Udbrændthed og brancheskift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbrændthed og brancheskift"

Transkript

1 Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade hospitalsvæsenet til fordel for en anden branche. For at fastholde sygeplejerskerne bør arbejdsrelateret udbrændthed forebygges. Analysen dokumenterer at en række faktorer i arbejdet er forbundet med arbejdsrelateret udbrændthed, herunder mangel på information, mangel på udviklingsmuligheder og store, dårligt organiserede arbejdsmængder. Derudover er det også vigtigt, at arbejds- og privatliv hænger sammen, da risikoen for arbejdsrelateret udbrændthed forøges markant hvis der opstår konflikt mellem arbejde og fritid. Indledning Udbrændthed er en særlig form for arbejdsrelateret stress, der viser sig som langvarig psykisk og fysisk udmattelse og træthed. 1 På baggrund af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Dansk Sygeplejeråds spørgeskemaundersøgelse SATH 2002 (sygeplejerskernes arbejdsliv, trivsel og helbred) undersøges i dette notat om arbejdsrelateret udbrændthed målt ved hjælp af CBI 2 har konsekvenser for sygeplejerskernes skift af branche fem år efter, jf. RAS-registret 2007 i Danmarks Statistik. Derudover undersøges hvilke risikofaktorer, der kan forårsage arbejdsrelateret udbrændthed hos sygeplejersker. Brancheskift som følge af arbejdsrelateret udbrændthed I tabel 1 ses bevægelsen på arbejdsmarkedet blandt de sygeplejersker, der i 2002 var beskæftiget på et hospital ifølge SATH-undersøgelsen. Jf. Danmarks Statistiks registre er stadig ansat på et hospital fem år efter i er ansat i andre brancher, mens 197 ikke er i beskæftigelse eller er i beskæftigelse i en uoplyst branche. Tabel 1. Bevægelse fra hospital i 2002 til ansættelse i (SATH) 2007 (DST) Hospital Andre brancher Ingen branche eller uoplyst Samlet Kilde: DST og SATH Undersøgelsespopulationen i tabellen er begrænset til sygeplejersker i beskæftigelse på hospitaler i 2002 ifølge selvrapporterede data i SATH I tabel 2 ses sammenhængen mellem arbejdsrelateret udbrændthed i 2002 og brancheskift fra 2002 til Der er i tabellen en statistisk signifikant sammenhæng mellem udbrændthed og sandsynligheden for brancheskift, således at en høj grad af arbejdsrelateret udbrændthed resulterer i en øget sandsynlighed for brancheskift væk fra hospitalsvæsenet. 1 Borritz, Marianne: Burnout in Human Service Work Causes and Consequences. Results of follow-up of the PUMA study among human service workers in Denmark, s CBI (Copenhagen Burnout Inventory) et spørgeskema til måling af udbrændthed. NOTAT Udbrændthed og brancheskift.docx

2 Tabel 2. Kryds mellem branche i 2007 og arbejdsrelateret udbrændthed i 2002 Lav udbrændthed Høj udbrændthed I alt Hospital 2007, dvs. intet skift 89 % 82 % 87 % Anden branche 2007, dvs. skift 11 % 18 % 13 % I alt 100 % 100 % 100 % Kilde: DST og SATH N = Undersøgelsespopulationen i tabellen er begrænset til sygeplejersker i beskæftigelse på hospitaler ifølge SATH 2002 og respondenter i beskæftigelse i 2007 ifølge DST. P = 0,00. Da det ikke kan udelukkes, at andre faktorer spiller ind på sandsynligheden for brancheskift end arbejdsrelateret udbrændthed (jf. tabel 2), bliver der i nedenstående analyse (logistisk regression) taget højde for evt. relaterede faktorer, her køn, geografi, stillingskategori, arbejdstid og alder. Tabel 3 viser, at sandsynligheden for, at sygeplejersker har forladt hospitalsvæsenet som arbejdsplads til fordel for en anden branche i 2007 er 1,7 gange højere for de sygeplejersker, der i 2002 i høj grad følte sig udbrændte som konsekvens af arbejdet i forhold til de sygeplejersker, der i lav grad følte sig udbrændte som konsekvens af arbejdet. I analysen tages der højde for forskelle i køn, geografi, stillingskategori, arbejdstid og alder. Analysen indbefatter kun de sygeplejersker der er i beskæftigelse i både 2002 og Tabel 3. Simpel og multipel logistisk regression af sammenhæng mellem arbejdsrelateret udbrændthed og sygeplejerskers afvandring fra hospitalsvæsenet Arbejdsrelateret udbrændthed OR Simpel regression OR Multipel regression - Lav 1,00 1,00 - Høj *1,77 *1,70 Kilde: DST og SATH n = 2.354/ * Statistisk signifikant afvigelse fra referencevariabel. Den afhængige (binære) variabel er ansættelse på hospital eller ansættelse i andre brancher i Undersøgelsespopulationen i tabellen er begrænset til respondenter i beskæftigelse på hospitaler ifølge SATH 2002 og respondenter i beskæftigelse i 2007 ifølge DST. Øvrige variable i den multiple logistiske regression er køn, geografi, stillingskategori, arbejdstid og alder (se i øvrigt tabel B1 i bilag 1). Psykisk arbejdsmiljø og arbejdsrelateret udbrændthed Når sygeplejersker der udviser tegn på arbejdsrelateret udbrændthed har 1,7 gange højere, eller knap dobbelt så stor, risiko for at forlade hospitalsvæsenet som sygeplejersker, der ikke udviser de samme tegn på arbejdsrelateret udbrændthed, er der behov for at sikre at sygeplejerskerne ikke bliver udbrændt på arbejdet, hvis man vil reducere risikoen for afvandring fra hospitaler. I nedenstående tabeller, ses hvilke psykiske arbejdsmiljømæssige faktorer, der er relateret til en høj grad af arbejdsrelateret udbrændthed. Tabel 4 viser, at risikoen for arbejdsrelateret udbrændthed er markant højere blandt sygeplejersker, der er udsat for høje kvantitative krav, bl.a. som følge af krav om overarbejde og arbejde der hober sig op. Tager man højde for baggrundsvariable som køn, geografi, stilling, arbejdstid og alder, har sygeplejersker der udsættes for høje kvantitative krav, 6 gange større risiko for at være udbrændt som konsekvens af arbejdet, end sygeplejersker der oplever færre kvantitative krav. DSR Analyse Side 2 af 9

3 Tabel 4. Simpel og multipel logistisk regression af sammenhæng mellem kvantitative krav på arbejdet og arbejdsrelateret udbrændthed Kvantitative krav OR Simpel regression Antal OR Multipel regression - Lav 1, ,00 - Høj *4, *6,18 Kilde: SATH N = * Statistisk signifikant afvigelse fra referencevariabel. Den afhængige (binære) variabel er en høj grad af arbejdsrelateret udbrændthed overfor en lav grad af arbejdsrelateret udbrændthed. Undersøgelsespopulationen i tabellen er begrænset samme undersøgelsespopulation som i tabel 2 og 3. Øvrige variable i den multiple logistiske regression er køn, geografi, stillingskategori, arbejdstid og alder (se i øvrigt tabel B2 og boks 1. i bilag 1). I tabel 5 ses, at sygeplejersker som oplever lav forudsigelighed i arbejdet, også har en signifikant større risiko for at blive udsat for arbejdsrelateret udbrændthed. Risikoen er ca. 3 gange større i forhold til kolleger der ikke oplever dette. Der er tale om at de sygeplejersker, der oplever lav forudsigelighed bl.a. ikke får tilstrækkelig information om ændringer på arbejdspladsen. Tabel 5. Simpel og multipel logistisk regression af sammenhæng mellem forudsigelighed på arbejdet og arbejdsrelateret udbrændthed Forudsigelighed OR Simpel regression Antal OR Multipel regression - Høj 1, ,00 - Lav *3, *2,88 Kilde: SATH N = * Statistisk signifikant afvigelse fra referencevariabel. Den afhængige (binære) variabel er en høj grad af arbejdsrelateret udbrændthed overfor en lav grad af arbejdsrelateret udbrændthed. Undersøgelsespopulationen i tabellen er begrænset samme undersøgelsespopulation som i tabel 2 og 3. Øvrige variable i den multiple logistiske regression er køn, geografi, stillingskategori, arbejdstid og alder (se i øvrigt tabel B3 og boks 1. i bilag 1). Sygeplejersker som oplever få udviklingsmuligheder, har en signifikant større risiko for at blive udsat for arbejdsrelateret udbrændthed, jf. tabel 6. Risikoen er knap 2 gange større i forhold til kolleger der ikke oplever dette. Der er tale om at de sygeplejersker der oplever få udviklingsmuligheder, bl.a. ikke oplever at deres arbejde er varieret m.v. Tabel 6. Simpel og multipel logistisk regression af sammenhæng mellem udviklingsmuligheder på arbejdet og arbejdsrelateret udbrændthed Udviklingsmuligheder OR Simpel regression Antal OR Multipel regression - Høj 1, ,00 - Lav *1, *1,81 Kilde: SATH N = * Statistisk signifikant afvigelse fra referencevariabel. Den afhængige (binære) variabel er en høj grad af arbejdsrelateret udbrændthed overfor en lav grad af arbejdsrelateret udbrændthed. Undersøgelsespopulationen i tabellen er begrænset samme undersøgelsespopulation som i tabel 2 og 3. Øvrige variable i den multiple logistiske regression er køn, geografi, stillingskategori, arbejdstid og alder (se i øvrigt tabel B4 og boks 1. i bilag 1). Tabel 7 viser, at blandt sygeplejersker som jævnligt eller ofte oplever konflikt mellem arbejds- og privatliv, er der også markant større risiko for arbejdsrelateret udbrændthed. Risikoen er henh. 3,5 og 6 gange større blandt sygeplejersker der jævnligt eller ofte oplever DSR Analyse Side 3 af 9

4 konflikt mellem arbejds- og privatliv i forhold til sygeplejersker der aldrig oplever denne konflikt. Tabel 7. Simpel og multipel logistisk regression af sammenhæng mellem konflikt mellem arbejds- og privatliv og arbejdsrelateret udbrændthed Konflikt ml. arbejds- og privatliv OR Simpel regression Antal OR Multipel regression Nej, aldrig 1, ,00 Sjældent 1, ,11 Ja, jævnligt *3, *3,49 Ja, ofte *6, *6,22 Kilde: SATH N = * Statistisk signifikant afvigelse fra referencevariabel. Den afhængige (binære) variabel er en høj grad af arbejdsrelateret udbrændthed overfor en lav grad af arbejdsrelateret udbrændthed. Undersøgelsespopulationen i tabellen er begrænset samme undersøgelsespopulation som i tabel 2 og 3. Øvrige variable i den multiple logistiske regression er køn, geografi, stillingskategori, arbejdstid og alder (se i øvrigt tabel B5 og boks 1. i bilag 1). Forskning fra AMI (det nuværende NFA) har tidligere vist, at udbrændthed kan relateres til arbejdsmiljøet på arbejdspladserne, at udbrændthed medfører sygefravær, samt at man kan forebygge udbrændthed ved at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. 3 Dette notat viser at risikoen for at sygeplejersker forlader hospitalsvæsenet er væsentlig forøget, hvis de oplever arbejdsrelateret udbrændthed. Videre viser analysen at risikoen for arbejdsrelateret udbrændthed forøges væsentligt, hvis sygeplejerskerne udsættes for en række uhensigtsmæssige psykiske arbejdsmiljøpåvirkninger. Der er tale om arbejdspladsen ikke informerer tilstrækkeligt om tiltag og ændringer, at arbejdet opleves monotont, at arbejdsmængden en for stor og for dårligt organiseret og at balancen mellem arbejds- og privatliv er skæv. 3 Borritz, Marianne: Burnout in Human Service Work Causes and Consequences. Results of follow-up of the PUMA study among human service workers in Denmark. DSR Analyse Side 4 af 9

5 Bilag 1. Tabel B1. Simpel og multipel logistisk regression af faktorer associeret med sygeplejerskers afvandring fra hospitalsvæsenet, SATH 2002 og DSR Mand 78/75 1,00 1,00 - Kvinde 2.277/ ,13 1,05 - Øst 944/917 1,00 1,00 - Vest 1.401/1.366 *0,60 *0,63 - Basissygeplejerske 1.772/ ,00 1,00 - Specialsygeplejerske 279/278 1,01 1,20 - Ledende sygeplejerske 249/248 0,99 1,40-37 timer eller mere 1.247/ ,00 1,00 - Under 37 timer 1.097/1.077 *1,38 *1,47 - <30 år 27/27 1,00 1, år 634/627 2,43 2, år 947/906 1,97 1, år 647/626 1,23 1, år 100/97 1,39 1,49 Arbejdsrelateret udbrændthed - Lav (tre nederste kvartiler) 1.676/ ,00 1,00 - Høj (øverste kvartil) 678/665 *1,77 *1,70 Kilde: DST og SATH Multipel regression, n = * Statistisk signifikant afvigelse fra referencevariabel. Undersøgelsespopulationen i tabellen er begrænset til respondenter i beskæftigelse på hospitaler i 2002 ifølge variabel er ansættelse på hospital eller ansættelse i andre brancher i Arbejdsrelateret udbrændthed er delt op i kvartiler, således respondenter med lav udbrændthed indgår i de tre nederste kvartiler (0-39,2857) og respondenter med høj udbrændthed indgår i det øverste kvartil (39, ). Pga. konstruktionen af skalaer er kvartilsfordelingen ikke helt præcis og det øverste kvartil består af de 29 % med den højeste score i beregningen af arbejdsrelateret udbrændthed. Tabel B2. Simpel og multipel logistisk regression af faktorer associeret med arbejdsrelateret udbrændthed blandt sygeplejersker ansat på hospitaler, SATH Mand 78/75 1,00 1,00 - Kvinde 2.276/ ,73 1,50 - Øst 943/914 1,00 1,00 - Vest 1.401/1.364 *0,75 *0,82 - Basissygeplejerske 1.772/ ,00 1,00 - Specialsygeplejerske 279/278 0,90 0,84 - Ledende sygeplejerske 249/245 0,87 *0,58 DSR Analyse Side 5 af 9

6 - 37 timer eller mere 1.247/ ,00 1,00 - Under 37 timer 1.096/1.076 *1,47 1,56 - <30 år 27/27 1,00 1, år 634/626 0,76 0, år 946/904 0,56 0, år 647/625 0,51 0, år 100/96 *0,32 *0,27 Kvantitative krav - Lav 1.842/ ,00 1,00 - Høj 507/490 *4,93 *6,18 Kilde: SATH Multipel regression, n = * Statistisk signifikant afvigelse fra referencevariabel. Undersøgelsespopulationen i tabellen er begrænset til sygeplejerske i beskæftigelse på hospitaler i 2002 ifølge variabel er Arbejdsrelateret udbrændthed, som er delt op i kvartiler, således respondenter med lav udbrændthed indgår i de tre nederste kvartiler (0-39,2857) og respondenter med høj udbrændthed indgår i det øverste kvartil (39, ). Pga. konstruktionen af skalaer er kvartilsfordelingen ikke helt præcis og det øverste kvartil består at de 29 % med den højeste score i beregningen af arbejdsrelateret udbrændthed. Skalaen Kvantitative krav er ligeledes opdelt i kvartiler. Gruppen der oplever lave kvantitative krav har en score der går fra 0-62,5 (78 %), mens gruppen der oplever høje kvantitative krav har en score der går fra 66, (22 %). Tabel B3. Simpel og multipel logistisk regression af faktorer associeret med arbejdsrelateret udbrændthed blandt sygeplejersker ansat på hospitaler, SATH Mand 75 1,00 1,00 - Kvinde ,73 1,66 - Øst 915 1,00 1,00 - Vest *0,75 *0,78 - Basissygeplejerske ,00 1,00 - Specialsygeplejerske 278 0,90 1,07 - Ledende sygeplejerske 248 0,87 1,34-37 timer eller mere ,00 1,00 - Under 37 timer *1,47 *1,47 - <30 år 27 1,00 1, år 627 0,76 0, år 904 0,56 *0, år 625 0,51 *0, år 97 *0,32 *0,25 Forudsigelighed - Høj 1.856/ ,00 1,00 - Lav 495/485 *3,00 *2,88 Kilde: SATH Multipel regression, n = * Statistisk signifikant afvigelse fra referencevariabel. Undersøgelsespopulationen i tabellen er begrænset til sygeplejerske i beskæftigelse på hospitaler i 2002 ifølge variabel er Arbejdsrelateret udbrændthed, som er delt op i kvartiler, således respondenter med lav udbrændthed DSR Analyse Side 6 af 9

7 indgår i de tre nederste kvartiler (0-39,2857) og respondenter med høj udbrændthed indgår i det øverste kvartil (39, ). Pga. konstruktionen af skalaer er kvartilsfordelingen ikke helt præcis og det øverste kvartil består at de 29 % med den højeste score i beregningen af arbejdsrelateret udbrændthed. Skalaen Forudsigelighed er ligeledes opdelt i kvartiler. Gruppen der oplever lav forudsigelighed har en score der går fra 0-37,5, mens gruppen der oplever høj forudsigelighed har en score der går fra Tabel B4. Simpel og multipel logistisk regression af faktorer associeret med arbejdsrelateret udbrændthed blandt sygeplejersker ansat på hospitaler, SATH Mand 75 1,00 1,00 - Kvinde ,73 1,60 - Øst 916 1,00 1,00 - Vest *0,75 *0,76 - Basissygeplejerske ,00 1,00 - Specialsygeplejerske 278 0,90 1,15 - Ledende sygeplejerske 247 0,87 1,43-37 timer eller mere ,00 1,00 - Under 37 timer *1,47 *1,48 - <30 år 27 1,00 1, år 627 0,76 0, år 906 0,56 *0, år 625 0,51 *0, år 97 *0,32 *0,26 Udviklingsmuligheder - Høj 1.608/ ,00 1,00 - Lav 745/731 *1,83 *1,81 Kilde: SATH Multipel regression, n = * Statistisk signifikant afvigelse fra referencevariabel. Undersøgelsespopulationen i tabellen er begrænset til sygeplejerske i beskæftigelse på hospitaler i 2002 ifølge variabel er Arbejdsrelateret udbrændthed, som er delt op i kvartiler, således respondenter med lav udbrændthed indgår i de tre nederste kvartiler (0-39,2857) og respondenter med høj udbrændthed indgår i det øverste kvartil (39, ). Pga. konstruktionen af skalaer er kvartilsfordelingen ikke helt præcis og det øverste kvartil består at de 29 % med den højeste score i beregningen af arbejdsrelateret udbrændthed. Skalaen Forudsigelighed er ligeledes opdelt i kvartiler. Gruppen der oplever lave udviklingsmuligheder har en score der går fra 0-66,67, mens gruppen der oplever høje udviklingsmuligheder har en score der går fra Tabel B5. Simpel og multipel logistisk regression af faktorer associeret med arbejdsrelateret udbrændthed blandt sygeplejersker ansat på hospitaler, SATH Mand 75 1,00 1,00 - Kvinde ,73 1,31 - Øst 915 1,00 1,00 - Vest *0,75 *0,75 DSR Analyse Side 7 af 9

8 - Basissygeplejerske ,00 1,00 - Specialsygeplejerske 277 0,90 1,01 - Ledende sygeplejerske 248 0,87 1,11-37 timer eller mere ,00 1,00 - Under 37 timer *1,47 *1,39 - <30 år 27 1,00 1, år 624 0,76 0, år 904 0,56 0, år 625 0,51 0, år 96 *0,32 0,42 Konflikt, arbejds- og privatliv Nej, aldrig 235/229 1,00 1,00 Sjældent 1.050/ ,08 1,11 Ja, jævnligt 760/740 *3,45 *3,49 Ja, ofte 302/294 *6,45 *6,22 Kilde: SATH Multipel regression, n = * Statistisk signifikant afvigelse fra referencevariabel. Undersøgelsespopulationen i tabellen er begrænset til sygeplejerske i beskæftigelse på hospitaler i 2002 ifølge variabel er Arbejdsrelateret udbrændthed, som er delt op i kvartiler, således respondenter med lav udbrændthed indgår i de tre nederste kvartiler (0-39,2857) og respondenter med høj udbrændthed indgår i det øverste kvartil (39, ). Pga. konstruktionen af skalaer er kvartilsfordelingen ikke helt præcis og det øverste kvartil består at de 29 % med den højeste score i beregningen af arbejdsrelateret udbrændthed. Spørgsmålet om Konflikt, arbejds- og privatliv lyder Sker det, at der er konflikt mellem dit arbejde og privatliv, sådan at du helst ville være begge steder på en gang?. DSR Analyse Side 8 af 9

9 Boks 1. Metode Skalaen arbejdsrelateret udbrændthed er dannet ved hjælp af 7 spørgsmål i SATH Det drejer sig om følgende spørgsmål: Udmatter dit arbejde dig følelsesmæssigt Føler du dig frustreret af dit arbejde Føler du dig udbrændt på grund af arbejdet Føler du, at hver time er en belastning for dig, når du er på arbejde Er du udmattet om morgenen ved tanken om endnu en dag på arbejde Føler du dig udkørt, når din arbejdsdag er slut Har du overskud til at være sammen med familie og venner i fritiden Har en respondent svaret altid til fx spørgsmålet Føler du, at hver time er en belastning for dig, når du er på arbejde, omregnes dette til 100, Ofte omregnes til 75, Sommetider til 50, Sjældent til 25 og Aldrig/næsten aldrig til 0. Dette sker for alle spørgsmål i en given skala, hvorefter resultatet divideres med antallet af spørgsmål der indgår i skalaen. Hermed får hver respondent en score der indikerer i hvilken grad de er udbrændte som konsekvens af arbejdet. Som eksempel ses fordelingen af respondenter i skalaen i tabel B6. Tabel B6. Fordeling af respondenter i skalaen Arbejdsrelateret udbrændthed, SATH 2007 Antal Procent Slet ikke til mindre udbrændt (0-24,9) % Mindre til noget udbrændt (25-49,9) % Noget til meget udbrændt (50-74,9) % Meget til total udbrændt (75-100) 41 1 % Samlet % Kilde: SATH Undersøgelsespopulationen i tabellen er begrænset til respondenter i beskæftigelse. I de logistiske regressioner er skalaerne dikotomiseret således referencegruppen består af de tre laveste eller højeste kvartiler alt efter hvordan skalaen vender og undersøgelsesgruppen består af det laveste eller højeste kvartil, igen alt efter hvordan skalaen vender. Dermed får man en undersøgelsespopulation der består af det kvartil, der er mest udsat for en given arbejdsmiljøfaktor, sammenlignet med de tre kvartiler der er mindst udsat for den samme arbejdsmiljøfaktor. Variablene køn, alder og branche 2007 er fra Danmarks Statistik. Alle andre variable er fra SATH Skalaen Kvantitative krav består spørgsmålene: Er det nødvendigt at arbejde hurtigt Er dit arbejde ujævnt fordelt, så det hober sig op Hvor ofte sker det, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver Er det nødvendigt at arbejde over Skalaen Forudsigelighed består af spørgsmålene: Får du al den information, du behøver for at klare dit arbejde godt? Får du på din arbejdsplads information om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? Skalaen Udviklingsmuligheder består af spørgsmålene: Kan du bruge din kunnen og færdigheder i dit arbejde? Har du muligheder for at lære nyt gennem dit arbejde? Er dit arbejde varieret? Kræver dit arbejde, at du er initiativrig? DSR Analyse Side 9 af 9

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres

NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres Louise Kryspin Sørensen November 15 NOTAT Sygeplejersker med højt arbejdspres - Sygeplejersker oplever et større arbejdspres i 15 i forhold til sidste måling i 12. Dobbelt så mange sygeplejersker oplever,

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskers arbejdsliv-privatlivsbalance

NOTAT Sygeplejerskers arbejdsliv-privatlivsbalance Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Sygeplejerskers arbejdsliv-privatlivsbalance DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I denne undersøgelse indgik

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Dette spørgeskema består af 60 spørgsmål og er udarbejdet ud fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFAs spørgeskema

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet Hver. kvinde udsat for chikane på jobbet 1 pct. af lønmodtagere har været udsat for chikane på jobbet indenfor de seneste 1 måneder. Det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De

Læs mere

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag til Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 af Oxford Research A/S, Great Place to Work og Luama, september

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid. Seniorforsker Karen Albertsen

Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid. Seniorforsker Karen Albertsen Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid Seniorforsker Karen Albertsen Indflydelse på arbejdstiden Indflydelse, kontrol, fleksibilitet

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

1A. Kommer du bagud med dit arbejde?

1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 2 24 Alle svarpersoner (=46) 2 1 13 1 9 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 1/44 1B. Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 3 Alle svarpersoner (=46)

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i forskningsspørgeskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i forskningsspørgeskemaet. Uddybende vejledning til DPQ Forskningsskema om psykosocialt arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykosocialt arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har

Læs mere

Sygeplejersker og stikskader

Sygeplejersker og stikskader Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Sygeplejersker og stikskader - Hver tyvende sygeplejerske stikker sig årligt på en forurenet kanyle. Det estimeres, at 2.900 sygeplejersker årligt pådrager sig stikskader

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Spørgeskema - PSYKISK ARBEJDSPLADSVURDERING 2018 - Brøndby Gymnasi... Side 1 af 22 Brøndby Gymnasium 2017/18 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Spørgeskema

Læs mere

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Resultaterne viser, at ledernes psykiske arbejdsmiljø opleves forskelligt afhængig af hvilket ledelsesniveau, anciennitetskategori

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Arbejdspladsskemaet Det korte skema.

Arbejdspladsskemaet Det korte skema. Arbejdspladsskemaet Det korte skema. I det korte skema ønskede vi både at reducere antallet af skalaer og antallet af spørgsmål i forhold til det mellemlange skema. Vi startede derfor på en frisk med at

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet:

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet: Bilag 2 Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? I undersøgelsen anvendes en lang række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være indflydelse i arbejdet, stress, social støtte osv.

Læs mere

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred Resumé af tidsudvikling (2012-2014) i Arbejdsmiljø og Helbred Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Flere gode år på arbejdsmarkedet 5. maj 2017 Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Risikoen for at have et dårligt psykisk helbred mere end fordobles for personer med et belastende

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

SOCIALRÅDGIVERNES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

SOCIALRÅDGIVERNES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ NOVEMBER 2018 DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SOCIALRÅDGIVERNES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ STRESS, ARBEJDSPRES OG MULIGHEDEN FOR AT LEVERE KVALITET I ARBEJDET NOVEMBER 2018 DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SOCIALRÅDGIVERNES

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Arbejdsmiljø for sygeplejersker og bioanalytikere i almen praksis. Kortlægning

Arbejdsmiljø for sygeplejersker og bioanalytikere i almen praksis. Kortlægning Arbejdsmiljø for sygeplejersker og bioanalytikere i almen praksis Kortlægning Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen, og studentermedhjælp Laura Guldager December 2018 ARBEJDSMILJØ FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 66, den 24. januar 2013 Pkt. 6A. Bilag A2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2012 PRÆSENTATION I BESTYRELSEN D. 24.1.2013 83% ER TILFREDSE MED DERES JOB SOM HELHED 29% ER MEGET TILFREDSE OG

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv Side 1 af 9 Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET NOVEMBER 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Hvad har betydning for at blive på arbejdsmarkedet efter

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Lyngby- Taarbæk Kommune

Lyngby- Taarbæk Kommune Lyngby- Taarbæk Kommune Trivselsmåling 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT Rambøll 15-11-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedresultater på nøgleindikatorer. Overordnede analyser Forskellige figurer til at forklare

Læs mere

Copenhagen Burnout Inventory

Copenhagen Burnout Inventory Februar, 2004. Copenhagen Burnout Inventory Data fra et repræsentativt udsnit af danskere for skalaen Personlig udbrændthed Resultater fra PUMA-undersøgelsen* for Personlig udbrændthed, Arbejdsrelateret

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om vold indenfor det seneste år, hvilket

Læs mere

NOTAT Ledelsesspændet i kommuner og regioner

NOTAT Ledelsesspændet i kommuner og regioner Louise Kryspin Sørensen (mlf@dsr.dk) Juni 2018 NOTAT Ledelsesspændet i kommuner og regioner Dansk Sygeplejeråd har spurgt ledende sygeplejersker om blandt andet forhold som ledelsesspænd, hvilket dette

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 85% (32 besvarelser ud af 356 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015

NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015 Fra 2012 til 2015 har syv dimensioner udviklet sig signifikant negativt for lederne. Det drejer sig om:

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Hver femte med hårdt arbejdsmiljø er på overførsler fire år efter

Hver femte med hårdt arbejdsmiljø er på overførsler fire år efter Hver femte med hårdt arbejdsmiljø er på overførsler fire år efter Ca. 420.000 lønmodtagere mellem 18 og 60 år havde et hårdt fysisk eller psykisk arbejdsmiljø i 2012. Fire år senere i 2016 modtog hver

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Miljø og Teknik Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 beelser: 445 Svarprocent: 83% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor, således

Læs mere

Arbejdslivet i medie- og kommunikationsbranchen

Arbejdslivet i medie- og kommunikationsbranchen Arbejdslivet i medie- og kommunikationsbranchen 2014 Dansk Journalistforbund UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLP CHRISTIAN THÖRNFELDT MAJ 2014 ARBEJDSLIVET I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

Læs mere

Hvordan er danskernes arbejdsmiljø?

Hvordan er danskernes arbejdsmiljø? Hvordan er danskernes arbejdsmiljø? Direktør Inger Schaumburg & senioranalytiker Nina Føns Johnsen, NFA AM2017, Nyborg Strand, 28. november 2017 NFA s formål - At forske, formidle og uddanne for at bidrage

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress

Psykisk arbejdsmiljø og stress Psykisk arbejdsmiljø og stress - Hvilke faktorer har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes stress Marts 2018 Konklusion Denne analyse forsøger at afklare, hvilke faktorer der påvirker

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund Kortlægning af seksuelle krænkelser Dansk Journalistforbund Udarbejdet af: Flemming Pedersen og Søren Vejlstrup Grove Marts 2018 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER Udarbejdet af: Flemming Pedersen og

Læs mere