INFO. Forår,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk"

Transkript

1 INFO Forår, 2009

2 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2 B, 4200 Slagelse. Tlf.: Kasserer: Per Skov-Johansen, Bakkevej 1E, 3650 Ølstykke. Tlf.: INFO: Udgives af: Sjællands Tandlægeforening. Henvendelse skal ske til Sekretariatet, Æblehaven 2, 4200 Slagelse. TLF.: Kl. 08:00-16:00 Indlæg, kommentarer og læserbreve modtages gerne på ovennævnte adresse. Oplag: 900 eksemplarer. INFORMATIONSUDVALGET: Ansvarshavende: Susanne Kleist, Dorthe Schødt, Poul Møller WEB: Poul Møller, mobil: Nyheder fra din kreds, mailadresser på bestyrelsen, alt om kreds 2, diagnoseliste, kredskurser, arrangementer, aktualiteter, bekendtgørelser, lovgivning, analyser og overblik finder du hurtigst på: KRISEHJÆLPERE: Hanne Bak-Jensen, Ribisvej 3, 2970 Hørsholm. Tlf.: Ulla Friberg, Fyensvej 38, 4000 Roskilde. Tlf.: Marianne Riis, Hovedgaden 15, 4420 Regstrup. Tlf.: TANDLÆGEVAGTEN: Hillerød, Frederiksborg Amt, Tlf.: Kl. 16:00-07:00 Slagelse, Region Sjælland, Æblehaven 2, 4200 Slagelse Tlf.: Weekend og helligdg.: Kl

3 SIDEN SIDST! Kirsten Melchior, formand STF. Personligt engagement giver den mest aktive og effektive forening for medlemmerne. Kredsgeneralforsamlingen (KGF) i oktober foregik efter sædvanlig opskrift. Udover bestyrelsen fandt ca. 20 medlemmer vej til begivenheden. Forløbet var efter bogen, en god debat rundede beretningen af, valgene til bestyrelse og udvalg blev foretaget uden modkandidater. Men.. hvor ville vi dog gerne se mange flere medlemmer til denne årlige begivenhed, hvor der er mulighed for at give sin mening til kende og påvirke, hvilken vej foreningen skal gå. STF mødte op til hovedgeneralforsamlingen (HGF) med et forslag om, at holde generalforsamling hvert andet år, og et mindre årsmøde, hvert andet år. Dels for at spare penge og ressourcer i sekretariatet, dels fordi vi finder, at repræsentantska-bet kunne bruges bedre og mere kreativt ved årsmøderne. Vores forslag fik desværre ikke flertal, så vi gemmer det i mølposen et par år, men giver ikke op. Vi henviser derudover til reportagen fra HGF på tdlnet.dk for yderligere information om, hvad der foregik, og hvad der blev vedtaget. På vores første bestyrelsesmøde efter HGF har vi evalueret forløbet af både KGF og HGF for at se, hvad vi kunne gøre bedre. Vi arbejder kontinuerligt på at forsøge på at forbedre vores kontakt med medlemmerne. Vi brugte et par timer af vores internatmøde på at finde nye veje og måder at møde vores medlemmer på, samt hvordan vi kunne optimere de allerede eksisterende muligheder. Mange ideer kom på bordet, men vi må erkende, at INFO, kurserne samt stf.net er vores primære kontaktmuligheder med medlemmerne. Vi arbejder ligeledes på ideer til at engagere flere unge medlemmer i de faglige/politiske system. Fremadrettet vil vi annoncere, når der er ledige stillinger inden for klagesystemet samt vagterne. Vi vil også annoncere efter nye medlemmer til vores kredsbestyrelse, evt. således, at man starter som suppleant i første omgang, med mulighed for at deltage i bestyrelsesmøder, så man kan finde ud af, om det er noget man har lyst til at bruge sin tid på.

4 Vi vil arbejde for at styrke kvalitetscirkeldannelsen, så alle får mulighed for faglig sparring. Vi ser gerne, at kvalitetscirkelkonferencerne, som vi har kendt dem for år tilbage, genoplives. Vi vil også meget gerne hjælpe med til at etablere lokalklubber i de områder, hvor de ikke findes. Vi forestiller os, at vi måske kan få inspiration fra de allerede veletablerede klubber ved at holde kredskommunikationsmøder med regelmæssige mellemrum. Vi vil kort sagt meget gerne i kontakt med eksisterende og potentielle medlemmer, idet vi mener at have noget at byde på i forhold til vores dagligdag som tandlæger, det være sig kurser, konfliktløsninger, netværksetablering, rådgivning i forbindelse med klagesager samt mulighed for at bringe ønsker og forslag videre til moderforeningen. Vi vil i løbet af året prøve at føre de ideer ud i livet, som vi kom frem med på vores internatmøde. Det indebærer, at I, på de kurser I deltager i i STF-regi, kort vil blive orienteret om, hvad der sker, og hvad vi kan tilbyde. Vi håber, at vi på denne måde får en del i tale, for det er det, vi allerhelst vil. Stil gerne krav til foreningen, og vi skal gøre, hvad vi kan for at følge op. Engagement giver den mest aktive og effektive forening for medlemmerne. Bestyrelsesmedlemmerne er engagerede, hvad med jer? Hvad kan du bruge tiden på, hvis du bliver syg? Mette Heegaard, direktør i Tandlægernes Tryghedsordninger. Læse bøger og pleje dig selv, mens du bliver rask eller bekymre dig om, hvordan du skal betale den næste regning? Det er sjældent, man overvejer, hvordan tilværelsen kan forme sig, hvis man skulle gå hen og blive syg i længere tid. Men det kan være en rigtig god og økonomisk betryggende idé at bruge lidt tid på at få overblik over mulighederne for at få udbetalinger fra forsikringer eller for at få den behandling du ønsker, når du har behov for den. Der skal derfor her gives et kort overblik på nogle af de muligheder, du som medlem af Tandlægeforeningen har via Tandlægernes Tryghedsordninger. Dagpenge Hvis du arbejder under den offentlige sygesikring og er medlem af Tandlægeforeningen, er du automatisk omfattet af dagpengeordningen i Tandlægernes Tryghedsordninger. Her er der mulighed for at få udbetalt dagpenge ved sygdom, barsel og dødsfald. Desuden er der også mulighed for tilskud til vikar og økonomisk hjælp i særlige trangstilfælde. Hvis du bliver syg og som følge heraf ikke kan passe dit job, kan der efter 20 hverdage blive udbetalt dagpenge fra Tryghedsordningerne. Varer sygdomsperioden mere end 40 hverdage udbetales også dagpenge for de første 20 sygedage. Dagpengeydelsen udgør p.t. 130% af din omsætning med sygesikringen. Der kan maksimalt udbetales sygedagpenge i 1 år. Får du fuld løn under sygdom, udbetales dagpengene til din arbejdsgiver.

5 Erhvervsudygtighedsforsikring Kommer du ud for en ulykke eller bliver syg i et sådan omfang, at du ikke længere kan arbejde som tandlæge er det vigtigt at have en forsikring, der kan kompensere for de indkomstmæssige følger heraf. På den baggrund har repræsentantskabet i Tandlægeforeningen besluttet, at alle medlemmer som minimum skal tegne et grundmodul på kr Der er derudover mulighed for at tegne op til 5 tillægsmoduler á hver kr Det er således muligt at forsikre sig, så der efter 3 måneder kan udbetales op til kr årligt, hvis du ikke længere kan praktisere som tandlæge. Erhvervsudygtighedsforsikringen tager i første omgang udgangspunkt i din erhvervsevne som tandlæge. Denne dækning kan udbetales i 5 år, hvor du har mulighed for at vælge at blive omskolet til et nyt erhverv. Efter 5 år vil din fortsatte erhvervsevne blive vurderet ud fra din generelle erhvervsevne i ethvert erhverv. Er du ved erhvervsudygtighedens indtræden fyldt 55 år, vil din erhvervsevne alene blive vurderet på din evne til at arbejde som tandlæge. Ved tegning af denne forsikring kræves der afgivelse af helbredsoplysninger. Forsikringen kan tegnes til det 65. år. Sundhedsforsikring Du kan med en sundhedsforsikring springe ventelister på de offentlige hospitaler over, hvis du skulle blive syg eller komme ud for en ulykke. Forsikringen dækker udgifter til undersøgelse og behandling, medicin, operation og genoptræning, herunder bl.a. indlæggelse, operation, røntgenundersøgelse, scanning, speciallægebehandling, lægeordineret fysioterapi, lægeordineret psykologbehandling, alkoholafvænning, kiropraktisk behandling og tandbehandling op til kr. i forbindelse med sygdom. Den sundhedsforsikring du kan tegne via Tandlægernes Tryghedsordninger til dig selv, kan du også tegne til din ægtefælle og børn. Er du klinikejer kan du også tegne forsikringen til hele klinikkens personale og deres ægtefæller/børn til favorable vilkår. Der skal ikke afgives helbredsoplysninger ved oprettelse af forsikringen, men der er en karensperiode på 2 år, for sygdomme, du har haft eller er undersøgt for før du blev omfattet af forsikringen. Undtaget herfra er dog kroniske lidelser, der ikke dækkes af forsikringen. Sygedriftstabsforsikring Som klinikejer har du mulighed for at tegne en sygedriftstabsforsikring,

6 som dækker tab ved nedgang i omsætningen på grund af sygdom i op til 1 år. Sygefraværet skal mindst udgøre 4 uger før udbetaling kan finde sted, men efter mere end 8 uger fravær vil også de første 4 ugers fravær kunne blive dækket. Forsikringen dækker tab grundet nedgang i omsætningen, hvis du eller en af dine medforsikrede tandlæger eller tandplejere bliver helt eller delvist uarbejdsdygtig som følge af sygdom eller ulykkestilfælde. Kan tabet undgås eller mindskes ved ansættelse af en vikar, dækker forsikringen de ekstra omkostninger der er forbundet hermed. Du kan dække enten 50% eller 100% af omsætningen efter fradrag af teknik- og materialeudgifter og sygesikringsomsætningen. Udgifterne til forsikringen er en fradragsberettiget driftsudgift. Forsikringen kræver afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger. Yderligere oplysninger og rådgivning: Ovenstående ordninger kan som beskrevet give dig mulighed for forskellige former for økonomisk kompensation eller behandlingsmuligheder grundet sygdom. Du er naturligvis velkommen til at ringe til Tandlægernes Tryghedsordninger på tlf og få yderligere oplysninger om forsikringerne. Det er vigtigt på forhånd at have taget stilling til, hvilke dækninger du ønsker at have i en sygdomsperiode, der måske både følelsesmæssig og økonomisk er en svær situation. Det koster intet andet end lidt af din tid, at få overblikket til at træffe den beslutning, der er den rigtige for dig. Efteruddannelse for klinikassistenter - et led i overenskomsten. AMU kurser - kurser med offentligt tilskud! AMU står for ArbejdsMarkedUddannelser. AMU kurser er godkendte efteruddannelser, som typisk varer fra tre til fem dage. De gennemføres på erhvervsskoler landet over. Ud over sundhedsfaglige kurser findes et stort udbud af IT kurser og kurser inden for mange administrative emner. AMU kurser er udviklet til kortuddannede dvs. ikke faglærte og faglærte. Kursusafgiften varierer fra 500,- til 750,- kr. for et kursus på fem dage mindre hvis kurset er kortere. For ansatte med erhvervsuddannelse eller ufaglært baggrund får arbejdsgiveren desuden refunderet et beløb på kr. person/uge, hvis der betales løn under kurset. Længden på kurserne er typisk trefem dage. Kurserne kan afkortes, hvis deltagerne allerede har nogle af de kompetencer, som kurset skal udvikle. Tilmelding til kurserne foregår direkte til skolen. Enten ved at ringe til dem eller på deres hjemmeside. Telefonnummer og hjemmeside adresse finder du under hver enkelt skole. Mere info: Vi har for nylig haft vores kliniksekretær, Susanne, på et AMUkursus i Excel regneark. Hun giver kurset en meget god anbefaling. Bjørn Haulrig.

7 Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet, Nørre Alle 20, 2200 København N. Tlf.: Hjemmeside: Efteruddannelse for tandklinikassistenter Stadig flere klinikassistenter benytter sig af de efteruddannelsestilbud, som udbydes af Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere - KU. Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere tilbyder 27 forskellige kurser for klinikassistenter. Beskrivelserne af de forskellige kurser findes på skolens hjemmeside: under menupunktet: For virksomheder. En del af kurserne er nyudviklede. De fire sidst udviklede er: Udvidet profylakse tandrensning. Et kursus på dag, hvor der via en blanding af teori og øvelser undervises i fjernelse af supragingival tandsten. Der er tilknyttet to undervisere til alle øvelser på klinikken. Dette kursus er meget eftertragtet og bliver derfor afholdt med jævne mellemrum. Dette kursus giver mulighed for, at tandklinikassistenter kan udvide eget arbejds- og ansvarsområde. Desuden er det en god mulighed for at komme på niveau med de nyuddannede kolleger, der fra 1/1 09 kan tage det Valgfri Specialefag Udvidet profylakse. Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge. Et kursus på 1 dag. På kurset præsenteres relevante planlægnings- og registreringsværktøjer samt metoder til positiv påvirkning af elevens motivation og kvalitetsbevidsthed. En veluddannet gammel klinikassistent opnår både en faglig og en personlig udvikling, og samtidig gøres det attraktivt at være elev på tandklinikken. Operationshygiejne i tandklinikken. Et kursus på 1 dag, hvor hovedvægten er lagt på praksisrelevante øvelser indenfor emnerne kirurgisk håndvask, operationsopdækning og afrydning, men hvor der naturligvis også arbejdes med teori, med sterilisationsarbejdet samt med udarbejdelse af skriftlige hygiejneprocedurer til egen klinik. Slibning af håndinstrumenter til depuration. Et kursus på ½ dag, hvor det læres at håndslibe instrumenter, som led i det daglige vedligehold med opmærksomhed på hygiejnen. De 3 sidste kurser er AMU-kurser. Det betyder, at der kun er en kursusafgift på 130 kr./dag, og ingen forplejning. Til AMU-kurser kan der søges om VEU godtgørelse og tilskud til befordring, lige som der i visse tilfælde kan gives tilskud til kost og logi. Det kan man læse mere om på skolens hjemmeside: efteruddannelse-tandklinikassistent/kurser. Udvidet profylakse tandrensning koster kr. inklusiv forplejning, eksklusiv moms.

8 Dynamisk tandlæge søges! Er du den der vil være med til at videreudvikle livet som tandlæge, så stil op som kandidat til repræsentantskabet. Vi mangler en, gerne yngre, tandlæge der har lyst og energi til at deltage i bestyrelsens arbejde, hvor vi er med til at arbejde for at tandlægestanden har det godt indadtil og udadtil. Som repræsentant skal du deltage i ca 8 aftenmøder årligt samt vort internatmøde i januar - fra fredag til lørdag eftermiddag - og i HGF (hovedgeneralforsamling), der afholdes i november over en weekend. Meld dig på banen ved at kontakte vores sekretær Flemming Juul: så du kan blive opstillet til KGF (kreds generalforsamling) hvor der er valg. Valgperioden er 1 år med mulighed for at genopstille.

9 Nyt fra sekretariatet! Flemming Juul. Tilskudsordninger vedr Sundhedslovens 166 (Cancer- og Sjögren). Regionerne kan ifølge 166 yde tilskud til disse sager. I enkelte tilfælde er sagerne endt uheldigt, idet ansøger og dennes tandlæge har indledt behandlingen før endeligt tilsagn om økonomisk tilskud. Først når der evt. er udstedt en skriftlig bevilling og evt. en forhåndsgodkendelse på supplerende behandlinger, kan den godkendte behandling påbegyndes. Se den fulde tekst på vores hjemmeside: Fokussanering eller ressektion : Henvendelser (prisoverslag mv.) vedr. borgere fra Region Sjælland i forbindelse med kæbeprotetiske rekonstruktioner som følge af fokussanering eller efter ressektion rettes fremover til Næstved Sygehus, Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling, Sygehus Syd. Kvalitetscirkler. Sjællands Tandlægeforening modtager jævnligt henvendelse fra medlemmer om hjælp til at komme med i en kvalitetscirkel. Som oftest noteres deres navn og mail, hvorefter vi må afvente at andre melder sig. Ideelt er man 5-7 personer i en kvalitetscirkel. Klagesagsarbejdet I regionerne opdeles klagesagsarbejdet i 1. Visitation af en klage 2. Evt besigtigelse af klagen 3. Afgørelse i regionstandlægenævnet. Det er almindelige tandlæger, der udfører arbejdet i disse udvalg. Kunne du tænke dig at udføre en del af dette arbejde? Det er aflønnet, men man bør ikke deltage for lønnens skyld. Derimod er der meget at lære ved at se de ting, som der klages over. Skulle du få lyst til at være med, da vil det være som besigtigende tandlæge, hvor man altid er to tandlæger, der besigtiger det påklagede arbejde. Når man så har lært det, kan man om ønsket prøve videre i de andre udvalg, når der bliver en ledig plads. Har du lyst til at være med i en kvalitetscirkel, måske have hjælp til selv at starte en eller ønsker du at deltage i foreningens klagesagsarbejde, så hører vi meget gerne fra dig. Kontakt venligst STFs sekretariat: STF, Hansensvej 2 B, 4200 Slagelse eller pr. mail til:

10 10 Journalføring - samvittighedsfuldt, præcist og omhyggeligt - er et uomtvisteligt (lov)krav i forbindelse med al form for patientbehandling. Jornalføring er et vigtigt redskab i den løbende patientkontakt og behandlingsplanlægning. Alle kliniske og radiologiske fund skal journaliseres. Metode- og materialevalg skal fremgå. Overvejelser. Patientaccept. Risici. Medicinering. Ingen indgreb uden diagnose. Alt skal fremgå af journalen og være forståeligt for andre behandlere. Vi oplever desværre, ikke mindst gennem vort klagesagssystem, at flere og flere kolleger sættes i gabestokken på internettet, og det meget ofte for en journalføring, der ikke lever op til lovgivningens krav. Selvom mange kolleger føler at manglende journalføring er i småtingsafdelingen i forhold til behandlingsfejl, så holder argumenterne ikke. Korrekt journalføring er et must og opfattes naturligt af myndighederne som en klar forudsætning for at udføre sit hverv som autoriseret sundhedsperson ansvarsfuldt og med omhu. Derfor er vi som behandler og stand nødt til at skærpe opmærksomheden på dette felt. Udviklingen er ærgerlig, stiller tandlægestanden i et dårligt lys og er meget ubehageligt for den kollega, som bliver udhængt offentligt. Derfor vil vi gennem INFO gerne slå et slag for at respekten for god journalføring øges. Først og fremmest bør du nøje læse Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr 942 af 27. november 2003 om journalføring og den efterfølgende vejledning. Vi har lagt begge dokumenter på STFNET, hvor du finder et link til disse på forsiden under Journalføring. Gem evt. dokumenterne på din egen computer. For at give dig en ide om, hvilke journalføringsmangler, der udløser påtale, har vi fremdraget nedenstående eksempler fra tidligere verserende sager. Nedenstående er citater fra patientklagenævnets begrundelser! 2 rtg. billeder: disse er af meget dårlig kvalitet. Der er ingen beskrivelse af disse billeder. Der er ikke stillet diagnose før påbegyndt brobehandling. Der er ikke oplysninger om præparationstyper eller om hvorledes ind grebet er foretaget. Aftryksmaterialer er alene omtalt ved typenavn, men ikke præcist angivet, hvilke materialer, der er anvendt.

11 Der er ikke oplysninger om behandlingens evt gener, ricisi eller prognose. Der er ikke oplysninger om prisoverslag og aftale i øvrigt. Der er ikke oplysning om hvorledes cementering er foregået og hvilke materialer, der er anvendt. Der er ikke oplysning om hvilken type stift, der er anvendt. Der er ikke oplysning om, hvorfor der er ordineret penicillin. Der er ikke oplysning om, hvorledes tænderne blev trukket ud (an vendt teknik). Ej heller angivet hvilket lokalbedøvelsesmiddel, der blev anvendt samt styrke og metode herfor. Der er ikke oplysning om plastfyldningens placering og udstrækning; ej heller om materialevalg, herunder farve. Der er ikke oplysning om protesematerialer (tænder, basis etc) og tand farver. Der er lagt IRM cement i tanden. Der er ikke oplysning om, der var hul i tanden, tabt en plombe eller om der blev boret. Rodbehandling: der er ikke oplysning om der er anvendt lokalbedøvelse / ikke oplyst typen af rodbehandling / ikke oplysning om rodkanaler her under antal, placering og om nerven blev fjernet. Der er ikke oplysning om, hvorledes rodfyldningen er foretaget eller hvil ke materialer, der er anvendt hertil, ligesom det ikke fremgår, hvorledes rodfyldningen er afsluttet. Der er ikke oplysning om hvor længe der er til næste aftale. Nævnet bemærker, at der på intet tidspunkt i perioden er taget BW. Der er ikke oplysning om, hvilken diagnose, der berettigede denne tand udtrækning. Der er ikke journalført registrering af tandkødslommernes dybde. Nævnet lægger ved afgørelsen af sagen vægt på, at journalen er særdeles mangelfuld, idet journalen gennemgående mangler diagnoser og diagnostiske overvejelser. Der ses ikke journalført informeret samtykke før behandlingerne, og der ses ikke journalført røntgenbeskrivelser, ligesom der ingen bemærkninger ses omkring negative fund eller information om relevante behandlingsmuligheder. Det fremgår ikke hvilke materialer, der er anvendt, hvilket er et krav efter 1. januar 2004 i henhold til bekendtgørelse nr 942 af den 27. november 2003 om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser. Flemming Juul. 11

12 ORIENTERING FRA Kredskursusudvalget. Kære medlem af Sjællands Tandlægeforening! Glæd dig allerede nu til efterårets store kursusbegivenhed: - en aften med Chris McDonald! Præsentation turde være overflødig! Chris McDonald er ubetinget et af de hotteste og mest spændende navne på den danske kursusscene. Altid veloplagt. Altid med et budskab og altid sprængfyldt med energi og veltalenhed! Chris MacDonald kommer oprindeligt fra USA, men han har boet i Danmark i de seneste 7 år. Han har en baggrund indenfor træningsfysiologi, sportspsykologi og ernæring, der har gjort ham til en efterspurgt mand indenfor emnet sund og aktiv livsstil, hvor han bl.a. har gjort sig bemærket som skaberen af Sundhed i Balance-konceptet og som fast skribent i Politiken og en række andre magasiner. I 2001 vandt Chris MacDonald Young Scientist of Europe, der uddeles af European College of Sports Medicine, for sin forskning indenfor idrætsvidenskab. StrongBODY - StrongMIND; Sundhedshjulet; Stress, stress, stress; fysisk træning; kostplaner; fødevarer, velvære - bare en lille del af Chris McD s fantastiske verden. Kom og hør ham onsdag, den 23. september i Roskilde Kongres og Idrætscenter fra kl En kursusaften for hele teamet! 12

13 Foråret har budt på 2 kurser - et for klinikejere omkring ansættelsesjura og et klinisk kursus om Panorama-røntgen med Hanne Hintze. Det sidste finder sted sidst i marts måned og er du hurtig skulle det stadig være muligt at komme med. Et rigtig godt og relevant kursus til få penge! Det er glædeligt, at se så mange af jer på vore kurser. Det er et område, som vi i bestyrelsen prioriterer meget højt og vi sætter en stor ære i at finde noget for enhver smag, men alt med kvalitet i indhold og formidling. Vi har internt i bestyrelsen besluttet, at vi fremover i forbindelse med at byde velkommen til jer og kursusgiver, vil give en kort orientering om, hvad der rører sig indenfor de politiske cirkler. Vi tror på, at god information ikke kan gives for tit og at budskaber og diskussionsoplæg får større relevans, jo bedre modtageren er informeret. Det skal i alt fald komme an på en prøve! Vi vil også inden kurset med Chris McDonald løber af stablen lancere elektronisk tilmelding. Det skulle gerne gøre det lidt lettere for både jer og os at blive korrekt registreret. I forbindelse med tilmelding et lille hjertesuk! Kurset for klinikejere var gratis. Dog var tilmelding nødvendig, ikke mindst på grund af forplejning og reduceret deltagerantal. Det blev overholdt, men desværre glimrede en del af de tilmeldte med fravær uden afbud, og det er ærgerligt og bare ikke godt nok - hverken overfor kollegaer på venteliste eller kursusgivere! Sidste punkt er kursusregistrering. Vi skal alle deltage i kurser, svarende til 25 kursustimer pr. år. Vi vil fremover i kursusbeskrivelsen angive tællende timetal. Blot skal du selv efterfølgende registrere dette som vist her under neden. 13

14 Stress, sundhed og livsstil. Et sundhedsseminar med Livlægerne. Kursus i Holbæk Tandlægeklub. Tirsdag den 21. oktober 2008 afholdt Holbæk Tandlægeklub ovenstående kursus/seminar for 70 kursister på Elværket i Holbæk. Medlemmerne i Holbæk Tandlægeklub eftersøgte forinden et kursus, hvor hele teamet på klinikkerne og evt. ægtefæller/samlevere kunne deltage, et såkaldt teamkursus og jeg fik kontakt til Livlægerne, som udbyder disse seminarer. Livlægerne er et erfarent team af læger, psykologer, sygeplejersker, fysioterapeuter, sundheds- og motionskonsulenter. Livlægerne sætter fokus på sundhed og trivsel i hverdagen, et emne, som er meget oppe i tiden på alle arbejdspladser i dag. Som de i logoet skriver sundhed smitter. Stress er en folkesygdom. Flere og flere får stress af den slags, som fører til langvarig sygdom. Mange dyrker ikke motion nok eller får tilstrækkelig sund kost. Man bliver derfor nemmere udsat for de farlige livsstilssygdomme - der ud over de store menneskelige omkostninger også er dyre i sygefravær, dårlig trivsel og opgaver der trækker ud. På dagen mødte vi 12 energiske, kompetente og humoristiske kursusgivere, der i 4½ time fra kl , ivrigt introducerede os for seminaret, der var opdelt i 3 moduler. 1. modul var et stressmodul med foredrag og øvelser fra en psykolog. Vi blev informeret om stress og fysiologi. Der var instruktioner om hvordan stress kan undgås og hvordan du ser signalerne hos din kollega/partner. Sidst men ikke mindst, hvordan man tackler stress, hvis man har det. 2. modul var undersøgelse af interesserede deltagere (frivillig). Dette var yderligere opdelt i 3: Helbredsprofil livsstilsprofil stressprofil. Vi fik målt vores blodtryk, puls, kolesteroltal, blodsukker, kondition, BMI, taljemål og fedtprocent. Der blev udleveret spørgemateriale og vores profiler blev udregnet. Ud fra profilerne beregnedes en risikoscore, så deltagerne kunne se, om de lå i en gruppe med høj, middel eller lav risiko. For de deltagere der lå i en høj risiko, blev der individuelt tilbudt rådgivning. Alle oplysninger var selvfølgelig fortrolige. 3. modul var et foredrag om Dit helbred som medspiller i en stresset hverdag. Vi fik et foredrag om livsstilssygdomme og hvad vi kunne gøre for at undgå dem. Pointen i foredraget: stop rygning, spis sundt og dyrk motion. Alt foregik på en meget humoristisk måde og på et niveau, hvor alle kunne være med. Så vi fik også rørt lattermusklerne. Under seminaret udleveredes gode råd og brochurer indenfor stress, rygning, kost og motion, så 14 der var noget at arbejde videre med, når vi kom hjem.

15 Kurset var morsomt, inspirerende og gav stof til eftertanke. Et seminar jeg vil anbefale alle klubber, firmaer og foreninger at give deres medarbejdere og medlemmer. Det kan motivere til en sundere hverdag og ændre folks livsstil. Eneste aber dabei er prisen. Kurset koster kr. Dog, der er mange behandlere involveret og ser man det på den bagrund og på tidsforbrug og udbytte, så er det alle pengene værd! Thomas Kofoed Privatpraktiserende tandlæge. Formand for Holbæk Tandlægeklub. TANDPINEVAGT REGION SJÆLLAND Jan A. Frederiksen. Den første opgørelse over tandpinevagten i Region Sjælland foreligger nu for januar Vi er først begyndt at føre statistik over besøg og behandlinger i vagtregi i det nye år. De første måneder var prøvemåneder. Vi vil fremadrettet opsamle statistiske oplysninger også om også aldersfordelingen af de besøgende for at få et godt grundlag at diskutere ordningen og dens økonomi på med Region Sjælland. I januar var 10 vagtdage (lørd./sønd.oghelligd.) Ialt 66 patienter blev behandlet i vagten - 40 personer i Slagelse og 26 personer i Nr. Alslev. Akut oplukning var den hyppigst foretagne behandling, idet den blev foretaget 25 gange. Den travleste dag i Slagelse var lørdag den 17. januar med 8 patienter på vagten og i Nr. Alslev lørdag den 24. januar med 6 patienter på vagten. 15

16 KREDSBESTYRELSEN 2008/2009: Kirsten Melchior, Hillerød formand for STF tlf.: Susanne Andersen, Hillerød tlf.: Jens Olav H. Christensen, Næstved tlf.: Christian Eggers-Lurá, Holbæk tlf.: Jan A. Frederiksen, Hørve tlf.: Ulla Friberg, Roskilde tlf.: Bjørn Haulrig, Fredensborg tlf.: Flemming Juul, Fuglebjerg tlf.: Susanne Kleist, Roskilde tlf.: Susanne Kristensen, Skælskør tlf.: Jahn Legarth, Helsingør tlf.: Poul Møller, Holbæk tlf.: Niels Petersen, Næstved tlf.: Marianne Riis, Regstrup tlf.: Dorthe Schødt, Hundested tlf.: Per Skov-Johansen, Ølstykke tlf.: Charlotte Hanson, suppleant Jytte Malmos, suppleant Leni Møllsøe - suppleant Henrik Nielsen - suppleant 16 Laila Seidelin, - suppleant TILLIDSPOSTER I TANDLÆGE- FORENINGEN: SUSANNE ANDERSEN formand for Tandlægeforeningen siden 2005 BJØRN HAULRIG formand for SYSIFO næstformand FK JAHN LEGARTH formand for Praksisforsikringen. FLEMMING JUUL formand for Region Sjælland SUSANNE KLEIST formand for SUU medlem udvalg A CHARLOTTE HANSON formand for PATU JAN A. FREDERIKSEN medlem af Hovedbestyrelsen KIRSTEN MELCHIOR næstformand Tryghedsordningerne medlem af udvalg A SUSANNE KRISTENSEN medlem af Tryghedordningerne MARIANNE RIIS næstformand for SYSIFO medlem af FK POUL MØLLER medlem af EKR Hold dig: - opdateret og - informeret på:

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter EftEruddannElsE for tandklinikassistenter Praktisk information alle kurserne afholdes i samarbejde med HansEnBErG på dental College aalborg, rørdalsvej 10, 9000 aalborg. Er du ledig i første ydelsesperiode,

Læs mere

1. Fastlæggelse af endelig dagsorden : evaluering af kgf sættes på dagsorden til internatmødet.

1. Fastlæggelse af endelig dagsorden : evaluering af kgf sættes på dagsorden til internatmødet. U 15 2008 Fuglebjerg, den 18.11.08 Referat fra 1. bestyrelsesmøde den 17.11.2008 i Comwell, Roskilde. Afbud : Laila, Charlotte og Christian. 1. Fastlæggelse af endelig dagsorden : evaluering af kgf sættes

Læs mere

Medlemsmøder 2013. Obligatoriske Forsikringer. Via Tandlægernes Tryghedsordninger

Medlemsmøder 2013. Obligatoriske Forsikringer. Via Tandlægernes Tryghedsordninger Medlemsmøder 2013 Obligatoriske Forsikringer Via Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Stiftet i 1974 på TF s Hovedgeneralforsamling Administrationsfonden (1974) Dansk Tandlægeforenings

Læs mere

INFO. - med indkaldelse til kredsgeneralforsamling 2010. Regnskab og budget vil blive udsendt via email, så snart det foreligger!

INFO. - med indkaldelse til kredsgeneralforsamling 2010. Regnskab og budget vil blive udsendt via email, så snart det foreligger! INFO Efterår, 2010 - med indkaldelse til kredsgeneralforsamling 2010. Regnskab og budget vil blive udsendt via email, så snart det foreligger! www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Referat fra 1. bestyrelsesmøde den 21.11.2006 i Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kristensen,

Læs mere

Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07

Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07 Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07 Protokollat over kredsgeneralforsamling i Sjællands Tandlægeforening den 9.10.07 i Comwell, Roskilde. 1. Formanden bød velkommen til de 38 fremmødte

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2011 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2011 www.stfnet.dk 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA DATO: 2. 2. 2015 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 2 MØDESTED: Comwell, Roskilde REFERENT: Leni Møllsøe FRAVÆRENDE: SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA KREDSBESTYRELSE: Poul Møller PM formand STF poultand@adslhome.dk

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

INFO. Forår, 2010. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2010. www.stfnet.dk INFO Forår, 2010 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2B, 4200 Slagelse.

Læs mere

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave?

Torben Andersen Tandlægekonsulent, Rødekro. Hvad må klinikassistenterne lave? Hvad må klinikassistenterne lave? Autorisationsloven fornyet 1. januar 2007 (gælder nu ALLE) Hvorfor en ny autorisationslov? Tidligere love påp tandplejeområdet: det: Lov om tandlæger Lov om tandplejere

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING KÆRE MEDLEM Fængselsforbundet har samarbejdet med Willis og Mølholm Forsikring om en behandlingsforsikring siden 2003, hvor Fængselsforbundet indgik den første aftale, sammen

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. 1 Formål DTF s etiske regler og

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde.

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, J.O.Holm Christensen, Chr. Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist,

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv

Bedre Helbred Eksklusiv Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser 1. januar 2012 MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 1 Hvem er omfattet: Alle medarbejdere der har en Mølholm

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt:

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: (Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. (Røntgenbilleder

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Skræddersyede sundhedsforløb

Skræddersyede sundhedsforløb Skræddersyede sundhedsforløb til jeres virksomhed Skal jeres virksomhed også være en sund virksomhed? Optimering af din virksomhed En lang række undersøgelser viser, at øget fokus på sundhed på arbejdspladsen

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeoplysninger Forsikringstager Firma Navn: Adresse: CVR Nr..: E-mail adresse: Police nr. Kontaktperson: Postnr. og by: Telefonnr.: Skadelidte Navn: Adresse: Cpr.nr.: Postnr.

Læs mere

INFO. Forår, 2008. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2008. www.stfnet.dk INFO Forår, 2008 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Sandvedvej 20, 4250 Fuglebjerg.

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen.

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. Tandlægernes Tryghedsordninger FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. PFA Pension, 21. november 2011 Indhold 1. Spørgsmål med relevans for både ansatte og selvstændige tandlæger:...

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky.

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Kursus 1 Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Vi har alle hørt om, hvor pæne restaureringer vi kan lave med helkeramik. Vi har også alle hørt om, hvor besværligt det er med præparation, aftrykstagning,

Læs mere

sundhedsforsikring Jeg ønsker at blive tilmeldt Kost & Ernæringsforbundets frivillige sundhedsforsikring. Adresse Dato og underskrift Navn Medlemsnr.

sundhedsforsikring Jeg ønsker at blive tilmeldt Kost & Ernæringsforbundets frivillige sundhedsforsikring. Adresse Dato og underskrift Navn Medlemsnr. Blanketten skal indsendes til Kost & Ernæringsforbundet, Holmbladsgade 70, 2300 København S. Hvis Kost & Ernæringsforbundet har modtaget blanketten inden den 15. i måneden, træder sundhedsforsikringen

Læs mere

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Esbjerg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag 8 Kurser 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Praktiserende Tandlægers Organisation. Klinikejernes organisation

Praktiserende Tandlægers Organisation. Klinikejernes organisation Praktiserende Tandlægers Organisation Klinikejernes organisation PTO varetager dine interesser Gennem medlemskabet af PTO får du en professionel og allieret partner, som har indsigt i din dagligdag på

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB XXXXXXXXL LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB 1 Vejen til et sundere liv - invester i din medarbejder eller i dig selv Overvægt er et voksende problem i det danske

Læs mere

Dækker alt det dine børn helst ikke skal komme ud for

Dækker alt det dine børn helst ikke skal komme ud for Dækker alt det dine børn helst ikke skal komme ud for En forsikring til de vigtigste mennesker i verden Er der noget som lyden af en klukkende barnelatter? Eller det fredfyldte syn af sovende børn? Alle

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Tlf.: 3866 5000 E-Mail:regionh@regionh.dk Klageformular Klager over privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Sundhedsordning for alle ansatte Kære medarbejder i Høje-Taastrup Kommune Du sidder nu med Høje-Taastrup Kommunes tilbud til dig om sundhedsfremmende aktiviteter i 2006. Byrådet sætter

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. maj 2015 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. maj 2015 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. maj 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Camilla Tardini

Læs mere

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde.

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Tilstede var: Poul Møller, Susanne Andersen, Dan Besjakov, Chr. Eggers- Lura, Jan Frederiksen, Ulla

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Udarbejdet af HR afdelingerne i Sygehus Nord og Sygehus Syd. 1 Indledning Der ydes refusion af lønudgiften

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. Særlige emner 2014

Tandlægernes Tryghedsordninger. Særlige emner 2014 Tandlægernes Tryghedsordninger Særlige emner 2014 Særlige emner til Tryghedsordningernes generalforsamling 2014 1. Investeringsstrategi Tryghedsordningerne har en investeringsstrategi, der med en relativ

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april 2014 1 Indledning Der ydes refusion af

Læs mere

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring.

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie.

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie. Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner og optimer på virksomhedens bundlinie. Hvorfor investere I SUNDHED DET ER VELDOKUMENTERET, at virksomheder, der aktivt tør satse på sundhedsfremmende tiltag,

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Generelt om sundhedsforsikringen Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Vi indledte bestyrelsesåret med et internatmøde, hvor vi havde særlig fokus på dagpengesystemet.

Vi indledte bestyrelsesåret med et internatmøde, hvor vi havde særlig fokus på dagpengesystemet. Årsberetning 2011 Bestyrelsen havde til GF 2010 stillet et vedtægtsændringsforslag, som satte en tidsbegrænsning på otte år for en bestyrelsespost i TDLT. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen

Læs mere

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed 2014 DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed I DOFT rummer vi alle ansatte tandlæger. Uanset hvilken af de fire sektorer, du arbejder i, hvad enten det er i staten, regionerne, kommunerne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP)

Læs mere

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Baggrund for specialuddannelsen I 2006 blev der udarbejdet et forslag til specialuddannelse i kræftsygepleje, der afløste

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 23. maj 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 23. maj 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 23. maj 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed Pensionskoncept Sundhed Tryghed Frihed Medarbejdere og virksomhed Den bedst mulige sikring Vi mener, det er afgørende, at alle medarbejdere i Grontmij Carl Bro har en pensionsopsparing, en sundhedsordning

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2013 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2013 www.stfnet.dk KREDSGENERALFORSAMLING 2013 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Gl. Ringstedvej 25 4300 Holbæk. Tlf.: 2759 1939 Næstformand

Læs mere