Skal du bruge penge til vækst? Vækstfondens lån og kautioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skal du bruge penge til vækst? Vækstfondens lån og kautioner"

Transkript

1 Skal du bruge penge til vækst? Vækstfondens lån og kautioner 1

2 2 Vækstfonden er statens finansieringsfond. Vi medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i over virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 15 mia. kr. Vækstfonden investerer med egenkapital i partnerskab med private investorer og finansierer med lån og kautioner i samarbejde med danske finansieringsinstitutter. Låneprodukterne støttes af InnovFin SMV-garantifaciliteten med økonomisk støtte fra Den Europæiske Unions finansielle instrumenter under Horisont For Vækstlån til iværksættere er der stillet en lånegaranti under EU s rammeprogram for konkurrenceevne og innovation. Læs mere på europa.eu Vækstfonden, juli 2015 Tryk: Kaillow Oplag: 1.000

3 3 Lån og kautioner Finansiering af vækst Det kan være svært for små og mellemstore virksomheder at skaffe finansiering til deres vækstplaner. Ofte fordi de ikke kan stille sikkerheder nok for deres lån, eller fordi deres egenkapital er for lille. Her kan Vækstfonden hjælpe. Vi yder lån og kautioner til små og mellemstore virksomheder, så det bliver lettere at tiltrække yderligere finansiering. Vi har allerede finansieret flere end virksomheder landet over. Så har du ambitioner om vækst og en solid plan for din virksomhed, kan vi sikkert også hjælpe dig. På de næste sider kan du læse eksempler på situationer, hvor vi kan hjælpe og hvordan vi gør det. Få meget mere information om vores finansieringsløsninger på vf.dk. Finansieringsbehov: Mere end 2 mio. kr. Vækstlån: Du har en etableret virksomhed, men kan ikke stille tilstrækkelig sikkerhed for et lån i banken. Vækstlånet står som udgangspunkt bag ved lån og kreditter fra din bank og letter derfor din adgang til yderligere finansiering. Har du en ung virksomhed, kan du få Vækstlån til iværksættere. Ansvarlige lån: Du har en sund, veletableret virksomhed og ambitiøse vækstplaner, men kan ikke få finansiering i et pengeinstitut, fordi egenkapitalen er for spinkel. Lånet fungerer som egenkapital, og du skal ikke stille sikkerhed eller sælge ejerandele. Finansieringsbehov: Mindre end 2 mio. kr. Vækstkaution: Du har behov for finansiering på under 2 mio. kr. til at udvikle din forretning, men kan ikke stille nok sikkerheder for finansieringen i banken. Her kan en Vækstkaution gøre, at du alligevel kan få det lån, du har brug for, da kautionen dækker op til 75 pct. af bankens risiko. Særligt til landbruget Etableringslån til landbruget: Du ønsker at overtage og udvikle en eksisterende bedrift som førstegangskøber. Lånet fungerer som egenkapital og styrker soliditeten.

4 4 Den adm. direktør i Borg & Bigum, Rikke Larsen, fik mulighed for at købe merchandisevirksomheden. Et Vækstlån gjorde ejerskiftet muligt, så hun i dag også kan skrive virksomhedsejer på cv et. Læs mere på vf.dk. Foto: Ricky Molloy

5 5 Kapital til vækst Hvad er din udfordring? På de næste sider Står din virksomhed foran en eller flere af Udvid din forretning Bliv grønnere og mere effektiv kan du læse mere om vores produkter og se, hvordan de kan blive en del af din finansieringsløsning. Mød også en række virksomheder, der har fået finansiering fra Vækstfonden. disse vækstmuligheder, kan Vækstfonden hjælpe. Køb en virksomhed Drømmer du om at få fod under eget bord og købe en eksisterende virksomhed? Eller har du en virksomhed, som vil opkøbe en anden virksomhed? Så kan vi hjælpe dig med at finansiere dit køb uanset størrelsen af dit finansierings- Har du behov for at udvide din forretning for at styrke afsætningen af dine produkter eller for at følge med kundernes efterspørgsel? Vi kan finansiere alle former for udvidelser af din forretning. Eksempelvis nye anlæg, maskiner og it eller dit behov for likviditet til fx råvarer, lagerbinding, kundekreditter eller garantier. Indtag nye markeder Vil du gøre din virksomhed mere effektiv og miljøvenlig, kan vi hjælpe dig med finansieringen. Vi kan finansiere serviceydelser, produkter og processer, som effektiviserer brugen af ressourcer og gavner miljøet. Både for de virksomheder, som ønsker at implementere grønne løsninger, og for de leverandører, som udvikler løsningerne. behov. Det kræver kapital at indtage nye mar- Nystartet virksomhed keder i ind- og udland. Du har måske At få tilstrækkelig bankfinansiering er en Forny din virksomhed behov for at udvide eller tilpasse din udfordring for nystartede virksomhe- Vi kan hjælpe dig med at finansiere alle produktion, styrke dine salgsaktiviteter, der, bl.a. fordi det er svært at fremvise de former for fornyelse af din forretning. uddanne dine medarbejdere, finansiere nøgletal og den historik for salg og pro- Det kan eksempelvis være modernise- et større varelager eller yde kredit til dine duktion, som normalt er forudsætningen ring af en produktionslinje, udskiftning kunder. Vi kan hjælpe dig med dine for at få et lån. Vi kan hjælpe, hvis du har af en maskine eller måske det nye lager behov for finansiering, når du ønsker at en nystartet virksomhed, der har fået hul eller den nye stald, du har brug for til at indtage nye markeder. på salget og mangler finansiering til at erstatte dine udtjente bygninger. øge aktiviteten endnu mere.

6 6Lån over 2 mio. kr. når dine sikkerheder ikke rækker Leon Hansen Maskinfabrik producerer samlingskomponenter og udstyr til internationale industrivirksomheder. På tre år er omsætningen tidoblet. Med succesen fulgte et akut behov for nye produktionsfaciliteter. Virksomheden, som har fået et Vækstlån, kan du læse mere om på vf.dk. Foto: Ricky Molloy

7 7 Vækstlån til danske virksomheder Kriterier Ansøgning Skal du bruge et lån til at føre dine vækstplaner ud i livet, gennemføre investeringer eller overtage en virksomhed? Kan du ikke stille nok sikkerheder for den fulde finansiering i banken? Så kan et Vækstlån være løsningen. Fx hvis du vil: investere i nye produktionsfaciliteter. opdyrke nye markeder. overtage og videreudvikle en etableret virksomhed. gennemføre grøn omstilling eller lancere mere ressourcebesparende produkter. Du skal stille sikkerheder for dit Vækstlån på samme vis som for andre lån. Men et Vækstlån står som udgangspunkt bag ved lån og kreditter fra banker og andre sikrede kreditorer. Hvis din virksomhed havner i den ærgerlige situation, at den går konkurs, får vi først dækket vores tab, når banken og andre sikrede kreditorer har fået dækket deres. Vækstfonden tager dermed en større risiko end banken, og du får derfor lettere ved at skaffe yderligere finansiering fra din bank. Fornuftig regnskabsudvikling de seneste år. Virksomheden har relevante kompetencer. Soliditeten er fornuftig. Dine sikkerheder rækker ikke til, at banken kan løfte hele finansieringen. Lånet indgår i en samlet finansieringsløsning, der inkluderer finansiering fra banker eller andre. Lånet skal være på min. 2 mio. kr. Pris Prisen for lånet består af: Et etableringsgebyr på kr. + 0,5 pct. af lånebeløbet. En individuelt fastsat rente, som er højere end bankrenten, fordi Vækstlånet dækker en højere risiko. Send din ansøgning digitalt via Vækstfondens hjemmeside, hvor du også kan se, hvilket materiale du skal sende. Også til garantier Har du brug for en garanti eller en leasingaftale? Og rækker dine sikkerheder ikke til, at du kan få en aftale på almindelig vis i din bank, dit garantiinstitut eller hos dit leasingselskab? Så kan vi yde garantier efter samme principper som Vækstlån. Fx til en arbejdsgaranti i forbindelse med et byggeprojekt eller en maskine hos et leasingselskab.

8 8Lån over 2 mio. kr. når dine sikkerheder ikke rækker På festivaller er det svært at få ladet sin telefon op. Derfor udviklede tre unge iværksættere deres eget batteri- og opladersystem, som hurtigt blev en succes. Med et Vækstlån kunne de udnytte de åbenlyse vækstmuligheder. Læs mere på vf.dk. Foto: Nicky Bonne

9 9 Vækstlån til iværksættere Har din virksomhed de første kunder i hus, men svært ved at finde finansiering til at trykke på speederen og sætte gang i væksten? Så kan et Vækstlån til iværksættere være en mulighed. Vækstlån til iværksættere er målrettet unge virksomheder, som allerede har produkter og kunder, men som på grund af den korte historik eller manglende sikkerheder har svært at skaffe finansiering til at accelerere væksten. Vækstlån til iværksættere skal ligesom andre Vækstlån være på min. 2 mio. kr. og står som udgangspunkt bag andre lån fra for eksempel banken. Derudover er det en forudsætning, at du opnår mindst 25 pct. medfinansiering fra en anden låneyder, samt at du stiller personlig kaution. Kort om Vækstlån til iværksættere Lånet skal være på min. 2 mio. kr. Virksomhedens korte historik eller manglende sikkerheder gør, at banken ikke kan løfte hele finansieringen. Virksomheden skal have omsætning og et kundegrundlag. Det forudsættes, at du opnår mindst 25 pct. anden medfinansiering, samt at der stilles personlig kaution. Vækstlån til iværksættere står som udgangspunkt bag andre lån fra pengeinstitutter og øvrige sikrede kreditorer. Vækstlån til iværksættere har en større risiko end almindelige banklån, og renten er derfor højere. Ansøgning Send din ansøgning digitalt via Vækstfondens hjemmeside, hvor du også kan se, hvilket materiale du skal sende. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores team af rådgivere.

10 10 Ansvarlige lån når din egenkapital er for lille I den store produktionshal ved Middelfart producerer Fiberline kompositmaterialer til vindmølleindustrien og byggebranchen. Efter et strategiskifte og med et Ansvarligt lån fra Vækstfonden er virksomheden nu klædt på til vækst. Væksten skal primært ske på eksportmarkederne, der allerede tegner sig for 90 pct. af omsætningen. Foto: Nicky Bonne

11 11 Ansvarlige lån fungerer som egenkapital Har du en sund, veletableret virksomhed og meget ambitiøse vækstplaner, men er banken ikke indstillet på at låne dig flere penge, fordi din egenkapital er for lille? Så kan et Ansvarligt lån fra Vækstfonden være løsningen. Et Ansvarligt lån kan øge din virksomheds soliditet og give dig adgang til ny finansiering. Lånet er nemlig efterstillet alle lån og anden gæld og fungerer derfor som egenkapital på virksomhedens balance. I modsætning til et almindeligt lån i en bank skal du ikke stille sikkerheder for et Ansvarligt lån. Til gengæld vil kravet til forrentningen på lånet være højere, fordi risikoen er væsentligt større end ved et almindeligt lån eller et Vækstlån. Vi lægger vægt på, at det Ansvarlige lån indgår i en samlet finansieringsløsning, hvor du samtidig får finansiering fra anden side, fx lånekapital fra din bank. Kort om Ansvarlige lån Ansvarlige lån er efterstillet anden lånefinansiering og kræver ikke sikkerheder. Ansvarlige lån tæller som egenkapital på balancen. Den samlede forrentning fastsættes individuelt, men ligger typisk omkring 14 pct. Lånet skal være på minimum 3 mio. kr. og være en del af en samlet finansieringsløsning. Sunde virksomheder i alle brancher kan søge om Ansvarlige lån. Proces Hele processen tager 5-8 uger. Indledende vurdering, hvor vi bl.a. gennemgår fremsendte årsregnskaber, forretningsplan og finansieringsplan. Et møde med dig, hvor vi kommer endnu dybere ned i forretningsplanen og lånevilkårene. Til slut undersøger vi din virksomhed for at få indsigt i relevante kommercielle, juridiske og finansielle forhold i virksomheden. Er resultatet tilfredsstillende, udbetaler vi lånet.

12 12 Lån til landbruget når du skal købe den første ejendom Familien Oosterhof driver en mælkeproduktion, og deres malkekøer leverer hvert år ca. 11,5 mio. liter mælk til Arla. Med et Vækstlån fik familien råd til at udvide bedriften og bygge en ny stald med plads til knap 500 flere køer. Læs mere på vf.dk. Foto: Nicky Bonne

13 13 Etableringslån til førstegangskøbere i landbruget Etableringslån til landbrug er et særlig risikovilligt lån, som henvender sig til yngre landmænd med ambitioner om at overtage og udvikle en eksisterende bedrift. Med lånet kan du dække den yderste del af investeringen i praksis den del som overstiger 90 pct. af aktivværdierne. Et Etableringslån til landbrug er efterstillet anden lånefinansiering og er uopsigeligt fra Vækstfondens side. Derfor tæller lånet som egenkapital på din balance og styrker soliditeten over for pengeinstituttet, øvrige kreditorer og omverdenen i det hele taget. Et Etableringslån til landbrug er et supplement til finansiering fra en bank eller et realkreditinstitut og kan kombineres med et Vækstlån. Og ligesom på Vækstlånet ligger renten ca. 2-3 procentpoint højere end renten på den foranstående finansiering fra pengeinstituttet. Etableringslån er baseret på et samarbejde med Finansrådet og Landbrug & Fødevarer. Pris og vilkår Et Etableringslån til landbrug er reelt et ansvarligt lån og derfor betydeligt mere risikabelt for långiver end et almindeligt lån. Et Etableringslån til landbrug skal derfor sammenlignes med vilkårene for at få tilført egenkapital. De generelle rente- og afviklingsvilkår på Etableringslån til landbrug er: Stiftelsesprovisionen er kr. + 0,5 pct. af lånebeløbet. En individuelt fastsat rente, som er højere end bankrenten, fordi lånet dækker en højere risiko. Lånet er uopsigeligt fra Vækstfondens side. Samarbejdet med Finansrådet og Landbrug & Fødevarer betyder, at Vækstfonden opnår en delvis risikodækning på Etableringslån. Som låntager betaler du derfor en lavere rente, end risikoen på en ansvarlig lånefinansiering normalt lægger op til. Renten på Etableringslånet vil typisk ligge 2-3 pct. over renten på den foranstående finansiering. Proces Indledende vurdering, hvor vi bl.a. gennemgår fremsendte forretningsplan, budgetforudsætninger og finansieringsplan. Et møde med dig, hvor vi kommer endnu dybere ned i forretningsplanen og lånevilkårene. Til slut undersøger vi din virksomhed for at få indsigt i relevante kommercielle, juridiske og finansielle forhold i virksomheden. Er resultatet tilfredsstillende, udarbejder vi lånedokumenter. Kontakt os Vil du høre, om et Etableringslån til landbrug kunne være noget for dig? Så kontakt vores landbrugsteam, som du finder på vf.dk.

14 14 Lån under 2 mio. kr. når dine sikkerheder ikke rækker I 2011 slog de to kokkeuddannede iværksættere Simon Schillums Mogensen og Martin Fryd Christensen dørene op til deres specialbutik Deli en i Aarhus. Forretningen, der bl.a byder på delikatesser, vin og færdigretter af højeste kvalitet, blev hurtigt en succes, og med en Vækstkaution til mikrolån har de to i 2014 åbnet endnu en butik. Foto: Nicky Bonne

15 15 Vækstkaution for lån og kredit Har du brug for et lån på op til 2 mio. kr. til at realisere dine vækstplaner? Kan du ikke stille tilstrækkelige sikkerheder for et lån i din bank? Så kan en Vækstkaution være løsningen. Du skal måske bruge penge til at starte ny virksomhed, udvikle din forretning eller overtage et eksisterende firma. En Vækstkaution gør det lettere for dig at få det lån i banken, du har brug for til at føre dine vækstplaner ud i livet. Kautionen fungerer nemlig som et supplement til de sikkerheder, du selv kan stille, og reducerer på den måde bankens risiko på lånet. Du skal tale med din bank om at få en Vækstkaution fra Vækstfonden. Det er alene banken, som kreditvurderer din virksomhed. Hvis banken vil yde et lån mod at få ekstra dækning med en Vækstkaution, skal banken blot anmelde lånet via Vækstfondens hjemmeside. Hvis din virksomhed ikke allerede har fået en Vækstkaution i et andet pengeinstitut, får banken automatisk tildelt en Vækstkaution. Vækstkaution er til alle danske små og mellemstore virksomheder inden for alle brancher. EU-regler om statsstøtte betyder, at der er særlige regler for finansiering af landbrug, akvakultur, fiskeri og vejgodstransport. Sådan gør du Kontakt din bank eller finansieringsinstitut, og tal med dem om dine muligheder for at anvende Vækstkaution. Banken anmelder kautionen via Vækstfondens hjemmeside. Vækstfonden skal acceptere anmeldelsen, hvilket normalt sker inden for fem bankdage. Pris og vilkår For en Vækstkaution betaler du en engangspræmie på 1,5 pct. og en årlig præmie på 1,5 pct. af finansieringen. Vækstkaution har en løbetid på op til 10 år. Udbetaling af kaution til finansieringsinstituttet kan ske, når et lån er misligholdt. Kort fortalt Kautionen dækker lån og kreditter på op til 2 mio. kr. Kautionen dækker op til 75 pct. af bankens tab efter sikkerheder og øvrige kautioner. Finansieringsinstituttet yder selve finansieringen og står for kreditvurderingen. Vækstkaution kan anvendes af små og mellemstore virksomheder. Vækstkaution kan også bruges til leasing og garantier. Kaution for mikrolån Er dit lånebehov på under kr., kan en Vækstkaution for mikrolån være noget for dig. Kautionen er målrettet iværksættere og små virksomheder med maks. 10 ansatte og en omsætning eller balance på maks. 14,9 mio. kr. Se mere på vf.dk.

16 16 Case Plast Team Vækstlån gav plads til vækst Ansatte: Ca. 100 Opbevaringsbokse, madkasser, vaske- Vi har oplevet stor fremgang i salget af I opstartsfasen kræver det typisk ekstra tøjskurve, bestik, rengøringsspande, vores produkter, og vores ordrebog for penge, der bliver bundet i bl.a. lagre, Produkt: Plastikprodukter inden for bl.a. opbevaring, køkkenartikler og rengøring. værktøjskasser, babybadekar, indkøbskurve, sneskovle. Listen over produkter fra Plast Team er lang. Fællesnævneren for dem alle er, at de er produceret i plast og at der er efterspørgsel på dem vokser fortsat. Vækst af den størrelse medfører store kapitalbindinger både til produktion, varelager og udestående fordringer, og derfor passede et Vækstlån perfekt ind i vores planer, siger Henrik Juhl Hansen, CEO, og Jacob Andersen, inden det bliver omsat i øget salg og flere indtægter. Muligheden for Vækstlån gør, at vi kan strække os længere end ellers, og vi er glade for, at vi sammen med Vækstfonden kan hjælpe virksomheder som Plast Team til at udnytte deres Løsning: Vækstlån Så trods et salg på over 45 mio. plastikprodukter om året til både Danmark, bestyrelsesformand og hovedaktionær, samstemmende. potentiale og skabe vækst, siger Lars Mørch. Se mere på plast-team.com Europa og USA er Plast Team endnu ikke færdig med at vokse. Vækst gennem eksport Plast Teams Vækstlån indgår i en samlet Plast Team forventer, at den nye finansiering medvirker til at skabe ny omsæt- Der var derfor brug for yderligere finan- finansieringsløsning, hvor Danske Bank ning for et tocifret millionbeløb alene i siering til at realisere vækstpotentialet i samtidig forhøjer selskabets driftskredit. det første år samt behov for nye medar- virksomheden, der primært sælger sine produkter via store detailkæder i mere Vækstlån er en god måde at styrke virksomhedernes finansiering på, fortæller bejdere. end 30 lande. Et Vækstlån fra Vækst- Lars Mørch, bankdirektør med ansvar for fonden som del af en samlet finansier- erhvervskunderne i Danske Bank. ingsløsning har nu givet Plast Team mulighed for at fylde ordrebøgerne samt Der er en del virksomheder, som har øge omsætning og medarbejderantal. potentiale til at vokse gennem eksport.

17 17 En fyldt ordrebog og fremgang i eksporten betød øgede kapitalbindinger for virksomheden Plast Team. Et Vækstlån passede derfor perfekt ind i planerne, fortæller Henrik Juhl Hansen, CEO i Plast Team. Foto: Ricky Molloy

18 18 Case MT MembraTec Filtreringsanlæg sparer energi Ansatte: 6-7 MT MembraTec er underleverandør af Skræddersyede rensningsanlæg omsætningen med op til 50 pct. specialanlæg og komponenter i rustfrit På værkstedet i Nakskov designer og Produkt: Komponenter til membranfiltreringsanlæg, der kan separere væsker og sikre store energibesparelser for slutkunderne. stål til producenter, der har den fulde entreprise på større anlægsbyggerier. I tæt samarbejde med deres kunder designer og bygger MT MembraTec membranfiltreringsanlæg, der kan benyttes i mange forskellige brancher. Forskellige typer kunder konstruerer specialuddannede smede de skræddersyede komponenter, så de kan indgå i større anlæg i forskellige industrier. Virksomheden bygger og samler anlæg for større norske og danske aktører inden for membranfiltrering. I samarbejde med en fiskefabrik i Norge I forbindelse med en ekspansion hos vores norske samarbejdspartner fik vi betydeligt større ordrer på vores anlægsbyggeri. Det betød, at vi i produktionstiden fik større kapitalbindinger. Vores bank var villige til at omlægge vores engagement til en billigere realkreditfinansiering, men de kunne ikke udvide Løsning: Vækstlån Adm. direktør Lone Wullf Petersen har været i branchen i 30 år og oplever, at der arbejder vi både på en løsning, der kan rense fiskeolier, og på et anlæg, der kan det. Finansieringen faldt først på plads, da vi fik et Vækstlån og et tilsvarende ka- Se mere på membratec.dk hele tiden kommer nye områder, hvor man med fordel kan anvende membranfiltrering. reducere vandforbruget væsentligt. Derfor er det afgørende, at vi er gode til at tilpasse vores anlæg til den enkelte kundes pitalindskud fra ejerkredsen, siger Lone Wulff Petersen. behov, fortæller direktøren. Teknologien kan separere væsker, men den kan fx også koncentrere juice og Kapital til vækst oprense fiskeolie. Altid med væsentlige Størstedelen af virksomhedens kunder energibesparelser for kunderne. Vores kommer fra Norge og Færøerne, og ek- anlæg er fleksible, de fylder ikke så meget sporten står for pct. af omsætnin- og er derfor velegnede, hvor der er be- gen. Et større projekt hos fiskefabrikken i grænset plads, siger hun. Norge gav pludselig mulighed for at øge

19 19 Smedevirksomheden MT MembraTec i Nakskov samarbejder med deres kunder om at designe og bygge filtreringsanlæg, der fx kan rense spildevand og oprense fiskeolie. Anlæggene sikrer store energibesparelser bl.a. i fødevare-, olie-, proces- og fiskeindustrien. Foto: Ricky Molloy

20 20 Case Celco Murer- og flisefirma Garanti til større entrepriser Ansatte: 30 Murer- og flisevirksomheden Celco har Vi havde allerede en kassekredit hos Det har haft afgørende betydning, at vi stor succes både i Danmark og i Norge, vores faste bankforbindelse, Dronning- kunne få Vækstfonden med i finansie- Produkt: Flise- og murervirksomhed med speciale i storentrepriser. hvor virksomheden har et datterselskab. Men væksten er hidtil blevet bremset af de høje krav til garantier, når Celco skulle byde ind på større projekter. lund Sparekasse, men kunne ikke få den hævet tilstrækkeligt til, at vi kunne møde de store garantirammer. Så uden hjælp udefra var der ingen vækstmulighed for os, siger direktøren. ringen i dette tilfælde. For selv om Celco kunne vise både positiv formue og positivt resultat, må vi sige, at byggebranchen er forbundet med stor risiko. En risiko, som vi har svært ved at tage alene. Med et Løsning: Vækstlån I vores branche stilles der ofte krav om arbejdsgarantier, og i Danmark har vi Garanti viste vej til kontrakter Vækstlån kunne vi dele risikoen på vores engagement og dermed hæve kassekre- Se mere på celco.dk oplevet, at krisen har gjort kravene endnu større. Det er ikke unormalt, at vi mødes med krav om en arbejdsgaranti på 15 pct. I den samlede finansieringsløsning har banken hævet Celcos kassekredit i kombination med et Vækstlån til at finansiere ditten for Celco betydeligt, siger han. Og Jens Otto Riis Villumsen mærker alle- på en større entreprise. Så på et projekt til den samlede drift. Derudover fik Celco rede effekterne af finansieringsløsningen. 20 mio. kr. kræver det altså en garanti på etableret en Vækstgaranti hos Vækstfon- 3 mio. kr. Det er mange penge, selv for den med mulighed for at udvide garanti- I dag oplever vi at kunne tage store or- en virksomhed hvor det går godt, siger en senere efter behov. drer og kontrakter ind, som vi ellers ville Jens Otto Riis Villumsen, adm. direktør i have været nødt til at sige nej til, siger Celco, der selv er uddannet murer med Kreditchef i Dronninglund Sparekasse, direktøren. 30 års erfaring fra branchen. Jesper Nielsen, har benyttet Vækstlånene i flere tilfælde og glæder sig over, at de Og trods en god, etableret bankforbindel- kan være vej til finansiering af vækst. se, var det ikke muligt at finde en løsning med banken alene.

21 21 Der stilles høje krav til arbejdsgarantier i byggebranchen. Med et Vækstlån og en Vækstgaranti har murer- og flisevirksomheden Celco fået mulighed for at byde ind på større entrepriser, fortæller adm. direktør Jens otto Riis Villumsen. Foto: Joachim Ladefoged

22 22 Case Jørn Ditlevsen Plads til flere smågrise Ansatte: 9 Jørn Ditlevsen ejer og driver en større I en klimastald skal der konstant være en Banken var med på ideen moderne produktion af smågrise på 30 særlig temperatur, så smågrisene får de Jørn Ditlevsens bank var med på pla- Produkt: Smågrise, der sælges videre til producenter af slagtesvin. kg ved landsbyen Janderup vest for Varde. Smågrisene kommer fra en sygdomsfri besætning, og de har derfor et særligt fint blåt kvalitetsstempel, der gør dem lettere at afsætte til en god pris. bedste forudsætninger for at trives. Vores nye landejendom skulle derfor totalrenoveres. Kun soklen, væggene og spærene stod tilbage, da vi var færdig med nedrivningen, siger han. nerne om at udvide bedriften. Men med så stort et finansieringsbehov, blev det nødvendigt for banken, at der var nogle andre, der tog den yderste risiko. Løsning: Vækstlån Når vores smågrise når en størrelse 400 flere søer Vækstlånet var afgørende i forhold til at få finansieringen til at falde på plads. I på 30 kg, bliver de solgt videre til andre Med det nye anlæg fik Jørn Ditlevsen disse tider er det svært at foretage store landmænd, der feder dem op, inden de plads til ca årssøer i alt og ca. 400 investeringer inden for landbrug uden sendes videre til slagteriet. Vi eksporterer flere søer end tidligere. Det har sat skub i at have Vækstfonden med, siger Jørn 100 pct., fortæller Jørn Ditlevsen. produktionen. Ditlevsen. Råd til ny klimastald Før vi fik mulighed for at udvide og I takt med at virksomheden er vokset modernisere vores stalde kunne vi pro- gennem de sidste knap 30 år, er produk- ducere ca smågrise om året. Nu tionsfaciliteterne blevet spredt ud over kan vi komme helt op på Det har flere landbrugsejendomme i området. været en meget stor investering i mo- Jørn Ditlevsen har løbende moderniseret derne anlæg. Til gengæld har vi fået en staldene, og i 2013 fik han igen mulighed bedre forretning ud af det, fortæller Jørn for at udvide med en ny klimastald. Ditlevsen.

23 23 Svineproducent Jørn Ditlevsen ville udvide sin bedrift. Med et Vækstlån fik han mulighed for at købe endnu en landbrugsejendom og modernisere to svinestalde. Nu har han plads til yderligere 400 søer og kan øge sin produktion af smågrise med omkring 40 pct. Foto: Nicky Bonne

24 24 Case Rødvig Kro & Badehotel Vokseværk på kroen Ansatte: Ægteparret Kathrine Hendriksen og Vi talte med tre banker og oplevede hver hoteller og restaurationer er desværre fuldtidsansatte Jonas Skaaning har i fem år ejet Rødvig gang det samme. Nemlig at vi nåede lav, og derfor har den type virksomhe- afhængig af sæsonen Kro & Badehotel og har i perioden oplevet en stadigt stigende belægningsprocent langt i processen, men så alligevel fik et nej til sidst. Begrundelsen var, at vi der svært ved at finde finansiering. Også selv om vi her taler om to dygtige, unge Produkt: Kro og badehotel med overnatnings-, fest- og kursusfaciliteter. på stedets 16 værelser. Så da en nærliggende ejendom kom til salg, slog de til. Faktisk havde vi allerede i flere år kigget på ejendommen, der tidligere blev brugt havde for lidt egenkapital, og at bankerne generelt ikke turde finansiere projekter i vores branche. Og den besked er da både irriterende og nedslående at få, når man i fem år har vist gode resultater, siger mennesker med flotte resultater, som vi meget gerne ville hjælpe med deres virksomhedsudvikling. Derfor er det rigtigt godt, at vi har Vækstfonden, som kan træde til med supplerende finansiering, Løsning: Vækstlån som institution. Vi havde behov for at udvide Rødvig Kro & Badehotel, og det hotelejeren. siger Henrik Steen Hansen, erhvervschef i DiBa Bank Køge. lod sig svært gøre på den eksisteren- Men så foreslog parrets revisor, at de de ejendom. Derfor var bygningen her skulle ansøge om at få et Vækstlån via Siden udvidelsen med de 10 nye værelser oplagt den ligger tæt på kroen og var Vækstfonden. Den løsning var DiBa Bank i strandpensionen har værtsparret des- godt indrettet, så den relativt let kunne med på, og de bevilgede derfor et lån til uden fået en fast firmaaftale om overnat- omdannes til værelser, fortæller Kathrine den samlede finansiering, der muliggjor- ninger med en større virksomhed. Hendriksen. de køb og ombygning af ejendommen. Svær branche at finansiere Det glæder mig meget, at vi fandt en Desværre var det ikke let at sælge drøm- samlet løsning, for Rødvig Kro & Bade- men om ejendomskøbet til de banker, hotel er en unik historie i en branche, parret kontaktede. der har haft det svært under finanskrisen. Den gennemsnitlige overlevelsestid for

25 25 Med et Vækstlån kunne Kathrine Hendriksen og Jonas Skaaning udvide deres kro og badehotel med Stevns Klint Strandpension.

26 26 Læs flere cases på vf.dk Carta Finans Carta Finans, der finansierer salg af nye og brugte biler og campingvogne, stod over for et generationsskifte. Med et Ansvarligt lån kunne Malene Larsen købe en af de tidligere partnere ud, så virksomheden i dag er 100 pct. familieejet. Bennedsgaard Landmand Olav Winther Jacobsen fra Ulfborg har fået Vækstlån fra Vækstfonden. Lånet har været med til at finansiere et ejerskifte. Murermester Jørn Rasmussen Efter mange år som både direktør og medarbejder brændte Thomas Søder for at tage springet ud i livet som selvstændig. Det blev muligt med et Vækstlån. LogPoint Det danske it-firma LogPoints sikkerhedssoftware er blandt de bedste på markedet. I 2013 indgik iværksættervirksomheden en aftale med flygiganten Boeing, og med et Vækstlån gør de klar til et internationalt gennembrud.

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

Lær af. eksportsucceserne

Lær af. eksportsucceserne Lær af eksportsucceserne Politiske anbefalinger og eksportværktøjer der styrker de mindre og mellemstore virksomheders internationale konkurrencedygtighed DESIGNIT A/S ORANA A/S Termonova A/S LINIMATIC

Læs mere

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED ANNONCETILLÆG TIL BØRSEN FRA GTS GODKENDT TEKNOLOGISK SERVICE Vækst Dansk teknologi renser badevand i hele verden. Sammen med GTS-instituttet DHI har virksomheden Skjølstrup & Grønborg sikret en unik eksportsucces.

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier 20 syddanske væksthistorier EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Syddanske virksomheder fra hele regionen fortæller om, hvad de har fået ud af at deltage i vækstprojekter Sundheds-

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere kvinder skal med på væksttoget Iværksætterkulturen i Danmark blomstrer med mange nye og innovative virksomheder. Iværksættere

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2009/10 DVCAs vækstkatalog: Hva nu Vækstdanmark? Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere