INFO. Forår,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk"

Transkript

1 INFO Forår, 2009

2 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2 B, 4200 Slagelse. Tlf.: Kasserer: Per Skov-Johansen, Bakkevej 1E, 3650 Ølstykke. Tlf.: INFO: Udgives af: Sjællands Tandlægeforening. Henvendelse skal ske til Sekretariatet, Æblehaven 2, 4200 Slagelse. TLF.: Kl. 08:00-16:00 Indlæg, kommentarer og læserbreve modtages gerne på ovennævnte adresse. Oplag: 900 eksemplarer. INFORMATIONSUDVALGET: Ansvarshavende: Susanne Kleist, Dorthe Schødt, Poul Møller WEB: Poul Møller, mobil: Nyheder fra din kreds, mailadresser på bestyrelsen, alt om kreds 2, diagnoseliste, kredskurser, arrangementer, aktualiteter, bekendtgørelser, lovgivning, analyser og overblik finder du hurtigst på: KRISEHJÆLPERE: Hanne Bak-Jensen, Ribisvej 3, 2970 Hørsholm. Tlf.: Ulla Friberg, Fyensvej 38, 4000 Roskilde. Tlf.: Marianne Riis, Hovedgaden 15, 4420 Regstrup. Tlf.: TANDLÆGEVAGTEN: Hillerød, Frederiksborg Amt, Tlf.: Kl. 16:00-07:00 Slagelse, Region Sjælland, Æblehaven 2, 4200 Slagelse Tlf.: Weekend og helligdg.: Kl

3 SIDEN SIDST! Kirsten Melchior, formand STF. Personligt engagement giver den mest aktive og effektive forening for medlemmerne. Kredsgeneralforsamlingen (KGF) i oktober foregik efter sædvanlig opskrift. Udover bestyrelsen fandt ca. 20 medlemmer vej til begivenheden. Forløbet var efter bogen, en god debat rundede beretningen af, valgene til bestyrelse og udvalg blev foretaget uden modkandidater. Men.. hvor ville vi dog gerne se mange flere medlemmer til denne årlige begivenhed, hvor der er mulighed for at give sin mening til kende og påvirke, hvilken vej foreningen skal gå. STF mødte op til hovedgeneralforsamlingen (HGF) med et forslag om, at holde generalforsamling hvert andet år, og et mindre årsmøde, hvert andet år. Dels for at spare penge og ressourcer i sekretariatet, dels fordi vi finder, at repræsentantska-bet kunne bruges bedre og mere kreativt ved årsmøderne. Vores forslag fik desværre ikke flertal, så vi gemmer det i mølposen et par år, men giver ikke op. Vi henviser derudover til reportagen fra HGF på tdlnet.dk for yderligere information om, hvad der foregik, og hvad der blev vedtaget. På vores første bestyrelsesmøde efter HGF har vi evalueret forløbet af både KGF og HGF for at se, hvad vi kunne gøre bedre. Vi arbejder kontinuerligt på at forsøge på at forbedre vores kontakt med medlemmerne. Vi brugte et par timer af vores internatmøde på at finde nye veje og måder at møde vores medlemmer på, samt hvordan vi kunne optimere de allerede eksisterende muligheder. Mange ideer kom på bordet, men vi må erkende, at INFO, kurserne samt stf.net er vores primære kontaktmuligheder med medlemmerne. Vi arbejder ligeledes på ideer til at engagere flere unge medlemmer i de faglige/politiske system. Fremadrettet vil vi annoncere, når der er ledige stillinger inden for klagesystemet samt vagterne. Vi vil også annoncere efter nye medlemmer til vores kredsbestyrelse, evt. således, at man starter som suppleant i første omgang, med mulighed for at deltage i bestyrelsesmøder, så man kan finde ud af, om det er noget man har lyst til at bruge sin tid på.

4 Vi vil arbejde for at styrke kvalitetscirkeldannelsen, så alle får mulighed for faglig sparring. Vi ser gerne, at kvalitetscirkelkonferencerne, som vi har kendt dem for år tilbage, genoplives. Vi vil også meget gerne hjælpe med til at etablere lokalklubber i de områder, hvor de ikke findes. Vi forestiller os, at vi måske kan få inspiration fra de allerede veletablerede klubber ved at holde kredskommunikationsmøder med regelmæssige mellemrum. Vi vil kort sagt meget gerne i kontakt med eksisterende og potentielle medlemmer, idet vi mener at have noget at byde på i forhold til vores dagligdag som tandlæger, det være sig kurser, konfliktløsninger, netværksetablering, rådgivning i forbindelse med klagesager samt mulighed for at bringe ønsker og forslag videre til moderforeningen. Vi vil i løbet af året prøve at føre de ideer ud i livet, som vi kom frem med på vores internatmøde. Det indebærer, at I, på de kurser I deltager i i STF-regi, kort vil blive orienteret om, hvad der sker, og hvad vi kan tilbyde. Vi håber, at vi på denne måde får en del i tale, for det er det, vi allerhelst vil. Stil gerne krav til foreningen, og vi skal gøre, hvad vi kan for at følge op. Engagement giver den mest aktive og effektive forening for medlemmerne. Bestyrelsesmedlemmerne er engagerede, hvad med jer? Hvad kan du bruge tiden på, hvis du bliver syg? Mette Heegaard, direktør i Tandlægernes Tryghedsordninger. Læse bøger og pleje dig selv, mens du bliver rask eller bekymre dig om, hvordan du skal betale den næste regning? Det er sjældent, man overvejer, hvordan tilværelsen kan forme sig, hvis man skulle gå hen og blive syg i længere tid. Men det kan være en rigtig god og økonomisk betryggende idé at bruge lidt tid på at få overblik over mulighederne for at få udbetalinger fra forsikringer eller for at få den behandling du ønsker, når du har behov for den. Der skal derfor her gives et kort overblik på nogle af de muligheder, du som medlem af Tandlægeforeningen har via Tandlægernes Tryghedsordninger. Dagpenge Hvis du arbejder under den offentlige sygesikring og er medlem af Tandlægeforeningen, er du automatisk omfattet af dagpengeordningen i Tandlægernes Tryghedsordninger. Her er der mulighed for at få udbetalt dagpenge ved sygdom, barsel og dødsfald. Desuden er der også mulighed for tilskud til vikar og økonomisk hjælp i særlige trangstilfælde. Hvis du bliver syg og som følge heraf ikke kan passe dit job, kan der efter 20 hverdage blive udbetalt dagpenge fra Tryghedsordningerne. Varer sygdomsperioden mere end 40 hverdage udbetales også dagpenge for de første 20 sygedage. Dagpengeydelsen udgør p.t. 130% af din omsætning med sygesikringen. Der kan maksimalt udbetales sygedagpenge i 1 år. Får du fuld løn under sygdom, udbetales dagpengene til din arbejdsgiver.

5 Erhvervsudygtighedsforsikring Kommer du ud for en ulykke eller bliver syg i et sådan omfang, at du ikke længere kan arbejde som tandlæge er det vigtigt at have en forsikring, der kan kompensere for de indkomstmæssige følger heraf. På den baggrund har repræsentantskabet i Tandlægeforeningen besluttet, at alle medlemmer som minimum skal tegne et grundmodul på kr Der er derudover mulighed for at tegne op til 5 tillægsmoduler á hver kr Det er således muligt at forsikre sig, så der efter 3 måneder kan udbetales op til kr årligt, hvis du ikke længere kan praktisere som tandlæge. Erhvervsudygtighedsforsikringen tager i første omgang udgangspunkt i din erhvervsevne som tandlæge. Denne dækning kan udbetales i 5 år, hvor du har mulighed for at vælge at blive omskolet til et nyt erhverv. Efter 5 år vil din fortsatte erhvervsevne blive vurderet ud fra din generelle erhvervsevne i ethvert erhverv. Er du ved erhvervsudygtighedens indtræden fyldt 55 år, vil din erhvervsevne alene blive vurderet på din evne til at arbejde som tandlæge. Ved tegning af denne forsikring kræves der afgivelse af helbredsoplysninger. Forsikringen kan tegnes til det 65. år. Sundhedsforsikring Du kan med en sundhedsforsikring springe ventelister på de offentlige hospitaler over, hvis du skulle blive syg eller komme ud for en ulykke. Forsikringen dækker udgifter til undersøgelse og behandling, medicin, operation og genoptræning, herunder bl.a. indlæggelse, operation, røntgenundersøgelse, scanning, speciallægebehandling, lægeordineret fysioterapi, lægeordineret psykologbehandling, alkoholafvænning, kiropraktisk behandling og tandbehandling op til kr. i forbindelse med sygdom. Den sundhedsforsikring du kan tegne via Tandlægernes Tryghedsordninger til dig selv, kan du også tegne til din ægtefælle og børn. Er du klinikejer kan du også tegne forsikringen til hele klinikkens personale og deres ægtefæller/børn til favorable vilkår. Der skal ikke afgives helbredsoplysninger ved oprettelse af forsikringen, men der er en karensperiode på 2 år, for sygdomme, du har haft eller er undersøgt for før du blev omfattet af forsikringen. Undtaget herfra er dog kroniske lidelser, der ikke dækkes af forsikringen. Sygedriftstabsforsikring Som klinikejer har du mulighed for at tegne en sygedriftstabsforsikring,

6 som dækker tab ved nedgang i omsætningen på grund af sygdom i op til 1 år. Sygefraværet skal mindst udgøre 4 uger før udbetaling kan finde sted, men efter mere end 8 uger fravær vil også de første 4 ugers fravær kunne blive dækket. Forsikringen dækker tab grundet nedgang i omsætningen, hvis du eller en af dine medforsikrede tandlæger eller tandplejere bliver helt eller delvist uarbejdsdygtig som følge af sygdom eller ulykkestilfælde. Kan tabet undgås eller mindskes ved ansættelse af en vikar, dækker forsikringen de ekstra omkostninger der er forbundet hermed. Du kan dække enten 50% eller 100% af omsætningen efter fradrag af teknik- og materialeudgifter og sygesikringsomsætningen. Udgifterne til forsikringen er en fradragsberettiget driftsudgift. Forsikringen kræver afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger. Yderligere oplysninger og rådgivning: Ovenstående ordninger kan som beskrevet give dig mulighed for forskellige former for økonomisk kompensation eller behandlingsmuligheder grundet sygdom. Du er naturligvis velkommen til at ringe til Tandlægernes Tryghedsordninger på tlf og få yderligere oplysninger om forsikringerne. Det er vigtigt på forhånd at have taget stilling til, hvilke dækninger du ønsker at have i en sygdomsperiode, der måske både følelsesmæssig og økonomisk er en svær situation. Det koster intet andet end lidt af din tid, at få overblikket til at træffe den beslutning, der er den rigtige for dig. Efteruddannelse for klinikassistenter - et led i overenskomsten. AMU kurser - kurser med offentligt tilskud! AMU står for ArbejdsMarkedUddannelser. AMU kurser er godkendte efteruddannelser, som typisk varer fra tre til fem dage. De gennemføres på erhvervsskoler landet over. Ud over sundhedsfaglige kurser findes et stort udbud af IT kurser og kurser inden for mange administrative emner. AMU kurser er udviklet til kortuddannede dvs. ikke faglærte og faglærte. Kursusafgiften varierer fra 500,- til 750,- kr. for et kursus på fem dage mindre hvis kurset er kortere. For ansatte med erhvervsuddannelse eller ufaglært baggrund får arbejdsgiveren desuden refunderet et beløb på kr. person/uge, hvis der betales løn under kurset. Længden på kurserne er typisk trefem dage. Kurserne kan afkortes, hvis deltagerne allerede har nogle af de kompetencer, som kurset skal udvikle. Tilmelding til kurserne foregår direkte til skolen. Enten ved at ringe til dem eller på deres hjemmeside. Telefonnummer og hjemmeside adresse finder du under hver enkelt skole. Mere info: Vi har for nylig haft vores kliniksekretær, Susanne, på et AMUkursus i Excel regneark. Hun giver kurset en meget god anbefaling. Bjørn Haulrig.

7 Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet, Nørre Alle 20, 2200 København N. Tlf.: Hjemmeside: Efteruddannelse for tandklinikassistenter Stadig flere klinikassistenter benytter sig af de efteruddannelsestilbud, som udbydes af Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere - KU. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere tilbyder 27 forskellige kurser for klinikassistenter. Beskrivelserne af de forskellige kurser findes på skolens hjemmeside: under menupunktet: For virksomheder. En del af kurserne er nyudviklede. De fire sidst udviklede er: Udvidet profylakse tandrensning. Et kursus på dag, hvor der via en blanding af teori og øvelser undervises i fjernelse af supragingival tandsten. Der er tilknyttet to undervisere til alle øvelser på klinikken. Dette kursus er meget eftertragtet og bliver derfor afholdt med jævne mellemrum. Dette kursus giver mulighed for, at tandklinikassistenter kan udvide eget arbejds- og ansvarsområde. Desuden er det en god mulighed for at komme på niveau med de nyuddannede kolleger, der fra 1/1 09 kan tage det Valgfri Specialefag Udvidet profylakse. Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge. Et kursus på 1 dag. På kurset præsenteres relevante planlægnings- og registreringsværktøjer samt metoder til positiv påvirkning af elevens motivation og kvalitetsbevidsthed. En veluddannet gammel klinikassistent opnår både en faglig og en personlig udvikling, og samtidig gøres det attraktivt at være elev på tandklinikken. Operationshygiejne i tandklinikken. Et kursus på 1 dag, hvor hovedvægten er lagt på praksisrelevante øvelser indenfor emnerne kirurgisk håndvask, operationsopdækning og afrydning, men hvor der naturligvis også arbejdes med teori, med sterilisationsarbejdet samt med udarbejdelse af skriftlige hygiejneprocedurer til egen klinik. Slibning af håndinstrumenter til depuration. Et kursus på ½ dag, hvor det læres at håndslibe instrumenter, som led i det daglige vedligehold med opmærksomhed på hygiejnen. De 3 sidste kurser er AMU-kurser. Det betyder, at der kun er en kursusafgift på 130 kr./dag, og ingen forplejning. Til AMU-kurser kan der søges om VEU godtgørelse og tilskud til befordring, lige som der i visse tilfælde kan gives tilskud til kost og logi. Det kan man læse mere om på skolens hjemmeside: efteruddannelse-tandklinikassistent/kurser. Udvidet profylakse tandrensning koster kr. inklusiv forplejning, eksklusiv moms.

8 Dynamisk tandlæge søges! Er du den der vil være med til at videreudvikle livet som tandlæge, så stil op som kandidat til repræsentantskabet. Vi mangler en, gerne yngre, tandlæge der har lyst og energi til at deltage i bestyrelsens arbejde, hvor vi er med til at arbejde for at tandlægestanden har det godt indadtil og udadtil. Som repræsentant skal du deltage i ca 8 aftenmøder årligt samt vort internatmøde i januar - fra fredag til lørdag eftermiddag - og i HGF (hovedgeneralforsamling), der afholdes i november over en weekend. Meld dig på banen ved at kontakte vores sekretær Flemming Juul: så du kan blive opstillet til KGF (kreds generalforsamling) hvor der er valg. Valgperioden er 1 år med mulighed for at genopstille.

9 Nyt fra sekretariatet! Flemming Juul. Tilskudsordninger vedr Sundhedslovens 166 (Cancer- og Sjögren). Regionerne kan ifølge 166 yde tilskud til disse sager. I enkelte tilfælde er sagerne endt uheldigt, idet ansøger og dennes tandlæge har indledt behandlingen før endeligt tilsagn om økonomisk tilskud. Først når der evt. er udstedt en skriftlig bevilling og evt. en forhåndsgodkendelse på supplerende behandlinger, kan den godkendte behandling påbegyndes. Se den fulde tekst på vores hjemmeside: Fokussanering eller ressektion : Henvendelser (prisoverslag mv.) vedr. borgere fra Region Sjælland i forbindelse med kæbeprotetiske rekonstruktioner som følge af fokussanering eller efter ressektion rettes fremover til Næstved Sygehus, Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling, Sygehus Syd. Kvalitetscirkler. Sjællands Tandlægeforening modtager jævnligt henvendelse fra medlemmer om hjælp til at komme med i en kvalitetscirkel. Som oftest noteres deres navn og mail, hvorefter vi må afvente at andre melder sig. Ideelt er man 5-7 personer i en kvalitetscirkel. Klagesagsarbejdet I regionerne opdeles klagesagsarbejdet i 1. Visitation af en klage 2. Evt besigtigelse af klagen 3. Afgørelse i regionstandlægenævnet. Det er almindelige tandlæger, der udfører arbejdet i disse udvalg. Kunne du tænke dig at udføre en del af dette arbejde? Det er aflønnet, men man bør ikke deltage for lønnens skyld. Derimod er der meget at lære ved at se de ting, som der klages over. Skulle du få lyst til at være med, da vil det være som besigtigende tandlæge, hvor man altid er to tandlæger, der besigtiger det påklagede arbejde. Når man så har lært det, kan man om ønsket prøve videre i de andre udvalg, når der bliver en ledig plads. Har du lyst til at være med i en kvalitetscirkel, måske have hjælp til selv at starte en eller ønsker du at deltage i foreningens klagesagsarbejde, så hører vi meget gerne fra dig. Kontakt venligst STFs sekretariat: STF, Hansensvej 2 B, 4200 Slagelse eller pr. mail til:

10 10 Journalføring - samvittighedsfuldt, præcist og omhyggeligt - er et uomtvisteligt (lov)krav i forbindelse med al form for patientbehandling. Jornalføring er et vigtigt redskab i den løbende patientkontakt og behandlingsplanlægning. Alle kliniske og radiologiske fund skal journaliseres. Metode- og materialevalg skal fremgå. Overvejelser. Patientaccept. Risici. Medicinering. Ingen indgreb uden diagnose. Alt skal fremgå af journalen og være forståeligt for andre behandlere. Vi oplever desværre, ikke mindst gennem vort klagesagssystem, at flere og flere kolleger sættes i gabestokken på internettet, og det meget ofte for en journalføring, der ikke lever op til lovgivningens krav. Selvom mange kolleger føler at manglende journalføring er i småtingsafdelingen i forhold til behandlingsfejl, så holder argumenterne ikke. Korrekt journalføring er et must og opfattes naturligt af myndighederne som en klar forudsætning for at udføre sit hverv som autoriseret sundhedsperson ansvarsfuldt og med omhu. Derfor er vi som behandler og stand nødt til at skærpe opmærksomheden på dette felt. Udviklingen er ærgerlig, stiller tandlægestanden i et dårligt lys og er meget ubehageligt for den kollega, som bliver udhængt offentligt. Derfor vil vi gennem INFO gerne slå et slag for at respekten for god journalføring øges. Først og fremmest bør du nøje læse Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr 942 af 27. november 2003 om journalføring og den efterfølgende vejledning. Vi har lagt begge dokumenter på STFNET, hvor du finder et link til disse på forsiden under Journalføring. Gem evt. dokumenterne på din egen computer. For at give dig en ide om, hvilke journalføringsmangler, der udløser påtale, har vi fremdraget nedenstående eksempler fra tidligere verserende sager. Nedenstående er citater fra patientklagenævnets begrundelser! 2 rtg. billeder: disse er af meget dårlig kvalitet. Der er ingen beskrivelse af disse billeder. Der er ikke stillet diagnose før påbegyndt brobehandling. Der er ikke oplysninger om præparationstyper eller om hvorledes ind grebet er foretaget. Aftryksmaterialer er alene omtalt ved typenavn, men ikke præcist angivet, hvilke materialer, der er anvendt.

11 Der er ikke oplysninger om behandlingens evt gener, ricisi eller prognose. Der er ikke oplysninger om prisoverslag og aftale i øvrigt. Der er ikke oplysning om hvorledes cementering er foregået og hvilke materialer, der er anvendt. Der er ikke oplysning om hvilken type stift, der er anvendt. Der er ikke oplysning om, hvorfor der er ordineret penicillin. Der er ikke oplysning om, hvorledes tænderne blev trukket ud (an vendt teknik). Ej heller angivet hvilket lokalbedøvelsesmiddel, der blev anvendt samt styrke og metode herfor. Der er ikke oplysning om plastfyldningens placering og udstrækning; ej heller om materialevalg, herunder farve. Der er ikke oplysning om protesematerialer (tænder, basis etc) og tand farver. Der er lagt IRM cement i tanden. Der er ikke oplysning om, der var hul i tanden, tabt en plombe eller om der blev boret. Rodbehandling: der er ikke oplysning om der er anvendt lokalbedøvelse / ikke oplyst typen af rodbehandling / ikke oplysning om rodkanaler her under antal, placering og om nerven blev fjernet. Der er ikke oplysning om, hvorledes rodfyldningen er foretaget eller hvil ke materialer, der er anvendt hertil, ligesom det ikke fremgår, hvorledes rodfyldningen er afsluttet. Der er ikke oplysning om hvor længe der er til næste aftale. Nævnet bemærker, at der på intet tidspunkt i perioden er taget BW. Der er ikke oplysning om, hvilken diagnose, der berettigede denne tand udtrækning. Der er ikke journalført registrering af tandkødslommernes dybde. Nævnet lægger ved afgørelsen af sagen vægt på, at journalen er særdeles mangelfuld, idet journalen gennemgående mangler diagnoser og diagnostiske overvejelser. Der ses ikke journalført informeret samtykke før behandlingerne, og der ses ikke journalført røntgenbeskrivelser, ligesom der ingen bemærkninger ses omkring negative fund eller information om relevante behandlingsmuligheder. Det fremgår ikke hvilke materialer, der er anvendt, hvilket er et krav efter 1. januar 2004 i henhold til bekendtgørelse nr 942 af den 27. november 2003 om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser. Flemming Juul. 11

12 ORIENTERING FRA Kredskursusudvalget. Kære medlem af Sjællands Tandlægeforening! Glæd dig allerede nu til efterårets store kursusbegivenhed: - en aften med Chris McDonald! Præsentation turde være overflødig! Chris McDonald er ubetinget et af de hotteste og mest spændende navne på den danske kursusscene. Altid veloplagt. Altid med et budskab og altid sprængfyldt med energi og veltalenhed! Chris MacDonald kommer oprindeligt fra USA, men han har boet i Danmark i de seneste 7 år. Han har en baggrund indenfor træningsfysiologi, sportspsykologi og ernæring, der har gjort ham til en efterspurgt mand indenfor emnet sund og aktiv livsstil, hvor han bl.a. har gjort sig bemærket som skaberen af Sundhed i Balance-konceptet og som fast skribent i Politiken og en række andre magasiner. I 2001 vandt Chris MacDonald Young Scientist of Europe, der uddeles af European College of Sports Medicine, for sin forskning indenfor idrætsvidenskab. StrongBODY - StrongMIND; Sundhedshjulet; Stress, stress, stress; fysisk træning; kostplaner; fødevarer, velvære - bare en lille del af Chris McD s fantastiske verden. Kom og hør ham onsdag, den 23. september i Roskilde Kongres og Idrætscenter fra kl En kursusaften for hele teamet! 12

13 Foråret har budt på 2 kurser - et for klinikejere omkring ansættelsesjura og et klinisk kursus om Panorama-røntgen med Hanne Hintze. Det sidste finder sted sidst i marts måned og er du hurtig skulle det stadig være muligt at komme med. Et rigtig godt og relevant kursus til få penge! Det er glædeligt, at se så mange af jer på vore kurser. Det er et område, som vi i bestyrelsen prioriterer meget højt og vi sætter en stor ære i at finde noget for enhver smag, men alt med kvalitet i indhold og formidling. Vi har internt i bestyrelsen besluttet, at vi fremover i forbindelse med at byde velkommen til jer og kursusgiver, vil give en kort orientering om, hvad der rører sig indenfor de politiske cirkler. Vi tror på, at god information ikke kan gives for tit og at budskaber og diskussionsoplæg får større relevans, jo bedre modtageren er informeret. Det skal i alt fald komme an på en prøve! Vi vil også inden kurset med Chris McDonald løber af stablen lancere elektronisk tilmelding. Det skulle gerne gøre det lidt lettere for både jer og os at blive korrekt registreret. I forbindelse med tilmelding et lille hjertesuk! Kurset for klinikejere var gratis. Dog var tilmelding nødvendig, ikke mindst på grund af forplejning og reduceret deltagerantal. Det blev overholdt, men desværre glimrede en del af de tilmeldte med fravær uden afbud, og det er ærgerligt og bare ikke godt nok - hverken overfor kollegaer på venteliste eller kursusgivere! Sidste punkt er kursusregistrering. Vi skal alle deltage i kurser, svarende til 25 kursustimer pr. år. Vi vil fremover i kursusbeskrivelsen angive tællende timetal. Blot skal du selv efterfølgende registrere dette som vist her under neden. 13

14 Stress, sundhed og livsstil. Et sundhedsseminar med Livlægerne. Kursus i Holbæk Tandlægeklub. Tirsdag den 21. oktober 2008 afholdt Holbæk Tandlægeklub ovenstående kursus/seminar for 70 kursister på Elværket i Holbæk. Medlemmerne i Holbæk Tandlægeklub eftersøgte forinden et kursus, hvor hele teamet på klinikkerne og evt. ægtefæller/samlevere kunne deltage, et såkaldt teamkursus og jeg fik kontakt til Livlægerne, som udbyder disse seminarer. Livlægerne er et erfarent team af læger, psykologer, sygeplejersker, fysioterapeuter, sundheds- og motionskonsulenter. Livlægerne sætter fokus på sundhed og trivsel i hverdagen, et emne, som er meget oppe i tiden på alle arbejdspladser i dag. Som de i logoet skriver sundhed smitter. Stress er en folkesygdom. Flere og flere får stress af den slags, som fører til langvarig sygdom. Mange dyrker ikke motion nok eller får tilstrækkelig sund kost. Man bliver derfor nemmere udsat for de farlige livsstilssygdomme - der ud over de store menneskelige omkostninger også er dyre i sygefravær, dårlig trivsel og opgaver der trækker ud. På dagen mødte vi 12 energiske, kompetente og humoristiske kursusgivere, der i 4½ time fra kl , ivrigt introducerede os for seminaret, der var opdelt i 3 moduler. 1. modul var et stressmodul med foredrag og øvelser fra en psykolog. Vi blev informeret om stress og fysiologi. Der var instruktioner om hvordan stress kan undgås og hvordan du ser signalerne hos din kollega/partner. Sidst men ikke mindst, hvordan man tackler stress, hvis man har det. 2. modul var undersøgelse af interesserede deltagere (frivillig). Dette var yderligere opdelt i 3: Helbredsprofil livsstilsprofil stressprofil. Vi fik målt vores blodtryk, puls, kolesteroltal, blodsukker, kondition, BMI, taljemål og fedtprocent. Der blev udleveret spørgemateriale og vores profiler blev udregnet. Ud fra profilerne beregnedes en risikoscore, så deltagerne kunne se, om de lå i en gruppe med høj, middel eller lav risiko. For de deltagere der lå i en høj risiko, blev der individuelt tilbudt rådgivning. Alle oplysninger var selvfølgelig fortrolige. 3. modul var et foredrag om Dit helbred som medspiller i en stresset hverdag. Vi fik et foredrag om livsstilssygdomme og hvad vi kunne gøre for at undgå dem. Pointen i foredraget: stop rygning, spis sundt og dyrk motion. Alt foregik på en meget humoristisk måde og på et niveau, hvor alle kunne være med. Så vi fik også rørt lattermusklerne. Under seminaret udleveredes gode råd og brochurer indenfor stress, rygning, kost og motion, så 14 der var noget at arbejde videre med, når vi kom hjem.

15 Kurset var morsomt, inspirerende og gav stof til eftertanke. Et seminar jeg vil anbefale alle klubber, firmaer og foreninger at give deres medarbejdere og medlemmer. Det kan motivere til en sundere hverdag og ændre folks livsstil. Eneste aber dabei er prisen. Kurset koster kr. Dog, der er mange behandlere involveret og ser man det på den bagrund og på tidsforbrug og udbytte, så er det alle pengene værd! Thomas Kofoed Privatpraktiserende tandlæge. Formand for Holbæk Tandlægeklub. TANDPINEVAGT REGION SJÆLLAND Jan A. Frederiksen. Den første opgørelse over tandpinevagten i Region Sjælland foreligger nu for januar Vi er først begyndt at føre statistik over besøg og behandlinger i vagtregi i det nye år. De første måneder var prøvemåneder. Vi vil fremadrettet opsamle statistiske oplysninger også om også aldersfordelingen af de besøgende for at få et godt grundlag at diskutere ordningen og dens økonomi på med Region Sjælland. I januar var 10 vagtdage (lørd./sønd.oghelligd.) Ialt 66 patienter blev behandlet i vagten - 40 personer i Slagelse og 26 personer i Nr. Alslev. Akut oplukning var den hyppigst foretagne behandling, idet den blev foretaget 25 gange. Den travleste dag i Slagelse var lørdag den 17. januar med 8 patienter på vagten og i Nr. Alslev lørdag den 24. januar med 6 patienter på vagten. 15

16 KREDSBESTYRELSEN 2008/2009: Kirsten Melchior, Hillerød formand for STF tlf.: Susanne Andersen, Hillerød tlf.: Jens Olav H. Christensen, Næstved tlf.: Christian Eggers-Lurá, Holbæk tlf.: Jan A. Frederiksen, Hørve tlf.: Ulla Friberg, Roskilde tlf.: Bjørn Haulrig, Fredensborg tlf.: Flemming Juul, Fuglebjerg tlf.: Susanne Kleist, Roskilde tlf.: Susanne Kristensen, Skælskør tlf.: Jahn Legarth, Helsingør tlf.: Poul Møller, Holbæk tlf.: Niels Petersen, Næstved tlf.: Marianne Riis, Regstrup tlf.: Dorthe Schødt, Hundested tlf.: Per Skov-Johansen, Ølstykke tlf.: Charlotte Hanson, suppleant Jytte Malmos, suppleant Leni Møllsøe - suppleant Henrik Nielsen - suppleant 16 Laila Seidelin, - suppleant TILLIDSPOSTER I TANDLÆGE- FORENINGEN: SUSANNE ANDERSEN formand for Tandlægeforeningen siden 2005 BJØRN HAULRIG formand for SYSIFO næstformand FK JAHN LEGARTH formand for Praksisforsikringen. FLEMMING JUUL formand for Region Sjælland SUSANNE KLEIST formand for SUU medlem udvalg A CHARLOTTE HANSON formand for PATU JAN A. FREDERIKSEN medlem af Hovedbestyrelsen KIRSTEN MELCHIOR næstformand Tryghedsordningerne medlem af udvalg A SUSANNE KRISTENSEN medlem af Tryghedordningerne MARIANNE RIIS næstformand for SYSIFO medlem af FK POUL MØLLER medlem af EKR Hold dig: - opdateret og - informeret på:

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Tal om misbrugsmonstret

Tal om misbrugsmonstret NR 2 JUNI 2010 TEMA Lederne skal gå forrest i kampen for patientsikkerhed CHEFEN PÅ GULVET En lukket psykiatrisk afdeling set indefra KØNSFORSKEREN Derfor får kvinder mindre i løn Marianne Gunst-Møller:

Læs mere

Ny teknologi i ældreplejen

Ny teknologi i ældreplejen Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik? Fire scenarier til et projekt i Teknologirådet Teknologirådet Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for

Læs mere

INGEN PENGE INGEN TÆNDER

INGEN PENGE INGEN TÆNDER 02 28. januar 2010 INGEN PENGE INGEN TÆNDER BESPARELSER I RANDERS PÅ KANT MED LOVEN 4 MILLIONER TIL FOREBYGGELSE SOCIALRÅDGIVERE KAN SØGE FONDSPENGE 10 FIK ARBEJDS- GLÆDEN IGEN LUKKEUGER I KOMMUNEN ER

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - OKTOBER 2012 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE NEDLAGT SIDE 3 & 4 HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 ESTRO Klinik i mumitroldenes 14

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik Hør mere om projektet hos din tillidsmand, på www.mad-paa-arbejde.dk eller ring til os på telefon 33 95 60 00 / 70 300 300 Mad på arbejde er et fællesprojekt udarbejdet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr III 15 sept 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift YEAH YEAH YEAH LANG FREDAG I KLUBBEN IGEN IGEN 17/9 11-24 (DØREN LUKKER KL 23:00) 2 Tryk:

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

forsikringer Sådan bruger du hjemmesiden Tema Skarpe kompetencer i bestyrelserne side 20 Har du tjek på lønforhandlingen? Side 22

forsikringer Sådan bruger du hjemmesiden Tema Skarpe kompetencer i bestyrelserne side 20 Har du tjek på lønforhandlingen? Side 22 Nr. 5 - August 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Ekstreme forsikringer Forsikring mod et kikset bryllup? Læs om ekstreme forsikringer Tema side 4-14 Skarpe kompetencer

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere