High Dynamic Range D R. Samle HDR i Photomatix. John Nyberg. 2012, maj. HUSK min bog om HDR-fotografering, som du kan købe på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "High Dynamic Range D R. Samle HDR i Photomatix. John Nyberg. 2012, maj. HUSK min bog om HDR-fotografering, som du kan købe på www.libris."

Transkript

1 2012, maj High Dynamic Range D R Samle HDR i Photomatix John Nyberg HUSK min bog om HDR-fotografering, som du kan købe på Du må gerne tage kopier fra denne guide og du må gerne sende den til andre. Men du må ikke redigere i den eller lægge den på din hjemmeside link til i stedet for.

2 Processen i Photomatix Et HDR-billede er en særlig sammenkædning af flere individuelle billeder. Dvs. der tages en serie af billeder af det samme motiv. Der tages typisk et billede med 0-eksponering (der, hvor kameraet siger, at indstillingerne giver det optimale lysniveau) og der tages typisk yderligere to billeder. F.eks. et med -2 EV-trin og et med +2 EV-trin. OBS: Du kan købe Photomatix på hjemmesiden: Programmet koster pt. ca. $100 (2012, maj) Du kan få 15% rabat på dit køb ved at bruge den kode, som du finder på min hjemmeside: Her er processen i Photomatix opdelt i fem trin. Trin 1 indlæsning af de enkelte billeder: Der begyndes med at vælge de filer, der skal kombineres til det endelige HDR du klikker på 1) Load Bracketed Photo og en dialogboks dukker op. Her vælger du filerne ved at klikke på 2) Browse som åbner et vindue, hvor du kan lede på din computer efter billederne. Når du har valgt billederne, og klikket ok, så ser skærmen sådan ud: Her er det foto 46, 47 og 48, der skal arbejdes med og det er synligt, at der er tale om RAW-filer (ORF er Olympus s RAW Format). HDR, tonemapping med Photomatix HDRfoto.dk Side 2

3 Trin 2 - Options: Efter at have klikket på ok, åbnes endnu en dialogboks: Dialogboksen med options kommer frem. Her spørger programmet om du vil have billederne rettet ind efter hinanden (align source images), om programmet skal forsøge at fjerne bevægelsesslør (Reduce ghosting artifacts) og du ønsker, at programmet skal forsøge at fjerne eventuel støj (reduce noise) i billederne. Du kan også få programmet til at fjerne de lilla linier, der en gang imellem opstår i kanten af objekter, der f.eks. løber op i himlen (Cromatic aberrations). Alignment (lægge billederne præcist over hinanden) kan ske efter to forskellige metoder. Første metode (by correcting horizontal and vertical shifts) indebærer, at programmet trækker og skubber i billedernes informationer, så de rette vinkler i billederne passer ind over hinanden. Det er den hurtige måde; men ikke altid nok. Den anden metode (by matching features) begynder med at trække og skubbe i billederne, men roterer derefter også billederne, så fremtrædende elementer i billederne, kommer til at lægge så præcist oven på hinanden, som programmet kan udregne. Der er desuden mulighed for at lade programmet tage højde og korrigere for de ændringer i styrtende linier (include perspective correction), som en korrektion kan afstedkomme. Hvis der sættes hak i crop aligned images beskæres billederne, så du får rene, pæne og lige kanter. Skyderne regulerer, hvor store uoverensstemmelser, programmet kan regulere. Jo større værdi, jo mere tillades programmet at håndtere. Reduce ghosting artifacts (reducere bevægelsesstøj) kan ligeledes ske efter to forskellige metoder. Ved første metode indrammer (masker op) du selv det område, der skal behandles for bevægelsesstøj. den hedder with selective deghosting tool og anbefales af Photomatix og med god grund. Den er langt mere effektiv end den anden metode automatically, hvor programmet selv finder områderne med støj og HDR, tonemapping med Photomatix HDRfoto.dk Side 3

4 forsøger at behandle dem. Når den første metode er valgt, så åbner der senere et skærmbillede, hvor opmaskningen skal ske. Skærmbilledet ser sådan ud: Der er allerede opmasket et område, som programmet skal justere for bevægelsesstøj. Opmaskningen sker ved at dragge musen (holde venstre museknap nede, imens musen bevæges). Hvis der er hak i Quick selection mode, så registreres masken med samme museknappen slippes. Hvis der ikke er sat hak i Quick selection mode, så er det nødvendigt at højreklikke inde i masken og så vælge mark selection as ghosted area. Der kan sagtens maskes flere områder op. White balance er, som navnet siger: Hvidbalance. Når billeder, der indgår i serien er RAW, som her, så kan der desuden justeres hvidbalance. Hvidbalancen er en regulering, som defineres hvilke farve (informationer), der er hvide. Det er udgangspunktet for, hvordan alle andres farver gengives. Derfor er hvidbalancen vigtig. Hvis billederne i serien ikke er RAW, men JPG, findes denne mulighed ikke. Når man ønsker at justere hvidbalancen, så kan det enten ske direkte i den lille menu, der klikkes frem under white balance. Her kan der hurtigt vælges imellem de almindelige hvidbalanceindstillinger og desuden frit indtastes en Kelvingrad, som enheden for hvidbalancen benævnes. Men ønsker du at se, hvordan en anden hvidbalance ser ud på et af dine billeder, så klikkes der på preview sample. Dette åbner et vindue med den mappe, som de indgående billeder er hentet fra. Nu vælges 0-billedet fra den serie, der arbejdes med. Så erstattes det nye vindue med et nyt: HDR, tonemapping med Photomatix HDRfoto.dk Side 4

5 Her kan der igen vælges imellem de almindelige trin for hvidbalance eller indtastes en kelvingrad i temperature. Programmet arbejder så et lille øjeblik og viser derefter konsekvensen af den valgte kelvingrad på det lille billede. Når du er tilfreds, så klikkes på ok. Dette bevirker selvfølgelig, at hvidbalancen korrigeres for alle de billeder, der indgår i serien. Herefter vil programmet begynde at arbejde og det kan godt tage op til nogle minutter. Der sker meget i computeren. Trin 3: Tonemapping Tonemapping er den specielle proces, hvor dit HDR-billede efterbehandles, så dets uendeligt mange informationer kan være i de almindelige billedformater: TIFF og JPG. Teknisk sker der det i tonemapping, at EV-afstanden mellem de enkelte detaljer i billedet reduceres, så det kan rummes inden for 16 og 8 bit og derfor ses på din skærm. Det spændende ligger i, at du samtidig får en masse muligheder for at kontrollere farver, lys, skygger, kontrast osv. med. Der er utallige reguleringsmuligheder og de fleste af dem kan give markante ændringer i dit færdige HDR. Så det gælder om at få dem prøvet og undersøgt alle sammen. Tonemapping presser antallet af mulige niveauer sammen og det er derfor, at HDR-billeder ofte lider af kontrastmangel. HDR, tonemapping med Photomatix HDRfoto.dk Side 5

6 I Photomatix kan du vælge imellem to forskellige måder at tonemappe på. Den ene hedder Tone compressor og er det, som der kaldes en Tone compressor, mens den anden hedder Detail enhancer. Det er vigtigt at forstå, at de to måder er helt afsondret fra hinanden. Du kan ikke foretage justeringer i Details enhancer og så klikke på Tone compressor og tage indstillingerne med. Der er ingen forbindelse mellem de to metoder. Her koncentreres om Details enhancer: Det første skræmbillede rummer flere dele. I venstre side ses et panel med de kontroller, der styrer tonemapping. I bunden i højre side ses et panel med en række eksempler på, hvordan billedet kan komme til at se ud. I øverste højre side ses et panel med et histogram og det store billede rummer, naturligvis, det HDR-billede, som der arbejdes med nu. Photomatix starter i øvrigt som standard op med de settings (tonemappingens værdier), der blev brugt til det foregående billede. Jeg starter med at lukke panelet med Photomatix s forslag/illustrationer af resultaterne ved forskellige valg og indstillinger. Jeg irriteres over, at det optager plads for når det er lukket, så kan det store billede fylde lidt mere og jeg syntes, at HDR-billeder generelt er så følsomme at arbejde med, at færdige skabeloner ikke gør det godt nok. Første sæt justeringsmuligheder HDR, tonemapping med Photomatix HDRfoto.dk Side 6

7 I panelet i venstre side er der to klikbare indgange til yderligere reguleringsmuligeder: Show more options og Show detailed settings. Selvom jeg altid begynder med light smoothing, så gennemgås knapperne her i den rækkefølge, de optræder i. Strength Øverst finder du strength -skyderen. Strength regulerer styrken, hvormed Photomatix fremhæver de kontrastforskelle, som er fundet og fremhævet via Details enhancer. Med strength regulerer du derfor især den del af lyset, der er af Photomatix opfattes som direkte. Det er derfor en vægtig regulator i processen. Jo højere strength, jo mere gennemtrængende bliver kontrasterne og farvemætningen i billedet. haloer kan dæmpes yderligere ved at skrue ned for strength. Colour saturation Colour saturation styrer farvemætningen i billedet. Da billedet jo ikke er færdigt efter tonemapping, og colour saturation samtidig er en mulighed i det efterfølgende billedbehandlingsprogram, så vælger jeg typisk at lade denne knap være. Luminosity Luminosity kontrollerer komprimeringen af den tonale vidde i billeder - hvor meget lys og dermed fokus, der skal lægges i de områder af billedet, som programmet opfatter som værende i skygge. Jo højere værdi, jo mere lys og dermed også jo tydeligere farver vil kunne ses i skyggeområderne. Selvom det kan lyde som en vidunderlig mulighed, så skal knappen bruges med omtanke og i små doser. For hvis der tilføres for meget lys i skyggerne, så kan billedet let få et unaturligt udseende. Detail contrast Når du bruger Detail contrast, så ser det ved første øjekast ud som om, at du blot gør billedet hhv. lysere og mørkere. Men det er kun det, som du kan se i billedets helhed som sådan. Prøv at klikke et sted i billedet, så får du en lille arbejdsskærm frem. Prøv derefter at justere på Detail contrast og nu kan du se, at du faktisk kan regulere kontrastvirkningen i billedet med uden at detaljerne i de mørke og de lyse områder går tabt. Light Smoothing Light smooting er et meget vigtigt redskab ved HDR. Det er nemlig her, du bestemmer hvordan de indgående billeders lys og skygge fordeles. Det handler især om at kontrollere det reflekterende lys i det endelige billede mere end det handler om at kontrollere det direkte lys billedets lysstyrke. I praksis betyder det, at det er her du bestemmer om billedets udtryk bliver naturligt eller surreelt. Jo mindre smoothing (surreal +), jo mere bliver det reflekteret lys fremhævet og jo mere smoothing (natural +), jo mindre bliver det reflekteret lys fremhævet. Mange HDR lider under de karakteristiske halo er omkring tingene. Haloerne opstår for tonemappingen fremhæver forskellene i det reflekteret lys. Lyset fra et hustag imod himlen opfattes som værende reflekteret og derfor bliver forskellen imellem de to fremhævet. Det giver halo. Det er med smoothing adjustment, du i første omgang kan forsøge at komme haloerne til livs. Jo mindre smoothing, jo større er risikoen for halo. Jo stærkere smoothing, jo mindre risiko for halo. Så brug god tid på at se på ændringerne, når du flytter på smoothing adjustment. HDR, tonemapping med Photomatix HDRfoto.dk Side 7

8 Andet sæt justeringsmuligheder Smooth highlights Reguleringen giver adgang til at udglatte de lyse toner i billedet. Der kan være flere formål for denne reguleringstype. For det første kan reguleringen bruges til at modvirke støj i en ellers veloplyst himmel (eller i skyer) og for det andet kan reguleringen bruges til at modvirke, at hvide områder bliver grålige og en gang imellem kan reguleringen bruges til at dæmpe haloer med; ved at skrue ned for smooth highlights. White Point Dette er en regulering, som også findes i almindelige billedbehandlingsprogrammer, så derfor bruger jeg den ikke ret meget. Ved at skrue op for White point opnås det, at en lavere pixelværdi tvinges til at blive hvid billedet lysnes altså. Black Point Black point virker på samme måde som white point; blot i de mørke områder af billedet. Jo højere du skruer op for black point, jo mørkere bliver billedet. Gamma Gamma er en nødvendig regulering af billeder fordi øjet opfatter billeder forskelligt fra et kamera. Et kamera opfatter lys og mørke som absolutte værdier, imens øjet og hjernen i samarbejde opfatter lys og mørke som relative værdier. Men vær forsigtig med gammaknappen for der er allerede tilført en tilpasning, når du ser billedet. Brug derfor knappen, når dine øjne (og hjerne) siger: Det her ser ikke rigtigt ud men vent eller med at justere gamma til det efterfølgende arbejde med billedet uden for Photomatix. HDR, tonemapping med Photomatix HDRfoto.dk Side 8

9 Temperature Temperature angiver varmen i farverne. Det handler om, hvor meget gul der bliver fyldt på billedet og temperature virker altså lidt som en hvidbalancekorrektion. Pas på knappen. Billedet får meget let for meget. Tredje sæt justeringsmuligheder Micro smoothing Med micro smoothing sætter du fokus på, hvor små detaljer må være og fungerer i praksis som en slags støjfilter. Men vær opmærksom på, at det slet ikke kommer op på niveau med egentlige antistøjprogrammer som f.eks. Neat. Saturation Highlight Her bestemmer du farvemætningen på de høje toner. Saturation shadows Her bestemmer du farvemætningen i de mørke toner. Når du mangler lidt farvefylde til himlen eller andre stærkt belyste områder i billedet, så er det altså her, du kan finde hjælpen. Men pas på. Husk, at du bagefter kommer til at sidde med billedet i Photofiltre, Photoshop eller hvad du nu bruger - og der også kan blive fristet til at skrue lidt op for farverne, så korrektionen i Photomatix skal endelig være behersket. Hvis reguleringen bliver for kraftig, så kommer det færdige billede let til at se "overgjort" ud. HDR, tonemapping med Photomatix HDRfoto.dk Side 9

10 Shadows Smoothness Shadows smoothness gør skyggeområderne lidt mørkere og tager dermed nogle af detaljerne ud (hvilket også kan modvirke støj). Princippet er, at de mørkeste områder i skygger findes og glattes lidt udad. Shadows clipping Skyderen skærer de dybeste toner helt ud af skyggerne i billedet og erstatter dem med sort. Pas nu på her. Jo mere du skærer ud og erstatter med sort, jo mere går du væk fra det, som HDR kan: gengive detaljer, der ellers ville forsvinde i helt sort er en meget speciel regulering, der er beregnet til at udligne farveforskellle imellem de to ender af et 360 graders panoramabillede. Men knappen kan også bruges til at udligne forskelle i lysniveauer henover et indendørs billede. Trin 4: Udskift en del af billedet Photomatix indeholder en helt ny funktion, som mange nok har savnet eller i hvert fald ønsket sig et par gange eller to: Muligheden for at udskifte en del af et billede med informationerne fra et af de billeder, der indgår i den serie af billeder, der er samlet og undervejs i tonemappingen. Det er en funktion, som især kan anvendes i de meget lyse eller mørke områder i billedet, hvor tonemappingen ikke giver et tilfredsstillende resultat eller hvis en bevægelsesstøj bare ikke bliver fanget af programmet og derfor vil give for mange timers arbejde med at klone bevægelsen væk. HDR, tonemapping med Photomatix HDRfoto.dk Side 10

11 Ideen er enkel: Man indrammer (masker) det område, som skal skiftes og derefter vælger man det billede, som skal udfylde rammen (masken). Knappen hedder Selection mode og når man sætter hak der, så får man muligheden for at vælge hvilken type af lasso, der skal anvendes til at maske det område, der skal skiftes ud. Der kan vælges imellem normal, polygonal og magnetic lasso. Normal betyder frihåndstegning med venstre museknap holdt nede. Polygonal betyder, at der sættes et fixpunkt hver gang venstre museknap holdes nede. Magnetic betyder, at der maskes op fra der venstreklikkes i billedet første gang til der venstreklikkes anden gang. Når området, som ønskes erstattet med informationer fra et af de billeder, der er indgået i serien, er tegnet ind, så kan Photomatix hjælpe med til at få masken til et være endnu mere tæt på de naturlige linier i motivet. Det er i hvert fald planen. Princippet er, at der sættes hak i attach to edges og vælges i hvor stort område, Photomatix skal søge efter naturlige linjer (mellem 10 og 50 pixels (px) fra den linje, som der er tegnet og der vælges, om afsøgningen skal lede efter linjer med høj, mellem eller lav kontrast. Vælges high, vil Photomatix typisk ikke finde så mange linjer, da kravet vil være, at der skal være høj kontrast; f.eks. vil Photomatix ikke opfange kontrastforskellene imellem himmel og skyer, men derimod imellem himmel og bjergkam. Fordelen ved at have en maske, der ikke bare består af rette og lige linjer er, at overgangene mellem HDRbilledet og informationerne, der indsættes fra et af de indgående billeder, ikke så tydeligt kan ses. HDR, tonemapping med Photomatix HDRfoto.dk Side 11

12 Herunder er himlen erstattet. Hvis resultatet er tilfredsstillende, så fjernes hakket i Selection mode og den nye himmel er nu en del af billedet. Er erstatningen væsentlig, vil jeg ikke kalde billedet for HDR. HDR, tonemapping med Photomatix HDRfoto.dk Side 12

13 Trin 5: Modulet Finishing Touch Photomatix 4.2 byder på en helt ny afdeling af billedbehandling: Finishing Touch, en afdeling, som programmet slet ikke tidligere har indeholdt: Efterbehandling. Photomatix s efterbehandling skal ikke opfattes som et egentligt billedbehandlingsprogram, men som en understregning af, at tonemapping rent faktisk efterlader dine HDR-billeder med behov for yderligere arbejde. Photomatix s nye modul dukker op, når dit billede er tonemapped. Modulet indeholder tre dele: Contrast, Color og Sharpening - kontrast, farve og skarphed. Hvis du har arbejdet med HDR-billeder før, og hvis du eventuelt har læst nogle af mine guides eller bøger, så vil du nok tænke, at de tre indsatsområder præcis er sammenfaldende med de tre områder, som jeg har tacklet ved mit lille trick: Udtræk gråtoner. Du kan derfor være sikker på, at jeg syntes godt om Photomatix s nye tiltag. Du kan i øvrigt finde min guide til at udtrække gråtoner på min hjemmeside: under generel efterbehandling. Som altid vil jeg understrege, at hvis du vælger at bruge knapper i Photomatix, som du har gentaget i dit almindelige billedprogram, så skal du være meget påpasselig i Photomatix. Det er let at komme til at overgøre billeder, og hvis du pludselig sidder og regulere de samme parametre to gange (nemlig først i Photomatix og derefter i dit almindelige billedprogram), så er risikoen for at det bliver for meget, ret stor. Små slag, små reguleringer er en gylden tommelfingerregel, syntes jeg. På de næste sider kan du læse, hvordan du bruger de forskellige dele af modulet. HDR, tonemapping med Photomatix HDRfoto.dk Side 13

14 Kontrast, manuelt Du kan vælge at regulere kontrasten manuelt ved at bruge de fire skydere. Skyderne skal ses i par: Highlights og Lights som en gruppe, og Darks og Shadows som en anden gruppe. Lights og Darks regulerer hele spektret på én gang i hvert deres luminanceområde (lysstyrke). Det er her vigtigt at huske på, at det er hele billedet der påvirker, når du bruger en af skyderne. Highlights og Shadows regulerer kun hhv. højlyset og de områder, som opfattes at være i skygge. Funktionen er derfor opbygget på samme måde som du kender skydere fra tonemappingen, hvor der arbejdes med hhv. højlysområder og skyggeområder. Det er meget praktisk at kunne regulere for hvert af disse områder for sig. Hvis du prøver at regulere på skyderne, så læge mærke til, hvordan kurven skifter form. HDR, tonemapping med Photomatix HDRfoto.dk Side 14

15 Kontrast, faste indstillinger Du kan også vælge at bruge en af de færdige indstillinger, som Photomatix tilbyder i Add contrast. Her kan du vælge forskellige styrker. På kurven kan du se, at vi faktisk har fået fat i noget der ligner det, som brugere af almindelige billedprogrammer i årevis har endt som S-kurve. De faste indstillinger er selvfølgelig meget praktiske og nemme at bruge. Få klik med musen, og så er tingene på plads. Som altid har jeg dog en lille pegefinger at løfte i forhold til den slags: Altså når man bare bruger auto. Pas på! Pas på, fordi nogle gange er den rigtige regulering for netop dit billede ikke repræsenteret i et af de faste trin, men derimod lige imellem. Så selvom de faste trin kan gøre processen meget hurtigt, så vil jeg alligevel anbefale dig at bruge nogle sekunder ekstra på at se billedet igennem: Blev tingene, som du gerne vil have dem, eller er det nødvendigt at få finere trin imellem reguleringerne? Du kender selv svaret, når du sidder med dit billede foran dig. HDR, tonemapping med Photomatix HDRfoto.dk Side 15

16 Farve Fanebladet med Colour giver dig mulighed for at kontrollere saturation (farvemætning) for otte forskellige farver, og det kan kun siges at være rigtig rart, at der nu åbnes mulighed for at kontrollere farverne så godt. Farverne er de farver, som du typisk ser i billedprogrammer. Der er særlig en af dem, som jeg vil fremhæve: Purple. Det er nemlig en herlig farve at kunne skrue ned for. Især hvis du, som jeg, en gang imellem er udsat for store mængder kromatisk aberration de irriterende lilla streger der opstår i objektivet, fordi det ikke er i stand til at håndtere, at lysets farver ikke brydes ens igennem prismer (linser i objektivet). Fidusen er nu, at du i Photomatix får et ekstra redskab til at bekæmpe kromatisk aberration med. Udnyt den, for Photomatix s indbyggede reduktionssystem imod kromatisk aberration, som du finder allerede før selve tonemappingen, er ikke særlig effektiv. HDR, tonemapping med Photomatix HDRfoto.dk Side 16

17 Skarphed, manuelt Selvom Photomatix har noget, som kan betegnes som skarphedsregulering i tonemappingen (detail contrast), så har du altså nu fået en reguleringsmulighed mere. Men jeg vil allerede nu sige, at du her skal være endnu mere på vagt med at bruge reguleringen end ved de øvrige faneblade. For skarphed er typisk noget der lægges til sidst i arbejdsprocessen og du skal jo huske på, at du typisk vil sende dit HDR-billede til dit almindelige billedprogram. Du har tre skydere at bruge. Den første Amount er en simpel styrkeregulering. Dvs. Her bestemmer du hvor kraftigt reguleringen skal være. Hvis Radius og Threshold står på 0, så er det ligegyldigt hvad Amount indstilles til. Radius regulerer det område, som din skarphedsregulering skal virke i. Jo højere tal, jo større bliver området. Threshold kan oversættes til belysningstærskel. Du kan opfatte threshold som den lysmæssige afgrænsning (tærskel), som skarphedsreguleringen begynder ved. Altså en slags regulator for, hvornår skarphedsforøgelsen må finde sted. HDR, tonemapping med Photomatix HDRfoto.dk Side 17

18 Skarphed, faste indstillinger Du kan også vælge at bruge programmets faste indstillinger, når du regulerer på skarpheden. Programmet tilbyder dig mild, medium og stærk regulering. Med al mulig fare for at du syntes, at jeg gentager mig selv: Vær på vagt overfor skarphedsregulering i Photomatix. For skarphed lægges typisk til sidst i arbejdsprocessen. Beklager, men jeg syntes, at det er nødvendigt at fremhæve. Det siger sig selv, at der er forskel på de tre niveauer. Forskellen er ikke kun i Amount, men også i Radius. Derfor kan det rigtig godt betale sig at bruge nogle sekunder her på at se dit billede rigtig nøje igennem. I menulinjen kan du se View, klikker du på den, kan du vælge Full size og det betyder, at billedet zoomes ind til 100%. Du kommer altså meget tæt på, og det er lige præcis det du har brug for, når du skal vurdere effekten. HDR, tonemapping med Photomatix HDRfoto.dk Side 18

19 Trin 6: Gemme Billedet, der nu er redigeret færdigt i Photomatix, skal så gemmes. Der klikkes på file og menuen byder så på flere gemmemuligheder. Vælges save image gemmes billedet med samme navn, som Photomatix har givet det og i samme mappe, som de indgående billeder er hentet fra. Billedet gemmes i TIFF 16bit, hvilket er den højeste kvalitet; men det fylder også godt (typisk omkring 75Mb). Vælger du save as åbnes en gemmemenu, hvor du kan vælge både hvor billedet skal gemmes, hvilket navn billedet skal have og hvilket format, du ønsker at gemme billedet i. Photomatix tilbyder at gemme i: TIFF 16bit, TIFF 8bit og JPG. TIFF 16bit giver det langt den bedste kvalitet og egner sig især godt, hvis du regner med at skulle åbne og arbejde videre på billedet nogle gange. Hvis du regner med at skulle åbne og gemme billedet nogle gange, så er JPG ikke så godt et valg. JPG formatet komprimerer nemlig billedet hver gang du gemmer (også selvom du gemmer i 100% kvalitet) og kvaliteten vil derfor dale for hver gang du gemmer og åbner billedet. TIFF 8bit er, så at sige, den bedre gyldne mellemvej, hvor du gemmer stort uden kvalitetsforringelse og samtidig holder filstørrelsen i ave. HDR, tonemapping med Photomatix HDRfoto.dk Side 19

H D R GRATIS GUIDE P H O T O M A T I X 5. High Dynamic Range MED. Introduktion 2. HDRfoto.dk 2014. Indlæse billeder 3. John Nyberg

H D R GRATIS GUIDE P H O T O M A T I X 5. High Dynamic Range MED. Introduktion 2. HDRfoto.dk 2014. Indlæse billeder 3. John Nyberg High Dynamic Range H D R GRATIS GUIDE MED P H O T O M A T I X 5 Introduktion 2 Indlæse billeder 3 HDRfoto.dk 2014 John Nyberg Indstillinger før tone mapping 4 Photomatix 5 10 Du må gerne linke til denne

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

GRATIS GUIDE P H O T O F I L T R E S T U D I O X. Bedre kontrast MED. Introduktion 2. Ud med gråtonerne, A 3. HDRfoto.dk 2014. Ud med gråtonerne, B 4

GRATIS GUIDE P H O T O F I L T R E S T U D I O X. Bedre kontrast MED. Introduktion 2. Ud med gråtonerne, A 3. HDRfoto.dk 2014. Ud med gråtonerne, B 4 Bedre kontrast GRATIS GUIDE MED P H O T O F I L T R E S T U D I O X Introduktion 2 Ud med gråtonerne, A 3 Ud med gråtonerne, B 4 Før og efter, gråtoner 5 Før og efter, kontrast 6 Før og efter, saturation

Læs mere

Elements Lektion 4. I denne lektion, skal du først downloade det billede, du skal bruge at arbejde med.

Elements Lektion 4. I denne lektion, skal du først downloade det billede, du skal bruge at arbejde med. Elements Lektion 4 Så er det tid til næste lektion. Denne gang bliver det lidt mere avanceret og jeg går ud fra, at du nu har fået sat dig grundigt ind i de forberedende ting du skal igennem med hvert

Læs mere

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag.

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag. Støjfjerner i lag Denne guide er skrevet i A4-format, så det er lettere at udskrive den. Materialet kommer til at indgå som en del af et nyt og større skriftligt materiale om HDR-fotografering og efterbehandling

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Photoshopkursus - Billedbehandling

Photoshopkursus - Billedbehandling Photoshopkursus - Billedbehandling Software... 2 Skrivebord... 2 Reset skrivebord... 3 Nyt billede med lag... 4 Indlæs billede... 6 Redigeringsværktøjer... 7 Billedstørrelse... 7 Beskæring... 13 Retouchering...

Læs mere

Photofiltre nr. 85 Lave grafikbillede hvor vi bruger plugins side 1

Photofiltre nr. 85 Lave grafikbillede hvor vi bruger plugins side 1 Lave grafikbillede hvor vi bruger plugins side 1 Vi skal nu sammensætte et grafikbillede hvor vi bruger 2 plugins som kan hentes på min hjemmeside www.pensionistedb.dk under Photofiltre. Denne hedder Image

Læs mere

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden.

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Manualen er delvist hentet fra en manual Ølstykke IF har lavet til brug for deres hjemmeside Upload af billede For at kunne

Læs mere

Case. Casens opbygning. Løsning af case. Billedfil

Case. Casens opbygning. Løsning af case. Billedfil Case Mange af de ting, vi gør i Photoshop, er rutinearbejde vi har tit et fastlagt workflow, som vi bruger som udgangspunkt hver gang. Efterhånden som man blive dygtigere, vil man lægge flere trin til,

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Projekt: Irma cover. En all-round food styling opgave tilført lidt vector grafik. Programmer: Photoshop: Illustrator: Camera Raw:

Projekt: Irma cover. En all-round food styling opgave tilført lidt vector grafik. Programmer: Photoshop: Illustrator: Camera Raw: Grafik og billedbehandling Projekt: Irma cover En all-round food styling opgave tilført lidt vector grafik. Programmer: Camera Raw: CamaraRaw Photoshop Illustrator indesign Linsen Skarpheden Udbrændthed

Læs mere

Grafik & Billedbehandling

Grafik & Billedbehandling Grafik & Billedbehandling OPGAVEBESKRIVELSE: 1. Jeg har redigeret følgende billeder i Photoshop, og lavet en 3D plakat i Illustrator. 2. MATERIALE: 1. billede: Maldiverne 2. billede: Sort/hvid 3. billede:

Læs mere

Lektion 7 - Fjernelse af farvestik

Lektion 7 - Fjernelse af farvestik Lektion 7 - En meget irriterende ting - især ved ældre indscannede billeder - er en forkert farve, der ligger som et slør hen over billedet eller dele af dette. På ældre billeder skyldes det, at farverne

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 118 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 118 Side 1 Side 1 I stedet for blot at sende en mail med kun hvid baggrund, kan man pynte mail'en lidt op - f.eks. ved at indsætte en personlig billedcollage med tekst i toppen af mail'en inden man begynder at skrive.

Læs mere

RAW fotografering og billedbehandling

RAW fotografering og billedbehandling RAW fotografering og billedbehandling RAW fotografering I princippet er der ingen forskel i at fotografere i RAW-formatet frem for i jpeg-formatet. Man skal dog naturligvis huske at indstille kameraet

Læs mere

Grafik & billedbehandling

Grafik & billedbehandling Grafik & billedbehandling 41 Grafik & billedbehandling Opgavebeskrivelse En parfumereklame for DKNY Donna Karen New York, til annoncering i magasiner. Målgruppen er kvinder i alderen 18-35 år, der er til

Læs mere

SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE.

SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE. SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE. Grafik & billedbehandling Grafik & billedbehandling Opgaven Adidas har lanceret en farveopdatering af deres støvleklassiker Copa Mundial. Støvlen,

Læs mere

Det er også sjovt at prøve på dine normale billeder for at se hvor meget ekstra tonal dybde, man kan føje til et billede.

Det er også sjovt at prøve på dine normale billeder for at se hvor meget ekstra tonal dybde, man kan føje til et billede. Pseudo-HDR i PSE11 HDR (High Dynamic Range) er processen, hvor man tager tre eller flere næsten identiske eksponeringer af samme motiv: Et korrekt eksponeret billede (et 0-billede), ét overeksponeret og

Læs mere

HDR HIGH DYNAMIC RANGE FOTOGRAFERING

HDR HIGH DYNAMIC RANGE FOTOGRAFERING JOHN NYBERG HDR HIGH DYNAMIC RANGE FOTOGRAFERING HDR HIGH DYNAMIC RANGE FOTOGRAFERING Din guide til HDR-fotografering Lav fantastiske flotte billeder Photomatix 4.1 anvendes i en stor del af hæftet JOHN

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 121 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 121 Side 1 Side 1 Der er masser af redigeringsmuligheder i Photofiltre 7. Også flere end man har brug for som alm. hobbyfotograf. På disse sider vil jeg gennemgå nogle af dem man (jeg) bruger mest. Her er åbnet et

Læs mere

HDR grundlag og inspiration. Søren Langkilde Madsen / www.slm-foto.dk

HDR grundlag og inspiration. Søren Langkilde Madsen / www.slm-foto.dk HDR grundlag og inspiration Søren Langkilde Madsen / www.slm-foto.dk Indhold Baggrund 2 Traditionelle løsninger 3 Traditionelle optageteknikker 4 Raw konvertering 5 Almindelig billedbehandling 7 HDR løsninger

Læs mere

FOTOGRUPPEN: Noget om RAW Side 1

FOTOGRUPPEN: Noget om RAW Side 1 FOTOGRUPPEN: Noget om RAW Side 1 Du har sikkert hørt det igen og igen. Du skal lære at skyde i RAW. Men ved du, hvorfor det er så vigtigt? Og hvad det egentlig betyder for dine billeder? Lad os finde ud

Læs mere

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING. Billedbehandling og samkopieringsopgave for en bryllupsfotograf. Design af mønster til bryllupstakkekort.

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING. Billedbehandling og samkopieringsopgave for en bryllupsfotograf. Design af mønster til bryllupstakkekort. GRAFIK & BILLEDBEHANDLING Billedbehandling og samkopieringsopgave for en bryllupsfotograf. Design af mønster til bryllupstakkekort. OPGAVEBESKRIVELSE En bryllupsfotograf kontaktede mig privat med en sammenkopieringsopgave.

Læs mere

Billedbehandling Pixlr.com Side 1. Opgaver. Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Billedbehandling Pixlr.com Side 1. Opgaver. Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Billedbehandling Pixlr.com Side 1 Opgaver Billedbehandling Pixlr.com Side 2 Indholdsfortegnelse Opgave 1... Åbne/Gemme/Størrelse... Side 3 Opgave 2... Autoniveauer... Side 4 Opgave 3... Manuelle justeringger...

Læs mere

Elements Lektion 3. Tosafoto Adobe Photoshop kursus

Elements Lektion 3. Tosafoto Adobe Photoshop kursus Elements Lektion 3 Elements åbnes og derefter Organizer enten direkte fra velkomst billedet, eller hvis du har vlagt at åbne Elements direkte op i Edit så vælg menuknappen Organizer. Side 1 af 22 Når Organizer

Læs mere

ARBEJDSPORTFOLIO SEPTEMBER 2011.

ARBEJDSPORTFOLIO SEPTEMBER 2011. LISA LALITA SØEBORG MEDIEGRAFIKERUDDANNELSE SVENDEPRØVE 2011 Billedbehandling ARBEJDSPORTFOLIO SEPTEMBER 2011. S I D E 1 Valgte billeder S I D E 2 Om projektet Megan Fox in the big apple Jeg har valgt

Læs mere

Photoshop tips: Få billedet til at fremstå bedre vha. et Soft Light-Layer

Photoshop tips: Få billedet til at fremstå bedre vha. et Soft Light-Layer Photoshop tips: Få billedet til at fremstå bedre vha. et Soft Light-Layer Selv om jeg er tilhænger af, at man skal forsøge at få sit billede så godt som muligt i kameraet ved at bruge en fornuftig eksponering

Læs mere

Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tagge billeder på Facebook i Organizer (nøgleord) Nye fede søgemuligheder i Organizer (nøgleord)...

Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tagge billeder på Facebook i Organizer (nøgleord) Nye fede søgemuligheder i Organizer (nøgleord)... 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Lær at arbejde med raw-filer 5 Nyheder i PE10/Organizer (søg efter alt i et billede) 5 Standard-editoren (fine nyheder) 6 Guided Edit, Create og Share 6 Grundig

Læs mere

Billedbehandling i praksis

Billedbehandling i praksis Billedbehandling i praksis Øvelser til værktøjerne i simpel billedbehandling Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Billedstørrelse, billedformater m.m...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5

Læs mere

IrfanView. Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj. Version: August 2012

IrfanView. Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj. Version: August 2012 IrfanView Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er IrfanView?...4 Få fat i programmet...4 Installer selve programfilen...5 Installer plugins...6

Læs mere

Jpg Alle digitale fotoapparater danner optagede billeder i jpg-formatet, som kendes fra almindelig billedbehandling. Formatet er xxxxx.

Jpg Alle digitale fotoapparater danner optagede billeder i jpg-formatet, som kendes fra almindelig billedbehandling. Formatet er xxxxx. Lidt råt men godt Ib Søgaard, den 19-04-2008 Udviklingen inden for den digitale fotografering har medført en lang række fordele ikke mindst for amatørfotografer. Kameraer og objektiver er nu udstyret med

Læs mere

21-05-2008 Side 1 af 7

21-05-2008 Side 1 af 7 -05-008 Side af 7 Grundlæggende funktioner i billedbehandling. NB! Arbejd på en kopi af dit billede, så du altid har det oprindelige liggende, hvis noget skulle gå galt.. Ændring af billedstørrelse i IrfanView

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 115 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 115 Side 1 Side 1 På disse sider vil jeg vise redigering af et foto sådan som jeg selv arbejder på et foto. Her er et billede af en guldsmed åbnet i Photofiltre som det ser ud helt uredigeret Det første jeg gør er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Style Match (overfør stil/type), ny funktion i PE9 45

Indholdsfortegnelse. Style Match (overfør stil/type), ny funktion i PE9 45 1 Indholdsfortegnelse Køb videobøger på Forlaget Globe 5 Køb videobøger via www.videobog.dk 6 Introduktion... 7 De forskellige dele af PE9 i tre E-bøger 7 Organizer og QuickFix (E-bog 1) 7 Standard-editoren

Læs mere

Grafik & billede Maria Clausen Clausen Svendeportf Hovedforl olio øb 3 Grafik & bill Gr ede afik & bill side 1

Grafik & billede Maria Clausen Clausen Svendeportf Hovedforl olio øb 3 Grafik & bill Gr ede afik & bill side 1 Grafik & billede Maria Clausen Svendeportfolio Hovedforløb 3 Grafik & billede side 1 opgaven OPGAVEN Denne fiktive opgave har jeg valgt at lave fordi jeg gerne vil vise så meget som muligt indenfor billede

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 123 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 123 Side 1 Side 1 Hvis man selv i fotoprogrammet vil lave lidt collager med foto og tekst, og det til sidst skal bruges til at få lavet et 20x30 cm. Foto skal man lige tænke på hvor stort man skal lavet det i pixels.

Læs mere

Grundlæggende korrektioner

Grundlæggende korrektioner Åbn et foto Denne tutor er inspireret af en øvelse, der følger med Corel Photo Paint 11. Teksten er oversat til dansk og tilpasset til Corel Photo Paint 8. Desuden er der tilføjet en del ekstra tips, tricks

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 122 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 122 Side 1 Side 1 Denne opgave/vejledning skal komme til at se sådan ud. Baggrundsbilledet skal være i en størrelse der er 658 x 271 pixel. Bladet er et foto for sig som skal maskes af og baggrunden gøres gennemsigtig.

Læs mere

Klik på den punkterede firkant i værktøjslinien i venstre side. Se efter om der står Rectangle, og at Feather er sat til nul i Tool Optins.

Klik på den punkterede firkant i værktøjslinien i venstre side. Se efter om der står Rectangle, og at Feather er sat til nul i Tool Optins. Udsnit og billedforbedring De fleste fotoer vinder ved at blive beskåret. Det gælder i særdeleshed for portrætter, men også andre billeder bliver bedre af en efterbehandling. Der er grundlæggende to metoder:

Læs mere

pop motivet GRATIS GUIDE P H O T O F I L T R E S T U D I O Lag I multiply MED Introduktion 2 HDRfoto.dk 2014 Dublikér til nyt lag 3 John Nyberg

pop motivet GRATIS GUIDE P H O T O F I L T R E S T U D I O Lag I multiply MED Introduktion 2 HDRfoto.dk 2014 Dublikér til nyt lag 3 John Nyberg Lag I multiply pop motivet GRATIS GUIDE MED P H O T O F I L T R E S T U D I O Introduktion 2 Dublikér til nyt lag 3 HDRfoto.dk 2014 John Nyberg Vælg Multiply 4 Kan du ikke se, at der er sket noget? 5 Fremhæv

Læs mere

1. Værktøjspaletten i Photoshop Elements.

1. Værktøjspaletten i Photoshop Elements. Introduktion til redigering af billeder i Photoshop Elements Kort om brug af billeder til hjemmesiden. Som udgangspunkt må du ALDRIG bruge billeder, som du har fundet på Google. Eneste undtagelse er bogforsider.

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Arbejde med foto og video

Arbejde med foto og video Arbejde med foto og video Leif Smidt november 2015 Side 1 Kamera Fordi den er så lille og let og har en vældig god skærm, er ipaden ganske udmærket til at tage og vise billeder. Billederne kan du tage

Læs mere

GRAFIK & BILLEDE. Programvalg Til opgaven har jeg brugt Photoshop.

GRAFIK & BILLEDE. Programvalg Til opgaven har jeg brugt Photoshop. GRAFIK & BILLEDE Opgaven Jeg vil, ved hjælp af funktionen Refine Edge i Photoshop, fritlægge af en dreng med krøllet hår ind på en ny baggrund og samtidig forsøge at få drengen til blende ind, så det ligner

Læs mere

RAW filer og håndtering af disse. 9.1.2013 Hjørring (Kim Henriksen)

RAW filer og håndtering af disse. 9.1.2013 Hjørring (Kim Henriksen) RAW filer og håndtering af disse 9.1.2013 Hjørring (Kim Henriksen) RAW filer og håndtering af disse RAW filen kan betragtes som det digitale negativ RAW filen indeholder de rå billededata Der findes ingen

Læs mere

Grafik & Billede Billedbehandling

Grafik & Billede Billedbehandling Grafik & Billede Billedbehandling OPGAVEN Jeg ville lave et billede der virkeliggjorde et motiv, som jeg havde på en t-shirt. Opgaven var udelukkende til mig selv og gjorde derfor også at jeg kunne ændre

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Introduktion. Hej og velkommen til "Sådan tager du fantastiske landskabsfotos".

Introduktion. Hej og velkommen til Sådan tager du fantastiske landskabsfotos. Introduktion Hej og velkommen til "Sådan tager du fantastiske landskabsfotos". I denne guide vil jeg vise dig strategien for, hvordan du som begyndende fotograf tager et fantastisk foto af et landskab.

Læs mere

Billedredigering REDEGØRELSE BILLEDE REDIGERINGS OPGAVE HORROR MOVIE POSTER

Billedredigering REDEGØRELSE BILLEDE REDIGERINGS OPGAVE HORROR MOVIE POSTER REDEGØRELSE BILLEDE REDIGERINGS OPGAVE HORROR MOVIE POSTER 1 Plakat cover Plakat Skitse Skitser/Brainstorm Færdigt resultat Jeg startede ud med at lave en Brainstorm, hvor jeg skrev ned hvad jeg kom i

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forlaget TextMaster er på Facebook 5 Forord 6 Indstil din Photoshop (Indstillinger du bør tjekke) Brugerfladen i PhoCS5 19

Indholdsfortegnelse Forlaget TextMaster er på Facebook 5 Forord 6 Indstil din Photoshop (Indstillinger du bør tjekke) Brugerfladen i PhoCS5 19 1 Indholdsfortegnelse Forlaget TextMaster er på Facebook 5 Forord... 6 Indstil din Photoshop (Indstillinger du bør tjekke) 7 Generelle indstillinger for programmet 7 Generelt-panelet i Indstillinger-dialogboksen

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 120 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 120 Side 1 Side 1 De fleste værktøjer i fotoprogrammet Photofiltre 7 er kun aktive når der er åbnet et billede i programmet. Sådan er det også med tryllestaven. Og hvad kan man så bruge tryllestaven til. Den er beregnet

Læs mere

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: April 2008

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: April 2008 - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: April 2008 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er IrfanView?...4 Få fat i programmet...4 Installer selve programfilen...5

Læs mere

Tastevejledning Paint Shop Pro 7

Tastevejledning Paint Shop Pro 7 Paint Shop Pro 7 I denne tastevejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i billedbehandling og medtager således kun en del af programmets faciliteter. Hvilke fremgår af indholdsfortegnelsen nedenunder.

Læs mere

FARVERUM SMART OBJECT NON-DESTRUKTIV KONTRAST

FARVERUM SMART OBJECT NON-DESTRUKTIV KONTRAST PROJEKTET Fiktiv plakat med action tema. VÆRKTØJER BENYTTET I PHOTOSHOP Herunder listet nogle af de vigtigste værktøjer jeg har benyttet mig af, i forbindelse med billedbehandling. Adjustment layer Style

Læs mere

High Dynamic Range D R. Motiver & udstyr. John Nyberg. 2011, november

High Dynamic Range D R. Motiver & udstyr. John Nyberg. 2011, november 2011, november High Dynamic Range D R Motiver & udstyr John Nyberg Denne tekst er kun et lille udtræk af min bog om HDR-fotografering, som du kan købe på www.libris.dk Du må gerne tage kopier fra denne

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Fig. 1. Vi vender tilbage til de enkelte punkter efterhånden som vi får brug for dem. Indledning

Fig. 1. Vi vender tilbage til de enkelte punkter efterhånden som vi får brug for dem. Indledning %LOOHGEHKDQGOLQ PH,UIDQ9LHZ Fig. 1 Indledning IrfanView er et fremragende lille billedbehandlings program, der samtidig kan fungere som billedfremviser. IrfanView er et freeware program, som du kan hente

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story Digital I T C A F E E Foto Computerklubben inviterer dig indenfor i Aktivitetscentrets it-café for at demonstrere og fortælle om gode erfaringer med forskellige smarte programmer, som du kan bruge på computeren.

Læs mere

Billedbehandling Pixlr.com Side 1

Billedbehandling Pixlr.com Side 1 Billedbehandling Pixlr.com Side 1 Billedbehandling Pixlr.com Side 2 Indholdsfortegnelse Det første skærmbillede... Side 3 Navigation... Side 4 Åbne Pixlr Advanced... Side 5 Inde i programmet... Side 6

Læs mere

Billedbehandling med XnView.

Billedbehandling med XnView. Billedbehandling med XnView. 2009 Dag 1: På skrivebordet finder du ikonet for Denne computer højreklik på ikonet og vælg Stifinder på pop-op skiltet. Nu viser Stifinderen de drev der findes på denne computer

Læs mere

Lær at fritlægge billeder i Photoshop

Lær at fritlægge billeder i Photoshop Lær at fritlægge billeder i Photoshop Photoshop byder på uanede muligheder for billedmanipulation. Ved at fritlægge dele af et billede altså fjerne det, man ikke vil have med kan man bruge det fritlagte

Læs mere

GRAFIK & BILLEDE Arrildt + Friis

GRAFIK & BILLEDE Arrildt + Friis GRAFIK & BILLEDE Arrildt + Friis 20 21 22 23 I forbindelse med kompetencen grafisk design har jeg lavet en fiktiv opgave om arkitektvirksomheden Arrildt + Friis. Kunden ønskede nye billeder af et eksisterende

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet.

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet. Greenshot Programmet Greenshot kan bruges til at lave skærmklip, dvs. kopiere hele eller dele af et skærmbillede og bruge det et andet sted. Derudover indeholder Greenshot en billededitor, hvor man kan

Læs mere

Opsætning af enkle bordkort Side 1

Opsætning af enkle bordkort Side 1 Side 1 Til disse bordkort bruges LibreOffice Draw til opsætning, og PhotoFiltre til at udfylde selve bordkortet. Med disse 2 programmer kan man lave nogle flotte bordkort. Start med at åbne den tomme side

Læs mere

Grafisk Tekniker Digitalprint. Klistermærker med skærelinjer

Grafisk Tekniker Digitalprint. Klistermærker med skærelinjer Grafisk Tekniker Digitalprint Klistermærker med skærelinjer Klistermærker - opgave En mindre serie forskellige klistermærker skal tegnes i Illustrator. Der defineres en ny fil for hvert enkelt klistermærke,

Læs mere

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 2. Billeder fra Q-interline

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 2. Billeder fra Q-interline Præsentationsportfolio for Hovedforløb 2 Billeder fra Q-interline Opgaven Billedbehandling Billeder af forskellige produkter skal laves så de får et klinisk udtryk. De skal tilpasses i farver, skygge,

Læs mere

Adobe Elements Lektion 2

Adobe Elements Lektion 2 Adobe Elements Lektion 2 Så er det igen tid til at lege lidt med billeder. Jeg går ud fra, at du nu har fået opsat Elements efter de anvisninger du fik i sidste lektion. Start Elements op Gå ind i Edit

Læs mere

Grafik & Billedebehandling

Grafik & Billedebehandling Grafik & Billedebehandling Amukurs Fritlægning til hjemmeside Amukurs.dk Opgaven: Amukurs.dk skal have baggrundsbilleder på deres kursusside af fagpersoner. Billederne skal fritlægges så de ikke forstyrre

Læs mere

Grafik & billed behand ling. Portfolio for Kasper Rasmussen

Grafik & billed behand ling. Portfolio for Kasper Rasmussen Grafik & billed behand ling Portfolio for Kasper Rasmussen Grafik & billed behand ling Beauty Salon (fiktiv opgave) + illustrationer til DSF årsskrift Opgavebeskrivelse Indehaveren af skønhedssalonen Beauty

Læs mere

Digitalkamera og scanner Ekstra kapitel til hæftet Photoshop CS2 for alle af Palle Bruselius

Digitalkamera og scanner Ekstra kapitel til hæftet Photoshop CS2 for alle af Palle Bruselius Ekstra kapitel til hæftet Photoshop CS2 for alle af Palle Bruselius Forlaget Libris 1 Photoshop CS2 er især rettet imod grafikere og andre professionelle, der har behov for avanceret billedbehandling,

Læs mere

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing Tilføjelse af billeder i fotogalleriet Brug en af følgende metoder til at føje billeder til fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre rude i HP Photo Printing Software og det sted, hvor du kan oprette

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Grafik og. billedbehandling. Helena Schmidt. Mediegrafiker uddannelsen - Svendeprøve

Grafik og. billedbehandling. Helena Schmidt. Mediegrafiker uddannelsen - Svendeprøve Grafik og billedbehandling Mediegrafiker uddannelsen - Svendeprøve Helena Schmidt Dokumentation Opgave beskrivelse: Opgaven er virkelig. Opgaven var at skabe et image omkring en ny energidrik som skulle

Læs mere

The GIMP. The GIMP til windows kan hentes fra siden: http://gimp win.sourceforge.net/stable.html

The GIMP. The GIMP til windows kan hentes fra siden: http://gimp win.sourceforge.net/stable.html The GIMP The GIMP er et gratis grafikprogram som kan hentes på nettet. Alle nye opdateringer af programmet bliver lagt på nettet, så snart de er færdige. Tilbehør (bl.a. særlige funktioner) kan også hentes

Læs mere

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16 Fotografering Med digitalt kamera Lars Olesen This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering This version was published on 2014-07-16 This is your verso page blurb or copyright page blurb. It

Læs mere

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk Forord Fresko er et spændende, nyskabende program til faget Billedkunst men med de mange maleteknikker og effekter er det en kreativ udfordring for alle med lyst til at male. Du kan male akvarel, male

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Elements Lektion 1. Tosafoto Adobe Photoshop kursus.

Elements Lektion 1. Tosafoto Adobe Photoshop kursus. Elements Lektion 1 Adobe Photoshop Elements er lillebror til et af verdens mest avancerede billedbehandlingsprogrammer, og et særdeles godt billedbehandlingsprogram til hobbyfotografen, der vil noget seriøst

Læs mere

FOTOKLUBBEN KRONBORG. Indledning MODUL 003 BILLEDBEHANDLING RAW

FOTOKLUBBEN KRONBORG. Indledning MODUL 003 BILLEDBEHANDLING RAW FOTOKLUBBEN KRONBORG KURSUSAKTIVITETER 2012 25. FEBRUAR 2012 MODUL 003 BILLEDBEHANDLING RAW Medbring: Bærbar PC, Kortlæser, USB-Kabel Kamera Der vil være brug for flere instruktører, så også de, der allerede

Læs mere

GaiaFriis.dk Layout til hjemmeside. Robbert Rysholt - Grafik og Billedbehandling

GaiaFriis.dk Layout til hjemmeside. Robbert Rysholt - Grafik og Billedbehandling GaiaFriis.dk Layout til hjemmeside Robbert Rysholt - Grafik og Billedbehandling Opgaven En hjemmeside Jeg ville lave et layout til en hjemmeside/ online portfolio og jeg ville lave en opgave med et væsentligt

Læs mere

GRAFIK OG BILLEDE. 1 Grafik og Billede

GRAFIK OG BILLEDE. 1 Grafik og Billede GRAFIK OG BILLEDE 1 2 Opgavebeskrivelse I denne fiktive opgave har jeg valgt at lave artworket til forsiden af et playstation spil. Opgaven er inspireret af et rigtigt playstation spil ved navn Heavy Rain.

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 7 Billedbehandling

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 7 Billedbehandling Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 7 Billedbehandling V 3.5.10 V Indhold Hvad er Paint.NET?. 3 Værktøj... 4 A. Åbn et billede..... 5 B. Gem et billede... 5 C. Beskær et billede... 7 D. Ændr

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

Sort hvid metode - copyright Kaj-Erik Bansmann - tpi-danmark.dk, maj 2010

Sort hvid metode - copyright Kaj-Erik Bansmann - tpi-danmark.dk, maj 2010 Sort hvid metode - copyright Kaj-Erik Bansmann - tpi-danmark.dk, maj 2010 Følgende metode for transformering af farvefotos til sort/hvid for udskrift med Adobe Photoshop er udviklet på baggrund af de metoder,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Introduktion... 7 Start Photoshop Elements 11 (Velkomstskærmen) Den nye brugerflade i PE11... 11

Indholdsfortegnelse Introduktion... 7 Start Photoshop Elements 11 (Velkomstskærmen) Den nye brugerflade i PE11... 11 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 7 Indholdet i denne bog... 7 Organizer... 7 Quick Editoren... 7 Guided Edit (trin for trin opskrifter)... 7 Expert Editoren... 8 Camera RAW 7... 8 Start Photoshop

Læs mere

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING GRAFIK & BILLEDBEHANDLING INDHOLD Dokumentation.... 3 Procesbeskrivelse.... 4 Photoshop indstillinger.... 5 Anvendt billedmateriale.... 6 Oversigt layers.... 7 Smart Object & Filter.... 8 Fritlægninger

Læs mere

Grundlæggende Raw konvertering Søren Langkilde Madsen

Grundlæggende Raw konvertering Søren Langkilde Madsen Grundlæggende Raw konvertering Søren Langkilde Madsen Indhold Baggrund 2 Nyttigt at forstå 3 Arbejdsgang 9 Værktøjet 10 Raw konvertering 13 Basis arbejdsgang 13 Andre værktøjer 14 Eksempler 16 Eksempel

Læs mere

supertips til IrfanView

supertips til IrfanView KOMPUTER FOR ALLES LÆSERE HAR TALT: 0 supertips til IrfanView Med det gode, gratis billedbehandlingsprogram IrfanView er det en smal sag at få det bedste ud af dine digitale billeder. Få overblikket, juster

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Grafik og billedebehandling. Beskrivelse af Peter Thøgersen

Grafik og billedebehandling. Beskrivelse af Peter Thøgersen Grafik og billedebehandling Beskrivelse af Peter Thøgersen Branded Badass Badass var en idé der var oppe og vende som et design udkast til et stationary spotvare salg. Idéen er dog aflivet. 1 Resultatet

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Til tekst som primært handler om Hugin anvendes farve Cayenne! Til tekst der omhandler PTGui er den sædvanlige lakrids farve valgt.

Til tekst som primært handler om Hugin anvendes farve Cayenne! Til tekst der omhandler PTGui er den sædvanlige lakrids farve valgt. PTGui eller Hugin? De 2 panoramaprogrammer PTGui og Hugin minder påfaldende meget om hinanden, og det er der en god grund til. Begge programmer bygger på Panorama Tools, som er en samling af små programmer

Læs mere

Odense Video Klub Bent Sehested Side - 1. Start AE og kontroller indstillingerne for PAL:

Odense Video Klub Bent Sehested Side - 1. Start AE og kontroller indstillingerne for PAL: Bent Sehested Side - 1 Billedstabilisering med After Effects 6,5 PRO Hvis man skal bruge filmklip optaget med lang brændvidde og særlig hvis det er med håndholdt kamera, vil optagelserne oftest være urolige

Læs mere

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer.

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Der er ikke mange billeder, der er perfekte fra starten. Du kan gøre billeder bedre ved hjælp af de værktøjer som vises, når du åbner

Læs mere