Nordborg Golfklub. Glædelig Jul og godt nytår. På Gensyn i. 16. årgang December 2006 Nr.5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordborg Golfklub. Glædelig Jul og godt nytår. På Gensyn i. 16. årgang December 2006 Nr.5. www.nordborg-golfklub.dk"

Transkript

1 Nordborg Golfklub 16. årgang December 2006 Nr.5 Glædelig Jul og godt nytår På Gensyn i

2 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg Golfklub Udkommer 5 gange årligt. Oplag 375 Klubbens adresse Nordborg Golfklub Johan Bondesvej Nordborg Redaktion Svend-Erik Boysen Mobil (ansv. red.) PR. Annonce & Sponsorudvalg Poul Christensen Jan Carstensen Svend-Erik Boysen Arne Asmussen Webmaster Svend-Erik Boysen DGU kort, bagmærker, m.m. Marie Petersen Pro Træner Steen B. Lund Mobil Greenkeepere Jes Jessen Chresten Jørgensen Mogens Toft Tryk Grafisk Arbejde A/S Guderup Brug klubbens hjemmeside: Bestyrelse Formand Poul Christensen Næstformand Dennis Zanchetta Kasserer Jan Carstensen Sekretær Marie Petersen Medlemmer Henning Christiansen Gunnar Rasmussen Svend-Erik Boysen Udvalgsformænd Baneudvalg Henning Christiansen Begynderudvalg Dameklub Marie Petersen Driving Range Baneudvalget Herreklub Juniorudvalg Svend-Erik Boysen Matchudvalg Marie Petersen PR. Udvalg Poul Christensen Seniorklub Gerda Mortensen Klubhusudvalg Samtlige udvalgs formænd Indlæg i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for hverken bestyrelsens eller redaktionens holdninger

3 Nordborg Golfklub 3 Formandens indlæg. En rigtig god golfsæson. Golfsæsonen 2006 er for de fleste medlemmer ved at være slut. Det har været en rigtig god sæson med dejlig golfvejr. Der har været mange greenfee gæster uden at det har været en belastning for klubmedlemmerne. Det er efterhånden ved at være kendt rundt om i landet at der findes en rigtig god golfbane i Nordborg. Bestyrelsen har indgået aftaler om yderligere markedsføring for 2007, en markedsføring der forhåbentlig vil bevirke at der kommer endnu flere golfturister til Nordborg. Det skal oplyses at der er indgået en aftale med Nørherredhus om sponsorat af greenfee kuverter. Det skal også nævnes at ugeavisen Budstikken har besluttet at afholde Budstikken Open på Nordborg Golfklubs bane i Det kunne måske blive en årlig tilbagevendende begivenhed. Sønderjyske Eagles Bestyrelsen har brugt en del ressourcer på møder med samarbejdsklubberne i det sønderjyske golfsammenarbejde, Sønderjyske Eagles, der sportslig har haft en rigtig god sæson, med oprykning for både damer og herrer. Økonomisk er Sønderjyske Eagles derimod kommet ud med underskud, da de forventede sponsorindtægter er udeblevet. Tidligere på året blev der taget kontakt til Sønderjysk Elitesport for at undersøge om der var interesse for at golfsamarbejdet blev flyttet over i et mere professionelt regi, hvor markedsføringsaktiviteterne, sponsorsalg mm overgik til Sønderjysk Elitesport mod at den sportlige del forblev i Sønderjyske Eagles. Isoleret set var oplægget til et samarbejde godt, da Sønderjysk Elitesport var villig til at støtte elitegolf projektet med ca. 1,0 mio. kr. Modkravene fra Sønderjysk Elitegolf var der derimod ikke fuld opbakning til, da det kunne betyde merudgifter for nogle af de sønderjyske golfklubber. Nordborg Golfklub meldte derfor på et tidligt tidspunkt ud at ikke kunne støtte forslaget fra Sønderjysk Eagles bestyrelse. Samtidig gjorde vi opmærksom på at vi ikke var overbevist om at greenfee samarbejdet og elitegolfen ikke kunne holdes adskilt. Greenfee samarbejdet er til gavn for medlemmerne i de enkelte klubber, hvorimod elitesamarbejdet er kommercielt og kun omfatter få procent af det totale medlemsantal. Skal Nordborg Golfklub fortsat være en del af Sønderjyske Eagles. Da der ikke kunne opnås enighed blandt klubberne, blev bestyrelsen for Sønderjyske Eagles bedt om at arbejde videre med et revideret oplæg til gavn for golfklubberne. Vi forventer at der bliver lavet en aftale inden årets udgang. På en eller anden måde er Nordborg Golfklub mere eller mindre tvunget til at gå med i en eller anden ordning hvis ikke vi vil holdes helt udenfor. Vi skal huske på at Sønderjyske Golfoplevelser er en del af den fælles markedsføring, og hvis vi ikke er synlige her kan det betyde færre greenfee gæster. Men på den anden side er vi heller ikke interesseret i at have for mange gratister i form af fritspilskort til sponsorer i Sønderjysk Elitesport. Vi må som minimum have kompensation for at stille faciliteter til rådighed.

4 4 Nordborg Golfklub Forbedringer på banen. Det er bestyrelsens opfattelse at 2006 har været et tilfredsstillende år med mange aktiviteter for at forbedre banen. De planer der er udarbejdet for forbedringer på banen vil blive fulgt op med flere i Har vi for mange matcher. Antallet af matcher har været holdt på stort set samme antal som i 2005, men antallet af deltagere har været faldende i Hvad det skyldes ved jeg ikke, men bestyrelsen vil gerne have nogle kommentarer til matcher generelt. Så hvis du har en mening vedr. matcher så send en til bestyrelsen. Betal dit kontingent til tiden. Bestyrelsen har afholdt det årlige budgetseminar og selvom der er mange nye aktiviteter i budgettet for 2007 ser det fornuftigt ud. Der vil dog være enkelte måneder i begyndelsen af året hvor likviditeten kunne være bedre. Men hvis alle medlemmer vil betale kontingent til tiden, vil det gøre det meget nemmere for kassereren at få betalt de regninger der måtte være. Husk på at Nordborg Golfklub har forpligtet sig til at der skal betales løn hver måned. Og altid til tiden. Nye vedtægter og valg til bestyrelsen. Der er nedsat et udvalg som har fået til opgave at revidere vedtægterne for Nordborg Golfklub. Resultatet at dette arbejde vil være klar til fremlæggelse på generalforsamlingen i marts måned Generalforsamlingen til foråret bliver noget anderledes end de tidligere år, da der skal vælges tre nye bestyrelsesmedlemmer. Jan Carstensen og undertegnede, har efter flere år i bestyrelsen besluttet at holde en pause. Derudover skal der vælges en afløser for afdøde Frede Nicolaisen. Bestyrelsen er klar over at det er en stor udskiftning på én gang, men vi tror også at det er godt at der kommer nye til som har nogle ideer til hvordan klubben kan udvikle sig i fremtiden. Os der er afgående vil naturligvis være behjælpelig med at få de nye personer kørt i stilling. Med disse ord vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Poul Christensen Formand

5 Nordborg Golfklub 5

6 6 Nordborg Golfklub DAMERNES TIRSDAGSKLUB Referat fra Generalforsamling tirsdag den 10. oktober 2006 i klubhuset. 18 medlemmer var mødt. Pkt. 1. Valg af ordstyrer. Anna Krogh blev valgt. Pkt. 2. Formandens beretning Marie oplyste, at vi ved sæsonens slutning er 30 aktive medlemmer, og fremmødet på tirsdagene har gennemsnitlig været spillere pr. gang. Sæsonen startede den 4. april og sluttede med Rævematch den 26. september. Vindere af turneringen blev for A-rækken, Marie Petersen og for B- og C- Rækken, Karin Nielsen. Igen i år har vi været meget heldige med vejret på vore spilledage og det er kun få gange at regntøjet har været fremme. Vi har i løbet af sæsonen haft besøg af tirsdagsdamerne fra Uge og vi har også spillet venskabsmatch med Alssund pigerne. Begge dage var meget vellykkede. Så har vi traditionen tro spillet vores årlige dyst mod herreklubben, som vi desværre tabte. Resultatet blev opgjort ved at beregne gennemsnit af scores og herrernes gennemsnit var 26,07 og vores gennemsnit 25,9. En meget lille difference som faldt ud til herrernes fordel. Slutteligt konkluderede Marie, at det havde været en rigtig god sæson og takkede alle for god opbakning og fint humør. Pkt. 3. Kassererens beretning Aase oplyste, at sæsonen startede med en kassebeholdning på kr. 489,50. Kontingent udgjorde kr ,00 og puttepengene beløb sig til kr ,00. Pengene er brugt til præmier med kr ,75 og tilskud til aftenens mad med kr ,00. Det giver en ny kassebeholdning på kr. 537,00, hvoraf et beløb skal bruges til julehygge. Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 200,00 årligt. Forslaget blev godkendt. Pkt. 5. Drøftelse af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag

7 Nordborg Golfklub 7 Pkt. 6. Valg af Bestyrelsesmedlem Aase var på valg og ønskede ikke genvalg. I stedet blev Anny Jensen valgt for 2 år. Alle takkede Aase for hendes store indsats i dameklubben. Suppleanterne Hanna S. Christensen og Anna Krogh blev genvalgt for 1 år. Pkt. 7. Eventuelt Der kom mange forslag og forespørgsler op under punktet eventuelt: Hvem kan deltage i Ladies Cup og hvordan tilmelder man sig. Her gælder først til mølle princippet og tilmeldingen foregår via Internettet primo maj måned. Hvem kan deltage i Faxe CUP. Marie hænger en tilmeldingsseddel op på opslagstavlen. Ni-huls pigerne forespurgte, om det er muligt at starte ud kl i stedet for kl Fordelen ville være, at alle kommer ind på samme tid. Dette kunne ikke afgøres på generalforsamlingen. I forbindelse med vores dyst mod herreklubben, blev der stillet forslag om, at tage de 20 bedste damer og de 20 bedste mænd og så beregne gennemsnittet herudfra. Det vil give et mere regulært resultat. Skal der betales mere eller mindre i pottepenge. Vi besluttede at bibeholde kr. 1 pr. pot/streget hul eller max. Kr. 5. Det blev nævnt, at flight dannelse iflg. klubbladet foregår ved lodtrækning, men dette mener nogle ikke bliver overholdt og det fremmer ikke det sociale samvær i klubben, når A-rækken oftest spiller sammen. Det skal tydeliggøres, at alle spiller mod alle og der skal være mulighed for, at man kan vælge en makker. Marie afsluttede generalforsamlingen og oplyste, at bestyrelsen vil arbejde videre med de forskellige forslag og ideer som var kommet undervejs. Under spisningen uddelte Aase præmier for birdies og præmier til de 5 bedste i årets eclectic. 1. november 2006 Laila Christiansen Referent

8 8 Nordborg Golfklub

9 Nordborg Golfklub 9

10 10 Nordborg Golfklub Golf året 2006 i baneudvalget. Af. Henning Christiansen Så slutter endnu et godt golf år og hvilket langt år, sjældent har vi haft et så langt og varmt et efterår. Vi har aldrig i min til klippet greens i december, men vi klipper stadig, dog kun til midten i december for da går greenkeeperne på afspadsering. Når det sker og vi går over til vinter regler bliver teesteds klodser flyttet ud på et vinterteested som gælder for begge køn og når frosten kommer, bliver flaget flytter ud i fairway foran greenen, som vi så spiller til foråret kommer. I år har vi opkappet vore hegn hvilket de virkelig trængte til det er 4 år siden vi gjorde det sidst. På maskine siden har vi haft et uheld med en lift arm på traktoren og nogle lejer i bagtøjet på vores rough klipper, men selvom der har været stop på maskiner har der ikke været at se på vores smukke bane. Som nogle af jer nok har set er der sat nogle nye afstand markeringer i fairway på hul 10 og hul 12. Jeg tror de fleste kan blive enige om at de ikke ligefrem pynter, men at de er virkelig effektive og synlige fra alle steder på hul 10 og hul 12. Vi kunne i bane udvalget godt tænke os en tilbage melding fra alle jer spillere om jeres mening om disse afstands markeringer og om det er noget vi skal lave på alle vore huller næste år. Afslutningen på denne sæson er at vi planter 33 nye træer. De fleste af jer har nok set kosteskafter stukket i jorden mellem hul 1 og 2, på begge sider af hul 3, ved 4. herre teested som beskyttelse for vildfarne bolde fra hul 3, vi havde jo et uheld netop her hvor en greenfee spiller blev ramt i hovedet af en bold fra hul 3. I området mellem hul 5 og hul 6 er der sat flere kosteskafter, på hul 7 er der sat nogle i begge sider. Hul 8 er der nogle i roughen op til hul 6. Hul 9 til 16 springer vi over i år, men så igen på hul 17 står der nogle i svinget efter hækken som ligesom skal vise vejen for bolden og hvis man holder sig på venstre side af dem er man fri af roughen i højre side og så til sidst på hul 18 har vi sat nogle ved teestedet for at forhindre at men spiller ned af 9 fairway. En gang i foråret vil vi lave en arbejdsdag hvor der bliver opgaver for mænd og kvinder stærk eller smart stor eller lille. Tak for endnu en sæson og held og lykke med den næste. Til alle jer der benytter banen her i vinter Pas godt på banen det er den eneste vi har.

11 Nordborg Golfklub 11 GOD JUL OG ET GODT NYT ÅR! 2007 Tak for i året som gået, et godt og aktivt år med mange aktiviteter på vores fine bane. Vi holder åbent i shop fredag den 23 / 12 fra for lidt julesalg og så serverer vi selvfølgeligt trænerens julegløgg speciale. Hvis I har andre ønsker eller ikke kan komme på denne dato så kontakt os på tlf eller og aftal tid. TRÆF FOR DE SIDSTE 2 ÅRS ELEVER Aften arrangement! invitation til de sidste 2 års elever til en hyggeaften med lidt spisning, regelsnak, video og konkurrencer, hvis dette har jeres interesse i sådan en aktivitet så meld jer på opslag på trænerens opslagstavle til foråret. NYHED! SPAR TID. Introduktionskursus/ferie i Tunesien Undertegnet arrangerer samme med et rejseselskab en uges introduktions kursus til golfens mysterier. Kursus indeholder både teori, regelkundskab, praktisk undervisning, test i regler og etikette, lidt spil på stor bane og så lidt ferie. Dette er en god og måde at lære lidt om golfen, hvis man havde tænkt sig at prøve dette senere til sæsonstart. Kursuset tilbydes alle, ikke spillere og til helt nye spillere. Der uddeles diplom for gennemført kursus. På denne måde kan i afkorte ventetiden i hjemmeklubben, nu i er godt forberedt på hvad der skal foregå i klubben som ny. For mere information kan man rette henvendelse til træner Sten B Lund eller mobil

12 12 Nordborg Golfklub GOLF I EN ØRKEN? Det lyder usandsynligt! Men ikke desto mindre er det sandt! Jeg havde fornøjelsen af at være inviteret til den officielle åbning den 10. november. Den nye 18 hullers bane ligger lige syd for byen Tozeur. Den er det seneste skud på den Tunesiske golfstamme. Banen måler ca. små 6000 m fra gul tee. Den har et enestående layout, med store ondulerede bunkers og greens, som er karakteristiske for Ronald Freames mange baner. Nogle af perlerne er hul 3, par 3 som med sine 210 meter over en mini grand canyon er at betragte som en virkelig test både på sit hcp. og sine nerver. Greenen er ca.1700 kvadratmeter tværgående og meget onduleret hele pakken er godt vogtet af 3 store bunkrer. Hul 5 hvor du har vand og så en green 155 meter ude!! Her skal man holde hoved i ro. Hul 9 Et flot par 4 hul hvor fairway bugter sig gennem små sandsten bjerge op mod klubhuset. Et flot panorama. Hul 12 med sø hele højre siden og høje sanddyner på venstre side, her skal man holde tungen ret i mund! Hul 13 med Par 4 med green placeret ude på en lille ø omgivet af? Ja rigtigt! SAND. Ja der er mange dejlige huller at se frem imod. Banen er helt ny og der spilles på små vintermåtter for at ikke ødelægge den nye lidt ømtålige fairway. Jeg vil anbefale jer at prøve denne ultimative udfordring til næste efterår. Hvis nogen vil have mere information om dette så kan i kontakte træner Sten B Lund i Nordborg GK FOTO HUL 3. Par meter Med yderligere 6 andre tees

13 Nordborg Golfklub 13 Talent hold Sæson 2006 er vel overstået. Juniorudvalg/træner har opnået vores målsætning med talentholdet (ikke for at vi stopper med ambitionerne) Der har været mange sjove og spændene stunder sammen med de unge og ambitiøse drenge og piger, det er da ikke altid at nivuet har været i top, husker lige en lille episode jeg da 2 af de unge damer skulle møde til træning men ikke kom, de skulle en meget vigtig ting! Så det var vigtigt at de fik fri! Opdagede senere at den ene skulle købe noget smart tøj da hun skulle på party om aftenen, og så måtte man jo ha en støttende veninde med! Ja, aldrig kedeligt. Start Der var 14 unge som var i betragtning til de 10 pladser, her var problemet at få nogle piger til at melde sig og det lykkedes til sidst, så det blev en gruppe med 8 drenge og 3 piger. Deltagernes hcp var mellem ca Målsætning var at vi skulle have 2-3 spillere i single hcp. i den afsatte periode Det lykkedes. Antal af piger varierede lidt i løbet af perioden. Der blev trænet lørdage og senere fredage for det meste. Vores juniorer har opnået nogle flotte resultater både intern og i matcher rundt om i landet, ikke nok med det, de har fået meget ros for deres høflige og sportslige optræden i de forskellige aktiviteter. Dejligt og opmuntrende for en hver forælder og træner at høre. Nu står nye udfordringer for døren, mange af de gamle talenter er flyttet, eller går på efterskole eller har fået andre interesser, en at lige satse på at blive elitegolfere. En af de kommende ideer er at begynde at snuse lidt rundt i vores minigruppe som Heinz har holdt en fast men varm hånd om, han har virkeligt gjort et stort flot og arbejde med alle de små unge køllesvinger. Måske dukker der nogle emner op til en kommende lille talentgruppe, En anden tanke kunde være at høre sig for rundt om i skolerne. Den positive udvikling skulle gerne fortsætte i år Spørgsmål! Hvornår vi har spillere nok til at starte et elitehold igen, det kunde være spændende at prøve et miks af de gamle elitespillere og de unge, måske kunde 2008 være året. Dette vil være et af trænerens nye mål for juniorarbejdet Et godt hold som kan repræsentere Nordborg GK i fremtiden. HUSK deadline for næste klubblad. Søndag d. 04. februar 2007

14 14 Nordborg Golfklub Nyt! År 2007 Juniorerne vil til næste år sammen med en voksen leder blive inddelt i grupper med 2-3 juniorer i hver. Gruppen skal rydde op i og rundt om undervisnings hus på drivingrange, dette fra den15 april til den15 september. Gruppen arbejder engang hver 14 dag. Nogle af arbejdsopgaverne vil være at feje og vaske gulv, sortere de forskellige jern, vaske tavle ren, pudse vinduer, rydde og feje udenfor huset. Vi håber kunde at engagere nogle af vores kommende nybegynder til opgaven som voksne i ledere i gruppen. Der er ingen aktivitet i sommerferieperioden. Skema opsættes på opslagstavle. Så kære medlemmer når I benytter jer af undervisnings huset eller låner udstyr så skal det rengøres og stilles på plads efter brug. På forhånd tak!

15 Nordborg Golfklub 15 Mange spændene junioraktiviteter i 2007 NAT GOLF Der vil blive arrangeret nat golf for alle juniorer, en gang i maj måned. Her skal der spilles golf om natten, i projektørlys og med selvlysende bolde, Alssund Golfklub og Faaborg Golfklubs junior afdelinger vil blive inviteret for at styrke samarbejdet yderligere mellem klubberne. Gæsterne skal overnatte i klubben i telt sammen med nogle af vores juniorer. Turneringen spilles som slagspil på par 3 banen, den forventes starte ved tiden, Turneringen vil blive afholdt som en 3 mandsholdturnering for at de unge skal lære at arbejde sammen. Der vil være præmier til de bedste hold. Før turneringsstart vid der være fuld gang i grillen så at der kan spilles god golf, Man kan jo ikke spille godt golf på fastende mave. RYDER CUP Den populære Rydercup turneringen vender tilbage i året der vil være et hold Nord og et hold Syd som skal fighte om den flotte og prestigefyldte pokal, og den hemmelige holdpræmie. Hvert hold består af 6 deltagere som nomineres efter særskilte regler som fastsættes af juniorafdeling og træner. Junior skal være flittig på træningsbanen, til træning, deltage i klubbens matcher, junior fredagsmatcher, og have en god opførelse samt være dygtig i sit spil. Særskilt regelsæt vil komme på trænerens opslagstavle til den nye sæson. Resultater fra spil, og andre tællende aktiviteter vil blive noteret i særligt Ryder Cup ringbind. 3 DAGES TRÆNINGSLEJR SIDST I APRIL Her er der mulighed for vores juniorer at deltage i en intens opvarmning/ trænings kursus inden den kommende sæson 2007 Alle kategorier børn kan deltage. Kursus foregår fredag eftermiddag - Lørdag og søndag. Der spises lunch i klubhus. Kursus afsluttes med spil på stor bane om eftermiddagen og på par 3 bane for de ikke hcp. satte. Kursus indehold: Banestrategi, opvarmning før spil. nærspil - det lange spil problemløsning på banen. SOMMERLEJR I HOLSTED Den sidste weekend i juni vil vi tilbyde vores juniorer en interessant og fuld booket weekend med træning, konkurrencer, socialt samvær og masser af spil. I vil overnatte i hytter og telte på banen. Spisning i klubhus. Aktiviteten vil være en delvis betalingsaktivitet. Alle vores juniorer kan deltage, dog er der et maksimum af deltager. Det vil være først til mølle princippet som gælder ved tilmelding.

16 16 Nordborg Golfklub FREDAGSMATCHER Vi starter igen med fredagsmatcher. Matcherne er for alle kategorier juniorspillere i Nordborg GK. Juniorer med grønt kort og med maks. 54 i hcp. spiller på stor bane, 18 huller eller 9 huller efter aftale. De som spiller på par 3 banen spiller huller efter aftale. Spille form vil være slagspil og stableford. Deltagelse i fredagsmatcher er et af udtagelseskriterierne for deltagelse i Ryd Cup. Der vil være en voksen leder som hjælper med det praktiske under fredagsmatchen. MEDHJÆLP JUNIORAKTIVITER Det er endelig lykkedes at skaffe flere medhjælpere til næst års mange junior aktiviteter, dette er vi selvfølgeligt meget glade for. MEN dermed ikke sagt at der stadigvæk meget gerne må melde sig flere hjælpere, særligt forældre til de aktive børn, alle er hjerteligt velkomne til at give en hånd med. Man behøver IKKE selv at spille golf for at deltage i aktiviteterne.

17 Nordborg Golfklub 17 EN TANKE! Når man er ude i klubben en hel del, så kan man jo ikke undgå at høre de mange og farverige kommentarer til spillet. Her er nok længden den største bandit i sammenhænget Karl: På hul 2 slog jeg et drive på næsten 250 meter, på hul 6 Ja! den må da ha været 250 m MINDST! På hul 9 var jeg 50 m over søen og på hul 12 mindst 250 m. Kurt: Hvor mange points havde du? MIG?? Ja det var vist nok 19 point. Det var da ikke så mange point? Du som slår så langt!! Nu skal det lige nævnes at Karl på hul 2 slog langt, men ned i søen på højre side, en pæn slice. På hul 6 slog han en let hook ind i læhegnet, vist nok 250 meter men måtte jo straffes for uspillelig bold og droppe ud. På hul 9 landede bolden i højre side af søen et slicet drive som endte lige i hegnet. 0g for at det ikke skal være løgn slog Kurt et flot drive på hul 12 men for pokker i forkert retning! Ud i skoven til venstre. Ja man kan undre sig? Er længden virkelig SÅ vigtig når man ikke kan styre denne ømfindtlige sag Så må det være bedre med kort på fairway end langt og i søen.?

18 18 Nordborg Golfklub Referat fra Repræsentantskabsmødet i Sønderjyske Eagles den 7. december 2006 Ad pkt. 1. Orientering om Sønderjyske Eagles (SEA) Hans Hoier Nielsen orienterede om de sportslige resultater i SEA i 2006 og om den økonomiske situation. Generelt har året været en stor sportslig succes med oprykning for alle fire hold samt store individuelle resultater. Økonomisk har vi sat tæring efter næring ud fra forudsætningen om at vi ville få indtægter fra en hovedsponsor. Disse er endnu ikke realiseret pga. forhandlingerne om et nyt samarbejde med Sønderjysk Elitesport, hvorfor likviditetssituationen har været anstrengt. Sønderjysk Elitesport har dog stillet r. til rådighed i forventning om en aftale, således at vi har kunnet honorere de fleste krav. Ad pkt. 2. Samarbejdsaftale med Sønderjysk Elitesport (SE) Hans Hoier Nielsen gennemgik de væsentligste elementer i aftalen og fremhævede at SEA fortsat vil have en selvstændig ledelse og at klubberne vil have maksimal indflydelse. Til gengæld overtager SE opgaverne med at skaffe sponsorer og forestår det administrative. Hans Hoier Nielsen understregede at Eagles-samarbejdet omfatter såvel elitesamarbejdet som greenfee-aftalen og markedsføringen via Sønderjyske Golfoplevelser. Enten er man med i det hele eller også er man slet ikke med. De klubber som ikke ønsker at være med forventes at overdrages deres anpart vederlagsfrit til Sønderjyske Eagles. Benniksgaard Golfklub spurgte til opsigelsesfristerne i henholdsvis 5.1 og Hans Hoier Nielsen lovede at afklare dette yderligere (ref. bem: Det er sket: 5.1 vedrører alene klubbernes opsigelsesperiode, som er 3 år, medens 10.2 udelukkende vedrører SE s muligheder for at opsige aftalen med SEA). Benniksgaard m.fl spurgte endvidere til 9.1 og omhandler den situation at SEA ville starte aktiviteter op på SE s nuværende områder, f.eks. fodbold. Det må SEA ikke. 9.2 vedrører aktiviteter/forretningsområder, som er i konkurrence med SE aktiviteter jævnfør afsnit 2 i aftalen (dvs. områder som ifølge samarbejdsaftalen overføres til SE). Hans Hoier Nielsen lovede at afklare dette spørgsmål med SE. (Ref. bem: SE har erklæret at de med dette alene mener aktiviteter/forretningsområder, som er i konkurrence med de aktiviteter/forretningsområder som overføres med aftalen. Der er enighed om at det naturligvis ikke gælder f.eks. en klubs egen erhvervsklub og sponsorarrangementer o.lign., som vedrører klubbens egne sponsorer.) Efter en drøftelse af samarbejdsaftalen erklærende følgende klubber sig rede til at underskrive samarbejdsaftalen uden yderligere betingelser: Haderslev Golfklub Tønder Golfklub Sønderjyllands Golfklub Åbenrå Golfklub Alssund Golfklub Nordborg Golfklub

19 Nordborg Golfklub 19 Disse klubber underskrev herefter aftalen. Benniksgaard Golfklub erklærede sig ligeledes rede til at underskrive samarbejdsaftalen så snart deres aftale med baneejerne (Fleggaard m.fl) var underskrevet. De oplyste at der var enighed mellem parterne om spørgsmålet om samarbejdsaftalens vilkår, hvorfor det kun betragtes som en formalitet. Bestyrelsen i Toftlund Golfklub har også besluttet at underskrive aftalen, men spørgsmålet skal endelig vedtages på en generalforsamling i januar. Toftlund Golfklub underskrev derfor aftalen på betingelse af generalforsamlingens godkendelse. Royal Oak var ikke klar til at underskrive aftalen, men vil overveje det i lyset af den store tilslutning fra de øvrige klubber. Formanden takkede for den store tilslutning til samarbejdsaftalen, som højst sandsynligt fører til at 8 af de 9 klubber, som er med i Sønderjyske Eagles APS, vil fortsætte i SEA samarbejdet og dermed i samarbejdet med Sønderjyske Elitesport.. Ad pkt. 3 Eventuelt Andy Andersen takkede formanden for hans indsats i forhandlingerne med SE. Formanden takkede bestyrelsen for den ubetingede opbakning i forhandlingsforløbet og forsamlingen for den positive ånd som samarbejdsaftalen var blevet behandlet i.

20 20 Nordborg Golfklub

21 Nordborg Golfklub 21 Denne side kommer i det nye Golferie katalog

22 22 Nordborg Golfklub Hul 1. GF Forsikring Hul 2. Danske Bank Hul 3. Bundgaard Tøj Hul 4. Kesses Malerforretning Hul 5. Mode Drees Hul 6. Piccolo Hul 7. Fynsk & Søn A/S Hul 8. Sydbank Hul 9. OK Benzin Hul 1. El Let Hul 2. Trimatic Automation Aps. Hul 3. Revisor Claus Clausen Puttinggreen Drivingrange Drivingrange Drivingrange Trænings Bolde Baneskilt Hole In One Scorekort Klubhus TV Begynderhus Greenfee Hus Greenfee Kuverter Dansk Shell Nordborg Lillians Ure Guld Sølv Nordborg Als Byggecenter Guderup Dagli Brugsen Langesø Super Brugsen Guderup Slagter Nielsen Langesø Sydbank Kvickly Nordborg Nordborg Farve & Tapet Mode Dress Nordborg HUL SPONSORER 18. HULS BANEN Hul 10. God Tone Jefsen Radio Hul 11. Matas Nordborg Hul 12. Linak A/S Hul 13. Nybolig Per Kirkegaard Hul 14. Nordborg Farve & Tapet Hul 15. Hardeshøj - Ballebro Færgefart Hul 16. Kvickly Nordborg Hul 17. KPMG Hul 18. Danfoss HUL SPONSORER PAR 3. BANEN ØVRIGE SPONSORER ANNONCØRER Hul 4. Andelskassen Hul 5. Nordborg Apotek Hul 6. P. Nebeling Ernst & Young Kontor Syd Dagli Brugsen DFT Dansk Flydepresse Teknologi A/S Color Signs Auto Centrum Sønderborg Køkkenet God Tone Jefsen Radio Osten Sønderborg Danfoss Universe Hotel Nørherredhus Piccolo Nordborg Bundgaard Tøj Nordborg OK Benzin Nordborg God Tone Jefsen Radio Sønderborg Nybolig Per Kirkegaard Guderup Nordborg Turist Kontor Nordals Idrætscenter Jydepotten

23 Nordborg Golfklub 23 Bestyrelsen 2006 Formand Poul Christensen Tlf Næstformand Dennis Zanchetta Tlf Kasserer Jan Carstensen Tlf Sekretær Marie Petersen Tlf Bestyrelses medlem Henning Christiansen Tlf Bestyrelses medlem Gunnar Rasmussen Tlf Bestyrelses medlem Svend-Erik Boysen Tlf

24 24 Nordborg Golfklub Støt vore sponsorer, de støtter os

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Nordborg Golfklub. 16. årgang Maj 2006 Nr. 2. Havnbjerg Mølle

Nordborg Golfklub. 16. årgang Maj 2006 Nr. 2. Havnbjerg Mølle Nordborg Golfklub 16. årgang Maj 2006 Nr. 2 Havnbjerg Mølle Du spiller golf Og skal slå til din bold, Går lige nu på hul 17 Og rammer super med din kølle, Du kikker langt efter bolden Og får øje på Den

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter. Klubbens formand Poul Christensen bød de 66 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt. 1: Valg

Læs mere

Nordborg Golfklub har netop afsluttet etableringen af en 18 hullers golfbane, beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg.

Nordborg Golfklub har netop afsluttet etableringen af en 18 hullers golfbane, beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. NORDBORG GOLFKLUB www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 27. juli 2003 Skal Deres firma være synlig på golfbanen? Nordborg Golfklub har netop afsluttet etableringen af en 18 hullers golfbane, beliggende

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆRT BESTYELSESMØDE MANDAG DEN AFHOLDT I KLUBHUSET KL

REFERAT FRA ORDINÆRT BESTYELSESMØDE MANDAG DEN AFHOLDT I KLUBHUSET KL REFERAT FRA ORDINÆRT BESTYELSESMØDE MANDAG DEN 09.08.2004 AFHOLDT I KLUBHUSET KL. 19.00 Deltagere: Henning Christiansen Frede Nicolaisen Svend Erik Boysen Jan Carstensen Dennis Zanchetta. Afbud : Marie

Læs mere

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 12. marts 2008 Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der på smukkeste vis

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning:

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: 1 Generalforsamling 2008 Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: Bestyrelsen har i lang tid beskæftiget sig med tanken om en baneomlægning som allerede udtrykt i klubbens værdigrundlag fra

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Ungdomsundervisning 2012

Ungdomsundervisning 2012 1 Ungdomsundervisning 2012 Sådan kommer du i gang med ungdomsgolf på Lyngbygaard Lyngbygårdsvej 29, 8220 Brabrand. Tlf 8744 1070 info@lyg.dk www.lyg.dk Kære junior / ungdomsspiller Velkommen på Lyngbygaard

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2013 i klublokalet.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2013 i klublokalet. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2013 i klublokalet. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de 59 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

ÅRET DER GIK. Og lidt om det kommende år

ÅRET DER GIK. Og lidt om det kommende år ÅRET DER GIK Og lidt om det kommende år INDHOLD 3 Passebækgård A/S 5 Greenkeeperen 6 Sponsormatch 2017 7 Klubmestre 2016 8 Hole-in-on 2016 9 Tak til vores sponsorer ÅRET DER GIK side 2 PASSEBÆKGÅRD A/S

Læs mere

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der

Læs mere

1. REGIONSGOLF !!!!

1. REGIONSGOLF !!!! 1. Regionsgolf 2015 2016!! 2. Undervisere søges! 3. Indspil v. Jørn Anderson 4. Hole in one 5. Herreklubben 6. HCA-G3 7. Parmatchklubben 8. Mandagspigerne 9 Suppegolf 10. Åben vintergolf 11. Begynderudvalget

Læs mere

Nordborg Golfklub. Sauer-Danfoss Junior Turnering. Vinderne fra gruppe 2. 14. årgang Juli 2004 Nr. 3. www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub. Sauer-Danfoss Junior Turnering. Vinderne fra gruppe 2. 14. årgang Juli 2004 Nr. 3. www.nordborg-golfklub.dk Nordborg Golfklub 14. årgang Juli 2004 Nr. 3 Sauer-Danfoss Junior Turnering Vinderne fra gruppe 2 www.nordborg-golfklub.dk 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg Golfklub Udkommer 5 gange årligt.

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de ca. 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015 Tilstede: 81 personer inkl. bestyrelsen: Svend Tøfting, Kim Johansen, Morten Bech, Jan Ulrik Hansen og John

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni 2017 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 19.00 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe Sørensen (PLS) Peter Bundgaard Hansen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte Afbud fra, Lars Lundby B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Referatet skal underskrives ved næste

Læs mere

Nordborg Golfklub NYT SYN TURNERING. 15. årgang Juli 2005 Nr. 3. Se mere inde i bladet. www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub NYT SYN TURNERING. 15. årgang Juli 2005 Nr. 3. Se mere inde i bladet. www.nordborg-golfklub.dk Nordborg Golfklub 15. årgang Juli 2005 Nr. 3 NYT SYN TURNERING Se mere inde i bladet www.nordborg-golfklub.dk 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg Golfklub Udkommer 5 gange årligt. Oplag 375 Klubbens

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden:

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: klubhuset Ordstyrer. PM Dagsorden: Referent: RK Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd for klubber i klubben,

Læs mere

Mvh. Kenneth. Tlf

Mvh. Kenneth. Tlf Tlf. 58 50 52 00 Medlemsnyt August 2016 Nyt fra formanden Kære medlemmer. Jeg vil gerne takke for opbakningen og beklage for den turbulente tid omkring min formandspost, jeg er utroligt glad for de mange

Læs mere

Nordborg Golfklub. 15. årgang Maj 2005 Nr. 2 GENERALFORSAMLINGEN 2005

Nordborg Golfklub. 15. årgang Maj 2005 Nr. 2 GENERALFORSAMLINGEN 2005 Nordborg Golfklub 15. årgang Maj 2005 Nr. 2 GENERALFORSAMLINGEN 2005 EFTERLYSNING Hvis vi vil noget med vore juniorer er det bydende nødvendig vi får hjælp fra forældre, der foruden mangler vi 2 personer

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/ Dato: 13. maj 2013 Sted:

Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/ Dato: 13. maj 2013 Sted: Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/5-17.00 Dato: 13. maj 2013 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Morten Seehausen, Bjarne Hansen,

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen.

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 3. december kl. 19.00 Mødested: Kontor Syd Afbud: John Larssen 1. Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015 Referatet er godkendt 2. Økonomi samt medlemsstatus.

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Nordborg Golfklub SANKT HANS. 16. årgang Oktober 2006 Nr. 4. www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub SANKT HANS. 16. årgang Oktober 2006 Nr. 4. www.nordborg-golfklub.dk Nordborg Golfklub 16. årgang Oktober 2006 Nr. 4 SANKT HANS www.nordborg-golfklub.dk 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg Golfklub Udkommer 5 gange årligt. Oplag 375 Klubbens adresse Nordborg Golfklub

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset. Referent: Erik Kudahl Ret.0 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr deltog i sidste del af mødet Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den Klubhuset fra kl

Referat fra bestyrelsesmøde den Klubhuset fra kl Referat fra bestyrelsesmøde den 15.5.2013 Klubhuset fra kl. 18.30 23.00 Ref. Margit Rodkjær Deltager: Kristian Bech Andersen (KBA) formand Aage Bak (AAB) Lynge Østergaard (LØ) næstformand Finn Bisgaard

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG)

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig Rækkefølge: SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Vi har i år spillet i 4. Division og i kvalifikationsrækken, begge herrer hold.

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Nordborg Golfklub. 16. årgang Marts 2006 Nr. 1. Generalforsamling 2006 Indkaldelse side 3. Sæt X i kalenderen torsdag den 23.

Nordborg Golfklub. 16. årgang Marts 2006 Nr. 1. Generalforsamling 2006 Indkaldelse side 3. Sæt X i kalenderen torsdag den 23. Nordborg Golfklub 16. årgang Marts 2006 Nr. 1 Generalforsamling 2006 Indkaldelse side 3. Sæt X i kalenderen torsdag den 23. marts 2006 www.nordborg-golfklub.dk 2 Nordborg Golfklub Medlemsblad for Nordborg

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Banen Flotte resultater af klubbens juniorer 3 Hole in One på 3 dage Resultater fra SuperSenior 14. NYHEDSBREV 22. september 2011 Banen Banen skal klippes

Læs mere

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014

Formands/bestyrelsesberetning ved Tif golfs afdelingsgeneralforsamling 14.01.2014 Tikøb den 14.01.15 REFERAT af AFDELINGSGENERALFORSAMLING I TIKØB GOLF 14.01.15 1. a. Valg af dirigent: Per Svendsen blev valgt som dirigent. Oplyste at indkaldelsen havde været i Helsingør Dagblad med

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 7. april 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Johnny Ljungberg (JL), Kai Dinesen (KD), Janne

Læs mere

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus Brugt udstyr søges Resultater fra SuperSenior Resultater fra Åbningsturneringen Gahrn-Jensen Cup søndag den 17. april - sidste tilmelding torsdag

Læs mere

Ladies Section Danmark Sæson 2011

Ladies Section Danmark Sæson 2011 Ladies Section Danmark Sæson 2011 Turneringsdatoer Indledende runder 2011 1. På egen damedag uge 19 2. På egen damedag uge 21 3. På egen damedag uge 24 Alle resultaterne fremsendes, efterhånden som de

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea.

Nordea Fyn Tour. Oktober Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Nordea Fyn Tour Oktober 2011 Turneringsbetingelser for 2012: Sponsor: Nordea Fonden. Benævnes i daglig tale Nordea. Fyn Tour er et samarbejde mellem de fynske golfklubbers, Langelands Golfklubs og Ærø

Læs mere

Tilskud 50.000 kr. fra fabrikant Mads Clausen Fonden JS: Beløbet er hensat til installation af solceller. Pengene er øremærket til formålet.

Tilskud 50.000 kr. fra fabrikant Mads Clausen Fonden JS: Beløbet er hensat til installation af solceller. Pengene er øremærket til formålet. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 9. april 2015 kl. 18:30 Mødested: Klubhuset. Afbud fra John Larssen og Claus Peter Christensen 1. Godkendelse af referat fra den 2. marts 2015. Referatet er godkendt

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år. BERETNING 2016 TGS Årsregnskab Bestyrelsen afleverer i år et regnskab med et oveskud på 110.000 kr. Det er 150.000 kr. mindre end budgettet på 260.000 kr. men alligevel et tilfredsstillende resultat set

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014 Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014 Kære medlemmer, Hermed bestyrelsens beretning for sæsonen 2013/2014 Den forgangne sæson har på mange måder været spændende. Vi skulle i denne

Læs mere

Ordinær generalforsamling mandag den 20. marts 2006. REFERAT

Ordinær generalforsamling mandag den 20. marts 2006. REFERAT Ordinær generalforsamling mandag den 20. marts 2006. REFERAT Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne

Læs mere

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev Hedens Golfklub juni. 2017 Hedens Golfklub xx. måned år Hedens golfklub 2017 Formanden har ordet Foråret er gået på held, og vi er nu godt på vej ind i sommerperioden. Vi håber derfor på mere stabilt vejr

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet En af HGK s talentfulde juniorer, 15-årige Anne Lasthein Hansen snuppede den samlede sejr i Girls Only Tour 2017. DGU turneringen "Girls Only Tour" består af

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2014 NCC 2014-03-26 1 Agenda Velkomst & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2014-03-26 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 12. august 2013. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 12. august 2013. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 12. august 2013 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Velkomst og intro til udvalget Pro en har ordet Medlemssituationen Udvalgets målsætning Træningen 2014 Arrangementer & turneringer (interne eksterne)

Velkomst og intro til udvalget Pro en har ordet Medlemssituationen Udvalgets målsætning Træningen 2014 Arrangementer & turneringer (interne eksterne) Velkomst og intro til udvalget Pro en har ordet Medlemssituationen Udvalgets målsætning Træningen 2014 Arrangementer & turneringer (interne eksterne) Forventninger til spillere og forældre Hjemmeside Mød

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/ PLANLAGTE MATCHER 2016.

KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/ PLANLAGTE MATCHER 2016. KALUNDBORG GOLFKLUB. 29/1 2016 PLANLAGTE MATCHER 2016. 3 Apr. ÅBNINGS-MATCH. Intersport / Sport Outlet Kalundborg Matchen 2016. Sponsor: SPORT OUTLET / INTER SPORT KALUNDBORG. Matchform: Greensome høj/lav

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Julen står for døren men lige inden den åbnes helt får I lige et lille nyhedsbrev opdateret med efterårets begivenheder, foto s mv.

Julen står for døren men lige inden den åbnes helt får I lige et lille nyhedsbrev opdateret med efterårets begivenheder, foto s mv. Kære alle, Julen står for døren men lige inden den åbnes helt får I lige et lille nyhedsbrev opdateret med efterårets begivenheder, foto s mv. Vintertræningen er startet. 21 tilmeldte. Det er bare alle

Læs mere

Årsmøde d. 23. marts 2017 Før årsmødet, var der hyggelig spisning i Cafeen. Referat Referent: Ulla (privat mail:

Årsmøde d. 23. marts 2017 Før årsmødet, var der hyggelig spisning i Cafeen. Referat Referent: Ulla (privat mail: Mjølner Tøserne Formål: At være sammen med ligesindede damer, der sætter god golf, socialt samvær og hygge i højsædet. Klubbens formål er endvidere ikke at være formuende Årsmøde d. 23. marts 2017 Før

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. december 2013 kl. 18:30

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. december 2013 kl. 18:30 Der var afbud fra Claus Peter Christensen, Bente Hagbo Larssen og Preben Mylliin. 1. Godkendelse af referat fra den 14. oktober 2013 samt opfølgning. Referat godkendt. JS følger op på jubilæumsfest sammen

Læs mere

Referat. Afdelingsgeneralforsamling i Tikøb Golf 18.01.2016

Referat. Afdelingsgeneralforsamling i Tikøb Golf 18.01.2016 Referat Afdelingsgeneralforsamling i Tikøb Golf 18.01.2016 1. a. Valg af dirigent: Henrik Kam blev valgt som dirigent. Oplyste at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, dels ved annoncering i Nordsjælland

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle.

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2010: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Lars Lindskov som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Lars Lindskov som dirigent. Referat fra generalforsamlingen 2016 i BRT Golf Klub Søndag den 27. november 2016 kl. 10.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Særlig meddelelse fra bestyrelsen:

Særlig meddelelse fra bestyrelsen: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. april 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø

Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø Sorø den 18. december 2014 Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø 1. Valg af dirigent. Formanden Ulla Buhl (UB) bød velkommen, og der blev

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017.

KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017. KALUNDBORG GOLFKLUB. PLANLAGTE MATCHER 2017. 2 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2017. Sponsor: SPORT OUTLET / INTER SPORT KALUNDBORG. Matchform: Greensome Høj / Lav. Max. HCP. 44,0 Mødetid: Kl. 9:00 Gunstart Kl. 10:00

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere