INFO. Forår,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk"

Transkript

1 INFO Forår, 2009

2 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2 B, 4200 Slagelse. Tlf.: Kasserer: Per Skov-Johansen, Bakkevej 1E, 3650 Ølstykke. Tlf.: INFO: Udgives af: Sjællands Tandlægeforening. Henvendelse skal ske til Sekretariatet, Æblehaven 2, 4200 Slagelse. TLF.: Kl. 08:00-16:00 Indlæg, kommentarer og læserbreve modtages gerne på ovennævnte adresse. Oplag: 900 eksemplarer. INFORMATIONSUDVALGET: Ansvarshavende: Susanne Kleist, Dorthe Schødt, Poul Møller WEB: Poul Møller, mobil: Nyheder fra din kreds, mailadresser på bestyrelsen, alt om kreds 2, diagnoseliste, kredskurser, arrangementer, aktualiteter, bekendtgørelser, lovgivning, analyser og overblik finder du hurtigst på: KRISEHJÆLPERE: Hanne Bak-Jensen, Ribisvej 3, 2970 Hørsholm. Tlf.: Ulla Friberg, Fyensvej 38, 4000 Roskilde. Tlf.: Marianne Riis, Hovedgaden 15, 4420 Regstrup. Tlf.: TANDLÆGEVAGTEN: Hillerød, Frederiksborg Amt, Tlf.: Kl. 16:00-07:00 Slagelse, Region Sjælland, Æblehaven 2, 4200 Slagelse Tlf.: Weekend og helligdg.: Kl

3 SIDEN SIDST! Kirsten Melchior, formand STF. Personligt engagement giver den mest aktive og effektive forening for medlemmerne. Kredsgeneralforsamlingen (KGF) i oktober foregik efter sædvanlig opskrift. Udover bestyrelsen fandt ca. 20 medlemmer vej til begivenheden. Forløbet var efter bogen, en god debat rundede beretningen af, valgene til bestyrelse og udvalg blev foretaget uden modkandidater. Men.. hvor ville vi dog gerne se mange flere medlemmer til denne årlige begivenhed, hvor der er mulighed for at give sin mening til kende og påvirke, hvilken vej foreningen skal gå. STF mødte op til hovedgeneralforsamlingen (HGF) med et forslag om, at holde generalforsamling hvert andet år, og et mindre årsmøde, hvert andet år. Dels for at spare penge og ressourcer i sekretariatet, dels fordi vi finder, at repræsentantska-bet kunne bruges bedre og mere kreativt ved årsmøderne. Vores forslag fik desværre ikke flertal, så vi gemmer det i mølposen et par år, men giver ikke op. Vi henviser derudover til reportagen fra HGF på tdlnet.dk for yderligere information om, hvad der foregik, og hvad der blev vedtaget. På vores første bestyrelsesmøde efter HGF har vi evalueret forløbet af både KGF og HGF for at se, hvad vi kunne gøre bedre. Vi arbejder kontinuerligt på at forsøge på at forbedre vores kontakt med medlemmerne. Vi brugte et par timer af vores internatmøde på at finde nye veje og måder at møde vores medlemmer på, samt hvordan vi kunne optimere de allerede eksisterende muligheder. Mange ideer kom på bordet, men vi må erkende, at INFO, kurserne samt stf.net er vores primære kontaktmuligheder med medlemmerne. Vi arbejder ligeledes på ideer til at engagere flere unge medlemmer i de faglige/politiske system. Fremadrettet vil vi annoncere, når der er ledige stillinger inden for klagesystemet samt vagterne. Vi vil også annoncere efter nye medlemmer til vores kredsbestyrelse, evt. således, at man starter som suppleant i første omgang, med mulighed for at deltage i bestyrelsesmøder, så man kan finde ud af, om det er noget man har lyst til at bruge sin tid på.

4 Vi vil arbejde for at styrke kvalitetscirkeldannelsen, så alle får mulighed for faglig sparring. Vi ser gerne, at kvalitetscirkelkonferencerne, som vi har kendt dem for år tilbage, genoplives. Vi vil også meget gerne hjælpe med til at etablere lokalklubber i de områder, hvor de ikke findes. Vi forestiller os, at vi måske kan få inspiration fra de allerede veletablerede klubber ved at holde kredskommunikationsmøder med regelmæssige mellemrum. Vi vil kort sagt meget gerne i kontakt med eksisterende og potentielle medlemmer, idet vi mener at have noget at byde på i forhold til vores dagligdag som tandlæger, det være sig kurser, konfliktløsninger, netværksetablering, rådgivning i forbindelse med klagesager samt mulighed for at bringe ønsker og forslag videre til moderforeningen. Vi vil i løbet af året prøve at føre de ideer ud i livet, som vi kom frem med på vores internatmøde. Det indebærer, at I, på de kurser I deltager i i STF-regi, kort vil blive orienteret om, hvad der sker, og hvad vi kan tilbyde. Vi håber, at vi på denne måde får en del i tale, for det er det, vi allerhelst vil. Stil gerne krav til foreningen, og vi skal gøre, hvad vi kan for at følge op. Engagement giver den mest aktive og effektive forening for medlemmerne. Bestyrelsesmedlemmerne er engagerede, hvad med jer? Hvad kan du bruge tiden på, hvis du bliver syg? Mette Heegaard, direktør i Tandlægernes Tryghedsordninger. Læse bøger og pleje dig selv, mens du bliver rask eller bekymre dig om, hvordan du skal betale den næste regning? Det er sjældent, man overvejer, hvordan tilværelsen kan forme sig, hvis man skulle gå hen og blive syg i længere tid. Men det kan være en rigtig god og økonomisk betryggende idé at bruge lidt tid på at få overblik over mulighederne for at få udbetalinger fra forsikringer eller for at få den behandling du ønsker, når du har behov for den. Der skal derfor her gives et kort overblik på nogle af de muligheder, du som medlem af Tandlægeforeningen har via Tandlægernes Tryghedsordninger. Dagpenge Hvis du arbejder under den offentlige sygesikring og er medlem af Tandlægeforeningen, er du automatisk omfattet af dagpengeordningen i Tandlægernes Tryghedsordninger. Her er der mulighed for at få udbetalt dagpenge ved sygdom, barsel og dødsfald. Desuden er der også mulighed for tilskud til vikar og økonomisk hjælp i særlige trangstilfælde. Hvis du bliver syg og som følge heraf ikke kan passe dit job, kan der efter 20 hverdage blive udbetalt dagpenge fra Tryghedsordningerne. Varer sygdomsperioden mere end 40 hverdage udbetales også dagpenge for de første 20 sygedage. Dagpengeydelsen udgør p.t. 130% af din omsætning med sygesikringen. Der kan maksimalt udbetales sygedagpenge i 1 år. Får du fuld løn under sygdom, udbetales dagpengene til din arbejdsgiver.

5 Erhvervsudygtighedsforsikring Kommer du ud for en ulykke eller bliver syg i et sådan omfang, at du ikke længere kan arbejde som tandlæge er det vigtigt at have en forsikring, der kan kompensere for de indkomstmæssige følger heraf. På den baggrund har repræsentantskabet i Tandlægeforeningen besluttet, at alle medlemmer som minimum skal tegne et grundmodul på kr Der er derudover mulighed for at tegne op til 5 tillægsmoduler á hver kr Det er således muligt at forsikre sig, så der efter 3 måneder kan udbetales op til kr årligt, hvis du ikke længere kan praktisere som tandlæge. Erhvervsudygtighedsforsikringen tager i første omgang udgangspunkt i din erhvervsevne som tandlæge. Denne dækning kan udbetales i 5 år, hvor du har mulighed for at vælge at blive omskolet til et nyt erhverv. Efter 5 år vil din fortsatte erhvervsevne blive vurderet ud fra din generelle erhvervsevne i ethvert erhverv. Er du ved erhvervsudygtighedens indtræden fyldt 55 år, vil din erhvervsevne alene blive vurderet på din evne til at arbejde som tandlæge. Ved tegning af denne forsikring kræves der afgivelse af helbredsoplysninger. Forsikringen kan tegnes til det 65. år. Sundhedsforsikring Du kan med en sundhedsforsikring springe ventelister på de offentlige hospitaler over, hvis du skulle blive syg eller komme ud for en ulykke. Forsikringen dækker udgifter til undersøgelse og behandling, medicin, operation og genoptræning, herunder bl.a. indlæggelse, operation, røntgenundersøgelse, scanning, speciallægebehandling, lægeordineret fysioterapi, lægeordineret psykologbehandling, alkoholafvænning, kiropraktisk behandling og tandbehandling op til kr. i forbindelse med sygdom. Den sundhedsforsikring du kan tegne via Tandlægernes Tryghedsordninger til dig selv, kan du også tegne til din ægtefælle og børn. Er du klinikejer kan du også tegne forsikringen til hele klinikkens personale og deres ægtefæller/børn til favorable vilkår. Der skal ikke afgives helbredsoplysninger ved oprettelse af forsikringen, men der er en karensperiode på 2 år, for sygdomme, du har haft eller er undersøgt for før du blev omfattet af forsikringen. Undtaget herfra er dog kroniske lidelser, der ikke dækkes af forsikringen. Sygedriftstabsforsikring Som klinikejer har du mulighed for at tegne en sygedriftstabsforsikring,

6 som dækker tab ved nedgang i omsætningen på grund af sygdom i op til 1 år. Sygefraværet skal mindst udgøre 4 uger før udbetaling kan finde sted, men efter mere end 8 uger fravær vil også de første 4 ugers fravær kunne blive dækket. Forsikringen dækker tab grundet nedgang i omsætningen, hvis du eller en af dine medforsikrede tandlæger eller tandplejere bliver helt eller delvist uarbejdsdygtig som følge af sygdom eller ulykkestilfælde. Kan tabet undgås eller mindskes ved ansættelse af en vikar, dækker forsikringen de ekstra omkostninger der er forbundet hermed. Du kan dække enten 50% eller 100% af omsætningen efter fradrag af teknik- og materialeudgifter og sygesikringsomsætningen. Udgifterne til forsikringen er en fradragsberettiget driftsudgift. Forsikringen kræver afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger. Yderligere oplysninger og rådgivning: Ovenstående ordninger kan som beskrevet give dig mulighed for forskellige former for økonomisk kompensation eller behandlingsmuligheder grundet sygdom. Du er naturligvis velkommen til at ringe til Tandlægernes Tryghedsordninger på tlf og få yderligere oplysninger om forsikringerne. Det er vigtigt på forhånd at have taget stilling til, hvilke dækninger du ønsker at have i en sygdomsperiode, der måske både følelsesmæssig og økonomisk er en svær situation. Det koster intet andet end lidt af din tid, at få overblikket til at træffe den beslutning, der er den rigtige for dig. Efteruddannelse for klinikassistenter - et led i overenskomsten. AMU kurser - kurser med offentligt tilskud! AMU står for ArbejdsMarkedUddannelser. AMU kurser er godkendte efteruddannelser, som typisk varer fra tre til fem dage. De gennemføres på erhvervsskoler landet over. Ud over sundhedsfaglige kurser findes et stort udbud af IT kurser og kurser inden for mange administrative emner. AMU kurser er udviklet til kortuddannede dvs. ikke faglærte og faglærte. Kursusafgiften varierer fra 500,- til 750,- kr. for et kursus på fem dage mindre hvis kurset er kortere. For ansatte med erhvervsuddannelse eller ufaglært baggrund får arbejdsgiveren desuden refunderet et beløb på kr. person/uge, hvis der betales løn under kurset. Længden på kurserne er typisk trefem dage. Kurserne kan afkortes, hvis deltagerne allerede har nogle af de kompetencer, som kurset skal udvikle. Tilmelding til kurserne foregår direkte til skolen. Enten ved at ringe til dem eller på deres hjemmeside. Telefonnummer og hjemmeside adresse finder du under hver enkelt skole. Mere info: Vi har for nylig haft vores kliniksekretær, Susanne, på et AMUkursus i Excel regneark. Hun giver kurset en meget god anbefaling. Bjørn Haulrig.

7 Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet, Nørre Alle 20, 2200 København N. Tlf.: Hjemmeside: Efteruddannelse for tandklinikassistenter Stadig flere klinikassistenter benytter sig af de efteruddannelsestilbud, som udbydes af Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere - KU. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere tilbyder 27 forskellige kurser for klinikassistenter. Beskrivelserne af de forskellige kurser findes på skolens hjemmeside: under menupunktet: For virksomheder. En del af kurserne er nyudviklede. De fire sidst udviklede er: Udvidet profylakse tandrensning. Et kursus på dag, hvor der via en blanding af teori og øvelser undervises i fjernelse af supragingival tandsten. Der er tilknyttet to undervisere til alle øvelser på klinikken. Dette kursus er meget eftertragtet og bliver derfor afholdt med jævne mellemrum. Dette kursus giver mulighed for, at tandklinikassistenter kan udvide eget arbejds- og ansvarsområde. Desuden er det en god mulighed for at komme på niveau med de nyuddannede kolleger, der fra 1/1 09 kan tage det Valgfri Specialefag Udvidet profylakse. Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge. Et kursus på 1 dag. På kurset præsenteres relevante planlægnings- og registreringsværktøjer samt metoder til positiv påvirkning af elevens motivation og kvalitetsbevidsthed. En veluddannet gammel klinikassistent opnår både en faglig og en personlig udvikling, og samtidig gøres det attraktivt at være elev på tandklinikken. Operationshygiejne i tandklinikken. Et kursus på 1 dag, hvor hovedvægten er lagt på praksisrelevante øvelser indenfor emnerne kirurgisk håndvask, operationsopdækning og afrydning, men hvor der naturligvis også arbejdes med teori, med sterilisationsarbejdet samt med udarbejdelse af skriftlige hygiejneprocedurer til egen klinik. Slibning af håndinstrumenter til depuration. Et kursus på ½ dag, hvor det læres at håndslibe instrumenter, som led i det daglige vedligehold med opmærksomhed på hygiejnen. De 3 sidste kurser er AMU-kurser. Det betyder, at der kun er en kursusafgift på 130 kr./dag, og ingen forplejning. Til AMU-kurser kan der søges om VEU godtgørelse og tilskud til befordring, lige som der i visse tilfælde kan gives tilskud til kost og logi. Det kan man læse mere om på skolens hjemmeside: efteruddannelse-tandklinikassistent/kurser. Udvidet profylakse tandrensning koster kr. inklusiv forplejning, eksklusiv moms.

8 Dynamisk tandlæge søges! Er du den der vil være med til at videreudvikle livet som tandlæge, så stil op som kandidat til repræsentantskabet. Vi mangler en, gerne yngre, tandlæge der har lyst og energi til at deltage i bestyrelsens arbejde, hvor vi er med til at arbejde for at tandlægestanden har det godt indadtil og udadtil. Som repræsentant skal du deltage i ca 8 aftenmøder årligt samt vort internatmøde i januar - fra fredag til lørdag eftermiddag - og i HGF (hovedgeneralforsamling), der afholdes i november over en weekend. Meld dig på banen ved at kontakte vores sekretær Flemming Juul: så du kan blive opstillet til KGF (kreds generalforsamling) hvor der er valg. Valgperioden er 1 år med mulighed for at genopstille.

9 Nyt fra sekretariatet! Flemming Juul. Tilskudsordninger vedr Sundhedslovens 166 (Cancer- og Sjögren). Regionerne kan ifølge 166 yde tilskud til disse sager. I enkelte tilfælde er sagerne endt uheldigt, idet ansøger og dennes tandlæge har indledt behandlingen før endeligt tilsagn om økonomisk tilskud. Først når der evt. er udstedt en skriftlig bevilling og evt. en forhåndsgodkendelse på supplerende behandlinger, kan den godkendte behandling påbegyndes. Se den fulde tekst på vores hjemmeside: Fokussanering eller ressektion : Henvendelser (prisoverslag mv.) vedr. borgere fra Region Sjælland i forbindelse med kæbeprotetiske rekonstruktioner som følge af fokussanering eller efter ressektion rettes fremover til Næstved Sygehus, Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling, Sygehus Syd. Kvalitetscirkler. Sjællands Tandlægeforening modtager jævnligt henvendelse fra medlemmer om hjælp til at komme med i en kvalitetscirkel. Som oftest noteres deres navn og mail, hvorefter vi må afvente at andre melder sig. Ideelt er man 5-7 personer i en kvalitetscirkel. Klagesagsarbejdet I regionerne opdeles klagesagsarbejdet i 1. Visitation af en klage 2. Evt besigtigelse af klagen 3. Afgørelse i regionstandlægenævnet. Det er almindelige tandlæger, der udfører arbejdet i disse udvalg. Kunne du tænke dig at udføre en del af dette arbejde? Det er aflønnet, men man bør ikke deltage for lønnens skyld. Derimod er der meget at lære ved at se de ting, som der klages over. Skulle du få lyst til at være med, da vil det være som besigtigende tandlæge, hvor man altid er to tandlæger, der besigtiger det påklagede arbejde. Når man så har lært det, kan man om ønsket prøve videre i de andre udvalg, når der bliver en ledig plads. Har du lyst til at være med i en kvalitetscirkel, måske have hjælp til selv at starte en eller ønsker du at deltage i foreningens klagesagsarbejde, så hører vi meget gerne fra dig. Kontakt venligst STFs sekretariat: STF, Hansensvej 2 B, 4200 Slagelse eller pr. mail til:

10 10 Journalføring - samvittighedsfuldt, præcist og omhyggeligt - er et uomtvisteligt (lov)krav i forbindelse med al form for patientbehandling. Jornalføring er et vigtigt redskab i den løbende patientkontakt og behandlingsplanlægning. Alle kliniske og radiologiske fund skal journaliseres. Metode- og materialevalg skal fremgå. Overvejelser. Patientaccept. Risici. Medicinering. Ingen indgreb uden diagnose. Alt skal fremgå af journalen og være forståeligt for andre behandlere. Vi oplever desværre, ikke mindst gennem vort klagesagssystem, at flere og flere kolleger sættes i gabestokken på internettet, og det meget ofte for en journalføring, der ikke lever op til lovgivningens krav. Selvom mange kolleger føler at manglende journalføring er i småtingsafdelingen i forhold til behandlingsfejl, så holder argumenterne ikke. Korrekt journalføring er et must og opfattes naturligt af myndighederne som en klar forudsætning for at udføre sit hverv som autoriseret sundhedsperson ansvarsfuldt og med omhu. Derfor er vi som behandler og stand nødt til at skærpe opmærksomheden på dette felt. Udviklingen er ærgerlig, stiller tandlægestanden i et dårligt lys og er meget ubehageligt for den kollega, som bliver udhængt offentligt. Derfor vil vi gennem INFO gerne slå et slag for at respekten for god journalføring øges. Først og fremmest bør du nøje læse Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr 942 af 27. november 2003 om journalføring og den efterfølgende vejledning. Vi har lagt begge dokumenter på STFNET, hvor du finder et link til disse på forsiden under Journalføring. Gem evt. dokumenterne på din egen computer. For at give dig en ide om, hvilke journalføringsmangler, der udløser påtale, har vi fremdraget nedenstående eksempler fra tidligere verserende sager. Nedenstående er citater fra patientklagenævnets begrundelser! 2 rtg. billeder: disse er af meget dårlig kvalitet. Der er ingen beskrivelse af disse billeder. Der er ikke stillet diagnose før påbegyndt brobehandling. Der er ikke oplysninger om præparationstyper eller om hvorledes ind grebet er foretaget. Aftryksmaterialer er alene omtalt ved typenavn, men ikke præcist angivet, hvilke materialer, der er anvendt.

11 Der er ikke oplysninger om behandlingens evt gener, ricisi eller prognose. Der er ikke oplysninger om prisoverslag og aftale i øvrigt. Der er ikke oplysning om hvorledes cementering er foregået og hvilke materialer, der er anvendt. Der er ikke oplysning om hvilken type stift, der er anvendt. Der er ikke oplysning om, hvorfor der er ordineret penicillin. Der er ikke oplysning om, hvorledes tænderne blev trukket ud (an vendt teknik). Ej heller angivet hvilket lokalbedøvelsesmiddel, der blev anvendt samt styrke og metode herfor. Der er ikke oplysning om plastfyldningens placering og udstrækning; ej heller om materialevalg, herunder farve. Der er ikke oplysning om protesematerialer (tænder, basis etc) og tand farver. Der er lagt IRM cement i tanden. Der er ikke oplysning om, der var hul i tanden, tabt en plombe eller om der blev boret. Rodbehandling: der er ikke oplysning om der er anvendt lokalbedøvelse / ikke oplyst typen af rodbehandling / ikke oplysning om rodkanaler her under antal, placering og om nerven blev fjernet. Der er ikke oplysning om, hvorledes rodfyldningen er foretaget eller hvil ke materialer, der er anvendt hertil, ligesom det ikke fremgår, hvorledes rodfyldningen er afsluttet. Der er ikke oplysning om hvor længe der er til næste aftale. Nævnet bemærker, at der på intet tidspunkt i perioden er taget BW. Der er ikke oplysning om, hvilken diagnose, der berettigede denne tand udtrækning. Der er ikke journalført registrering af tandkødslommernes dybde. Nævnet lægger ved afgørelsen af sagen vægt på, at journalen er særdeles mangelfuld, idet journalen gennemgående mangler diagnoser og diagnostiske overvejelser. Der ses ikke journalført informeret samtykke før behandlingerne, og der ses ikke journalført røntgenbeskrivelser, ligesom der ingen bemærkninger ses omkring negative fund eller information om relevante behandlingsmuligheder. Det fremgår ikke hvilke materialer, der er anvendt, hvilket er et krav efter 1. januar 2004 i henhold til bekendtgørelse nr 942 af den 27. november 2003 om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser. Flemming Juul. 11

12 ORIENTERING FRA Kredskursusudvalget. Kære medlem af Sjællands Tandlægeforening! Glæd dig allerede nu til efterårets store kursusbegivenhed: - en aften med Chris McDonald! Præsentation turde være overflødig! Chris McDonald er ubetinget et af de hotteste og mest spændende navne på den danske kursusscene. Altid veloplagt. Altid med et budskab og altid sprængfyldt med energi og veltalenhed! Chris MacDonald kommer oprindeligt fra USA, men han har boet i Danmark i de seneste 7 år. Han har en baggrund indenfor træningsfysiologi, sportspsykologi og ernæring, der har gjort ham til en efterspurgt mand indenfor emnet sund og aktiv livsstil, hvor han bl.a. har gjort sig bemærket som skaberen af Sundhed i Balance-konceptet og som fast skribent i Politiken og en række andre magasiner. I 2001 vandt Chris MacDonald Young Scientist of Europe, der uddeles af European College of Sports Medicine, for sin forskning indenfor idrætsvidenskab. StrongBODY - StrongMIND; Sundhedshjulet; Stress, stress, stress; fysisk træning; kostplaner; fødevarer, velvære - bare en lille del af Chris McD s fantastiske verden. Kom og hør ham onsdag, den 23. september i Roskilde Kongres og Idrætscenter fra kl En kursusaften for hele teamet! 12

13 Foråret har budt på 2 kurser - et for klinikejere omkring ansættelsesjura og et klinisk kursus om Panorama-røntgen med Hanne Hintze. Det sidste finder sted sidst i marts måned og er du hurtig skulle det stadig være muligt at komme med. Et rigtig godt og relevant kursus til få penge! Det er glædeligt, at se så mange af jer på vore kurser. Det er et område, som vi i bestyrelsen prioriterer meget højt og vi sætter en stor ære i at finde noget for enhver smag, men alt med kvalitet i indhold og formidling. Vi har internt i bestyrelsen besluttet, at vi fremover i forbindelse med at byde velkommen til jer og kursusgiver, vil give en kort orientering om, hvad der rører sig indenfor de politiske cirkler. Vi tror på, at god information ikke kan gives for tit og at budskaber og diskussionsoplæg får større relevans, jo bedre modtageren er informeret. Det skal i alt fald komme an på en prøve! Vi vil også inden kurset med Chris McDonald løber af stablen lancere elektronisk tilmelding. Det skulle gerne gøre det lidt lettere for både jer og os at blive korrekt registreret. I forbindelse med tilmelding et lille hjertesuk! Kurset for klinikejere var gratis. Dog var tilmelding nødvendig, ikke mindst på grund af forplejning og reduceret deltagerantal. Det blev overholdt, men desværre glimrede en del af de tilmeldte med fravær uden afbud, og det er ærgerligt og bare ikke godt nok - hverken overfor kollegaer på venteliste eller kursusgivere! Sidste punkt er kursusregistrering. Vi skal alle deltage i kurser, svarende til 25 kursustimer pr. år. Vi vil fremover i kursusbeskrivelsen angive tællende timetal. Blot skal du selv efterfølgende registrere dette som vist her under neden. 13

14 Stress, sundhed og livsstil. Et sundhedsseminar med Livlægerne. Kursus i Holbæk Tandlægeklub. Tirsdag den 21. oktober 2008 afholdt Holbæk Tandlægeklub ovenstående kursus/seminar for 70 kursister på Elværket i Holbæk. Medlemmerne i Holbæk Tandlægeklub eftersøgte forinden et kursus, hvor hele teamet på klinikkerne og evt. ægtefæller/samlevere kunne deltage, et såkaldt teamkursus og jeg fik kontakt til Livlægerne, som udbyder disse seminarer. Livlægerne er et erfarent team af læger, psykologer, sygeplejersker, fysioterapeuter, sundheds- og motionskonsulenter. Livlægerne sætter fokus på sundhed og trivsel i hverdagen, et emne, som er meget oppe i tiden på alle arbejdspladser i dag. Som de i logoet skriver sundhed smitter. Stress er en folkesygdom. Flere og flere får stress af den slags, som fører til langvarig sygdom. Mange dyrker ikke motion nok eller får tilstrækkelig sund kost. Man bliver derfor nemmere udsat for de farlige livsstilssygdomme - der ud over de store menneskelige omkostninger også er dyre i sygefravær, dårlig trivsel og opgaver der trækker ud. På dagen mødte vi 12 energiske, kompetente og humoristiske kursusgivere, der i 4½ time fra kl , ivrigt introducerede os for seminaret, der var opdelt i 3 moduler. 1. modul var et stressmodul med foredrag og øvelser fra en psykolog. Vi blev informeret om stress og fysiologi. Der var instruktioner om hvordan stress kan undgås og hvordan du ser signalerne hos din kollega/partner. Sidst men ikke mindst, hvordan man tackler stress, hvis man har det. 2. modul var undersøgelse af interesserede deltagere (frivillig). Dette var yderligere opdelt i 3: Helbredsprofil livsstilsprofil stressprofil. Vi fik målt vores blodtryk, puls, kolesteroltal, blodsukker, kondition, BMI, taljemål og fedtprocent. Der blev udleveret spørgemateriale og vores profiler blev udregnet. Ud fra profilerne beregnedes en risikoscore, så deltagerne kunne se, om de lå i en gruppe med høj, middel eller lav risiko. For de deltagere der lå i en høj risiko, blev der individuelt tilbudt rådgivning. Alle oplysninger var selvfølgelig fortrolige. 3. modul var et foredrag om Dit helbred som medspiller i en stresset hverdag. Vi fik et foredrag om livsstilssygdomme og hvad vi kunne gøre for at undgå dem. Pointen i foredraget: stop rygning, spis sundt og dyrk motion. Alt foregik på en meget humoristisk måde og på et niveau, hvor alle kunne være med. Så vi fik også rørt lattermusklerne. Under seminaret udleveredes gode råd og brochurer indenfor stress, rygning, kost og motion, så 14 der var noget at arbejde videre med, når vi kom hjem.

15 Kurset var morsomt, inspirerende og gav stof til eftertanke. Et seminar jeg vil anbefale alle klubber, firmaer og foreninger at give deres medarbejdere og medlemmer. Det kan motivere til en sundere hverdag og ændre folks livsstil. Eneste aber dabei er prisen. Kurset koster kr. Dog, der er mange behandlere involveret og ser man det på den bagrund og på tidsforbrug og udbytte, så er det alle pengene værd! Thomas Kofoed Privatpraktiserende tandlæge. Formand for Holbæk Tandlægeklub. TANDPINEVAGT REGION SJÆLLAND Jan A. Frederiksen. Den første opgørelse over tandpinevagten i Region Sjælland foreligger nu for januar Vi er først begyndt at føre statistik over besøg og behandlinger i vagtregi i det nye år. De første måneder var prøvemåneder. Vi vil fremadrettet opsamle statistiske oplysninger også om også aldersfordelingen af de besøgende for at få et godt grundlag at diskutere ordningen og dens økonomi på med Region Sjælland. I januar var 10 vagtdage (lørd./sønd.oghelligd.) Ialt 66 patienter blev behandlet i vagten - 40 personer i Slagelse og 26 personer i Nr. Alslev. Akut oplukning var den hyppigst foretagne behandling, idet den blev foretaget 25 gange. Den travleste dag i Slagelse var lørdag den 17. januar med 8 patienter på vagten og i Nr. Alslev lørdag den 24. januar med 6 patienter på vagten. 15

16 KREDSBESTYRELSEN 2008/2009: Kirsten Melchior, Hillerød formand for STF tlf.: Susanne Andersen, Hillerød tlf.: Jens Olav H. Christensen, Næstved tlf.: Christian Eggers-Lurá, Holbæk tlf.: Jan A. Frederiksen, Hørve tlf.: Ulla Friberg, Roskilde tlf.: Bjørn Haulrig, Fredensborg tlf.: Flemming Juul, Fuglebjerg tlf.: Susanne Kleist, Roskilde tlf.: Susanne Kristensen, Skælskør tlf.: Jahn Legarth, Helsingør tlf.: Poul Møller, Holbæk tlf.: Niels Petersen, Næstved tlf.: Marianne Riis, Regstrup tlf.: Dorthe Schødt, Hundested tlf.: Per Skov-Johansen, Ølstykke tlf.: Charlotte Hanson, suppleant Jytte Malmos, suppleant Leni Møllsøe - suppleant Henrik Nielsen - suppleant 16 Laila Seidelin, - suppleant TILLIDSPOSTER I TANDLÆGE- FORENINGEN: SUSANNE ANDERSEN formand for Tandlægeforeningen siden 2005 BJØRN HAULRIG formand for SYSIFO næstformand FK JAHN LEGARTH formand for Praksisforsikringen. FLEMMING JUUL formand for Region Sjælland SUSANNE KLEIST formand for SUU medlem udvalg A CHARLOTTE HANSON formand for PATU JAN A. FREDERIKSEN medlem af Hovedbestyrelsen KIRSTEN MELCHIOR næstformand Tryghedsordningerne medlem af udvalg A SUSANNE KRISTENSEN medlem af Tryghedordningerne MARIANNE RIIS næstformand for SYSIFO medlem af FK POUL MØLLER medlem af EKR Hold dig: - opdateret og - informeret på:

NET-INFO. Sommer, 2009. www.stfnet.dk

NET-INFO. Sommer, 2009. www.stfnet.dk NET-INFO Sommer, 2009 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2B, 4200 Slagelse.

Læs mere

Nye vedtægtsbestemmelser for dagpengeordningen

Nye vedtægtsbestemmelser for dagpengeordningen Nye vedtægtsbestemmelser for dagpengeordningen Reglerne for dagpenge i forbindelse med sygdom, barsel og dødsfald er blevet ændret på generalforsamlingen i november 2014. De ændrede regler får betydning

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 28. november 2014 på Munkebjerg Hotel

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 28. november 2014 på Munkebjerg Hotel Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 28. november 2014 på Munkebjerg Hotel Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

KREDSBESTYRELSE: SUPPLEANTER: EVT. INVITEREDE: DATO: 16. juni 2014 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 5. DB, afbud fra SUJ, DL,KM,LM,RA

KREDSBESTYRELSE: SUPPLEANTER: EVT. INVITEREDE: DATO: 16. juni 2014 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 5. DB, afbud fra SUJ, DL,KM,LM,RA DATO: 16. juni 2014 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 5 MØDESTED: REFERENT: FRAVÆRENDE: Comwell, Roskilde Betina Grønbæk DB, afbud fra SUJ, DL,KM,LM,RA KREDSBESTYRELSE: Poul Møller PM formand STF poultand@adslhome.dk

Læs mere

Medlemsmøder 2013. Obligatoriske Forsikringer. Via Tandlægernes Tryghedsordninger

Medlemsmøder 2013. Obligatoriske Forsikringer. Via Tandlægernes Tryghedsordninger Medlemsmøder 2013 Obligatoriske Forsikringer Via Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Stiftet i 1974 på TF s Hovedgeneralforsamling Administrationsfonden (1974) Dansk Tandlægeforenings

Læs mere

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter EftEruddannElsE for tandklinikassistenter Praktisk information alle kurserne afholdes i samarbejde med HansEnBErG på dental College aalborg, rørdalsvej 10, 9000 aalborg. Er du ledig i første ydelsesperiode,

Læs mere

INDKALDELSE TIL ÅRETS KREDSGENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ÅRETS KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2008 INDKALDELSE TIL ÅRETS KREDSGENERALFORSAMLING - dagsorden, beretninger og regnskab inde i bladet. www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18,

Læs mere

Spørgeskema til tandlæger i privat praksis

Spørgeskema til tandlæger i privat praksis Spørgeskema til tandlæger i privat praksis I disse år ændres samfundets krav og patienternes forventninger til sundhedsprofessionerne. Formålet med denne undersøgelse er at belyse, hvordan vi som privatpraktiserende

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. Generalforsamling 2012

Tandlægernes Tryghedsordninger. Generalforsamling 2012 Tandlægernes Tryghedsordninger Generalforsamling 2012 SÆRLIGT EMNE - revideret De obligatoriske ordninger - fakta og tal. Tandlægernes Tryghedsordninger administrerer to obligatoriske ordninger; Dagpengeordningen

Læs mere

1. Fastlæggelse af endelig dagsorden : evaluering af kgf sættes på dagsorden til internatmødet.

1. Fastlæggelse af endelig dagsorden : evaluering af kgf sættes på dagsorden til internatmødet. U 15 2008 Fuglebjerg, den 18.11.08 Referat fra 1. bestyrelsesmøde den 17.11.2008 i Comwell, Roskilde. Afbud : Laila, Charlotte og Christian. 1. Fastlæggelse af endelig dagsorden : evaluering af kgf sættes

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 16. august 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 16. august 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 16. august 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring Pension for selvstændiges velfærdspakker Pension forsikring sundhedssikring 2 i dag er en god dag at begynde din pension Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

INFO. - med indkaldelse til kredsgeneralforsamling 2010. Regnskab og budget vil blive udsendt via email, så snart det foreligger!

INFO. - med indkaldelse til kredsgeneralforsamling 2010. Regnskab og budget vil blive udsendt via email, så snart det foreligger! INFO Efterår, 2010 - med indkaldelse til kredsgeneralforsamling 2010. Regnskab og budget vil blive udsendt via email, så snart det foreligger! www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller,

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07

Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07 Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07 Protokollat over kredsgeneralforsamling i Sjællands Tandlægeforening den 9.10.07 i Comwell, Roskilde. 1. Formanden bød velkommen til de 38 fremmødte

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2011 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2011 www.stfnet.dk 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Referat fra 1. bestyrelsesmøde den 21.11.2006 i Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kristensen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

INFO. + indkaldelse til extraordinær generalforsamling! Forår, 2011. www.stfnet.dk

INFO. + indkaldelse til extraordinær generalforsamling! Forår, 2011. www.stfnet.dk INFO Forår, 2011 + indkaldelse til extraordinær generalforsamling! www.stfnet.dk 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det?

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det? Journaler i praksis? Tandlæge Ole Marker, MPA København 23.06.2014 Autorisationsloven Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 1. januar 2009 Gælder alle

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave?

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave? Hvad må klinikassistenterne lave? Autorisationsloven fornyet 1. januar 2007 (gælder nu ALLE) Hvorfor en ny autorisationslov? Tidligere love påp tandplejeområdet: det: Lov om tandlæger Lov om tandplejere

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Møde 2/2017 17. maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Tilstede: Afbud: Dagsorden: Per Gaunø Jensen, Kirsten Møller Christensen, Anna Anholm Egeberg, Bente

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING KÆRE MEDLEM Fængselsforbundet har samarbejdet med Willis og Mølholm Forsikring om en behandlingsforsikring siden 2003, hvor Fængselsforbundet indgik den første aftale, sammen

Læs mere

NTAK. kursusprogram 2012.

NTAK. kursusprogram 2012. NÆSTVED TANDLÆGE KLUB NTAK kursusprogram 2012. Det prioriteres højt, at tilmeldinger foretages rettidigt på: bmcf@stofanet.dk I forbindelse med tilmeldingen betales kursusafgift på: regnr.1551 ktnr. 0006094198

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA DATO: 2. 2. 2015 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 2 MØDESTED: Comwell, Roskilde REFERENT: Leni Møllsøe FRAVÆRENDE: SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA KREDSBESTYRELSE: Poul Møller PM formand STF poultand@adslhome.dk

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky.

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Kursus 1 Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Vi har alle hørt om, hvor pæne restaureringer vi kan lave med helkeramik. Vi har også alle hørt om, hvor besværligt det er med præparation, aftrykstagning,

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

INFO. Forår, 2010. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2010. www.stfnet.dk INFO Forår, 2010 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2B, 4200 Slagelse.

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2012 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2012 www.stfnet.dk KREDSGENERALFORSAMLING 2012 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811

Læs mere

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB XXXXXXXXL LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB 1 Vejen til et sundere liv - invester i din medarbejder eller i dig selv Overvægt er et voksende problem i det danske

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør 4 dages uddannelse 28. april til 8. juni 2016 i Taastrup 26. september til 3. november 2016 i Aarhus Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør Sundhed og trivsel på arbejdspladsen

Læs mere

Hvem, hvad, hvorfor Gruppen af Yngste Læger, GYL, består af repræsentanter for de nyuddannede læger i Yngre Læger.

Hvem, hvad, hvorfor Gruppen af Yngste Læger, GYL, består af repræsentanter for de nyuddannede læger i Yngre Læger. Maj 2014/SNJ Hvidbog for GYL Hvem, hvad, hvorfor Gruppen af Yngste Læger, GYL, består af repræsentanter for de nyuddannede læger i Yngre Læger. GYL-gruppen er sammensat af repræsentanter for de to seneste

Læs mere

Høringssvar vedrørende NKR for ernærings- og træningsindsatser til ældre med

Høringssvar vedrørende NKR for ernærings- og træningsindsatser til ældre med København, den 17. august 2016 Til: NKR sekretariat, Sundhedsstyrelsen. Høringssvar vedrørende NKR for ernærings- og træningsindsatser til ældre med funktionsnedsættelse og underernæring eller risiko herfor

Læs mere

Sundhedssikring. giver virksomheden et ekstra løft

Sundhedssikring. giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores Sundhedssikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet og

Læs mere

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin 1 Indledning og baggrund Ved telemedicin forstås i denne vejledning, at en læge ved hjælp af video, billeder, lyd og måleresultater inddrager

Læs mere

VELKOMMEN UDVIKLINGSFORLØB 2016 Hvordan styrker vi salg, netværk, events og ledelse Mennesker skal behandles forskelligt - for at kunne behandles ens

VELKOMMEN UDVIKLINGSFORLØB 2016 Hvordan styrker vi salg, netværk, events og ledelse Mennesker skal behandles forskelligt - for at kunne behandles ens VELKOMMEN UDVIKLINGSFORLØB 2016 Hvordan styrker vi salg, netværk, events og ledelse Mennesker skal behandles forskelligt - for at kunne behandles ens Hovedmål At give medlemmerne af City Vejle mulighed

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering Lægedage 2015 Attester anno 2015 -en opdatering Attester fra dagligdagen i praksis - Generelle regler om udfærdigelse af attester - Underretninger til kommunen om børn - Mulighedserklæringen og frihåndsattester

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen

Kræft i gang med hverdagen SOLRØD KOMMUNE Kræft i gang med hverdagen Støttemuligheder til kræftramte og deres pårørende i Solrød Kommune Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Telefon: 56182000 (telefonomstilling) www.solrod.dk

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Afbud: Claus Agø Hansen, Jannie Arge, Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Henrik Lytsen,

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 26. januar 2015

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 26. januar 2015 Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 26. januar Deltagere: Morten Hartvig Petersen, Kirsten Hessellund Jensen, Rita Elisabeth Lund Hansen, Barbara Bendahl Schultz, Lisbeth Hammer Andersen, Rikke Kent

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1

1 of 5. Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1 1 of 5 Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r a a lb o rg Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Motion 11 Uderådgivning Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. marts 2015 på Skovshoved Hotel

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. marts 2015 på Skovshoved Hotel Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. marts 2015 på Skovshoved Hotel Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Mette J.

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv

Bedre Helbred Eksklusiv Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser 1. januar 2012 MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 1 Hvem er omfattet: Alle medarbejdere der har en Mølholm

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013

DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013 TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013 Instruktører: Mads Hjortshøj, Niels Christian Pedersen, Martin Hjortshøj & Nicolej

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER

TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER Tandlægernes Tryghedsordningers forslag til vedtægtsændringer: TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER Nuværende vedtægter Forslag til vedtægter Motivering: Der foretages konsekvensrettelser som følge af at der

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl i Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl i Elmelyparken 1D, Solrød. 23. januar 2014 Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl. 15.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Anni Rasmussen,

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde.

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, J.O.Holm Christensen, Chr. Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist,

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Esbjerg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag 8 Kurser 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013

Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013 Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013 Sanne byder velkommen. Sanne informerer om lederevalueringen. Det er i uge 15. Den vil være elektronisk. Hun opfordrer ALLE til at besvare den. Resultatet

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere