Adecco A/S marts 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adecco A/S 7.-14. marts 2006"

Transkript

1 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK marts 2006

2 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade København N - Tel Fax Resultater må ikke offentliggøres uden skriftlig tilladelse fra Zapera.com A/S

3 Baggrund & Metode

4 Baggrund & Metode Baggrund: Denne undersøgelse omhandler rekruttering blandt HR-ansvarlige i danske virksomheder. Interviewperiode og dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden marts 2006 via internettet dvs. som CAWIinterview (Computer Assisted Web Interviewing) med udgangspunkt i Zaperas Danmarkspanel Målgruppe & Screening: Undersøgelsens målgruppe er HR-ansvarlige i danske virksomheder med mindst 10. For at identificere denne målgruppe er der i starten af spørgeskemaet opstillet to screenings spørgsmål, der sikrer, at respondenter som besvarer undersøgelsen, er HR-ansvarlige og at de arbejder i en virksomhed med mindst 10. Der er i alt udsendt 1485 invitationer til panel medlemmer, som ved den seneste stamdata opdatering har angivet, at de er helt/delvis beslutningsansvarlige vedr. personaleforhold såsom kurser, ansættelser, rekruttering og lign. På baggrund af disse 1485 invitationer har 1184 besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til en besvarelsesprocent på ca. 80%, hvilket er højt. Af de 1184 er 911 respondenter blevet screenet bort, idet de ikke er HR-ansvarlige og/eller fordi de er ansat i virksomheder med færre end 10. Netto er der således gennemført 273 interview i målgruppen. Ved samplingen er der ikke foretaget en kvotering på virksomhedsstørrelse, branche mv. i forhold til den danske erhvervsstruktur og der er heller ikke foretaget en vægtning af data i forhold til erhvervsstruktur mv. Undersøgelse er således et udtryk for 273 HR-ansvarliges holdning. Deres holdning er imidlertid ikke nødvendigvis repræsentativ for det samlede danske erhvervslivs HR-chefer Zapera.com A/S Ryesgade København N - Tel Fax Resultater må ikke offentliggøres uden skriftlig tilladelse fra Zapera.com A/S 1

5 Offentliggørelse af resultater: Ved enhver offentliggørelse af undersøgelsens resultater skal Zapera angives tydeligt som kilde. Forud for offentliggørelse af undersøgelsens resultater skal Zapera have pressemeddelelsen eller anden brug af resultaterne til godkendelse. Formålet hermed er alene at sikre, at vi analyseteknisk kan stå inde for brugen af resultaterne. Ved pressemeddelelser skal dette ske i henhold til reglerne fra ESOMAR, hvorfor en tekst som følger skal inkluderes: Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet Zapera. Der er i alt gennemført 273 CAWI-interview med HR-ansvarlige i danske virksomheder med 10 eller flere i marts 2006 Baggrundskriterier: Som baggrundskriterier er benyttet følgende inkl. intervalinddeling: Antal eller flere Geografi Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland 2006 Zapera.com A/S Ryesgade København N - Tel Fax Resultater må ikke offentliggøres uden skriftlig tilladelse fra Zapera.com A/S 2

6 Management Summary

7 Rekruttering - Undersøgelse blandt HR-ansvarlige Hovedkonklusioner Rekruttering Rekruttering af nye medarbejdere (base = 273) Den foretrukne kanal til rekruttering af nye medarbejdere er gennem jobannoncer i f.eks. aviser, fagblade, eksterne jobportaler m.m. (83%). Herefter følger gennem jobannoncer på virksomhedens egen hjemmeside (63%) samt gennem uopfordrede ansøgninger (52%). I særdeleshed blandt større virksomheder (100 +) anvendes samarbejde med eksterne samarbejdspartner til rekruttering af nye medarbejdere (35%). Mens dette ikke i nær så høj grad, er tilfældet blandt mindre virksomheder. Rekrutteringsform der skaffer de bedste kandidater (base = 273) Generelt anses jobannnocer i f.eks. aviser, fagblade, eksterne jobportaler m.m. som den form for rekruttering, der skaffer de bedste kandidater (34%). Efterfølgende vurderes eksisterende netværk (26%) og intern rekruttering (13%) som de former for rekruttering, der skaffer de bedste kandidater. Jobannoncer som markedsføring og/eller imagepleje (base = 227) To ud af tre virksomheder bruger enten ofte eller af og til jobannoncer som markedsføring og/eller imagepleje generelt (65%). Der er således tale om at jobannoncer for en stor del af danske virksomheder har en dobbeltfunktion dels at skaffe egnede kandidater og dels at profilere virksomheden. Heroverfor angiver hver femte virksomhed (20%), at de aldrig bruger jobannoncer til markedsføring og/eller imagepleje. Ansvar for rekruttering (base = 273) Generelt er det den enkelte leder og personaleafdelingen, der i fællesskab har ansvar for at rekruttere nye medarbejdere til virksomheden (63%). Det er kun i et begrænset antal virksomheder (8%), at det udelukkende er personaleafdelingen der forestår rekrutteringen, mens det i knap hver tredje virksomhed (29%) er den enkelte leder der alene har dette ansvar. Anvendelse af test (base = 273) Operationelt niveau (ikke-leder) Sjældent at der anvendes personlighedstest (8%), færdighedstest (11%) samt både/og (12%). Ikke anvendelse af test gælder for mere end hver tredje virksomhed (76%). Adecco Rekruttering Side 1 Zapera.com A/S - DK

8 Taktisk niveau (mellemleder) Knap hver femte virksomhed anvender både personligheds- og færdighedstest (18%). 15% anvender udelukkende personlighedstest, mens 5% anvender færdighedstest. Ikke anvendelse af test gælder for 61% af virksomhederne. Strategisk niveau (leder) Udbredt anvendelse af test. Således anvender 29% af virksomhederne både personligheds- og færdighedstest. 19% anvender udelukkende personlighedstest, mens 3% anvender færdighedstest. Ikke anvendelse af test gælder for knap halvdelen af virksomhederne (46%). Vigtige forhold i forbindelse med ansættelse (base = 273) Det vigtigste forhold i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere vurderes af de HR-ansvarlige til at være relevante faglige kompetencer (83%). Herefter følger relevante personlige kompetencer (68%) og personlighed (62%). Afgørende forhold i en jobsamtale (base = 273) De tre mest afgørende forhold i en jobsamtale er ifølge de HR-ansvarlige: 1. At kandidaten viser interesse i og kendskab til virksomheden (66%) 2. Kandidatens opførsel (55%) 3. At kandidaten kan dokumentere relevant erfaring (53%) Det er således vigtigt for kandidaterne at være velinformeret om den virksomhed, hvor de søger ansættelse. Yderligere tillægges kandidatens generelle opførsel afgørende betydning suppleret med dokumentation af relevant erhvervserfaring indenfor det pågældende område. Udover ovenstående er det bemærkelsesværdigt, at for godt og vel hver tiende HRansvarlige (11%) har kandidatens påklædning afgørende betydning og for 7% af de HR-ansvarlige har kandidatens udseende afgørende betydning. Anvendelse af ekstern assistance - former (base = 69) Operationelt niveau (ikke-leder) Her anvendes i særdeleshed ekstern assistance ifbm. Internettet (43%), selection (33%) og brug af personlighedstest (22%). Knap hver tredje virksomhed (30%) anvender ingen ekstern assistance på dette niveau. Taktisk niveau (mellemleder) På dette niveau anvendes ekstern assistance til selection (38%), ifbm. Internettet (35%) og ved brug af personlighedstest (33%). 17% af virksomhederne anvender ingen ekstern assistance på dette niveau. Strategisk niveau (leder) Her anvendes i særdeleshed ekstern assistance til search (45%), ved brug af personlighedstest (42%) samt selection (36%). 12% af virksomhederne anvender ingen ekstern assistance på dette niveau. Generelt er billedet således, at jo højere stilling der skal besættes jo mere udbredt er anvendelsen af eksterne assistance i forbindelse med rekrutteringen. Adecco Rekruttering Side 2 Zapera.com A/S - DK

9 Brug af eksterne samarbejdspartnere (base = 273) I det hele taget er anvendelsen af eksterne samarbejdepartnere i forbindelse med rekrutteringen af nye medarbejdere forholdsvis begrænset. Dette aflæses også i det forhold, at det kun er 15% af de HR-ansvarlige der tilkendegiver, at de altid (2%) eller ofte (13%) anvender eksterne samarbejdspartnere. Mere end halvdelen af de HR-ansvarlige (55%) tilkendegiver således at virksomheden sjældent (37%) eller aldrig (18%) anvender eksterne samarbejdspartnere. Afgørende forhold ved valg af samarbejdspartner (base = 273) Stod virksomhederne overfor at skulle anvende en ekstern samarbejdspartner i forbindelse med rekruttering ville de vigtigste valgkriterier være: 1. Kvalitet (50%) 2. Kompetencer (49%) 3. Pris (40%) 4. Serviceniveau (30%) Det er således de gamle dyder, der præger valget af ekstern samarbejdspartner. I denne forbindelse skal det bemærkes, at forhold som at samarbejdspartneren er repræsenteret lokalt, er landsdækkende eller repræsenteret internationalt har forholdsvis lille betydning. Holdninger til rekruttering (base = ) I forbindelse med den nuværende situation på arbejdsmarkedet mener de HRansvarlige at: Det er forholdsvis nemt for virksomheden at tiltrække nye medarbejdere Rekruttering af de rette medarbejdere er afgørende for virksomhedens konkurrenceevne Det i fremtiden bliver svært at rekruttere kvalificerede medarbejdere Det ikke nødvendigvis er en fordel for virksomheden at anvende en eksterne samarbejdspartner i forbindelse med rekruttering Personligheds- og faglighedstest ikke er et afgørende værktøj til at rekruttere den rette medarbejder Brugen af en ekstern samarbejdspartner ikke skaber de bedste resultater i rekrutteringen af nye medarbejdere Sværhed ifht. rekruttering (base = 273) Generelt er det indenfor de seneste 4 år blevet sværere at rekruttere de rette kandidater. Således angiver 41% af de HR-ansvarlige at det i dag er meget svært (15%) eller svært (26%) at rekruttere de rette kandidater. Dette var kun tilfældet for 9% af virksomhederne for 4 år siden. Fremtidig brug af ekstern samarbejdspartner (base = 273) Der hvor de HR-ansvarlige vurderer at der i fremtiden vil blive efterspurgt assistance fra eksterne samarbejdspartnere er: 1. Ledere, specialister og administrativt personale (80%) 2. IT-specialister (49%) 3. Sygepleje og sundhed (31%) Adecco Rekruttering Side 3 Zapera.com A/S - DK

10 Grafer

11 Sp.1 Hvordan rekrutteres nye medarbejdere til virksomheden? N=273 Gennem jobannoncer i f.eks. aviser, fagblade, eksterne jobportaler m.m. 83% Gennem jobannoncer på virksomhedens egen hjemmeside 63% Gennem uopfordrede ansøgninger 52% Gennem intern rekruttering 50% Gennem eksisterende netværk 38% Gennem samarbejde med ekstern samarbejdspartner - f.eks. rekrutteringsbureau eller lignende 25% Andet 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2005 Zapera.com A/S Ryesgade 3A, 1.tv København N - Tel Fax Enhver offentliggørelse af disse resultater skal ske med tydelig kildehenvisning til Zapera.com A/S Side 1

12 Sp.2 Hvilken form for rekruttering skaffer, ud fra din erfaring, de bedste kandidater? N=273 Jobannoncer i f.eks. aviser, fagblade, eksterne jobportaler m.m. 34% Eksisterende netværk 26% Intern rekruttering 13% Uopfordrede ansøgninger 10% Samarbejde med ekstern samarbejdspartner - f.eks. rekrutteringsbureau eller lignende 8% Jobannoncer på virksomhedens egen hjemmeside 7% Andet 0% Ved ikke 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2005 Zapera.com A/S Ryesgade 3A, 1.tv København N - Tel Fax Enhver offentliggørelse af disse resultater skal ske med tydelig kildehenvisning til Zapera.com A/S Side 2

13 Sp.3 Anvender virksomheden jobannoncer i f.eks. aviser, fagblade, eksterne jobportaler m.m. som markedsføring og/eller imagepleje generelt? Rekrutterer gennem jobannoncer f.eks. aviser (n=227) 100% 90% 80% 70% Gennemsnit: 2,23 60% 50% 40% 30% 32% 33% 20% 15% 20% 10% 0% Ja, ofte (1) Ja, af og til (2) Ja, sjældent (3) Nej, aldrig (4) Ved ikke 0% 2005 Zapera.com A/S Ryesgade 3A, 1.tv København N - Tel Fax Enhver offentliggørelse af disse resultater skal ske med tydelig kildehenvisning til Zapera.com A/S Side 3

14 Sp.4 Hvem har internt ansvaret for/står for at rekruttere nye medarbejdere til virksomheden? N= % 90% 80% 70% 63% 60% 50% 40% 30% 29% 20% 10% 8% 0% Den enkelte leder (- uden assistance fra en personaleafdeling) Personaleafdelingen (- uden assistance fra den enkelte leder) Den enkelte leder og personaleafdelingen i fællesskab 2005 Zapera.com A/S Ryesgade 3A, 1.tv København N - Tel Fax Enhver offentliggørelse af disse resultater skal ske med tydelig kildehenvisning til Zapera.com A/S Side 4

15 Sp.5 For hvert af følgende 3 niveauer bedes du angive, om virksomheden anvender person- og færdighedstest i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere? N=273 Operationelt niveau (ikke-leder) 12% 8% 4% 76% Taktisk niveau (mellemleder) 18% 15% 5% 61% 1% Strategisk niveau (leder) 29% 19% 3% 46% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja - både personligheds- og færdighedstest Ja - personlighedstest Ja - færdighedstest Nej Ved ikke 2005 Zapera.com A/S Ryesgade 3A, 1.tv København N - Tel Fax Enhver offentliggørelse af disse resultater skal ske med tydelig kildehenvisning til Zapera.com A/S Side 5

16 Sp.6 Hvilke forhold er de vigtigste i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere? N= % 90% 83% 80% 70% 60% 68% 62% 50% 43% 40% 30% 20% 10% 0% Relevante faglige kompetencer Relevante personlige kompetencer 1% 0% Personlighed Erfaring Andet Ved ikke 2005 Zapera.com A/S Ryesgade 3A, 1.tv København N - Tel Fax Enhver offentliggørelse af disse resultater skal ske med tydelig kildehenvisning til Zapera.com A/S Side 6

17 Sp.7 Hvilke forhold er de mest afgørende i en jobsamtale? N=273 At kandidaten viser interesse i og kendskab til virksomheden 66% Kandidatens opførsel 55% At kandidaten kan dokumentere relevant erfaring Kandidatens indledende præsentation af sig selv 53% 51% At kandidaten kan dokumentere relevant uddannelse 42% Kandidatens humør 23% Kandidatens påklædning 11% Kandidatens udseende 7% At kandidaten er blevet personlighedstestet At kandidaten er blevet testet inden for fagområdet 4% 6% Andet 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2005 Zapera.com A/S Ryesgade 3A, 1.tv København N - Tel Fax Enhver offentliggørelse af disse resultater skal ske med tydelig kildehenvisning til Zapera.com A/S Side 7

18 Sp.8.1 Anvendelse af ekstern assistance i forbindelse med rekruttering på.. Operationelt niveau (ikke-leder) : Rekrutterer gennem samarbejde med eksterne samarbejdspartnere (n=69) Search 10% Selection (alm. rekruttering) 33% Internettet 43% Brug af personlighedstest 22% Brug af færdighedstest 12% Assessment 6% Andet 3% Anvender ingen 30% Ved ikke 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2005 Zapera.com A/S Ryesgade 3A, 1.tv København N - Tel Fax Enhver offentliggørelse af disse resultater skal ske med tydelig kildehenvisning til Zapera.com A/S Side 8

19 Sp.8.2 Anvendelse af ekstern assistance i forbindelse med rekruttering på.. Taktisk niveau (mellemleder) : Rekrutterer gennem samarbejde med eksterne samarbejdspartnere (n=69) Search 20% Selection (alm. rekruttering) 38% Internettet 35% Brug af personlighedstest 33% Brug af færdighedstest 17% Assessment 9% Andet 6% Anvender ingen 17% Ved ikke 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2005 Zapera.com A/S Ryesgade 3A, 1.tv København N - Tel Fax Enhver offentliggørelse af disse resultater skal ske med tydelig kildehenvisning til Zapera.com A/S Side 9

20 Sp.8.3 Anvendelse af ekstern assistance i forbindelse med rekruttering på.. Strategisk niveau (leder) : Rekrutterer gennem samarbejde med eksterne samarbejdspartnere (n=69) Search 45% Selection (alm. rekruttering) 36% Internettet 28% Brug af personlighedstest 42% Brug af færdighedstest 25% Assessment 13% Andet 3% Anvender ingen 12% Ved ikke 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2005 Zapera.com A/S Ryesgade 3A, 1.tv København N - Tel Fax Enhver offentliggørelse af disse resultater skal ske med tydelig kildehenvisning til Zapera.com A/S Side 10

21 Sp.9 I hvilken udstrækning anvendes eksterne samarbejdspartnere? N= % 90% 80% 70% Gennemsnit: 2,45 60% 50% 40% 37% 30% 30% 20% 10% 13% 18% 0% 2% Altid (5) Ofte (4) Af og til (3) Sjældent (2) Aldrig (1) Ved ikke 0% 2005 Zapera.com A/S Ryesgade 3A, 1.tv København N - Tel Fax Enhver offentliggørelse af disse resultater skal ske med tydelig kildehenvisning til Zapera.com A/S Side 11

22 Sp.10 Hvilke af følgende forhold er - eller vil være - afgørende for din virksomheds valg af ekstern samarbejdspartner i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere? N=273 Kvalitet 50% Kompetencer 49% Pris 40% Serviceniveau 30% Full service (rekruttering, search, match, m.m.) Social ansvarlighed 18% 16% Repræsenteret lokalt 14% Repræsenteret landsdækkende 9% Repræsenteret internationalt 5% Størrelse 1% Andet 2% Ved ikke 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2005 Zapera.com A/S Ryesgade 3A, 1.tv København N - Tel Fax Enhver offentliggørelse af disse resultater skal ske med tydelig kildehenvisning til Zapera.com A/S Side 12

23 Sp.11 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? N=273 Gns. Det er nemt for virksomheden at tiltrække nye medarbejdere 1% 14% 26% 40% 16% 1% 3,57 Rekruttering af de rette medarbejdere er afgørende for 0% 2% virksomhedens konkurrenceevne 10% 37% 50% 2% 4,37 I fremtiden bliver det svært at rekruttere kvalificerede medarbejdere 4% 21% 23% 37% 13% 2% 3,36 Det er en fordel for virksomheden at anvende en ekstern samarbejdspartner til at forestå rekruttering af nye medarbejdere 8% 34% 37% 12% 2% 7% 2,65 Personligheds- og færdighedstest er et vigtigt værktøj til at rekruttere den rette medarbejder 6% 23% 32% 25% 8% 5% 3,07 Brug af en ekstern samarbejdspartner skaber de bedste resultater i rekrutteringen af nye medarbejdere 8% 32% 40% 7% 2% 11% 2,59 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt uenig (1) Uenig (2) Hverken eller (3) Enig (4) Helt enig (5) Ved ikke 2005 Zapera.com A/S Ryesgade 3A, 1.tv København N - Tel Fax Enhver offentliggørelse af disse resultater skal ske med tydelig kildehenvisning til Zapera.com A/S Side 13

24 Sp.12 Hvor svært har det været eller er det at rekruttere de rette kandidater? N=273 Gns. For 4 år siden 2% 7% 22% 37% 25% 7% 3,81 For 2 år siden 1% 15% 27% 42% 12% 3% 3,49 For 1 år siden 4% 27% 25% 30% 12% 3% 3,20 For 6 måneder siden 7% 29% 21% 26% 13% 4% 3,08 I dag 15% 26% 19% 23% 13% 5% 2,94 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget svært (1) Svært (2) Hverken eller (3) Let (4) Meget let (5) Ved ikke 2005 Zapera.com A/S Ryesgade 3A, 1.tv København N - Tel Fax Enhver offentliggørelse af disse resultater skal ske med tydelig kildehenvisning til Zapera.com A/S Side 14

25 Sp.13 Inden for hvilke faggrupper, tror du, at der i fremtiden vil blive efterspurgt assistance fra eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med rekruttering? N=273 Ledere, specialister og administrativt personale 80% IT-specialister 49% Sygepleje og sundhed 31% Salg/demonstration/merchandising 22% Produktion og bygge/anlæg 15% Transport/logistik 14% Hotel, restauration og kantine 9% Andet 4% Ved ikke 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2005 Zapera.com A/S Ryesgade 3A, 1.tv København N - Tel Fax Enhver offentliggørelse af disse resultater skal ske med tydelig kildehenvisning til Zapera.com A/S Side 15

26 Tabeller

27 Tabeller Rekruttering af nye medarbejdere Spørgsmål 1 krydset med baggrundsvariable...1 Rekrutteringsform der skaffer de bedste kandidater Spørgsmål 2 krydset med baggrundsvariable...2 Anvendelse af jobannoncer som markedsføring og/eller imagepleje generelt Spørgsmål 3 krydset med baggrundsvariable...3 Internt ansvar for rekruttering Spørgsmål 4 krydset med baggrundsvariable...4 Anvendelse af person- og færdighedstest Spørgsmål 5 frekvens...5 Spørgsmål 5 krydset med baggrundsvariable...6 Vigtige forhold ved ansættelse af ny medarbejder Spørgsmål 6 krydset med baggrundsvariable...9 Afgørende forhold i en jobsamtale Spørgsmål 7 krydset med baggrundsvariable...10 Brug af ekstern assistance ved rekruttering Spørgsmål 8 frekvens...11 Spørgsmål 8 krydset med baggrundsvariable...12 Anvendelse af eksterne samarbejdspartnere Spørgsmål 9 krydset med baggrundsvariable...15 Afgørende forhold for valg af ekstern samarbejdspartner Spørgsmål 10 krydset med baggrundsvariable...16 Spørgsmål 10 krydset med spørgsmål Udsagn om rekruttering Spørgsmål 11 frekvens...18 Spørgsmål 11 krydset med baggrundsvariable...19 Rekruttering af rette kandidater Spørgsmål 12 frekvens...20 Spørgsmål 12 krydset med baggrundsvariable...21 Faggrupper der efterspørger assistance fra eksterne samarbejdspartnere Spørgsmål 13 krydset med baggrundsvariable...22 Baggrundsvariable: Sc.B Hvor mange er der i den virksomhed, hvor du er ansat? Geografi 2006 Zapera.com A/S Ryesgade København N - Tel Fax Resultater må ikke offentliggøres uden skriftlig tilladelse fra Zapera.com A/S

28 Rekruttering af nye medarbejdere Sc.B Hvor mange er der i den virksomhed, hvor du er ansat? Geografi eller flere Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.1 Hvordan rekrutteres nye medarbejdere til virksomheden? Gennem jobannoncer i f.eks. aviser, fagblade, eksterne jobportaler m.m. 83% 84% 79% 95% 82% 87% 81% 83% Gennem jobannoncer på virksomhedens egen hjemmeside 63% 43% 54% 54% 75% 70% 62% 59% Gennem uopfordrede ansøgninger 52% 54% 56% 54% 49% 57% 47% 53% Gennem intern rekruttering 50% 35% 40% 32% 64% 45% 44% 58% Gennem eksisterende netværk 38% 38% 44% 30% 37% 38% 32% 41% Gennem samarbejde med ekstern samarbejdspartner - f.eks. rekrutteringsbureau eller lignende 25% 8% 19% 16% 35% 29% 19% 27% Andet 2% 3% 5% 3% 1% 3% - 3% Ved ikke Totalsum 314% 265% 297% 284% 343% 328% 286% 323% Adecco A/S Rekruttering og globalisering - Danmark Målgruppe: HR-ansvarlige i virksomheder med min. 10 Jobnr. DK marts 2006 Side 1

29 Rekrutterings form der skaffer de bedste kandidater Sc.B Hvor mange er der i den virksomhed, hvor du er ansat? Geografi eller flere Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.2 Hvilken form for rekruttering skaffer ud fra din erfaring, de bedste kandidater? Jobannoncer i f.eks. aviser, fagblade, eksterne jobportaler m.m. 34% 35% 32% 41% 33% 29% 40% 33% Eksisterende netværk 26% 24% 35% 16% 24% 33% 19% 25% Intern rekruttering 13% 16% 8% 16% 14% 7% 10% 19% Uopfordrede ansøgninger 10% 16% 6% 14% 8% 11% 12% 8% Samarbejde med ekstern samarbejdspartner - f.eks. rekrutteringsbureau eller lignende 8% 3% 6% 8% 10% 12% 6% 6% Jobannoncer på virksomhedens egen hjemmeside 7% - 10% 3% 10% 5% 9% 8% Andet % 1% - - Ved ikke 2% 5% 3% 3% 1% 3% 3% 2% Totalsum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Adecco A/S Rekruttering og globalisering - Danmark Målgruppe: HR-ansvarlige i virksomheder med min. 10 Jobnr. DK marts 2006 Side 2

30 : Rekrutterer gennem jobannoncer i f.eks. aviser Anvendelse af jobannoncer som markedsføring og/eller imagepleje generelt Sc.B Hvor mange er der i den virksomhed, hvor du er ansat? Geografi eller flere Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.3 Anvender virksomheden jobannoncer i f.eks. aviser, fagblade, eksterne jobportaler m.m. som markedsføring og/eller imagepleje generelt? Ja, ofte (1) 32% 39% 22% 31% 34% 27% 32% 34% Ja, af og til (2) 33% 26% 42% 34% 32% 48% 18% 33% Ja, sjældent (3) 15% 13% 20% 6% 16% 11% 18% 16% Nej, aldrig (4) 20% 23% 16% 29% 18% 14% 32% 16% Ved ikke Totalsum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Gennemsnit (1-4) Standard afvigelse Adecco A/S Rekruttering og globalisering - Danmark Målgruppe: HR-ansvarlige i virksomheder med min. 10 Jobnr. DK marts 2006 Side 3

31 Internt ansvar for rekruttering Sc.B Hvor mange er der i den virksomhed, hvor du er ansat? Geografi eller flere Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.4 Hvem har internt ansvaret for/står for at rekruttere nye medarbejdere til virksomheden? Den enkelte leder (- uden assistance fra en personaleafdeling) 29% 24% 33% 51% 23% 22% 36% 29% Personaleafdelingen (- uden assistance fra den enkelte leder) 8% 5% 10% 5% 9% 3% 13% 8% Den enkelte leder og personaleafdelingen i fællesskab 63% 70% 57% 43% 68% 75% 51% 63% Totalsum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Adecco A/S Rekruttering og globalisering - Danmark Målgruppe: HR-ansvarlige i virksomheder med min. 10 Jobnr. DK marts 2006 Side 4

32 Anvendelse af person- og færdighedstest Sp.5 For hvert af følgende 3 niveauer bedes du angive, om virksomheden anvender person- og færdighedstest i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere? Ja - både personligheds- og færdighedstest Ja - personlighedstest Ja - færdighedstest Nej Ved ikke Totalsum Operationelt niveau (ikke-leder) % 8% 4% 76% 0 124% Taktisk niveau (mellemleder) % 15% 5% 61% 1% 138% Strategisk niveau (leder) % 19% 3% 46% 4% 151% Adecco A/S Rekruttering og globalisering - Danmark Målgruppe: HR-ansvarlige i virksomheder med min. 10 Jobnr. DK marts 2006 Side 5

33 Anvendelse af person- og færdighedstest Sc.B Hvor mange er der i den virksomhed, hvor du er ansat? Geografi eller flere Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.5.1 Anvendelse af person- og færdighedstest i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere på... Operationelt niveau (ikke-leder) Ja - både personligheds- og færdighedstest 12% 5% 8% 3% 18% 14% 9% 12% Ja - personlighedstest 8% - 3% 8% 13% 4% 10% 9% Ja - færdighedstest 4% - 3% 3% 6% 4% 3% 5% Nej 76% 92% 86% 86% 64% 76% 78% 74% Ved ikke 0 3% % - - Totalsum 124% 105% 114% 114% 136% 122% 122% 126% Adecco A/S Rekruttering og globalisering - Danmark Målgruppe: HR-ansvarlige i virksomheder med min. 10 Jobnr. DK marts 2006 Side 6

34 Anvendelse af person- og færdighedstest Sc.B Hvor mange er der i den virksomhed, hvor du er ansat? Geografi eller flere Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.5.2 Anvendelse af person- og færdighedstest i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere på... Taktisk niveau (mellemleder) Ja - både personligheds- og færdighedstest 18% 14% 8% 11% 25% 18% 13% 20% Ja - personlighedstest 15% - 8% 11% 24% 14% 13% 18% Ja - færdighedstest 5% - 3% - 8% 4% 6% 4% Nej 61% 84% 79% 78% 42% 61% 68% 58% Ved ikke 1% 3% 2% - 1% 3% - 1% Totalsum 138% 114% 119% 122% 157% 137% 132% 142% Adecco A/S Rekruttering og globalisering - Danmark Målgruppe: HR-ansvarlige i virksomheder med min. 10 Jobnr. DK marts 2006 Side 7

35 Anvendelse af person- og færdighedstest Sc.B Hvor mange er der i den virksomhed, hvor du er ansat? Geografi eller flere Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.5.3 Anvendelse af person- og færdighedstest i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere på... Strategisk niveau (leder) Ja - både personligheds- og færdighedstest 29% 16% 14% 19% 41% 28% 26% 31% Ja - personlighedstest 19% 5% 14% 19% 24% 14% 16% 23% Ja - færdighedstest 3% - 3% 3% 4% 3% 6% 2% Nej 46% 76% 67% 59% 24% 51% 48% 41% Ved ikke 4% 3% 2% - 6% 4% 4% 3% Totalsum 151% 122% 132% 141% 170% 145% 148% 156% Adecco A/S Rekruttering og globalisering - Danmark Målgruppe: HR-ansvarlige i virksomheder med min. 10 Jobnr. DK marts 2006 Side 8

36 Vigtige forhold ved ansættelse af ny medarbejder Sc.B Hvor mange er der i den virksomhed, hvor du er ansat? Geografi eller flere Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.6 Hvilke forhold er de vigtigste i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere? Relevante faglige kompetencer 83% 89% 90% 86% 76% 82% 82% 84% Relevante personlige kompetencer 68% 51% 63% 65% 76% 72% 61% 70% Personlighed 62% 73% 75% 43% 57% 67% 60% 59% Erfaring 43% 41% 41% 30% 49% 42% 39% 47% Andet 1% - 2% - 1% - 1% 2% Ved ikke Totalsum 257% 254% 271% 224% 260% 263% 243% 262% Adecco A/S Rekruttering og globalisering - Danmark Målgruppe: HR-ansvarlige i virksomheder med min. 10 Jobnr. DK marts 2006 Side 9

37 Afgørende forhold i en jobsamtale Sc.B Hvor mange er der i den virksomhed, hvor du er ansat? Geografi eller flere Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.7 Hvilke forhold er de mest afgørende i en jobsamtale? At kandidaten viser interesse i og kendskab til virksomheden 66% 86% 70% 65% 58% 70% 66% 63% Kandidatens opførsel 55% 62% 60% 43% 54% 54% 52% 58% At kandidaten kan dokumentere relevant erfaring 53% 54% 51% 49% 56% 49% 56% 55% Kandidatens indledende præsentation af sig selv 51% 57% 56% 38% 50% 47% 52% 52% At kandidaten kan dokumentere relevant uddannelse 42% 54% 41% 35% 42% 32% 43% 49% Kandidatens humør 23% 35% 24% 24% 18% 26% 22% 21% Kandidatens påklædning 11% 19% 19% 5% 6% 8% 13% 11% Kandidatens udseende 7% 3% 16% 3% 4% 7% 5% 8% At kandidaten er blevet personlighedstestet 6% 3% 2% 3% 10% 8% 6% 4% At kandidaten er blevet testet inden for fagområdet 4% % 3% 5% 3% Andet 4% 3% 3% 3% 4% 5% 3% 3% Ved ikke Totalsum 320% 376% 341% 268% 310% 308% 323% 326% Adecco A/S Rekruttering og globalisering - Danmark Målgruppe: HR-ansvarlige i virksomheder med min. 10 Jobnr. DK marts 2006 Side 10

38 : Rekrutterer gennem samarbejde med eksterne samarbejdspartnere Brug af ekstern assistance ved rekruttering Sp.8: Hvilke former for ekstern assistance bruger virksomheden i forbindelse med rekruttering inden for hvert af følgende niveauer? Search Selection (alm. rekruttering) Internettet Brug af personlighedstest Brug af færdighedstest Assessment Andet Anvender ingen Ved ikke Totalsum Operationelt niveau (ikke-leder) % 33% 43% 22% 12% 6% 3% 30% 10% 203% Taktisk niveau (mellemleder) % 38% 35% 33% 17% 9% 6% 17% 13% 239% Strategisk niveau (leder) % 36% 28% 42% 25% 13% 3% 12% 17% 287% Adecco A/S Rekruttering og globalisering - Danmark Målgruppe: HR-ansvarlige i virksomheder med min. 10 Jobnr. DK marts 2006 Side 11

39 : Rekrutterer gennem samarbejde med eksterne samarbejdspartnere Brug af ekstern assistance ved rekruttering Sc.B Hvor mange er der i den virksomhed, hvor du er ansat? Geografi eller flere Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.8.1 Anvendelse af ekstern assistance i forbindelse med rekruttering på.. Operationelt niveau (ikke-leder) Search 10% % 13% 9% - 16% Selection (alm. rekruttering) 33% - 8% 33% 42% 27% 47% 31% Internettet 43% 33% 50% 33% 44% 50% 53% 34% Brug af personlighedstest 22% 33% 8% 17% 25% 27% 20% 19% Brug af færdighedstest 12% 33% 8% - 13% 14% 13% 9% Assessment 6% 33% 8% - 4% 9% - 6% Andet 3% % - 7% 3% Anvender ingen 30% 33% 25% 50% 29% 32% 27% 31% Ved ikke 10% 33% 25% 17% 4% 9% 7% 13% Totalsum 203% 267% 150% 183% 215% 218% 207% 191% Adecco A/S Rekruttering og globalisering - Danmark Målgruppe: HR-ansvarlige i virksomheder med min. 10 Jobnr. DK marts 2006 Side 12

40 : Rekrutterer gennem samarbejde med eksterne samarbejdspartnere Brug af ekstern assistance ved rekruttering Sc.B Hvor mange er der i den virksomhed, hvor du er ansat? Geografi eller flere Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.8.2 Anvendelse af ekstern assistance i forbindelse med rekruttering på.. Taktisk niveau (mellemleder) Search 20% - 17% 17% 23% 23% 7% 25% Selection (alm. rekruttering) 38% 33% 25% 33% 42% 32% 60% 31% Internettet 35% - 33% 33% 38% 36% 47% 28% Brug af personlighedstest 33% 33% 17% 33% 38% 45% 33% 25% Brug af færdighedstest 17% 33% 8% 17% 19% 14% 20% 19% Assessment 9% 33% 17% 17% 4% 14% 7% 6% Andet 6% % 6% - 7% 9% Anvender ingen 17% 33% 8% 33% 17% 18% 20% 16% Ved ikke 13% 33% 25% 17% 8% 9% 7% 19% Totalsum 239% 267% 175% 267% 250% 250% 260% 222% Adecco A/S Rekruttering og globalisering - Danmark Målgruppe: HR-ansvarlige i virksomheder med min. 10 Jobnr. DK marts 2006 Side 13

41 : Rekrutterer gennem samarbejde med eksterne samarbejdspartnere Brug af ekstern assistance ved rekruttering Sc.B Hvor mange er der i den virksomhed, hvor du er ansat? Geografi eller flere Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.8.3 Anvendelse af ekstern assistance i forbindelse med rekruttering på.. Strategisk niveau (leder) Search 45% 33% 33% 17% 52% 50% 47% 41% Selection (alm. rekruttering) 36% 33% 25% 17% 42% 32% 33% 41% Internettet 28% - 33% 17% 29% 36% 33% 19% Brug af personlighedstest 42% 33% 25% 33% 48% 50% 47% 34% Brug af færdighedstest 25% 33% 8% 33% 27% 27% 20% 25% Assessment 13% 33% 17% 17% 10% 14% 20% 9% Andet 3% % - 7% 3% Anvender ingen 12% 33% 8% 33% 8% 9% 20% 9% Ved ikke 17% 33% 25% 33% 13% 9% 20% 22% Totalsum 287% 300% 208% 267% 308% 305% 313% 263% Adecco A/S Rekruttering og globalisering - Danmark Målgruppe: HR-ansvarlige i virksomheder med min. 10 Jobnr. DK marts 2006 Side 14

42 Anvendelse af eksterne samarbejdspartnere Sc.B Hvor mange er der i den virksomhed, hvor du er ansat? Geografi eller flere Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.9 I hvilken udstrækning anvendes eksterne samarbejdspartnere? Altid (5) 2% 3% 5% - 1% 4% 1% 2% Ofte (4) 13% 11% 10% 14% 15% 17% 8% 13% Af og til (3) 30% 16% 29% 32% 35% 20% 36% 33% Sjældent (2) 37% 46% 38% 22% 38% 39% 38% 34% Aldrig (1) 18% 24% 19% 32% 11% 18% 17% 18% Ved ikke % 1% - - Totalsum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Gennemsnit (1-5) Standard afvigelse Adecco A/S Rekruttering og globalisering - Danmark Målgruppe: HR-ansvarlige i virksomheder med min. 10 Jobnr. DK marts 2006 Side 15

43 Afgørende forhold for valg af ekstern samarbejdspartner Sc.B Hvor mange er der i den virksomhed, hvor du er ansat? Geografi eller flere Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.10 Hvilke af følgende forhold er - eller vil være - afgørende for din virksomheds valg af ekstern samarbejdspartner i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere? Kvalitet 50% 41% 46% 62% 51% 38% 51% 57% Kompetencer 49% 51% 46% 38% 53% 46% 48% 52% Pris 40% 43% 35% 38% 42% 41% 32% 44% Serviceniveau 30% 14% 37% 32% 30% 26% 25% 35% Full service (rekruttering, search, match, m.m.) 18% 5% 14% 11% 25% 22% 17% 16% Social ansvarlighed 16% 24% 22% 14% 11% 17% 12% 18% Repræsenteret lokalt 14% 11% 19% 5% 15% 7% 5% 24% Repræsenteret landsdækkende 9% 5% 11% - 12% 8% 6% 12% Repræsenteret internationalt 5% 3% 2% - 8% 5% 8% 3% Størrelse 1% - 2% - 2% - 1% 3% Andet 2% - 2% - 3% 1% 4% 1% Ved ikke 15% 19% 17% 14% 14% 20% 12% 15% Totalsum 249% 216% 252% 214% 265% 232% 221% 278% Adecco A/S Rekruttering og globalisering - Danmark Målgruppe: HR-ansvarlige i virksomheder med min. 10 Jobnr. DK marts 2006 Side 16

44 Afgørende forhold for valg af ekstern samarbejdspartner Sp.9 I hvilken udstrækning anvendes eksterne samarbejdspartnere? Altid (5) Ofte (4) Af og til (3) Sjældent (2) Aldrig (1) Ved ikke Sp.10 Hvilke af følgende forhold er - eller vil være - afgørende for din virksomheds valg af ekstern samarbejdspartner i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere? Kvalitet 50% 50% 60% 61% 45% 33% - Kompetencer 49% 33% 54% 66% 43% 31% - Pris 40% 17% 34% 41% 46% 33% - Serviceniveau 30% 17% 43% 31% 29% 21% - Full service (rekruttering, search, match, m.m.) 18% 17% 29% 25% 14% 6% - Social ansvarlighed 16% 17% 23% 23% 10% 10% - Repræsenteret lokalt 14% 17% 20% 20% 12% 2% - Repræsenteret landsdækkende 9% 17% 14% 10% 10% 2% - Repræsenteret internationalt 5% - 9% 6% 5% - - Størrelse 1% - - 2% 2% - - Andet 2% - - 1% 4% - - Ved ikke 15% 33% 9% 4% 14% 40% 100% Totalsum 249% 217% 294% 292% 234% 179% 100% Adecco A/S Rekruttering og globalisering - Danmark Målgruppe: HR-ansvarlige i virksomheder med min. 10 Jobnr. DK marts 2006 Side 17

45 Udsagn om rekruttering Sp.11 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Helt uenig (1) Uenig (2) Hverken eller (3) Enig (4) Helt enig (5) Ved ikke Totalsum Gennemsnit (1-5) Standard afvigelse Det er nemt for virksomheden at tiltrække nye medarbejdere % 14% 26% 40% 16% 1% 100% Rekruttering af de rette medarbejdere er afgørende for virksomhedens konkurrenceevne % 10% 37% 50% 2% 100% I fremtiden bliver det svært at rekruttere kvalificerede medarbejdere % 21% 23% 37% 13% 2% 100% Det er en fordel for virksomheden at anvende en ekstern samarbejdspartner til at forestå rekruttering af nye medarbejdere % 34% 37% 12% 2% 7% 100% Personligheds- og færdighedstest er et vigtigt værktøj til at rekruttere den rette medarbejder % 23% 32% 25% 8% 5% 100% Brug af en ekstern samarbejdspartner skaber de bedste resultater i rekrutteringen af nye medarbejdere % 32% 40% 7% 2% 11% 100% Adecco A/S Rekruttering og globalisering - Danmark Målgruppe: HR-ansvarlige i virksomheder med min. 10 Jobnr. DK marts 2006 Side 18

46 Sp.11 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Det er nemt for virksomheden at tiltrække nye medarbejdere Rekruttering af de rette medarbejdere er afgørende for virksomhedens konkurrenceevne I fremtiden bliver det svært at rekruttere kvalificerede medarbejdere Det er en fordel for virksomheden at anvende en ekstern samarbejdspartner til at forestå rekruttering af nye medarbejdere Personligheds- og færdighedstest er et vigtigt værktøj til at rekruttere den rette medarbejder Brug af en ekstern samarbejdspartner skaber de bedste resultater i rekrutteringen af nye medarbejdere Gennemsnit (1 = "Helt uenig" - 5 = "Helt enig") Adecco A/S Rekruttering og globalisering - Danmark Målgruppe: HR-ansvarlige i virksomheder med min. 10 Jobnr. DK marts 2006 Udsagn om rekruttering Sc.B Hvor mange er der i den virksomhed, hvor du er ansat? Geografi eller flere Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Side 19

47 Rekruttering af rette kandidater Sp.12 Hvor svært har det været eller er det at rekruttere de rette kandidater? Meget svært (1) Svært (2) Hverken eller (3) Let (4) Meget let (5) Ved ikke Totalsum Gennemsnit (1-5) Standard afvigelse For 4 år siden % 7% 22% 37% 25% 7% 100% For 2 år siden % 15% 27% 42% 12% 3% 100% For 1 år siden % 27% 25% 30% 12% 3% 100% For 6 måneder siden % 29% 21% 26% 13% 4% 100% I dag % 26% 19% 23% 13% 5% 100% Adecco A/S Rekruttering og globalisering - Danmark Målgruppe: HR-ansvarlige i virksomheder med min. 10 Jobnr. DK marts 2006 Side 20

48 Rekruttering af rette kandidater Sc.B Hvor mange er der i den virksomhed, hvor du er ansat? Geografi eller flere Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.12 Hvor svært har det været eller er det at rekruttere de rette kandidater? For 4 år siden For 2 år siden For 1 år siden For 6 måneder siden I dag Gennemsnit (1 = "Meget svært" - 5 = "Meget let") Adecco A/S Rekruttering og globalisering - Danmark Målgruppe: HR-ansvarlige i virksomheder med min. 10 Jobnr. DK marts 2006 Side 21

49 Faggrupper der efterspørger assistance fra eksterne samarbejdspartnere Sc.B Hvor mange er der i den virksomhed, hvor du er ansat? Geografi eller flere Storkøbenhavn Øvrige Sjælland og øerne Jylland Sp.13 Inden for hvilke faggrupper, tror du at der i fremtiden vil blive efterspurgt assistance fra eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med rekruttering? Ledere, specialister og administrativt personale 80% 76% 83% 78% 81% 78% 75% 85% IT-specialister 49% 46% 52% 51% 47% 53% 53% 43% Sygepleje og sundhed 31% 19% 30% 32% 35% 29% 31% 33% Salg/demonstration/merchandising 22% 22% 25% 24% 21% 21% 23% 23% Produktion og bygge/anlæg 15% 5% 16% 16% 18% 13% 18% 15% Transport/logistik 14% 8% 17% 16% 13% 13% 13% 14% Hotel, restauration og kantine 9% 5% 8% 16% 8% 8% 9% 9% Andet 4% - 6% - 5% 8% 4% 2% Ved ikke 7% 16% 8% 11% 4% 9% 4% 8% Totalsum 232% 197% 246% 246% 230% 232% 231% 232% Adecco A/S Rekruttering og globalisering - Danmark Målgruppe: HR-ansvarlige i virksomheder med min. 10 Jobnr. DK marts 2006 Side 22

50 Spørgeskema

51 Adecco A/S Rekruttering Endeligt skema DK Flersvar Sc. A Hvilke af følgende ansvarsområder passer på de arbejdsopgaver du varetager? 1. Personaleansvarlig (Personalechef, HR-chef, etc.) 2. Marketingansvarlig (Marketingchef og lign.) 3. Salgsansvarlig (Salgschef, produktchef etc.) 4. Økonomi/regnskabsansvarlig (Økonomichef, Regnskabschef etc.) 5. Produktionsansvarlig (Produktionschef, driftschef etc.) 6. Ikke på arbejdsmarkedet (orlov/arbejdsløs/pensionist og lign.) 7. Andet 8. Ved ikke (Hvis Sc.A 1 -> Afslut, 25 point) Enkeltsvar Sc. B Hvor mange er der i den virksomhed, hvor du er ansat? eller flere 6. Ved ikke/vil ikke svare (Hvis Sc.B = 1 eller 6 -> Afslut, 25 point) Info/display. De følgende spørgsmål drejer sig om personalemæssige forhold, og vi vil bede dig svare på dem i kraft af, at du er personaleansvarlig på din arbejdsplads. Spørgsmål vedr. Rekruttering Flersvar halvåbent - randomiser Sp. 1 Hvordan rekrutteres nye medarbejdere til virksomheden? 1. Gennem jobannoncer i f.eks. aviser, fagblade, eksterne jobportaler m.m. 2. Gennem samarbejde med ekstern samarbejdspartner f.eks. rekrutteringsbureau eller lignende 3. Gennem uopfordrede ansøgninger 4. Gennem intern rekruttering 5. Gennem jobannoncer på virksomhedens egen hjemmeside 6. Gennem eksisterende netværk 7. Andet 8. Ved ikke Hvis andet, noter venligst: 2006 Zapera.com A/S - Ryesgade 3A København N - Tel Fax Resultater må ikke offentliggøres uden skriftlig tilladelse fra Zapera.com A/S 1

52 Enkeltsvar - randomiser Sp. 2 Hvilken form for rekruttering skaffer ud fra din erfaring, de bedste kandidater? 1. Jobannoncer i f.eks. aviser, fagblade, eksterne jobportaler m.m. 2. Samarbejde med ekstern samarbejdspartner f.eks. rekrutteringsbureau eller lignende 3. Uopfordrede ansøgninger 4. Intern rekruttering 5. Jobannoncer på virksomhedens egen hjemmeside 6. Eksisterende netværk 7. Andet 8. Ved ikke Enkeltsvar Hvis sp. 1 = 1 Sp. 3 Anvender virksomheden jobannoncer i f.eks. aviser, fagblade, eksterne jobportaler m.m. som markedsføring og/eller imagepleje generelt? 1. Ja, ofte 2. Ja, af og til 3. Ja, sjældent 4. Nej, aldrig 5. Ved ikke Enkeltsvar Sp. 4 Hvem har internt ansvaret for/står for at rekruttere nye medarbejdere til virksomheden? 1. Den enkelte leder (- uden assistance fra en personaleafdeling) 2. Personaleafdelingen (- uden assistance fra den enkelte leder) 3. Den enkelte leder og personaleafdelingen i fællesskab Batteri Enkeltsvar Sp. 5 For hvert af følgende 3 niveauer bedes du angive, om virksomheden anvender personog færdighedstest i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere? 1. Operationelt niveau (ikke-leder) 2. Taktisk niveau (mellemleder) 3. Strategisk niveau (leder) Skala: 1. Ja både personligheds- og færdighedstest 2. Ja personlighedstest 3. Ja - færdighedstest 4. Nej 5. Ved ikke Flersvar halvåbent Sp. 6 Hvilke forhold er de vigtigste i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere? 1. Erfaring 2. Relevante faglige kompetencer 3. Relevante personlige kompetencer 4. Personlighed 5. Andet 6. Ved ikke Hvis andet, noter venligst: 2006 Zapera.com A/S - Ryesgade 3A København N - Tel Fax Resultater må ikke offentliggøres uden skriftlig tilladelse fra Zapera.com A/S 2

53 Flersvar halvåbent - randomiser Sp. 7 Hvilke forhold er de mest afgørende i en jobsamtale? 1. Kandidatens indledende præsentation af sig selv 2. Kandidatens udseende 3. Kandidatens opførsel 4. At kandidaten viser interesse i og kendskab til virksomheden 5. At kandidaten kan dokumentere relevant erfaring 6. At kandidaten kan dokumentere relevant uddannelse 7. Kandidatens påklædning 8. Kandidatens humør 9. At kandidaten er blevet personlighedstestet 10. At kandidaten er blevet testet inden for fagområdet 11. Andet 12. Ved ikke Hvis andet, noter venligst: Batteri Flersvar Hvis sp. 1 = 2 Sp. 8: Hvilke former for ekstern assistance bruger virksomheden i forbindelse med rekruttering inden for hvert af følgende niveauer? 1. Operationelt niveau (ikke-leder) 2. Taktisk niveau (mellemleder) 3. Strategisk niveau (leder) Skala: 1. Search 2. Selection (alm. rekruttering) 3. Internettet 4. Brug af personlighedstest 5. Brug af færdighedstest 6. Assessment 7. Andet 8. Anvender ingen 9. Ved ikke Enkeltsvar Sp. 9 I hvilken udstrækning anvendes eksterne samarbejdspartnere? 1. Altid 2. Ofte 3. Af og til 4. Sjældent 5. Aldrig 6. Ved ikke 2006 Zapera.com A/S - Ryesgade 3A København N - Tel Fax Resultater må ikke offentliggøres uden skriftlig tilladelse fra Zapera.com A/S 3

54 Flersvar halvåbent - randomiser Sp. 10 Hvilke af følgende forhold er - eller vil være - afgørende for din virksomheds valg af ekstern samarbejdspartner i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere? 1. Serviceniveau 2. Kvalitet 3. Pris 4. Repræsenteret internationalt 5. Repræsenteret landsdækkende 6. Repræsenteret lokalt 7. Social ansvarlighed 8. Størrelse 9. Kompetencer 10. Full service (rekruttering, search, match, m.m.) 11. Andet 12. Ved ikke Hvis andet, noter venligst: Batteri - Enkeltsvar - randomiser Sp. 11 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 1. Det er nemt for virksomheden at tiltrække nye medarbejdere 2. Rekruttering af de rette medarbejdere er afgørende for virksomhedens konkurrenceevne 3. I fremtiden bliver det svært at rekruttere kvalificerede medarbejdere 4. Det er en fordel for virksomheden at anvende en ekstern samarbejdspartner til at forestå rekruttering af nye medarbejdere 5. Personligheds- og færdighedstest er et vigtigt værktøj til at rekruttere den rette medarbejder 6. Brug af en ekstern samarbejdspartner skaber de bedste resultater i rekrutteringen af nye medarbejdere Skala: 1. Helt uenig 2. Uenig 3. Hverken eller 4. Enig 5. Helt enig 6. Ved ikke 2006 Zapera.com A/S - Ryesgade 3A København N - Tel Fax Resultater må ikke offentliggøres uden skriftlig tilladelse fra Zapera.com A/S 4

55 Batteri - Enkeltsvar Sp. 12 Hvor svært har det været eller er det at rekruttere de rette kandidater? 1. For 4 år siden 2. For 2 år siden 3. For 1 år siden 4. For 6 måneder siden 5. I dag Skala: 1. Meget svært 2. Svært 3. Hverken eller 4. Let 5. Meget let 6. Ved ikke Flersvar Sp. 13 Inden for hvilke faggrupper, tror du at der i fremtiden vil blive efterspurgt assistance fra eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med rekruttering? Vi tænker her generelt og ikke kun i relation til din egen virksomhed. 1. Ledere, specialister og administrativt personale 2. Produktion og bygge/anlæg 3. Transport/logistik 4. Salg/demonstration/merchandising 5. Hotel, restauration og kantine 6. Sygepleje og sundhed 7. IT-specialister 8. Andet 9. Ved ikke 2006 Zapera.com A/S - Ryesgade 3A København N - Tel Fax Resultater må ikke offentliggøres uden skriftlig tilladelse fra Zapera.com A/S 5

KPMG Oktober/november 2009

KPMG Oktober/november 2009 KPMG CSR undersøgelse Jobno. DK2009-805 Oktober/november 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel 70

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Baggrund og metode. Summary. Tabeller. Åbne besvarelser. Spørgeskema

Indholdsfortegnelse. Baggrund og metode. Summary. Tabeller. Åbne besvarelser. Spørgeskema Faglærte i byggebranchen 17. marts 3. april 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 -

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Operate A/S 25. 29. oktober 2007

Operate A/S 25. 29. oktober 2007 Jobno. DK2007-989 25. 29. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2007 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 -

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt Operate Miljømærkning generelt Oktober 2010 DK2010-0965 1 Indholdsfortegnelse 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer 2 1 Metodebeskrivelse 3 1 Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen

Læs mere

Operate Miljøundersøgelse Jobno. DK2009-1136 20. februar 3. marts 2009

Operate Miljøundersøgelse Jobno. DK2009-1136 20. februar 3. marts 2009 Jobno. DK2009-1136 20. februar 3. marts 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Spørgeskema 2009 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 - info@zapera.com

Læs mere

Danske Erhvervsskoler

Danske Erhvervsskoler Danske Erhvervsskoler Undersøgelse om virksomheders kendskab til samt erfaring med erhvervsskolernes praktikordning Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater

Læs mere

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009 Ældre Sagen Pensionsforhold Jobno. DK2009-373 22. maj 13. juni 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel 70 27

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

Det Sociale Netværk HEADSPACE

Det Sociale Netværk HEADSPACE Det Sociale Netværk HEADSPACE Metodebeskrivelse Baggrund & formål Foreningen Det Sociale Netværk har i samarbejde med en række kommuner taget initiativ til, at iværksætte en række Headspace centre, som

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Osteoporoseforeningen. Kendskab til sygdom og risikofaktorer

Osteoporoseforeningen. Kendskab til sygdom og risikofaktorer Osteoporoseforeningen Kendskab til sygdom og risikofaktorer Jobnr. DK2002-043 April 2002 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller (indholdsfortegnelse til tabeller er placeret under dette afsnit)

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Nøglehulsmærket 2008 Undersøgelsen er gennemført i Danmark, Sverige og Norge i perioden medio december 2008 til primo januar 2009 Side 1 Summary med grafer

Læs mere

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp

Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp Nyt initiativ under: Pressemeddelelse Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp Mere end halvdelen af alle unge mellem 15 25 år har personlige problemer, der påvirker

Læs mere

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskernes syn på elbiler 2014 YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskerne kræver politisk handling Politikerne bør gøre en særlig indsats for at fremme elbilen i Danmark Sp. 8 Mener du, at

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17 Danske Erhvervsskoler Undersøgelse blandt unge, forældre og virksomheder Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Samlet summary rapport - grafer og kommentarer på hovedresultater København, maj 2010 Marie

Læs mere

Medievaner 2016. Koda

Medievaner 2016. Koda Medievaner 2016 Koda Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. 21. marts 2016 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark. Målgruppe

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013

Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013 Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse > Baggrund of formål > Spørgsmål i undersøgelsen > Datagrundlag Del

Læs mere

Yougovs Danmarkspanel

Yougovs Danmarkspanel Yougovs anmarkspanel en stribe artikler tager danskerne stilling til aktuelle politiske emner anskerne vil skaffe flere hænder på arbejdsmarkedet ved lavere skat, flere indvandrere i job og lavere sygefravær.

Læs mere

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner.

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner. Indhold Konklusioner 3 Om modtagelse af julehilsner 5 Om at sende julehilsner 20 Det følelsesmæssige valg 30 Signalværdi 41 Om undersøgelsen 52 Kontakt 55 2012 Side 3 Konklusioner Om modtagelse af julehilsner

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING God planlægning sparer tid Sat lidt på spidsen kan målet med en rekruttering koges ned til at finde den bedst egnede medarbejder til jobbet og så hurtigt som muligt.

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Resultater fra den supplerende virksomhedssurvey vedr. samarbejde med jobcentre efteråret 2013

Resultater fra den supplerende virksomhedssurvey vedr. samarbejde med jobcentre efteråret 2013 N O T A T Resultater fra den supplerende virksomhedssurvey vedr. samarbejde med jobcentre efteråret 20 2. februar 20 J.nr. 20-00199 Viden og Analyse/KKH Baggrund Indledning I Beskæftigelsesministeren forbindelse

Læs mere

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Contact: Dorte Barfod +45 35 200 654 dorte-barfod@yougov.com Jeanette Bertelsen +45 35 200 641 jeanette.bertelsen@yougov.com 1 Metode

Læs mere

SINGLER NY Aldersfordeling

SINGLER NY Aldersfordeling SINGLER NY Aldersfordeling Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. november- 1. december 2014 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe:

Læs mere

Danmarkspanel uge 47 2015. DIGNITY - Tortur

Danmarkspanel uge 47 2015. DIGNITY - Tortur Danmarkspanel uge 47 DIGNITY - Tortur Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget i A&B Analyses Danmarkspanel. Panelet består af ca. 15.000 tilfældigt udvalgte danskere. Indsamling

Læs mere

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers FÅ DIN JOBANNONCE PÅ De sociale medier er ikke til at komme udenom heller ikke når du skal rekruttere nye medarbejdere! Alligevel er der mange virksomheder, der

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Capacity er en del af Capacent People Groups unikke behovs baserede rekrutterings koncept

Capacity er en del af Capacent People Groups unikke behovs baserede rekrutterings koncept Capacity er en del af Capacent People Groups unikke behovs baserede rekrutterings koncept Kunden Executive Search Capacity Shortlist Assessment Rådgivning Kapacitet Sourcing Vished Nøgleord 6 Konsekvent

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Madkulturen. DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider

Madkulturen. DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider Madkulturen DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider YouGov oktober 2014 Indhold Baggrund og metode side 3-6 Hovedresultater i opsummering side 7-9 Resultater med grafer..side 10-15 Børns deltagelse

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012

Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012 Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012 Indhold Metode Hovedkonklusioner Salgsafdelingens opbygning Profiltyper i internt og eksternt salg Hvordan skaber man gode sælgere Aflønning

Læs mere

Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere

Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere Jobmarkedet Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere sandsynligt er det, at du får solgt dit

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Fokus i undersøgelsen side 7-11. Tolkning og grafisk fremstilling af resultater side 12-14. Offentliggørelse af data side 15-16

Fokus i undersøgelsen side 7-11. Tolkning og grafisk fremstilling af resultater side 12-14. Offentliggørelse af data side 15-16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kendskab til Nøglehulsmærket og kampagnen Nemt at vælge sundere Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, april 2010

Læs mere

REKRUTTERING LAD OS FORETAGE HELE ELLER DELE AF JERES REKRUTTERING

REKRUTTERING LAD OS FORETAGE HELE ELLER DELE AF JERES REKRUTTERING REKRUTTERING LAD OS FORETAGE HELE ELLER DELE AF JERES REKRUTTERING Rekruttering I SEROP er vi kendt for vores mangeårige erfaring og udførlig tilgang til rekruttering. Vores arbejde med rekruttering kan

Læs mere

Rekruttering af specialister kræver specialister

Rekruttering af specialister kræver specialister Rekruttering af specialister kræver specialister Danmark kommer til at mangle tusindvis af dygtige specialister de kommende år Mærker I det allerede? Mangel på tekniske kompetencer en alvorlig udfordring

Læs mere

Bilag 1: Supplerende figurer vedrørende virksomhedernes samarbejde med jobcentrene og tilfredsheden med jobcentrenes indsats for foråret 2016

Bilag 1: Supplerende figurer vedrørende virksomhedernes samarbejde med jobcentrene og tilfredsheden med jobcentrenes indsats for foråret 2016 Bilag : Supplerende figurer vedrørende virksomhedernes samarbejde med jobcentrene og tilfredsheden med jobcentrenes indsats for foråret 0. Fordelingen af svar for foråret 0 (figur AE): Figur A: Har virksomheden

Læs mere

Risikoanalyse Spørgeskemaundersøgelse blandt CFO s i de største danske virksomheder

Risikoanalyse Spørgeskemaundersøgelse blandt CFO s i de største danske virksomheder Risikoanalyse 2013 Spørgeskemaundersøgelse blandt CFO s i de største danske virksomheder Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse Opsummering og konklusion Virksomhedernes karakteristika Resultater Side 2

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

Livsmedelsverket, Mattilsynet og

Livsmedelsverket, Mattilsynet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Livsmedelsverket, Mattilsynet og Helsedirektoratet Kendskab til Nøglehulsmærket i DK, S og NO Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København,

Læs mere

AS3 Undersøgelse blandt ledere. Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S, 3. august 2015

AS3 Undersøgelse blandt ledere. Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S, 3. august 2015 AS3 Undersøgelse blandt ledere Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S, 3. august 2015 Indhold 1. Metode 2. Resultater 3. Om Analyse Danmark 2 Metode Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af telefoninterview

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

DGI, Potentialet for gadeidræt og den selvorganiserede livsstilsudøver 2015 Side 1. April 2015

DGI, Potentialet for gadeidræt og den selvorganiserede livsstilsudøver 2015 Side 1. April 2015 DGI, Potentialet for gadeidræt og den selvorganiserede livsstilsudøver 2015 Side 1 April 2015 Hovedkonklusioner Interessen for gadeidræt er stor i Danmark Blandt de 15-35 årige er 8 % aktive gadeidrætsudøvere.

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Karrierebarometer 2016

Karrierebarometer 2016 Karrierebarometer 2016 Denne survey er lavet i februar 2016 blandt 3.460 CA-medlemmer - dimittender og lønmodtagere - som er kommet i job i løbet af 2015. Af disse har 1.012 deltaget i undersøgelsen, hvilket

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Spørgsmål til medarbejderundersøgelser Kontakt: Asger Nielsen tlf.:

Spørgsmål til medarbejderundersøgelser Kontakt: Asger Nielsen tlf.: Jobsøgning 2008 Hvor aktive er ingeniørerne i jobsøgning? Hvordan adskiller ingeniørernes jobadfærd sig fra den øvrige befolkning? Hvilke mediekanaler foretrækker/anbefaler ingeniørerne i deres jobsøgning?

Læs mere

KOMMENTARRAPPORT. Panelundersøgelse vedr. aldersdiskrimination i sundhedsvæsenet Ældre Sagen

KOMMENTARRAPPORT. Panelundersøgelse vedr. aldersdiskrimination i sundhedsvæsenet Ældre Sagen 29. september, 2006 KOMMENTARRAPPORT Panelundersøgelse vedr. aldersdiskrimination i sundhedsvæsenet Ældre Sagen Udarbejdet af: Charlotte Bergstrøm, projektleder Tine Hetsch Gustafsson, konsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Jobansøgere tjekkes på Facebook

Jobansøgere tjekkes på Facebook Jobansøgere tjekkes på Facebook Undersøgelse blandt personaleansvarlige viser, at hver tredje virksomhed tjekker jobansøgere på internettet. Fagforbund opfordrer derfor medlemmer til at tænke over, hvad

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre

Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre Analyse for Ældre Sagen: Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre Delrapport 3 - Behov for vejledning og rådgivning September 2009 Baggrund, formål, metode Baggrund og formål Som led i Ældre

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, juni 2011 Udarbejdet af: Marie Christiansen Krøyer Ida Mørch Pernille Jønsson

Læs mere

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Rambøll Management Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Oktober 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Forår 2005 Rambøll

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7 Indhold Kjerulf & Partnere side 2 Kompetenceområder side 4 Præsentation side 5 Processen ved Executive Search side 6 Processen ved Selection side 7 Forskellen på Search & Selection side 8 Hvor tilfører

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen.

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de

Læs mere

Financial Literacy 2016

Financial Literacy 2016 Financial Literacy 2016 Undersøgelse om børns forhold til og viden om penge Gennemført blandt børn i alderen 10-15 år i perioden den 16.-22. marts 2016. Indhold 3 Hovedkonklusioner 9 Baggrund og metode

Læs mere

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte 18. maj 2009 Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Erhvervskonjunkturer. Hver anden mindre virksomhed i Region Midtjylland forventer færre ansatte. I virksomheder med over

Læs mere

Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket. Resultater og hovedkonklusioner

Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket. Resultater og hovedkonklusioner Befolkningsundersøgelse 2013 Gennemført for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket Resultater og hovedkonklusioner Indhold Introduktion Baggrund

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling,

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling, Den nordjyske IKT-branche rekruttering og udvikling, juni 2007 Indledning. Denne analyse er gennemført i et samarbejde imellem IKT Forum (www.iktforum.dk), en forening for private og offentlige IKT-virksomheder,

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - OKTOBER 2008 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 1 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen

Læs mere

Regler om ansættelse

Regler om ansættelse Regler om ansættelse 2010 Holdning Det er holdningen i Ringsted Kommune, at der skal arbejdes professionelt med rekruttering Rekrutteringsprocessen afspejler, at der i Ringsted Kommune arbejdes efter værdierne

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Mediebureau-analyse. Dansk Annoncørforening. September 2017 Søren Pedersen Page 1

Mediebureau-analyse. Dansk Annoncørforening. September 2017 Søren Pedersen Page 1 Mediebureau-analyse Dansk Annoncørforening September 2017 Søren Pedersen 2017 Page 1 Indhold Resultater 3 Baggrundsinformation om respondenterne 13 Om undersøgelsen 16 Kontakt 18 2017 Page 2 2017 Page

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

NOTAT. Konklusioner fra analyse af befolkningens og FAST og BTSs publikums sammensætning og brug af lokale og ikke lokale teatre

NOTAT. Konklusioner fra analyse af befolkningens og FAST og BTSs publikums sammensætning og brug af lokale og ikke lokale teatre NOTAT Konklusioner fra analyse af befolkningens og FAST og BTSs publikums sammensætning og brug af lokale og ikke lokale teatre ICMM August 2005 ICMM Ltd. 43-45 Portman Square London W1H 6HN UK +44 20

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Det danske bibelselskab Dåb og livsstil

Det danske bibelselskab Dåb og livsstil Bilag 4: YouGov-spørgeskema Det danske bibelselskab Dåb og livsstil Målgruppe: Danskere forældre med børn under 18 år Baggrundsspørgsmål: Køn Alder Geografi Uddannelse PDL Husstandsindkomst PDL Børns alder

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har fået permanent nedsat erhvervsevne Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere