Slutrapport Projekt Vaskesystem. Hovedrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutrapport Projekt Vaskesystem. Hovedrapport"

Transkript

1 Slutrapport Projekt Vaskesystem Hovedrapport

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING ARBEJDSKRAFTBESPARENDE POTENTIALE ARBEJDSKRAFTBESPARELSE RENGØRINGSPERSONALE ARBEJDSKRAFTBESPARELSE REPARATØR FORUDSÆTNING 4 3 ØVRIGE ØKONOMISKE EFFEKTER KVALITATIVE MÅL KVALITATIV UNDERSØGELSE OG ERFARINGSOPSAMLING BAKTERIETEST ARBEJDSMILJØ 6 5 ANDRE SOCIOØKONOMISKE EFFEKTER TEKNOLOGIENS MODENHED BARRIERER OG FORUDSÆTNINGER FOR UDBREDELSE RISIKOVURDERING FORHOLD PÅ UDGIFTSSIDEN SAMLET KONKLUSION FORANKRING AF PROJEKTETS RESULTATER... 8 Kolofon: Alice Vicky Lind Lauritsen Administrationsafdelingen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune 1. juni 2011 Projektet er finansieret af ABT-fonden 2/8

3 1 Indledning I Projekt Vaskesystem har maskinelt vaskesystem været afprøvet på Aalborg Kommune Hjælpemiddeldepot (herefter HMD) fra maj 2010 januar Projektet har til formål at afprøve en ny teknologi til afvaskning af plejesenge, toiletstole, specielle dynamiske madrasser og øvrige hjælpemidler med henblik på en besparelse af anvendt arbejdstid. I tillæg til arbejdskraftbesparelsen, forventes nogle sideordnede gevinster i form af forbedret kvalitet i indsatsen i forhold til hygiejne (færre bakterier på genstandene), forbedret arbejdsmiljø og højere omsætningshastighed. 2 Arbejdskraftbesparende potentiale I de reviderede forventninger til det arbejdskraftbesparende potentiale er følgende estimeret: 1. Arbejdskraftbesparende i forbindelse med rengøringspersonale: 75 % af den anvendte tid kan spares. Den anvendte tid udgør ved den oprindelige manuelle rengøringsmetode 27 timer pr. uge. 2. Arbejdskraftbesparende i forbindelse med reparatør: 80 % af den anvendte tid kan spares. Der anvendes oprindeligt 10 timer pr uge. Rengøringsmedarbejderen på HMD er ansat 37 timer pr. uge. Heraf anvendes 5 timer pr. uge til rengøring af kontorer. I undersøgelsen af arbejdskraftbesparelsen er der foretaget målinger på 8 hjælpemiddeltyper, som er repræsentative for ca. 75 % af de rengjorte hjælpemidler på HMD. Det vurderes, at der anvendes ca. 5 timer pr. uge til rengøring af hjælpemidler, som de udvalgte hjælpemidler ikke er repræsentative for samt til øvrige rengøringsopgaver forbundet med rengøring af hjælpemidler. Arbejdskraftbesparelsen udregnes derfor for 27 timer pr. uge for 1 rengøringsmedarbejder. Projektets resultater bør læses med det forbehold, at projektet kun er gennemført på ét teststed og yderligere berører en arbejdsproces, der ved projektstart varetages af 1 fast medarbejder samt et vikarkorps på 2 personer. Arbejdsprocessen er organiseret forskelligt på de forskellige kommunale hjælpemiddeldepoter og det er projektets indtryk, at der i mange tilfælde på landets øvrige hjælpemiddeldepoter er ansat flere medarbejdere til rengøring af samme mængde hjælpemidler end tilfældet er på HMD. 2.1 Arbejdskraftbesparelse rengøringspersonale Resultatet af undersøgelsen af arbejdskraftbesparelsen for rengøringsmedarbejdere fremgår af nedenstående tabel. Resultat af tidsregistrering af rengøring Hjælpemiddeltype Tid i gnsn. før Tid i gnsn. efter Difference pr. hjælpemiddel Difference i % pr. hjælpemiddel 1. Badebænke 00:05:02 00:00:56 00:04:06-82% 2. Dynamiske madrasser 00:06:43 00:01:24 00:05:19-79% 3. Komfort kørestole Cirrus 00:15:31 00:03:57 00:11:35-75% 4. Rollator Troja 00:06:10 00:01:23 00:04:47-77% 5. Seng 00:28:21 00:03:29 00:24:52-88% 6. Standard kørestol 00:09:48 00:02:33 00:07:15-74% 7. Toiletstol med hjul M2 00:08:04 00:02:54 00:05:10-64% 8. Toiletforhøjer m. armlæn 00:05:49 00:01:10 00:04:39-80% I alt 00:10:44 00:02:04 00:08:40-81% 3/8

4 Besparelsen for arbejdskraften til rengøring af hjælpemidler er 81 % i gennemsnit på de målte hjælpemidler. Som beskrevet vurderes det, at de målte hjælpemidler er repræsentative for rengøringen af hjælpemidler, der udgør 27 arbejdstimer pr. uge. Konklusionen er derfor, at der på HMD kan spares 81 % af de 27 timers rengøring, som foretages ugentligt. Det vil sige en besparelse på omkring 22 timer ugentligt. Ud fra en norm om 1924 timer pr. årsværk er der frigjort 1135 timer pr. år (0,59 årsværk) ud af de 1404 timer pr. år (27 timer pr. uge, 0,73 årsværk), der før anvendtes på arbejdsopgaven. Det arbejdskraftbesparende potentiale er udregnet udelukkende for den arbejdstid, der anvendes til rengøring af de hjælpemidler, som de målte 8 hjælpemiddeltyper repræsenterer (27 timer pr. uge). Det er derfor muligt, at såfremt potentialet blev målt og udregnet for rengøringen af samtlige hjælpemidler, ville der være tale om en større timebesparelse. I tillæg anvendes der som beskrevet et større antal arbejdstimer til samme arbejdsmængde på andre hjælpemiddeldepoter. Man kan derfor antage, at den timemæssige arbejdskraftbesparelse vil være større her. Det skal bemærkes, at det arbejdskraftbesparende potentiale er udregnet alene for kommuner. Mange sygehuse har vist interesse for projektet og overvejer eller planlægger indførelse af vaskesystem. Medtages sygehuse i potentialet, vil potentialet derfor være endnu større end det angivne. For yderligere beskrivelse af metode, se bilag 1: Effektmålingsprogram og analyse af arbejdskraftbesparende potentiale 2.2 Arbejdskraftbesparelse reparatør Arbejdskraftbesparelsen for reparatører har ikke været mulig at dokumentere i projektperioden (se bilag 1), men er i stedet undersøgt gennem interviews med de involverede medarbejdere. Konklusionen af kvalitativ interviewundersøgelse (se bilag 2) med reparatører er, at der tilsyneladende ikke er tale om den forventede besparelse på 8 timer pr. uge, men at der dog er tale om en besparelse på et mindre antal arbejdstimer, som ikke er muligt at fastsætte nærmere eller dokumentere. For yderligere beskrivelse af metode, se bilag 1: Effektmålingsprogram og analyse af arbejdskraftbesparende potentiale 2.3 Forudsætning Det er en forudsætning for arbejdskraftbesparelsen, at medarbejderne foretager øvrige opgaver, mens maskinerne kører. På HMD udfylder medarbejderne tiden med klargøring af hjælpemidlerne, der skal rengøres i vaskesystemet samt ved rengøring af de hjælpemidler, der ikke kan indgå i vaskesystemet. 3 Øvrige økonomiske effekter Grundet projektperiodens varighed har det ikke været muligt at undersøge vaskesystemets effekt på hjælpemidlernes levetid. Der er dog set ingen tegn på, at indførelse af vaskesystemet forkorter hjælpemidlernes levetid. Lederen af HMD vurderer, at vaskesystemet tværtimod kan medvirke til forlænget levetid for hjælpemidlerne, på grund af at de er renere og tørre, når de sendes videre. Dertil har det vist sig, at visse ting, der tidligere ville være blevet kasseret f.eks. senge med røgskader, nu er mulige at få helt rene ved brug af vaskesystemet. Med indførelse af vaskesystem kasseres derfor færre hjælpemidler. 4 Kvalitative mål 4.1 Kvalitativ undersøgelse og erfaringsopsamling Der er gennemført interviews med medarbejdere samt leder på HMD efter afprøvning af vaskesystemet i ca. 9 måneder. Derudover er der løbende foretaget erfaringsopsamling. 4/8

5 Konklusionen af afprøvning af vaskesystemet er, at det har indfriet og overgået projektets forventninger i forhold til kvalitet og anvendelighed. Leder og medarbejdere på HMD oplever, at hjælpemidlerne er mere rene og det har vist sig, at flere hjælpemiddeltyper end forventet kan rengøres i vaskesystemet. Medarbejderne udtrykker, at hjælpemidlerne ser renere ud, efter rengøring i vaskesystem sammenlignet med den tidligere manuelle rengøringsmetode. Lederen af HMD mener at have opnået en større tryghed i forhold til hjælpemidlernes renhedsniveau. Rengøringsniveauet er i mindre grad personafhængigt og varierende betinget af travlhed. I stedet opnås en mere ensartet rengøring. Lederen vurderer, at det ikke vil være muligt at levere den samme kvalitet uden vaskesystemet. Projektet har vist, at stort set alle hårde hjælpemidler kan rengøres i vaskesystemet, herunder senge, kørestole, rollatorer og alle toilethjælpemidler. En ekstragevinst af stor betydning i forhold til, hvilke hjælpemidler, der kan indgå i vaskesystemet, har været, at også dynamiske madrasser kan rengøres i vaskesystemet ved hjælp af et særligt stativ. Projektets erfaringer med tørresektion er positive. I forhold til kvalitet, anbefaler projektet tilføjelse af tørresektion ved anskaffelse af vaskesystem. Ved anvendelse af vaskesystem er det centralt at tilpasse arbejdsgange relateret til rengøringen af hjælpemidler. Ligeledes er det af meget stor betydning, at man arbejder med at opbygge de bedste rutiner og procedurer for sortering og placering af hjælpemidler på trolleyer, således at man opnår optimal udnyttelse af vaskesystemet i forhold til at maskinerne er mest mulig fyldt og så vidt muligt kører hele tiden, samtidig med at placeringen sikrer, at hjælpemidlerne bliver rene og tørre. Til dette formål har projektet udarbejdet en manual og fotobog, der i dag anvendes på HMD. Derudover skal man være opmærksom på, at der ved indgroet snavs er behov for forbehandling af hjælpemidlerne. Gennem eksperimenter har projektet udarbejdet positivliste over hvilke hjælpemiddeltyper, der kan indgå i vaskesystemet. Se bilag 3 Positivliste Grundet projektperiodens varighed har det ikke været muligt at undersøge vaskesystemets effekt på hjælpemidlernes levetid. Der er dog set ingen tegn på, at indførelse af vaskesystemet forkorter hjælpemidlernes levetid. Lederen af HMD vurderer, at vaskesystemet tværtimod kan medvirke til forlænget levetid for hjælpemidlerne, på grund af at de er renere og tørre, når de sendes videre. I tillæg har det vist sig, at visse ting, der tidligere ville være blevet kasseret f.eks. senge med røgskader, nu er mulige at få helt rene ved brug af vaskesystemet. Projektets erfaringer viser også, at tekniske dele (motor og betjeningsbokse på senge) holder til at blive rengjort i vaskesystemet. Der har ingen tilfælde været af elektroniske dele, der ikke har fungeret efter maskinel rengøring. Der har ingen tilfælde været af overraskelser i forhold til ting, der ikke har kunnet tåle maskinel rengøring. Yderligere har der ingen tegn været på, at hjælpemidler har krævet yderligere reparation efter maskinel rengøring. På HMD kan man ikke gå tilbage til den tidligere manuelle rengøringsmetode. Lederen af HMD fortæller, at man for det første ville være nødsaget til at ilægge flere arbejdstimer. For det andet ville man skulle gå tilbage til et serviceniveau, som man ikke længere kan stille sig tilfreds med, da det ikke er muligt at opnå det samme kvalitetsniveau for renhed ved manuel som ved maskinel rengøring. Se bilag 2: Kvalitativ analyse og erfaringsopsamling 4.2 Bakterietest Med formål om at undersøge, hvorvidt hjælpemidler er renere efter maskinel rengøring end manuel rengøring, er der foretaget undersøgelse af bakterieniveau af firmaet Eurofins Miljø A/S. 5/8

6 Undersøgelsen omfatter to hjælpemiddeltyper, som måles for bakterieniveau før og efter både manuel og maskinel rengøring gennem aftryksprøver og svaberprøver. Svaberprøverne viste sig imidlertid uanvendelige i analysen, da der ikke kunne påvises nævneværdig forurening med svaberprøverne på hjælpemidlerne til den maskinelle rengøring før rengøringen. Derved ses ingen rengøringseffekt, da emnerne blot er tilsvarende rene efter den maskinelle rengøring (Dette er selvfølgelig i sig selv tilfredsstillende). Konklusion for aftryksprøver er: Sammenlignes den manuelle rengøring med den maskinelle rengøring på baggrund af de aftryksprøver, der er taget, opnås en markant bedre og mere homogen rengøring af hjælpemidlerne ved den maskinelle rengøring end ved den manuelle rengøring, hvor det umiddelbart synes lidt tilfældigt om emnerne faktisk bliver renere målt på aftryksplade niveau. Rapporten kan læses i sin fulde længde i bilag 4: Mikrobiologiske tests af hjælpemidler i forbindelse med rengøring 4.3 Arbejdsmiljø Formålet med undersøgelsen af arbejdsmiljø er at undersøge effekten af indførelse af vaskesystem på ergonomisk arbejdsmiljø ved sammenligning med tidligere manuel rengøringsmetode. Undersøgelsen er foretaget af Arbejdsmiljøeksperten. Gennem observationsstudier sammenlignes manuel og maskinel rengøring af hjælpemidler. Undersøgelsen konkluderer: Det samlede indtryk af vaskesystemet er, at det har haft stor positiv effekt på de ergonomiske arbejdsmiljøforhold. Der er sket forbedringer i væsentlig grad på en række afgørende punkter. Det forværrende element vedr. håndtering af trolleyer samt de uændrede forhold vedr. transport og løft bidrager ikke i nogen særlig grad til at ændre ved det faktum, at vaskesystemet betyder en markant lettelse af de ergonomiske arbejdsmiljøforhold for den ansatte. Rapporten er vedlagt som bilag 5 Effektmåling af ergonomisk arbejdsmiljø ved indførelse af maskinelt vaskesystem Det skal bemærkes, at det forværrende element vedr. håndtering af trolleyer ikke længere beskrives som et problem for medarbejderne. 5 Andre socioøkonomiske effekter Projektets resultater indikerer, at hjælpemidlerne bliver renere ved rengøring i vaskesystem end ved manuel rengøring. Vaskesystemet indebærer derfor en øget kvalitet i det kommunale serviceniveau for borgere, der anvender hjælpemidler og plejesenge. Det antages derfor, at disse borgere udsættes for færre bakterier fra hjælpemidlerne og dermed mindre sygdom. 6 Teknologiens modenhed Projektets erfaring er, at vaskesystemet, som er afprøvet i projektet, er modent og klar til implementering. Vaskesystemet er ikke nyudviklet i forbindelse med projektet, men har været anvendt i Tyskland i en årrække. 7 Barrierer og forudsætninger for udbredelse Projektet ser ingen barrierer for udbredelse af vaskesystem til kommunale hjælpemiddeldepoter og sygehuse. Igennem projektperioden har interessen været meget stor fra et stort antal af landets kommuner og sygehuse. Flere af disse er allerede i gang med eller planlægger at anskaffe maskinelt vaskesystem. 6/8

7 For at opnå udbyttet af vaskesystemet er det en forudsætning, at noget af den frigjorte tid kan anvendes til andre opgaver, f.eks. rengøring af øvrige hjælpemidler, da det er projektets erfaring at klargøring og udtagning af hjælpemidler, der rengøres i vaskesystemet ikke alene kan udfylde al tiden, mens maskinerne kører. Gevinstrealiseringen forudsætter også en ændring og tilpasning af arbejdsgange, så vaskesystemets potentiale udnyttes. 8 Risikovurdering Opfølgning på projektets oprindelige risikoanalyse: Projektet har ingen problemer haft relateret til risiciene beskrevet i projektets risikoprofil. Herunder har der ingen problemer været med: Organisatoriske risici (manglende politisk eller ledelsesmæssig opbakning) Tekniske risici: (arbejdsmiljø, betjeningsvanskeligheder, at visse hjælpemidler ikke kunne rengøres i vaskesystem på grund af manglende trolleyer eller stativer) Leverandørrisici: (manglende ekspertise til vedligehold). Dog i forhold til risikoen omhandlende dansk leverandør af vaskemiddel er HMD i gang med etablere aftaler omkring levering fra danske leverandører. Interessent risici: (opbakning fra personalet) Kvalitetsrisici: (manglende kendskab til, hvilke hjælpemidler, der kan indgå i vaskesystemet samt behov for tilpasning af de eksisterende hjælpemidler). Omkostningsrisici: (at der ødelægges hjælpemidler i testperioden) Økonomisk potentiale risici: (at færre hjælpemidler end forventet kan indgå i vaskesystemet). For at få den fulde effekt af vaskesystemet, er det afgørende at vaskesystemet altid fungerer. Man bør derfor sikre sig, at man har en superbruger der varetager det nødvendige vedligehold (rensning af filter, opfyldning af vaskemiddel, afkalkning). Derudover anbefaler projektet, på baggrund af projektets erfaringer hermed, at man ved indførelse af vaskesystem udarbejder fotobog og vejledning for betjening og placering af hjælpemidler, således at opgaven kan varetages af andre ved sygdom, medarbejderskift eller andet. Projektet har vist sig at være meget personfølsomt, i det at løsningen afprøves på et område, hvor kun 1 fuldtidsmedarbejder varetog opgaven. Medarbejderskift på HMD har derfor influeret på projektets gennemførelse. Dette er dog kun en risiko relevant i forhold til projektets gennemførelse og ikke i forhold til indførelse af vaskesystem. På HMD arbejder man nu i et team på 3, der skiftes til at varetage arbejdsopgaven. 9 Forhold på udgiftssiden Projektet har ingen bemærkninger til udgiftssiden. Der henvises til bilag 6 Projektets Økonomiske Balance. 10 Samlet konklusion Sammenholdes konklusionerne fra analysen af arbejdskraftbesparelse med undersøgelsen af bakterieniveau og HMD s erfaringer og vurderinger, er det sandsynligt, at der skulle anvendes langt flere rengøringstimer end der hidtil er anvendt ved manuel rengøring, hvis der skulle opnås det samme renhedsniveau ved manuel rengøring, som ved maskinel rengøring. Samlet kan det konkluderes, at indførelse af vaskesystem indebærer en besparelse på 81 % af den tid, der anvendes på rengøring af de mest gængse typer hjælpemidler. Medarbejdere og ledere oplever et 7/8

8 væsentligt kvalitetsløft, hvilket underbygges af bakterietest, der indikerer, at der opnås et højere renhedsniveau ved anvendelse af maskinelt vaskesystem sammenlignet med manuel rengøringsmetode. Derudover er tilfredsheden med vaskesystemet meget stor hos de involverede medarbejdere, der i meget høj grad foretrækker det maskinelle rengøringssystem, frem for den tidligere manuelle rengøringsmetode, som nu betragtes som forældet, besværlig og utilstrækkelig. I tillæg har indførelse af maskinelt vaskesystem en gunstig virkning på medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø. 11 Forankring af projektets resultater Vaskesystemet er installeret på HMD og fungerer som beskrevet. På HMD kan man ikke gå tilbage til den tidligere manuelle rengøringsmetode. Lederen af HMD fortæller, at man for det første ville være nødsaget til at ilægge flere arbejdstimer. For det andet ville man skulle gå tilbage til et serviceniveau, som man ikke længere kan stille sig tilfreds med, da det ikke er muligt at opnå det samme kvalitetsniveau for renhed ved manuel som ved maskinel rengøring. 8/8

Bilagsmappe. Til Slutrapport Projekt Vaskesystem. Bilag

Bilagsmappe. Til Slutrapport Projekt Vaskesystem. Bilag Bilagsmappe Til Slutrapport Projekt Vaskesystem Bilag 1. Effektmålingsprogram og analyse af arbejdskraftbesparende potentiale 2. Kvalitativ analyse og erfaringsopsamling 3. Positivliste 4. Mikrobiologiske

Læs mere

Rengøring af hjælpemidler. - så er alt i orden!

Rengøring af hjælpemidler. - så er alt i orden! Rengøring af hjælpemidler - så er alt i orden! Spar tid, plads og penge på rengøring af hjælpemidler Lad SSG klare rengøringen af hjælpemidler. Så slipper du for besværet, sparer tid, plads og penge. Vores

Læs mere

Resume af business case for ABT-projekt om forflytning

Resume af business case for ABT-projekt om forflytning Resume af business case for ABT-projekt om forflytning April 2011 Resume af business case for ABT-projekt om forflytning Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.:

Læs mere

DRG Nyt September 2011

DRG Nyt September 2011 I en måned hvor hele Danmark gik til valg og VM i cykling, skete der følgende spændende ting i branchen. I dette nummer Rekordstort VM for paracyklister i Roskilde Søger lokale virksomheder Lad os investere

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Notat Side 1 af 7 Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Formål Ved afslutning af projekter i regi af initiativ 1.1. og 3.3 i Strategi for digital velfærd, skal der udarbejdes

Læs mere

NOTAT. Velfærdsteknologi

NOTAT. Velfærdsteknologi NOTAT Velfærdsteknologi KL har taget initiativ til Center for Velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne. Det fælleskommunale velfærdsteknologiske program har følgende afsæt:

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 1.1. Metode Side 3 2. Velfærdsteknologi Side 4 2.1. Robotstøvsugere Side 4 3. Bedre udnyttelse af ressourcerne Side

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Notat. Evaluering af et projekt

Notat. Evaluering af et projekt Notat Nov. 2011 Evaluering af et projekt Formål Ved afslutning af projekter i regi af Fonden for Velfærdsteknologi, skal der udarbejdes en evalueringsrapport som blandt andet beskriver de i projektet opnåede

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

Brugerundersøgelse af arbejdsmiljøet. - omkring bad og hygiejne

Brugerundersøgelse af arbejdsmiljøet. - omkring bad og hygiejne Brugerundersøgelse af arbejdsmiljøet - omkring bad og hygiejne Erfaringer fra udlandet har vist, at det er muligt at forbedre arbejdsmiljøet omkring bad og hygiejneprocessen for plejemodtageren, væsentligt.

Læs mere

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv.

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. Selvhjulpen med teknologi Sæt borgeren fri! Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. I dette projekt sættes der fokus på at give

Læs mere

Forbedret Livskvalitet

Forbedret Livskvalitet Forbedret Livskvalitet En Gruppe En Dynamik V I er en betydningsfuld producent I EU af medicinsk udstyr. Vores medarbejdere er dedikeret til at skabe de bedste levevilkår for mennesker, der modtager pleje

Læs mere

Model 1a - Centraliseret service- og rengøringsafdeling med valgfrihed

Model 1a - Centraliseret service- og rengøringsafdeling med valgfrihed Model 1a - Centraliseret service- og I denne model udføres alle opgaverne af kommunens egne ansatte medarbejdere efter principperne for "Frit valg" imellem at få udført rengøringsopgaven, som beskrevet

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Aktiv Pleje. Konference om tværsektorielt samarbejde Nyborg Strand 13. december 2011 Souschef Inger-Marie Hansen

Aktiv Pleje. Konference om tværsektorielt samarbejde Nyborg Strand 13. december 2011 Souschef Inger-Marie Hansen Aktiv Pleje Konference om tværsektorielt samarbejde Nyborg Strand 13. december 2011 Souschef Inger-Marie Hansen Befolkning: 51.690 FAABORG-MIDTFYN Faaborg-Midtfyn Kommune Direktionen 9 fagsekretariater,

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Indhold. Indledning Baggrund for og formål med Projekt Loftlifte på plejehjem Baggrund for projektet... 3

Indhold. Indledning Baggrund for og formål med Projekt Loftlifte på plejehjem Baggrund for projektet... 3 1 Indhold Indledning... 3 Baggrund for og formål med Projekt Loftlifte på plejehjem... 3 Baggrund for projektet... 3 Projektets formål... 4 Evalueringens metodiske fundament... 6 Fakta-afsnit... 7 Evalueringens

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Vurdering af AssiStep

Vurdering af AssiStep KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af AssiStep Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet teknologien

Læs mere

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Vejledning til Statusmåling 2017 Denne vejledning er udarbejdet for at lette og kvalificere dataindsamlingen til statusmålingen for udbredelse

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH)

Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH) Evaluering af anvendelse af klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH) 3 elementer i evalueringen: de økonomiske aspekter (ift. sygehussektoren og prak. læger) de kommunale aspekter de patientmæssige

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut)

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) VTV Velfærds Teknologi Vurdering (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) Formål med VTV At sikre en systematisk og kvalificeret vurdering af teknologiers virkning, omkostninger,

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Center for Børnesprog Jubilæumskonference januar 2010 Specialkonsulent Helene Brochmann, EVA Lovgivningen 2004: Sprogstimulering af tosprogede

Læs mere

Norddjurs Kommune, Ansøgningsnr. 408

Norddjurs Kommune, Ansøgningsnr. 408 Norddjurs Kommune, Ansøgningsnr. 408 AnsøgningsID Ansøgningsnr. 408 Hovedansøger Hovedansøger 1 Norddjurs Kommune Hovedansøger 2 - Adresse 1 Torvet 3 Adresse 2 - Postnr. 8500 By Grenaa Fornavn Kenneth

Læs mere

BUSINESS CASE FOR ABT- PROJEKT OM FORFLYTNING

BUSINESS CASE FOR ABT- PROJEKT OM FORFLYTNING Til Servicestyrelsen Dokumenttype Business case Dato Maj 2011 BUSINESS CASE FOR ABT- PROJEKT OM FORFLYTNING BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Skylle-tørretoilet Skovhuset Hillerød Kommune

Skylle-tørretoilet Skovhuset Hillerød Kommune Skylle-tørretoilet Skovhuset Hillerød Kommune Skylle-tørretoiletter Vi har i Hillerød kommune ikke tal (kvantitativ undersøgelse) klar for 2016 dette med hensyn til udbredelse og økonomi. Toiletter med

Læs mere

Business case for ABT-projekt om forflytning

Business case for ABT-projekt om forflytning Business case for ABT-projekt om forflytning April 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

AUTOMATISK BESØGSPLANLÆGNING I HJEMMEPLEJEN - MERE END AT TRYKKE PÅ EN KNAP!

AUTOMATISK BESØGSPLANLÆGNING I HJEMMEPLEJEN - MERE END AT TRYKKE PÅ EN KNAP! AUTOMATISK BESØGSPLANLÆGNING I HJEMMEPLEJEN - MERE END AT TRYKKE PÅ EN KNAP! Product Manager, Hrönn Kold Sigurðardóttir, KMD Healthcare System analyst, Matias Sevel Rasmussen, KMD Healthcare Projektleder,

Læs mere

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen BALLERUP KOMMUNE 2017 Velfærdsteknologivurdering Skærmbesøg i hjemmeplejen Niels Kisku Velfærdsteknologi koordinator Center for Social og Sundhed 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål... 3 2. Hvad

Læs mere

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Kvalitetsstandard for Ydelser leveret af Hjælpemiddelcenter Formervangen Gældende fra 2013 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 )

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) Projekt omkring afprøvning af MOXspecifikationen 1. Formål og baggrund Projekter er et delprojekt under Sager på tværs af it-løsninger og organisatoriske skel, der

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU Implementering og indhentning af gevinster Erfaringer fra DUBU Agenda Hvordan bidrager forandringsledelse til et vellykket projekt? Janni Bormann, Konsulent, KOMBIT DUBU implementering i praksis? Anders

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODEL PROTOTYPE 2017

IMPLEMENTERINGSMODEL PROTOTYPE 2017 IMPLEMENTERINGSMODEL 2017 Implementeringsmodellen tager udgangspunkt i PDSAmetoden. PDSA står for Plan Do Study Act og er en måde at arbejde med løbende forbedringer, kvalitetsudvikling, afprøvning og

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] VENDELAGNER FRA VENDLET OG TURNAID

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] VENDELAGNER FRA VENDLET OG TURNAID EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] VENDELAGNER FRA VENDLET OG TURNAID Enheden for Velfærdsteknologi Socialforvaltningen, Københavns Kommune Bo- og Dagstilbuddet Musvågevej November 2015

Læs mere

VTV for forflytning med en medarbejder

VTV for forflytning med en medarbejder Teknologi Borgerperspektiver Manual til gennemførelse af Velfærds Teknologi Vurdering 1 Denne manual beskriver spørgsmål, som stilles og besvares når der arbejdes velfærds teknologi vurdering (VTV). VTV

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF VENDLET V5S PÅ PLEJECENTER

EFFEKTVURDERING AF VENDLET V5S PÅ PLEJECENTER EFFEKTVURDERING AF VENDLET V5S PÅ PLEJECENTER DIGTERPARKEN, GRENAA, NORDDJURS KOMMUNE. Steen Gottlieb, Cand. San. i Ergoterapi Mail: sg@norddjurs.dk Resume: Effektvurdering af Vendlet V5S henover en periode

Læs mere

Forberedelse Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013

Forberedelse Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013 Forberedelsespakken Version 1, udgivet oktober 2013 www.isikrehænder.dk Forberedelsespakken Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Layout: Herrmann & Fischer Forberedelsespakken vil løbende blive

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud BILAG 1 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud Forslaget indeholder

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Aktiv Pleje. Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen

Aktiv Pleje. Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen Aktiv Pleje Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen FAABORG-MIDTFYN Folketal: ca. 52.000 Antal borgere som modtager hjælp: Sygepleje - 1235 Hjemmeple jen - 1309 Privat leverandør

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune

Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune Baggrund: Det danske samfund er et samfund, hvor befolkningen bliver ældre, samtidig med at der opleves øgede krav om livskvalitet

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Projektets navn Videokonference Lysningen / FAM Sidst opdateret 16.09.12 Projektets formål og indhold Baggrund og afgrænsning Projektet hører overordnet

Læs mere

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud Programchef Kit Roesen, KL Agenda Trivsel og læring digitaliseringsstrategi Hvor bliver ejerskabet af, når vi køber ind for

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Stemmestyret omstilling og informationsbetjening

Stemmestyret omstilling og informationsbetjening Stemmestyret omstilling og informationsbetjening Projekt gennemført i Aarhus Kommune i samarbejde med Fonden for Velfærdsteknologi I perioden 1.2. 2011 31.10. 2012 Aarhus Kommune Borgerservice og Biblioteker

Læs mere

Business case for ABT-projekt om forflytning

Business case for ABT-projekt om forflytning Business case for ABT-projekt om forflytning Maj 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

VELFÆRDSTEKNOLOGI KL MAJ 2017 SLUTMÅLING

VELFÆRDSTEKNOLOGI KL MAJ 2017 SLUTMÅLING VELFÆRDSTEKNOLOGI KL MAJ 2017 SLUTMÅLING DET FÆLLESKOMMUNALE PROGRAM FOR UDBREDELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI 2014-2016 2 Slutmåling 2016 SLUTMÅLING Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-VEJLEDNING F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet 2 Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Formålet med hjælpemidler

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Tunge løft: Få styr på de tunge løft DREJEBOG

Tunge løft: Få styr på de tunge løft DREJEBOG Tunge løft: Få styr på de tunge løft DREJEBOG Formålet er at vise, hvad små bygge- og anlægsvirksomheder med under 10 ansatte kan gøre for at undgå de mange tunge løft, som fører til, at kroppen bliver

Læs mere

Tjekliste Instruktion og oplæring

Tjekliste Instruktion og oplæring Tjekliste Instruktion og oplæring Afdeling : Dato for oplæring: Ansvarlig for oplæring: Dato for opfølgning: Ansvarlig for opfølgning: Ansvar Manuel håndtering Risici ved manuel håndtering, fx palletering-/depalletering,

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsrengøring på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kom godt i gang med standarder Kvalitetsledelse

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Klimamålinger. Anders Jacobsen, HR-Chef

Klimamålinger. Anders Jacobsen, HR-Chef Klimamålinger Om DBC DBC (Dansk BiblioteksCenter a/s) leverer ITinfrastruktur og fælles metadata-grundlag til de danske folke- og skolebiblioteker 2 store medarbejdergrupper: Bibliotekarer og IT-folk I

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Formål: Guiden bruges til at vurdere om en forebyggelsesintervention, som har dokumenteret effekt,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Borgere henvises af Bevillingsenheden og kan samtidigt visiteres til hjemmepleje, genoptræning, daghjem eller andre tilbud.

Borgere henvises af Bevillingsenheden og kan samtidigt visiteres til hjemmepleje, genoptræning, daghjem eller andre tilbud. AKTIV HVER DAG 1. STATUS AKTIV HVER DAG JUNI 2014 Dette er en kort status på Aktiv hver dag. Her beskrives aktuel aktivitet 2013 og langtidseffekten for borgere henvist i 2011. Om Aktiv hver dag Aktiv

Læs mere

Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010. Generelle resultater

Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010. Generelle resultater Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010 Generelle resultater Februar 2011 DATAINDSAMLING & AFRAPPORTERING 2 GENERELT OM METODE OG DATAINDSAMLING Økonomistyrelsens kundetilfredsheds- og effektmåling

Læs mere

LINAK Erfaringer med Offentlige Private Projekter: clean BED samt Intelligente sengekoncepter. www.linak.com

LINAK Erfaringer med Offentlige Private Projekter: clean BED samt Intelligente sengekoncepter. www.linak.com www.linak.com Agenda: Foredragsholder LINAK clean BED projektet Andre Offentlige Private Projekter: Den intelligente plejeseng - 50 senge testet i Sønderborg kommune. Vejesystem integreret i hospitals

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguides

Bilag 1: Spørgeguides Bilag 1: Spørgeguides Indeholder tre spørgeguides til tre forskellige interviews. 1. Spørgeguide til interview med Søren Skydahl (it-ansvarlig). Den 11. april 2011 i Holstebro. Åbne spørgsmål (indledende

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder i daginstitutioner Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både brugere og personale

Læs mere

VelfærdsTeknologiVurdering

VelfærdsTeknologiVurdering VTV VelfærdsTeknologiVurdering Teknologisk Instituts vurderingsparadigme for velfærdsteknologi Indledning Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi har udviklet en model til evaluering

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne hvad nu hvis borgeren er tryg i sit hjem? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk

Læs mere

Notat kommunale effektiviseringseksempler

Notat kommunale effektiviseringseksempler Notat om kommunale effektiviseringseksempler Gode kommunale eksempler på realisering af effektiviseringspotentialer kan fx findes inden for områderne: Afbureaukratisering Digitalisering Anvendt borgernær

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere