Investér bæredygtigt i udviklingslande

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investér bæredygtigt i udviklingslande"

Transkript

1 Investér bæredygtigt i udviklingslande Vil du være med til at give mindre virksomheder og kooperativer i udviklingslande adgang til finansiering på fair vilkår? Køb aktier i Merkur Udviklingslån A/S

2 Om Merkur Udviklingslån A/S Merkur Udviklingslån A/S er et nystiftet selskab og et partnerskab mellem Merkur Andelskasse og Industrialiseringsfonden for udviklingslande (IFU). Formålet er at bidrage til økonomisk udvikling på et bæredygtigt grundlag i udviklingslande. Samtidig er det hensigten, at investorerne får et rimeligt afkast af deres investering. Merkur Udviklingslån A/S skal udlåne penge som anlægs- og driftskapital til mindre og mellemstore virksomheder og kooperativer i udviklingslande det er næste fase efter de velkendte, men meget mindre mikrokreditlån, som ydes til små iværksættere. For at opnå lån skal virksomhederne have en certificering eller være i gang med at opnå en certificering som økologisk eller biodynamisk virksomhed, fairtrade virksomhed eller bæredygtig skovproduktion. Derudover kan Merkur Udviklingslån A/S yde lån efter tilsvarende troværdige bæredygtighedskriterier, for eksempel lån til udbredelse af vedvarende energi. Samarbejde med udviklingsorganisationer Til at rådgive Merkur Udviklingslån A/S og skabe kontakt med udlånsprojekter er der tilknyttet en følgegruppe af danske udviklingsorganisationer: Care Danmark Fair Trade Danmark Folkekirkens Nødhjælp FSC Danmark Dansk Kaffe Netværk Max Havelaar Danmark Mellemfolkeligt Samvirke Nepenthes Ulandssekretariatet WWF Verdensnaturfonden Økologisk Landsforenings U-landsudvalg Om Merkur Merkur Andelskasse har over 26 års erfaring med udlån til virksomheder, der arbejder med bæredygtighed og kombinerer det med en økonomisk sund forretningsdrift. Siden 2005 har Merkur ydet kredit til bæredygtige producenter i udviklingslande. Læs mere: Om IFU Industrialiseringsfonden for udviklingslande IFU har over 40 års erfaring med investering i virksomheder i udviklingslande. IFU deltager i Merkur Udviklingslån A/S for at nå ud til virksomheder, der normalt er for små til et direkte IFU-engagement. Læs mere:

3 Bæredygtig erhvervsudvikling i udviklingslande Når du køber aktier i Merkur Udviklingslån A/S, er du med til at starte et helt nyt initiativ, som skaber forøget erhvervsudvikling og dermed øget fattigdomsbekæmpelse i udviklingslande tilmed på et bæredygtigt og økonomisk forsvarligt grundlag. Der er et stort behov for bedre lånemuligheder for mindre og mellemstore virksomheder og kooperativer i udviklingslande. Virksomhederne støder ofte på en finansiel mur, når de skal etablere eller udvide deres aktiviteter. Der mangler simpelthen finansieringsmuligheder, som dækker feltet mellem mikrolån til små iværksættere og lån til de store, veletablerede virksomheder. Ved at investere i Merkur Udviklingslån A/S er du med til at fremme virksomheder og kooperativer, som ansætter et stort antal mennesker i produktionen. Du er dermed med til at skabe yderligere aktivitet i lokalsamfundene. På længere sigt kan lånet fra Merkur Udviklingslån A/S forbedre virksomhedernes stilling overfor lokale banker. et fornuftigt afkast til dig Merkur Udviklingslån A/S stræber efter et årligt afkast til investorerne på 5 6 %, efter en indkøringsperiode på tre år. Det første driftsår (2009) forventes at balancere på nul på grund af indkørings- og startomkostninger. Du skal derfor se en investering i selskabet som langsigtet. Prognose Resultat efter skat (1.000 kr.) Egenkapitalens forrentning efter skat (%) 0,6 4,0 4,9 5,5 Aktiekurs, indre værdi ultimo året NB: Der er ingen garanti for, at Merkur Udviklingslån A/S kan opnå de nævnte resultater.

4 Risiko Merkur Udviklingslån A/S påregner at opbygge en låneportefølje på mio. kr. i løbet af tre år. Porteføljen skal have en passende spredning på sektorer og geografi. Den væsentligste risiko i Merkur Udviklingslån A/S er kreditrisikoen at låntagerne ikke betaler deres lån tilbage. Kreditrisikoen for lån til små og mellemstore virksomheder og kooperativer i udviklingslande er større end risikoen ved udlån til tilsvarende virksomheder i Danmark. Hertil kommer mulighed for politiske uroligheder, risiko for naturkatastrofer, valutarisici og ændrede skatte- og afgiftsforhold i Danmark. Pulje til tab Der er afsat 2 % p.a. af den aktuelle låneportefølje til dækning af mulige tab. Til sammenligning har de mindre og mellemstore pengeinstitutter i Danmark i haft et gennemsnitligt tab på 0,27 % p.a. Ingen investering uden risiko Aktier i Merkur Udviklingslån A/S kan både stige og falde i værdi. Der er ingen garanti for fremtidige resultater. Du skal sikre dig, at en konkret investering passer til dine økonomiske forhold, og at du kan overskue konsekvenserne af investeringen, herunder eventuelt at miste hele investeringen. Du opfordres til at søge uafhængig rådgivning, inden du beslutter dig for at investere.

5 Udviklingslån med fremtidsperspektiver Eksempel: Økologisk frugt og grøntsager fra Uganda Siden 2004 har den danske, økologiske grossist, Solhjulet, med Danida-støtte været involveret i et projekt i Uganda med den lokale økologiske producent, African Organic. Virksomheden er øko-certificeret af den schweiziske kontrolorganisation IMO og eksporterer til Danmark. African Organic driver selv en stor, biodynamisk gård 85 km nord for Kampala og har derudover 150 såkaldte outgrowers knyttet til sig selvstændige bønder, der leverer ca. 80 % af råvarerne: Vanille, ingefær, chili, æblebananer, papaya, ananas, aubergine, avocado, mango, passionsfrugt, citrongræs m.m. Virksomheden varetager også uddannelse af bønderne i økologiske metoder, samt håndtering og opbevaring af produkterne. Frugt og grøntsager købes til priser over almindelig markedspris. Også ansatte får højere løn end standard og bedre arbejdsforhold. Eksporten til Danmark går nu så godt, at virksomheden har brug for at udvide sine aktiviteter. Der er brug for at investere i lastbiler med kølefaciliteter og bygninger med større pakkemaskiner og køle- og fryseanlæg. Fair vilkår Adgangen til lån på fair vilkår kan være vanskelig i udviklingslande. Dette skyldes, at der er begrænset fokus på mindre virksomheder og bæredygtig udvikling hos lokale banker for korte løbetider på lån; ofte højst 12 måneder bureaukrati med urealistiske behandlingstider på op til seks måneder for et lån for høje renter i forhold til den reelle kreditrisiko; % p.a. eller mere Merkur Udviklingslån A/S vil hjælpe kreditværdige virksomheder og kooperativer videre med lån på fair vilkår en rente på gennemsnitligt 14 % p.a. Lånestørrelsen er typisk på kr. og løbetiden på 3 5 år, maksimalt 10 år.

6 Køb af aktier Hvis du vil være med til at etablere den nye lånemulighed for mindre virksomheder og kooperativer i udviklingslande, skal du købe aktier for minimum kr. i Merkur Udviklingslån A/S det svarer til 5 A-aktier à kr. Der er ingen begrænsninger for, hvor mange aktier du kan købe. Der udbydes nye A-aktier á nominelt kr. til kurs 100. Udbuddet gennemføres kun, såfremt alle udbudte aktier tegnes. Såfremt det samlede antal modtagne tegningsordrer overstiger antallet af udbudte aktier, vil der blive foretaget en reduktion efter selskabets retningslinjer. Merkur har tegnet 500 A-aktier à kr. Industrialiseringsfonden for udviklingslande (IFU) har forpligtet sig til at aftage stk. B-aktier, forudsat at øvrige aktionærer, sammen med Merkur tilsammen også tegner stk. aktier. Overdragelse af stemmeret A-aktionærer er forpligtet til at overdrage deres stemmeret til Merkur Andelskasse, som varetager investors interesser. Dette er et krav fra IFU, der ønsker en entydig dansk partner. Tegning Tegningsperioden strækker sig fra den 16. februar 2009 til den 12. juni 2009, begge dage inklusive. Resultatet af udbuddet af aktier i Merkur Udviklingslån A/S forventes offentliggjort på Merkurs hjemmeside: den 19. juni Tegning af aktier i Merkur Udviklingslån A/S sker ved at indlevere tegningsblanketten, som er optrykt på næste side i denne brochure. Når aktierne afregnes, bliver de registreret på konti, der føres af Værdipapircentralen. Handel med aktier Efter tegningsperiodens udløb kan A-aktierne i Merkur Udviklingslån A/S omsættes uden begrænsninger. Dog skal nye aktionærer uigenkaldeligt overdrage deres stemmeret til Merkur, Den Almennyttige Andelskasse. Aktierne omsættes to gange årligt i tilslutning til offentliggørelse af årsrapport og halvårsrapport. Merkur varetager handlen og de øvrige praktiske forhold og modtager herfor en kurtage på 1 %, minimum 200 kr., som betales af køber, hhv. sælger. Kursfastsættelse og udbytte Når årsregnskab og halvårsregnskab foreligger, beregnes den indre værdi af aktierne, som er den værdi, aktierne omsættes til i en periode på én måned efter offentliggørelsen af regnskabet. Der udbetales ikke udbytte af aktierne. Kursgevinsten/tabet fremkommer i forbindelse med salg af aktierne. Beskatning og pensionsopsparing Fortjeneste og tab på aktier i Merkur Udviklingslån A/S beskattes som aktieindkomst i henhold til dansk lovgivning. Der er mulighed for at købe aktier for midler på rateeller kapitalpensionsordninger, hvis opsparingen er på mere end kr , og investeringen i Merkur Udviklingslån A/S er på minimum kr For yderligere information, se prospektet for Merkur Udviklingslån A/S, som kan downloades på udviklingslaan eller kontakt os. Dokumentation Merkur Udviklingslån A/S har udarbejdet et prospekt, som indgår som en integreret del af denne brochure. Du kan downloade prospektet på Merkurs hjemmeside udviklingslaan eller få det tilsendt via eller post. Kontakt os herom på tlf eller Da Merkur Udviklingslån A/S er nystiftet, ligger der ikke historiske årsrapporter eller delårsrapporter til gennemsyn.

7 Tegningsordre Udbud af i alt stk. aktier à nominelt DKK i Merkur Udviklingslån A/S. Tegning af aktier sker på vilkår som anført i Prospektet, dateret den , der kan rekvireres hos Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, Vesterbrogade 40, DK København V, tlf og i øvrigt på selskabets hjemmeside: Tegning af aktier er bindende. Særlige forhold: Alle aktionærer er forpligtet til at tiltræde selskabets aktionæroverenskomst mellem Merkur, Den Almennyttige Andelskasse og Industrialiseringsfonden for Udviklingslande (IFU), der er gældende for alle selskabets nuværende og fremtidige aktionærer, og som er vedlagt Prospektet som bilag 8. Underskriften nedenfor på denne tegningsordre er således samtidig en bindende underskrift for tiltrædelse af aktionæroverenskomsten og dermed en uigenkaldelig overdragelse af stemmeret til Merkur, Den Almennyttige Andelskasse. Pris: DKK pr. aktie, franko. Tegningskurs: 100 Minimum tegningsbeløb: DKK 5.000, dvs. minimum 5 stk. aktier Udbudsperiode: Mandag, den , til fredag, den , kl (dansk tid) begge dage inklusive. Betalingstidspunkt: Fredag, den Undertegnede tegner hermed stk. aktier à DKK (minimum 5 stk.) til tegningskursen (kurs 100), i alt DKK (minimum DKK 5.000) i Merkur Udviklingslån A/S. Aktierne afregnes fra konto: Pengeinstitut Registreringsnr. Kontonr. Aktierne opbevares i eksisterende VP-depot: Depotnr. CD-ident Jeg ønsker at oprette et depot i Merkur, Den Almennyttige Andelskasse (gratis) Tegningen sker for pensionsmidler Tegningen sker for frie midler Tegningsblanketten indleveres til Emissionsbanken: Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, København Afdeling, Vesterbrogade 40, 1620 København V. Hvis jeg er en ikke-professionel investor, der første gang handler værdipapirer gennem Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, vil Merkur, i henhold til lovgivningen, tage kontakt med mig med henblik på indgåelsen af en generel investeringsaftale. Handelen kan først gennemføres, når der foreligger en generel investeringsaftale. Jeg kan fortryde ordren i forbindelse med udarbejdelsen af den generelle investeringsaftale. Jeg har fået alle nødvendige oplysninger om ovenstående aktier. Jeg er klar over, at enhver investering er forbundet med risiko, og at aktierne både kan stige og falde i værdi. Person-/Selskabsoplysninger Fondskode: Merkur Udviklingslån A/S, nye aktier: DK Tegningsordre afgives på baggrund af oplysninger i Prospekt, dateret den , som er læst i sin helhed. CPR-nr./CVR-nr. Navn (Selskabsnavn) Adresse Tegningen er bindende, men såfremt der indtræffer begivenheder, der efter Selskabets opfattelse gør gennemførelsen utilrådelig, forbeholder Selskabets sig ret til at tilbagekalde udbuddet. Udbuddet kan af Selskabet tilbagekaldes til enhver tid inden tegningsperiodens udløb, dvs til og med den En tilbagekaldelse vil blive meddelt via Selskabets hjemmeside og indrykket i de dagblade, hvor udbuddet er blevet annonceret. Jeg/vi forpligter mig/os til at betale modværdien af de tildelte aktier til tegningskursen. Betaling finder sted senest mod samtidig registrering af de tildelte aktier i Værdipapircentralen. Mit kontoførende institut må videregive mit/vores navn (evt. selskabsnavn), adresse og ordre til Selskabet. Post nr. By Telefon (dag) Telefon (aften) Dato Underskrift Sendes til: Merkur Udviklingslån A/S Vesterbrogade 40, DK-1620 København V

8 Bæredygtig udvikling Din investering i Merkur Udviklingslån A/S skal være bæredygtig. Derfor skal virksomheder og kooperativer i udviklingslande, der låner penge i Merkur Udviklingslån A/S, som udgangspunkt have eller være i gang med at opnå en certificering som: Økologisk virksomhed, som er certificeret efter den internationale standard i den økologiske organisation IFOAM. Læs mere: og Biodynamisk virksomhed, som er certificeret efter de internationale Demeterregler. Læs mere: og Fairtrade virksomhed, som er godkendt efter principperne af IFAT The World Fair Trade Organization eller certificeret efter principperne hos Fairtrade Labelling Organizations International (FLO). Læs mere: og Bæredygtig skovforvaltning, som er certificeret efter principperne hos det internationale Forrest Stewardship Council (FSC). Læs mere: og Ud over de nævnte certificeringsordninger kan Merkur Udviklingslån A/S yde lån efter tilsvarende troværdige bæredygtighedskriterier, som for eksempel lån til vedvarende energi. Hvis du har spørgsmål kontakt os på Merkur Udviklingslån A/S Vesterbrogade København V - tlf CVR. nr Danida har støttet forberedelserne til Merkur Udviklingslån A/S NORDISK MILJØMÆRKNING Fotos: Sven Jensen, Kirsten Arup, Jørn Ussing Larsen, Nils Lund Pedersen

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG)

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) Der er ikke meget, der kan køre uden en velfungerende finansiel sektor. Det gælder også ToughRoad! Derfor har bankinstruktøren en nøglerolle.

Læs mere

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009.

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10 Afgjort den 30. oktober 2009 1 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere