Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Middelfart. Virksomhedsundersøgelse 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Middelfart. Virksomhedsundersøgelse 2013"

Transkript

1 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Middelfart Virksomhedsundersøgelse 213

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE PERSPEKTIVER VIRKSOMHEDERNE ØNSKER FORSKELLIGE GRADER AF SAMARBEJDE UNDERSØGELSENS RESULTATER INDSATSMÆSSIGE PERSPEKTIVER OG ANBEFALINGER VIRKSOMHEDERNES KENDSKAB TIL OG SYN PÅ JOBCENTERET VIRKSOMHEDERNES KENDSKAB TIL OG BRUG AF JOBCENTERET VIRKSOMHEDERNES SYN PÅ JOBCENTERET SYNLIGGØRELSE AF JOBÅBNINGER MANGE VIRKSOMHEDER ER POSITIVE OVER FOR SAMARBEJDE SEGMENTER AF VIRKSOMHEDER VIRKSOMHEDERNE HAR FORSKELLIGE ØNSKER TIL SERVICE OG SAMARBEJDE VIRKSOMHEDER MED EFTERSPØRGSEL PÅ FORMALISERET SAMARBEJDE VIRKSOMHEDER MED EFTERSPØRGSEL PÅ UFORMELT SAMARBEJDE VIRKSOMHEDER MED EFTERSPØRGSEL PÅ SITUATIONSBESTEMT SERVICE VIRKSOMHEDER MED BEGRÆNSET EFTERSPØRGSEL PÅ SERVICE SEGMENTER I DE ØVRIGE KOMMUNER VIRKSOMHEDERNES FORVENTNINGER OG ØNSKER TIL SERVICE VIRKSOMHEDERNES EFTERSPØRGSEL EFTER INFORMATION FRA JOBCENTERET VIRKSOMHEDERNES EFTERSPØRGSEL EFTER SERVICEYDELSER VIRKSOMHEDERNES EFTERSPØRGSEL EFTER SERVICE VEDR. REKRUTTERING VIRKSOMHEDERNES KRAV FOR ØGET SYNLIGGØRELSE AF JOB VIRKSOMHEDERNES EFTERSPØRGSEL EFTER SERVICE VEDR. FASTHOLDELSE VIRKSOMHEDERNES ØNSKER TIL KOMPETENCER HOS JOBCENTERET VIRKSOMHEDERNES ØNSKER TIL KONTAKTFORMERNE MED JOBCENTERET BILAG 1: DATAGRUNDLAG FOR RAPPORTEN BILAG 2: DEFINITION AF DE FIRE SEGMENTER AF VIRKSOMHEDER BILAG 3: UDVALGTE NØGLETAL OM VIRKSOMHEDERNES EFTERSPØRGSEL PÅ SERVICE

3 1. Indledning I denne undersøgelse afdækkes virksomhedernes kendskab til, syn på og efterspørgsel på service fra Jobcenter Middelfart. Resultaterne spejles op mod svarene fra virksomheder i ni andre kommuner, der har deltaget i virksomhedsundersøgelse 213. De ni øvrige kommuner er Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Kalundborg, Lyngby-Taarbæk, Lemvig, Skive, Vejen, Hvidovre og Holbæk. Undersøgelsen har fokus på følgende blandt ca. 2.5 virksomheder: Hvilken service og hvilke kompetencer efterspørger virksomheder fra jobcenteret? Hvilke samarbejdsformer ønsker virksomhederne med jobcenteret? Hvad skal der til for, at virksomhederne synliggør deres jobåbninger for jobcenteret? Hvor mange af de lokale virksomheder kender og bruger jobcenteret? Er kendskabet og brugen af jobcenteret større eller mindre end i andre jobcentre? Hvor mange af virksomhederne ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere? Hvor mange og hvilke segmenter af virksomheder ønsker at samarbejde med jobcenteret? Hvad lægger virksomhederne vægt på i samarbejdet med jobcenteret? Undersøgelsen er ikke en tilfredshedsundersøgelse, der bagudrettet måler samspillet mellem bruger-virksomheder og jobcenteret. Der er tale om en fremadrettet efterspørgselsanalyse, der afdækker de lokale virksomheders både brugeres og ikke-brugeres perspektiver og ønsker i forhold til et samarbejde med jobcenteret. Undersøgelsen giver dermed en temperaturmåling blandt de lokale virksomheder, der giver jobcenteret mulighed for at tilrettelægge eller tilpasse strategier, service og indsats med afsæt i et brugerperspektiv. Kort om undersøgelsens metoder Undersøgelsen er baseret på telefonsurvey blandt 246 virksomheder, der er beliggende i Middelfart Kommune, samt ca. 2.3 virksomheder i de ni andre kommuner. Telefonsurveyen er gennemført af mploy og Valeur i efteråret 213. Den gennemførte telefonsurvey indebærer, at ca. 35 pct. af virksomhederne med 2 eller flere ansatte i Middelfart Kommune har tilkendegivet deres perspektiver på et samarbejde med Jobcenter Middelfart. Der er tale om en stratificeret udvælgelse af respondenterne, der sikrer, at branchefordelingen og fordelingen af store og små virksomheder i undersøgelsen svarer til den faktiske branchefordeling og faktiske fordeling af store og små virksomheder i kommunen. Telefoninterviewene er gennemført ud fra en fast spørgeguide med lukkede svarkategorier med henblik på at få kvantitative opgørelser. For en uddybende beskrivelse af undersøgelsens metode henvises til bilag 1. Som supplement til den gennemførte telefonsurvey er gennemført supplerende fokusgruppeinterview i Middelfart kommune samt i yderligere tre af de medvirkende kommuner, herunder Haderslev, Lyngby-Taarbæk og Faaborg-Midtfyn. I fokusgruppeinterviewet i Middelfart er undersøgelsens resultater drøftet, fortolket og perspektiveret med 7 virksomheder. Resultaterne fra fokusgruppeinterviewene er indarbejdet i rapporten. 3

4 2. Sammenfatning og indsatsmæssige perspektiver Undersøgelsen viser overordnet, at Jobcenter Middelfart samarbejder med en relativt stor andel af virksomhederne i lokalområdet. 61 pct. af virksomhederne har gjort brug af jobcenterets service inden for det seneste år. Samtidig viser undersøgelsen, at der fortsat er potentiale for jobcenteret for at udvide samarbejdet med virksomhederne. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at: Knap halvdelen af virksomhederne tilkendegiver, at de har et begrænset eller intet kendskab til jobcenteret Mere end to tredjedele af virksomhederne ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner inden for mindst ét af jobcenterets serviceområder Ca. 27 pct. af de adspurgte virksomheder tilkendegiver, at de gerne vil kontaktes her og nu af jobcenteret vedr. samarbejde. Blandt ikke-brugerne ønsker 24 pct. at blive kontaktet. Ca. 17 pct. af virksomhederne i kommunen synliggør systematisk deres jobåbninger over for jobcenteret Det er mploys vurdering, at tilbagemeldingerne fra virksomhederne er positive, også når der sammenlignes med resultaterne i de øvrige medvirkende kommuner i undersøgelsen Virksomhederne ønsker forskellige grader af samarbejde På baggrund af analysen kan de adspurgte virksomheder opdeles i fire grupper, der adskiller virksomhedernes ønsker til deres relation og samarbejde med jobcenteret, jf. figur 2.1. De fire grupper af virksomheder er kortfattet kendetegnet ved: Ca. 45 pct. af virksomhederne ønsker tætte relationer til jobcenteret og er åbne over for samarbejdsaftaler. Ca. 24 pct. af virksomhederne ønsker et uformelt samarbejde med jobcenteret med henblik på service, men ønsker ikke at indgå i et forpligtende samarbejde via en samarbejdsaftale. Figur 2.1: Segmenter af virksomheder, Middelfart Gruppe 3 Gruppe 4 Begrænset service 11% Situationsbestemt service 21% Gruppe 2 Uformelt samarbejde 24% Formelt samarbejde 45% Gruppe 1 afviklet af mploy og Valeur i november 213 Ca. 21 pct. af virksomhederne ønsker en situationsbestemt service. Disse virksomheder ser ikke jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner, men ønsker derimod en hurtig og præcis service fra jobcenteret, når de får behov for specifikke services i forbindelse med rekruttering, fastholdelse, ansættelse på særlig vilkår eller opkvalificering. Ca. 11 pct. af virksomhederne ønsker begrænset service fra jobcenteret. Disse virksomheder efterspørger hverken services i forbindelse med bistand til rekruttering, rådgivning om forebyggelse af sygefravær eller rådgivning om støtteforanstaltninger og opkvalificering. 4

5 Det er mploys vurdering, at segmenteringen af virksomhederne i relation til fremadrettede samarbejdsmuligheder viser et stort potentiale for jobcenteret. Samtidig vurderer mploy, at en udløsning af dette samarbejdspotentiale kan indebære en stor ressourcemæssig udfordring - afhængig af de valgte grader og former for samarbejde hos de forskellige segmenter blandt virksomhederne. På den baggrund vurderer mploy, at der med fordel kan udvikles differentierede strategier for virksomhedsindsatsen og samarbejdet med virksomhederne, der afstemmer omfang, indhold, former, ressourceforbrug og udbytte af samarbejdet i forhold til potentialet og ønskerne hos de forskellige segmenter blandt virksomhederne Undersøgelsens resultater I hovedtræk viser analysen følgende hovedresultater vedr. virksomhedernes kendskab til, syn på og efterspørgsel efter service fra jobcenteret: Mange virksomheder kender og bruger jobcenteret Mere end halvdelen af virksomhederne har et godt kendskab til jobcenteret Meldingerne fra virksomhederne viser, at langt hovedparten af virksomhederne kender jobcenteret. Kun 2 pct. af virksomhederne tilkendegiver, at de ikke har kendskab til jobcenteret. Samtidig angiver ca. 45 pct. af virksomhederne, at de efter eget udsagn har et begrænset kendskab til jobcenteret. Det peger på, at der kan være potentialer i en øget markedsføring af jobcenterets services over for virksomhederne i lokalområdet. Det gælder ikke mindst inden for industri, privat service og landbrug, hvor kendskabet til jobcenteret er mindst. Kendskabet til de enkelte services i jobcenteret varierer Virksomhedernes kendskab til jobcenterets forskellige services varierer. Overordnet er der tale om, at flest virksomheder (57 pct.) har et godt kendskab til services i forbindelse med ansættelse af ledige på særlige vilkår. Lidt færre virksomheder (38 pct.) peger på, at de har et godt kendskab til jobcenterets services til rekruttering af nye medarbejdere. Der er færrest virksomheder, der har et godt kendskab til jobcenterets services vedr. fastholdelse af bl.a. sygemeldte eller handicappede medarbejdere ( pct.) og opkvalificering af virksomhedens ansatte, f.eks. via jobrotation eller voksenlærlinge (2 pct.). Dette mønster svarer i store træk til billedet i de øvrige kommuner i undersøgelsen. Der er dog relativt flere af virksomhederne i Middelfart, der har et godt kendskab til jobcenterets services vedrørende både ansættelse på særlige vilkår, fastholdelse af medarbejdere og rekruttering af medarbejdere end i de øvrige kommuner. Ca. 61 pct. af virksomhederne har gjort brug af jobcenteret i det seneste år 61 pct. af de adspurgte virksomheder i undersøgelsen angiver, at de har gjort brug af en eller flere af jobcenterets services inden for det seneste år. Det er en større andel end i de øvrige kommuner. Der er tale om, at en relativt stor andel af virksomheder inden for offentlig service og bygge/anlæg har modtaget service fra jobcenteret, mens relativt få virksomheder inden for landbrug og industri har gjort brug af jobcenteret. 1 For en definition af de fire segmenter henvises til bilag 2. 5

6 Ca. 46 pct. af virksomhederne i Middelfart har gjort brug af jobcenterets service i forbindelse med ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår inden for det seneste år, mens ca. hver fjerde virksomhed har gjort brug af jobcenteret en eller flere gange i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere. Der er tale om, at en større andel af virksomhederne i Middelfart har anvendt jobcenterets services inden for begge områder end i de øvrige kommuner. Mange virksomheder ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner Over to tredjedele af virksomhederne ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner Analysen viser, at 69 pct. af de adspurgte virksomheder angiver, at jobcenteret er en vigtig samarbejdspartner inden for mindst ét af jobcenterets serviceområder. Det er en højere andel end i de øvrige kommuner (52 pct.). Virksomhedernes syn på jobcenteret varierer i de enkelte brancher. Der er tale om, at en større andel af virksomhederne inden for den offentlige sektor ser jobcenteret som en vigtig sparringspartner (9 pct.), mens andelen er lidt mindre blandt virksomhederne inden for industri, handel og transport, privat service og byggebranchen (62-75 pct.). Det er dog en markant højere andel end i de øvrige kommuner i undersøgelsen. Færrest virksomheder inden for landbruget ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner (18 pct.). Ca. hver sjette virksomhed synliggør ledige job over for jobcenteret En mindre del af de medvirkende virksomheder tilkendegiver, at de synliggør ledige job over for jobcenteret (17 pct.). Det samme gør sig gældende i de øvrige kommuner (14 pct.). De lukkede rekrutteringskanaler anvendes i både den private og den offentlige sektor. På tværs af brancherne spænder jobsynligheden fra 7 pct. i privat service til ca. pct. i industrien, bygge/anlæg og den offentlige sektor. Det betyder, at mange jobs ikke bliver synliggjort for ledige, og jobcenteret kan derfor med fordel have fokus på at synliggøre flest mulige jobåbninger for de ledige. Et flertal af virksomhederne ønsker direkte kontakt Som led i undersøgelsen er virksomhederne adspurgt om deres syn på og ønsker til kontaktformer. Det er kendetegnende, at et flertal af virksomhederne ønsker en direkte kontakt med jobcenteret, herunder telefonisk kontakt (88 pct.) eller virksomhedsbesøg (77 pct.). 68 pct. af virksomhederne er positive over for selv at opsøge informationer om jobcenterets service via kommunens hjemmeside, mens knap hver tredje virksomhed er positiv over for at få tilsendt nyhedsbreve eller informationsmateriale fra jobcenteret. Ønskerne til samarbejdsformen er meget ensartede i de tre segmenter blandt virksomhederne, som ønsker service fra jobcenteret. Over 7 pct. af de virksomheder, der ønsker et formelt eller uformelt samarbejde samt de virksomheder, der ønsker situationsbestemt service, foretrækker telefonisk kontakt og/eller mulighed for at bestille virksomhedsbesøg fra jobcenteret. Gruppen af virksomheder, der ønsker et formelt samarbejde efterspørger i højere grad løbende virksomhedsbesøg (45 pct.) end de øvrige grupper (12 pct.). Virksomhederne har en høj serviceefterspørgsel Virksomhederne efterspørger en bred vifte af service fra jobcenteret De medvirkende virksomheder er adspurgt om deres efterspørgsel på konkrete services fra jobcenteret. Det er kendetegnende, at de fleste virksomheder lægger vægt på flere forskellige services, men der er størst efterspørgsel på præsentation af konkrete ledige (59 pct.) og infor- 6

7 mationer om støtteforanstaltninger til ansatte (58 pct.). Færre men alligevel en betydelig andel af virksomhederne efterspørger rådgivning om opkvalificering af ansatte, information om udviklingen på arbejdsmarkedet og bistand til rekruttering (3-41 pct.). Der er visse forskelle i serviceefterspørgslen på tværs af de forskellige segmenter blandt virksomhederne. Det kommer især til udtryk ved, at virksomhederne med ønske om et formelt samarbejde i højere grad efterspørger information om støtteforanstaltninger og præsentation af konkrete ledige. Derudover efterspørger virksomhederne med ønske om situationsbestemt samarbejde i høj grad præsentation af konkrete ledige. Virksomhedernes efterspørgsel efter service vedr. rekruttering De deltagende virksomheder er desuden blevet adspurgt om deres efterspørgsel efter service vedrørende rekruttering af nye medarbejdere. Mange af virksomhederne er åbne over for et samarbejde med jobcenteret om rekruttering, hvis jobcenterets service målrettes virksomhedernes behov. Størstedelen af virksomhederne i Middelfart (65-7 pct.) peger på, at jobcenteret kan bistå virksomhedernes rekruttering ved enten at henvise egnede kandidater til at søge virksomhedens job eller ved at finde egnede ledige, som virksomheden selv kan kontakte. Derudover efterspørger en betydelig andel af virksomhederne (3 pct.) en mere indgående rekrutteringsservice, hvor jobcenteret afholder egentlige indledende jobsamtaler med ledige. Ca. 29 pct. af virksomhederne i Middelfart er åbne over for, at jobcenteret opslår virksomhedens ledige stillinger på jobnet.dk. Der er desuden interesse for, at jobcenteret opkvalificerer ledige både før og efter ansættelsen. Virksomhedernes krav til øget synliggørelse af jobåbninger Virksomhederne er også blevet bedt om at angive, hvad der skal til for at de synliggør ledige job over for jobcenteret. Den lave synliggørelse af ledige stillinger skyldes bl.a., at virksomhederne ikke ønsker for mange ansøgninger, og mange virksomheder er derfor positive over for, at jobcenteret kan påtage sig en form for screeningsrolle og på den måde kan udpege relevante og motiverede ansøgere til virksomhederne. Ca. 65 pct. af virksomhederne ønsker, at jobcenteret undersøger lediges motivation for jobbet, og 6 pct. af virksomhederne er interesserede i, at jobcenteret sikrer, at jobbet kun ses af udvalgte ledige. Virksomhedernes efterspørgsel efter service vedr. fastholdelse Virksomhederne i Middelfart har generelt en stor efterspørgsel efter services til at modvirke sygefravær og fastholde sygdomsramte på arbejdspladsen. En stor del af serviceefterspørgslen retter sig mod rådgivning om regler og muligheder (5-52 pct.), mens mange virksomheder også efterspørger konkret hjælp fra jobcenteret til at håndtere det enkelte sygdoms- og rehabiliteringsforløb (39-48 pct.). Virksomhedernes ønsker til kompetencer hos jobcenterets medarbejdere De deltagende virksomheder er desuden blevet bedt om at angive hvilke kompetencer, de værdsætter mest hos jobcenterets virksomhedskonsulenter. Her peger de fleste virksomheder på, at virksomhedskonsulenterne skal være i stand til at informere om støtteordninger og regler for beskæftigelsesindsatsen (75-83 pct.). Endvidere lægger en stor andel af virksomhederne vægt på, at virksomhedskonsulenterne har kendskab til branchen og kan informere om rekrutteringsmuligheder (66-67 pct.). I den forbindelse efterspørger to tredjedele af virksomhederne, at jobcenterets konsulenter præsenterer relevante CV er for virksomheden. 7

8 2.3. Indsatsmæssige perspektiver og anbefalinger I dette afsnit gives en række indsatsmæssige perspektiver og anbefalinger, der kan indgå i Middelfart Kommunes arbejde med at tilrettelægge virksomhedsindsatsen med afsæt i de afdækkede brugerperspektiver fra de lokale virksomheder. De nedenstående anbefalinger tager afsæt i de synspunkter, ønsker og behov, der er afdækket hos de medvirkende virksomheder. Der er ikke i forbindelse med brugerundersøgelsen hos virksomhederne gennemført en undersøgelse af jobcenterets eksisterende service, og derfor kan visse elementer af mploys anbefalinger allerede været dækket af den aktuelle service, som jobcenteret tilbyder virksomhederne. Anbefaling 1: Udvikling af en differentieret strategi for virksomhedsindsatsen Undersøgelsen viser, at jobcenteret samarbejder med mere end halvdelen af virksomhederne i kommunen. Der afdækkes samtidig et potentiale for at udvide samarbejdet med virksomhederne - og herunder med forskellige segmenter af virksomheder, der har varierende ønsker til graden af samarbejdet. Det peger efter mploys vurdering på, at der er gode perspektiver for kommunen i at lægge en målrettet strategi til at indfri samarbejdspotentialet hos de lokale virksomheder. Samtidig er der klare tegn på, at en strategi for virksomhedsindsatsen med fordel kan differentieres i forhold til de afdækkede segmenter af virksomheder. Fordelen ved en differentieret strategi kommer til udtryk ved, at det bliver muligt at afstemme og målrette omfanget, indholdet, formerne og ressourceforbruget i samarbejdet med de forskellige grupper af virksomheder, så evt. investeringer i indsatsen står mål med de afdækkede potentialer og det forventede udbytte af det udvidede samarbejde med virksomhederne. Anbefaling 1: En differentieret servicestrategi over for virksomhederne Det anbefales, at der udarbejdes en differentieret strategi for virksomhedsindsatsen med en politisk målsætning om at udvide samarbejdet med virksomhederne. En differentieret strategi kan med fordel indeholde overvejelser om: Mål og ambitionsniveau for virksomhedsservicen Økonomi og ressourcer til virksomhedsindsatsen Prioritering og målretning af services i forhold til de afdækkede segmenter af virksomheder, der modsvarer de afdækkede potentialer. Effektiv organisering af virksomhedsindsatsen Differentiering af serviceniveau generelt og i forhold til ønskerne hos virksomhederne Udpegning af servicepakker, der modsvarer virksomhedernes ønsker samt afstemmer service og ressourceforbrug i forhold til det oplevede potentiale i de forskellige segmenter af virksomheder Fastlæggelse af gensidige forpligtelser og gevinster i samarbejdet med virksomhederne, der sikrer jobcenteret et udbytte af samarbejdet med virksomhederne, der ønsker en udvidet service og tætte relationer (efter noget for noget -princippet). I den forbindelse vurderer mploy, at en udløsning af samarbejdspotentialet kan indebære en ressourcemæssig investering afhængig af de valgte grader og former for samarbejde med de forskellige segmenter blandt virksomhederne. 8

9 Det er således vurderingen, at en differentieret strategi for virksomhedsindsatsen vil kunne medvirke til at udløse en del af det afdækkede samarbejdspotentiale blandt virksomhederne i kommunen. Anbefaling 2: Udarbejdelse af kontaktstrategi Undersøgelsen har afdækket virksomhedernes ønsker til graden af og formen for samarbejdet. Der er klare tegn på, at de forskellige samarbejdssegmenter blandt virksomhederne har forskellige ønsker, og at jobcenteret med fordel kan målrette den opsøgende indsats og dialog herefter. I den forbindelse vurderer mploy, at der bør være fokus på at optimere anvendelsen af ressourcer i den opsøgende indsats og løbende kontakt til virksomhederne. Det handler dels om at målrette ressourceanvendelsen mest muligt mod potentialerne og dels om at differentiere kontaktformerne over for virksomhederne med henblik på en effektiv ressourceudnyttelse. I den forbindelse kan kommunen med fordel overveje at afprøve nye kontaktformer, der kan styrke afdækningen af jobåbninger og kvalifikationskrav i virksomhederne, samt nye informationsmetoder der kan øge kendskabet til jobcenterets services. Anbefaling 2: Udarbejdelse af kontaktstrategi Det anbefales, at der udarbejdes en strategi for jobcenterets kontakt til virksomhederne, herunder hvilke virksomheder der skal kontaktes samt hvilke kontaktformer der skal indgå i indsatsen. Strategien bør sigte på at målrette virksomhedskontakten og de anvendte kontaktformer og kan med fordel udmøntes i en plan for virksomhedskontakten, der holder styr på implementeringen af strategien og de anvendte ressourcer til virksomhedsindsatsen. En differentieret strategi kan med fordel indeholde overvejelser om: Differentiering af omfang og former for kontakt med virksomhederne, herunder blandt andet virksomhedsbesøg En effektiv IT-understøtning Målretning af den opsøgende indsats i forhold til udbytte og potentialer Udvikling og afprøvning af nye kontaktformer, der kan effektivisere den samlede ressourceanvendelse på virksomhedsindsatsen. Herunder f.eks. deltagelse i virksomhedsnetværk, etablering af virksomhedspaneler til afdækning af jobåbninger og kvalifikationskrav Afprøvning af bestillerfunktioner, hvor virksomhederne f.eks. kan bestille et virksomhedsbesøg, kan kontakte jobcenteret via en hotline, kan tilmelde sig jobcenterkampagner, kan bestille informationsmaterialer mv. Brug af nye/andre informationsmetoder, der kan øge virksomhedernes kendskab til jobcenterets services, herunder hjemmeside, phonerkampagner, nyhedsbreve mv. Udarbejdelse af besøgs- og kontaktplaner, der implementerer den nye kontaktstrategi, og herunder dimensionerer og målretter den løbende kontakt og anvendte kontaktformer Anbefaling 3: Screening og kategorisering af virksomheder Hvis jobcenteret i praksis skal udmønte en differentieret strategi for virksomhedsindsatsen, vil det forudsætte, at jobcenteret har kendskab til de enkelte virksomheders ønsker til graden af og formen for samarbejdet. På den baggrund vurderer mploy, at der er behov for løbende at screene og kategorisere virksomhederne efter deres ønsker til samarbejdet. 9

10 Den gennemførte analyse kan udgøre et første skridt i screeningsarbejdet, idet de ca. 246 adspurgte virksomheder er kategoriseret efter deres ønsker til graden af samarbejdet. Jobcenter Middelfart kan således med fordel anvende og videreudvikle den foreliggende metode til at screene og kategorisere virksomhederne og dermed løbende udvide antallet af kategoriserede virksomheder i takt med den løbende virksomhedskontakt. Anbefaling 3: Screening og kategorisering af virksomhederne Det anbefales, at jobcenteret løbende screener og kategoriserer virksomhederne efter deres samarbejdsønsker. Screeningen kan med fordel tage afsæt i den anvendte metode i brugerundersøgelsen og ske i forbindelse med jobcenterets løbende virksomhedskontakt. I udviklingen af screening kan bl.a. indgå: At der systematisk i den løbende virksomhedskontakt indhentes brugerperspektiver fra virksomhederne om deres samarbejdsønsker Overvejelser om en effektiv IT-understøttelse At der løbende registreres en kategorisering af de kontaktede virksomheder i jobcenterets kildesystem, og at registreringerne løbende ajourføres for de involverede virksomheder At screeningen tager afsæt i den anvendte metode i brugerundersøgelsen og de knap kategoriseringer, der er foretaget i brugerundersøgelsen At der udvikles et screeningsværktøj, der er simpelt at anvende i den løbende virksomhedskontakt At screeningen og kategoriseringen af virksomhederne bl.a. kan afdække: o Hvilken grad af og form for samarbejde ønsker virksomheden? o Ønsker virksomheden 1) et forpligtende samarbejde, 2) et løbende, uforpligtende samarbejde, 3) en situationsbestemt service eller 4) begrænset service o Hvilke kontaktformer foretrækker virksomheden? o Hvilke services efterspørger virksomheden generelt fra jobcenteret? Anbefaling 4: Udarbejdelse og markedsføring af servicebeskrivelser og servicepakker Den gennemførte undersøgelse vidner om, at der kan være gode perspektiver i at markedsføre jobcenterets services. I forbindelse med undersøgelsen har knap 3 pct. af de adspurgte virksomheder angivet, at de gerne vil kontaktes af Jobcenter Middelfart vedr. service og samarbejde. Der kan derfor med fordel sættes fokus på, hvordan virksomhedernes kendskab til jobcenterets tilbud og service vedligeholdes og udbredes, herunder om der skal udarbejdes beskrivelser af jobcenterets services. Sådanne servicebeskrivelser kan tage udgangspunkt i interne processer i jobcenteret om indsatsen, der med afsæt i de afdækkede brugerperspektiver fastlægger hvilken service man vil og kan levere, samt hvordan servicen skal leveres. Det er efter mploys vurdering vigtigt, at anvendelsen af evt. servicepakker i praksis rummer en vis fleksibilitet, så det konkrete samarbejde afspejler de gensidige behov og ønsker over tid. I den forbindelse kan der være behov for, at servicepakken til den enkelte virksomhed løbende udvikles over tid - i takt med at samarbejdet med virksomheden udvikles.

11 Anbefaling 4: Udarbejdelse og markedsføring af servicebeskrivelser og servicepakker Det anbefales, at jobcenteret beskriver og markedsfører servicen over for virksomhederne med henblik på at øge virksomhedernes kendskab til de forskellige services. I den forbindelse kan jobcenteret overveje at udvikle og beskrive servicepakker, der dels giver virksomhederne valgmuligheder i forhold til service og dels synliggør de gensidige forpligtelser i et udvidet samarbejde mellem jobcenteret og virksomhederne. I udviklingen og markedsføringen af servicebeskrivelser og servicepakker kan bl.a. indgå overvejelser om: At der sker en øget markedsføring af jobcenterets services At der overvejes effektive markedsføringsmetoder, der får budskabet ud til virksomhederne eller segmenter af virksomheder At der udarbejdes kortfattede beskrivelser af jobcenterets services over for virksomhederne At der udvikles og beskrives servicepakker til virksomheder, der er målrettet efter virksomhedernes efterspørgsel og som sikrer jobcenteret et udbytte af et udvidet samarbejde med virksomhederne At det er synligt for virksomhederne, at der er valgmuligheder i brugen af jobcenteret At det synliggøres, hvad jobcenteret kan og ikke kan tilbyde som led i servicen Anbefaling 5: Udvikling af koncept for samarbejdsaftaler Undersøgelsen viser, at ca. 56 pct. af virksomhederne i kommunen er åben for at indgå samarbejdsaftaler med jobcenteret. Det udgør et stort potentiale og giver jobcenteret gode rammebetingelser for den virksomhedsvendte indsats, og herunder udplacering af ledige og svagere grupper mv. Omvendt kan et tættere samarbejde medføre et pres på ressourceforbruget på virksomhedsindsatsen. Det peger på, at der med fordel kan udvikles et koncept for samarbejdsaftaler, der afgrænser jobcenterets service og ressourceforbrug og sikrer både jobcenter og virksomhed et udbytte af et gensidigt forpligtende samarbejde. Anbefaling 5: Udvikling af koncept for samarbejdsaftaler Det anbefales, at jobcenteret udvikler et koncept for samarbejdsaftaler, der beskriver de gensidige forpligtelser for jobcenter og virksomheder i et udvidet samarbejde. Konceptet kan med fordel sigte på at synliggøre gevinsterne af samarbejdsaftalen for hhv. virksomhederne og jobcenteret. Anbefaling 6: Målretning af jobcenterets serviceberedskab Undersøgelsen viser, at ca. 21 pct. af virksomhederne i kommunen ønsker en situationsbestemt service, og at ca. 11 pct. af virksomhederne har en begrænset efterspørgsel på service. Disse virksomheder ønsker ikke nødvendigvis en løbende kontakt med jobcenteret og ser ikke jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner. Omvendt forventer de en hurtig og præcis service fra jobcenteret, når de får behov for at fastholde sygemeldte medarbejdere eller at rekruttere nye medarbejdere. Det anbefales, at der foretages en vurdering af behovet for at målrette jobcenterets serviceberedskab i forhold til den store gruppe af virksomheder, der ønsker en situationsbestemt service fra jobcenteret eller henvender sig til jobcenteret med konkrete servicebehov. 11

12 Anbefaling 6: Etablering af et serviceberedskab over for virksomhederne Det anbefales, at jobcenteret etablerer et serviceberedskab over for virksomhederne, der bl.a. kan imødekomme behovene fra virksomheder, der ønsker en hurtig, situationsbestemt service. I etableringen af serviceberedskabet kan der med fordel indtænkes, at mange af virksomhederne efterspørger rekrutteringsservice fra jobcenteret. I etableringen af et serviceberedskab kan bl.a. indgå: At jobcenteret fastlægger indhold og kvalitet i servicen over for virksomheder, der henvender sig til jobcenteret vedr. service At der afprøves nye bestillerfunktioner, der gør det muligt for virksomhederne at få direkte og målrettet kontakt med jobcenteret, jf. anbefaling 2 At jobcenteret fastlægger procedurer, der sikrer en målrettet og hurtig service over for virksomhederne, der har situationsbestemte behov eller henvender sig for at bruge jobcenterets service At jobcenteret udvikler modeller for rekrutteringsservice, der giver virksomhederne valgmuligheder og gør det attraktivt at synliggøre jobåbninger over for jobcenteret At jobcenteret udarbejder et koncept for brugen af og metoder til jobformidling i virksomhedsindsatsen Samtidig kan der være behov for at udbrede kendskabet til jobcenterets serviceberedskab overfor virksomhederne evt. via kommunens hjemmeside, hvilket vil give virksomhederne mulighed for selv at opsøge informationer om services fra jobcenteret. Anbefaling 7: Kompetenceudvikling og/eller rekruttering af medarbejdere i jobcenteret Som led i undersøgelsen er de medvirkende virksomheder blevet bedt om at angive hvilke kompetencer, de efterspørger hos jobcenterets virksomhedskonsulenter. Der peges fra virksomhedernes side især på, at virksomhedskonsulenterne skal være i stand til at informere om støtteordninger og regler for beskæftigelsesindsatsen, og at virksomhedskonsulenterne skal have kendskab til branchen og kunne informere om rekrutteringsmuligheder. Samtidig er der fra virksomhedernes side tilkendegivet en stor interesse for faste kontaktpersoner i jobcenteret. Det taler for, at der udvikles en rolle- og opgaveprofil, der afgrænser og definerer kompetencer, ansvar, viden mv. hos de faste kontaktpersoner. På den baggrund kan jobcenteret overveje, om der er brug for at opkvalificere eller rekruttere medarbejdere med henblik på at imødekomme kompetenceforventningerne hos virksomhederne. Anbefaling 7: Kompetenceudvikling og/eller rekruttering af medarbejdere til virksomhedsindsats Det anbefales, at jobcenteret afdækker behovet for opkvalificering og/eller rekruttering af medarbejdere til den virksomhedsvendte indsats. I forbindelse med afdækningen kan med fordel overvejes, om de afdækkede forventninger og ønsker til virksomhedskonsulenternes kompetencer kan/skal imødekommes, og om det er opnåeligt med de eksisterende kompetencer i jobcenteret. I den forbindelse kan der med fordel fastlægges en eller flere rolle- og opgaveprofiler for faste kontaktpersoner, der afgrænser og afstemmer kompetencekravene til medarbejderne i virksomhedsindsatsen. 12

13 Kendskab til JC 3. Virksomhedernes kendskab til og syn på jobcenteret I dette afsnit redegøres for de adspurgte virksomheders kendskab til og brug af jobcenteret samt virksomhedernes syn på samarbejde med jobcenteret både på et overordnet plan og i forhold til jobcenterets konkrete tilbud og serviceydelser. De overordnede resultater er følgende: Godt halvdelen af de adspurgte virksomheder har et godt kendskab til Jobcenter Middelfart, mens resten har begrænset eller intet kendskab til jobcenteret. Undersøgelsen viser, at der er et potentiale for at udbrede kendskabet til jobcenterets service blandt virksomhederne i kommunen både services rettet mod virksomhedernes rekruttering af nye medarbejdere, fastholdelse af sygemeldte medarbejdere og opkvalificering af medarbejdere. 61 pct. af virksomhederne i Middelfart Kommune har inden for det seneste år gjort brug af jobcenterets service. Undersøgelsen viser, at et højere kendskab til jobcenterets service øger brugen af jobcenteret. Mere end to tredjedele af de adspurgte virksomheder i Middelfart mener, at jobcenteret er en vigtig samarbejdspartner. Undersøgelsen viser et stort potentiale for samarbejde Virksomhedernes kendskab til og brug af jobcenteret Halvdelen af de adspurgte virksomheder har ifølge eget udsagn et godt kendskab til Jobcenter Middelfart (52 pct.), mens 45 pct. har et begrænset kendskab. Kun ca. 2 pct. af virksomhederne angiver, at de intet kendskab har til jobcenteret. Inden for det seneste år har 61 pct. af virksomhederne i Middelfart benyttet jobcenterets service. Dermed har jobcenteret en brugerandel, der er højere end niveauet i de øvrige kommuner i undersøgelsen. Både kendskabet til og brugen af jobcenteret varierer dog betydeligt i de enkelte brancher, jf. figur 3.1. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at de offentlige virksomheder har et højt kendskab til og stort brug af jobcenteret, mens det modsatte gør sig gældende for virksomhederne inden for industri, privat service og landbrug. Brugermønsteret i brancherne hænger bl.a. sammen med størrelsen af virksomhederne. Hvor ca. 73 pct. af virksomhederne med mere end 5 ansatte har gjort brug af jobcenteret, gælder det kun 45 pct. af virksomhederne med 2-5 ansatte. Figur 3.1: Virksomhedernes kendskab til og brug af jobcenteret, fordelt på virksomhedsstørrelse og brancher Landbrug mv. Industri mv. Handel og transport 2-5 ansatte Gns. Privat service Over 5 ansatte Bygge og anlæg Offentlig service Har gjort brug af JC inden for det seneste år (pct.) afviklet af mploy og Valeur i november 213 Anm.: X-aksen: Andel af virksomheder, der har gjort brug af jobcenteret inden for mindst ét af følgende områder: rekruttering, fastholdelse, ansættelse på særlige vilkår eller opkvalificering. Y-aksen: Skalaen på den lodrette akse er Godt kendskab=2, Begrænset kendskab=1 og Intet kendskab= 13

14 Kendskab til JC Flest virksomheder har kendskab til jobcenteret ifm. ansættelse på særlige vilkår Kendskabet til og brugen af jobcenteret varierer i forhold til de enkelte tilbud og serviceydelser, jf. figur 3.2. Flest virksomheder har et godt kendskab til jobcenterets service i forbindelse med ansættelse på særlige vilkår (virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob m.v.). Det afspejler formentligt, at der igennem de seneste år har været meget fokus på virksomhedsrettet aktivering, og at det er lykkes dels at markedsføre tilbuddene og dels også at skaffe konkrete pladser. Det vidner om, at der også er potentialer for markedsføring af jobcenterets øvrige services, f.eks. via hjemmeside eller nyhedsbreve. Der er således flere virksomheder, der kender services for ansættelse på særlige vilkår, end der kender services for rekruttering på ordinære vilkår, hvilket ellers traditionelt er en af jobcenterets kerneydelser. Der er færrest virksomheder, der har et godt kendskab til jobcenterets service i forbindelse med fastholdelse (fastholdelse af medarbejdere ved sygdom, bevilling af hjælpemidler, tilskud til personlig assistance mv.) samt opkvalificering af medarbejdere, jf. figur 3.2. Det er også på disse områder, at færrest virksomheder har gjort brug af jobcenterets services. Der kan dermed være et særligt behov for en øget markedsføring af mulighederne for opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere over for virksomhederne. Figur 3.2: Virksomhedernes kendskab til og brug af jobcenterets serviceydelser fastholdelse opkvalificering Gns. rekruttering ansættelse på særlig vilkår Har gjort brug af JC inden for det seneste år (pct.) afviklet af mploy og Valeur i november 213 Anm.: Skalaen på den lodrette akse er Godt kendskab=2, Begrænset kendskab=1 og Intet kendskab= Figur 3.3: Virksomhedernes brug af jobcenterets tilbud, Middelfart og de øvrige kommuner rekruttering fastholdelse 46 Middelfart Kilde: Telefonsurvey blandt 246 virksomheder i Middelfart Kommune og virksomheder i ni andre kommuner, afviklet af mploy og Valeur i november ansættelse på særlig vilkår 9 9 opkval. Øvrige kommuner Ja til minimum ét område Der er en klar sammenhæng mellem virksomhedernes kendskab til og brug af de enkelte services i jobcenteret, og det er i sig selv et tegn på, at der kan være gode effekter af en øget markedsføring af de enkelte services. Det gælder ikke mindst kerneydelserne i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere ved sygdom, bevilling af hjælpemidler, tilskud til personlig assistance mv. For at øge kendskabet blandt virksomhederne kan det bl.a. være relevant for jobcenteret at markedsføre deres tilbud og services over for virksomhederne. I fokusgruppeinterviewet i Middelfart er virksomhederne blevet spurgt om deres syn på markedsføring fra jobcenteret samt hvordan de helst vil informeres om jobcenterets servicetilbud. 14

15 Boks 1: Hvad siger de interviewede virksomheder om markedsføring fra jobcenteret? Flere af virksomhederne i fokusgruppeinterviewet bekræfter, at de mangler et kendskab til jobcenterets services. De peger på, at det manglende kendskab ikke er udtryk for manglende interesse. Det er mere et spørgsmål om, at de ikke har følt anledning til at anvende jobcenteret. Virksomhederne angiver en række forskellige ønsker til, hvordan kendskabet til jobcenteret kan udbredes. Nogle foretrækker selv at opsøge informationer, f.eks. via kommunens hjemmeside, mens andre efterlyser en mere direkte og aktiv markedsføring fra jobcenteret. Samtidig påpeger virksomhederne, at de ikke nødvendigvis opsøger informationerne af egen drift eller bruger tilstrækkeligt med tid på at sætte sig ind i jobcenterets servicetilbud. Derfor kan det være relevant med både øget tilgængelighed af information om services samt øget markedsføring direkte rettet mod virksomhederne. Selvfølgelig kan man ændre på kendskabet til jobcenteret, det er klart. Mit arbejde bliver nemmere af, at der kommer en konsulent og fortæller mig om muligheder, der har værdi for mig. Det er lidt ærgerligt, hvis der er så mange gode ordninger, og kun få ved noget om dem. Jeg savner et overblik over de tilbud, der er. Vi har gode erfaringer med, at jobcenterets medarbejder fortæller os om andre ordninger, når han nu alligevel er på besøg hos os. Det har fungeret godt....markedsføring vil være godt. Nogle virksomheder er måske ikke så modtagelige, men for os vil det ikke være spildte kræfter. Det lave kendskab til jobcenterets services i forbindelse med fastholdelse og opkvalificering afspejler, at virksomhederne i Middelfart Kommune på disse områder anvender jobcenteret i samme grad som virksomhederne i de øvrige kommuner i undersøgelsen. På de andre områder er der derimod en højere brugerandel i Middelfart end i de øvrige kommuner i undersøgelsen, jf. figur Virksomhedernes syn på jobcenteret De medvirkende virksomheder er blevet adspurgt om deres syn på jobcenterets services, herunder bl.a. om virksomhederne ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. Mere end to tredjedele af virksomhederne i Middelfart Kommune ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner med hensyn til en eller flere services. Det er udtryk for et stort samarbejdspotentiale, som ligger markant over niveauet i de øvrige medvirkende kommuner, jf. figur 3.4. Samarbejdspotentialet kommer især til udtryk ved, at 6 pct. af virksomhederne i Middelfart ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner i forbindelse med ansættelse af ledige på særlige vilkår. 15

16 Derudover er der tale om, at godt hver fjerde virksomhed ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner i forbindelse med rekruttering af medarbejdere, hvilket er betydeligt flere end i de øvrige kommuner, jf. figur 3.4. Størstedelen af virksomhederne anvender dog andre metoder til at rekruttere, herunder netværk og uopfordrede ansøgere. En række fokusgruppeinterviews i både Middelfart og nogle af de øvrige kommuner viser, at virksomhederne giver udtryk for, at de ikke har erfaring med at bruge jobcenteret som et rekrutteringsbureau, der leverer specialiseret arbejdskraft. Virksomhederne Figur 3.4: Andel af virksomheder, der ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner rekruttering fastholdelse Kilde: Telefonsurvey blandt 246 virksomheder i Middelfart Kommune og virksomheder i ni andre kommuner, afviklet af mploy og Valeur i november 213 peger på, at de lægger vægt på at ansætte personer, der selv opsøger virksomheden, og at deres erfaringer med jobcenteret i højere grad omfatter personer, der har brug for hjælp til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. En række af de mindre virksomheder nævner under fokusgruppeinterviewet, at de er overraskede over at høre, at jobcenteret kan udsøge og formidle kontakt til alle typer af ledige og på tværs af geografiske områder. Undersøgelsen viser samtidig, at mange virksomheder er interesserede i service fra jobcenteret vedrørende rekruttering. Det illustreres bl.a. af, at en stor andel af virksomhederne er åbne over for, at jobcenteret kan spille en screenende rolle i virksomhedernes rekrutteringsproces, jf. afsnit 5.3, og at jobcenteret kan fungere som bindeled eller kontaktformidler mellem ledige og virksomhederne. 2 pct. af virksomhederne ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner i forbindelse med fastholdelse af sygemeldte medarbejdere, mens kun pct. af virksomhederne har brugt jobcenteret til fastholdelse inden for det seneste år. Det tyder på, at jobcenteret har potentiale for at udvide samarbejdet med virksomhederne om fastholdelsesservices, herunder bl.a. aktive sygeforløb med delvise raskmeldinger, personlig assistance mv. En begrænset andel af de medvirkende virksomheder fra Middelfart Kommune ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner, når det kommer til opkvalificering af nye eller allerede ansatte medarbejdere. Det kan bl.a. være udtryk for et manglende kendskab til jobcenterets services på området, jf. afsnit 3.1 ovenfor. I et fokusgruppeinterview giver virksomhederne udtryk for, at de ser jobrotations- og voksenlærlingeordningerne som interessante, men at kendskabet til ordningerne er begrænset. Synet på jobcenteret varierer i brancherne Synet på jobcenterets service varierer i de enkelte brancher. Flest virksomheder inden for offentlig service anser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner (9 pct.), men der er også generelt en stor andel i de øvrige brancher (62-75 pct.). Kun i landbruget er der en lav andel, der peger på, at jobcenteret er en vigtig samarbejdspartner (18 pct.). 6 Middelfart 46 ansættelse på særlig vilkår opkval. Øvrige kommuner Ja til minimum ét område 16

17 Figur 3.5: Andel af virksomheder der ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner på minimum ét serviceområde, fordelt på branche Landbrug mv Industri mv. Kilde: Telefonsurvey blandt 246 virksomheder i Middelfart Kommune og virksomheder i ni andre kommuner, afviklet af mploy og Valeur i november Handel Bygge og og anlæg transport Middelfart Privat service Øvrige kommuner Offentlig service Figur 3.6: Andel af virksomheder, der ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner, fordelt på virksomhedsstørrelse rekruttering fastholdelse 5 afviklet af mploy og Valeur i november ansættelse på særlig vilkår 11 2 opkval. 2-5 ansatte Over 5 ansatte Ja til minimum ét område De forskellige syn på jobcenteret afspejler bl.a., at virksomhedernes sammensætning er forskellig i brancherne med hensyn til størrelse. Der er tale om, at de mindste virksomheder med 2-5 ansatte har en markant lavere efterspørgsel på service fra jobcenteret, jf. figur 3.6, herunder især service vedr. fastholdelse af sygemeldte medarbejdere, ansættelse på særlige vilkår samt opkvalificering af medarbejdere. Ca. tre fjerdedele af virksomhederne med over 5 ansatte ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner, hvilket er udtryk for et særdeles stort samarbejdspotentiale. Der er især tale om, at mange af de større virksomheder efterspørger jobcenterets services vedr. ansættelse på særlige vilkår (68 pct.) Synliggørelse af jobåbninger Virksomhedernes syn på jobcenterets service kommer også til udtryk ved andelen af virksomheder, der synliggør deres jobåbninger over for jobcenteret. I Middelfart Kommune er der tale om, at kun 17 pct. af virksomhederne efter eget udsagn synliggør deres jobåbninger systematisk for jobcenteret, jf. figur 3.7. Den opgjorte jobsynlighed svarer stort set til niveauet i de øvrige kommuner og afspejler, at mange virksomheder rekrutterer ad andre kanaler. Ca. 72 pct. af de adspurgte virksomheder i Middelfart peger på, at de sjældent eller aldrig synliggør deres ledige stillinger over for jobcenteret, jf. figur 3.7. Den lave jobsynlighed i kommunen betyder reelt, at mange ledige ikke har umiddelbar adgang til de ledige job, herunder især ledige med begrænset netværk ud til virksomhederne, herunder nyuddannede. 17

18 Figur 3.7: Hvor ofte synliggør virksomhederne ledige jobs over for jobcenteret? Altid Ofte Af og til Sjældent Stort set aldrig Middelfart Øvrige kommuner Kilde: Telefonsurvey blandt 246 virksomheder i Middelfart Kommune og virksomheder i ni andre kommuner, afviklet af mploy og Valeur i november Figur 3.8: Andel af virksomheder, der altid eller ofte synliggør ledige job over for jobcenteret, fordelt på brancher Landbrug Industri Handel mv. mv. og transport Middelfart Bygge og anlæg Privat service Off. service Øvrige kommuner Kilde: Telefonsurvey blandt 246 virksomheder i Middelfart Kommune og virksomheder i ni andre kommuner, afviklet af mploy og Valeur i november 213 I alt Den høje andel af virksomheder, der sjældent eller aldrig synliggør jobåbningerne kan hænge sammen med, at mange arbejdsgivere ønsker at genansætte tidligere ansatte eller rekrutterer blandt uopfordrede ansøgere, og at mange arbejdsgivere ønsker at undgå ansøgninger fra et stort antal ledige. I fokusgruppeinterviewet er virksomhederne blevet adspurgt om, hvordan de rekrutterer nye medarbejdere samt om årsagerne til, at de ikke altid synliggør ledige stillinger over for jobcenteret. Boks 2: Hvad siger de interviewede virksomheder om synliggørelse af jobåbninger? Virksomhederne i fokusgruppeinterviewet peger på, at der er flere årsager til, at de ikke altid synliggør deres ledige stillinger over for jobcenteret. De angiver blandt andet, at de søger specialiseret arbejdskraft, som de ikke mener, jobcenteret kan levere. De rekrutterer via andre kanaler, som de vurderer som værende mere effektive. Derudover påpeger virksomhederne, at de ikke synliggør jobs, fordi de ikke ønsker mange ansøgere, eller fordi de går efter at ansætte folk, der allerede er i arbejde. Nogle virksomheder nævner desuden, at de ikke rigtigt kender til Jobnet.dk og ikke oplever en markedsføring af Jobnet.dk i samme grad som andre jobdatabaser. Vi ansætter tit nogen, vi allerede kender. Det kan være tidligere ansatte eller en, der har søgt uopfordret. Derfor behøver vi ikke altid slå vores stillinger op. Rekrutteringsfirmaer er mere aggressive ift. markedsføring og giver os en fast kontaktperson. Men screening fra jobcenteret kan nok spare virksomheden en del penge til rekrutteringsfirmaer. Hvis man sætter en annonce på Jobnet, kan man risikere, at der kommer 5 ansøgninger. Vi har også søgt uden om jobcenteret fordi de ledige skal kunne finde ud af at søge selv ellers er de ikke kvalificerede til vores jobs. Vi får ikke fat i personer, der allerede er i arbejde, via jobcenteret. 18

19 Landbrug mv. Industri mv. Handel og transport Bygge og anlæg Privat service Offentlig service Mellem 2-5 ansatte Over 5 ansatte Andelen af virksomheder, der systematisk synliggør ledige job over for jobcenteret, varierer på tværs af brancher. Jobsynligheden er størst inden for industri, bygge/anlæg samt den offentlige sektor, hvor mellem 24 og pct. af virksomhederne ofte eller altid synliggør deres jobåbninger over for jobcenteret, jf. figur 3.8. I de øvrige brancher er der tale om, at ca pct. af virksomhederne synliggør deres stillinger for jobcenteret. Det er en udfordring for beskæftigelsesindsatsen i kommunen i en tid, hvor ledigheden og langtidsledigheden er høj Mange virksomheder er positive over for samarbejde Som led i undersøgelsen er de 246 medvirkende virksomhederne blevet adspurgt, om de ønsker at blive kontaktet af jobcenteret her og nu vedr. samarbejde. Resultatet viser, at mange virksomheder er positive, idet ca. 27 pct. af virksomhederne har angivet et ønske om at blive kontaktet af jobcenteret her og nu vedr. samarbejde, jf. figur 3.9. Det er dog en lavere andel end i de øvrige kommuner i undersøgelsen, hvilket kan hænge sammen med, at en stor andel af virksomhederne i Middelfart i forvejen ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner og i høj grad gør brug af jobcenteret, og derfor ikke ser det som nødvendigt med kontakt fra jobcenteret her og nu. Interessen er størst hos virksomhederne, der i forvejen har kendskab til jobcenterets services, hvoraf knap hver tredje ønsker en kontakt fra jobcenteret her og nu. Derudover er der interesse fra en del virksomheder med mindre kendskab til jobcenteret, idet hhv. 23 og 17 pct. af virksomhederne med begrænset eller intet kendskab til jobcenteret er positive over for at blive kontaktet af jobcenteret, jf. figur 3.9. Figur 3.9: Virksomheder, der gerne vil kontaktes af jobcenteret vedr. samarbejde fordelt på kendskab og brug af jobcenteret Kilde: Telefonsurvey blandt 246 virksomheder i Middelfart Kommune og virksomheder i ni andre kommuner, afviklet af mploy og Valeur i november Godt Begrænset Intet Brugt JC Ikke brugt JC Kendskab til JC Middelfart Brug af JC Øvrige kommuner I alt Figur 3.: Virksomheder, der gerne vil kontaktes af jobcenteret vedr. samarbejde fordelt på brancher og størrelse afviklet af mploy og Valeur i november Fordelt på brancher, adskiller byggebranchen sig fra de øvrige brancheområder ved at være særdeles positive over for en kontakt fra jobcenteret her og nu. Der er tale om, at halvdelen af de medvirkende virksomheder fra byggebranchen gerne vil kontaktes af jobcenteret vedr. samarbejde, hvor det gælder pct. af virksomhederne i de øvrige brancher, jf. figur

20 4. Segmenter af virksomheder De medvirkende 246 virksomheder har forskelligt syn på et samarbejde med jobcenteret. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at virksomhederne har forskellige ønsker til graden af samarbejdet. De overordnede resultater er følgende: En betydelig andel af virksomhederne (45 pct.) ønsker tætte relationer og er åbne for et formaliseret samarbejde med jobcenteret, mens ca. hver fjerde virksomhed ønsker et mere uformelt løbende samarbejde. For begge grupper af virksomheder er der et stort potentiale for jobcenteret for at udvide samarbejdet, da virksomhederne ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner, men har et varierende kendskab og brug af serviceydelserne. Derudover kan der udpeges en gruppe bestående af virksomheder, der ønsker situationsbestemt service fra jobcenteret (21 pct.). Gruppen ser generelt ikke jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner og har et begrænset kendskab til og brug af jobcenterets services. Der kan være potentiale i at iværksætte tiltag, der kan øge disse virksomheders kendskab til jobcenterets tilbud og services for at øge efterspørgslen. En mindre andel af virksomhederne (11 pct.) ønsker begrænset service fra jobcenteret, og potentialet for et egentlig samarbejde med denne gruppe er derfor mindre Virksomhederne har forskellige ønsker til service og samarbejde Virksomhederne har forskellige ønsker til og behov for service fra Jobcenter Middelfart. På baggrund af analysen kan de adspurgte virksomheder opdeles i fire grupper, der adskiller virksomhederne ud fra deres ønsker til relation og samarbejde med jobcenteret, jf. figur 4.1. De fire grupper af virksomheder i Middelfart kommune er kendetegnet ved følgende: 45 pct. af virksomhederne efterspørger et formaliseret samarbejde med jobcenteret de ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner og er åbne over for samarbejdsaftaler. Figur 4.1: Segmenter af virksomheder, Middelfart Gruppe 3 Gruppe 4 Begrænset service 11% Situationsbestemt service 21% Uformelt samarbejde 24% Gruppe 2 Formelt samarbejde 45% Gruppe 1 afviklet af mploy og Valeur i november pct. af virksomhederne efterspørger et uformelt samarbejde med jobcenteret også disse ønsker et tæt kontakt med jobcenteret, men de ønsker typisk ikke at formalisere samarbejdet i forpligtende samarbejdsaftaler. 21 pct. af virksomhederne efterspørger en situationsbestemt service fra jobcenteret det vil sige service fra jobcenteret, når de har et konkret servicebehov. 11 pct. af virksomhederne har en begrænset efterspørgsel på service fra jobcenteret de ser kun et mindre servicebehov, rekrutterer typisk ad andre kanaler og har ikke anledning til at overveje et egentligt samarbejde med jobcenteret. 2

21 Segmenteringen af virksomheder tyder på, at jobcenteret med fordel kan udvikle differentierede strategier for virksomhedsindsatsen, der afstemmer omfang, indhold, former og udbytte af samarbejdet i forhold til potentialet og ønskerne hos de forskellige segmenter blandt virksomhederne Virksomheder med efterspørgsel på formaliseret samarbejde Ca. 45 pct. af virksomhederne ønsker et tæt og formelt samarbejde med jobcenteret. Det er kendetegnende, at virksomhederne ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner og er åbne over for samarbejdsaftaler. For jobcenteret er der tale om en gruppe af virksomheder, der er åbne over for et tæt samarbejde med jobcenteret, og er villig til at indgå i et gensidigt formelt samarbejde via en samarbejdsaftale. Det afspejler, at virksomhederne er interesseret i et samarbejde med jobcenteret, der bygger på et noget-for-noget princip. Gruppen adskiller sig fra de øvrige virksomheder ved, at de udgør en særlig stor andel af virksomhederne inden for handel og transport (39 pct.) og offentlig service (33 pct.) og ved, at andelen af virksomheder med over 5 ansatte er overrepræsenteret (63 pct.). Virksomhederne, der er åbne over for et formelt samarbejde med jobcenteret, er kendetegnet ved, at de har et godt kendskab til jobcenteret, og 85 pct. af virksomhederne har et godt kendskab til mindst et af jobcenterets services. Samtidig har gruppen på tværs af alle serviceområder gjort mest brug af jobcenteret sammenlignet med de øvrige virksomheder i Middelfart. Virksomhedernes ønske om et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde kommer blandt andet til udtryk ved, at gruppen i højere grad synliggør ledige job over for jobcenteret ( pct.) end de øvrige virksomheder. Hertil kommer, at 35 pct. af virksomhederne i gruppen har angivet i forbindelse med undersøgelsen, at de gerne vil kontaktes her og nu af jobcentreret vedr. samarbejde. Analysen viser samtidig, at der kan være uindfriede potentialer blandt de virksomheder, der ønsker et formaliseret samarbejde. Alle virksomhederne ser jobcenteret som en Tekstboks 4.1: Virksomheder, der efterspørger et formaliseret samarbejde med jobcenteret Gruppen udgør 45 pct. af virksomhederne De ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner og er interesseret i en samarbejdsaftale Mange har et godt kendskab til jobcenterets services (85 pct.) Mange har brugt jobcenterets services inden for det seneste år (81 pct.) Relativt mange synliggør ledige job over for jobcenteret ( pct.) Mange vil gerne her og nu kontaktes af jobcenteret vedr. samarbejde (35 pct.) Relativt mange inden for offentlig service (33 pct.) og handel og transport (39 pct.) Mange har over 5 ansatte (63 pct.) Kilde: Telefonsurvey blandt 246 virksomheder i Middelfart Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 213 Figur 4.2: Virksomhedernes brug af jobcenteret og virksomhedernes syn på jobcenteret som samarbejdspartner, gruppe rekruttering fastholdelse ansættelse på særlig vilkår Gjort brug af JC afviklet af mploy og Valeur i november 213 vigtig samarbejdspartner, men knap 2 pct. af virksomhederne har ikke gjort brug af jobcenteret i det seneste år, jf. figur 4.2. Der er et potentiale for jobcenteret i at øge samarbejdet med virksomhederne på alle områder, men især inden for ansættelse på særlige vilkår, jf. figur opkval. Samarbejdspartner Ja til minimum ét område

22 4.3. Virksomheder med efterspørgsel på uformelt samarbejde Ca. 24 pct. af virksomhederne efterspørger et tæt og uformelt samarbejde med jobcenteret. Det er kendetegnende, at virksomhederne ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner, men ikke ønsker at indgå i et formaliseret samarbejde via en samarbejdsaftale. Det er dermed karakteren af samarbejdet, der adskiller gruppe 1 fra gruppe 2, hvor førstnævnte ønsker et formaliseret og gensidigt forpligtende samarbejde og sidstnævnte ønsker et mere uformelt løbende samarbejde. Gruppen adskiller sig endvidere fra de øvrige virksomheder ved, at de udgør en særlig stor andel af virksomhederne inden for offentlig service (42 pct.) og industri (2 pct.) og ved, at andelen af virksomheder med over 5 ansatte er overrepræsenteret (63 pct.). Tekstboks 4.2: Virksomheder, der efterspørger et tæt og uformelt samarbejde med jobcenteret Gruppen udgør 24 pct. af virksomhederne De ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner, men er ikke interesseret i en samarbejdsaftale Mange har et godt kendskab til jobcenterets services (71 pct.) Mange har brugt jobcenterets services inden for det seneste år (76 pct.) Forholdsvis mange synliggør ledige job over for jobcenteret (22 pct.) pct. vil her og nu kontaktes af jobcenteret vedr. samarbejde Mange har over 5 ansatte (63 pct.) Mange inden for offentlig service (42 pct.) og industri (2 pct.) Kilde: Telefonsurvey blandt 246 virksomheder i Middelfart Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 213 Langt de fleste virksomheder i denne gruppe har et godt kendskab til mindst et af jobcenterets serviceområder (71 pct.), og tre fjerdedele har gjort brug af jobcenterets service inden for det seneste år. Analysen viser samtidig, at der kan være et potentiale for at øge det uformelle samarbejde med virksomhederne, da alle i gruppen betragter jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner for virksomheden, men kun 76 pct. har gjort brug af jobcenteret inden for det seneste år, jf. figur 4.3. Der er især tegn på, at der er et potentiale for at øge samarbejdet med virksomhederne i denne gruppe om ansættelse på særlige vilkår og om fastholdelse af sygemeldte medarbejdere, jf. figur 4.3. Figur 4.3: Virksomhedernes brug af jobcenteret og virksomhedernes syn på jobcenteret som samarbejdspartner, gruppe rekruttering fastholdelse ansættelse på særlig vilkår Gjort brug af JC 15 opkval. Samarbejdspartner Ja til minimum ét område afviklet af mploy og Valeur i november 213 Den relativt lave andel af virksomheder, der ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner vedrørende rekruttering, hænger sammen med et lavt kendskab til jobcenterets rekrutteringsservice. Der er således ca. 58 pct. af virksomhederne, der angiver, at de har et begrænset eller intet kendskab til jobcenterets services i forbindelse med rekruttering. Der er derfor et potentiale for jobcenteret i at udvikle og markedsføre nye former for rekrutteringsservice f.eks. ved at udvikle modeller for screening af jobansøgere. 22

23 4.4. Virksomheder med efterspørgsel på situationsbestemt service Ca. 21 pct. af virksomhederne efterspørger situationsbestemt service fra jobcenteret. Det er kendetegnende, at disse virksomheder ikke ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner, men ønsker en hurtig service fra jobcenteret i forbindelse med eksempelvis ansættelse af nye medarbejdere, fastholdelse af sygemeldte medarbejdere eller rådgivning om opkvalificering. For jobcenteret er der dermed tale om en gruppe af virksomheder, der ønsker en situationsbestemt service fra jobcenteret, når de får behov for specifikke services. Jobcenteret kan derfor med fordel etablere et serviceberedskab, der kan imødekomme disse virksomheder effektivt, når der opstår et konkret servicebehov eller når virksomhederne henvender sig om service. Gruppen adskiller sig fra de øvrige grupper ved at have særlig mange virksomheder inden for landbruget (24 pct.). Tekstboks 4.3: Virksomheder, der efterspørger situationsbestemt service fra jobcenteret Gruppen udgør 21 pct. af virksomhederne Ingen ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner, men er interesseret i situationsbestemte services Mange har et begrænset eller intet kendskab jobcenterets services (65 pct.) Få har brugt jobcenterets services inden for det seneste år (24 pct.) Få synliggør ledige job over for jobcenteret (2 pct.) Hver femte vil gerne her og nu kontaktes af jobcenteret vedr. samarbejde Mange har mellem 2-5 ansatte (59 pct.) Relativt mange er inden for landbrug (24 pct.) Kilde: Telefonsurvey blandt 246 virksomheder i Middelfart Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 213 Et kendetegn for gruppen er derudover, at virksomhederne kun i begrænset omfang synliggør deres jobåbninger over for jobcenteret (2 pct.). Det kan hænge sammen med, at mange af virksomhederne har et begrænset eller intet kendskab til jobcenterets serviceområder (65 pct.), og at kun hver fjerde har brugt jobcenterets service inden for det seneste år. En mindre andel af gruppen har gjort brug af jobcenteret i forbindelse med rekruttering (12 pct.) og ansættelse på særlige vilkår ( pct.), jf. figur 4.4. Der er dog tale om, at hver femte virksomhed gerne vil kontaktes her og nu af jobcenteret vedr. et samarbejde, hvilket tyder på et samarbejdspotentiale, jf. figur 4.4. Der kan ligge et potentiale i at iværksætte tiltag, der kan øge denne gruppe af virksomheders kendskab til jobcenterets tilbud og service. Omvendt er markedsføringen over for denne gruppe udfordret ved, at ikke alle virksomhederne ønsker at få besøg fra jobcenteret og efterspørger en vifte af kontaktformer. De afholdte fokusgruppeinterviews tyder på, at virksomhederne i denne gruppe generelt ikke ønsker at bruge megen tid på at sætte sig ind i jobcenterets servicetilbud. Figur 4.4: Virksomhedernes brug af jobcenteret og andelen af virksomheder, der gerne vil kontaktes af jobcenteret, gruppe rekruttering 2 fastholdelse afviklet af mploy og Valeur i november 213 ansættelse på særlig vilkår 2 opkval. 2 Vil gerne kontaktes af JC

24 4.5. Virksomheder med begrænset efterspørgsel på service Ca. 11 pct. af virksomhederne ønsker begrænset service fra jobcenteret. Det er kendetegnende, at virksomhederne ikke ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner og samtidig har en begrænset efterspørgsel efter jobcenterets services. Virksomhederne efterspørger hverken services i forbindelse med bistand til rekruttering, rådgivning om forebyggelse af sygefravær eller rådgivning om støtteforanstaltninger og opkvalificering. Det er dog fortsat vigtigt for virksomhederne, at jobcenteret har et serviceberedskab, hvis virksomhederne kontakter jobcenteret i konkrete situationer. Virksomhederne i denne gruppe adskiller sig ved, at de er overrepræsenteret inden for handel og transport (54 pct.) og privat service (19 pct.). Derudover adskiller gruppen sig ved, at der er en stor andel af mindre virksomheder (62 pct.). Tekstboks 4.4: Virksomheder med begrænset efterspørgsel på service Gruppen udgør 11 pct. af virksomhederne De ser ikke jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner og har en begrænset efterspørgsel efter jobcenterets services Mange har et begrænset eller intet kendskab jobcenterets services (69 pct.) Mindre en hver ottende har brugt jobcenterets services inden for et år Ingen synliggør ledige job over for jobcenteret Få vil gerne kontaktes her og nu af jobcenteret vedr. samarbejde (8 pct.) Mange har mellem 2-5 ansatte (62 pct.) Mange inden for privat service (19 pct.) og handel og transport (54 pct.) Kilde: Telefonsurvey blandt 246 virksomheder i Middelfart Kommune, afviklet af mploy og Valeur i november 213 Det gennemførte fokusgruppeinterview viser, at virksomhederne i denne gruppe ofte ansætter specialiseret arbejdskraft via headhunting eller uopfordrede ansøgninger. Flere virksomheder peger på, at de har en forhåndsantagelse om, at denne type arbejdskraft ikke kan rekrutteres via jobcenteret. De fleste af virksomhederne i gruppen har et begrænset eller intet kendskab til jobcenterets serviceområder (69 pct.). Mindre end hver ottende virksomhed har gjort brug af jobcenteret inden for det seneste år primært i forbindelse med rekruttering (4 pct.) og ansættelse på særlige vilkår (8 pct.). Der er umiddelbart ikke tegn på et yderligere samarbejdspotentiale med virksomhederne i denne gruppe, da de fleste ønsker en begrænset relation til jobcenteret, og da de generelt ikke synliggør deres jobåbninger over for jobcenteret ( pct. af de interviewede virksomheder). Der er desuden tale om, at relativt få virksomheder i gruppen ønsker at blive kontaktet af jobcenteret her og nu vedr. samarbejde, jf. figur 4.5. Figur 4.5: Virksomhedernes brug af jobcenteret og andelen af virksomheder, der gerne vil kontaktes af jobcenteret, gruppe rekruttering fastholdelse afviklet af mploy og Valeur i november ansættelse på særlig vilkår opkval. 8 Vil gerne kontaktes af JC

25 4.6. Segmenter i de øvrige kommuner Som led i undersøgelsen er segmenteringen af virksomhederne i Middelfart kommune sammenlignet med segmenteringen i de øvrige medvirkende kommuner. Sammenligningen viser, at virksomhedernes ønsker til samarbejde med jobcenteret i Middelfart adskiller sig en del fra ønskerne i de øvrige kommuner. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at andelen af virksomheder, som ønsker et formelt samarbejde med jobcenteret er markant større i Middelfart (45 pct.) end i de øvrige kommuner (26 pct.), jf. gruppe 1 i figur 4.6. Samtidig er der færre virksomheder, der ønsker situationsbestemt service i Middelfart (21 pct.) end i de øvrige kommuner (33 pct.). Figur 4.6: Segmenter af virksomheder, Middelfart og øvrige kommuner Grp 1: Formelt samarbejde Grp 2: Uformelt samarbejde Middelfart Kilde: Telefonsurvey blandt 246 virksomheder i Middelfart Kommune og virksomheder i ni andre kommuner, afviklet af mploy og Valeur i november Grp 3: Situationsbestemt service Øvrige kommuner Grp 4: Begrænset service Grundlæggende har kommunens branchesammensætning stor betydning for, hvordan segmenteringsanalysen falder ud, da de enkelte brancher adskiller sig i forhold til samarbejdsønskerne, jf. figur 3.5. Derfor er det undersøgt, om forskellene i segmenteringen er udtryk for forskelle i branchesammensætningen i Middelfart og øvrige kommuner. Der er dog ingen tegn på, at sammensætningen af brancher og virksomhedsstørrelse i kommunen har betydning for forskellene.

26 Godt Begrænset Intet Brugt JC Ikke brugt JC Grp. 1 Grp. 2 Grp. 3 Grp. 4 I alt 5. Virksomhedernes forventninger og ønsker til service I dette afsnit redegøres for virksomhedernes forventninger og ønsker til service fra jobcenteret samt til kompetencer hos medarbejdere i jobcenteret. De væsentligste resultater er: Der er stor efterspørgsel efter services fra jobcenteret. Ca. 87 pct. af virksomhederne efterspørger efter eget udsagn konkrete services fra jobcenteret, når de får præsenteret mulighederne. De fleste virksomheder er interesserede i flere services, men der er størst efterspørgsel på rådgivning om sygedagpengeregler, rådgivning om støtteordninger og præsentation af konkrete ledige. Ca. 41 pct. af virksomhederne lægger vægt på at få rekrutteringsservice fra jobcenteret. Langt flere virksomheder er imidlertid åbne over for bistand til rekruttering, hvis jobcenteret henviser egnede kandidater eller udpeger egnede ledige, som virksomhederne selv kan kontakte. En betydelig andel af virksomhederne finder det desuden interessant, at jobcenteret opkvalificerer ledige til virksomheden. Relativt mange virksomheder viser interesse for opkvalificering af allerede ansatte. Der er bl.a. interesse for rådgivning om og bistand til jobrotation fra hver femte virksomhed i kommunen. Adspurgt om kontaktformer svarer et flertal af virksomhederne, at de foretrækker behovsbestemte kontakter fremfor løbende besøg fra jobcenteret. Der lægges mest vægt på, at jobcenterets konsulenter kan rådgive om regler og støtteordninger, har kendskab til branchen og kan informere om konkrete rekrutteringsemner Virksomhedernes efterspørgsel efter information fra jobcenteret Undersøgelsen viser, at mere end halvdelen af virksomhederne i Middelfart Kommune efterspørger løbende information om jobcenterets services og tilbud, jf. figur 5.1. Den store informationsefterspørgsel vidner om, at mange virksomheder har et begrænset kendskab til jobcenterets services, og om at der fortsat er potentiale for jobcenteret for at øge samarbejdet med de lokale virksomheder. Efterspørgslen på informationer er størst hos de grupper af virksomheder, der i forvejen har mest viden om jobcenteret og oftest anvender jobcenterets forskellige services. Det illustreres bl.a. af, at 66 pct. af virksomhederne, der efterspørger et formaliseret samarbejde, lægger vægt på at modtage løbende informationer om jobcenterets tilbud, jf. figur 5.1. Figur 5.1: Andel af virksomheder, som efterspørger information om jobcenterets services og tilbud 9 8 Kendskab til JC Brug af JC Segmenter af virksomheder afviklet af mploy og Valeur i november

27 5.2. Virksomhedernes efterspørgsel efter serviceydelser Ca. 87 pct. af virksomhederne i Middelfart kommune efterspørger en eller flere af jobcenterets serviceydelser. I Middelfart angiver flest virksomheder (59 pct.), at det er vigtigt, at jobcenteret kan præsentere konkrete ledige, der passer til virksomheden, jf. figur 5.2. Interessen for denne service er høj i lyset af, at kun ca. hver fjerde virksomhed anvender jobcenterets bistand til rekruttering, jf. afsnit 3.1. Det kan tyde på, at der er et uudnyttet potentiale for en rekrutteringsservice, der synliggør kvalificerede ledige for virksomhederne. En næsten lige så stor andel finder det vigtigt med information og rådgivning om støtteordninger for virksomhedernes ansatte (58 pct.). Det falder godt i tråd med, at virksomhederne særligt har et godt kendskab til jobcenterets tilbud vedrørende ansættelse på særlige vilkår. Mere end hver femte virksomhed efterspørger rådgivning om og eventuel bistand til etablering af jobrotationsforløb. Det er en høj andel set i lyset af, at blot 9 pct. af virksomhederne efter eget udsagn har gjort brug af jobcenterets services og tilbud i forbindelse med opkvalificering af medarbejdere. Der ser således ud til at være potentiale for at øge brugen af jobrotation i virksomhederne, og mulighederne findes især blandt virksomheder, som er interesserede i et mere formelt samarbejde med jobcenteret, jf. gruppe 1 i tabel 5.1. En tredjedel af disse virksomheder finder jobcenterets rådgivning om og bistand til jobrotation attraktiv. Jobcenteret kan eksempelvis søge at øge anvendelsen af jobrotation ved markedsføringstiltag, der øger kendskabet til jobrotation og ved at præsentere modeller for, hvordan jobrotation kan anvendes af konkrete interesserede virksomheder. Figur 5.2: Hvilke af jobcenterets serviceydelser er vigtig for din virksomhed? Præsentation af konkrete ledige Rådgivning om støtteforanstaltninger til ansatte Bistand til rekruttering Rådgivning om opkvalificering af ansatte Information om udviklingen på arbejdsmarkedet Rådgivning om og hjælp til jobrotation afviklet af mploy og Valeur i november 213 Anm.: Andel der har svaret Meget vigtigt eller Vigtigt Tabel 5.1: Hvilke af jobcenterets serviceydelser er vigtig for din virksomhed? Grp. 1 pct. Grp. 2 pct. Grp. 3 pct. Grp. 4 pct. Præsentation af konkrete ledige Råd om støtteforanstaltninger Bistand til rekruttering Råd om opkvalificering Info. om arbejdsmarkedet Hjælp til jobrotation afviklet af mploy og Valeur i november 213 Anm.: Andel der har svaret Meget vigtigt eller Vigtigt Blandt de fire grupper af virksomheder er serviceefterspørgslen næppe overraskende højest blandt de virksomheder, som ønsker et formelt samarbejde med jobcenteret, jf. gruppe 1 i tabel 5.1. Der er dog også en høj serviceefterspørgsel blandt virksomheder, som kun ønsker et uformelt samarbejde eller en situationsbestemt service, jf. gruppe 2 og 3. Det er udtryk for, at mange virksomheder ønsker at møde et velfungerende serviceberedskab fra jobcenteret i situationer, hvor virksomheden henvender sig med et konkret behov. 27

28 I alt Grp. 1 Grp. 2 Grp. 3 Grp. 4 I alt Grp. 1 Grp. 2 Grp. 3 Grp. 4 I alt Grp. 1 Grp. 2 Grp. 3 Grp. 4 I alt Grp. 1 Grp. 2 Grp. 3 Grp Virksomhedernes efterspørgsel efter service vedr. rekruttering Virksomhederne efterspørger egnede jobkandidater fra jobcenteret Mange virksomheder er åbne over for bistand fra jobcenteret om rekruttering, hvis jobcenterets service målrettes virksomhedernes behov. For mange virksomheder handler det bl.a. om at indsnævre antallet af ansøgere til færre relevante kandidater. Et flertal af virksomhederne i Middelfart (65-7 pct.) peger på, at jobcenteret kan bistå virksomhedernes rekruttering ved enten at henvise egnede kandidater til at søge virksomhedens job eller ved at finde egnede ledige, som virksomheden selv kan kontakte, jf. figur 5.3. Dermed signalerer virksomhederne, at der er efterspørgsel på forskellige former for screeningsmetoder fra jobcenteret, der kan medvirke til at gøre virksomhedernes rekrutteringsproces mere effektiv. Herudover efterspørger en betydelig andel af virksomhederne (3 pct.) en mere indgående rekrutteringsservice, hvor jobcenteret afholder egentlige indledende jobsamtaler med ledige, jf. figur 5.3. Figur 5.3: Andel af virksomheder, som ønsker screening af jobansøgere JC finder egnede kandidater til virksomheden afviklet af mploy og Valeur i november 213 Anm.: Andel der har svaret Meget vigtigt eller Vigtigt 23 JC henviser egnede kandidater til jobbet JC afholder indledende jobsamtale for virksomheden Knap en tredjedel af virksomhederne i Middelfart efterspørger, at jobcenteret opslår virksomhedens ledige stillinger på jobnet.dk. Der er således en efterspørgsel efter mere end den normale selvbetjeningsløsning, når virksomhederne skal annoncere deres job. Efterspørgslen efter hjælp til annoncering er nogenlunde lige stor blandt de virksomheder, der ønsker enten samarbejde eller situationsbestemt service, jf. gruppe 1, 2 og 3 i figur 5.4, mens kun en lille andel af virksomhederne, der ønsker begrænset service, er interesserede i, at jobcenteret opslår virksomhedens ledige job. Figur 5.4: Andel af virksomheder, som ønsker at jobcenteret opslår virksomhedens ledige job på jobnet.dk afviklet af mploy og Valeur i november 213 Anm.: Andel der har svaret Meget vigtigt eller Vigtigt JC annoncerer på jobnet.dk De fleste af de virksomheder, der har medvirket i fokusgruppeinterviewet påpeger, at de ikke har trukket meget på jobcenterets rekrutteringsservice, og at de ikke i deres hidtidige samarbejde har modtaget screeningsbistand fra jobcenteret. De interviewede virksomheder finder dog en sådan service interessant, og det tyder på, at der er en bane for jobcenteret ved at udvikle og markedsføre screeningsmetoder. 28

29 Boks 3: Hvad siger de interviewede virksomheder om jobcenterets services vedrørende rekruttering? Mange af virksomhederne i fokusgruppeinterviewet angiver, at de ikke rigtig kender til jobcenterets rekrutteringsservice i detaljer, men finder den interessant. Nogle af virksomhederne nævner, at de er meget interesserede i jobcenterets screeningsmetoder, der kan effektivisere virksomhedens egen ansættelsesproces. Andre virksomheder peger på, at de gerne vil have jobcenteret tættere på i rekrutteringsprocessen og er åbne for, at jobcenteret bl.a. opkvalificerer ledige til deres jobs. Generelt nævner virksomhederne, at det i forbindelse med rekrutteringsservice fra jobcenteret er vigtigt, at jobcenterets medarbejder kender virksomheden og dens behov for arbejdskraft. Der peges fra enkelte virksomheder på, at det er vigtigt, at jobcenteret kan formidle jobsøgere fra andre geografiske områder. Det gælder især, når der efterspørges specialiserede kompetencer, som kan være en mangelvare i lokalområdet. Det er afgørende, at der er tillid til at konsulenten kender virksomheden og kan matche de ledige til virksomhedens behov. Det ville være optimalt at kunne ringe til en fast kontaktperson og spørge efter ledige med de rigtige kvalifikationer. Som en lille virksomhed kan vi godt bruge hjælp fra jobcenteret, hvis de kender virksomheden og kan udpege egnede folk til os. Vi vil som udgangspunkt ikke bruge jobcenteret, når vi rekrutterer til en specialiseret stilling. Her går vi efter personer, der allerede er i arbejde. Jobcenteret har en dobbeltrolle. De har en kæmpe interesse i at få deres ledige ind i de tilgængelige job. Det er attraktivt for jobcenteret, men måske ikke for virksomheden. Det kunne være fint nok at få en række emner eller kandidater, men selve ansættelsessamtalen vil vi selv stå for at holde. Det handler også meget om at fornemme, hvordan kemien er mellem kandidaten og virksomheden. Men det vil være et godt forarbejde at få udpeget nogle kandidater. Hvis vi skal bruge jobcenteret til rekruttering skal de kunne finde folk fra andre geografiske områder, og som har specialiserede kompetencer, der matcher vores behov. Mange virksomheder er positive over for jobrettet opkvalificering af ledige Mere end en tredjedel af virksomhederne i undersøgelsen er interesserede i services, hvor jobcenteret opkvalificerer ledige til virksomheden, jf. figur 5.5. Der er både interesse for, at jobcenteret opkvalificerer de ledige før ansættelsen og efter ansættelsen sidstnævnte i de såkaldte opkvalificeringsjob. 29

30 I alt Grp. 1 Grp. 2 Grp. 3 Grp. 4 I alt Grp. 1 Grp. 2 Grp. 3 Grp. 4 Efterspørgslen er især stor blandt de virksomheder, der ønsker et formelt samarbejde med jobcenteret. Mellem 45 og 51 pct. af virksomhederne i denne gruppe efterspørger jobrettet opkvalificering af ledige. Der er også en positiv holdning blandt virksomheder, der ellers efterspørger et uformelt samarbejde eller situationsbestemt service fra jobcenteret. Blandt disse virksomheder er pct. positive over for en opkvalificering af ledige til virksomheden. Figur 5.5: Andel af virksomheder, som efterspørger opkvalificering Flere af de interviewede virksomheder påpeger, at det kan være særdeles relevant at tilføre ledige kandidater specifikke kvalifikationer, som er centrale for virksomheden. Opkvalificere før job Opkvalificere efter job afviklet af mploy og Valeur i november 213 Anm.: Andel der har svaret Meget vigtigt eller Vigtigt Der peges bl.a. på, at arbejdsgiveren med fordel kan vurdere opkvalificeringsbehovet hos den ledige i en virksomhedspraktik forud for opkvalificeringen med henblik på at optimere udbyttet af opkvalificeringen. Boks 4: Hvad siger de interviewede virksomheder om opkvalificeringsjob? De deltagende virksomheder i fokusgruppeinterviewet angiver, at de ikke kender ordningen med opkvalificeringsjob. Der peges fra virksomhedernes side på, at det umiddelbart er en attraktiv ordning, og at der er forståelse for, at virksomhederne i et vist omfang garanterer de ledige job efter opkvalificeringen. Flere virksomheder nævner, at jobcenteret selv burde være aktiv ude med markedsføring af ordningen, da de ville overveje den positivt. Jeg ville synes, det var attraktivt, hvis jobcenteret kunne hjælpe med at opkvalificere nogle til vores behov. Jobcenteret burde analysere, hvad vi får brug for af arbejdskraft, og så sørge for at få omskolet ledige, så de passer til det. Hvis der er en specifik situation, hvor vi har et ledigt job, og der er en ledig, der mangler en opkvalificering, kan det være relevant. De ledige ved ofte selv, hvad de har brug for til at klare jobbet. Vi vil være positive, hvis jobcenteret vil hjælpe med at opkvalificere efter vores behov. Jobcenteret skal finde ud af, hvilke kurser der er brug for i virksomhederne. Jeg kendte navnet på ordningen men vidste ikke, at det kunne være relevant for os. 3

31 5.4. Virksomhedernes krav for øget synliggørelse af job Ca. hver sjette virksomhed i Middelfart Kommune synliggør systematisk deres jobåbninger over for jobcenteret. Jobsynligheden er størst blandt virksomhederne, der ønsker et tæt samarbejde med jobcenteret, jf. gruppe 1 og 2 i figur 5.6. Der er flere årsager til den lave synliggørelse af virksomhedernes jobåbninger, herunder at virksomhederne foretrækker andre rekrutteringskanaler eller forsøger at undgå et stort antal ansøgere til deres stillinger. Samtidig vil der formentlig være en naturlig grænse for, hvor mange jobåbninger, der synliggøres. Derfor kan det være urealistisk, at man på kort sigt opnår en jobsynlighed på f.eks. 4-5 pct. En stor andel af virksomhederne peger på, at jobcenteret kan medvirke til at øge jobsynligheden ved at screene ledige for virksomhederne. Mange virksomheder ønsker, at jobcenteret går ind i screeningsprocessen (54-66 pct.) og sikrer, at virksomhederne præsenteres for udvalgte egnede kandidater, jf. figur 5.7. Figur 5.6: Andel af virksomheder, der altid eller ofte synliggør ledige job over for jobcenteret, fordelt på segmenter 3 En mindre del af virksomhederne vægter omvendt, at jobcenteret bør sikre, at jobopslag er synlige for så mange af de ledige som muligt (33 pct.). Herudover er en andel af virksomhederne positive over for, at jobcenteret går længere ind i rekrutteringsprocessen, f.eks. ved at opkvalificere ledige til at matche virksomhedens konkrete efterspørgsel (45 pct.) eller afholde indledende samtale med potentielle kandidater Grp 1: Formelt samarbejde Grp 2: Uformelt samarbejde Middelfart 2 Kilde: Telefonsurvey blandt 246 virksomheder i Middelfart Kommune og virksomheder i ni andre kommuner, afviklet af mploy og Valeur i november Grp 3: Situationsbestemt service 1 Grp 4: Begrænset service Øvrige kommuner 17 I alt Figur 5.7: Hvad skal der til for, at virksomhederne synliggør ledige job over for jobcenteret? JC skal undersøge lediges motivation for jobbet JC skal sikre, at jobbet kun ses af udvalgte ledige JC skal udsøge egnede kandidater til virksomheden JC skal screene ledige, så ansøgerfeltet indsnævres JC skal vurdere kandidaters jobmatch JC skal opkvalificere ledige til virksomhedens job JC skal sikre, at jobbet ses af flest mulige ledige afviklet af mploy og Valeur i november 213 Anm.: Andel der har svaret Meget vigtigt eller Vigtigt Tabel 5.2: Hvad skal der til for, at virksomhederne synliggør ledige job over for jobcenteret? Grp. 1 Grp. 2 Grp. 3 Grp. 4 pct. pct. pct. pct. Sikre motivation Begrænse jobsynlighed Udsøge egnede kandidater Screene ledige Vurdere jobmatch Opkvalificere ledige Sikre jobsynlighed afviklet af mploy og Valeur i november 213 Anm.: Andel der har svaret Meget vigtigt eller Vigtigt 31

32 Meldingerne fra virksomhederne viser, at der kan være et betydeligt samarbejdspotentiale for jobcenteret i at udvikle og tilbyde forskellige former for eller modeller for rekrutteringsservice målrettet efter virksomhedernes behov. 32

33 5.5. Virksomhedernes efterspørgsel efter service vedr. fastholdelse Virksomhederne i Middelfart har en stor efterspørgsel efter services til at modvirke sygefravær og fastholde sygdomsramte på arbejdspladsen. En stor del af serviceefterspørgslen retter sig mod rådgivning om regler og muligheder, mens lidt færre virksomheder efterspørger konkret hjælp fra jobcenteret til at håndtere sygdoms- og rehabiliteringsforløb. Lidt over halvdelen af virksomhederne i Middelfart vurderer, at jobcenteret kan hjælpe med at fastholde sygemeldte medarbejdere ved at rådgive om sygedagpengereglerne. Derudover efterspørger lidt under halvdelen af virksomhederne i Middelfart bistand fra jobcenteret til at udarbejde en fastholdelsesplan, til at rådgive om arbejdsmuligheder under sygdom og til at rådgive om støtteforanstaltninger. Figur 5.8: Hvordan kan jobcenteret bedst bistå virksomhederne med at fastholde sygemeldte medarbejdere? Rådgivning om sygedagpengereglerne Rådgivning om mulige støtteforanstaltninger Biståelse med udarbejdning af fastholdelsesplan Rådgivning om arbejdsmuligheder under sygemelding Koordination ml. virksomhed, læge og sygemeldte Deltagelse i virksomhedens opfølgningssamtale Rådgivning om forebyggelse af sygefravær afviklet af mploy og Valeur i november 213 Anm.: Andel der har svaret Meget vigtigt eller Vigtigt Tabel 5.3: Hvordan kan jobcenteret bedst bistå virksomhederne med at fastholde sygemeldte medarbejdere? Grp. 1 pct. Grp. 2 pct. Grp. 3 pct. Grp. 4 pct. Råd om sygedagpengeregler Råd om støtteforanstaltninger Bistand m. fastholdelsesplan Råd om arbejdsmuligheder Koordination f. virksomheden Deltagelse i opfølgning Råd om forebyggelse afviklet af mploy og Valeur i november 213 Anm.: Andel der har svaret Meget vigtigt eller Vigtigt Der er også efterspørgsel efter, at jobcenteret understøtter virksomhedernes egne tiltag i forhold til at få sygemeldte tilbage i job pct. af virksomhederne angiver, at de finder det attraktivt, at jobcenteret deltager i virksomhedens opfølgningssamtaler over for den sygemeldte og/eller fungerer som koordinator mellem virksomhed, læge og sygemeldte. Jobcenterets service er især efterspurgt af virksomheder, som ønsker et formelt samarbejde med jobcenteret, jf. gruppe 1 i tabel 5.3. Der findes dog også en stor andel af virksomheder i gruppe 2 og gruppe 3 med samme efterspørgsel. I den forbindelse kan der være behov for at afstemme forventninger med virksomhederne om omfanget af disse services. Serviceefterspørgslen er mindst blandt virksomhederne i gruppe 4, hvor der primært efterspørges rådgivning om regler og hjælp til udarbejdelse af fastholdelsesplanen for den sygemeldte mv. 33

34 5.6. Virksomhedernes ønsker til kompetencer hos jobcenteret Undersøgelsen viser, at mange virksomheder stiller høje krav til jobcentermedarbejdernes kompetencer. Det kommer til udtryk ved, at hovedparten af virksomhederne efterspørger kompetencer og viden hos jobcentermedarbejderne, der bredt kan understøtte en situationsbestemt service, herunder at man kan få informationer om støtteordninger og regler på beskæftigelsesområdet. Det gælder ca pct. af virksomhederne, jf. figur 5.9. Figur 5.9: Hvilke kompetencer efterspørger virksomhederne blandt virksomhedskonsulenterne? Kan rådgive om regler på beskæftigelsesområdet Kan informere om støtteordninger Kender virksomhedens branche Kan informere om rekrutteringsmuligheder Kan præsentere relevante lediges CV'er Kender jobfunktioner i virksomhedens branche Kan rådgive om forebyggelse af sygefravær Kan informere om jobrotation afviklet af mploy og Valeur i november 213 Anm.: Andel der har svaret Meget vigtigt eller Vigtigt Tabel 5.4: Hvilke kompetencer efterspørger virksomhederne blandt virksomhedskonsulenterne? Grp. 1 pct. Grp. 2 pct. Grp. 3 pct. Grp. 4 pct. Kan rådgive om regler Kan informere om støtteordninger Kender branche Kender rekrutteringsmuligheder Kan præsentere lediges CV Kender jobfunktioner Kan rådgive om sygefravær Kan informere om jobrotation afviklet af mploy og Valeur i november 213 Anm.: Andel der har svaret Meget vigtigt eller Vigtigt Herudover peger ca. to tredjedele af virksomhederne på, at jobcentermedarbejderne bør have kompetencerne til at informere og levere service med udgangspunkt i virksomhedens branche og jobfunktioner. To tredjedele af virksomhederne finder det desuden vigtigt, at jobcentermedarbejderne kan præsentere relevante lediges CV er og informere om rekrutteringsmuligheder. Kompetencekravene til jobcenterets medarbejdere sættes i relief af, at mange virksomheder efterspørger en fast kontaktperson i jobcenteret. Der er således næsten to tredjedele af virksomhederne, der finder det vigtigt med en fast kontaktperson i jobcenteret. Det er især gruppen af virksomheder, der ønsker et formelt samarbejde, der efterspørger en fast kontaktperson (86 pct.), jf. figur 5.. Figur 5.: Andel af virksomheder, der finder det vigtigt med en fast kontaktperson i jobcenteret afviklet af mploy og Valeur i november 213 Anm.: Andel der har svaret Meget vigtigt eller Vigtigt 67 Grp. 1 Grp. 2 Grp. 3 Grp. 4 Middelfart

35 5.7. Virksomhedernes ønsker til kontaktformerne med jobcenteret Generelt er der ikke den store forskel på virksomhedernes ønsker til kontaktformer med jobcenteret. Et flertal af virksomhederne angiver, at de foretrækker behovsbestemte kontakter fremfor løbende besøg fra jobcenteret. Der er størst interesse for telefonisk kontakt (88 pct.), og en stor andel af virksomhederne finder det desuden attraktivt at kunne bestille et virksomhedsbesøg fra jobcenteret (77 pct.). Figur 5.11: Hvilken samarbejdsform er vigtig for din virksomhed, når virksomhederne samarbejder med jobcenteret? Telefonisk rådgivning Kan bestille et besøg fra JC Hjemmeside m. JC tilbud og ordninger Tabel 5.5: Hvilken samarbejdsform er vigtig for virksomhederne fordelt på grupper Grp. 1 pct. Grp. 2 pct. Grp. 3 pct. Grp. 4 pct. Telefonisk rådgivning Kan bestille et besøg fra JC Hjemmeside Nyhedsbreve m. JC tilbud og ordninger Løbende besøg fra JC 3 Nyhedsbreve Løbende besøg afviklet af mploy og Valeur i november 213 Anm.: Andel der har svaret Meget vigtigt eller Vigtigt afviklet af mploy og Valeur i november 213 Anm.: Andel der har svaret Meget vigtigt eller Vigtigt I fokusgruppeinterviewet peger flere virksomheder på, at de ikke nødvendigvis er interesseret i at modtage løbende besøg fra jobcenteret. Det underbygges af den gennemførte telefonsurvey, idet de løbende virksomhedsbesøg primært efterspørges af en mindre gruppe af virksomheder, der ønsker et formaliseret samarbejde med jobcenteret, jf. gruppe 1 i tabel 5.5. Langt de fleste virksomheder ønsker behovsbestemte besøg, og mange virksomheder foretrækker en bred vifte af kontaktformer, der kan bibringe information om services og ordninger i jobcenteret. I fokusgruppeinterviewet med virksomhederne er interessen for forskellige informationskilder drøftet, herunder bl.a. kommunens hjemmeside og nyhedsbreve. Flere virksomheder efterlyser, at det i højere grad er muligt for virksomhederne selv at opsøge informationer, f.eks. på kommunens hjemmeside, men samtidig peger virksomhederne selv på, at man ikke nødvendigvis opsøger informationerne af egen drift eller bruger tilstrækkeligt med tid på at sætte sig ind i jobcenterets servicetilbud. På den baggrund foreslår virksomhederne, at man i større grad bruger informationstilbud i form af nyhedsbreve eller telefoniske kontakter, hvor der henvises til flere informationer på kommunens hjemmeside eller gives mulighed for at bestille et virksomhedsbesøg herom. 35

36 Boks 5: Hvad siger de interviewede virksomheder om kontaktformer med jobcenteret? Virksomhederne i fokusgruppeinterviewet har blandede holdninger til kontakten med jobcenteret. Nogle foretrækker at få besøg af jobcenteret, mens andre ønsker at kontakte jobcenteret selv. Flere virksomheder påpeger, at de ønsker mulighed for selv at kunne opsøge informationer, f.eks. på kommunens hjemmeside. Der efterspørges fra alle virksomhederne, at man kan bestille et virksomhedsbesøg fra jobcenteret, gerne via kommunens hjemmeside eller et direkte telefonnummer. Det ville være rart, hvis man kunne finde information om services på nettet. For os vil det altid skulle ende med personlig kontakt. Vi vil gerne have muligheden for at kunne bestille et virksomhedsbesøg. Det vil være optimalt for os, hvis vi kan læse om jobcenterets tilbud på hjemmesiden og derefter bestille en konsulent. 36

37 Bilag 1: Datagrundlag for rapporten Undersøgelsen er baseret på en telefonsurvey med deltagelse af 246 virksomheder beliggende i Middelfart Kommune og virksomheder i de ni andre kommuner. De ni øvrige kommuner er Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Kalundborg, Lyngby-Taarbæk, Lemvig, Skive, Vejen, Hvidovre og Holbæk. Undersøgelsen er gennemført af mploy og Valeur i november 213. Der har været tale om en stratificeret udvælgelse, så sammensætningen af de medvirkende virksomheder i undersøgelsen svarer til sammensætningen af den samlede gruppe af virksomheder i de enkelte kommuner. Der er foretaget en stratificering af virksomheder ved hjælp af et dataudtræk fra Danmarks Statistiks statistik over antallet af virksomheder i de enkelte kommuner med 2 eller flere ansatte. Stratificeringen er foretaget på baggrund af brancher og antal ansatte i virksomheden. Det betyder, at branchefordelingen og fordelingen af store og små virksomheder i stikprøven svarer til den faktiske branchefordeling og faktiske fordeling af store og små virksomheder i kommunerne, jf. tabel 6. Tabel 6: Fordeling af virksomheder i stikprøven og i den samlede grupper af virksomheder Middelfart Øvrige kommuner Stikprøve pct. Faktisk andel pct. Stikprøve pct. Faktisk andel pct. Landbrug mv Industri mv Handel og transport Bygge og anlæg Privat service Offentlig service Mellem 2-5 ansatte Over 5 ansatte Kilde: Cvr-registret Herefter er der tilfældigt udvalgt 246 virksomheder til telefoninterviews i Middelfart og virksomheder i de øvrige kommuner. Virksomhederne er udvalgt ved hjælp af et udtræk fra cvr-registret over alle registrerede virksomheder i de deltagende kommuner med 2 eller flere ansatte. De 246 interviewede virksomheder i Middelfart har følgende branchefordeling: Bygge og anlæg (24), privat service (28), handel og transport (81), industri (28), landbrug (17) og offentlige virksomheder (68). Blandt de interviewede virksomheder er der 9 virksomheder med mellem 2-5 ansatte og 137 virksomheder med over 5 ansatte. Som led i undersøgelsen er der gennemført supplerende fokusgruppeinterview i fire af de medvirkende kommuner, herunder Middelfart, Haderslev, Lyngby-Taarbæk og Faaborg- Midtfyn. I fokusgruppeinterviewet i Middelfart er undersøgelsens resultater drøftet, fortolket og perspektiveret med 7 virksomheder. 37

38 Bilag 2: Definition af de fire segmenter af virksomheder Opdelingen af virksomheder i de fire segmenter er sket på baggrund af en sammenvejning af et udvalg af virksomhedernes svar. De fire segmenter adskiller virksomhederne ud fra deres ønsker til relation og samarbejde med jobcenteret. Segment 1: Formelt samarbejde Denne gruppe af virksomheder ønsker et tæt og formelt samarbejde med jobcenteret. Gruppen er i analysen defineret ved: Virksomhederne ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner og I et samarbejde med jobcenteret finder virksomhederne det vigtigt, at de kan få en samarbejdsaftale med jobcenteret Segment 2: Uformelt samarbejde Denne gruppe af virksomheder ønsker et tæt men uformelt samarbejde med jobcenteret. Gruppen er i analysen defineret ved: Virksomhederne ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner og I et samarbejde med jobcenteret finder virksomhederne det ikke vigtigt, at de kan få en samarbejdsaftale med jobcenteret Segment 3: Situationsbestemt service Denne gruppe af virksomheder ser ikke jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner, men ønsker en situationsbestemt service fra jobcenteret, når de får behov for specifikke services. Gruppen er i analysen defineret ved: Virksomhederne ser ikke jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner og Virksomhederne finder det vigtigt, at jobcenteret kan yde service eller rådgivning i forbindelse med: o Sygemelding af allerede ansatte eller o Rekruttering af nye medarbejdere eller o Opkvalificering af virksomhedens medarbejdere eller o Støtteordninger for virksomhedens medarbejdere, f.eks. hjælpemidler Segment 4: Begrænset service Denne gruppe af virksomheder ser ikke jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner og har en begrænset efterspørgsel efter jobcenterets services. Gruppen er i analysen defineret ved: Virksomhederne ser ikke jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner og Virksomhederne finder det ikke vigtigt, at jobcenteret kan yde service eller rådgivning i forbindelse med: o Sygemelding af allerede ansatte og o Rekruttering af nye medarbejdere og o Opkvalificering af virksomhedens medarbejdere og o Støtteordninger for virksomhedens medarbejdere, f.eks. hjælpemidler 38

39 Bilag 3: Udvalgte nøgletal om virksomhedernes efterspørgsel på service Jobcenter Middelfart Gruppe 1: Formelt samarbejde (45 pct.) Gruppe 2: Uformelt samarbejde (24 pct.) Gruppe 3: Situationsbestemt service (21 pct.) Gruppe 4: Begrænset service (11 pct.) Middelfart Øvrige kommuner Syn på samarbejde med jobcenteret Godt kendskab til mindst ét af jobcenterets serviceområder Brug af mindst ét af jobcenterets serviceområder inden for det seneste år Ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner inden for mindst ét serviceområde Ønsker kontakt fra jobcenteret her og nu vedr. samarbejde Ønsker fast kontaktperson i jobcenteret Syn på rekrutteringsservice Godt kendskab til jobcenterets rekrutteringsservice Brug af jobcenterets rekrutteringsservice Ser jobcenteret som en vigtig samarbejdspartner ved rekruttering Synliggørelse af jobåbninger Synliggør altid eller ofte ledige jobåbninger for jobcenteret Ønsker at jobcenteret skal sikre, at jobbet ses af flest mulige ledige Ønsker at jobcenteret skal sikre, at jobbet kun ses af udvalgte ledige Ønsker at jobcenteret skal opkvalificere ledige til virksomhedens job Efterspørgsel på service Information om udviklingen på arbejdsmarkedet Rådgivning om støtteordninger Rådgivning om opkvalificering af ansatte Rådgivning og bistand til rekruttering Rådgivning og bistand til jobrotation

40 MPLOY A/S GOTHERSGADE 3, STUEN 1123 KØBENHAVN K TEL

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab og forventninger til Jobcenter Assens

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab og forventninger til Jobcenter Assens 213 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab og forventninger til Jobcenter Assens December 213 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE PERSPEKTIVER... 4 2.1.

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer November 14 ser- Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer Virksomhedsundersøgelse 14 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune

Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune 2015 Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. DE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER... 3 2. MÅL FOR VIRKSOMHEDSINDSATSEN I DE KOMMENDE ÅR... 3 3. BÆRENDE

Læs mere

Analyse af virksomheders kendskab og forventninger til samt tilfredshed med Jobcenter Ringsted. November 2009

Analyse af virksomheders kendskab og forventninger til samt tilfredshed med Jobcenter Ringsted. November 2009 Analyse af virksomheders kendskab og forventninger til samt tilfredshed med Jobcenter Ringsted November 9 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Indledning, sammenfatning og anbefalinger... 3 1.1. Sammenfatning

Læs mere

Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune 21. januar 2015 Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Beskæftigelsesindsatsen er under stor politisk bevågenhed og forandring. En række politiske reformer sætter nye rammer for service

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Organisering af et serviceberedskab. Leder af Virksomhedsservice Jobcenter Haderslev Joan Mortensen

Organisering af et serviceberedskab. Leder af Virksomhedsservice Jobcenter Haderslev Joan Mortensen Organisering af et serviceberedskab Leder af Virksomhedsservice Jobcenter Haderslev Joan Mortensen Virksomhedsservice Alle virksomhedskonsulenter samlet i et team Styrken ved denne organisering er: At

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre 15 Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets brugere Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. TVÆRGÅENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING... 3 3. BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE JOBPARATE...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Strategi for virksomhedsindsatsen og samarbejdet med virksomhederne i Næstved Kommune

Strategi for virksomhedsindsatsen og samarbejdet med virksomhederne i Næstved Kommune 2017 Strategi for virksomhedsindsatsen og samarbejdet med virksomhederne i Næstved Kommune 0 1. Forord Beskæftigelsesudvalget i Næstved har stor fokus på, at beskæftigelsesindsatsen skal udvikles og gennemføres

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK MOBILITET - FRA LEDIGHED TIL JOB EN UNDERSØGELSE AF KORT- OG LANGTIDSLEDIGES FAGLIGE OG GEOGRAFISKE MOBILITET I SYDDANMARK Marts 212 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø. [Sammendrag]

Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø. [Sammendrag] Erhvervsanalyse for Jobcenter Furesø [Sammendrag] Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Metode... 3 2 Virksomhedernes kompetencekrav... 4 2.1 Kompetencekrav i fremtiden... 5 3 Den økonomiske

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Oversigt over aktiviteter initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Nedenfor oplistes de udviklingsaktiviteter initiativer, som igangsættes som led i den udarbejdede strategi for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Juni 21 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde.

At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde. Virksomhedsservice i Jobcenter Varde Jobcenter Vardes mission er: At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde. Vi ønsker at være i front og samarbejde på en ny og mere

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 FOR JOBCENTERETS VIRKSOMHEDSSERVICE FREDERIKSHAVN KOMMUNE

HANDLINGSPLAN 2015 FOR JOBCENTERETS VIRKSOMHEDSSERVICE FREDERIKSHAVN KOMMUNE HANDLINGSPLAN 2015 FOR JOBCENTERETS VIRKSOMHEDSSERVICE FREDERIKSHAVN KOMMUNE DECEMBER 2014 1 1.0 Indledning Handlingsplan 2015 beskriver prioriteringer, mål og resultatkrav til den virksomhedsvendte indsats

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 PUNKTER I MIT OPLÆG Tilgang til udvikling af virksomhedsindsatsen Hvordan kan der arbejdes med at udvikle og styrke

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 PUNKTER I MIT OPLÆG Tilgang til udvikling af virksomhedsindsatsen Hvordan kan der arbejdes med at udvikle og styrke

Læs mere

Virksomhedsanalyse A-virksomheder

Virksomhedsanalyse A-virksomheder August 2013 Virksomhedsanalyse A-virksomheder Hjørring Kommune Hjørring Virksomhedsanalyse Hjørring Kommune 2 Virksomhedsanalyse Hjørring Kommune 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund...

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Ringsted Kommune

Det rummelige arbejdsmarked. Ringsted Kommune 14 Det rummelige arbejdsmarked Ringsted Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. ANALYSENS HOVEDRESULTATER... 4 3. KORTLÆGNING AF PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÆTTELSE...

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Samarbejde mellem virksomheder og kommuner. d. 26. og 27. februar 2015

Samarbejde mellem virksomheder og kommuner. d. 26. og 27. februar 2015 Samarbejde mellem virksomheder og kommuner d. 26. og 27. februar 2015 Oplæggets indhold 1. Den ny beskæftigelsesreform: Nyt fokus i virksomhedsindsatsen? 2. Virksomhedssamarbejdet i Ikast-Brande Kommune:

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

God virksomhedsservice?

God virksomhedsservice? God virksomhedsservice? Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1. KORT OM PROJEKTETS GRUNDLAG... 2 2. HVAD KENDETEGNER OVERORDNET EN GOD VIRKSOMHEDSSERVICE?... 3 3. HVAD KENDETEGNER EN GOD

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE og tilfredshed med jobcentrenes indsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering maj 17 HOVEDKONKLUSION: De virksomheder, der samarbejder med et jobcenter,

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Noget for noget -projekter. Stevns Kommune

Noget for noget -projekter. Stevns Kommune Noget for noget -projekter i Stevns Kommune Projektets navn: Takkekort til virksomheder ER GENNEMFØRT 1. Formål Udsender en hilsen med tak for samarbejdet til de private virksomheder som Center Arbejdsmarked

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Status 3. kvartal 2014: Målrettet forebyggelse og afhjælpning af langtidsledighed i Struer Kommune

Status 3. kvartal 2014: Målrettet forebyggelse og afhjælpning af langtidsledighed i Struer Kommune 14. oktober 2014 Status 3. kvartal 2014: Målrettet forebyggelse og afhjælpning af langtidsledighed i Struer Kommune Mploy er blevet bedt om, at gøre status over udvikling og afprøvning af produkter samt

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Protokol 10-06-2014 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Hanne Agersnap Ib Carlsen Curt Købsted Henrik Brade Johansen Karsten Lomholt Jakob Engel-Schmidt

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Hvad sker der lige nu i beskæftigelsespolitikken? - Virksomhedsindsatsens placering og rolle i indsatsen

Hvad sker der lige nu i beskæftigelsespolitikken? - Virksomhedsindsatsens placering og rolle i indsatsen Hvad sker der lige nu i beskæftigelsespolitikken? - Virksomhedsindsatsens placering og rolle i indsatsen Perspektiver i virksomhedsindsatsen Virksomhedsindsats, det ordinære arbejdsmarked og beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Arbejdsmarkedskontor Øst 25.oktober 2015 Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Jobcentrene i Nordsjælland styrker

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

HVORDAN KAN DER ARBEJDES MED JOBFORMIDLING OG CV? Oplæg v/ direktør Mads Kromann Fog, mploy den 4. oktober 2016

HVORDAN KAN DER ARBEJDES MED JOBFORMIDLING OG CV? Oplæg v/ direktør Mads Kromann Fog, mploy den 4. oktober 2016 HVORDAN KAN DER ARBEJDES MED JOBFORMIDLING OG CV? Oplæg v/ direktør Mads Kromann Fog, mploy den 4. oktober 2016 JOBFORMIDLING MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Fremgangen på arbejdsmarkedet giver nye potentialer

Læs mere

Brug for en ny medarbejder her og nu?

Brug for en ny medarbejder her og nu? København Brug for en ny medarbejder her og nu? Få hjælp til rekruttering - spar tid og penge Jobcenter København leverer dine kommende medarbejdere - hurtigt og gratis. Vi kalder det Kvikservice. Ring

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 MINI

Beskæftigelsesplan 2010 MINI Beskæftigelsesplan 2010 MINI Januar 2010 Forord Denne beskæftigelsesplan beskriver de overordnede mål, som Jobcenter Esbjerg skal nå i 2010. Udfordringerne for indsatsen i 2010 er i præget af, at konjunkturerne

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Jørgen Haunstrup 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Omfatter vores strategi for virksomhedsservice

Omfatter vores strategi for virksomhedsservice Dialogkortene er lavet for, at jeres jobcenter kan omsætte anbefalingerne fra metodehåndbogen om god virksomhedsservice i praksis. Dialogkortene kan bruges til at sætte struktur på dialogen om, hvor der

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere