Europa. Børsen Online - september 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europa. Børsen Online - september 2010"

Transkript

1 Igennem finanskrisen har en stor del af verdens lande søsat forskellige projekter for at stimulere og give en håndsrækning til økonomien. Følgende er en oversigt over de hjælpepakker og garantier til banker samt andre finansielle reguleringer, der er blevet vedtaget i løbet af de sidste par år. Oversigten er ufuldstændig, og derfor indbyder vi til at skrive til os, hvis du skulle sidde med en viden om flere bankpakker og reformer, som bør stå på listen. Eller med rettelser og tilføjelser af dem, vi har beskrevet. Oplysningerne her er baseret på information fra medier, OECD, udenrigsministeriets hjemmeside, Nationalbanken, pressemeddelelser fra EU, samtaler med danske og udenlandske cheføkonomer, forskellige regeringers hjemmesider etc. Senest opdateret 31. august Europa England: Hvornår: 8. oktober februar 2010 Den britiske regering annoncerer en hjælpepakke til engelske banker på mindst 200 mia. pund. Den Finansielle Service Autoritet og regeringen er gået sammen om en pakke, der skal stabilisere det finansielle system og beskytte almindelige kunder, indskydere, virksomheder og lånere. Pengene skal bruges til øjeblikkelig kapitalindskydelse i bankerne og til at sikre at bankerne på sigt kan fortsætte udlåningen. Hvornår: 26. januar 2009 Den britiske regering vil garantere lån for over 18 milliarder kroner til den britiske bilindustri for at undgå fyringer. Regeringen lancerer, at den vil investere 280 millioner kroner i videreuddannelse i bilbranchen. 1 af 15

2 Hvornår: Sammenlagt med den tidligere regerings tiltag, skal det nye tiltag resultere i en samlet reducering af underskuddet på 113 mia. pund ved udgangen af De fleste departementer skal have sparet 25 pct. af omkostningerne i Danmark: Hvornår: 10. oktober september 2010 Bankpakken (Lov om finansiel stabilitet) Med pakken garanterer den danske stat simple kreditorers tab i danske banker. Bankerne skal dog være medlem af Det Private Beredskab. Konsekvensen er, at danske og udenlandske långivere uden risiko kan låne penge til danske banker. Alle erhvervs og privatkunders indestående penge i de pågældende danske banker er sikret fuldt ud. Bankpakken løber over 2 år, og udløber altså d. 30. september Se Økonomi og Erhvervsministeriets hjemmeside for flere detaljer om pakken: &hiword=finansiel+lov+om+stabilitet Hvornår: 18. januar 2009 Ansøgningsfristen var 30. juni 2009, og fristen for udbetaling af statslige kapitalindskud var 31. december 2009 Kreditpakken (lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter) Pakken er vedtaget over et bredt flertal i Folketinget med partierne DF, D, SF, R og LA. Dens primære formål er at sørge for, at virksomheder og privatpersoner ikke ender i en kreditklemme, hvor de ikke kan låne penge til sunde projekter.. Der er i alt udbetalt ca. 46 mia. kr. fra pakken til 43 ansøgere. Hvornår: 1. juni 2010 Med Bankpakkens udløb pr. 30. september har Folketinget pr. 1. juni 2010 vedtaget en ny lov. Den er en model for, hvordan banker i nød skal afvikles efter statsgarantien udløber med Bankpakken. Man indfører en frivillig ordning som en del af Finansiel Stabilitet A/S. Hvis en bank beslutter sig for at få hjælp her, kan den stadig åbne som normalt efter fristens udløb. Formålet med lovforslaget er at indføre en model for kontrolleret afvikling af nødlidende pengeinstitutter efter udløbet af den generelle statsgaranti den 30. september Der oprettes en separat afviklingsafdeling i Garantifonden for Indskydere og Investorer, der garanterer kapitalisering, likviditet og tab ved afvikling af det nye 2 af 15

3 datterselskab under Finansiel Stabilitet A/S. Afviklingsafdelingens formue finansieres af de bidragspligtige pengeinstitutter. Sker afviklingen af det det nye datterselskab under Finansiel Stabilitet A/S med et positivt resultat, skal pengene tilbageføres til det nødlidende pengeinstitut. Se mere på økonomiministeriets hjemmeside. Hvornår: Indført med bankpakke 2 i januar Gælder fra 30. september 2010 Ordningen lukkes pr. 31. december Garantier gælder maks. 3 år efter udstedelsen Den individuelle statsgaranti. Staten garanterer for kr. pr. indskyder i det enkelte pengeinstitut. Banken kan søge staten om garanti til udstedelse af lån og obligationer mos provision til staten samt at staten kan stille særlige vilkår til banken. Frankrig: Hvornår: Oktober 2008 Kriseplan vedtages på i alt 360 mia. euro. Deraf er 320 mia. likviditet til rådighed for bankerne. 40 mia. euro stilles til rådighed som garanti. Hvornår: 20. november 2008 Præsident Sarkozy lancerer, at han vil skabe en fond på 20 mia. euro, der skal hjælpe fransk industri. Fonden skal investere i levedygtige selskaber, som har brug for likviditet. Derudover skal fonden støtte budgetterne hos selskaber, der vurderes at være sårbare over for ustabile aktiekurser. Hvornår: 9. februar 2009 Franske regering stiller 6 mia. euro til rådighed til Renault og Peugeot-Citroën. Hvornår: Fastfrysning af offentligt forbrug, undtagen pensioner og renter på statsgæld, nedskæring i offentlige omkostninger på 10 pct. 3 af 15

4 Grækenland: Hvornår: 3 år efter igangsættelse besparelser for 35 mia. euro Hvornår: 2014 Offentlige lønninger fastfrosset Hvornår: 2. maj 2010 Hjælpepakke til Grækenland af 2. maj 2010: 16 europæiske finansministre vedtager en hjælpepakke på 80 mia. euro. IMF (International Valuta Fond) bidrager med 30 mia. euro. Pakken kommer som svar på Grækenlands kurs mod statsbankerot. Pengene er delt op i flere rater, og for at få dem udbetalt, skal Grækenland leve op til flere krav fra EU om en strammere økonomi fremadrettet. Andre tiltag: kvinders pensionsalder sat op til 65, tilsvarende mændenes. Jule, -påske og sommerbonusser afskaffet for offentligt ansatte der tjener over 3000 euro/måned. Holland: Hvornår: 9. oktober 2008 Regeringen udmelder, at offentlige midler må bruges til rekapitalisering af banker, hvor af 20 mia. euro er tilgængelige øjeblikkeligt. Hvornår: 14.oktober 2008 Regeringen vedtager plan for gældsgaranti på 200 mia. euro Hvornår: 19. oktober 2008 Regeringen skyder 10 mia. euro i ING til styrkelse af kernekapital. Hvornår: 26. januar 2009 Regeringen skaber en backup plan, der skal dække risikoen på bankernes sikrede låneportfolio til en værdi af 35,1 mia. euro af hvilke ING bærer et 20 pct. tab. 4 af 15

5 Irland: Hvornår: 30. september år senere Ubegrænset garanti af bankers gæld inkl. særligt dækkede obligationer, seniorgæld og dateret efterstillet gæld. Banker der indgår i aftalen vurderes at skulle betale tilsammen 1 mia. euro over de to år, som garantien løber. Hvornår: Besparelser på 3 mia. euro Island: Hvornår: 29. september 2008 Den islandske regering vil gennem den islandske centralbank indskyde egenkapital på 600 mio. euro i Glitnir. Staten ejer derefter 75 pct. af banken C0120/$file/fin-stab_1-09_dk_web.pdf Italien: Hvornår: Maj Budgetunderskud skal formindskes med 24 mia. euro. Hvornår: 9. oktober 2008 Regeringen gennemfører i efteråret en økonomisk pakke på 5-6 mia. euro, som skal sætte skub i det indenlandske forbrug. Der er også blevet gennemført en pakke, som fokuserer på bilindustrien. Hvornår: 13. oktober 2008 Den italienske regering vedtager et dekret for at stabilisere det finansielle marked. Heri indgår statsgaranti på nye gældsforpligtelser udstedt af banker vel at mærke gældsforpligtelser der varer længere end 3 måneder og op til 5 år. I dekretet indgår en statsgaranti for banker til fordel for tredje parter som forsikringsselskaber, hvor de lånes højkvalitets-aktiver, som til gengæld bruges af bankerne i eurosystemet til at skaffe refinansiering. language=en&guilanguage=en 5 af 15

6 Norge: Hvornår: Januar 2009 Når pengene er brugt Regeringen annoncerer en hjælpepakke til det finansielle system på 20 mia. norske kr. hvor af 16,7 mia. kr. er til øget offentligt forbrug og 3,3 mia. kr. til skattenedsættelser for virksomhederne mia-nkr-og-sanker-BNP-skon samt cheføkonom Stein Juul fra Nordeas afdeling i Norge Hvornår: Februar 2009 August 2010 (fonds delen på 50 mia.) Bankpakken ligner på nogen måder den danske Bankpakke II. Bankpakken tilfører, hvad der svarer til 85 mia. danske kroner. En del af pengene går til lån til bankerne igennem oprettelsen af en fond, og resten skal investeres i norske obligationer, for at øge tilliden til norske værdipapirer. Den norske regering stiller krav til bankledelserne, hvis de vil benytte sig af pakken. Lønnen til de bankdirektører, der takker ja, skal stilles i bero frem til 31.december Ledere, vis løn overstiger 1,3 mio. danske kroner, kan ikke inkassere den bonus, som de har optjent i 2009 og Selv efter perioden med fastfrysning af løn, skal vilkårene for de banker der deltager, forhandles af Statens Finansfond. Hvornår: Oktober 2008 forår 2010 Regeringen og norske nationalbanker fremlægger i fællesskab hjælpepakke på hvad der svarer til 310 mia. danske kroner. Pakken skal sikre bankernes likviditet. Mindre banker tilbydes lån til fast rente i to år. samt cheføkonom Stein Juul fra Nordeas afdeling i Norge. Portugal: Hvornår: 15. oktober 2008 Redskaber med maks. varighed på 3-5 år. Den portugisiske regering lancerer en garanti-ordning for at gøre bankernes adgang til finansiering mulig. Planen giver statsgaranti for finansieringsaftaler og udsendelsen af kort og mellemlang gæld hos solvente institutioner i Portugal. Ordningens budget er 20 mia. euro. Garantien gælder for redskaber (instruments) med en maksimal varighed på 3 år eller undtagelsesvist 5 år hvis begrundet af den Portugisiske Centralbank. age=en&guilanguage=en 6 af 15

7 Hvornår: 5. november 2008 Den portugisiske regering annoncerer en plan for rekapitalisering af kreditinstitutioner i Portugal. Den skal gøre ny kapital tilgængelig i bytte for redskaber, der kvalificerer sig som 1. grads kapital (almindelige eller udvalgte aktier). Meningen er at styrke kreditinstitutionernes kapital fundament mod mulige tab. Ordningens beløb er 4 mia. euro. Indgangen til ordningen er seks måneder. ge=en&guilanguage=en Spanien: Hvornår: Maj mia. euro spareplan Hvornår: 23. juli 2010 udgang af 2010 Spaniens banker klarede sig ilde i den europæiske stress-test. 27 spanske banker deltog, hvoraf 5 sparekasser dumpede testen. Derfor vil EU indtil udgangen af 2010 yde ekstra hjælp til Spanien og Portugals banksektorer. Hvornår: 13. august 2010 Spaniens regering gennemfører en reform for landets sparekasser. Formålet er at sikre professionalisering og demokrati i sparekassernes styrende organer. Reformen skal stimulere sektoren og styrke sparekasse-systemet ved at styrke deres kapital via de finansielle markeder med aktier der giver stemmeret, hvis sparekasserne skulle ønske det. Målet er at give sparekasserne instrumenter de kan opnå kapital igennem, hvis de får brug for det i fremtiden. Sverige: Hvornår: oktober 2008 februar 2011 (svenske medier) Kapitalindskud på maks. 50 mia. svenske kroner Hvornår: Februar 2009 Regeringen afsætter ca. 35 mia. danske kroner til at styrke bankerne. På nogen måder minder pakken om den danske bankpakke 2. Pakken indebærer også, at bankerne kan få penge ved at købe nye aktier og en særlig typeevigt løbende lån, der kendes som hybrid kernekapital. Det er frivilligt for bankerne at være med, men den svenske regering stiller krav om, at bankledelserne de næste to år hverken må få 7 af 15

8 lønforhøjelse eller bonus. Desuden sættes der begrænsninger for afgangsbetalingen til direktionerne i de banker, der vil være med. Hvornår: Maj 2009 december 2010 Regeringen udsteder garanti på lån til bankerne på beløb Tyskland: Hvornår: 6. oktober 2008 Den tyske regering præsenterer en pakke, der ligner den danske Bankpakke 1. Pakken indeholder 500 mia. euro. Banker der søger kan max modtage 10 mia. euro og komme af med risikable værdipapirer til en værdi af max 5 mia. euro. Første runde penge til Hypo Real Estate: 50 mia. euro i gældsgaranti. Hvornår: 13. november 2008 Regeringen garanter lån for op til 20 mia. euro i Hypo Real Estate. Tiltaget erstatter delvist den første runde til banken. Hvornår: 12. januar 2009 Hjælpepakke på 50 mia. euro vedtages. Derudover oprettes en fond på 100 mia. euro, som giver de tyske banker statsgaranti når de udlåner til tyske virksomheder. mingen_halter Hvornår: Januar 2009 Den tyske stat lancerer endnu 12 mia. euro til Hypo Real Estate bank. Den har dermed i alt modtaget 42 mia. euro. Banken, som er det største tyske offer for finanskrisen har allerede modtaget 50 mia. euro i statsstøtte og 30 mia. euro i garanti. banking aid Hvornår: 13. marts 2009 Regeringen gør det muligt for banker at overføre dårlige værdier til en SPV mod regerings-garanterede værdipapirer/gældsbreve. Hvornår: Regeringen vil spare 80 mia. euro, der skal spares 30 mia. euro på velfærd. 8 af 15

9 Detaljer på sidstnævnte besparelser: 2011: 11,2 mia. euro 2012: 19,1 mia. euro 2013: 24,7 mia. euro 2014: 26,6 mia. Euro Der skal stadig findes enighed om besparelser på 5,6 mia. euro inden 2014, hvis Tyskland skal nå sit mål om at nedbringe underskuddet til 0,35 pct. af BNP i Besparelserne skal primært udmønte sig på følgende områder: Velfærd: 30 mia. euro. Fra 3 mia. euro næste år skal den stige progressivt til knap 11 mia. euro i Flytrafik: Skat på flytrafik skal indbringe ca. 1 mia. euro årligt. Finansskat: fra 2012 ønsker den tyske regering at indbringe 2 mia. euro årligt på en finansiel transaktionsskat. Selskabsafgifter: Fra vil regeringen høste 203 mia. euro årligt gennem en ny skat på atomkraftværksoperatører. Derudover vil regeringen skaffe 500 mio. euro årligt på aktieudbytte fra Deutsche Bahn. Offentlig sektor adm.: Besparelser skal realisere 13,4 mia. euro over 4 år. Ungarn: Hvornår: Ungarn blev reddet fra konkurs af en livline fra IMF på 20 mia. euro. Ungarn planlægger effektivitetsbesparelser på 430 mio. og en årlig særlig afgift på bankoverskud. Tre-års bankskat og fastfrysning af offentligt forbrug. 9 af 15

10 Aftaler og bankpakker på tværs af Eurolande Hvornår: 29. september 2008 Regeringerne i Belgien, Luxembourg og Holland vil investere 11,2 mia. euro i de dele af banken Fortis (Agea), hvor landene kan opnå ejerandele på 49 pct. Hvornår: 30.september 2008 Dexia har modtaget 6,4 mia. euro fra regeringerne i Frankrig, Belgien og Luxemborg. Hvornår: 13. oktober 2008 Frankrig, Tyskland, Italien, Estland og USA aftaler at tage fælles tiltag for at bevare bankers stabilitet. Herunder vedtager de enkelte lande forskellige aftaler: Frankrig: 40 mia. euro program til kapitalindskydning eller nødlån, 265 mia. euro program til gældsgaranti Tyskland: 400 mia. euro program til gældsgaranti Italien: Program til gældsgaranti (beløb uspecificeret), 80 mia. euro til kapitalindskydning eller nødlån samt køb af aktiver Estland:100 mia. euro til gældsgaranti. USA: 250 mia. amr. dollar til kapitalindskydning eller nødlån (pengene er fra TARP) Hvornår: 22. juli 2010 Island, Liechtenstein og Norge indgår i Aftale om krisestyring, beredskab og tilsyn af 2008: De tre lande har nu underskrevet en aftale om samarbejde på området for landegrænseoverskridende finansiel stabilitet, der blev indgået af myndigheder i 27 EU-lande i sommeren Aftalen har været på plads mellem alle centralbanker, tilsynsmyndigheder og finansministerierne i EU siden den er ikke juridisk bindende, men formålet er principper for samarbejde mellem myndighederne når det handler om at forvalte finansielle kriser på tværs af grænser. nk.com/ Hvornår: 9. august ECB (Den europæiske Centralbank) skyder 95 mia. euro i dag-til-dag udlån i pengemarkedet. I løbet af de efterfølgende dage udførtes yderligere tre tiltag så beløbet i alt udgør 117 mia. euro C0120/$file/fin-stab_1-09_dk_web.pdf 10 af 15

11 USA Hvornår: 13. juli 2008 Den amerikanske centralbank stiller lånefacilitet til rådighed for realkreditselskaberne Fannie Mae og Freddie Mac. Hvornår: 16. september 2008 Den amerikanske centralbank stiller 85 mia. dollar til rådighed for AIG, mod at staten får en ejerandel på 79,9 pct. i AIG. Staten har dermed vetoret i forhold til udbyttebetaling til ejere af aktier. Hvornår: 3. oktober 2008 Et flertal i Repræsentanternes Hus stemmer ja til den 700 milliarder dollar store finansielle TARP (Troubled Asset Relief Program) redningspakke. Pengene fungerer som et lån, og skal blandt andet bruges til at garantere og opkøbe dårlige aktiver. Idet pengene er et lån skulle de gerne komme tilbage over tid så i denne forstand udløber de. Hvornår: 14.oktober 2008 Regeringen vedtager gældsgarantiplan på mia. dollar. Hvornår: 10. november runde hjælp til AIG, inklusive køb af ikke-likvide værdier (47 mia. dollar) og kapitalindskydning (15 mia. dollar) gennem udvalgte aktier. (erstatter delvist den 85 mia. dollar store kredit line.) Hvornår: 23. november 2008 Den amerikanske centralbank, finansministeriet og den føderale indskydergaranti FDIC stiller en garanti på 306 mia. dollar til CitiGroup for en portefølje af udlån. Staten tilfører også 20 mia. dollars i kapital fra TARP af 15

12 Hvornår: 25. november 2008 den amerikanske centralbank annoncerer, at den køber realkreditobligationer for op til 600 mia. dollar og MBS er (morgage backed securities). Desuden skaber centralbanken TALF (Term Asset-Backed Securities Loan Facility.) Ordningen skal understøtte lån til bl.a. mindre virksomheder med en ramme på op til 200 mia. dollar. Hvornår: 19. december 2008 Det amerikanske finansministerium godkender lån for op til 13,4 mia. dollar til General Motors samt 4 mia. dollars til Chrysler. Pengene kommer fra TARP. Hvornår: 16. januar 2009 Finansministeriet køber for 20 mia. dollar udvalgte aktier og danner værn om dårlige værdier på en værdi op til 118 mia. dollar (af hvilke Bank of America bærer et første tab) Hvornår: 2. marts 2009 Finansministeriet skyder 3. runde penge i AIG: en 30 mia. dollar aktie line, konverterer dele af tidligere udvalgte aktieinvesteringer til instrumenter, der har større lighed med aktier og restrukturerer dele af AIG-aktiviteterne. Hvornår: 23. marts 2009 Det amerikanske finansministerium lancerer i forbindelse med stresstest af de største finansielle institutioner programmet PPIP (Private-Public Investment Program). Det er en udspecificering af, hvordan TARP-pengene (Trouble Asset Relief Program) fra ovenstående pakke skal bruges. Bankpakken er opdelt i to. Den ene del skal fjerne de dårlige lån fra bankernes balancer. Den anden del skal fjerne de dårlige vækstpapirer. Pakken kommer som en del af offentliggørelsen af de amerikanske stresstests, som USA gennemførte i marts og april Det er en pakke, hvor man sammen med private investorer vil skyde penge i bankerne aspx Hvornår: 9. juni 2009 Finansministeriet tillader 10 store banker at tilbagebetale midler modtaget under Capital Purchase programmet (i alt 68 mia. dollar) 12 af 15

13 Hvornår: 21. juli 2010 Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act Præsident Barrack Obama gennemfører den mest omfattende finansielle regulering i USA siden den store depression. Lovens formål er at skabe større gennemsigtighed i det finansielle system, at beskytte amerikanske skatteydere samt at beskytte forbrugere mod udnyttelse fra finansielle institutioner og serviceudbydere. 13 af 15

14 BRIK-lande Brasilien: Hvornår: Marts 2009 Regeringen lancerer en hjælpepakke på 34 mia. reales for at stabilisere boligmarkedet og den økonomiske vækst. Hvornår: 29. juli IMF udbetaler 2,3 mia. dollar af et lån på totalt 18 mia. dollar, som Brasilien har fået bevilget. Det er et led i en international hjælpepakke på i alt 42 mia. dollar fra Kina: Hvornår: 9. november 2008 udgang 2010 Regeringen indfører en finanspolitisk lempelse, hvor man investerer offentlig med ca mia. danske kr. (580 mia. dollar) som skal løbe over to år. Hvis løftet i de offentlige investeringer ikke gentages, vil de komme ned på et lavere niveau. Det ses allerede nu, men vil blive endnu mere udtalt fremover. Der skulle bl.a. investeres i byggeri og infrastruktur samt føres en meget lempelig pengepolitik. I 2009 har landet haft en vækstrate på 8,7 pct. Dermed kom Kina godt ud af krisen i forhold til mange. Man forventer, ifølge IMF, en vækst på 10 pct. i Regeringen fører nu en lidt mere restriktiv pengepolitik, for ikke at skabe overophedning af bl.a. boligsektoren. Det har ikke været direkte støttetiltag til bankerne siden Det afspejler, at de kinesiske banker er i en hel anden situation end vestlige. 14 af 15

15 Andre Japan: Hvornår: 17. december 2008 Regeringen vedtager en lov, der forøger tilgængelig kapital til rekapitalisering af bankerne (funds) fra 2 trillioner yen til 12 trillioner. Hvornår: 30. august 2010 Regeringen vil bruge 920 mia. yen i en ny pakke til stimulering af økonomien. Regeringen overvejer om nødvendigt et ekstrabudget. Detaljerne i pakken færdigbehandles 10. september Centralbanken har derudover udvidet kreditfaciliteten til bankerne med yderligere mia. yen, som tilbydes som seksmåneders kreditter. Faciliteten var i forvejen på mia. yen, som fortsat bliver tilbudt bankerne på tre måneders løbetid. html 15 af 15

Oversigt over finansielle hjælpepakker i EU og andre lande

Oversigt over finansielle hjælpepakker i EU og andre lande Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 45 Offentligt Oversigt over finansielle hjælpepakker i EU og andre lande JANUAR 2009 2009 TIL DET POLITISK ØKONOMISKE UDVALG OG FINANSUDVALGET Den 14.

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs- og vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. december 2015 Forslag om

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

25. august 2011. 1. Baggrund

25. august 2011. 1. Baggrund 25. august 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en række konsolideringsinitiativer

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 43 Folketinget 2011-12. Fremsat den 28. februar 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Beslutningsforslag nr. B 43 Folketinget 2011-12. Fremsat den 28. februar 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Beslutningsforslag nr. B 43 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. februar 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 51

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 17. oktober 2008

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 17. oktober 2008 DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 17. oktober 2008 efter anmodning af Danmarks Økonomi- og Erhvervsministerium om forslag til lov om finansiel stabilitet (CON/2008/54) Indledning og retsgrundlag

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 Europaudvalget 2011 Ekstraordinært økofin Bilag 1 Offentligt 18. oktober 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 1) Forberedelse af Det Europæiske Råd den 23. oktober 2011 -

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12 Afgjort den 22. marts 2012 60 Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 26. januar 2009

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 26. januar 2009 DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 26. januar 2009 efter anmodning fra Danmarks Økonomi- og Erhvervsministerium om forslag til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og forslag til

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Den europæiske gælds- og finanskrise 2010- v/ Claus Vastrup

Den europæiske gælds- og finanskrise 2010- v/ Claus Vastrup Den europæiske gælds- og finanskrise 2010- v/ Claus Vastrup Forudsætninger for gældskrisen Maastricht-traktaten: a) fælles valuta, ingen valutarestriktioner og fælles pengepolitik (ECB) b) ingen fælles

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder:

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder: 2. marts 2012 J.nr.: 244106 UDVIKLINGSPAKKEN NU PÅ PLADS (BANKPAKKE V) Introduktion Den 2. marts 2012 har regeringen samt V, DF, K og LA indgået aftale om en såkaldt Udviklingspakke. Udviklingspakken skal

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det Stabilitetspakken i hovedtr k Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Emner Baggrund og form l Grundlag Vilk r Pris D kkede krav Afviklingsselsskabet Misbrug og eksklusion Afvikling

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet LBK nr 875 af 15/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0048 Senere ændringer

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

Et kig i krystalkuglen. Michael Møller mm.fi@cbs.dk

Et kig i krystalkuglen. Michael Møller mm.fi@cbs.dk Et kig i krystalkuglen Michael Møller mm.fi@cbs.dk Om erhvervsobligationer som suppesten Erhvervsobligationer sælges som glimrende løsning på finansieringsproblem. Løsningen bliver dog ekstra god, hvis

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO FULDTIDSKONTO I LD 110.000 100.000 90.000 80.000000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Fuldtidskonto i LD Vælger pr. 24. maj. 2011: 101.948

Læs mere

Stramme rammer klare prioriteter

Stramme rammer klare prioriteter Stramme rammer klare prioriteter Forslag til finanslov for 2016 September 2015 Udgangspunkt: Væk fra grænsen Strukturelt underskud (2016) Kasseeftersyn Finanslovforslag -0,7 pct. -0,4 pct. -0,5 pct. Budgetlovens

Læs mere

Stresstest bringer os nærmere bankunionen

Stresstest bringer os nærmere bankunionen BRIEF Stresstest bringer os nærmere bankunionen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME De europæiske banker har lige været igennem en omfattende stresstest. Testen

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2 NASDAQ OMX København A/S - Jyske Bank har ingen problemer med at klare EU-stresstest Kernekapitalprocenten er 12,5% eller derover i hele stressperioden Jyske Bank har aldrig modtaget statsligt kapitalindskud

Læs mere

Skat, konkurrenceevne og produktivitet

Skat, konkurrenceevne og produktivitet Skat, konkurrenceevne og DI Østjyllands erhvervstræf Aarhus 18. juni 2013 Sydkorea Polen Slovakiet Irland Tjekkiet Ungarn Island Grækenland Sverige USA Portugal Finland Japan Storbritannien Østrig Australien

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare DI ANALYSE september 2016 2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare I regeringens netop fremlagte 2025-plan er der udsigt til en offentlig udgiftsvækst, som har været kritiseret for at vil kunne

Læs mere

Manglen på et reservehjul er ikke noget problem, så længe bilen ikke punkterer A. Greenspan, 1999

Manglen på et reservehjul er ikke noget problem, så længe bilen ikke punkterer A. Greenspan, 1999 Manglen på et reservehjul er ikke noget problem, så længe bilen ikke punkterer A. Greenspan, 1999 Jesper Berg Finansanalytikerforeningen, 21. august 2012 22-08- 2012 1 Agenda Det bliver dyrt at drive bank

Læs mere

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren Aktstykke nr. 181 Folketinget 2010-11 Afgjort den 7. september 2011 181 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 29. august 2011. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

6 år efter finanskrisen: Læring, muligheder og udfordringer

6 år efter finanskrisen: Læring, muligheder og udfordringer 6 år efter finanskrisen: Læring, muligheder og udfordringer REALKREDITRÅDETS Å RSMØDE 2 014 2. OKTOBER 2 014 J E S P E R R A N G V I D P R O F E S S O R, C B S Plan 2 Overordnet status 6 år efter finanskrisen.

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Regeringen bør sætte forbruget i bero

Regeringen bør sætte forbruget i bero Anders Goul Møller, økonomisk konsulent angm@di.dk, 3377 3401 DECEMBER 2016 Regeringen bør sætte forbruget i bero I det netop fremlagte regeringsgrundlag er der udsigt til en offentlig forbrugsvækst, som

Læs mere

KOMMUNEKREDIT INFORMATION

KOMMUNEKREDIT INFORMATION NR. 3 SEPT. 2011 KOMMUNEKREDIT INFORMATION HAR EUROEN EN FREMTID? Som en del af gældsaftalen med Grækenland fra maj 2010 er det meningen, at Grækenland skal have udbetalt yderligere EUR 8 mia. i oktober

Læs mere

Danske og internationale svar på den økonomiske krise Midtjyllands Avis, , 1. sektion, Side 7

Danske og internationale svar på den økonomiske krise Midtjyllands Avis, , 1. sektion, Side 7 Danske og internationale svar på den økonomiske krise Midtjyllands Avis, 13.12.2008, 1. sektion, Side 7 Af finansminister Lars Løkke Rasmussen (V) Statsministeren mødes i disse dage med sine kollegaer

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 2010

Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 2010 Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 21 Regeringen henviser til, at finanslovsstramningerne i 211 er afgørende for at fastholde tilliden til dansk økonomi, så renten holdes nede. Argumentet

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Investorernes syn på realkreditobligationer. Den Danske Finansanalytikerforening, 29 marts 2011 Henrik Gade Jepsen, CIO

Investorernes syn på realkreditobligationer. Den Danske Finansanalytikerforening, 29 marts 2011 Henrik Gade Jepsen, CIO Investorernes syn på realkreditobligationer Den Danske Finansanalytikerforening, 29 marts 2011 Henrik Gade Jepsen, CIO Det seneste årti havde fokus på boligejerne Der er udviklet mange nye interessante

Læs mere

Finanskrisens grundlæggende begreber

Finanskrisens grundlæggende begreber Finanskrisens grundlæggende begreber Den finansielle krise, der brød ud i slutningen af 2008, har udviklet sig til den mest alvorlige økonomiske krise siden den store depression i 1930'erne. I dette fokus

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 182 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 182 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 182 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketinget Økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. juni 2013 Kvantitative lempelser

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

BNP skabelsen. Output. Input. Arbejdskraft. Kapital. Varer og tjenesteydelser. Råvarer

BNP skabelsen. Output. Input. Arbejdskraft. Kapital. Varer og tjenesteydelser. Råvarer BNP skabelsen Input Output Arbejdskraft Kapital Varer og tjenesteydelser Råvarer Produktivitetskommissionen Hvis den danske produktivitet havde fulgt den amerikanske, ville samfundet i 2013 have været

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Internationale stresstest

Internationale stresstest 147 Internationale stresstest INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den 23. juli 2010 offentliggjorde Det Europæiske Banktilsynsudvalg, CEBS, resultaterne af en stresstest af den europæiske banksektor. Testen omfattede

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Udkast til lovforslag om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel stabilitet

Udkast til lovforslag om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel stabilitet Økonomi- og Erhvervsministeriet, Fuldmægtig Ida Bo Jørgensen - ibj@oem.dk Økonomi- og Erhvervsministeriet Att: Fuldmægtig Ida Bo Jørgensen Sendt pr. mail til ibj@oem.dk Udkast til lovforslag om statsligt

Læs mere

Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL)

Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) 2008/1 BSF 50 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS Udfordringer De offentlige finansers holdbarhed Udsigt til lavvækst på den anden side af krisen Offentlige finanser Underskuddene er problematiske: De kan drive

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere