DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket"

Transkript

1 DATALØN - få en god start med DataLøn blanket

2 VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for. Du kan læse mere om DataLøn på Har du spørgsmål eller behov for sparring, er du også velkommen til at kontakte Kundecenter DataLøn på telefon God fornøjelse! Med venlig hilsen Per Storm Kundecenterchef

3 SOM DET FØRSTE Inden du går i gang med DataLøn blanket, er det en god idé at få et overblik over de forskellige brochurer og blanketter: ARBEJDSGIVER, ÆNDRING AF OPLYSNINGER DA119 Denne blanket bruger du inden første lønkørsel, hvis du for eksempel ønsker 0-angivelse til SKAT eller indberetning af lønstatistik til arbejdsgiverforening. Du skal kun udfylde blanketten en gang, da vi gemmer oplysningerne. Ønsker du på et senere tidspunkt at ændre virksomhedens stamoplysninger, skal du igen bruge denne blanket. LØNMODTAGER, OPRETTELSE/ÆNDRING DA02 Du skal udfylde en blanket for hver lønmodtager. Ligesom med Arbejdsgiver - ændring af oplysninger DA119, skal du kun udfylde blanketten én gang, da vi gemmer oplysningerne. På blanketten skal du bl.a. oplyse lønmodtagerens personoplysninger, ATP-kode og skattekorttype. LØNSTATISTIK DA08 Lønstatistik DA08 bruger du til at tilmelde lønmodtageren til lønstatistik. Arbejdsgiver tilmeldes statistik på Arbejdsgiver - ændring af oplysninger DA119. LØNLISTE DA77 Denne blanket bruger du til indberetning af lønnen og udfyldes f.eks. med oplysninger om lønmodtagerens timeantal og lønsats. På lønlisten er der nogle fortrykte lønfelter, som sikrer, at lønstatistikken bliver så specifik som mulig. LØNMODTAGERKORREKTION DA03 Denne blanket bruger du til at rette i en lønmodtagers saldi. Har du eksempelvis udbetalt for meget løn til en lønmodtager, kan du ved hjælp af blanketten få nedskrevet de registrerede saldi. Det er også muligt at modregne evt. A-skat og AM-bidrag i næste overførsel til SKAT. LØNMODTAGER - AUTOMATISK UDBETALING AF FAST LØN ELLER FORTRYKTE LØNFELTER PÅ LØNLISTEN DA22 Har du lønmodtagere, der får udbetalt fast løn, uden nogen former for variable tillæg eller fradrag, kan du ved hjælp af denne blanket bede os om automatisk at udbetale løn til vedkommende, indtil du giver os anden besked. Blanketten bruges desuden til at få timesatser og fast løn fortrykt på lønlisten. I STARTPAKKEN ER DER OGSÅ REKVISITION DA07 Bruges til at rekvirere supplerende materialer. KUVERTER Skal du bruge, når du skal indsende lønmaterialet. Denne blanket skal du sende senest tre dage før første lønkørselm, for at oplyse os om lønmodtagerens stamoplysninger. DATALØN VEJLEDNING Er en brugervejledning i grundprincipperne i DataLøn. Samtidig giver den et overblik over de ting, du skal være opmærksom på, når du arbejder med DataLøn. DATALØN TIDSPLAN Forklarer grundreglerne for afleveringsfrister og modtagelsestidspunkter i DataLøn.

4 FÅ HJÆLP OG RÅDGIVNING AF VORES KUNDEKONSULENTER Som kunde hos Multidata kan du få råd og vejledning af vores mere end 50 kundekonsulenter, der har stor erfaring med løn. Du kan bl.a. få svar på spørgsmål om tidsfrister og hjælp i forbindelse med indberetninger til det offentlige. For dig som ny kunde kan vi tilbyde, at vi sørger for oprettelse af lønmodtagernes og virksomhedens stamoplysninger samt tilpasning af tekst i lønfelterne. Disse serviceydelser faktureres i henhold til gældende prisliste.

5 Skriv arbejdsgivernummer: Firmanavn: Att: Adresse: Kontaktperson: SE-/CVR-nummer: Reg.-/Kontonummer: Postnummer: Telefonnummer: Mobilnummer: 0-angivelse til SKAT: CPR-nummer indberetning til SKAT: Fremrykket overførsel af A-skat for statslig eller kommunal virksomhed: Fremrykket overførsel af A-skat for privat eller amtskommunal virksomhed: 0-angivelse til ATP: Overførsel af FIB til ATP: Feriepengemodtager (kun én modtager): DBF: DDK: DSL: FFF: HRF: LDA: MFD: RTX: SFL: TIB: AAT: Indberetning af StrukturStatistik til Dansk Arbejdsgiverforening: Indberetning af StrukturStatistik til Danmarks Statistik: Indberetning af supplerende KonjunkturStatistik: Indberetning af lønsum til BYG: Indberetning til Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere: lønsum: lønstatistik: lønsum og lønstatistik: Skriv ordningsnummer (01-10): Skriv %-sats: Grundlag: feriepengegivende løn: feriepengegivende løn minus overtid: Opgørelse af feriefridagssaldo: 1. januar til 31. december: 1. maj til den 30. april: Overførsel af feriefridagsopsparing til DBF: Beskattes, anvises og overføres til beløbsmodtager: årligt: hvert halve år: hver 3. måned: hver måned: Barselsordning: Barsel.dk: DAB: FMB: DIB: 0-angivelse til DAB (ved oprettelse til DAB, indsættes 0-angivelse automatisk): Ja: Nej: Udskrivning af lønliste: Bevægelser på konto: SMS: Lønbehandling: SMS: For abejdsgiver: Dato Underskrift Lønterm. Lønmodtagernummer * * (17) Kode for oprettelse eller ændring - skal udfyldes = Oprettelse af lønmodtager UDFYLDELSESVEJLEDNING: SE BAGSIDEN NAVN OG ADRESSEOPLYSNINGER Navn Ansatdato (dd.mm.åå) Adresse Postnummer STAMOPLYSNINGER Personnummer Reg.nummer Lønkontonummer * Feriekode Feriepenge-% Ferietillæg-% SH-% ATP-kode Ferie optjent Arbejdstimer pr. uge Normaltimer pr. uge Ferieuge beregnes Nummer for Vis ferieregnskab: P-nummer 61 i timer: med 6 dage: feriefridagsordning: = Ja 1 = Ja (01-10) 1 = Ja F F 0 = Nej 0 = Nej 0 = Nej SKATTEKORTOPLYSNINGER Fradrag pr. måned i hele kr. Træk-% Frikort max. i hele kr. Frikort afskrevet i hele kr. AM-bidragspligtig: Forhøjet Skattekorttype træk-% 67 BARSELSORDNINGER Barselsordning Slet barsels- Frivillig barselsordning ordning 64 PENSIONSORDNING I PENGEINSTITUT vedr. * i pos. 65: Se bagsiden Ordning Arbejdsgiver-% Lønmodtager-% Arbejdsgiverbeløb Lønmodtagerbeløb Reg.nummer Pensionskontonummer * Ordning Arbejdsgiver-% Lønmodtager-% Arbejdsgiverbeløb Lønmodtagerbeløb Reg.nummer Pensionskontonummer * PENSIONSORDNING I PENSIONS-/FORSIKRINGSSELSKAB Ordning Arbejdsgiver-% Lønmodtager-% Arbejdsgiverbeløb Lønmodtagerbeløb * Ordning Selskab (PBS-nummer) Kundenummer Ordning Arbejdsgiver-% Lønmodtager-% Arbejdsgiverbeløb Lønmodtagerbeløb * Ordning Selskab (PBS-nummer) Kundenummer ARBEJDSMARKEDSPENSION vedr. * i pos. 65: Se bagsiden Ordning Arbejdsgiver-% Lønmodtager-% Arbejdsgiverbeløb Lønmodtagerbeløb Pensionsgruppe ** Frivillig lønm-% Grundlagskode * Ordning Selskab (PBS-nummer) Kundenummer ** (56) Lønmodtagerbidrag behandles som fradrag før skat GRUPPELIV I FORBINDELSE MED ARBEJDSMARKEDSPENSION Ordning Beløb pr. lønbehandling Indeholdt i lønmodtagers Medregnes i A-indkomst AMP-bidrag 30 GRUPPELIV. SELVSTÆNDIG ORDNING Ordning Beløb pr. lønbehandling Medregnes i A-indkomst Selskab (PBS-nummer) Kundenummer FRATRÆDELSE/FERIEPENGEANVISNING MV. vedr. * i pos. 65: Se bagsiden Fratrådtdato (dd.mm.åå) Anviste feriepenge Feriedage indev. år Feriepenge sidste år Feriedage sidste år Feriepenge forrige år Feriedage forrige år Til arbejdsgivers eget brug Skriv løntermin: AUTOMATISK UDBETALING AF FAST LØN I DataLøn kan du automatisk udbetale fast løn ved at vælge en dispositionsdag og de lønfelter med beløb/antal, der skal benyttes i hver lønbehandling. Når du anvender automatisk lønbehandling, udbetales lønnen i hver eneste lønperiode fremover uden at modtage yderligere fra dig. Automatisk lønbehandling tager ikke højde for ferie, søgnehelligdage, fravær m.m. Du bør kun oprette automatisk lønbehandling for den periode, du kan stå inde for, og du bør løbende sikre, at løndele til automatisk lønbehandling fortsat er korrekte. DISPOSITIONSDAG Hvis dispositionsdagen ikke er en bankdag, udbetales lønnen bankdagen før den valgte dag. Månedsløn - skriv dispositionsdag (01-31): 14-dages løn - sæt X: Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Dato for ophør af automatisk udbetaling af fast løn: Automatisk udbetaling af fast løn træder i kraft så snart, det er registreret på lønmodtageren. Automatisk udbetaling af fast løn oprettes ved at vælge dispositionsdag samt skrive lønfelterne og de beløb/antal, der skal benyttes. Beløb/antal rettes ved at skrive lønfeltet og det nye beløb/antal. Beløb/antal slettes ved at skrive lønfeltet og minustegn ( ) i beløb/ antal. Automatisk udbetaling af fast løn slettes ved at skrive dato for ophør. Skriver du minustegn ( ) i dispositionsdag, ændres de automatiske lønfelter til fortrykte lønfelter med beløb/antal på lønlisten. Skriv lønmodtagernummer: 3 FORTRYKTE LØNFELTER PÅ LØNLISTEN I DataLøn kan du vælge, at de lønfelter du bruger i hver lønbehandling fremgår af de lønlister du modtager fra DataLøn. Lønfelterne kan også forudfyldes med antal eller beløb. Du har mulighed for at vælge mellem: Fortrykte lønfelter uden beløb/antal Lønlisten fremsendes med de valgte lønfelter, du skriver selv beløb/- antal. Fortrykte lønfelter med beløb/antal Lønlisten fremsendes med de valgte lønfelter og med beløb/antal. Fortrykte lønfelter med beløb/antal der kopieres fra sidste løn Lønlisten fremsendes med de valgte lønfelter, der fortrykkes med det beløb/antal, der sidst blev indberettet via lønlisten. Fortrykte lønfelter uden beløb/antal oprettes ved at skrive de valgte lønfelter og 1 i koden. Fortrykte lønfelter med beløb/antal oprettes ved at skrive de valgte lønfelter, beløb/antal og 1 i koden. Fortrykte lønfelter med beløb/antal, der kopieres fra sidste løn oprettes ved at skrive de valgte lønfelter og 0 i koden. Beløb/antal rettes ved at skrive lønfeltet, det nye beløb/antal og kode 1. Beløb/antal slettes ved at skrive lønfeltet, minustegn ( ) i beløb/antal og kode 1. Lønfeltet slettes ved at skrive lønfeltet og minustegn ( ) i koden. Kode: Kode: Kode: Kode: Kode: Kode: Kode: Kode: Kode: Kode: Kode: Kode: Kode: Kode: DU SKAL NU TIL AT ARBEJDE MED DATALØN Du er nu klar til at gå i gang med DataLøn. For at gøre det så let som muligt, er her nogle ting, du skal være opmærksom på. FØR DEN FØRSTE LØNBEHANDLING Inden du gennemfører din første lønbehandling, skal du oprette virksomhedens og lønmodtagerens stamoplysninger. Når du skal oprette stamoplysninger for lønmodtageren, skal du bruge blanketten Lønmodtager - oprettelse/ ændring DA02. Til at oprette stamoplysninger for arbejdsgiveren skal du bruge blanketten Arbejdsgiver - ændring af oplysninger - DA119. Af hensyn til eindkomst rekvisition af eskattekort er det vigtigt, at du sender stamoplysninger for nye lønmodtagere senest tre dage før du sender den første løn. SAMME LØN HVER MÅNED? Er der lønmodtagere i virksomheden, der får udbetalt fast løn har du mulighed for at tilmelde dem Automatisk lønbehandling ved hjælp af blanketten Lønmodtager - automatisk udbetaling af fast løn eller fortrykte lønfelter på lønlisten DA22. Du skal kun indberette SÅDAN UDFYLDER DU BLANKETTEN SÅDAN UDFYLDER DU BLANKETTEN lønnen én gang, og lønnen vil så blive udbetalt automatisk. Har du behov for at stoppe lønnen eller foretage ændringer, skal du blot gøre os opmærksom på det. 1 2 LØNTERMIN OG LØNMODTAGERNUMMER DATALØN - LØNMODTAGER AUTOMATISK UDBETALING AF FAST LØN ELLER FORTRYKTE LØNFELTER PÅ LØNLISTE DA22 UDFYLDELSESVEJLEDNING ER PÅ BAGSIDEN Multidata A/S, CVR-nr / DA22 / udgave pr. Januar 2008 Er du interesseret i, at vi indberetter statistik til f.eks. arbejdsgiverforening, skal du også udfylde blanketten om Lønstatistik - DA08. 1 ARBEJDSGIVERNUMMER 2 NAVN OG ADRESSEÆNDRINGER 3 SE-/CVR-NUMMER OG REG.-/KONTONUMMER 4 OVERFØRSELSOPLYSNINGER - SÆT X I DE ØNSKEDE FELTER DATALØN - ARBEJDSGIVER ÆNDRING AF OPLYSNINGER DA119 UDFYLDELSESVEJLEDNING ER PÅ BAGSIDEN 91 2 = Ændring af lønmodtagers oplysninger = Ja 1 = Hovedkort 0 = Nej 2 = Bikort Sæt X 1 = Ja 04 0 = Nej DATALØN - LØNMODTAGER OPRETTELSE/ÆNDRING DA LØNSTATISTIK - SÆT X I DE ØNSKEDE FELTER FERIEFRIDAGSORDNINGER - SÆT X I DE ØNSKEDE FELTER BARSELSFONDE - SÆT X I DE ØNSKEDE FELTER UDSKRIVNING AF LØNLISTE - SÆT X INFORMATION I FORBINDELSE MED LØNBEHANDLINGEN MV. - SÆT X I DE ØNSKEDE FELTER 10 UNDERSKRIFT Multidata, CVR-nr / DA119 / udgave pr. September P O 1 06 P O 2 07 F O 1 08 F O 1 07 F O 2 08 F O 2 07 AMP 1 = Ja 08 AMP 0 = Nej 1 = Ja 1 = Ja 09 AMP 0 = Nej 0 = Nej 1 = Ja 09 GRL 0 = Nej 10 1 = Forbliver på virksomhedens konto F = Overføres til FerieKonto 11 Multidata, CVR-nr / DA02 / udgave pr. November 2007 Stamdata for arbejdsgiver kan typisk være: Feriepengemodtager Feriefridagsordning Statistikindberetning til f.eks. Dansk Arbejdsgiverforening/Danmarks Statistik Eventuelt virksomhedens egne tekster på lønafregningen Nulangivelse til SKAT og ATP. Stamdata for lønmodtager kan typisk være: Personoplysninger ATP-kode Skattekorttype Feriepenge- og SH-oplysninger Pensionsoplysninger Statistikoplysninger Bankkonto, hvor lønnen skal udbetales.

6 Skriv løntermin: Måned: 00 = DataLøn overfører IKKE rettede saldi af A-skat, AM-bidrag, ATP og barselsfond Aktuel måned = DataLøn overfører rettede saldi af A-skat, AM-bidrag, ATP og barselsfond År: Korrektionen medfører aldrig overførsel/modregning af feriepenge, søgnehelligdag, pensionsbidrag, lønindeholdelse eller udbetaling/tilbagebetaling overfor lønmodtageren. Bruger du samme korrektionsfelt flere gange, fremgår det samlede beløb/antal på korrektionsafregningen. Arbejdsgivernavn: Skriv lønmodtagernummer: 990 Beskattede feriepenge (dd.mm.åå): Ved næste beskatning af feriepenge bliver skattefradraget beregnet fra denne dato. 991 Anviste feriepenge (dd.mm.åå): Ved næste anvisning af feriepenge bliver feriedage beregnet fra denne dato. Løntermin Disp.dag måned Arbejdsgivernummer Felt 02 I alt DIN FØRSTE LØNBEHANDLING DATALØN - LØNMODTAGER KORREKTION DA03 1 LØNTERMIN OG LØNMODTAGERNUMMER UDFYLDELSESVEJLEDNING ER PÅ BAGSIDEN 2 MÅNED OG ÅR 3 KORREKTIONSFELT OG BELØB 4 ÆNDRING AF DATO FOR SIDST BESKATTEDE OG ANVISTE FERIEPENGE (DD.MM.ÅÅ) DATALØN - LØNLISTE DA77 LØNPERIODE: AFLEVERINGSDATO: SE TIDSPLAN Multidata, CVR-nr / DA03 / udgave pr. December 2006 Alle stamoplysninger bliver gemt, så de automatisk kan genbruges. Har du udbetalt løn manuelt, skal du udfylde blanketten lønmodtagerkorrektion DA03, så vi kan opdatere saldi i DataLøn. Du skal udfylde blanketten Lønliste DA77 for de lønmodtagere, der skal have løn. Du kan sagtens indberette løn for flere medarbejdere på en lønliste. FOR TIMELØNNEDE SKAL DER TYPISK INDBERETTES: Antal arbejdstimer Antal normaltimer og sats Antal overtidstimer og sats Eventuelle variable tillæg (provision, kilometerpenge eller lignende) Eventuelle variable fradrag (personalekøb eller lignende). FOR MÅNEDSLØNNEDE SKAL DER TYPISK INDBERETTES: Antal arbejdstimer Månedsløn Eventuelle variable tillæg (provision, kilometerpenge eller lignende) Eventuelle variable fradrag (personalekøb eller lignende). PBS Multidata A/S, CVR-nr / DA77 / udgave pr. Oktober 2006 Mangler du blanketter, kan du printe dem fra

7 DEN FØRSTE LØNAFREGNING Når du har kørt din første løn, sender vi en lønafregning til dig. Den vil typisk se sådan ud: DATALØN DA078K / 3*154

8 VIL DU VIDE MERE Har du spørgsmål eller behov for sparring, er du velkommen til at kontakte os på telefon eller på Du kan også læse mere om DataLøn på MULTIDATA, LAUTRUPBJERG 6, DK-2750 BALLERUP TLF , FAX , CVR-NR Rosenberg Bogtryk / / DA549

DATALØN. - få en god start med DataLøn internet

DATALØN. - få en god start med DataLøn internet DATALØN - få en god start med DataLøn internet VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

DATALØN. - vejledning til tidsplan

DATALØN. - vejledning til tidsplan DATALØN - vejledning til tidsplan INDHOLDSFORTEGNELSE Afleveringsfrister 3 DataLøn internet 3 DataLøn blanket 3 Send DataLøn blanketter til... 4 Løn for tidligere lønperiode 4 Returdata 4 E-arkiv 4 Returdata

Læs mere

DATALØN. Hvornår overfører DataLøn vejledning

DATALØN. Hvornår overfører DataLøn vejledning DATALØN Hvornår overfører DataLøn vejledning 1. Generelt... 3 1.1. Arbejdsmarkedspension... 3 1.2. A-skat og am-bidrag... 4 1.3. Feriepenge og SH... 5 1.4. Samlet betaling... 5 1.5. ATP... 6 1.6. Bidrag

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn oktober 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn oktober 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn oktober 2017 Gitte Sabrina Tips og tricks til Dataløn Den digitale løndelsoversigt Barselsloven Feriepengeanvisning eskattekort Korrektion af løn med manglende fradrag ATP

Læs mere

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016

DATALØN. Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 DATALØN Korrektionsfeltoversigt Juni 2016 Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i DataLøn, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Årstemamøde DataLøn Spor 2. For dig der har erfaring med årsskiftet i DataLøn

Årstemamøde DataLøn Spor 2. For dig der har erfaring med årsskiftet i DataLøn Årstemamøde DataLøn 2013 Spor 2. For dig der har erfaring med årsskiftet i DataLøn Program Årsafslutning Genopfriskning Nyheder 2013 Forventninger 2014 Emne: Quickindberetning Særlige regler omkring ferie

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Serviceminded lønsystem med ProLøn-GL Introduktion til ProLøn. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-GL ProLøn A/S og Guldsmedebranchens

Læs mere

Årstemamøde 2013 LønService

Årstemamøde 2013 LønService Årstemamøde 2013 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Spørgsmål Tilføjelser er skrevet med blåt 2 Årsafslutningen sker ad to omgange.. Vi lukker fra og med 30. dec.

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Introduktion til ProLøn-GA. Lønsystem baseret på Grafisk Arbejdsgiverforenings overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn December 2017 Sabrina Mette Dagens agenda Rettelser i DataLøn Siden sidst Ny udskrift - Afstemningsliste Dataløn.dk Ny korrektion Tips og tricks til Dataløn Årsskiftet Rettelser

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Introduktion til ProLøn-Danske Slagermestre. Lønsystem baseret på Danske Slagtermestres overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med Serviceminded lønsystem med ProLøn-Maler Introduktion til ProLøn-Maler. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-Maler ProLøn har

Læs mere

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Signe Stine Gitte 1 Dagens agenda Nyt om Løndel 01 Opdatering af offentlige satser Rettelser i DataLøn Nyt om Løndelsguiden Nyt om economic: Gendan standardkontoplan Forbedringer

Læs mere

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8

1. Økonomisystem... 3. 2. Elektronisk returdata... 6. 3. Standard kontoplan... 8 FIL TIL ØKONOMISYSTEM Inklusiv standard kontoplan Den 20. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Økonomisystem... 3 1.1. Fil til økonomisystem... 3 1.2. Til dig, der bruger e-conomic... 4 1.2.1. Overførsel af

Læs mere

DATALØN. Løndeleoversigt

DATALØN. Løndeleoversigt DATALØN Løndeleoversigt Løndele til lønindberetning I DataLøn kan du specificere lønnen på forskellige løndele. Her kan du læse om de enkelte løndeles anvendelse og særlige forhold. Hver løndel kan kun

Læs mere

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Webinar - Sidste Nyt i DataLøn 1 Sidste nyt i Dataløn Se og hør, hvad de nyeste ændringer og muligheder i DataLøn betyder for dig og dit lønarbejde. Løndel 6G Fri telefon Afstemningslisten felt 200 Rettelse

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

DATALØN. Løndeleoversigt

DATALØN. Løndeleoversigt DATALØN Løndeleoversigt Løndele/-felter til lønindberetning OBS Alle løndele/-felter som indeholder bogstaver kan kun benyttes via DataLøn Internet I DataLøn kan du specificere lønnen på forskellige løndele/-felter.

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Introduktion til ProLøn-Danske Service. Lønsystem baseret på Danske Services overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Introduktion til ProLøn-Arbejdsgiverne. Lønsystem baseret på Arbejdsgivernes - Håndværk og Industri s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Introduktion til ProLøn-Dansk Håndværk. Lønsystem baseret på Dansk Håndværks overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Sabrina Line Dagens agenda Ændringer i Dataløn Nyt navn i opsætning Nye integrations muligheder Dataløn.dk Tips og tricks i DataLøn Oprettelse og ændringer på

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Introduktion til ProLøn-DRC. Lønsystem baseret på Horesta s og RAF-2000 s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Introduktion til ProLøn-Glarmester. Lønsystem baseret på Glarmesterlauget s overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017 Gitte Sabrina Nye tiltag i DataLøn i juni 2017 Den nye forside Nye DataLøn abonnementer Tips og trick til DataLøn Personaleadministrativ vejledning Ferie Dagens agenda

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Signe Mia Gitte Agenda for dagens webinar Nye tiltag og rettelser i DataLøn Tips & tricks Temavideoer Opsparinger i DataLøn Ferieregnskab, Reduktion af feriepengegrundlag

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT Hermed nogle hovedpunkter til hjælp ved årsafslutningen og start på 2011. Flere steder henvises til Tillæg med eksempler (Worddokument: eksempler Løn2000.doc). Afslutning Året 2010. a) Generelt og diverse

Læs mere

DATALØN. Sådan anvender du løndelene

DATALØN. Sådan anvender du løndelene DATALØN Sådan anvender du løndelene Indholdsfortegnelse 1. Løndele i DataLøn... 3 1.1. Arbejdstimer og ferieberettiget løn, tillæg og provision... 3 1.2. Normaltimer x sats... 4 1.3. Overtid x sats...

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3

1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3. 3. Tidsfrister... 3 Ydelsesbeskrivelse for drift af lønadministration i Sverige Kunden Den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelsen generelt... 3 2.1. Beskrivelse af de overordnede driftsprocesser...

Læs mere

9. Variable lønarter - korrektioner

9. Variable lønarter - korrektioner 9. Variable lønarter - korrektioner Disse lønarter bruges kun til korrektioner til forkert beregnede eller indberettede beløb. Der vil ikke ske nogen påvirkning af efterregulering overhovedet., dvs. efterfølgende

Læs mere

Tips & Tricks Januar 2014

Tips & Tricks Januar 2014 DATALØN II Tips & Tricks Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2 GRUPPER... 4 3 UDSKRIFTER... 6 3.1 Udskrifter... 6 4 EGNE LØNTEKSER... 7 5 KORREKTIONER... 9 6 FEREIEPENGE... 10 6.1 Optjening

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Faste felter i SLS. Side 1 af 5

Faste felter i SLS. Side 1 af 5 Faste felter i SLS Side 1 af 5 I denne vejledning får du en overordnet beskrivelse af, hvad du kan se i de faste felter og hvordan du bruger de mest gængse af dem. Indhold 1. Faste felter... 2 2. Grupperinger...

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn april 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn april 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn april 2017 Signe Mia Gitte Dagens agenda Nyt tiltag temavideoer Tips og tricks Faste lønsatser Automatisk optælling af arbejdstimer Husk indberetning af arbejdstimer Løndelsguiden

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn november

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn november Webinar - Sidste Nyt i DataLøn november 2016 1 Dagens agenda Nye Løndele SupportCenter og Chat Elektronisk lønbehandlingsoversigt Lidt om årsskiftet Webinar er en oplagt mulighed for dig, der ønsker at

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

Opsamling til lønstatistik IL-typer AM-bidrag A-indk. og A-skat. Pension PO1 PO2 FO1 FO2 GRL. ATPbidrag

Opsamling til lønstatistik IL-typer AM-bidrag A-indk. og A-skat. Pension PO1 PO2 FO1 FO2 GRL. ATPbidrag Lønbehandlingsoversigt De 4 kolonner 'opsamling til lønstatistik' viser hvordan løndelen/-feltet indgår i lønstatistikkerne. Nederst i oversigten finder du en forklaring til opsamlingen af de nævnte Løndel/-felt

Læs mere

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN JUNI 2009 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Bemærkninger... 1 1.3 Forudsætninger... 2 2 Kalender... 3 2.1 Opret kalender... 3 2.2 Opdater helligdage...

Læs mere

ABCDE... ProLøn - Skole. ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem

ABCDE... ProLøn - Skole. ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem ProLøn - Skole Serviceminded lønsystem ABCDE... ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000 virksomheder og mere end 120.000 ansatte. Med

Læs mere

FLØS NYT marts Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag

FLØS NYT marts Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag 1 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT marts 2011 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS. 1. Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1 Orientering...4 1.1 Baggrund og formål...5 1.2 Vigtige FLØS-begreber...7 1.3 Servicebureau-system...

Indholdsfortegnelse: 1 Orientering...4 1.1 Baggrund og formål...5 1.2 Vigtige FLØS-begreber...7 1.3 Servicebureau-system... Indholdsfortegnelse: 1 Orientering...4 1.1 Baggrund og formål...5 1.2 Vigtige FLØS-begreber...7 1.3 Servicebureau-system...9 2 Faste forløb i FLØS...11 2.1 En måneds FLØS-aktiviteter...12 2.1.1 Blanketter...13

Læs mere

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg...

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Opdateret den 6. marts 2015 Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Manuel håndtering... Det er muligt at foretage en manuel oprettelse og indberetning af en lønmodtager i ACF, samt foretage manuelle

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Copenhagen, July 2008 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation

Læs mere

ProLøn - ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem

ProLøn - ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og. Serviceminded lønsystem DOFK_Logo_Pantone 1. september 2011 13:24:20 100 95 75 25 5 0 ProLøn - Serviceminded lønsystem ProLøn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000

Læs mere

ProLøn-KA Lønsystem for medlemmer af Kristelig Arbejdsgiverforening

ProLøn-KA Lønsystem for medlemmer af Kristelig Arbejdsgiverforening Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar Lønimport Med Mamut Stellar Lønimport er det muligt at foretage import og bogføring af lønbilag fra udvalgte lønsystemer. Ved bogføring overføres bilagene til bogførte posteringer i Mamut Stellar. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Afslutning af Løn år 2008

Afslutning af Løn år 2008 Afslutning af Løn år 2008 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2008 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Indholdsfortegnelse A... 12 ACF... 12 Optjening/Nedskrivning... 12 eferie... 13 Optjening ved fratrædelse... 14 Dan nulstillingsferiekort... 15 Fratrædelse af medarbejder...

Læs mere

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Som bekendt er det nu obligatorisk at indberette visse løndata til eindkomst / LetLøn. Det betyder bl.a. at man ikke længere må anvende de trykte

Læs mere

ProLøn-Autobranchen Danmark

ProLøn-Autobranchen Danmark Serviceminded lønsystem med ProLøn-Autobranchen Danmark Introduktion til ProLøn-Autobranchen Danmark. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i

Læs mere

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet.

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet. Overgang til nyt ferieår Lundberg Nye Feriefridage: Hvis jeres overenskomst foreskriver afholdelse af Feriefridage i ferieåret, er det nu medarbejderne skal have tildelt nye dage til afholdelse i perioden

Læs mere

Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond

Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond Side 1 af 12 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

Spørgsmål og svar - Systemudbydere...

Spørgsmål og svar - Systemudbydere... Spørgsmål og svar - Systemudbydere... Hvilke medarbejdere skal der indberettes data på til ACF? Nettobeløb Som udgangspunkt skal der KUN indberettes beskattede feriepenge. Det svarer til, at I skal indberette

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Lone Siger Pedersen og Anette Sand. Bogen om løn og lønbogføring med Danløn

Lone Siger Pedersen og Anette Sand. Bogen om løn og lønbogføring med Danløn Lone Siger Pedersen og Anette Sand Bogen om løn og lønbogføring med Danløn Bogen om løn og lønbogføring med DanLøn af Anette Sand og Lone Siger Pedersen Regnskabsskolen ApS 2015 Udgivet af Regnskabsskolen

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

FLØS NYT januar 2012

FLØS NYT januar 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar

Læs mere

ProLøn Internet. ProLøn - Internet. ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 www.proloen.dk e-mail: proloen@proloen.

ProLøn Internet. ProLøn - Internet. ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 www.proloen.dk e-mail: proloen@proloen. ProLøn - Internet ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLERE PROLØN.... 4 OPSTART PÅ EN IKKE GODKENDT COMPUTER... 6 STARTBILLEDE PÅ GODKENDT COMPUTER....

Læs mere

Anette Sand. Bogen om løn og lønbogføring med DataLøn

Anette Sand. Bogen om løn og lønbogføring med DataLøn Anette Sand Bogen om løn og lønbogføring med DataLøn Bogen om løn og lønbogføring med DataLøn af Anette Sand Regnskabsskolen ApS 2015 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan Skyldige beløb Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan se, hvordan du skal indrapportere i forskellige situationer. Indhold: 1. Indledning... 1 2. Skyldige

Læs mere

Vejledning: eindkomst og eskattekort

Vejledning: eindkomst og eskattekort Vejledning: eindkomst og eskattekort Opsætning til eindkomst Inden du første gang rekvirerer eskattekort, er det vigtigt, at du går dine løndata igennem. I personregisteret (vælg Registre, Personer) skal

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

ProLøn - Bager. Serviceminded lønsystem

ProLøn - Bager. Serviceminded lønsystem ProLøn - Bager Serviceminded lønsystem P roløn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000 virksomheder og mere end 120.000 ansatte. Med 25 års

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for bagere og konditorer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2015 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Indholdsfortegnelse 1. Afregn særlig opsparing - dette skal laves før årets sidste lønkørsel... 2 2. Kør årets sidste

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst - og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst.

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Lønseddel Lønperiode: Marts 2009

Lønseddel Lønperiode: Marts 2009 Lønseddel Lønperiode: Marts 2009 Indkomstmodtager: Frederikke Frederiksen Frederiksvej 15 7000 Fredericia Arbejdsgiverens navn og adresse: Sportsnyt Østergade 2 8800 Viborg Personnummer: 200280-1864 Arbejdsgivernummer:

Læs mere

Her kan du foretage overførsel af 5. og 6. ferieuge, forhøje din skatteprocent, vælge seniorbonus og FritValg.

Her kan du foretage overførsel af 5. og 6. ferieuge, forhøje din skatteprocent, vælge seniorbonus og FritValg. Vejledning til MineValg i app'en MinLøn MinLøn er en app som du kan benytte via din smartphone eller tablet. Her kan du foretage overførsel af 5. og 6. ferieuge, forhøje din skatteprocent, vælge seniorbonus

Læs mere

Vederlag til tillidsrepræsentanter. Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag.

Vederlag til tillidsrepræsentanter. Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag. Vederlag til tillidsrepræsentanter Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag. IP-Folder10.indd 1 9/6/07 8:40:08 PM Kort fortalt Tillidsrepræsentanter

Læs mere