Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)"

Transkript

1 Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) maj 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget Hillerød

2 Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater for Appendiks: BEDSTpensions risikogruppeindplacering 3.1 Eksempelberegningerne 3.2 Numerisk eksempel 2

3 1. Management Summary Denne rapport sætter fokus på de historiske nettoafkast i perioden fra 2006 til ultimo 2012 på markedsrenteprodukter primært med fast investeringssammensætning, sekundært livscyklusprodukter for SEB Pension og PFA Pension, der ikke tilbyder fast investeringssammensætning, samt supplerende livscyklusprodukterne Nordea Vækstpension og Danica Balance. Det er sædvanligt, at de historiske afkast angives som det, der kan tildeles kunderne efter, at investeringsomkostninger i produktet er afholdt. Det er således ikke sædvanligt at opgøre afkastet efter, at kunden har betalt direkte omkostninger såsom løbende træk af indbetalingen, gebyrer og vederlag for forvaltning af opsparingen. Men for kunden, er det, der betyder noget, hvor meget indbetalinger og allerede foretaget opsparing er forøget med, efter at alle omkostninger og PAL skatten er betalt. Resultaterne i nærværende rapport fokuserer på dette forhold. De involverede selskabers faktiske direkte omkostninger ultimo 2009, ultimo 2010 og ultimo 2011, gældende for henholdsvis 2010, 2011 og 2012 er anvendt til beregning af nettoafkastet for 2010, 2011 og 2012, mens nettoafkastet for 2009 og tidligere år er beregnet ud fra de direkte omkostninger, som er registreret ultimo I beregningerne er så vidt muligt anvendt satserne for produkter til private kunder. Risikogruppe 6 Stærk vækst Resultaterne viser i denne risikogruppe (se BEDSTpensions risikogrupper og beregningsforudsætninger i afsnit 3), at Skandia Match 5, 6 og 7 er de bedst performende produkter i alle længere perioder fra 4 til 7 år. I den 3 årige periode 2010 til 2012 har APs Profil Meget Høj Risiko klemt sig ind på en anden plads efter Match 7, mens de tre første pladser de to sidste år deles af mange produkter, udover Skandia Match er det PFA Plus Profil D, Topdanmark Vælger Høj og det nævnte AP produkt. Nordea Link Høj Risiko/Aktivpension Høj og den tilsvarende Aktiefond profil ligger i alle perioder blandt de 3 dårligst performende produkter, det samme gør Danica Valg 100% Aktier i mange perioder, dog ligger produktet pænt i midten i perioderne 2009 og 2010 til slutåret Endeligt har SEB Markedspension Høj Aktieandel ligget skidt i nogle perioder, men de sidste 2 år fra 2010 og 2011 til 2012 ligger afkastet i midten. Risikogruppen indeholder op til 13 produkter, og udover de ovennævnte har Danica Balances 3 forskellige profiler været præget af middelperformance, med udsving op og ned afhængig af perioden. Risikogruppe 5 Vækst Resultaterne viser, at PFA Unit Link PFA Sammensætter (forudsat konverteret til PFA Plus Profil C i 2012) vinder foran Skandia Match 4 i alle perioder, undtagen perioden hvor Skandia Match 4 vinder, og så klemmer AP Høj Risiko sig ind mellem de to på en 2. plads i perioden Dette produkt har dog også en næstsidste plads i perioden 2007 til

4 I den tunge ende har Nordea Liv Link Mellem/Aktiv Pension Mellem den dårligste performance i alle perioder. I midtergruppen har Nordea Livs Vækstpension i de senere perioder efter 2009 klaret sig skidt afkastmæssigt (næstdårligst), mens billedet vender når 2008 og tidligere år tages med, i disse perioder er produktet 3. bedst. SEB Markedspension Mellem Aktieandel ligger næstdårligst i de to længste perioder, men mest i midten i de senere perioder. Der er op til 8 produkter i denne risikogruppe, og udover de nævnte har Danica Valg Høj Risiko og Danica Balance Lav i de fleste perioder ligget nogenlunde midt i feltet afkastmæssigt. Risikogruppe 4 Balanceret Skandia Match 1, 2 og 3 har i stort set alle længere perioder inklusive året 2009 det bedste nettoafkast, mens PFA Plus Profil B overtager førstepladsen fra 2010 til Danica Valg Middel klemmer sig ind på en 2. plads i perioden 2009 til 2012, og en 3. plads i 2012 men på længere perioder har produktet en middel performance. Skandia Match 1 har i 2012 et noget lavt afkast, men produktet har også den laveste risiko i risikogruppe 4, og ligger tæt på den næste og lavere risikogruppe 3. På de to nederste pladser ligger i alle perioder Nordea Liv Link /Aktiv Lav risiko og Topdanmark Vælger Mellem, dog har Topdanmark Vælger i 2012 haft en performance i midterfeltet. De tre resterende produkter i denne risikogruppe, SEB Markedspension Lav Aktieandel, Danica Balance Forsigtig og AP Profil Mellem Risiko ligger i midterfeltet i langt de fleste perioder. Risikogruppe 3 Konservativ I denne risikogruppe med få produkter (højst 5), har de to Danica Valg Lav Risiko og Danica 100% Obligationer delt de to første pladser i alle perioder, indtil PFA Plus Profil A i perioden efter 2010 har taget førstepladsen. Sidstepladsen indtages udelukkende af Topdanmark Vælger Lav (i de fleste perioder) og AP Profil Lav Risiko. 2. Detailresultater For at skabe 1:1 sammenlignelighed har vi valgt at regne på en person, der i år er 40 år gammel, har forventet pensionsalder ved alder 67, og som har haft en initial opsparing på kr. og kr. i årlig indbetaling. Afkastet er beregnet på 7 perioder, dvs. såfremt ordningen var startet for 1 år siden, 2 år siden og op til for 7 år siden. Det vil kunne ses af de følgende opstillinger, hvilke selskabers livscyklusprodukter, der er med i sammenligningen. Livscyklusprodukter, der jo ændrer aktivsammensætning jo nærmere pensionsalderen kommer, kan ikke direkte sammenlignes med produkter med fast aktivsammensætning. De livscyklusprodukter, der er medtaget, er generelt ikke påvirket af aftrapningsmekanismen, idet aftrapning først indtræder på et senere tidspunkt end den valgte alder. Dog er Danica Balance 4

5 Forsigtig, Lav og Middel påvirket af aftrapningen i risikoen i den valgte 7 årige periode. Kombinationen af markedsforhold og aftrapningen har betydning, og hvis f.eks. pensionsalderen ændres med nogle år, vil afkastene kunne ændres i både opad og nedadgående retning. I det konkrete eksempel i denne rapport, vil en given kunde konkret have fået det nettoafkast, der er beregnet. Når man ser på historiske afkast af pensionsopsparingen, er det vigtigt ikke at fokusere for meget på en kort periode, som f.eks. det seneste år, der ofte kan være påvirket af tilfældige udsving. Markedsrenteprodukterne har dog en relativ kort historik i det danske marked, og denne historik udfordres igen af det forhold, at flere selskaber nedlægger og opretter nye produkter. Således er PFA Unit Link PFA Sammensætter nedlagt i foråret BEDSTpension har derfor antaget, at kunden i 2012 har fået et afkast svarende til PFA Plus Profil C, der er det produkt, der risikomæssigt svarer mest til det tidligere produkt, og som antageligt også er det produkt, der er konverteret til ifølge anmeldelsen til Finanstilsynet og ifølge privatkunders erfaring. Herudover er det nye produkt PFA Plus Profil A, B og D taget med i perioden , uanset at produktet hidtil ikke er tilbudt til private (udover Letpension samarbejdet til højere omkostninger). Nordea Liv & Pension har ultimo 2011 nedlagt deres Unit Link produkt med risikoprofilerne Aktiefond, Høj, Mellem og Lav, og i stedet introduceret produkterne Aktivpension Aktiefond, Aktivpension Høj, Aktivpension Mellem og Aktivpension Lav. Det er derfor forudsat, at en tidligere Unit Link kunde fra og med 2012 er konverteret til den tilsvarende risikoprofil i Aktivpension produktet. Ind til 31. december 2011 har vi for Nordea Liv & Pension anvendt de historiske afkast fra det oprindelige Unit Link produkt, som var det produkt, der blev markedsført til private kunder. De historiske afkast for Aktivpension før 2011 er derimod ikke anvendt, idet Nordea Livs kunder almindeligvis ikke har haft adgang til produktet. De ovenstående korrektioner er i overensstemmelse med formålet med denne rapport, der har til formål at belyse, hvad kunden faktisk har modtaget på sin konto i afkast. 5

6 Nettoafkastrapport Beregninger på alder 40, pensionsalder 67, årlig præmie kr. og primodepot Produkter sorteret efter risikoklasse, slutdepot og nettoafkast fra primo 2012 til ultimo 2012 Produkt Risiko Produkt SD Netto PFA Plus Profil D 6 Livscyklus 21,75% ,14% Topdanmark Vælger - Høj 6 Fast 23,22% ,48% Skandia - Match 7 6 Fast 25,47% ,65% Danica Balance Aggressiv 6 Livscyklus 25,83% ,42% Danica Balance Høj 6 Livscyklus 25,83% ,42% AP Profil 35 Meget Høj Risiko 6 Fast 25,07% ,25% Skandia - Match 6 6 Fast 23,31% ,08% SEB - Markedspension Høj Aktieandel 6 Livscyklus 21,17% ,66% Danica Balance Middel 6 Livscyklus 23,50% ,60% Skandia - Match 5 6 Fast 21,21% ,50% Danica Valg 100% Aktier 6 Fast 25,79% ,06% Nordea Liv - Link & Aktiv Aktiefond* 6 Fast 26,05% ,52% Nordea Liv - Link & Aktiv Høj Risiko* 6 Fast 23,58% ,37% PFA UL PFA sammensætter & PFA Plus C** 5 Livscyklus 18,58% ,21% Skandia - Match 4 5 Fast 18,34% ,42% AP Profil 25 - Høj Risiko 5 Fast 20,06% ,06% SEB Markedspension Mellem Aktieandel 5 Livscyklus 16,57% ,87% Danica Balance Lav 5 Livscyklus 18,48% ,70% Danica Valg Høj Risiko 5 Fast 19,91% ,13% Nordea Liv - Vækstpension Middel Risiko 5 Livscyklus 19,68% ,67% Nordea Liv - Link & Aktiv Mellem risiko* 5 Fast 17,67% ,97% PFA Plus Profil B 4 Livscyklus 13,57% ,71% Skandia - Match 3 4 Fast 15,54% ,35% Danica Valg Middel Risiko 4 Fast 14,07% ,61% Skandia - Match 2 4 Fast 13,43% ,45% Topdanmark Vælger - Mellem 4 Fast 14,48% ,18% SEB - Markedspension Lav Aktieandel 4 Livscyklus 12,31% ,09% Danica Balance Forsigtig 4 Livscyklus 13,43% ,69% Skandia - Match 1 4 Fast 11,63% ,54% AP Profil 15 Mellem Risiko 4 Fast 13,99% ,45% Nordea Liv - Link & Aktiv Lav Risiko* 4 Fast 11,84% ,31% PFA Plus Profil A 3 Livscyklus 10,05% ,00% Danica Valg Lav Risiko 3 Fast 8,81% ,80% Danica Valg 100% Obligationer 3 Fast 7,20% ,04% Topdanmark Vælger - Lav 3 Fast 8,09% ,75% AP Profil 7 - Lav Risiko 3 Fast 7,93% ,82% * Nordea Link produktet ophørte ultimo 2011, det antages at kunden i 2012 er konverteret til den tilsvarende risikoprofil i Aktivpension ** PFA Unit Link PFA Sammensætter produktet ophørte i foråret 2012, kunderne er primo 2012 antageligt konverteret til PFA Plus Profil C Aafkastet i PFA Plus er inklusive afkastet af kundekapital, som indebærer en driftsrisiko på PFA udover investeringsrisikoen

7 Nettoafkastrapport Beregninger på alder 40, pensionsalder 67, årlig præmie kr. og primodepot Produkter sorteret efter risikoklasse, slutdepot og nettoafkast fra primo 2011 til ultimo 2012 Produkt Risiko Produkt SD Netto AP Profil 35 Meget Høj Risiko 6 Fast 25,07% ,73% PFA Plus Profil D 6 Livscyklus 21,75% ,61% Skandia - Match 5 6 Fast 21,21% ,11% Topdanmark Vælger - Høj 6 Fast 23,22% ,92% Skandia - Match 6 6 Fast 23,31% ,89% Skandia - Match 7 6 Fast 25,47% ,65% SEB - Markedspension Høj Aktieandel 6 Livscyklus 21,17% ,10% Danica Balance Middel 6 Livscyklus 23,50% ,94% Danica Balance Aggressiv 6 Livscyklus 25,83% ,75% Danica Balance Høj 6 Livscyklus 25,83% ,75% Danica Valg 100% Aktier 6 Fast 25,79% ,37% Nordea Liv - Link & Aktiv Høj Risiko* 6 Fast 23,58% ,05% Nordea Liv - Link & Aktiv Aktiefond* 6 Fast 26,05% ,82% PFA UL PFA sammensætter & PFA Plus C** 5 Livscyklus 18,58% ,38% AP Profil 25 - Høj Risiko 5 Fast 20,06% ,96% Skandia - Match 4 5 Fast 18,34% ,41% SEB Markedspension Mellem Aktieandel 5 Livscyklus 16,57% ,71% Danica Valg Høj Risiko 5 Fast 19,91% ,27% Danica Balance Lav 5 Livscyklus 18,48% ,14% Nordea Liv - Vækstpension Middel Risiko 5 Livscyklus 19,68% ,07% Nordea Liv - Link & Aktiv Mellem risiko* 5 Fast 17,67% ,35% PFA Plus Profil B 4 Livscyklus 13,57% ,03% Skandia - Match 1 4 Fast 11,63% ,84% Skandia - Match 2 4 Fast 13,43% ,77% Skandia - Match 3 4 Fast 15,54% ,69% AP Profil 15 Mellem Risiko 4 Fast 13,99% ,60% SEB - Markedspension Lav Aktieandel 4 Livscyklus 12,31% ,26% Danica Valg Middel Risiko 4 Fast 14,07% ,91% Danica Balance Forsigtig 4 Livscyklus 13,43% ,59% Topdanmark Vælger - Mellem 4 Fast 14,48% ,51% Nordea Liv - Link & Aktiv Lav Risiko* 4 Fast 11,84% ,42% PFA Plus Profil A 3 Livscyklus 10,05% ,66% Danica Valg 100% Obligationer 3 Fast 7,20% ,54% Danica Valg Lav Risiko 3 Fast 8,81% ,36% AP Profil 7 - Lav Risiko 3 Fast 7,93% ,91% Topdanmark Vælger - Lav 3 Fast 8,09% ,21% * Nordea Link produktet ophørte ultimo 2011, det antages at kunden i 2012 er konverteret til den tilsvarende risikoprofil i Aktivpension ** PFA Unit Link PFA Sammensætter produktet ophørte i foråret 2012, kunderne er primo 2012 antageligt konverteret til PFA Plus Profil C Aafkastet i PFA Plus er inklusive afkastet af kundekapital, som indebærer en driftsrisiko på PFA udover investeringsrisikoen

8 Nettoafkastrapport Beregninger på alder 40, pensionsalder 67, årlig præmie kr. og primodepot Produkter sorteret efter risikoklasse, slutdepot og nettoafkast fra primo 2010 til ultimo 2012 Produkt Risiko Produkt SD Netto Skandia - Match 7 6 Fast 25,47% ,83% AP Profil 35 Meget Høj Risiko 6 Fast 25,07% ,72% Skandia - Match 6 6 Fast 23,31% ,71% Skandia - Match 5 6 Fast 21,21% ,58% PFA Plus Profil D 6 Livscyklus 21,75% ,12% Danica Valg 100% Aktier 6 Fast 25,79% ,63% Topdanmark Vælger - Høj 6 Fast 23,22% ,19% Danica Balance Aggressiv 6 Livscyklus 25,83% ,03% Danica Balance Høj 6 Livscyklus 25,83% ,03% Danica Balance Middel 6 Livscyklus 23,50% ,91% SEB - Markedspension Høj Aktieandel 6 Livscyklus 21,17% ,30% Nordea Liv - Link & Aktiv Aktiefond* 6 Fast 26,05% ,07% Nordea Liv - Link & Aktiv Høj Risiko* 6 Fast 23,58% ,87% PFA UL PFA sammensætter & PFA Plus C** 5 Livscyklus 18,58% ,58% Skandia - Match 4 5 Fast 18,34% ,34% AP Profil 25 - Høj Risiko 5 Fast 20,06% ,73% Danica Valg Høj Risiko 5 Fast 19,91% ,47% Danica Balance Lav 5 Livscyklus 18,48% ,66% SEB Markedspension Mellem Aktieandel 5 Livscyklus 16,57% ,37% Nordea Liv - Vækstpension Middel Risiko 5 Livscyklus 19,68% ,25% Nordea Liv - Link & Aktiv Mellem risiko* 5 Fast 17,67% ,63% PFA Plus Profil B 4 Livscyklus 13,57% ,10% Skandia - Match 3 4 Fast 15,54% ,08% Skandia - Match 2 4 Fast 13,43% ,76% Skandia - Match 1 4 Fast 11,63% ,43% Danica Valg Middel Risiko 4 Fast 14,07% ,11% AP Profil 15 Mellem Risiko 4 Fast 13,99% ,78% SEB - Markedspension Lav Aktieandel 4 Livscyklus 12,31% ,39% Danica Balance Forsigtig 4 Livscyklus 13,43% ,28% Topdanmark Vælger - Mellem 4 Fast 14,48% ,43% Nordea Liv - Link & Aktiv Lav Risiko* 4 Fast 11,84% ,07% PFA Plus Profil A 3 Livscyklus 10,05% ,97% Danica Valg Lav Risiko 3 Fast 8,81% ,27% Danica Valg 100% Obligationer 3 Fast 7,20% ,19% AP Profil 7 - Lav Risiko 3 Fast 7,93% ,44% Topdanmark Vælger - Lav 3 Fast 8,09% ,35% * Nordea Link produktet ophørte ultimo 2011, det antages at kunden i 2012 er konverteret til den tilsvarende risikoprofil i Aktivpension ** PFA Unit Link PFA Sammensætter produktet ophørte i foråret 2012, kunderne er primo 2012 antageligt konverteret til PFA Plus Profil C

9 Nettoafkastrapport Beregninger på alder 40, pensionsalder 67, årlig præmie kr. og primodepot Produkter sorteret efter risikoklasse, slutdepot og nettoafkast fra primo 2009 til ultimo 2012 Produkt Risiko Produkt SD Netto Skandia - Match 7 6 Fast 25,47% ,48% Skandia - Match 6 6 Fast 23,31% ,09% Skandia - Match 5 6 Fast 21,21% ,69% AP Profil 35 Meget Høj Risiko 6 Fast 25,07% ,38% Danica Valg 100% Aktier 6 Fast 25,79% ,29% Danica Balance Aggressiv 6 Livscyklus 25,83% ,08% Danica Balance Høj 6 Livscyklus 25,83% ,08% Danica Balance Middel 6 Livscyklus 23,50% ,65% Topdanmark Vælger - Høj 6 Fast 23,22% ,94% Nordea Liv - Link & Aktiv Aktiefond* 6 Fast 26,05% ,73% SEB - Markedspension Høj Aktieandel 6 Livscyklus 21,17% ,72% Nordea Liv - Link & Aktiv Høj Risiko* 6 Fast 23,58% ,55% PFA UL PFA sammensætter & PFA Plus C** 5 Livscyklus 18,58% ,66% Skandia - Match 4 5 Fast 18,34% ,25% Danica Valg Høj Risiko 5 Fast 19,91% ,80% AP Profil 25 - Høj Risiko 5 Fast 20,06% ,64% Danica Balance Lav 5 Livscyklus 18,48% ,94% SEB Markedspension Mellem Aktieandel 5 Livscyklus 16,57% ,10% Nordea Liv - Vækstpension Middel Risiko 5 Livscyklus 19,68% ,54% Nordea Liv - Link & Aktiv Mellem risiko* 5 Fast 17,67% ,31% Skandia - Match 3 4 Fast 15,54% ,77% Danica Valg Middel Risiko 4 Fast 14,07% ,59% Skandia - Match 2 4 Fast 13,43% ,49% Skandia - Match 1 4 Fast 11,63% ,20% AP Profil 15 Mellem Risiko 4 Fast 13,99% ,92% Danica Balance Forsigtig 4 Livscyklus 13,43% ,77% SEB - Markedspension Lav Aktieandel 4 Livscyklus 12,31% ,43% Topdanmark Vælger - Mellem 4 Fast 14,48% ,78% Nordea Liv - Link & Aktiv Lav Risiko* 4 Fast 11,84% ,58% Danica Valg Lav Risiko 3 Fast 8,81% ,39% Danica Valg 100% Obligationer 3 Fast 7,20% ,38% AP Profil 7 - Lav Risiko 3 Fast 7,93% ,66% Topdanmark Vælger - Lav 3 Fast 8,09% ,96% * Nordea Link produktet ophørte ultimo 2011, det antages at kunden i 2012 er konverteret til den tilsvarende risikoprofil i Aktivpension ** PFA Unit Link PFA Sammensætter produktet ophørte i foråret 2012, kunderne er primo 2012 antageligt konverteret til PFA Plus Profil C Aafkastet i PFA Plus er inklusive afkastet af kundekapital, som indebærer en driftsrisiko på PFA udover investeringsrisikoen

10 Nettoafkastrapport Beregninger på alder 40, pensionsalder 67, årlig præmie kr. og primodepot Produkter sorteret efter risikoklasse, slutdepot og nettoafkast fra primo 2008 til ultimo 2012 Produkt Risiko Produkt SD Netto Skandia - Match 5 6 Fast 21,21% ,37% Skandia - Match 6 6 Fast 23,31% ,98% Skandia - Match 7 6 Fast 25,47% ,59% AP Profil 35 Meget Høj Risiko 6 Fast 25,07% ,10% Topdanmark Vælger - Høj 6 Fast 23,22% ,87% SEB - Markedspension Høj Aktieandel 6 Livscyklus 21,17% ,63% Danica Balance Middel 6 Livscyklus 23,50% ,48% Danica Valg 100% Aktier 6 Fast 25,79% ,36% Nordea Liv - Link & Aktiv Høj Risiko* 6 Fast 23,58% ,89% Nordea Liv - Link & Aktiv Aktiefond* 6 Fast 26,05% ,02% Skandia - Match 4 5 Fast 18,34% ,76% PFA UL PFA sammensætter & PFA Plus C** 5 Livscyklus 18,58% ,39% Nordea Liv - Vækstpension Middel Risiko 5 Livscyklus 19,68% ,81% SEB Markedspension Mellem Aktieandel 5 Livscyklus 16,57% ,72% Danica Valg Høj Risiko 5 Fast 19,91% ,28% Danica Balance Lav 5 Livscyklus 18,48% ,21% AP Profil 25 - Høj Risiko 5 Fast 20,06% ,88% Nordea Liv - Link & Aktiv Mellem risiko* 5 Fast 17,67% ,85% Skandia - Match 3 4 Fast 15,54% ,12% Skandia - Match 2 4 Fast 13,43% ,92% Skandia - Match 1 4 Fast 11,63% ,69% SEB - Markedspension Lav Aktieandel 4 Livscyklus 12,31% ,67% Danica Valg Middel Risiko 4 Fast 14,07% ,55% Danica Balance Forsigtig 4 Livscyklus 13,43% ,28% AP Profil 15 Mellem Risiko 4 Fast 13,99% ,67% Nordea Liv - Link & Aktiv Lav Risiko* 4 Fast 11,84% ,46% Topdanmark Vælger - Mellem 4 Fast 14,48% ,78% Danica Valg 100% Obligationer 3 Fast 7,20% ,89% Danica Valg Lav Risiko 3 Fast 8,81% ,29% AP Profil 7 - Lav Risiko 3 Fast 7,93% ,23% Topdanmark Vælger - Lav 3 Fast 8,09% ,18% * Nordea Link produktet ophørte ultimo 2011, det antages at kunden i 2012 er konverteret til den tilsvarende risikoprofil i Aktivpension ** PFA Unit Link PFA Sammensætter produktet ophørte i foråret 2012, kunderne er primo 2012 antageligt konverteret til PFA Plus Profil C Aafkastet i PFA Plus er inklusive afkastet af kundekapital, som indebærer en driftsrisiko på PFA udover investeringsrisikoen

11 Nettoafkastrapport Beregninger på alder 40, pensionsalder 67, årlig præmie kr. og primodepot Produkter sorteret efter risikoklasse, slutdepot og nettoafkast fra primo 2007 til ultimo 2012 Produkt Risiko Produkt SD Netto Skandia - Match 5 6 Fast 21,21% ,42% Skandia - Match 6 6 Fast 23,31% ,13% Skandia - Match 7 6 Fast 25,47% ,83% AP Profil 35 Meget Høj Risiko 6 Fast 25,07% ,10% Topdanmark Vælger - Høj 6 Fast 23,22% ,63% Danica Balance Middel 6 Livscyklus 23,50% ,52% Danica Valg 100% Aktier 6 Fast 25,79% ,09% Nordea Liv - Link & Aktiv Høj Risiko* 6 Fast 23,58% ,53% PFA UL PFA sammensætter & PFA Plus C** 5 Livscyklus 18,58% ,00% Skandia - Match 4 5 Fast 18,34% ,69% Nordea Liv - Vækstpension Middel Risiko 5 Livscyklus 19,68% ,98% Danica Valg Høj Risiko 5 Fast 19,91% ,20% Danica Balance Lav 5 Livscyklus 18,48% ,11% SEB Markedspension Mellem Aktieandel 5 Livscyklus 16,57% ,09% AP Profil 25 - Høj Risiko 5 Fast 20,06% ,03% Nordea Liv - Link & Aktiv Mellem risiko* 5 Fast 17,67% ,48% Skandia - Match 2 4 Fast 13,43% ,05% Skandia - Match 3 4 Fast 15,54% ,04% Skandia - Match 1 4 Fast 11,63% ,02% Danica Valg Middel Risiko 4 Fast 14,07% ,18% Danica Balance Forsigtig 4 Livscyklus 13,43% ,98% AP Profil 15 Mellem Risiko 4 Fast 13,99% ,55% Nordea Liv - Link & Aktiv Lav Risiko* 4 Fast 11,84% ,20% Topdanmark Vælger - Mellem 4 Fast 14,48% ,70% Danica Valg 100% Obligationer 3 Fast 7,20% ,34% Danica Valg Lav Risiko 3 Fast 8,81% ,91% AP Profil 7 - Lav Risiko 3 Fast 7,93% ,11% Topdanmark Vælger - Lav 3 Fast 8,09% ,19% * Nordea Link produktet ophørte ultimo 2011, det antages at kunden i 2012 er konverteret til den tilsvarende risikoprofil i Aktivpension ** PFA Unit Link PFA Sammensætter produktet ophørte i foråret 2012, kunderne er primo 2012 antageligt konverteret til PFA Plus Profil C Aafkastet i PFA Plus er inklusive afkastet af kundekapital, som indebærer en driftsrisiko på PFA udover investeringsrisikoen

12 Nettoafkastrapport Beregninger på alder 40, pensionsalder 67, årlig præmie kr. og primodepot Produkter sorteret efter risikoklasse, slutdepot og nettoafkast fra primo 2006 til ultimo 2012 Produkt Risiko Produkt SD Netto Skandia - Match 5 6 Fast 21,21% ,76% Skandia - Match 6 6 Fast 23,31% ,70% Skandia - Match 7 6 Fast 25,47% ,59% AP Profil 35 Meget Høj Risiko 6 Fast 25,07% ,89% Topdanmark Vælger - Høj 6 Fast 23,22% ,75% Danica Balance Middel 6 Livscyklus 23,50% ,43% Danica Valg 100% Aktier 6 Fast 25,79% ,86% Nordea Liv - Link & Aktiv Høj Risiko* 6 Fast 23,58% ,04% PFA UL PFA sammensætter & PFA Plus C** 5 Livscyklus 18,58% ,44% Skandia - Match 4 5 Fast 18,34% ,79% Nordea Liv - Vækstpension Middel Risiko 5 Livscyklus 19,68% ,92% Danica Balance Lav 5 Livscyklus 18,48% ,79% AP Profil 25 - Høj Risiko 5 Fast 20,06% ,74% Danica Valg Høj Risiko 5 Fast 19,91% ,67% SEB Markedspension Mellem Aktieandel 5 Livscyklus 16,57% ,37% Nordea Liv - Link & Aktiv Mellem risiko* 5 Fast 17,67% ,84% Skandia - Match 3 4 Fast 15,54% ,05% Skandia - Match 2 4 Fast 13,43% ,95% Skandia - Match 1 4 Fast 11,63% ,85% Danica Balance Forsigtig 4 Livscyklus 13,43% ,24% Danica Valg Middel Risiko 4 Fast 14,07% ,21% AP Profil 15 Mellem Risiko 4 Fast 13,99% ,96% Nordea Liv - Link & Aktiv Lav Risiko* 4 Fast 11,84% ,40% Topdanmark Vælger - Mellem 4 Fast 14,48% ,32% Danica Valg 100% Obligationer 3 Fast 7,20% ,85% Danica Valg Lav Risiko 3 Fast 8,81% ,71% Topdanmark Vælger - Lav 3 Fast 8,09% ,57% * Nordea Link produktet ophørte ultimo 2011, det antages at kunden i 2012 er konverteret til den tilsvarende risikoprofil i Aktivpension ** PFA Unit Link PFA Sammensætter produktet ophørte i foråret 2012, kunderne er primo 2012 antageligt konverteret til PFA Plus Profil C Aafkastet i PFA Plus er inklusive afkastet af kundekapital, som indebærer en driftsrisiko på PFA udover investeringsrisikoen

13 3. Appendiks: BEDSTpensions risikogrupppeindplacering Ved sammenligning af det nettoafkast og forøgelse af pensionsformuen, som eksempelkunden har kunnet opnå i de forskellige pensionsprodukter, vil det være rimeligt kun at sammenligne produkter, der har nogenlunde den samme investeringsrisko. BEDSTpension anvender 7 risikogrupper til at placere produkterne i, og ud fra hvert enkelt produkts aktivsammensætning ultimo 2011, har BEDSTpension beregnet det forventede investeringsafkast, den 1-årige standardafvigelse og det maksimale tab inden for 1 år, med en sandsynlighed på et ud af 40 år (2,5% konfidensinterval). Tabel 1 viser de maksimale 1-årige tab i risikogrupperne Risikogruppe Tabsinterval 1. Maksimal sikkerhed 0% til -1% 2. Sikkerhed -1% til -5% 3. Konservativ -5% til -15% 4. Balanceret -15% til -25% 5. Vækst -25% til -35% 6. Stærk vækst -35% til -50% 7. Aggressiv -50% til - 100% Pensionsselskabernes pensionsprodukter befinder sig alle i risikogrupperne 3 til 6. De underliggende antagelser om forskellige aktivklasser, deres spredninger og covarianser findes nærmere beskrevet på hjemmesiden under fanebladet Om os og Hvordan regner vi. Under kolonnen SD i regneeksemplerne er angivet den beregnede, forventede spredning på investeringsafkastet før omkostninger i produktet udfra aktivsammensætningen ultimo 2011 det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om den historiske spredning på investeringsafkastet. Under produkttype er det angivet, om der er tale om et produkt med fast aktivsammensætning, eller det er angivet, at det er et livscyklus produkt, hvor aktivsammensætning og risiko varierer over kundens livscyklus, og dermed er afhængig af kundens alder. Produkter med fast aktivsammensætning og livscyklusprodukter er ikke direkte sammenlignelige, da den sidste type af produkt har varierende risiko. 3.1 Eksempelberegningerne I eksempelberegningerne antages det, at præmieindbetalingen falder primo året, og at der er tale om en indbetaling efter fradrag for AMB (på samme måde vil udbetalingen til sin tid ske uden fradrag for AMB). 6

14 Beregningen af pensionsopsparingen ultimo et år sker herefter ved, at primodepotet plus præmieindbetalingen først fratrækkes alle direkte omkostninger til selskabet, såsom faste gebyrer, depotafgifter og præmieomkostninger. Herefter beregnes kundens ultimodepot ved at forrente det tilbageværende beløb med produktets historiske afkast (efter indirekte investeringsomkostninger) det pågældende år efter fradrag af PAL skat. Ved negativt afkast godskrives sparet PAL skat (selvom denne jo i realiteten først indtjenes i senere år med positive afkast). Når der over en kolonne står betyder det, at kundens depot og præmier er forrentet og fremskrevet med de historiske afkast i de nævnte 7 år. I kolonnen Netto er angivet den interne rente, som kunden netto har opnået gennem den betragtede periode, dvs. den interne rente der skal tilskrives primodepotet og præmieindbetalingerne for at opnå det beregnede slutdepot. Nettorenten er hermed sammenlignelig med almindelige, årlige effektive renter, som det kendes fra f.eks. en obligation eller ved et rentetilbud fra en bank. 7

15 3.2 Numerisk eksempel For at illustrere beregningerne er der nedenfor angivet beregningen af det historiske nettoafkast for 2 årsperioden primo 2011 til ultimo 2012 for et tilfældigt produkt, her Skandia Match 3. I tabelafsnittet findes f.eks. følgende oplysning: Produkt Risiko Produkt SD Netto Skandia - Match 3 4 Fast 15,54% ,69% Beregningen er foretaget som angivet nedenfor: Eksempel for beregning på Skandia Match 3 (privat) Beregning af kundens årlige afkast år for år ved hjælp af historiske afkast År 2011 Primo depot ,00 Årlig præmie ,00 Præmie omkostninger 2,5% ,00 Depotgebyr (efter PAL) -300 Beløb til forrentning ,00 Historisk afkast eft. inv. omk. -1,06% ,57 PAL skat 15% af ,57 889,48 Ultimo depot ,91 År 2012 Primo depot ,91 Årlig præmie ,00 Præmie omkostninger 2,5% ,00 Depotgebyr (efter PAL) -300 Beløb til forrentning ,91 Historisk afkast eft. inv. omk. 12,59% ,77 PAL skat 15,3% af , ,05 Ultimo depot ,62 Beregning af kundens årlige afkast i procent Kundens primodepot og indbetaling ,00 Kundens indbetaling ,00 Kundens slutdepot ,62 Årlig intern rente 4,69% 8

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat) 2006-2010 23. september 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning ApS Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2014 Februar 2014 BEDSTpension Finansiel Rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Overordnede resultater

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2013 Juli 2014 Denne rapport er udelukkende til selskabets interne brug, og rapporten må ikke i uddrag eller i sin helhed overdrages

Læs mere

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter 5. november 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Analysen... 3 3 Sammenfatning... 4 4 Forventet

Læs mere

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011 Markedsrapport Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber December 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Cvr. nr. 32667252 Sammendrag af Markedsrapport

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo august 2015

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo august 2015 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - ultimo august 2015 Ultimo august 2015 har profiler med høj risiko givet det bedste afkast Afkast år til dato ultimo august År til pensionering 30 15 5 0 Profil

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo januar 2016

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo januar 2016 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - Ultimo januar 2016 ÅTD ultimo januar 2016 har profiler med lav risiko givet det bedste afkast Afkast ÅTD ultimo januar 2016 År til pensionering 30 15 5 0 PFA

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo september 2016

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo september 2016 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - Ultimo september 2016 ÅTD ultimo september 2016 har profiler med lav risiko givet det bedste afkast Afkast ÅTD ultimo september 2016 År til pensionering 30 15

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo oktober 2015

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo oktober 2015 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - ultimo oktober 2015 Ultimo oktober har profiler med høj risiko givet det bedste afkast Afkast år til dato ultimo oktober År til pensionering 30 15 5 0 Profil

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo juli 2016

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo juli 2016 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - Ultimo juli 2016 ÅTD ultimo juli 2016 har profiler med lav risiko givet det bedste afkast Afkast ÅTD ultimo juli 2016 År til pensionering 30 15 5 0 PFA Plus profil

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Passivt forvaltede pensionsprodukter Benchmarkanalyse

Passivt forvaltede pensionsprodukter Benchmarkanalyse Passivt forvaltede pensionsprodukter Benchmarkanalyse November 2013 Analysen må ikke offentliggøres eller anvendes overfor 3. mand uden BEDSTpensions forudgående skriftlige accept. BEDSTpension finansiel

Læs mere

Beregning af forventet pensionsopsparing

Beregning af forventet pensionsopsparing Beregning af forventet pensionsopsparing BEDSTpensions koncept: sammenligning af forventet afkast, omkostninger og risiko for forskellige pensionsprodukter BEDSTpensions koncept er, at anbefale det mest

Læs mere

Beregning af forventet pensionsopsparing

Beregning af forventet pensionsopsparing Beregning af forventet pensionsopsparing BEDSTpensions koncept: sammenligning af forventet afkast, omkostninger og risiko for forskellige pensionsprodukter BEDSTpensions koncept er, at anbefale det mest

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Penge og pension Her får du det bedste afkast Tag hånd om din pension Foto: Iris Stor forskel på afkast Der kan være 150.000

Læs mere

Sammenligning af Topdanmark og Nordea Liv & Pension

Sammenligning af Topdanmark og Nordea Liv & Pension Skoleforeningerne Sammenligning af og Nordea Liv & Pension Dato: November 2016 Skoleforeningerne 2 Indledning Skoleforeningerne har igennem mange år ønsket at tilbyde en god pakkeløsning til den gruppe

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af

Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Senioranalyse Jens Olsen Bente Olsen En økonomisk rapport udarbejdet af Seniorrådgiverne ApS, Kignæsbakken 26, 3630 Jægerspris telefon 20 49 10 49 / senioranalyse@seniorraadgiverne.dk Indhold Formål med

Læs mere

Stadig pæne afkast trods turbulensen

Stadig pæne afkast trods turbulensen Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar.dk København, den 15. august 2012 Pensionsanalyse af markedsrenteprodukter i den danske pensionsbranche:

Læs mere

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 Tjen en formue på din Pension sider Se 4 pensionsselskabers gennemsnitlige afkast Pension og penge: Scor kassen med et par klik

Læs mere

Flot start på året for pensionsselskabernes markedsrenteprodukter

Flot start på året for pensionsselskabernes markedsrenteprodukter Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar.dk København, den 7. maj 2012 Pensionsanalyse af markedsrenteprodukter i den danske pensionsbranche:

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Pension. Viden til tiden

Pension. Viden til tiden Pension Viden til tiden Lidt om mig Søren Markersen Manager, Teknik chef Deloitte Pension Management Exam. Pensionsrådgiver Exam. Assurandør Tryg SEB Pension Danica Pension Pensionsgruppen (Skandia) Agenda

Læs mere

Flot 2010 for markedsrenteprodukter

Flot 2010 for markedsrenteprodukter Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar.dk København, den 19. januar 2011 Analyse af Markedsrenteprodukter: Flot 2010 for markedsrenteprodukter

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

D a n i c a L i n k u d e n u d b e t a l i n g s g a r a n t i

D a n i c a L i n k u d e n u d b e t a l i n g s g a r a n t i Anbefalingsmatricen Har du valgt Danica Link uden udbetalingsgaranti, kan du se i tabellen, hvilken -portefølje vi anbefaler dig, alt efter din risikovillighed, og det antal år der er til du skal på pension.

Læs mere

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen Agenda Skattereform 2012 Opsparingsmuligheder Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen SKATTEREFORM 2012 - - med fokus på pensionsområdet SKATTEREFORM 2012 Fokuspunkter : Skattelettelser via ændringer i

Læs mere

LD REFERENCEGRUPPEANALYSE

LD REFERENCEGRUPPEANALYSE LD REFERENCEGRUPPEANALYSE LD Vælger Kommissorium LD har bedt Kirstein om at foretage en sammenligning af afkast, risiko og omkostninger for LD Vælger og en repræsentativ referencegruppe LD har bedt Kirstein

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-5 marts 2017 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

LP-information 7/15. Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter opdateret henstilling

LP-information 7/15. Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter opdateret henstilling LP-information 7/15 Afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter opdateret henstilling Resume Hermed fremsendes en opdateret udgave af s henstilling om opgørelse og offentliggørelse af afkast

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

Nøgletalssammenligning

Nøgletalssammenligning Kommentar til nøgletalssammenligning for 1994-2010 Livs- og pensionsforsikringsselskaberne og de tværgående pensionskasser har siden 1995 været forpligtet til at offentliggøre 11 nøgletal i deres regnskaber.

Læs mere

Sådan bruger du "Guiden" til PenSam Bank Lokal Børneopsparing

Sådan bruger du Guiden til PenSam Bank Lokal Børneopsparing Sådan bruger du "Guiden" til PenSam Bank Lokal Børneopsparing På de næste sider får du en introduktion i, hvordan du skal udfylde "Din risikoprofil" via Guiden til PenSam Bank Lokal Børneopsparing. Vi

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen

Læs mere

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti?

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Flere hundredtusinde pensionskunder bliver tilbudt gigantbonusser, hvis de skifter ordning, men de forgyldes bare med deres egne penge, kritiserer

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Regler for forrentning af egenkapital Rentegrupper: 0,1 % af de gennemsnitlige

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Op og ned i 3. kvartal for pensionsinvestorer i markedsrente

Op og ned i 3. kvartal for pensionsinvestorer i markedsrente Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar.dk København, den 31. oktober 2011 Analyse af Markedsrenteprodukter: Op og ned i 3. kvartal for

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Danica Balance FlexOpsparing Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Privatøkonomi Pension 15. november 2013

Privatøkonomi Pension 15. november 2013 Privatøkonomi Pension 15. november 213 Relaterede publikationer Privatøkonomi Vi bliver ældre og ældre sparer du nok op? Det har stor betydning for din pensionsopsparing, at du kommer i gang med at spare

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Krystalkuglen. Hvad kan man bruge garantier til?

Krystalkuglen. Hvad kan man bruge garantier til? Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 2 - Marts 2010 Hvad kan man bruge garantier til? En stor del af pensionsopsparingen er stadig placeret i produkter med en garanti for en pension af en given størrelse

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline Foto: Byline guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det svære pensionsvalg Hvad skal du vælge? 14 sider Guide og oversigter Pensionsvalg INDHOLD I DETTE HÆFTE: Lænset for en formue...

Læs mere

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få MEST ud af din pension 12 sider Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension Penge og pension INDHOLD I DETTE HÆFTE: Scor

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche

Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche København, den 26. juni 2012 Morningstar sætter fokus på den danske pensionsbranches gennemsnitsrente produkter: Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche Morningstar har igennem en længere

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Pensionsgarantier risikodisciplin med lave afkast? Den Danske Finansanalytikerforening, 23 marts 2011 Lars Rohde, CEO

Pensionsgarantier risikodisciplin med lave afkast? Den Danske Finansanalytikerforening, 23 marts 2011 Lars Rohde, CEO Pensionsgarantier risikodisciplin med lave afkast? Den Danske Finansanalytikerforening, 23 marts 2011 Lars Rohde, CEO Formål med pensionsopsparinger Pensionsordninger skal sikre den højst mulige købekraft

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

guide SPAR EN HALV MILLION I PENSIONSGEBYRER Januar 2015 Stor guide Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide SPAR EN HALV MILLION I PENSIONSGEBYRER Januar 2015 Stor guide Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 Stor guide SPAR EN HALV MILLION I PENSIONSGEBYRER Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 SPAR EN HALV MILLION I PENSIONSGEBYRER INDHOLD SIDE 3 Læs hvordan du kan spare en formue

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Regler for forrentning af egenkapital

Regler for forrentning af egenkapital Alm. Brand Livs AP Pension Livs Apotekere og Farmaceuter Arkitekternes Pensionskasse BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Bioanalytikere Regler for forrentning af egenkapital Investeringsafkastet

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser af 1. februar 2016 for pensionsordninger i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (herefter kaldet selskabet), CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup. ne gælder for VækstPension,

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Markedsudvikling 2009

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Markedsudvikling 2009 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Markedsudvikling 2009 1. Konklusioner:... 3 2. Hovedtendenser i selskabernes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer,

Læs mere

Bilag indholdsfortegnelse:

Bilag indholdsfortegnelse: 3 Bilag indholdsfortegnelse: 1. INVESTERINGSAFKAST I LD... 4 2. TILSKREVET AFKAST MEDLEMMERNES TOPLINJE OG BUNDLINJE... 4 3. INVESTERINGSAFKAST I LD VÆLGER... 5 4. AFKAST I PULJERNE... 5 4.1. Høje aktieafkast

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Beskatning af pensionsopsparing

Beskatning af pensionsopsparing Beskatning af pensionsopsparing Beskrivelse af sammensat beskatning af pensionsopsparing 19. juni 2008 Sune Enevoldsen Sabiers sep@dreammodel.dk Det Økonomiske Råds forårsrapport 2008 indeholder en analyse

Læs mere

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Gældende fra den 7. juni 2017 Generelt KontoInvest puljeopsparing sker på en indlånskonto, kaldet en puljekonto, hvorpå der indskydes

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension og Topdanmark Link Forsikringsbetingelser 6584-2 August 2006 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen Udfordringer og muligheder NFT i pensionsbranchen 3/2003 Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen af Henrik Heideby Henrik Heideby Som andre steder i verden står pensionsbranchen i Danmark i disse

Læs mere

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Generelt KontoInvest puljeopsparing sker på en indlånskonto, kaldet en puljekonto. Puljekontoen er en underkonto til pensionshovedkontoen,

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

Tjek dit afkast og TEKST: STEEN VALGREEN-VOIGT

Tjek dit afkast og TEKST: STEEN VALGREEN-VOIGT Tjek dit afkast og TEKST: STEEN VALGREEN-VOIGT Havregrød og postevand eller store saftige bøffer med en kold øl fra mikrobryggeriet. Om det bliver det ene eller det andet, du skal indtage, når du går på

Læs mere

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat

Forrentning Risikoforrentning Forrentning 0,3 % af årets gennemsnitlige Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat ALKA LIV Forsikrings- Aktieselskabet Alm. Brand Livs Amtsvejmænd m.fl. 0,3 % af årets gennemsnitlige livsforsikrings og kollektivt pensionsafkastskat bonuspotentiale af de allokerede aktiver, resultatet

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere