3, 3,1 2,4 2,1 2,0 2,1 2,3 2, 1, 1, 3,3 1,3 2,1 2,2 2,0 1, 1,4 1, 1,2 1, 2,2 3, 2,2 1, 1, 1, 1,7 1,4 1,3 Seite 12

14 Tabel 13: i gudstjenester på søn- og helligdage i Haderslev Stift Kirkeåret 7 e trinitatis e trinitatis e trinitatis 10 e trinitatis 11 e trinitatis 12 e trinitatis 13 e trinitatis e trinitatis e trinitatis 1 e trinitatis 17 e trinitatis 1 e trinitatis 1 e trinitatis e trinitatis e trinitatis Alle helgen e trinitatis 24 e trinitatis Sidste søndag i absolutte tal Kirkegangsprocent Kirkegangsprocenten udtrykker, hvor mange procent af folkekirkemedlemmerne, der var i kirke på hver af kirkeårets DAGE. 1,0 1,4 1,4 1, 2,1 2,1 2, 2,4 2, 3,1 2,7 2,2 1, 2,0 2, 3, 2, 2,4 2,3 Seite 13

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev Stift

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev Stift Aarhus den 12. august 1 Rapport om deltagerstatistik for Haderslev Stift 1-1 Denne rapport indeholder en standardanalyse af deltagerne i gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i Haderslev

Læs mere

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev Domprovsti

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev Domprovsti Aarhus den. august Rapport om deltagerstatistik for Haderslev Domprovsti - Denne rapport indeholder en standardanalyse af deltagerne i gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i Haderslev

Læs mere

Rapport om deltagerstatistik for Sønderborg Provsti

Rapport om deltagerstatistik for Sønderborg Provsti Aarhus den. august 0 Rapport om deltagerstatistik for Sønderborg Provsti 0- Denne rapport indeholder en standardanalyse af deltagerne i gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i Sønderborg

Læs mere

Vejledning til rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift

Vejledning til rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift Vejledning til rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift 2015-16 Aarhus den 12. august 2016 Dette er en vejledning til den standardanalyse af deltagerne i gudstjenester, kirkelige handlinger og

Læs mere

Aktiviteter og deltagelse X-strup Provsti

Aktiviteter og deltagelse X-strup Provsti Aktiviteter og deltagelse Tabel A - 2015 Antal aktiviteter og deltagelse i disse efter kategori *Højmesser kan være indberettet som gudstjenester **Hvor dåb eller konfirmation er del af en gudstjeneste,

Læs mere

Aalborg Budolfi Provsti. Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Østre Provsti. Thisted Provsti. Sydthy Provsti.

Aalborg Budolfi Provsti. Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Østre Provsti. Thisted Provsti. Sydthy Provsti. Antal deltagere i folkekirkelige aktiviteter, fordelt efter begivenhedstype og kategori, 1. januar - 31. december 2015 Sum af Deltagere Brønderslev Provsti Frederikshavn Provsti Hadsund Provsti 16202 33744

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

Vedr. kirketælling Haderslev Stift side 1 af 8

Vedr. kirketælling Haderslev Stift side 1 af 8 Vedr. kirketælling Haderslev Stift side 1 af 8 Haderslev Stifts kirketælling løb igennem 2015 og indtil 1. februar 2016. En stor tak til alle de, der har været involveret i at tælle og indberette og samle

Læs mere

Kirketællinger i X-strup Provsti

Kirketællinger i X-strup Provsti Rapport Kirketællinger i X-strup Provsti Analyse af kirketællinger i X-strup Provsti December 216 X-strup Provsti Aalborg Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet,

Læs mere

Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017

Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017 Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene 20172020 Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017 Dato Dagens navn Indsamlingsformål/organisation 1. januar 2017 Nytårsdag Bibelselskabet (obligatorisk)

Læs mere

OVERSIGT OVER KIRKEÅR OG BIBELSKE LÆSNINGER I DEN DANSKE ALTERBOG

OVERSIGT OVER KIRKEÅR OG BIBELSKE LÆSNINGER I DEN DANSKE ALTERBOG OVERSIGT OVER KIRKEÅR OG BIBELSKE LÆSNINGER I DEN DANSKE ALTERBOG Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 FØRSTE RÆKKE 1. søndag i advent Sl. 24 eller Sl. 100 Es. 42,1-9 Rom. 13,11-14 Rom. 13,11-14

Læs mere

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli.

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli. Valgmenighedens Gudstjenesteliste 2016-2017 for august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli. August 7. 11.s.e.trinitatis ingen gudstjeneste 14. 12.s.e.trinitatis

Læs mere

januar februar marts Indhold:

januar februar marts  Indhold: Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2016 januar februar marts Indhold: Herrens år 2-3 Brorson og hans salmer 3 Kalender 4-5 Fastelavn 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Frivillige søges 6 Sogneindsamling

Læs mere

Kirken på landet landsognene er forskellige, men hvordan?

Kirken på landet landsognene er forskellige, men hvordan? Kirken på landet landsognene er forskellige, men hvordan? Steen Marqvard Rasmussen sociolog og Marie Hedegaard Thomsen, teolog Formål med projektet Kirken på landet : Forståelse og inspiration at skabe

Læs mere

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12 Side 1 af 12 JANUAR 1 Lørdag 1 Nytår Søndag 2 Mandag 3 Uge 1 Tirsdag 4 Onsdag 5 Torsdag 6 Hellig 3 konger Fredag 7 Lørdag 8 Søndag 9 Mandag 10 Uge 2 Tirsdag 11 Onsdag 12 Torsdag 13 Fredag 14 Lørdag 15

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

oktober november december

oktober november december Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 oktober november december Indhold: Hvem er vi? 2 Thomas Kingo 3 Menighedsrådsvalg 3 Kalender 4-5 Musikgudstjeneste 6 Familiegudstjenester 6 Alle Helgen 6 Babysalmesang

Læs mere

Februar 2013. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn

Februar 2013. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Februar 2013 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn App s til din tro, Kristen spiritualitet og kalkmalerier, Ingen mor skal se sit barn dø af sult, Skærtorsdag med fællesspisning og Langfredag med musik...

Læs mere

Skolernes aktivitets- og feriekalender

Skolernes aktivitets- og feriekalender Ma 1 27 2 Juli 3 4 5 6 7 Ma 8 28 9, 10, 11, 12, 13, 14, Ma 15 29 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ma 22 30 23, 24, 25, 26, 27 28 Ma 29 31 30 31 21 22 23 24 25 Ma 26 35 27 28 29 30 31 August 22 arbejdsdage ekskl.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Skamby Kirke. December - Januar - Februar

Skamby Kirke. December - Januar - Februar December - Januar - Februar 2015-2016 Skamby Kirke Vi vil så gerne lege med jer! Sådan sagde den præst, jeg blev konfirmeret hos, engang til en julegudstjeneste. Han sagde selvfølgelig også, at han godt

Læs mere

T 1 T 1 S 1 S 2 O 2 F 2 L 3 F 4 S 4 S 6 T 28 T 8 F 9. O 9 Besættelsen L 10 F 11 S 11 L 12. S 13 Palmesøndag M O 14 T 15

T 1 T 1 S 1 S 2 O 2 F 2 L 3 F 4 S 4 S 6 T 28 T 8 F 9. O 9 Besættelsen L 10 F 11 S 11 L 12. S 13 Palmesøndag M O 14 T 15 Barselskalender 2014 Januar ebruar Marts April Maj Juni O 1 Nytårsdag M 2 23 3 M 3 6 M 3 10 S 5 M 5 Befrielsen 19 Grundlovsdag M 6 2 M 7 15 O 7 Pinsedag Besættelsen M 9 2. pinsedag 24 M 10 7 M 10 11 0

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER Marts - juni 2016

Kirkenyt. GUDSTJENESTER Marts - juni 2016 Kirkenyt GUDSTJENESTER Marts - juni 2016 Jungshoved Allerslev Midfaste 6. mar. Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren Marie Bebudelse 13. mar. 10.30 9.00 Palmesøndag 20. mar. 14.00 Konfirmandernes gudstj. 10.30

Læs mere

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ GUDSTJENESTER MARTS 2015 Søndag d. 1. marts 2. s. i fasten 10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel efterfulgt af kirkefrokost i sognegården. 10.30 Geels Kirkesal v/ Pernille Onsdag d. 4. marts Gudstjeneste

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 53 årg. November december januar februar marts - april Nr. 1 Om hvem Jesus er Ofte kan man høre folk fremføre den helt afsindige tanke om Ham: Jeg vil godt acceptere

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Foråret 2015 HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD

Foråret 2015 HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD Foråret 2015 HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD Personalenyt Organisten har barselsorlov Vores organist Kirsten Lübker venter sit tredje barn og skal have barselsorlov fra den 1. marts. Under Kirstens sidste barselsorlov

Læs mere

januar februar marts www.skelagerkirke.dk Indhold:

januar februar marts www.skelagerkirke.dk Indhold: Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 januar februar marts Indhold: Det går mod lysere tider 2 Livets gang 3 Kalender 4-5 Sogneindsamling 6 Fastelavn 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Mands Minde

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook!

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook! Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Meld dig som indsamler hos Mogens Kjærgaard blmk@hafnet.dk eller mød op i kirkecenteret, Kirkegade 15,

Læs mere

I dag skal du høre om kirken, kirkens kalender og bibelen.

I dag skal du høre om kirken, kirkens kalender og bibelen. Kalkmaleri fra Budolfi Kirke i Ålborg. Kalkmaleriet forestiller symbolerne for de fire evangelister: Matthæus: Mand, fordi Matthæusevangeliet starter med at føre Jesus' stamtavle tilbage Abraham, jødernes

Læs mere

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2 IRKE nyt Den sorte præstekjole! Præstekjolen har været til diskussion mange gange. Er det virkelig nødvendigt, at du ser så kedelig ud, bliver jeg tit spurgt. Men der er en grund til, at præsten har den

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep. - nov. 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep. - nov. 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep. - nov. 2015 Dybt hælder året i sin gang... Den sommer, som vi ikke så ret meget til i år, er ved at være til ende. Mens disse linjer skrives, er himlen

Læs mere

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster Kirkeministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 3390 Fax 3392 3913 E-mail km@km.dk www.km.dk Kære kommunalbestyrelser,

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne.

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne. Sogneaftener 2010 i Bov og sogne Nyhedsbrev nr. 25 fra Bov og sogne September 2011.. Bov og sogne Præster, organister og aktivitetsudvalg i begge sogne Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og sogne. Bov d.

Læs mere

Juli 2015. 27 Sommerferie. 1 2 3 08:30-09.30 Morgenbøn for præster [Kirkesalen] Ugenr Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Juli 2015. 27 Sommerferie. 1 2 3 08:30-09.30 Morgenbøn for præster [Kirkesalen] Ugenr Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Juli 0 0:0 Sommergudstjeneste 0 0:0 Sommergudstjeneste 0:0 Sommergudstjeneste 0 0 0:0 Sommergudstjeneste 0 August 0 0:0 Sommergudstjeneste 0:0 Sommergudstjeneste 0 0:0 Sommergudstjeneste 0 :00 Gudstjeneste

Læs mere

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD Bryndum Vester Nebel kirker Gudstjenester i Bryndum og Vester Nebel kirker i december, januar, februar og marts Søndag den 7. december 2. s. i advent Bryndum Kirke kl. 10:30

Læs mere

Udviklingen i da bstallene siden 1990

Udviklingen i da bstallene siden 1990 Udviklingen i da bstallene siden 1990 Af Steen Marqvard Rasmussen, sociolog i Landsforeningen af Menighedsråd, 2015 Udviklingen i dåbstallene siden 1990 Denne tekst er alene en beskrivelse af dåbstallene,

Læs mere

Særslev, Ejlby og Melby Sogne

Særslev, Ejlby og Melby Sogne Særslev, Ejlby og Melby Sogne marts - maj 2015 69. årgang nr. 2 Påskeblomsten Snart har vi dem i haverne og i grøftekanterne: De gule påskeliljer. Glade lyser de op med deres gule trompeter. Førhen var

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d M a rt s - M a j 2 0 1 5

ASKOV SOGN k i r k e b l a d M a rt s - M a j 2 0 1 5 ASKOV SOGN kirkeblad Marts - Maj 2015 Påske»Tag det sorte kors fra graven«, lyder det i én af Grundtvigs salmer. Og i dets sted kan man plante blomster og håb til fremtiden. Fordi Jesus opstod fra dødens

Læs mere

Ildsjæle søges! Stille hjerte Vi går på gaden for verdens fattigste Påske Moderne kirkekunst

Ildsjæle søges! Stille hjerte Vi går på gaden for verdens fattigste Påske Moderne kirkekunst Februar 2015 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Ildsjæle søges! Stille hjerte Vi går på gaden for verdens fattigste Påske Moderne kirkekunst Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej 12, Nr. Herlev,

Læs mere

Marts - April - Maj. Gislev & Ellested Sogne. bladet. Årgang 62

Marts - April - Maj. Gislev & Ellested Sogne. bladet. Årgang 62 Marts - April - Maj Gislev & Ellested Sogne Kirke bladet Årgang 62 Nr. 2-2012 2 Glædelig påske-, konfirmations- og pinsetid! Når disse linier læses er det forhåbentligt blevet forår. Digterpræsten Kaj

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kristkirkens Sogn. Sognet i tal. Torsdag d. 24. september 2015

Kristkirkens Sogn. Sognet i tal. Torsdag d. 24. september 2015 Kristkirkens Sogn Sognet i tal Torsdag d. 24. september 2015 Statistikkens kilder CPR-registeret RAS den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik BUE Befolkningens uddannelse og erhverv BBR - Boligregisteret

Læs mere

November 2017 januar 2018

November 2017 januar 2018 November 2017 januar 2018 Friluftsgudstjeneste i Vester Nebel september 2017 Babysalmesang Et nyt hold begynder den 10. januar 2018 kl. 10 i Bryndum Kirke og fortsætter til den 7. marts Vi danser, leger

Læs mere

2. Årgang Nr. 1 Marts 2016. De 3 kirker ØRSTED - SØLLESTED - VEDTOFTE SOGNE

2. Årgang Nr. 1 Marts 2016. De 3 kirker ØRSTED - SØLLESTED - VEDTOFTE SOGNE 2. Årgang Nr. 1 Marts 2016 De 3 kirker ØRSTED - SØLLESTED - VEDTOFTE SOGNE Lokalt nyt Kort nyt Ørsted Beboerforening: Torsdag den 17. marts kl. 19.00: Generalforsamling i Ørsted Beboerforening. Smørrebrød

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Særslev, Ejlby og Melby Sogne

Særslev, Ejlby og Melby Sogne Særslev, Ejlby og Melby Sogne december 2015 - februar 2016 70. årgang nr. 1 Julens træ For mange år siden hørte jeg denne smukke legende. Hvor legenden stammer fra og hvem, der har digtet den, ved jeg

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

Opdatering af Ha og Hdag

Opdatering af Ha og Hdag Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Sofie Andersen 22. august 2013 Opdatering af Ha og Hdag Resumé: Ha og Hdag opdateres med en 37 timers arbejdsuge og de nyeste helligdage Soa22813 Nøgleord:

Læs mere

Børn og folkekirkemedlemmer

Børn og folkekirkemedlemmer Børn og folkekirkemedlemmer Aarhus Kommunes provstier 215 Rapport om børn og folkekirkemedlemskab Maj 215 Aarhus Kommunes Provstier: Domprovstiet Nordre Provsti Søndre Provsti Vestre Provsti Tekst og redigering:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Jul i Padesø Kirke. 18. årgang Vinteren 2015 / 2016 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Jul i Padesø Kirke. 18. årgang Vinteren 2015 / 2016 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 18. årgang Vinteren 2015 / 2016 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke Vikar for Mette Lise Bjerregård Under Mette Lise Bjerregårds sygefravær er embedet blevet varetaget af præsterne fra vore nabosogne,

Læs mere

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Om at give. Jeg kender et gammelt ægtepar. De er i firserne. En gang om året, ved nytårstide,

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen:

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen: PLANLÆGNINGSKALENDER Denne kalender er til brug for foreninger, klubber og andre i Hammerum - Gjellerup området, der ønsker at koordinere deres arrangementer, så der ikke sker overlapning i forhold til

Læs mere

Vinter 2015-2016 37. årgang nr. 1 KIRKEBLADET FOR LØJT SOGN. Foto: Hans Erik Lock

Vinter 2015-2016 37. årgang nr. 1 KIRKEBLADET FOR LØJT SOGN. Foto: Hans Erik Lock Vinter 2015-2016 37. årgang nr. 1 KIRKEBLADET FOR LØJT SOGN Foto: Hans Erik Lock Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et

Læs mere

God mavefornemmelse De små synger Koncert med Steph Macleod Loppemarked

God mavefornemmelse De små synger Koncert med Steph Macleod Loppemarked Februar 2014 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn God mavefornemmelse De små synger Koncert med Steph Macleod Loppemarked Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej 12, Nr. Herlev, 3400 Hillerød tlf.

Læs mere

Harløse Skole Kalender 2013/14 - Personale

Harløse Skole Kalender 2013/14 - Personale Juli August September M 1 Skoleferie SFOén er åben 27 T 1 S 1 T 2 Skoleferie SFOén er åben F 2 M 2 36 O 3 Skoleferie SFOén er åben L 3 T 3 Introkursus T 4 Skoleferie SFOén er åben S 4 O 4 MED 14.00-16.00

Læs mere

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr.

Marts April Maj 2015. Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke. Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. Marts April Maj 2015 Simested kirke Testrup kirke Østerbølle kirke Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 10. årgang nr. 2 2 Indholdsoversigt: Til orientering... side 2-3 Nyt fra Simested

Læs mere

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012 HALK OG GRARUP KIRKEBLAD Marts 2012 Juni 2012 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Vi har nu taget behørig afsked med sognepræst Annette Møller Jensen og sagt tak for den gode måde, hun forvaltede præstegerningen i

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Indvielse af det nye graverhus 1. marts

Indvielse af det nye graverhus 1. marts Indvielse af det nye graverhus 1. marts Nu er det nye graverhus i Horreby blevet færdigt og indvies søndag den 1. marts efter gudstjenesten i Horreby Kirke 10:30 Huset kommer til at indeholde et handicaptoilet

Læs mere

Marts - August 2015 55. ÅRGANG

Marts - August 2015 55. ÅRGANG Marts - August 2015 55. ÅRGANG Johannes Larsen: To svaner i en dam. 1916. Billedet er venligst stillet til rådighed af Johannes Larsen Museet, Kerteminde. Genåbning af Undløse kirke Søndag den 15. marts

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen:

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen: PLANLÆGNINGSKALENDER Denne kalender er til brug for foreninger, klubber og andre i Hammerum - Gjellerup området, der ønsker at koordinere deres arrangementer, så der ikke sker overlapning i forhold til

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

KirKebladet Udby-Ørslev

KirKebladet Udby-Ørslev Kirkebladet Udby-Ørslev December 2015 - juni 2016 børn og Unge nytårsparade med FdF og Unge FDF i Ørslev-Vordingborg medvirker ved gudstjenesten i Ørslev Kirke. Det sker søndag den 3. januar kl. 10.30

Læs mere

Tanker til påsken. Nr. 2-2005 Februar - Maj Årgang 16

Tanker til påsken. Nr. 2-2005 Februar - Maj Årgang 16 Nr. 2-2005 Februar - Maj Årgang 16 Tanker til påsken Forfatteren Karen Blixen blev engang på sine gamle dage inviteret til et middagsselskab. Under middagen blev hun imidlertid syg, og en ven tilbød at

Læs mere

HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD

HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD Foråret 2014 Personalenyt Ny graver Jens Holger Madsen har besluttet sig for at gå på pension medio april 2014. Jens Holger har været graver ved Hårslev Kirke siden 1999. Som afløser

Læs mere

xxxxxx-xxxx Positiv saldo Negativ saldo

xxxxxx-xxxx Positiv saldo Negativ saldo Arbejdstidsregnskab 2014 Navn: Cpr.nr.: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag I alt 07:30 07:30 07:30 07:30 07:00 37:00 Overførsel af flextimer fra 2013 00:00 (eller fra tidligere skema) 00:00 Medtaget

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1 I Luthers fodspor Studierejse i dagene 10.-14.september 2012 I efteråret 2012 bliver

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d MARTS - MAJ 2013 "Ingen skaber alene" Askov menighedsråd og Grundtvigsk Forum Askov indbyder torsdag d. 14. marts til et spændende møde med kunstneren lars ravn Tid: Kl. 19.30

Læs mere

Kirkebladet for. Greve sogn Juni juli august 2011

Kirkebladet for. Greve sogn Juni juli august 2011 Kirkebladet for Greve sogn Juni juli august 2011 Midt i en sommertid Det dufter lysegrønt af græs. Solen skinner, og Guds natur viser sig fra sin bedste side. Med solen kommer varmen. Med varmen kommer

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Boddum Ydby Kirkeblad

Boddum Ydby Kirkeblad Boddum Ydby Kirkeblad Nr. 2 Marts - April - Maj 2015 - fremover også for Heltborg sogn - en lovsang for Kristi opstandelse Den første linje, som vi vurderer en salme efter, siger: Sikke en ufestlig festsalme.

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 59. årgang * marts 2009 - maj 2009 INDHOLD Fem fantastiske fortællinger Påsken 2009 Børnedag 2. maj 2009 Konfirmation 2009 Datoer for konfirmation 2010 og 2011

Læs mere

Verninge Sogn. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Nyt fra menighedsrådet, side 2. Sogneindsamling 2014, side 3. Vandring på søen, side 4. NYT... Babysalmesang, side 5. Konfirmation, side 6. Biograftur, side 6. Sogneudflugt, side 7 23. årgang

Læs mere

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje december - januar - februar 2010-2011 Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14 (Matthias, Kasandra, Mette Marie, Nikolaj, Mikkel, Line, Christian,

Læs mere

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj IRKE nyt 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj At finde sin rette plads... Se side 2 At finde sin rette plads - kan det lade sig gøre i kirken? Jeg har min faste plads i kirken. Sådan siger et par

Læs mere

Ny messehagel i Gundersted Kirke

Ny messehagel i Gundersted Kirke Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Ny messehagel i Gundersted Kirke 74. årgang Nr. 1 April - maj - juni - juli 2013 Kirkeåret og de liturgiske farver, i anledning af Gundersted Kirkes nye messehagel

Læs mere

Verninge Sogn. Advent årgang nr. 1. Renoveringen genoptaget,

Verninge Sogn. Advent årgang nr. 1. Renoveringen genoptaget, Renoveringen genoptaget, side 2. Menighedsrådsvalget, nyt råd, side 3. Idé-dag, side 4. Musik og sang, side 5. Lucia og musikgudstjeneste, side 6. Advent 2016 26. årgang nr. 1 Verninge Sogn Renoveringsarbejdet

Læs mere

Tidlig påske. Adresser & telefonnumre:

Tidlig påske. Adresser & telefonnumre: 32. årgang Nr. 2 Marts 2016 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Køng Sogn/ Køng og Glamsbjerg kirker: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

Årsberetning. Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden

Årsberetning. Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden Årsberetning Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden 2008-12 Dalum Kirkes vision Vision om - at være en åben og levende kirke - at have et levende gudstjenesteliv - at være et sted for

Læs mere

januar februar marts Indhold:

januar februar marts  Indhold: Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2017 januar februar marts Indhold: Reformationen 1517-2017 2 Tusmørkeandagter 3 Reformationsjubilæum 3 Kalender 4-5 Fastelavn 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang

Læs mere