Europa. Børsen Online - september 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europa. Børsen Online - september 2010"

Transkript

1 Igennem finanskrisen har en stor del af verdens lande søsat forskellige projekter for at stimulere og give en håndsrækning til økonomien. Følgende er en oversigt over de hjælpepakker og garantier til banker samt andre finansielle reguleringer, der er blevet vedtaget i løbet af de sidste par år. Oversigten er ufuldstændig, og derfor indbyder vi til at skrive til os, hvis du skulle sidde med en viden om flere bankpakker og reformer, som bør stå på listen. Eller med rettelser og tilføjelser af dem, vi har beskrevet. Oplysningerne her er baseret på information fra medier, OECD, udenrigsministeriets hjemmeside, Nationalbanken, pressemeddelelser fra EU, samtaler med danske og udenlandske cheføkonomer, forskellige regeringers hjemmesider etc. Senest opdateret 31. august Europa England: Hvornår: 8. oktober februar 2010 Den britiske regering annoncerer en hjælpepakke til engelske banker på mindst 200 mia. pund. Den Finansielle Service Autoritet og regeringen er gået sammen om en pakke, der skal stabilisere det finansielle system og beskytte almindelige kunder, indskydere, virksomheder og lånere. Pengene skal bruges til øjeblikkelig kapitalindskydelse i bankerne og til at sikre at bankerne på sigt kan fortsætte udlåningen. Hvornår: 26. januar 2009 Den britiske regering vil garantere lån for over 18 milliarder kroner til den britiske bilindustri for at undgå fyringer. Regeringen lancerer, at den vil investere 280 millioner kroner i videreuddannelse i bilbranchen. 1 af 15

2 Hvornår: Sammenlagt med den tidligere regerings tiltag, skal det nye tiltag resultere i en samlet reducering af underskuddet på 113 mia. pund ved udgangen af De fleste departementer skal have sparet 25 pct. af omkostningerne i Danmark: Hvornår: 10. oktober september 2010 Bankpakken (Lov om finansiel stabilitet) Med pakken garanterer den danske stat simple kreditorers tab i danske banker. Bankerne skal dog være medlem af Det Private Beredskab. Konsekvensen er, at danske og udenlandske långivere uden risiko kan låne penge til danske banker. Alle erhvervs og privatkunders indestående penge i de pågældende danske banker er sikret fuldt ud. Bankpakken løber over 2 år, og udløber altså d. 30. september Se Økonomi og Erhvervsministeriets hjemmeside for flere detaljer om pakken: &hiword=finansiel+lov+om+stabilitet Hvornår: 18. januar 2009 Ansøgningsfristen var 30. juni 2009, og fristen for udbetaling af statslige kapitalindskud var 31. december 2009 Kreditpakken (lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter) Pakken er vedtaget over et bredt flertal i Folketinget med partierne DF, D, SF, R og LA. Dens primære formål er at sørge for, at virksomheder og privatpersoner ikke ender i en kreditklemme, hvor de ikke kan låne penge til sunde projekter.. Der er i alt udbetalt ca. 46 mia. kr. fra pakken til 43 ansøgere. Hvornår: 1. juni 2010 Med Bankpakkens udløb pr. 30. september har Folketinget pr. 1. juni 2010 vedtaget en ny lov. Den er en model for, hvordan banker i nød skal afvikles efter statsgarantien udløber med Bankpakken. Man indfører en frivillig ordning som en del af Finansiel Stabilitet A/S. Hvis en bank beslutter sig for at få hjælp her, kan den stadig åbne som normalt efter fristens udløb. Formålet med lovforslaget er at indføre en model for kontrolleret afvikling af nødlidende pengeinstitutter efter udløbet af den generelle statsgaranti den 30. september Der oprettes en separat afviklingsafdeling i Garantifonden for Indskydere og Investorer, der garanterer kapitalisering, likviditet og tab ved afvikling af det nye 2 af 15

3 datterselskab under Finansiel Stabilitet A/S. Afviklingsafdelingens formue finansieres af de bidragspligtige pengeinstitutter. Sker afviklingen af det det nye datterselskab under Finansiel Stabilitet A/S med et positivt resultat, skal pengene tilbageføres til det nødlidende pengeinstitut. Se mere på økonomiministeriets hjemmeside. Hvornår: Indført med bankpakke 2 i januar Gælder fra 30. september 2010 Ordningen lukkes pr. 31. december Garantier gælder maks. 3 år efter udstedelsen Den individuelle statsgaranti. Staten garanterer for kr. pr. indskyder i det enkelte pengeinstitut. Banken kan søge staten om garanti til udstedelse af lån og obligationer mos provision til staten samt at staten kan stille særlige vilkår til banken. Frankrig: Hvornår: Oktober 2008 Kriseplan vedtages på i alt 360 mia. euro. Deraf er 320 mia. likviditet til rådighed for bankerne. 40 mia. euro stilles til rådighed som garanti. Hvornår: 20. november 2008 Præsident Sarkozy lancerer, at han vil skabe en fond på 20 mia. euro, der skal hjælpe fransk industri. Fonden skal investere i levedygtige selskaber, som har brug for likviditet. Derudover skal fonden støtte budgetterne hos selskaber, der vurderes at være sårbare over for ustabile aktiekurser. Hvornår: 9. februar 2009 Franske regering stiller 6 mia. euro til rådighed til Renault og Peugeot-Citroën. Hvornår: Fastfrysning af offentligt forbrug, undtagen pensioner og renter på statsgæld, nedskæring i offentlige omkostninger på 10 pct. 3 af 15

4 Grækenland: Hvornår: 3 år efter igangsættelse besparelser for 35 mia. euro Hvornår: 2014 Offentlige lønninger fastfrosset Hvornår: 2. maj 2010 Hjælpepakke til Grækenland af 2. maj 2010: 16 europæiske finansministre vedtager en hjælpepakke på 80 mia. euro. IMF (International Valuta Fond) bidrager med 30 mia. euro. Pakken kommer som svar på Grækenlands kurs mod statsbankerot. Pengene er delt op i flere rater, og for at få dem udbetalt, skal Grækenland leve op til flere krav fra EU om en strammere økonomi fremadrettet. Andre tiltag: kvinders pensionsalder sat op til 65, tilsvarende mændenes. Jule, -påske og sommerbonusser afskaffet for offentligt ansatte der tjener over 3000 euro/måned. Holland: Hvornår: 9. oktober 2008 Regeringen udmelder, at offentlige midler må bruges til rekapitalisering af banker, hvor af 20 mia. euro er tilgængelige øjeblikkeligt. Hvornår: 14.oktober 2008 Regeringen vedtager plan for gældsgaranti på 200 mia. euro Hvornår: 19. oktober 2008 Regeringen skyder 10 mia. euro i ING til styrkelse af kernekapital. Hvornår: 26. januar 2009 Regeringen skaber en backup plan, der skal dække risikoen på bankernes sikrede låneportfolio til en værdi af 35,1 mia. euro af hvilke ING bærer et 20 pct. tab. 4 af 15

5 Irland: Hvornår: 30. september år senere Ubegrænset garanti af bankers gæld inkl. særligt dækkede obligationer, seniorgæld og dateret efterstillet gæld. Banker der indgår i aftalen vurderes at skulle betale tilsammen 1 mia. euro over de to år, som garantien løber. Hvornår: Besparelser på 3 mia. euro Island: Hvornår: 29. september 2008 Den islandske regering vil gennem den islandske centralbank indskyde egenkapital på 600 mio. euro i Glitnir. Staten ejer derefter 75 pct. af banken. 002C0120/$file/fin-stab_1-09_dk_web.pdf Italien: Hvornår: Maj Budgetunderskud skal formindskes med 24 mia. euro. Hvornår: 9. oktober 2008 Regeringen gennemfører i efteråret en økonomisk pakke på 5-6 mia. euro, som skal sætte skub i det indenlandske forbrug. Der er også blevet gennemført en pakke, som fokuserer på bilindustrien. Hvornår: 13. oktober 2008 Den italienske regering vedtager et dekret for at stabilisere det finansielle marked. Heri indgår statsgaranti på nye gældsforpligtelser udstedt af banker vel at mærke gældsforpligtelser der varer længere end 3 måneder og op til 5 år. I dekretet indgår en statsgaranti for banker til fordel for tredje parter som forsikringsselskaber, hvor de lånes højkvalitets-aktiver, som til gengæld bruges af bankerne i eurosystemet til at skaffe refinansiering. language=en&guilanguage=en 5 af 15

