Flot start på året for pensionsselskabernes markedsrenteprodukter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flot start på året for pensionsselskabernes markedsrenteprodukter"

Transkript

1 Morningstar Danmark Lautrupsgade København Ø Tel: Fax: København, den 7. maj 2012 Pensionsanalyse af markedsrenteprodukter i den danske pensionsbranche: Flot start på året for pensionsselskabernes markedsrenteprodukter Morningstar har analyseret på afkastet i markedsrentepensioner. Analysen ser både på unit link udbuddet i form af pensionsselskabernes egne lav, middel og høj risikoprofil fonde og på Morningstar Link Porteføljer, der benytter samme porteføljesammensætning på tværs af selskaberne. Derudover analyseres pensionsselskabernes livscyklusprodukter, der kendetegnes ved en automatisk nedtrapning af risikoen i takt med at investors tidshorisont reduceres. Overordnede konklusioner fra analysen: Det blev til et flot første kvartal for opsparerne i pensionsselskabernes markedsrenteprodukter. Udviklingen på de finansielle markeder slog igennem på markedsrenteprodukterne. De mest risikofyldte produkter nød godt af den stigende risikovillighed blandt investorerne og steg typisk mest, men der var også flotte afkast til investorer med lavere risikovillighed. Aktiemarkedet steg som helhed godt 9 pct. i årets tre første måneder. Emerging markets steg endnu mere, mens danske aktier var oppe med hele 15 pct. ved udgangen af kvartalet. På obligationssiden var billedet mere mikset. Danske statsobligationer vendte svagt pilen ned med moderate tab, mens der var fremgang til mere risikofyldte obligationsklasser som high yield virksomhedsobligationer og højrentelande. For første gang har vi de nye såkaldte basic pensionsprodukter med i analysen, som flere af de kommercielle pensionsselskaber har lanceret. Det er produkter fra AP Pension, Nordea Liv & Pension og Skandia. Kendetegnende for produkterne er, at det er prisbillige alternativer til selskabernes eksisterende produkter. Blandt livscyklusprodukterne var afkastene i første kvartal generelt stigende i takt med længere tidshorisont og større risikovillighed. Kvartalets højeste afkast fik investorerne i Danica med profilen høj risiko og 30 år til pensionering. Laveste afkast blev realiseret hos PensionDanmark i profilen med 5 år til pensionering. I selskabernes egne fonde med fast risikoprofil blev de højeste afkast typisk også skabt i profilerne med høj risiko. FSP fik et godt kvartal med solide afkast på tværs af alle tre profiler, men også Danica og Topdanmark kom pænt igennem kvartalet. Som det var tilfældet blandt livscyklusprodukterne haltede PensionDanmark typisk efter de øvrige i årets første måneder. Blandt de oprindelige fonde fra de kommercielle pensionsselskaber, som vi startede ud med i vores markedsrenteanalyse er der nu op til seks års historik. Hertil skal lægges de to korrekte eller ajourførte. Anvendelsen af informationerne, sker alene på dit ansvar. Morningstar yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er for fremtidige præstationer, og at værdien og afkast af investeringer kan falde såvel som stige. Har du behov for investeringsrådgivning, anbefaler vi, at du

2 Morningstar Danmark Lautrupsgade København Ø Tel: Fax: arbejdsmarkedspensioner FSP og Sampension. Set i dette noget længere tidsperspektiv er der over årene skabt en ganske betydelig variation i afkastet på tværs af selskaberne. I høj risiko er FSP og Sampension i front med et samlet afkast i niveauet 27 pct. over perioden. Til sammenligning er investorerne i Nordeas højrisikoprodukt blevet belønnet med beskedne 1,4 pct. i samlet afkast. I lav og middel risiko topper PFAs afkast over den seks årige periode, mens investorerne i Nordea igen må nøjes med feltets laveste afkast. I Morningstar Link Porteføljerne er aktivallokeringen som udgangspunkt den samme selskaberne imellem, og forskellen i afkastet er primært drevet af kvaliteten i de enkelte selskabers unit link udbud. PFA ligger bedst på 12 mdrs. afkastet, mens Skandia topper over tre år. Nordeas unit link udbud er generelt placeret i den tunge ende over både 12 og 36 mdr. De konkrete tal og forudsætninger kan ses på de følgende sider og i vedhæftede bilag. korrekte eller ajourførte. Anvendelsen af informationerne, sker alene på dit ansvar. Morningstar yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er for fremtidige præstationer, og at værdien og afkast af investeringer kan falde såvel som stige. Har du behov for investeringsrådgivning, anbefaler vi, at du Side 2 af 25

3 Morningstar Danmark Lautrupsgade København Ø Tel: Fax: Livscyklus - Selskabernes livscyklusprodukter Sammenligningen viser hvad investorerne ville have fået i afkast ved at investere i et af selskabernes livscyklus produkter, opdelt efter år til pensionering og risikotolerance inddelt i høj, middel eller lav risiko. Af de syv kommercielle pensionsselskaber har Skandia endnu ikke et produkt med automatisk aldersaftrapning, og er derfor ikke medtaget i analysen. Denne gang har vi et nyt livscyklusprodukt med i sammenligningen. Det er AP Basic, der er et nyt og prisbilligt opsparingsprodukt fra AP Pension. AP Basic blev lanceret i 4. kvartal 2010, og AP Pension vil derfor fremadrettet indgå i analysen med to produkter, AP Udløb og AP Basic. Udover de kommercielle selskaber har vi to arbejdsmarkedspensioner med i analysen. Det er PensionDanmark og Sampension. AP Pension, Nordea og de to arbejdsmarkedspensioner har ingen graduering efter kundernes risikotolerance i deres livscyklusprodukt. Vi har derfor indplaceret de fire selskabers livscyklusprodukt i den risikoprofil, som vi definerer som middel risiko. Tabellen herunder viser selskabernes livscyklusprodukt, når en pensionsopsparer har 20 år til pensionering. Det svarer nogenlunde til det produkt, som en investor midt i 40érne vil være investeret i. I bilagsmaterialet er tabel 1 gengivet, hvor tidshorisonter på 30, 15, 10 og 5 år også kan ses. Afkast og risiko er opgjort pr. 31/03/2012. Afkastet er totalafkastet for de viste perioder. Livscyklusprodukterne er et relativt nyt produkt hos de fleste selskaber og derfor er afkasthistorikken generelt begrænset. År til pensionering: 20 Afkast Afkast Akk. Risiko Afkast Afkast Akk. Risiko Afkast Afkast Akk. Risiko Lav Risiko ÅTD 1 år 3 år 3 år Middel Risiko ÅTD 1 år 3 år 3 år Høj Risiko ÅTD 1 år 3 år 3 år Danica AP Basic Topdanmark PFA Danica Danica SEB Topdanmark SEB Topdanmark AP Udløb PFA PFA SEB Nordea SAMPENSION PensionDanmark MS Reference MS Reference MS Reference Tabel 1: Selskabernes livscyklusprodukter med 20 år til pensionering. MS Reference er aktie- og obligationsportefølje fra tabel 7 med den fordeling mellem de to aktivklasser, som Morningstar anser for hensigtsmæssig for det enkelte livscyklusprodukt. Lagkagerne illustrerer Morningstars anbefaling til fordeling mellem aktier og obligationer. Gul = aktier og blå = obligationer. Denne fordeling kan fravige fra selskabernes egne fordelinger. Tabellen er sorteret efter år-til-dato afkastet. Investorerne i de danske markedsrenteprodukter kom igennem årets første kvartal i fin stil. Der var positive afkast over hele linien i pensionsselskabernes livscyklusprodukter, hvor størstedelen af opsparingen i markedsrente er investeret. korrekte eller ajourførte. Anvendelsen af informationerne, sker alene på dit ansvar. Morningstar yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er for fremtidige præstationer, og at værdien og afkast af investeringer kan falde såvel som stige. Har du behov for investeringsrådgivning, anbefaler vi, at du Side 3 af 25

4 Morningstar Danmark Tel: Lautrupsgade 7 Fax: København Ø Afkastene i første kvartal var generelt stigende i takt med længere tidshorisont og større risikovillighed. Kvartalets højeste afkast fik investorerne i Danica med profilen høj risiko og 30 år til pensionering. Laveste afkast blev realiseret hos PensionDanmark i profilen med 5 år til pensionering. Selskaberne indbyrdes var der størst samling i feltet på horisonterne med færrest år til pensionering. I middel risiko, hvor flest selskaber er repræsenteret, lå Danica generelt bedst i årets første kvartal, mens PensionDanmark fik periodens laveste afkast. For sidstnævntes vedkommende er det en kontrast til sidste års relative præstation, hvor PensionDanmark kom flot igennem et turbulent I profilerne med lav risiko dominerede Danica og PFA i kvartalet, mens Topdanmark ovenpå et mindre godt 2011 ligger pænt til især i profilerne med høj risiko, men også i middel risiko er Topdanmark med fremme. Tre måneder er en kort horisont og pensionsafkast bør naturligvis vurderes over en længere periode. De fleste livscyklusprodukter er relativ nye produkter og vi har derfor tre år med som den længste tidshorisont. Selv om det i sig selv er en relativ kort horisont er der alligevel skabt relativt store variationer i afkastet på tværs af de enkelte selskaber. I middel risiko er investorerne i AP Udløbsfonde blevet belønnet med de højeste afkast i profilerne med 30 og 20 år til pensionering. Her er totalafkastet for hele perioden hhv. 24 og 15 pct. point bedre end laveste afkast i analysen. På profilerne med færre år til pensionering er forskellen også betragtelig. Her er der typisk pct. point mellem top og bund. Danica er i overvejende grad bedst på 3års afkastet, mens Topdanmark kommer ud med laveste afkast i 11 af 15 profiler. Afkast/risiko diagrammet her til højre viser perioden 1/1/2010 til og med udgangen af første kvartal i år for livscyklusprodukterne middel risiko og 20 år til pensionering. Selv PensionDanmark halter efter de øvrige i årets første måneder ligger selskabet fortsat med det bedste risikojusterede afkast. Sampension har næsthøjeste sharpe ratio efterfulgt af APs udløbsfond. Topdanmark ligger med laveste afkast og højeste risiko, hvilket resulterer i det laveste risikojusterede afkast. Grafik 2: Afkast/risiko diagram for livscyklusprodukterne med middel risiko og 20 år til pensionering. Tidshorisonten er 2 år og 3 mdr., hvilket er en kort Referenceindekset har en noget højere horisont, men den længste horisont, hvor vi har historik fra alle selskaber (excl risiko end selskabernes egne AP Basic). livscyklusprodukter. Det skyldes primært en højere aktieandel. Indekset er et udtryk for den middelmådige fond sammensat i den fordeling mellem aktier og obligationer, som Morningstar anser for hensigtsmæssig. korrekte eller ajourførte. Anvendelsen af informationerne, sker alene på dit ansvar. Morningstar yder ikke investeringsrådgivning. eringsrådgivning. I intet tilfælde er for fremtidige præstationer, og at værdien og afkast af investeringer kan falde såvel som stige. Har du behov for investeringsrådgivning, anbefaler vi, at du Side 4 af 25

5 Morningstar Danmark Lautrupsgade København Ø Tel: Fax: Unit Link - Selskabernes risikoprofil fonde Sammenligningen viser hvad investorerne ville have fået i afkast ved at investere i en af selskabernes egne balancerede fonde, opdelt efter høj, middel eller lav risiko. Fordelingen mellem aktier og obligationer kan variere indenfor de enkelte risikoniveauer selskaberne imellem. Tabellerne er sorteret efter år-til-dato afkastet. De viste afkast er totalafkastet. Nøgletallene er opgjort pr. 31/03/2012. Selskabernes risikoprofil fonde Afkast frem til Pensionsselskabet sammensætter Aktier Obligationer Lav risiko Sharpe ÅTD Akk. 3 år Akk. 6 år Ratio 6 år Middel risiko Sharpe ÅTD Akk. 3 år Akk. 6 år Ratio 6 år Høj risiko Sharpe ÅTD Akk. 3 år Akk. 6 år Ratio 6 år FSP Danica Link Topdanmark Link Danica Link FSP FSP Skandia Match Topdanmark Link PFA PFA PFA AP Basic 8.1 Nordea Basis 3.3 Skandia Match Danica Link Topdanmark Link SAMPENSION Skandia Match Nordea Link AP Basic 5.1 AP Profil Skandia Basic 2.4 Nordea Basis 5.0 Nordea Basis 6.9 AP Basic 2.3 Nordea Link SAMPENSION PensionDanmark Skandia Basic 4.4 SEB Link SEB Link AP Profil Nordea Link SAMPENSION SEB Link Skandia Basic 5.8 AP Profil PensionDanmark PensionDanmark Kontorente Kontorente Kontorente Tabel 3: Tabellen ovenfor viser, hvad investors ville have fået i afkast ved at anvende pensionsselskabernes lav, middel og høj risikoprofil fonde i hvert Unit Link selskab. Fordelingen mellem aktier og obligationer kan variere indenfor de enkelte risikoniveauer selskaberne imellem. Den viste kontorente er et gennemsnit af de kommercielle selskabers kontorenter før skat og er medtaget for at sætte unit link afkastene op mod traditionelle gennemsnitsrente pensioner. Bemærk at kontorenten kan variere selskaberne imellem og ligeledes variere fra år til år. Vores analyse af selskabernes egne produkter med fast risikoprofil er udvidet med tre nye produkter. Det er AP Pension, Skandia og Nordea Liv & Pension, der alle har udvidet deres produktpalette med nye tilbud til investorerne. Kendetegnende for de nye produkter er, at det er prisbillige alternativer til det eksisterende udbud hos de tre selskaber. APs og Skandias produkter blev søsat nogenlunde samtidig, nemlig i 4. kvartal 2010, mens Nordeas blev implementeret i sommeren Stemningen på finansmarkederne i første kvartal slog også igennem på fastprofilfondene. De højeste afkast blev typisk skabt i profilerne med høj risiko, mens der stadig var positive, men mere beskedne afkast til investorerne i lav risiko. FSP fik et godt kvartal med solide afkast på tværs af alle tre profiler, men også Danica og Topdanmark kom godt igennem kvartalet. Som det var tilfældet blandt livscyklusprodukterne haltede PensionDanmark typisk efter de øvrige i årets første måneder. Der er efterhånden opbygget en vis historik for fastprofil fondene. Vi har nu op til seks års historik på samtlige af de oprindelige fonde fra de kommercielle pensionsselskaber, som vi startede ud med i vores pensionsanalyse. Hertil skal lægges de to arbejdsmarkedspensioner FSP og Sampension, der ligeledes har mindst seks års historik. Set i det tidsperspektiv er der over årene skabt en ganske betydelig variation i afkastet på tværs af selskaberne. I høj risiko er FSP og Sampension i front med et samlet afkast i niveauet 27 pct. over korrekte eller ajourførte. Anvendelsen af informationerne, sker alene på dit ansvar. Morningstar yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er for fremtidige præstationer, og at værdien og afkast af investeringer kan falde såvel som stige. Har du behov for investeringsrådgivning, anbefaler vi, at du Side 5 af 25

6 Morningstar Danmark Tel: Lautrupsgade 7 Fax: København Ø perioden. Til sammenligning er investorerne i Nordeas højrisikoprodukt blevet belønnet med beskedne 1,4 pct. I lav og middel risiko topper PFAs afkast over den seks årige periode, mens investorerne i Nordea igen må nøjes med feltets laveste afkast. Sammenholdes de realiserede afkast på tværs af alle profilerne med den tilskrevne kontorente i de kommercielle selskabernes traditionelle gns. rente produkter er det lavrisiko fondene, der er tættest på at kunne matche kontorenten over en horisont på seks år. Det vil sige for kunderne i middel- og højrisiko fondene ville de have været bedre tjent med at være investeret i et traditionelt gns. rente produkt. Afkast/risiko diagrammet her til højre viser selskabernes fastprofil fonde med middel risiko. Perioden er seks år. PFA og FSP ligger med højeste afkast og nogenlunde samme risiko. De to selskaber har periodens højeste sharpe ratio. Danica, Skandia, Sampension og SEB ligger med omtrentlig samme afkast, mens risikoen i sidstnævntes produkt er en anelse lavere end de tre øvrige. Nordea realiserede det laveste afkast i perioden, mens Topdanmarks produkt var mindst risikofyldt. De to selskaber fik periodens laveste risikojusterede afkast. Grafik 4: Afkast/risiko diagram for fastprofilfonde med middel risiko. Tidshorisonten er 6 år. Ikke alle produkter har tilstrækkelig historik til at blive vist i diagrammet korrekte eller ajourførte. Anvendelsen af informationerne, sker alene på dit ansvar. Morningstar yder ikke investeringsrådgivning. eringsrådgivning. I intet tilfælde er for fremtidige præstationer, og at værdien og afkast af investeringer kan falde såvel som stige. Har du behov for investeringsrådgivning, anbefaler vi, at du Side 6 af 25

7 Morningstar Danmark Lautrupsgade København Ø Tel: Fax: Unit Link - Morningstar Link Porteføljer Sammenligningen viser hvad investorerne med henholdsvis lav, middel og høj risiko ville have fået i afkast ved at benytte den samme porteføljesammensætning i hvert unit link selskab. Forskellen i afkastet mellem selskaberne i denne sammenligning kan i høj grad forklares ved kvaliteten af selskabernes fondsudbud i perioden. De viste afkast er totalafkastet. Nøgletallene er opgjort pr. 31/03/2012. Morningstar Link Porteføljer Afkast frem til Investor sammensætter selv Aktier Obligationer Lav risiko ÅTD 1 år Akk. 3 år Risiko 3 år Middel risiko ÅTD 1 år Akk. 3 år Risiko 3 år Høj risiko ÅTD 1 år Akk. 3 år Risiko 3 år Nordea Link SEB Link SEB Link Danica Link Skandia Link Skandia Link Kategori snit Nordea Link Nordea Link Topdanmark Link AP Netlink AP Netlink Skandia Link Danica Link Danica Link AP Netlink Topdanmark Link Topdanmark Link SEB Link Kategori snit PFA+ Link PFA+ Link PFA+ Link Kategori snit Kontorente Kontorente Kontorente Tabel 5: Viser hvad investor ville have fået i samlet afkast ved at anvende Morningstars modelporteføljer for lav, middel og høj risiko ved brug af fonde fra selskabernes unit link univers. Den viste kontorente er et gennemsnit af selskabernes kontorenter før skat og er medtaget for at sætte unit link afkastene op mod traditionelle gennemsnitsrente pensioner. Bemærk at kontorenten kan variere selskaberne imellem og ligeledes variere fra år til år. I Morningstar Link Porteføljerne gik det også bedst for profilerne med høj risiko i årets første kvartal. Her blev det til 10,4 pct. i afkast i SEBs unit link udbud. I middel risiko gik det ligeledes bedst for SEB, mens Skandia på profilerne med høj og middel risiko lå næstbedst. I lav risiko var det Nordea og Danicas unit link udbud, som kom bedst fra start i PFAs unit link udbud kunne ikke helt følge trop med de øvrige i årets første måneder, men variationen i afkastet mellem selskaberne var generelt beskeden. Aktivallokeringen er som udgangspunkt den samme selskaberne imellem, så forskellen i afkastet er primært drevet af kvaliteten i de enkelte selskabers unit link udbud. PFA ligger bedst på 12 mdrs. afkastet, mens Skandia topper over tre år. Nordeas unit link udbud er generelt placeret i den tunge ende over både 12 og 36 mdr. Vi har dekomponeret udviklingen i første kvartal på fondssammensætningen i Morningstar Link Porteføljerne med middel risiko. Resultatet er vist herunder. korrekte eller ajourførte. Anvendelsen af informationerne, sker alene på dit ansvar. Morningstar yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er for fremtidige præstationer, og at værdien og afkast af investeringer kan falde såvel som stige. Har du behov for investeringsrådgivning, anbefaler vi, at du Side 7 af 25

8 Morningstar Danmark Lautrupsgade København Ø Tel: Fax: Dekomponering af 1. kvartals afkast i Morningstar Link Porteføljer Middel Risiko Topdanmark Morningstar Kategori Vægt AP Danica Nordea PFA SEB Skandia Danmark - Aktier 5% 14.1% 14.5% 14.3% 15.0% 14.2% 13.2% 14.7% Europa Large Cap Blend - Aktier 10% 12.5% 10.1% 15.1% 8.4% 15.7% 14.8% 9.3% Globale Large Cap Blend - Aktier 20% 9.8% 8.7% 9.3% 9.9% 10.9% 10.9% 9.8% Japan Large Cap - Aktier 3% 8.3% 8.0% 8.8% 8.2% 5.7% 6.2% 8.0% USA Large Cap Blend - Aktier 10% 8.5% 10.2% 8.7% 9.6% 15.9% 11.8% 8.1% Globale Nye Markeder - Aktier 3% 13.2% 12.5% 10.7% 14.3% 11.5% 10.2% 13.2% EUR Højrente - Obligationer 5% 4.2% 5.2% 6.5% 3.3% 4.2% 8.5% 6.3% Nye Markeder EUR Fokus - Obligationer 8% 5.2% 6.4% 3.7% 2.0% -1.2% 2.9% 5.2% DKK Lange - Obligationer 25% % 0.4% 0.3% -0.1% 0.2% -0.6% 0.5% DKK Korte - Obligationer 13% 0.4% 0.4% 0.9% % 0.2% 0.2% -0.2% Aktieportefølje 50% 10.6% 1% 10.9% 10.2% 13.0% 11.8% 1% Obligationsportefølje (ex. DKK Korte Obl.) 38% 1.6% 2.2% 1.8% 0.7% 0.5% 1.3% 2.2% I alt 100% 5.9% 5.8% 6.2% 5.3% 6.6% 6.4% 5.7% Tabel 6: Dekomponering af afkast i Morningstar Link Porteføljer med middel risiko. Perioden er 1. kvartal Kilde: Morningstar Direct Af dekomponeringen kan man se Danica og Topdanmark fik kvartalets højeste afkast på tværs af obligationsporteføljerne. Begge porteføljer realiserede et afkast på 2,2 pct. i perioden. For Danicas vedkommende var det bl.a. bidraget fra Danske Invest Nye Markeder Obligationer, der var med til at løfte afkastet for obligationsporteføljen. I Topdanmark var det også en obligationsfond fra Danske Invest, der bidrog til periodens relative afkast. Det var Danske Invest Lange Obligationer, der med et afkast på 0,5 pct. kom bedst igennem kvartalet for så vidt angår fondene med fokus på lange danske obligationer. Danica fik laveste bidrag i kvartalet blandt globale aktiefonde. Det var bl.a. indeksfonden Danica Link Indeks Globale aktier og BGF Global Dynamic, der trak ned. Topdanmark fik laveste afkast fra amerikanske aktier og korte danske obligationer. Hos Nordea var det fonde med fokus på japanske aktier og korte danske obligationer, som klarede sig relativt godt i første kvartal. For førstnævntes vedkommende var det Nordea Invest Japan, der havde nogle gode måneder, ligesom Nordea Invest løftede afkastet på korte danske obligationer. PFA fik samlet set kvartalets laveste afkast til trods for, at det gik relativt bedst for selskabet i to af aktivklasserne. Den ene var danske aktier, hvor PFAs egen fond havde nogle gode måneder, ligesom PFA også fik et godt kvartal i emerging markets. Omvendt trak bidraget fra europæiske aktier og high yield virksomhedsobligationerne ned. I SEB fik aktiefondene et flot kvartal og SEB kom samlet set bedst igennem årets tre første måneder. Det var bl.a. drevet af et flot bidrag fra europæiske aktier, hvor Danske Invest Europa Fokus løftede aktivklassen med et afkast på 15,7 pct., hvilket var det højeste på tværs af selskaberne. SEB fik ligeledes et solidt bidrag fra amerikanske aktier. Japanske aktier og obligationer fra højrentelande kunne til gengæld ikke helt følge trop med de øvrige, men aktivklasserne vægter ikke helt så meget i den samlede porteføljeallokering. Porteføljen hos Skandia gav næsthøjeste afkast i årets første måneder kun overgået af SEB. Skandias globale aktiefonde den næsttungeste aktivklasse i allokeringen gav periodens højeste afkast. Det var Skandia egen Best Ideas aktiefond som løftede afkastet. Skandia fik også et solidt bidrag fra high yield obligationerne, hvor to Nordea fonde trak afkastet op. I aktivklassen emerging korrekte eller ajourførte. Anvendelsen af informationerne, sker alene på dit ansvar. Morningstar yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er for fremtidige præstationer, og at værdien og afkast af investeringer kan falde såvel som stige. Har du behov for investeringsrådgivning, anbefaler vi, at du Side 8 af 25

9 Morningstar Danmark Lautrupsgade København Ø Tel: Fax: markets aktier kunne Skandias T.Rowe Price fond ikke følge med de øvrige ligesom Sparinvest Long Danish Bonds fra aktivklassen med lange danske obligationer ikke kunne matche afkastet fra fondene hos de andre selskaber. Morningstar Link Porteføljerne er sammensat som vist nedenfor: Morningstar Kategori Aktier Lav risiko Middel risiko Høj risiko Danmark Aktier 10% 2% 5% 8% Europa Large Cap Blend - Aktier 20% 4% 10% 16% Globale Large Cap Blend - Aktier 40% 8% 20% 32% Japan Large Cap - Aktier 5% 1% 2,5% 4% USA Large Cap Blend - Aktier 20% 4% 10% 16% Globale Nye Markeder - Aktier 5% 1% 2,5% 4% Vægt i alt 100% 20% 50% 80% Morningstar Kategori Obligationer Lav risiko Middel risiko Høj risiko EUR Højrente - Obligationer 10% 8% 5% 2% Nye Markeder EUR Fokus - Obligationer 15% 12% 7,5% 3% DKK Lange - Obligationer 50% 40% 25% 10% DKK Korte - Obligationer 25% 20% 12,5% 5% Vægt i alt 100% 80% 50% 20% Tabel 7: Sådan er aktivallokeringen i Morningstar Link Porteføljerne fra 1/1/2011. Fordelingerne i porteføljerne Lav, Middel & Høj Risiko anvendes som benchmark i bilagsmaterialet, hvor der kan findes detaljeret information om selskabernes egne fastprofilfonde. Ovennævnte aktie- og obligationsportefølje anvendes ligeledes som referenceindeks til livscyklusprodukterne i den fordeling mellem de to aktivklasser, som Morningstar anser for hensigtsmæssig for det enkelte livscyklusprodukt. korrekte eller ajourførte. Anvendelsen af informationerne, sker alene på dit ansvar. Morningstar yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er for fremtidige præstationer, og at værdien og afkast af investeringer kan falde såvel som stige. Har du behov for investeringsrådgivning, anbefaler vi, at du Side 9 af 25

10 Morningstar Danmark Lautrupsgade København Ø Tel: Fax: Metodik: Morningstar Link Porteføljer Morningstar Link Porteføljer fungerer som et uafhængigt benchmark for investorer, der ønsker at følge udviklingen i unit link ud fra forskellige risikoprofiler og på tværs af selskaberne. Afkastet er beregnet med månedlig rebalancering på baggrund af Unit Link udbuddet ved udgangen af hver måned. Der kan være enkelte specialfonde, interne puljer og modelporteføljer som Morningstar ikke har været i stand til at skaffe data på og som derfor ikke er medtaget i beregningerne. Porteføljerne er sammensat med udgangspunkt i Morningstars Kategorier. Er der eksempelvis i et program tre fonde under kategorien Danmark Aktier er et gennemsnit af de tres afkast benyttet. I de få tilfælde, hvor en kategori ikke er repræsenteret i et program er der benyttet afkast fra fondene i de mest repræsentative kategorier i programmet ud fra et forsigtighedsprincip om, at mindre risiko, fortrækkes frem for mere risiko når alternativer vælges. Selskabernes risikoprofil fonde I hvert selskab er der valgt en fond med lav, middel og høj risiko, der danner grundlag for afkastene i tabellen. Fondene er typisk sammensat af pensionsselskabet selv på baggrund af fonde fra unit link platformen. Fondene henvender sig til investorer, der ikke selv ønsker at sammensætte deres porteføljer, men alene ønsker at vælge deres risikoniveau. Det er i disse fonde at hovedparten af opsparingen i Unit Link ordningerne havner. Sampension har 2 produkter, som begge kunne kvalificere sig til at gå ind under middel risiko. I sammenligningen med de øvrige selskaber har vi valgt at inkludere produktet fra Sampension, hvor default aktieandelen er 62,5 pct. Nordea Liv & Pension har fornylig konverteret investorerne i Nordea Link hhv. Lav, Middel og Høj Risiko over i produkterne Nordea Aktivpension med samme risikoprofil. I vores analyse af udviklingen i Nordea Lav, Middel og Høj Risiko benytter vi således historikken fra de ophørende fonde frem til konverteringsdagen, hvorefter historikken fra de fortsættende fonde anvendes. Selskabernes livscyklusprodukter Morningstar har valgt fem tidshorisonter, 30, 20, 15, 10 og 5 år, efter år til pensionering og beregnet afkastet for selskabernes livscyklusprodukter. Det vil sige de produkter, hvor der er indbygget en automatisk nedtrapning af risikoen over tid. I de tilfælde, hvor Morningstar ikke modtager kursstrengen på det pågældende livscyklusprodukt fra selskabet selv, har Morningstar beregnet afkastet på livscyklusproduktet ud fra den fordeling af underliggende fonde, som selskaberne oplyser. Hvis et udløbsprodukt ikke rammer præcist på de valgte aldersprofiler nedrundes til nærmeste produkt. I beregningen foretager vi månedlig rebalancering. Denne frekvens er ikke nødvendigvis et udtryk for den faktiske rebalanceringsfrekvens hos selskaberne, som i øvrigt kan variere fra selskab til selskab. Det beregnede afkast er derfor en proxy for hvad investorerne i det enkelte selskab har realiseret i afkast over tid samt den tilknyttede risiko i livscyklusprodukterne. Generelt vil vi opfordre alle pensionsselskaber med markedsrenteprodukter til at deltage i analysen i det omfang at produkterne er sammenlignelige med analysens indhold og der forefindes tilstrækkelig korrekte eller ajourførte. Anvendelsen af informationerne, sker alene på dit ansvar. Morningstar yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er for fremtidige præstationer, og at værdien og afkast af investeringer kan falde såvel som stige. Har du behov for investeringsrådgivning, anbefaler vi, at du Side 10 af 25

11 Morningstar Danmark Lautrupsgade København Ø Tel: Fax: historik. For yderligere information om det eller denne analyse eller om Morningstar generelt, kontakt: Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA Chefanalytiker, Morningstar Tel: Mobil: korrekte eller ajourførte. Anvendelsen af informationerne, sker alene på dit ansvar. Morningstar yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er for fremtidige præstationer, og at værdien og afkast af investeringer kan falde såvel som stige. Har du behov for investeringsrådgivning, anbefaler vi, at du Side 11 af 25

12 Morningstar Danmark Lautrupsgade København Ø Tel: Fax: Om Morningstar Morningstar er en førende global leverandør af information og analyser på området for investeringsforeninger og forvaltede produkter. Morningstar leverer data, information og analyse til en række af verdens førende finansielle institutioner, hjemmesider og medier. Morningstar har gennem de seneste 25 år udnyttet de teknologiske fremskridt, som har revolutioneret verdens finansielle markeder, og Morningstar er i dag et anerkendt navn og brand inden for branchen af finansiel service ikke bare i USA, men over hele verden. Morningstars mål er at revolutionere investering ved at forsyne investorerne med informationer, ideer, viden og redskaber, som kan hjælpe investorer til at overskue og udnytte det brede udbud af investeringsprodukter, som i dag er til rådighed. Morningstar i USA har siden 1984 leveret et bredt og funktionelt udbud af services inden for information, analytiske redskaber og investeringsvejledning. Synonymt med fordomsfri, uafhængig, sammenlignelig og let forståelig information om investeringsforeninger og aktier har Morningstar gang på gang udviklet innovative analyseprincipper frem til faktiske verdensomspændende standarder. Morningstar er den globale standard inden for investeringsinformation med kontorer og eller hjemmesider i: Australien, Belgien, Canada, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Holland, Tyskland, Hongkong, Indien, Irland, Island, Italien, Japan, Kina, Letland, Litauen, Malaysia, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Sverige, Spanien, Sydafrika, England og USA. korrekte eller ajourførte. Anvendelsen af informationerne, sker alene på dit ansvar. Morningstar yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er for fremtidige præstationer, og at værdien og afkast af investeringer kan falde såvel som stige. Har du behov for investeringsrådgivning, anbefaler vi, at du Side 12 af 25

13 Morningstar Danmark Lautrupsgade København Ø Tel: Fax: Bilag Følgende bilag er vedlagt: 1. Selskabernes fastprofil fonde Høj Risiko detaljeret information, 5 års historik 2. Selskabernes fastprofil fonde Mellem Risiko detaljeret information, 5 års historik 3. Selskabernes fastprofil fonde Lav Risiko detaljeret information, 5 års historik 4. Livscyklus profiler Overblik over alle 15 profiler 5. Livscyklus profiler Moderat Risiko 20 år til pensionering detaljeret information, 3 års historik korrekte eller ajourførte. Anvendelsen af informationerne, sker alene på dit ansvar. Morningstar yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er for fremtidige præstationer, og at værdien og afkast af investeringer kan falde såvel som stige. Har du behov for investeringsrådgivning, anbefaler vi, at du Side 13 af 25

14 Bilag 1 - Selskabernes Fast Profil - 6 år Høj Risiko Investment Growth Time Period: 6/1/2011 to 3/31/ Risk-Reward Time Period: 4/1/2006 to 3/31/ /2011 7/2011 8/2011 9/ / / /2011 1/2012 2/2012 3/ Std Dev AP Basic Høj Risiko AP Profil 25 Danica Valg Høj Risiko FSP Vælger - Høj Risiko Nordea Basispension Høj Risiko Nordea Høj Risiko PensionDanmark Høj Risiko PFA Sammensætter - Lang SEBinvest Investeringspleje Lang SAMPENSION vælger - pension 2035 Skandia Basic 3 Skandia Match 5 AP Basic Høj Risiko AP Profil 25 Danica Valg Høj Risiko FSP Vælger - Høj Risiko Nordea Basispension Høj Risiko Nordea Høj Risiko PensionDanmark Høj Risiko PFA Sammensætter - Lang SEBinvest Investeringspleje Lang SAMPENSION vælger - pension 2035 Skandia Basic 3 Skandia Match 5 Topdanmark Vælger III MSLink Høj Risiko Topdanmark Vælger III MSLink Høj Risiko Performance Time Period: 4/1/2006 to 3/31/2012 AP Basic Høj Risiko AP Profil 25 Danica Valg Høj Risiko FSP Vælger - Høj Risiko Nordea Basispension Høj Risiko Nordea Høj Risiko PensionDanmark Høj Risiko PFA Sammensætter - Lang SEBinvest Investeringspleje Lang SAMPENSION vælger - pension 2035 Skandia Basic 3 Skandia Match 5 Topdanmark Vælger III MSLink Høj Risiko Cumulative Std Dev Excess Information Ratio (geo) Sharpe Ratio (geo) Tracking Error Source: Morningstar Direct As of 3/31/2012 Side 14 af 25

15 Bilag 1 - Selskabernes Fast Profil - 6 år Høj Risiko Trailing s YTD 1 year 3 years 6 years Sharpe Ratio Sharpe Ratio years Standard Deviation AP Basic Høj Risiko AP Profil 25 Danica Valg Høj Risiko 6.00 FSP Vælger - Høj Risiko Nordea Basispension Høj Risiko Nordea Høj Risiko PensionDanmark Høj Risiko PFA Sammensætter - Lang SEBinvest Investeringspleje Lang SAMPENSION vælger - pension 2035 Skandia Basic 3 Skandia Match 5 Topdanmark Vælger III Trailing s AP Basic Høj Risiko AP Profil 25 Danica Valg Høj Risiko FSP Vælger - Høj Risiko Nordea Basispension Høj Risiko Nordea Høj Risiko PensionDanmark Høj Risiko PFA Sammensætter - Lang SEBinvest Investeringspleje Lang SAMPENSION vælger - pension 2035 Skandia Basic 3 Skandia Match 5 Topdanmark Vælger III MSLink Høj Risiko MSLink Høj Risiko Std Dev years YTD 1 year 3 years 6 years Source: Morningstar Direct As of 3/31/2012 Side 15 af 25

16 Bilag 1 - Selskabernes Fast Profil - 6 år Høj Risiko Rolling s Time Period: 4/1/2006 to 3/31/2012 Peer Group (5-95%): Open End Funds - Europe/HKG/TWN/SGP - EUR Aggressive Allocation Top Quartile 2nd Quartile 3rd Quartile Bottom Quartile 37.5 Rolling Window: 2 Years 1 Month shift AP Basic Høj Risiko AP Profil 25 Danica Valg Høj Risiko FSP Vælger - Høj Risiko Nordea Basispension Høj Risiko Nordea Høj Risiko PensionDanmark Høj Risiko PFA Sammensætter - Lang SEBinvest Investeringspleje Lang SAMPENSION vælger - pension 2035 Skandia Basic 3 Skandia Match 5 Topdanmark Vælger III MSLink Høj Risiko Source: Morningstar Direct As of 3/31/2012 Side 16 af 25

17 Bilag 2 - Selskabernes Fast Profil - 6 år Middel Risiko Investment Growth Time Period: 6/1/2011 to 3/31/ Risk-Reward Time Period: 4/1/2006 to 3/31/ /2011 7/2011 8/2011 9/ / / /2011 1/2012 2/2012 3/ Std Dev AP Basic Mellem Risiko AP Profil 15 Danica Valg Middel Risiko FSP Vælger - Mellem Risiko Nordea Basispension Mellem Risiko Nordea Mellem Risiko PensionDanmark Mellem Risiko PFA Sammensætter - Mellem SEBinvest Investeringspleje Mlmlang SAMPENSION vælger - pension 2025 Skandia Basic 2 Skandia Match 3 AP Basic Mellem Risiko AP Profil 15 Danica Valg Middel Risiko FSP Vælger - Mellem Risiko Nordea Basispension Mellem Risiko Nordea Mellem Risiko PensionDanmark Mellem Risiko PFA Sammensætter - Mellem SEBinvest Investeringspleje Mlmlang SAMPENSION vælger - pension 2025 Skandia Basic 2 Skandia Match 3 Topdanmark Vælger II MSLink Middel Risiko Topdanmark Vælger II MSLink Middel Risiko Performance Time Period: 4/1/2006 to 3/31/2012 AP Basic Mellem Risiko AP Profil 15 Danica Valg Middel Risiko FSP Vælger - Mellem Risiko Nordea Basispension Mellem Risiko Nordea Mellem Risiko PensionDanmark Mellem Risiko PFA Sammensætter - Mellem SEBinvest Investeringspleje Mlmlang SAMPENSION vælger - pension 2025 Skandia Basic 2 Skandia Match 3 Topdanmark Vælger II MSLink Middel Risiko Cumulative Std Dev Excess Information Ratio (geo) Sharpe Ratio (geo) Tracking Error Source: Morningstar Direct As of 3/31/2012 Side 17 af 25

18 Bilag 2 - Selskabernes Fast Profil - 6 år Middel Risiko Trailing s Sharpe Ratio YTD 1 year 3 years 6 years AP Basic Mellem Risiko AP Profil 15 Danica Valg Middel Risiko FSP Vælger - Mellem Risiko Nordea Basispension Mellem Risiko Nordea Mellem Risiko PensionDanmark Mellem Risiko PFA Sammensætter - Mellem SEBinvest Investeringspleje Mlmlang SAMPENSION vælger - pension 2025 Skandia Basic 2 Skandia Match 3 Topdanmark Vælger II Trailing s AP Basic Mellem Risiko AP Profil 15 Danica Valg Middel Risiko FSP Vælger - Mellem Risiko Nordea Basispension Mellem Risiko Nordea Mellem Risiko PensionDanmark Mellem Risiko PFA Sammensætter - Mellem SEBinvest Investeringspleje Mlmlang SAMPENSION vælger - pension 2025 Skandia Basic 2 Skandia Match 3 Topdanmark Vælger II MSLink Middel Risiko MSLink Middel Risiko YTD 1 year 3 years 6 years Sharpe Ratio years Standard Deviation Source: Morningstar Direct As of 3/31/2012 Std Dev years Side 18 af 25

19 Bilag 2 - Selskabernes Fast Profil - 6 år Middel Risiko Rolling s Time Period: 4/1/2006 to 3/31/2012 Peer Group (5-95%): Open End Funds - Europe/HKG/TWN/SGP - EUR Moderate Allocation Top Quartile 2nd Quartile 3rd Quartile Bottom Quartile 25.0 Rolling Window: 2 Years 1 Month shift AP Basic Mellem Risiko AP Profil 15 Danica Valg Middel Risiko FSP Vælger - Mellem Risiko Nordea Basispension Mellem Risiko Nordea Mellem Risiko PensionDanmark Mellem Risiko PFA Sammensætter - Mellem SEBinvest Investeringspleje Mlmlang SAMPENSION vælger - pension 2025 Skandia Basic 2 Skandia Match 3 Topdanmark Vælger II MSLink Middel Risiko Source: Morningstar Direct As of 3/31/2012 Side 19 af 25

20 Bilag 3 - Selskabernes Fast Profil - 6 år Lav Risiko Investment Growth Time Period: 6/1/2011 to 3/31/ Risk-Reward Time Period: 4/1/2006 to 3/31/ /2011 7/2011 8/2011 9/ / / /2011 1/2012 2/2012 3/ Std Dev AP Basic Lav Risiko AP Profil 7 Danica Valg Lav Risiko FSP Vælger - Lav Risiko Nordea Basispension Lav Risiko Nordea Lav Risiko PensionDanmark Lav Risiko PFA Sammensætter - Kort SEBinvest Investeringspleje Kort SAMPENSION vælger - konstant Skandia Basic 1 Skandia Match 1 Topdanmark Vælger I MSLink Lav Risiko AP Basic Lav Risiko AP Profil 7 Danica Valg Lav Risiko FSP Vælger - Lav Risiko Nordea Basispension Lav Risiko Nordea Lav Risiko PensionDanmark Lav Risiko PFA Sammensætter - Kort SEBinvest Investeringspleje Kort SAMPENSION vælger - konstant Skandia Basic 1 Skandia Match 1 Topdanmark Vælger I MSLink Lav Risiko Performance Time Period: 4/1/2006 to 3/31/2012 AP Basic Lav Risiko AP Profil 7 Danica Valg Lav Risiko FSP Vælger - Lav Risiko Nordea Basispension Lav Risiko Nordea Lav Risiko PensionDanmark Lav Risiko PFA Sammensætter - Kort SEBinvest Investeringspleje Kort SAMPENSION vælger - konstant Skandia Basic 1 Skandia Match 1 Topdanmark Vælger I MSLink Lav Risiko Cumulative Std Dev Excess Information Ratio (geo) Sharpe Ratio (geo) Tracking Error Source: Morningstar Direct As of 3/31/2012 Side 20 af 25

21 Bilag 3 - Selskabernes Fast Profil - 6 år Lav Risiko Trailing s YTD 1 year 3 years 6 years AP Basic Lav Risiko AP Profil 7 Danica Valg Lav Risiko FSP Vælger - Lav Risiko Nordea Basispension Lav Risiko Nordea Lav Risiko PensionDanmark Lav Risiko PFA Sammensætter - Kort SEBinvest Investeringspleje Kort SAMPENSION vælger - konstant Skandia Basic 1 Skandia Match 1 Topdanmark Vælger I Trailing s AP Basic Lav Risiko AP Profil 7 Danica Valg Lav Risiko FSP Vælger - Lav Risiko Nordea Basispension Lav Risiko Nordea Lav Risiko PensionDanmark Lav Risiko PFA Sammensætter - Kort SEBinvest Investeringspleje Kort SAMPENSION vælger - konstant Skandia Basic 1 Skandia Match 1 Topdanmark Vælger I MSLink Lav Risiko MSLink Lav Risiko YTD 1 year 3 years 6 years Sharpe Ratio Sharpe Ratio years Standard Deviation Source: Morningstar Direct As of 3/31/2012 Std Dev years Side 21 af 25

22 Bilag 3 - Selskabernes Fast Profil - 6 år Lav Risiko Rolling s Time Period: 4/1/2006 to 3/31/2012 Peer Group (5-95%): Open End Funds - Europe/HKG/TWN/SGP - EUR Cautious Allocation Top Quartile 2nd Quartile 3rd Quartile Bottom Quartile 2 Rolling Window: 2 Years 1 Month shift AP Basic Lav Risiko AP Profil 7 Danica Valg Lav Risiko FSP Vælger - Lav Risiko Nordea Basispension Lav Risiko Nordea Lav Risiko PensionDanmark Lav Risiko PFA Sammensætter - Kort SEBinvest Investeringspleje Kort SAMPENSION vælger - konstant Skandia Basic 1 Skandia Match 1 Topdanmark Vælger I MSLink Lav Risiko Source: Morningstar Direct As of 3/31/2012 Side 22 af 25

23 Bilag 4 - Selskabernes livscyklus produkter Afkast og risko opgjort pr. 31/03/2012. Alle tal er i DKK og procenttal. Afkast er totalafkast for perioden. Sorteret efter år-til-dato afkast. År til pensionering: 30 Afkast Afkast Akk. Risiko 3 Afkast Afkast Akk. Risiko 3 Afkast Afkast Akk. Risiko Lav Risiko ÅTD 1 år 3 år år Middel Risiko ÅTD 1 år 3 år år Høj Risiko ÅTD 1 år 3 år 3 år Danica Danica Danica PFA AP Basic PFA Topdanmark Topdanmark SEB SEB AP Udløb Topdanmark PFA SEB SAMPENSION Nordea PensionDanmark MS Reference MS Reference MS Reference År til pensionering: 20 Afkast Afkast Akk. Risiko 3 Afkast Afkast Akk. Risiko 3 Afkast Afkast Akk. Risiko Lav Risiko ÅTD 1 år 3 år år Middel Risiko ÅTD 1 år 3 år år Høj Risiko ÅTD 1 år 3 år 3 år Danica AP Basic Topdanmark PFA Danica Danica SEB Topdanmark SEB Topdanmark AP Udløb PFA PFA SEB Nordea SAMPENSION PensionDanmark MS Reference MS Reference MS Reference År til pensionering: 15 Afkast Afkast Akk. Risiko 3 Afkast Afkast Akk. Risiko 3 Afkast Afkast Akk. Risiko Lav Risiko ÅTD 1 år 3 år år Middel Risiko ÅTD 1 år 3 år år Høj Risiko ÅTD 1 år 3 år 3 år Danica Danica Topdanmark PFA SEB SEB SEB Topdanmark Danica Topdanmark AP Basic PFA PFA AP Udløb Nordea SAMPENSION PensionDanmark MS Reference MS Reference MS Reference År til pensionering: 10 Afkast Afkast Akk. Risiko 3 Afkast Afkast Akk. Risiko 3 Afkast Afkast Akk. Risiko Lav Risiko ÅTD 1 år 3 år år Middel Risiko ÅTD 1 år 3 år år Høj Risiko ÅTD 1 år 3 år 3 år Danica Danica Topdanmark PFA Topdanmark Danica SEB PFA SEB Topdanmark SEB PFA Nordea SAMPENSION AP Basic AP Udløb PensionDanmark MS Reference MS Reference MS Reference År til pensionering: 5 Afkast Afkast Akk. Risiko 3 Afkast Afkast Akk. Risiko 3 Afkast Afkast Akk. Risiko Lav Risiko ÅTD 1 år 3 år år Middel Risiko ÅTD 1 år 3 år år Høj Risiko ÅTD 1 år 3 år 3 år Danica Danica Topdanmark PFA Topdanmark Danica Topdanmark PFA PFA SEB SEB SEB SAMPENSION Nordea AP Udløb AP Basic PensionDanmark MS Reference MS Reference MS Reference Morningstar Danmark A/S. Alle rettigheder reserveret. Informationer, data og nøgletal i dette produkt er ejet af Morningstar Danmark A/S. Må ikke kopieres eller videredistribueres uden Morningstars samtykke, udgør ikke investeringsrådgivning givet af Morningstar Danmark A/S, er ikke garanteret som korrekte, komplette eller præcise. Morningstar Danmark A/S fraskriver sig ethvert erstatningsretligt og strafferetligt ansvar for tab på handels-og investeringsbeslutninger eller andre tab, der pådrages af, eller i relation til, de informationer, data og nøgletal og brugen deraf. Side 23 af 25

24 Bilag 5 - Livscyklus Middel Risiko - 20 år til pensionering Investment Growth Time Period: 10/31/2010 to 3/31/ Risk-Reward Time Period: 1/1/2010 to 3/31/ /2010 3/2011 6/2011 9/ /2011 3/ Std Dev AP Basic AP Udløbsfond Danica Balance Nordea Vækstpension PensionDanmark Livscyklus PFA+ SAMPENSION 3 i 1 Livspension SEB Markedspension Topdanmark Profilpension MS Reference Middel Risiko (20 år) AP Basic AP Udløbsfond Danica Balance Nordea Vækstpension PensionDanmark Livscyklus PFA+ SAMPENSION 3 i 1 Livspension SEB Markedspension Topdanmark Profilpension MS Reference Middel Risiko (20 år) Performance Time Period: 1/1/2010 to 3/31/2012 AP Basic AP Udløbsfond Danica Balance Nordea Vækstpension PensionDanmark Livscyklus PFA+ SAMPENSION 3 i 1 Livspension SEB Markedspension Topdanmark Profilpension MS Reference Middel Risiko (20 år) Cumulative Std Dev Excess Information Ratio (geo) Sharpe Ratio (geo) Tracking Error Source: Morningstar Direct As of 3/31/2012 Side 24 af 25

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Flot 2010 for markedsrenteprodukter

Flot 2010 for markedsrenteprodukter Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar.dk København, den 19. januar 2011 Analyse af Markedsrenteprodukter: Flot 2010 for markedsrenteprodukter

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Stadig pæne afkast trods turbulensen

Stadig pæne afkast trods turbulensen Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar.dk København, den 15. august 2012 Pensionsanalyse af markedsrenteprodukter i den danske pensionsbranche:

Læs mere

Op og ned i 3. kvartal for pensionsinvestorer i markedsrente

Op og ned i 3. kvartal for pensionsinvestorer i markedsrente Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar.dk København, den 31. oktober 2011 Analyse af Markedsrenteprodukter: Op og ned i 3. kvartal for

Læs mere

Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen

Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen København, den 27. april 2010 Analyse af danske obligationsfondes afkast og performance: Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen Der er lavet talrige analyser af aktiefondenes afkast i forhold

Læs mere

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter 5. november 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Analysen... 3 3 Sammenfatning... 4 4 Forventet

Læs mere

Morningstar Rating Analyse

Morningstar Rating Analyse Morningstar Research December 2015 Morningstar Rating Analyse af danske og europæiske investeringsfonde Forfatter: Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA Indholdsfortegnelse Morningstar Rating analyse november 2015

Læs mere

Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche

Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche København, den 26. juni 2012 Morningstar sætter fokus på den danske pensionsbranches gennemsnitsrente produkter: Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche Morningstar har igennem en længere

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2012 10. maj 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2014 Februar 2014 BEDSTpension Finansiel Rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Overordnede resultater

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo august 2015

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo august 2015 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - ultimo august 2015 Ultimo august 2015 har profiler med høj risiko givet det bedste afkast Afkast år til dato ultimo august År til pensionering 30 15 5 0 Profil

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat) 2006-2010 23. september 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning ApS Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling

Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling Active Revolution eller Varm Luft? Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA, Morningstar Denmark Kilde: Morningstar Direct, alle kalenderår opgjort ultimo

Læs mere

LD REFERENCEGRUPPEANALYSE

LD REFERENCEGRUPPEANALYSE LD REFERENCEGRUPPEANALYSE LD Vælger Kommissorium LD har bedt Kirstein om at foretage en sammenligning af afkast, risiko og omkostninger for LD Vælger og en repræsentativ referencegruppe LD har bedt Kirstein

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo september 2016

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo september 2016 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - Ultimo september 2016 ÅTD ultimo september 2016 har profiler med lav risiko givet det bedste afkast Afkast ÅTD ultimo september 2016 År til pensionering 30 15

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo januar 2016

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo januar 2016 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - Ultimo januar 2016 ÅTD ultimo januar 2016 har profiler med lav risiko givet det bedste afkast Afkast ÅTD ultimo januar 2016 År til pensionering 30 15 5 0 PFA

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo oktober 2015

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - ultimo oktober 2015 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - ultimo oktober 2015 Ultimo oktober har profiler med høj risiko givet det bedste afkast Afkast år til dato ultimo oktober År til pensionering 30 15 5 0 Profil

Læs mere

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo juli 2016

AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION. - Ultimo juli 2016 AFKAST LETSIKRING AF INDTÆGT VED PENSION - Ultimo juli 2016 ÅTD ultimo juli 2016 har profiler med lav risiko givet det bedste afkast Afkast ÅTD ultimo juli 2016 År til pensionering 30 15 5 0 PFA Plus profil

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Danske investeringsforeninger

Danske investeringsforeninger Danske investeringsforeninger Forvaltningskompetencer, historiske afkast og performance - er de danske investeringsforeninger konkurrencedygtige? Karsten Henriksen Chefanalytiker Slår danske investeringsforeninger

Læs mere

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa ANALYSE 11. juni 2008 Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa På basis af en omkostningsrapport fra det internationalt anerkendte analysefirma Lipper Fitzrovia

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Morningstar Research. Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø. Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar.

Morningstar Research. Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø. Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar. København, den 30. august 2011 Analyse af omkostninger og aktiv/passiv forvaltning i danske investeringsforeninger i europæisk perspektiv: Danske investeringsforeninger generelt billigere end den typiske

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast 1. kvartal 2017 Markedskommentar Årets start bragte ikke afgørende overraskelser til de finansielle markeder. Valget i Holland i marts resulterede i, at det højre-nationalistiske

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Passivt forvaltede pensionsprodukter Benchmarkanalyse

Passivt forvaltede pensionsprodukter Benchmarkanalyse Passivt forvaltede pensionsprodukter Benchmarkanalyse November 2013 Analysen må ikke offentliggøres eller anvendes overfor 3. mand uden BEDSTpensions forudgående skriftlige accept. BEDSTpension finansiel

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Morningstar Research. Active share i danske aktiefonde

Morningstar Research. Active share i danske aktiefonde København, den 11. april 2013 Analyse af estimeret active share for danske aktivt forvaltede fonde share i danske aktiefonde I januar sidste år offentliggjorde Morningstar en analyse af, hvor aktive de

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011 Markedsrapport Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber December 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Cvr. nr. 32667252 Sammendrag af Markedsrapport

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO FULDTIDSKONTO I LD 110.000 100.000 90.000 80.000000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Fuldtidskonto i LD Vælger pr. 24. maj. 2011: 101.948

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Afkastkommentar - fra Nordea Liv & Pension

Afkastkommentar - fra Nordea Liv & Pension Afkastkommentar - fra Nordea Liv & Pension XX. kvartal XXXX Økonomi og markeder (overskrift 26 pnkt arial, 80 pct sort) Aktiemarkederne: Den perfekte storm indtraf i 3. kvartal (underoverskrift 18 pntk

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

D a n i c a L i n k u d e n u d b e t a l i n g s g a r a n t i

D a n i c a L i n k u d e n u d b e t a l i n g s g a r a n t i Anbefalingsmatricen Har du valgt Danica Link uden udbetalingsgaranti, kan du se i tabellen, hvilken -portefølje vi anbefaler dig, alt efter din risikovillighed, og det antal år der er til du skal på pension.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Performance i danske obligationsfonde Investeringskommentar

Performance i danske obligationsfonde Investeringskommentar Performance i danske obligationsfonde Investeringskommentar December 2016 December 2016 20. december 2016 Danske obligationsfonde underperformer Denne analyse ser på performance i danske obligationsfonde

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje-aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012 3. kvartal 2012 Rapportering fra KAB investeringsforeninger Udvikling i indre værdi og referenceindeks Kvartalskommentar Igennem tredje kvartal der været en stigende

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april.

LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. PRESSEMEDDELELSE 21. marts 2007 LDs årsrapport er fra i dag tilgængelig på www.ld.dk. Rapporten kan tilgås fra forsiden af LDs hjemmeside. Den trykte rapport er klar primo april. LD opsparingen 20 doblet

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Penge og pension Her får du det bedste afkast Tag hånd om din pension Foto: Iris Stor forskel på afkast Der kan være 150.000

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Investering hvilke overvejelser bør du gøre?

Investering hvilke overvejelser bør du gøre? Investering hvilke overvejelser bør du gøre? Anne Poulsen Investeringsrådgiver Private Banking Sjælland Anne.poulsen@jyskebank.dk Telefon 89 89 16 73 mobil 51 32 34 96 Et tilbageblik Forudsætninger for

Læs mere

København, den 18. november 2013 Analyse af estimeret andel af non-benchmark positioner for danske aktivt forvaltede fonde

København, den 18. november 2013 Analyse af estimeret andel af non-benchmark positioner for danske aktivt forvaltede fonde København, den 18. november 2013 Analyse af estimeret andel af non-benchmark positioner for danske aktivt forvaltede fonde Er høj active share altid sagen? Morningstar i Danmark har et par gange sat fokus

Læs mere

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Passiv investering Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Agenda Foreninger og Enkeltaktier Omkostninger ved aktieinvestering Passive og Aktive Strategier Sparindex Det passive supplement Risiko

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2013 Juli 2014 Denne rapport er udelukkende til selskabets interne brug, og rapporten må ikke i uddrag eller i sin helhed overdrages

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Investeringsaftale Mix

Investeringsaftale Mix Investering Investeringsaftale Mix Investeringsaftale Mix 1 Investeringsaftale Mix Med Investeringsaftale Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Pension. Viden til tiden

Pension. Viden til tiden Pension Viden til tiden Lidt om mig Søren Markersen Manager, Teknik chef Deloitte Pension Management Exam. Pensionsrådgiver Exam. Assurandør Tryg SEB Pension Danica Pension Pensionsgruppen (Skandia) Agenda

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 1. kvartal kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 1. kvartal kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Hvad angår udviklingen på risikofyldte aktiver minder starten på 2013 meget om afslutningen på 2012 - altså med solide

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Investering i høj sø

Investering i høj sø Investering i høj sø Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det seneste halve år har budt på stigende uro på de finansielle markeder. Den stigende volatilitet er blandt andet et

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere