PrivathosPitalEt S K Ø R P I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PrivathosPitalEt S K Ø R P I N G"

Transkript

1 PrivathosPitalEt S K Ø R P I N G Stigende efterspørgsel - Nye faciliteter Fra sanatorium til privathospital Udvidet frit sygehusvalg Paradis for langrend Brystforstørrelse Range Rover En klassiker bliver til... Anæstesi - narkose - bedøvelse Sundhedssikring Knæ og hofte Fysioterapi Aros museum

2 P r i v a t h o s p i t a l E T S K Ø R P I N G Indhold Velkommen 3 Hospitalet 5 Stigende efterspørgsel - Nye faciliteter 6 Fra sanatorium til privathospital 8 Udvidet frit sygehusvalg 11 Paradis for langrend 13 Brystforstørrelse 17 Hidtil hurtigste og mest luksuriøse Range Rover 21 Range Rover Sport 23 En klassiker bliver til Anæstesi - narkose - bedøvelse 29 Hurtig vished og hjælp når kroppen gør knuder 33 Knæ og hofte 36 Fysioterapi 39 ARoS - Et oplevelseshus midt i byens puls 42 Privathospitalet Skørping A/S Himmerlandsvej Skørping Tlf Fax: Ansvarshavende redaktør: Jørgen Hill-Madsen, Cheflæge Produktion og annoncer: Media Link Postboks Padborg Tlf Tryk: CT Grafisk A/S Thurøvej Hobro Tlf Fax Forsidebillede: Privathospitalet Skørping

3 Velkommen Det er næsten blevet en regel, at man i nutidens danske samfund har forudfattede meninger om bestemte forhold. især politiske udtalelser og synsvinkler danner ofte baggrund for disse meninger, som med tiden har tendens til at udgøre sandheden. Mange postulater er dog uden dokumenteret baggrund, og hvad værre er, de bliver ikke gjort til genstand for kritisk vurdering. Nærmest reflektorisk modtages således meddelelser om økonomisk nedskæring eller fastfrysning og ændring af eksisterende rammer som noget negativt, noget, der forringer bestående forhold og noget, der er ødelæggende. De seneste årtier har vænnet os til, at f.eks. bedre uddannelse og service nødvendiggøres af tilførsel af flere ressourcer. statens, amters og kommuners promte løsningsforslag til manglende effektivitet og resultater er altid : flere økonomiske midler samt mere personale. Et forslag om at se på hvordan de eksisterende ressourcer udnyttes optimalt, hvordan arbejdsgange kan effektiviseres, og om man ved at afvige fra nugæl- dende regelmodeller kan imødekomme aktuelle ændrede behov, møder næppe ret ofte forståelse i den offentlige sektor. og dog... Midlet til forståelse synes at være konkurrence. Kan der pludseligt sammenlignes med og måles i forhold til en anden virksomhed, der tilbyder samme ydelse, bliver eventuel forskel i produktion, service og omkostninger synlige. Det er set inden for en del af de traditionelle offentlige monopoler, som de senere år har fået privat konkurrence. Eksempel herpå er statens Bilinspektion. her er det pludseligt blevet åbenbaret, hvad rettidig og kundeorienteret service betyder i forhold til konkurrencen. Nutidens borgere kræver også valgmulighed, og vil i tiltagende udstrækning selv bestemme hvordan eller af hvem serviceydelserne skal gives. Eksempel herpå er forældrenes stigende valg af privatskoler i undervisningen af deres børn. inden for sundhedssektoren findes endnu et markant eksempel som følge af befolkningens ret til valgmulighed mellem behandling på privathospital over for behandling i det offentlige sygehusvæsen, når det gælder overholdelse af behandlingsgarantien (se artikel i dette Magasin). siden loven trådte i kraft i sommeren 00 har mere end patienter gjort brug af denne valgmulighed, og tallet er stigende for hver måned... Det offentlige sundhedsvæsen har fået konkurrence! Når det gælder udførelse af operation skulle behandlingen gerne være af samme høje kvalitet i den offentlige sektor som i det private sygehusvæsen. her foruden konkurreres der på overholdelse af tidsfrister, information, servicering, patientomsorg, m.m. Det er ikke muligt at pege på præcis hvorfor, men fuldkommen naturlige forhold på privathospitalerne som dét, at have samme læge gennem hele behandlingsforløbet, at udnytte operationsstuerne effektivt f.eks. også i weekenderne, at sætte patienten i centrum samt at evaluere patientforløb, er nu pludselig blevet nye tiltag, som optager megen tid i debatten om at forbedre og effektivisere det offentlige sundedsvæsen På Privathospitalet skørping er vi overordentlig opmærksomme på og afhængige af, hvordan patienterne opfatter et behandlingsforløb fra først til sidst. hvert enkelt patientforløb er et svendestykke, som gerne skal give inspiration til hvordan og hvor, der er mulighed for yderligere forbedring. En i 005 foretaget undersøgelse omfattende mere end 900 patienter vedrørende tilfredsheden med privathospitalerne kan ses på hyperlink dk og specielt for Privathospitalet skørping på vor hjemmeside adressen findes på modsatte side. vurdér selv, hvordan vi lykkes med det. Med venlig hilsen PrivatHospitalet Skørping Jørgen Hill-Madsen, Cheflæge 3

4 PENSION TRYGHED SUNDHED BANK Med en Sundhedsforsikrin hos Skandia er du i de bedste hænder... :mennesker til forskel

5 Hospitalet hvor Danmark er smukkere er det slogan, som anvendes om det pragtfulde naturområde omkring rold skov og rebild Bakker i Nordjylland. Midt i det hele ligger Privathospitalet skørping smukt tilbagetrukket fra vejen mellem rebild og skørping. gøre behandlingen og indlæggelsen til andet end et hospitalsophold. hospitalets medarbejdere gør hver på deres måde alt, hvad d er skal til, for at patienten kan føle sig som gæst på et førsteklasses hotel. og der er tid til at kræse om patienterne. hospitalsbygningen blev opført i 1906 og rummede indtil midten af 1970-erne tuberkulose-sanatorium, men blev i 1991 taget i brug som privathospital. atmosfæren er fredfyldt allerede, når man kører op ad indkørslen. På afstand ses den imponerende hovedbygning, opført i en tid hvor detaljerne var afgørende. i umiddelbar tilknytning ligger en række bygninger, der i sanatorietiden bl.a. var liggehal for sanatoriets patienter, rummede bolig for hospitalets medarbejdere eller husede vaskeri og elektricitetsværk. ved nyindretningen af hospitalet er der taget hensyn til, at patienten skal føle sig så lidt sygeliggjort som muligt under opholdet. Når man åbner døren til receptionen træder man ind i en fornem hotellobby, - diskret møbleret med bløde lænestole og gulvtæpper i et farvevalg, der er afstemt med naturen udenfor. via store fløjdøre er der direkte adgang til terrasserne og parken. hospitalsgangene er ligeledes belagt med bløde tæpper og indrettet med små siddegrupper. Den store dagligstue med spiseafdeling giver mulighed for hyggeligt samvær med pårørende, med andre patienter - eller man kan finde sit eget stille hjørne efter behov. patienter, der f.eks. ønsker pårørende medindlagt på stuen eller patienter, der måtte have behov for kontor el. lign. under indlæggelsen. Desuden råder hospitalet over patienthotel med værelser og forplejning, hvor pårørende har mulighed for at overnatte. Den rolige og fredfyldte atmosfære går igen i dagens aktiviteter enten der er tale om konsultation, helbredsundersøgelse eller et operativt indgreb. På Privathospitalet skørping er patienten i centrum. Kirurgen og plejepersonalet er fælles om at Under opholdet, der også kan omfatte behandling ved fysioterapeut, er der for de oppegående patienter og deres pårørende gode muligheder for at nyde naturen udenfor. Den omkringliggende skov er velegnet til spadsereture, og rebild Bakker er nabo til skoven. servicefunktioner som køkken, vaskeri m.m. i umiddelbar tilknytning til hospitalet var en nødvendighed i datiden. i dag varetages disse funktioner på anden vis således, at hele Privathospitalet skørpings aktivitet er målrettet mod patientbehandling og pleje. hospitalet råder over 0 sengestuer, hvoraf de fleste er enestuer. alle er udstyret med moderne radio og tv samt telefon. til hver stue hører der et lækkert badeværelse og toilet med marmorbeklædte vægge. stuerne er møbleret i samme smagfulde stil som lobbyen og dagligstuen. hospitalet råder desuden over en suite, - en større sengestue med tilhørende opholdsstue. Denne er til rådighed for 5

6 Stigende efterspørgsel - Nye faciliteter Af Jørgen Hill-Madsen, Cheflæge, HD i det frie marked er udbud og efterspørgsel faktorer, som ideelt søger at være i balance. Forholdet er som to vægtskåle, og enhver planlægger tilstræber sædvanligvis, at der ikke opstår for stor ubalance. imidlertid véd planlæggerne alt for godt, hvor svær netop denne øvelse er. Efterspørgslen af bestemte ydelser kan være en variabel størrelse og ændrer sig over tid og oftest ændrer ydelsen tillige karakter, som tiden går. Dette er basale forhold inden for produktion, handel og service. hvis udbuddet overskrider efterspørgslen er ressourcerne anvendt forkert, men hvis efterspørgslen ikke kan imødekommes, opstår der mangel, kødannelse og ventetid, ligesom alternative løsninger tages i brug. Nye situationer og pludseligt opståede behov er oftest årsag til, at de mest kreative løsninger findes. Præcis de samme forhold gør sig gældende når det gælder sygdomsbehandling. Bedre diagnostik, bedre behandlingsmetoder, ny medicin, ændring af befolkningssammensætning, ændring af aldersfordeling og befolkningens ændrede krav til sundhedsydelser medfører, at planlægning på lidt længere sigt er en næsten umulig opgave. Det offentlige sundhedsvæsen søger at tilpasse ressourcerne bedst muligt, men det er en proces som er langsommelig og omstændelig, og målene flytter sig uophørligt. Et tiltag for at opnå større overblik og muligvis bedre effektivitet er regionsplanen med 5 landsdækkende sygehusområder, som træder i kraft i 007. Et andet tiltag for at udnytte ekstra ressourcer er medinddragelsen af privathospitalerne i bestræbelserne på at nedbringe ventelister på operative behandlinger. ved delvist at overlade behandling af ventelistepatienter til privathospitalerne frigøres kapacitet i det offentlige sygehusvæsen til at koncentrere sig om akut behandling, kræftbehandling, organtransplantation, specielle sygdomme o.s.v. Det er i sig selv nytænkning inden for offentlig sundhedsplanlægning, at man udliciterer operative behandlinger i større omfang, og - naturligvis forudsat at krav til kvaliteten og øvrige normer er opfyldt overlader til aktørerne at udføre disse opgaver til en aftalt honorering. På denne måde spiller man en del af boldene vedrørende planlægning, fordeling af ressourcer, investeringer, overholdelse af tidsfrister m.m over til de private hospitaler uden selv at skulle være ansvarlig. således bliver det ovenfor anførte vedrørende efterspørgsel og udbud yderst relevant. ge tilskud, bevillinger eller støtteordninger. For offentligt henviste patienter modtager vi en forudbestemt ydelse pr. behandlet patient afhængig af den pågældende behandling. Denne ydelse er af det offentlige sat lavere end den tilsvarende ydelse, de offentlige sygehuse modtager - for den samme behandling! og hvor offentlige sygehuse herudover får penge til varme, strøm, husleje, nyt apparatur, ombygning og vedligeholdelse m.v. samt moms, skal dækning af disse omkostninger hos os findes indenfor den nævnte behandlingsydelse. Det stiller helt specielle krav til dét, at anvende ressourcerne rigtigt samt til, at vi er effektive, gør tingene rigtigt samtidig med, at patienterne føler sig op- Privathospitalet skørping er en privat virksomhed uden offentli- 6

7 timalt behandlet og serviceret. Hvis ikke, eksisterer PrivatHospitalet Skørping ikke længe. Siden etableringen i 1999 har PrivatHospitalet Skørping udviklet sig til et af landets største privathospitaler. Fra en start med mindre forhold, nogle få læger og det nødvendigste udstyr er grænserne udvidet betragteligt, antallet af specialer og speciallæger er vokset og udstyr og apparatur er udskiftet og nyanskaffet til højeste standard. Hele den fireetagers, klassiske hospitalsbygning er udnyttet. Udvidelserne er planlagt og gennemført i takt med at behovet er dokumenteret og vedvarende. Således blev i sommeren 2005 en helt ny ambulatorieetage på 600 m2 taget i brug. Den rummer reception, modtagelse, administration, 6 specialambulatorier til for- og efterundersøgelse, ny røntgenafdeling samt laboratorium. Den nævnte udvidelse og flytning af lokaler har frigjort kvadratmetre, som har muliggjort renovering og etablering af nyt operationsafsnit med 4+3 opvågningssenge foruden den eksisterende opvågningsstue med 3 senge. Operationsstuerne er opgraderet og der er tilføjet en større 3, specialudstyret operationsstue, således at faciliteterne mere end opfylder alle krav til de specialoperationer, der udføres. 400 m 2 kontoretage er ombygget til patienthotel, mødelokale, personalefaciliteter samt vagtværelser. Endelig er 400 m2 hidtil uudnyttet areal under planlagt indretning til endnu et nyt sengeafsnit med 8 sengestuer alle med eget bad og toilet samt radio, tv og telefon i overensstemmelse med Hospitalets sædvanlige standard og arkitektur. Sådanne udvidelser og omstruktureringer foretages ikke med hovedet under armen. Hospitalets indretning og organisation er nøje tilrettelagt ud fra de indgreb, vi har specialiseret os i, og hvor samtidig efterspørgslen er stor. Sideløbende hermed, er vi opmærksomme på, hvor nye behov er ved at opstå. I sådanne situationer undersøger vi mulighederne for at tilpasse Hospitalet og finde ekspertisen til nye tiltag. PrivatHospitalet Skørping tilbyder kontinuerligt en vifte af behandlinger indenfor hvilke, vi har den største ekspertise og rutine. Mange af behandlingerne er store og komplicerede indgreb, som ellers kun udføres på universitetshospitalerne. Hele processen fra forundersøgelse, gennem behandlingen, plejen, efterforløbet og til og med afslutningen skal være topprofessionel. Det kan forekomme, at vi på forespørgsel må sige nej til en operation, men det skyldes så netop, at vi ikke i det pågældende tilfælde kan tilbyde nævnte topprofessionelle behandling. Indsatsen og ressourcerne, de menneskelige såvel som de økonomiske, bliver uophørligt placeret der, hvor behovene er størst, og hvor vi kan være blandt de bedste. 7

8 Fra sanatorium til privathospital Dette er historien om hvordan et tuberkulosesanatorium blev til Privathospitalet skørping. Men samtidig er det et hundredeårigt tilbageblik i historien samt et indblik i tidens ændrede krav til sundhed og behandling. Den 5. august 1906 ankom den første patient til det nyopførte tuberkulosesanatorium i skørping. sanatoriet tilhørte Nationalforeningen til tuberkulosens Bekæmpelse, som ejede og drev en række lignende sanatorier rundt om i landet sanatorierne blev alle placeret ved kysterne eller i udkanten af skovområder langt fra forurening, da frisk luft var en væsentlig faktor i datidens behandling af folkesygdommen tuberkulose. i første halvdel af 1900-tallet fandtes ingen terapi direkte rettet mod sygdommen, som skyldes tuberkelbacillen. Denne spredes oftest som dråbeinfektion, inhaleres til og vokser i lungerne og optræder hyppigst som lungetuberkulose. sygdommen kan senere også angribe andre organer, men medfører en generel svækkelse og er ofte dødelig efter kortere eller længere tid. Datidens boliger i byerne var for en stor del usle, fugtige og dårligt isolerede lejligheder. Man boede tæt sammen og samtidig var maden ikke altid tilstrækkelig lødig, hvorved mange mennesker var fejlernærede forhold, som tilsammen giver gode betingelser for smitte og vækst af tuberkulose. Formålet med sanatorierne var at tilbyde tuberkuloseramte patienter ophold under gode forhold, hvorved deres almentilstand kunne bedres. Det indebar god forplejning med optimal kost, tørre og rene forhold og først og fremmest frisk luft a.h.t. lungefuktionen og vejrtrækningen. Et ophold på et af Nationalforeningens sanatorier kunne strække sig over lang tid og patienterne blev ikke helbredt, men opnåede at få en bedring i deres almene tilstand og sygdom, hvilket tillod dem at vende tilbage til hjemmet ofte for en stund indtil de atter måtte indlægges på sanatorium. Et sanatorium var et helt lille samfund. sanatoriet i skørping var næsten selvforsynende. For at kunne behandle op til hundredeogfyrre patienter ad gangen krævedes et stort plejepersonale, læger, køkkenpersonale, tjenestefolk, håndværkere, m.m. sanatoriet rådede over eget vaskeri, tjenesteboliger, husdyr, køkkenhave og havde egen el-forsyning noget som skørping by måtte vente på. sanatoriet fungerede efter sit formål i første halvdel af århundredet. Der er mange gode historier fra tiden - ikke mindst fra perioden under anden verdenskrig, hvor hospitalets tag var bemalet med røde kors og samtidig husede frihedskæmpere i kælderen, da tyskerne p.gr.a. smittefare ikke turde komme på sanatoriet. Efter krigen medførte nye effektive kemoterapeutiske behandlingsmetoder samt mulighed for at vaccinere mod tuberkulose, at behovet for sanatorieophold hurtigt mindskedes, og i 1960-erne ophørte sanatorievirksomheden. sanatoriet i skørping overgik herefter til at modtage patienter til genoptræning og efterbehandling fra sygehusene i Nordjyllands og Århus amter. Denne virksomhed fortsatte til sidst i 1980-erne, hvor også det sluttede. sanatoriet har naturligvis gennem tiderne haft stor betydning for skørping og området. Mange mennesker i de nævnte amter kender til personer, som enten har været patient eller personale på sanatoriet i skørping endog i tiden med tuberkulosebehandling. Næste kapitel i sanatoriets historie begynder i Et konsortium køber sanatoriekomplekset af Nationalforeningen. Efter istandsættelse af dele af den oprindelige hospitalsbygning og med 8

9 Hospitalets specialer I DAG Anæstesiologi Lokal- regional- og helbedøvelse Fysioterapi og Idrætsklinik Genoptræning, massage, behandling af idrætsskader Gynækologi Underlivsoperationer, ultralydscanning, fosterscanning, generel gynækologi Helbredsundersøgelser Forebyggende helbredsundersøgelser Neurokirurgi Discusprolaps, m.m. Organkirurgi Laparoskopisk kirurgi, generel kirurgi, herniotomi, galdeoperationer, m.v. Ortopædkirurgi Rheumakirurgi, håndkirurgi, fodkirurgi, generel ortopædi Skulder-, knæ- og hoftealloplastik. Artroskopisk kirurgi, skulder, knæ, menisk, korsbånd, idrætstraumatologi Plastikkirurgi Kosmetisk kirurgi, ansigtskirurgi, brystoperation, fedtsugning, øjenlågskorrektion, m.v. Radiologi Mammografi, ultralydscanning, generel radiologi Rygkirurgi Cervical og lumbal stenose-, discus- og desekirurgi Speciallægeerklæring Ryglidelser, m.m. Øjenkirurgi Øjenundersøgelse, operation for bl.a. grå stær, m.m. hjælp til indretning fra Stinne og Martinus Sørensens Fond åbner en initiativrig overkirurg i 1991 Dansk Ortopædisk Center. Tidspunktet er i pionértiden for privat sygdomsbehandling. Større egentlige privatklinikker er ukendte i Danmark, hvor sundhedsydelser er et offentligt monopol. Dansk Ortopædisk Center er en succes, men må af forskellige årsager lukke nogle år senere. Efterfølgende tiltag med privat hospitalsdrift mislykkes og først efter 1999, hvor det nu værende PrivatHospitalet Skørping A/S etablerer sig i de oprindelige lokaliteter, kommer der for alvor aktivitet i den gamle hospitalsbygning. Hvor behandlingen på Sanatoriet i Skørping var et spørgsmål om pleje, ernæring, frisk luft og bedring af patientens tilstand, er behandlingen på PrivatHospitalet Skørping præget af højteknologi, præcision og helbredelse. PrivatHospitalet har siden starten i 1999 i takt med efterspørgslen udvidet behandlingstilbudene, og der har været behov for at udnytte alle de fysiske rammer, hvorfor hele den oprindelige hospitalsbygnings m2 nu er totalt istandsat og taget i brug. Ringen er således sluttet fra hvad der i 1906 var Tuberkulosesanatoriet i Skørping til dét, der i dag 100 år senere - er PrivatHospitalet Skørping. PrivatHospitalet Skørping er et topmoderne udstyret og indrettet behandlingscenter, hvor arkitekturen ude og indretningen inde lægger vægt på at få patienten til netop ikke at føle opholdet som et sygeforløb, men snarere som et behageligt hotelophold. For at imødekomme tidens krav til behandlingseffektivitet og kvalitet, er det nødvendigt at være helt på forkant, hvad angår Hospitalets kerneområde : lægefaglig ekspertise, behandling, plejetiltag og personlig servicering. Men også funktioner som forplejning, linnedvask, IT m.m må prioriteres højt. For fuldstændigt at kunne koncentrere indsatsen om patientbehandling er disse sidstnævnte funktioner i dag udliciteret. Siden 1999 har der været en støt stigning i antallet af patienter, som ønsker behandling på PrivatHospitalet Samtidig har udviklingen i dansk sundhedspolitik medført, at det offentlige monopol for sygdomsbehandling og sundhedsydelser er brudt, hvilket har givet mulighed for samarbejde med den offentlige sygesikring specielt ved afvikling af ventelister på kirurgisk behandling i offentligt regi. PrivatHospitalet Skørping er i dag et af landets største privathospitaler, og tilbyder kirurgisk behandling inden for en lang række specialer. En stab på mere end 60 personer har som mål at sikre den mest optimale behandling, pleje, optræning og service for vore patienter. Der modtages privatbetalende patienter, forsikringsdækkede patienter samt patienter henvist fra de offentlige sygehuse. PrivatHospitalet Skørping har aftale med sygesikringen danmark og med danske og udenlandske forsikringsselskaber samt med Amtsrådsforeningen. 9

10 DIN LOKALE ERHVERVSPARTNER Vi er tæt på dig, og tæt på hvor tingene sker. Har du brug for en lokal erhvervspartner, der kan træffe en hurtig beslutning, så kontakt os. sparhim.dk

11 Udvidet frit sygehusvalg 2-måneders reglen om behandlingsgaranti Er De henvist til behandling på et sygehus i Deres eget amt og er der mere end måneders ventetid på behandling på sygehuset og de sygehuse, amtet plejer at samarbejde med, bliver Deres valgmuligheder udvidet. De har mulighed for - ved henvendelse til den pågældende afdeling vederlagsfrit at vælge forundersøgelse/behandling på privathospital, hvis ventetiden her er kortere. Privathospitalet skørping har indgået samarbejde med amtsrådsforeningen om nedbringelse af ventelisterne. samarbejdsaftalen tilpasses løbende og omfatter aktuelt tilbud om behandling inden for : Gynækologi (indgreb på livmoder, æggeleder, æggestok, m.m.) organkirurgi (indgreb på galdeblære, godartet knude i bryst, visse former for brok, hæmorroider, m.m.) ortopædkirurgi (indgreb på skulder, albue, arm, hånd, knæ, fod, kikkertoperation, m.m. skulder- knæ- og hofteprotese) plastikkirurgi (korrektion af hud, maveskind, m.m. (ikke kosmetisk kirurgi)) rygkirurgi (diskusprolaps, slidgigt, stabiliserende rygoperation, discusprotese) røntgen (visse røntgen- og scanningsundersøgelser) Øjenkirurgi (grå stær) opfyldes ovennævnte kriterier, og ønsker De behandling andetsteds, kan De muligvis vælge behandling på Privathospitalet skørping. De kan få oplyst, om vi tilbyder behandling af netop Deres lidelse, ved at forespørge på den afdeling, hvor De er opført på venteliste eller rette henvendelse direkte til os. i bekræftende fald kan de bede afdelingen fremsende henvisning til os, og vi vil herefter overtage den videre behandling. De kan få yderligere oplysninger på amtsrådsforeningens hjemmeside: hyperlink sygehusvalg.dk eller hos Patientvejledningen i Deres amt. indenrigsministeriet har udgivet en pjece Frit valg af sygehus, hvor De kan læse nærmere om udvidet frit sygehusvalg. Pjecen findes bl.a. hos de praktiserende læger og på apotekerne. 11

12

13 Paradis for langrend omgivet af et fantastisk, norsk vinterlandskab nyder vi hinanden, livet og naturen. Vi vrider os dagligt rundt i sneen, imens kroppene ryster af latterkrampe. Det indre legebarn får rigelig med udfoldelsesmuligheder i løbet af de tre dage, vi tilbringer ved sjusjøen. God start langrendsskiene glider ned i de to lange spor, som en venlig nordmand har præpareret i sneen. Foran os venter kilometer efter kilometer gennem urørt, norsk natur. skistavene gøres fast med remme omkring håndleddene, for uden dem er det ikke nemt at bevæge sig hen over sneen. Blikket rettes fremad. Klar, parat, start. Den ene fod føres fremad, imens der sættes fra med skistaven i modsatte side. så den anden fod. vi er blevet forklaret, at langrend kan sammenlignes med at løbe, og inden længe finder vi rytmen. af sted går det med god fart gennem et snedækket, solbelyst sceneri, som bestemt er værd at skrive hjem om. Panden bliver let fugtig og samtidig breder en følelse af ekstremt velvære sig gennem kroppen i takt med, at blodet iltes med frisk fjeldluft. har centrifugalkraften rottet sig sammen med tyngdekraften om at bringe os ud af balance. Bakken er hverken specielt stejl eller lang, men alligevel ender vi med hovedet i sneen. vi morer os kosteligt over styrtet, som skal vise sig at blive det første af mange. Ny udfordring siden teenageårene har vi været på adskillige skiferier på alpine skicentre i Østrig, Frankrig og italien, men i år var der enighed om, at der skulle prøves noget nyt. slalom blev skiftet ud med langrend. liftkort blev skiftet ud rejsefakta turen dertil Det nemmeste er at tage færgen (www.colorline.dk eller www. stenaline.dk) til oslo og at køre derfra mod lillehammer. Et stykke før lillehammer kommer en afvisning mod sjusjøen. læs mere om området på og Byens højde over havet 830 m Nærmeste by lillehammer (der går busser). sæson sneen kommer som regel i oktober og ligger frem til maj. Bolig vi boede på sjusjøen høyfjellshotell (www.sjusjoen-hotel.no). Der er også mulighed for at leje egen hytte. skileje og skiskole leje af et sæt komplet langrendsudstyr (eks. beklædning) koster i nabolaget af 100 kroner pr. dag. skiskole kan fås for omkring 50 kroner for voksne og 00 for børn (fire timer). alternative aktiviteter Elgsafari, hundeslædekørsel og kanefart. Efter en lille halv times skiløb er selvtilliden ved at være god. indtil nu er ingen styrtet, men så kommer dagens første store udfordring. Foran os truer en bakke. vi bliver stående på kanten og overvejer, hvordan vi skal komme ned, imens vi bider os lidt usikkert i læben. Det er som om afgrunden suger os til sig. Det skal prøves, og vi sætter i gang. Der kommer overraskende hurtigt fart på, imens vi glider nedover uden større kontrol over skiene. På urimeligste vis Vejret er i top og udsigten over området er fænomenal. Der er lykken at være af sted på langrend. 13

14 en i vandret position med latterkrampe adskillige gange i løbet af dagen. En forkert bevægelse på ved ned ad bakken bliver hurtigt straffet. Vi lander på hovedet i sneen og rejser os med store grin malet i ansigterne. med geografiske kort og skibriller blev skiftet ud med solbriller. Skiløbet sydpå var begyndt at blive kedeligt. Vi løb fejlfrit ned af pisterne gang efter gang. Ingen overraskelser eller uventede udfordringer. På turen til Sjusjøen lærer vi hurtigt, at selv rutinerede slalomløbere kommer til kort, når de skal på langrend for første gang. Det er næsten som at skulle lære at gå igen. Det er herligt at blive udfordret på ny, og vi finder os selv liggende i sne- Desuden står man selv for at finde vej gennem landskabet, og der er ingen irriterende ventetid i lange køer foran lifterne. Vi nyder friheden til selv at bestemme. Skilæreren forklarer os, hvordan kroppen delvist bremser og delvist balancerer på vej ned ad bakke. I løbet af de næste timer lærer vi teknikken, som i sidste ende ikke er så svær endda. Norges ypperste Langrendsløjperne i området omkring Sjusjøen hører officielt til blandt verdens bedste, og når man glider ud over vinterlandskabet, er man ikke i tvivl om hvorfor. Området blev betydeligt udbygget i forbindelse med vinter-ol i Sjusjøen egner sig særligt godt til familieture. Her er nemlig oplevelser og sjov for alle aldre. I dag er der over 300 kilometer præparerede løjper. Med andre ord vil man kunne løbe på ski i flere dage uden at se det samme sted to gange. På vores ophold går det hurtigt op for os, hvor stort området er. Naturen er ganske enkelt ubeskrivelig, og alligevel fortjener den et forsøg på det. Alt er dækket i et tykt lag sne, som laver bløde, hvide former overalt i landskabet. Luften er klar, kølig og tør, og himlen er høj. Her er ingen smog, ingen røg og ikke en lyd. Sneens konsistens er perfekt til skiløb, og det knaser herligt under fødderne, når man bevæger sig rundt. Midt på eftermiddagen bliver himlen rødlig og en enorm, ostefarvet måne titter frem i horisonten. Julestemningen sniger sig langsomt helt ind i sjælen. Alle muligheder Efter at have nydt tre dages langrend hører vi, at Sjusjøen har bygget et nyt alpint skicenter med to pister. I flere dage har vi kæmpet os frem over sneen ved egen kraft. Benene er ved at være godt brugte, så tanken om at tilbringe en dag med at blive trukket op med lift og derefter suse ned ad pisterne er atter tiltalende. Vi beslutter os for at bruge en eftermiddag på at prøve det nye anlæg af. Sjusjøen Skicenter er placeret omkring seks kilometer fra centrum og dermed lige midt i langrendsområdet. Her er tale om et klassisk, moderne skicenter med alle de fornødne faciliteter. Pisterne er gode og lifterne effektive, så der er ikke meget ventetid. Der er action nok til at tilfredsstille de fleste. Det er placeringen af skicentret, som er dets største styrke. Tag langrendsskiene på uden for hytten om morgen og kør ned til lifterne. Lad de ældste af ungerne leje slalomski og send dem trygt af sted på pisterne, imens resten af familien drager på langrendstur. Hen på eftermiddagen kan familien mødes igen og drage tilbage til bjælkehytten, den varme kakao og råhygge foran pejsen. Efterhånden som dagen forløber, bliver vi langt mere fortrolige med skiene og ikke mindst balancen. Selvtilliden vokser og løjpen bringer os vidt omkring. I Sjusjøen er der mulighed for at tilfredsstille alles behov, uanset om man er til fart eller naturoplevelser, og det gør området særdeles velegnet til familieture. 14

15 Connected Thinking* * Et udtryk for den måde vi løser opgaver på og tilstræber at bibringe vores kunder værdi ud over det forventede PricewaterhouseCoopers. M&C

16 a st e l t o n st a t e o f m i n d AJ Stempelkande, termoeffekt Design: Ar ne Jacobsen Kr ,00 Nu introducerer designhuset Stelton den elegante AJ stempelkande. Kanden er dobbeltvægget og holder på varmen, så både smag og temperatur er perfekt, når kaffen har trukket. Yderligere information kan findes på www. stelton. com

17 Brystforstørrelse Jørgen Hill-Madsen, speciallæge i plastikkirurgi Brystet har til alle tider været kvindens ultimative attribut og fokus for maksimal interesse såvel fra mandlig som fra kvindelig side. i plastikkirurgisk konsultation på Privathospitalet skørping er op mod halvdelen af alle henvendelser omkring kosmetisk kirurgi i dag forespørgsel vedrørende korrektion af det kvindelige bryst. trenden har specielt været stigende gennem de sidste femseks år og denne omstændighed afspejler flere forhold: variationen i størrelse og form af brystet er næsten uden grænser - og opfattelsen af disse to faktorers indbyrdes forhold er ikke éntydig. Desuden spiller tiden og moden og ikke mindst kvindens alder en rolle i vurderingen af brystets udseende. opfattelsen af hvordan kvindekroppen bør se ud afspejles traditionelt i skulpturen og malerkunsten. Det ses, hvordan specielt fedtfordelingen og formen veksler gennem tiderne. skal man opfatte græske statuer af kvinder (gudinder) som datidens ideal, ser man en figur ikke overvægtig og ikke mager men med normalt forhold mellem over- og underkrop og med en fedtfordeling, som viser kvindekroppens bløde konturer. senere - særligt i malerkunsten - bliver kvindeformerne væsentlig mere svulmende med runde maver og lår, men stadig med fokus på normalanatomien og uden overdreven proportionsforvrængning. Før brystforstørrende operation Nutidens kvindeideal fjerner sig derimod mere fra det normalanatomiske og bevæger sig i retning af et kunstigt frembragt produkt med proportionsforvrængning af, og fokusering på specifikke legemsdele. En af disse legemsdele er det kvindelige bryst. oldtidens marmorstatuer af kvinden og malernes portrættering af kvindekroppen i tallet modsvares af nutidens Barbie-dukke samt tegneseriernes stiliserede kvindetyper med hvepsetalje, overdrevent lange ben og struttende bryst i overstørrelse. Godt hjulpet på vej af tidens underholdningsindustri synes en del af vejen til succes at ligge i brystets størrelse. specielt i Samme pige efter operation Usa er det attraktivt, at omgivelserne véd og kan se, at brystet er forstørret, og kendte personer og idoler oplyser som noget helt naturligt hvilken størrelse brystimplantat, de har for øjeblikket. En sådan indstilling til normer smitter helt forklarligt af på publikum og resultatet viser sig i øget behov og efterspørgsel for at ligne idolerne. Ejendommeligt nok betyder det æstetiske og harmoniske i mange tilfælde mindre, ligesom evt. risici og bivirkninger ikke kommer med i overvejelserne. Mulighederne for korrektion af det kvindelige bryst ligger inden for løft af brystet, formindskelse af brystet samt forstørrelse af brystet. hovedparten af stigningen i henvendelserne skyldes ønsket om brystforstørrelse. Det kvindelige bryst består udenfor graviditet og ammeperiode af fedt, bindevæv og udførselsgange placeret i to sideliggende områder på forsiden af brystkassen. Placeringen på hver side følger de to mælkelister, som findes hos de fleste pattedyr og som løber fra armhulen til lysken. hunde, katte, grise m.v. har mange brystkirtler på hver side langs denne linie; mennesket har kun én på hver side normalt. Det er slet ikke sjældent, at der findes en lille bule fortil i armhulen eller en skønhedsplet under brystet, som vokser under graviditet og amning og disse er små anlæg til flertallige bryster og brystvorter, ganske i overensstemmelse med vort tilhørsforhold blandt pattedyrene. Brystets placering på mælkelisten er også afgørende for hvor højt folden under brystet befinder sig, og ofte er denne højde ikke ens på de to sider hvorved der kan være en sideforskel på flere cm med en ret markant højdeforskel på hø. og ve. bryst til følge. Mellem hø. og ve. bryst er der sædvanligvis en kavalergang på 1 til 1.5 cm, hvilket demonstreres ved at skubbe brysterne sammen i midtlinien. i sideplanet når brystet til en lodret linie ned gennem armhulens forreste afgrænsning. herved kan overarmene bevæges frit fremad uden at blive hæmmet af brystet. Placeringen af brystets volumen følger sædvanligvis et helt bestemt mønster især før brystet har ammet: lægger man et kryds med en lodret og en vandret linie gennem brystvorten er det 17

18 største volumen at finde i den nederste og yderste kvadrant, det næststørste i nederste, inderste kvadrant, så i øverste, yderste, og slutteligt i øverste, inderste kvadrant. Dette bevirker, at brystet er let hult (konkavt) over brystvorten og rundt og fyldigt (konvekst) under brystvorten, hvor størstedelen af brystvolumen befinder sig. Selve brystvorten er placeret på brystets toppunkt og peger lige frem og let udad eller let opad. Størrelsen af brystet kan alene af de beskrevne, ovenstående grunde variere meget. Brystkassens størrelse skifter i takt med højde, vægt og kropsbygning og brystets grænser og størrelse skifter med. Personens arveanlæg og fedtfordeling spiller her foruden en væsentlig rolle Afhængigt af brystets mængde af fedt samt bindevævets struktur vil brystet blive større af omfang når volumen øges, men grundet den større vægt også mere dråbeformet som størrelsen tiltager. Dette er i overensstemmelse med naturlovene. Det er derimod ikke i overensstemmelse med mange kvinders opfattelse af hvordan brystets udseende burde være! Man mener, at udseendet bør være mere som to halve grapefrugter eller helst meloner man bør selv uden tøj se ud, som om man har push-up BH monteret. Det er her især de helt unge piger, der har denne (fejl)opfattelse og ejendommeligt nok ofte dem, der har den mest faste og ideelle facon i normalstørrelse. Andre kvinder kommer med helt realistiske forestillinger om hvordan de gerne vil se ud. Der er kvinder, som efter et par ammeperioder ønsker fordums fylde, og kvinder, som altid har haft brystvolumen eller facon ude af proportion med kroppen. Man kunne mistænke, at kvinderne er udsat for et pres fra mandlig side, men det er yderst sjældent at de mænd, der ledsager kvinderne, synes det er en god idé. Patienten har næsten altid en forestilling om, hvordan brystet Før brystforstørrende operation skal se ud. Det er plastikkirurgens opgave at vurdere, om denne forestilling rent teknisk kan realiseres, om risikoen derved på kort og lang sigt samt at rådgive om bivirkninger, men også at rådgive om, hvad der anatomisk og æstetisk passer den pågældende kvinde bedst. Her er det interessant, at eksempler på optimalt anatomisk og kirurgisk resultat demonstreret på fotos ofte ikke udløser anerkendelse hos kvinden. Man skulle umiddelbart forvente, at kvinderne når de finder behov for korrektion ville søge at opnå så fuldkommen anatomisk brystfacon som muligt. Her tager man fejl i overraskende mange tilfælde, idet der ofte selv medbringes fotos af mindre heldige resultater af udført brystforstørrelse men hvor aktuelle patient ønsker at se ud som billedet! Man er som plastikkirurg i den situation, at rådgives der i retning af at tænke langsigtet både hvad størrelse og facon angår og anbefales det at se på evt. øget risiko og komplikationsfare, så mødes man ofte af utilfredshed og vrede. Nogle og det er især de unge piger har enten ikke modenheden eller evnen til at forstå konsekvenserne af det, de forestiller sig. Samme pige efter operation Udgangen bliver så, at man afslår at behandle patienten hvorefter denne næsten altid søger behandling andetsteds og ofte i kredsen af ikke-autoriserede plastikkirurger, som giver patienten dét, hun vil have. Ikke sjældent sidder hun igen i konsultationen kortere eller længere tid efter med et resultat, hun alligevel ikke er tilfreds med, og det er så en ringe trøst at skulle gentage dét, der oprindeligt blev sagt. Det er i sagens natur uheldigt, idet de fleste brystforstørrende indgreb udføres grundet patientens ønske om større selvværd. Det er formodentlig på bl.a. denne baggrund, at Sundhedsministeren har taget initiativ til at skærpe reglerne for hvornår og af hvem, der må udføres kosmetiske indgreb. Der bliver stillet krav til autorisation og specialuddannelse i plastikkirurgi samt relevant efteruddannelse i kosmetisk kirurgi, der bliver skærpede krav til den information, patienten skal gives, der skal være en passende betænkningstid, og der kommer regler for den opfølgning og varetagelse af evt. komplikationer, der bør gælde. Desværre er der ingen nedre grænse for hvor unge piger, der må behandles med brystforstørrelse. Foranstående er alt sammen en velkommen skærpelse, men også en nødvendighed, da antallet af behandlere i gråzoneområdet er øget stærkt, og da man som patient ikke altid skal gå efter de flotteste annoncer. Grundlæggende er et brystforstørrende indgreb en permanent og radikal forandring af kroppen. Det kræver sufficient information omkring positive såvel som negative sider i forløbet og kræver betænkningstid samt modenhed for at kunne overskue følgerne her og nu og på lang sigt. Fokusering på andet end bryststørrelsen samt tillid til den seriøse rådgivning, der gives, bør være grundpillerne i et succesfuldt behandlingsforløb. Et brystforstørrende indgreb er ikke at sammenligne med at få ny frisure hos frisøren. Ikke-korrekt udført operation. 18

19 POULSEN SILKEBORG RANDERSVEJ 6 E DK-8600 SILKEBORG TEL

20 CH_ 24 / 1950_ Tel _ carlhansen. com_ Bella Center stand B6 117_ www. carlhansen. com D O G B I T E. D K / P h o t o : L a r s e n f o r m. c o m

21 Hidtil hurtigste og mest luksuriøse Range Rover Kompressormotor med knap 400 hestekræfter, det mest raffinerede interiør nogensinde - i den mest støjsvage kabine nogensinde - nye karakterfulde designdetaljer, et væld af nye udstyrsmuligheder samt avanceret undervogn som optimerer køreregenskaberne. range rover model 006 er skabt i respekt for den nærmest ikonagtige status, bilen har opnået gennem 35 år. Dens ydre er fortsat præget af spillet mellem de markerede vertikale og horisontale linier. i kabinen er luksusfornemmelsen fortsat fremherskende. Under motorhjelmen er motorkraften som altid tilstrækkelig, og køreegenskaberne er i en klasse for sig - både onog off-road. Det nye er, at land rover har skruet op på alle parametre, så range rover fortsat er verdens mest fuldendte luksus suv. Eller sagt med land rover s administrerende direktør, Matthew taylor s ord: Med dette nye, endda mere raffinerede flagskib for vores mærke mener vi, at verdens til dato bedste luksus suv er blevet lidt bedre. range rover 006 differentiere sig endvidere klart fra range rover sport, den femte land rover. range rover er vores luksus suv, mens range rover sport er vores performance suv, siger Matthew taylor. Nyudviklede V8 motorer range rover 006 introduceres med tre motorer, hvoraf to v8 benzinmotorer er nye. Det tredje alternativ er den hidtidige 3,0 liters turbodieselmotor. supercharged modellens kompressormotor med knap 400 hestekræfter gør 006 modellen til den mest kraftfulde range rover nogensinde. Den yder 400 hestekræfter ved omdrejninger pr. minut og har et maksimalt drejningsmoment på 560 Nm, som er til stede ved omdrejninger pr. minut. Motoren sender range rover op på 100 km/t på blot 7,5 sekunder, og tophastigheden er 10 km/t. til disse ydelser skal lægges den formidable trækkraft på basis af det høje moment. Den anden v8 er med almindelig indsprøjtning yder 305 hestekræfter ligeledes ved omdrejninger pr. minut. Det maksimale drejningsmoment er 440 Nm, accelerationen fra km/t sker på 8,7 sekunder, og tophastigheden er 00 km/t. Motorerne, der kommer fra Jaguar, er specielt udviklet til range rover, så de har et højere drejningsmoment ved lavere omdrejninger og kan operere ved ekstreme hældninger under vanskelige off-road forhold. De har fået yderligere beskyttelse mod støv, stenslag og vand. Endvidere er ydelserne generelt optimerede, og brændstofforbruget reduceret. Begge er letvægtsmotorer og anvender avanceret drejningsmomentbaseret motorstyring, som sammen med elektronisk styring af gasspjældet og variabel knastakselindstilling (modellen med alm. indsprøjtning) konstant optimerer ydeevne, brændstoføkonomi og emission. 3,0 liters turbodieselmotoren yder 177 hestekræfter og har et højeste drejningsmoment på 390 Nm, som er til stede allerede fra.000 omdrejninger pr. minut. Benzinmotorerne er tilpasset seneste generation af land rover s automatiske sekstrins transmission, der giver enestående bløde skift og respons. systemet tilpasser sig automatisk førerens kørestil og har endvidere CommandshifttM indstilling til dem, der ønsker selv at skifte. range rover har også lavt gearområde, som kan anvendes under ekstreme off-road forhold. Det giver mulighed for at kravle med en hastighed på helt ned til 3,65 km/t (afhængigt af motorversion). Udtryksfulde designdetaljer range rover er fortsat kendetegnet af enkle designelementer: De rette linier, kølerhjelmen, der dækker fronten som en muslingeskal, taget, der svæver på de sorte dørstolper, den oprejste front med den enkle kølergrill og den todelte bagklap. 006-modellen har tilført det klassiske design nye udtryksfulde designelementer i form af en kraftigere kofanger, tredelt kølergrill i platinfinish med tre tværgående ribber samt Bi-Xenon forlygter og baglygter i nyt design. 1

22 Supercharged versionen har særlige styling detaljer såsom kølergrill i netdesign, kraftfulde luftindtag og unikke 20 tommer letmetalfælge. Raffineret interiør i lydsvag kabine Range Rover 2006 byder på det mest raffinerede interiør nogensinde, og der er rig mulighed for at kombinere materialer og indtræk og skabe sin helt personlige Range Rover.Til Supercharged modellen fås to helt nye interiør farvekombinationer, helt sort og elfenben/sort. Der er også mulighed for sortlakeret træ. De nye benzinmotorer har en forbedret NVH (støj, vibrationer med mere) i forhold til forgængeren, og isoleringen af kabinen er forbedret. Endvidere er sideruderne af lamineret glas for at lukke mest muligt af den eksterne støj ude, og A-søjlens profil er blevet modificeret for at undgå vindstøj. Det har reduceret støjen i kabinen væsentligt, og Range Rover 2006 er den mest støjsvage Range Rover nogensinde. Et væld af udstyrsmuligheder Range Rover s udstyr sammensættes i høj grad individuelt, og til den nye model er der udviklet mere standard- og ekstraudstyr end nogensinde før. Det omfatter blandet andet bakkamera, et dæktryks overvågnings system, adaptive forlygter, der drejer sammen med bilen og dermed oplyser vejen bedre, et underholdningssystem til bagsædet med to 6,5 tommer skærme monteret i nakkestøtterne, automatisk DVD-skifter til seks DVD er, infrarød fjernbetjening, trådløse hovedtelefoner og udtag til yderligere medier såsom MP3, spillekonsol med mere. Hertil kommer klassens førende DVD satellitnavigation, der både viser vej on- og off-road, flytbart kamera, som sender billeder til bilens navigationsskærm, og Logic 7 Harman/Kardon audiosystem med 700 watt og 14 højttalere. Med Personal Telephone Integration System kan mobiltelefoner med Bluetooth betjenes ved hjælp af tale, easy touch skærmen og kontakter på rattet. Der er også mulighed for SMS. Den nye easy touch skærm er standard i alle varianter. Skærmen har en klar opløsning og kan dermed ses ved al slags lys. Den har brugerflade til telefon, 4x4 informationer og -indstillinger, audio, navigation, TV og computer. Overlegne køreegenskaber Range Rover s undervogn er optimeret til kørsel i meget vanskeligt terræn. Den særlige uafhængige luftaffjedring med specialudviklet MacPherson affjedring foran og dobbelt wishbone affjedring bagi sikrer således meget stor frihøjde og hjulvandring. EAS systemet (Electronic Air Suspension) sørger for at koordinere affjedringen, så den bliver så effektiv og blød som muligt offroad. Når asfalten forlades, åbner Terrain Sensing systemet automatisk for de ventiler, der forbinder de uafhængige affjedringer. Luftaffjedringen opererer med fire forskellige indstillinger: Normal, Cruise, Access og Offroad. I den nye model kan Access vælges, mens bilen kører. Så sørger systemet for at sænke bilen til den laveste højde i takt med, at hastigheden reduceres, så ind og udstigning bliver så nem som muligt. On-road føles Range Rover let og ubesværet - nærmest svævende. Her lukker EAS systemet for forbindelsen mellem de fire fjedre, som dermed igen kommer til at virke individuelt. Det gør kørslen mere sporfast, og affjedringen stivere, samtidig med at komforten er intakt. Medvirkende til fornemmelsen af lethed under kørslen er også den hastighedsafhængige servostyring, som sørger for optimal styrekraft i alle situationer. DSC (Dynamic Stability Control), som Land Rover har videreudviklet sammen med Bosch, er stærkt medvirkende til Range Rover s overlegne køreegenskaber. Endvidere har Range Rover firehjuls Traction Control, Hill Descent Control, EBD (Electronic Brakeforce Distribution) og EBA (Emergency Brake Assistance). Mest sikre Land Rover nogensinde De elektroniske systemer indgår også i sikkerhedsudrustningen og medvirker til at gøre Range Rover til den mest sikre bil, Land Rover har bygget. Karrosseriet er meget stift, og deformationszonerne, som skal fordele energien og lede den uden om kabinen ved en eventuel kollision, yder effektiv beskyttelse af fører og passagerer: Ved frontale crashtest med 64 km i timen har der været meget lille deformation ved fødderne inde i bilen. Dørene er forstærkede med stålbjælker, og der er tre trepunktsseler bagi. Med otte airbags er begge sæderækker fuldstændig dækket. Range Rover 2006 modellerne kan fås fra kr ,- ekskl. moms og kan opleves hos de danske Land Rover forhandlere nu. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Land Rover Danmark, Lilly Mols, tlf eller: - her kan der også down-loades billeder. 22

23 Top Gear udnævner Range Rover Sport til Årets SUV 2005 land rover s range rover sport er blevet kronet med titlen Årets suv 005 af det britiske bilmagasin top Gear ved den årlige prisoverrækkelsesfest på tv med Jeremy Clarkson som vært. range rover blev lanceret i maj 005 og er kommet rigtig godt fra start med et salg på over eksemplarer på verdensplan og tildeling af ikke færre end 11 udnævnelser. Den seneste udnævnelse er resultatet af hårde tests og udfordringer. De var sat i værk af teamet fra top Gear og omfattede blandt andet udmanøvrering af en high-performance militær tank med laserteknologi - en test som blev vist i tv-showet - samt overvindelse af Dubai s store røde sandbanker, vist i magasinet. range rover sport supercharged med 390 hestekræfter er det eneste rigtige valg til top Gear s Årets suv 005, siger top Gear s chefredaktør Michael harvey. BMW og Porsche laver fantastiske sportsbiler, og nogle af dem ligner suv er en lille smule. Men land rover har altid udelukkende lavet storslåede suv er - og én af dem kører nu meget lig en BMW eller en Porsche, siger Michael harvey. Chefingeniør i Jaguar s og land rover s afdeling for konceptudvikling, Mike Cross, er samtidig udnævnt til Årets mand 005 af top Gear magasinet. Mike Cross er lige så vigtig for nye Jaguar og land rover modeller som designteamene, og han har igangsat et paradigmeskift hos land rover med Discovery 3 og range rover sport modellerne, siger Michael harvey. land rover s administrerende direktør, Matthew taylor, siger i en kommentar til årets mange udnævnelser og priser: De er en fantastisk bekræftelse af, at vi har gjort rigtigt i at investere og lægge hårdt arbejde i at revitalisere land rover modelrækken. og når udnævnelserne kommer fra en gruppe af verdens mest indflydelsesrige motorjournalister, er de virkelig en ros, siger Matthew taylor. range rover sport er blot den femte land rover model nogensinde og den første helt nye land rover model siden så det er en meget stor ting for os, og vi er lykkelige for at modtage en så væsentlig anerkendelse af den, siger Matthew taylor. i Danmark er der siden introduktionen af range rover sport i juni solgt ca. 100 stk. Yderligere information kan findes på 3

24

25 En klassiker bliver til... Næringsbrevet dumpede ind igennem brevsprækken hos carl Hansen i odense den 28. oktober Det var startskuddet til en virksomhed, der skulle udvikle sig til noget af et eventyr. Af Knud Erik Hansen Carl hansen startede som almindelig snedkermester. han fremstillede tunge mahognimøbler til nygifte, der skulle have sig et soveværelse med klædeskab og en opholdsstue med sofa, bord og skab. Det gik fremad, for allerede på daværende tidspunkt var kvalitet i højsædet, og de gode folk i odense fik hurtigt øjnene op for, hvor man kunne købe en kvalitet, der holdt til brug, og som kunne bruges næsten hele livet igennem. virksomheden flyttede fra den ene adresse i Klaregade til den næste i Nørregade, men brandmyndighederne var ofte efter Carl hansen, da al polering blev udført med shellak og sprit. Endelig i 1937 blev det for meget for den gode snedkermester, og han besluttede sig for at flytte uden for byen og bygge et stort værksted, som via diverse knopskydninger senere udviklede sig til en rigtig fabrik.. verdenskrig var en svær tid for virksomheden. Det var knappe tider, men Carl hansen klarede sig lige igennem med stort mådehold og masser af genbrug. efter krigen Efter krigen blev holger hansen, den næstældste søn, partner i virksomheden, og holger hansen havde fart på. han ønskede at puste ny energi i det gamle snedkerforetagende, og derfor henvendte han sig hos odense Kommune for at finde arbejde. Det blev til indretningen af et par skoler og byens rådhus, og så kom hjulene langsomt i gang igen. Derudover etablerede den britiske regering et venskabsprojekt, som de to snedkermestre hentede hjem. Det gik ud på at fremstille singer symaskinekasser i bøjet finer. Det blev til en stor produktion, og nu kunne holger hansen finde tid til at planlægge den videre udvikling, og virksomheden ændrede navn til Carl hansen & søn. i de dage præsenterede de danske snedkermestre deres produkter på en årlig og ganske velkendt udstilling i København. Med på denne udstilling var et ungt og ganske ukendt talent ved navn hans J. Wegner. Begyndende samarbejde med Hans J. Wegner holger hansen syntes godt om det, han så på udstillingen i 1947 og ønskede meget at påbegynde et samarbejde med Wegner. Dog var det ikke nemt, for også snedkermester Johannes hansen havde fået øjnene op for dette unge talent. Endelig lykkedes det i 1949 at etablere et møde via snedkermester Kold Christensen, som var en fælles bekendt. Mødet forløb godt, og de to unge mennesker, der begge var 100% fagfolk, kommunikerede godt og konstruktivt sammen. Wegner gik i gang med at tegne for Carl hansen, og virksomheden kunne i 1950 starte produktionen op af 3 forskellige modeller. Én af de 3 var den legendariske Y- stol (Ch 4), som dog fik en vanskelig start, da den var noget foran sin tid. Havemøbler holger hansen var stolt af de nye produkter, som han ønskede at sætte i gang med øjeblikkelig virkning. Carl hansen fik stolene at se og udbrød spontant: Det ligner jo havemøbler!! Denne bemærkning gik den ambitiøse søn for nært, og det bedste kompromis herefter var nok, at Carl hansen skulle overveje at lade sig pensionere så hurtigt som muligt. salesco For holger hansen var seriefabrikation nøglen til at fremstille Wegners modeller, så de også kunne blive solgt til folk med mellemindkomster. Wegner var også engageret af FDB, og derfor var effektiviteten allerede på det tidspunkt af yderste vigtighed for at kunne konkurrere med den store FDB organisation. For at opnå optimal effektivitet, begrænse investeringerne og sikre bedst mulig udnyttelse af pro- 5

26 duktionsapparatet startede den unge Hansen et samarbejde med 4 andre fabrikker af samme høje standard, men med andre produktioner for sammen med disse at etablere en fælles marketingog salgsorganisation. Samarbejdet indledtes i 1954 under navnet Salesco. Salesco blev repræsenteret af agenter og egne salgsfolk i store dele af Europa og USA, og snart fik Holger Hansen godt gang i salget af Wegners program, der omfattede senge, sofaer, borde, hvilestole og spisestole. Hans J. Wegners Y-stol/Wishbone Chair model CH24 tegnet i Denne stol er Wegners mest eftertragtede stol og har været i produktion fra 1950 til idag. Den er kendt over hele verden som en rigtig klassiker. Af samme grund koster den selv i en bedaget udgave tæt på hvad et nyt eksemplar koster. Videre udvikling I 1962 døde Holger Hansen pludseligt midt i sin succesrige udvikling. Hans enke Ella Hansen havde aldrig været engageret i virksomheden. Dog syntes Ella Hansen, at det var en skam, hvis hendes to drenge, Jørgen Gerner og Knud Erik ikke skulle få mulighed for at overtage virksomheden. Hun besluttede sig derfor til at prøve at drive forretningen videre. Hun omdannede Carl Hansen & Søn til et aktieselskab, og sammen med en regnskabskyndig direktør fik hun organiseret sig. Selvom Salesco opløstes i midten af 1960erne, var hun alligevel i stand til at fortsætte ved egen kraft og kunne i 1982 overdrage hendes ældste søn en forretning, som var velkonsolideret og ordentligt ledet, men som rent udviklingsmæssigt stod stille. Konservativ produktionsudvikling Jørgen Gerner Hansen fortsatte nu i de efterhånden gamle lokaler i Odense. Det var dog hans helt klare politik ikke at udvide rammerne, men kun at optimere produktionen i den daværende fabrik. Det gjorde han ikke desto mindre rigtig godt, og selvom han nærmest kun fremstillede et enkelt produkt, Y-stolen, så var han i stand til at producere et ganske stort antal stole under de relativt beskedne forhold. Men bygge det ville han ikke! Jørgen Gerner Hansen fik etableret en meget interessant salgsorganisation i Japan, som snart blev hans største eksportmarked. Han måtte dog til tider sætte nogle af de store kunder under en månedlig kvote for at kunne følge med. Leveringstiden på Wegner produkterne fra Carl Hansen & Søn blev efterhånden 3 år, og det gav bekymringer for den yngre bror, Knud Erik Hansen. Møde i haven Under et møde i haven i juli 2002 besluttede de to brødre, at der skulle foretages noget radikalt for at få virksomheden ind i en mere balanceret produktionsrytme, og i den forbindelse besluttede Jørgen Gerner Hansen at gå på pension. Knud Erik Hansen sagde sit gode job op som adm. direktør i Dan Foam A/S for fremover at hellige sig driften af Carl Hansen & Søn A/S. Overdragelsen fra den ene af sønnerne til den anden skete den 2. januar 2002, og Knud Erik Hansen gik derefter straks i gang med at planlægge en flytning af produktionen til en ny fabrik, som han mente skulle ligge i Aarup 20 kilometer uden for Odense. Den 1. august 2003 kunne han indvie den nye og topmoderne fabrik på m2. Produktionen halede ind på salget Det var forbundet med store vanskeligheder at få produktionen op i rette omdrejninger, da virksomheden jo bevægede sig i raket fart fra at være en traditionel håndværksvirksomhed til en moderne industriproduktion. Knud Erik Hansen besluttede at tilbyde alle medarbejderne at flytte med til den nye fabrik uden for Odense, og 100 % af de ansatte (ca. 40 mand) sagde ja. Dette resulterede i, at virksomheden opnåede at beholde en fantastisk loyal medarbejderstab, hvilket ledelsen på sigt var glad for, men samtidig stod man med et stort antal medarbejdere, der nu skulle omskoles fra det traditionelle håndværk til at arbejde med forprogrammerede maskiner. Under normale omstændigheder er en god håndværker karakteriseret ved at være fleksibel og innovativ, og omstillingen betød, at man blev sat i bås, og fleksibiliteten med ét blev revet bort. Alle har dog taget omstillingen med godt humør, selvom det har kostet virksomheden millioner i tabt arbejdsfortjeneste, og de finansielle resultater for de følgende år blev katastrofalt negative. Håndværket forsvandt nu ikke helt, og der er mange timers håndarbejde i enhver stol, der forlader fabrikken i Aarup for med jobrotation får alle i dag mulighed for til stadighed at arbejde med hænderne ind imellem arbejdet ved de forskellige maskiner. I dag er virksomheden godt i gang, og helt i tråd med udviklingen er der parallelt sket en styrkelse af den europæiske salgsorganisation. Desuden er den japanske organisation forstærket med ny ledelse og et stort eksklusivt showroom midt i det indre Tokyo. Endelig satser virksomheden kraftigt på det nordamerikanske marked og åbnede i 2002 eget salgsselskab i Toronto i Canada. Herfra styres hele den nordamerikanske logistik og kundebehandling. En lys fremtid Knud Erik Hansen ser frem til en tid i rivende udvikling. Ikke alene vil virksomheden bevæge sig hurtigt i den rigtige retning, men også medarbejderne vil have mulighed for at udvikle sig i takt med globaliseringen og det verdensomspændende salg af de smukke Wegner møbler. Det hele startede med den gode kemi mellem Hans J. Wegner og Holger Hansen for snart 56 år siden, og nu på 3. generation lever familien og hundreder af andre familier af at arbejde med disse smukke møbler. 26

27 We love to fly 24 hours a day days a year year in marketplace... With North Flying there are no limits. You can reach your customers everywhere in Europe and be home the same day. You decide the timetable, type of aircraft and arrival airport. We can fly you to any destination in the world. Every decision is made by you, even the menu and the wines. If you need to be somewhere in the early morning, then we can leave during the night. We fly 24 hours a day, all year around, and have been doing so for more than 30 years. That makes us a bit different and is the reason why a trip with North Flying is a flexible, safe and comfortable choice. No matter where, when, how and with whom you are planning your next business trip. - rent a jet North Flying A/S. North Flying Terminal. Aalborg Airport. DK Nørresundby Tel.: Fax:

28 Montblanc Meisterstück Solitaire Stainless Steel Fountain pen. Cap decorated with graphic laser engraving. Hand-crafted, platinum-inlayed 18kt. gold nib. hw excellence a/s - t Montblanc Sport Chronograph Automatic Self-winding mechanical chronograph movement in a 41.5 mm stainless steel case. Flat sapphire crystal with antireflex coating. Screwed down crown. Water resistant to 200 meters. Alligator leather strap with clasp. Swiss made by Montblanc

29 Anæstesi - narkose - bedøvelse af lars Bünemann speciallæge i anæstesiologi smerter forårsaget af sygdom eller skade har eksisteret til alle tider. Man har foretaget operationer som amputationer, trepanationer(borehuller i kranieknoglen), kataraktfjernelser (stær-operationer) overfladiske operationer gennem århundreder. Forsøg på lindring af smerter med forskellige urter, hypnose eller alkohol har eksisteret ligeså længe. Fra midt i det attende århundrede begyndte udviklingen hen imod den moderne anæstesi at tage fart. især bedøvelsen af den engelske dronning victoria med chloroform administreret af dr. John snow i forbindelse med forløsningen af hendes 8. barn synes at have accelereret udviklingen. allerede fra 1667 findes beskrivelser af intravenøs administration (indsprøjtning i blodåre) af medicamina, og i 184 foretog kirurgen Crawford W. long fjernelse af en knude fra halsen af en patient i æternarkose. i 1844 extraherede h. Wells en tand efter inhalation af lattergas. Parallelt med udviklingen af anæstesimidler udvikledes apparatur til administrationen af anæstetica og apparatur til overvågning af patienten under anæstesi således at sikkerheden og komforten for patienten under anæstesi og muligheden for kirurgen til at foretage stadig mere avanceret kirurgi udviklede sig hen imod dagens standard. Generel anæstesi Generel anæstesi eller i daglig tale narkose består af tre komponenter: 1. Patienten bringes til at sove v.h.a. et sovemiddel (hypnoticum).. Patienten gøres smertefri vha et smertestillende middel oftest et syntetisk morfinpræparat (analgesimiddel). 3. Patientens muskulatur gøres slap vha et muskelafslappende middel (relaxans). De to førstnævnte stofgrupper anvendes ved enhver generel anæstesi, hvorimod relaxansmidlerne kun anvendes ved specielle behov ved operationer, hvor det af hensyn til kirurgiens udførelse er nødvendigt at afslappe muskulaturen, f.eks ved operationer i patientens mave. som tidligere nævnt kan anæstesimidlerne indgives på forskellig måde. hyppigst sprøjtes midlerne direkte ind i venerne (intravenøs administration) eller tilsættes anvendelsen af nutidens administrationsformer for anæstesi tog således deres begyndelse, og disse administrationsformer anvendes også i dag: Generel anæstesi 1. inhalation til lungerne. intravenøs injektion lokalanæstesi 1. Centrale blokader. regionale blokader 3. infiltration Anæstesiudstyr stue 1, PrivatHospitalet Skørping. 9

30 Opvågningsplads. den luft patienten indånder (inhalation), men nogle midler kan gives via plaster (transdermalt), gennem munden (peroralt), under huden (subcutant), i musklen (intramuskulært), eller i endetarmen (rectalt). Lokal anæstesi Centrale blokader. Ved spinal analgesi ( rygmarvsbedøvelse ) indføres en tynd kanyle mellem to lændehvirvler og videre gennem hjernehinderne, som udover at dække hjernen fortsætter ned udenpå rygmarven og videre ned gennem rygmarvskanalen. Der sprøjtes så en dosis af et lokalbedøvelsesmiddel ind i den væske, der findes i hjernens og rygmarvens hulrum. Nålen indføres 3-4 cm under det niveau, hvor rygmarven slutter nedadtil, og man kommer således ikke i nærheden af selve rygmarven, selvom bedøvelsesformen ofte kaldes for rygmarvsbedøvelse. Det, som bedøves, er derimod nerverne til dele af kroppen nedenfor det sted, hvor bedøvelsesmidlet er sprøjtet ind. Ved epidural analgesi er virkningsmekanismen den samme, men her indføres lokalbedøvelsesmidlet i et smalt rum udenpå hjernehinderne (det epidurale rum). Regionale blokader Her indsprøjtes et lokalbedøvelsesmiddel omkring en bestemt nerve eller et kompleks af nerver, og hermed bedøves de dele af kroppen som nerven eller nervekomplekset forsyner med nervetråde. Infiltration Her injiceres lokalbedøvelsesmidlet direkte i det område, hvor kirurgen skal udføre sit indgreb. Anæstesiapparatur Parallelt med udviklingen af anæstesimidler udvikledes apparatur til administrationen af bedøvelsesmidler (anæstetica) og apparatur til overvågning af patienten under anæstesi, således at sikkerheden og komforten for patienten under anæstesi og muligheden for kirurgen til at foretage stadig mere avanceret kirurgi udviklede sig hen imod dagens standard. Anæstesiapparatet består således af en del, der anvendes til at give patienten luft/ilt/luftformigt bedøvelsesmiddel, en del der giver bedøvelsesmidler ind i patienten via en vene og endelig en del, der overvåger patientens tilstand (blodtryk, puls, EKG, iltmætning i blodet og evt. flere parametre) under bedøvelsen. På PrivatHospitalet Skørping anvendes alle de ovennævnte bedøvelsesmetoder. Vi anvender de nyeste og for patienten mest skånsomme og effektive lægemidler. Vi følger anbefalingerne fra Dansk Anæstesiologisk Selskab det videnskabelige selskab for anæstesiologi med hensyn til udførelsen af anæstesier og med hensyn til overvågning af patienten under anæstesien. Hver anæstesi indledes og afsluttes af en anæstesisygeplejerske og en anæstesilæge og under hele anæstesien er mindst en af de to til stadighed til stede. Opvågningsfunktionen Når operationen er færdiggjort, køres patienten i sin seng til opvågningsstuen. Også her overvåges patientens tilstand med apparatur, der måler patientens blodtryk, puls og iltmætning i blodet og viser hjerterytmen, og der er hele tiden en opvågningssygeplejerske til stede på opvågningsstuen. Overvågningen finder sted indtil patienten er helt vågen og klar i hovedet og til en evt. rygbedøvelse er klinget af, d.v.s., indtil patienten igen kan bevæge sine ben. Endvidere skal patienten være tilfredsstillende smertebehandlet. Når disse kriterier er opfyldte, kan patienten vende tilbage til sin stue, og anæstesiafdelingens opgave er fuldført. 30

31 Santos 100 chronograph In 1904, Louis Cartier created the first watch designed to be worn on the wrist for the pioneer in aviation Alberto Santos-Dumont. Rådhusarkaden (NEAR TIVOLI) Vesterbrogade 1 DK-1620 Copenhagen V Tel: Opening hours: Vester Søgade Copenhagen V Tel: Opening hours: 9-18 Langelinie (AT THE PORT) Langelinie Allé 38 DK-2100 Copenhagen Ø Tel: Opening hours:

32 Til hverdagens helt almindelige cyklister 30 minutter om dagen! Det er en ren fornøjelse at cykle, og godt for din krop. Blodet ruller lidt raskere. Du får farve i kinderne. Du kan mærke, at du lever og så tæller den daglige cykeltur til og fra arbejde med i motionsregnskabet. Winther er kendt for kvalitet og håndværk. Vi producerer kvalitetscykler, der kan modstå det vekslende danske vejr og tåle at blive brugt. Samtidig gør vi, hvad vi kan for at leve op til dine krav om køreglæde, sikkerhed, holdbarhed og minimal vedligeholdelse. Cykler der bare fungerer, hver dag, året rundt, hele livet! A. Winther A/S oplyser nærmeste forhandler på telefon eller se: 32

33 Hurtig vished og hjælp når kroppen gør knuder at undgå den stress, som ugers eller måneders venten på en forundersøgelse giver - det er en af de vigtigste fordele ved en sundhedsforsikring hos skandia. Mange danske virksomheder takker i disse år ja til en sundhedsforsikring for deres medarbejdere. Af marketingkoordinator Joan Marie Eefsen, Skandia Forsikring. En kvindelig medarbejder hos et stort dansk firma fik ved et rutinetjek af sin praktiserende læge af vide, at der måske var noget. om den lille knude, som lægen havde fundet, var god- eller ondartet, kunne lægen ikke afgøre. et har via skandia Forsikring. heldigvis viste det sig, at der var tale om en helt ufarlig vandcyste. For kvinden og hendes familie var det naturligvis en helt fantastisk lettelse. For arbejdsgiveren var det også godt, da de nu slap for at skulle erstatte en dygtig medarbejder for en kortere- eller længere periode. Det er klart, at en medarbejder, som må gå i Medarbejderen blev, dagen efter denne oplevelse, undersøgt hos en speciallæge via den lifeline sundhedsforsikring, som firmaskandias sundhedsforsikring lifeline plus omfatter bl.a.: 4 timers skadeservice via lifelinelinjen sygdomsrådgivning Undersøgelse hos speciallæge, på privathospital eller klinik operationsforberedende undersøgelser hos speciallæge, på privathospital eller klinik operation og hospitalsbehandling på privathospital eller klinik ambulant kirurgisk behandling hos specialist, på privathospital, klinik Behandling hos kiropraktor, fysioterapeut, psykolog eller psykiater transportomkostninger for forsikrede second opinion Efterbehandling hjemmehjælp rekreationsophold hjælpemidler social ledsager ved indlæggelse uden for Danmark Medicinsk ledsager ved indlæggelse uden for Danmark alkoholafvænning Narkotikaafvænning Medicinafvænning hospiceordning lægeordineret medicin efter operation Mulige udvidelser: Forebyggende helbredsundersøgelse Dækning af familiemedlemmer Udvidet fysiurgisk behandlingsdækning Udvidet psykiatrisk- og psykologisk behandlingsdækning 33

34 uvished i uger eller måske måneder, ikke kan undgå at lade sine tanker kredse om frygten for at have en alvorlig sygdom. Firmaets ledelse havde hørt historien fra medarbejderen selv. Normalt har ledelsen dog ikke kendskab til hvor meget medarbejderne bruger Sundhedsforsikringen og hvilke helbredsproblemer, de hver især henvender sig med. Ordningen er fuldstændigt anonym. sikkerhed og sundhed, indgår Sundhedsforsikringer sammen med en lang række andre tilbud som gratis frugt, tilskud til sport og obligatoriske kurser i sikker køreteknik i en bred vifte af tiltag, som danske virksomheder nu tilbyder deres medarbejdere. Ønsket om at indgå en aftale om en Sundhedsforsikring for medarbejderne kommer lige så tit fra ledelsen som fra medarbejderne selv. En Sundhedsforsikring er relativt billig for en medarbejder som er med i en kollektiv ordning. Yderligere er det også muligt, at medforsikre ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn mellem 1 og 18 år - sidstnævnte bliver gratis forsikret i Skandia, hvis der er to betalende på én husstand. Det er normalt kun ganske få procent af en medarbejderstab som takker nej til en ordning. Selvom de fleste af sundhedsforsikringer kører fuldstændigt anonymt i virksomhederne, vil enhver ledelse hurtigt få nys om hvorvidt medarbejderne overhovedet er tilfredse eller ej, for der hersker ingen tvivl om, at medarbejderne hurtigt vil klage deres nød til ledelsen, hvis forsikringsselskabet ikke giver den hurtige hjælp, som er forudsat i ordningen, herunder blandt andet igangsætning af behandlingsprocessen inden for 10 arbejdsdage. Men det sker jo, at medarbejdere kommer og fortæller om deres oplevelser, og ledelsen er uden tvivl glade for ordningen. Det firmaet især glæder sig over er, at tingene går så hurtigt når de henvender sig med en skade/ sygdom til. Skandias skadecenter Lifelinelinjen. Skadecentret har åbent 24 timer i døgnet, og er i dagtimerne bemandet med uddannede sygeplejersker. Med sygeplejerskernes brede kendskab til diverse lidelser og sygdomme kan de hurtigt hjælpe kunderne videre i et korrekt behandlingsforløb. Er der mistanke om alvorlig sygdom, er det i sagens natur særlig værdifuldt, at man kan få hurtig besked. Men ordningen kan også bruges til en lang række andre helbredsspørgsmål. For eksempel fortalte en medarbejder i et andet firma, at han havde været i tvivl om, om han kunne gennemføre sin skiferie på grund af en mindre knæskade. Der var kun få dage til ferien, så han regnede ikke med, at han kunne nå at blive undersøgt inden. Men efter en kort opringning til Lifelinelinjen, blev han undersøgt samme eftermiddag og kunne derefter roligt tage af sted på ferie. De fleste danske virksomheder, store som små, har ambitioner om, at deres medarbejdere skal være stolte og tilfredse over at være ansat i netop deres virksomhed. For at fastholde og tiltrække nye og dygtige medarbejdere samt øge medarbejdernes tilfredshed, 34

35 Kun få rammer guldåren i bjerget. De fleste kommer tomhændede ned. - O - Linde Partners AM foretrækker at have en stabil indtjening på salg af udstyr og forsyninger. Skovle, spader, øl fødevarer og medicin Kun kontantbetaling Linde Partners AM fokuserer på absolutte afkast og risici Linde Partners AM fokuserer på absolutte afkast og risici Linde Partners AM s mission er ikke at søge efter den nye vækstkomet, men primært at koncentrere sig om etablerede, førsteklasses selskaber med høj indtjeningsstabilitet. Dette indebærer naturligvis en høj eksponering til sektorer med stabile indtjeningsforhold. Kun få rammer guldåren i bjerget de fleste kommer tomhændede ned. Linde Partners AM foretrækker at have en stabil indtjening på salg af udstyr og forsyninger. Sund fornuft og godt købmandskab Linde Partners AM er et af få asset managementselskaber i Europa, der udelukkende fokuserer på valueinvesting. Selskabet har både institutionelle og individuelle kunder. For at kunne opfylde investorernes krav om høje, stabile afkast kombineret med lav risiko fokuserer Linde Partners AM på selskaber med førsteklasses regnskaber. Linde Partners AM, Global Composite Figuren nedenfor viser udviklingen i Linde Partners AM, Global Composite fra 1999 og frem til februar 2006 sammenholdt med MSCI Verden, value og MSCI Verden og afspejler tydeligt Linde Partners AM s forsigtige rådgivning og ekspertise. Linde Partners AM, Global Composite (ekskl. administrationsomkostninger og forvaltningsgebyr i EUR) ,3 % ,4 44,8 34,9 8,9 8,2 18,8 18,7 15,9 18,5 11,7 8,9 5,4 22,0 26,3 26,3 4,4 4,4 3,6 47,4 23, ,1-10,5-12,5-13, ,5-32, feb/06 Akkumuleret Linde Partners AM, Global MSCI Verden, value MSCI Verden 134, route d Arlon L-8008 Strassen LUXEMBOURG Tel Fax Bygaden 28 A DK-9000 Aalborg DENMARK Tel Fax

36 Hofteproteseoperation Af Christian Pedersen, overlæge operation med indsættelse af en hofteprotese er en meget hyppig operationstype med en stor sikkerhed for et godt resultat i form af høj patienttilfredshed og med lang holdbarhed af protesen. Der bliver nu udført mere end hofteproteseoperationer om året i Danmark og resultaterne er nu så gode, at kun få hofteproteser må udskiftes pga. slitage indenfor 10 år. Den hyppigste årsag til operation med en hofteprotese er slidgigt i omkring 80 %, følger efter hoftebrud i omkring 1 % og mere sjældne årsager i resten af tilfældene, bl.a. kronisk leddegigt og sygdomme i hoften i barnealderen. slidgigt i hoften ved slidgigt i hoften sker der en nedbrydning af brusken i hofteleddet. Der kommer hævelse i leddet, og det medfører smerter i hoften. smerterne i hoften sidder ofte dybt inde i hoften og stråler eventuelt ud i lysken, ned i benet mod knæet eller om i balden. i starten af gigtsygdommen er smerterne kun tilstede når man går, men efterhånden bliver de mere konstante, og i mere fremskredne tilfælde er der også smerter i hvile og om natten. hoften bliver mere stiv, og der fremkommer smerter ved bevægelse af hoften. Når nedbrydningen af brusken i hoften er fremskreden, bliver benet kortere, og det medfører, at man kommer til at halte. Man vil i starten forsøge at behandle slidgigt med smertestillende medicin eller gigtmedicin og aflaste den dårlige hofte ved at anvende en stok. Når smerterne i hoften ikke længere kan behandles tilfredsstillende med medicin, og når man ikke længere kan foretage almindelige dagligdags aktiviteter pga. smerter, nedsat bevægelse i hoften eller dårlig gangfunktion, er tiden inde til at overveje operation med en hofteprotese. røntgenundersøgelse Der skal inden operationen være taget røntgenbilleder af hoften, så lægen kan se, at det drejer sig om slidgigt i hoften. røntgenbillederne anvendes også til at planlægge operationen og til at udmåle størrelsen på de protesedele, som skal anvendes. Proteserne fås i mange størrelser, for der skal anvendes forskellige størrelser afhængigt af størrelserne på knoglerne hos den person, som skal opereres. På røntgenbilleder af den normale hofte er ledhovedet i hoften rundt som en kugle og ligger centralt inde i ledskålen i hoften. Både ledskål og ledhoved er normalt dækket af brusk, som ikke kan ses på røntgenbilleder, og det ser derfor ud, som om der er en ensartet afstand mellem ledskålen og ledhovedet ( ledspalten ). (se figur 1). Når slidgigten udvikler sig bliver ledspalten smallere, ledhovedet ændrer facon til at blive mere kantet, og der vokser knogleudbygninger ud på ledhovedet og også i ledskålen (se figur ). ved mere fremskredne former forsvinder dele af ledhovedet ligefrem, eller det trænger ind i ledskålen. Figur 1: Røntgenbillede af en normal højre hofte set forfra. Figur 2: Hofte med slidgigt. Ledspalten er afsmalnet og der er udbygninger på ledhovedet. Figur 3: Ucementeret hofteprotese indsat. operationen ved operation med en hofteprotese møder patienten fastende på selve operationsdagen. operationen foregår oftest og skånsomst i rygmarvsbedøvelse, men kan også foretages under fuld bedøvelse. hofteprotese operationen foretages på en operationsstue under specielt rene forhold, hvor patienten er lejret på siden, og bækkenet er spændt fast. operationen foregår ved at kirurgen åbner ind til hofteleddet ved et snit på siden af og lidt om bag på hoften. hoften bringes ud af led, og kirurgen fjerner hofteledshovedet og lidt af lårbenshalsen samt eventuel brusk som er tilbage i ledskålen i bækkenet og lidt af knoglen i ledskålen. herefter kan protesen indsættes. De proteser som anvendes er såkaldt ucementerede. Det betyder, at de er ru på siden ind mod knoglen, så knoglen med tiden vokser ind i protesedelene, som derved kommer til at sidde helt fast. Ucementerede proteser har især hos yngre patienter vist sig at have en bedre holdbarhed end proteser som fastgøres med knoglecement. hofteprotesen består af en kunstig ledskål af titanium, som bankes fast i bækkenknoglen, og hvor i der indsættes en indsats af et meget hårdt og slidstærkt plastmateriale. Der indbankes en protesedel ned i lårbensknoglen (et stem ), og på den påsættes et ledhoved af metal. hoften bringes på plads igen, operationssåret lukkes i dybden med tråde som opløses efter nogen tid og med metalklips i hu- 36

37 Patienten bliver mobiliseret og kommer ud af sengen dagen efter operationen, hvor en fysioterapeut vejleder med optræningen, som foregår gange dagligt. Fysioterapeuten instruerer desuden i træningsøvelser, som patienten selv foretager hyppigt. den. i nogle tilfælde ilægges et dræn i hoften til at fjerne blødning, og drænet fjernes så næste dag. Man må støtte fuldt på det opererede ben med anvendelse af albuestokke, som man gradvist afvikler anvendelsen af. efter operationen tidlig mobilisering efter et træningsprogram og effektiv smertebehandling er medvirkende til et godt resultat efter operationen. Man lærer også at være opmærksom på at undgå at udføre bevægelser i hoften, som kan medføre en risiko for at hofteprotesen går af led. Det er især en samtidig drejebevægelse indad og en bøjning i hoften over 90º. smertebehandlingen består i en blanding af smertestillende tabletter, som hurtigt kan nedtrappes, da der oftest kun er væsentlige smerter i dage efter en hofteproteseoperation. Der bliver inden udskrivelsen taget et røntgenbillede af den opererede hofte som en kontrol af operationen (se figur 3). lant kontrol ca. 3 måneder efter operationen. Komplikationer Komplikationer efter en hofteproteseoperation er heldigvis sjældne. De hyppigste tidlige komplikationer er betændelse (infektion), dyb årebetændelse (venetrombose) og forskel i benlængden. De forebygges med omhyggelig kirurgisk teknik, anvendelse af antibiotika og blodfortyndende medicin. Udskrivelse og efterbehandling. Patienten er klar til udskrivelse, når træningsprogrammet er gennemført, så man kan klare dagligdags aktiviteter i form af at kunne komme ind og ud af sengen, klare toiletbesøg og bad, gå inden døre med albuestokke og på trapper, hvis der er behov for det. Forløbet er tilrettelagt, så de fleste er klar til udskrivelse indenfor 5 dage efter operationen. Efter udskrivelsen fortsætter patienten med træningsøvelserne, og kan gradvist ophøre med at anvende albuestokkene. Metalklipsene fjernes hos den praktiserende læge efter 10 1 dage. Der aftales ambu- Nye teknikker Der foregår stadig en rivende udvikling for at gøre af en hofteprotese operation mere skånsom og holdbarheden af proteserne endnu bedre. Med moderne instrumenter bliver længden af snittet i huden stadig mindre. For yngre og aktive patienter er holdbarheden af en hofteprotese på meget langt sigt (mere end 15-0 år) særlig interessant. Det er nu muligt at anvende ucementerede proteser, med et stort ledhoved og en hofteledskål af rent metal, som kan holde meget længe, og hvor risikoen for ledskred tilmed er meget lille. 37

38 ÆGTE VENUSTORN - imponerende virkespektrum MAXIMUM - når kun det bedste er godt nok! HOLDER DIG PÅ TOPPEN! UNDGÅ LETTERE SMERTER I ØMME LED OG MUSKLER I århundreder de afrikanske medicinmænds hemmelighed. I 25 år titusinder af danskeres trofaste hjælp. Begejstrer, forbavser og imponerer flere og flere...! Ægte Venustorn er et naturlægemiddel mod lettere smerter i ømme led og muskler, samt ved appetitløshed og fordøjelsesbesvær. 90 kapsl./360 kapsl./100 g te. Reg. naturlægemiddel MT / Naturlægemiddel ved lettere smerter i ømme led og muskler, samt ved appetitløshed og fordøjelsesbesvær. Dosering, voksne te: Ved lettere ledsmerter: 1 kop te morgen, middag og aften. Ved appetitløshed og fordøjelsesbesvær: 1-2 kopper te daglig. Dosering voksne kapsl.: 2 kapsl. 3 gange dagl., evt. begyndende med mindre dosis. Må ikke anvendes ved mavesår og sår på tolvfingertarmen. Graviditet og amning: Erfaring savnes, bør ikke anvendes uden lægens anvisning. Bivirkninger: Kvalme er rapporteret specielt i høje doser. Yderligere oplysninger fremgår af emballagen. IPE ROXO til et bedre velbefindende Maximum er Danmarks mest omfangsrige vitamin og mineraltablet - tilsat virksomme urter og styrkende energistoffer. Kan bruges af alle, som ønsker at holde sig på toppen - et naturligt valg for dem, der forlanger maximal energi og velvære! 90 tabl. (3 mdr.'s forbrug) HYBEN - for din sundhed Ipe Roxo er en gammel indianermedicin, som har været brugt i mere end 1000 år. Positiv for de fleste. Naturproduktet, som man taler om. HELE HYBEN MED KERNER BRUGT I MERE END 1000 ÅR! 90/360 kapsl/150/500 g te/50 ml dråber. Natur-Drogeriets Hyben og Chile Hyben har betydet utroligt meget for masser af danskere. Vi har solmodne, vilde hyben med kerne til meget gunstige priser! 360 kapsler/200/500/1000 g pulver Én teskefuld daglig i 1 måned - så kender de fleste virkningen! PERFECT BALANCE Danmarks bedste olie-kosttilskud JA TAK! Send mig den GRATIS vitamin- og mineralguide "Viden om vitaminer og mineraler" (24 sider) + en GRATIS velsmagende hybenprøve! Navn UNIKT HØJT INDHOLD AF OMEGA-3 Økologisk olie blanding! Perfect Balance tilfredsstiller ikke bare de ernæringsmæssige krav, man kan stille til en perfekt sund olie, den er også vel smagende og fremstillet i en skånsom proces med den mest moderne teknik! Omega-3, -6 og -9 fedtsyrer i en perfekt blanding af fineste olier fra økologiske hør-, solsikke- og se samfrø, kokos, græskarkerner, riskim og borago! Flaske med 250/500 ml/dåse m. 90 kapsl. Forhandles af Matas og helsekostforretninger. Adresse Postnr. By Skriv til:

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PATIENTINFORMATION BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE Hellerup Tlf: 39 77 70 70 Lyngby Tlf: 45 93 39 33 Odense Tlf: 65 48 70 70 www.cfrhospitaler.dk 1 Ved en operation for spinalstenose, fjerner man det knoglevæv, der trykker

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

1. Stræk op og sving forover

1. Stræk op og sving forover Trænings program Din indstilling til dette program, er hvad du får ud af det. Se muligheder fra gang til gang og læg mærke til de øvelser, der gik flydende og nemt. Hvilke er svære og hvordan kan du forbedre

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 MUSKELBALANCE OMKRING NAKKEN Det fleste steder i vores krop er knoglerne stablet

Læs mere

fokus på kvalitet, service og dialog

fokus på kvalitet, service og dialog Tueager 5 8200 Århus N T: 8610 8011 F: 8610 2540 grymer@grymer.dk www.grymer.dk fokus på kvalitet, service og dialog 2 } hospitalet Grymer Privathospital er et alsidigt og velrenommeret hospital beliggende

Læs mere

Skulderledsskred Patientvejledning

Skulderledsskred Patientvejledning Skulderledsskred Patientvejledning 051 PrivatHospitalet Danmark Velkommen Hos PrivatHospitalet Danmark kommer vores kunder altid i første række. Som kunde hos os oplever du en høj faglig kvalitet og tidssvarende

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK Selvom der fra og med 1993 har været frit valg mellem offentlige sygehuse, viser opgørelser

Læs mere

alpine foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte

alpine foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte Sådan undgår du alpine skiskader foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte På ski uden skader foto: head Hvis du vil undgå at blive én af de 5.000 danske alpinløbere, der hvert år vender hjem

Læs mere

Information om armplastik

Information om armplastik Information om armplastik Med alderen mister huden sin elasticitet. Yderligere vil vægttab og tab af muskelfylde med alderen bidrage yderligere til slaphed af huden, specielt på overarmene. Meget stort

Læs mere

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå r og baller Tillykke med dit nye træningsprogram på dvd EFFEKT puls er en del af EFFEKT programmet. Øvelserne er funktionelle

Læs mere

Med samtidig brystløft, tillæg

Med samtidig brystløft, tillæg Priser for Michael Munksdorf Priserne kan variere efter patientens ønsker og kompleksitet. Ønsker patienten indlæggelse natten over tillægges kr. 3000,- pr. døgn med mindre dette er indeholdt i prisen

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Information om inderlårsplastik

Information om inderlårsplastik Information om inderlårsplastik Hvem? Den hyppigste årsag til løs hud på inderlårene er et stort vægttab. Problemet med løs hud på inderlårene ses hyppigst hos kvinder, der normalt har større fedtfylde

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER

TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 2210 (i tidsrummet kl. 8-15) TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2007-0216

Læs mere

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet Velkommen til GrønBo s univers Sidder I lige nu og drømmer om et fritidshus, der kan rumme alle jeres ønsker - så kan Grønbo hjælpe jer.... et

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

Sådan træner du armen efter operation af brud på kravebenet

Sådan træner du armen efter operation af brud på kravebenet Sådan træner du armen efter operation af brud på kravebenet Du er blevet opereret for et brud på kravebenet. I begyndelse skal du bruge armslyngen hele tiden, men når smerterne aftager, kan du bruge slyngen

Læs mere

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Sådan træner du maven stærk & stram Styrk kroppens holdning med Krisztina Maria Guide til stærk og stram mave 2 Træn

Læs mere

Mastektomi (Øvelsesprogram)

Mastektomi (Øvelsesprogram) Mastektomi (Øvelsesprogram) Information Efter operationen og senere under en eventuel strålebehandling kan vævet blive uelastisk og stramt. For at modvirke dette, er det vigtigt at du arbejder med forskydelighedsbehandling.

Læs mere

Træning med lille elastik

Træning med lille elastik Til patienter og pårørende Træning med lille elastik Vælg farve Vælg billede Fysioterapien Øvelsesprogram med lille elastikbånd Ved træning med elastik kan du styrketræne dine muskler. Elastikken er let

Læs mere

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt).

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt). Lektion 5: Om Koncentration 10 min Tanker om tanker, ro og koncentration Eleverne deles i 3 grupper, hvor der sidder en Skulk/lærer med i hver gruppe. Læreren har evalueringsspørgsmål og skal få bragt

Læs mere

Åndedrætsøvelse 7. Venepumpeøvelse for bækken 1

Åndedrætsøvelse 7. Venepumpeøvelse for bækken 1 Åndedrætsøvelse 7 Rygliggende med bøjede ben. Placér hænderne på maven. Mærk efter hvor bevægelsen sker under vejrtrækningen. Koncentrér om at trække vejret ned i maven, brystkassen skal helst ikke bevæge

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Kvinder og mænd, som er generet af lokaliserede fedtdepoter, som resulterer i uharmonisk skikkelse, er dem, som har fordel af en fedtsugning.

Kvinder og mænd, som er generet af lokaliserede fedtdepoter, som resulterer i uharmonisk skikkelse, er dem, som har fordel af en fedtsugning. kan tilbydes og med fordel anvendes ved uhensigtsmæssigt lokaliserede fedtdepoter, det kan være sig på hofter, lår, mave, knæ, bryster, ankler, læg og under hagen. En fedtsugning er ikke en erstatning

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet

Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet Du har fået en pladsgørende operation i skulderleddet. Nu skal du begynde at træne skulderen, så du holder skulderens bevægelighed og styrke

Læs mere

Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram

Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Operation Du har haft en skade på din menisk, som var

Læs mere

Teknisk progression Kuglestød

Teknisk progression Kuglestød Teknisk progression Kuglestød Kuglestød kræver først og fremmest en god fornemmelse for at holde korrekt på kuglen og lave et korrekt udstød. Herefter skal man lære at finde den fornemmelse efter at have

Læs mere

Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet

Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet 1 EFTER DIN OPERATION Denne pjece er til dig, der har fået fjernet en knude i brystet. Heri finder du information, råd og øvelser,

Læs mere

Introduktion til step

Introduktion til step Øvelser til step Introduktion til step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

DISCUSPROLAPS PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.

DISCUSPROLAPS PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING. PATIENTINFORMATION DISCUSPROLAPS PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

Motionsplan: Uge 1-6

Motionsplan: Uge 1-6 Motionsplan: Uge 1-6 Her er en god workout, der passer til begyndere. Kan fuldstændigt tilpasses din livstil. Hvis du følger dette program, kan du gøre workout, når det passer dig bedst og uden et kostbart

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Øvelser for gravide Patientinformation www.koldingsygehus.dk Bevægeøvelser for ryg og lænd Mange kvinder får problemer med lænde- og bækkensmerter i graviditeten. Det

Læs mere

Skinnarbu Nasjonalparkhotell

Skinnarbu Nasjonalparkhotell Skinnarbu Nasjonalparkhotell Tilbring en aktiv ferie i de norske fjelde. Den imponerende natur indbyder til mange aktiviteter i det fri og området omkring hotellet er specielt egnet til jagt og fiskeri.

Læs mere

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Efter en

Læs mere

STÆRKE ARME MED YOGA. 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen

STÆRKE ARME MED YOGA. 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen STÆRKE ARME MED YOGA 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen Nej, du behøver ikke at kaste rundt med tunge kettlebells for at få stærke arme. Rolige yogaøvelser

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

TAI CHI 18. Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE

TAI CHI 18. Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE TAI CHI 18 Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE Tai Chi 18 Qigong Tai Chi 18 Qigong er en kombination af Qigong og Tai Chi. Serien består af 18 øvelser, hvor man elegante og lette at lære gennem gentagelser

Læs mere

Manglende endetarmsåbning

Manglende endetarmsåbning Forældreinformation Manglende endetarmsåbning Information for forældre til piger med anal atresi Kirurgisk Afdeling A H C Andersen Børnehospital Anal atresi I det efterfølgende gives en kort beskrivelse

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Klik for at redigere i master Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Maj 2014 Æstetik eller behandling? Offentlig plastikkirurgi Offentlig betalt plastikkirurgi skyldes altid

Læs mere

Kort om privathospitaler. December 2016

Kort om privathospitaler. December 2016 Kort om privathospitaler December 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

ØVELSER TIL ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1

ØVELSER TIL ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1 ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1 VELKOMMEN... INDHOLD Kære læser Denne folder introducerer dig til stepøvelser, hvor du bruger en stepbænk eller et trappetrin. Folderen er udarbejdet

Læs mere

Træning ved hofte-/lyskeskader

Træning ved hofte-/lyskeskader Vi anbefaler, at du udfører øvelserne efter vejledning af en fysioterapeut Hvad er en hofte-/lyskeskade Hofte-/lyskeskader er ofte komplicerede og langvarige. Det er ikke ualmindeligt, at genoptræningen

Læs mere

Har du også et ømt punkt? AquaPunkt

Har du også et ømt punkt? AquaPunkt Har du også et ømt punkt? AquaPunkt Hvor er dit ømme punkt? I lænden, knæet eller et helt tredje sted? Du er ikke alene. Over halvdelen af os har i de sidste par uger haft ondt i led, ryg eller muskler.

Læs mere

Teknisk progression Diskoskast

Teknisk progression Diskoskast Teknisk progression Diskoskast Diskoskast er en teknisk disciplin, hvor der skal læres en del før man mestrer en god teknik. En af de allervigtigste elementer er, at man har en god rotationsteknik. Derfor

Læs mere

Kvalitet i regionerne

Kvalitet i regionerne Debat Kvalitet i regionerne Danske Regioner mener: - En samlet strategi for ambulant behandling Ambulante behandlingsformer kan være både bedre og billigere end traditionel behandling under indlæggelse.

Læs mere

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet Teknikmærke 1. Gå på hænder Beskrivelse: Hænderne sættes på madrassen, hvorefter der sættes af med fødderne fra madrassen, således at man står på sine hænder. Gå derefter mindst 3 m fremad. 2. Gå bagover

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter Lektion: 1 ud af 12 Isæt og vendinger Isæt 10 min Svøm kortere distancer (mellem 25 og 50 m) med lavt tempo og høj koncentration. Skift mellem øvelserne. 1. Lad fingrene slæbe henover vandoverfladen (konstant

Læs mere

Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap)

Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap) Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap) Du har fået lavet en rekonstruktion af dit bryst og skal nu i gang med genoptræningen. I denne pjece finder du vores anvisninger til,

Læs mere

Ortopædkirurgisk Afdeling. Smerter foran i knæet

Ortopædkirurgisk Afdeling. Smerter foran i knæet Ortopædkirurgisk Afdeling Smerter foran i knæet En af de hyppigste årsager til knæproblemer hos unge er det, man benævner forreste knæsmerter. Dette hentyder til, at smerterne fornemmes fortil i og omkring

Læs mere

Født for tidligt? Pjece til pårørende og venner

Født for tidligt? Pjece til pårørende og venner Født for tidligt? Pjece til pårørende og venner Indhold Forord....................................... s. 3 Forældrenes reaktion......................... s. 4 Hvordan skal man forberede sig?..............

Læs mere

OPTRÆNING EFTER Skulderstabiliserende operation

OPTRÆNING EFTER Skulderstabiliserende operation SKULDER-/aLBUEektorEN ortopædkirurgisk afdeling e OPTRÆNING EFTER Skulderstabiliserende operation Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2007-1189 patientinformation Skulder-/albuesektoren

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Information fra Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen

Information fra Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Information fra Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Information og træning til patienter der er opereret i lungerne Ved den operation du har fået foretaget, har man skåret i brystkassen, og det betyder,

Læs mere

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

OPTRÆNING EFTER DEKOMPRESSION

OPTRÆNING EFTER DEKOMPRESSION OPTRÆNING EFTER DEKOMPRESSION Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2007-1085 patientinformation Skulder-/albuesektoren afd. E ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE patientinformation De har fået

Læs mere

Genoptræning. Efter skulderen har været gået af led - konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Genoptræning. Efter skulderen har været gået af led - konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Genoptræning Efter skulderen har været gået af led - konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Din skulder har været gået af led, og er nu sat på plads.

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået lavet en rekonstruktion

Sådan træner du, når du har fået lavet en rekonstruktion Sådan træner du, når du har fået lavet en rekonstruktion af brystet med protese Du har fået lavet en rekonstruktion af dit bryst med en protese. Formålet med denne pjece er at give dig anvisninger til,

Læs mere

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Klik for at redigere i master Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd april 2015 Æstetik eller behandling? Offentlig plastikkirurgi Offentlig betalt plastikkirurgi skyldes altid

Læs mere

TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK

TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK TOTAL KNÆ ALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt Her finder du 2 forskellige muskeltræningsprogrammer til at styrke din krop helt inde fra og ud programmer som du kan lave hjemme lige når det passer dig. Start med program 1 og gå til program 2, når du

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Øvelsesprogram til patienter efter pladsskabende rygoperation eller diskusprolaps

Øvelsesprogram til patienter efter pladsskabende rygoperation eller diskusprolaps Patientinformation Øvelsesprogram til patienter efter pladsskabende rygoperation eller diskusprolaps - Dekompression eller Diskusprolaps www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Denne pjece indeholder øvelsesprogram

Læs mere

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning ØVELSESKORT MED FITNESSTRÆNING Med disse kort i hånden står du med fitnessdelen af vores 12 ugers koncept: Fodbold Fitness. 12 kort ét til hver uge der indeholder

Læs mere

Ortopædkirurgisk Afdeling. Træningsprogram. Pladsgørende operation i skulderleddet

Ortopædkirurgisk Afdeling. Træningsprogram. Pladsgørende operation i skulderleddet Ortopædkirurgisk Afdeling Træningsprogram Pladsgørende operation i skulderleddet 1 Efter operationen Du må få dage efter operationen i princippet bruge din arm frit inden for smertegrænsen, med mindre

Læs mere

Galdestensoperation Komplikationer

Galdestensoperation Komplikationer Galdestensoperation Galdestenssygdom er almindelig i Danmark. Hvert år får cirka 5000 personer fjernet galdeblæren. Lidelsen er hyppigst hos kvinder. Omkring halvdelen de personer, som har galdesten, har

Læs mere

Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører

Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører N O T A T Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører Regionernes udbudsrunder (udbud af behandlinger, red.) i forbindelse med suspensionen af det udvidede frie valg har vist, at der er

Læs mere

Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen

Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen Du har brækket overarmen, og bruddet er fundet egnet til konservativ behandling. Derfor er det ikke nødvendigt at foretage en operation. Bruddet vil

Læs mere

Skating school. Indholdsfortegnelse

Skating school. Indholdsfortegnelse Skating school Kompendiet er delt op i to dele: 1. Elementerne i de forskellige tests listet op i den rækkefølge, de skal gennemgås. Tallet i parentesen angiver det sted i videoen, hvor elementet vises.

Læs mere

TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT

TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 2210 (i tidsrummet kl. 8-15) TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen,

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om frossen skulder

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om frossen skulder Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om frossen skulder Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den operative behandling

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse

Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse En undersøgelse af patienters tilfredshed med operation på Herning Sygehus og efterfølgende pleje og behandling

Læs mere

Kort om privathospitaler. Juli 2017

Kort om privathospitaler. Juli 2017 Kort om privathospitaler Juli 2017 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

Nakkeøvelser. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.dk

Nakkeøvelser. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Nakkeøvelser Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Øvelser som styrker, stabiliserer og forbedrer udholdenhed af din nakke og giver

Læs mere

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING TRILLIUMS CIRKELTRÆNING Med Cirkeltræning kan du inden for en begrænset tid opnå effekt på både styrke, kondition og sundhed. Her får du alle redskaber, der skal til for at dit første cirkelprogram kan

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Guide: Frygt ikke styrketræning

Guide: Frygt ikke styrketræning Guide: Frygt ikke styrketræning Kvinder i alle former har gavn af styrketræning. Og nej, kvinder får ikke store muskler af at styrketræne. Af Krisztina Maria, februar 2013 03 Frygt ikke styrketræning 05

Læs mere

Fysio- og Ergoterapi

Fysio- og Ergoterapi ØVELSE 1 Stå med afstand mellem benene. Før vægten fra side til side. Bøj let i det ben, du lægger vægten på. ØVELSE 2 Stå med det ene ben foran det andet. Før skiftevis vægten fra det forreste til det

Læs mere

Vælg en digital billedramme med hjertet!

Vælg en digital billedramme med hjertet! Guide fra FOTOHOUSE Vælg en digital billedramme med hjertet! Indhold: - Omkring digitale billedrammer Side 2 - Digitalbilledrammen til hjemmet Side 3 - Design eksempler Side 5 - Design eksempler og eksempel

Læs mere

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner side 2 Tillykke med dit nye træningsprogram på dvd Dette program er inspireret af german volume training, som er kendt som en af de hurtigste

Læs mere

Øvelsesprogram efter skulderoperation. Patientvejledning. Skulder må ikke bevæges frit. PrivatHospitalet Danmark

Øvelsesprogram efter skulderoperation. Patientvejledning. Skulder må ikke bevæges frit. PrivatHospitalet Danmark Øvelsesprogram efter skulderoperation Skulder må ikke bevæges frit Patientvejledning 081 PrivatHospitalet Danmark Information Du er blevet opereret i skulderen og har fået armen lagt i en armslynge, som

Læs mere

Indsættelse af nyt hofteled

Indsættelse af nyt hofteled Information og øvelsesprogram Indsættelse af nyt hofteled uden restriktioner Fysioterapien SVS Indholdsfortegnelse Information side 2 Bilkørsel side 3 Øvelsesprogram side 4 Liggende øvelser side 5 Stående

Læs mere

OFF SEASON Styrketræning med fokus på kropstamme. Programmet skal gennemføres mindst 3 4 gange om ugen.

OFF SEASON Styrketræning med fokus på kropstamme. Programmet skal gennemføres mindst 3 4 gange om ugen. OFF SEASON 2012 På de følgende sider følger de træningsprogrammer, som alle spillere skal arbejde med i løbet af sommerperioden (fra start juni til slut august). Styrketræning med fokus på kropstamme Programmet

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

SNE FOR ALVOR. Kun 3 timer fra færge til piste. Nu 26 alpine piste. Priser fra 3.080,- Se side 2-3. Se bagsiden. Se side 4-5

SNE FOR ALVOR. Kun 3 timer fra færge til piste. Nu 26 alpine piste. Priser fra 3.080,- Se side 2-3. Se bagsiden. Se side 4-5 SKI FOR SJOV Foto: Göran Assner Kun 3 timer fra færge til piste Se side 2-3 Nu 26 alpine piste Se bagsiden Priser fra 3.080,- Se side 4-5 Book ferien på www.colorline.dk SNE FOR ALVOR HOVDEN HAR DET 3

Læs mere

DRIVE ALIVE S I GRAND

DRIVE ALIVE S I GRAND DRIVE ALIVE GRANDIS 2 3 RUMMELIGHED Hvem har sagt, at det at have en stor familie er besværligt? Du har selvfølgelig brug for at kunne transportere den sikkert rundt ligesom du har brug for god plads

Læs mere

Bærevejledning til vikle

Bærevejledning til vikle Mama s LIFE Bærevejledning til vikle Strækvikle kan anvendes til børn med en vægt på 2-10 kg. Fastvikle 3-20 kg. Tips til en god start kom godt i gang: Viklen skal være strammere, end man umiddelbart synes

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere