Skal du bruge penge til vækst? Vækstfondens lån og kautioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skal du bruge penge til vækst? Vækstfondens lån og kautioner"

Transkript

1 Skal du bruge penge til vækst? Vækstfondens lån og kautioner 1

2 2 Vækstfonden er statens finansieringsfond. Vi medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i over virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 15 mia. kr. Vækstfonden investerer med egenkapital i partnerskab med private investorer og finansierer med lån og kautioner i samarbejde med danske finansieringsinstitutter. Låneprodukterne støttes af InnovFin SMV-garantifaciliteten med økonomisk støtte fra Den Europæiske Unions finansielle instrumenter under Horisont For Vækstlån til iværksættere er der stillet en lånegaranti under EU s rammeprogram for konkurrenceevne og innovation. Læs mere på europa.eu Vækstfonden, juli 2015 Tryk: Kaillow Oplag: 1.000

3 3 Lån og kautioner Finansiering af vækst Det kan være svært for små og mellemstore virksomheder at skaffe finansiering til deres vækstplaner. Ofte fordi de ikke kan stille sikkerheder nok for deres lån, eller fordi deres egenkapital er for lille. Her kan Vækstfonden hjælpe. Vi yder lån og kautioner til små og mellemstore virksomheder, så det bliver lettere at tiltrække yderligere finansiering. Vi har allerede finansieret flere end virksomheder landet over. Så har du ambitioner om vækst og en solid plan for din virksomhed, kan vi sikkert også hjælpe dig. På de næste sider kan du læse eksempler på situationer, hvor vi kan hjælpe og hvordan vi gør det. Få meget mere information om vores finansieringsløsninger på vf.dk. Finansieringsbehov: Mere end 2 mio. kr. Vækstlån: Du har en etableret virksomhed, men kan ikke stille tilstrækkelig sikkerhed for et lån i banken. Vækstlånet står som udgangspunkt bag ved lån og kreditter fra din bank og letter derfor din adgang til yderligere finansiering. Har du en ung virksomhed, kan du få Vækstlån til iværksættere. Ansvarlige lån: Du har en sund, veletableret virksomhed og ambitiøse vækstplaner, men kan ikke få finansiering i et pengeinstitut, fordi egenkapitalen er for spinkel. Lånet fungerer som egenkapital, og du skal ikke stille sikkerhed eller sælge ejerandele. Finansieringsbehov: Mindre end 2 mio. kr. Vækstkaution: Du har behov for finansiering på under 2 mio. kr. til at udvikle din forretning, men kan ikke stille nok sikkerheder for finansieringen i banken. Her kan en Vækstkaution gøre, at du alligevel kan få det lån, du har brug for, da kautionen dækker op til 75 pct. af bankens risiko. Særligt til landbruget Etableringslån til landbruget: Du ønsker at overtage og udvikle en eksisterende bedrift som førstegangskøber. Lånet fungerer som egenkapital og styrker soliditeten.

4 4 Den adm. direktør i Borg & Bigum, Rikke Larsen, fik mulighed for at købe merchandisevirksomheden. Et Vækstlån gjorde ejerskiftet muligt, så hun i dag også kan skrive virksomhedsejer på cv et. Læs mere på vf.dk. Foto: Ricky Molloy

5 5 Kapital til vækst Hvad er din udfordring? På de næste sider Står din virksomhed foran en eller flere af Udvid din forretning Bliv grønnere og mere effektiv kan du læse mere om vores produkter og se, hvordan de kan blive en del af din finansieringsløsning. Mød også en række virksomheder, der har fået finansiering fra Vækstfonden. disse vækstmuligheder, kan Vækstfonden hjælpe. Køb en virksomhed Drømmer du om at få fod under eget bord og købe en eksisterende virksomhed? Eller har du en virksomhed, som vil opkøbe en anden virksomhed? Så kan vi hjælpe dig med at finansiere dit køb uanset størrelsen af dit finansierings- Har du behov for at udvide din forretning for at styrke afsætningen af dine produkter eller for at følge med kundernes efterspørgsel? Vi kan finansiere alle former for udvidelser af din forretning. Eksempelvis nye anlæg, maskiner og it eller dit behov for likviditet til fx råvarer, lagerbinding, kundekreditter eller garantier. Indtag nye markeder Vil du gøre din virksomhed mere effektiv og miljøvenlig, kan vi hjælpe dig med finansieringen. Vi kan finansiere serviceydelser, produkter og processer, som effektiviserer brugen af ressourcer og gavner miljøet. Både for de virksomheder, som ønsker at implementere grønne løsninger, og for de leverandører, som udvikler løsningerne. behov. Det kræver kapital at indtage nye mar- Nystartet virksomhed keder i ind- og udland. Du har måske At få tilstrækkelig bankfinansiering er en Forny din virksomhed behov for at udvide eller tilpasse din udfordring for nystartede virksomhe- Vi kan hjælpe dig med at finansiere alle produktion, styrke dine salgsaktiviteter, der, bl.a. fordi det er svært at fremvise de former for fornyelse af din forretning. uddanne dine medarbejdere, finansiere nøgletal og den historik for salg og pro- Det kan eksempelvis være modernise- et større varelager eller yde kredit til dine duktion, som normalt er forudsætningen ring af en produktionslinje, udskiftning kunder. Vi kan hjælpe dig med dine for at få et lån. Vi kan hjælpe, hvis du har af en maskine eller måske det nye lager behov for finansiering, når du ønsker at en nystartet virksomhed, der har fået hul eller den nye stald, du har brug for til at indtage nye markeder. på salget og mangler finansiering til at erstatte dine udtjente bygninger. øge aktiviteten endnu mere.

6 6Lån over 2 mio. kr. når dine sikkerheder ikke rækker Leon Hansen Maskinfabrik producerer samlingskomponenter og udstyr til internationale industrivirksomheder. På tre år er omsætningen tidoblet. Med succesen fulgte et akut behov for nye produktionsfaciliteter. Virksomheden, som har fået et Vækstlån, kan du læse mere om på vf.dk. Foto: Ricky Molloy

7 7 Vækstlån til danske virksomheder Kriterier Ansøgning Skal du bruge et lån til at føre dine vækstplaner ud i livet, gennemføre investeringer eller overtage en virksomhed? Kan du ikke stille nok sikkerheder for den fulde finansiering i banken? Så kan et Vækstlån være løsningen. Fx hvis du vil: investere i nye produktionsfaciliteter. opdyrke nye markeder. overtage og videreudvikle en etableret virksomhed. gennemføre grøn omstilling eller lancere mere ressourcebesparende produkter. Du skal stille sikkerheder for dit Vækstlån på samme vis som for andre lån. Men et Vækstlån står som udgangspunkt bag ved lån og kreditter fra banker og andre sikrede kreditorer. Hvis din virksomhed havner i den ærgerlige situation, at den går konkurs, får vi først dækket vores tab, når banken og andre sikrede kreditorer har fået dækket deres. Vækstfonden tager dermed en større risiko end banken, og du får derfor lettere ved at skaffe yderligere finansiering fra din bank. Fornuftig regnskabsudvikling de seneste år. Virksomheden har relevante kompetencer. Soliditeten er fornuftig. Dine sikkerheder rækker ikke til, at banken kan løfte hele finansieringen. Lånet indgår i en samlet finansieringsløsning, der inkluderer finansiering fra banker eller andre. Lånet skal være på min. 2 mio. kr. Pris Prisen for lånet består af: Et etableringsgebyr på kr. + 0,5 pct. af lånebeløbet. En individuelt fastsat rente, som er højere end bankrenten, fordi Vækstlånet dækker en højere risiko. Send din ansøgning digitalt via Vækstfondens hjemmeside, hvor du også kan se, hvilket materiale du skal sende. Også til garantier Har du brug for en garanti eller en leasingaftale? Og rækker dine sikkerheder ikke til, at du kan få en aftale på almindelig vis i din bank, dit garantiinstitut eller hos dit leasingselskab? Så kan vi yde garantier efter samme principper som Vækstlån. Fx til en arbejdsgaranti i forbindelse med et byggeprojekt eller en maskine hos et leasingselskab.

8 8Lån over 2 mio. kr. når dine sikkerheder ikke rækker På festivaller er det svært at få ladet sin telefon op. Derfor udviklede tre unge iværksættere deres eget batteri- og opladersystem, som hurtigt blev en succes. Med et Vækstlån kunne de udnytte de åbenlyse vækstmuligheder. Læs mere på vf.dk. Foto: Nicky Bonne

9 9 Vækstlån til iværksættere Har din virksomhed de første kunder i hus, men svært ved at finde finansiering til at trykke på speederen og sætte gang i væksten? Så kan et Vækstlån til iværksættere være en mulighed. Vækstlån til iværksættere er målrettet unge virksomheder, som allerede har produkter og kunder, men som på grund af den korte historik eller manglende sikkerheder har svært at skaffe finansiering til at accelerere væksten. Vækstlån til iværksættere skal ligesom andre Vækstlån være på min. 2 mio. kr. og står som udgangspunkt bag andre lån fra for eksempel banken. Derudover er det en forudsætning, at du opnår mindst 25 pct. medfinansiering fra en anden låneyder, samt at du stiller personlig kaution. Kort om Vækstlån til iværksættere Lånet skal være på min. 2 mio. kr. Virksomhedens korte historik eller manglende sikkerheder gør, at banken ikke kan løfte hele finansieringen. Virksomheden skal have omsætning og et kundegrundlag. Det forudsættes, at du opnår mindst 25 pct. anden medfinansiering, samt at der stilles personlig kaution. Vækstlån til iværksættere står som udgangspunkt bag andre lån fra pengeinstitutter og øvrige sikrede kreditorer. Vækstlån til iværksættere har en større risiko end almindelige banklån, og renten er derfor højere. Ansøgning Send din ansøgning digitalt via Vækstfondens hjemmeside, hvor du også kan se, hvilket materiale du skal sende. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores team af rådgivere.

10 10 Ansvarlige lån når din egenkapital er for lille I den store produktionshal ved Middelfart producerer Fiberline kompositmaterialer til vindmølleindustrien og byggebranchen. Efter et strategiskifte og med et Ansvarligt lån fra Vækstfonden er virksomheden nu klædt på til vækst. Væksten skal primært ske på eksportmarkederne, der allerede tegner sig for 90 pct. af omsætningen. Foto: Nicky Bonne

11 11 Ansvarlige lån fungerer som egenkapital Har du en sund, veletableret virksomhed og meget ambitiøse vækstplaner, men er banken ikke indstillet på at låne dig flere penge, fordi din egenkapital er for lille? Så kan et Ansvarligt lån fra Vækstfonden være løsningen. Et Ansvarligt lån kan øge din virksomheds soliditet og give dig adgang til ny finansiering. Lånet er nemlig efterstillet alle lån og anden gæld og fungerer derfor som egenkapital på virksomhedens balance. I modsætning til et almindeligt lån i en bank skal du ikke stille sikkerheder for et Ansvarligt lån. Til gengæld vil kravet til forrentningen på lånet være højere, fordi risikoen er væsentligt større end ved et almindeligt lån eller et Vækstlån. Vi lægger vægt på, at det Ansvarlige lån indgår i en samlet finansieringsløsning, hvor du samtidig får finansiering fra anden side, fx lånekapital fra din bank. Kort om Ansvarlige lån Ansvarlige lån er efterstillet anden lånefinansiering og kræver ikke sikkerheder. Ansvarlige lån tæller som egenkapital på balancen. Den samlede forrentning fastsættes individuelt, men ligger typisk omkring 14 pct. Lånet skal være på minimum 3 mio. kr. og være en del af en samlet finansieringsløsning. Sunde virksomheder i alle brancher kan søge om Ansvarlige lån. Proces Hele processen tager 5-8 uger. Indledende vurdering, hvor vi bl.a. gennemgår fremsendte årsregnskaber, forretningsplan og finansieringsplan. Et møde med dig, hvor vi kommer endnu dybere ned i forretningsplanen og lånevilkårene. Til slut undersøger vi din virksomhed for at få indsigt i relevante kommercielle, juridiske og finansielle forhold i virksomheden. Er resultatet tilfredsstillende, udbetaler vi lånet.

12 12 Lån til landbruget når du skal købe den første ejendom Familien Oosterhof driver en mælkeproduktion, og deres malkekøer leverer hvert år ca. 11,5 mio. liter mælk til Arla. Med et Vækstlån fik familien råd til at udvide bedriften og bygge en ny stald med plads til knap 500 flere køer. Læs mere på vf.dk. Foto: Nicky Bonne

13 13 Etableringslån til førstegangskøbere i landbruget Etableringslån til landbrug er et særlig risikovilligt lån, som henvender sig til yngre landmænd med ambitioner om at overtage og udvikle en eksisterende bedrift. Med lånet kan du dække den yderste del af investeringen i praksis den del som overstiger 90 pct. af aktivværdierne. Et Etableringslån til landbrug er efterstillet anden lånefinansiering og er uopsigeligt fra Vækstfondens side. Derfor tæller lånet som egenkapital på din balance og styrker soliditeten over for pengeinstituttet, øvrige kreditorer og omverdenen i det hele taget. Et Etableringslån til landbrug er et supplement til finansiering fra en bank eller et realkreditinstitut og kan kombineres med et Vækstlån. Og ligesom på Vækstlånet ligger renten ca. 2-3 procentpoint højere end renten på den foranstående finansiering fra pengeinstituttet. Etableringslån er baseret på et samarbejde med Finansrådet og Landbrug & Fødevarer. Pris og vilkår Et Etableringslån til landbrug er reelt et ansvarligt lån og derfor betydeligt mere risikabelt for långiver end et almindeligt lån. Et Etableringslån til landbrug skal derfor sammenlignes med vilkårene for at få tilført egenkapital. De generelle rente- og afviklingsvilkår på Etableringslån til landbrug er: Stiftelsesprovisionen er kr. + 0,5 pct. af lånebeløbet. En individuelt fastsat rente, som er højere end bankrenten, fordi lånet dækker en højere risiko. Lånet er uopsigeligt fra Vækstfondens side. Samarbejdet med Finansrådet og Landbrug & Fødevarer betyder, at Vækstfonden opnår en delvis risikodækning på Etableringslån. Som låntager betaler du derfor en lavere rente, end risikoen på en ansvarlig lånefinansiering normalt lægger op til. Renten på Etableringslånet vil typisk ligge 2-3 pct. over renten på den foranstående finansiering. Proces Indledende vurdering, hvor vi bl.a. gennemgår fremsendte forretningsplan, budgetforudsætninger og finansieringsplan. Et møde med dig, hvor vi kommer endnu dybere ned i forretningsplanen og lånevilkårene. Til slut undersøger vi din virksomhed for at få indsigt i relevante kommercielle, juridiske og finansielle forhold i virksomheden. Er resultatet tilfredsstillende, udarbejder vi lånedokumenter. Kontakt os Vil du høre, om et Etableringslån til landbrug kunne være noget for dig? Så kontakt vores landbrugsteam, som du finder på vf.dk.

14 14 Lån under 2 mio. kr. når dine sikkerheder ikke rækker I 2011 slog de to kokkeuddannede iværksættere Simon Schillums Mogensen og Martin Fryd Christensen dørene op til deres specialbutik Deli en i Aarhus. Forretningen, der bl.a byder på delikatesser, vin og færdigretter af højeste kvalitet, blev hurtigt en succes, og med en Vækstkaution til mikrolån har de to i 2014 åbnet endnu en butik. Foto: Nicky Bonne

15 15 Vækstkaution for lån og kredit Har du brug for et lån på op til 2 mio. kr. til at realisere dine vækstplaner? Kan du ikke stille tilstrækkelige sikkerheder for et lån i din bank? Så kan en Vækstkaution være løsningen. Du skal måske bruge penge til at starte ny virksomhed, udvikle din forretning eller overtage et eksisterende firma. En Vækstkaution gør det lettere for dig at få det lån i banken, du har brug for til at føre dine vækstplaner ud i livet. Kautionen fungerer nemlig som et supplement til de sikkerheder, du selv kan stille, og reducerer på den måde bankens risiko på lånet. Du skal tale med din bank om at få en Vækstkaution fra Vækstfonden. Det er alene banken, som kreditvurderer din virksomhed. Hvis banken vil yde et lån mod at få ekstra dækning med en Vækstkaution, skal banken blot anmelde lånet via Vækstfondens hjemmeside. Hvis din virksomhed ikke allerede har fået en Vækstkaution i et andet pengeinstitut, får banken automatisk tildelt en Vækstkaution. Vækstkaution er til alle danske små og mellemstore virksomheder inden for alle brancher. EU-regler om statsstøtte betyder, at der er særlige regler for finansiering af landbrug, akvakultur, fiskeri og vejgodstransport. Sådan gør du Kontakt din bank eller finansieringsinstitut, og tal med dem om dine muligheder for at anvende Vækstkaution. Banken anmelder kautionen via Vækstfondens hjemmeside. Vækstfonden skal acceptere anmeldelsen, hvilket normalt sker inden for fem bankdage. Pris og vilkår For en Vækstkaution betaler du en engangspræmie på 1,5 pct. og en årlig præmie på 1,5 pct. af finansieringen. Vækstkaution har en løbetid på op til 10 år. Udbetaling af kaution til finansieringsinstituttet kan ske, når et lån er misligholdt. Kort fortalt Kautionen dækker lån og kreditter på op til 2 mio. kr. Kautionen dækker op til 75 pct. af bankens tab efter sikkerheder og øvrige kautioner. Finansieringsinstituttet yder selve finansieringen og står for kreditvurderingen. Vækstkaution kan anvendes af små og mellemstore virksomheder. Vækstkaution kan også bruges til leasing og garantier. Kaution for mikrolån Er dit lånebehov på under kr., kan en Vækstkaution for mikrolån være noget for dig. Kautionen er målrettet iværksættere og små virksomheder med maks. 10 ansatte og en omsætning eller balance på maks. 14,9 mio. kr. Se mere på vf.dk.

16 16 Case Plast Team Vækstlån gav plads til vækst Ansatte: Ca. 100 Opbevaringsbokse, madkasser, vaske- Vi har oplevet stor fremgang i salget af I opstartsfasen kræver det typisk ekstra tøjskurve, bestik, rengøringsspande, vores produkter, og vores ordrebog for penge, der bliver bundet i bl.a. lagre, Produkt: Plastikprodukter inden for bl.a. opbevaring, køkkenartikler og rengøring. værktøjskasser, babybadekar, indkøbskurve, sneskovle. Listen over produkter fra Plast Team er lang. Fællesnævneren for dem alle er, at de er produceret i plast og at der er efterspørgsel på dem vokser fortsat. Vækst af den størrelse medfører store kapitalbindinger både til produktion, varelager og udestående fordringer, og derfor passede et Vækstlån perfekt ind i vores planer, siger Henrik Juhl Hansen, CEO, og Jacob Andersen, inden det bliver omsat i øget salg og flere indtægter. Muligheden for Vækstlån gør, at vi kan strække os længere end ellers, og vi er glade for, at vi sammen med Vækstfonden kan hjælpe virksomheder som Plast Team til at udnytte deres Løsning: Vækstlån Så trods et salg på over 45 mio. plastikprodukter om året til både Danmark, bestyrelsesformand og hovedaktionær, samstemmende. potentiale og skabe vækst, siger Lars Mørch. Se mere på plast-team.com Europa og USA er Plast Team endnu ikke færdig med at vokse. Vækst gennem eksport Plast Teams Vækstlån indgår i en samlet Plast Team forventer, at den nye finansiering medvirker til at skabe ny omsæt- Der var derfor brug for yderligere finan- finansieringsløsning, hvor Danske Bank ning for et tocifret millionbeløb alene i siering til at realisere vækstpotentialet i samtidig forhøjer selskabets driftskredit. det første år samt behov for nye medar- virksomheden, der primært sælger sine produkter via store detailkæder i mere Vækstlån er en god måde at styrke virksomhedernes finansiering på, fortæller bejdere. end 30 lande. Et Vækstlån fra Vækst- Lars Mørch, bankdirektør med ansvar for fonden som del af en samlet finansier- erhvervskunderne i Danske Bank. ingsløsning har nu givet Plast Team mulighed for at fylde ordrebøgerne samt Der er en del virksomheder, som har øge omsætning og medarbejderantal. potentiale til at vokse gennem eksport.

17 17 En fyldt ordrebog og fremgang i eksporten betød øgede kapitalbindinger for virksomheden Plast Team. Et Vækstlån passede derfor perfekt ind i planerne, fortæller Henrik Juhl Hansen, CEO i Plast Team. Foto: Ricky Molloy

18 18 Case MT MembraTec Filtreringsanlæg sparer energi Ansatte: 6-7 MT MembraTec er underleverandør af Skræddersyede rensningsanlæg omsætningen med op til 50 pct. specialanlæg og komponenter i rustfrit På værkstedet i Nakskov designer og Produkt: Komponenter til membranfiltreringsanlæg, der kan separere væsker og sikre store energibesparelser for slutkunderne. stål til producenter, der har den fulde entreprise på større anlægsbyggerier. I tæt samarbejde med deres kunder designer og bygger MT MembraTec membranfiltreringsanlæg, der kan benyttes i mange forskellige brancher. Forskellige typer kunder konstruerer specialuddannede smede de skræddersyede komponenter, så de kan indgå i større anlæg i forskellige industrier. Virksomheden bygger og samler anlæg for større norske og danske aktører inden for membranfiltrering. I samarbejde med en fiskefabrik i Norge I forbindelse med en ekspansion hos vores norske samarbejdspartner fik vi betydeligt større ordrer på vores anlægsbyggeri. Det betød, at vi i produktionstiden fik større kapitalbindinger. Vores bank var villige til at omlægge vores engagement til en billigere realkreditfinansiering, men de kunne ikke udvide Løsning: Vækstlån Adm. direktør Lone Wullf Petersen har været i branchen i 30 år og oplever, at der arbejder vi både på en løsning, der kan rense fiskeolier, og på et anlæg, der kan det. Finansieringen faldt først på plads, da vi fik et Vækstlån og et tilsvarende ka- Se mere på membratec.dk hele tiden kommer nye områder, hvor man med fordel kan anvende membranfiltrering. reducere vandforbruget væsentligt. Derfor er det afgørende, at vi er gode til at tilpasse vores anlæg til den enkelte kundes pitalindskud fra ejerkredsen, siger Lone Wulff Petersen. behov, fortæller direktøren. Teknologien kan separere væsker, men den kan fx også koncentrere juice og Kapital til vækst oprense fiskeolie. Altid med væsentlige Størstedelen af virksomhedens kunder energibesparelser for kunderne. Vores kommer fra Norge og Færøerne, og ek- anlæg er fleksible, de fylder ikke så meget sporten står for pct. af omsætnin- og er derfor velegnede, hvor der er be- gen. Et større projekt hos fiskefabrikken i grænset plads, siger hun. Norge gav pludselig mulighed for at øge

19 19 Smedevirksomheden MT MembraTec i Nakskov samarbejder med deres kunder om at designe og bygge filtreringsanlæg, der fx kan rense spildevand og oprense fiskeolie. Anlæggene sikrer store energibesparelser bl.a. i fødevare-, olie-, proces- og fiskeindustrien. Foto: Ricky Molloy

20 20 Case Celco Murer- og flisefirma Garanti til større entrepriser Ansatte: 30 Murer- og flisevirksomheden Celco har Vi havde allerede en kassekredit hos Det har haft afgørende betydning, at vi stor succes både i Danmark og i Norge, vores faste bankforbindelse, Dronning- kunne få Vækstfonden med i finansie- Produkt: Flise- og murervirksomhed med speciale i storentrepriser. hvor virksomheden har et datterselskab. Men væksten er hidtil blevet bremset af de høje krav til garantier, når Celco skulle byde ind på større projekter. lund Sparekasse, men kunne ikke få den hævet tilstrækkeligt til, at vi kunne møde de store garantirammer. Så uden hjælp udefra var der ingen vækstmulighed for os, siger direktøren. ringen i dette tilfælde. For selv om Celco kunne vise både positiv formue og positivt resultat, må vi sige, at byggebranchen er forbundet med stor risiko. En risiko, som vi har svært ved at tage alene. Med et Løsning: Vækstlån I vores branche stilles der ofte krav om arbejdsgarantier, og i Danmark har vi Garanti viste vej til kontrakter Vækstlån kunne vi dele risikoen på vores engagement og dermed hæve kassekre- Se mere på celco.dk oplevet, at krisen har gjort kravene endnu større. Det er ikke unormalt, at vi mødes med krav om en arbejdsgaranti på 15 pct. I den samlede finansieringsløsning har banken hævet Celcos kassekredit i kombination med et Vækstlån til at finansiere ditten for Celco betydeligt, siger han. Og Jens Otto Riis Villumsen mærker alle- på en større entreprise. Så på et projekt til den samlede drift. Derudover fik Celco rede effekterne af finansieringsløsningen. 20 mio. kr. kræver det altså en garanti på etableret en Vækstgaranti hos Vækstfon- 3 mio. kr. Det er mange penge, selv for den med mulighed for at udvide garanti- I dag oplever vi at kunne tage store or- en virksomhed hvor det går godt, siger en senere efter behov. drer og kontrakter ind, som vi ellers ville Jens Otto Riis Villumsen, adm. direktør i have været nødt til at sige nej til, siger Celco, der selv er uddannet murer med Kreditchef i Dronninglund Sparekasse, direktøren. 30 års erfaring fra branchen. Jesper Nielsen, har benyttet Vækstlånene i flere tilfælde og glæder sig over, at de Og trods en god, etableret bankforbindel- kan være vej til finansiering af vækst. se, var det ikke muligt at finde en løsning med banken alene.

21 21 Der stilles høje krav til arbejdsgarantier i byggebranchen. Med et Vækstlån og en Vækstgaranti har murer- og flisevirksomheden Celco fået mulighed for at byde ind på større entrepriser, fortæller adm. direktør Jens otto Riis Villumsen. Foto: Joachim Ladefoged

22 22 Case Jørn Ditlevsen Plads til flere smågrise Ansatte: 9 Jørn Ditlevsen ejer og driver en større I en klimastald skal der konstant være en Banken var med på ideen moderne produktion af smågrise på 30 særlig temperatur, så smågrisene får de Jørn Ditlevsens bank var med på pla- Produkt: Smågrise, der sælges videre til producenter af slagtesvin. kg ved landsbyen Janderup vest for Varde. Smågrisene kommer fra en sygdomsfri besætning, og de har derfor et særligt fint blåt kvalitetsstempel, der gør dem lettere at afsætte til en god pris. bedste forudsætninger for at trives. Vores nye landejendom skulle derfor totalrenoveres. Kun soklen, væggene og spærene stod tilbage, da vi var færdig med nedrivningen, siger han. nerne om at udvide bedriften. Men med så stort et finansieringsbehov, blev det nødvendigt for banken, at der var nogle andre, der tog den yderste risiko. Løsning: Vækstlån Når vores smågrise når en størrelse 400 flere søer Vækstlånet var afgørende i forhold til at få finansieringen til at falde på plads. I på 30 kg, bliver de solgt videre til andre Med det nye anlæg fik Jørn Ditlevsen disse tider er det svært at foretage store landmænd, der feder dem op, inden de plads til ca årssøer i alt og ca. 400 investeringer inden for landbrug uden sendes videre til slagteriet. Vi eksporterer flere søer end tidligere. Det har sat skub i at have Vækstfonden med, siger Jørn 100 pct., fortæller Jørn Ditlevsen. produktionen. Ditlevsen. Råd til ny klimastald Før vi fik mulighed for at udvide og I takt med at virksomheden er vokset modernisere vores stalde kunne vi pro- gennem de sidste knap 30 år, er produk- ducere ca smågrise om året. Nu tionsfaciliteterne blevet spredt ud over kan vi komme helt op på Det har flere landbrugsejendomme i området. været en meget stor investering i mo- Jørn Ditlevsen har løbende moderniseret derne anlæg. Til gengæld har vi fået en staldene, og i 2013 fik han igen mulighed bedre forretning ud af det, fortæller Jørn for at udvide med en ny klimastald. Ditlevsen.

23 23 Svineproducent Jørn Ditlevsen ville udvide sin bedrift. Med et Vækstlån fik han mulighed for at købe endnu en landbrugsejendom og modernisere to svinestalde. Nu har han plads til yderligere 400 søer og kan øge sin produktion af smågrise med omkring 40 pct. Foto: Nicky Bonne

24 24 Case Rødvig Kro & Badehotel Vokseværk på kroen Ansatte: Ægteparret Kathrine Hendriksen og Vi talte med tre banker og oplevede hver hoteller og restaurationer er desværre fuldtidsansatte Jonas Skaaning har i fem år ejet Rødvig gang det samme. Nemlig at vi nåede lav, og derfor har den type virksomhe- afhængig af sæsonen Kro & Badehotel og har i perioden oplevet en stadigt stigende belægningsprocent langt i processen, men så alligevel fik et nej til sidst. Begrundelsen var, at vi der svært ved at finde finansiering. Også selv om vi her taler om to dygtige, unge Produkt: Kro og badehotel med overnatnings-, fest- og kursusfaciliteter. på stedets 16 værelser. Så da en nærliggende ejendom kom til salg, slog de til. Faktisk havde vi allerede i flere år kigget på ejendommen, der tidligere blev brugt havde for lidt egenkapital, og at bankerne generelt ikke turde finansiere projekter i vores branche. Og den besked er da både irriterende og nedslående at få, når man i fem år har vist gode resultater, siger mennesker med flotte resultater, som vi meget gerne ville hjælpe med deres virksomhedsudvikling. Derfor er det rigtigt godt, at vi har Vækstfonden, som kan træde til med supplerende finansiering, Løsning: Vækstlån som institution. Vi havde behov for at udvide Rødvig Kro & Badehotel, og det hotelejeren. siger Henrik Steen Hansen, erhvervschef i DiBa Bank Køge. lod sig svært gøre på den eksisteren- Men så foreslog parrets revisor, at de de ejendom. Derfor var bygningen her skulle ansøge om at få et Vækstlån via Siden udvidelsen med de 10 nye værelser oplagt den ligger tæt på kroen og var Vækstfonden. Den løsning var DiBa Bank i strandpensionen har værtsparret des- godt indrettet, så den relativt let kunne med på, og de bevilgede derfor et lån til uden fået en fast firmaaftale om overnat- omdannes til værelser, fortæller Kathrine den samlede finansiering, der muliggjor- ninger med en større virksomhed. Hendriksen. de køb og ombygning af ejendommen. Svær branche at finansiere Det glæder mig meget, at vi fandt en Desværre var det ikke let at sælge drøm- samlet løsning, for Rødvig Kro & Bade- men om ejendomskøbet til de banker, hotel er en unik historie i en branche, parret kontaktede. der har haft det svært under finanskrisen. Den gennemsnitlige overlevelsestid for

25 25 Med et Vækstlån kunne Kathrine Hendriksen og Jonas Skaaning udvide deres kro og badehotel med Stevns Klint Strandpension.

26 26 Læs flere cases på vf.dk Carta Finans Carta Finans, der finansierer salg af nye og brugte biler og campingvogne, stod over for et generationsskifte. Med et Ansvarligt lån kunne Malene Larsen købe en af de tidligere partnere ud, så virksomheden i dag er 100 pct. familieejet. Bennedsgaard Landmand Olav Winther Jacobsen fra Ulfborg har fået Vækstlån fra Vækstfonden. Lånet har været med til at finansiere et ejerskifte. Murermester Jørn Rasmussen Efter mange år som både direktør og medarbejder brændte Thomas Søder for at tage springet ud i livet som selvstændig. Det blev muligt med et Vækstlån. LogPoint Det danske it-firma LogPoints sikkerhedssoftware er blandt de bedste på markedet. I 2013 indgik iværksættervirksomheden en aftale med flygiganten Boeing, og med et Vækstlån gør de klar til et internationalt gennembrud.

Finansiering til iværksættere

Finansiering til iværksættere Finansiering til iværksættere Vækstfonden er statens finansieringsfond. Vi medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

Skal du bruge penge til vækst? Finansiering i Grønland og på Færøerne

Skal du bruge penge til vækst? Finansiering i Grønland og på Færøerne Skal du bruge penge til vækst? Finansiering i Grønland og på Færøerne 1 2Vækstfonden samarbejder med Den Europæiske Investeringsfond omkring finansieringen af vores låneprodukter. Den Europæiske Investeringsfond

Læs mere

Vækstfonden og landbrug

Vækstfonden og landbrug Vækstfonden og landbrug Orientering om Etableringslån Landbrugskundechef Anker Bruhn Oktober 2014 Vækstfonden - Vision og mission Vision Vækstfonden skal yde et markant bidrag til innovation og vækst i

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Finansiering med Vækstfonden Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Agenda Kort om Vækstfonden To store udfordringer Finansieringsløsninger Sådan kommer du i gang Agenda Kort om Vækstfonden

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

OM FINANSIERING AF VÆKST / OKTOBER 2014. Fiberline fik medvind på verdensmarkedet / 20. Tema: Landbrug / 06. Investering: Universal Robots / 12

OM FINANSIERING AF VÆKST / OKTOBER 2014. Fiberline fik medvind på verdensmarkedet / 20. Tema: Landbrug / 06. Investering: Universal Robots / 12 /10 MAGASIN OM FINANSIERING AF VÆKST / OKTOBER 2014 Fiberline fik medvind på verdensmarkedet / 20 Tema: Landbrug / 06 Investering: Universal Robots / 12 Hjælp til landbruget Efter finanskrisen fik selv

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes. Iværksætteranalyse 2014

Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes. Iværksætteranalyse 2014 Lån til iværksættere erfaring er afgørende for succes Iværksætteranalyse 2014 1 Forside: Foto fra virksomheden Drivr der har fået Vækstlån til iværksættere. Læs mere på vf.dk Vækstfonden December 2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Antal Vækstkautions-tilsagn i forhold til regionernes aktive virksomheder Nordjylland 19 pct. af VK-tilsagn 9 pct. af virksomhederne (11%) Midtjylland

Læs mere

Hvordan finder man den rigtige hjælp?

Hvordan finder man den rigtige hjælp? Hvordan finder man den rigtige hjælp? Hvor kan jeg henvende mig? Hvad kan jeg få hjælp til? Opfinderværkstedets tilbud er lige som alle tilbud til iværksættere og erhvervsfremme i Region Sjælland samlet

Læs mere

Dansk landbrug 2015. Niels Østergård Scheel. Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer

Dansk landbrug 2015. Niels Østergård Scheel. Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer Dansk landbrug 2015 Niels Østergård Scheel Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer Disposition Økonomien i erhvervet Ruslandspakke Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Økonomien i erhvervet www.dof.dk

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T Sælg mere Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg EKF kan skaffe din kunde et lån, som udelukkende kan bruges til at købe dine varer Foto: AAlborg

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Finansier din virksomhed

Finansier din virksomhed DanM a RKS EKSPORTKREDIT Finansier din virksomhed Styrk din likviditet, og få plads til flere kunder og større ordrer Når ekf stiller en kaution, kan banken hæve din kredit, og du kan udvide og udvikle

Læs mere

ETABLERING FREDAG D. 21. NOVEMBER 2014. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

ETABLERING FREDAG D. 21. NOVEMBER 2014. Et naturligt valg for det professionelle landbrug ETABLERING FREDAG D. 21. NOVEMBER 2014 LANDBRUGETS UDFORDRINGER OMKRING ETABLERING: De etablerede er ved at være gamle. Behov for 1000 til 2000 ejerskifter inden for en kort tidshorisont. Nye ejere med

Læs mere

Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013

Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 Præsentation LIVA consult Konsulentfirma med fokus på forretningsudvikling, salg og kundehåndtering, finansieringsløsninger.

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Dansk Landbrug i dag og i fremtiden. Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer

Dansk Landbrug i dag og i fremtiden. Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer Dansk Landbrug i dag og i fremtiden Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer Disposition Landbrug & Fødevarer Landbrugs- og fødevareerhvervet Økonomiske og finansielle

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Eksport Kredit Fonden

Eksport Kredit Fonden Eksport Kredit Fonden - garantier og finansiering i en international krisetid Dansk Industri, den 21. april 2009 Henrik G. Welch, Afdelingsdirektør Agenda Eksport Kredit Fonden Mission, nøgletal og hvad

Læs mere

Finansiering af international vækst med EKF. 29. April 2013, Århus Pavlina Zhivkova Ivanova, Underwriter, SMV & Klima, EKF

Finansiering af international vækst med EKF. 29. April 2013, Århus Pavlina Zhivkova Ivanova, Underwriter, SMV & Klima, EKF Finansiering af international vækst med EKF 29. April 2013, Århus Pavlina Zhivkova Ivanova, Underwriter, SMV & Klima, EKF Om EKF SLIDE 2 SLIDE 3 Hvem er vi? Danmarks Eksportkreditfond 90 års erfaring Ejet

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Økonomi og finansieringsmuligheder i svineproduktionen v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Nr. 1 Agenda Produktionsøkonomi bytteforhold Forventninger til erhvervets indtjening Finansiering og kapitalforhold

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider DANSK ERHVERV Indhold 03 Relationen til banken under ændrede kreditvilkår 07 Hvis likviditeten strammer for alvor 07 Sikkerhedsstillelse

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet. Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen

Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet. Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen Mangfoldig udvikling i Danmark Danmark som videnslaboratorium Made in Denmark 2.0 Vi gør Danmark større

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 L 159 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011 Høringsnotat vedr. Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed vfl.dk På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvilken etableringsform er optimal for dig? 2. Hvad er den potentielle virksomhed værd? 3. Hvilke finansieringsløsninger

Læs mere

2013 har været et af de travleste år i Vækstfondens historie. Flere end 500. virksomheder fik finansiering for godt 1,8 milliarder kroner.

2013 har været et af de travleste år i Vækstfondens historie. Flere end 500. virksomheder fik finansiering for godt 1,8 milliarder kroner. Side 1 Side 2 FORMANDENS FORORD Nye løsninger har været et af de travleste år i Vækstfondens historie. Flere end 500 Carsten Koch, virksomheder fik finansiering for godt 1,8 milliarder kroner. Bestyrelsesformand

Læs mere

Dansk Farm Management

Dansk Farm Management Dansk Farm Management Udvælgelse af gårde som egner sig til investering Vurdering af potentiale i ejendommen Vurdering af afkastevne på ejendommen hænge sammen? Vurdering af potentielle forpagtere Trackrecord

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011 Innovationsmiljø & Spinoff Oktober 2011 Præsentation af Innovation MidtVest A/S (IMV) 2 Innovationsmiljøordningen ordningen Formål at skabe og udvikle flere videnstunge iværksættervirksomheder med unikke

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

DI præsentation 04.05.2010

DI præsentation 04.05.2010 DI præsentation 04.05.2010 Præsentation af Universal Robots Vækst hvilken slags vækst ønsker vi Generelle forhold SWOT Konklusion Idégrundlag Idegrundlaget er at udvikle robotter der er: Fleksible Lette

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen!

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Invester i byggeriet af vores nye tilbygning og energiinvesteringer Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Oktober 2012 - Vær med til at videreudvikle

Læs mere

www.pwc.dk Velkommen til Board Forum Revision. Skat. Rådgivning.

www.pwc.dk Velkommen til Board Forum Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk Velkommen til Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Indlæg om adgang til kapital og finansiering v/ s eksperter Carsten Yde Hemme og Bent Jørgensen Indlæg om finansieringsmuligheder via de nye

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

EJERSKIFTE HVAD SKAL DER TIL?

EJERSKIFTE HVAD SKAL DER TIL? EJERSKIFTE HVAD SKAL DER TIL? Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup Telefon 35 29 86 00 www..vf.dk Maj 2011 Tekst og layout: Kommunikation og analyse Tryk: Datagraf Auning Oplag: 2.000 På side 15-19

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

Eksport Kredit Fonden

Eksport Kredit Fonden Eksport Kredit Fonden Nye muligheder for finansiering af eksporten DI, Odense 4/3 2010 Mission EKF sikrer dansk erhvervsliv konkurrencedygtige finansielle vilkår på international markeder EKF dækker ekstraordinære

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Bankdirektør Lars Møller og Kundechef, Erhverv Carsten Lauth Jacobsen 2. oktober 2014 SPAR NORD ANNO 2014 OVERBLIK PÅ

Læs mere

Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner

Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner Minirapport udgivet af Jyske Finans Indhold Hvordan skaber I nye forudsætninger for vækst uden at bruge egenkapital eller

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

12.3. Kreditgivning eller investering

12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering Det forhold, at udlån i lovens forstand skal forstås bredt, og at udlånsvirksomhed som ovenfor nævnt omfatter enhver form for

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere