Penge og Kapitalmarkedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Penge og Kapitalmarkedet"

Transkript

1 Penge og Kapitalmarkedet Kapitel 6 Konsekvenser af liberalisering af kapitalmarkederne Liberalisering af kapitalbevægelser lovreguleringer transaktionsomkostninger Renteudvikling tilnærmet Meget store kapitaltransaktioner spothandel terminshandel og swaps optioner 1

2 Renteudviklingen DK-FRG % Danmark Tyskland Betydning for realøkonomien Renten påvirker opsparing og investeringer Kursændringer har betydning for den samlede formue og dens fordeling, som igen betyder noget for efterspørgsel efter varer Kredit er ofte betingelsen for økonomisk aktivitet 2

3 Penge- og kapitalmarkedsfunktioner Penge- og kapitalmarkedets funktioner knytter kontakt mellem de der har et finansielt overskud og de, der har et finansielt underskud gennemløb af livscyklus i de unge år behov for lån senere behov for placering til brug i alderdom kapitalmarkedet gør, at man ikke behøver at finde et matchende lånebehov/anbringelsesbehov. risikospredning ved at der ikke er tale om personlige relationer korte indlån konverteres til lange udlån arbejdsdeling og specialisering markedet bliver genstand for en vis regulering: pengepolitik Pengemængde Pengemængden - hvad der kan anvendes til transaktioner seddel- og møntcirkulationen uden for banksektoren indlån på anfordring tidsindskud 3

4 Udviklingen i sedler og mønt Sedler og mønt Anfordring Opsigelse Tidsindskud Pengemængden Betalingsformer i DK Sedler og mønt en konstant andel af BNP, ca 3.6% Nye midler Dankort, PBS, elektroniske betalinger p 98 i STO: transaktionstallet er steget eksplosivt Kreditkort Primær likviditet skabes ved finansiering af statsunderskud(seddelpressen) 4

5 Muligheder for at regulere likviditeten Primær likviditet skabes ved finansiering af statsunderskud(seddelpressen) Latinamerikanske lande har prøvet det Maastrict traktaten forbyder det nettotilgang af udenlandsk valuta lån eller overskud på bblp Nationalbankens nettoopkøb af værdipapirer Kreditskabelse Statsfinanserne Nationalbanken Penge- og realkreditinstitutte rs nettostilling over for NNB Indenla Salg af Likvidite National Nb s Andre Ændring Ultimo ndsk statspap tspåvirk bankens nettoobl faktorer bruttofi nansieri ng irer ning nettoval utakøb igations køb Aug Kvartalsoversigt 4. kvartal Tabel 3 5

6 Pengepolitik Nationalbanken, oprettet 1818, lov fra 1936, selvejende institution styres af repræsentantskab, bestyrelse og direktion Styringsmuligheder Begrænsninger i den åbne økonomi Frie kapitalbevægelser, fast kurs - renten kan variere lidt i forhold til andre lande lidt spillerum med hensyn til helt korte renter - prisen på likviditet. Bankerne låner og anbringer overskudslikviditet i NB Pengepolitiske instrumenter Foliekonti i NB, dag til dag indskud i NBKvartalsoversigt 4. kvartal Tabel 1 Diskonto, % p.a. Udlån og indskudsbeviser, % p.a. 1999, 9.apr , , Kilde: Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3.kvartal

7 Pengepolitiske instrumenter 2 Folieindskud - renten overføres til kunderne Genkøbsforretninger: Køb og salg af rentebærende indskudsbeviser. Udlån mod sikkerhed i statspapirer - NB indgår genkøbsforretninger NB tilbagekøber indskudsbeviser udstedelse af indskudsbeviser (salg) renten kaldes reporenten, løbetiden er 14 dage NB kan påvirke den korte rente, men ikke den lange! Pengemarkedet Mellem banker Udlån uden sikkerhed: tomorrow/next CIBOR referencerente for usikrede pengemarkedsrenter. Nogle pengeinstitutter stiller rente Genkøbsforretninger: udlån med sikkerhed i oblig. Valutaswaps, som ovenfor men sikkerhed i USD fx Renteswaps: aftale om at bytte rente, variabel mod fast rente FRA-aftale - forward rate agreements - fastfryser renten i en længere periode mod betaling Pengemarkedsrenter, se figur 6.3 i kap 6, p 191 7

8 Pengemarkedsrenter Pengemarkedsrenter Inter-bank interest rates Tomorrow/ next 3-måneder 3-month usikret Usikret Sikret Tomo rro w/next Unco llateraliz llateralized ed Co unco llateralized Månedsgennemsnit, procent p.a. M onthly average, per cent per annum 2001 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt Korte renter Renter på det korte marked, månedsvis fra okt 1995-dec jan-89 jan-90 jan-91 jan-92 jan-93 jan-94 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 Tomorrow /next Uncollateralized Collateralized Kilde: Finansiel månedsstatistik, 8

9 Rentestruktur mar maj aug Sep nov feb apr aug Sep nov mar nov mar aug sep okt jul okt nov Diskonto Discount rate Indskud på folio Current-account deposits Udlån og ind- skudsbeviser Lending and certificates of Valutakurspolitik og valutamarkedet Valutakurspolitik Bretton Woods samarbejde indtil 1971 Slangesamarbejdet i Europa fra 1972 fra 1979 ERM: et bånd på 2.25% fra den anmeldte centralkurs over for ECU (vægtet af deltagerlandenes valutaer). Forpligtelse til at støtte valutaer i udkanten af båndet. Fra /- 15% EURO fra jan 1999 med faste valutakurser(dk udenfor men med aftale om +/- 2.25% Fastkurspolitik siden 1982, først i forhold til DM siden i forhold til Euro 9

10 Renter i Europa jul-97 okt-97 jan-98 apr-98 jul-98 okt-98 jan-99 apr-99 jul-99 okt-99 DK Tyskland/Euro CHF Euro Fase 2: 1994: 3 konvergenskriterier, Maastricht: konvergerende rente og valutapolitik, off budgetunderskud < 3% af BNP, off gæld < 60% af BNP Fase 3: fastlåsning af valutakurser for medlemmer oprettelse af ECB, styres af centralbankcheferne Hovedmålsætningen for banken er prisstabilitet 10

11 DK og EURO, ERMII Valutakurszone med begrænset udsving DK har aftalt +/-2.25% Interventionsforpligtelse fra begge sider. Kursudviklingen DKK versus Euro DKK pr Euro * jan-99 mar-99 maj-99 jul-99 sep-99 nov-99 11

12 Valutaforskelle Effektiv valutakurs jan-92 jan-93 jan-94 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 Nominel kronekurs Effektiv kronekurs Valutatransaktioner mm Kursudviklingen af DKK versus DEM jan-94 jul-94 jan-95 jul-95 jan-96 jul-96 jan-97 jul-97 jan-98 jul-98 jan-99 jul-99 12

13 Handel med valuta og afledte instrumenter Spothandel - umiddelbar valutahandel Terminshandel - handel med senere levering Valutaswap - spothandel med placering I fremmed valuta Currency swap - lån I forskellige valutaer Valutaoption - giver den ene part ret til at købe eller sælge i fremtiden til en given pris Meget stor handel pr dag: ca 30 mia USD Valutakriser DKK er ude på interventionskursen Der skal købes DKK - valutareserven anvendes Den korte rente sættes op - for at gøre det mindre profitabelt at spekulere mod DKK Årsager: manglende troværdighed, andre landes handlinger 13

14 Midler til forsvar for valutaen rentevåbenet gør det dyrere at låne penge til forudbetaling samt til spekulation mod den danske krone ulempe: dyrere at låne penge til alm. forretninger støtteopkøb af valuta bidrager til en højere pris (=kurs) på danske kroner Nationalbankens brug af valutakasse til støtte for DKK 14

15 Brug af diskonto og korte renter Andre valutakriser 15

16 Handel med valuta og afledte instrumenter Spothandel - umiddelbar valutahandel Terminshandel - handel med senere levering Valutaswap - spothandel med placering I fremmed valuta Currency swap - lån I forskellige valutaer Valutaoption - giver den ene part ret til at købe eller sælge i fremtiden til en given pris Meget stor handel pr dag: ca 30 mia USD Kapitalmarkedsinstitutter Balancesum Banker, sparekasser, andelskasser Realkreditinstitutter Investeringsforeninger Skadesforsikringsselskaber Livsforsikringsselskaber Tværgående pensionskasser ATP

17 Antal virksomheder i den finansielle sektor Antal institutter Banker, sparekasser, andelskasser Realkreditinstitutter 4 8 Investeringsforeninger Skadesforsikringsselskaber Livsforsikringsselskaber Tværgående pensionskasser Firmapensionskasser Finanstilsynet Tilsyn med institutioner og virksomheder inspektionsbesøg indberetninger udsteder og inddrager tilladelser til at drive finansiel virksomhed Instrumenter: henstillinger, krav om yderligere hensættelser, nedskrivning af aktiver 17

18 Pengeinstitutter Nu få store og en del mindre Aktieselskaber med særlig lovgivning indskydergaranti - kun indskud under aktiekapital på mindst 40 mio egenkapital skal udgøre 8% af samlede gældsforpligtelser (solvensbestemmelsen) og >5 mio Euro. likviditetsbestemmelsen likvide tilgodehavender mindst 15 % af indskud på anfordring samt mindst 10% af gælds- og garantiforpligtelser begrænsninger i det enkelte pengeinstituts engagement overfor enkelt kunde, max 25% af ansvarlig kapital begrænsninger i aktiebesiddelsen Finanstilsynet Realkreditinstitutter Lån mod sikkerhed i fast ejendom, tinglyst pantebrev Låneformer - rente og tilbagebetalingsmønster fast og variabelt forrentede lån fast rente => svingninger i renten omsættes i kurssvingninger var rente => ingen kurssvingninger - (GB) Stående lån, serielån og annuitetslån: ydelse = rente + afdrag Stående lån indfries på en gang eller slet ikke (Ch), ydelsen konstant indtil indfrielse Serielån: lige store afdrag hver termin, ydelsen faldende Annuitetslån: ydelsen konstant, afdraget stigende, renten faldende mixlån - blanding af annuitetslån og serielån - helt gået bag af dansen flexlån: en serie af kortfristede lån, lavere kort rente end lang. Indeksobligationer fast rente, restgælden opskrives med stigninger i det valgte indeks 18

19 Aktiemarkedet Lille i smlgn med andre; kurslister; Beskatning Relativt få virksomheder som offentligt handlede aktieselskaber: 240 noterede danske selskaber Smart ejerform Aktie: ejerandel, risiko begrænset til denne Ikke særlig likvid, 0.71 af aktier handles pr år KFX-indeks, kursudvikling i forhold til andre lande Obligationsmarkedet Stort i europæisk forstand Renter på Realkreditoblig Statsobligationer Renter efter løbetid - rentestruktur højere rente for udlån på længere sigt men forventninger påvirker rentestrukturen rentestrukturen beregnet ud fra nulkupon-rentestrukturen 19

Statens låntagning og gæld 1997

Statens låntagning og gæld 1997 Statens låntagning og gæld 1997 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 1997 Tryk: Schultz Grafisk Papir: Scandia 2000, 115 g Oplag: 2.400 ISSN: 0902-6681 Omslag: Palle Lorentzen Danmarks Nationalbank

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN

PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN Af Jens Bang-Andersen, Lars Risbjerg og Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Penge er en integreret del af ethvert moderne samfund. Det skyldes ikke

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2006 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2006 Tryk: Datagraf ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon: 33

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld

danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld 2013 Danmarks Nationalbank Statens låntagning og gæld 2013 Statens låntagning og gæld 2013 Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD

DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014 Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

!"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' '

!#$%&%'(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+&2021'130#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+&2021'' ' !"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' ' 5.(-3(/+#"6%10'."#7#%0'89:;'

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen Derfor euro Europas fælles mønt euroen er det største og mest ambitiøse projekt, som EU har haft held til at søsætte siden opbygningen af det indre marked i 80'erne. I denne lille bog giver fem økonomer

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

HVORFOR ER PRISSTABILITET

HVORFOR ER PRISSTABILITET PRISSTABILITET: HVORFOR ER PRISSTABILITET VIGTIG FOR DIG? INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 3 4 5 Forord 5 Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? 6 Sammendrag 6 2 Kapitel 2 Pengenes historie -

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 49 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING I 2009 vil alle publikationer bære et motiv taget fra en 200 euroseddel Å RSBERETNING Den Europæiske Centralbank, 2009 Adresse Kaiserstrasse 29 D-60311

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER DANSK LANDBRUG Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling, Birgitte Vølund Buchholst, Kapitalmarkedsafdelingen og Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Dansk landbrug er kendetegnet

Læs mere