Ufaglært til Faglært

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ufaglært til Faglært"

Transkript

1 Ufaglært til Faglært 1 1. marts udgave

2 Indhold Vejledning om tilskud fra Ufaglært til Faglært puljen på det kommunale område (KL, 3F og FOA)... 3 Baggrund, formål og anvendelse af Ufaglært til Faglært puljen:... 3 Medarbejdere, der kan få tilskud fra Ufaglært til Faglært puljen... 3 Tilskudsberettiget uddannelse... 4 Vejledningens opbygning... 4 Ufaglært til Faglært erhvervsuddannelse til faglært niveau... 5 Økonomi under uddannelse med tilskud fra Ufaglært til Faglært puljen... 5 Vilkår under en erhvervsuddannelse hvor der ydes tilskud fra Ufaglært til Faglært puljen Ansøgningsprocedure Retningslinjer for tilskud På-vej-til faglært Økonomi under uddannelse med tilskud fra Ufaglært til Faglært puljen Vilkår under et på-vej-til faglært forløb hvor der ydes tilskud fra Ufaglært til Faglært puljen Ansøgningsprocedure Retningslinjer for tilskud

3 Vejledning om tilskud fra Ufaglært til Faglært puljen på det kommunale område (KL, 3F og FOA) Baggrund, formål og anvendelse af Ufaglært til Faglært puljen Formålet med Ufaglært til Faglært puljen, som blev aftalt ved O.15 på det kommunale område, er at mindske de økonomiske barrierer, der kan være forbundet med at gennemføre en faglært uddannelse. Hensigten er, at medarbejderen ikke oplever en lønnedgang under uddannelsen. Samtidig får kommunen tilskud fra Ufaglært til Faglært puljen til at uddanne erfarne medarbejdere. Midlerne skal ses som et supplement til eksisterende uddannelses- og kompetenceudviklende initiativer i kommunen. Det er et lokalt anliggende at sikre dette. Midlerne kan anvendes til Erhvervsuddannelsesforløb, der fører til faglært niveau Forløb på-vej-til faglært Midlerne er målrettet ufaglærte/kortuddannede medarbejdere inden for det kommunale jobområde, som kommunen ønsker at fastholde i beskæftigelse. Midlerne kan ikke søges af opsagte medarbejdere. Det er ikke parternes hensigt, at Ufaglært til Faglært puljen benyttes til at uddanne medarbejdere ud af kommunen. Der kan søges tilskud til at uddanne sig inden for eget fagområde. Hvis medarbejderen ønsker det, og hvis kommunen af ressourcemæssige eller andre årsager har et behov, kan der også søges tilskud til uddannelse inden for et andet fagområde i kommunen. Princippet for anvendelsen af midler i Ufaglært til Faglært puljen er, at der kan ydes tilskud svarende til differencen mellem den overenskomstfastsatte elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) og medarbejderens ordinære løn og pension i den hidtidige stilling. Medarbejdere, der kan få tilskud fra Ufaglært til Faglært puljen Der kan søges tilskud til de medarbejdere, der ønsker en faglært uddannelse, eller et forløb på vej til at blive faglært og som arbejdsgiveren ønsker at understøtte. Medarbejderen skal være omfattet af en 3F eller FOA overenskomst. 3

4 Ufaglærte/kortuddannede medarbejdere og medarbejdere, der ikke har opnået højeste faglærte niveau på området Midlerne er afsat til uddannelse af ufaglærte/kortuddannede medarbejdere eller medarbejdere, der ikke har opnået højeste faglærte niveau på området og medarbejdere med en forældet uddannelse 1. Medarbejdere er fyldt 25 år Ufaglært til Faglært puljen er målrettet medarbejdere, der er fyldt 25 år eller derover på ansøgningstidspunktet. Medarbejdere med minimum 5 års anciennitet i kommunen Ufaglært til Faglært puljen er målrettet fastansatte medarbejdere, som kommunen ønsker at opkvalificere og fastholde i beskæftigelse. Ufaglært til Faglært puljen kan søges til uddannelse af de medarbejdere, der på ansøgningstidspunktet har været ansat minimum 5 år i kommunen. Ansættelsesdatoen kan fremgå af medarbejderens lønseddel. Tilskudsberettiget uddannelse Ufaglært til Faglært puljen støtter to typer af uddannelsesforløb: En erhvervsuddannelse, som fører til faglært niveau og forløb på-vej-til faglært. Et på-vej-til faglært forløb er, som navnet antyder, et uddannelsesforløb, som leder på vej til at blive faglært, men ikke når helt til faglært niveau. At blive faglært vil altid kræve, at medarbejderen afslutter uddannelsesforløbet med en erhvervsuddannelse. Et på-vej-til forløb vil altid afkorte erhvervsuddannelsen, fordi forløbet består af elementer, som alle godskrives i en erhvervsuddannelse. Det er forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvor store dele af en erhvervsuddannelse, som kan gennemføres i et på-vej-til forløb. Hvor langt medarbejderen kan nå i et på-vej-til forløb fremgår af bekendtgørelserne for de enkelte erhvervsuddannelser. Vejledningens opbygning Nedenfor vejledes der om henholdsvis erhvervsuddannelsesforløb, der fører til faglært niveau og på-vej-til faglært forløb i to adskilte vejledninger. 4 1) En uddannelse der er mere end 5 år gammel og som ikke har været anvendt i de seneste 5 år.

5 Ufaglært til Faglært erhvervsuddannelse til faglært niveau En faglært uddannelse består af en erhvervsuddannelse i henhold til Lov om erhvervsuddannelser, og som er relevante i overenskomster mellem KL og hhv. FOA og 3F: Erhvervsuddannelser Der kan søges om tilskud til alle godkendte erhvervsuddannelser. Følgende er særligt relevante på det kommunale område: Uddannelsen til social- og sundhedshjælper Uddannelsen til social- og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen (gl. ordning) Uddannelsen til serviceassistent Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelse til svømmebadsassistent Uddannelse til ejendomsservicetekniker Uddannelse til sikkerhedsvagt Uddannelse til redder Gartner Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Dyrepasser (dyreassistent) Skov og naturtekniker Murer Landbrugsuddannelsen Kranfører Chauffør (Vejgodstransportuddannelsen) Lager- og terminaluddannelsen Industrioperatør Forsyningsoperatør Fra social- og sundhedshjælper til social-og sundhedsassistent Der er afsat en særlig pulje til, at social- og sundhedshjælpere uddanner sig til social- og sundhedsassistenter. Principper for tildeling af tilskud og vilkår under uddannelse er de samme som ved andre erhvervsuddannelser. Midlerne tildeles lige som de øvrige midler i Ufaglært til Faglært puljen efter et først-til-mølle-princip. En del af midlerne vil være reserveret til evt. forlængelse af uddannelsesforløb som følge af barsel, sygdom mv. til de, der er bevilget tilskud. Økonomi under uddannelse med tilskud fra Ufaglært til Faglært puljen Økonomisk tilskudsmodel for et faglært forløb Princippet for tilskuddet er, at medarbejderen ikke oplever en lønnedgang under uddannelsen i forhold til medarbejderens hidtidige løn, mens kommunen modtager et tilskud til uddannelse af medarbejderen. Tilskuddets størrelse beregnes som differencen mellem den overenskomstfastsatte elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) for den pågældende erhvervsuddannelse og medarbejderens ordinære løn og pension på ansøgningstidspunktet. 5

6 Den ordinære løn består af: Grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn med hidtidig beskæftigelsesgrad Ulempegodtgørelse i samme omfang, som ville blive betalt under sygdom (fast påregnelige ydelser) Særlig feriegodtgørelse Pension Der ydes tilskud i hele uddannelsesperioden under både skole-, praktik- og ferieperioder. Der ydes ikke tilskud til transport, materialer, overnatning mv, idet det følger regler og normal praksis ved elevuddannelser i kommunen. Hvis den overenskomstfastsatte elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) er højere end medarbejderens ordinære løn og pension, fordi den forudsætter en beskæftigelsesgrad på 37 timer ugentligt, og medarbejderen er ansat på en noget lavere beskæftigelsesgrad, vil det ikke være relevant at søge om tilskud til løn. Her oplever medarbejderen ikke en lønnedgang. 6

7 Sådan beregnes tilskuddet for en medarbejder på en erhvervsuddannelse Tilskuddet til en medarbejder på erhvervsuddannelse beregnes på grundlag af forskellen mellem medarbejderens ordinære løn og den overenskomstfastsatte elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt). Til brug for beregningen af tilskud er der brug for følgende oplysninger: 1. Medarbejderens ordinære løn = månedsløn 2. Den overenskomstfastsatte elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) 3. Uddannelsens samlede varighed i dage (både skole-, praktik- og ferieperioder) 1. Beregning af ordinær månedsløn Den ordinære månedsløn beregnes som summen af Grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn med hidtidig beskæftigelsesgrad Ulempegodtgørelse i samme omfang, som ville blive betalt under sygdom (fast påregnelige ydelser) Særlig feriegodtgørelse Pension 2. Den overenskomstfastsatte elevløn Den overenskomstfastsatte voksenelevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) findes i den overenskomst, som omfatter den erhvervsuddannelse, som medarbejderen søger tilskud til. For medarbejdere på det pædagogiske område, som er omfattet af aftale om uddannelsesløn på EUV1-forløb, er det denne der gælder. 3. Beregning af uddannelsens varighed i en erhvervsuddannelse I en erhvervsuddannelse er uddannelsens varighed opgjort som et kalenderforhold fra en dato til en anden, inklusiv alle skole- praktik- og ferieperioder. Det fremgår af uddannelsesaftalen, som indgås i henhold til Lov om erhvervsuddannelser. I det elektroniske ansøgningsskema, som anvendes til puljen, skal uddannelsens samlede varighed opgives i dage. Det vil sige, at varigheden fra uddannelsesaftalen skal omregnes til dage. Det gælder både skole-, praktik- og ferieperioder. En korrekt angivelse af uddannelsens varighed i dage udregnes derfor på følgende måde: 1. Uddannelsens samlede varighed omregnes til måneder. 2. Antallet af måneder ganges med 160,33 og divideres med 7,4. Faktorerne på 160,33 og 7,4 skal altid anvendes ved udregningen af erhvervsuddannelsens varighed, fordi uddannelsen er fuldtidsuddannelse. Faktorerne 160,33 og 7,4 afspejler henholdsvis den månedlige og daglige arbejdstid. 7

8 Hvis du selv vil beregne tilskuddet 1. Først udregnes differencen mellem ordinær løn og elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) pr. måned: Ordinær løn elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) = Differencen pr. måned 2. Herefter omregnes differencen pr. måned til differencen pr. dag: Differencen pr. måned 160,33 * 7,4 = Differencen pr. dag 3. Herefter udregnes uddannelsens varighed om fra måneder til dage: Varighed i måneder * 160,33 7,4 = Varighed i dage 4. Slutteligt udregnes det samlede tilskud: Differencen pr. dag * Varighed i dage = Det samlede tilskud Eksempel på beregning af varigheden af en uddannelse: En medarbejders uddannelse varer fra 1. januar år 1 til 15. marts år 2. Uddannelsens samlede varighed er 1 år, 2 måneder og 15 dage = 14,5 måneder. Varigheden til brug for ansøgningsskemaet beregnes på følgende måde: 14,5 * 160,33 7,4 = 314 dage 8

9 I eksemplet vil uddannelsens varighed skulle angives til 314 dage i ansøgningsskemaet. Eksempel på udregning af tilskud til en uddannelse med en varighed på 14,5 måned Ordinær månedsløn bestående af grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn med hidtidig beskæftigelsesgrad Ulempegodtgørelse, som ved sygdom (fast påregnelige ydelser) 500 Særlig feriegodtgørelse 1,95 % 517 Pension 12,6 % Ordinær månedsløn i alt Uddannelsens overenskomstfastsatte elevløn Evt. pension i henhold til overenskomst for elever 12,6 % Særlig feriegodtgørelse 1,95 % 410 Elevløn pr. måned i alt Difference mellem ordinær løn og elevløn pr. måned Tilskud pr. dag (difference/160,33*7,4) 289 Erhvervsuddannelsens varighed på 14,5 måneder i dage (14,5 måneder*160,33/7,4) 314 Tilskuddet i alt = Tilskud pr. dag * antal af uddannelsesdage Øvrige tilskud, der ydes til arbejdsgivere under erhvervsuddannelse, fx AUB-tilskud, bonusordninger mv., indgår ikke i beregningen af tilskud og berøres ikke af tilskud fra Ufaglært til Faglært puljen. 9

10 Vilkår under en erhvervsuddannelse hvor der ydes tilskud fra Ufaglært til Faglært puljen En mulighed for at håndtere ordningen er, at medarbejderen indgår en elevaftale som et tillæg til ansættelseskontrakten og fortsætter sit ansættelsesforhold under elevforløb og optjener løn og anciennitet som hidtil. Ufaglært til Faglært puljen udbetaler her et tilskud til arbejdsgiver, der svarer til forskellen mellem den overenskomstfastsatte elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) og medarbejderens ordinære løn og pension med hidtidig beskæftigelsesgrad. Efter endt uddannelse vender medarbejderen tilbage til arbejdsgiveren, nu som faglært. Overenskomstteknisk følger eleven Lov om erhvervsuddannelser samt vilkårene i månedslønskapitlet i den relevante overenskomst med følgende undtagelser: 1) Beskæftigelsesgrad (medarbejderen lønnes efter hidtidig beskæftigelsesgrad men har praktik og skole som fuldtidsansat i elevperioden), 2) opsigelse (her følges Lov om erhvervsuddannelser) og 3) ulempetillæg. (Ulempetillæg indgår i beregningen af ordinær løn, og der ydes ikke ulempetillæg under elevansættelsen). Men der kan også være andre muligheder, fx at medarbejderen overgår til ansættelse som elev og modtager et lokallønstillæg svarende til tilskuddet, dvs. forskellen mellem elevlønnen inkl. pension (hvor det er aftalt) og medarbejderens ordinære løn og pension på tidspunktet for overgang til elevansættelse. Arbejdsgiveren modtager et tilskud fra puljen svarende til tillægget. Overenskomstteknisk følger eleven Lov om erhvervsuddannelser samt elevlønsbestemmelserne og den lokalaftale, som de lokale parter indgår, og som svarer til tilskuddet fra puljen. Efter uddannelsen Det er op til de lokale parter at afklare modellen, men det er væsentligt, at der er taget stilling til, hvad der sker, når eleven vender tilbage efter endt uddannelse. Tilsvarende er det væsentligt, at der er klarhed over, hvad der sker hvis uddannelsen afbrydes i utide. Det er dog væsentligt at være opmærksom på formålet med ordningen, nemlig at understøtte uddannelse af medarbejdere, som kommunen ønsker at fastholde, evt. i en anden funktion i kommunen. Når medarbejderen har gennemført en faglært uddannelse, lønindplaceres den pågældende som faglært i henhold til overenskomsten på området. 10 I de tilfælde hvor det er aftalt, at den ansatte uddannes ind i et nyt område, kan evt. særlige forhold aftales, fx at vedkommende overgår til anden overenskomst- og arbejdsområde efter endt uddannelse.

11 Udviklingsplan På de områder, hvor der i overenskomsten er aftale om en individuel udviklingsplan, kan udviklingsplanen fx indeholde aftale om den valgte uddannelse, uddannelsesperiode og vilkår under uddannelse. Ansøgningsprocedure Følgende proces anbefales, når de lokale parter ønsker at indgå en uddannelsesaftale med tilskud fra Ufaglært til Faglært puljen: 1. Dialog mellem leder, medarbejder og TR 2. Kompetenceafklaring af medarbejderen 3. Ansøgning til Ufaglært til Faglært puljen og bevilling af tilskud 4. Indgåelse af uddannelsesaftale Hvis kommunen vælger at indgå en aftale forud for tilskudsbevilling fra puljen, og afslag gives, er puljen ikke ansvarlig for aftalen, og kommunen er bundet af den indgåede uddannelsesaftale. Ansøgningen En ansøgning om tilskud skal underskrives af medarbejderen, dennes leder, samt tillidsrepræsentant. Til Ufaglært til Faglært puljen kan der kun indgives individuelle ansøgninger. Der kan søges om tilskud 9 måneder før uddannelsesstart. Medarbejder, leder og tillidsrepræsentant vil modtage information om behandlingen af ansøgningen samt om udbetaling af det evt. tildelte tilskud. Retningslinjer for tilskud Tilskuddet svarer til differencen mellem den relevante overenskomstfastsatte elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) og medarbejderens ordinære løn og pension på ansøgningstidspunktet ud fra den hidtidige beskæftigelsesgrad. Det er de ansøgende parter, der er ansvarlige for at de angivne oplysninger til grund for beregningen er oplyst korrekt. Der er ingen øvre grænse for tildeling af tilskud, og der er intet krav om medfinansiering på 20 % af de tilskudsberettigede udgifter, således som det ellers er reglen i Den Kommunale Kompetencefond. Dog skal man være opmærksom på, at man ikke kan få godkendt tilskud i Den Kommunale Kompetencefond, hvis man har fået støtte på over kroner inden for en 12 måneders periode fra Ufaglært til Faglært puljen. 11

12 Sådan udbetales tilskuddet Det er arbejdsgiver, der får tilskuddet udbetalt. Så snart en medarbejder har fået godkendt sin ansøgning, vil det fulde beløb blive reserveret i Ufaglært til Faglært puljen i hele den periode, som uddannelsen er angivet til at vare. Tilskuddet periodiseres og bagudbetales til arbejdsgiver på månedlig basis med start i den måned, hvor uddannelsen påbegyndes. Hvis uddannelsen afbrydes I tilfælde af at der bliver søgt om for meget eller uddannelsen afbrydes, er arbejdsgiveren forpligtet til at returnere de uforbrugte midler til Ufaglært til Faglært puljen under Den Kommunale Kompetencefond. Særligt om forlængelse af tilskudsperioden Der kan indsendes en tillægsansøgning til Ufaglært til Faglært puljen, hvis uddannelsesforløbet må forlænges som følge af lovligt forfald, jf. Lov om erhvervsuddannelser 58 og 59, fx sygdom, graviditet, barsel og adoption, supplerende skoleundervisning eller særlige forhold. Om tillægsansøgningen imødekommes vil afhænge af, at der fortsat er midler i Ufaglært til Faglært puljen. Der vil være reserveret midler til netop dette formål. Særligt om tillægsbevillinger Ved centralt aftalte løn- og pensions-reguleringer på minimum kr. af medarbejderens løn i den samlede uddannelsesperiode kan der indsendes en tillægsansøgning. I tilfælde af at der er søgt om et mindre beløb end det reelle behov, kan der indsendes en tillægsansøgning. Om en tillægsansøgning imødekommes vil afhænge af, at der fortsat er midler i Ufaglært til Faglært puljen. På-vej-til faglært Et på-vej-til faglært forløb er, som navnet antyder, et uddannelsesforløb, som leder på vej til at blive faglært, men ikke når helt til faglært niveau. At blive faglært vil altid kræve, at medarbejderen afslutter med en erhvervsuddannelse. Et på-vej-til forløb vil altid afkorte erhvervsuddannelsen, fordi forløbet består af elementer som alle godskrives i en erhvervsuddannelse. Det er forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvor store dele af en erhvervsuddannelse, som kan gennemføres i et på-vej-til forløb. Hvor langt medarbejderen kan nå i et på-vej-til forløb fremgår af bekendtgørelserne for de enkelte erhvervsuddannelser. 12

13 Et på-vej-til faglært forløb kan i princippet være alle godkendte erhvervsuddannelser. Følgende er særligt relevante på det kommunale område: Uddannelsen til social- og sundhedshjælper Uddannelsen til social- og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen (gl. ordning) Uddannelsen til serviceassistent Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelse til svømmebadsassistent Uddannelse til ejendomsservicetekniker Uddannelse til sikkerhedsvagt Uddannelse til redder Gartner Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Dyrepasser (dyreassistent) Skov og naturtekniker Murer Landbrugsuddannelsen Kranfører Chauffør (Vejgodstransportuddannelsen) Lager- og terminaluddannelsen Industrioperatør Forsyningsoperatør Elementer i et på-vej-til faglært forløb Et på-vej-til-faglært forløb består af en uddannelsespakke med flere uddannelseselementer. Uddannelseselementerne i uddannelsespakken kan godskrives i den erhvervsuddannelse, som uddannelsesforløbet sigter mod i henhold til bekendtgørelsen for de enkelte uddannelser. En uddannelsespakke kan bestå af følgende: Minimum 5 af de AMU-mål, som alle kan godskrives i den valgte erhvervsuddannelse i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1. Minimum 3 AMU-mål i kombination med ét eller flere EUD-enkeltfag (Alle kan godskrives i den valgte erhvervsuddannelse i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens bilag Minimum 3 AMU-mål og/eller EUD-enkeltfag (Alle kan godskrives i den valgte erhvervsuddannelse i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1) suppleret med elementer af FVU (Forberedende Voksen Undervisning) og AVU (Almenvoksenuddannelse), som er påkrævet for at kunne gennemføre den valgte erhvervsuddannelse. 13

14 Økonomi under uddannelse med tilskud fra Ufaglært til Faglært puljen Økonomisk tilskudsmodel for et på-vej-til faglært forløb: Princippet i tilskuddet er, at medarbejderen bevarer sin ordinære løn og pension under uddannelsen, mens kommunen modtager et tilskud, mens medarbejderen er i uddannelse. Tilskuddet svarer til differencen mellem den overenskomstfastsatte elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) på den pågældende erhvervsuddannelse på-vej-til forløbet retter sig imod, og medarbejderens ordinære løn og pension på ansøgningstidspunktet. Den ordinære løn består af: Grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn med hidtidig beskæftigelsesgrad Ulempegodtgørelse i samme omfang som ville blive betalt under sygdom (fast påregnelige ydelser) Særlig feriegodtgørelse Pension Der ydes tilskud i hele uddannelsesperioden eller alle uddannelsesperioder, hvis der er flere. Der kan ydes tilskud til evt. kursusgebyrer. Der ydes ikke tilskud fra Ufaglært til Faglært puljen til transport, materialer, overnatning mv. Hvis den overenskomstfastsatte elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) er højere end medarbejderens ordinære løn og pension, fordi den forudsætter en beskæftigelsesgrad på 37 timer ugentligt, og medarbejderen er ansat på en noget lavere beskæftigelsesgrad, vil det ikke være relevant at søge om tilskud til løn. Her oplever medarbejderen ikke en lønnedgang. 14

15 Sådan beregnes tilskuddet for en medarbejder på et forløb på-vej-til-faglært Tilskuddet til en medarbejder på et forløb på-vej-til faglært beregnes på grundlag af forskellen mellem medarbejderens ordinære løn og den overenskomstfastsatte elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt). Til brug for beregningen af tilskud er der brug for følgende oplysninger: 1. Medarbejderens ordinære løn = Månedsløn 2. Den overenskomstfastsatte elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) 3. Uddannelsens samlede varighed i dage 1. Beregning af månedsløn Månedslønnen beregnes som summen af Grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn med hidtidig beskæftigelsesgrad Ulempegodtgørelse i samme omfang, som ville blive betalt under sygdom (fast påregnelige ydelser). Særlig feriegodtgørelse Pension 2. Den overenskomstfastsatte elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) Den overenskomstfastsatte elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) beregnes på grundlag af den overenskomstfastsatte voksenelevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) på den erhvervsuddannelse, som medarbejderen er på vej til også i de tilfælde, hvor medarbejderen uddanner sig ind på et nyt fagområde. 3. Beregning af uddannelsens varighed Uddannelsens samlede varighed opgøres i dage. Består på-vej-til forløbet af flere uddannelseselementer, så angives det samlede antal kursusdage. 15

16 Hvis du selv vil beregne tilskuddet 1. Først udregnes differencen mellem ordinærløn og elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) pr. måned: Ordinærløn elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) = Differencen pr. måned 2. Herefter omregnes differencen pr. måned til differencen pr. dag: Differencen pr. måned 160,33 * 7,4 = Differencen pr. dag 3. Herefter udregnes det samlede tilskud: (Differencen pr. dag * antal uddannelsesdage) + evt. kursusgebyr = Det samlede tilskud 16

17 Eksempel på udregning af tilskud til en uddannelse med en varighed på i alt 30 dage Ordinær månedsløn bestående af grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn med hidtidig beskæftigelsesgrad Ulempegodtgørelse som ved sygdom (fast påregnelige ydelser) 500 Særlig feriegodtgørelse 1,5 % 517 Pension 12,6 % Ordinær månedsløn i alt Uddannelsens overenskomstfastsatte elevløn Evt. pension i henhold til overenskomst for elever 12,6 % Særlig feriegodtgørelse 1,95 % 410 Elevløn i alt Difference mellem ordinær løn og elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) Tilskud pr. dag (difference/160,33*7,4) 289 Uddannelsens samlede varighed EUD-enkeltfag: 20 dage AMU-kursus: 5 dage FVU: 5 dage 30 Tilskuddet i alt = Tilskud pr. dag * antal af uddannelsesdage Foruden tilskud til løn kan der under på-vej-til faglært forløb ansøges om midler til dækning af kursusudgifter. Øvrige tilskud, der ydes til arbejdsgivere under erhvervsuddannelse, fx VEU-godtgørelse og SVU-støtte mv. berøres ikke af tilskud fra puljen til Ufaglært til Faglært og indgår ikke i beregningen af tilskud. 17

18 Vilkår under et på-vej-til faglært forløb hvor der ydes tilskud fra Ufaglært til Faglært puljen Medarbejderen bevarer sit hidtidige ansættelsesforhold under uddannelsesforløbet og optjener anciennitet som hidtil. Udviklingsplan På de områder, hvor der i overenskomsten er aftale om en individuel udviklingsplan, kan udviklingsplanen fx indeholde aftale om den valgte uddannelse, uddannelsesperiode og vilkår under uddannelse. Ansøgningsprocedure Ansøgningen En ansøgning om tilskud skal underskrives af medarbejderen, dennes leder, samt tillidsrepræsentant for at være gyldig. Der kan til denne pulje kun indgives individuelle ansøgninger. Der kan søges om tilskud 9 måneder før uddannelsesstart. De tre involverede parter i ansøgningen vil modtage information om behandlingen af ansøgningen samt om udbetaling af de evt. tildelte midler. Retningslinjer for tilskud Tilskuddet svarer til differencen mellem den overenskomstfastsatte elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) og medarbejderens ordinære løn og pension på ansøgningstidspunktet. Det er de ansøgende parter, der er ansvarlige for at de oplyste beløb til grund for beregningen af tilskuddet er angivet korrekt. Der er ingen øvre grænse for tildeling af tilskud, og der er intet krav om medfinansiering på 20 % af de tilskudsberettigede udgifter, således som det ellers er reglen i Den Kommunale Kompetencefond. Dog skal man være opmærksom på, at man ikke kan få godkendt tilskud i Den Kommunale Kompetencefond, hvis man har fået støtte på over kroner inden for en 12 måneders periode fra Ufaglært til Faglært puljen. Sådan udbetales tilskuddet Det er arbejdsgiver, der får udbetalt tilskuddet og betaler evt. kursusafgifter. Tilskuddet svarer til differencen mellem den overenskomstfastsatte elevløn inkl. pension (hvor det er aftalt) og medarbejderens ordinære løn og pension på ansøgningstidspunktet, samt eventuelle kursusudgifter. 18 Så snart en medarbejder har fået godkendt sin ansøgning, vil det fulde beløb blive reserveret i Ufaglært til Faglært puljen i hele den periode, som uddannelsen er angivet til at vare. Tilskuddet periodiseres og bagudbetales til arbejdsgiver på månedlig basis med start i den

19 måned, hvor uddannelsen påbegyndes. Evt. tilskud til kursusafgifter udbetales samlet til arbejdsgiver med den første udbetaling. Hvis medarbejderen er berettiget til SVU, VEU eller anden godtgørelse søges dette særskilt af arbejdsgiver og udbetales uafhængigt af Ufaglært til Faglært puljen. Hvis uddannelsen afbrydes I tilfælde af at der bliver søgt om for meget, eller uddannelsen afbrydes, er arbejdsgiveren forpligtet til at returnere de uforbrugte midler til Ufaglært til Faglært puljen under Den Kommunale Kompetencefond. Særligt om tillægsbevillinger Ved centralt aftalte løn- og pensionsreguleringer på minimum kr. af medarbejderens løn i den samlede uddannelsesperiode kan der indsendes en tillægsansøgning. I tilfælde af at der er søgt om et mindre beløb end det reelle behov, kan der indsendes en tillægsansøgning. Om tillægsansøgningen imødekommes vil afhænge af, at der fortsat er midler i Ufaglært til Faglært puljen. 19

20 Weidekampsgade København S tlf Staunings Plads København V Tlf Kampmannsgade København V

Vejledning om tilskud fra ufaglært til faglært puljen på det regionale område (RLTN, FOA og 3F)

Vejledning om tilskud fra ufaglært til faglært puljen på det regionale område (RLTN, FOA og 3F) Vejledning om tilskud fra ufaglært til faglært puljen på det regionale område (RLTN, FOA og 3F) Marts 2017, version 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, formål og anvendelse af ufaglært til faglært puljen...

Læs mere

Kompetencemidler til opkvalificering af medarbejdere

Kompetencemidler til opkvalificering af medarbejdere Notat Miljø- og Kulturforvaltningen 13. August 2017 Kompetencemidler til opkvalificering af medarbejdere Baggrund Som følge af dialogmøde 23.5.2017 mellem Miljø- og teknikudvalget og lokalt MED ved Vej

Læs mere

Vejledning til ansøgning om midler fra Ufaglært til Faglært-puljen i Den Kommunale Kompetencefond (FOA/3F)

Vejledning til ansøgning om midler fra Ufaglært til Faglært-puljen i Den Kommunale Kompetencefond (FOA/3F) Vejledning til ansøgning om midler fra Ufaglært til Faglært-puljen i Den Kommunale Kompetencefond (FOA/3F) Indholdsfortegnelse Fra Ufaglært til Faglært... 2 Indgang... 2 Trin 1: Ansøger... 4 Trin 2: Arbejdsplads...

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden 2017 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden HVAD Hvert år stilles der midler til rådighed som supplement til arbejdsgivernes eksisterende uddannelsesbudgetter. HVEM Alle

Læs mere

FAQ DEN KOMMUNALE KOMPETENCE FOND. Ofte Stillede Spørgsmål om Den Kommunale Kompetencefond. Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge?

FAQ DEN KOMMUNALE KOMPETENCE FOND. Ofte Stillede Spørgsmål om Den Kommunale Kompetencefond. Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge? FAQ Ofte Stillede om Den Kommunale Kompetencefond Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge? Gruppevis ansøgning Hvad kan man søge til? Hvor meget kan man søge? Hvem får pengene udbetalt? Hvor hurtigt

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013 Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Torsdag den 25. september 2013 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LAB - Lov om en

Læs mere

Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond

Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond Hvem kan søge / målgruppe og arbejdspladser... 1 Ansøgningsfrister... 2 Hvor meget kan du ansøge om og til hvad... 2 Hvilke uddannelser støtter fonden?...

Læs mere

Kan du få voksenelevløn?

Kan du få voksenelevløn? A-KASSE Kan du få voksenelevløn? Ledige over 25 år, der vil tage en sundhedshjælperuddannelse eller en socialog sundhedsassistentuddannelse APRIL 2017 Voksenelevordningen Er du fyldt 25 år og ønsker uddannelse

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Elevers rettigheder ELEVERNE

Elevers rettigheder ELEVERNE Elevers rettigheder ELEVERNE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til at lære dig. I overskriftform

Læs mere

Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e

Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e og scor kassen! Pjecen Send medarbejderne på VEU-uddannelse og scor kassen er udgivet af FoAs a-kasse i februar 2005. Pjecen henvender

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Elevuddannelser og voksenelevløn

Elevuddannelser og voksenelevløn Elevuddannelser og voksenelevløn Ældre og Sundhed har udarbejdet følgende notat vedrørende uddannelserne af social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistentelever. Baggrunden er udfordringer

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond

Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond Reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond Hvem kan søge Den Kommunale Kompetencefond?... 2 Hvilke arbejdspladser er omfattet?... 2 Ansøgningsfrist... 3 Hvor meget kan du søge om?... 3 Den

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Kan du få voksenelevløn?

Kan du få voksenelevløn? A-KASSE Kan du få voksenelevløn? Ledige over 25 år, der vil tage en social- og sundhedsuddannelse MAJ 2015 Voksenelevordningen Er du fyldt 25 år og ønsker uddannelse til: Social- og sundhedshjælper Social-

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

FOA Overenskomst 11. april Lockout på skoleområdet - spørgsmål og svar om elevers forhold

FOA Overenskomst 11. april Lockout på skoleområdet - spørgsmål og svar om elevers forhold FOA Overenskomst 11. april 2013 Lockout på skoleområdet - spørgsmål og svar om elevers forhold Indledning FOA får en del spørgsmål til elevernes rettigheder og forpligtelser under lockouten af lærerne

Læs mere

OK / OK for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter samt arbejdstid og koloni KL

OK / OK for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter samt arbejdstid og koloni KL Afdeling: PMF Fyn, 906 OK 13 61.01-60.11-63.11/1264 - OK for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter samt arbejdstid og koloni KL Krav til den enkelte overenskomst som afdelingen ønsker rejst. Løn

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007 FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgivere November 2007 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob skal ansættes på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

Kan du få voksenelevløn?

Kan du få voksenelevløn? A-KASSE Kan du få voksenelevløn? Ledige over 25 år, der vil tage en pædagogisk assistentuddannelse MAJ 2015 Voksenelevordningen Er du fyldt 25 år og ønsker uddannelse til: Pædagogisk assistent Du har mindst

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Hvordan bliver din virksomhed godkendt?

Hvordan bliver din virksomhed godkendt? Hvordan bliver din virksomhed godkendt? Kravene til at blive godkendt er forskellige fra uddannelse til uddannelse. Det faglige udvalg for din branche skal foretage godkendelse. DU KAN STARTE HER... Handel

Læs mere

LØNNINGER ved UiU 1. april Reguleringsprocenten på 1, fra 1. januar 2016 er stadig gældende.

LØNNINGER ved UiU 1. april Reguleringsprocenten på 1, fra 1. januar 2016 er stadig gældende. LØNNINGER ved UiU 1. april 2016 Reguleringsprocenten på 1,317798 fra 1. januar 2016 er stadig gældende. Du kan nedenfor læse om, hvad du skal have i løn. Lønnen for den enkelte vil være afhængig af hvilket

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Højesterets dom af 21. januar 2015

Højesterets dom af 21. januar 2015 LPnyt nr. 2015:1 Administration i elevsager efter Højesterets dom af 21. januar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 Hvordan skal der forholdes i aktuelle og fremtidige

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Fondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud.

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE 6 INDUSTRIENS OVERENSKOMST OG INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE 2 0 1 6 FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE n D A N S K E S E R V I C E S U D V I K L I N G S F O N D Formålet for Danske Services Udviklingsfond, DSU, er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj Kompetenceudviklings fonde - et fagligt værktøj 2 Indhold Kompetenceudviklingsfonde et fagligt og personligt værktøj s. 5 Kompetenceudviklingsfonde i din overenskomst s. 7 Kompetenceudviklingsfonde: IKUF

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER ved CSV pr. 1. januar 2017 Reguleringsprocenten er pr. 1. januar 2017 på 1,344646. Du kan nedenfor læse om, hvad du skal have i løn. Lønnen for den enkelte vil være afhængig af hvilket lønsystem,

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen

Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Juni 2014 Lærere på kommunale sprogcentre med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen Pr. 1. august 2014 er der nye regler for lærere ved sprogcentre, som har en gennemsnitlig arbejdstid på

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler

Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler Dato 24.07.2009 / j Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler Dato 07.12.2009 Det er et tilbagevende spørgsmål, hvilke vilkår en timelærer skal ansættes på, samt hvor mange gange en medarbejder

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

BPA Serviceniveau. Tidsforløb Det nye serviceniveau. Rådgivning og Visitationscenter Voksenhandicap Aarhus Kommune

BPA Serviceniveau. Tidsforløb Det nye serviceniveau. Rådgivning og Visitationscenter Voksenhandicap Aarhus Kommune BPA Serviceniveau Tidsforløb Det nye serviceniveau Tidsforløb 2011 Statsforvaltningen bekræfter serviceniveauet 2014 LOBPA indgiver ny klage August 2016 udtalelse fra Statsforvaltningen Oktober 2016 anmoder

Læs mere

OK 13. Afdeling: PMF Fyn, 906. Tema Krav Bemærkninger. KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER

OK 13. Afdeling: PMF Fyn, 906. Tema Krav Bemærkninger. KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER OK 13 Afdeling: PMF Fyn, 906 KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER Tema Krav Bemærkninger Anerkendende ledelse, evt. som fælles tværgående projekt Begrebet anerkendende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2)

Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2) 1 1. Personlige data Personnummer: Navn: Adresse: Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2) Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik 2012 Vejledende vilkår for freelancejournalistik Disse vilkår kan anvendes, hvor der ikke er indgået anden aftale med Dansk Journalistforbund. Alle takster er beregnet med henblik på at skabe reel lighed

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

Hvilke ansættelsesvilkår gælder for IGU? Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår i IGU

Hvilke ansættelsesvilkår gælder for IGU? Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår i IGU Hvilke ansættelsesvilkår gælder for IGU? Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår i IGU Indledning Denne folder beskriver, hvilke løn- og ansættelsesvilkår en flygtning eller familiesammenført,

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Alle typer ansættelser. vikariater Op til 6 ugers opkvalificering

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Alle typer ansættelser. vikariater Op til 6 ugers opkvalificering Luk op for nye jobmuligheder Brug jobcentrets forskellige tilbud som nøgle til at lukke op for nye jobmuligheder. Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Eksempler på jobrotation: Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK 2017 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene 3F Industrigruppen 1. Kompetenceudviklingsfondene 2. Grundlaget 3. Kompetenceudviklingsfondene er overenskomststof! - og reglerne er forskellige fra overenskomst til overenskomst Formål Fra Industriens

Læs mere

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner KOMMUNALT ANSATTE Arbejdstidsbestemte særydelser Arbejdstidsbestemte særydelser er de tillæg, der typisk er aftalt for gener og ulemper i forbindelse med arbejdet. De aftalte sær - ydelser er forskellige

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

LØNNINGER i folkeskoler 1. april Reguleringsprocenten på 1, fra 1. januar 2016 er stadig gældende.

LØNNINGER i folkeskoler 1. april Reguleringsprocenten på 1, fra 1. januar 2016 er stadig gældende. LØNNINGER i folkeskoler 1. april 2016 Reguleringsprocenten på 1,317798 fra 1. januar 2016 er stadig gældende. Du kan nedenfor læse om, hvad du skal have i løn. Lønnen for den enkelte vil være afhængig

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere