Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet"

Transkript

1 Medlemsundersøgelse Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

2 MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge deres medlemmers tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for analyser og rådgivning målrettet medlemsbaserede organisationer. I dag er vi blandt de foretrukne samarbejdspartnere for medlemsbaserede organisationer. Læs mere om, hvilke services vi tilbyder medlemsorganisationer på.

3

4 Sæt ind de rigtige steder Tilfredse og loyale medlemmer er en betingelse for jeres langsigtede eksistens. Forudsætningen for høj medlemstilfredshed ændrer sig med tiden og med samfundsudviklingen. Som organisation må I følge med. Gennem løbende medlemstilfredshedsundersøgelser får I et tidssvarende indblik i medlemmernes tilfredshed med jeres organisation, men også en række handlingsorienterede værktøjer, der hjælper jer med at optimere og prioritere jeres ydelser og rådgivningsmuligheder, så de matcher medlemmernes behov i dag. Mål jeres arbejde Denne rapport gengiver strategisk centrale resultater fra Yngre Lægers medlemstilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen afdækker hvilke områder af Yngre Læger, der har størst indflydelse på medlemmernes tilfredshed, og hvilke områder I bør prioritere for at øge medlemstilfredsheden. Ved at bryde analysen op i operationelle indsatsområder får I en række handlingsorienterede værktøjer, der hjælper med at målrette jeres langsigtede indsats for at udvikle og forbedre jeres medlemsforhold. Med undersøgelsen kan I agere proaktivt over for medlemmernes skiftende behov og sikre tilfredse og loyale medlemmer. Opsæt strategiske mål At måle på organisationen er ikke nok. For at resultaterne fra undersøgelsen får værdi, anbefaler MSI Research, at Yngre Lægers ledelse opsætter en række strategiske mål, og sætter en klar ambition for den fremtidige udvikling. En klar ambition hjælper med at fokusere arbejdet og giver samtidig mulighed for at evaluere virkningen af Yngre Lægers tiltag. MSI Research tilbyder løbende operationelle målinger, MSI Dashboard, der sikrer, at hele jeres organisation arbejder mod de strategiske mål. Medlemstilfredshedsundersøgelsen, inklusiv den bagvedliggende model, MSI-modellen, og de statistiske analyser, er udarbejdet af MSI Research i samarbejde med forskere ved Aarhus Universitet. Undersøgelsens spørgeskema er udviklet i et samarbejde mellem MSI Research og Yngre Læger. Hvis I har spørgsmål, ønsker hjælp til fortolkning af undersøgelsens resultater eller ønsker yderligere analyser, er I velkomne til at kontakte MSI Research. God læselyst! Adm. direktør & partner MSI Research

5 Overblik Strategiske resultater Side 11 Operationelt fokus Side 21 Analyse af segmenter Side 49 De overordnede resultater giver jer status på medlemstilfredsheden og fortæller, hvilke områder I bør fokusere på at forbedre. Det operationelle niveau nedbryder de strategiske resultater i handlingsorienterede anbefalinger og skal således ses i forlængelse af de strategiske resultater. Ved at holde analysen op mod demografiske oplysninger på medlemmerne får I overblik over afvigelser i resultater på tværs af forskellige medlemssegmenter. Kapitlet svarer bl.a. på: Hvor tilfredse og loyale jeres medlemmer er. Hvordan de seks indsatsområder påvirker medlemstilfredsheden. Hvor meget jeres image og rådgivning påvirker medlemsloyaliteten. Kapitlet svarer bl.a. på: Hvordan hvert enkelt spørgsmål påvirker de seks indsatsområder. Hvilke konkrete områder I bør arbejde med. Om I opfylder medlemmernes forventninger. Kapitlet svarer bl.a. på: Hvilke medlemsgrupper, der vurderer Yngre Læger højest. Hvordan anciennitet og alder har indflydelse på vurderingerne. Om der er forskelle på tværs af køn eller region.

6 Overblik Indhold 9 Metode og anvendelse Segmentanalyser Temaanalyse om generelt kendskab Temaanalyse om medlemskontakt Temaanalyse om information og nyhedsbreve Temaanalyse om initiativet Den gode læge Temaanalyse om initiativet Det gode patientforløb Temaanalyse om initiativet Arbejdsglad Homogenitetsmål Appendiks

7 Overordnede resultater Bag om rapporten MSI-modellen gør det muligt at prioritere jeres arbejde, så I imødekommer medlemmernes behov. Loyaliteten kan påvirkes direkte af medlemmernes tilfredshed, kvaliteten af jeres rådgivning og jeres image udadtil. Tilfredsheden kan påvirkes direkte af jeres medlemstilbud, interessevaretagelse, image og rådgivning, samt medlemmernes forventninger og oplevede udbytte af medlemskabet. Scorerne er sammenlignelige med tilfredshedsmålinger på tværs af brancher og over hele kloden. Forstå resultaterne Læsere, som ikke er bekendt med MSI Researchs prioriteringskort og sammenhængen mellem de seks indsatsområder og to resultatområder, anbefales at læse side 19 og afsnittet Strategiske resultater fra side 11.

8 Medlemstilfredshed Centrale resultater Status på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemstilfredsheden hos Yngre Lægers medlemmer ligger på indeks 67, og medlemsloyaliteten ligger på indeks 79. Begge områder er gået frem med fem indekspoint siden målingen i Evnen til at sætte dagsordenen på områder, der betyder noget for medlemmernes lægeliv. Prioritering af politiske mærkesager. Evnen til at påvirke den politiske dagsorden. Sammenlignes resultaterne med Lægeforeningen og de øvrige delforeninger har Yngre Læger sammen med Lægeforeningen den næsthøjeste medlemsloyalitet, mens de har den højeste medlemstilfredshed. Større udbytte af medlemsskabet For at øge medlemmernes vurdering af deres udbytte bør I arbejde med følgende punkter (i prioriteret rækkefølge): Fokusér på værdiskabende indsatsområder Medlemmernes udbytte af Yngre Lægers indsats for at forbedre medlemmernes muligheder for videre- og efteruddannelse. Af de seks identificerede indsatsområder, som påvirker de to resultatvariable, Tilfredshed og Loyalitet, er det særligt Interessevaretagelse og Udbytte, der er vigtige at arbejde med for at øge medlemstilfredsheden. Interessevaretagelse udgør 25 procent af tilfredshedsskabelsen hos Yngre Lægers medlemmer, og Udbytte udgør 21 procent. Indsatsområdet Image er steget fem indekspoint siden seneste måling, og er samtidig det indsatsområde, der har størst indflydelse på skabelsen af tilfredshed hos medlemmerne. Det er derfor vigtigt, at Yngre Læger fastholder den gode udvikling inden for området. Medlemmernes udbytte af Yngre Lægers indsats for at præge den politiske dagsorden. Demografiske forskelle Medlemmernes tilfredshed varierer på tværs af forskellige baggrundsinformationer såsom køn, alder og region. De kvindelige medlemmer af Yngre Læger er betydeligt mere tilfredse end de mandlige. Derudover ses en gennemgående tendens til, at de ældre og yngre medlemmer er mest tilfredse. Interessevaretagelse og Udbytte Interessevaretagelse er det indsatsområde, der scorer lavest i årets måling. Da indsatsområdet har relativt stor betydning for medlemstilfredsheden, anbefaler MSI Research, at I prioriterer dette indsatsområde. Udbytte er det indsatsområde, der har den næstlaveste score i årets måling, og samtidig har området relativt stor betydning for medlemstilfredsheden. MSI Research anbefaler derfor, at I også prioriterer medlemmernes Udbytte for effektivt at forbedre medlemstilfredsheden. Yngre Lægers nyhedsbreve Kun otte procent af Yngre Lægers medlemmer vurderer relevansen af indholdet i nyhedsbrevene lavt, mens hele 35 procent af medlemmerne vurderer indholdet til at være af høj relevans. De medlemmer, der vurderer indholdet i nyhedsbrevene til at være af høj relevans, er 42 indekspoint mere tilfredse end de, der vurderer indholdet til at være af lav relevans. Tal medlemmernes sag For at forbedre medlemmernes vurdering af indsatsområdet Interessevaretagelse anbefaler MSI Research, at I arbejder med følgende punkter (i prioriteret rækkefølge):

9 Bag om undersøgelsen Fakta om undersøgelsen medlemmer fra Yngre Læger er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen er antallet af brugbare besvarelser, som undersøgelsen er baseret på. 23% har svaret på dette års undersøgelse. 0,5 er den statistiske usikkerhed, der er forbundet med resultaterne i årets måling. De overordnede resultater kan altså variere med ±0,5 indekspoint. 2 Denne undersøgelse er den anden medlemstilfredshedsundersøgelse, som MSI Research har foretaget for Yngre Læger. Den første foretog vi i 2012.

10 Bag om undersøgelsen Metode Denne medlemstilfredshedsundersøgelse bygger på et spørgeskema udsendt i november 2015 til alle medlemmer af Yngre Læger. Resultaterne i denne rapport er baseret på brugbare besvarelser fra de medlemmer, der valgte at deltage i undersøgelsen. Besvarelserne er blevet vægtet, så de repræsenterer den demografiske sammensætning af Yngre Lægers medlemmer. I spørgeskemaet vurderer medlemmerne organisationen på en skala fra 1 til 10, hvor vurderingen 10 er højest. For at lette resultatfortolkningen er vurderingerne i denne rapport indekseret og afrapporteret på en skala fra 0 til 100. Besvarelsen 1 giver således indeks 0, og besvarelsen 10 giver indeks 100. Bemærk også, at tallene i rapporten er afrundet til nærmeste hele tal. Medlemmerne er blevet bedt om at evaluere Yngre Læger ud fra blandt andet deres forventninger, erfaringer og samlede tilfredshed. Bedømmelserne i medlemstilfredshedsundersøgelsen giver derfor et øjebliksbillede af medlemmernes faktiske vurdering af Yngre Læger. Spørgsmålene i spørgeskemaet refererer til ét af de to resultatområder eller seks indsatsområder i MSI-modellen (side 17). De seks indsatsområder i rapporten er: Organisationens Image, Medlemstilbud, Interessevaretagelse og Rådgivning samt medlemmernes Forventninger og Udbytte. Tilsammen påvirker indsatsområderne resultaterne for Tilfredshed og Loyalitet. En yderligere uddybning af indsatsområderne findes på side 15. Undersøgelsen er funderet på de årsagssammenhænge, der estimeres mellem indsats- og resultatområderne. I får både svar på, hvad der har størst indflydelse på medlemstilfredsheden, og hvordan medlemmerne vurderer jeres ydelser. Ved at kombinere denne viden dannes rapportens prioriteringskort, der giver jer svar på, hvad I bør forbedre for at øge medlemstilfredsheden. For at sikre respondenternes anonymitet bliver der ikke udleveret besvarelser fra enkeltpersoner, og det vil, med afsæt i denne rapport, heller ikke være muligt at identificere enkeltpersoner. Anvendelse Denne rapport er udviklet til at give indsigt i, hvordan Yngre Læger kan prioritere sine medlemsrettede tiltag for effektivt at gøre medlemmerne tilfredse og loyale. Fokus i læsningen bør specielt rettes mod de indsatsområder, som vi anbefaler, at I opprioriterer. De prioriterede indsatsområder er oftest karakteriserede ved, at de har stor betydning for medlemmernes tilfredshed, men samtidig vurderes relativt lavt. Områderne bør forbedres med udgangspunkt i de bagvedliggende spørgsmål, der vurderes lavt, men har stor betydning for indsatsområdets samlede score. Bemærk, at rapportens anbefalinger ikke tager højde for Yngre Lægers kompetencer, ressourcer eller strategi. Læsevejledning: 1. Bliv bekendt med de vigtigste resultater fra undersøgelsen (side 7). 2. Identificér de strategiske indsatsområder, der har stor effekt på medlemstilfredsheden (side 18). 3. Find frem til de specifikke spørgsmål, I bør forbedre vurderingen af, under de anbefalede indsatsområder (side 21-47). 4. Bemærk, at de orange sider i rapporten opsummerer de vigtigste pointer.

11 Strategiske resultater

12 Strategiske resultater Strategiske resultater Formålet med dette afsnit er at give svar på, hvilke overordnede områder Yngre Læger bør tillægge størst opmærksomhed for at øge medlemstilfredsheden. Afsnittet indeholder: s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 Medlemmernes overordnede tilfredshed og loyalitet Overordnede vurderinger af indsatsområderne Indsatsområdernes betydning Det strategiske prioriteringskort 2015

13 Strategiske resultater Medlemmernes overordnede tilfredshed og loyalitet Årets scorer Den samlede score for medlemmers tilfredshed med Yngre Læger ligger på indeks 67. Loyalitetsscoren ligger i år på indeks 79. Begge områder er steget med fem indekspoint siden målingen i Sammenlignes resultaterne med Lægeforeningen og de øvrige delforeninger, har Yngre Læger den højeste tilfredshedsscore. Loyalitetsscoren ligger på samme niveau som hos Lægeforeningen og fire indekspoint lavere end PLO, der har den højeste loyalitetsscore. Tilfredshedsscoren er fire indekspoint højere end MSI Average, som er udtryk for den gennemsnitlige score på tværs af de AC-organisationer, der måles af MSI Research. Loyalitetsscoren er otte indekspoint højere point point - 69 point point Under 50 point Meget højt niveau Højt niveau Middelt niveau Lavt niveau Meget lavt niveau 100 Scoren for resultatområdet Loyalitet er udtryk for, hvor loyale medlemmerne af Yngre Læger er. Scoren kan sammenlignes med Lægeforeningen, de øvrige delforeninger og MSI Average for deltagende AC-organisationer YL 2015 YL 2012 LF 2015 FAS 2015 PLO 2015 MSI Average Vurdering Jeg vil anbefale YL (og Lægeforeningen) til kolleger eller andre, hvis det er relevant. YL 2012 LF 2015 FAS 2015 PLO 2015 MSI Average Jeg kan se mange gode grunde til at være medlem af YL (og Lægeforeningen) og kun få grunde til at skifte til en anden fagforening eller være uorganiseret. YL 2012 LF 2015 FAS 2015 PLO 2015 MSI Average

14 Strategiske resultater Scoren for resultatområdet Tilfredshed er udtryk for, hvor tilfredse medlemmerne af Yngre Læger er. Scoren kan sammenlignes med Lægeforeningen, de øvrige delforeninger og MSI Average for deltagende AC-organisationer YL 2015 YL 2012 LF 2015 FAS 2015 PLO 2015 MSI Average Vurdering Hvor langt fra eller hvor tæt på idealet om den perfekte faglige organisation er YL? YL 2012 LF 2015 FAS 2015 PLO 2015 MSI Average I hvor høj grad synes du, YL lever op til dine samlede forventninger? * YL 2012 LF 2015 FAS 2015 PLO 2015 MSI Average På baggrund af dine samlede erfaringer med YL, hvor tilfreds er du så alt i alt? YL 2012 LF 2015 FAS 2015 PLO 2015 MSI Average Vidste du? Resultatområderne Loyalitet og Tilfredshed er både påvirket af de specifikke spørgsmål angivet ovenfor og af de seks indsatsområder, der er afrapporteret på side 15 og 16. Indsatsområdernes og spørgsmålenes indflydelse på tilfredsheds- og loyalitetsscoren er estimeret ud fra MSI-modellen og er afrapporteret på side Det er altså forskelligt fra organisation til organisation, hvor stor en effekt spørgsmålene og indsatsområderne har på Tilfredshed og Loyalitet. * Spørgsmålsformuleringen er ændret siden seneste undersøgelse, hvor den lød: Hvordan synes du, at Yngre Læger lever op til dine samlede forventninger?.

15 * Ikke estimeret * Ikke estimeret Strategiske resultater Overordnede vurderinger af indsatsområderne Årets scorer Indsatsområdet Rådgivning scorer i årets måling højest blandt indsatsområderne med 76 indekspoint. Indsatsområderne Interessevaretagelse og Udbytte scorer lavest med henholdsvis og 61 indekspoint. Alle indsatsområder med undtagelse af Interessevaretagelse er steget siden målingen i 2012, og scorer i år højere end MSI Average for AC-organisationer. Interessevaretagelse er et nyt indsatsområde, som derfor ikke indgik i seneste måling. Den største stigning ses ved indsatsområdet Image, der er steget med fem indekspoint og nu udgør den højest opnåede Image-score blandt Lægeforeningen og de øvrige delforeninger i point point - 69 point point Under 50 point Meget højt niveau Højt niveau Middelt niveau Lavt niveau Meget lavt niveau YL 2015 YL 2012 LF 2015 FAS 2015 PLO 2015 MSI Average Image Forventninger Medlemstilbud Interessevaretagelse 0 0 Rådgivning Udbytte Indsatsområdet Interessevaretagelse var ikke en del af medlemstilfredshedsundersøgelsen foretaget for Yngre Læger i 2012 samt MSI Average for deltagende AC-organisationer.

16 Strategiske resultater Definition af indsatsområder Image Dækker over hvordan medlemmerne opfatter Yngre Læger, dvs. hvordan I fremstår. Medlemstilbud Dækker over de medlemsydelser og -tilbud, Yngre Læger tilbyder. Herunder både kollektive og individuelle ydelser. Udbytte Giver udtryk for om medlemmerne oplever, de får værdi for deres medlemskab i forhold til kontingentet. Rådgivning Dækker over den personlige rådgivning medlemmerne har modtaget fra Yngre Læger. Dette gælder både telefonisk og ved personligt fremmøde. Interessevaretagelse Dækker over, om medlemmerne mener, at I arbejder for at fremme deres interesser. Forventninger Dækker over, hvilke forventninger medlemmerne har til blandt andet medlemsydelser og rådgivning. Det særlige ved Forventninger er, at det som det eneste indsatsområde kan have en negativ påvirkning på medlemmernes tilfredshed, hvilket oftest er forårsaget af, at I ikke indfrier deres forventninger. Vidste du? Indsatsområdernes scorer er udregnet på baggrund af besvarelserne fra det spørgeskema, der er blevet udsendt til jeres medlemmer. Scorerne er vægtede gennemsnit af de bagvedliggende spørgsmål. Spørgsmålene bag indsatsområderne er udviklet i et samarbejde mellem Yngre Læger og MSI Research. Hvert indsatsområde bidrager til de overordnede scorer for resultatområderne Tilfredshed og Loyalitet. Indsatsområdernes indflydelse på resultatområderne kan aflæses af de statistisk udregnede effekter på de næste to sider. De udregnede effekter er individuelle for hver organisation og varierer fra år til år. Effekterne er udregnet på baggrund af MSI-modellen, som gennemgås mere detaljeret på side 17 Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 3 Spørgsmål 4 Spørgsmål 5 Spørgsmål 6 Indsatsområde

17 Strategiske resultater Indsatsområdernes betydning Årets effekter Indsatsområdet Image har i år størst betydning for medlemmernes tilfredshed og står for 35 procent af skabelsen af tilfredshed. Ved målingen i 2012 var effekten 46 procent. Samme tendens ses i forhold til Loyalitet, hvor Image står for 41 procent af loyalitetsskabelsen. Indsatsområderne Interessevaretagelse og Udbytte har også stor indflydelse på medlemstilfredsheden og står for henholdsvis 25 og 21 procent af tilfredshedsskabelsen Interessevaretagelse er et nyt indsatsområde i modellen. En del af de spørgsmål, som tidligere var en del af indsatsområdet Medlemstilbud, ligger nu under Interessevaretagelse. Dette er medvirkende til, at effekten af Medlemstilbud er faldet med 17 procentpoint, så området nu står for seks procent af tilfredshedsskabelsen. MSI-modellen på næste side viser de årsagssammenhænge, der findes imellem resultat- og indsatsområderne. Sammenhængene er udregnet specifikt til Yngre Læger og illustrerer derfor, hvor vigtige de forskellige indsatsområder er for jeres medlemmers tilfredshed og loyalitet. Bemærk, at medlemmernes loyalitet forbedres med 0,73 indekspoint, hvis den samlede tilfredshed forbedres med ét point. I tolkningen af indsatsområdernes effekt (indflydelse) på resultatområderne Tilfredshed og Loyalitet skal I være opmærksomme på, at Udbytte, som det eneste indsatsområde, udover at kunne påvirkes direkte, også påvirkes af de øvrige indsatsområder. Udbytte er udtryk for, om medlemmerne føler, de får værdi for deres kontingent. Denne værdi kan påvirkes via en ændring i kontingentet og/eller ved at forbedre de øvrige indsatsområder (fx de ydelser og rådgivningstilbud, som er en del af medlemskabet). De øvrige områders effekt på Udbytte kan aflæses af MSI-modellen. Image Forventninger Medlemstilbud Interessevaretagelse Rådgivning Udbytte Relative effekter på Tilfredshed % 0% 7% 25% 12% 21% % 0% 24% 11% 19% Relative effekter på Loyalitet % 0% 5% 18% 19% 16% % 0% 13% 23% 11%

18 Strategiske resultater MSI-modellen 0,11 0,43 0, ,28 0,73 0,32-0,38 0,22 0,26 0,09 0,13 Bag om MSI-modellen MSI-modellen (MSI: Membership Satisfaction Index) er den bagvedliggende model, der giver jer årsagssammenhængene mellem indsatsområderne og resultatområderne. MSI-modellen er udviklet af forskere ved Aarhus Universitet og gør jeres resultater sammenlignelige med tilfredshedsmålinger over hele kloden og på tværs af forskellige brancher. Resultatområderne Tilfredshed og Loyalitet bliver påvirket af hvert enkelt indsatsområde (markeret med blåt) som illustreret i modellen. Påvirkningen afrapporteres som decimaltal på pilene. Tallene viser udfaldet på resultatområdet, Hvis indsatsområdet forbedres med ét indekspoint (ud af 100). Bemærk, at indsatsområdet Udbytte er specielt, fordi det også påvirkes af de fem øvrige indsatsområder. En forbedring af Interessevaretagelse med ét indekspoint vil altså forbedre scoren for Udbytte med 0,38 indekspoint, forudsat at vurderingen af de andre indsatsområder er uændret. Effekterne er statistisk estimerede ud fra jeres egne medlemmers besvarelser og er derfor unikke for jeres organisation og for denne måling. Effekterne fra MSI-modellen giver mulighed for at bestemme vigtigheden af indsatsområderne set fra medlemmernes synspunkt. De kan holdes op imod, hvordan medlemmerne vurderer områderne (se side 14). Sammenligningen fortæller, hvor Yngre Læger får mest ud af at placere sine ressourcer og danner derfor udgangspunktet for hovedkonklusionerne i denne rapport.

19 Vurdering Strategiske resultater Det strategiske prioriteringskort prioritet: Interessevaretagelse Indsatsområdet Interessevaretagelse vurderes i dette års måling relativt lavt sammenlignet med den store indflydelse, området har på medlemmernes tilfredshed. Indsatsområdet Interessevaretagelse befinder sig derfor i kvadranten Prioritér. Vi anbefaler på den baggrund, at Yngre Læger forbedrer indsatsområdet Interessevaretagelse og således effektivt øger medlemstilfredsheden. For Yngre Læger er det særligt Interessevaretagelse, der har betydning for Udbytte. En forbedring af Interessevaretagelse med ét indekspoint medfører altså en forbedring af Udbytte med 0,38 indekspoint, hvis de øvrige forhold forbliver uændrede. Dette understreger vigtigheden af at prioritere Interessevaretagelse. 2. prioritet: Udbytte Indsatsområdet Udbytte befinder sig ligeledes i kvadranten Prioritér. Udbytte har også relativt stor indflydelse på medlemmernes tilfredshed og vurderes relativt lavt af medlemmerne Tilpas Rådgivning Vedligehold Hvis I forbedrer Udbytte, vil det altså også have en anseelig effekt på, hvor tilfredse medlemmerne er. Det særlige ved Udbytte er, at området er påvirket af de øvrige indsatsområder (se side 18). Når Udbytte skal forbedres, er det derfor vigtigt at kigge på både de underliggende spørgsmål og de indsatsområder, der påvirker Udbyttes vurdering Forventninger Medlemstilbud Image Observér Udbytte Interessevaretagelse Prioritér Effekt af en forbedring

20 Strategiske resultater Læs prioriteringskortet rigtigt Prioriteringskortets opbygning Prioriteringskortet er bygget op om medlemmernes gennemsnitlige vurderinger af de seks indsatsområder (side 14) og den statistisk estimerede effekt (indflydelse) områderne har på medlemmernes tilfredshed (side 16). Høj Tilpas Vedligehold Ved at sammenholde effekterne med vurderingerne har I mulighed for at se, hvilke indsatsområder der skal forbedres for at øge medlemstilfredsheden. Fokus bør rettes mod de områder, der har stor indflydelse på medlemmernes tilfredshed, og som samtidig vurderes lavt. Ergo, områder der placerer sig i kvadranten Prioritér. Medlemmernes vurderinger Observér Prioritér Kvadranterne er adskilt af en vandret og lodret gennemsnitslinje, der angiver indsatsområdernes gennemsnitlige vurdering og effekt. Lav Høj Områdernes effekt på tilfredsheden Kvadranternes fortolkning Tilpas Vedligehold Brug succeserne aktivt! I bliver vurderet højt på disse indsatsområder, og det kan udnyttes. Indsatsområder, som ligger i denne kvadrant, har mindre betydning for medlemmerne, men I kan udnytte de gode vurderinger til at skabe positiv omtale. I nogle tilfælde kan I også omfordele ressourcer fra disse områder til områderne, der ligger i kvadranten Prioritér. Bevar fokus! I opnår høje vurderinger på indsatsområderne, samtidig med at områderne i denne kvadrant betyder meget for medlemmernes tilfredshed. Som minimum skal I derfor fastholde områdernes vurdering. Enhver yderligere forbedring vil have stor indflydelse på, hvor tilfredse medlemmerne samlet set er med Yngre Læger. Observér Prioritér Hold øje med indsatsområderne i denne kvadrant! Områderne her vurderes lavt, og selvom de ikke betyder så meget for medlemmerne, kan vurderingen alligevel blive for lav. Som hovedregel kan områder, der vurderes under 50 betragtes som meget lave. I kan med fordel også udnytte muligheden for hurtige sejre altså arbejde med områder, som nemt kan forbedres. I bør forbedre disse områder! Områdernes lave vurdering modsvarer ikke den høje betydning, medlemmerne tillægger dem. Det vil altså have den relativt største effekt på medlemmernes samlede tilfredshed, hvis indsatsområder i denne kvadrant forbedres. I kan med fordel også arbejde med områder, der ligger i umiddelbar nærhed til kvadranten Prioritér.

21 Operationelle resultater

22 Operationelle resultater Operationelle resultater Formålet med afsnittet er at gennemgå de spørgsmål, der ligger bag hvert indsatsområde. Spørgsmålene er opstillet i operationelle prioriteringskort, så I får handlingsorienterede svar på, hvad I præcist skal arbejde med for at forbedre indsatsområdernes scorer. Vær opmærksom på at prioriteringen af jeres indsatser stadig bør tage udgangspunkt i det strategiske prioriteringskort. I eksemplet nedenfor bør fokus altså rettes mod spørgsmålene i nederste højre kvadrant under indsatsområde 2. Afsnittet indeholder: s. 23 s. 25 s. 29 s. 33 s. 37 s. 41 s. 45 Opsummering af de operationelle resultater Prioriteringskort og vurderinger for Image Prioriteringskort og vurderinger for Forventninger Prioriteringskort og vurderinger for Medlemstilbud Prioriteringskort og vurderinger for Interessevaretagelse Prioriteringskort og vurderinger for Rådgivning Prioriteringskort og vurderinger for Udbytte

23 Operationelle resultater Operationelle resultater Vidste du? Tilfredsheden med Yngre Læger er steget med fem indekspoint siden målingen i Yngre Læger har nu den højeste tilfredshedsscore sammenlignet med Lægeforeningen og de øvrige delforeninger. Loyaliteten er steget med fem indekspoint siden målingen i Image er det indsatsområde, der har størst betydning for, hvor tilfredse medlemmerne hos Yngre Læger er. Kvinder vurderer ofte højere end mænd. Denne tendens ses også hos Yngre Lægers medlemmer, hvor kvinderne er ni indekspoint mere tilfredse end mændene.

24 Operationelle resultater Opsummering Operationelle resultater De operationelle prioriteringskort indeholder spørgsmålene fra spørgeskemaet, og nedbryder de strategiske anbefalinger for indsatsområderne i operationelle handlingspunkter. Da undersøgelsens resultater peger på Interessevaretagelse og Udbytte som de primære strategiske indsatsområder, ligger disse områder til grund for de operationelle anbefalinger. Tal medlemmernes sag Interessevaretagelse er det indsatsområde, som medlemmerne vurderer lavest blandt de seks identificerede indsatsområder og samtidig står området for 25 procent af tilfredshedsskabelsen. MSI Research anbefaler derfor, at Yngre Læger prioriterer Interessevaretagelse for effektivt at forbedre medlemmernes tilfredshed. Under Interessevaretagelse anbefaler vi særligt, at I fokuserer på følgende punkter, da de, relativt til de øvrige punkter, betyder meget for medlemmerne og samtidigt vurderes lavt: Yngre Lægers evne til at sætte dagsordenen på områder, der betyder noget for medlemmernes lægeliv. Yngre Lægers prioritering af politiske mærkesager. Yngre Lægers evne til at påvirke den politiske dagsorden. Et større udbytte Udbytte er det indsatsområde, der vurderes næstlavest af medlemmerne og det står samtidig for 21 procent af tilfredshedsskabelsen. Derfor anbefaler MSI Research, at Yngre Læger også prioriterer Udbytte. Særligt punkt 6.4 og 6.8 er væsentlige at fokusere på. Det drejer sig om punkterne: Medlemmernes udbytte af Yngre Lægers indsats for at forbedre medlemmernes muligheder for videre- og efteruddannelse. Medlemmernes udbytte af Yngre Lægers indsats for at præge den politiske dagsorden. Det særlige ved indsatsområdet Udbytte er, at indsatsområdet bliver påvirket af de øvrige indsatsområder. Særligt sammenhængen mellem Interessevaretagelse og Udbytte er væsentlig, da en forbedring af Interessevaretagelse med ét indekspoint vil medføre en forbedring af Udbytte med 0,38 indekspoint, hvis de øvrige forhold forbliver uændrede. Dette understreger vigtigheden af at prioritere Interessevaretagelse. En succeshistorie Image er det indsatsområde, der har størst effekt på medlemstilfredsheden samtidig med, at det er det indsatsområde, der er gået mest frem siden seneste måling. Fasthold den gode udvikling inden for området. Fortæl de gode historier Indsatsområdet Rådgivning bliver vurderet højt af medlemmerne, men betyder mindre for medlemstilfredsheden. I kan derfor med fordel øge medlemmernes opmærksomhed på den gode rådgivning, de modtager hos jer.

25 Operationelle resultater

26 Operationelle resultater Operationelle anbefalinger Image For at fastholde niveauet på Image kan Yngre Læger arbejde med de specifikke spørgsmål, der placerer sig i kvadranten Prioritér i det operationelle prioriteringskort på næste side. Det drejer sig om punkterne: 1.3 Fremstår som en organisation, hvor medlemmerne får noget for sit kontingent. 1.7 Fremstår som en organisation, der arbejder for medlemmernes interesser Fremstår som en organisation, der er god til at kommunikere med medlemmerne. Punkterne 1.3 og 1.7 er begge målepunkter, som MSI Research også anbefalede Yngre Læger at prioritere ved målingen i 2012.

27 Operationelle resultater Operationelt prioriteringskort Image Prioriteringskortet viser, hvordan spørgsmålene til indsatsområdet Image fordeler sig i forhold til medlemmernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål og spørgsmålets indflydelse på den samlede score for Image. På næste side finder I en oversigt over, hvordan medlemmerne har vurderet hvert enkelt spørgsmål. Bemærk særligt punkterne, der befinder sig i kvadranten Prioritér Tilpas Vedligehold Observér Prioritér 1.9. Fremstår som en organisation, der hjælper medlemmerne, når de henvender sig med et problem (fx ansættelsesretsligt, sygdom, barsel, samarbejde, afskedigelse, klager, konflikter m.v.). ** 1.1. Fremstår som en troværdig organisation Fremstår som en organisation, der er professionelt og effektivt drevet. ** 1.4. Fremstår som en organisation, hvor rådgivningen er af høj kvalitet. ** 1.5. Fremstår som en organisation med mange relevante tilbud og aktiviteter for medlemmerne (fx personlig rådgivning, møder, kurser m.v.). ** 1.6. Fremstår som en organisation, der påvirker den sundhedspolitiske dagsorden. ** 1.8. Fremstår som en organisation, hvor man er en del af et fagligt fællesskab Fremstår som en organisation, hvor man får noget for sit kontingent Fremstår som en organisation, der arbejder for mine interesser Fremstår som en organisation, der er god til at kommunikere med medlemmerne.

28 Operationelle resultater Vurdering 72 YL Vurdering 1.1. Fremstår som en troværdig organisation. YL Fremstår som en organisation, der er professionelt og effektivt drevet. ** YL Ikke adspurgt 1.3. Fremstår som en organisation, hvor man får noget for sit kontingent. YL Fremstår som en organisation, hvor rådgivningen er af høj kvalitet. ** YL Ikke adspurgt 1.5. Fremstår som en organisation med mange relevante tilbud og aktiviteter for medlemmerne (fx personlig rådgivning, møder, kurser m.v.). ** YL Ikke adspurgt 1.6. Fremstår som en organisation, der påvirker den sundhedspolitiske dagsorden. ** YL 2012 Ikke adspurgt 1.7. Fremstår som en organisation, der arbejder for mine interesser. YL Fremstår som en organisation, hvor man er en del af et fagligt fællesskab. YL Fremstår som en organisation, der hjælper medlemmerne, når de henvender sig med et problem (fx ansættelsesretsligt, sygdom, barsel, samarbejde, afskedigelse, klager, konflikter m.v.). ** YL Ikke adspurgt Vurdering Fremstår som en organisation, der er god til at kommunikere med medlemmerne. YL Fremstår som en organisation, der samlet set har et godt omdømme. YL ** Nyt spørgsmål som ikke var med i seneste undersøgelse.

29 Operationelle resultater

30 Operationelle resultater Operationelle anbefalinger Forventninger

31 Operationelle resultater Operationelt prioriteringskort Forventninger Prioriteringskortet viser, hvordan spørgsmålene til indsatsområdet Forventninger fordeler sig i forhold til medlemmernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål og spørgsmålets indflydelse på den samlede score for Forventninger. På næste side finder I en oversigt over, hvordan medlemmerne har vurderet hvert enkelt spørgsmål Tilpas Vedligehold Bemærk særligt punkterne, der befinder sig i kvadranten Prioritér Observér Prioritér 2.1. Forventninger til YL's indsats for at sikre medlemmerne gode indkomst- og arbejdsforhold gennem centrale overenskomster og aftaler Forventninger til YL's indsats for at forbedre medlemmernes muligheder for videre- og efteruddannelse. ** 2.2. Forventninger til den individuelle rådgivning fra YL (f.eks. i forbindelse med løn, ansættelsesvilkår, overenskomstspørgsmål og karriere) Forventninger til YL's evne til at påvirke den politiske dagsorden. * 2.6. Forventninger til YL lokalt/regionalt. * 2.5. Forventninger til YL's faglige tilbud (psykologordning, karrierevejledning, mentorordning m.v.). * 2.7. Forventninger til YL's kommunikation og information (nyhedsbreve, yl.dk, publikationer, Facebook m.v.). **

32 Operationelle resultater Vurdering 72 YL Vurdering 2.1. Forventninger til YL's indsats for at sikre medlemmerne gode indkomst- og arbejdsforhold gennem centrale overenskomster og aftaler. YL Forventninger til den individuelle rådgivning fra YL (f.eks. i forbindelse med løn, ansættelsesvilkår, overenskomstspørgsmål og karriere). YL Forventninger til YL's evne til at påvirke den politiske dagsorden. * YL Forventninger til YL's indsats for at forbedre medlemmernes muligheder for videre- og efteruddannelse. ** YL Ikke adspurgt 2.5. Forventninger til YL's faglige tilbud (psykologordning, karrierevejledning, mentorordning m.v.). * YL Forventninger til YL lokalt/regionalt. * YL Forventninger til YL's kommunikation og information (nyhedsbreve, yl.dk, publikationer, Facebook m.v.). ** YL Ikke adspurgt 2.8. Forventninger til YL samlet set. YL *Spørgsmålsformuleringen er ændret siden seneste undersøgelse. Punkt 2.3 lød ved målingen i 2012: Yngre Lægers evne til at sætte politisk dagsorden. Punkt 2.5 lød ved målingen i 2012: Yngre Lægers faglige medlemstilbud (nyhedsbreve, laeger.dk, psykologordning, karrierevejledning, mentorordning mv.). Punkt 2.6 lød ved målingen i 2012: Yngre Læger lokalt/regionalt (f.eks. tillidsrepræsentanter). ** Nyt spørgsmål som ikke var med i seneste undersøgelse.

33 Operationelle resultater

34 Operationelle resultater Operationelle anbefalinger Medlemstilbud I prioriteringskortet for Medlemstilbud er der ingen punkter i kvadranten Prioritér. Det betyder, at der ikke er nogen punkter inden for indsatsområdet, som medlemmerne vurderer lavt, og som samtidig har stor betydning for Medlemstilbuds samlede score.

35 Operationelle resultater Operationelt prioriteringskort Medlemstilbud Prioriteringskortet viser, hvordan spørgsmålene til indsatsområdet Medlemstilbud fordeler sig i forhold til medlemmernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål og spørgsmålets indflydelse på den samlede score for Medlemstilbud. På næste side finder I en oversigt over, hvordan medlemmerne har vurderet hvert enkelt spørgsmål Tilpas Vedligehold Observér Prioritér 3.2. YL's kommunikation og information (nyhedsbrev, yl.dk, publikationer, Facebook m.v.) Kvaliteten af YL's øvrige medlemstilbud (psykologordning, karrierevejledning, mentorordning m.v.). * 3.5. Kvaliteten af YL's regionale og lokale arrangementer YL's indsats for at forbedre medlemmernes muligheder for videre- og efteruddannelse. * Ingen spørgsmål i denne kvadrant 3.3. YL's kontante tilbud og serviceydelser (rabatordninger og forsikringer m.v.)**

36 Operationelle resultater Vurdering 64 YL Vurdering 3.1. YL's indsats for at forbedre medlemmernes muligheder for videre- og efteruddannelse. * YL YL's kommunikation og information (nyhedsbrev, yl.dk, publikationer, Facebook m.v.). YL YL's kontante tilbud og serviceydelser (rabatordninger og forsikringer m.v.)** YL Ikke adspurgt 3.4. Kvaliteten af YL's øvrige medlemstilbud (psykologordning, karrierevejledning, mentorordning m.v.). * YL Kvaliteten af YL's regionale og lokale arrangementer. YL Den samlede kvalitet af YL's tilbud og ydelser. YL *Spørgsmålsformuleringen er ændret siden seneste undersøgelse. Punkt 3.1 lød ved målingen i 2012: Kvaliteten af Yngre Lægers indsats for at forbedre medlemmernes muligheder for efter- og videreuddannelse. Punkt 3.4 lød ved målingen i 2012: Kvaliteten af Yngre Lægers faglige medlemstilbud (nyhedsbreve, laeger.dk, psykologordning, karrierevejledning, mentorordning mv.). ** Nyt spørgsmål som ikke var med i seneste undersøgelse.

37 Operationelle resultater

38 Operationelle resultater Operationelle anbefalinger Interessevaretagelse For at forbedre Interessevaretagelse bør Yngre Læger arbejde med de specifikke spørgsmål, der placerer sig i kvadranten Prioritér i det operationelle prioriteringskort på næste side. Det drejer sig om punkterne: 4.3 Yngre Lægers evne til at sætte dagsordenen på områder, der betyder noget for dit lægeliv. 4.4 Yngre Lægers prioritering af politiske mærkesager. 4.2 Yngre Lægers evne til at påvirke den politiske dagsorden. Punkterne 4.2 og 4.3 er begge målepunkter, som MSI Research også anbefalede Yngre Læger at prioritere ved seneste medlemstilfredshedsundersøgelse. Punkterne indgik under indsatsområdet Medlemstilbud i seneste måling. Begge punkter er steget med ét indekspoint.

39 Operationelle resultater Operationelt prioriteringskort Interessevaretagelse Prioriteringskortet viser, hvordan spørgsmålene til indsatsområdet Interessevaretagelse fordeler sig i forhold til medlemmernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål og spørgsmålets indflydelse på den samlede score for Interessevaretagelse. På næste side finder I en oversigt over, hvordan medlemmerne har vurderet hvert enkelt spørgsmål Tilpas 4.1 Vedligehold Bemærk særligt punkterne, der befinder sig i kvadranten Prioritér Observér 4.2 Prioritér 4.1. YL's indsats for at sikre medlemmerne gode indkomst- og arbejdsforhold gennem overenskomster og aftaler. Ingen spørgsmål i denne kvadrant 4.5. YL's arbejde for at fremme lægers omdømme i befolkningen. ** 4.2. YL's evne til at påvirke den politiske dagsorden. * 4.3. YL's evne til at sætte dagsordenen på områder, der betyder noget for dit lægeliv YL's proritering af politiske mærkesager. **

40 Operationelle resultater Vurdering YL 2012 Ikke adspurgt Vurdering 4.1. YL's indsats for at sikre medlemmerne gode indkomst- og arbejdsforhold gennem overenskomster og aftaler. YL YL's evne til at påvirke den politiske dagsorden. * YL YL's evne til at sætte dagsordenen på områder, der betyder noget for dit lægeliv. YL YL's proritering af politiske mærkesager. ** YL Ikke adspurgt 4.5. YL's arbejde for at fremme lægers omdømme i befolkningen. ** YL Ikke adspurgt 4.6. YL's arbejde for at fremme medlemmernes interesser alt i alt. ** YL Ikke adspurgt * Spørgsmålsformuleringen er ændret siden seneste undersøgelse. Punkt 4.2 lød ved målingen i 2012: Kvaliteten af Yngre Lægers evne til at sætte politisk dagsorden. ** Nyt spørgsmål som ikke var med i seneste undersøgelse.

41 Operationelle resultater

42 Operationelle resultater Operationelle anbefalinger Rådgivning

43 Operationelle resultater Operationelt prioriteringskort Rådgivning Prioriteringskortet viser, hvordan spørgsmålene til indsatsområdet Rådgivning fordeler sig i forhold til medlemmernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål og spørgsmålets indflydelse på den samlede score for Rådgivning. På næste side finder I en oversigt over, hvordan medlemmerne har vurderet hvert enkelt spørgsmål Tilpas Vedligehold Bemærk særligt punkterne der befinder sig i kvadranten Prioritér Observér Prioritér Ingen spørgsmål i denne kvadrant 5.1. Muligheden for at komme i telefonisk kontakt med YL (åbningstider, ventetider, omstilling m.v.) Muligheden for at komme i kontakt med YL via e- mail (svartider m.v.) Rådgiverne fra YL er generelt venlige og imødekommende Rådgiverne fra YL er generelt gode til at sætte sig ind i min situation Muligheden for at komme i kontakt med YL via tillidsrepræsentant YL's generelle formidling af information og nyheder (f.eks. om uddannelse, overenskomster, mv.). * 5.5. Rådgiverne fra YL giver generelt god hjælp/inspiration til den problemstilling, jeg henvender mig omkring.

44 Operationelle resultater Vurdering 76 YL Vurdering 5.1. Muligheden for at komme i telefonisk kontakt med YL (åbningstider, ventetider, omstilling m.v.). YL Muligheden for at komme i kontakt med YL via (svartider m.v.). YL Muligheden for at komme i kontakt med YL via tillidsrepræsentant. YL YL's generelle formidling af information og nyheder (f.eks. om uddannelse, overenskomster, mv.). * YL Rådgiverne fra YL giver generelt god hjælp/inspiration til den problemstilling, jeg henvender mig omkring. YL Rådgiverne fra YL er generelt venlige og imødekommende. YL Rådgiverne fra YL er generelt gode til at sætte sig ind i min situation. YL Generelt set er rådgivning og vejledning fra YL af høj kvalitet. YL * Spørgsmålsformuleringen er ændret siden seneste undersøgelse. Punkt 5.4 lød ved målingen i 2012: Kvaliteten af Yngre Lægers generelle formidling af oplysninger og nyheder (f.eks. om lovændringer og overenskomster).

45 Operationelle resultater

46 Operationelle resultater Operationelle anbefalinger Udbytte De vigtigste områder at arbejde med under Udbytte placerer sig i kvadranten Prioritér i det operationelle prioriteringskort på næste side. Det drejer sig om punkterne: 6.4 Dit udbytte af Yngre Lægers indsats for at forbedre medlemmernes muligheder for videre- og efteruddannelse. 6.8 Dit udbytte af Yngre Lægers indsats for at præge den politiske dagsorden. Punkt 6.9 lægger sig tæt op ad kvadranten Prioritér, og Yngre Læger kan derfor også med fordel arbejde med dette punkt.

47 Operationelle resultater Operationelt prioriteringskort Udbytte Prioriteringskortet viser, hvordan spørgsmålene til indsatsområdet Udbytte fordeler sig i forhold til medlemmernes vurdering af hvert enkelt spørgsmål og spørgsmålets indflydelse på den samlede score for Udbytte. På næste side finder I en oversigt over, hvordan medlemmerne har vurderet hvert enkelt spørgsmål Tilpas Vedligehold Bemærk særligt punkterne, der befinder sig i kvadranten Prioritér Observér Prioritér 6.1. Dit udbytte af YL's rådgivning og vejledning. * 6.5. Dit udbytte af YL's kommunikation og information, f.eks. nyhedsbreve, yl.dk. * 6.2. Dit udbytte af den sikkerhed og tryghed, som YL tilbyder Dit udbytte af YL's indsats for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår gennem overenskomster og aftaler. * 6.7. Dit udbytte af YL's indsats for at forbedre medlemmernes arbejdsforhold Dit udbytte af YL's øvrige medlemstilbud (psykologordning, karrierevejledning, mentorordning m.v.). * 6.9. Dit udbytte af YL på arbejdspladsen Dit udbytte af YL's indsats for at præge den politiske dagsorden Dit udbytte af YL's indsats for at forbedre medlemmernes muligheder for videre- og efteruddannelse. **

48 Operationelle resultater Vurdering 61 YL Vurdering 6.1. Dit udbytte af YL's rådgivning og vejledning. * YL Dit udbytte af den sikkerhed og tryghed, som YL tilbyder. YL Dit udbytte af YL's indsats for at præge den politiske dagsorden. YL Dit udbytte af YL's indsats for at forbedre medlemmernes muligheder for videre- og efteruddannelse. ** YL Ikke adspurgt 6.5. Dit udbytte af YL's kommunikation og information, f.eks. nyhedsbreve, yl.dk. * YL Dit udbytte af YL's indsats for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår gennem overenskomster og aftaler. * YL Dit udbytte af YL's indsats for at forbedre medlemmernes arbejdsforhold. YL Dit udbytte af YL's øvrige medlemstilbud (psykologordning, karrierevejledning, mentorordning m.v.). * YL Dit udbytte af YL på arbejdspladsen. YL Vurdering Dit samlede udbytte af de ydelser, du får - eller har mulighed for at få - som medlem af YL. YL * Spørgsmålsformuleringen er ændret siden seneste undersøgelse. Punkt 6.1 lød ved målingen i 2012: Dit udbytte af rådgivning og vejledning fra Yngre Læger. Punkt 6.5 lød ved målingen i 2012: Dit udbytte af Yngre Lægers kommunikation og information, f.eks. nyhedsbreve. Punkt 6.6 lød ved målingen i 2012: Yngre Lægers indsats for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår/honorarvilkår gennem overenskomster og aftaler. ** Nyt spørgsmål som ikke var med i seneste undersøgelse.

49 Demografi

50 Demografi Segmentanalyser Segmentanalyserne giver jer årets resultater delt op på forskellige baggrundsvariable. Opdelingen kan bidrage til jeres viden om, hvilke medlemsgrupper I bør have særligt fokus på. Afsnittet indeholder: s. 50 s. 52 s. 54 s. 56 s. 58 s. Centrale resultater opdelt på køn Centrale resultater opdelt på alder Centrale resultater opdelt på region Centrale resultater opdelt på anciennitet Centrale resultater opdelt på dimmitendår Centrale resultater opdelt på pensionist/ikke pensionist

51 Demografi Køn Kvinde Mænd Tilfredshed Loyalitet

52 Demografi Køn Vurdering Kvinde 75 Mænd 67 Kvinde 76 Mænd 67 Kvinde 68 Mænd 59 Kvinde 64 Mænd 55 Kvinde 79 Mænd 73 Kvinde 65 Mænd 55

53 Demografi Alder Under 30 år år år år -69 år 70 år og derover Tilfredshed Loyalitet

54 Demografi Alder Vurdering Under 30 år år år år -69 år 70 år og derover Under 30 år år år år -69 år 70 år og derover Under 30 år år år år -69 år 70 år og derover Under 30 år år år år -69 år 70 år og derover Under 30 år år år år -69 år 70 år og derover Under 30 år år år år -69 år 70 år og derover

55 Demografi Region Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Nordjylland Sjælland Tilfredshed Loyalitet

56 Demografi Region Vurdering Midtjylland 69 Syddanmark 72 Hovedstaden 69 Nordjylland 73 Sjælland 74 Midtjylland 72 Syddanmark 72 Hovedstaden 71 Nordjylland 71 Sjælland 66 Midtjylland 61 Syddanmark 64 Hovedstaden 65 Nordjylland 66 Sjælland 63 Midtjylland 59 Syddanmark Hovedstaden Nordjylland 61 Sjælland 79 Midtjylland 74 Syddanmark 77 Hovedstaden 76 Nordjylland 77 Sjælland 64 Midtjylland 59 Syddanmark 61 Hovedstaden 61 Nordjylland 63 Sjælland

57 Demografi Anciennitet i Yngre Læger 0-3 år 4-8 år 9-15 år Over 15 år Tilfredshed Loyalitet

58 Demografi Anciennitet i Yngre Læger Vurdering 0-3 år år år 70 Over 15 år år år år 71 Over 15 år år år år 62 Over 15 år år år år 58 Over 15 år 0-3 år år år 75 Over 15 år år år 9-15 år 59 Over 15 år

59 Demografi Dimmitendår Før og derefter Tilfredshed Loyalitet

60 Demografi Dimmitendår Vurdering Før og derefter Før og derefter Før og derefter Før og derefter Før og derefter Før og derefter

61 Demografi Pensionist Pensionist Ikke pensionist Tilfredshed Loyalitet

62 Demografi Pensionist Vurdering Pensionist 82 Ikke pensionist 72 Pensionist 80 Ikke pensionist 72 Pensionist 76 Ikke pensionist 64 Pensionist 68 Ikke pensionist 61 Pensionist 81 Ikke pensionist 77 Pensionist 73 Ikke pensionist 61

63 Temaanalyser Temaanalyser Temaanalyserne har til formål at belyse aspekter af Yngre Læger, som ikke er inkluderet i MSI-modellen. Temaanalyserne er udvalgt af Yngre Læger i samarbejde med MSI Research. Afsnittet indeholder: s. 63 s. 68 s. 88 s. 95 s. 99 s. 103 Tema om generelt kendskab Tema om medlemskontakt Tema om information og nyhedsbreve Tema om initiativet Den gode læge Tema om initiativet Det gode patientforløb Tema om initiativet Arbejdsglad

64 Tema om generelt kendskab Temaanalyse Tema om generelt kendskab Her kan du læse organisationsspecifikke resultater om medlemmernes generelle kendskab til Yngre Lægers medlemstilbud og -ydelser samt medlemmernes generelle kendskab til de muligheder for rådgivning og vejledning, som Yngre Læger tilbyder. Disse er udvalgt som et ekstra analysetema i samarbejde mellem Yngre Læger og MSI Research. Bemærk, at de følgende analyser ikke indgår i MSI-modellen, og de indgår derfor ikke i MSI Researchs strategiske anbefalinger til Yngre Læger.

65 Tema om generelt kendskab Kendskab til medlemstilbud og -ydelser Lavt kendskab Middel kendskab Højt kendskab Intet kendskab Tilfredshed Loyalitet

66 Tema om generelt kendskab Kendskab til medlemstilbud og -ydelser Vurdering Lavt kendskab 68 Middel kendskab 72 Højt kendskab 75 Intet kendskab Lavt kendskab 67 Middel kendskab 73 Højt kendskab 77 Intet kendskab 68 Lavt kendskab 59 Middel kendskab 65 Højt kendskab 69 Intet kendskab 48 Lavt kendskab 57 Middel kendskab 61 Højt kendskab 63 Intet kendskab 56 Lavt kendskab 72 Middel kendskab 77 Højt kendskab 81 Intet kendskab Lavt kendskab 55 Middel kendskab 62 Højt kendskab 67 Intet kendskab 45

67 Tema om generelt kendskab Kendskab til rådgivningsmuligheder Lavt kendskab Middel kendskab Højt kendskab Intet kendskab Tilfredshed Loyalitet

68 Tema om generelt kendskab Kendskab til rådgivningsmuligheder Vurdering Lavt kendskab 70 Middel kendskab 72 Højt kendskab 75 Intet kendskab 68 Lavt kendskab 69 Middel kendskab 73 Højt kendskab 75 Intet kendskab 71 Lavt kendskab 62 Middel kendskab 65 Højt kendskab 67 Intet kendskab 61 Lavt kendskab Middel kendskab 61 Højt kendskab 62 Intet kendskab 58 Lavt kendskab 71 Middel kendskab 77 Højt kendskab 83 Intet kendskab 71 Lavt kendskab 57 Middel kendskab 62 Højt kendskab 66 Intet kendskab 56

69 Tema om medlemskontakt Temaanalyse Tema om medlemskontakt Her kan du læse organisationsspecifikke resultater om medlemmernes kontakt med Yngre Læger i forbindelse med rådgivning inden for de seneste 12 måneder. Afsnittet består indledningsvist af nogle generelle analyser, der viser hvor mange medlemmer, der har modtaget personlig rådgivning inden for de seneste 12 måneder og af hvem de har modtaget rådgivning. Dette er efterfulgt at nogle mere specifikke analyser, som har fokus på de medlemmer, der har modtaget rådgivning fra henholdsvis en tillidsrepræsentant, Yngre lægers sekretariat i Domus Medica og Yngre lægers regionale kontor. Analyserne er udvalgt som et ekstra analysetema i samarbejde mellem Yngre Læger og MSI Research. Bemærk, at de følgende analyser ikke indgår i MSI-modellen og de indgår derfor ikke i MSI Researchs strategiske anbefalinger til Yngre Læger.

70 Tema om medlemskontakt Rådgivning inden for de seneste 12 måneder Medlemmerne har her angivet om de inden for de seneste 12 måneder har modtaget personlig rådgivning fra Yngre Læger. Ja, inden for de seneste 12 måneder Nej, men tidligere Nej, aldrig Tilfredshed Loyalitet

71 Tema om medlemskontakt Rådgivning inden for de seneste 12 måneder Vurdering Ja, inden for de seneste 12 måneder 72 Nej, men tidligere 72 Nej, aldrig 72 Ja, inden for de seneste 12 måneder 73 Nej, men tidligere 73 Nej, aldrig 71 Ja, inden for de seneste 12 måneder 64 Nej, men tidligere 65 Nej, aldrig 64 Ja, inden for de seneste 12 måneder Nej, men tidligere 61 Nej, aldrig 62 Ja, inden for de seneste 12 måneder 79 Nej, men tidligere 77 Nej, aldrig 74 Ja, inden for de seneste 12 måneder 62 Nej, men tidligere 62 Nej, aldrig

72 Tema om medlemskontakt Primære kontakt ved seneste rådgivningsforløb Bemærk, at det kun er medlemmer, der har angivet, at de har modtaget rådgivning inden for de seneste 12 måneder, der er blevet stillet dette spørgsmål. Tillidsrepræsentant vedrørende en faglig relevant problemstilling Yngre Lægers sekretariat i Domus Medica Yngre Lægers regionale kontor Andre Ved ikke Tilfredshed Loyalitet

73 Tema om medlemskontakt Primære kontakt ved seneste rådgivningsforløb Vurdering Tillidsrepræsentant vedrørende en faglig relevant problemstilling Yngre Lægers sekretariat i Domus Medica Yngre Lægers regionale kontor Andre Ved ikke Tillidsrepræsentant vedrørende en faglig relevant problemstilling Yngre Lægers sekretariat i Domus Medica Yngre Lægers regionale kontor Andre Ved ikke Tillidsrepræsentant vedrørende en faglig relevant problemstilling Yngre Lægers sekretariat i Domus Medica Yngre Lægers regionale kontor Andre Ved ikke Tillidsrepræsentant vedrørende en faglig relevant problemstilling Yngre Lægers sekretariat i Domus Medica Yngre Lægers regionale kontor Andre Ved ikke Tillidsrepræsentant vedrørende en faglig relevant problemstilling Yngre Lægers sekretariat i Domus Medica Yngre Lægers regionale kontor Andre Ved ikke Tillidsrepræsentant vedrørende en faglig relevant problemstilling Yngre Lægers sekretariat i Domus Medica Yngre Lægers regionale kontor Andre Ved ikke

74 Tema om medlemskontakt Kontaktmedie ved rådgivningsforløb med tillidsrepræsentanter Bemærk, at det kun er medlemmer, der har angivet, at de ved seneste rådgivningsforløb modtog rådgivning fra en tillidsrepræsentant, der er blevet stillet dette spørgsmål. Telefon Personligt møde Tilfredshed Loyalitet

75 Tema om medlemskontakt Kontaktmedie ved rådgivningsforløb med tillidsrepræsentanter Vurdering Telefon Personligt møde 75 Telefon Personligt møde 81 Telefon Personligt møde 63 Telefon Personligt møde 62 Telefon Personligt møde 75 Telefon Personligt møde 63

76 Tema om medlemskontakt Emne ved rådgivningsforløb med tillidsrepræsentanter Bemærk, at det kun er medlemmer, der har angivet, at de ved seneste rådgivningsforløb modtog rådgivning fra en tillidsrepræsentant, der er blevet stillet dette spørgsmål. Overenskomstforhold Barsel Afskedigelse Uddannelsesforhold Sygdom Karriererådgivning Øvrige ansættelsesforhold (ferie m.v.) Andet Tilfredshed Loyalitet

77 Tema om medlemskontakt Emne ved rådgivningsforløb med tillidsrepræsentanter Vurdering Overenskomstforhold Barsel Afskedigelse Uddannelsesforhold Sygdom Karriererådgivning Øvrige ansættelsesforhold (ferie m.v.) Andet Overenskomstforhold Barsel Afskedigelse Uddannelsesforhold Sygdom Karriererådgivning Øvrige ansættelsesforhold (ferie m.v.) Andet Overenskomstforhold Barsel Afskedigelse Uddannelsesforhold Sygdom Karriererådgivning Øvrige ansættelsesforhold (ferie m.v.) Andet Overenskomstforhold Barsel Afskedigelse Uddannelsesforhold Sygdom Karriererådgivning Øvrige ansættelsesforhold (ferie m.v.) Andet Overenskomstforhold Barsel Afskedigelse Uddannelsesforhold Sygdom Karriererådgivning Øvrige ansættelsesforhold (ferie m.v.) Andet Overenskomstforhold Barsel Afskedigelse Uddannelsesforhold Sygdom Karriererådgivning Øvrige ansættelsesforhold (ferie m.v.) Andet

78 Tema om medlemskontakt Tilfredshed med rådgivningsforløb med tillidsrepræsentanter Graferne på denne side viser den gennemsnitlige tilfredshed med seneste rådgivningsforløb med en tillidsrepræsentant fordelt på kontaktmedier og rådgivningsemner. Bemærk, at tilfredsheden med seneste rådgivningsforløb er angivet på en skala fra 0-100, hvor 0 er meget utilfreds og 100 er meget tilfreds. Telefon Personligt møde Barsel Sygdom Overenskomstforhold Afskedigelse Uddannelsesforhold Karriererådgivning Øvrige ansættelsesforhold Andet

79 Tema om medlemskontakt Kontaktmedie ved rådgivningsforløb med YL's sekretariat i Domus Medica Bemærk, at det kun er medlemmer, der har angivet, at de ved seneste rådgivningsforløb modtog rådgivning fra Yngre Lægers sekretariat i Domus Medica, der er blevet stillet dette spørgsmål. Telefon Personligt møde Tilfredshed Loyalitet

80 Tema om medlemskontakt Kontaktmedie ved rådgivningsforløb med YL's sekretariat i Domus Medica Vurdering Telefon Personligt møde 77 Telefon Personligt møde 81 Telefon Personligt møde 68 Telefon 61 Personligt møde 57 Telefon Personligt møde 82 Telefon Personligt møde 66

81 Tema om medlemskontakt Emne ved rådgivningsforløb med YL's sekretariat i Domus Medica Bemærk, at det kun er medlemmer, der har angivet, at de ved seneste rådgivningsforløb modtog rådgivning fra Yngre Lægers sekretariat i Domus Medica, der er blevet stillet dette spørgsmål. Overenskomstforhold Barsel Afskedigelse Uddannelsesforhold Sygdom Karriererådgivning Øvrige ansættelsesforhold (ferie m.v.) Andet Tilfredshed Loyalitet

82 Tema om medlemskontakt Emne ved rådgivningsforløb med YL's sekretariat i Domus Medica Vurdering Overenskomstforhold Barsel Afskedigelse Uddannelsesforhold Sygdom Karriererådgivning Øvrige ansættelsesforhold (ferie m.v.) Andet Overenskomstforhold Barsel Afskedigelse Uddannelsesforhold Sygdom Karriererådgivning Øvrige ansættelsesforhold (ferie m.v.) Andet Overenskomstforhold Barsel Afskedigelse Uddannelsesforhold Sygdom Karriererådgivning Øvrige ansættelsesforhold (ferie m.v.) Andet Overenskomstforhold Barsel Afskedigelse Uddannelsesforhold Sygdom Karriererådgivning Øvrige ansættelsesforhold (ferie m.v.) Andet Overenskomstforhold Barsel Afskedigelse Uddannelsesforhold Sygdom Karriererådgivning Øvrige ansættelsesforhold (ferie m.v.) Andet Overenskomstforhold Barsel Afskedigelse Uddannelsesforhold Sygdom Karriererådgivning Øvrige ansættelsesforhold (ferie m.v.) Andet

83 Tilfredshed med rådgivningsforløb med YL's sekretariat i Domus Medica Tema om medlemskontakt Graferne på denne side viser den gennemsnitlige tilfredshed med seneste rådgivningsforløb med Yngre Lægers sekretariat Domus Medica fordelt på kontaktmedier og rådgivningsemner. Bemærk, at tilfredsheden med seneste rådgivningsforløb er angivet på en skala fra 0-100, hvor 0 er meget utilfreds og 100 er meget tilfreds. Telefon Personligt møde Barsel Sygdom Overenskomstforhold Afskedigelse Uddannelsesforhold Karriererådgivning Øvrige ansættelsesforhold Andet

84 Tema om medlemskontakt Kontaktmedie ved rådgivningsforløb med Yngre Lægers regionale kontor Bemærk, at det kun er medlemmer, der har angivet, at de ved seneste rådgivningsforløb modtog rådgivning fra Yngre Lægers regionale kontor, der er blevet stillet dette spørgsmål. Telefon Personligt møde Tilfredshed Loyalitet

85 Tema om medlemskontakt Kontaktmedie ved rådgivningsforløb med Yngre Lægers regionale kontor Vurdering Telefon Personligt møde 71 Telefon Personligt møde 64 Telefon 67 Personligt møde 63 Telefon Personligt møde 52 Telefon Personligt møde 66 Telefon Personligt møde 56

86 For få adspurgte For få adspurgte Tema om medlemskontakt Emne ved rådgivningsforløb med Yngre Lægers regionale kontor Bemærk, at det kun er medlemmer, der har angivet, at de ved seneste rådgivningsforløb modtog rådgivning fra Yngre Lægers regionale kontor, der er blevet stillet dette spørgsmål. Overenskomstforhold Barsel Afskedigelse Uddannelsesforhold Sygdom Karriererådgivning Øvrige ansættelsesforhold (ferie m.v.) Andet Tilfredshed Loyalitet

87 Tema om medlemskontakt Emne ved rådgivningsforløb med Yngre Lægers regionale kontor Vurdering Overenskomstforhold Barsel Afskedigelse Uddannelsesforhold Sygdom Karriererådgivning Øvrige ansættelsesforhold (ferie m.v.) Andet for få adspurgte Overenskomstforhold Barsel Afskedigelse Uddannelsesforhold Sygdom Karriererådgivning Øvrige ansættelsesforhold (ferie m.v.) Andet for få adspurgte Overenskomstforhold Barsel Afskedigelse Uddannelsesforhold Sygdom Karriererådgivning Øvrige ansættelsesforhold (ferie m.v.) Andet for få adspurgte Overenskomstforhold Barsel Afskedigelse Uddannelsesforhold Sygdom Karriererådgivning Øvrige ansættelsesforhold (ferie m.v.) Andet for få adspurgte Overenskomstforhold Barsel Afskedigelse Uddannelsesforhold Sygdom Karriererådgivning Øvrige ansættelsesforhold (ferie m.v.) Andet for få adspurgte Overenskomstforhold Barsel Afskedigelse Uddannelsesforhold Sygdom Karriererådgivning Øvrige ansættelsesforhold (ferie m.v.) Andet for få adspurgte

88 Tema om medlemskontakt Tilfredshed med rådgivningsforløb med YL's regionale kontor Graferne på denne side viser den gennemsnitlige tilfredshed med seneste rådgivningsforløb med Yngre Lægers regionale kontor fordelt på kontaktmedier og rådgivningsemner. Bemærk, at tilfredsheden med seneste rådgivningsforløb er angivet på en skala fra 0-100, hvor 0 er meget utilfreds og 100 er meget tilfreds. Telefon Personligt møde Barsel Sygdom Overenskomstforhold Uddannelsesforhold Karriererådgivning Øvrige ansættelsesforhold Andet

89 Tema om information og nyhedsbreve Temaanalyse Tema om information og nyhedsbreve Her kan du læse organisationsspecifikke resultater om den generelle mængde af information fra Yngre Læger, medlemmernes vurdering af antallet af nyhedsbreve og relevansen af nyhedsbrevenes indhold. Disse analyser er udvalgt som et ekstra analysetema i samarbejde mellem Yngre Læger og MSI Research. Bemærk, at de følgende analyser ikke indgår i MSI-modellen, og de indgår derfor ikke i MSI Researchs strategiske anbefalinger til Yngre Læger.

90 Tema om information og nyhedsbreve Mængden af information fra Yngre Læger For lav Tilpas For høj Ved ikke Tilfredshed Loyalitet

91 Tema om information og nyhedsbreve Mængden af information fra Yngre Læger Vurdering For lav 62 Tilpas 75 For høj 69 Ved ikke For lav 68 Tilpas 75 For høj 66 Ved ikke 64 For lav 53 Tilpas 68 For høj 59 Ved ikke 52 For lav 50 Tilpas 64 For høj 54 Ved ikke 49 For lav 68 Tilpas 79 For høj 78 Ved ikke 67 For lav 50 Tilpas 65 For høj 55 Ved ikke 49

92 Tema om information og nyhedsbreve Antallet af nyhedsbreve fra Yngre Læger For lavt Tilpas For højt Ved ikke Tilfredshed Loyalitet

93 Tema om information og nyhedsbreve Antallet af nyhedsbreve fra Yngre Læger Vurdering For lavt 66 Tilpas 74 For højt 70 Ved ikke 65 For lavt 71 Tilpas 74 For højt 69 Ved ikke 64 For lavt 58 Tilpas 67 For højt 61 Ved ikke 55 For lavt 55 Tilpas 63 For højt 57 Ved ikke 53 For lavt 72 Tilpas 78 For højt 77 Ved ikke 69 For lavt 55 Tilpas 64 For højt 57 Ved ikke 51

94 Tema om information og nyhedsbreve Relevansen af indholdet i nyhedsbrevene Bemærk, at medlemmerne har vurderet relevancen af Yngre Lægers nyhedsbreve på en skala fra 1-10, hvor 1-3 udgør lav relevans, 4-7 udgør middel relevans og 8-10 udgør høj relevans. Lav relevans Middel relevans Høj relevans Ved ikke Tilfredshed Loyalitet

95 Tema om information og nyhedsbreve Relevansen af indholdet i nyhedsbrevene Vurdering Lav relevans 46 Middel relevans 69 Høj relevans 83 Ved ikke 70 Lav relevans 51 Middel relevans 70 Høj relevans 81 Ved ikke 70 Lav relevans 38 Middel relevans 61 Høj relevans 76 Ved ikke 61 Lav relevans 32 Middel relevans 57 Høj relevans 73 Ved ikke 59 Lav relevans 57 Middel relevans 74 Høj relevans 86 Ved ikke 74 Lav relevans 30 Middel relevans 57 Høj relevans 75 Ved ikke 58

96 Tema om initiativet Den gode læge Temaanalyse Tema om initiativet Den gode læge Her kan du læse organisationsspecifikke resultater om medlemmernes kendskab til og vurdering af initiativet Den gode læge. Disse analyser er udvalgt som et ekstra analysetema i samarbejde mellem Yngre Læger og MSI Research. Bemærk, at de følgende analyser ikke indgår i MSI-modellen, og de indgår derfor ikke i MSI Researchs strategiske anbefalinger til Yngre Læger.

97 Tema om initiativet Den gode læge Kendskab til initiativet "Den gode læge" Bemærk, at medlemmerne har vurderet deres kendskab til initiativet "Den gode læge" på en skala fra 1-10, hvor 1-3 udgør lavt kendskab, 4-7 udgør middel kendskab og 8-10 udgør højt kendskab. Lavt kendskab Middel kendskab Højt kendskab Ved ikke Tilfredshed Loyalitet

98 Tema om initiativet Den gode læge Kendskab til initiativet "Den gode læge" Vurdering Lavt kendskab 67 Middel kendskab 73 Højt kendskab 78 Ved ikke 70 Lavt kendskab 66 Middel kendskab 73 Højt kendskab 79 Ved ikke 73 Lavt kendskab 59 Middel kendskab 65 Højt kendskab 71 Ved ikke 65 Lavt kendskab 54 Middel kendskab 61 Højt kendskab 67 Ved ikke 61 Lavt kendskab 72 Middel kendskab 77 Højt kendskab 84 Ved ikke 76 Lavt kendskab 54 Middel kendskab 62 Højt kendskab 69 Ved ikke 62

99 Tema om initiativet Den gode læge Vurdering af initiativet "Den gode læge" Graferne på denne side viser den gennemsnitlige vurdering af medlemmernes enighed i YL's politik "Den gode læge" samt vigtigheden af, at Yngre læger sætter fokus på forskellige områder med initiativer af denne slags. Bemærk, at det kun er de medlemmer, der har svaret, at deres kendskab til initiativet "Den gode læge" er over fem på den angivne 10-punktsskala, der er blevet stillet dette spørgsmål. Medlemmernes enigheden med de to udsagn er angivet på en skala fra 0-100, hvor 0 er meget uenig og 100 er meget enig. YL's politik 'Den gode læge'? Vigtigheden i at YL sætter fokus med initiativer af den slags?

100 Tema om initiativet Det gode patientforløb Temaanalyse Tema om initiativet Det gode patientforløb Her kan du læse organisationsspecifikke resultater om medlemmernes kendskab til og vurdering af initiativet Det gode patientforløb. Disse analyser er udvalgt som et ekstra analysetema af Yngre Læger i samarbejde med MSI Research. Bemærk, at de følgende analyser ikke indgår i MSI-modellen, og de indgår derfor ikke i MSI Researchs strategiske anbefalinger til Yngre Læger.

101 Tema om initiativet Det gode patientforløb Kendskab til initiativet "Det gode patientforløb" Bemærk, at medlemmerne har vurderet deres kendskab til initiativet "Det gode patientforløb" på en skala fra 1-10, hvor 1-3 udgør lavt kendskab, 4-7 udgør middel kendskab og 8-10 udgør højt kendskab. Lavt kendskab Middel kendskab Højt kendskab Ved ikke Tilfredshed Loyalitet

102 Tema om initiativet Det gode patientforløb Kendskab til initiativet "Det gode patientforløb" Vurdering Lavt kendskab 65 Middel kendskab 72 Højt kendskab 78 Ved ikke 71 Lavt kendskab 65 Middel kendskab 72 Højt kendskab 79 Ved ikke 71 Lavt kendskab 57 Middel kendskab 64 Højt kendskab 71 Ved ikke 64 Lavt kendskab 52 Middel kendskab Højt kendskab 68 Ved ikke Lavt kendskab 70 Middel kendskab 76 Højt kendskab 83 Ved ikke 76 Lavt kendskab 52 Middel kendskab 61 Højt kendskab 70 Ved ikke 61

103 Tema om initiativet Det gode patientforløb Vurdering af initiativet "Det gode patientforløb" Grafen på denne side viser medlemmernes gennemsnitlige vurdering af i hvor høj grad, de synes, at "Det gode patientforløb" er et godt initiativ. Bemærk, at det kun er de medlemmer, der har svaret, at deres kendskab til initiativet "Det gode patientforløb" er over fem på den opgivede 10 punktsskala, der er blevet stillet dette spørgsmål. Medlemmernes vurdering er angivet på en skala fra 0-100, hvor 0 er meget lav grad og 100 er meget høj grad. I hvor høj grad synes du, at 'Det gode patientforløb' er et godt initiativ?

104 Tema om initiativet Arbejdsglad Temaanalyse Tema om initiativet Arbejdsglad Her kan du læse organisationsspecifikke resultater om medlemmernes kendskab til og vurdering af kampagnen Arbejdsglad. Disse analyser er udvalgt som et ekstra analysetema af Yngre Læger i samarbejde med MSI Research. Bemærk, at de følgende analyser ikke indgår i MSI-modellen, og de indgår derfor ikke i MSI Researchs strategiske anbefalinger til Yngre Læger.

105 Tema om initiativet Arbejdsglad Kendskab til initiativet "Arbejdsglad" Bemærk, at medlemmerne har vurderet deres kendskab til kampagnen "Arbejdsglad" på en skala fra 1-10, hvor 1-3 udgør lavt kendskab, 4-7 udgør middel kendskab og 8-10 udgør højt kendskab. Lavt kendskab Middel kendskab Højt kendskab Ved ikke Tilfredshed Loyalitet

106 Tema om initiativet Arbejdsglad Kendskab til initiativet "Arbejdsglad" Vurdering Lavt kendskab 70 Middel kendskab 72 Højt kendskab 81 Ved ikke 70 Lavt kendskab 70 Middel kendskab 73 Højt kendskab 81 Ved ikke 71 Lavt kendskab 62 Middel kendskab 65 Højt kendskab 74 Ved ikke 63 Lavt kendskab 57 Middel kendskab 62 Højt kendskab 71 Ved ikke Lavt kendskab 75 Middel kendskab 77 Højt kendskab 85 Ved ikke 76 Lavt kendskab 57 Middel kendskab 64 Højt kendskab 73 Ved ikke 61

107 Tema om initiativet Arbejdsglad Vurdering af initiativet "Arbejdsglad" Grafen på denne side viser medlemmernes gennemsnitlige vurdering af i hvor høj grad, de synes, at kampagnen "Arbejdsglad" er et godt initiativ. Bemærk, at det kun er de medlemmer, der har svaret, at deres kendskab kampagnen er over fem på den opgivede 10 punktsskala, der er blevet stillet dette spørgsmål. Medlemmernes vurdering er angivet på en skala fra 0-100, hvor 0 er meget lav grad og 100 er meget høj grad. I hvor høj grad synes du, at 'Arbejdsglad'-kampagnen er et godt initiativ?

108 Homogenitet Homogenitetsmål Vurderinger af de enkelte spørgsmål under hvert indsatsområde bygger på gennemsnit af medlemmernes besvarelser. Da gennemsnitsvurderinger kan dække over forskellige spredninger i de afgivne svar, kan det derfor også være relevant at inddrage homogenitetsmålet. De tre nedenstående figurer illustrerer tre situationer, hvor gennemsnittet er ens (), men fordelingen af besvarelser forskellig. 100% 50% 50% 30% 20% 20% 10% 10% 5% 5% Til trods for samme gennemsnit er det altså ikke ensbetydende med, at der er enighed blandt medlemmerne. Homogenitetsmålet kan tage en værdi fra 0 til 100 og fortæller, hvor stor spredningen i svarene er. Da den gennemsnitlige vurdering ikke informerer om dette, kan årsager til en stor spredning i svarene med fordel undersøges, hvis et område skal forbedres. Hvorfor giver nogle medlemmer en lav vurdering, og hvem er de? Hvorfor giver andre medlemmer en høj vurdering, og kan vi udnytte denne viden til at forbedre forholdene for alle medlemmer? Hvis homogenitetsmålet er 0, har medlemmerne besvaret spørgsmålet så forskelligt som overhovedet muligt, hvorimod spørgsmål som alle medlemmer har besvaret helt ens vil have et homogenitetsmål på 100. Ergo, jo tættere tallet er på 100, desto større enighed er der omkring den gennemsnitlige vurdering af spørgsmålet (indeksværdien), jævnfør klassificeringen af homogenitetsmålet i figuren til højre Under 40 Meget høj homogenitet Høj homogenitet Middel homogenitet Lav homogenitet Meget lav homogenitet

109 Homogenitet Homogenitetsmål: Image Niveau 1.1. Fremstår som en troværdig organisation Fremstår som en organisation, der er professionelt og effektivt drevet. ** Fremstår som en organisation, hvor man får noget for sit kontingent Fremstår som en organisation, hvor rådgivningen er af høj kvalitet. ** Fremstår som en organisation med mange relevante tilbud og aktiviteter for medlemmerne (fx personlig rådgivning, møder, kurser m.v.). ** Fremstår som en organisation, der påvirker den sundhedspolitiske dagsorden. ** Fremstår som en organisation, der arbejder for mine interesser Fremstår som en organisation, hvor man er en del af et fagligt fællesskab Fremstår som en organisation, der hjælper medlemmerne, når de henvender sig med et problem (fx ansættelsesretsligt, sygdom, barsel, samarbejde, afskedigelse, klager, konflikter m.v.). ** Fremstår som en organisation, der er god til at kommunikere med medlemmerne Fremstår som en organisation, der samlet set har et godt omdømme.

110 Homogenitet Homogenitetsmål: Forventninger Niveau 2.1. Forventninger til YL's indsats for at sikre medlemmerne gode indkomst- og arbejdsforhold gennem centrale overenskomster og aftaler Forventninger til den individuelle rådgivning fra YL (f.eks. i forbindelse med løn, ansættelsesvilkår, overenskomstspørgsmål og karriere) Forventninger til YL's evne til at påvirke den politiske dagsorden. * Forventninger til YL's indsats for at forbedre medlemmernes muligheder for videre- og efteruddannelse. ** Forventninger til YL's faglige tilbud (psykologordning, karrierevejledning, mentorordning m.v.). * Forventninger til YL lokalt/regionalt. * Forventninger til YL's kommunikation og information (nyhedsbreve, yl.dk, publikationer, Facebook m.v.). ** Forventninger til YL samlet set. 61

111 Homogenitet Homogenitetsmål: Medlemstilbud Niveau 3.1. YL's indsats for at forbedre medlemmernes muligheder for videre- og efteruddannelse. * YL's kommunikation og information (nyhedsbrev, yl.dk, publikationer, Facebook m.v.) YL's kontante tilbud og serviceydelser (rabatordninger og forsikringer m.v.)** Kvaliteten af YL's øvrige medlemstilbud (psykologordning, karrierevejledning, mentorordning m.v.). * Kvaliteten af YL's regionale og lokale arrangementer Den samlede kvalitet af YL's tilbud og ydelser.

112 Homogenitet Homogenitetsmål: Interessevaretagelse Niveau 4.1. YL's indsats for at sikre medlemmerne gode indkomst- og arbejdsforhold gennem overenskomster og aftaler YL's evne til at påvirke den politiske dagsorden. * YL's evne til at sætte dagsordenen på områder, der betyder noget for dit lægeliv YL's proritering af politiske mærkesager. ** YL's arbejde for at fremme lægers omdømme i befolkningen. ** YL's arbejde for at fremme medlemmernes interesser alt i alt. ** 54

113 Homogenitet Homogenitetsmål: Rådgivning Niveau 5.1. Muligheden for at komme i telefonisk kontakt med YL (åbningstider, ventetider, omstilling m.v.) Muligheden for at komme i kontakt med YL via (svartider m.v.) Muligheden for at komme i kontakt med YL via tillidsrepræsentant YL's generelle formidling af information og nyheder (f.eks. om uddannelse, overenskomster, mv.). * 5.5. Rådgiverne fra YL giver generelt god hjælp/inspiration til den problemstilling, jeg henvender mig omkring Rådgiverne fra YL er generelt venlige og imødekommende Rådgiverne fra YL er generelt gode til at sætte sig ind i min situation Generelt set er rådgivning og vejledning fra YL af høj kvalitet. 59

114 Homogenitet Homogenitetsmål: Udbytte Niveau 6.1. Dit udbytte af YL's rådgivning og vejledning. * Dit udbytte af den sikkerhed og tryghed, som YL tilbyder Dit udbytte af YL's indsats for at præge den politiske dagsorden Dit udbytte af YL's indsats for at forbedre medlemmernes muligheder for videre- og efteruddannelse. ** Dit udbytte af YL's kommunikation og information, f.eks. nyhedsbreve, yl.dk. * Dit udbytte af YL's indsats for at sikre medlemmerne gode lønog ansættelsesvilkår gennem overenskomster og aftaler. * Dit udbytte af YL's indsats for at forbedre medlemmernes arbejdsforhold Dit udbytte af YL's øvrige medlemstilbud (psykologordning, karrierevejledning, mentorordning m.v.). * Dit udbytte af YL på arbejdspladsen Dit samlede udbytte af de ydelser, du får - eller har mulighed for at få - som medlem af YL. 53

115 Homogenitet Homogenitetsmål: Tilfredshed Niveau 7.1. På baggrund af dine samlede erfaringer med YL, hvor tilfreds er du så alt i alt? I hvor høj grad synes du, YL lever op til dine samlede forventninger? * Hvor langt fra eller hvor tæt på idealet om den perfekte faglige organisation er YL? 57

116 Homogenitet Homogenitetsmål: Loyalitet Niveau 8.1. Jeg kan se mange gode grunde til at være medlem af YL (og Lægeforeningen) og kun få grunde til at skifte til en anden fagforening eller være uorganiseret Jeg vil anbefale YL (og Lægeforeningen) til kolleger eller andre, hvis det er relevant. 49

117 Appendiks

118 Appendiks Appendiks Afsnittet indeholder: s. 118 Spørgeskemaet 2015

119 Appendiks

120 Appendiks

121 Appendiks

122 Appendiks

123 Appendiks

124 Appendiks

125 Appendiks

126 Appendiks

127 Appendiks

128 Appendiks

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Medlemmernes tilfredshed og loyalitet MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge deres medlemmers tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Bibliotekarforbundet. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Bibliotekarforbundet. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Bibliotekarforbundet Medlemmernes tilfredshed og loyalitet 2017 MSI Research Mere end 50 fagforeninger og a-kasser har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Frie Skolers Lærerforening. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Frie Skolers Lærerforening. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Frie Skolers Lærerforening Medlemmernes tilfredshed og loyalitet 2017 MSI Research Mere end 50 fagforeninger og a-kasser har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed

Læs mere

Teknisk Landsforbund. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Teknisk Landsforbund. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Teknisk Landsforbund Medlemmernes tilfredshed og loyalitet 2016 har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for analyser

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Medlemmernes tilfredshed og loyalitet MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for analyser

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Foreningen af Speciallæger Hovedrapport

Læs mere

Information om formålet, anvendelse, undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Information om formålet, anvendelse, undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Sammenfatning af medlemsundersøgelsen Medlemsundersøgelse 212 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet, anvendelse, undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Lægeforeningen bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Lægeforeningen bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Lægeforeningen bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Lægeforeningen Hovedrapport Juni 2012 Indhold og

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for 3F Hovedrapport November 2012 Indhold og forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke indsatsområder Danske Fysioterapeuter bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Danske Fysioterapeuter Hovedrapport August

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 14 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Hovedrapport for Kost & Ernæringsforbundet August 14 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Medlemsundersøgelsen Fokus på de privatansatte medlemmers tilfredshed og loyalitet. Rapport for JA

Medlemsundersøgelsen Fokus på de privatansatte medlemmers tilfredshed og loyalitet. Rapport for JA Medlemsundersøgelsen 213 Fokus på de privatansatte medlemmers tilfredshed og loyalitet Rapport for JA Januar 214 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen Overordnede

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Medlemsundersøgelsen Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Hovedrapport for JA

Medlemsundersøgelsen Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Hovedrapport for JA Medlemsundersøgelsen 213 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Hovedrapport for JA Januar 214 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen Overordnede resultater

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke områder dbio bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for dbio Hovedrapport Januar 12 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion

Læs mere

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemstilfredshedsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Teknisk Landsforbund Hovedrapport Maj 12

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke indsatsområder Finansforbundet bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Finansforbundet Hovedrapport November 12 Indhold

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2011

Medlemsundersøgelsen 2011 Bilag 4.b Medlemsundersøgelsen 11 Fokus på hvilke indsatsområder Bibliotekarforbundet bør prioritere for at forbedre medlemstilfredsheden og -loyaliteten Rapport for Bibliotekarforbundet Hovedrapport Oktober

Læs mere

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv.

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR

Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR SLs medlemsundersøgelse Gennemført i juni 2013 Bygger på 4833 medlemmers svar Medlemmer med status som studerende eller pensionister indgik ikke i undersøgelsen

Læs mere

Landbrug & Fødevarer. Stå stærkt lokalt. Hvordan styrker jeres lokal forening medlemstilfredsheden?

Landbrug & Fødevarer. Stå stærkt lokalt. Hvordan styrker jeres lokal forening medlemstilfredsheden? Landbrug & Fødevarer 2015 Stå stærkt lokalt Hvordan styrker jeres lokal forening medlemstilfredsheden? LOKAL- RAPPORT Jeres egne resultater Som et led i Landbrug & Fødevarers medlemstilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003

Medarbejdertilfredshed 2003 Medarbejdertilfredshed 2003 Rapporten er baseret på 77 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 78%. Medarbejdertilfredshed 2003 Side 1 Introduktion Om undersøgelsen Konklusion Side 2 Introduktion

Læs mere

Dansk Epilepsiforening Medlemsundersøgelse Nordic Excellence Worldwide

Dansk Epilepsiforening Medlemsundersøgelse Nordic Excellence Worldwide Dansk Epilepsiforening Medlemsundersøgelse 13 1 Agenda Resultater Hvad er status, og hvilke resultater er der fundet Kl. 17. 18.1 Workshop Hvad gør vi ved det? Kl. 18. 19.1 (debat i grupper og fremlæggelse)

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Djøf

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Djøf 2014 Medlemsundersøgelse Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Djøf Hvem er MSI Research? Mere end 50 fagforeninger og a-kasser harr gennem tiden samarbejdet med os om at øgee deres medlemmers tilfredshed

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2017

Tilfredshedsundersøgelse 2017 Tilfredshedsundersøgelse 2017 Spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Dansk Psykolog Forening Afrapportering af en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Psykolog Forenings medlemmer. Undersøgelsen er

Læs mere

Undersøgelse af frivillige

Undersøgelse af frivillige Undersøgelse af frivillige MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister på området. I dag er vi derfor blandt de foretrukne

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Undersøgelse af samtaleforløbet Fokus på hvad der skaber tilfredshed med samtaleforløbet i danske a-kasser. Rapport for Arbejdsmarkedsstyrelsen

Undersøgelse af samtaleforløbet Fokus på hvad der skaber tilfredshed med samtaleforløbet i danske a-kasser. Rapport for Arbejdsmarkedsstyrelsen Undersøgelse af samtaleforløbet 13 Fokus på hvad der skaber tilfredshed med samtaleforløbet i danske a-kasser Rapport for Arbejdsmarkedsstyrelsen Oktober 13 Indhold og forord Forord I denne rapport gengives

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser den samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. Tilfredshed handler

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 25 Skolerapport Rapporten er baseret på besvarelser ud af 97 mulige. Svarprocenten er 87%. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller en væsentlig

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Hovedrapport 3 Samlet resultat og Graferne nedenfor viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider kan du se resultaterne

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Trivsel blandt Butiksansatte

Trivsel blandt Butiksansatte Trivsel blandt Butiksansatte Oktober 2001 Disposition Baggrund Samarbejde Datagrundlag Model Resultater Overordnede resultater Detaljerede resultater Baggrund Samarbejde, datagrundlag og model Undersøgelsen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER 2016 Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi 1 Indhold 1 Sammenfatning af resultater 2 2 Baggrund og formål med undersøgelsen 4 3 Baggrundsinformationer

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

2014 PERFORMANCE ANALYSE 0

2014 PERFORMANCE ANALYSE 0 2014 PERFORMANCE ANALYSE 0 Indhold Indledning... 2 Læsevejledning... 3 Business Center Performance Modellen (BCP)... 4 Handlingsskort... 5 Hovedkonklusioner... 6 Sådan er medlemmernes loyalitet, tilfredshed

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på 4.226 besvarelser ud af 5.510 mulige. Svarprocenten er %. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET INDHOLD 01 Introduktion 03 02 Sammenfatning 04 03 Læsevejledning 05 04 Dagtilbud 08 05 SFO 36 06 Hjemmepleje

Læs mere

BrancheIndex TM Bank 2016

BrancheIndex TM Bank 2016 BrancheIndex TM Bank 2016 BrancheIndex Bank Om undersøgelsen BrancheIndex Bank 2016 afdækker danskernes loyalitet overfor deres bank. BrancheIndex Bank 2016 er gennemført af Loyalty Group oktober-november

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

OKT 2015 TRÆNINGS BAROMETERET EN ANALYSE AF MEDLEMMERNES TILFREDSHED OG LOYALITET. Virksomhedens navn

OKT 2015 TRÆNINGS BAROMETERET EN ANALYSE AF MEDLEMMERNES TILFREDSHED OG LOYALITET. Virksomhedens navn OKT 2015 TRÆNINGS BAROMETERET EN ANALYSE AF MEDLEMMERNES TILFREDSHED OG LOYALITET Virksomhedens navn INDHOLD INDHOLD FORORD 1 SAMMENFATNING 2 INTRODUKTION Baggrund Hensigt og mål Udvælgelsen og indsamling

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 9% (/67) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 167 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT 2014. Århus Købmandsskole. Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på EUD Grundforløb

TRIVSELSRAPPORT 2014. Århus Købmandsskole. Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på EUD Grundforløb TRIVSELSRAPPORT 2014 Århus Købmandsskole Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på EUD Grundforløb Indhold: Overordnet resultat overfor landsgennemsnittet...3 To læsetips...4 Udvikling i forhold til

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (82 besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 84 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016 Trivselsundersøgelse 216 Marts 216 Svarprocent: % (3433/4289) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet er, Arbejdsglædesegmentering,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere