SKJOLDBJERG KIRKE VORBASSE SOGN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKJOLDBJERG KIRKE VORBASSE SOGN"

Transkript

1 SKJOLDBJERG KIRKE VORBASSE SOGN Den lille filialkirke i Skjoldbjerg er opført (indviet 23. januar 1921) efter tegning af Harald Lønborg-Jensen. Tanken om en kirke i Vorbasse sogns nordlige del var fremme allerede 1905, da der i biskop Gabriel Kochs plan for udbygningen af Slavs herred blev regnet med en kirke i Skjoldbjerg. 1 Biskoppen foreslog, at kirkedistriktet også skulle omfatte Store Almstok i Randbøl sogn (Vejle amt); 2 men denne idé blev dog ikke til noget, før man mange år senere, ved kommunalreformen 1970, indlemmede Almstok i Vorbasse sogn både verdsligt og kirkeligt. 3 Efter at der var rejst små nye kirker i Vesterhede og Nollund, og en kirke i Urup var under opførelse, henvendte et kirkeudvalg i Skjoldbjerg sig 1918 til arkitekt H. Lønborg-Jensen, København, som i disse år var engageret ved udvidel- Fig. 1. Forslag til kirken i Skjoldbjerg. Plan, snit og opstalter ved Harald Lønborg-Jensen, september :300. Tegningen opbevares hos formanden for menighedsrådet. Entwurf für die Kirche in Skjoldbjerg. Grundriss, Schnitt und Aufrisse, September Die Zeichnung liegt beim Vorsteher des Kirchengemeinderats.

2 2326 SLAVS HERRED sen af Hejnsvig kirke. Hans tegning til kirken (fig. 1) er dateret september 1918, og den følgende måned søgte man ministeriet om et tilskud på kr, der blev bevilget på finansloven 1919/20. Udvalgets formand, Søren Madsen, Over Molkenbjerg, skænkede grunden til kirke og kirkegård, en bakketop ved vejen mellem Vorbasse og Almstok. Grundstensnedlæggelsen fandt sted 3. juli Kirkegården hegnes i øst og syd af en cementsat kampestensmur, fra 1936, 2 teglhængt og pudset på indersiden. Hovedindgangen er i murens østre side. Klippede hække i nord og vest vender ud mod læbeplantninger. Den velholdte kirkegård har hække af thuja, lidt bøg og liguster. Langs de brolagte gange er små stynede træer. I kirkegårdens vestre del er 1965 opført et ligkapel (arkitekt H. Chr. Møller, Grindsted). Den lille kirke består af apsis, kor og skib, tårn i vest og våbenhus i syd. De pudsede og hvidtede mure er af råt kløvede kampesten, og tagene er dækket med vingetegl. Kun tårnets særegne kuppel er 1971 tækket med bly; den stod tidligere pudset. Kirken, der kan sammenlignes med Lønborg- Jensens tidligere småkirker i Skovlund og Stenderup (s ), er en interessant og vellykket parafrase over dansk middelalderarkitektur. Mens de første kirker er ret afdæmpede i deres frit fortolkede brug af romanske stilformer, præges Skjoldbjerg af meget bevidst lånte elementer fra både Tveje Merløse kirke (Holbæk amt) og klosterkirken i Veng (jfr. DK. Århus, s. 3189ff.), som arkitekten har kendt gennem de foreliggende opmålinger. 4 Kirkens grundplan med apsis er inspireret af Tveje Merløse, hvis silhuet ligeledes genkendes i korets og navnlig skibets gavl med den karakteristiske skorsten. Også ideen til sydsidens større»senmiddelaldelige«vinduer (i modsætning til nordsidens mindre»romanske«) er hentet i denne kirke, hvis berømte tvillingetårne tillige har dannet forbillede for tårnet i Skjoldbjerg. Kendskabet til Veng kirke fremgår af apsidens søjleprydede vindue og gesimsen herover, en såkaldt rullefrise, der er muret efter Valdemar Kochs opmåling. Fra Veng er endvidere hentet ideen til korbuen og korets udsmykning, idet søjlerne i Skjoldbjerg dog unægtelig er blevet meget korte og buen noget undersætsig. De direkte lån er ganske udtalte: både de snoede søjler, der indrammer apsis, nicherne i korets sidevægge og den rigt udformede korbue med to par trekvartsøjler med sammenvoksede tragtkapitæler, som bærer svære rundstave. Tårnet har lighed med Tveje Merløses»entasis«, den lette svulmen, der giver fornemmelsen af soliditet. Det teglmurede klokkestokværk, med hjørnekolonetter og tvillinge-glamhuller, er trukket lidt ind og dækkes af en muret kuppel endende i en knop. Kuplen, der efter arkitektens ønske stod med en groft pudset overflade, blev 1946 ramt af et lyn. Ved den efterfølgende genopmuring, fik den en lidt trykket form, der først er genoprettet ved en restaurering 1971, hvorunder den som nævnt blev tækket med bly. Alt synes udført efter den foreliggende, skitseagtige tegning, 5 dog blev nicherne i koret ikke helt så dybe. Murerarbejdet udførtes af murermester H. P. Rasmussen, Farre, tømrer- og snedkerarbejdet af Ole Kirk Christiansen, Billund. Arkitekt Axel Hansen, Ribe, førte tilsyn med byggeriet som konduktør for Lønborg- Jensen, der kun lejlighedsvis aflagde besøg for at instruere håndværkerne. Han lagde navnlig vægt på, at murværk og vægge fik et rustikt præg, så kirken blev en»hedekirke«. 2 De kløvede kampesten, kun tyndt pudsede, er muret i nogenlunde vandrette skifter; i apsis er kun brugt små runde sten. 6 I det indre har kor og skib gråmalet bjælkeloft. Røde sildebensmurede teglsten i gulvet er udskiftet 1971, efter at de gamle gentagne gange var strøget med skibslak. Inventaret er for størstedelen fra opførelsestiden, tegnet af arkitekten i nyromanske og renæssanceprægede former og udført af snedkermester Ole Kirk Christiansen. 7 Et kirkeskib er tilføjet 1979, stolene er nymalet 1972, og prædikestolen og altret restaureret henholdsvis 1984 og Alterbordet, af træ med rødt plys på de tre forreste sider, er bagtil udfyldt med to skabe, hvor

3 SKJOLDBJERG KIRKE 2327 Fig. 2. Kirken set fra sydøst. Jens-Jørgen Frimand fot Südostansicht der Kirche. imellem en højrygget armstol med betræk af rødt plys. Træværket er malet lyst rødt. Alterprydelsen har ligesom de lidt yngre prydelser i Skovlund og Grindsted (s og 2240) et forbillede i de senromanske, gyldne altre; det er et retabel med skårne figurer af Kristus og apostlene indsat i en række arkader i sokkelpartiet og herover et stort krucifiks med sidefigurerne Maria og Johannes. Arkadernes bund står mørkerød, alt det øvrige er forgyldt. Altersølvet, fra , består af en kalk, 19,3 cm høj, på sekstunget fod, der drives kegleformet op i det sekskantede skaft. Knoppen er fladoval med graverede blomster og rudebosser, hvorpå graverede versaler dannende ordet»jhesus«. Under en af tungerne er Københavns bymærke 1919 og guardeinmærke for Christian F. Heise. Desuden disk, 17,1 cm i tvm., med sekstunget fordybning og graveret græsk kors på fanen; under bunden Københavns bymærke 1920 og guardeinmærke som på kalken. Oblatæske, alterkande og skål fra Den kongelige Porcelænsfabrik, sorte med guldkors og kanter. Alterstager af forgyldt træ, 24,8 cm høje, med kegleformet fod- og lyseskål og kraftig jerntorn. To syvarmede stager er begge 36 cm høje, men af ret forskellig drøjde. Den spinkleste har graverede versaler på siden af trappefodens to øverste trin:»1917 tak Fra medlemmerne af Skjoldberg brugsforening«. Alterskranken er femsidet, anbragt helt ind til alterbordet og forsynet med låge i siden og fortil; den sidste, et gennembrudt arbejde med Jesumonogram og drueklaser, er malet i gyldent, brunt, sølv og sort, mens håndlisten og soklen er sorte og de drejede balustre røde. Døbefonten, af grå granit, 87 cm høj og 61 cm i tvm., består af fod udformet som omvendt terningkapitæl og næsten kuglerund kumme; den

4 2328 SLAVS HERRED Fig. 3. Indre set mod øst. NE fot Kircheninneres gegen Osten. er anbragt i koret ved triumfbuens nordre vange. Dåbsfadet er af messing, 54 cm i tvm., med drevne ornamenter: i bunden Jesumonogram, på fanen fire englehoveder mellem fraktur:»lader de små børn komme til mig«. Dåbskande, af kobber, 40 cm høj, med smal hals og en krans af graverede triskeler ved overgangen til den runde krop. Prædikestol i renæssancestil, med glat postament og frise og fire arkadefelter adskilt af kompositte halvsøjler; opgangen har drejede balustre og mægler med kuglespir. Stafferingen domineres af rødbrunt og gyldent; i felterne er stående evangelister navngivet ved versaler på arkaderammen, mens postament og frise har gyldne versaler på sort bund:»anno domini ianuar (kirkens indvielsesdag)«og»salige ere de som høre Gvds ord og bevare det«. På muret, hvidkalket pille i skibets sydøstre hjørne. Stolestaderne har gavle med vinkelbøjet profil lidt under kanten; de er holdt i rødbrunt, gråt og sort. En degnestol i renæssancestil med tvillingarkade på forpanelet og gavle svarende til stolestadernes, omend her suppleret med småspir og englehoved, det hele malet i gråt og sort, står i skibets nordøsthjørne. To nyere pengebøsser af messing fra Dansk Paramenthandel hænger umiddelbart inden for indgangsdøren. En *klingpung med pose syet af brunt læder og forsynet med kvast, er på Vorbasse Museum (inv. nr. 1X672).

5 SKJOLDBJERG KIRKE 2329 Pulpituret har felter med gitterværk; det er holdt i rødbrunt med detaljer i gråt og sort. Orgel, 1981, med syv stemmer, ét manual og pedal, bygget af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. Disposition: Manual: Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Rørfløjte 4', Gemshorn 2', Mixtur III; svelle. Pedal: Subbas 16'. Facade fra 1925 genanvendt; de oprindelige stumme piber af zink er erstattet af nye piber af tinlegering. 8 På vestpulpituret. Et harmonium, formentlig fra kirkens opførelsestid, er henstillet på loftet, Orgel, 1925, med fire stemmer, bygget af Th. Frobenius & Co., København. Disposition: Bordun 16', Principal 8', Salicional 8', Fløjte 4'; oktavkoppel, tutti. Pneumatisk aktion, taschevindlade. Facade med attrappiber af zink. På vestpulpituret. Facadens træværk er genanvendt i nyt orgel Tre salmenummertavler, svarende til tavlerne i Grindsted, malet i sort og gråt. En præsterækketavle, gråblå med rød ramme og hvidmalede versaler, er anskaffet Tre lysekroner af egetræ, sekssidede med udskårne topstykker og indskrifter i reliefversaler på kanten:»jesus sagde: Jeg er verdens lys. Joh. 8,12«(øverste krone),»vandrer som lysets børn. Efeser 5 vers 8«(mellemste krone) og»anno 1921 M & CC soli deo gloria«(nederste krone). 10 Indskrifterne står på blå grund, det øvrige er forgyldt. Ophængt i gråmalede jernstænger i skibet. Kirkeskib, brig med navnet»carolina, Vejle«i hvide versaler på malet, sort ovalskilt på agterspejlet. Skænket Skroget er sort med kobberfarvet bund, master og bovspryd er blankskrabede og hvide. Ophængt i grå jernstang mellem de to øverste lysekroner. Klokken er»støbt af B. Løw & søn, København«ifølge indskrift i reliefversaler flankeret af relieflister om halsen. Tvm. 72 cm. På legemet reliefversaler:»han kalder ad dig. Marc «og»Ophængt 1920«, på slagringen tre relieflister. Ophængt i jernstøbt, rødmalet slyngebom i tårnet. Gravminde. Blandt kirkegårdens ældste begravelser er et wienerbarn, Wilhelmine Dexinger, født i Wien 8. jan. 1915, død i Skjoldbjerg 6. febr Den lille hvide marmorplade bærer et gravvers på tysk, begyndende:»ich lege hier im Rosengarten...«. Af arkivalier er benyttet: Ved embedet. Vorbasse kirkes Liber daticus Synsprotokol for Skjoldbjerg kirke 1919f. Beskrivelse af bygning ved Niels Jør gen Poulsen, af inventar ved Ulla Kjær og Ole Ole sen (orgler). Redaktionen afsluttet juni Peter Riemann: Nye kirker i Ribe stift, i Ribe Stifts årbog, 1952, s Svend Nørlund: Skjoldbjerg Kirke, i Egnsbogen, Grindsted/Billund 1988, s Samtidig med opførelsen af Skjoldbjerg kirke rej stes et missionshus i Almstok. 4 Merløse kirke var publiceret i ÆldNordArch. 2. Saml. 4. Række, 1888; Veng kirke i Danske Mindes mærker I, 5. hft. 1864, og i Jacob Helms: Danske Tufstenskirker, I-II, Netop 1918 udgav Francis Beckett sin studie over Veng Klosterkirke i ÅrbOldk- Hist. 5 Tegningen opbevares hos menighedsrådsformand Poul Madsen, Skjoldbjerg. De øvrige tegninger, her iblandt mange snedkertegninger, blev ødelagt under en brand hos tømrer- og snedkermester Ole Kirk Christiansen i Billund Kampestenene er hentet fra de omgivende marker. 35 beboere skænkede 40 favne kampesten til en værdi af 9000 kr. 7 Billedskærerarbejdet er dog udført hos en unavngi ven billedskærer i Ribe, jfr. Svend Nørlund (note 2). 8 De nye piber, der er noget kortere end de oprinde lige, hører til Subbas 16'; de fire mindste piber er stumme. 9 Jfr. regning fra maler Valdemar Ravnø, i kasse med korrespondance vedr. Skjoldbjerg kirke, på Vorbasse Museum. 10 Initialerne M og CC gælder det ægtepar, der skæn kede kronerne.

URUP KIRKE GRINDSTED SOGN

URUP KIRKE GRINDSTED SOGN 2266 SLAVS HERRED Fig. 1. Grundplan, snit og opstalter 1:300, tegnet af N. Christof. Hansen, januar 1918. Tegningerne opbevares ved embedet. Grundriss, Schnitt und Aufrisse, 1918. Die Zeichnungen werden

Læs mere

GREDSTEDBRO KIRKE JERNVED SOGN

GREDSTEDBRO KIRKE JERNVED SOGN Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1984. Südostansicht der Kirche. GREDSTEDBRO KIRKE JERNVED SOGN Filialkirken i Gredstedbro er opført 1924-25 under ledelse af arkitekt Axel Hansen 1 nær den nordøstlige

Læs mere

ASKOV KIRKE MALT HERRED

ASKOV KIRKE MALT HERRED Fig, 1. Kirken set fra sydvest. NE fot. 1993. Südwestansicht der Kirche. ASKOV KIRKE MALT HERRED Kirken er opført som valgmenighedskirke 1899-1900 (indviet 28.januar 1900). Efter valgmenighedens nedlæggelse

Læs mere

BAUNEKIRKEN TJØRRING SOGN

BAUNEKIRKEN TJØRRING SOGN Fig. 1. Kirken set fra sydvest. HW fot. 1998. - Südwestansicht der Kirche. BAUNEKIRKEN TJØRRING SOGN Kirken, der er bygget som aflastning for den middelalderlige sognekirke, er indviet 1. søndag i advent

Læs mere

LANGELUND KIRKE NØRVANG HERRED

LANGELUND KIRKE NØRVANG HERRED 2411 Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. The church seen from the south east. LANGELUND KIRKE NØRVANG HERRED Kirken, der er tegnet af arkitekt Andreas Thomsen Hagerup, Kolding, er

Læs mere

Historisk indledning. Ønsket om egen kirke i den sydlige del af det udstrakte Rårup Sogn modnedes i løbet af 1890 erne, og 1893 nedsattes en

Historisk indledning. Ønsket om egen kirke i den sydlige del af det udstrakte Rårup Sogn modnedes i løbet af 1890 erne, og 1893 nedsattes en 1453 Fig. 1. Klejs Kirke set fra syd. Foto AM 2011. The church seen from the south. Klejs Kirke bjerre herred Oversigt. Den lille kirke, der er indviet 31. januar 1909 som filialkirke, er opført efter

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm Indvendig istandsættelse Kalkede vægge Redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN November 2015 Orientering Skt. Peders kirkes indre - våbenhus, skib, kor, apsis og tårnrum

Læs mere

Allerslev Kirke. Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet

Allerslev Kirke. Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet Allerslev Kirke Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet Opførelse Kirkeskibet er nederst bygget af groft tilhuggede grønsandskalksten fra Køge Å, nær Lellinge. Der er så bygget

Læs mere

Solrød landsbykirke af Bent Hartvig Petersen

Solrød landsbykirke af Bent Hartvig Petersen Solrød landsbykirke af Bent Hartvig Petersen SOLRØD SOGN Solrød sogn har i århundreder kun bestået af Solrød landsby med omliggende marker og landsbykirken påbegyndt omkring år 1200 er sognets ældste hus.

Læs mere

Historien om Sundkirken

Historien om Sundkirken Historien om Sundkirken Lolland-Falsters Stift største landsogn, Toreby sogn, fik sidst i 1950-erne og først i 60-erne vokseværk i sognets østre del. Mange udenbys flyttede til området. Det førte til en

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. The church seen from the south east.

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. The church seen from the south east. 2025 Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. The church seen from the south east. Bredballe kirke nørvang herred Oversigt. Kirken nordøst for Vejle er indviet 8. december 1907 og opført

Læs mere

LUMSÅS KIRKE HØJBY SOGN

LUMSÅS KIRKE HØJBY SOGN Fig. 1. Plan, snit og facader ved Andreas Clemmensen, maj 1895. 1:300. På bladet er med blyant skitseret tårnet til kirken i Lynæs, tegnet af samme arkitekt få år senere, jfr. DK. Frborg, s. 1670. Kunstakademiets

Læs mere

Sindal Gl. Kirke. - en beskrivelse

Sindal Gl. Kirke. - en beskrivelse Sindal Gl. Kirke - en beskrivelse 1 2 Sindal Gamle Kirke Sindal Gamle Kirke ligger på en bakketop i den østlige udkant af Slotved Skov. Kirkebygningen Kirkens ældste dele stammer fra Valdemarstiden, dvs.

Læs mere

Grindsted Kirke - 800 års historie

Grindsted Kirke - 800 års historie Grindsted Kirke - 800 års historie Grindsted Kirke - 800 års historie Mødested gennem 800 år Den første, beskedne kirke er bygget allerede i 1100-tallet. Omkring år 1300 blev kirken udvidet første gang.

Læs mere

Ans Kirke. Grønbæk Sogn,Viborg Stift

Ans Kirke. Grønbæk Sogn,Viborg Stift Ans Kirke Grønbæk Sogn,Viborg Stift ANS KIRKE Ans kirke bærer præg af at være en nyere kirke. Godt nok er den øst/vest vendt som de gamle landsbykirker. Men med kor og apsis mod vest, våbenhus mod øst

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Herstedøster sogn, Smørum hrd., Københavns amt., Stednr. 02.02.06 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro oktober

Læs mere

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Ny farvesætning NIELS-HOLGER LARSEN OKTOBER 2014 Indledning I 2012 blev der udarbejdet et forslag til en indvendig vedligeholdelse, der skulle omfatte afrensning af

Læs mere

Skt. Peders kirke - kalkmalerier

Skt. Peders kirke - kalkmalerier Skt. Peders kirke - kalkmalerier Fire synlige kalkmalerier en kort præsentation Fundet i forbindelse med restaurering af kirkens hvidkalkede vægge i 2016. Under arbejdet med afrensning af et par tynde

Læs mere

Fig. 3. Grundplan. Projektforslag 2004. 1:300. Ground plan.

Fig. 3. Grundplan. Projektforslag 2004. 1:300. Ground plan. 1767 Fig. 1. Kirken, opført 2008, set fra øst med sognegården fra 1990 th. i forgrunden. Den lave hvide bygning udgør våbenhuset. Foto EN 2012. Løsning New Church, built in 2008, seen from the east with

Læs mere

BRAMMINGE S. ANSGAR KIRKE

BRAMMINGE S. ANSGAR KIRKE Fig. 1. Kirken set fra nord. Susanne Lose fot. 1995. Nordansicht der Kirche. BRAMMINGE S. ANSGAR KIRKE BRAMMINGE SOGN Bramminge 1 stationsby er beliggende på omtrent fladt terræn ca. 1,7 km stik syd for

Læs mere

Verninge kirke. Fig. 18. Kirken set fra sydøst. Foto M. Mackeprang 1918. I NM. The church seen from the south east.

Verninge kirke. Fig. 18. Kirken set fra sydøst. Foto M. Mackeprang 1918. I NM. The church seen from the south east. 3221 Fig. 18. Kirken set fra sydøst. Foto M. Mackeprang 1918. I NM. The church seen from the south east. mod gavlen. Den fornødne reparation var, sammen med en række andre, så bekostelig, at kirken fik

Læs mere

VOEL KIRKE GJERN HERRED

VOEL KIRKE GJERN HERRED Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1989. - The church, constructed in 1875-76, seen from the south-east. VOEL KIRKE GJERN HERRED Med midler, der siden 1870 var skaffet til veje lokalt, bl.a. ved

Læs mere

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 RUTS KIRKE Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 1 Indledning Ruts Kirke står overfor en indvendig vedligeholdelse i de kommende år. Menighedsrådet har

Læs mere

Fig. 2. Kirken set fra sydvest med fritstående klokketårn tv. HW fot. 1997. - Südwestansicht der Kirche mit freistehendem Glockenturm.

Fig. 2. Kirken set fra sydvest med fritstående klokketårn tv. HW fot. 1997. - Südwestansicht der Kirche mit freistehendem Glockenturm. NØRRELANDSKIRKEN Kirken er indviet og taget i brug 21. september 1969, efter at Nørreland sogn to år forinden var udskilt som selvstændigt. Allerede 1958 var nedsat en kirkekomité, hvis opgave det var

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

Af oprindelige ydre enkeltheder

Af oprindelige ydre enkeltheder Krejbjerg Kirke Krejbjerg var engang næsten en ø, omkranset af vand. Og i dag må man passere en bro ved hver af de fire indfaldsveje for at komme hertil. Fra Balling kommer man over åen ved Grundvad. Fra

Læs mere

Kirken den er et gammelt

Kirken den er et gammelt RØNBJERG KIRKE Kirken den er et gammelt hus Sådan skrev Grundtvig i 1853. Her hos os, i Estvad og Rønbjerg sogne, passer citatet glimrende. Vores 2 kirker er gamle huse, men de er levende rammer for sognenes

Læs mere

NAZARET. kirke. Bygningen & dens historie. www.fredensognazaret.dk

NAZARET. kirke. Bygningen & dens historie. www.fredensognazaret.dk NAZARET kirke Bygningen & dens historie www.fredensognazaret.dk En kirke bliver til I slutningen af 1800-tallet havde København kun få kirker i forhold til befolkningstallet. Området mellem Østerbrogade,

Læs mere

SIMON PETERS KIRKE. Fig. 1. Kirkeanlægget set fra sydøst. Foto NJP 2008. The church complex viewed from the south east.

SIMON PETERS KIRKE. Fig. 1. Kirkeanlægget set fra sydøst. Foto NJP 2008. The church complex viewed from the south east. 865 Fig. 1. Kirkeanlægget set fra sydøst. Foto NJP 2008. The church complex viewed from the south east. SIMON PETERS KIRKE Oversigt. Kirken ved Islandsvej i byens nordvestlige kvarter er opført efter tegninger

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. J. 752/2012 Stednr. 15.02.05 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 21. marts 2013 Figur 1. Nordre

Læs mere

SDR. RIND KIRKE Registrering af indvendige forhold projekt med indvendige ændringer.

SDR. RIND KIRKE Registrering af indvendige forhold projekt med indvendige ændringer. SDR. RIND KIRKE Registrering af indvendige forhold projekt med indvendige ændringer. Licitation den 07 oktober og budget vedtaget på møde den 13 oktober. E- mail: ans-arkitektfirma@post.tele.dk www.ansarkitektfirma.dk

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009. J. nr. 1130/2008 Stednr. 19.02.04 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 23. juni 2009.

Læs mere

Rapport fra bygnings-arkæologisk undersøgelse i Sankt Jacobi Kirke, V Horne Herred, Ribe Amt, d. 30. og 31. maj., 1. juni og 15. juni 2011.

Rapport fra bygnings-arkæologisk undersøgelse i Sankt Jacobi Kirke, V Horne Herred, Ribe Amt, d. 30. og 31. maj., 1. juni og 15. juni 2011. Rapport fra bygnings-arkæologisk undersøgelse i Sankt Jacobi Kirke, V Horne Herred, Ribe Amt, d. 30. og 31. maj., 1. juni og 15. juni 2011. J. 542/2011 Stednr. 19.07.12 Rapport ved museumsinspektør Hans

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Tidstavle Gudum kirke

Tidstavle Gudum kirke Tidstavle Gudum kirke Formålet med tidstavlen er, at dokumentere min på stand om, at den kirke har konstant været under forandring og er til alle tider blevet brugt som ramme om sognets gudstjenester,

Læs mere

Aggersborg Kirke. Her mødes fortid og nutid

Aggersborg Kirke. Her mødes fortid og nutid Aggersborg Kirke Her mødes fortid og nutid INTRO: Når du besøger Aggersborg Kirke, bør du give dig god tid. Gå hen til vestsiden af det flotte dobbeltsidige dige af kampesten og nyd den vidunderlige udsigt.

Læs mere

Våbenhuset. www.fuglsboellekirke.dk

Våbenhuset. www.fuglsboellekirke.dk Fuglsbølle kirke er bygget i middelalderen og har et romansk skib samt et sengotisk langhuskor. Våbenhus i syd samt sakristi i nord. Kirken har ikke tårn, men over kirkens vestgavl en tagrytter med spåndækket

Læs mere

Historisk indledning. Ønsket om egen kirke i den sydlige del af det udstrakte Rårup Sogn modnedes i løbet af 1890 erne, og 1893 nedsattes en

Historisk indledning. Ønsket om egen kirke i den sydlige del af det udstrakte Rårup Sogn modnedes i løbet af 1890 erne, og 1893 nedsattes en 1453 Fig. 1. Klejs Kirke set fra syd. Foto AM 2011. The church seen from the south. Klejs Kirke bjerre herred Oversigt. Den lille kirke, der er indviet 31. januar 1909 som filialkirke, er opført efter

Læs mere

BLÅHØJ KIRKE NØRVANG HERRED

BLÅHØJ KIRKE NØRVANG HERRED 2683 Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. The church seen from the south east. BLÅHØJ KIRKE NØRVANG HERRED Kirken er ligesom Filskov Kirke (jf. s. 2673) opført efter tegning af arkitekt,

Læs mere

ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL

ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL 2016 HANS LUND, Arkitekt maa Tingvej 12, 6630 Rødding 74841564 20221073 arkilund@gmail.com, www.arkitekt-hanslund.dk 01 ODDER KIRKE Hads Herred Odder Provsti

Læs mere

Langå Kirke Information om kirken, inventar og kirkegård

Langå Kirke Information om kirken, inventar og kirkegård Langå Kirke Information om kirken, inventar og kirkegård 1 Kirken Langå Kirke og kirkegård ligger smukt placeret på en af Gudenådalens bakker med udsigt over å, marker og skove. Langå Kirkes alder kan

Læs mere

Generelt. Kirkens byggeri

Generelt. Kirkens byggeri Antvorskov Kirke November 2009 Generelt Antvorskov Kirke ligger på en bakke 66 m over havet og ca. 400 m i luftlinje fra resterne af det tidligere Antvorskov Kloster. Vandrekirken August 2011 Antvorskov

Læs mere

Øster Velling Kirke http://www.oestervellingsogn.dk/

Øster Velling Kirke http://www.oestervellingsogn.dk/ Øster Velling Kirke http://www.oestervellingsogn.dk/ Sognet Øster Velling sogn er omgivet af sognene Helstrup, Grensten, Langå og Vester Velling sogne, der alle ligger i Middelsom Herred og også af Ålum

Læs mere

Kirker i Horsens og omegn

Kirker i Horsens og omegn Kirker i Horsens og omegn Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Kirke fra ca. 1225 er byens ældste. Den var oprindeligt et kongeligt ejet kapel, kaldet Skt. Jacobs kapel. Dette kapel blev besøgt af mange rejsende,

Læs mere

GLUDSTED FILIALKIRKE

GLUDSTED FILIALKIRKE Fig. 1. Kirken set fra sydvest. KdeFL fot. 1994. - The church erected 1891-92 seen from the south-west. GLUDSTED FILIALKIRKE EJSTRUP SOGN Opførelsen blev påbegyndt i eftersommeren 1891 med grundstensnedlæggelse

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Vrå Kirke d oktober 2010

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Vrå Kirke d oktober 2010 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Vrå Kirke d. 26-27. oktober 2010 Vrå sogn, Børglum hrd., Hjørring amt., Stednr. 10.01.18 Rapport ved arkæolog Heidi Maria Møller Nielsen J.nr. 710/2010 Indhold: 1.

Læs mere

Kirken ligger på hjørnet af Ej bygade og Ejby Kirkevej i udkanten af Korsløkke kirkegård, der beskrives sammen med Odense bys øvrige kirkegårde.

Kirken ligger på hjørnet af Ej bygade og Ejby Kirkevej i udkanten af Korsløkke kirkegård, der beskrives sammen med Odense bys øvrige kirkegårde. Fig. 1. Odense Å og Vor Frelsers kirke set fra vest. Herluf Lykke fot. ca. 1910. I Møntergården. - The river, Odense Å, and Our Saviour's Church seen from the west. VOR FRELSERS KIRKE KORSLØKKE SOGN Fra

Læs mere

til cirkelblændingerne øst herfor.

til cirkelblændingerne øst herfor. kirkerne i Nyborg statsfængsel kirke 1 og 2 ( )kirke 3 1251 1252 Nyborg Fig. 16. ( )Kirke 3 set fra sydøst. Foto formentlig kort efter 1923. I Nyborg Statsfængsel. ( )Church 3 seen from the south east,

Læs mere

Kirkegården. Kirkens indre

Kirkegården. Kirkens indre TAARUP KIRKE Taarup kirke Højt og centralt placeret i landsbyen ligger Taarup kirke smukt med udsigt over Storebælt og med en naturlig værdighed, som om den var lige så gammel som Danmarks gamle middelalderkirker.

Læs mere

Nazarethkirken i Ryslinge

Nazarethkirken i Ryslinge Nazarethkirken i Ryslinge Forslag til indvendig istandsættelse 12. oktober 2007 C & W arkitekter a/s Kullinggade 31 E 5700 Svendborg Tlf. 62 21 47 20 Sag nr. 07005 Nazarethkirken i Ryslinge Forslag til

Læs mere

S. JOHANNES KIRKE. under ledelse af Ejnar Packness. Menighedsrådet bad 1945 Packness om også at tegne kirken. Forinden havde man besøgt Ålborg og

S. JOHANNES KIRKE. under ledelse af Ejnar Packness. Menighedsrådet bad 1945 Packness om også at tegne kirken. Forinden havde man besøgt Ålborg og Fig. 1. Kirken set fra vest. HW fot. 1998. - Kirche von Westen. S. JOHANNES KIRKE Kirken i byens vestre del er indviet 27. nov. 1955, 1. søndag i advent. Den er tegnet af kgl. bygningsinspektør Ejnar Packness,

Læs mere

Fra menighedsrådets forhandlingsprotokoller hofjægermester A. W. Dinesen og frue, Wiffertsholm

Fra menighedsrådets forhandlingsprotokoller hofjægermester A. W. Dinesen og frue, Wiffertsholm Fra menighedsrådets forhandlingsprotokoller Ved et større restaurering arbejde i 1930 anskaffede kirken nye bænke. Måske var det kirkens første træbænke, der blev udskiftet? I et gammelt dokument fra 1769

Læs mere

KIRKEBYGNING INDVIELSESKORS

KIRKEBYGNING INDVIELSESKORS Gudbjerg Kirke Kirken ligger på en bakkeknold midt i landsbyen. Den ældste romanske del er fra begyndelsen af 1100-tallet og er bygget af granitkvadre på en høj profileret dobbeltsokkel. Koret og skibet

Læs mere

SEEST KIRKE ANST HERRED

SEEST KIRKE ANST HERRED Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NJP fot. 1992. Südostansicht der Kirche. SEEST KIRKE ANST HERRED Sognet, der nævnes i dokumenterne første gang 1459, 1 hørte oprindelig til Sønderjylland og til Slesvig stift,

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af kirkegårdsfundament ved Albæk Kirke, Støvring h., Randers a. d. 8 april 2008.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af kirkegårdsfundament ved Albæk Kirke, Støvring h., Randers a. d. 8 april 2008. Rapport fra arkæologisk undersøgelse af kirkegårdsfundament ved Albæk Kirke, Støvring h., Randers a. d. 8 april 2008. J. 1104/2007 Sted nr. 14.09.01 Rapport ved museumsinspektør Nils Engberg d. 10 april

Læs mere

Fig. 1. Ydre set fra syd. Foto Martin Wangsgaard Jürgensen 2012. Exterior seen from the south.

Fig. 1. Ydre set fra syd. Foto Martin Wangsgaard Jürgensen 2012. Exterior seen from the south. 2725 Fig. 1. Ydre set fra syd. Foto Martin Wangsgaard Jürgensen 2012. Exterior seen from the south. Næsby Kirke Odense Herred Indledning. Næsby Kirke ligger ved Bogensevej i Næsby, på et område, der ved

Læs mere

Sommerudflugt den 8. juni 2010 til Sahl Kirke og Hjerl Hede.

Sommerudflugt den 8. juni 2010 til Sahl Kirke og Hjerl Hede. Sommerudflugt den 8. juni 2010 til Sahl Kirke og Hjerl Hede. Udflugten fandt sted i privatbiler med ankomst til første station på turen, Sahl Kirke, ved godt 10- tiden. Sahl Kirke ligger smukt placeret

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009 Glim sogn, Sømme hrd., Københavns amt., Stednr. 02.04.02 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro januar 2011 J.nr. 518/2009

Læs mere

LEMVIG VALGMENIGHEDSKIRKE

LEMVIG VALGMENIGHEDSKIRKE Fig. 1. Kirken set fra sydøst. HW fot. 1998. - Die Kirche von Südosten. LEMVIG VALGMENIGHEDSKIRKE Valgmenighedskirken i Kirkegade, kaldet Johanneskirken, er indviet 16. dec. 1883. Menigheden, der tæller

Læs mere

FREDERIKSHAVN KIRKE Frederikshavn Provsti Aalborg Stift

FREDERIKSHAVN KIRKE Frederikshavn Provsti Aalborg Stift FREDERIKSHAVN KIRKE Frederikshavn Provsti Aalborg Stift Forslag til restaurering af kirkebygning installationer inventar varmeanlæg m.v. juni 2012 Arkitekt Kjeld Høgh Thomsen, c/o Arkinord A S, Havnepladsen

Læs mere

HOLSTEBRO VALGMENIGHEDSKIRKE

HOLSTEBRO VALGMENIGHEDSKIRKE Fig. 1. Kirken set fra nordøst. HW fot. 1997. - Nordostansicht der Kirche. HOLSTEBRO VALGMENIGHEDSKIRKE Kirken er indviet palmesøndag 1885. Menigheden var stiftet 1883 og fungerede som filial af Bøvling

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

FREDENS KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra øst. Henrik Wichmann fot. 1997. - The church seen from the east.

FREDENS KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra øst. Henrik Wichmann fot. 1997. - The church seen from the east. Fig. 1. Kirken set fra øst. Henrik Wichmann fot. 1997. - The church seen from the east. FREDENS KIRKE I foråret 1913 blev planerne om opførelse af en ny kirke i S. Hans sogn, og en deling af den hastigt

Læs mere

Fig. 1. Vester-Ulslev. Ydre, set fra sydøst. MUSSE HERRED

Fig. 1. Vester-Ulslev. Ydre, set fra sydøst. MUSSE HERRED Fig. 1. Vester-Ulslev. Ydre, set fra sydøst. Aa. Rl. 1952 VESTER-ULSLEV KIRKE MUSSE HERRED Efter reformationen hørte kirken under kronen, og med Aalholm len indgik den i dronning Sophies livgeding 1. 1689

Læs mere

S k r ø b e l e v k i r k e

S k r ø b e l e v k i r k e Skrøbelev kirke DK Skrøbelev kirkes alder kan ikke siges helt nøjagtigt, men efter dens stil og byggemåde må den, ligesom en stor del af de danske landsbykirker, stamme fra 1100-tallet. I sin bog om Langelands

Læs mere

Fig. 1. Vester Egede. Ydre, set fra Nordøst. VESTER EGEDE KIRKE TYBJERG HERRED

Fig. 1. Vester Egede. Ydre, set fra Nordøst. VESTER EGEDE KIRKE TYBJERG HERRED Fig. 1. Vester Egede. Ydre, set fra Nordøst. P. N. 1916 VESTER EGEDE KIRKE TYBJERG HERRED Da Kirkens ældste Bygningshistorie er dunkel, bør det bemærkes, at Sognet nævnes i Roskildebispens Jordebog o.

Læs mere

Fig. 37. Vor Frelsers kirke, set fra sydvest. serkirche, von Südwesten gesehen. Fot. o i Nationalmuseet. Erlödelt VOR FRELSERS KIRKE

Fig. 37. Vor Frelsers kirke, set fra sydvest. serkirche, von Südwesten gesehen. Fot. o i Nationalmuseet. Erlödelt VOR FRELSERS KIRKE Fig. 37. Vor Frelsers kirke, set fra sydvest. serkirche, von Südwesten gesehen. VOR FRELSERS KIRKE Esbjergs første kirke (fig. 48, 1), på hjørnet af Skolegade og Kirkegade, er opført 1887 efter tegning

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Guldbjerg kirke. Skovby herred, 5400 Bogense

Guldbjerg kirke. Skovby herred, 5400 Bogense Guldbjerg kirke Skovby herred, 5400 Bogense Beliggenhed: På Nordfyns moræneflade, den såkaldte Sletten, danner enkelte, ejendommeligt formede bakker en kontrast til det flade landskab. Gennem Guldbjerg

Læs mere

Kirken blev opført 1899.

Kirken blev opført 1899. VEDSTED KIRKE KIRKENS HISTORIE I slutningen af 1800-tallet var folketallet i den del af Aaby Sogn, som ligger vest for Ryå, steget så meget, at der blev behov for en kirke. Byen var i rivende udvikling.

Læs mere

Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS

Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS Helligaandshuset i Slagelse forekommer første Gang 1372 og samtidig nævnes

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Hyggehuset Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Indhold Idéen bag sommerhuset...3 Placering på grunden...4 Husets udformning...5 Materialer/Inspiration...6

Læs mere

STRUER KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra øst. Jesper Weng fot. 2000. - Die Kirche von Osten

STRUER KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra øst. Jesper Weng fot. 2000. - Die Kirche von Osten Fig. 1. Kirken set fra øst. Jesper Weng fot. 2000. - Die Kirche von Osten STRUER KIRKE Historisk indledning. Struer, der fik købstadsrettigheder 1917, ligger ved bunden af en Limfjordsbugt umiddelbart

Læs mere

www.longelsekirke.dk Mindeplade for de ukendte druknede 46. Opsat i 2012.

www.longelsekirke.dk Mindeplade for de ukendte druknede 46. Opsat i 2012. Longelse kirke Kirken, som er højt placeret med udsigt til Langelandsbæltet og Lolland, er en middelalderkirke, med romansk skib og sengotisk lanhuskor. Våbenhus i syd, sakristi i nord og tårn i vest.

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016

SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016 SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016 10 TILSYN - NOTAT 29.2.16 Opdatering af tilsynsnotat nr. 9-24.febr.2016 Flere kalkmalerier - i koret. Under afrensning af væggene i koret den 24.2.2106 fandtes

Læs mere

SKÆVINGE KIRKE. Helsingør Stift, Hillerød Provsti. Præster ved Skævinge Kirke siden reformationen

SKÆVINGE KIRKE. Helsingør Stift, Hillerød Provsti. Præster ved Skævinge Kirke siden reformationen SKÆVINGE KIRKE Helsingør Stift, Hillerød Provsti Præster ved Skævinge Kirke siden reformationen 1536 Peder Bendtsen (munk i Ebelholt Kloster) 1559 Peder Nielsen 1604 Hans. (født i Strø) 1608 Søren Pedersen

Læs mere

Fig. 1. Farendløse. Ydre, set fra Sydøst. FARENDLØSE KIRKE RINGSTED HERRED

Fig. 1. Farendløse. Ydre, set fra Sydøst. FARENDLØSE KIRKE RINGSTED HERRED Fig. 1. Farendløse. Ydre, set fra Sydøst. FARENDLØSE KIRKE RINGSTED HERRED Kirken, der er Anneks til Nordrup, nævnes i Roskildebispens Jordebog o. 1370 under Almstofte Len (»exactio«) med 2 Ploves Land

Læs mere

ODENSE VALGMENIGHEDSKIRKE

ODENSE VALGMENIGHEDSKIRKE Fig. 1. Indre set mod nord. Henrik Wichmann fot. 1997. - Interior to the north. ODENSE VALGMENIGHEDSKIRKE I 1883, da Ludvig Helweg blev pensioneret og Emil Koch udnævntes som hans efterfølger, ønskede

Læs mere

Døbefonten midt i kirken er af granit med forgyldt kobberfad og kande.

Døbefonten midt i kirken er af granit med forgyldt kobberfad og kande. Prædikestolen er noget af det første, man får øje på, når man træder ind i kirken. Den er af træ med de fire evangelister Mattæus, Markus, Lukas og Johannes. Med Reformationen i 1500-tallet blev prædikestolen

Læs mere

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Ny dagligvarebutik i Slagerup. Skitseprojekt 1. oktober2012 Udviklingsselskab DPI Strandvejen 171, 2 Dk-2900 Hellerup www.dpi.dk Arkitekt Gottlieb

Læs mere

HERNING KIRKE. Pladsen omkring kirken er brolagt og nyindrettet 1997 ved arkitektfirmaet Søren Jensen. Op-

HERNING KIRKE. Pladsen omkring kirken er brolagt og nyindrettet 1997 ved arkitektfirmaet Søren Jensen. Op- Fig. 1. Kirken, fra 1889, set fra syd. Tv. missionshuset Bethania, opført af kirkens arkitekt Cl. Aug. Wiinholt 1898. HW fot. 1998. - Die 1889 erbaute Kirche von Süden gesehen. Links das Missionshaus Bethania,

Læs mere

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden BILAG 19 Bevarings afdelingen Fasangården, Frederiksberg Have Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden Bevaringsafdelingen, Bygning og Inventar - Farvearkæologiske

Læs mere

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955).

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955). Hasle Gamle Rådhus Denne redegørelse skal ikke give sig ud for at klarlægge rådhuset historie, men har til formål at forstå facadens udformning og ændringer gennem tiden i forbindelse med den restaurering,

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Grensten Kirke

Grensten Kirke Grensten Kirke http://www.grenstensogn.dk/ Kirken Den nuværende kirke er opført i 1885 og erstattede en romansk kirke af granitkvadre. Denne kirke er formentlig bygget i perioden 1150-1200, ligesom de

Læs mere

6314 KIRKERNE I SILKEBORG

6314 KIRKERNE I SILKEBORG Fig. 1. Kirken set fra sydøst med granitsteler af Erik Heide langs stien i forgrunden. Foto Hans Peter Jensen 2004. The church seen from the south east. ALDERSLYST KIRKE Oversigt. Kirken i Silkeborgs nordlige

Læs mere

Kirken den er et gammelt

Kirken den er et gammelt ESTVAD KIRKE Kirken den er et gammelt hus Sådan skrev Grundtvig i 1853. Her hos os, i Estvad og Rønbjerg sogne, passer citatet glimrende. Vores 2 kirker er gamle huse, men de er levende rammer for sognenes

Læs mere

H E L D U M K I R K E G U I D E I T I D & R U M

H E L D U M K I R K E G U I D E I T I D & R U M H E L D U M K I R K E G U I D E I T I D & R U M Bondekirke, lav og lille, rejst af sten fra sognets jord, her blir travle tanker stille under troens stærke ord, her har slægtens lange kæde sunget deres

Læs mere

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN HISTORIE ARKITEKTUR NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Historie På Bornholms højeste sted - Rytterknægten, 162 m - inde i den sydvestlige del af statsskoven Almindingen står Kongemindet.

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

2346 nørvang herred. Fig. 10. Skibets syddør set udefra (s. 2348). Foto Arnold Mikkelsen South door of nave.

2346 nørvang herred. Fig. 10. Skibets syddør set udefra (s. 2348). Foto Arnold Mikkelsen South door of nave. 2346 nørvang herred Fig. 10. Skibets syddør set udefra (s. 2348). Foto Arnold Mikkelsen 2015. South door of nave. øster nykirke 2347 Fig. 11. Skibets syddør set indefra (s. 2348-49 note 46). Foto Arnold

Læs mere

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte RUTS KIRKE Hvad plastmalingen gemte NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 I Ruts Kirkes indre er man i gang med at gøre klar til kalkning. Men det var ikke helt nemt der var nemlig plastmaling udenpå den tidligere

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

SKT. JOHANNES KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto HW 2004. The church viewed from the south east.

SKT. JOHANNES KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto HW 2004. The church viewed from the south east. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto HW 2004. The church viewed from the south east. SKT. JOHANNES KIRKE Oversigt. Kirken ved Boulevarden er opført 1939-41 efter tegninger af arkitekt Harald Lønborg-Jensen

Læs mere

BRÆNDKJÆRKIRKEN. Fig. 1. Kirken set fra nordvest. Foto AM 2008. The church viewed from the north west.

BRÆNDKJÆRKIRKEN. Fig. 1. Kirken set fra nordvest. Foto AM 2008. The church viewed from the north west. 857 Fig. 1. Kirken set fra nordvest. Foto AM 2008. The church viewed from the north west. BRÆNDKJÆRKIRKEN Oversigt. Kirken ved Agtrupvej i den sydøstlige del af Kolding er nært knyttet til den store omgivende

Læs mere

Systemet i»sønderjylland«, der omfatter de fire danske amter, Haderslev,

Systemet i»sønderjylland«, der omfatter de fire danske amter, Haderslev, INDLEDNING Systemet i»sønderjylland«, der omfatter de fire danske amter, Haderslev, Tønder, Åbenrå og Sønderborg, er i hovedsagen det samme som i de tidligere publicerede amter, og nedenstående vejledning

Læs mere

Kirken. Kirkens ydre. Side 1 af 5

Kirken. Kirkens ydre. Side 1 af 5 I det forløbne år 2004 har kirken, på grund af renovering, været lukket nogle måneder, og det gav os lyst til at fortælle lidt om den gamle og markante bygnings historie. Det er meget begrænset, hvad der

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra nord. Foto David Burmeister Kaaring 2014. The church seen from the north.

Fig. 1. Kirken set fra nord. Foto David Burmeister Kaaring 2014. The church seen from the north. 2995 Fig. 1. Kirken set fra nord. Foto David Burmeister Kaaring 2014. The church seen from the north. Ravnebjerg Kirke Odense Herred Indledning. Kirken er bygget ved Ravnebjerggyden 1902 efter tegninger

Læs mere