Varmebehandling af Aluminiumbronze med fokus på Nikkel-Aluminiumbronze. DS/EN 1982:2008 (E) CC333G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varmebehandling af Aluminiumbronze med fokus på Nikkel-Aluminiumbronze. DS/EN 1982:2008 (E) CC333G"

Transkript

1 1 Varmebehandling af Aluminiumbronze med fokus på Nikkel-Aluminiumbronze. DS/EN 1982:2008 (E) CC333G Af Uffe Andersen Frese Metal- & Stålstøberi A/S Indlæg ved FMV s årsmøde den 27. januar Indledning Aluminiumbronze er betegnelsen for kobberlegeringer med varierende indhold af aluminium, nikkel, jern og mangan. CC333G er den mest almindelige støbelegering som anvendes til offshore applikationer, hvor der er krav om god styrke og gode korrosionsegenskaber i forbindelse med havvand. Legeringen har styrker og forlængelser som stål. Den kan varmebehandles for at opnå specifikke egenskaber herunder for at forbedre korrosionsegenskaberne. Årsager til at der varmebehandles vil derfor typisk være for at fjerne spændinger at forbedre duktilitet at justere hårdhed, trækstyrke eller flydespænding at forbedre korrosionsegenskaber at forbedre slidegenskaber at reducere magnetisk permeabilitet Varmebehandlingstyperne er de samme som kendes for stål: Udglødning Normalisering Bratkøling Hærdning eller termalhærdning I det efterfølgende vil de forskellige metoder blive nærmere belyst, og hvad det specifikt er for mekanismer der ændres på i forbindelse med nogle de forskellige varmebehandlingsmetoder. 2.0 Aluminiumbronze og dets legeringselementer. Aluminiumbronze er en fællesbetegnelse for en række kobber- aluminiumslegeringer med op til 14 % aluminium. Desuden indeholder kommercielle legeringer varierende mængde og indhold af andre legeringselementer, hvoraf de vigtigste er jern, nikkel, mangan og silicium. Hvilke legeringselementer der er tilsat og i hvilke mængder, afhænger af de egenskaber der skal fremmes. 2.1 Typiske egenskaber der kan opnås med Aluminiumbronzer En lang række egenskaber ved Aluminiumbronze gør legeringerne anvendelige til en række formål i varierende omgivelser og miljøer.

2 2 Høj mekaniske egenskaber, styrke, flydespænding og forlængelse. Nogle Aluminiumbronzelegeringer har egenskaber der er sammenlignelige med ståls. Exceptionelle korrosionsegenskaber i en række korrosive miljøer for visse Aluminiumbronzelegeringer det gælder ikke alle, derfor er det vigtigt at vælge de legeringer der har de rette egenskaber. Gode egenskaber over for kavitationserosion på skibspropeller og løbehjul i pumper. God støbebarhed ved de almindelig kendte støbeprocesser, dvs. sandstøbning, centrifugalstøbning, kokillestøbning, præcisionsstøbning og strengstøbning. Høj grad af tryktæthed, hvis støbegodset er fejlfrit, idet et lille størkningsinterval kan fremme stor tæthed i mikro strukturen. Nogle legeringer er meget duktile og smedelige, og derfor velegnet til kold- eller varmforarbejdning til plader, strips, stænger, wire og ekstruderede profiler Udpræget svejsbare produkter kan repareres eller kombineres ved anvendelse af forskellige processer, eks. støbning af knudepunkter som sammenføjes med ekstruderede profiler. God bearbejdelighed, væsentligt bedre end rustfrit stål, og derfor billiger at bearbejde. Gode chok- og støddæmpningsegenskaber, - eftertragtet egenskab i motorer, skibe, broer og jernbaneapplikationer, dobbelt så gode som for stål. Gode udmattelsesegenskaber, - eftertragtet egenskab til skibspropeller og løbehjul Anvendelig til applikationer ved forhøjede temperaturer op til C, hvor en stor del af de mekaniske egenskaber bibeholdes ved sammenligning med andre kobberlegeringer. Anvendelige til applikationer ved lave temperaturer ned til 40 0 C, som gør nogle af legeringerne særdeles anvendelige til formål på olieplatforme og skibe, der opererer i arktiske områder. Gode egenskaber over for slidpåvirkninger som kendes i gear og lejebøsninger, der arbejder ved lave hastigheder samt over for strømmende væsker ved relativt høje hastigheder. Lav magnetisk permeabilitet især Cu-Al-Si- legeringerne Gnistfrit, og kan derfor anvendes til Non-Sparking Tools, - særdeles anvendelige til sikkerhedsværktøj og håndtering af eksplosiver. Smuk udstråling anvendelig til ornamentale formål Verdens største Buddha figur skulle have været udført i Aluminiumbronze. 2.2 Effekt af legeringselementerne. For at være på det rene med de forskellige legeringernes egenskaber, og hvorledes de kan påvirkes i en bestemt retning, er det nødvendigt at forstå de enkelte legeringselementers påvirkninger af egenskaberne samt kombinationen af den samtidig tilstedeværelse af andre legeringselementer. En detaljeret beskrivelse af dette, rækker ud over indholdet i dette oplæg om varmebehandling, her vil derfor kun blive redegjort for nogle af de væsentligste Aluminium Aluminium har markant indflydelse på de mekaniske egenskaber og på korrosionsegenskaberne, derfor er det ikke usædvanligt at specificere grænser for Aluminiumsindholdet i legeringen inden

3 3 for +/- 0,1 til +/-0,2 %. En styring af Al-indholdet kan i mange tilfælde betyde, at varmebehandling helt kan undgås. Fig Fig Sammenhængen mellem mekaniske egenskaber og aluminiumsindhold i tre Aluminiumbronzelegeringer. Det fremgår af figurerne, at en binær legering bestående af Cu og Al med ca. 7 % Al har forlængelser på op til 75 % og styrke på ca. 400 N/mm 2. Øges Al-indholdet yderligere falder duktiliteten og ved 14 %, bliver legeringen sprød. Styrken stiger op til omkring 10 % Al, hvorefter den også aftager. Derfor er legeringer med over 14 % Al ikke relevante til konstruktionsformål. Korrosionsegenskaberne stiger i de binære legeringer med stigende Al indhold op til 8,2% Al. Korrosionsegenskaberne skyldes at der dannes en hinde af aluminiumoxid på overfladen, som er

4 4 inaktiv og tæt. Op til 7,5% Al opnås en ren homogen α-struktur, som derfor ikke lader sig ændre ved varmebehandling. Se fig der viser ligevægtsdiagram for systemet Cu-Al Duplexlegeringer Ved indhold mellem 8 og 11% Al fås ved høj temperatur en heterogen struktur af α og β faser. Ved varmebehandling spilles der netop på ændring af β-fasen. Ved langsom afkøling fra størkningstemperatur (1- til 2 0 C/min) dekomponeres β -fasen i en eutektoid fase bestående af α og γ 2. γ 2 -fasen er en aluminiums rig fase med den støkiometriske sammensætning Al 4 Cu 9 Ved afkølingshastigheder over 50 0 C/min. forhindres denne omdannelse fuldstændigt, og omdannelsen β -> β 1 finder sted ved temperaturer over ca C. Ved temperaturer under C sker en omdannelse af β 1 til β med en martensitisk struktur. Se fig der på skematisk vis gengiver disse omdannelser. Kommercielle heterogene Aluminiumbronzer indeholder sjældent mere end 11 % Al, på grund af, at fasen γ 2 er en sprød fase, men der findes legeringer med mellem 11 og 13 % Al til applikationer, hvor der stilles krav til høje slidegenskaber og hvor den lave duktilitet ikke er af afgørende betydning. Fig viser del af ligevægtsdiagrammet for Cu-Al legeringer. (Efter P.B.Ludwigsen Dansk Metallurgisk Selskab 1977) Fig Ligevægtsdiagram for Cu-Al Fig viser en skematisk fremstilling af β omdannelsen fra C hos Cu-Al-legeringer ved afkølingshastigheder på hhv. 2 0 C/min. og hhv C/min. (Efter P.B.Ludwigsen DMS 1977)

5 Tilsætning af jern til CuAl-legeringerne Fig Skematisk fremstilling af β - omdannelsen hos en Cu-Al duplexlegering ved afkølingshastighed på 2 0 C/min (stabile system) og tilsvarende ved 50 0 C/min. (metastabile system) Tilsætning af jern, Fe op til ca. 3 % har en kornforfinende effekt. Ved tilsætninger af Fe op til ca. 2% øges trækstyrken og duktiliteten, mens flydespændingen forbliver den samme. Dette kan tilskrives den kornforfinende effekt. Tilsættes fra 3 til 5 % Fe sker der en yderligere stigning i både trækstyrke og flydespænding, og duktiliteten falder markant. Fe er med til at fastholde de mekaniske egenskaber ved forhøjede temperaturer. I praksis, hvor Fe tilsættes som det eneste legeringselement ud over Al, tilsættes max 4 % Fe. På samme måde som ved den binære Cu-Al legering, sker der et dyk i trækstyrken ved 10 % Al ved legeringer med både Cu-Al-Fe repræsenteret. Det sker på samme måde, på grund af strukturændringen fra den rene α struktur til en blandingsstruktur af α og β, og de deraf efterfølgende faseomdannelser, der findersted ved afkøling fra højtemperaturområdet. Ved langsom afkøling, kan disse legeringer blive meget sprøde. Fe op til ca. 3 % forbedre chok egenskaberne samt øger hårdhed, slidegenskaberne og udmattelsesegenskaberne. Fe indsnævrer samtidigt størkningsintervallet. Cu-Al-Fe legeringerne er ikke det bedste valg, hvis korrosionsegenskaberne er i fokus.

6 6 Fig Snit gennem ligevægtsdiagram for Cu-Al-Fe ved 3 % Fe (CDA publikation nr. 31) Nikkel Nikkel, Ni tilsættes altid sammen med Fe i aluminiumsbronze, hvor der er tale om at legeringen udsættes for korrosion. Ni forbedrer trækstyrke og flydespænding samtidigt med, at hårdheden øges, mens duktiliteten falder. Den kornforfinende effekt af Fe opretholdes ved tilsætning af op til 4- til 5 % Fe når Ni samtidigt er tilsat. Op til 1% Ni forbliver opløst i Cu og reducerer risikoen for at β- fasen dekomponeres til α +γ 2. Netop γ 2 er en sprød og ikke korrosionsfast fase. Selvom Ni reducerer duktiliteten, er effekten af Al langt væsentligere for denne egenskab på samme måde som for de øvrige mekaniske egenskaber. Derfor er det nødvendigt at specificerer Al indholdet inden for snævre grænser for at opnå den bedste kombination af mekaniske egenskaber, korrosionsegenskaber og forarbejdningsegenskaberne. For eksempel er det almindeligt, at Al må specificeres inden for grænserne 9,5 +/- 0,2 % Al for støbte Cu-Al-Fe-Ni-Mn legeringer, for at kunne imødekomme standardernes krav til de mekaniske egenskaber. Se fig I de fleste støbte Aluminiumbronze legeringer specificeres Ni til at ligge mellem 4,5 og 5,5 % og altid med et højere indhold end Fe. I stangmateriale kan Ni varierer mere end i støbelegeringerne,

7 7 ofte mellem 1 til 3 % eller mellem 4 til 7 % Ni, afhængigt af hvilke kombinationer af egenskaber der ønskes fremmet. For støbte legeringer er kombinationen med 4,0 til 4,5 % Fe sammen med 4,5 til 5,5 % Ni mest almindelig på grund af kombinationen mellem mekaniske egenskaber og korrosionsegenskaber. Af hensyn til korrosionsegenskaberne skal Ni ligge højere end Fe som nævnt. Ofte specificeres Ni > 0,2 + Fe indholdet, og Al < 8,2 + Ni/2 Fig sammenligner to ligevægtsdiagrammer for Aluminiumbronze med hhv. 5%Ni-5%Fe og tilsvarende uden tilsætning af NiFe. Man ser at udskillelsen af en γ 2 -fase rykker mod højere Alindhold. Fig Snit gennem ligevægtsdiagram for Cu-Al-Fe-Ni ved hhv. 5%Fe-5%Ni & 0%Fe-0%Ni (CDA publikation nr. 31) Fe-indholdet har større effekt på de mekaniske egenskaber end Ni, som det fremgår af skema fig S A %Cu %Al %Fe %Ni R mt HB N/mm 2 0,2 N/mm 2 5 % Rest 9,4 2,7 5, Rest 9,4 3,2 3, Rest 9,4 4,1 3, Rest 9,4 4,6 3, Rest 9,4 4,8 5, Fig.: Effekten på de mekaniske egenskaber i en Aluminiumbronzelegering med 9,4% Al af at varierer på Fe og Ni i sandstøbte prøvestænger Komplekse Aluminiumbronzelegeringer med højt aluminiumindhold er duktile ved forhøjede temperaturer, og derfor velegnede til forarbejdning ved varmeprocesser, men hvis Al indholdet øges over 13% bliver legeringerne sprøde men samtidigt meget hårde, og er derfor egnet til applikationer hvor slidegenskaberne er afgørende, dog på betingelse af, at der kun er tale om rene trykpåvirkninger.

8 Mangan Mangan, Mn har samme effekt som Al ved tilsætning til Cu, men effekten er kun 1/6. Ved at tilsætte Mn til Cu-Al legeringer, øges hårdheden. Mn forbliver opløst i Cu. Mn tilsættes førsst og fremmest for at afilte legeringen inden tilsætning af Al og som sådan forbedres støbeegenskaberne for Aluminiumbronzelegeringerne ved tillegering af Mn. I de komplekse Aluminiumbronzelegeringer er der en kritisk grænse for tilsætning af Mn, denne grænse afhænger af Al indholdet. For legeringer med ca. 10 % Al er grænsen ca. 2 % Mn Mn tilsættes for, som nævnt, at afilte legeringerne før tilsætning af Al, og giver en mere flydbar legering. Ved Mn indhold over 2 % i legeringer med 10 % Al nedsættes korrosionsegenskaberne, derfor specificeres ofte en øvre og nedre grænse for Mn på : 0,5 < Mn < 1,3 % Cu % Al % Fe % Ni % Mn R mt A 5 N/mm 2 % HV Hårdhed Rest 8,3 0,3 5,0 0, Rest 8,4 5,2 5,0 0, Rest 9,2 0,3 5,0 0, Rest 9,2 5,2 5,0 0, Rest 9,5 4,0 5,0 0, Rest 10,1 0,3 5,0 0, Rest 10,2 5,2 5,0 0, Rest 10,6 0,3 5,0 0, Rest 10,6 5,2 5,0 0, Fig.: Effekten på de mekaniske egenskaber af Aluminiumbronze ved at varierer Al og Fe med konstant Ni og Mn indhold i støbte trækprøvestænger. Fig Aluminiums indflydelse på de mekaniske egenskaber på sandstøbtealuminiumbronzelegeringer(cda publikation nr. 31)

9 9 3.0 Varmebehandling Da en varmebehandling tager sigte på en ændring af strukturen eller dele af strukturen, vil det være hensigtsmæssigt at starte kapitlet med en opsummering af hvilke strukturer der kan forventes i de kommercielle Aluminiumbronzelegeringer. Betragtes ligevægtsdiagrammet for Cu-Al fig , og sammenholdes dette med den tidligere inddeling af Aluminiumbronzelegeringerne i tre kommercielle hovedgrupper som var: 1. Legeringer med mellem ca. 4 til 7,5 % Al (De enfasede α-fase legeringer) 2. Legeringer med mellem ca. 8 til 11 % Al tillegeret Fe op til 4 %. 3. Legeringer med mellem ca. 9 10,5 % Al tillegeret Fe op til 4,5 %, Ni op til 5,5 % samt Mn op til 2 % Finder man, at der ikke er helt overensstemmelse mellem fasegrænserne og sammensætningen i vægtprocent af Al i hovedgrupperne, men det skylles, at der i den kommercielle inddeling er skelet til de strukturer, der faktisk opnås under normale forhold, hvor ligevægtstilstanden aldrig opnås i praksis. Fase α β γ 2 β 1 β ' γ ' κ, der forekommer som κ I, κ II, κ III Fasekarakteristika Kobberrig fase med op til 9,5 % Al i opløsning Højtemperaturfase der dekomponerer ved C Aluminiumrig fase (Al 4 Cu 9 ) med stor hårdhed Ordnet β-fase Martensit-fase Martensit-fase Ni-Fe-Al-kompleks Figur Faser der typisk kan forekomme i kommercielle Aluminiumbronzelegeringer Med stigende Al-indhold følger: α -fasen aftager β-fasen tiltager γ 2 -fasen tiltager For at sikre omdannelsen β-> β kræves med stigende Al-indhold, en stigende afkølingshastighed. Med stigende Ni-indhold følger: β-fasen aftager γ 2 -fasen aftager κ-fasen tiltager Med stigende Fe-indhold følger: γ 2 -fasen aftager κ-fasen tiltager Endvidere flytter det eutektoide punkt mod højere Aluminiumindhold ved stigende Fe-indhold Fig viser skematisk faseomdannelserne i systemet Cu-Al-Fe-Ni

10 10 Fig Skematisk fremstilling af Cu-Al-Fe-Ni-systemet. (Efter P. B. Ludwigsen, Dansk MetallurgiskSelskab.1977) Varmebehandlingen af de heterogene (flerfasede) Aluminiumbronzelegeringer grunder på denne omdannelse der forekommer ved at bratkøle fra β området. Ved anløbning af den fremkomne struktur i varierende tider, er det muligt at få dannet vidt forskellige strukturer, med vidt forskellige egenskaber med hensyn til hårdhed og dermed også styrke samt duktilitet, der falder med stigende hårdhed. 3.1 Former for varmebehandling Udglødning Normalisering Bratkøling Hærdning eller termalhærdning 3.1.1Udglødning En udglødning består af en opvarmning til en given temperatur, med en efterfølgende holdetid på temperaturen, som er lang nok til, at den nødvendige ændring af mikrostrukturen kan finde sted. Derefter følger et afkølingsforløb i en given hastighed. Begrebet glødning anvendes også, selvom der er tale om en bratkøling fra holdetemperaturen, hvis formålet med varmebehandlingen overordnet er at forbedre duktiliteten på bekostning af trækstyrke, flydespænding og hårdhed. Formålet med glødningen er således at få materialet i en mere duktil tilstand. Det kan være som følge af støbespændinger, afkølingsspændinger fra en bratkøling eller som følge af

11 11 kolddeformation, men der kan også være tale om en glødning der har til formål at opnå bedre korrosionsegenskaber eller slidegenskaber. Ved glødningen sker en dekomponering af visse faser og en kornvækst fremmes. Ved en fuld glødning ligger glødetemperaturen normalt over ca C, som er rekrystallisationstemperaturen. Blødglødning af de støbte Cu-Al-Ni-Fe-Mn-legeringer kan foretages ved opvarmning til 800 til C med efterfølgende afkøling i ovnen til C og en holdetid på 2 timer. I dette område udskilles hovedparten af NiFeAl-κ-fasen i en α-matrix. Under C kan der luftafkøles eller bratkøles, men luftafkøling er sædvanligt foretrukket. Afspændingsglødning af de støbte Cu-Al-Ni-Fe-Mn-legeringer kan foretages ved opvarmning til mellem 400- og C, med en holdetid på omkring 30 til 60 min. efterfulgt af luftafkøling. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt til at fjerne alle spændinger, kan der i stedet varmebehandles ved mellem 650- til C i 30 min efterfulgt af luftafkøling Normalisering I den anvendte litteratur, tolkes begrebet normalisering ikke som vanligt, som en varmebehandling der bringer en uønsket struktur tilbage til en normaltilstand. Begrebet bliver fortolket lidt bredere om ABZ legeringerne. Normalisering er i denne kontekst en form for glødning efterfulgt af luftafkøling, hvor kornvækst begrænses. Resultatet der opnås, bliver et kompromis mellem duktilitet og trækstyrke. En normalisering, vil ofte blive gennemført ved en temperatur på C med en holdetid på fra 2 til 6 timer på temperaturen efterfulgt af luftafkøling. Normaliseringen resulterer i en ændring af mikrostrukturen, ved at der sker en omdannelse af γ 2 -fasen til κ fase og en sverroidisering af Al, således at dannelsen af et Al-netværk i strukturen forhindres og legeringen bliver immun over for afaluminisering. Dette er grunden til, at netop denne varmebehandling ofte gennemføres for at forbedre legeringens korrosionsegenskaber. Normalisering anvendes ofte for at reducere spændinger, samtidig med at kornvækst holdes på et minimum Bratkøling og hærdning Bratkøling i vand eller olie, anvendes efter en varmebehandling ved høj temperatur med efterfølgende holdetid på temperaturen til en ønsket omdannelse kan finde sted. Den efterfølgende bratkøling har til formål at fastlåse eller fastfryse en del af den varmebehandlede tilstand ved anvendelsestemperaturen. Formålet med bratkølingen er at øge hårdheden eksempelvis for at forbedre slidegenskaberne eller forbedre styrken på bekostning af duktiliteten. Bratkølingen gennemføres ofte fra hærdetemperaturer på over C og holdetider på et par timer på temperaturen. Efter bratkøling følger i nogle tilfælde en anløbning, hvor der igen sker en opvarmning til under rekrystallisationstemperaturen med en holdetid på denne temperatur og en efterfølgende bratkøling. En typisk varmebehandlingssekvens kan se ud som følger: Opvarmning til C med holdetid på 2 timer på temperaturen Bratkøling til stuetemperatur i vand. Hårdhed HV 5 Anløbning ved C med holdetid på 2 timer på temperaturen Bratkøling til stuetemperatur.

12 12 Ved holdetemperatur på C i to timer efterfulgt af bratkøling fås en struktur bestående af α-β med få κ udskillelser. Hårdheden omkring 200 HV 5 Ved holdetemperatur på C i to timer efterfulgt af bratkøling fås en struktur bestående af α- matrix med delvis omdannet β struktur med κ udskillelser. Hårdheden omkring 180 HV 5 Ved holdetemperatur på C i to timer efterfulgt af bratkøling fås en struktur bestående af α- matrix med udskillelser af κ I, κ II og κ III Hårdheden omkring 175 HV 5 Typiske mekaniske egenskaber der kan forventes i en kompleks Aluminiumbronzelegering CuAl10Fe5Ni5Mn1 før og efter en varmebehandling er se fig Fig Mekaniske egenskaber af en Cu-Al-Fe-Ni legering efter langsom afkøling fra C til forskellige temperaturer med efterfølgende bratkøling. (CAD publikation No.31) Egenskab Støbt tilstand Varmebehandlet tilstand Trækstyrke R mt N/mm N/mm N/mm 2 flydespænding R 02 N/mm N/mm N/mm 2 Tøjning A 5 % 17% 13% Hårdhed HV HV 210 HV Fig Typiske værdier for mekaniske egenskaber før og efter en varmebehandling af en støbt 80/10/5/5/1 Aluminiumbronzelegering

13 13 Fig Mekaniske egenskaber af en Aluminiumbronze CuAl10Fe5Ni5 Bratkølet fra C derefter opvarmet til forskellige temperaturer med en holdetid på temperaturen på 2 timer efterfulgt af luftafkøling Det er kun i sjældne tilfælde, at de støbte komplekse Aluminiumbronzelegeringer varmebehandles for at øge de mekaniske egenskaber. Det normale er, at de anvendes as cast. Egenskaberne as cast kan dog forbedres hos sandstøbte emner ved en hurtig afkøling. I praksis kan det gøres ved at slå støbegodset ud så hurtigt efter støbning som det er forsvarligt af hensyn til kast og slagmærker. En langsom afkøling i sandformen vil resulterer i en grovere udskillelse af κ-fasen, som vil resultere i faldende flydespænding og trækstyrke. En forceret afkølingshastighed på ca C/min vil optimere de mekaniske egenskaber Hærdning eller termalhærdning. Ved termalhærdning sker en kølingen fra opløsningstemperaturen ned til en given temperatur. Efter en holdetid på den givende temperatur, typisk omkring rekrystallisationstemperaturen, fortsættes afkølingen. For at undgå store spændinger mellem kerne og skal, kan kølingen fortsættes enten i luft eller forceret ved emner med enkel geometri.

14 Varmebehandling der tager sigte på at forbedre korrosionsegenskaberne. Som nævnt i afsnittet under normalisering, kan en varmebehandling ved C i 6 timer på temperatur med efterfølgende luftafkøling forbedre korrosionsegenskaberne. Det er af interesse, da langt den overvejende del af de komplekse Aluminiumbronzelegeringer anvendes til maritime formål. Det har i nogle tilfælde vist sig, at nogle emner har været udsat for betragtelig korrosionsangreb efter længere tid i saltvand. Den form for korrosion kan skyldes afaluminisering i forbindelse med tilstedeværelse af hhv. β og γ 2 -fase i strukturen, hvorimod α- fasen er immun over for afaluminisering. Omdannelse af β-fasen til α + κ lll fase gør legeringen immun for afaluminisering, og det er netop dette forhold, der har fastsat grænsen for Al < 8,5 + Ni/2 4.0 Afslutning. Formålet med denne gennemgang af Aluminiumbronzelegeringers varmebehandling og metallurgi, er at give et indtryk af de mange muligheder der er, og fantastiske egenskaber der kan opnås med disse legeringer. Literaturhenvisning: Harry Meigh: Cast and Wrought Aluminiumbronzs properties, processes and structures P.B. Ludwigsen: Aluminiumbronzes Metallurgi og Varmebehandling, Dansk Metallurgisk Selskab 1977 P.J. Macken At al. The Aluminiumbronzes, Properties and Production Processes CADpublikation No31.

Hvilken betydning har legeringselementerne i stål, og hvordan kan legeringssammensætningen bestemmes?

Hvilken betydning har legeringselementerne i stål, og hvordan kan legeringssammensætningen bestemmes? Hvilken betydning har legeringselementerne i stål, og hvordan kan legeringssammensætningen bestemmes? Af Carsten Jensen, FORCE Technology, Afdelingen for Korrosion & Metallurgi Risø-DTU, Roskilde, 24.

Læs mere

Hvad er rustfrit? i 1. Rustfrit stål

Hvad er rustfrit? i 1. Rustfrit stål Hvad er rustfrit? i 1 Rustfrit stål Rustfrit stål er en fælles betegnelse for en mængde stål med den fællesnævner, at de indeholder mindst 11,5% chrom. Når jern legeres med mindst 11,5% chrom, reagerer

Læs mere

Rustfrie stål. af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology. CSJ / 2009.01.22 rev. 01

Rustfrie stål. af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology. CSJ / 2009.01.22 rev. 01 Rustfrie stål af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology CSJ / 2009.01.22 rev. 01 FORCE Forretningskoncept Industri og samfund Undervisning og formidling Integrity Management

Læs mere

Materialevalg til støbeforme Evt. AMU nr.

Materialevalg til støbeforme Evt. AMU nr. Materialevalg til støbeforme Evt. AMU nr. INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Generelt 4 Valg af stålkvalitet 4 De primære dele 4 De sekundære dele 4 Handelsnavne 4 Stålkvaliteter 4 Koldarbejdsstål 5 Varmarbejdsstål

Læs mere

Materialer til indsætning og nitrering

Materialer til indsætning og nitrering Materialer til indsætning og nitrering V. Flemming Larsen, FMV Temadag om Varmebehandling 2. november 2006 Sauer-Danfoss Konstruktionsstål / Værktøjsstål Typiske stål for gasnitrering Konstruktionsstål

Læs mere

Datablad UHB 11 Produktfakta og anvendelsesområder

Datablad UHB 11 Produktfakta og anvendelsesområder Datablad UHB 11 Produktfakta og anvendelsesområder Uddeholm A/S Kokmose 8 6000 Kolding Tlf.: 75 51 70 66 Fax: 75 51 70 44 www.uddeholm.dk e-mail: info@uddeholm.dk UHB 11 Produkt- og egenskabsprofil Uddeholms

Læs mere

Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571?

Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571? Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571? Af Ebbe Rislund, Troels Mathiesen og J. Vagn Hansen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi, FORCE Technology Indledning De to stål EN 1.4404 og EN 1.4571 er

Læs mere

Støbejerns anvendelse, struktur og defekter

Støbejerns anvendelse, struktur og defekter Støbejerns anvendelse, struktur og defekter Kjell Wardenær, Senior Konsulent Elkem Nordic Bearbejdet for Støberiet af Herbert Wolthoorn Støbejern er en gruppe af jernlegeringer, der dækker et meget stort

Læs mere

Slibning af værktøjer til træindustrien

Slibning af værktøjer til træindustrien Slibning af værktøjer til træindustrien Stållegeringer Stållegeringer, der anvendes i træindustrien: VS = værktøjsstål CV = krom-vanadiumstål HSS = hurtigstål HSSE = højlegeret hurtigstål HM = hårdmetal

Læs mere

ved sejhærdning af Carsten Jensen FORCE Technology, Afd. for korrosion & Metallurgi

ved sejhærdning af Carsten Jensen FORCE Technology, Afd. for korrosion & Metallurgi Dimensionsændringer i stål ved sejhærdning af Carsten Jensen FORCE Technology, Afd. for korrosion & Metallurgi Torsdag den 5. november, 2009 Hvorfor er det interessant at styre dimensionsændringer ved

Læs mere

Den smarte hærdemetode Niels Lyth

Den smarte hærdemetode Niels Lyth Induktionshærdning FMV 4. Nov 2010 Den smarte hærdemetode Niels Lyth Hvorfor overfladehærdning Høj hårdhed imødegåelse af slid Hård overflade sej kerne Trykspændinger i overflade forbedret udmattelsesstyrke

Læs mere

Et lident skrift til forståelse og oplysning om jernets molekylære LOGIK og skjønhed. Mads Jylov

Et lident skrift til forståelse og oplysning om jernets molekylære LOGIK og skjønhed. Mads Jylov Et lident skrift til forståelse og oplysning om jernets molekylære LOGIK og skjønhed Mads Jylov Et lident skrift til forståelse og oplysning om jernets molekylære logik og skjønhed Copyright 2007 Mads

Læs mere

GussStahl Lienen STRENOV PRODUKTER INFORMATION MATERIALER

GussStahl Lienen STRENOV PRODUKTER INFORMATION MATERIALER STRENOV PRODUKTER INFORMATION GussStahl Lienen GussStahl Lienen GmbH & Co. KG (GSL) som blev grundlagt i den tyske by Lienen i 1971, er specialister inden for støbning af komplekst formede stålkomponenter

Læs mere

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008. 1. Ledelseserklæring. Denne håndbog beskriver kvalitetsledelsessystemet hos Industriglødning A/S og har følgende formål: - At fastlægge ansvar og kompetence

Læs mere

Nordisk Vattenskadeseminarium 2007 i Ystad

Nordisk Vattenskadeseminarium 2007 i Ystad Korrosionserfarenheter från danska installationskomponenter Nordisk Vattenskadeseminarium 2007 i Ystad 31. August 2007 Asbjørn Andersen, akademiingeniør i kemi Korrosion og metallurgi FORCE Technology

Læs mere

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Korrosion i praksis Troels Mathiesen Specialist, civ.ing., ph.d. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Kundeopgaver: 50% Skadesopklaring 50% Rådgivning, korrosionstest, R&D Specialer: rustfrit

Læs mere

Aluminiumslegeringer til støberier og desox til stålværker Stena Aluminium

Aluminiumslegeringer til støberier og desox til stålværker Stena Aluminium Stena Aluminium AB Gotthards Gata 5 Box 44 SE-343 Älmhult, Sverige Tel +46 (0)0 445 95 00 Fax +46 (0)0 445 95 0 Stena Aluminium A/S Metalvej 0 DK-6000 Kolding, Danmark Tel +45 76 30 56 00 Fax +45 76 30

Læs mere

AB. SVEJSETEKNIK ApS.

AB. SVEJSETEKNIK ApS. AB 1770 AC-DC Med den nye Dual Flow coatning er det kun nødvendigt at svejse 2/3 af godstykkelsen. Støbejern. Støbejern bruges meget i industrien på grund af prisen, samt at det er et stabilt og bearbejdeligt

Læs mere

C2 1. Aluminium og aluminiumlegeringer - Standarder. Stig Rubæk. Udvidet udgave af Materialebogens afsnit C2.6. C2.6 Standarder

C2 1. Aluminium og aluminiumlegeringer - Standarder. Stig Rubæk. Udvidet udgave af Materialebogens afsnit C2.6. C2.6 Standarder C2 1 Stig Rubæk Aluminium og aluminiumlegeringer - Standarder Udvidet udgave af Materialebogens afsnit C2.6 C2.6 Standarder Med henblik på at styre de mange forskellige typer af aluminiumlegeringers sammensætning

Læs mere

Varmebehandling af stål

Varmebehandling af stål Varmebehandling af stål Stålets varmebehandling Når stål bliver udsat for plastisk deformation, spåntagende bearbejdning, støbning og svejsning, ændrer stålets struktur sig ofte på en sådan måde, at stålet

Læs mere

Vakuumlodning. Peter H. Gundel

Vakuumlodning. Peter H. Gundel Vakuumlodning Peter H. Gundel s Industrielt anvendt de sidste 50 år Sker ved smeltning af lod i vakuum Flusfri proces Smeltning af loddet ved over 800ºC slide number 1 Vakuum ovne. Ovne Består af en vakuum

Læs mere

Sur-Tech A/S Surface Technology

Sur-Tech A/S Surface Technology Sur-Tech A/S Surface Technology KEMISK NIKKEL En slid og korrosionsbeskyttende belægning DS/ ISO 9001 ISO 14001 Kvalitetssikring Miljøledelse Hvad er kemisk nikkel? Kemisk nikkel er en proces til udfældning

Læs mere

Aluminium konstruktion. Såfremt oplysninger videregives, skal AluCluster nævnes som kilde

Aluminium konstruktion. Såfremt oplysninger videregives, skal AluCluster nævnes som kilde Aluminium konstruktion Agenda Hvilken rolle spiller AluCluster Den danske erfaring med brug af aluminium i tunge offshore konstruktioner. Hvilke resultater har andre nationer opnået og hvordan udvikler

Læs mere

Lodning. Lodning anvendt til vandarmatur. Ved fremstillingen af en cykel anvendes bl.a. lodning. Lodning anvendt til reparationer.

Lodning. Lodning anvendt til vandarmatur. Ved fremstillingen af en cykel anvendes bl.a. lodning. Lodning anvendt til reparationer. Lodning 7 Ved fremstillingen af en cykel anvendes bl.a. lodning. Anvendelse og udbredelse Lodning er en af de ældste samlingsmetoder, man kender til. Metoden anvendes til sammenføjning af metaller. Man

Læs mere

UDDEHOLM XYZ DIEVAR TM R

UDDEHOLM XYZ DIEVAR TM R UDDEHOLM XYZ DIEVAR TM R Kokmose 8, Kolding, Tlf.: 7551766 Fax: 7551744, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk Dievar Produkt- og egenskabsprofil Dievar er et krom-molybdæn-vanadium legeret varmarbejdsstål,

Læs mere

Valg af stål til varmforzinkning

Valg af stål til varmforzinkning Valg af stål til varmforzinkning Hvilke specielle krav skal man stille til stål, for at det skal være egnet til varmforzinkning? Spørgsmålet bør besvares allerede under projekteringen af såvel større som

Læs mere

HÅRDMETAL FRÆSERE Hårdmetal Endefræsere

HÅRDMETAL FRÆSERE Hårdmetal Endefræsere HÅRDMETAL FRÆSERE Hårdmetal Endefræsere High performance løsninger - Løsninger for not, slet, skrub & konveks - Hårdmetal af mikro og ultra fine korn - Standard og specielle geometrier Hårdmetal fræsere

Læs mere

UDDEHOLM ELMAX. Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk

UDDEHOLM ELMAX. Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk UDDEHOLM ELMAX Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk Elmax - SuperClean 3 Produkt- og egenskabsprofil Elmax er et højtlegeret krom-molybdæn-vanadiumstål

Læs mere

UDDEHOLM UNIMAX. Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk

UDDEHOLM UNIMAX. Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk UDDEHOLM UNIMAX Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk Unimax Egenskabsprofil Unimax er et krom-molybdæn-vanadium legeret stål, som er produceret

Læs mere

M e t a l l i - S c a n d i n a v i a

M e t a l l i - S c a n d i n a v i a M e t a l l i - S c a n d i n a v i a @ Copyright, Metalli as - Danmark, 2010. MATERIALE SIKKERHEDS DATA BLADE ( M S D B ) M e t a l l i - S c a n d i n a v i a e FILE: F:\DATABLAD\MSDB1-3 INDEX OG REVISIONSSTATUS

Læs mere

GENVINDING AF METAL FRA SLAGGE

GENVINDING AF METAL FRA SLAGGE GENVINDING AF METAL FRA SLAGGE HVOR LANGT ER UDVIKLINGEN SET I ET INTERNATIONALT PERSPEKTIV? DORTHE LÆRKE, RAMBØLL BAGGRUND FOKUS PÅ ØGET UDVINDING AF METALLER Stærkt øgede metalpriser => udvinding af

Læs mere

Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være:

Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være: Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være: A = aluminiumoxid (elektrokorund) C = siliciumkarbid CBN = bornitrid D = naturlig

Læs mere

Hårdmetal endefræsere PRODUCTION. Vi er stolte over at præsentere vores egen produktion af endefræsere

Hårdmetal endefræsere PRODUCTION. Vi er stolte over at præsentere vores egen produktion af endefræsere ENDEFRÆSERE PRODUCTION Hårdmetal endefræsere Vi er stolte over at præsentere vores egen produktion af endefræsere Vores vision er i Danmark, at producere fræsere af høj kvalitet til meget konkurrence dygtige

Læs mere

Metalli as. Materiale Sikkerhedsdatablad (MSDB) @ Copyright, Metalli as, 2015

Metalli as. Materiale Sikkerhedsdatablad (MSDB) @ Copyright, Metalli as, 2015 Juni 15 (MSDB) : Bronzelod Metalli as (MSDB) @ Copyright, Metalli as, 2015 Side 1 af 5 INDEX OG REVISIONSSTATUS MSDB TYPER MATERIALER REVIDERET 1-1 SØLVSLAGLOD (METALLI-SERIEN) JUNI 15 1-2 SØLVLEGEREDE

Læs mere

RØDGODS BRONZE BLYBRONZE ALUMINIUMBRONZE Stænger og emnerør i bronzelegeringer

RØDGODS BRONZE BLYBRONZE ALUMINIUMBRONZE Stænger og emnerør i bronzelegeringer Side 1 af 9 RØDGODS BRONZE BLYBRONZE ALUMINIUMBRONZE Stænger og emnerør i bronzelegeringer EN 1982: Rødgods - Tinbronze - Blybronze JM1 JM1-15 JM3 JM3-15 JM5 JM5-15 Rundstang - strengstøbt....................................

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1

KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008 NR. Kvalitetshåndbog Industriglødning A/S Version 4 Side 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit Side Indholdsfortegnelse 2 1 Ledelseserklæring. 3 2 Virksomhedsbeskrivelse. Industriglødning

Læs mere

ALUMINIUM OG VARER DERAF

ALUMINIUM OG VARER DERAF Kapitel 76 ALUMINIUM OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»stænger«valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit

Læs mere

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG KURSUSKATALOG 2014 Danmarks aluminiumsklynge Skolegade 2D 6000 Kolding +45 73743040 Tidssvarende kurser af høj faglighed Udtrykket at lære for livet gælder også inden for aluminiumsbranchen. Hvert år sker

Læs mere

2010 ProdUktovErsigt

2010 ProdUktovErsigt 2010 ProdUktovErsigt DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ms/cm > 5,5 Svag basisk. ph 10,6 ms/cm > 4,0 Kan anvendes på de fl este metaller og

Læs mere

A11 1 Elastisk og plastisk deformation Af Jørgen Bilde-Sørensen

A11 1 Elastisk og plastisk deformation Af Jørgen Bilde-Sørensen A11 1 Elastisk og plastisk deformation Af Jørgen Bilde-Sørensen Model til beregning af den kritiske forskydningsspænding Det kunne umiddelbart være nærliggende at forestille sig, at plastisk deformation

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

A14 3 Magnetiske egenskaber

A14 3 Magnetiske egenskaber A14 3 Magnetiske egenskaber Magnetiseringskurven De fleste af de ferro- og ferrimagnetiske stoffers magnetiske egenskaber kan aflæses af magnetiseringskurven, der er en graf som viser sammenhængen mellem

Læs mere

UDDEHOLM RAMAX LH. Klassificeret i henhold til EU-direktiv 1999/45/EC. For yderligere oplysninger, se vores Leverandørbrugsanvisninger.

UDDEHOLM RAMAX LH. Klassificeret i henhold til EU-direktiv 1999/45/EC. For yderligere oplysninger, se vores Leverandørbrugsanvisninger. UDDEHOLM RAMAX LH LØFTER STANDARDEN TIL ET HØJERE NIVEAU Uddeholm Ramax LH er et førsteklasses holderstål, der matcher de høje krav, der stilles i dag indenfor værktøjsindustrien. Uddeholm Ramax LH tilbyder

Læs mere

Korrosion i skroggennemføringer og søventiler

Korrosion i skroggennemføringer og søventiler Korrosion i skroggennemføringer og søventiler Af Piet Jansen FORCE Technology Piet Jansen 2004 -- Kopiering og eftertryk tilladt med kildeangivelse Korrosion i skroggennemføringer og søventiler Sejlads

Læs mere

EVCOT. .. og de mere krævende opgaver! Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer.

EVCOT. .. og de mere krævende opgaver! Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer. EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer.... både når det gælder lidt større projekter..... og de mere krævende opgaver! Ved at anvende kompositmaterialer i stedet

Læs mere

Reaktionsmekanisme: 3Br 2 + 3H 2 O. 5Br - + BrO 3 - + 6H + Usandsynligt at alle 12 reaktantpartikler støder sammen samtidig. ca.

Reaktionsmekanisme: 3Br 2 + 3H 2 O. 5Br - + BrO 3 - + 6H + Usandsynligt at alle 12 reaktantpartikler støder sammen samtidig. ca. Reaktionsmekanisme: 5Br - + BrO 3 - + 6H + 3Br 2 + 3H 2 O Usandsynligt at alle 12 reaktantpartikler støder sammen samtidig ca. 10 23 partikler Reaktionen foregår i flere trin Eksperimentel erfaring: Max.

Læs mere

Temadag om vandbehandling og korrosion

Temadag om vandbehandling og korrosion Korrosionsformer Korrosion generelt Våd korrosion Korrosion typer i fjernvarmesystemer Materiale typer og korrosion Temadag om vandbehandling og korrosion Lea Korcakova, Bioenergy and Thermal Power, COWI

Læs mere

2013 Produktoversigt

2013 Produktoversigt Produktoversigt 2013 DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ph 10,6 Kan anvendes på de fleste metaller og legeringer. Gode resultater med renoveringsgods.

Læs mere

Kontrol af varmebehandlingstilstand og styrke med transportabelt hårdhedsmåleudstyr

Kontrol af varmebehandlingstilstand og styrke med transportabelt hårdhedsmåleudstyr Dansk Metallurgisk Selskabs Vintermøde 2016 Kontrol af varmebehandlingstilstand og styrke med transportabelt hårdhedsmåleudstyr J. Vagn Hansen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology Basale

Læs mere

Efteruddannelse i Materialeteknologi Kursus SI I B. Materialekendska b. Konstruktionsstål, højstyrkestål og støbejern

Efteruddannelse i Materialeteknologi Kursus SI I B. Materialekendska b. Konstruktionsstål, højstyrkestål og støbejern Efteruddannelse i Materialeteknologi Kursus SI I B Materialekendska b Konstruktionsstål, højstyrkestål og støbejern Kursusmateriale udviklet under lov 271 om efteruddannels e i et samarbejde mellem Danmarks

Læs mere

Rustfrit stål. Ferrit vs. austenit. Ni = 0 % Ni > 8 % Austenitisk: C Tyggegummistål. Martensitisk: Duplex (F/A): C Tofaset < 0,03 Ferrit-Austenit

Rustfrit stål. Ferrit vs. austenit. Ni = 0 % Ni > 8 % Austenitisk: C Tyggegummistål. Martensitisk: Duplex (F/A): C Tofaset < 0,03 Ferrit-Austenit Rustfrit stål Austenitisk: C Tyggegummistål < 0,08 % (< 0,03) Cr Svejsbare 16 % konstrukt.stål Ni God 825 korrosionsbest. % 70 Mo % 06 af % RS worldwide Martensitisk: C Hærdbare 0,11,2 % pga. C Cr Hårde

Læs mere

Mirrax er varemærkeregistreret indenfor EU og USA.

Mirrax er varemærkeregistreret indenfor EU og USA. UDDEHOLM MIRRAX ESR Mirrax er varemærkeregistreret indenfor EU og USA. Oplysningerne i denne brochure er baseret på vores nuværende viden og skal kunne give generelle retningslinier for vores produkter

Læs mere

Metalafgivelse til drikkevand. Frank Fontenay, FORCE Technology

Metalafgivelse til drikkevand. Frank Fontenay, FORCE Technology Metalafgivelse til drikkevand Frank Fontenay, FORCE Technology Temadag om sikre systemer til brugsvand TI Århus 25 februar 2008 Krav til drikkevand og materialer Drikkevand er et levnedsmiddel Krav til

Læs mere

For øjeblikkelig frigivelse

For øjeblikkelig frigivelse For øjeblikkelig frigivelse Kontakt: Seco Tools A/S Park Allé 350A 2605 Brøndby Jannie CHRISTIANSEN Telefon: +45-23453464 E-mail: jannie.christiansen@secotools.com www.secotools.com Nøglefaktorer ved bearbejdning

Læs mere

Materiale Sikkerhedsdatablad (MSDB)

Materiale Sikkerhedsdatablad (MSDB) Juni 15 Materiale Sikkerhedsdatablad (MSDB) MSDB 1-3: Sølv / kobber fosforlod Side 1 af 6 INDEX OG REVISIONSSTATUS MSDB TYPER MATERIALER REVIDERET 1-1 SØLV/KOBBER FOSFORLOD JUNI 15 1-2 SØLVLEGEREDE SPECIALLOD

Læs mere

STØBELEGERINGER I ALUMINIUM

STØBELEGERINGER I ALUMINIUM STØBELEGERINGER I ALUMINIUM ENKELT TRYGT UDVIKLENDE indhold side Kundespecifikke legeringer... 3 Løbende udvikling af kundefordele... 5 Vores samarbejde skaber store miljøfordele... 7 Trykstøbelegeringer...

Læs mere

EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer. ... også når det gælder lidt større projekter.

EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer. ... også når det gælder lidt større projekter. EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer.... også når det gælder lidt større projekter. EVCO Nordic A/S - Topstykket 19 - DK-3460 - Tlf. - www.evco.dk. STENSO A/S

Læs mere

Induktion Michael faraday var en engelsk fysiker der opfandt induktionstrømmen i Nu havde man mulighed for at få elektrisk lys og strøm ud til

Induktion Michael faraday var en engelsk fysiker der opfandt induktionstrømmen i Nu havde man mulighed for at få elektrisk lys og strøm ud til Jordens magnetfelt Jorderens magnetfelt beskytter jorden fra kosmiske strålinger fra solen. Magnetfeltet kommer ved at i jorderens kerne/ indre er der flydende jern og nikkel, dette jern og nikkel rotere

Læs mere

Metaller i byggebranchen. Case-baseret katalog over materialerelaterede fejl og faldgruber for arkitekter og bygherrer

Metaller i byggebranchen. Case-baseret katalog over materialerelaterede fejl og faldgruber for arkitekter og bygherrer Metaller i byggebranchen Case-baseret katalog over materialerelaterede fejl og faldgruber for arkitekter og bygherrer Titel: Metaller i byggebranchen Udarbejdet af: Teknologisk Institut Teknologiparken

Læs mere

FreFlow Selvansugende Centrifugalpumper

FreFlow Selvansugende Centrifugalpumper FreFlow Selvansugende Centrifugalpumper FreFlow Selvansugende centrifugalpumper med mange anvendelsesmuligheder SPX Process Equipment har mange års erfaring med udvikling, produktion og service af selvansugende

Læs mere

Analyse støbeaffald Esrum jordvarme (GIM 4163)

Analyse støbeaffald Esrum jordvarme (GIM 4163) juli 2013 Analyse støbeaffald Esrum jordvarme (GIM 4163) Arne Jouttijärvi Heimdal-archaeometry Report 13-3 KONKLUSION To forglassede lerstykker og 6 klumper af metal blev analyseret. Lerstykkerne stammer

Læs mere

TEKNISKE DATA HARD COAT 25 µm

TEKNISKE DATA HARD COAT 25 µm TEKNISKE DATA HARD COAT 25 µm Plannja Hard Coat fremstilles af kontinuerlig, varmgalvaniserede stålprofilplader belagt med en struktureret polyester, der er designet til udendørs brug. Overfladen med den

Læs mere

Materialer og korrosion - offshore

Materialer og korrosion - offshore Materialer og korrosion - offshore FMV Temadag 28. januar 2010 Anne Dorthe Hede andh@teknologisk.dk tlf.: 7220 2235 Seniorkonsulent Korrosion & Metallurgi Center for Materialeprøvning, Teknologisk Institut

Læs mere

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne Beer Machine Q/A Samling og test Problem Den store firkantede pakning hopper op i hjørnerne Holderne kan være svære at montere efter pakningen er monteret Beer Machine holder ikke trykket Beer Machine

Læs mere

Typiske skader på rustfrie materialer

Typiske skader på rustfrie materialer Typiske skader på rustfrie materialer af J. Vagn Hansen og Carsten Jensen FORCE Technology 2016.02.01 Disposition Generelt om skades undersøgelser (CSJ) Case 1: Eksempel på forkert termisk påvirkning (CSJ)

Læs mere

Aluminium contra stål

Aluminium contra stål Dokument: SASAK-RAP-DE-AKS-KEH-0004-02 Aluminium contra stål SASAK Projekt 1 - Designregler Jesper Kanstrup Knud E. Hansen A/S, sep. 2001 Aluminium contra stål - oversigt: Ved anvendelse af aluminium i

Læs mere

hulprofiler & svejste RØR

hulprofiler & svejste RØR Teknisk information hulprofiler & svejste RØR LAGERSTANAR hulprofiler KKR teknisk data EN 10219, s355j2h Kemisk sammensætning/chargeanalyse C Si 1) Mn P S S355J2H 0,22 0,55 1,60 0,035 0,035 0,02 0,45 1)

Læs mere

C3 2 Magnesium. 1 Oparbejdning af magnesiumklorid

C3 2 Magnesium. 1 Oparbejdning af magnesiumklorid C3 2 Magnesium 1 Oparbejdning af magnesiumklorid Inden magnesium kan udvindes ved hjælp af elektrolyse skal de forskellige magnesiumforbindelser omdannes til magnesiumklorid. I industrien anvendes hovedsageligt

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08 Kapitel 74 KOBBER OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»raffineret kobber«metal, der indeholder mindst 99,85 vægtprocent kobber; eller metal, der indeholder mindst 97,5 vægtprocent

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af aluminium i fødevareindustrien

Fordele og ulemper ved brug af aluminium i fødevareindustrien Fordele og ulemper ved brug af aluminium i fødevareindustrien Temadag Alternative materialer til procesudstyr i fødevareindustrien 19. Maj 2010 Anne Deacon Juhl www.anodizingworld.com AluConsult Startet

Læs mere

Sølvlegerede speciallod

Sølvlegerede speciallod Juni 15 (MSDB) : Sølvlegerede speciallod Metalli as (MSDB) @ Copyright, Metalli as, 2015 Side 1 af 5 INDEX OG REVISIONSSTATUS MSDB TYPER MATERIALER REVIDERET 1-1 SØLVSLAGLOD (METALLI-SERIEN) JUNI 15 1-2

Læs mere

40% på nedenstående priser

40% på nedenstående priser 40% RESTER - Værktøjsstål Forbearbejdet September 2010 mm. 4 8 10 12 16 20 25 32 40 50 80 25 x 162,- / 2 stk 194,- / 1 stk 215,- / 8 stk 32 x 228,- / 2 stk 275,- / 2 stk 310,- / 5 stk 40 x 160,- / 2 stk

Læs mere

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG KURSUSKATALOG 2013 Danmarks aluminiumsklynge. Tidssvarende kurser af høj faglighed Udtrykket at lære for livet gælder også inden for aluminiumsbranchen. Hvert år sker der udvikling inden for materialet,

Læs mere

TUNGMETALLER OG JORDBUNDSKEMI -EN LIGHT VERSION

TUNGMETALLER OG JORDBUNDSKEMI -EN LIGHT VERSION TUNGMETALLER OG JORDBUNDSKEMI -EN LIGHT VERSION JULIE KATRINE JENSEN JKTJ@RAMBOLL.DK PROGRAM FOR I DAG Hvorfor skal vi vide noget om tungmetaller I miljøet? Faktorer af betydning for mobilitet -Jordbundsfaktorer

Læs mere

Askebægre ASKEBÆGRE. Falco tilbyder i sit program for byrumsinventar naturligvis også askebægre. Askebægre

Askebægre ASKEBÆGRE. Falco tilbyder i sit program for byrumsinventar naturligvis også askebægre. Askebægre Askebægre FOR ET SPÆNDENDE OG KREATIVT BYRUM ASKEBÆGRE Falco tilbyder i sit program for byrumsinventar naturligvis også askebægre. Askebægre fra Falco stilles i stigende grad op ved offtenlige bygninger,

Læs mere

Outsourcing-temadag, Stålcentrum 2010

Outsourcing-temadag, Stålcentrum 2010 Outsourcing-temadag, Stålcentrum 2010 Illustrationerne her er tilfældigt valgt uden relation til emnet Outsourcing typiske faldgruber Materialefejl Forkert kemisk sammensætning iht. specifikation Forkert

Læs mere

Ferritisk, rustfrit stål. Korrosionsforhold og mekaniske forhold muligheder og begrænsninger. www.damstahl.dk

Ferritisk, rustfrit stål. Korrosionsforhold og mekaniske forhold muligheder og begrænsninger. www.damstahl.dk Korrosionsforhold og mekaniske forhold muligheder og begrænsninger Ferritisk, rustfrit stål Ferritisk, rustfrit stål For kun få år siden var nikkelfrit, ferritisk, rustfrit stål noget, man grinede af.

Læs mere

PTFE Tætningssystemer

PTFE Tætningssystemer M-STEP M-GLIDE M-TURN M-CAP M-WIPE M-GUIDE M-FLEX PTFE Tætningssystemer 05092 DK VER.1 PTFE Tætningssystemer. PTFE tætninger M-SEALS program af PTFE tætninger består af en række statiske og dynamiske højtydende

Læs mere

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Den foretrukne partner Det, du har brug for. Helt præcist. Bodycote tilbyder en komplet pakke med behandlinger varmebehandling, overfladeteknologi og varm isostatisk

Læs mere

Creating powderful shapes

Creating powderful shapes Creating powderful shapes DANSK SINTERMETAL A/S En ny dimension i fremstillingsprocessen Sammen skaber vi succes! Siden grundlæggelsen i 1959 har Dansk Sintermetal A/S udviklet ideer og innovative løsninger

Læs mere

Materialer. Stål 240 YP. Stål HSS420. Stål S235 JRG2. EN 10025 - Domex 240 - Laser 250 - S240 - E240. Mekaniske data:

Materialer. Stål 240 YP. Stål HSS420. Stål S235 JRG2. EN 10025 - Domex 240 - Laser 250 - S240 - E240. Mekaniske data: Materialer Stål 240 YP EN 10025 - Domex 240 - Laser 250 - S240 - E240 Ståltype baseret på S 235 JRG2 iht. EN 10025 med forbedrede egenskaber for koldbearbejdning og styrke samt bedre tolerancer. Teknisk

Læs mere

Fremstilling af ferrofluids

Fremstilling af ferrofluids Fremstilling af ferrofluids Eksperiment 1: Fremstilling af ferrofluids - Elevvejledning Formål I dette eksperiment skal du fremstille nanopartikler af magnetit og bruge dem til at lave en magnetisk væske,

Læs mere

Uddeholm Nimax er et nyt stål for plastformværktøjer, som giver flere enestående fordele:

Uddeholm Nimax er et nyt stål for plastformværktøjer, som giver flere enestående fordele: Pålideligt og effektivt værktøjsstål er nødvendigt for et godt resultat. Det samme gælder for at opnå høj produktivitet og tilgængelighed. Når man vælger et værktøjsstål, er der mange parametre at tage

Læs mere

Galvanisk Tæring. Kalium - mest negativ. Calsium

Galvanisk Tæring. Kalium - mest negativ. Calsium Galvanisk Tæring Galvanisk tæring har også noget med El at gøre, idet det er elektronernes strøm, der forårsager, at de udfældede ioner i vandet søger hen til et negativt spændingspotentiale. Dette var

Læs mere

Materialer og Teknologi 1

Materialer og Teknologi 1 Materialer og Teknologi 1 Dagens program: Præsentation af kurset Præsentation af underviseren: Produktionsingeniør/Executive MBA (Henley) 16 års undervisningserfaring 14 års praktisk erfaring bl.a. med

Læs mere

Tribologi i forbindelse med rustfrie materialer

Tribologi i forbindelse med rustfrie materialer Henrik Horup Reitz Tribologi i forbindelse med rustfrie materialer Tribologicenter, Teknologisk Institut Tribologicenteret Forretningsområder: Kommerciel overfladebehandling med primær fokus på tribologiske

Læs mere

UDDEHOLM CORRAX. Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: Fax: ,

UDDEHOLM CORRAX. Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: Fax: , UDDEHOLM CORRAX Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk Corrax Produkt- og egenskabsprofil Corrax er et værktøjsstål med højt indhold af krom og

Læs mere

Damstahl - a memeber of the NEUMO-Ehrenberg-Group

Damstahl - a memeber of the NEUMO-Ehrenberg-Group Damstahl - a memeber of the NEUMO-Ehrenberg-Group Teknisk information Index - Teknisk information 1 Hvad er rustfri stål? What is Stainless Steel? 2 Rustfrit ståls legeringselementer The Alloying Elements

Læs mere

Skadesanalyse: Spændingskorrosion i rustfrit stål i svømmehal

Skadesanalyse: Spændingskorrosion i rustfrit stål i svømmehal Skadesanalyse: Spændingskorrosion i rustfrit stål i svømmehal Jesper Nielsen Holst Materialeprøvning Teknologisk Institut Abstrakt: Spændingskorrosion i rustfrit stål er et kendt og frygtet problem i svømmehaller,

Læs mere

TYROLIT. Perfekte løsninger til alle formål. Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com

TYROLIT. Perfekte løsninger til alle formål. Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com TYROLIT lamelskive PROGRAM Perfekte løsninger til alle formål Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Piktogrammer Premium Longlife til stål 4-5 Premium Cerabond

Læs mere

UDDEHOLM ARNE. Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: Fax: ,

UDDEHOLM ARNE. Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: Fax: , UDDEHOLM ARNE Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk Arne Produkt- og egenskabsprofil Arne er et mangan, krom, volframlegeret værktøjsstål af universaltypen.

Læs mere

Rensning af byspildevand vha. alger forår 2012

Rensning af byspildevand vha. alger forår 2012 Rensning af byspildevand vha. alger forår 2012 Under Grønt Center projektet: Algeinnovationscenter Lolland, AIC Malene L Olsen og Marvin Poulsen 1 Indledning: I vinteren 2011 udførte Grønt Center i forbindelse

Læs mere

Stålets legeringsstoffer

Stålets legeringsstoffer Stålets legeringsstoffer Generelt De metaller, vi til daglig anvender i maskinindustrien, har mange forskellige egenskaber. Ser vi kun på f.eks. jern- og området, ved vi, at materialerne, når de skal bearbejdes,

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Instrumentlære. Grunduddannelse for sterilcentralassistenter. Peter Christensen Opitek ApS InstrumentSpecialisten www.opitek.dk mail@opitek.

Instrumentlære. Grunduddannelse for sterilcentralassistenter. Peter Christensen Opitek ApS InstrumentSpecialisten www.opitek.dk mail@opitek. Instrumentlære Grunduddannelse for sterilcentralassistenter Peter Christensen Opitek ApS InstrumentSpecialisten www.opitek.dk mail@opitek.dk KIRURGISKE INSTRUMENTER Materialer Fremstilling Pleje & Håndtering

Læs mere

UDDEHOLM SVERKER 21. Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk

UDDEHOLM SVERKER 21. Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk UDDEHOLM SVERKER 21 Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk Sverker 21 Produkt- og egenskabsprofil Sverker 21 er et værktøjsstål med højt kulstof

Læs mere

Slidprøvning. Hvordan måles og undersøges slid? Af Carsten Jensen FORCE Technology. 2012.10.26 / rev. 02 /CSJ

Slidprøvning. Hvordan måles og undersøges slid? Af Carsten Jensen FORCE Technology. 2012.10.26 / rev. 02 /CSJ Slidprøvning Hvordan måles og undersøges slid? Af Carsten Jensen FORCE Technology 2012.10.26 / rev. 02 /CSJ Hvilket udbytte fås ved måling og undersøgelse af slid? Hvad er udbyttet ved måling og undersøgelse

Læs mere

service a/s Leveringsprogram

service a/s Leveringsprogram service a/s Leveringsprogram Aluminium KOBBER MESSING BRONZE 1 INDUSTRIENS METAL LEVERANDØR VrøndingVEJ Finder 4 lund du ikke det 8700 du Horsens søger, ring og Tlf. forhør 75 63 nærmere. 19 99 Fax 75

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

TEKNISKE DATA FOR SG-JERN ANVENDT I ALMINDELIGE MASKINKONSTRUKTIONER

TEKNISKE DATA FOR SG-JERN ANVENDT I ALMINDELIGE MASKINKONSTRUKTIONER TEKNISKE DATA FOR SGJERN ANVENDT I ALMINDELIGE MASKINKONSTRUKTIONER DANIA A/S MARKEDSVEJ 21 DK9600 AARS DANMARK TEL.+45 98 62 19 11 FAX.+45 98 62 27 56 www.daniaas.dk SGJERN ANVENDT I ALMINDELIGE KONSTRUKTIONER

Læs mere