DVB-HD T/C/S2. Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DVB-HD T/C/S2. Vejledning"

Transkript

1 DVB-HD T/C/S2 Vejledning

2

3 Indhold 3 Introduktion til modulet og fjernbetjeningen, 4 Find ud af, hvordan du bruger din fjernbetjening med DVB-modulet. Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på skærmen. Vis programoplysninger, 8 Sådan åbner og bruger du programoversigten og informationsvisningen samt får vist dine muligheder i programoversigten og informationsvisningen på skærmen. Timeroptagelse, 10 Sådan programmerer du en optagelse direkte fra programoversigten. Opsætningsmenu, 12 Få mere at vide om menuen OPSÆTNING, herunder hvordan du laver dine egne indstillinger som f.eks. sprog, søger efter ny software og indstiller børnesikring og aldersgrænse. Du kan også finde ud af, hvordan du indstiller og redigerer kanaler og radiostationer samt ændrer din opsætning. Førstegangsopsætning, 16 Find ud af, hvad førstegangsopsætningen omfatter. Tilslutninger, 18 Læs om tilslutning af CA-modulet og isætning af Smart Cards. Sådan gør du, hvis 20 Få svar på hyppigt stillede spørgsmål, f.eks. hvordan du finder nye kanaler eller radiostationer, hvordan du kontrollerer signalstyrken m.m. Ordliste, 22 Se en liste over almindeligt anvendte DVB-termer.

4 4 Introduktion til modulet og fjernbetjeningen Når dit fjernsyn er udstyret med DVBmodulet, kan du modtage digitale programmer via antenne, kabel og satellit afhængigt af det valgte modul. Denne vejledning kan beskrive Fjernbetjening Kilder og funktioner i Beo5 Vælg zone I displaybilledet Zoner kan du vælge, i hvilket område fjernsynet står. Se dine kilder Når du har valgt en zone, vises de audio- og funktioner, der endnu ikke findes i dit produkt. Du får adgang til de nye funktioner, når den nye software er videokilder, der er tilgængelige i denne zone, som knapper på skærmen. Vælg en kilde, og aktiver den ved at trykke på den. tilgængelig. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger. STOP PLAY Aktiver kildens funktioner Når en kilde er aktiveret, vises dennes funktioner som knapper i displayet. Hvis du f.eks. vælger TV, vil du kunne aktivere funktioner som Tekst eller Menu. Fjernbetjeningen giver dig adgang til alle funktionerne i dit DVB-modul. Instruktionerne i denne vejledning er baseret på Beo5 fjernbetjeningen. For Få vist de cifre, som du f.eks. kan vælge en fjernsynskanal med. Tryk igen for at vende tilbage til det foregående displaybillede på Beo5. at lette betjeningen af modulet med BACK en Beo4 fjernbetjening er der indsat Gå tilbage gennem displaybillederne på Beo5. Beo4 specifikke instruktioner i parentes de steder, hvor det er relevant. Se generelle oplysninger om betjening i vejledningen til din fjernbetjening. Få adgang til de knapper, som du bruger til at iscenesætte din Bang & Olufsen oplevelse med, f.eks. knapper til styring af højttalere og standpositioner samt valg af zone. Tryk igen for at vende tilbage til det foregående displaybillede på Beo5. For at bruge de farvede knapper skal du trykke på lydstyrkehjulet ud for en given farve.

5 5 Kilder og funktioner i Beo4 DTV Tænd fjernsynet og aktiver DVB-modulet Knapper til kildevalg Kildeknapperne bruges til at tænde og slukke for 0-9 Vælg kanal- eller stationsnumre eller menuer. dine Bang & Olufsen produkter, andre integrerede Bruges også til at indtaste tal i menuerne audio- eller videosystemer samt Bang & Olufsens lyskontrolsystem. Nogle eksternt tilsluttede TEXT Åbn tekst-tv* 1, hvis det udbydes på den aktuelle produkter skal muligvis tændes via knappen LIST. kanal* 2 Ved at trykke gentagne gange på knappen LIST får du vist de ekstra knapper til funktioner eller MENU Åbn DVB-menuoverlayen som beskrevet på næste kilder i displayet på Beo4. Tryk på GO for at side. Tryk to gange for at åbne fjernsynsmenuen. aktivere de valgte funktioner. TV LIGHT RADIO Du kan også åbne menuoverlayen med den gule DTV DVD CD knap Betjeningsknapper i den stjerneformede knap V MEM RECORD A MEM Skift kanal eller radiostation, eller flyt markøren Pileknapperne, knappen GO og de farvede knapper bruges til almindelig betjening af kilder og menuer op eller ned i menuerne* Flyt markøren til venstre eller højre, eller få vist Betjening med MHEG: * 1 I lande, der understøtter digitalt tekst-tv/mheg, skal du gøre følgende, hvis du er i et linkrum og TEXT 0 MENU tilgængelige funktioner i menuerne. Mens DTV er valgt som kilde, kan du bruge knapperne til at bladre i dine kanal- eller stationsgrupper og bruger Beo4: Tryk på EXIT og umiddelbart efter kanal- eller radiostationslister på 0. * 2 Når skærmen viser meddelelsen "Press 'text' to enter a menu or activate a function", skal du i GO GO Vælg og aktiver en funktion, eller bekræft et menuvalg. Hold knappen nede for at åbne en stedet trykke på EXIT og umiddelbart efter på 0, kanal- eller radiostationsliste, mens du ser fjernsyn hvis du er i et linkrum og bruger Beo4. * 3 I lande, der understøtter digitalt tekst-tv/mheg, kan det være nødvendigt at trykke på EXIT, inden du trykker på og, hvis du bruger Beo4. LIST STOP EXIT STOP via DVB-modulet Gå tilbage gennem menuerne EXIT Luk menuerne eller f.eks. tekst-tv De farvede knapper er genveje til funktioner, der omtales på næste side eller er beskrevet i DVBmenuerne

6 6 Daglig brug I Beo5 kildevisningen for DVB-modulet kan du få adgang til alle modulets hovedfunktioner. Hvis du bruger Beo4, får du adgang til alle DVB-modulets hovedfunktioner via menuoverlayen. Du åbner menuoverlayen ved at trykke på knappen MENU. Menuoverlayen indeholder undermenuer, som du kan få direkte adgang til ved at bruge de farvede knapper eller taltasterne. I et linkrum kan du kun åbne menuoverlayen ved at trykke på den gule knap.* 1 Display eller menuoverlay Beo4 menuoverlayen Tryk for at skifte mellem radio og fjernsyn Tryk for at åbne programoversigten med oplysninger om aktuelle og kommende programmer Tryk for at åbne eller lukke DVB-menuen Tryk for at få vist oplysninger om det program, du er i færd med at se, eller et fremhævet program Tryk for at åbne dine kanal- eller 1 stationsgrupper Tryk for at åbne menuen til valg 2 af undertekstsprog for den aktuelle kanal Tryk for at åbne menuen til valg 3 af lydspor for den aktuelle kanal Tryk for at åbne menuen 4 OPSÆTNING. Menuen OPSÆTNING er beskrevet på side RADIO PROGRAMME GUIDE MENU INFORMATION CHANNEL GROUPS 1 SUBTITLES LANGUAGE 2 AUDIO LANGUAGE 3 SETUP 4 CHANNEL LIST 5 CA 6 MULTIFEED 7 RADIO PROGRAMME GUIDE MENU INFORMATION CHANNEL GROUPS 1 SUBTITLES LANGUAGE 2 AUDIO LANGUAGE 3 SETUP 4 CHANNEL LIST 5 CA 6 MULTIFEED 7 DVB-menuoverlayen i fjernsynstilstand. TV PROGRAMME GUIDE MENU INFORMATION STATION GROUPS 1 SUBTITLES LANGUAGE 2 AUDIO LANGUAGE 3 SETUP 4 STATION LIST 5 CA 6 MULTIFEED 7 TV PROGRAMME GUIDE MENU INFORMATION STATION GROUPS 1 SUBTITLES LANGUAGE 2 AUDIO LANGUAGE 3 SETUP 4 STATION LIST 5 CA 6 MULTIFEED 7 DVB-menuoverlayen i radiotilstand. Tryk for at åbne en kanal- eller radiostationsliste Tryk for at åbne menuen CA Tryk for at åbne menuen MULTIFEED* DTV CA Multifeed Setup Group Groups Group Guide Audio Ch List Radio/TV Subtitles Information Kildevisningen i displayet på Beo5. * 1 BEMÆRK! I lande, der understøtter digitalt tekst-tv/mheg, skal du trykke på EXIT og derefter på den gule knap for at åbne menuoverlayen, hvis du står i et linkrum. For at få adgang til funktionerne uden at åbne menuoverlayen skal du trykke på EXIT og derefter på en af de farvede knapper. For at bruge funktioner, som er relateret til taltaster, skal du først åbne menuoverlayen. * 2 BEMÆRK! MULTIFEED er kun tilgængelig, hvis det understøttes af din programudbyder.

7 7 Kanal- og stationsgrupper Vælg en kanal- eller stationsgruppe.* 3 Nogle programudbydere udsender lister over de udbudte programmer. De har samme udseende og funktion som grupper og kan åbnes og vises på samme måde. > Tryk på eller, mens du ser fjernsyn, for at bladre gennem grupperne. Den sidst aktiverede kanal i gruppen vises. > Eller tryk på Grupper for at åbne en oversigt over kanalgrupperne (Beo4: Tryk på den gule knap og derefter på 1). > Tryk på eller for at bladre gennem grupperne (Beo4: Tryk på eller ). > Tryk på den gule knap for at vise eller skjule den fremhævede gruppe. > Tryk på centerknappen for at åbne den fremhævede gruppe (Beo4: Tryk på GO). Føj en kanal til en gruppe > Vælg en tom gruppe i menuen, eller vælg en eksisterende gruppe. > Tryk på den gule knap for at åbne menuen KOPIÉR TIL. > Vælg en kanal fra listen ved at bruge eller (Beo4: Tryk på eller ). > Tryk på den gule knap for at kopiere den valgte kanal til gruppen. > Fortsæt med at tilføje andre kanaler, eller tryk på GO for at gemme dit valg. Kanal- og radiostationslister Åbn en kanalliste, og vælg en kanal. > Tryk på Liste for at åbne en liste over kanaler i den aktuelle gruppe (Beo4: Hold knappen GO nede). > Tryk på eller for at fremhæve den ønskede kanal i gruppen, eller tryk på en taltast for at åbne den kanal, der er gemt på det valgte nummer i gruppen (Beo4: Tryk på, eller en taltast). > Tryk på eller for at gå til den forrige eller næste side (Beo4: Tryk på eller ). > Tryk på Grupper- eller Grupper+ på Beo5 for at bladre gennem grupperne, herunder hovedlisten.* 4 > Tryk på centerknappen for at åbne den fremhævede kanal (Beo4: Tryk på GO). > Tryk på BACK for at lukke listen (Beo4: Tryk på EXIT). Tryk på den grønne knap for at skifte mellem alfabetisk og numerisk sortering af kanalerne. Fjern eller gendan kanaler Fjern en valgt kanal, som du ikke ønsker at have på kanallisten. > Tryk på eller for at fremhæve den ønskede kanal i gruppen (Beo4: Tryk på eller ). > Tryk på eller for at gå til den forrige eller næste side af kanallisten (Beo4: Tryk på eller ). > Tryk to gange på den gule knap for at fjerne den valgte kanal fra listen. Gendan valgte kanaler, som du har fjernet fra din kanalliste. > Gå til menuen FJERNEDE KANALER. > Tryk på eller for at fremhæve den ønskede kanal (Beo4: Tryk på eller ). > Tryk på eller for at gå til den forrige eller næste side af listen over fjernede kanaler (Beo4: Tryk på eller ). > Tryk på den gule knap for at gendanne den valgte kanal. Kanalen føjes til kanallisten. * 3 I det følgende bruges 'kanaler' som fællesbetegnelse for tv-kanaler og radiostationer. * 4 BEMÆRK! For at åbne en ny gruppeliste med Beo4, skal du først lukke den aktuelle liste og derefter skifte til en anden gruppe og åbne dens liste.

8 8 Vis programoplysninger Hver gang du skifter kanal, vises nogle oplysninger kort på skærmen. Valgt gruppe Kodet program Du kan angive, hvor længe oplysningerne skal forblive på skærmen. Se yderligere oplysninger på side 14. Du kan til enhver tid åbne et skærmbillede med den blå knap for at se programoplysningerne. Kanalnavn og -nummer Programtitel (aktuelt næste) HBO 23 MY GROUP Happy Family (RATING 6) 22:30-23:00 M.A.S.H. (RATING 6) 23:00-23:45 Tidslinje forløbet tid Start- og sluttidspunkt for program Wednesday, August more info record 12:48 Tryk på Oplysninger, når skærmbilledet vises, for at se yderligere oplysninger (Beo4: Tryk på den blå knap* 1 ). Tryk på STOP for at lukke programoplysningerne. Program vises i HD Multikanallyd Undertekster Ekstra audiofunktioner Aldersgrænse* 1 HBO 23 MY GROUP Happy Family (RATING 6) 22:30-23:00 M.A.S.H. (RATING 6) 23:00-23:45 Tema (DRAMA) Since Laura was a little girl she had lived in the little house on the prairie. It was the one place where she felt safe, close to her mother, her father, and her siblings. This episode: Fools Gold Programoplysninger Wednesday, August next info off record 12:48 Når den udvidede visning på skærmen fylder mere end en side, kan du rulle ned i teksten med knappen (Beo4: Tryk på ). Ikonerne øverst på siden giver dig adgang til undertekster og ekstra audiofunktioner. Bemærk: Denne tjeneste tilbydes ikke på alle kanaler. * 1 Aldersgrænse er kun synlig, hvis funktionen understøttes af din programudbyder.

9 9 Vælg undertekster eller audiofunktioner... Ikonerne og angiver, at ekstra audioeller undertekstfunktioner er tilgængelige. Der er ingen menu på skærmen... > Tryk på Undertekster for at åbne menuen Undertekster (Beo4: Tryk på den gule knap og derefter på 2 )* 2, eller tryk på Audio for at åbne menuen Audio (Beo4: Tryk på den gule knap og derefter på 3 ).* 2 Audioindstillingerne kan have tilføjelsen AC3 eller AAC, f.eks. 'English AC3'. Det er en betegnelse for nogle særlige lydsystemer. Med AUDIO VENSTRE og AUDIO HØJRE kan du dirigere lyd fra venstre eller højre kanal til fronthøjttaleren. Elektronisk programoversigt... Du kan åbne en programoversigt, der indeholder oplysninger om de aktuelle og næste programmer på alle tilgængelige kanaler. Du kan også skifte til en anden kanal via programoversigten. > Tryk på Guide for at åbne programoversigten (Beo4: Tryk på den grønne knap).* 1 > Tryk på eller for at gå trinvist gennem kanaler (Beo4: Tryk på eller ). > Tryk på eller for at ændre tidspunkt (Beo4: Tryk på eller ). > Tryk på den blå knap eller centerknappen for at se oplysninger om et bestemt program (Beo4: Tryk på den blå knap eller GO). > Tryk to gange på centerknappen for at vælge et fremhævet program (Beo4: Tryk to gange på GO). > Tryk på den grønne knap for at skifte mellem den aktuelle side og programoversigten for den valgte kanal. > Tryk på BACK for at lukke programoversigten (Beo4: Tryk på EXIT). I programoversigten for en bestemt kanal > Tryk på den blå knap for at se oplysninger om et bestemt program. > Tryk to gange på centerknappen for at vælge et fremhævet program (Beo4: Tryk to gange på GO). > Tryk på BACK for at lukke programoversigten (Beo4: Tryk på EXIT). > Tryk på den grønne knap for at gå tilbage til programoversigten for alle kanaler. I de specifikke programoplysninger > Tryk på centerknappen for at vælge kanalen (Beo4: Tryk på GO). > Tryk på STOP for at gå tilbage til det foregående skærmbillede. > Tryk på BACK for at lukke programoversigten (Beo4: Tryk på EXIT). Hvis du trykker på den gule knap, mens en kanal er fremhævet i programoversigten, åbner du den elektroniske programoversigt for den næste gruppemenu. * 2 BEMÆRK! I lande med digitalt tekst-tv (MHEG) skal du trykke på MENU for at åbne menuoverlayen, hvis du bruger Beo4 og befinder dig i et linkrum.

10 10 Timeroptagelse Når programoversigten vises på skærmen, kan du programmere en optagelse direkte, hvis du har sluttet en optager til dit fjernsyn. Timeroptagelse... > Når programoplysningerne for det program, du ønsker at optage, vises på skærmen, eller programmet er fremhævet, skal du følge instruktionerne på skærmen. > Når optagelsesoplysningerne vises i menuen, har du mulighed for at ændre start- og sluttidspunkt eller dato. > Følg instruktionerne på skærmen for at godkende dine optagelsesindstillinger og lukke menuen. HBO 23 MY GROUP Happy Family (RATING 6) 22:30-23:00 M.A.S.H. (RATING 6) 23:00-23:45 (DRAMA) Since Laura was a little girl she had lived in the little house on the prairie. It was the one place where she felt safe, close to her mother, her father, and her siblings. Wednesday, August TIMER RECORDING START TIME 12:00 STOP TIME 12:30 DATE FRI 29 MAY store 12:48 Kanalnummeret og -navnet i timerindekset på både HDR 2 og HDR 1 er det samme som kanalnummeret fra kanaloversigten. Det er ikke muligt at programmere en timeroptagelse for radiostationer.

11 11

12 12 Opsætningsmenu Menuen OPSÆTNING er en del af DVB-modulets menusystem. Menuen OPSÆTNING indeholder undermenuer, som du kan bruge til at angive dine egne indstillinger, indtaste oplysninger om din aktuelle opsætning og foretage kanalindstilling. Vælg undermenuen ADGANGSKONTROL i menuen OPSÆTNING for at begrænse adgangen til bestemte kanaler og indstille en aldersgrænse. Ikke alle markeder tilbyder både kabel og terrestrisk samtidig. Om kanaler og stationer Du kan gemme digitale fjernsynskanaler og radiostationer. Når du har indstillet kanalerne og stationerne, kan du redigere kanal- og radiostationslisterne. Det vil sige, at du kan reducere den tid, du bruger på at lede efter bestemte kanaler, ved at oprette grupper med dine favoritter. Du kan oprette og navngive op til 10 kanalgrupper og 10 stationsgrupper, som kun indeholder dine favoritkanaler og -stationer. Indhold af menuerne KANALER og STATIONER KANALLISTE eller RADIOSTATIONSLISTE Få vist kanaler eller radiostationer i listen. Se side 7. FJERNEDE KANALER eller FJERNEDE STATIONER Viser fjernede kanaler eller stationer. Se side 7. KANALGRUPPER eller STATIONSGRUPPER Tilføj/fjern kanaler eller radiostationer fra grupper, arranger kanalernes rækkefølge, og navngiv dine grupper. Se side 7. LISTESORTERING Sorter dine kanaler NUMERISK eller efter NETVÆRK. Kun tilgængelig med terrestriske kanaler. INDGANGE Aktiver eller deaktiver en indgang. INDSTILLING terrestrisk > Tryk på Opsætning for at åbne DVB-menuen OPSÆTNING (Beo4: Tryk på GO og derefter på 4). > Tryk på centerknappen for at åbne menuen KANALER/STATIONER (Beo4: Tryk på GO). > Tryk på for at fremhæve INDSTILLING, og tryk derefter på centerknappen (Beo4: Tryk på og derefter på GO). > Vælg TERRESTRISK, og tryk på centerknappen (Beo4: Tryk på GO). > AKTIV ANTENNE er fremhævet. Tryk på eller for angive aktiv antenne. Valgmulighederne er TIL og FRA (Beo4: Tryk på eller ). > Tryk på for at fremhæve SØGEFILTER og derefter på eller for at vælge hvilke kanaler, du vil søge efter. Valgmulighederne er FRI (eksklusive betalingskanaler) og ALLE (Beo4: Tryk på og derefter på eller ). > Tryk på for at fremhæve SØGETILSTAND og derefter på eller for at vælge automatisk eller manuel søgning (Beo4: Tryk på og derefter på eller ). > Tryk på centerknappen for at starte søgningen (Beo4: Tryk på GO). > Tryk på BACK for at lukke menuen (Beo4: Tryk på EXIT). Hvis du har valgt manuel indstilling... > Tryk på for at fremhæve FREKVENS, hvis du har indstillet SØGETILSTAND til MANUEL. Brug taltasterne til at angive en frekvens, og brug eller til at gå tilbage eller frem (Beo4: Tryk på, og brug taltasterne samt eller ). > Tryk på for at fremhæve BÅNDBREDDE og eller for at vælge båndbredde (Beo4: Tryk på og derefter på eller ). > Tryk på centerknappen for at starte søgningen (Beo4: Tryk på GO). > Tryk på BACK for at lukke menuen (Beo4: Tryk på EXIT). BEMÆRK! Afhængigt af den type kabel du bruger, kan nogle indstillinger foretages automatisk. Hvis du vil åbne menuen OPSÆTNING for tvkanaler, skal du først vælge fjernsynstilstand, og hvis du vil åbne menuen OPSÆTNING for radiostationer, skal du vælge radiotilstand.

13 13 INDSTILLING kabel > Tryk på Opsætning for at åbne DVB-menuen OPSÆTNING (Beo4: Tryk på GO og derefter på 4). > Tryk på centerknappen for at åbne menuen KANALER/STATIONER (Beo4: Tryk på GO). > Tryk på for at fremhæve INDSTILLING, og tryk derefter på centerknappen (Beo4: Tryk på og derefter på GO). > Vælg KABEL, og tryk på centerknappen (Beo4: Tryk på GO). > SØGEFILTER fremhæves. Tryk på eller for at vælge, hvilke kanaler du vil søge efter. Valgmulighederne er FRI (eksklusive betalingskanaler) og ALLE (Beo4: Tryk på eller ). > Tryk på for at fremhæve NETVÆRKS-ID, og brug taltasterne, eller til at angive netidentifikationsnummer.* 1 (Beo4: Tryk på, og brug taltasterne, eller ). > Tryk på for at fremhæve SØGETILSTAND og derefter på eller for at vælge automatisk søgning eller netværkssøgning (Beo4: Tryk på og derefter på eller ). > Tryk på centerknappen for at starte søgningen (Beo4: Tryk på GO). > Tryk på BACK for at lukke menuen (Beo4: Tryk på EXIT). Hvis du har valgt netværkssøgning > Tryk på for at fremhæve FREKVENS. Brug taltasterne til at angive en frekvens, og brug eller til at gå tilbage eller frem (Beo4: Tryk på, og brug taltasterne samt eller ). > Tryk på centerknappen for at starte søgningen (Beo4: Tryk på GO). > Når søgningen er fuldført, vises meddelelsen KANALER OG STATIONER GEMT på skærmen. > Tryk på BACK for at lukke menuen (Beo4: Tryk på EXIT). INDSTILLING satellit > Tryk på Opsætning for at åbne DVB-menuen OPSÆTNING (Beo4: Tryk på GO og derefter på 4). > Tryk på centerknappen for at åbne menuen KANALER/STATIONER (Beo4: Tryk på GO). > Tryk på for at fremhæve INDSTILLING, og tryk derefter på centerknappen (Beo4: Tryk på og derefter på GO). > Vælg SATELLIT, og tryk på centerknappen (Beo4: Tryk på GO). > Tryk på eller for at vælge, hvilken satellitposition du vil indstille. Hver satellit kan tildeles en DiSEqC-adresse og aktiveres ved at bruge den grønne og gule knap. Tryk på centerknappen for at acceptere (Beo4: Tryk på eller og derefter på GO). > SØGEFILTER fremhæves. Tryk på eller for at vælge, hvilke kanaler du vil søge efter. Valgmulighederne er FRI (eksklusive betalingskanaler) og ALLE (Beo4: Tryk på eller ). > Tryk på for at fremhæve SØGETILSTAND og derefter på eller for at vælge automatisk eller manuel søgning (Beo4: Tryk på og derefter på eller ). > Tryk på centerknappen for at starte søgningen (Beo4: Tryk på GO). > Tryk på BACK for at lukke menuen (Beo4: Tryk på EXIT). Hvis du har valgt manuel indstilling* 2... > Tryk på for at fremhæve FREKVENS. Brug taltasterne til at angive en frekvens, og brug eller til at gå tilbage eller frem (Beo4: Tryk på, og brug taltasterne samt eller ). > Tryk på for at fremhæve SYMBOLRATE og eller for at angive antallet af symboler, der findes på kanalen (Beo4: Tryk på og derefter på eller ). > Tryk på for at fremhæve POLARITET og eller for at vælge modtagelse af vandret eller lodret polaritet (Beo4: Tryk på og derefter på eller ). > Tryk på for at fremhæve NETVÆRKSSØGNING og eller for at søge efter en frekvens. Valgmulighederne er TIL og FRA (Beo4: Tryk på og derefter på eller ). > Tryk på for at fremhæve SYSTEM og eller for at vælge et system. Valgmulighederne er S og S2 (Beo4: Tryk på og derefter på eller ). > Tryk på centerknappen for at starte søgningen (Beo4: Tryk på GO). > Tryk på BACK for at lukke menuen (Beo4: Tryk på EXIT). SIGNALINFORMATION I menuen SIGNALINFORMATION kan du få vist forskellige oplysninger om det signal, der modtages fra udbyderen. Det kan være nyttigt, hvis du modtager et dårligt signal og ønsker at teste det. * 1 Hvis du ikke kan finde dit NETVÆRKS-ID, kan du vælge 0 for at indstille alle tilgængelige kanaler. Bemærk, at denne løsning kan medføre svag signalstyrke og dermed dårlig kvalitet. BEMÆRK! Hvis du har aktiveret både TERRESTRISK og KABEL i menuen INDGANGE og indstillet AKTIV ANTENNE på TIL, kan du muligvis ikke se kabelkanaler. I dette tilfælde skal du indstille AKTIV ANTENNE på FRA i menuen REDIGER TERRESTRISK. * 2 Når kanaler indstilles manuelt, skal du angive yderligere oplysninger om den valgte tjeneste. Det omfatter FREKVENS, SYMBOLRATE, POLARITET, NETVÆRKSSØGNING og SYSTEM (S eller S2). Kontakt programudbyderen for yderligere oplysninger.

14 14 >> Menuen OPSÆTNING Om menuen ØVRIGE MULIGHEDER... I menuen ØVRIGE MULIGHEDER kan du angive personlige indstillinger for DVB-modulet. Du kan vælge et menusprog, der skal bruges i modulets menuer. Når du vælger dit foretrukne sprog for lydspor og undertekster, anvendes disse, hvis de tilbydes af programudbyderen. De indstillinger, du foretager her, er permanente, indtil du ændrer dem igen. Det modsatte er tilfældet med de ændringer, du foretager med Beo5 eller menuoverlayen, som kun huskes, til du skifter til en anden kanal, eller fjernsynet sættes på standby. Indhold af menuen ØVRIGE MULIGHEDER... SPROG MENU Vælg det foretrukne sprog til menuerne. AUDIO (1. PRIORITET) Vælg det lydspor, du ønsker at bruge, hvis det tilbydes af programudbyderen. AUDIO (2. PRIORITET) Vælg det lydspor, du ønsker at bruge, hvis dit første valg ikke tilbydes af programudbyderen. UNDERTEKSTER (1. PRIORITET) Vælg det undertekstsprog, du ønsker at bruge, hvis det tilbydes af programudbyderen. UNDERTEKSTER (2. PRIORITET) Vælg det undertekstsprog, du ønsker at bruge, hvis dit første valg ikke tilbydes af programudbyderen. UNDERTEKSTTYPE Vælg den underteksttype, du ønsker at bruge, hvis det tilbydes af programudbyderen. Valg af BRUGERDEFINERET åbner en undermenu, hvor du indtaster den tekst-tv-side, hvor underteksterne sendes. LAND Du kan kun vælge et andet land ved at nulstille fjernsynet til standardindstillingerne. Alle dine indstillinger slettes, og du skal lave en førstegangsopsætning. Se side 16. DISPLAYVISNING Vælg, hvor længe informationsvisningen skal blive på skærmen. MULTIKANALLYD Vælg, om modulet automatisk skal vælge multikanallyd. Standardindstillingen fra fabrikken er AUTOMATISK, da mange udbydere ikke sender multikanallyd. Du kan dog stadig skifte til multikanallyd, hvis du ser et program, der sendes med det. Læg mærke til ikonet i informationsvisningen (se side 8). INDSTILLINGER FOR UR TIDSZONE... Indstil den tidszone, du befinder dig i. SOMMERTID... Vælg sommertid eller indstil funktionen til at skifte automatisk. Du kan også deaktivere sommertid. HDMI I denne menu kan du aktivere HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection), så du hurtigere kan skifte kanal. HDCP krypterer signalet fra en kilde for at beskytte indholdet mod kopiering. GENINSTALLER ALLE I denne menu kan du geninstallere alle kanaler. Bemærk, at dette sletter de indstillinger, du har foretaget under KANALLISTE og RADIOSTATIONSLISTE samt GRUPPER. INFORMATION OM MODUL I denne menu kan du se modulets versionsnummer og frigivelsesdato. SOFTWAREOPDATERING Tryk på den grønne knap for at søge efter softwareopdateringer. Hvis der er tilgængelige opdateringer, skal du trykke på den grønne knap igen for at starte opdateringen. Tryk på den røde knap for at annullere opdateringen. Kun tilgængelig, hvis fjernsynet er tilsluttet internettet. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få yderligere oplysninger om softwareopdateringer.

15 15 Om menuerne ADGANGSKONTROL og CA... I menuen ADGANGSKONTROL* 1 kan du låse specifikke kanaler, og du kan indstille en aldersgrænse for de programmer, der skal indtastes en adgangskode til. Når du åbner menuen REDIGER > KANALLISTE/RADIOSTATIONSLISTE kan du låse kanaler (eller låse dem op) på listerne for at forhindre andre i at se eller lytte til kanalerne. Vælg de kanaler, du vil låse. Hvis en kanal f.eks. findes i mere end én gruppe, og du låser den via KANALLISTE eller RADIOSTATIONSLISTE, låses den automatisk på alle lister. Når du vil have adgang til låste kanaler, bliver du bedt om at indtaste din adgangskode. Børnesikring er som standard ikke aktiveret. Du skal først aktivere adgangskoden for at kunne anvende børnesikringsfunktionen. Derefter kan du udvælge bestemte kanaler, som du ønsker at låse. Adgangskodesystemet i DVB-modulet er ikke det samme som pinkodesystemet til fjernsynet, men det er lettere for dig, hvis du vælger at bruge den samme kode til begge systemer. Indhold af menuen ADGANGSKONTROL... BØRNESIKRING... Aktiver adgangskoden. Du kan låse de ønskede kanaler ved at åbne menuerne REDIGER > KANALLISTE/RADIOSTATIONSLISTE og derefter åbne oplysninger om den aktuelle kanal ved at trykke på den blå knap. Når du låser kanalen, kan du også angive det tidsrum, hvor låsefunktionen skal være aktiveret. Hvis du ikke angiver et tidsrum, er kanalen låst permanent. ALDERSGRÆNSE... Indstil en aldersgrænse for fjernsynsprogrammerne. Det betyder, at programmer, der ikke ligger inden for den valgte aldersgrænse, kun kan ses, når adgangskoden indtastes. Funktionen er kun tilgængelig, hvis den understøttes af din programudbyder. Hvis du glemmer adgangskoden Hvis du glemmer adgangskoden, skal du åbne menuen ADGANGSKONTROL og taste 9999 tre gange. Dermed deaktiveres børnesikringen, og du skal genaktivere koden og indtaste en ny personlig kode. Bemærk: Det adgangskodesystem, der beskrives her, er ikke det samme som det pinkodesystem, der følger med dit Smart Card. Du kan finde oplysninger om pinkoden til dit Smart Card i dokumentationen fra din programudbyder. ACCESS CONTROL PARENTAL LOCK ON RATING 7 NEW ACCESS CODE Indhold af menuen CA... CA Brug denne menu for at få adgang til det isatte CA-modul eller -kort. Menuens indhold afhænger af din programudbyder. Du kan også få adgang til CA-modulet eller -kortet via displayet på Beo5 eller menuoverlayen. * 1 Første gang du åbner menuen ADGANGSKONTROL, bliver du bedt om at vælge en ny adgangskode.

16 16 Førstegangsopsætning Når fjernsynet er udstyret med et DVB-modul, og du tænder kilden DTV første gang, bliver du ført gennem førstegangsopsætningen. Nogle menuer vises muligvis ikke, afhængigt af din opsætning. Menusekvens i forbindelse med førstegangsopsætningen: LAND Vælg det land, du bor i, fra listen over tilgængelige lande.* 1 SPROG... Vælg det foretrukne sprog for skærmmenuerne, og vælg første og andet foretrukne sprog for lydspor og undertekster fra listen over tilgængelige sprog. Tryk på centerknappen for at gemme indstillingen (Beo4: Tryk på GO). INDGANGE... Aktiver eller deaktiver en indgang. REDIGER TERRESTRISK... Her kan du vælge antennetype og søgning på terrestriske kanaler. Kun tilgængelig, hvis funktionen er aktiveret under INDGANGE. AKTIV ANTENNE. SØGEFILTER. LISTESORTERING. REDIGER KABELFORB.... Her kan du vælge kabelnetudbyder. Kun tilgængelig, hvis funktionen er aktiveret under INDGANGE. SØGEFILTER. NETVÆRKS-ID... 0 er standard. Alle tilgængelige kanaler vil blive indstillet. SATELLITPOSITIONER... Aktiver eller deaktiver en satellitposition. Kun tilgængelig, hvis funktionen er aktiveret under INDGANGE. REDIGER LNB... Angiv DiSEqC-adresse. INDSTILLER... Her kan du foretage en automatisk søgning ved at trykke på centerknappen (Beo4: Tryk på GO). * 1 Hvis AUSTRALIA vælges, åbnes en undermenu med regioner. Alle de indstillinger, du foretager under førstegangsopsætningen, kan til enhver tid ændres med undtagelse af LAND. Hvis du vil vælge et andet land, skal du først nulstille til standardindstillingerne. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger. Afhængigt af land og programudbyder understøtter den integrerede DVB-modtager HD- og/eller SD-signaler. Kontakt din lokale Bang & Olufsen forhandler for at finde ud af, om den integrerede DVB-modtager understøtter DVB-SD- og DVB- HD-signalerne i dit område. BEMÆRK! I lande, der understøtter digitalt tekst-tv/mheg, skal du slukke for fjernsynet, når førstegangsopsætningen er færdig, og derefter tænde det igen.

17 17

18 18 Tilslutninger Installation af en parabol, en terrestrisk antenne eller kabel-tv er ikke beskrevet i denne vejledning, da vi går ud fra, at arbejdet udføres af en montør. CA-modulet (Conditional Access) er et modul, der kan sættes i fjernsynet. Oplysninger om, hvor modulet skal sættes i, findes i brugervejledningen til fjernsynet. Modulet fungerer som kortlæser til dit Smart Card, der afkoder de kodede signaler, som programudbyderen udsender. DVB-modulet er udstyret med CONAX CA-software. Du kan sætte et CONAX Smart Card i den indbyggede Smart Card-læser.* 1 Parring med CA-modulet understøttes ikke. LNB og antenne Illustrationen til højre viser, hvordan du slutter en SAT-antenne eller den terrestriske antenne til fjernsynet. Det er kun ukodede (dvs. gratis) digitale kanaler, der kan modtages uden Smart Cards eller CA-moduler. Terrestrial / Cable Analogue Terrestrial / Cable DVB-T/C Satellite DVB-S ANT Slut LNB og den terrestriske antenne til de ledige antennestik på fjernsynet. * 1 BEMÆRK! I Norge er det nødvendigt at have både et CA-modul og et Smart Card.

19 19 Om Smart Card... Kontakt programudbyderen, hvis du ønsker at se kodede kanaler. Programudbyderen registrerer dig som autoriseret seer, hvilket normalt forudsætter betaling. Du får derefter et Smart Card. Bemærk, at Smart Card'et kun er gyldigt til én programudbyder og derfor kun fungerer sammen med bestemte kanaler. CA-modul Smart Card Smart Card og CA-moduler kan også give adgang til særlige menuer, der ikke beskrives i denne vejledning. Hvis det er tilfældet, skal du følge anvisningerne fra programudbyderen. Hvis du vil have adgang til et kodet program, skal du have et gyldigt Smart Card. Få mere at vide om korrekt isætning af CA-modulet og Smart Card et i vejledningen, der fulgte med dit fjernsyn. Sæt forsigtigt Smart Card'et i CA-modulet. Du kan sætte et CONAX Smart Card i den indbyggede Smart Card-læser. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få oplysninger om kompatible CA-moduler. BEMÆRK! Smart Cards eller CA-moduler distribueres fra din programudbyder. Kortet skal blive siddende i CA-modulet, medmindre programudbyderen beder dig om at fjerne det. Dette er vigtigt, såfremt programudbyderen ønsker at sende nye oplysninger til Smart Card'et.

20 20 Sådan gør du, hvis... I tabellen til højre beskrives nogle af de problemer, der kan opstå med DVB-modulet, og hvad du kan gøre for at løse dem. Du kan finde yderligere oplysninger samt spørgsmål og svar om dit produkt på Bang & Olufsens website Hvis Så... du har hørt om en ny kanal og kontroller, om kanalen allerede findes på kanallisten. Hvis det gerne vil finde den. ikke er tilfældet, så søg efter oplysninger fra programudbyderen, og foretag en kanalsøgning. Åbn DVB-menuen OPSÆTNING > KANALER > INDSTILLING. Bemærk, at når du finder nye kanaler, placeres de under den pågældende programudbyder. skærmen er sort, når du vælger a) har programudbyderen sandsynligvis flyttet kanalen. Se et kanalnummer. oplysningerne fra programudbyderen, og foretag en manuel søgning efter en bestemt kanal, hvis du har oplysninger om f.eks. en ny frekvens. Du kan også vælge at udføre en automatisk kanalsøgning. Åbn DVB-menuen OPSÆTNING > KANALER > INDSTILLING. Bemærk, at når du finder nye kanaler, placeres de under den pågældende programudbyder. b) er dit abonnement højst sandsynligt udløbet (hvis der vises en fejlmeddelelse). Kontroller, at dit Smart Card fortsat er gyldigt og opdateret. der står KANAL IKKE FUNDET i informationsvisningen, når du vælger et kanalnummer. har du muligvis valgt en kanal, der ikke sender hele døgnet. Når der ikke sendes, står der KANAL IKKE FUNDET i informationsvisningen. du vil bruge DTV som kilde i en timerindstillet afspilning. følg den procedure, der er beskrevet i vejledningen til fjernsynet. Vælg DTV eller DTV-RADIO som kilde til en timerindstillet afspilning. du har glemt din kode til børnesikringen. åbn menuen OPSÆTNING > ADGANGSKONTROL, og indtast 9999 tre gange (se yderligere oplysninger på side 15). du vil begrænse adgangen til bestemte kanaler (ADGANGSKONTROL). åbn DVB-menuen OPSÆTNING > ADGANGSKONTROL. Angiv adgangskoden. Du kan vælge de kanaler, der skal være låst, i kanallisterne (se yderligere oplysning på side 15). der ikke er noget signal, billedet er dårligt, eller flere kanaler mangler. kontroller signalstyrken og -kvaliteten i DVB-menuen OPSÆTNING > SIGNALINFORMATION. Hvis signalstyrken og -kvaliteten er for dårlig, dvs. en bitfejlfrekvens under E-6, skal du kontrollere installationen eller kontakte montøren.

21 21 Hvis Så... der findes kanaler med betegnelsen SID efterfulgt af et tal på din kanalliste. har du muligvis fundet skjulte kanaler (hvis du har udført en manuel søgning). Disse kanaler kan genkendes på et service-idnummer i kanallisten (SID XX). Kanalerne anvendes af visse udbydere til at sende f.eks. en fodboldkamp på forskellige kanaler med hver sin kameravinkel. Kanalerne sender de samme programmer på samme tid. der ikke er noget billede, når du skifter til DTV, eller systemet låser sig fast på en enkelt kanal. sæt fjernsynet på standby, og vent til standbyindikatoren bliver rød. Tænd derefter fjernsynet igen. Hvis problemet opstår igen, skal du afbryde strømmen til systemet og kontrollere forbindelserne. Slut derefter strømmen til igen. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler. lyden mangler, når du ser et program. er det måske, fordi modulet er konfigureret til automatisk modtagelse af multikanallyd. Hvis programmet sendes uden multikanallyd, kommer der ingen lyd fra højttalerne. Åbn DVB-menuen OPSÆTNING > ØVRIGE MULIGHEDER > MULTIKANALLYD. Skift indstillingen fra AUTOMATISK til MANUEL. Du kan dog stadig skifte til multikanallyd, hvis du ser et program, der sendes med det. der vises grupper, du ikke har oprettet, i gruppelisten. kan det skyldes, at nogle programudbydere udsender særlige 'programudbyderlister', der vises som grupper i DVB-modulet. Hvis du ikke benytter dig af disse grupper, kan du skjule dem via menuerne til redigering af grupper. Tryk på Grupper for at åbne KANALGRUPPER/STATIONSGRUPPER, og vælg SKJUL (Beo4: Åbn menuoverlayen, og vælg 1). Se yderligere oplysninger på side 7 og 12. alle dine kanaler er forsvundet. prøv at geninstallere dine kanaler. Se side Dette sletter alle de indstillinger, du har foretaget under KANALLISTE, RADIOSTATIONSLISTE samt GRUPPER.

22 22 Ordliste Term Forklaring CA (Conditional Access) Et system, der begrænser adgangen til en bestemt tjeneste til autoriserede brugere (f.eks. abonnenter på en bestemt digital programpakke eller købere af separate betalingsprogrammer) ved hjælp af kryptering og autoriseret dekodning. CA-modul (Conditional Access Module) Dekrypterings- og dekodningsmodul, der fungerer som kortlæser for Smart Card. DiSEqC-omskifter Med DiSEqC-omskifteren kan brugeren vælge ét LNB-signal blandt flere og kontrollere op til 16 LNB er i alt. DVB (Digital Video Broadcasting) Sendestandard for både digital radio og fjernsyn. DVB-S (Digital Video Broadcasting Satellite) DVB-C (Digital Video Broadcasting Cable) DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial) Digital Video Broadcasting: Et samlet sæt europæiske standarder for transmission og modtagelse af digitale tv-signaler. Selvom standarderne er europæiske, er de blevet indført i mange lande over hele verden. Der er mange standarder i DVB-familien, herunder specifikationer for transmission og modtagelse af signal via satellit (DVB-S), kabel (DVB-C) og almindelig antenne (DVB-T). Frekvens Fysisk kvantitet, som angiver antallet af svingninger i sekundet målt i hertz (Hz). HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) HDCP krypterer signalet fra en kilde for at beskytte indholdet mod kopiering. Skift kanal hurtigere ved at aktivere HDCP. Programudbyderen bestemmer, om et program skal være krypteret. Hvis en projektor skal tilsluttes, skal den understøtte HDCP-krypteret indhold. LNB (Low Noise Block downconverter) Konverterer mikrobølgesignalerne fra satellitterne til et signal, der er forståeligt for parabolmodtageren. Børnesikring Gør det muligt for brugeren at angive en adgangskode, der styrer adgangen til programmer ud fra kanal, aldersgrænse (på baggrund af systemet til vurdering af aldersgrænser for spillefilm) eller indhold. Polaritet For bedre at kunne anvende de tilgængelige frekvensbånd sender satellitterne på hinanden følgende programmer med modsat polaritet (vandret og lodret). Den universelle LNB understøtter modtagelse af både vandret og lodret polaritet. Programoversigt eller EPG (Electronic Program Guide) Denne interaktive funktion giver brugeren mulighed for at få adgang til og bladre gennem komplette programlister over de aktuelle og næste programmer i fjernsynet. Programudbyder Virksomhed, der leverer audio- eller videoprogrammer. Aldersgrænse Giver brugeren mulighed for at indstille en aldersgrænse for fjernsynsprogrammet. Det betyder, at programmer, der ikke ligger inden for den valgte aldersgrænse, kun kan ses, når adgangskoden indtastes. Funktionen er kun tilgængelig, hvis den understøttes af programudbyderen.

23 23 Term Forklaring Smart Card Et udtageligt plastikkort i kreditkortstørrelse, som udstedes af programudbyderen. Kortet er nødvendigt for at modtage kodede kanaler. SYMBOLRATE Den hastighed, som senderen sender oplysninger ved. SYMBOLRATE angiver, hvor mange symboler pr. sekund der overføres på kanalen. Tema Man kan se temaet for et program i de udvidede programoplysninger, hvis denne funktion understøttes af programudbyderen. NETVÆRKS-ID Netværks-id'et bruges af programudbyderen til at gruppere kanalerne. Kontakt programudbyderen for yderligere oplysninger. NETVÆRKSSØGNING NETVÆRKSSØGNING anvendes til at definere, om der skal søges på de valgte værdier eller alle tilgængelige værdier på en frekvens.

24 24 Til orientering... Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og sætter produktet op. Du kan finde yderligere oplysninger samt relevante spørgsmål og svar om dit produkt på Kontakt altid først din Bang & Olufsen forhandler, hvis du har et servicespørgsmål. Find den nærmeste forhandler, eller kontakt Bang & Olufsens kundeservice via vores website... eller skriv til: Bang & Olufsen a/s BeoCare Peter Bangs Vej Struer

25 Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) Miljøbeskyttelse Elektrisk og elektronisk udstyr, dele og batterier, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, og alt elektrisk og elektronisk udstyr, alle dele samt alle batterier skal indsamles og bortskaffes separat. Når elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier bortskaffes ved hjælp af de indsamlingssystemer, der anvendes i dit land, beskyttes miljøet og andre menneskers helbred. Desuden bidrages der til en betryggende og rationel anvendelse af naturlige ressourcer. Indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og affald forhindrer mulig forurening af naturen med farlige stoffer, som kan være indeholdt i elektriske og elektroniske produkter og udstyr. Din Bang & Olufsen forhandler kan rådgive dig om den korrekte bortskaffelsesmetode. I tilfælde af, at et produkt er for lille til at vise dette symbol, er det i stedet vist i vejledningen, på garantibeviset eller på emballagen. Dette produkt overholder bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF. Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel. 0910

Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på skærmen. Førstegangsopsætning, 15 Find ud af, hvad førstegangsopsætningen omfatter.

Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på skærmen. Førstegangsopsætning, 15 Find ud af, hvad førstegangsopsætningen omfatter. DVB HD Vejledning Indhold 3 Introduktion til modulet og fjernbetjeningen, 4 Find ud af, hvordan du bruger din fjernbetjening med DVB-modulet. Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på skærmen.

Læs mere

Daglig brug, 6 Sådan åbnes og bruges menuerne på skærmen. Tilslutninger, 18 Sådan isættes CA-modulet og Smart Cards.

Daglig brug, 6 Sådan åbnes og bruges menuerne på skærmen. Tilslutninger, 18 Sådan isættes CA-modulet og Smart Cards. DVB-HD Vejledning Indhold Introduktion til modulet og fjernbetjeningen, 3 Find ud af, hvordan du bruger din fjernbetjening med DVB-modulet. Daglig brug, 6 Sådan åbnes og bruges menuerne på skærmen. Se

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Indhold 3. Timer-optagelse, 8 Sådan programmerer du en optagelse direkte fra Program Guide.

Indhold 3. Timer-optagelse, 8 Sådan programmerer du en optagelse direkte fra Program Guide. DVB T/S Vejledning Indhold 3 Daglig brug, 4 Find ud af, hvordan du bruger Beo4 fjernbetjeningen sammen med DVB T/S enheden. Find ud af, hvordan du henter menuer frem på skærmen og bruger dem. Få vist

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Digital Satellite Module. Vejledning

Digital Satellite Module. Vejledning Digital Satellite Module Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. Til det norske marked! Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det

Læs mere

Digital Satellite Module. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

Digital Satellite Module. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO Digital Satellite Module Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. Til det norske marked! Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning Vejledningen og håndbogen Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om den mere avancerede betjening

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51 HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 BEOPLAY V1 BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden yderligere oplysninger om funktioner fra vejledningen Kom godt i gang.

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE BeoSound 4 Tillæg Menusystem Dette tillæg indeholder rettelser til din BeoSound 4 vejledning. På grund af ny software har dit musiksystem fået nye funktioner. Menusystemet er blevet ændret i forhold til

Læs mere

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 BEOPLAY V1 BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden yderligere oplysninger om nogle funktioner fra vejledningen Kom godt i

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6.

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Beo6 Vejledning Indhold Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Brug Beo6, 5 Sådan bruges knapperne i displayet på Beo6 og de fysiske knapper. Betjen produkter, som

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

BeoVision 10-32. Vejledning

BeoVision 10-32. Vejledning BeoVision 10-32 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

BeoRemote One. BeoRemote One BT

BeoRemote One. BeoRemote One BT BT Kære kunde Denne vejledning indeholder yderligere oplysninger om og beskriver dens funktioner i detaljer. Du kan bl.a. finde oplysninger om indstillinger. Vejledningen opdateres regelmæssigt, så den

Læs mere

Viasat Kortlæser specifikationer

Viasat Kortlæser specifikationer Viasat Kortlæser specifikationer Godkendte tv For at kunne benytte en kortlæser til Viasat kræver det at dit tv er Viasat godkendt. Man kan på viasat.dk se en liste over godkendte tv og modeller. Viasat

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u6dk

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u6dk OneRemote INT Converter Type 30012669 Brugervejledning OneRemote DVB-C III Kabel-TV Modtager B&O styret 30012669u6dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille fra monteret USB-enhed Tast

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

BeoVision MX 4200. Vejledning

BeoVision MX 4200. Vejledning BeoVision MX 4200 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning

BeoCenter 1. Vejledning BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

BeoVision Avant DVD. Vejledning

BeoVision Avant DVD. Vejledning BeoVision Avant DVD Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk OneRemote INT Converter Type 30012669 Brugervejledning OneRemote DVB-C III Kabel-TV Modtager B&O styret 30012669u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille fra monteret USB-enhed Tast

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

BeoVision 8-40. Vejledning

BeoVision 8-40. Vejledning BeoVision 8-40 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

COOD-E Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen

COOD-E Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen COOD-E Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 2 Tilslutning - COOD-E Tilslut din COOD-E Sæt modtageren i nærheden af dit tv og forbind

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Your No.1 Entertainer

Your No.1 Entertainer Disney Your No.1 Entertainer Betjeningsvejledning Indhold Brugersikkerhed................... 2 Velkommen til digitalt parabol-tv!..... 3 Opdateringer til parabolmodtageren.... 3 Fjernbetjeningen...................

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoSound 5 Encore. Vejledning

BeoSound 5 Encore. Vejledning BeoSound 5 Encore Vejledning Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a.

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6.

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Beo6 Vejledning Indhold Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Brug Beo6, 5 Sådan bruges knapperne i displayet på Beo6 og de fysiske knapper. Betjen produkter, som

Læs mere