Sundhedsstyrelsen & Lungeforeningen. Kampagneevaluering: Pust liv i din hverdag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsstyrelsen & Lungeforeningen. Kampagneevaluering: Pust liv i din hverdag"

Transkript

1 Sundhedsstyrelsen & Lungeforeningen Kampagneevaluering: Pust liv i din hverdag

2 Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen 2. Kampagneperformance: KPI er 3. Hovedkonklusioner 4. Kampagneomtale i medierne 5. Resultater - Kendskab til kampagnen - Holdning til kampagnen - Videns- og holdningsændringer 6. Kampagnen i risikogruppen 7. Kampagne-benchmark 8. Metode 2

3 Baggrund for undersøgelsen KOL er en alvorlig sygdom og risikoen for at dø af KOL i Danmark er betydeligt højere end det europæiske gennemsnit. Reagerer man på symptomerne i tide, kan man leve et godt liv med sygdommen derfor er det vigtigt, at danskerne får tjekket lungerne, hvis de oplever symptomer i to måneder eller mere.* Sundhedsstyrelsen og Lungeforeningen har derfor i samarbejde gennemført en oplysningskampagne, der har til formål:** 1. At bidrage til at nedbringe andelen af personer med uopdaget KOL 2. At øge andelen af personer i risikogruppen, der søger læge mhp. at få lavet en lungefunktionsundersøgelse Kampagnebudgettet var på 1,1 mio. kr., hvilket blev fordelt på forundersøgelse og evaluering, udvikling af materialer, PR- og netværksindsats, tryk og forsendelse af materialer, udvikling af kampagnesite, lokalindsatser og Facebook annoncer. Kampagnen blev i uge 38 og 39 og bestod blandt andet bestået af et kampagnewebsite, en folder, plakater og infoskærme hos praktiserende læger, kommuner og apoteker mv., Facebook-aktiviteter på Lungeforeningens Facebook-side og forskellige events.* Denne evaluering sætter fokus på målgruppens kendskab og holdning til kampagnen, samt kampagnens betydning for udviklingen i viden og adfærd. * **Tilbudsanmodning: Evaluering af KOL informationsindsats 3

4 Kampagnen performer godt på centrale målsætninger: Hver tiende har set kampagnen. Halvdelen af dem oplever kampagnen som relevant og næsten tilsvarende er blevet mere positive i forhold til at søge læge ved oplevede symptomer 60% 50% 52% 46% 40% 40% 30% 25% 12% 0% Har set kampagnen Oplever kampagnen som relevant for dem selv* Er mere positiv i forhold til at søge læge ved symptomer Realisering KPI N= Post: 121 (har set kampagnen) *I nogen, høj eller meget høj grad 4

5 Der kan ikke registreres en positiv udvikling i kendskab til KOL og intenderet adfærd blandt den samlede målgruppe. Der er dog betydelig forskel på dem, der har set kampagnen og dem der ikke har 15% 9% 6% 11% 7% 6% 18% 18% 8% 9% 14% 16% 5% 0% 2% 0% 1% 0% 2% 0% 0% -5% -1% -3% -2% -3% -2% - -6% -6% Hoste Åndenød Slim i luftvejene Hurtigt forpustet ved fysisk aktivitet Rygestop Motion og træning Behandling med medicin Iltbehandling Hoste Åndenød Slim i luftvejene Hurtigt forpustet ved fysisk aktivitet Har overvejet at få målt lungefunktion Kendskab til symptomer Kendskab til behandlingsformer Søge læge ved oplevede symptomer Stigning fra Præ til Post Forskel mellem har set og har ikke set KPI (stigning) N= Post: (121 har set kampagnen) Præ:

6 Hovedkonklusioner Kampagnen performer flot i forhold til de opsatte KPI er for kampagnen og når den sammenlignes med kampagner, der er målrettet mod tilsvarende målgrupper. Genkendelse af kampagnen: 12 procent svarer, at de genkender et eller flere elementer fra kampagnen. Det er i særlig grad plakaterne, infoskærmen og folderen, der bliver genkendt. Kampagnens relevans: Kampagnen bliver godt modtaget og opleves i høj grad som relevant. Halvdelen (52%) svarer, at kampagnen er relevant for dem selv, tre ud af fire (75%), at den er relevant for nogen de kender og 95 procent, at den er relevant for samfundet generelt. Tre ud af fire (78%) svarer, at de synes, at kampagnen er god eller meget god. Kun 1 procent svarer, at kampagnen er dårlig. Kendskab til KOL: Både i præ- og postmålingen er der et højt kendskab til KOL og symptomerne på KOL. Trods det høje kendskab svarer en tredjedel (32%) af dem, der har set kampagnen, at den har givet dem ny viden om KOL. Intenderet adfærdsændring: Seks ud af ti (62%) svarer, at kampagnen har fået dem til at overveje at ændre adfærd. De overvejer primært at søge læge i forbindelse med oplevede symptomer eller at anbefale andre at søge læge. Flere blandt dem, der har set kampagnen overvejer at få målt deres lungefunktion. Adfærdsændring: Blandt dem, der har set kampagnen svarer fire ud af ti (41%), at kampagnen har fået dem at til foretage en handling. Hver femte har anbefalet andre at gå til læge og tilsvarende har set søgt læge. 6

7 Kampagneomtale i medierne

8 Kampagneomtale i medierne KOL har i særlig grad været omtalt i nyhedsmedier og på sociale medier i kampagneugerne 38 og 39, men også i ugerne op til kampagnen og ugen efter kampagnen, har der været en højere omtale end i perioden inden Uge 31 Uge 32 Uge 33 Uge 34 Uge 35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 Uge 41 Uge 42 Omtaler på sociale medier Artikler: KOL & Sundhedsstyrelsen Artikler: KOL & Lungeforeningen Artikler: KOL Kilde: Falcon Social media listening (offentlige sider) & Infomedia 8

9 Kampagneomtale i medierne Kampagneomtalen er primært forekommet på webkilder, regionale og lokale dagblade, samt i lokale ugeaviser Uge 36 & 37 Uge 38 & 39 Uge 40 & 41 KOL & Sundhedsstyrelsen KOL og Lungeforeningen Pust Liv KOL & Sundhedsstyrelsen KOL og Lungeforeningen Pust Liv KOL & Sundhedsstyrelsen KOL og Lungeforeningen Pust Liv Webkilder 63 (51%) 24 (38%) 26 (41%) 106 (57%) 74 (48%) 68 (49%) 13 (27%) 17 (29%) 6 (46%) Regionale og lokale dagblade 31 (25%) 13 () 17 (27%) 49 (26%) 52 (34%) 44 (31%) 24 (50%) 8 (14%) 1 (8%) Lokale ugeaviser 15 (12%) 14 (22%) 16 (25%) 23 (12%) 24 (16%) 25 (18%) 9 (19%) 33 (56%) 3 (23%) Magasiner 4 (3%) 10 (16%) 2 (3%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (2%) 1 (2%) 0 (0%) Nyhedsbureauer 6 (5%) 2 (3%) 1 (2%) 6 (3%) 3 (2%) 2 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) Landsdækkende dagblade 3 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 1 (2%) 0 (0%) 3 (23%) Radioindslag 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) Total

10 Resultater

11 Kendskab til kampagnen

12 Kendskab til kampagnen Omkring hver tiende (12%) kan huske, at de har set et eller flere af kampagnematerialerne i løbet af de seneste 4 uger. Flest i Region Sjælland (17%) og færrest i Region Midtjylland () har set kampagnen 80% 70% 73% 60% 50% 40% 30% 12% 15% 0% Ja Nej Ved ikke/husker ikke N= Post: Spørgsmålsformulering: Billederne er fra Sundhedsstyrelsen og Lungeforeningens kampagne om KOL. Har du set eller hørt om kampagnen i løbet af de seneste 4 uger? 12

13 Kendskab til kampagnen Det er i særlig grad plakaterne og infoskærmen der genkendes Plakater Folder Facebook-elementer Lungekor 5% 35% 19% Kirsten Sigaard 15% 38% Infoskærm Søren Hauch Fausbøll 9% Søren Fauli 12% Thomas Binder 5% 30% N=121 (set kampagnen) Kampagnebillede 4% Line Kruse 13 5%

14 Kendskab til kampagnen Flere angiver at have hørt om KOL i postmålingen Trafiksikkerhed Organdonation Stress Mobning Rygning Alkoholforbrug Energibesparelse KOL Social dumping Sygdomsforebyggelse Ingen af ovenstående 27% 31% 0% 30% 40% 50% Præmåling Postmåling N= Post: Spørgsmålsformulering: Hvilke af nedenstående emner kan du huske at have hørt om inden for de Præ: sidste 4 uger? (vælg gerne flere) 14

15 Kendskab til kampagnen Mindre stigning i andel der genkender sloganet Pust liv i din hverdag Få hjælp til rygestop Hold øje med de 7 tegn og gå til læge i tide Symptomer på kræft Kun med kondom er i alene i sengen Fra stress til trivsel Er du OK? Pust liv i din hverdag 4% 6% Godt arbejde er godt for alle Stop før 5 Music against drugs Ingen af ovenstående 0% 30% 40% 50% Præmåling Postmåling N= Post: Spørgsmålsformulering: Hvilke af nedenstående slogans/budskaber kan du huske at have hørt om Præ: inden for de sidste 4 uger? (vælg gerne flere) 15

16 Holdning til kampagnen

17 Holdning til kampagnen Kampagnen opfattes generelt som samfundsmæssigt relevant, mens færre synes, at den har relevans for dem selv -Blandt rygere svarer to ud af tre (69%), at kampagnen er relevant for dem selv. Færrest i Region Midtjylland (9%) og Nordjylland (8%) opfatter kampagnen som relevant. Dig selv 6% 21% 25% 33% 12% 2% Nogen du kender 26% 29% 15% 2% 7% Samfundet generelt 36% 31% 28% 2% 2% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke N= Post: Spørgsmålsformulering: Hvor relevant synes du, at kampagnen er for 17

18 Holdning til kampagnen Flere end tre ud af fire er positive overfor kampagnen, mens stort set ingen er decideret negative 60% 50% 52% 40% 30% 26% 16% 0% 1% 0% Meget god God Hverken/eller Dårlig Meget dårlig Ved ikke 5% N= Post: 121 (har set kampagnen) Spørgsmålsformulering: Hvad synes du alt i alt om kampagnen? 18

19 Holdning til kampagnen Kampagnen bliver opfattet som tankevækkende, troværdig, informativ og seriøs, mens kun få oplever, at den er kedelig, ligegyldig eller irriterende Tankevækkende Troværdig Informativ Seriøs Rammende Interessant Positiv Nytænkende Beroligende Overraskende Kedelig Ligegyldig Irriterende Ingen af ovenstående 1% 3% 3% 7% 7% 7% 13% 24% 33% 32% 43% 48% 52% 56% 0% 30% 40% 50% 60% N= Post: 121 (har set kampagnen) Spørgsmålsformulering: Hvad synes du om kampagnen? (Vælg gerne flere) 19

20 Holdning til kampagnen En tredjedel blandt dem, der har set kampagnen, har fået ny viden om KOL -Det er særligt vigtigheden af at være opmærksom på symptomer og at reagere i tide, der bliver fremhævet 60% 50% 52% 40% 30% 32% 16% 0% Ja Nej Ved ikke N= Post: 121 (har set kampagnen) Spørgsmålsformulering: Har kampagnen givet dig ny viden om KOL? 20

21 Videns- og holdningsændring

22 Videns- og holdningsændring Generelt er der et højt kendskab til KOL 100% 95% 96% 80% 60% 40% 0% 4% 3% 1% 1% Ja Nej Ved ikke Præmåling Postmåling N= Post: Spørgsmålsformulering: Har du hørt om sygdommen KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom)? Præ:

23 Videns- og holdningsændring Det er i særlig grad Åndenød, hurtig forpustelse og hoste, der genkendes som symptomer på KOL Åndenød 92% 91% Hurtigt forpustet ved fysisk aktivitet 87% 88% Hoste 76% 79% Slim i luftvejene 49% 50% Hoste blod op 18% 15% Smerte i hals Hovedpine 7% 6% 6% Feber Udslet og kløe Ingen af ovenstående 3% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Præmåling Postmåling N= Post: 961 (kendskab til KOL) Spørgsmålsformulering: Hvilke af følgende tror du er symptomer på KOL? (vælg gerne flere) Præ: 957 (kendskab til KOL) 23

24 Videns- og holdningsændring Ingen væsentlig udvikling i de symptomer, der nævnes uhjulpet i præ- og postmålingen (26% svarer Ved ikke i præ- og 28% i postmålingen) 24

25 Videns- og holdningsændring Hovedparten opfatter KOL som selvforskyldt 50% 44% 40% 36% 30% 22% 26% 13% 9% 13% 12% 9% 4% 8% 7% 0% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Præmåling Postmåling N= Post: 961 (kendskab til KOL) Spørgsmålsformulering: I hvor høj grad mener du, at følgende sygdomme/lidelser kan være Præ: 957 (kendskab til KOL) selvforskyldte (skyldes personlige valg og livsstil)? - KOL 25

26 Videns- og holdningsændring Ingen betydelig udvikling i opfattelsen af hvilke behandlingsformer der findes for KOL Rygestop 74% 72% Iltbehandling 67% 64% Behandling med medicin Motion og træning 50% 49% 46% 48% Respiratorbehandling 18% 18% Transplantation Hormon- og antihormonbehandling Genterapi Strålebehandling Stamcelletransplantation 2% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 0% Der findes ingen behandlinger for KOL 11% 15% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Præmåling Postmåling N= Post: 961 (kendskab til KOL) Spørgsmålsformulering: Hvilke af følgende behandlingsformer tror du, at der findes for KOL (vælg gerne Præ: 957 (kendskab til KOL) flere) 26

27 Videns- og holdningsændring Mindre stigning i andel, der opfatter KOL som en livstruende sygdom og fald i andel, der svarer Ved ikke til påstande om KOL 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 19% 2% 8% 32% 23% 12% 1% 8% 36% 28% 30% 2% 7% 23% 22% 19% 1% 29% 26% 12% 35% 14% 16% 9% 27% 13% 15% 19% 0% 16% Præmåling 14% Postmåling 16% Præmåling 15% Postmåling 12% Præmåling 17% Postmåling Mange danskere lider af KOL uden at være klar over det Flere tusind danskere dør hvert år på grund af KOL KOL er ikke livstruende sygdom I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke N= Post: 961 (kendskab til KOL) Spørgsmålsformulering: I hvilken grad passer følgende udsagn på din egen opfattelse af KOL? Præ: 957 (kendskab til KOL) 27

28 Videns- og holdningsændring KOL opfattes som mere negativt end astma og diabetes, det er dog kun en mindre andel, der ville være flove over at få stillet diagnosen og fortælle dette til bekendte 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% 11% 57% 12% 9% 5% 5% Præmåling 9% 55% 15% 12% 6% 3% Postmåling Jeg ville være mere flov over at fortælle det til venner og familie, hvis jeg fik havde fået KOL, end hvis jeg havde fået astma 12% 50% 14% 12% 6% 6% Præmåling 9% 50% 17% 12% 6% 5% Postmåling 19% 39% 15% 17% 8% 3% Præmåling 17% 36% 17% 7% 2% Postmåling Jeg ville synes, at det var Det er kun folk, som har pinligt, hvis jeg fik stillet røget i lang tid, der får KOL diagnosen KOL 32% 8% 24% 15% Præmåling 25% 8% 13% 28% 17% 9% Postmåling Der er mange fordomme forbundet med sygdommen KOL 16% 19% 15% Præmåling 15% 18% 11% 26% 11% Postmåling KOL er mere negativt ladet end sygdomme som fx astma og diabetes I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke N= Post: 961 (kendskab til KOL) Spørgsmålsformulering: Er du enig i følgende udsagn om KOL? Præ: 957 (kendskab til KOL) 28

29 Adfærdsændring og intenderet adfærdsændring

30 Adfærdsændring og intenderet adfærdsændring Blandt dem, der har set kampagnen, svarer seks ud af ti, at den har fået dem til at overveje at ændre adfærd At søge læge i forbindelse med oplevede symptomer 38% At anbefale andre at gå til læge 34% At stoppe med at ryge 11% At dele kampagnemateriale med mit netværk fx på Facebook 7% Andet 2% Nej, ingen af ovenstående 38% 0% 30% 40% 50% 60% 70% N= Post: 121 (set kampagnen) Spørgsmålsformulering: Har kampagnen fået dig til at overveje at gøre noget af nedenstående? (marker venligst kun felterne, hvis selve kampagnen har haft indflydelse på dine overvejelser, ikke hvis du overvejede det i forvejen) 30

31 Adfærdsændring og intenderet adfærdsændring Blandt dem, der har set kampagnen, svarer fire ud af ti, at den har fået dem til at lave udføre en konkret handling At anbefale andre at gå til læge 22% At søge læge i forbindelse med oplevede symptomer 21% At stoppe med at ryge 7% At dele kampagnemateriale med mit netværk fx på Facebook 4% Andet 0% Nej, ingen af ovenstående 59% 0% 30% 40% 50% 60% 70% N= Post: 121 (set kampagnen) Spørgsmålsformulering: Har kampagnen fået dig til at gøre noget af nedenstående? (marker venligst kun felterne, hvis selve kampagnen har haft indflydelse på din handlig, ikke hvis du har gjort det i forvejen) 31

32 Adfærdsændring og intenderet adfærdsændring Flere blandt dem, der har set kampagnen, vil reagere, hvis de oplever hoste, åndenød eller slim i luftveje i 2 måneder eller mere 100% 90% 80% 70% 60% 12% 30% 16% 34% 18% 35% 17% 11% 5% 12% 9% 18% 11% 19% 5% 15% 8% 9% 26% 4% 25% 50% 40% 30% 58% 50% 48% 73% 69% 83% 73% 71% 80% 72% 65% 71% 0% Præmåling Ikke set Set kampagnen kampagnen Postmåling Hurtigt forpustet ved fysisk aktivitet Præmåling Ikke set Set kampagnen kampagnen Postmåling Slim i luftvejene Præmåling Ikke set Set kampagnen kampagnen Åndenød Postmåling Præmåling Ikke set Set kampagnen kampagnen Hoste Postmåling Ja Nej Ved ikke N= Post: (ikke oplevet) Spørgsmålsformulering: Hvis du oplevede en eller flere af følgende symptomer i en periode på 2 Præ: (ikke oplevet) måneder eller mere, ville du da søge læge? 32

33 Adfærdsændring og intenderet adfærdsændring Flere blandt dem, der har set kampagnen overvejer at få målt deres lungefunktion 100% 90% 9% 9% 9% 100% 90% 16% 19% 80% 70% 40% 39% 28% 80% 70% 60% 50% 60% 50% 65% 70% 50% 40% 40% 30% 0% 51% 52% Ikke set kampagnen 63% Set kampagnen 30% 0% 15% 14% Ikke set kampagnen 30% Set kampagnen Præmåling Postmåling Præmåling Postmåling Ja Nej Ved ikke/husker ikke Ja Nej Ved ikke Spørgsmålsformulering: N= Post: 1.002, Præ: Har du nogensinde fået målt din lungefunktion hos lægen? Spørgsmålsformulering: Har du overvejet at få målt din lungefunktion? N= Post: 464, Præ: 489 (har ikke fået mål)

34 Kampagnen i risikogruppen

35 Kampagnen i risikogruppen Flere i risikogruppen har kendskab til symptomer og har fået eller overvejer at få målt deres lungefunktion 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% 97% 95% 95% 90% 86% 75% 65% 56% 47% 48% 17% 57% 48% 35% 29% 73% 83% 42% 36% 34% 9% 21% 22% N=Post: Har hørt om KOL Åndenød Hoste Slim i luftveje Har fået målt lungefunktion Genkender kampagne Synes kampagnen er relevant Har fået ny viden Synes kampagnen er god/meget god Overvejer at få målt lungefunktion Overvejer at søge læge i forbindelse med oplevede symptomer Har søgt læge i forbindelse med oplevede symptomer Kender symptomer Risikogruppe* Øvrig målgruppe *Risikogruppen udgøres af dem, der har oplevet åndenød, hoste eller slim i luftvejene i en periode på 2 måneder

36 Kampagne-benchmark

37 Kampagne-benchmark Kampagnen har lavere kendskab, men performer godt i forhold til relevans og påvirkning af intenderede adfærdsændringer sammenlignet med kampagner målrettet lignende målgrupper 100% 90% 80% 78% 70% 60% 62% 50% 52% 40% 30% 32% 0% 12% Kampagnegenkendelse Relevans Sympati Ny viden Intenderet adfærd Pust liv i din hverdag (2016)* Hjælp til rygestop (2015)** Uge 40 (2014)*** Uge 40 (2013)*** *40-60 årige med kort uddannelse, **Kortuddannede storrygere (+15 cigaretter om dagen), ***45-65 årige med kort uddannelse, 37

38 Metode

39 Metode Metode for effektmåling Design: Kampagneevalueringen er foretaget ved gennemførelse af en spørgeskemaundersøgelse blandt kampagnens målgruppe før og efter kampagnens gennemførelse. Formålet er hermed at identificere forskelle i kendskab, holdning, viden og adfærd i forhold til KOL. Population: Danskere i aldersgruppen år, som ikke har taget en videregående uddannelse. Dataindsamling: Gennemførelsen af præ- og postmålingen er foretaget ved udsendelse af spørgeskema (CAWI) til tilfældige danskere i Userneeds paneler. Præmålingen har fundet sted i perioden 17/3 til 5/4, mens postmålingen har fundet sted 5/10 til 17/ Ud over præmålingen blandt de årige med lav uddannelse, blev der forud for kampagnen foretaget en national repræsentativ undersøgelse blandt danskere, der havde til formål at skabe et datagrundlag for kampagnens PR-indsats. Stikprøvestørrelse og datakvalitet: Dataindsamlingen er løbende blevet monitoreret og udsendelsen blevet stratificeret med henblik på at sikre, at de respondenter, der har besvaret undersøgelsen, er repræsentative for den danske befolkning. Vægtning af data: Besvarelserne fra de respondenter er blevet vægtet på alder, køn, region og uddannelse, med henblik på at sikre, at stikprøven er repræsentativ i forhold til befolkningsfordelingen. Antallet af besvarelser betyder, at undersøgelsens resultater på aggregeret niveau har en statistisk usikkerhed på maksimalt 3,1 procentpoint. 39

40 Karsten Tingleff Vestergaard Consultant

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE - 2014 1 Indhold! Om alkoholkampagnen 2014! Om undersøgelsen! Hovedkonklusioner! Detailresultater! Alkoholvaner! Kendskab til Sundhedsstyrelsens

Læs mere

SKABELON TIL LOKAL PRESSEMEDDELELSE

SKABELON TIL LOKAL PRESSEMEDDELELSE SKABELON TIL LOKAL PRESSEMEDDELELSE Nedenstående er en skabelon til, hvordan I som kommuner kan skrive en pressemeddelelse til de lokale medier i forbindelse med kampagnen Pust liv i din hverdag. Skabelonen

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Danmarks Lungeforenlng og Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200000 danskere har syge lunger uden at vlde det Sådan passer du på dlne lunger Det gode

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Lungeforenlngen og Matas danskere har syge lunger Sådan passer du på dlne lunger

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Lungeforenlngen og Matas danskere har syge lunger Sådan passer du på dlne lunger Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Lungeforenlngen og Matas l kampen mod lungesygdomme 600.000 danskere har syge lunger Sådan passer du på dlne lunger Tjek lungerne, før det er for sent

Læs mere

Kampagne effektmåling af

Kampagne effektmåling af Kampagne effektmåling af Åben dør og Se mig Gennemført d. 23. juni til 24. juni 2015 1 Baggrund og formål Citrusmedia har for Frederiksberg Kommune i løbet af den seneste måned kørt kampagnen Åben dør

Læs mere

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det?

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Dato 03.03.14 Dok.nr. 31375-14 Sagsnr. 14-2398 Ref. anfi Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Varde Kommune Demografiske tal Aldersfordeling 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2016

Kendskab til Borger.dk December 2016 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2016 2016 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 Kendskabskanal 10 Unge 15 17 år

Læs mere

din hverdag pustliv.dk

din hverdag pustliv.dk » Hoste? Åndenød?» Pustlivi din hverdag pustliv.dk 1 2 3 4 Et lungetjek foregår hos lægen og tager kun 10 minutter. Hos lægen puster du i et apparat, der måler din lungefunktion. Det gør ikke ondt, og

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Teresa Holmberg tho@si-folkesundhed.dk Hvorfor er vi her i dag? Præsentere jer for et udpluk af resultaterne fra en ny undersøgelse

Læs mere

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes!

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Baggrund: Favrskov, Skanderborg og Silkeborg Kommuner samarbejdede i perioden 2010-2013 om et projekt for udvikling af den kommunale

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Bilag 2 Kravspecifikation Rammeaftale for kampagneevalueringer

Bilag 2 Kravspecifikation Rammeaftale for kampagneevalueringer Dato 28. marts 2014 TRM Sagsnr. 2014014143 trm@dkma.dk / 4488 9344 Slettet: 10. marts 2014 Bilag 2 Kravspecifikation Rammeaftale for kampagneevalueringer INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 1.1 Kort om

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Hjælp til rygestop kampagnen. http://stoplinien.dk/

Hjælp til rygestop kampagnen. http://stoplinien.dk/ Hjælp til rygestop kampagnen http://stoplinien.dk/ 17.06.2015 FORMÅL OG MÅLGRUPPE FORMÅL At oplyse om mulighederne for gratis rådgivning At oplyse om at der er højere succesrate med hjælp Oplyse om fordele

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Alle Kvinde Mand år år år år

Alle Kvinde Mand år år år år Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom

af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom 49 % af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom RUDERSDAL KOMMUNE Øverødvej 2, 2840 Holte Tlf. 46 11 00 00 Fax 46 11 00 11 rudersdal@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Åbningstid Mandag-onsdag kl.

Læs mere

2. RYGNING. Hvor mange ryger?

2. RYGNING. Hvor mange ryger? SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 2. RYGNING Rygning er den væsentligste forebyggelige risikofaktor i forhold til langvarig sygdom og dødelighed. I gennemsnit dør en storryger 8- år tidligere

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Kapitel 4. Rygning. Dagligrygere

Kapitel 4. Rygning. Dagligrygere Kapitel 4 Rygning Kapitel 4. Rygning 45 Jo længere uddannelse, desto mindre er andelen, der ryger dagligt og andelen, der er storrygere Seks ud af ti rygere begyndte at ryge, før de fyldte 18 år Andelen,

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat Evaluering af kampagnen Think before you ink Notat December 2013 1. Indledning og metode I efteråret 2013 gennemførte Miljøstyrelsen kampagnen Think before you ink. Kampagnen er en informationskampagne

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Bilag 1. Oplysningsskema, Del II. (start, 6, 12, 18 måneder)

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Bilag 1. Oplysningsskema, Del II. (start, 6, 12, 18 måneder) Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service Oplysningsskema, Del II Bilag 1 (start, 6, 12, 18 måneder) Patienternes viden om sundhed og sygdom Hypertension - For højt

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Sådan bruger du KOL-filmen vejledning til fagfolk

Sådan bruger du KOL-filmen vejledning til fagfolk Sådan bruger du KOL-filmen vejledning til fagfolk Sådan bruges KOL-filmen Danmarks Lungeforening har i samarbejde med en række centrale fagpersoner, udviklet en lille inspirationsfilm om KOL (Kronisk Obstruktiv

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

DGI, Potentialet for gadeidræt og den selvorganiserede livsstilsudøver 2015 Side 1. April 2015

DGI, Potentialet for gadeidræt og den selvorganiserede livsstilsudøver 2015 Side 1. April 2015 DGI, Potentialet for gadeidræt og den selvorganiserede livsstilsudøver 2015 Side 1 April 2015 Hovedkonklusioner Interessen for gadeidræt er stor i Danmark Blandt de 15-35 årige er 8 % aktive gadeidrætsudøvere.

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Organdonation DANSKERNES VIDEN, HOLDNING OG ADFÆRD

Organdonation DANSKERNES VIDEN, HOLDNING OG ADFÆRD Organdonation 1995-2015 DANSKERNES VIDEN, HOLDNING OG ADFÆRD 2016 ORGANDONATION 1995-2015 Danskernes viden, holdning og adfærd Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Sundhedsprofil for årgang - Kommune Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Formål Formålet med sundhedsprofilen for. årgang er at følge sundhedsadfærden blandt. klasseeleverne

Læs mere

Forklaringer på test i rapport

Forklaringer på test i rapport Forklaringer på test i rapport Kolesterol Det anbefales af hjerteforeningen, at totalkolesterol ligger under 5mmol/l. Forhøjet kolesterol kan i sig selv, eller i kombination med livsstilspåvirkninger,

Læs mere

Fortæller: Hver eneste cigaret skader. Rygning kan få blodet til at klumpe sig sammen. Det kan give blodpropper i hjernen.

Fortæller: Hver eneste cigaret skader. Rygning kan få blodet til at klumpe sig sammen. Det kan give blodpropper i hjernen. Transskription af Sundhedsstyrelsens TV-spot [En kvinde går ud af huset, bag hende ser man børnene lege, og her tænder hun en cigaret. Cigarettens flammer lyser op, overdrevet lyd fra flammen, man følger

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Fordomme voksne med diabetes

Fordomme voksne med diabetes Fordomme voksne med diabetes Titel: Fordomme voksne med diabetes Ansvarlige/forfattere: Berivan Duman og Mie Bojer Kanstrup September 2016 Diabetesforeningen Forskning & Viden Toldbodgade 33, 1. sal DK-1253

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

Simpel lungetest kan redde KOL patienter

Simpel lungetest kan redde KOL patienter Simpel lungetest kan redde KOL patienter Flere lungeundersøgelser kan redde liv og forbedre livskvalitet hos flere af de 300.000 danskere, der har sygdommen KOL uden at vide det. Danske Regioner lover

Læs mere

Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp

Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp Nyt initiativ under: Pressemeddelelse Mere end halvdelen af alle unge har problemer men ved ikke, hvor de skal få hjælp Mere end halvdelen af alle unge mellem 15 25 år har personlige problemer, der påvirker

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Evaluering af Uge 40-kampagnen 2015. 11. November 2015

Evaluering af Uge 40-kampagnen 2015. 11. November 2015 Evaluering af Uge 40-kampagnen 2015 11. November 2015 Indhold 1. Indhold 2 2. Baggrund og metode 3 3. Hovedkonklusioner 7 4. Resultater 10 Alkoholvaner 10 Kampagneeffekt 21 Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner.

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner. Indhold Konklusioner 3 Om modtagelse af julehilsner 5 Om at sende julehilsner 20 Det følelsesmæssige valg 30 Signalværdi 41 Om undersøgelsen 52 Kontakt 55 2012 Side 3 Konklusioner Om modtagelse af julehilsner

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF KAMPAGNEN GRAVID? KEND KEMIEN

EFFEKTMÅLING AF KAMPAGNEN GRAVID? KEND KEMIEN EFFEKTMÅLING AF KAMPAGNEN GRAVID? KEND KEMIEN NOTAT den 5. oktober 2015 PLANMILJØ APS ELLEVEJ 5 ØSTRUP 3670 VEKSØ T: 46 76 24 00 WWW.PLANMILJOE.DK 1 INDLEDNING OG METODE... 3 2 FORMÅL OG METODE... 4 3

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

LUNGER VISION SUNDERE - LIVET IGENNEM

LUNGER VISION SUNDERE - LIVET IGENNEM VISION SUNDERE LUNGER - LIVET IGENNEM Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi en dag holder op, markerer dét livets afslutning. Derfor skal vi passe på de lunger,

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Godt Job-kampagne. Lanceres i uge 37

Godt Job-kampagne. Lanceres i uge 37 KOMMUNIKATIONSKIT Godt Job-kampagne Lanceres i uge 37 Vi er alle sammen afhængige af, at der er mennesker, som har lyst til at arbejde som lagermedarbejdere, renovationsmedarbejdere og rengøringsassistenter.

Læs mere

Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation?

Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation? Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation? Meget dårlig 1,2% 0,7% 12 8 0,7% 0,5% Dårligt 3,3% 3,5% 33 39 1,1% 1,1% Hverken godt eller dårligt 24,1% 22,1% 243 250 2,6% 2,4%

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Sundhedsprofil for region og kommuner 2013 Lanceringskonference 19. marts 2014

Sundhedsprofil for region og kommuner 2013 Lanceringskonference 19. marts 2014 Sundhedsprofil for region og kommuner 2013 Lanceringskonference 19. marts 2014 Baggrund, metode, demografi og sociale forhold Videnskabelig medarbejder Maja Lykke Sundhedsprofil for region og kommuner

Læs mere

Det Sociale Netværk HEADSPACE

Det Sociale Netværk HEADSPACE Det Sociale Netværk HEADSPACE Metodebeskrivelse Baggrund & formål Foreningen Det Sociale Netværk har i samarbejde med en række kommuner taget initiativ til, at iværksætte en række Headspace centre, som

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED. 15. januar 2015

KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED. 15. januar 2015 KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED 15. januar 2015 1 2 Om undersøgelsen Formål: Formålet med kampagnen er at øge sandsynligheden for, at flere kvinder over 50 år og

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet i perioden

Læs mere

Måling af helbred og helbredsrisici i sundheds- og sygelighedsundersøgelser.

Måling af helbred og helbredsrisici i sundheds- og sygelighedsundersøgelser. Måling af helbred og helbredsrisici i sundheds- og sygelighedsundersøgelser. Anne Illemann Christensen 21. september 2010 Disposition Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne Interviewereffekt Sæsonvariation

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Version 1 Side 1 af 19 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af den

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Undersøgelse blandt stomiopererede i Danmark 2014

Undersøgelse blandt stomiopererede i Danmark 2014 Undersøgelse blandt stomiopererede i Danmark 2014 Indhold Om undersøgelsen Hovedkonklusioner Resultater fra undersøgelsen Hvem er de stomiopererede At leve med stomi Bekymringer før og efter en stomioperation

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Danskernes syn på offentlig service

Danskernes syn på offentlig service Danskernes syn på offentlig service November 2016 2016 Side 1 Denne undersøgelse er gennemført som en del af målingen bag Den Offentlige Servicepris 2016. Formålet med undersøgelsen er at kaste lys over

Læs mere

Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne

Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne er den første, dybdegående nationale undersøgelse af danskernes holdninger til sundhedsfremme og

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere