Entreprise Jord og belægning Nord. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup. marts 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Entreprise 6620.201. Jord og belægning Nord. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup. marts 2013"

Transkript

1 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise Jord og belægning Nord Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup marts OF af sti i Dyrehaven OF af faunapassage i Dyrehaven OF af sti ved Gubsø

2 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation 2. Bilag 2: Projektets adresseliste 3. Bilag 3: Byggepladsindretning 4. Bilag 4: Tidsplan 5. Bilag 5: Fordeling af ansvar i fællesområder 6. Bilag 6: Vurdering af særligt farligt arbejde 7. Bilag 7: Arbejdsprocesbeskrivelser / ArbejdsPladsVurderinger 8. Bilag 8: Beredskabsplan 9. <Entreprenør> 10. <Entreprenør> 11. <Entreprenør> 12. <Entreprenør> 13. <Entreprenør> 14. <Entreprenør> 15. <Entreprenør> 16. <Entreprenør> 17. <Entreprenør> 18. <Entreprenør> 19. <Entreprenør>

3 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON /01946 ARS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS MOTORVEJEN 66 HERNING - ÅRHUS ETAPE 6620 FUNDER - HÅRUP ENTREPRISE JORD OG BELÆGNING ARS Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

4 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Generelt Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation Byggepladsindretning Tidsplan særlige forhold og særligt farligt arbejde Færdselsområder Områder med flere arbejdsgivere Fælles sikkerhedsforanstaltninger Områder, hvor arbejdet medfører særlig risici Kontrol af installationer og sikkerhedsforanstaltninger Beredskabsplaner Specifikke foranstaltninger vedr. særligt farligt arbejde Myndigheder Ajourføring Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljø... 4 Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation Projektets adresseliste Byggepladsindretning Tidsplan Fordeling af ansvar i fællesområder Vurdering af særligt farligt arbejde Arbejdsprocesbeskrivelse / Arbejdspladsvurdering Beredskabsplan

5 SIDE 2 0. GENERELT Nærværende Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) er gældende for planlægning og koordinering af arbejdsmiljøarbejde og tager udgangspunkt i: Den gældende lovgivning omkring arbejdsmiljø Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljø Entreprisernes projektmateriale Bygherren er ansvarlig for at arbejdsmiljøkoordinatoren koordinerer og afgrænser sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen og arbejdsområdet. Bygherren er ansvarlig for, at der til stadighed er overensstemmelse mellem de faktiske forhold på arbejdspladsen og beskrivelsen i plan for sikkerhed og sundhed. Entreprenørerne er ansvarlige for at vedligeholde deres respektive bidrag til plan for sikkerhed og sundhed samt meddele ændringer hertil til bygherrens arbejdsmiljøkoordinator. Planen skal være tilgængelig for alle beskæftigede på pladsen. Enhver arbejdsgiver (entreprenørerne, leverandør mv.) er ansvarlige for at de beskæftigede på pladsen er orienteret om planens indhold, og ved hvor planen forefindes. Entreprisen strækker sig fra st og indeholder ud over jord, belægning og afvanding også stibroer i st. 30.2, og en faunapassage i st Dertil kommer spuns i det meste af st. ca ca mellem broerne (der er spunset under selve broerne Ndr. Højmarksvej, Kejlstrupvej og Frichsvej under broentreprisen) samt spuns ved Dyrhaven st. ca Entreprisen indeholder også kørsel af indbygningsjord til entreprise og kørsel af bundsikringsmateriale til entreprise ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation, indeholder navne på arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra de respektive arbejdsgivere, entreprenører, leverandører mv. som det fremgår af bilag 1. Ved afholdelse koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder, har alle arbejdsgivere med arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant iht. arbejdsmiljøorganisationen pligt til at deltage. Mødedeltagerne skal have kompetence til at træffe bindende aftaler angående arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen. Projektets gældende adresseliste med kontaktoplysninger, firmaer og funktion mv. er vedlagt i Bilag BYGGEPLADSINDRETNING Byggepladsens indretning og indhold fremgår af bilag 3.

6 SIDE 3 3. TIDSPLAN SÆRLIGE FORHOLD OG SÆRLIGT FARLIGT ARBEJDE Projektets til enhver tid gældende tidsplaner er indsat som bilag 4. Tidsplanen angiver de enkelte arbejdsfaser samt i hvilke perioder, der skal foregå særligt farligt arbejde. Entreprenørerne udarbejder detaljerede tidsplaner for deres respektive arbejder. Disse planer koordineres mht. særligt farligt arbejde på arbejdsmiljømøderne (eller på byggemøderne). 4. FÆRDSELSOMRÅDER På byggepladstegningen, bilag 3 findes adgangsvejene og af bilag 5 ses hvem der har ansvar for etablering og vedligeholdelse samt fjernelse af disse. På koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder behandles detaljer vedr.: Regler for færdsel på færdselsområderne, herunder skiltning, restriktioner, adskilte gang- og køreveje, flugtveje, adgang for beredskabskøretøjer i detaljer. 5. OMRÅDER MED FLERE ARBEJDSGIVERE Angivelse af områder, hvor flere arbejdsgivere arbejder samtidigt beskrives og koordineres på de koordinerende arbejdsmiljømøder/ byggemøder og detaljerede oplysninger kan læses i referatet for det seneste afholdte møde. Der skal for de pågældende områder i PSS ses den aktuelle entreprenørs særlige forholdsregler omkring afspærringer, værnemidler, tekniske hjælpemidler mv. 6. FÆLLES SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER De enkelte entreprenørers aktuelle ansvarsområder vedrørende sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne er angivet i bilag 5, som ajourføres løbende. Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator definerer hvem, der løbende er ansvarlig for at etablere, vedligeholde og fjerne nødvendige fælles sikkerheds-, sundheds- og velfærdsforanstaltninger. Entreprenørerne er pligtige til at etablere, overvåge, vedligeholde, håndhæve samt på det tidspunkt, det aftales på koordinerende arbejdsmiljømøder, at nedtage og bortbringe enhver foranstaltning til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed og som er nødvendige for egne og underentreprenørers beskæftigede på arbejdspladsen. Uden for fællesområder er de ansvarlige personer for sikkerheds- og sundhedsforanstaltningerne for entreprenørens egne arbejder arbejdslederen/arbejdsmiljørepræsentanten. 7. OMRÅDER, HVOR ARBEJDET MEDFØRER SÆRLIG RISICI Områder, hvor arbejdet medfører særlig risici er listet op i bilag 6 som er en opfølgning på den indledende kortlægning, arbejdsmiljøplanen og liste med særligt farligt arbejde, der er udarbejdet under projektering. Det er arbejder som den enkelte entreprenør skal udarbejde arbejdsprocesbeskrivelse for, som findes under bilag 7. Arbejdsprocesbeskrivelsen kan mht. arbejdsmiljø erstattes af en arbejdspladsvurdering, APV, der imødekommer gældende lovgivningskrav. Det er vigtigt at alle beskæftigede på byggepladsen er instruerede.

7 SIDE 4 Afgrænsning af særligt farligt arbejde behandles på koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder. Den enkelte entreprenør udarbejder en liste over farlige stoffer og materialer med tilhørende arbejdspladsbrugsanvisning, der anvendes i fællesområderne. Listerne indsættes under fanebladet for den enkelte entreprenør. Ved eventuelle tillæg eller ændringer af arbejdsmetoder/materialevalg, revideres listerne i form af tilføjelser, historikken bevares. 8. KONTROL AF INSTALLATIONER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Procedure for løbende kontrol med installationer og sikkerhedsforanstaltninger skal udarbejdes af entreprenøren. 9. BEREDSKABSPLANER Beredskabsplan findes under bilag 8. Beredskabsplan er ophængt synligt på byggepladsen. Alle arbejdsgivere skal være bekendte med planerne. Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator har udarbejdet en overordnet beredskabsplan for entreprisen. Den enkelte entreprenør udarbejder egne beredskabsplaner for egne arbejder. Disse er indsat under fanebladet for den enkelte entreprenør. Ved arbejdsulykker eller nær ved ulykker skal bygherrens arbejdsmiljøkoordinator straks orienteres. Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr samt placering af flugtveje er angivet på bilag 3, byggepladsindretning. 10. SPECIFIKKE FORANSTALTNINGER VEDR. SÆRLIGT FARLIGT ARBEJDE De særlige farlige arbejder er listet i bilag 6 og specifikke foranstaltninger i bilag 7, for udførelse og håndtering heraf. 11. MYNDIGHEDER Ved besøg af, eller kontakt med, Arbejdstilsynet eller anden myndighed skal arbejdsmiljøkoordinator straks orienteres. 12. AJOURFØRING Den systematiske opfølgning på byggepladsens arbejdsmiljøforhold herunder denne plan med tilhørende bilag sker på arbejdsmiljømøderne (eller på byggemøderne), hvor koordinering af kommende opgaver foretages. 13. VEJDIREKTORATETS POLITIK FOR ARBEJDSMILJØ Vejdirektoratet prioriterer et godt arbejdsmiljø med fokus på sikkerhed, trivsel og samarbejde Alle, der arbejder i og for Vejdirektoratet, skal medvirke til at: Identificere og forebygge hverdagens arbejdsmiljømæssige risici. Samarbejde om arbejdsmiljø på alle niveauer.

8 DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED 11/ af ARS ANL-PRO AL: Arbejdsleder / AMR: Arbejdsmiljørepræsentant BILAG TIL: Plan for Sikkerhed og Sundhed AMK-B: Arbejdsmiljøkoordinator / AAMK-B: Assisterende arbejdsmiljøkoordinator (hvis en sådan findes i organisationen) BILAG 1: ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION Bygherre Vejdirektoratet Projektleder: Carsten Sandgaard Ass. arbejdsmiljøkoordinator (AAMK-B) Firma: Navn: Arbejdsmiljøkoordinator (AMK-B) Firma: Navn: Firma: AL: AMR: Entreprenør 1 Firma: AL: AMR: Entreprenør 2 Firma: AL: AMR: Entreprenør 3 Firma: AL: AMR: Tilsyn Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.1 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 2.1 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 3.1 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.2 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 2.2 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 3.2 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 1.3 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 2.3 Firma: AL: AMR: Underentreprenør 3.3

9 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 1 AF / ARS ANL-PRO BILAG TIL Plan for Sikkerhed og Sundhed BILAG 2: PROJEKTETS ADRESSELISTE Part Firma Firmaadress e Bygherre Vejdirektorate Th. Helsteds t Vej Skanderborg Arbejdsmiljøkoordinator AMK-B Assisterende arbejdsmiljøkoordinato r AAMK-B Funktion Navn Telefonnumme r Projektleder Carsten Sandgaard Arbejdsmiljøkoordinator Hjælper AMK-B Tilsyn Vejdirektorate t Th. Helsteds Vej Skanderborg Tilsynsleder Fagtilsyn 1 Fagtilsyn 2 Fagtilsyn 3 Jørgen Stentoft Brock Entreprenører Entreprenør 1 Entreprenør 2 Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentan t Arbejdsleder

10 SIDE 2 AF 4 Part Firma Firmaadress e Entreprenør 3 Entreprenør 4 Funktion Navn Telefonnumme r Arbejdsmiljørepræsentan t Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentan t Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentan t Forsyningsselskaber El Energimidt Tietgensvej Silkeborg Arbejdsleder (10 KV) Arbejdsleder (60 KV) Arbejdsmiljørepræsentan t El N1 Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentan t Telefon TDC Sletvej 30, OKFO 8310 Tranbjerg Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentan t Vandløb Fjernvarme Silkeborg Kommune Rådhuset, Søvej 3, 8600 Silkeborg Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentan t Arbejdslederleder Arbejdsmiljørepræsentan t Michael Rosenlund Jensen Thomas Kortsen Carsten Brandt Åge Ebbesen

11 SIDE 3 AF 4 Part Firma Firmaadress e Fibernet Region Midt Skottenborg 26, 8800 Viborg Fibernet Global Connect Hørskætten 3 DK-2630 Taastrup Fibernet Jyske Bank Vestergade Silkeborg Fibernet Gas Silkeborg Kommune HMN Naturgas I/S Rådhuset, Søvej Silkeborg Vognmagervej Viborg Gas Energinet.dk Tonne Kjærsvej 12 65, Eritsø 7000 Fredericia Funktion Navn Telefonnumme r Arbejdsleder Knud Erik Møller Nielsen Søren Dideriksen Arbejdsmiljørepræsentan t Arbejdsleder Martin Rønslund k Arbejdsmiljørepræsentan t Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentan t Arbejdsleder Lars Didriksen Brian Oxholm Arbejdsmiljørepræsentan t Arbejdsleder (stålrør) Leif Bro Jensen Arbejdsleder (plastrør) Bjarne H Jensen Arbejdsmiljørepræsentan t Arbejdsleder Jacob Kjær Arbejdsmiljørepræsentan t Regn-, spildevand og Silkeborg Tietgensvej 3 Arbejdsleder (vand) Karl-Ejner

12 SIDE 4 AF 4 Part Firma Firmaadress e vand Forsyning a/s 8600 Silkeborg Andre Funktion Navn Telefonnumme r Dalsgaard Nielsen Arbejdsleder (spildevand) Erik Trillingsgaar d Arbejdsmiljørepræsentan t Arbejdsleder Arbejdsmiljørepræsentan t

13 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED / ARS ANL-PRO BILAG TIL Plan for Sikkerhed og Sundhed BILAG 3: BYGGEPLADSINDRETNING Vejledning til indhold i Bilag 3 Byggepladsindretning / skurby / anstillingsplads Projekterne kan være i det åbne land, bag et værn mod kørende trafik eller andet afgrænset område. I alle tilfælde skal der tages hensyn til adgangsforholdene, indretning af områder til oplagring og opbevaring af materialer, navnlig hvis det drejer sig om farlige stoffer og materialer og den arbejdsfrizone. Herunder også i planlægningen af trafikafviklingen, trafikafviklingsplaner, valg af type trafikværn mv. I projekteringen skal rammerne for byggepladsindretningen vise hvor der er: eksisterende risici på arealet og hvilke risici til og frakørselsforhold transportveje flugtveje/redningsveje plads til adskillelse af gående og kørende trafik evt. interimsveje tilstrækkelig plads til: o materialedepoter o jorddepoter (rå- og muldjord) o værksteder o affaldscontainere o mandskabscontainere o velfærdsforanstaltninger o P-pladser til maskiner, arbejdsgiver biler og ansatte Der angives områder, hvor der er flere arbejdsgivere samtidigt (fællesområder), evt. på særskilt plan. På brooversigtsplanerne er der overordnet indtegnet det pågældende arbejdsområde for de enkelte broer, der er ligeledes angivet hvorfra der kan ske adgang til de forskellige byggepladser. Der henvises til tegning , hvor hele anlægsområdet er vist og til tegning for anstillingspladser samt til broarbejdspladstegninger , og I udførelsen skal byggepladsindretningen yderligere vise: Ovenstående informationer fra projekteringen skal entreprenørerne arbejde videre med i en sådan detaljeringsgrad, at det er muligt at arbejde / opstille efter planerne. Derud over skal der indarbejdes: angive tilslutning på tegningen til o el o vand o kloak placering af brandudstyr placering af førstehjælpsudstyr Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

14 SIDE 2 af 2 oversigtsplan med adresser for indkørsel til arbejdspladsen med vejnavn og husnummer, bronummer eller andet kendetegn kran, hejs og stilladser Angivelse af områder med særlig farligt arbejde iht. den indledende kortlægning og liste med særligt farligt arbejde Ligeledes skal der følges op på indretningen løbende gennem udførelsen.

15

16

17

18 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED / ARS ANL-PRO BILAG TIL Plan for Sikkerhed og Sundhed BILAG 4: TIDSPLAN Vejledning til indhold i Bilag 4 Projekteringen: Tidsplanen skal vise: Hvornår den enkelte arbejdsgiver / entreprenør har opgaver på byggepladsen. Hvor meget tid der er afsat til de enkelte arbejder og arbejdsfaser og om der afsat tilstrækkelig tid til dem I hvilke perioder der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare (iht. liste med særligt farligt arbejde) Hvor mange beskæftiget, der er påtænkt på de enkelte arbejdsopgaver Entreprenørens arbejde vil foregå i det åbne land tæt på byen og med tilkoblingspunkter til eksisterende stats- og kommuneveje. Der vil foregå særlig farligt arbejde i store dele af entreprisens anlægsperiode ( ), da de særlig farlige arbejder vil opstå i tilknytning til anlægsudviklingen. Endelig angivelse af særlig farligt arbejde udarbejdes i entreprenørens tidsplan. Anlægspladsen vil strække sig over et langt område, hvilket medfører få medarbejdere beskæftiget på samme sted i samme tidsrum. Enkelte arbejdsområder vil dog i perioder være mere intens bemandet end andre f.eks. områder med bygværker. Forslag til en arbejdsmiljøtidsplan for broer følger på næste side. Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

19 SIDE 2 af 4 Forslag til en arbejdsmiljøtidsplan for broer Rækkefølgen af aktiviteter er kun et forslag og ikke en måde hvorpå broerne nødvendigvis skal udføres. Ligeledes er alle aktiviteter ikke medtaget Antal af folk til de forskellige aktiviteter er kun et skøn og er ikke et krav til entreprenøren. Aktiviteter Antal folk Bemærkning/ Særlige farlige arbejder (bilag 6) Opstart den. xx.xx.2013 Udgravning ved bro og til byggeplads. 4-8 Etablering af byggeplads 4-8 Ved etableringen af byggepladsen er der forskellige farlige arbejder. Fx opsætning af kran. Etablering af skråning 4-8 Udgravning til fundamenter 4-8 Ved udgravning af fundament til bro , skal der ske en udskiftning af blødbund. Armering til fundament Forskalling til fundament 5-10 Støbning af fundamenter 5-10 Påfyldning af grus ved skråninger og ved fundamenter ved skråninger 5

20 SIDE 3 af 4 Armering af søjler 5-10 Forskalling til søjler 5-10 Støbning af søjler inkl. afbinding 6-10 Ved støbning kan der være en risiko for påvirkning af miljøfarlige stoffer. Opstilling af stillads til brodæk 6-10 Fald fra højder tab at tunge stilladsdele Armeringer af brodæk Husk afstanden mellem armeringen ikke må være for stor. Der skal kunne gås på den. Forskalling af brodæk Støbning af brodæk inkl. afbinding Ved støbning kan der være en risiko for påvirkning af miljøfarlige stoffer. Sandblæsning og slyngrensning af brodæk 4 Ved sandblæsning skal der benyttes egnet værnemidler. Grunding og forsegling af brodæk 4-6 Fare for påvirkning af epoxy Værnemidler skal benyttes Fugtisolering 4-6 Udlægning af drænkanaler 4-6 Fare for påvirkning af epoxy Værnemidler skal benyttes Klemskinner 4-6

21 SIDE 4 af 4 Jordarbejder ved broender 4-8 Montage af autoværn 4 Understopning af autoværn 4 Fare for påvirkning af ikke miljøvenlige stoffer Demontage af stillads 4-8 Fare for nedstyrtning Tab af tunge stillads elementer. Afslutning af arbejder xx.xx.2014 Udførelse: Entreprenørens detaljerede tidsplaner: Entreprenørens detaljerede tidsplan skal gælde for 4-6 uger og angive fællesområder, særligt farligt arbejde og antal mand beskæftiget på hver aktivitet. Tidsplanen udarbejdes af entreprenøren og gennemgås på de koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder og indgår som en del af PSS en. Der kan angives stationeringer så man kan se om der er taget hensyn til andre beskæftigede og arbejder f.eks. epoxyarbejde på broerne. Tidsplanens detaljeringsgrad skal være således, at bygherrens arbejdsmiljøkoordinator er i stand til at vurdere om projektet rent fysisk kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

22 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 1 AF / ARS ANL-PRO BILAG TIL Plan for Sikkerhed og Sundhed BILAG 5: FORDELING AF ANSVAR I FÆLLESOMRÅDER Ansvarsområde Ansvarlig Periode Generelt Udarbejdelse af PSS AMK-P Projekteringen Anmelde byggeplads til Arbejdstilsynet AMK-B Hele anlægsperioden Ajourføring af PSS AMK-B Hele anlægsperioden Retningslinjer for opstart af arbejder der kræver særligt hensyn Den enkelte entreprenør Hele anlægsperioden til arbejdsmiljø herunder særlige farlige arbejder Afholdelse af koordinerende arbejdsmiljømøder samt skrivning AMK-B Hele anlægsperioden af referat Orientere ansatte om indholdet i PSS og relevant Den enkelte entreprenør Hele anlægsperioden trafikafviklingsplaner Ophænge gældende plan over arbejdsområder et synligt sted Entreprenøren Hele anlægsperioden Koordinere sikkerhedsarbejdet i byggepladsens fællesområder AMK-B Hele anlægsperioden Entreprenøren gennemfører arbejdspladsrunderinger med Entreprenøren Hele anlægsperioden arbejdsmiljøkoordinatoren før hvert arbejdsmiljømøde evt. i samarbejde med underentreprenører Arbejdsområde Opsætning af skiltning om brug af personlige værnemidler som Entreprenøren Hele anlægsperioden hjelm og sikkerhedsfodtøj mv. Afspærring og skiltning ved f.eks. epoxyarbejde, brug af søm- Entreprenøren Hele anlægsperioden /boltpistol udføres jf. gældende regler Opsætning og vedligeholdelse af skiltning til afgrænsning af Entreprenøren Hele anlægsperioden byggepladsen Opsætning og vedligeholdelse af supplerende foranstaltninger Entreprenøren Hele anlægsperioden mod trafik i arbejdsområder Sikkerhedsforanstaltninger mod trafik Entreprenøren Hele anlægsperioden Byggepladsindretning / skurby / anstillingsplads Mandskabsvogne placeres iht. aftale med Den enkelte entreprenør Ved startankomst arbejdsmiljøkoordinator jf. byggepladsplan, bilag 3 Materielcontainere placeres iht. aftale med Den enkelte entreprenør Ved startankomst arbejdsmiljøkoordinator jf. byggepladsplan, bilag 3 Etablering, vedligeholdelse og fjernelse af oplagspladser. Den enkelte entreprenør Hele anlægsperioden Etablere, vedligeholde og fjerne installationer i skurby og i Entreprenøren Hele anlægsperioden arbejdsområdet; El, vand, kloak, varme Ophængning eller nedgravning af kabler og ledninger. Entreprenøren Hele anlægsperioden Etablering af byggepladshegn om anstillingspladser Entreprenøren Hele anlægsperioden Rækværk mv. Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af rækværker hvor Entreprenøren Hele anlægsperioden der arbejdes i højden > 2 m Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af vej afspærringer Entreprenøren Hele anlægsperioden Afdækning af brønde, huller og udsparinger Entreprenøren Hele anlægsperioden Sikkerhedsforanstaltninger, som midlertidigt fjernes, skal retableres på forsvarlig måde hurtigst muligt og altid når et Alle Hele anlægsperioden Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

23 SIDE 2 AF 2 Ansvarsområde Ansvarlig Periode arbejdsområde forlades. Adgangs- og flugtveje Etablering, vedligehold og renholdelse samt fjernelse af fælles Entreprenøren Hele anlægsperioden adgangsveje. Vejene skal have den nødvendige afvanding så de ikke opblødes af vejrliget. Vanding af køreveje efter behov Entreprenøren I tørverjrs perioder Adgangs-, flugt- og transportveje skal holdes ryddede Alle Hele anlægsperioden Gangbroer over egne render/udgravninger Entreprenøren Hele anlægsperioden Etablering og vedligehold af trapper og ramper Entreprenøren Hele anlægsperioden Renholdelse af offentlige veje samt veje til og på anstillingsplads Entreprenøren Hele anlægsperioden Adskillelse af gående og kørende arbejdstrafik Entreprenøren Hele anlægsperioden Vinterforanstaltninger Etablere af orienteringsbelysning (min 25 lux) Entreprenøren Når der ikke er dagslys nok under arbejdet Snerydning, saltning og grusning af adgangsveje Entreprenøren I vinterperioden med sne og frostvejr eller med udsigt til sne og frostvejr. Oprydning, rengøring og affaldsordning Afsluttende rengøring før arbejdsområdet overdrages til næste Den enkelte entreprenør Hele anlægsperioden entreprenør Affaldshåndtering Den enkelte entreprenør Hele anlægsperioden Førstehjælpekasse, øjenskyl, ildslukker Førstehjælpekasse, øjenskyl mv. Entreprenøren Hele anlægsperioden Ildslukker forefindes Entreprenøren Hele anlægsperioden Entreprenøren = Den entreprenør som har kontrakt på entreprisen.

24 DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED 11/ ARS ANL-PRO PARADIGME TIL: Instruktion Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne ETAPE: Bilag 6: Liste med særlige farlige arbejder TEMA PROCES DELPROCES KOMPONENT Arbejdsmiljlø Udbygning af vejnettet Fase 3 og 4 Vej Forbedring af veje Fase 2 og 3

25 SIDE 2 AF 16 Indhold af hovedposter: (Forklaring af hovedposter på efterfølgende sider). Indledende arbejder: Arbejdsplads, færdselsregulerende foranstaltninger og nedrivningsarbejder. Jord-, afvandings- og grusarbejder: Jordarbejder (inkl. mindre nedrivningsarbejder), afvanding, fremmede ledninger og ubundne lag (geotekstiler, armeringsnet, BG, SG, knust asfalt). Belægningsarbejder: Vejbelægninger (asfaltarbejder, overfladebehandling, betonbelægninger) og brolægningsarbejder. Vejudstyr: Tavlearbejder (skilte, portaler og kantpæle), kørebaneafmærkning (afstribning), autoværn (vejautoværn, broautoværn, rækværker), hegn (vildt- og paddehegn, fodhegn, trådhegn), beplantning og udstyr på sideanlæg (toiletbygninger, udtømningsanlæg, borde og bænke). Teknisk udstyr: Belysning, signalanlæg og øvrigt elektronisk udstyr (nødtelefoner, tælleudstyr, vægte). Bro- og betonarbejder: Elementbroer (beton- og stålelementbroer), fundering, stillads- og form, slap armering, spændt armering, beton, stålarbejder (inkl. overfladebehandling), fugtisolering og brobelægninger (inkl. fuger). Andre bygværker: Støttevægge og støjskærme. Diverse arbejder: Diverse Regningsarbejder: Vejrligsforanstaltninger, Arbejdsløn ved regningsarbejder og materielleje priser. Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

26 SIDE 3 AF 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Indledende arbejder Nedrivning af bygninger (ejendomme) At blive begravet, at synke ned og at Frichsvej 4 styrte ned. Nordre Højmarksvej 23 (f.eks. beboelse, stalde og At blive påvirket af sundhedsskadelige Nørhedevej 22 lagerbygninger, udhuse, garager, stoffer som: Asbest, PCB, bly m. f. Funder skolevej 17 ajlebeholdre, gylletanke, Høreskade, indåndning af støv og vindmøller, olietanke, septiktanke, ensilageanlæg, korntanke, vibrationspåvirkning værksteder m.f.) Arbejder under særlige uhygiejniske forhold. Der er påvist asbest i eternitplader på Funder Skolevej 17 jf. notat af Grontmij den Der er påvist asbest i eternitplader på Nordre Højmarksvej 23 jf. undersøgelse af dansk Miljørådgivning A/S den Der er påvist asbest i eternitplader og fliselim samt bly i fliser og træmaling samt PCB i træmaling jf. undersøgelse af dansk Miljø-rådgivning A/S den Henvisning om forslag til udførelsesmetode At-vejledning: C.2.2 Asbest D.2.15 Nedrivning D.6.1 Støj D.6.7 Helkropsvibrationer D6.2 Hånd-arm vibrationer D.2.14 Vaccination af personer, der beskæftiget med kloakslam og spildevand. A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser m.v. At-krav til måling af bly i blodet. Branchevejledning, BAR-BA om de farlige stoffer herunder PCB, asbest og bly. Håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer Branchevejledning, BAR-BA: Støj og hånd/armvibrationer. Håndværktøj og maskiner. Se fakta ark fra BAR-BA omkring skimmelsvampe Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

27 SIDE 4 AF 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Henvisning om forslag til udførelsesmetode St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Der findes fremkaldervæske og andet fra fotolaboratorium på ejendommen på Funder Skolevej At-vejledning: C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer 17. Opbrydning af eksisterende vej/eksisterende asfalt Forgiftning / kræftfremkaldende stoffer f.eks. forurenet jord, tungmetaller Ved tilslutning til ekst. vej At-Vejledning: C.0.16 Arbejder med asfaltmaterialer D.2.23 Arbejde I forurenet jord Fræsning/skæring af asfalt Støv, støj og vibrationer Ved tilslutning til ekst. vej At-vejledning: D.5.4 Åndedrætsværn D.6.1 Støj D.6.7 Helkropsvibrationer D.6.2 Hånd-arm vibrationer Forurenet jord Risiko for at medarbejder udsættes for kemiske eller biologiske stoffer Ved tilslutning til ekst. vej At-vejledning: D.2.23, Arbejde i forurenet jord. BAR Bygge og Anlæg omkring Arbejde i forurenet jord. Arbejde ved trafikerede arealer Opsætning af trafikværn og afmærkningsmateriel Påkørsel Ved tilslutning til ekst. vej At-vejledning: D.5.3 Advarselsklæder Medarbejder der arbejder udenfor arbejdsområderne skal have gennemgået kurset Vejen som arbejdsplads trin I og følge BAR Bygge og Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

28 SIDE 5 AF 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Opgravning af og arbejde med Gasudslip, eksplosion, brand Flere steder fra st gamle gasledninger Henvisning om forslag til udførelsesmetode Anlægs Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Sikkerhed jf. ledningsejerens sikkerhedsanvisninger. Ser LER og ledningsprotekol (Flere af ledningerne vi sandsynligvis være flyttet før anlæg) Jord-, afvandings- og grusarbejder Dybe udgravninger At blive kvalt, at blive begravet og at styrte ned Hele entreprisestrækningen. At-vejledning: D.2.13 Gravearbejde Se også geoteknisk rapport Arbejde ved trafikerede arealer Opsætning af trafikværn og afmærkningsmateriel Påkørsel Ved tilslutning til ekst. vej At-vejledning: D.5.3 Advarselsklæder Medarbejder der arbejder udenfor arbejdsområderne skal have gennemgået kurset Vejen som arbejdsplads trin I følge BAR Bygge og Anlægs Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Fodgængerfærden i vejtrace Påkørsel Ved tilslutning til ekst. vej Adskil gående og kørende eller undgå langsgående fodgængerfærdsel. Forurenet jord Forurenet jord Risiko for at medarbejder udsættes for kemiske eller Ved tilslutning til ekst. vej At-vejledning: D.2.23, Arbejde i forurenet jord. Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

29 SIDE 6 AF 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Henvisning om forslag til udførelsesmetode St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse biologiske stoffer BAR Bygge og Anlæg omkring Arbejde i forurenet jord. Isotopmåling med troxler Udsættelse for radioaktiv stråling Hele strækningen Se SIS, Sundhedsstyrelsens vejledning Vejledning om brugen af mobile apparater indeholdende radioaktive kilder skal følges. El-ledninger (10 KV eller derover) i jorden eller luften Arbejde i nærheden af højspændingsledninger med risiko for stød og chok Se LER og ledningdprotokol Sikkerhed jf. ledningsejerens sikkerhedsanvisninger. Afsnit 5A i stærkstrømsbekendtgørelsen Gasledning Gasudslip, eksplosion, brand Ser LER og ledningsprotekol Sikkerhed jf. ledningsejerens sikkerhedsanvisninger. Endvidere henvises for gastransmissionsledning til EnergiNet.dk s arbejdsvilkår (sikkerhedsnotat) af 7. nov (Niels C. Brix). Tilslutning af eksisterende veje Påkørsel Ved tilslutning til ekst. vej Arbejdet udføres i henhold til Vejreglerne og trafikafviklingsplanerne. Medarbejder skal have bestået Vejen som arbejdsplads trin I Kalkstabilisering Ætsning af luftveje, øjn og hud Ca. st Vejdirektoratets sikkerhedsvejledning for kalkstabilisering Kraning Tab af emner eller drejning ind i andre bygværker/el-ledninger/stillads m.m. Hele strækningen At-vejledning: B Krancertifikat At-meddelelse: Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

30 SIDE 7 AF 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode Anvendelse af hejse- løfte- og transportredskaber Anhugningsgrej Udgravning med spunsvægge/gravekasse/afstivning. Risiko for at blive begravet eller synke ned (At blive kvalt, at drukne) Dele af strækningen At-vejledning: D.2.13 Gravearbejde Arbejde under snævre pladsforhold Arbejde under grundvandsspejl Drukning Gub sø område Evt. ved brønde/ledninger At-vejledning: D.2.13 Gravearbejde Se også geoteknisk rapport Blødbundsudskiftning At nedsynke Se geoteknisk rapport At-vejledning: D.13 Gravearbejde Udgravning med stabilitetensproblemer Sammenstyrtning Se geoteknisk rapport At-vejledning: D.13 Gravearbejde Arbejde i eller fjernelse af eksisterende regnvands- og spildevandsledninger samt brønde At blive kvalt, at blive begavet og at styrte ned. At blive påvirket af sundhedsskadelige stoffer: Asbest, PCB, bly m.fl. Høreskader, indånding af støv og vibrationer. Risiko for at medarbejder udsættes for kemiske eller biologiske stoffer Se plan for ledninger m.m. At-vejledning: D.2.14 Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand D.2.13 Gravearbejde D.2.15 Nedrivning D.6.1 Støj D.6.2 Hånd-arm vibrationer Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

31 SIDE 8 AF 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Risiko for arbejde under særligt uhygiejniske forhold. Risiko for Weils sygdom, Leptospira som er en risiko ved arbejde med vand/spildevand hvor mus og rotter via urin kan inficere vandet med sygdomsbakterier (kan ikke forbehandles). Henvisning om forslag til udførelsesmetode D.6.7 Støj Branchevejledning om PCB. Branchevejledning om asbest. Arbejde hvor der er risiko for direkte berøring med spildevand: Arbejdet skal tilrettelægges således, at direkte kontakt med spildevand undgås. Der skal sikres, at der er god udluftning af ledninger og brønde i den del af afløbssystemet, som arbejdet berører. Der skal ske forsvarlig afpropning og overpumpning ved udførelse af arbejder i tilknytning til eksisterende ledninger. Der skal anvendes fornødne personlige værnemidler. Der skal altid anvendes beskyttelseshandsker og hvor det måtte være påkrævet åndedrætsværn og øjenbeskyttelse. Der skal være god hygiejne i forbindelse med arbejdet. Der vaskes altid hænder efter eventuel berøring med spildevand samt altid i forbindelse med pauser, toiletbesøg, fyraften og andre arbejdsophør. Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

32 SIDE 9 AF 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Montering og demontering af Risiko for skader som følge af løft, Løbende over hele strækningen tunge elementer træk og skub Risiko for tab af elementer Arbejde i brønde Risiko for iltmangel/kvælning Se plan for regnvandssystem Henvisning om forslag til udførelsesmetode Ved mistanke om Weils sygdom søg da straks læge. Arbejde som omfatter tunge løft og arbejde med løftegrej: Ophold i ledningszone/udgravning er ikke tilladt når der pågår tunge løft til og fra udgravningen. Alt løftegrej og hjælpemidler (kroge, stropper, åg, kæder) skal være forsvarligt dimensionerede. Løftemaskinel skal have tilstrækkelig kapacitet og understøtning. At-vejledning D.3.1 om løft, træk og skub. At-anvisning nr om Anhugning At-vejledning: Bek. 473 Kloakarbejde m.m. Belægningsarbejder Anvendelse af produkter der er omfattet af farlighedsbegrebet herunder f.eks. asfalt. Kontakt med produkter der kan give allergi. Kontakt med stoffer der er sundheds- Hele strækningen At-vejledning: C.0.16 Arbejde med asfaltmaterialer skadelige ved indånding. Kontakt med afrensningsmidler der er skadelige ved optagelse gennem hu- Branchevejledning om udlægning af asfalt Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

33 SIDE 10 AF 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse den og lunger. Brug af lugtstærke stoffer Henvisning om forslag til udførelsesmetode Udlægning af asfalt For høje temperaturer - skadelige Hele strækningen At-Vejledning: dampe og hygiejne C.0.16 Arbejder med asfaltmaterialer Branchevejledning om udlægning af asfalt Arbejde ved trafikerede arealer Opsætning af trafikværn og afmærkningsmateriel Broer: Arbejde med asfaltprodukter Broer: Arbejde med vibrerende værktøj/maskiner Påkørsel Ved tilslutning til ekst. vej At-vejledning: D.5.3 Advarselsklæder Medarbejder der arbejder udenfor arbejdsområderne skal have gennemgået kurset Vejen som arbejdsplads trin I og følge BAR Bygge og Anlægs Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Risiko for kontakt med huden Gælder for alle broer hvor At-vejledning: der skal udlægges belægninger. C.0.16 Arbejde med asfaltmaterialer Se branchevejledning fra BAR om Udlægning af asfalt Risiko for rystelser i hænder og arme Gælder for alle broer hvor At-vejledning: Udsættelse af vibrationer der skal udlægges belægninger. D.6.2 Hånd-arm vibrationer Branchevejledning fra BAR STØJ OG HÅND/ARM VIBRATIONER Vejudstyr El-ledninger (10 KV eller der- Arbejde i nærheden af højspændings- Se LER og ledningdproto- Sikkerhed jf. ledningsejerens sikkerhedsanvis- over) i jorden eller luften ledninger med risiko for stød og chok kol ninger. Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

34 SIDE 11 AF 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode Afsnit 5A i stærkstrømsbekendtgørelsen Forurenet jord (f.eks. rabatjord m.f.) Risiko for at medarbejder udsættes for kemiske eller biologiske stoffer Ved tilslutning til ekst. vej At-vejledning: D.2.23, Arbejde i forurenet jord. BAR Bygge og Anlæg omkring Arbejde i forurenet jord. Kraning Tab af emner eller drejning ind i andre bygværker/el-ledninger/stillads m.m. Hele strækningen At-vejledning: B Krancertifikat At-meddelelse: Anvendelse af hejse- løfte- og transportredskaber Anhugningsgrej Arbejde ved trafikerede arealer Opsætning af trafikværn og afmærkningsmateriel Påkørsel Ved tilslutning til ekst. vej At-vejledning: D.5.3 Advarselsklæder Medarbejder der arbejder udenfor arbejdsområderne skal have gennemgået kurset Vejen som arbejdsplads trin I følge BAR Bygge og Anlægs Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Afmærkning af kørebane Fare for påkørsel Ved tilslutning til ekst. vej At-Vejledning: D.5.3 Advarselsklæder C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

35 SIDE 12 AF 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode Kursus: Vejen som arbejdsplads trin I Hegn Tungt arbejde Hele strækningen At-Vejledning: D.3.1 Løft, træk og skub D.3.4 Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær Teknisk udstyr Montering af galgemaster, ma- Nedstyrtning, klemning, nedfald af Hele strækningen, men At-vejledning: ster, stander og skilte genstande særlig ved kryds B Krancertifikat At-meddelelse: Anvendelse af hejse- løfte- og transportredskaber Anhugningsgrej Kraning Tab af emner eller drejning ind i andre bygværker/el-ledninger/stillads m.m. Ved kryds At-vejledning: B Krancertifikat At-meddelelse: Anvendelse af hejse- løfte- og transportredskaber Anhugningsgrej Bro- og betonarbejder Dybe udgravninger, stejle skrånin-ger, anvendelse af gravekasse, gravning med anlæg At blive kvalt, at drukne, at blive dækket til, at side fast Ved alle broer og skråvægstunneler I forbindelse med udgravning til fundamenter og til At-vejledning: D.2.13 Gravearbejde Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

36 SIDE 13 AF 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse udgravning til skråvægstunnelerne Arbejde under grundvandsspejl Drukningsrisiko Ved bro nr. 129,50 Etablering af brønde og afløbsledninger Broarbejder Risiko for klemnings-, træk, skubskader og at side fast. Nedstyrtning i forbindelse med: -Arbejde med støbning/forskalling. -Afstivning af støbeforskalling. Grundvandspejl ligger over den blødbund som skal udskiftes Ved alle broer og skråvægstunneler Alle broer Henvisning om forslag til udførelsesmetode At-vejledning: D.2.13, Gravearbejde. At-vejledning: D.2.13, Gravearbejde. D.3.1, Løft, træk og skub. At-vejledning: A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. juni 2008 Opsætning og nedtagning af stillads ved broer Nedstyrtning og stabilitet af stillads Gælder for broerne Bro nr. 130, 129,50 og 129 At-vejledning: A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. juni 2008 B.3.2 Opstilling og brug af stilladser. Juni 2008 Arbejde med epoxy i forbindelse med fugtisolering af broer Udsættelse for kemiske stoffer Bro 129,50 At-vejledning: C.0.7 Epoxyharpikser og isocyanater Arbejde med akryl i forbindelse med udlægning af kunststofbelægning Udsættelse for kemiske stoffer Bro 130 og Bro 129 Her skal der udlægges kunststofbelægning At-vejledning: C.1.3 arbejde med stoffer C.0.7 Epoxyharpikser og isocyanater C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

37 SIDE 14 AF 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode og materialer Insitu-beton (Basiscement) Risiko for at medarbejder kommer i Ved Alle broer At-vejledning: kontakt med biologiske og kemiske stoffer C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer Sandblæsning Støj, støv og kemiske stoffer Gælder for alle broerne At-vejledning: D.2.1 Sandblæsning. Marts 2000 Lysskærme Arbejde med vibrerende værktøj/maskiner Risiko for rystelser i hænder og arme Udsættelse af vibrationer Er gældende for alle broer Kraning Risiko for at tabe emner Ved bro nr. 130, 129,50 og 129 Kraning Risiko for at dreje ind i luftledninger Ved bro 130 Her er der vist luftledninger ved broen placering. At-vejledning: D.6.2 Hånd-arm vibrationer Branchevejledning fra BAR STØJ OG HÅND/ARM VIBRATIONER At-meddelelse: Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber Anhugningsgrej At-vejledning: B Kranførercertifikat At-meddelelse: Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber Anhugningsgrej At-vejledning: B Kranførercertifikat Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

38 SIDE 15 AF 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Midlertidige rækværker Risiko for nedstyrtning af personer Alle broer At-vejledning: Forspændt armering Risiko for personskade ved armeringsender Alle broer Henvisning om forslag til udførelsesmetode A2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare D.5.5 Faldsikring Montage af rækværk på stibro Risiko for at falde ned Stibro At-vejledning: Arbejde med montering af lysskærm på faunapassage Leverandørens sikkerhedsanvisning A2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare D.5.5 Faldsikring Risiko for at falde ned Faunabro At-vejledning: Blødbundsudskiftning At nedsynke, at drukne Bro 129,50 Blødbundsudskiftning ved fundamenter på stråning A2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare D.5.5 Faldsikring At-vejledning: D.2.13 Gravearbejde Arbejde i jord tæt ved kabler Risiko for at ramme ledningerne i jord Ved bro nr. 130 At-vejledning: D.2.13 Gravearbejde Udgravning i nærheden af gasledninger Ved bro nr. 130 At-vejledning: D.2.13 Gravearbejde Her ligger gasledningen et mindre stykke uden for byggepladsen. D.2.23 Arbejde i forurenet jord Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

39 SIDE 16 AF 16 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Andre bygværker Montage og ramning af spuns Risiko for at spuns vælter St. ca ca (udenfor broer) Henvisning om forslag til udførelsesmetode At-vejledning: B Krancertifikat At-meddelelse: Anvendelse af hejse- løfte- og transportredskaber Anhugningsgrej Diverse arbejder Paradigme: Arbejdsmiljø: Eksempler på liste med særligt farlige arbejder til PSS. Paradigme til instruktionen Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne

40 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED / ARS ANL-TES BILAG TIL Plan for Sikkerhed og Sundhed BILAG 7: ARBEJDSPROCESBESKRIVELSER / APV Vejledning til indhold i Bilag 7 Der skal udarbejdes en arbejdsprocesbeskrivelse/apv for ethvert særligt farligt arbejde. 1. Forslag til arbejdets udførelse af særligt farligt arbejde Forslag hertil udarbejdes af den projekterende i forbindelse med bilag 6 til PSS Liste med særligt farligt arbejde til udbudsmateriale. Der kan henvises til AT-vejledninger mv. til beskrivelse af udførelsesmetode tilrettet til det aktuelle projekt samt VD retningslinjer og vejledninger. Arbejdspladsvurdering (APV) Entreprenøren udarbejder APV iht. AT-vejledning eller Branche vejledning, så de passer til det aktuelle arbejde. Beredskabsplan for de farlige arbejder skal indgå i bilag Instruktion i forbindelse med udførelsen af særlig farlige arbejder Alle brugere skal være instrueret i brugen heraf, og det skal dokumenteres at denne instruktion er givet af en kompetent person. Arbejdsgiveren skal sørge for, at hver enkelt ansat, uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde. Der skal gives oplysninger om de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde, herunder om arbejdsmedicinske undersøgelser, den ansatte har adgang til. Opfølgning herpå sker løbende i anlægsfasen i samarbejde med bygherrens arbejdsmiljøkoordinator. Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

41 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED / ARS ANL-PRO BILAG TIL Plan for Sikkerhed og Sundhed BILAG 8: BEREDSKABSPLAN Vejledning til indhold i Bilag 8 Projekteringen: Den overordnede beredskabsplan. Planen er en overordnet gældende for alle arbejdsgivere/entreprenører. Udarbejdes af arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen (AMK-P) og der følges op af arbejdsmiljøkoordinatoren i udførelsen (AMK-B) Udførelsen: AMK-B følger op på den overordnede beredskabsplan udarbejdet i projekteringen Den enkelte entreprenørs beredskabsplan: Planen er specifik for den enkelte entreprenørs arbejde og den er bilag til den overordnede beredskabsplan og PSS. Der skal indføjes oplysninger for ansvarlige personer inkl. telefonnumre i forbindelse med uheld. Beredskabsplanen skal beskrive redningstiltag i forbindelse med udførelse af særligt farligt arbejder, beskrevet i bilag 6 samt ved de farlige stoffer og materialer, som entreprenøren bruger. Entreprenøren har ansvaret for udarbejdelsen og ajourføringen af planen. Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

42 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 1 AF / ARS ANL-PRO BILAG TIL Plan for Sikkerhed og Sundhed BILAG 8: OVERORDNET BEREDSKABSPLAN BEREDSKABSPLAN I forbindelse med ulykker med personskade: FØRSTE HJÆLP Skab sikkerhed: Stands ulykken Skab sikkerhed for dig selv og andre VURDER PERSONEN: Skab fri luft Se, føl og lyt Bleg, kold og klam hud Omtåget Alarm Tryk 112 TRYK 112 OG OPLYS: Hvem du er Hvor du ringer fra: Hvad er der sket Hvor er ulykken sket Hvor mange tilskadekomne Bliv ved telefonen indtil meldingen er forstået Vejviser sendes til mødested for at guide redningskøretøjer TRINVIS HJÆLP: Giv første hjælp og tilkald hjælp fra kollega KOMMUNIKATION Giv Vejdirektoratets arbejdsmiljøkoordinator besked

43 SIDE 2 AF 4 Hvad sker der? Specielle kendetegn Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefonnumre Bemærkninger Personskade Standser ulykken og yder første hjælp eller får hjælp hertil Ved alvorlige personskader ringes straks til 112 Brand Afspær område ved risiko for yderligere uheld samt ved risiko for eksplosion af gasflasker. Ved personskader der kræver lægelig behandling ringes til nærmeste skadestue/akutklinik Silkeborg Centralsygehus Falkevej Silkeborg 112 Brandmateriel er angivet på byggepladsplanen. Støvgener Personpåkørsel tog/trafik Brud på gasledning Brud på højspændingskabler V og derover Stålledning med sort PE-belægning eller gul PEMledning. Advarselsbånd GUL Ligger minimum 0,70 m 1,50 m nede. Advarselsbånd RØD, udvendig kappe RØD. (Ældre kabler: beskyttet med mursten eller lignende, udvendig kappe BLÅ/SORT/GRÅ) Ved ikke kontrollerbar og uventet støv stoppes arbejdet. Stop arbejde. Udfør nødvendig førstehjælp. Stop arbejdet og maskiner. Afspær i radius 50 m. Undgå antændelse af gas. Stop arbejdet. Røm område, hvor der er brud. Hold afstand og undgå kontakt. Afbryd strøm, hvis muligt. Lad aldrig området være ubevogtet, hvis der er spænding på. 112 Gasselskabet HMN Naturgas I/S EnergiNet.dk Evt. politi/brandvæsen 112 Lokalt forsyningsselskab <navn> <nr> Evt. politi/brandvæsen 112 Arbejdsmiljøkoordinator vurderer situationen Kontaktperson Søren K. Andersen Per Stangholm Jakobsen, Drift og Anlæg, Transmission Ingen højspænding inden for entreprisen

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.201. Jord- og belægning Øst. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JANUAR 2013

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.201. Jord- og belægning Øst. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JANUAR 2013 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.201 Jord- og belægning Øst Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JANUAR 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 06.12.2012 11/06425-8 ARS ars@vd.dk 41236737

Læs mere

Entreprise 6620.751. Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Hårup. December 2012

Entreprise 6620.751. Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Hårup. December 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6620.751 Belysning Herning Aarhus >>> Funder Hårup December 2012 Karlshøjvej Kjellerupstien Nordre Højmarksvej Forlagt Kejlstrupvej Frichsvej Lillehøjvej

Læs mere

ENTREPRISE H07016.20. Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup

ENTREPRISE H07016.20. Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H07016.20 Jord- og belægningsarbejde H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup APRIL 2014 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed Revision 0 Dato 2016-07-27 Udarbejdet af CSYJ Kontrolleret af MAW Godkendt af CSYJ Beskrivelse Cykelsti, Tønder - Daler Plan for

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS. Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS. Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS CP12S-185 SØNDERLANDEVEJ Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej,

Læs mere

ENTREPRISE H370.02.20

ENTREPRISE H370.02.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H370.02.20 Jord- og belægningsarbejde H370 Herning - Varde >>> H370.02 Rampekryds ved Vardevej MARTS 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

ENTREPRISE H417.02.20

ENTREPRISE H417.02.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H417.02.20 Jord- og belægningsarbejde H417 Viborgvej - Møgelvangvej H417.02 Krydsombygning ved Møgelvangvej FEBRUAR 2014 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19.06.2015 pbl pbl@vd.dk 25622012 ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG 0.2 16.06.2015 16.06.2015 0.1 29.05.2015 28.05.2015

Læs mere

Entreprise H11.07.20. Jord- og belægningsarbejder. H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej. Juli 2012

Entreprise H11.07.20. Jord- og belægningsarbejder. H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej. Juli 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H11.07.20 Jord- og belægningsarbejder H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej Juli 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. juni

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4045.200. Jord og Belægning. 4045 Tilslutningsanlæg ved Odense SØ MAJ 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4045.200. Jord og Belægning. 4045 Tilslutningsanlæg ved Odense SØ MAJ 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4045.200 Jord og Belægning 4045 Tilslutningsanlæg ved Odense SØ MAJ 2014 0. Hovedafsnit 1. Bilag 1: Tidsplan 2. Bilag 2: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Entreprise H50.09.20. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam

Entreprise H50.09.20. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H50.09.20 Jord- og belægningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam marts 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON

Læs mere

Jord- og belægningsarbejder

Jord- og belægningsarbejder PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H337.02.20 Jord- og belægningsarbejder H337 Grindsted-Korskro >>> H337.02 Cykelsti ved Årre Juni 2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS H337 KORSKRO - GRINDSTED

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS STRÆKNING: GROBSHULEVEJ / ODDER OMFARTSVEJ ENTREPRISE 1 20.11.2013 kisi COWI a/s Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger PROJEKTNR. A037443 DOKUMENTNR. VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Entreprise H416.02.20

Entreprise H416.02.20 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H416.02.20 Jord- og belægningsarbejde H416 Randers - Viborg >>> H416.02 Cykelsti mellem Viborg og Foulum April 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

Entreprise H331.03. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed

Entreprise H331.03. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H331.03 Jord- og belægningsarbejder H331 Ribe - Tønder >>> H331.03 Cykelforbedringer ved Sæd Rundkørsel Marts 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON December 2013 13/13436 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS MINDRE ANLÆG STRÆKNING RUTE 25 ENTREPRISE MVTSYD2 A 02.12.2013 Jens Schmidt

Læs mere

Arbejdsmiljø: Grobshulevej Odder omfartsvej Indledende kortlægning

Arbejdsmiljø: Grobshulevej Odder omfartsvej Indledende kortlægning Arbejdsmiljø: Grobshulevej Odder omfartsvej Indledende kortlægning *Indhold af hovedposter: 2/12 (Forklaring til hovedposter i efterfølgende skema). Indledende arbejder: Arbejdsplads, færdselsregulerende

Læs mere

ENTREPRISE H206.11.20

ENTREPRISE H206.11.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H206.11.20 Jord- og belægningsarbejde H206 Svendborg - Spodsbjerg >>> H206.11 Trafiksanering i Lundby FEBRUAR 2012 SIDE 2 af 5 Indholdsfortegnelse: 0. Generelt...

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø.

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø. PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H50.08.50 Beplantningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø august 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON August 2013 A018978_PSS

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS VMT14-2 Jord- og belægningsarbejder Ombygning til vindmølletransporter Østjylland April 2015 H06023 H60 TSA 51 / Randersvej H06025 H60 TSA 57 / H600338 Vestvejen H06102

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed: Rampeombygning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg

Plan for Sikkerhed og Sundhed: Rampeombygning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED 12/13217 6. juni 2013 HSO ÅF - Hansen & Henneberg ETAPE: Rampeombgning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg Bilag 6: Liste med særligt farlige arbejder Plan

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.110. Broer Kejlstrupvej. Herning - Århus >>> Bording - Funder JANUAR 2012

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.110. Broer Kejlstrupvej. Herning - Århus >>> Bording - Funder JANUAR 2012 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.110 Broer Kejlstrupvej Herning - Århus >>> Bording - Funder JANUAR 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 9. januar 2012 6620_110_PSS NRK info@ipp-kiel.de

Læs mere

Entreprise H126.04.20

Entreprise H126.04.20 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H126.04.20 Jord- og belægningsarbejde Næstved - Slagelse >>> Cykelstier syd for Fuglebjerg juli 2013 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 2 2. Beskrivelse

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 6717.200 Jord- og belægningsarbejder Holstebromotorvejen Aulum Sinding Juni 2015 0. Hovedafsnit 1. Bilag 1: Tidsplan 2. Bilag 2: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6770.76 Belysningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm Marts 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation 2. Bilag 2: Projektets

Læs mere

BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO

BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO 5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 5. september 2013 A036018 SUL BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO Erosionsbeskyttelse omkring strømpiller ÅR 2016 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Thomas

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H325.01.20 Jord- og belægningsarbejder H325 Ribe - Gram - Gabøl >>> H325.01 Cykelsti i Damhus MAJ 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2013 Paradigme:

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H206.12.20 Jord- og belægningsarbejde H206.12 Kanalisering ved Bjerreby Juni 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation 2.

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1435.500. Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1435.500. Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1435.500 Beplantning, Vejarealer 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 13. dec. 2013

Læs mere

TOTALENTREPRISE 50610.001

TOTALENTREPRISE 50610.001 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED TOTALENTREPRISE 50610.001 Jord-, Bro- og belægningsarbejder 50610 Nykøbing Falster Omfartsvej DECEMBER 2011 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON UDKAST 50610 NYKØBING

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H428.02.20 Jord- og belægningsarbejde Strækningsombygning i Brovst JUNI DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 12/12841 Anders Christian Nielsen

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Jord og belægning NV. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ 2013

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Jord og belægning NV. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ 2013 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.203 Jord og belægning NV Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19.03.2013 11/01946-26 ARS ars@vd.dk 41236737

Læs mere

Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621

Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6780.76 Belysningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N April 2012 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Generelt... 2 1. Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation...

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H403.08.20 Jord- og belægningsarbejder H403 Aarhus - Silkeborg >>> Cykelsti Mollerup - Linå FEBRUAR 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Arbejdsmiljø. Indledende kortlægning. Bropakke HN-22

Arbejdsmiljø. Indledende kortlægning. Bropakke HN-22 DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED A021725-096-200 ETAPE Udarbejdet TNJ Kontrol HBAP Godkendelse AEN/HLJ Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne Bropakke HN-22 Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet Bro 13-0-027.00

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H439.05.20 Jord- og belægningsarbejde H439 Herning - Viborg >>> H439.05.20 Cykelsti ved Karup August 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

ENTREPRISE H070.17.45

ENTREPRISE H070.17.45 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H070.17.45 Etablering af støjskærm Støjskærm Viborgvej syd, Randers S MAJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 05.05.14 13/12901-3 MSK msk@vd.dk 7244

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Udstyr på rasteplads og samkørselspladser. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Udstyr på rasteplads og samkørselspladser. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.660 Udstyr på rasteplads og samkørselspladser Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 08.05.14 71852-12-009

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H407.05.10 Totalentreprise H407 Aarhus - Viborg >>> H407.05 Cykelsti ved Tange Sø FEBRUAR 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

ENTREPRISE Broer Nord - Vest PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Funder Hårup >>> Herning - Aarhus JULI 2012

ENTREPRISE Broer Nord - Vest PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Funder Hårup >>> Herning - Aarhus JULI 2012 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.112 Broer Nord - Vest 6620 Funder Hårup >>> Herning - Aarhus JULI 2012 Bro 66-123.00, UF af Gjernstien Bro 66-123.50, OF af K-vej, Århusvej Bro 66-131.50,

Læs mere

0. Fælles afsnit. 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation. 2. Bilag 2: Projektets adresseliste. 3. Bilag 3: Byggepladstegning

0. Fælles afsnit. 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation. 2. Bilag 2: Projektets adresseliste. 3. Bilag 3: Byggepladstegning 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation 2. Bilag 2: Projektets adresseliste 3. Bilag 3: Byggepladstegning 4. Bilag 4: Tidsplan 5. Bilag 5: Fordeling af ansvar i fællesområder

Læs mere

Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Låsby

Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Låsby PSS - plan for sikkerhed og sundhed ENTREPRISE 6620.752 Belysning Herning Aarhus >>> Funder Låsby DECEMBER 2013 Rundkørsel Funder Kirkevej Rundkørsel Nordre Højmarksvej Rundkørsel Sejling Hedevej Rundkørsel

Læs mere

Områdefornyelse Skærbæk

Områdefornyelse Skærbæk Områdefornyelse Skærbæk ) Anlægsentreprisen 01. september 2016 Udkast 01.09.2016 Carsten Kabel (CTK) Johansson og Kalstrup P/S Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger MOVE arkitektur I/S Landskabsarkitekt

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 20 1. GENERELT... 3 2. BESKRIVELSE AF ENTREPRISEN... 3 3. TIDSPLAN... 4 4. ARBEJDSPLADSENS

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Støjskærm ved Svendborg. Odense - Svendborg >>> 4530 Kværndrup - Svendborg JULI 2011

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Støjskærm ved Svendborg. Odense - Svendborg >>> 4530 Kværndrup - Svendborg JULI 2011 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4530.45 Støjskærm ved Svendborg Odense - Svendborg >>> 4530 Kværndrup - Svendborg JULI 2011 2 af 19 BILAG TIL: Plan for Sikkerhed og Sundhed Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder...

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder... DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED A021725-101-300 Udarbejdet Kontrol Godkendelse TNJ ALAL AEN/HLJ Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet ETAPE Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne Bropakke VIW-23 Bro 03-0-110.00

Læs mere

Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet Revideret 3. januar 2014

Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet Revideret 3. januar 2014 DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet Revideret 3. januar 2014 ETAPE Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne BYG-AV og BYG-BTV Entreprise BYG-BTV-VSTD og OD Arbejdsmiljø: Indledende

Læs mere

ENTREPRISE Jord- og belægniningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

ENTREPRISE Jord- og belægniningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 11910.200 Jord- og belægniningsarbejde 11910 Elverdam - Regstrup >>> 11910.200 Samkørselsplads ved Hjortholmvej FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise H34805.20 Jord- og belægningsarbejder Cykelsti Sandvadvej-Hærvejen Maj 2016 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2016, Rev 0 14/12968-1 Niels Arend

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H370.03.20 Jord- og belægningsarbejde H370 Herning - Varde >>> H370.03 Cykelsti ved Velhustedvej FEBRUAR 2014 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

ENTREPRISE Forberedende Jord- og belægningsarbejder

ENTREPRISE Forberedende Jord- og belægningsarbejder PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4048.200 Forberedende Jord- og belægningsarbejder 40 Fynske Motorvej >>> Nørre Aaby - Middelfart JULI 2012 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Generelt... 2 1.

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS 4048.500 Beplantning

Plan for sikkerhed og sundhed PSS 4048.500 Beplantning Plan for sikkerhed og sundhed PSS 4048.500 Beplantning 40 Fynske Motorvej 4048 Nørre Aaby Middelfart September 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

FUNKTIONSKONTRAKT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. UDKAST november 2017

FUNKTIONSKONTRAKT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. UDKAST november 2017 FUNKTIONSKONTRAKT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED UDKAST november 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED... 3 1. GENERELT... 3 2. BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 4 3.

Læs mere

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.25 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejde. H60.15 Rampeombygning, 52 Skanderborg V JUNI 2013

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejde. H60.15 Rampeombygning, 52 Skanderborg V JUNI 2013 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H60.15.20 Jord- og belægningsarbejde H60.15 Rampeombygning, 52 Skanderborg V JUNI 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Ester Jensen, COWI A/S Jordskred Hvorfor? Arbejde i udgravninger anses som risikoarbejde. Kendte risici : sammenstyrting,

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR GROBSHULEVEJ ODDER OMFARTSVEJ

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR GROBSHULEVEJ ODDER OMFARTSVEJ ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR GROBSHULEVEJ ODDER OMFARTSVEJ 11.11.2013 Rev. nr. Udarbejdet KS/Godkendt Grobshulevej, Odder AMK-P KISI, COWI A/S FPL PROJEKTNR. A037443 DOKUMENTNR. VERSION

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Beskrivelse af entreprisen...

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H630.01.20 Jord- og belægningsarbejde H630 Stege Kalvehave >>> H630.01 Cykelsti på Møn april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON UDKAST H630 STEGE

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

Entreprise Broer Øst. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby

Entreprise Broer Øst. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6625.102 Broer Øst Herning Aarhus >>> Hårup Låsby MARTS 2012 Bro 66-099, UF af Faunapassage Bro 66-095, OF af Mollerupvej Bro 66-092, UF af Bjergbæk Bro 66-083,

Læs mere

ENTREPRISE Oprensning af fokusarealer PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE Oprensning af fokusarealer PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON UDKAST

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H052.01.20 Jord- og belægningsarbejder H052 Esbjergmotorvejen E20 >>> Rampeombygning, 76 Esbjerg Ø MAJ 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27.01.2014

Læs mere

Entreprise h415.05.20

Entreprise h415.05.20 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise h415.05.20 Jord-, belægningsarbejder og stibro Randers Grenå >>> Cykelsti Auning Gl. Estrup september 2013 H415.08 Stikrydsning ved Kobrovej, Grenå 0. Fælles

Læs mere

ENTREPRISE Banebroer PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 127 Slagelse Omfartsvej >>> Slagelse Omfartsvej FEBRUAR 2011

ENTREPRISE Banebroer PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 127 Slagelse Omfartsvej >>> Slagelse Omfartsvej FEBRUAR 2011 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 12710.100 Banebroer 127 Slagelse Omfartsvej >>> 12710 Slagelse Omfartsvej FEBRUAR 2011 St. 1.220 - st. 6.000 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 2011.02.08

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1052.500 Beplantning og hegn København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON Jan. 2014 365 BePl-hegn PSS KL

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 1120.770 Jord- og belægningsarbejde Holbæk - Vig 1120 Tuse N - Herrestrup Cykelsti ved Hagested Juli 2015 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 23. marts

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Ester Jensen Helle Andersen

Ester Jensen Helle Andersen Fokus på pligter for bygherre ved anlægsarbejde Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde Ester Jensen Helle Andersen 1 Hvad siger arbejdsmiljølovgivningen? Bekendtgørelse nr. 117 om Bygherrens pligter: Bygherren

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 5110.500 Afvandingsarbejder 51 Kliplev - Sønderborg Nyt afløb fra bassin 23 ved Sottrupvej Februar 2015 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 2 2. Beskrivelse

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H52106.20 Jord- og belægningsarbejde H521 Odense - Faaborg >>> H52106 Stikrydsning Volderslevvej / Dahlsvej MARTS 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise Vej og broer, sydlig strækning. København Køge >>> Greve S- Solrød S

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise Vej og broer, sydlig strækning. København Køge >>> Greve S- Solrød S PSS - plan for sikkerhed og sundhed Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation 2. Bilag 2: Projektets

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H316.02.20 Jord og belægningsarbejder H316 Sønderborg-Fynshav >>> Rundkørsel Grundtvigs Allé APRIL 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 5. MARTS

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 6714.200 Vej- og broarbejder Holstebromotorvejen Holstebro N- Aulum Nordre Ringvej Februar 2016 0. Hovedafsnit 1. Bilag 1: Tidsplan 2. Bilag 2: Arbejdspladsens

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS)

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 30. august 2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) BYGVÆRKER (BYG) Vedligehold af store bygværker (BYG-SV) Entreprise SV-OD-STEG-BEL Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

Vej og broer, Østlig strækning. Rettestrup Rønnede >>> Næstved Omfartsvej Nord

Vej og broer, Østlig strækning. Rettestrup Rønnede >>> Næstved Omfartsvej Nord PSS - plan for sikkerhed og sundhed ENTREPRISE 12810.202 Vej og broer, Østlig strækning Rettestrup Rønnede >>> Næstved Omfartsvej Nord November 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise H70409.20 Jord- og belægningsarbejder H704 Nyborg - Bøjden Cykelsti Kværndrup Egeskov Februar 2016 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 05.02.2016, Rev.

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS H43908.20 Jord- og belægningsarbejder H439 Viborg - Herning Ombygning af fordelerring ved Sunds September 2016 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30.08.2016 14/17465-1

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise Jord- og belægningsarbejder Vejle Grindsted >>> Bredsten - Vandel.

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise Jord- og belægningsarbejder Vejle Grindsted >>> Bredsten - Vandel. PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 36320.22 Jord- og belægningsarbejder 36320 Vejle Grindsted >>> Bredsten - Vandel Januar 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 10.2.2010 Pia Nielsen

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS H111.05.20 H11105 Krydsombygning ved Klausdalsbrovej Jord- og belægningsarbejde H111 Ballerup - Bagsværd (Ring 4) Januar 2015 H11106 SuperC Ring 4 Ballerup Byvej Hillerød

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed 1 Plan for sikkerhed og sundhed Formålet med Byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed PSS er at sikre, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidigt være et godt styringsredskab

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Brande Omfartsvej. Juni 2012

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Brande Omfartsvej. Juni 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6751.750 Belysningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Brande Omfartsvej Juni 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 11/04713 amwi, COWI amwi@mail.dk

Læs mere