Mødereferat. Dirigent: Torben Møller Referent: Casper Due Nielsen Tilstedeværende: Der var mødt 62 personer op til mødet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat. Dirigent: Torben Møller Referent: Casper Due Nielsen Tilstedeværende: Der var mødt 62 personer op til mødet."

Transkript

1 Mødereferat Referat for: SIF Repræsentantskabsmøde 2014 Dato: Tid: Sted: TREFOR Lounge, Monjasa Park Vestre Ringvej Fredericia Dirigent: Torben Møller Referent: Casper Due Nielsen Tilstedeværende: Der var mødt 62 personer op til mødet. Følgende klubber var repræsenteret: Atletklubben Heros, Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening, Budokan Fredericia, DeltaSwim, Dykkerklubben BLOP, Erritsø Gymnastik- og Idrætsforening, Fredericia Badmintonklub, Fredericia Basketballklub, Fredericia Bordtennisklub, Fredericia Bowling Team, Fredericia Cricketklub, Fredericia Damekegleklub, Fredericia Dameroklub, Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund, Fredericia forenede Fodboldklubber, Fredericia Golf Club, Fredericia Handicap Idrætsforening, Fredericia Pistolklub, Fredericia Roklub, Fredericia Triathlon Team, Fredericia Türk Gücü, Fredericia Ungdomskegleklub, KFUMs Boldklub Fredericia, Kvindelig Idrætsforening, Motionsforeningen Sønder-Korskær, Taulov KFUM Idrætsforening, Taulov Modelflyveklub, Taulov-Skærbæk Idrætsforening (gymnastik), Trelde Gymnastik- og Idrætsforening Desuden deltog: Forretningsudvalget, Æresmedlemmerne Benny Madsen og Hugo Ernst, Dirigent Torben Møller, Revisor Mogens Petersen, Bilagskontrollant Steen Andersen, Fra Byrådet: Lars Ejby Pedersen, Turan Savas, Lasse Hansen, Bente Ankersen, Fra forvaltningen: Keld Vestergaard og Grethe Sørensen. Fra Fredericia Idrætslederakademi: Søren Andersen og Niels Aaquist samt fra Hallerne: Bent Jørgensen (FIC) og Poul Skovmark Jørgensen (Bøgeskovhallen). Punkt: Dagsorden/Referat: 1 Valg af dirigent og optælling af stemmeberettigede Forretningsudvalget opstillede Torben Møller som dirigent. Da der ikke var nogen indvendinger blev han valg som aftenens dirigent. Herefter var der optælling af stemmeberettigede, hvoraf der var mødt 49 stemmeberettigede op fra 28 klubber. 2 Forretningsudvalgets beretning Formand Christoffer Riis Svendsen gennemgik Forretningsudvalgets beretning Denne kan læses i sin helhed nedenfor dette referat eller som download på Torben Møller lagde herefter op til at repræsentantskabet kunne komme med bemærkninger eller spørgsmål. Flemming Nielsen (EGIF) bemærkede at de penge som SIF sætter af til indsatsområder bør blive brugt fornuftigt, så pengene ikke går til administration og processer. Svar: Pengene er netop sat af til tiltag og initiativer og SIF er selvfølgelig opmærksom på at pengene bliver brugt fornuftigt og til gavn for klubberne. Ib Østergaard (FFFIF) spurgte ind til lønnen for SIFs idrætskonsulent, som der var lagt op til at skulle findes via eksterne midler, fx fondsansøgninger eller lignende. Hvad var status indtil videre? Svar: Der er budgetteret med løn til idrætskonsulenten frem til sommeren Det er meningen at idrætskonsulenten skal aflønnes som led i ét eller flere projekter. I øjeblikket arbejdes der på projektet Brobygger, hvor SIF for nyligt har modtaget kr. fra TREFORs Værdipulje. Desuden arbejdes der på ansøgninger til flere fonde, herunder Nordeafonden.

2 Jette Lorentzen (KIF) spurgte ind til hvordan FIA arbejder med Breddeklubudvikling og hvordan det har med SIF at gøre? Christoffer svarede at Breddeklubforløbet giver klubber for mulighed for at få en proceskonsulent ud til at gennemgå et udviklingsforløb for klubben. Forløbet koster ca kr. og SIF har i flere år betalt for at 3-4 klubber om året kunne gennemgå et sådant forløb. Der har ikke været uddelt penge til dette det sidste år. Herefter blev beretningen godkendt. 3 Uddeling af SIFs lederpris 2013 Christoffer uddelte SIFs lederpris 2013, der gik til Albert Lippert, EGIF Håndbold Indstillingen kan læses herunder og på 4 Regnskab Revisor Mogens Petersen gennemgik regnskabet for I regnskabet fandtes en påtegning omkring manglende afregning af A-skat i de sidste 6 måneder af Det blev påpeget at Forretningsudvalget kan stilles til regnskab for dette med evt. bødeforlæg fra Skat. Bilagskontrollanterne påtegnede desuden at der ikke havde været opkrævet kontingent for Revisoren kunne dog fortælle, at 8 klubber havde betalt kontingent, men at dette formodentlig skyldtes en aftale om fast overførsel. Gennemgangen viste et underskud på kr. og en egenkapital på kr. Spørgsmål til regnskabet Kurt Hansen (EGIF) spurgte om der var lavet et budget for 2014? Svar: Formanden kunne fortælle, at der ikke var lavet et budget sammen med revisoren, men at FU havde arbejdet med et budget. Rasmus Ernst (Taulov Modelflyveklub) stillede et spørgsmål til hvorfor der var forskel på beløbet for indtægter på kontingenter ( kr.) og det tilsvarende beløb under debitorer ( kr.)? Svar: Mogens svarede at det skyldtes at 8 foreninger havde betalt kontingent, selvom de ikke var blevet opkrævet. Regnskabet blev herefter godkendt. 5 Fastsættelse af kontingent Forretningsudvalget foreslog at fastholde de nuværende kontingentsatser (300 kr. for foreninger med færre end 300 medlemmer og 600 kr. for foreninger med 300 eller flere medlemmer). Der var ingen bemærkninger, så forslaget blev vedtaget. 6 Indkomne forslag Der var ingen indkommende forslag 7 Valg Valg til kassererposten: Jette-Lis Christensen (Fa. Modelflyveklub) stillede, trods udmeldingen i indkaldelsen, ikke op til genvalg. Forretningsudvalget indstillede herefter Gert Due Jørgensen (Fa. KFUM) som kasserer. Da der ikke var andre opstillede blev han valgt for en 2-årig periode. Valg De 3 ordinære FU-medlemmer Karl-Gustav Sørensen (FFFIF), Poul-Erik Rundhovde (FfF) og Brian Nikolajsen (Fa. Basketballklub) var også på valg, og alle var villige til genvalg. Der var ingen der ønskede at stille op mod disse, så de blev genvalgt for en 2-årig periode. Valget af Gert Due Jørgensen (Fa. KFUM) til kasserer medførte, at hans post som ordinært medlem af Forretningsudvalget blev ledigt (for 1 år). Der var ingen der ønskede at opstille, så pladsen er herefter vakant.

3 Forretningsudvalget spurgte derfor Repræsentantskabet om de kunne godkende, at de supplerede sig selv på den sidste post. Dette blev imødegået af repræsentantskabet. 8 Evt. Flemming Nielsen (EGIF) mente, at det var lidt trist, at der ikke længere var repræsenteret nogle damer i Forretningsudvalget, og opfordrede derfor udvalget til at undersøge muligheden for at finde en kvinde, når man skulle besætte den sidste plads i udvalget. Han nævnte desuden at det var trist, at der ikke var nogen i repræsentantskabet der ønskede at stille op. Han påpegede også, at det var ærgerligt, at der endnu en gang var en sag omkring økonomien og opfordrede til at der kom styr på det fremover. Samtidig opfordrede han til at man fokuserede på at tilbyde noget som klubberne ikke kunne finde andre steder, og ikke på noget som allerede blev tilbudt af andre organisationer. Her tænkte han bl.a. på de kurser som blev tilbudt via FIA. Karl-Gustav Sørensen mente at FIA-kurserne, som lokale kurser gav hans ledere en ny inspiration, som man ikke vil kunne finde på kurser afholdt uden for kommunen. Han ville desuden gerne, på vegne af FFFIF, takke for Idræt7000 prisen, som de modtog til Idrætsfesten. Bente Ankersen (KIF) påpegede, at hun selvfølgelig burde have kommet med kommentaren under valghandlingen. Hun så også gerne, at man fik en kvinde ind i Forretningsudvalget og ville gerne sikre sig, at det ikke blev et udvalg for de indforståede, og derfor ville hun gerne høre om FU havde gjort sig nogle overvejelser om, hvilken person der skulle supplere forretningsudvalget? Christoffer Riis Svendsen svarede, at man kun havde haft tid til at henvende sig til én person som faktisk var kvinde. Hun havde desværre takket nej grundet tidsmæssige begrænsninger, men han lovede at Forretningsudvalget ville tænke have med i overvejelserne, at man forsøgte at finde en person, så man fik flere forskellige interesser repræsenteret i Forretningsudvalget. Niels Aaquist (FIA) kommenterede på Flemming Nielsens indlæg, at han ikke måtte undervurdere FIAs kursusforløb. Han kunne desuden supplere med, at FIA var blevet tildelt penge til kursusforløbet af det daværende Kultur & Fritidsudvalg, under forudsætning at man inviterede foreninger fra både idræt, kultur og fritidsområdet. Christoffer Riis Svendsen kommenterede også at uddannelse hos andre end FIA var et områder, som var meget udbredt blandt klubberne, hvilket blev understøttet af den store kursusrefusion gennem Fredericia- Ordningen. Han påpegede desuden, at SIF var fortaler for lokale kurser, da det havde en stor værdi, som man ikke altid kunne finde på kurser afholdt af specialforbund eller DGI. Han kunne desuden fortælle at SIFs og FIAs samarbejde med de store idrætsorganisationer var godt omkring FIAs kurser, hvor man bl.a. benyttede undervisere fra både DGI og DIF. Han ville desuden opfordre alle klubber til at sørge for at fastholde et højt uddannelsesniveau blandt ledere og trænere, da det var med til at udvikle klubberne, og tilbyde medlemmerne den bedste undervisning/instruktion. Poul-Erik Rundhovde opfordrede desuden klubberne til at bruge Forretningsudvalget noget mere, så man kunne spille noget mere bold med hinanden, og derved udvikle idrætten i Fredericia på bedste måde. I forlængelse af dette nævnte Christoffer Riis Svendsen, at man i SIF havde vedtaget en strategi, som Forretningsudvalget holdte ved, og denne betød at man skulle sætte pengene i spil i samarbejde med idrætsforeningerne. Herefter var der ikke flere kommentarer, og dirigenten sagde tak for i aften, og takkede repræsentantskabet for god ro og orden. Christoffer Riis Svendsen sluttede aftenen af med at takke Torben Møller for hans rolle som dirigent, som han løste på fortrinlig vis, og tilbød herefter at man fik en forfriskning inden man gik hjem.

4 Forretningsudvalgets beretning Ja så er det første år gået med undertegnede som formand og det har bestemt ikke været et kedeligt år for forretningsudvalget i SIF. Det har været et år præget af forandringer. Store forandringer i forretningsudvalget efter et par af de meget erfarne kræfter, Niels og Hugo, valgte at forlade SIF. Store forandringer fordi vi valgte at arbejde på en anden måde end tidlige med færre FU-medlemmer. Og store forandringer fordi vi valgte nogle strategiske retninger at ligge vores kræfter i på baggrund af den medlemsundersøgelse vi lavede i vinteren For at kunne håndtere så mange nye forandringer og måder at arbejde på, var det første Casper og jeg gav os i kast med, en Håndbog for FU-medlemmer. Et skriv der fortæller noget om hvad, hvordan og hvorfor, og som skulle være en støtte til FU-medlemmer (nye som gamle) i det daglige arbejde. Det er en håndbog som vi opdaterer og reviderer således at den er aktuel og brugbar. Vores medlemsundersøgelse lagde bagrund til nogle indsatsområder og jeg vil lave nogle nedslag i det som vi har fordrevet tiden med det seneste år. Og som er et arbejde der fortsætter. At være idrætsforeningernes talerør Vi havde i juni måned et møde med Kultur & Fritid hvor vi lavede et Brush Up på idrætsbilledet generelt set samt en præsentation af SIF s strategi og profil mod Vi aftalte samarbejde omkring: Fredericia Ordningen overlevering og fremtidig evaluering samt udvikling. Og hvor der netop er ved at blive nedsat en arbejdsgruppe efter ønske fra Folkeoplysningsrådet. Foreningssamarbejde dialog og håndtering af Klubsager i et udvalg (endnu ikke nedsat) Fest for kultur, idræts og fritidsområdet den fælles politik lagde op til en ny type fest på tværs. SIF ønskede ikke at holde idrætsfest som vi plejer med den økonomi som det indebar. Økonomi nedprioriteret men vil gerne debattere indhold og form omkring en fremtidig fest. Faciliteter Masterplan vender jeg tilbage til om lidt. Digitalisering Conventus aftalen og udfordringerne omkring hallerne (stadig midler afsat). At have fokus på idrætsfaciliteter Masterplan for idrætsfaciliteter hvor vi var ved at færdiggøre en statusdel som efterfølgende betød at der i budgettet blev afsat midler til vedligehold af faciliteternes klimaskærm og gulve. Udviklingsdel hvor SIF gerne vil have en aktiv rolle er igangværende pt med de selvejende haller og FIC. Og efterfølgende, i 2014, have foreningerne involveret sammen med de lokalsamfund de er en del af. SIF har afsat en pulje på til processerne i de lokale udviklingsarbejder, og det vil i foråret komme ud hvordan vi forestiller os det kan komme i spil. Evaluering af haltimefordelingsmodellen modellen har snart kørt i 3 sæsoner og det vil være godt at se på om den fungerer hensigtsmæssigt og om der en håndtag der skal justeres. Vi forventer stadig at det bliver et emne vi skal arbejde med måske i efteråret. At understøtte breddeidrætten Samarbejdsprojekter i øvrigt fx skole/institutionsprojekt eller motionsprojekt En af grundene til at vi ansatte Casper som idrætskonsulent var at drive projekter i gang. Og på baggrund af erfaringer fra andre kommuner og vores medlemsundersøgelse valgte vi at designe projekt brobygger som er en model for hvordan foreninger og skoler/institutioner kan samarbejde. Under den projektudvikling blev der vedtaget en ny skolereform som så har sat sit aftryk i vinklen på projektet.

5 Og vi har arbejdet benhårdt med at få dialog med skoleafdelingen omkring vores projektidé, men det var ligesom om at de havde travlt med ny skolestruktur mm. Så det er først for nyligt at vi har fået hul igennem til skolerne og forvaltningen. Men vi tror på at få sat i det mindste et pilotprojekt i gang for skoleåret Det koster penge at skulle drive det projekt så vi er selvfølgelig i gang med at søge fonde og det var gældeligt at TREFOR valgte at pege på vores projekt til at modtage penge fra deres Værdipulje. Vi fik godt ,- af de ,- vi havde søgt hos dem så der er stadig et stykke vej. Vi vil stadig gerne lave et motionsprojekt og har afsat en pulje på ,- til samme. Vi har her valgt lige at se tiden an i forbindelse med udviklingen i haller og foreninger i lokalområderne. Og vi har indsamlet en delviden og erfaringer fra breddemotionsprojekter fra andre kommuner så vi kan sparre med jer om mulighederne. Arbejde for en nemmere administration For nogen har skridtet mod digitalisering måske ikke føltes nemmere her og nu. Men forventningen er at det skal blive det, når først man er kommet i drift. Vi har også tilbagemeldinger fra foreninger som har fået en betydelig lettelse i det administrative arbejde med Conventus. Og med det nye CFR skulle indrapportering gerne af medlemstal gerne blive nemmere i fremtiden. Jeg havde en klar forventning om at Fredericia Kommune ville gå hurtigt ind i samarbejdet med CFR men det sidste jeg fornyeligt har hørt er at Fredericia ikke er med i ordningen endnu. Hvorfor, ved jeg ikke!?! Men der kan være flere veje at gå for at gøre administrationen nemmere for foreningerne. Jeg kunne godt invitere til en dialog med kommunen om mulighederne for at der ansættes en seniorjobber eller lign. som kan lave bogholderi for klubberne. Gerne en ansættelse i samarbejde med SIF som på den måde kan løfte på en af de tungeste poster i det frivillige arbejde nemlig kassererposten. Foreningerne skal selvfølgelig stadig have en kasserer eller økonomiansvarlig. Men det vil være en hjælp til håndteringen af regnskab osv. Således vil det frigive energi i bestyrelserne at arbejde med det det virkeligt handler om nemlig udvikling af klubberne og disses aktiviteter. Vi arbejder også internt for en nemmere administration og har fået lavet en ny hjemmeside der gerne skulle være mere brugervenlige både for jer og for os. Og vil jeg i samme forbindelse gøre opmærksom på vores nyhedsbrev som ligger til download sammen med diverse andet relevant materiale. Vi er også på Facebook og her gøres der opmærksom på alle mulige artikler, arrangementer, konferencer og meget mere som vi selv syntes har relevans. SIF varetager selvfølgeligt også dagligt medlemsklubbernes interesser i de forskellige repræsentationer hvori SIF sidder. Fredericia Idrætslederakademi har i 2013 gennemført en kursusrække på tværs af kultur, idræt og fritidsområdet. En kursusrække hvor deltagerne var fra vidt forskellige typer foreninger og områder. Og med stor forskel i baggrund og kompetencer. Evalueringen fra forløbet er positivt og FIA s bestyrelse skal i marts måned sætte sig sammen og se på hvilket fokus der skal være i fremtiden. Men jeg kan løfte sløret for at vi i SIF har ønsker om at der igen bliver udbudt breddeklubudviklingsforløb og netværksaftener. Og vi har sat lidt økonomi af til samme. Det er undertegnede som er udpeget til at sidde med i FIAs bestyrelse.

6 Fredericia Eliteidræt leverer godt samarbejde mellem eliteklubberne og skolerne. Desuden fællestræning i høj kvalitet der i samarbejde med klubberne gør at vi har dygtige talenter der leverer flotte resultater. Der har vist sig kæmpe interesse for at gå i kommunens talentklasser i sport i regi af Team Danmarks Eliteidrætskommune. Og så vidt jeg husker er det i denne uge at de 25 talenter bliver udvalgt mellem ansøgerne. Carsten Andersen sidder med som repræsentant for SIF og samtidigt som repræsentant for eliteklubberne. Fredericia Idrætscenter - brugerbestyrelsen er nedlagt. Til gengæld er der opstået et FIC udviklingsråd hvor SIF har udpeget to personer til at sidde med. Det er Carsten Andersen og Brian Nikolajsen som er valgt som næstformand. SIF har også 2 pladser i Folkeoplysningsrådet og herudover er der deltagelse i arbejdsgrupper som fx Conventus, Fritidspas, Masteplan for idrætsfaciliteter og Idræt7000. Tilbage til forandringerne For der har også været store forandringer omkring os. Den politiske ledelse i kommunen i 2013 (og nogen vil måske endda sige mangel på samme) har påvirkning på samarbejdet når det kan være svært som organisation at se hvilke retninger der kommunalpolitisk er fokus på. Det er også mit indtryk at, i fraværet på samlende visioner har embedsværket skulle skabe sine egne dagsordner for fremdrift. Ganske forståligt i et organisatorisk billede men uhensigtsmæssigt i en politisk ledet organisation hvis man spørger mig. På formandsmødet i efteråret satte vi særligt fokus på idrætten i Fredericia med en valgdebat og en ny DIF tilfredshedsundersøgelse til at puste til ilden med. Vi har haft et godt samarbejde med embedsværket. Et positivt og konstruktivt dagligt samarbejde med Kultur og Fritid Idrætssekretariatet med Keld og Ole. Og Desuden Bodil, Grethe og Birgitte. Og der har været brug for det positive og konstruktive samarbejde i led med at overlevere de administrative opgaver som fx Fredericia Ordningen, som SIF tidligere har haft og som især Hugo bar på med en kæmpe indsats. Men i den forbindelse bevæger SIF sig også fra at være et administrativt organ til at være et mere idrætspolitisk organ. Det er også hvad medlemsundersøgelsen pegede på med over 90 % at SIF er talerør overfor politikere og embedsmænd. Vi vil derfor gerne diskutere idrætspolitik, og mener at vi er de rigtige at diskutere, udvikle og samarbejde med når der skabes visioner og handleplaner for idrætten i Fredericia. Vi har et godt samarbejde med idrættens hovedorganisationer med stærke samarbejdsrelationer og vi vil gerne være med til at bringe Fredericia opad på skalaen når der laves undersøgelser omkring idrætsforeningernes tilfredshed. Vi er bekendt med i SIF at vi også har et ansvar for at tingene bliver bedre. Vi ser frem til at skulle arbejde med evaluering af Fredericia Ordningen den har en afgørende betydning for foreningsidrætten i fremtiden. Og jeg mener at det er helt afgørende at det også bliver i sammenhæng med politiske visioner for idrætten de kommende år. Men jeg er fortrøstningsfuld når jeg hører at vi har fået et nyt og større Kultur & Idrætsudvalg der VIL have fokus på idrætten. Så lad os få lavet en ny decideret idrætspolitik og ydermere få sat strategi og handlinger på! Og nu er jeg så endelig ved at være igennem denne, min første beretning som formand, men lige til sidst bliver jeg nødt til at nævne vores økonomi i SIF.

7 Vi har i det forgangne år valgt at sparre på en del poster. Dette med henblik på at kunne sætte flest mulige penge i spil i nogle puljer som i forskellig grad vedrører jer. Vi har økonomi til at skabe noget frem til sommer 2015 som det ser ud nu. Det var og er en del af den strategi vi vedtog. Og jeg tror stadig på den! MEN for at der kommer effekt ud af de penge kræver det at I spiller med og involverer jer aktivt i fremtiden muligheder. Uden jeres opbakning og vilje til at ville vise, at idrætten KAN og VIL noget, er vi døde. Lad os hjælpe hinanden med at få udnyttet de muligheder vi får sat i spil og dermed skaber de bedste muligheder for idrætten i fremtiden Jeg vil gerne slutte af med at sige tak til alle jer der bidrager til at vi sammen kan skabe god idræt i kommunen. En tak til Keld, Ole, Birgitte, Grethe og Bodil på Kultur, Idræt og Turisme. En stor tak til Casper vores dygtige og arbejdsomme idrætskonsulent. Og en særlig tak til forretningsudvalget for samarbejdet i det forgangne år. Jeg ser frem til det videre samarbejde med jer alle! Og endeligt en kæmpe tak til SIF s kasserer, Jette, for frivilligt arbejde gennem rigtigt mange år. Jette stiller ikke op til genvalg, selv om det oprindeligt står på dagsordenen. Og da hun ikke ønskede at være tilstede her på repræsentantskabsmødet i aften, vil jeg overbringe hende en særlig tak og en afskedsgave ved førstkommende lejlighed. På vegne af forretningsudvalget Christoffer Riis Svendsen Formand Samvirkende Idrætsklubber Fredericia

8 Indstilling af Albert Lippert til SIF lederpris (indsendt af EGIF) Vi indstiller herved Albert Lippert, Holmbjerggaardsvej 18, 7000 Fredericia, som modtager af SIF s Lederpris. Albert Lippert, eller Lippert, som han kaldes i daglig tale, er formand for vores Håndboldafdeling. Han begyndte i 80 erne som træner i afdelingen, og efter nogle år, hvor han også var medlem af Afdelingsbestyrelsen, blev han i 1990 formand for afdelingen. Efter nogle år valgte han at træde tilbage som formand, men i 1999 blev han valgt som formand igen, og dette har han været siden. Lippert har udført et uvurderligt arbejde for Håndboldafdelingen. Ved siden af formandsposten har han varetaget mange opgaver. Han har været træner for mange forskellige hold, været holdleder og også formand for hhv. ungdomsafdelingen og seniorafdelingen. Håndboldafdelingen er ikke en af de største afdelinger, og derfor kan der sommetider være problemer med at skaffe trænere m.v., og her er han altid trådt til, hvis der var behov for det. Når vi afholder Sjov Lørdag i Erritsø-Hallerne er han også altid frisk til at træde til som leder af håndboldaktiviteterne lørdag aften. I mange år rejste de unge håndboldspillere til Holland i påsken for at deltage i en træningsturnering. Her var det også Lippert, som stod for arrangementet, og som brugte hele sin påske på at være holdleder for de unge spillere i Holland. Som formand for Håndboldafdelingen deltager han også i arbejdet i vores Hovedbestyrelse. Ved siden af ovennævnte har han i rigtig mange år været dommer. Dels i fodbold, hvor han først stoppede for 3 år siden på grund af en hofteskade, og dels i håndbold, hvor han stadig dømmer, senest i den store turnering i FIC den 30. december. Lippert er meget engageret, og han har altid kæmpet for at skaffe håndboldspillerne i Erritsø de bedst mulige forhold. På grundlag af ovennævnte mener vi derfor, at Albert Lippert vil være et godt valg som modtager af Lederprisen.

Mødereferat. Dirigent: Torben Møller Referent: Casper Due Nielsen Tilstedeværende: Der var mødt 49 personer op til mødet.

Mødereferat. Dirigent: Torben Møller Referent: Casper Due Nielsen Tilstedeværende: Der var mødt 49 personer op til mødet. Mødereferat Referat for: Ordinært repræsentantskabsmøde 2015 Dato: 25.02.2014 Tid: 19.30-21.30 Sted: TREFOR Lounge, Monjasa Park Vestre Ringvej 102 7000 Fredericia Dirigent: Torben Møller Referent: Casper

Læs mere

Nr. 3 Maj SIF-NYT Samvirkende Idrætsklubber Fredericia. Kontakt

Nr. 3 Maj SIF-NYT Samvirkende Idrætsklubber Fredericia. Kontakt Nyt om Fredericia-Ordningen Ny fremgangsmåde Efter SIF i mange har administreret Fredericia Ordningen er dette arbejde fra 2013 overgået til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Alle idrætsforeninger vil modtage

Læs mere

SIF Formandsberetning 2013 v. Niels Aaquist

SIF Formandsberetning 2013 v. Niels Aaquist Fredericia d. 21. februar 2013 SIF Formandsberetning 2013 v. Niels Aaquist Jeg vil gerne på forretningsudvalgets vegne byde velkommen til repræsentantskabsmødet her i TreFor Loungen. - Velkommen til: -

Læs mere

Mødereferat. Tilstedeværende: Der var 41 deltagere til mødet. Da der ikke var nogen indvendinger blev han valg som aftenens dirigent.

Mødereferat. Tilstedeværende: Der var 41 deltagere til mødet. Da der ikke var nogen indvendinger blev han valg som aftenens dirigent. Mødereferat Referat for: Ordinært repræsentantskabsmøde 2017 Dato: 23.2.2017 Tid: 19.30-21.30 Sted: Thansen.dk Lounge Monjasa Park Vestre Ringvej 102 7000 Fredericia Tilstedeværende: Der var 41 deltagere

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Mødereferat. Tilstedeværende: Der var 55 deltagere til mødet.

Mødereferat. Tilstedeværende: Der var 55 deltagere til mødet. Mødereferat Referat for: Ordinært repræsentantskabsmøde 2016 Dato: 22.02.2016 Tid: 19.30-21.30 Sted: Thansen.dk Lounge Monjasa Park Vestre Ringvej 102 7000 Fredericia Tilstedeværende: Der var 55 deltagere

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

SIF Formandsmøde 2015

SIF Formandsmøde 2015 SIF Formandsmøde 2015 Idrætspolitik på vej Torsdag d. 12. november 2015 13-11-2015 1 Program for aftenen 19.00 Velkommen v. formand Christoffer Riis Svendsen 19.05 Uddeling af midler fra TUBORGFONDET v.

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 26. februar 2015. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 18 deltagere,

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Liste over godkendte folkeoplysende foreninger Rev. februar 2013

Liste over godkendte folkeoplysende foreninger Rev. februar 2013 Liste over godkendte folkeoplysende foreninger Rev. februar 2013 Forening Godkendt Bemærkninger (evt. lokaler) Andre Godkendte Folkeoplysende Foreninger Ca. 35 andre foreninger 6. juligarden Aikiryu Jutsu

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

SIF Formandsmøde 2014

SIF Formandsmøde 2014 SIF Formandsmøde 2014 Den gode foreningshistorie Hvordan får vi den frem, og hvad kan det være? Onsdag d. 12. november 2014 14-11-2014 1 Program for aftenen 19.00 Velkommen v. formand Christoffer Riis

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Forretningsudvalgets beretning for 2015/2016

Forretningsudvalgets beretning for 2015/2016 Forretningsudvalgets beretning for 2015/2016 Endnu er travlt år er gået. Og jeg vil nu trætte jer med en minutiøs gennemgang af det seneste års aktiviteter Nej, så galt skal det ikke gå, men jeg vil komme

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Tilstedeværende: Formand - Pia Arendt Forretningsfører - Jette Schmidt Næstformand - Klaus Pontoppidan Forretningsudvalg - Mette K. Skjold Forretnings- og sponsorudvalg

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd. Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30. I kantinen på Magleblikskolen

Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd. Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30. I kantinen på Magleblikskolen Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30 I kantinen på Magleblikskolen Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent Christian Brolle Sørensen blev foreslået som dirigent

Læs mere

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen.

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Referat af generalforsamling - AIF 27-02-2015 Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Generalforsamlingen.: Valg af dirigent. Jim

Læs mere

Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde)

Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde) Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde) Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Emil Clemmensen (EC), Charly Witt (CW), Jonas Andersson (JA), Rune

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling TCO 2014

Generalforsamling TCO 2014 Referat af Tennis Club Odenses Generalforsamling onsdag d.26.marts k.19.30 OB Fodbold, Atriumgården/L easy Lounge, Sdr.Boulevard 172 Dagsorden 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog valg af John Christensen,

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 25. februar 2016. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Torsdag den 20. februar 2014 kl. 16:00 18:00 Deltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Westerdahl, Kai Dahl Andersen, Bjarne Kruse, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde nr. 2

Repræsentantskabsmøde nr. 2 H I R Haderslev Idrætsråd Repræsentantskabsmøde nr. 2 Torsdag den 27. marts 2008 Vojens Fritidscenter Bestyrelsens beretning for 2007 Indledning: Det er Haderslev Idrætsråd s (HIR) 2. ordinære repræsentantskabsmøde.

Læs mere

KSG Idrætsforening. stiftet 5. oktober 1902. Nordre Fasanvej 124 C, 2000 Frederiksberg

KSG Idrætsforening. stiftet 5. oktober 1902. Nordre Fasanvej 124 C, 2000 Frederiksberg KSG Idrætsforening stiftet 5. oktober 1902 Nordre Fasanvej 124 C, 2000 Frederiksberg Hovedforeningens formand Steen Glaring bød velkommen til generalforeningen, og gik over til punkt 1. Valg af dirigent

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016

Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016 Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016 Indledning og mindeord Gert Clausen blev mindet Valg af dirigent og stemmetællere og referat Poul Weber blev valgt til dirigent Dirigenten erklærede årsmødet

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl. 19.00. Valg af dirigent: Nicolai Stemmetællere: Sebastian, Anders. Stemmetallet er 9. Indkaldelse sket i korrekt tid og efter reglerne.

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE Referat Tobias Hansen tobiashansen@hotmail.com Tilstedeværende* Jonas Hoff (Amager/udvalgsmedlem), Tobias Hansen (Amager), Jonas Funch (Amager), William Siefert (Køge), Henrik

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Vedtægter for. Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER

Vedtægter for. Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER Vedtægter for Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER 1 Vedtægter for Den selvejende institution RISHØJ IDRÆTSCENTER 1 Navn. Institutionens navn er "RISHØJ IDRÆTSCENTER" med hjemsted i Køge Kommune.

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt.

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt. Dato: 9. marts 2016 Vedr.: Generalforsamling Jyllinge Løbeklub 2016. Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Dagsorden: a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR)

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) Ændringslog Dato Ver. Forfatter Kommentar 2015-24-25 1.0 Torben Buch Ændring af Klublove 2008. Denne version er vedtaget på ekstra-ordinære generalforsamlinger hhv.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere