Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes hermed høringssvar fra Institut for Agroøkologi til problemanalysen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes hermed høringssvar fra Institut for Agroøkologi til problemanalysen."

Transkript

1 Til rektor Brian Bech Nielsen og universitetsledelsen Høringssvar til universitetsledelsens forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen Med henvisning til brev af 16. august 2014 fremsendes hermed høringssvar fra Institut for Agroøkologi til problemanalysen. Høringssvaret består af 2 dele: høringssvar som er udarbejdet af LSU og Institutforum samt Powerpointpræsentation fra rektors besøg på Flakkebjerg d. 18/ Institut for Agroøkologi Erik Steen Kristensen Institutleder Dato: 19. september 2014 Ledelsen i AGRO støtter op om høringssvaret udarbejdet af LSU og Institutforum. Venlig hilsen Direkte tlf.: Personsøger: Mobiltlf.: Web: Afs. CVR-nr.: Erik Steen Kristensen Institutleder Side 1/1 Department Administration, AGRO Foulum Aarhus Universitet Blichers Allé 20 Postboks Tjele Tlf.:

2 SCIENCE AND TECHNOLOGY Til rektor Brian Bech Nielsen og universitetsledelsen Høringssvar til universitetsledelsens forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen Vi finder det meget positivt, at universitetsledelsen har erkendt vigtigheden af, at inddrage medarbejderne i processen, når der skal foretages centrale beslutninger, både på højt og lavt plan i organisationen, og med baggrund i dette giver LSU og Institutforum fra Institut for Agroøkologi hermed sit høringssvar. Uddelegering af ansvar og medinddragelse af medarbejdere Den foreslåede opdeling af ledelsesteams vil efter vores erfaring og vurdering give god mening og sammenhæng mellem de forskellige niveauer. Vi finder det især positivt, at beslutningskompetencen på mange områder bliver lagt ud til institutleder og sektioner. Dette er for os at se, en helt central nødvendighed for at sikre nærhed og følelsen af medinddragelse, set fra medarbejdersiden. Hvis ikke institutlederen har kompetence til at tage beslutninger for eget institut, bliver ledelsen pludselig opfattet som noget stort og fjernt, som tager beslutninger hen over hovedet på både medarbejdere og institut, hvorved følelsen af nærhed og forståelse forsvinder. Sekretariat, AGRO Foulum Karina Rysholt Christensen Institutsekretær Dato: 19. september 2014 Direkte tlf.: Mobiltlf.: Web: agro.au.dk Afs. CVR-nr.: Side 1/3 Det bør til enhver tid være institutlederen, der skal sørge for at varetage instituttets interesser - både med hensyn til økonomi, ansættelser og afskedigelser. Især når det kommer til ansættelser/afskedigelser finder vi det meget positivt, at institutterne og institutlederne med inddragelse af instituttets faste medarbejderstab - får indflydelsen tilbage, således at de på sikker vis med baggrund i deres faglighed - kan varetage en fornuftig og nødvendig bemanding i instituttet, hvor det er de bedste kandidater på fagområdet, der bliver ansat. Vi mener dog også, at der er grund til at være opmærksomme på instituttets muligheder i praksis for at etablere samarbejde på tværs af fakulteter. I oplægget (s. 4) er nævnt prodekanernes rolle og ansvar for tværgående aktiviteter. For nogle institutter, herunder AGRO, ligger en del af det faglige udviklingspotentiale i nye initiativer omfattende samarbejde med andre fakulteter. Det er vigtigt, at institutternes selvstændige behov kan tilgodeses for tværgående arbejde. Sekretariatet, AGRO Foulum Aarhus Universitet Blichers Allé 20, Postboks 50, 8830 Tjele Tlf.:

3 SCIENCE AND TECHNOLOGY Økonomi og budget Vi er bekymrede vedrørende passussen om at økonomiansvar baseres på princippet om at fakultetet fungerer som en solidarisk økonomisk enhed, hvor fakultetsledelsen har fælles ansvar for, at alle institutter kan drive deres aktiviteter forsvarligt. Ansvaret bør ligge hos de enkelte institutter. Der kan selvfølgelig opstå konkrete situationer, hvor institutterne skal hjælpe hinanden, men det skal være undtagelsesvis og der skal være en hukommelse, det vil sige, at overskud/underskud skal overføres fra år til år. Dette er en nødvendig forudsætning for at sikre accept af solidaritet blandt medarbejderne. En vending som solidaritet kan opfattes meget forskelligt og for os er det et krav at der er transparens og åbenhed for hermed at kunne forholde sig til principperne samt en forventning om, at der ligeledes bør være solidaritet ved fordeling af de faste bevillinger i. Side 2/3 En væsentlig forudsætning for at fakulteterne kan fungere som en solidarisk økonomisk enhed forekommer at være mere sammenlignelige vilkår for det videnskabelige personale. Ikke mindst med hensyn til forskningsfriheden er der en forskel, som udmønter sig både i lønomkostninger og disponibel tid til meriterende aktiviteter for fastansatte VIP ere. Det enkelte fakultet bør i det kommende år iværksætte fornyede analyser som grundlag for mere legitimitet og transparens overfor medarbejdere og institutter i de økonomiske dispositioner og disse analyser sendes i høring. Administrativ understøttelse LSU og Institutforum er enige i, at der skal kigges på en simplificering af den administrative organisation. Der er behov for, at de administrative medarbejdere sidder tæt på de medarbejdere de servicerer, for at de kan yde den bedste service. Nærheden er på dette punkt vigtig, for at bibeholde forståelsen for hinandens arbejde. I den forbindelse finder vi det positivt at søjlerne nedrives, således at der bliver mere samarbejde på tværs af administrative områder. Der bør tænkes i helhedsløsninger på tværs af fællesadministrationen i stedet for kun indenfor eget område. Vi mener, at der bør være en klar fordeling af opgaverne, således at de administrative centre servicerer nedad i organisationen og fællesadministrationen servicerer opad. Pt. bruger medarbejderne i især økonomi mere tid på at løse opgaver opad i stedet for på kerneydelsen: forskerne. Vi foreslår, at det skal fremgå mere tydeligt af materialet, hvor ph.d.-området placeres. Vi vil her gerne opfordre til, at den ansættelses- og personalemæssige del af ph.d.-området lægges sammen med HR, da det efter vores mening vil give mest synergi. Dette vil også være med til at sikre kontinuitet og professionalisme i de tilfælde hvor medarbejdere skifter mellem stillinger som pt. ligger under HR til ph.d. eller omvendt. Den opfølgende del på selve indskrivningen ligger fint i ph.d.-skolen, og den daglige drift og opfølgning på den studerendes trivsel og forløb bør som nu ligge i instituttet.

4 SCIENCE AND TECHNOLOGY Behandling af købsfakturaer er i øjeblikket tilknyttet fællesadministrationen, men det giver en del dobbeltadministration, da medarbejderne i Økonomi sender fakturaer til instituttets buffer på trods af, at vi har sendt lister over ansvarsfordeling hos vores rekvirenter, hvilket gør, at bufferen kommer til at foretage en genfordeling i instituttet. Derfor foreslår vi, at i hvert fald dele af behandlingen af købsfakturaer flyttes til de administrative centre (og for vores vedkommende også videre til Foulumteamet). Side 3/3 Implementering LSU og Institutforum i AGRO støtter op om åbenhed og transparens, men vi kan godt være bekymrede for, at især uddelegeringen af ansvar til institutlederne trækker ud. Vi forventer derfor en konstruktiv og prioriteret proces med drøftelser af de foreslåede organisatoriske ændringer for at sikre en hurtig implementering, og vi ser frem til, at få en mere dynamisk og mindre topstyret organisation, hvor institutledelsen sammen med medarbejderne kan drive instituttet effektivt og målrettet. Venlig hilsen Karina Rysholt Christensen Næstformand i LSU Johannes R. Jørgensen Næstformand i Institutforum

5 AGROs høringssvar på problemanalysen Opfølgning fra AGRO Vi finder det meget positivt, at universitetsledelsen har erkendt vigtigheden af, at inddrage medarbejderne i processen, når der skal foretages centrale beslutninger, både på højt og lavt plan i organisationen 1

6 Ledelsesdelegering og nærvær Vi finder det især positivt, at beslutningskompetencen med hensyn til økonomi, ansættelser og afskedigelser bliver lagt ud til institutterne. Dette er en helt central nødvendighed for at sikre bemanding og medinddragelse af medarbejdersiden. Økonomi og budget Vi er bekymrede vedrørende passussen om at økonomiansvar baseres på princippet om at fakultetet fungerer som en solidarisk økonomisk enhed (S. 5), hvor fakultetsledelsen har fælles ansvar for, at alle institutter kan drive deres aktiviteter forsvarligt. Ansvaret bør ligge hos de enkelte institutter. Hvad er solidaritet? Er der transparens og åbenhed? Er der hukommelse? Er der lige vilkår med hensyn til forskningsfrihed? 2

7 tværgående aktiviteter Vi mener der er grund til at være opmærksomme på instituttets muligheder i praksis for at etablere samarbejde på tværs af fakulteter. I oplægget (s. 4) er nævnt prodekanernes rolle og ansvar for tværgående aktiviteter. For nogle institutter, herunder AGRO, ligger en del af det faglige udviklingspotentiale i nye initiativer omfattende samarbejde med andre fakulteter. Det er vigtigt, at institutternes selvstændige behov kan tilgodeses for tværgående arbejde. Hvordan undgår vi tungt bureaukrati? Hvordan undgår vi handlingslammelse? Ansættelser En vigtig forudsætning for inddragelse er, at institutterne får mere indflydelse på ansættelsesprocesserne, og at institutledelserne inddrager videnskabelige medarbejdere ved ansættelser i videnskabelige karrierestillinger. Men det I forslår (S.6) er uklart. Det fremgår således ikke klart at ansættelsesprocesserne overdrages til Institutterne Er det institutternes behov? Hvad er dekanes rolle? 3

8 Administrativ understøttelse LSU og Institutforum er enige i, at der skal kigges på en simplificering af den administrative organisation. Der er behov for, at de administrative medarbejdere sidder tæt på de medarbejdere de servicerer. Hvordan sikres det at de administrative centre servicerer nedad i organisationen og fællesadministrationen servicerer opad? Pt. bruger medarbejderne i især økonomi mere tid på at løse opgaver opad i stedet for på kerneydelsen: forskerne. 4

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN FORSLAG TIL BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN DEN INTERNE PROBLEMANALYSE 13. november 2013 tiltrådte bestyrelsen den interne problemanalyse Målet var at få identificeret og håndteret betydende

Læs mere

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN PROCESSEN INDTIL HØRINGEN 13. november 2013: Bestyrelsen tiltrådte den interne problemanalyse December 2013 januar 2014: Analysepanelet og ekspertgruppen

Læs mere

I det følgende kommenterer Akademisk Råd de enkelte dele af beslutningsforslaget.

I det følgende kommenterer Akademisk Råd de enkelte dele af beslutningsforslaget. AARHUS INSTITUT FOR GEOSCIENCE Rektor Brian Bech Nielsen Aarhus Universitet Høring om universitetsledelsens forslag om beslutninger til opfølgning af problemanalysen Akademisk Råd ved Science and Technology

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

BESLUTNINGER OG PROCES SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

BESLUTNINGER OG PROCES SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN BESLUTNINGER OG PROCES SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN PRÆSENTATION FOR HEALTH S ANSATTE PROCESSEN INDTIL HØRINGEN 13. nov. 2013: Bestyrelsen tiltrådte den interne problemanalyse Dec. 2013 jan. 2014:

Læs mere

BSS høringssvar vedr. universitetsledelsens beslutningsforslag

BSS høringssvar vedr. universitetsledelsens beslutningsforslag Til rektor BSS høringssvar vedr. universitetsledelsens beslutningsforslag Hermed fremsendes på fakultetsledelsens vegne høringssvar fra BSS. Universitetsledelsens beslutningsforslag har været sendt i bred

Læs mere

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter Notat Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter 1. Baggrund Der er i november/december 2014, som en del af opfølgningen på den interne problemanalyse,

Læs mere

Henrik Friis Bach Dekan BSS Thomas Pallesen; Anja Zimmerdahl Høringssvar fra Statskundskab Date: 11. september :18:34

Henrik Friis Bach Dekan BSS Thomas Pallesen; Anja Zimmerdahl Høringssvar fra Statskundskab Date: 11. september :18:34 From: Henrik Friis Bach To: Dekan BSS Cc: Thomas Pallesen; Anja Zimmerdahl Subject: Høringssvar fra Statskundskab Date: 11. september 2014 16:18:34 Universitetsledelsens udspil har været drøftet i Institut

Læs mere

PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST

PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST VORES ST ET VÆKSTHUS ET STED HVOR TING TRIVES OG GROR! VORES ST MÅLET ER TILFREDSE OG STOLTE MEDARBEJDERE DER HAR MEDEJERSKAB FOR ST. TILBAGE TIL RØDDERNE: FORSKNING, UDDANNELSE,

Læs mere

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN - ADMINISTRATIVT MØDE

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN - ADMINISTRATIVT MØDE BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN - ADMINISTRATIVT MØDE MØDET I DAG Har præsenteret de endelige beslutninger Vil fokusere på: de administrative beslutninger betydning og bagvedliggende overvejelser

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Mødedato: Mødested: Videolink Foulum Flakkebjerg Mødeemne: AGRO institutledelsesmøde

Referat AARHUS UNIVERSITET. Mødedato: Mødested: Videolink Foulum Flakkebjerg Mødeemne: AGRO institutledelsesmøde Side 1/5 Mødedato: 22-01- Mødested: Videolink Foulum Flakkebjerg Mødeemne: AGRO institutledelsesmøde Deltagere: Mogens H. Greve; Erik Steen Kristensen; Per Kudsk; Jørgen Eriksen; Tommy Dalgaard (deltog

Læs mere

Høring af universitetsledelsens forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen

Høring af universitetsledelsens forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen Universitetsledelsens beslutningsforslag: høringssvar fra Institut for Erhvervskommunikation, 18.09.14/ct Høring af universitetsledelsens forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen Universitetsledelsens

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Møde den: 03. september 2014, 16.15 19.00 Aarhus, PHYS 1520-732 Akademisk Råd REFERAT Deltagere: Medlemmerne af ST s Akademisk Råd Referent: Jette Laursen Dagsorden: Dato: 19. september 2014 Side 1/6 1.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til Svend Hylleberg

AARHUS UNIVERSITET. Til Svend Hylleberg Til Svend Hylleberg Høringssvar fra Institutforum, LSU, Koordinationsrådet med faggrupper og de administrative medarbejdere ved Juridisk Institut Institutforum, LSU, Koordinationsrådet med faggrupper og

Læs mere

Der fremsendes hermed et samlet høringssvar fra Institut for Biomedicin omfattende:

Der fremsendes hermed et samlet høringssvar fra Institut for Biomedicin omfattende: Universitetsledelsen CC: Alle medarbejdere på Institut for Biomedicin Høringssvar vedr. Forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen fra Institut for Biomedicin Der fremsendes hermed et samlet

Læs mere

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ PROBLEMANALYSEN Universitetsledelsen den 22. oktober 2014 Aarhus Universitet Den 13. november 2013 tiltrådte bestyrelsen universitetsledelsens plan om at iværksætte en opfølgning

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET SCIENCE AND TECHNOLOGY

AARHUS UNIVERSITET SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET SCIENCE AND TECHNOLOGY AGRO Institutforum, LSU og Institutledelsen - møde Tirsdag den 11. august 2015 kl. 8.30-11.00 Mødelokale: Haraldskær, Vejle REFERAT Mødedeltagere: Erik Steen Kristensen,

Læs mere

Forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen

Forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen Forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen Universitetsledelsen den 15. august 2014 Aarhus Universitet 1 Den 13. november 2013 tiltrådte bestyrelsen universitetsledelsens plan om at iværksætte

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Mødedato: Mødested: Videolink Foulum Flakkebjerg Mødeemne: AGRO Institutledelsesmøde

Referat AARHUS UNIVERSITET. Mødedato: Mødested: Videolink Foulum Flakkebjerg Mødeemne: AGRO Institutledelsesmøde Side 1/6 Mødedato: 09-05-2018 Mødested: Videolink Foulum Flakkebjerg Mødeemne: AGRO Institutledelsesmøde Deltagere: Mogens Nicolaisen; Erik Steen Kristensen; Per Kudsk; Mogens H. Greve; Tommy Dalgaard;

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: Videolink AGRO institutledelsesmøde

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: Videolink AGRO institutledelsesmøde Møde den: 19-01-2015 Videolink AGRO institutledelsesmøde Referat Til stede: Karen E. Henriksen; Mogens H. Greve; Jørgen Eriksen; Steen Lykke Nielsen; Jørgen E. Olesen; John Hermansen; Per Kudsk; Erik Steen

Læs mere

PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST

PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST FOKUSPUNKTER PÅ ST Fakultetsledelse, institutledelse, nærvær og delegering ST økonomimodel Ansættelsesprocesser Medinddragelse Organisering, faglig identitet og sammenhæng

Læs mere

ARTS INTERNE ORGANISERING PBA. PROBLEMANALYSEN

ARTS INTERNE ORGANISERING PBA. PROBLEMANALYSEN ARTS INTERNE ORGANISERING PBA. PROBLEMANALYSEN OVERSIGT 1. Diagnosen ekspertgruppens og analysepanelets 2. Uni- og fakultetsledelsens forslag 3. ARTS-strukturens historik 4. Hvilke principper og målsætninger

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Mødedato: Mødested: Videolink: Foulum Flakkebjerg Mødeemne: AGRO institutledelsesmøde

Referat AARHUS UNIVERSITET. Mødedato: Mødested: Videolink: Foulum Flakkebjerg Mødeemne: AGRO institutledelsesmøde Side 1/5 Mødedato: 11-10-2017 Mødested: Videolink: Foulum Flakkebjerg Mødeemne: AGRO institutledelsesmøde Deltagere: Erik Steen Kristensen; Jørgen Eriksen; Per Kudsk; Mogens H. Greve; Birgit S. Langvad;

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Møde den: 18. august 2014, kl. 13.00 15.30 Bygning 1431 013/015. Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Ekstraordinært FSU-møde Deltagere: Dekan Niels Christian Nielsen, Søren Bom Nielsen, Thomas Skjødeberg

Læs mere

Møde den: 27. januar 2015, Aarhus, PHYS Akademisk Råd REFERAT

Møde den: 27. januar 2015, Aarhus, PHYS Akademisk Råd REFERAT Møde den: 27. januar 2015, 16.15 18.20 Aarhus, PHYS 1525-626 Akademisk Råd REFERAT Deltagere: Medlemmerne af ST s Akademisk Råd samt kommende studentermedlemmer Referent: Jette Laursen Dagsorden: Dato:

Læs mere

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET

SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET Møde den: 14. maj 2013, kl. 10.30 12.00 Bygning 1431 021. Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Ekstraordinært FSU-møde Deltager: Brian Bech Nielsen, Stig Ravn, Olav W. Bertelsen, Leif Flensborg, Jens Barfod,

Læs mere

Konklusion vedrørende bedre medinddragelse på ST

Konklusion vedrørende bedre medinddragelse på ST Notat Konklusion vedrørende bedre medinddragelse på ST 1. Baggrund Alle institutter, råd, nævn og udvalg på ST har i vinteren 2014/2015 haft mulighed for at komme med forslag til, hvordan inddragelse af

Læs mere

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne Navn: Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: I dette arbejdsark skal du indsætte navnet på den eller de personer, der

Læs mere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere

Nej Ja, leder af ledere Ja, leder af ledere og medarbejdere Ja, leder af medarbejdere BILAG 2 VIP SPØRGESKEMA ÅRLIG MÅLING AF TRIVSEL OG TILFREDSHED KU ønsker at være en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og hvor den administrative understøttelse fungerer godt. I forlængelse af strategi

Læs mere

GOD INSTITUT- LEDELSE PÅ AALBORG UNIVERSITET

GOD INSTITUT- LEDELSE PÅ AALBORG UNIVERSITET GOD INSTITUT- LEDELSE PÅ AALBORG UNIVERSITET Institutlederen er instituttets øverste leder, hvis vigtigste opgave er at udøve et tydeligt og inspirerende lederskab, der sikrer og videreudvikler den højeste

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: Kirkesalsmøde

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: Kirkesalsmøde Møde den: 03-03-2016 Kirkesalsmøde Referat Nyt fra LSU Goswin orienterede fra LSU-mødet, som blev holdt tidligere i dag bl.a. om: Initiativer i forbindelse med besparelser og indtægter i ST s budgetplan

Læs mere

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi

Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Handleplan for Psykisk APV, Institut for Fysik og Astronomi Arbejdsmiljøudvalget Institut for Fysik og Astronomi August 2016 Psykisk APV 2016 Institut for Fysik og Astronomi Handleplan udarbejdet af: Lars

Læs mere

Referat af møde i institutforum den 17. juni 2013

Referat af møde i institutforum den 17. juni 2013 Referat af møde i institutforum den 17. juni 2013 15. juli 2013 Til stede: Institutleder Michael Steinicke (formand), professor. dr. jur. Søren H. Mørup, professor Dennis Ramsdahl Jensen, adjunkt Thomas

Læs mere

Studenterrådet ved KU s høringssvar til Forslag til Lov om ændring af universitetsloven

Studenterrådet ved KU s høringssvar til Forslag til Lov om ændring af universitetsloven Studenterrådet ved KU s høringssvar til Forslag til Lov om ændring af universitetsloven Studenterrådet ved Københavns Universitet har med stor interesse læst Forslag til Lov om ændring af universitetsloven.

Læs mere

Tale ved stormøde på Arts om opfølgning på problemanalysen, 18. august 2014 Kst. dekan Johnny Laursen

Tale ved stormøde på Arts om opfølgning på problemanalysen, 18. august 2014 Kst. dekan Johnny Laursen Tale ved stormøde på Arts om opfølgning på problemanalysen, 18. august 2014 Kst. dekan Johnny Laursen Tak fordi I alle så resolut har meldt jer til mødet i dag. Det varsler godt. Vi ved alle, hvorfor vi

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af eksterne eksperter finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets fælles principper

Læs mere

LEDERSKAB MEDEJERSKAB - MEDARBEJDERSKAB

LEDERSKAB MEDEJERSKAB - MEDARBEJDERSKAB LEDERSKAB MEDEJERSKAB - MEDARBEJDERSKAB FSU-MØDE PROCES Korte oplæg Drøftelse i trioer Plenumdrøftelse Afrunding ved dekanen FSU-MØDE KORTE OPLÆG Steen Harrit Jakobsen: De tre vigtigste pointer i ekspertgruppens

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016 Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum REFERAT Til stede: Michael Steinicke, Søren H. Mørup, Mette Neville, Henrik Skovgaard-Pedersen, Bente Schandorff Hansen, Cita

Læs mere

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Fakultetsledelsen FARMA Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA 20. SEPTEMBER 2007 Baggrund: Den nye Universitetslov, som træder

Læs mere

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ DEN INTERNE PROBLEMANALYSE. STATUS

BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ DEN INTERNE PROBLEMANALYSE. STATUS BESLUTNINGER SOM OPFØLGNING PÅ DEN INTERNE PROBLEMANALYSE. STATUS 29.01.15 Tabel 1: Ledelsesdelegering og nærvær LEDELSESDELEGERING OG NÆRVÆR AR BSS ST HE Dekaner uddelegerer ansvar til prodekaner og institutledere

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af eksterne eksperter finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets fælles principper

Læs mere

Høringssvar fra HSUs B-side og Kontaktudvalget vedr. Universitetsledelsens Forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen

Høringssvar fra HSUs B-side og Kontaktudvalget vedr. Universitetsledelsens Forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen Aarhus 18 September 2014 Høringssvar fra HSUs B-side og Kontaktudvalget vedr. Universitetsledelsens Forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen Forslaget har været debatteret i Kontaktudvalget

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat

AARHUS UNIVERSITET. Referat INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK Møde den 10. marts 2015 kl. 12.00-14.00 Instituttets Samarbejdsudvalg (LSU) Mødelokale 5, Bygning 3140 (Pv 1) Gustav Wieds Vej 10, Århus Referat Deltagere: Erik

Læs mere

5) Økonomi a) Regnskab 2015 b) Fordeling og finansiering af EUD elever og laborantpraktikanter på ST fra 2016 og frem

5) Økonomi a) Regnskab 2015 b) Fordeling og finansiering af EUD elever og laborantpraktikanter på ST fra 2016 og frem INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK Møde den 26.01.2016 kl. 9.00-11.30 Institutledelsen i MBG Mødelokale 5, 3140-114 Gustav Wieds Vej 10A, Aarhus Referat Deltagere: Anni H. Andersen (AHA), Bo Thomsen

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Fraværende: Lizzie Melby Jespersen; Kirsten Heinrichson; Erik Steen Kristensen; Niels Halberg

Fraværende: Lizzie Melby Jespersen; Kirsten Heinrichson; Erik Steen Kristensen; Niels Halberg Møde den: 23. februar 2015 kl. 10.00-11.30 Videolink: Videolinkrum (5) Flakkebjerg og mødelokale PV22 Foulum AGRO LAMU-møde Referat Til stede: Karen Eberhardt Henriksen; Jørgen Eriksen; Palle Jørgensen;

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: Auditoriet AU Flakkebjerg Kaffemøde Mødeleder: Erik Steen Kristensen Referent: Sonja Graugaard

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: Auditoriet AU Flakkebjerg Kaffemøde Mødeleder: Erik Steen Kristensen Referent: Sonja Graugaard Møde den: 25-8-2015 Auditoriet AU Flakkebjerg Kaffemøde Mødeleder: Erik Steen Kristensen Referent: Sonja Graugaard Referat Dagsorden 1. Uddannelse v/michael Kristensen 2. PhD optag v/erik Steen Kristensen

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU den 13. november 2013 kl. 13.00-15.00 D118 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen (afbud), Mette Mejlvang, Claus Holm Medlemmer

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Status på problemanalysen Som opfølgning på problemanalysen, havde ST s dekanat nedsat en række arbejdsgrupper,

Status på problemanalysen Som opfølgning på problemanalysen, havde ST s dekanat nedsat en række arbejdsgrupper, Møde den: 10-04-2015 Kirkesalsmøde Referat Ansøgninger til Innovationsfonden Som opfølgning på sidste mødes introduktion til ansøgningsrunden, orienterede Lis om nogle af guldkornene fra et orienteringsmøde

Læs mere

LSU-møde den 11. oktober 2018, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut

LSU-møde den 11. oktober 2018, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut LSU-møde den 11. oktober 2018, kl. 14.30 15.30 Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut Deltagere: Jan Tønnesvang, Carsten Dalsager, Torsten Kolind, Helle Spindler, Mimi Mehlsen, Kristine

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Indstilling til universitetsledelsen Studienævnsstrukturen i den kommende organisation

HØRINGSUDKAST. Indstilling til universitetsledelsen Studienævnsstrukturen i den kommende organisation HØRINGSUDKAST Indstilling til universitetsledelsen sstrukturen i den kommende organisation Indledning Aarhus Universitets bestyrelse har besluttet, at der i forbindelse med den faglige udviklingsproces

Læs mere

Der er generel tilfredshed med, at BTECH er en del af det tværgående programpanel for HA, cand. Mer, cand. Merc. Aud og ITKO.

Der er generel tilfredshed med, at BTECH er en del af det tværgående programpanel for HA, cand. Mer, cand. Merc. Aud og ITKO. Møde d. 12. juni 2015 kl. 14-30-16 BTECH/Jacobs kontor LSU-møde Deltagere: Jacob Kjær Eskildsen (JKE), Jan Laursen (JL), Poul Erik Borg(PEB), Klaus Kolle (KK), Mariann Hansen, Christina Uldum, Mikkel Nørgaard

Læs mere

Handlingsplan for psykisk APV på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

Handlingsplan for psykisk APV på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Handlingsplan for psykisk APV på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Godkendt i LSAU 19. august 2013 Nedenstående handleplan følger op på den psykiske APV med konkrete organisatoriske tiltag. Men

Læs mere

UASARH VEJLEDNING TIL INSTITUTLEDERNE PÅ ST OM HÅNDTERING AF ANSÆTTELSER AF FAST VIP

UASARH VEJLEDNING TIL INSTITUTLEDERNE PÅ ST OM HÅNDTERING AF ANSÆTTELSER AF FAST VIP 1 UASARH VEJLEDNING TIL INSTITUTLEDERNE PÅ ST OM HÅNDTERING AF ANSÆTTELSER AF FAST VIP Vejledning til institutlederne om håndtering af ansættelser af faste videnskabelige medarbejdere (tenure track adjunkt/forsker,

Læs mere

Handlingsplan for psykisk APV på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

Handlingsplan for psykisk APV på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Handlingsplan for psykisk APV på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Godkendt i LSAU 19. august 2013 Nedenstående handleplan følger op på den psykiske APV med konkrete organisatoriske tiltag. Men

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET Institutforum den 5. februar 2013 kl. 10.00-12.00 D219 GODKENDT REFERAT Deltagere: Hanne Løngreen, Ane Qvortrup (afbud), Hanne Knudsen, Charlotte

Læs mere

VEJLEDNING TIL INSTITUTLEDERE OM VIDENSKABELIGE ANSÆTTELSER PÅ HEALTH, AARHUS UNIVERSITET

VEJLEDNING TIL INSTITUTLEDERE OM VIDENSKABELIGE ANSÆTTELSER PÅ HEALTH, AARHUS UNIVERSITET AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH VEJLEDNING TIL INSTITUTLEDERE OM VIDENSKABELIGE ANSÆTTELSER Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra 1. marts 2016 2 INDHOLD 1. Generelt om ansættelse i videnskabelige

Læs mere

Visionsproces for Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) og Institut for Odontologi (IO)

Visionsproces for Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) og Institut for Odontologi (IO) Visionsproces for Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) og Institut for Odontologi (IO) 1. Indledning Bestyrelsen for Aarhus Universitet (AU) gav ved mødet d. 17. juni

Læs mere

Kommentarer til Organisering af administrationen på Aarhus Universitet. Peder Andersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet

Kommentarer til Organisering af administrationen på Aarhus Universitet. Peder Andersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Kommentarer til Organisering af administrationen på Aarhus Universitet Peder Andersen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Kort CV Cand oecon, lic. oecon, lektor, institutbestyrer, Aarhus

Læs mere

Informationsmøde 3. November. - Set fra en institutleders perspektiv

Informationsmøde 3. November. - Set fra en institutleders perspektiv Informationsmøde 3. November Den faglige udviklingsproces - Set fra en institutleders perspektiv Dias 2 Dagsorden Hvor er vi? Analysearbejdet Institutstruktur, overordnet struktur Det nye institut Nye

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

Punkt 2: Til orientering og godkendelse: Formandens orientering om akademisk råds arbejde og godkendelse af mødeplan for 2018

Punkt 2: Til orientering og godkendelse: Formandens orientering om akademisk råds arbejde og godkendelse af mødeplan for 2018 Referat Akademisk Råd Akademisk råd 02/21/2018 14:30-02/21/2018 17:30 Bygning 1520-737. Sky Lounge Fysik Punkt 1: Mødeinformation Ingen tilføjelser Punkt 2: Til orientering og godkendelse: Formandens orientering

Læs mere

Akademisk Råd på Det Naturvidenskabelige Fakultet FAKULTETSSEKRETARIATET

Akademisk Råd på Det Naturvidenskabelige Fakultet FAKULTETSSEKRETARIATET D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T REFERAT 26. OKTOBER 2011 Forum Akademisk Råd på Det Naturvidenskabelige Fakultet FAKULTETSSEKRETARIATET

Læs mere

DAGSORDEN. Møde den: 12. december 2014, kl Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer:

DAGSORDEN. Møde den: 12. december 2014, kl Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget. Medlemmer: Møde den: 12. december 2014, kl. 11.30-13.30 Sted: Bygn 1260, lok 312 Møde i samarbejdsudvalget DAGSORDEN Medlemmer: Søren K Kjærgaard Annette Bachmann Bo Martin Bibbi Kim Iburg Janni Mosgaard Jensen Eva

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Meddelelser. 3. Økonomi

AARHUS UNIVERSITET. Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Meddelelser. 3. Økonomi INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK Møde den 8. juni 2016 kl. 12.00-14.00 Instituttets Samarbejdsudvalg (LSU) Mødelokale 5, Bygning 3140 (Pv 1) Gustav Wieds Vej 10, Århus Referat Deltagere: Erik Østergaard

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 25. februar 2015, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM )

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 25. februar 2015, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM ) Møde onsdag den 25. februar 2015, kl. 13.30 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 1-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Steen

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 787 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1550 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen

Høringssvar vedr. forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen AARHUS UNIVERSITET Modtager(e): Universitetsledelsen Notat Høringssvar vedr. forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen Forskning og Talent på Health har drøftet det fremsendte beslutningsforslag

Læs mere

Strategiske punkter: Drøftelsespunkter/beslutningspunkt

Strategiske punkter: Drøftelsespunkter/beslutningspunkt Fakultetsledelsesmøde d. 10. november 2015 kl. 13.00 16.30 Mødet afholdes på AU, bygning 1525, mødelokale 626 Fakultetsledelsesmøde nr. 15 Referat Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Hans Brix (HX), Peter

Læs mere

REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110. Deltagere: Conni Simonsen. Erland U. Jessen Jesper Jensen

REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110. Deltagere: Conni Simonsen. Erland U. Jessen Jesper Jensen REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110 Deltagere: Conni Simonsen Asger Schou Erland U. Jessen Jesper Jensen Stig Ravn Klaus Kolle Peder Maribo Christina

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. LSU møde d. 22. marts 2012 Mødelokale: Bygning 1463, lokale 317 REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. LSU møde d. 22. marts 2012 Mødelokale: Bygning 1463, lokale 317 REFERAT LSU møde d. 22. marts 2012 Mødelokale: Bygning 1463, lokale 317 REFERAT Til stede: Bjarke Paarup-Laursen, Erik Strange Petersen, Liselotte Malmgart, Jytte Ringtved, Ivy Kirkelund, Henning Høgh Laursen,

Læs mere

Fakultetssekretariatet, Tagensvej 16, 2200 København N Frokoststuen på 2. sal

Fakultetssekretariatet, Tagensvej 16, 2200 København N Frokoststuen på 2. sal D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til MØDEINDKALDELSE 22. OKTOBER 2008 Forum Mødedato: Tirsdag d. 28. oktober 2008, kl. 13.00-16.00 Sted:

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET Institutforum den 29. august 2014 kl. 9.00-11.00 D118 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Deltagere: Hanne Løngreen, Hanne Knudsen, Jørn Bjerre, Charlotte

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den 13. september 2013 Lokale: (lille mødelokale) Institut for Statskundskab LSU-møde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den 13. september 2013 Lokale: (lille mødelokale) Institut for Statskundskab LSU-møde Møde den 13. september 2013 Lokale: 1330-124 (lille mødelokale) Institut for Statskundskab LSU-møde REFERAT Til stede: Thomas Pallesen, Henrik Friis Bach, Lasse Lindekilde, Christoffer Green-Jensen, Christian

Læs mere

VEJLEDNING TIL INSTITUTLEDERE - ADJUNGERET LEKTOR OG PROFESSOR

VEJLEDNING TIL INSTITUTLEDERE - ADJUNGERET LEKTOR OG PROFESSOR AU AARHUS UNIVERSITET HEALTH VEJLEDNING TIL INSTITUTLEDERE - ADJUNGERET LEKTOR OG PÅ HEALTH, AARHUS UNIVERSITET Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health gældende fra 1. juni 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Høringssvar vedrørende den fremtidige organisering af AU s biblioteksfunktion

Høringssvar vedrørende den fremtidige organisering af AU s biblioteksfunktion FOR ØKONOMI SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT AARHUS UNIVERSITET Høringssvar vedrørende den fremtidige organisering af AU s biblioteksfunktion Høringsmaterialet bilag 1_sagsfremstilling_FL_AR_høring_BIB_161219_161212.pdf

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

Bilag 6.3 tillæg. LAMU-ernes. Årlige Arbejdsmiljødrøftelser

Bilag 6.3 tillæg. LAMU-ernes. Årlige Arbejdsmiljødrøftelser Bilag 6.3 tillæg LAMU-ernes Årlige Arbejdsmiljødrøftelser 2013 Bilag 5 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne

Læs mere

Green Light House, Fakultetssekretariatet, Tagensvej 16 A, 2200 København N

Green Light House, Fakultetssekretariatet, Tagensvej 16 A, 2200 København N D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T REFERAT (GODKENDT) 21. JANUAR 2010 Forum Akademisk Råd Mødedato: Tirsdag d. 5. januar 2010, kl. 12.00-14.00

Læs mere

CAMPUS HERNING FORUM AARHUS UNIVERSITET AU HERNING JACOB KJÆR ESKILDSEN

CAMPUS HERNING FORUM AARHUS UNIVERSITET AU HERNING JACOB KJÆR ESKILDSEN CAMPUS HERNING FORUM AGENDA Regnskab 2014 (forventning) Nyansættelser Fokus 2015 Lokalerokade Lektoratopslag (Business-)ingeniørstudienævn på BSS/ Herning Ph.d.-studerende Status på nye uddannelser Kommunikation

Læs mere

Inspiration hentes fra udlandet

Inspiration hentes fra udlandet 2014 tidsskrift om personaleledelse I 6 udgivet af Dansk HR Inspiration hentes fra udlandet HR til gavn for hele universitetet Lisbeth Møller, Vicedirektør for HR & Organisation på Københavns Universitet

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET Institutforum den 11. september 2014 kl. 9.00-11.00 D118 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Deltagere: Hanne Løngreen, Hanne Knudsen, Jørn Bjerre

Læs mere

Karriere, Køn og Kvalitet handleplan Skabelon til afrapportering fra fakulteterne Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Karriere, Køn og Kvalitet handleplan Skabelon til afrapportering fra fakulteterne Det Samfundsvidenskabelige Fakultet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Karriere, Køn og Kvalitet handleplan Skabelon til afrapportering fra fakulteterne Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Baggrund I forlængelse af bestyrelsens vedtagelse

Læs mere

DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES

DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES DEN FAGLIGE UDVIKLINGSPROCES Møde for Fællesadministrationens medarbejdere den 31. august 2010 Ved universitetsdirektør Jørgen Jørgensen Formålet med AU s faglige udviklingsproces Fagligt mål: Udvikle

Læs mere

Beslutninger som opfølgning på den interne problemanalyse

Beslutninger som opfølgning på den interne problemanalyse Beslutninger som opfølgning på den interne problemanalyse Indholdsfortegnelse Tabel 1: Ledelsesdelegering og nærvær... 2 Tabel 1.A: Økonomi og budget... 4 Tabel 1.B: Ansættelser... 5 Tabel 2: Medinddragelse...

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 817 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1400 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET Institutforum den 16. april 2013 kl. 10.00-12.00 D219 GODKENDT REFERAT Deltagere: Hanne Løngreen, Eva Viala, Ane Qvortrup (afbud), Hanne Knudsen,

Læs mere

Samarbejdsaftalens parter er Syddjurs Kommune og Aarhus Universitet.

Samarbejdsaftalens parter er Syddjurs Kommune og Aarhus Universitet. Indhold 1. Aftalens parter...2 2. Præambel...2 3. Aftalens indhold...2 3.1 Forskningssamarbejde...3 3.2 Studentersamarbejde...3 3.3 Iværksætteri...3 3.4 Sundhed...4 4. Organisering og opfølgning...4 5.

Læs mere

Udkast til referat AARHUS UNIVERSITET. Mødet onsdag den 14. juni 2016, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM )

Udkast til referat AARHUS UNIVERSITET. Mødet onsdag den 14. juni 2016, kl i Aarhus Universitets bestyrelse (BM ) Mødet onsdag den 14. juni 2016, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 3-2016) Udkast til referat I mødet deltog: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Peder

Læs mere

Akademisk Råd. Akademisk Råd. Forum. Mødedato Mandag den 31. oktober 2016 kl B Sted

Akademisk Råd. Akademisk Råd. Forum. Mødedato Mandag den 31. oktober 2016 kl B Sted K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Akademisk Råd M Ø D E I N D K A L D E L S E O P D A T E R E T V E R S I O N 25. OKTOBER 2016 Forum Akademisk Råd LEDELSE

Læs mere

INSTITUT FOR ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Til rektor Høringssvar fra Institut for Æstetik og Kommunikation vedrørende AU-ledelsens forslag til beslutninger som opfølgning på problemanalysen Institut for Æstetik og Kommunikation Niels Lehmann Institutleder

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Afbud: Karen Valentin; Hanne Løngreen, Jeppe Læssøe, Svend Andersen, Lise Skanting

Afbud: Karen Valentin; Hanne Løngreen, Jeppe Læssøe, Svend Andersen, Lise Skanting Møde den: Tirsdag 28.oktober kl.11.00-12.30 Sted: Aarhus, bygning 1431 lokale 013-015 og Emdrup lokale D118 Emne: Budget 2015 GODKENDT REFE- RAT, 3.12.14 Medlemmer af Akademisk Råd: Per Stounbjerg (formand),

Læs mere

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH 2 FORORD Formålet med denne handleplan er at fremme en bedre kønsmæssig balance blandt VIP

Læs mere