6 Norge: Hvornår: Januar 2009 Når pengene er brugt Regeringen annoncerer en hjælpepakke til det finansielle system på 20 mia. norske kr. hvor af 16,7 mia. kr. er til øget offentligt forbrug og 3,3 mia. kr. til skattenedsættelser for virksomhederne. 20-mia-nkr-og-sanker-BNP-skon samt cheføkonom Stein Juul fra Nordeas afdeling i Norge Hvornår: Februar 2009 August 2010 (fonds delen på 50 mia.) Bankpakken ligner på nogen måder den danske Bankpakke II. Bankpakken tilfører, hvad der svarer til 85 mia. danske kroner. En del af pengene går til lån til bankerne igennem oprettelsen af en fond, og resten skal investeres i norske obligationer, for at øge tilliden til norske værdipapirer. Den norske regering stiller krav til bankledelserne, hvis de vil benytte sig af pakken. Lønnen til de bankdirektører, der takker ja, skal stilles i bero frem til 31.december Ledere, vis løn overstiger 1,3 mio. danske kroner, kan ikke inkassere den bonus, som de har optjent i 2009 og Selv efter perioden med fastfrysning af løn, skal vilkårene for de banker der deltager, forhandles af Statens Finansfond. Hvornår: Oktober 2008 forår 2010 Regeringen og norske nationalbanker fremlægger i fællesskab hjælpepakke på hvad der svarer til 310 mia. danske kroner. Pakken skal sikre bankernes likviditet. Mindre banker tilbydes lån til fast rente i to år. samt cheføkonom Stein Juul fra Nordeas afdeling i Norge. Portugal: Hvornår: 15. oktober 2008 Redskaber med maks. varighed på 3-5 år. Den portugisiske regering lancerer en garanti-ordning for at gøre bankernes adgang til finansiering mulig. Planen giver statsgaranti for finansieringsaftaler og udsendelsen af kort og mellemlang gæld hos solvente institutioner i Portugal. Ordningens budget er 20 mia. euro. Garantien gælder for redskaber (instruments) med en maksimal varighed på 3 år eller undtagelsesvist 5 år hvis begrundet af den Portugisiske Centralbank. age=en&guilanguage=en 6 af 15

7 Hvornår: 5. november 2008 Den portugisiske regering annoncerer en plan for rekapitalisering af kreditinstitutioner i Portugal. Den skal gøre ny kapital tilgængelig i bytte for redskaber, der kvalificerer sig som 1. grads kapital (almindelige eller udvalgte aktier). Meningen er at styrke kreditinstitutionernes kapital fundament mod mulige tab. Ordningens beløb er 4 mia. euro. Indgangen til ordningen er seks måneder. ge=en&guilanguage=en Spanien: Hvornår: Maj mia. euro spareplan Hvornår: 23. juli 2010 udgang af 2010 Spaniens banker klarede sig ilde i den europæiske stress-test. 27 spanske banker deltog, hvoraf 5 sparekasser dumpede testen. Derfor vil EU indtil udgangen af 2010 yde ekstra hjælp til Spanien og Portugals banksektorer. Hvornår: 13. august 2010 Spaniens regering gennemfører en reform for landets sparekasser. Formålet er at sikre professionalisering og demokrati i sparekassernes styrende organer. Reformen skal stimulere sektoren og styrke sparekasse-systemet ved at styrke deres kapital via de finansielle markeder med aktier der giver stemmeret, hvis sparekasserne skulle ønske det. Målet er at give sparekasserne instrumenter de kan opnå kapital igennem, hvis de får brug for det i fremtiden. Sverige: Hvornår: oktober 2008 februar 2011 (svenske medier) Kapitalindskud på maks. 50 mia. svenske kroner Hvornår: Februar 2009 Regeringen afsætter ca. 35 mia. danske kroner til at styrke bankerne. På nogen måder minder pakken om den danske bankpakke 2. Pakken indebærer også, at bankerne kan få penge ved at købe nye aktier og en særlig typeevigt løbende lån, der kendes som hybrid kernekapital. Det er frivilligt for bankerne at være med, men den svenske regering stiller krav om, at bankledelserne de næste to år hverken må få 7 af 15

8 lønforhøjelse eller bonus. Desuden sættes der begrænsninger for afgangsbetalingen til direktionerne i de banker, der vil være med. Hvornår: Maj 2009 december 2010 Regeringen udsteder garanti på lån til bankerne på beløb Tyskland: Hvornår: 6. oktober 2008 Den tyske regering præsenterer en pakke, der ligner den danske Bankpakke 1. Pakken indeholder 500 mia. euro. Banker der søger kan max modtage 10 mia. euro og komme af med risikable værdipapirer til en værdi af max 5 mia. euro. Første runde penge til Hypo Real Estate: 50 mia. euro i gældsgaranti. Hvornår: 13. november 2008 Regeringen garanter lån for op til 20 mia. euro i Hypo Real Estate. Tiltaget erstatter delvist den første runde til banken. Hvornår: 12. januar 2009 Hjælpepakke på 50 mia. euro vedtages. Derudover oprettes en fond på 100 mia. euro, som giver de tyske banker statsgaranti når de udlåner til tyske virksomheder. mingen_halter Hvornår: Januar 2009 Den tyske stat lancerer endnu 12 mia. euro til Hypo Real Estate bank. Den har dermed i alt modtaget 42 mia. euro. Banken, som er det største tyske offer for finanskrisen har allerede modtaget 50 mia. euro i statsstøtte og 30 mia. euro i garanti. banking aid Hvornår: 13. marts 2009 Regeringen gør det muligt for banker at overføre dårlige værdier til en SPV mod regerings-garanterede værdipapirer/gældsbreve. Hvornår: Regeringen vil spare 80 mia. euro, der skal spares 30 mia. euro på velfærd. 8 af 15

9 Detaljer på sidstnævnte besparelser: 2011: 11,2 mia. euro 2012: 19,1 mia. euro 2013: 24,7 mia. euro 2014: 26,6 mia. Euro Der skal stadig findes enighed om besparelser på 5,6 mia. euro inden 2014, hvis Tyskland skal nå sit mål om at nedbringe underskuddet til 0,35 pct. af BNP i Besparelserne skal primært udmønte sig på følgende områder: Velfærd: 30 mia. euro. Fra 3 mia. euro næste år skal den stige progressivt til knap 11 mia. euro i Flytrafik: Skat på flytrafik skal indbringe ca. 1 mia. euro årligt. Finansskat: fra 2012 ønsker den tyske regering at indbringe 2 mia. euro årligt på en finansiel transaktionsskat. Selskabsafgifter: Fra vil regeringen høste 203 mia. euro årligt gennem en ny skat på atomkraftværksoperatører. Derudover vil regeringen skaffe 500 mio. euro årligt på aktieudbytte fra Deutsche Bahn. Offentlig sektor adm.: Besparelser skal realisere 13,4 mia. euro over 4 år. Ungarn: Hvornår: Ungarn blev reddet fra konkurs af en livline fra IMF på 20 mia. euro. Ungarn planlægger effektivitetsbesparelser på 430 mio. og en årlig særlig afgift på bankoverskud. Tre-års bankskat og fastfrysning af offentligt forbrug. 9 af 15

10 Aftaler og bankpakker på tværs af Eurolande Hvornår: 29. september 2008 Regeringerne i Belgien, Luxembourg og Holland vil investere 11,2 mia. euro i de dele af banken Fortis (Agea), hvor landene kan opnå ejerandele på 49 pct. Hvornår: 30.september 2008 Dexia har modtaget 6,4 mia. euro fra regeringerne i Frankrig, Belgien og Luxemborg. Hvornår: 13. oktober 2008 Frankrig, Tyskland, Italien, Estland og USA aftaler at tage fælles tiltag for at bevare bankers stabilitet. Herunder vedtager de enkelte lande forskellige aftaler: Frankrig: 40 mia. euro program til kapitalindskydning eller nødlån, 265 mia. euro program til gældsgaranti Tyskland: 400 mia. euro program til gældsgaranti Italien: Program til gældsgaranti (beløb uspecificeret), 80 mia. euro til kapitalindskydning eller nødlån samt køb af aktiver Estland:100 mia. euro til gældsgaranti. USA: 250 mia. amr. dollar til kapitalindskydning eller nødlån (pengene er fra TARP) Hvornår: 22. juli 2010 Island, Liechtenstein og Norge indgår i Aftale om krisestyring, beredskab og tilsyn af 2008: De tre lande har nu underskrevet en aftale om samarbejde på området for landegrænseoverskridende finansiel stabilitet, der blev indgået af myndigheder i 27 EU-lande i sommeren Aftalen har været på plads mellem alle centralbanker, tilsynsmyndigheder og finansministerierne i EU siden den er ikke juridisk bindende, men formålet er principper for samarbejde mellem myndighederne når det handler om at forvalte finansielle kriser på tværs af grænser. nk.com/ Hvornår: 9. august ECB (Den europæiske Centralbank) skyder 95 mia. euro i dag-til-dag udlån i pengemarkedet. I løbet af de efterfølgende dage udførtes yderligere tre tiltag så beløbet i alt udgør 117 mia. euro. 002C0120/$file/fin-stab_1-09_dk_web.pdf 10 af 15

11 USA Hvornår: 13. juli 2008 Den amerikanske centralbank stiller lånefacilitet til rådighed for realkreditselskaberne Fannie Mae og Freddie Mac. Hvornår: 16. september 2008 Den amerikanske centralbank stiller 85 mia. dollar til rådighed for AIG, mod at staten får en ejerandel på 79,9 pct. i AIG. Staten har dermed vetoret i forhold til udbyttebetaling til ejere af aktier. Hvornår: 3. oktober 2008 Et flertal i Repræsentanternes Hus stemmer ja til den 700 milliarder dollar store finansielle TARP (Troubled Asset Relief Program) redningspakke. Pengene fungerer som et lån, og skal blandt andet bruges til at garantere og opkøbe dårlige aktiver. Idet pengene er et lån skulle de gerne komme tilbage over tid så i denne forstand udløber de. Hvornår: 14.oktober 2008 Regeringen vedtager gældsgarantiplan på mia. dollar. Hvornår: 10. november runde hjælp til AIG, inklusive køb af ikke-likvide værdier (47 mia. dollar) og kapitalindskydning (15 mia. dollar) gennem udvalgte aktier. (erstatter delvist den 85 mia. dollar store kredit line.) Hvornår: 23. november 2008 Den amerikanske centralbank, finansministeriet og den føderale indskydergaranti FDIC stiller en garanti på 306 mia. dollar til CitiGroup for en portefølje af udlån. Staten tilfører også 20 mia. dollars i kapital fra TARP. 11 af 15

12 Hvornår: 25. november 2008 den amerikanske centralbank annoncerer, at den køber realkreditobligationer for op til 600 mia. dollar og MBS er (morgage backed securities). Desuden skaber centralbanken TALF (Term Asset-Backed Securities Loan Facility.) Ordningen skal understøtte lån til bl.a. mindre virksomheder med en ramme på op til 200 mia. dollar. Hvornår: 19. december 2008 Det amerikanske finansministerium godkender lån for op til 13,4 mia. dollar til General Motors samt 4 mia. dollars til Chrysler. Pengene kommer fra TARP. Hvornår: 16. januar 2009 Finansministeriet køber for 20 mia. dollar udvalgte aktier og danner værn om dårlige værdier på en værdi op til 118 mia. dollar (af hvilke Bank of America bærer et første tab) Hvornår: 2. marts 2009 Finansministeriet skyder 3. runde penge i AIG: en 30 mia. dollar aktie line, konverterer dele af tidligere udvalgte aktieinvesteringer til instrumenter, der har større lighed med aktier og restrukturerer dele af AIG-aktiviteterne. Hvornår: 23. marts 2009 Det amerikanske finansministerium lancerer i forbindelse med stresstest af de største finansielle institutioner programmet PPIP (Private-Public Investment Program). Det er en udspecificering af, hvordan TARP-pengene (Trouble Asset Relief Program) fra ovenstående pakke skal bruges. Bankpakken er opdelt i to. Den ene del skal fjerne de dårlige lån fra bankernes balancer. Den anden del skal fjerne de dårlige vækstpapirer. Pakken kommer som en del af offentliggørelsen af de amerikanske stresstests, som USA gennemførte i marts og april Det er en pakke, hvor man sammen med private investorer vil skyde penge i bankerne aspx Hvornår: 9. juni 2009 Finansministeriet tillader 10 store banker at tilbagebetale midler modtaget under Capital Purchase programmet (i alt 68 mia. dollar) 12 af 15

13 Hvornår: 21. juli 2010 Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act Præsident Barrack Obama gennemfører den mest omfattende finansielle regulering i USA siden den store depression. Lovens formål er at skabe større gennemsigtighed i det finansielle system, at beskytte amerikanske skatteydere samt at beskytte forbrugere mod udnyttelse fra finansielle institutioner og serviceudbydere. 13 af 15

14 BRIK-lande Brasilien: Hvornår: Marts 2009 Regeringen lancerer en hjælpepakke på 34 mia. reales for at stabilisere boligmarkedet og den økonomiske vækst. Hvornår: 29. juli IMF udbetaler 2,3 mia. dollar af et lån på totalt 18 mia. dollar, som Brasilien har fået bevilget. Det er et led i en international hjælpepakke på i alt 42 mia. dollar fra Kina: Hvornår: 9. november 2008 udgang 2010 Regeringen indfører en finanspolitisk lempelse, hvor man investerer offentlig med ca mia. danske kr. (580 mia. dollar) som skal løbe over to år. Hvis løftet i de offentlige investeringer ikke gentages, vil de komme ned på et lavere niveau. Det ses allerede nu, men vil blive endnu mere udtalt fremover. Der skulle bl.a. investeres i byggeri og infrastruktur samt føres en meget lempelig pengepolitik. I 2009 har landet haft en vækstrate på 8,7 pct. Dermed kom Kina godt ud af krisen i forhold til mange. Man forventer, ifølge IMF, en vækst på 10 pct. i Regeringen fører nu en lidt mere restriktiv pengepolitik, for ikke at skabe overophedning af bl.a. boligsektoren. Det har ikke været direkte støttetiltag til bankerne siden Det afspejler, at de kinesiske banker er i en hel anden situation end vestlige. 14 af 15

15 Andre Japan: Hvornår: 17. december 2008 Regeringen vedtager en lov, der forøger tilgængelig kapital til rekapitalisering af bankerne (funds) fra 2 trillioner yen til 12 trillioner. Hvornår: 30. august 2010 Regeringen vil bruge 920 mia. yen i en ny pakke til stimulering af økonomien. Regeringen overvejer om nødvendigt et ekstrabudget. Detaljerne i pakken færdigbehandles 10. september Centralbanken har derudover udvidet kreditfaciliteten til bankerne med yderligere mia. yen, som tilbydes som seksmåneders kreditter. Faciliteten var i forvejen på mia. yen, som fortsat bliver tilbudt bankerne på tre måneders løbetid. html 15 af 15

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det Stabilitetspakken i hovedtr k Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Emner Baggrund og form l Grundlag Vilk r Pris D kkede krav Afviklingsselsskabet Misbrug og eksklusion Afvikling

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren Aktstykke nr. 181 Folketinget 2010-11 Afgjort den 7. september 2011 181 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 29. august 2011. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

Udkast til lovforslag om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel stabilitet

Udkast til lovforslag om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel stabilitet Økonomi- og Erhvervsministeriet, Fuldmægtig Ida Bo Jørgensen - ibj@oem.dk Økonomi- og Erhvervsministeriet Att: Fuldmægtig Ida Bo Jørgensen Sendt pr. mail til ibj@oem.dk Udkast til lovforslag om statsligt

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Stresstest bringer os nærmere bankunionen

Stresstest bringer os nærmere bankunionen BRIEF Stresstest bringer os nærmere bankunionen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME De europæiske banker har lige været igennem en omfattende stresstest. Testen

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Kommer der inflation efter krisen? - Weimar tilstande vildt overdrevne

Kommer der inflation efter krisen? - Weimar tilstande vildt overdrevne Kommer der inflation efter krisen? - Weimar tilstande vildt overdrevne Regeringerne og centralbankerne kæmper side om side for at stoppe den økonomiske krise spørgsmålet er, om de kortsigtede initiativer

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud.

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. 18. januar 2009 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke

Læs mere

Et kig i krystalkuglen. Michael Møller mm.fi@cbs.dk

Et kig i krystalkuglen. Michael Møller mm.fi@cbs.dk Et kig i krystalkuglen Michael Møller mm.fi@cbs.dk Om erhvervsobligationer som suppesten Erhvervsobligationer sælges som glimrende løsning på finansieringsproblem. Løsningen bliver dog ekstra god, hvis

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 9 2009

ØkonomiNyt nr. 9 2009 ØkonomiNyt nr. 9 2009 Indledning til denne Økonominyt: Hvilken betydning har de kommende udviklingstendenser i bruttonationalproduktet (BNP) og dermed væksten i forskellige lande og geografiske områder,

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt 30. november 2010 Supplerende kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 1) Moms forlængelse af regel om minimumsniveau

Læs mere

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser Af kursværdi Danske aktier samt aktiebaserede investeringsbeviser min. 29 kr. Aktier fra Sverige min. 175 kr. handel via netbank 0,17 % min. 75 kr. handel via netbank 0,17 % Aktier fra Norge og Finland

Læs mere

Dansk Forening for Konkurrenceret: Statsstøtte til banker. v/peter Biering, partner

Dansk Forening for Konkurrenceret: Statsstøtte til banker. v/peter Biering, partner Dansk Forening for Konkurrenceret: Statsstøtte til banker v/peter Biering, partner DISPOSITION 1. Krisen starter: August 2007 - august 2. Krisen intensiveres: September - marts 2009 3. Krisens fase 2:

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Fordi ØMUen har en række indbyggede svagheder 1. Konvergens-kriterierne sikrer ikke konvergens 2. Stabilitetspagten

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12. Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12. Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Beslutningsforslag nr. B 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 2. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 60 af

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Den internationale finansielle krise

Den internationale finansielle krise 25 Den internationale finansielle krise I mere end et år har den internationale finansielle krise raset med varierende styrke. I lang tid var vurderingen, at krisen var begrænset til enkelte dele af det

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

CAPITAL PERIA I G AT I O N E R E R H V E RV S O B L. & Sourcing Capital. Companies. Erhvervsobligationer - Peria Capital Side 1

CAPITAL PERIA I G AT I O N E R E R H V E RV S O B L. & Sourcing Capital. Companies. Erhvervsobligationer - Peria Capital Side 1 PERIA CAPITAL E R H V E RV S O B L I G AT I O N E R * * * & Sourcing Capital Companies Erhvervsobligationer - Peria Capital Side 1 Bagom Basel III Formålet med reglerne i Basel III er at styrke den finansielle

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU KREDITKLEMME? Kilde: Nykredit DET FINANSIELLE MARKED HVAD ER UDFORDRINGEN Penge Formidl.

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt 15. juli 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

Den finansiella krisen, orsaker och konsekvenser, fackets svar

Den finansiella krisen, orsaker och konsekvenser, fackets svar Tænk hvis vores stærkeste våben var idéer Den finansiella krisen, orsaker och konsekvenser, fackets svar Kristian Weise NTR, Falkenberg 18. juni 2012 Krisen. Hvor er fokus? Sub-Prime Krise Kreditkrise

Læs mere

Den finansielle situation set fra Nationalbanken. Anders Møller Christensen Ejendomsøkonomisk Forum 13. november 2008

Den finansielle situation set fra Nationalbanken. Anders Møller Christensen Ejendomsøkonomisk Forum 13. november 2008 Den finansielle situation set fra Nationalbanken Anders Møller Christensen Ejendomsøkonomisk Forum 13. november 2008 De finansielle markeder 14-11-2008 DANMARKS NATIONALBANK 2 Dansk Økonomi, Maj 2008 Finansrådets

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere