FONDSBØRSMEDDELELSE NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004"

Transkript

1 FONDSBØRSMEDDELELSE NR maj 2004 TORM Delårsrapport 1. kvartal 2004 Forventning om 2004 resultat før skat på egne aktiviteter på minimum DKK mio. Resultatet af egne aktiviteter udgjorde DKK 249 mio., hvilket var bedre end forventet og yderst tilfredsstillende. Resultat efter skat for første kvartal 2004 var DKK mio. inklusiv værdiregulering af NORDEN aktierne på DKK 847 mio. Værdireguleringen på NORDEN aktierne er fra udgangen af 1. kvartal 2004 til 18. maj 2004 faldet til DKK 506 mio. Resultat før afskrivninger var DKK 317 mio. for første kvartal 2004 mod DKK 139 mio. i første kvartal Resultat før finansielle poster var DKK 267 mio. for første kvartal 2004 (DKK 95 mio.). Pengestrøm fra driften var DKK 308 mio. i første kvartal 2004 (DKK 87 mio.). Afkast på investeret kapital var 31,9% p.a., og egenkapitalforrentningen var 145,6% p.a. i første kvartal Egenkapitalen udgjorde DKK mio. pr. 31. marts Fragtraterne i Tankdivisionen har for første kvartal 2004 og starten af andet kvartal 2004 været højere end udtrykt i forventningerne for samme periode i Årsrapporten for I Tørlastdivisionen har fragtraterne været i overensstemmelse med forventningerne i første kvartal 2004, men under forventningerne i starten af andet kvartal. Forventningerne til resultatet før skat for 2004 er minimum DKK mio. før en værdiregulering relateret til aktierne i Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Delårsrapporten for 1. kvartal 2004 gennemgås på en telekonference, mandag den 24. maj 2004, kl dansk tid. Telekonferencen vil ligeledes blive udsendt via Internettet ( For at deltage ring venligst 10 minutter før konferencen begynder på tlf.: (fra Europa) eller (fra USA). A/S Dampskibsselskabet TORM Kontaktpersoner: Klaus Kjærulff, adm. direktør (tlf.: ) Klaus Nyborg, CFO (tlf.: ) A/S Dampskibsselskabet TORM, delårsrapport første kvartal maj 2004 Side 1 af 15

2 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN DKK mio. RESULTATOPGØRELSE Ændring dk 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal Hele året Nettoomsætning % Timecharterækvivalent indtjening % Dækningsbidrag % 647 Resultat før afskrivninger % 572 Resultat før finansielle poster % 395 Nettogevinst/tab fra andre kapitalandele og værdipapirer % 682 Øvrige finansielle poster % -25 Resultat før skat % Periodens resultat % BALANCE (ULTIMO) Aktiver i alt % Egenkapital % Gæld % Investeret kapital % Netto rentebærende gæld % PENGESTRØM Fra driftsaktiviteter % 494 Fra investeringsaktiviteter % deraf investering i materielle anlægsaktiver % Fra finansieringsaktiviteter % 471 Nettopengestrøm % -43 NØGLETAL Bruttomarginal (dækningsbidrag) 54,6% 30,5% 33,6% Resultat før afskrivninger/nettoomsætning 52,0% 27,7% 29,7% Resultat før finansielle poster/nettoomsætning 43,8% 18,9% 20,5% Egenkapitalforrentning (p.a.) 145,6% 24,5% 51,4% Afkast på investeret kapital (p.a.) 31,9% 13,2% 13,1% Egenkapitalens andel af aktiver i alt 57,1% 40,3% 50,3% Aktiekurs, ultimo (DKK) 356,4 65,8 442% 180,5 Antal aktier, ultimo (mio.) 18,2 18,2 0% 18,2 Resultat pr. aktie (EPS) (DKK) 63,2 5,8 984% 60,7 Valutakurs DKK/USD, ultimo 6,09 6,82-11% 5,96 Valutakurs DKK/USD, gennemsnit 5,96 6,92-14% 6,59 A/S Dampskibsselskabet TORM, delårsrapport første kvartal maj 2004 Side 2 af 15

3 RESULTAT FOR FØRSTE KVARTAL 2004 Resultatet af egne aktiviteter var DKK 249 mio. Resultatet efter skat for første kvartal 2004 var DKK mio. inklusiv en urealiseret gevinst på investeringen i NORDEN på DKK 847 mio. Dækningsbidraget for første kvartal 2004 var DKK 333 mio. (mod DKK 153 mio. for første kvartal 2003). Stigningen skyldes primært nettoeffekten af højere fragtrater i Tankdivisionen, stærkt stigende fragtrater i tørlastsegmentet, en stigning i antallet af disponible indtjeningsdage for både Tank- og Tørlastdivisionen som følge af levering af skibe modvirket af en 14% lavere USD/DKK-kurs sammenlignet med første kvartal Resultatet før afskrivninger var DKK 317 mio. (DKK 139 mio.). Afskrivningerne udgjorde DKK 50 mio. (DKK 44 mio.). Stigningen i afskrivningerne er en følge af forøgelsen af Selskabets flåde gennem levering af tre nye produkttankskibe og to brugte tørlastskibe i perioden april 2003 marts 2004 modvirket af den lavere USD/DKK-kurs. Finansielle poster udgjorde netto en indtægt på DKK 829 mio. (DKK 6 mio.). Dette inkluderer nettogevinster på værdipapirer primært NORDEN aktierne på DKK 851 mio., nettorenteudgifter på DKK 16 mio. samt andre finansielle poster på minus DKK 6 mio. Resultatet før skat var DKK mio. (DKK 101 mio.). Resultatet efter skat var DKK mio. (DKK 101 mio.). Tankdivisionens resultat efter skat var DKK 125 mio., mens Tørlastdivisionen udviste et resultat på DKK 121 mio. Øvrige aktiviteter (primært Ikke-fordelte finansielle poster) viste et resultat efter skat på DKK 850 mio. Pengestrømme fra driftsaktiviteter var positive med DKK 308 mio. i første kvartal 2004, hvilket primært bestod af likvid driftsindtjening. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter var negative med DKK 311 mio., hvilket udgøres af investeringer i materielle anlægsaktiver, primært skibe. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter var DKK 154 mio. i første kvartal Dette beløb består hovedsagelig af lånoptagelse i forbindelse med leveringen af nybygninger og brugte skibe på DKK 425 mio., med fradrag for af- og tilbagebetalinger på prioritets- og leasinggæld på DKK 250 mio. Den totale likviditetseffekt fra første kvartal 2004 var således DKK 151 mio. Selskabets likvider inklusiv obligationsbeholdningen udgjorde DKK 630 mio. mod DKK 479 mio. ved udgangen af De samlede aktiver steg i kvartalet fra DKK mio. til DKK mio. primært som følge af en stigning i anlægsaktiverne i perioden fra DKK mio. til DKK mio. Dette var positivt påvirket primært af effekten af leveringen af TORM Estrid i januar 2004, værdistigningen på investeringen i NORDEN og stigningen i USD/DKK-kursen modvirket af afskrivninger i perioden. Investeringen i NORDEN er værdiansat til kurs DKK pr. aktie, der var kursen på Københavns Fondsbørs d. 31. marts A/S Dampskibsselskabet TORM, delårsrapport første kvartal maj 2004 Side 3 af 15

4 Selskabets nettorentebærende gæld steg i første kvartal 2004 fra DKK mio. til DKK mio. Stigningen skyldes primært nettolåneoptagelse i forbindelse med levering af skibe, modvirket af den positive driftslikviditet i perioden. I løbet af første kvartal 2004 steg egenkapitalen fra DKK mio. til DKK mio., især som en effekt af indtjeningen i perioden. Egenkapitalens andel af balancesummen steg fra 50,3% pr. 31. december 2003 til 57,1% pr. 31. marts Pr. 31. marts 2004 besad TORM stk. egne aktier, hvilket svarer til 4,3% af Selskabets aktiekapital. Antallet af egne aktier er nedbragt fra stk. pr. 31. december 2003 i forbindelse med udnyttelse af optioner under Selskabets aktieoptionsprogram. 1. kvartal Resultat pr. division (DKK mio.) Tank- Tørlastdivisionen divisionen Ikkefordelt Total Nettoomsætning Havneomkostninger og bunker Timecharterækvivalent indtjening Charterhyre Driftsomkostninger Dækningsbidrag Resultat ved salg af skibe og kapitalandele Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Nettogevinst/(tab) fra andre kapitalandele og værdipapirer Øvrige finansielle poster Resultat før skat Skat Periodens resultat TANKDIVISIONEN Resultatet efter skat i Tankdivisionen var DKK 125 mio. i første kvartal Fragtraterne i Tankdivisionen var på et højt niveau i første kvartal 2004, hvilket er sædvanligt i vintermånederne. Spirende økonomisk vækst og en høj oliepris medvirkede til fortsat lave lagre af raffinerede produkter, hvilket kombineret med en relativt kold vinter i visse dele af Nordamerika medførte gode fragtrateniveauer i Tankdivisionen. A/S Dampskibsselskabet TORM, delårsrapport første kvartal maj 2004 Side 4 af 15

5 Sammenlignet med første kvartal 2003 var raterne henholdsvis 2% lavere, 20% og 17% højere for henholdsvis LR2, LR1, og MR-segmentet. De første tre måneder af 2004 var sammenlignet med første kvartal 2003 ikke i samme grad påvirket af enkeltfaktorer, men udviste alligevel meget høje fragtrater. Det samlede aktivitetsniveau i Tankdivisionen udtrykt ved antal disponible indtjeningsdage steg med 21% i første kvartal 2004 sammenlignet med førte kvartal I LR2 segmentet steg antallet af disponible indtjeningsdage med 69% fra første kvartal 2003 til første kvartal 2004, hvilket var en følge af leveringen af to nybygninger i slutningen af I LR1 segmentet var stigningen på 37%, hvilket skyldes leveringen af TORM Estrid i januar 2004, mens den marginale stigning i antallet af indtjeningsdage i MR segmentet skyldes leveringen af to nybygninger i løbet af første kvartal 2003 samt leveringen af TORM Alice i februar Indtjeningsdata for Tankdivisionen Ændring hele året 1. kvartal 1. kvartal 1. kvt.- 1. kvt. LR2/Aframax skibe Disponible indtjeningsdage % Timecharter ækvivalent pr. indtjeningsdag (USD/dag)*) % Driftsomkostninger pr. indtjeningsdag (USD/dag)**) % Driftspengestrømme pr. indtjeningsdag (USD/dag)***) % LR1/Panamax skibe Disponible indtjeningsdage % Timecharter ækvivalent pr. indtjeningsdag (USD/dag)*) % Driftsomkostninger pr. indtjeningsdag (USD/dag)**) % Driftspengestrømme pr. indtjeningsdag (USD/dag)***) % MR skibe Disponible indtjeningsdage % Timecharter ækvivalent pr. indtjeningsdag (USD/dag)*) % Driftsomkostninger pr. indtjeningsdag (USD/dag)**) % Driftspengestrømme pr. indtjeningsdag (USD/dag)***) % *) Timecharter ækvivalent = Bruttoindsejling fratrukket havneudgifter, bunker og kommissioner. **) Driftsomkostninger for egne skibe. ***) Timecharter ækvivalent indtjening minus driftsomkostninger og charterhyre. TØRLASTDIVISIONEN Tørlastdivisionen opnåede et resultat efter skat på DKK 121 mio. for første kvartal Fragtraterne i tørlastmarkedet var i første kvartal 2004 på et overordentligt højt niveau, om end raterne mod slutningen af kvartalet og ind i andet kvartal har udvist en faldende tendens. Det var primært kraftig kinesisk efterspørgsel kombineret med forøget ventetid i mange havne, der medførte de meget høje fragtrater. A/S Dampskibsselskabet TORM, delårsrapport første kvartal maj 2004 Side 5 af 15

6 Fragtraterne var i første kvartal henholdsvis 153% og 112% højere for TORMs Panamax og Handysize tørlastskibe sammenlignet med første kvartal Da fragtraterne i slutningen af september 2003 steg meget kraftigt påbegyndte TORM afdækningen af de disponible dage for Dette har medvirket til at sikre en mindre volatil indtjening. Antallet af disponible indtjeningsdage er i forhold til første kvartal 2003 steget med 19% for TORMs Panamax skibe som følge af indchartring af yderligere tonnage, mens der i Handysize segmentet er tilbageleveret et skib i 2003, hvilket forklarer nedgangen på 15% i antallet af disponible indtjeningsdage i dette segment. Indtjeningsdata for Tørlastdivisionen Ændring 1. kvt. Hele året 1. kvartal 1. kvartal -1. kvt. Panamax skibe Disponible indtjeningsdage % Timecharter ækvivalent pr. indtjeningsdag (USD/dag)*) % Driftsomkostninger pr. indtjeningsdag (USD/dag)**) % Driftspengestrømme pr. indtjeningsdag (USD/dag)***) % Handysize skibe Disponible indtjeningsdage % Timecharter ækvivalent pr. indtjeningsdag (USD/dag)*) % Driftsomkostninger pr. indtjeningsdag (USD/dag)**) % Driftspengestrømme pr. indtjeningsdag (USD/dag)***) % *) Timecharter ækvivalent = Bruttoindsejling fratrukket havneudgifter, bunker og kommissioner. **) Driftsomkostninger for egne skibe. ***) Timecharter ækvivalent indtjening minus driftsomkostninger og charterhyre. IKKE-FORDELTE AKTIVITETER Ikke-fordelte aktiviteter indeholder et beløb på DKK 850 mio., der udgøres af ikke-fordelte finansielle poster, herunder en urealiseret gevinst på NORDEN aktierne på DKK 847 mio. Ikke fordelte poster indeholder desuden diverse mindre poster relateret til reguleringer vedrørende Linieaktiviteterne, der blev solgt i FLÅDEUDVIKLING I løbet af første kvartal 2004 har TORM som nævnt modtaget levering af LR1-produkttankskibet TORM Estrid samt udnyttet optioner på at erhverve de to Panamax tørlastskibe TORM Baltic og TORM Marlene til favorable priser. Disse to skibe vil blive leveret i andet kvartal Herudover har TORM i første kvartal erhvervet MR-produkttankskibet TORM Alice fra poolpartneren Rederi AB Gotland. A/S Dampskibsselskabet TORM, delårsrapport første kvartal maj 2004 Side 6 af 15

7 TORMs ordrebog består af seks nybygninger (et LR1-produkttankskib med levering i sommeren 2004 og fem LR2 skibe med levering i ) med en samlet værdi på mere end USD 200 mio. Siden udgangen af 2003 er skibsværdierne i verden generelt steget betragteligt inden for såvel tank- som tørlastmarkederne. Certificeringen af Selskabets skibe efter ISPS-koden, der indeholder en række krav til terrorsikkerhed nærmere omtalt i Selskabets Årsrapport 2003, forløber planmæssigt. Således er mere end 2/3 af skibene under TORMs tekniske drift allerede certificeret, og de resterende forventes godkendt i god tid inden fristen 1. juli KINA Der har i rederiverdenen i det seneste år været stor fokus på Kina. Inden for tørlastmarkedet er den måske væsentligste årsag til de meget store stigninger i fragtrateniveauet forøget kinesisk import af en række råvarer, primært jernmalm. Kina er nu den næststørste forbruger af olie i verden, og en gradvis liberalisering af importen af raffinerede produkter, der transporteres i produkttanksskibe, ventes at forøge denne import, der steg ca. 50% i Kinas efterspørgsel er dog ikke i nær samme grad afgørende for fragtmarkedet for produkttankskibe, da importen af raffinerede produkter er relativt begrænset, men som nævnt stærkt sigende. Efter afslutningen af første kvartal 2004 har de kinesiske myndigheder indført visse tiltag for at undgå overophedning af den kinesiske økonomi. Dette forventes at dæmpe væksten i Kina for 2004, men på mellem til langt sigt ser de kinesiske og fjernøstlige markeder stadig meget lovende ud for skibsfarten. TORM har i løbet af 1. kvartal 2004 styrket Selskabets allerede eksisterende organisation i Singapore. Den overvejende del af aktiviteten er i dag i Asien og Mellemøsten, hvorfor en forøgelse af TORMs tilstedeværelse i dette geografiske område skal understøtte den fortsatte vækst. BEMANDING For at opnå bedre kontrol med relevante dele af skibsoperationen har TORM besluttet at åbne eget kontor på Filippinerne for dermed i endnu højere grad end hidtil at kunne kontrollere rekruttering og uddannelse af filippinske søofficerer og menige. Hidtil har denne opgave været varetaget gennem et lokalt rekrutteringsbureau. PRODUKTTANKSKIBSPOOLS De tre produkttankskibspools havde i alt 63 skibe i de tre pools pr. 31. marts I første kvartal af 2004 var nettovæksten i de tre pools to skibe. Baseret på levering af allerede bestilte skibe vil de tre pools indeholde 76 skibe ved udgangen af Der er til stadighed igangværende drøftelser med potentielle partnere om deltagelse i de tre pools. A/S Dampskibsselskabet TORM, delårsrapport første kvartal maj 2004 Side 7 af 15

8 FORVENTNINGER TIL 2004 Fragtraterne for første kvartal 2004 og i starten af andet kvartal 2004 har i Tankdivisionen været højere end udtrykt i forventningerne i Årsrapporten for Det forbedrede fragtrateniveau skyldes en kombination af pæn økonomisk vækst, historisk lave lagre af raffinerede olieprodukter samt ikke mindst en stor afgang af ældre, enkeltskrogede skibe fra markedet til ophugning. Den forøgede ophugning skyldes ikke blot mindre favorable markedsvilkår for denne skibstype, men også høje skrotningspriser grundet efterspørgsel på stål. I Tørlastdivisionen har fragtraterne i første kvartal 2004 været i overensstemmelse med forventningerne udtrykt i Årsrapporten for 2003, men under forventningerne i starten af andet kvartal Som følge af en langsom start på korneksporten fra Sydamerika kombineret med en række restriktive tiltag for at dæmpe væksten i økonomien i Kina var fragtrateniveauet faldende mod slutningen af første kvartal og ind i andet kvartal Fragtraterne er dog på et fortsat attraktivt niveau. 76% af driftsdagene for Selskabets Panamax tørlastskibe i 2004 var sikret på et gennemsnitligt niveau på USD /dag pr. 30. april Tiltagene i Kina giver forventning om fortsat god efterspørgsel og dermed attraktive fragtrateniveauer, idet tilgangen af nybygninger til verdensflåden i perioden i både Panamax og Handysize fortsat er begrænset. Forventningerne til TORMs resultat før skat for hele 2004 udgør minimum DKK mio. eksklusiv en evt. værdiregulering på NORDEN aktierne. Den urealiserede værdiregulering på NORDEN aktierne i 2004 udgjorde pr. 18. maj 2004 DKK 506 mio. baseret på en kurs på NORDEN aktierne på Københavns Fondsbørs på DKK 2.000/aktie. Forventningerne er baseret på en USD/DKK-kurs på 6,00. SAFE HARBOUR STATEMENT FREMADRETTEDE UDSAGN Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn reflekterer TORMs nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel performance og kan inkludere udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller performance, og underliggende forudsætninger og andre udsagn, der er andre end udsagn om historiske fakta. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i TORMs databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om TORM mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan TORM ikke sikre at Selskabet vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er udsat for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er udenfor Selskabets kontrol. Vigtige faktorer der, efter TORMs mening, kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra de, der er omtalt i de fremadrettede udsagn omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterhyre rater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter tonmiles, effekten af OPECs produktionsniveau og verdens forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav til dobbeltskrogede tankskibe, eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet politiske begivenheder eller terrorhandlinger. Risici og andre usikkerheder er yderligere beskrevet i rapporter indsendt af TORM til the US Securities and Exchange Commission (SEC), herunder Selskabets 20-F og 6-K dokumenter. A/S Dampskibsselskabet TORM, delårsrapport første kvartal maj 2004 Side 8 af 15

9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnskabet for første kvartal 2004 er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som i Årsrapporten for Regnskabspraksis er nærmere beskrevet i Årsrapporten for Delårsrapporten for første kvartal 2004 er urevideret i lighed med sædvanlig praksis. TELEKONFERENCE OG WEBCAST TORM inviterer finansanalytikere og investorer til en telekonference, hvor delårsrapporten for 1. kvartal 2004 gennemgås, mandag den 24. maj 2004, kl dansk tid. Telekonferencen vil foregå på engelsk og blive afholdt af adm. dir. Klaus Kjærulff og Klaus Nyborg, CFO. For at deltage ring venligst 10 minutter før konferencen begynder på tlf.: (fra Europa) eller (fra USA). Telekonferencen vil ligeledes blive udsendt via Internettet ( hvor der desuden vil kunne findes præsentationsmateriale til telekonferencen. A/S Dampskibsselskabet TORM, delårsrapport første kvartal maj 2004 Side 9 af 15

10 Resultatopgørelse DKK mio. KONCERN 1. kvartal kvartal Nettoomsætning Havneomkostninger og bunker Timecharterækvivalent indtjening Charterhyre Driftsomkostninger Dækningsbidrag Resultat ved salg af skibe/kapitalandele Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Nettogevinst/(tab) fra andre kapitalandele og værdipapirer Øvrige finansielle poster Resultat før skat Skat Periodens resultat A/S Dampskibsselskabet TORM, delårsrapport første kvartal maj 2004 Side 10 af 15

11 Balance DKK mio. KONCERN 31. marts december 2003 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver Ombygning af lejede lokaler 1 2 Grunde og bygninger 2 3 Skibe og dokningsaktiver Forudbetaling på skibe under bygning Andre anlæg, driftsmidler og inventar Finansielle anlægsaktiver Andre kapitalandele ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger Beholdninger af bunker Tilgodehavender Udestående fragter m.v Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Obligationer Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT A/S Dampskibsselskabet TORM, delårsrapport første kvartal maj 2004 Side 11 af 15

12 Balance DKK mio. KONCERN 31. marts december 2003 PASSIVER EGENKAPITAL Selskabskapital Egne aktier Overført resultat Foreslået udbytte EGENKAPITAL I ALT GÆLDSFORPLIGTELSER Langfristede gældsforpligtelser Prioritetsgæld og banklån Kapitaliserede leasingforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Næste års afdrag på prioritetsgæld og banklån Kapitaliserede leasingforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT A/S Dampskibsselskabet TORM, delårsrapport første kvartal maj 2004 Side 12 af 15

13 Pengestrømsopgørelse DKK mio. 1. kvartal 2004 DRIFTSAKTIVITETER Resultat før finansielle poster 267 Renteindtægter, kursgevinster og udbytter 6 Renteudgifter Reguleringer: Tilbageførsel af afskrivninger og tab ved værdiforringelse 50 Tilbageførsel af øvrige ikke-kontante bevægelser -6 Ændring i beholdninger, tilgodehavender og leverandørgæld 13 Pengestrømme fra driftsaktiviteter 308 INVESTERINGSAKTIVITETER Investering i materielle anlægsaktiver -311 Investering i kapitalandele og værdipapirer 0 Salg af anlægsaktiver 0 heraf resultat ved salg af skibe 0 (indgår i driftsaktiviteter) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -311 FINANSIERINGSAKTIVITETER Låneoptagelse, prioritetsgæld 425 Afdrag/indfrielse, prioritetsgæld -181 Afdrag/indfrielse, leasinggæld -69 Betalt udbytte 0 Køb og salg af egne aktier 6 Afregning aktieoptioner -27 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter 154 Likviditetspåvirkning fra årets pengestrømme 151 Likvide midler inkl. obligationer pr. 1. januar 479 Likvide midler inkl. obligationer pr. 31. marts 630 A/S Dampskibsselskabet TORM, delårsrapport første kvartal maj 2004 Side 13 af 15

14 Egenkapital KONCERN DKK mio. 1. kvartal 2004 Balance pr. 1. januar Kursregulering ved omregning fra målingsvaluta til præsentationsvaluta 31 Værdiregulering af afledte finansielle instrumenter -11 Udnyttelse af aktieoptioner -27 Afgang af egne aktier 6 Periodens resultat Egenkapital pr. 31. marts A/S Dampskibsselskabet TORM, delårsrapport første kvartal maj 2004 Side 14 af 15

15 Afstemning til amerikanske regnskabsprincipper (US GAAP) pr. 31. marts 2004: Resultat Egenkapital DKK mio. Resultat/egenkapital i henhold til dansk regnskabspraksis Dokningsomkostninger 0-42 Tilbageførsel af nedskrivning på skibe 0-11 Urealiserede gevinster på omsættelige værdipapirer Afledte finansielle instrumenter Aktieoptioner Udskudt skat Resultat/egenkapital i henhold til US GAAP A/S Dampskibsselskabet TORM, delårsrapport første kvartal maj 2004 Side 15 af 15

EBITDA udgør DKK 139 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 60 mio.). EBIT udgør DKK 95 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 21 mio.)

EBITDA udgør DKK 139 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 60 mio.). EBIT udgør DKK 95 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 21 mio.) FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 6-2003 22. maj 2003 TORM delårsrapport 1. kvartal 2003 - opjustering Resultat efter skat udgør DKK 101 mio. for 1. kvartal 2003, (DKK 3 mio. i 1. kvartal 2002). Resultatet indeholder

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 Resultat før skat for første kvartal 2007 blev USD 680,2 mio. inklusiv fortjeneste ved salg af Norden aktierne på USD 643,3 mio. Forventningerne for 2007 på USD 780 800 mio.

Læs mere

Pr. 30. juni 2008 udgjorde egenkapitalen USD 1.211 mio. (DKK 5.726 mio.) svarende til USD 17,5 pr. aktie (DKK 82,7 pr. aktie) ekskl. egne aktier.

Pr. 30. juni 2008 udgjorde egenkapitalen USD 1.211 mio. (DKK 5.726 mio.) svarende til USD 17,5 pr. aktie (DKK 82,7 pr. aktie) ekskl. egne aktier. Resultatet for årets første 6 måneder er det bedste i TORMs historie, når der ses bort fra salget af TORMs aktiebeholdning i rederiet Norden. Vi har været begunstiget af høje rater på tankmarkedet, og

Læs mere

Kvartalets pengestrøm fra driften udgjorde USD 98 mio. (DKK 579 mio.)

Kvartalets pengestrøm fra driften udgjorde USD 98 mio. (DKK 579 mio.) DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2005 Resultat for andet kvartal af 2005 på USD 48 mio. (DKK 284 mio.) før skat, modtaget udbytte og gevinst ved skibssalg. Forventet resultat for 2005 fastholdes. Hovedpunkter

Læs mere

Pengestrømmen fra driften udgjorde USD 63,7 mio. i første kvartal 2008.

Pengestrømmen fra driften udgjorde USD 63,7 mio. i første kvartal 2008. Forventningerne for 2008 som opjusteret den 25. april på USD 250 270 mio. før skat fastholdes. Resultatet før skat for årets første kvartal på USD 52 mio. er på niveau med forventningerne og repræsenterer

Læs mere

Resultatet før skat var i første kvartal på USD 39 mio. og USD 40 mio. efter skat. Pengestrømme fra driften udgjorde USD 61 mio. i første kvartal.

Resultatet før skat var i første kvartal på USD 39 mio. og USD 40 mio. efter skat. Pengestrømme fra driften udgjorde USD 61 mio. i første kvartal. Resultatet efter skat for årets første kvartal på USD 40 mio. er på niveau med forventningerne og tilfredsstillende i betragtning af det vanskelige marked. Vores Greater Efficiency Power projekt, der fremadrettet

Læs mere

Pengestrømme fra driften for første kvartal 2010 udgjorde USD 21 mio.

Pengestrømme fra driften for første kvartal 2010 udgjorde USD 21 mio. TORM fik i første kvartal 2010 et resultat før skat på USD 3 mio. under fortsat svære markedsforhold. Produkttankmarkedet var i første kvartal 2010 understøttet af den hårde vinter og den stigende industriproduktion

Læs mere

TORMs fortsatte drift er afhængig af, at der indgås en restruktureringsaftale.

TORMs fortsatte drift er afhængig af, at der indgås en restruktureringsaftale. Delårsrapport for andet kvartal 2012 TORM fik et underskud før skat på USD 59 mio. i andet kvartal 2012 før særlige poster på USD -73 mio. Resultatet for andet kvartal 2012 var negativt påvirket af de

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2014

Delårsrapport for første kvartal 2014 Delårsrapport for første kvartal 2014 Første kvartal er som regel en stærk periode for produkttankmarkedet, men i år blev de højere fragtrater delvist udlignet af begrænset arbitragehandel og fortsat lav

Læs mere

Den betingede principaftale er en forudsætning for TORMs fortsatte drift.

Den betingede principaftale er en forudsætning for TORMs fortsatte drift. Delårsrapport 1. kvartal 2012 TORMs driftsresultat for første kvartal 2012 var på niveau med sidste år og afspejler de fortsat vanskelige markedsforhold. Imidlertid er resultatet negativt påvirket af salg

Læs mere

Pr. 31. december 2011 udgjorde Selskabets likvide beholdninger USD 86 mio, og der var uudnyttede kreditfaciliteter på USD 53 mio.

Pr. 31. december 2011 udgjorde Selskabets likvide beholdninger USD 86 mio, og der var uudnyttede kreditfaciliteter på USD 53 mio. Årsrapport 2011 TORM A/S står i en meget vanskelig situation ved offentliggørelsen af årsrapporten for 2011, idet fragtraterne for produkttankskibe på tredje år er kraftigt påvirket af den svækkede globale

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Nettorentebærende gæld steg i tredje kvartal 2011 til USD mio. fra USD mio. pr. 30. juni 2011.

Nettorentebærende gæld steg i tredje kvartal 2011 til USD mio. fra USD mio. pr. 30. juni 2011. Delårsrapport 3. kvartal 2011 TORM fik et underskud før skat på USD 70 mio. i tredje kvartal 2011. Tredje kvartal viste sig at være et særligt udfordrende kvartal, idet usikkerheden omkring den globale

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Delårsrapport for tredje kvartal 2014

Delårsrapport for tredje kvartal 2014 Delårsrapport for tredje kvartal 2014 I tredje kvartal var produkttankmarkedet relativt svagt i tråd med vores forventninger. TORMs flåde var alligevel i stand til at udnytte markedsudsvingene, og TCE-indtjeningen

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2015

Delårsrapport for første kvartal 2015 Delårsrapport for første kvartal 2015 En kombination af lavere oliepriser og højere raffinaderimarginer medførte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter i første kvartal 2015, udtaler

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002 Pr. 1. kvartal 2002 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nettorentebærende gæld udgjorde USD mio. i tredje kvartal 2012 sammenlignet med USD mio. pr. 30. juni 2012.

Nettorentebærende gæld udgjorde USD mio. i tredje kvartal 2012 sammenlignet med USD mio. pr. 30. juni 2012. Delårsrapport for tredje kvartal 2012 TORM fik i tredje kvartal 2012 et underskud før skat på USD 63 mio. før særlige poster på USD -15 mio. "Resultatet for tredje kvartal 2012 var fortsat negativt påvirket

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

Delårsrapport for tredje kvartal 2015

Delårsrapport for tredje kvartal 2015 Delårsrapport for tredje kvartal 2015 I tredje kvartal 2015 leverede TORMs stærke operationelle platform de højeste fragtrater i produkttank siden 2008 og et positivt EBITDA på USD 96 mio. TORM demonstrerede

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for andet kvartal 2015

Delårsrapport for andet kvartal 2015 Delårsrapport for andet kvartal 2015 TORM nød godt af et fortsat stærkt marked for produkttanksegmentet i 1. halvår 2015 og opnåede et EBITDA på USD 100 mio., udtaler CEO Jacob Meldgaard og tilføjer: Det

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. december 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. december 2015 TORM A/S generalforsamling tirsdag den 15. december 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling, der afholdes tirsdag den 15. december 2015.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 10-2004 TORM Delårsrapport 1. halvår 2004

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 10-2004 TORM Delårsrapport 1. halvår 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 10-2004 TORM Delårsrapport 1. halvår 2004 12. august 2004 Resultat for første halvår 2004 bedre end forventet forventning om 2004 resultat før skat og værdiregulering på NORDEN-aktierne

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER 1. HALVÅR 2002

HOVEDBEGIVENHEDER 1. HALVÅR 2002 Pr. 2. kvartal 2002 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Forventningerne på USD 155 175 mio. før skat fastholdes.

Forventningerne på USD 155 175 mio. før skat fastholdes. DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 RESULTAT BEDRE END FORVENTET Resultat før skat for første kvartal 2006 på USD 59,3 mio. (DKK 368,3 mio.). Resultatet er bedre end forventet. Forventningerne på USD 155 175

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 16. september 2014 I forbindelse med TORM A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes i dag, offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Meddelelse nr. 26/2016 København, d. 29. april 2016 Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2016 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Mark Payne, næstformand Steen Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2004

Delårsrapport 3. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 52 29. november 2004 Delårsrapport 3. kvartal 2004 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet efter skat og minoritetsinteresser

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere