REFERAT. KSS Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse. Mandag d. 19. september 2016, kl Næstved Sygehus, mødelokale 15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. KSS Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse. Mandag d. 19. september 2016, kl Næstved Sygehus, mødelokale 15."

Transkript

1 REFERAT KSS Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Mandag d. 19. september 2016, kl Næstved Sygehus, mødelokale 15. etage Dato: 4. november 2016 Mødedeltagere: Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse: Trine Holgersen, Sygehusledelsen (formand KSS) Anne Grethe Larsen, Medicin 1, Næstved/Slagelse Annette Lindholm, Medicin 2, Næstved/Slagelse Hanne Schjøning, Medicin 3, Næstved/Slagelse Helle Frandsen, Ortopædkirurgi, Næstved/Slagelse Lisbeth Schrøder, Fys. Ergo og Medicin 3 Iben Kyhn Riis, Akutafdelingen Morten Hougaard, Kirurgi og karkirurgi Mai Omel Treschow, Anæstesi, Næstved Bente Kowal, Anæstesi, Slagelse Lone Overbeck, Sygehusledelsens sekretariat (referent) Kommuner: Slagelse: Maya Schrøder og Sanne Hansen Sorø: Lone Ulholm og Bodil Pedersen Ringsted: Hanne Nielsen og Mona van Gaever Larsen Næstved: Inge Selch og Dorthe Berg Rasmussen Kalundborg: Lise Pade og Janne Lorenzen Vordingborg: Dorrit Guttman og Susanne Johansen Faxe: Susan Berendt Sagsnummer: Initialer: loohe Sygehusledelsens Sekretariat Herlufsvænge 14A, st Næstved Tlf.: Afd.fax: Direkte tlf.: Praksissektor: Leif Sehested og Johan Reventlow Afbud: Markeret med blåt 1. (2 min) Godkendelse af dagsordenen Godkendt. 2. (3 min) Godkendelse og opfølgning på referat af møde 19. maj 2016 (fast punkt) Godkendt. Ingen punkter til opfølgning. Side 1

2 3. (20 min) Præsentation af projekt Apovideo mellem terapeuter på sygehusene og i kommunerne v. Trine Jensen og Inger Helt Poulsen fra Velfærdsinnovation Trine Jensen og Inger Helt Poulsen præsenterede projekt APOvideo mellem terapeuter på sygehusene og i kommunerne. Projektet har kørt som et længere forløb på CNN. Præsentationen ses i bilag 1a, 1b, 1.c. 4. (10 min) Drøftelse: APO-videomøder - Hvorfor bruger folk det ikke? - Barrierer? Tilbagemelding fra Slagelse kommune vedr. brug af videokonferencer: Det er relevant at bruge videomøder ved planmøder, tværsektorielle møder på sygehusene undtaget Slagelse sygehus, hvor vi har fysisk fremmøde. Slagelse kommune har udstyr klar til videokonference og vil meget gerne have det i gang hurtigst muligt. Kalundborg kommune vil også gerne bruge videokonferencer. Hvorfor bruger folk ikke APO-videomøder? - Holbæk: Det tager for meget tid det er ekstra belastning for terapeuterne - Teknikken skal du Det blev besluttet at lave et pilotprojekt ifht videreførsel af APO-videomøder. Slagelse kommune og CNN vil afprøve APO-videomøder for apo-fase 2-patienter. 5. (10 min) Orientering om opdateringer af elektroniske meddelelser på sygehuset v. Trine Leksø Trine Leksø orienterede om ny release i forsommeren Det nye fra forsommeren er, at ambulatorierne har mulighed for at sende elektroniske korrespondancemeddelelser til den kommunale hjemmepleje. Det blev besluttet at lave en rundspørge, inden næste KSS-møde den 21/11-16, mellem kommunernes hjemmepleje og sygehusenes ambulatorier vedr. brug af korrespondancemeddelelser og implementeringen af kommunikationsflowet. Der ønskes en afdækning af den organisatoriske implementering/arbejdsgangen hos kommuner og sygehuse. Der bedes om en status på kommunikation via korrespondancemeddelelse mellem kommunernes hjemmepleje og sygehusenes ambulatorier. Ambulatorierne: Der spørges specifikt til, hvordan det går med at implementere kommunikationsflow. Ambulatorierne spørges til, om de er kommet i gang med at anvende korrespondancemeddelelsen. Trine Leksø står får denne rundspørge, som er sendt ud den Kommunernes hjemmepleje: Der skal spørges til, hvordan det går med den elektroniske kommunikation med sygehusets ambulatorier, som er blevet koblet på korrespondancemeddelelserne her i forsommeren. Her skal ambulatorier og kommunal hjemmepleje også følge et helt nyt kommunikationsflow. Spørgsmål hertil kan stiles til Trine Leksø, eller Side 2

3 6. (5 min) Orientering om samarbejde med TSS (fast punkt) Der er afholdt møder i TSS den 30/5-16 og 29/8-16. Til orientering: Nedenstående er meldt ind til TSS den 10/8-16 jf. drøftelse på KSS-møde 19/5-16. Behandlingen af nedenstående blev besluttet at løfte videre i SAM. Revisionen af forløbsprogrammer er godkendt. Implementeringsplan er vedhæftet bilag 2. Denne implementeringsplan behandles på næste KSS-møde den 21/ Hvad skal ligge i TSS hhv. KSS fremadrettet pga centralisering på Sjællands Universitetshospital Den højt specialiserede behandling bliver centraliseret på Sjællands Universitetshospital. Dette medfører organisatoriske ændringer på hhv. NSR sygehuse og Sjællands Universitetshospital. Det anbefales, at man fremadrettet forankrer mere på TSS-niveau, samtidig med at der fastholdes et lokalt samarbejde i KSS-regi på udvalgte områder. 7. Implementering af sundhedsaftalen de udvalgte indsatsområder: Det blev aftalt, at kommisorierne for de 3 indsatsområder sendes ud med dette referat, se bilag 3a og 3b. Kommisorium for indsatsområde C eftersendes. A. (0 min) Status på Genoptræning og rehabilitering v. Dorthe Berg Rasmussen og Lisbeth Schrøder Dette er meldt ind til TSS den 10/8-16. KSS NSR s indsatsområde i Sundhedsaftalen Genoptræning og rehabilitering I KSS NSR er et af indsatsområderne i Sundhedsaftalen Genoptræning og rehabilitering. Til beslutning: KSS NSR indstiller til TSS, at dette indsatsområde løftes op på TSS-niveau, så det bliver vurderet centralt i TSS og ikke lokalt i KSS NSR. På TSS-møde den 29/8-16 blev det besluttet, at dette indsatsområde er afsluttet i KSS regi, og at det fremadrettet er et TSS anliggende og ikke et lokalt KSS anliggende. B. (5 min) Status på Samarbejde om overgange v. Sanne Hansen Hvad gør vi? Vil vi sætte ressourcer af hertil? Det blev besluttet at fortsætte arbejdet med dette indsatsområde. Valg af en ny repræsentant fra sygehuset til dette indsatsområde, da Hanne Rode har fundet andet arbejde. Hanne Schjøning er valgt som ny repræsentant for sygehuset. Side 3

4 Dette indsatsområde startes op i 4. kvartal C. (0 min) Status på Patienter, der ikke er kendt af kommunen (De hyppigste årsager til korttidsindlæggelser og genindlæggelser - med fokus på aldersgruppen årige) v. Janne Lorenzen og Morten Hougaard Status på dette indsatsområde kommer på KSS-møde 21/ (10 min) Orientering fra Neurologisk afdeling v. Hanne Schjøning og Lisbeth Schrøder - Omstrukturering medicin 3 - Ventetid til CNN - CNN og hjerneskadede borgere Hanne Schjøning orienterede om omstruktureringer på Medicin 3 og status på afdelingen. Til orientering vedhæftes organisationsdiagrammet over de 3 medicinske afdelinger efter omstruktureringen 1. april 2016, se bilag 4. Evt. spørgsmål herom kan rettes til Hanne Schjøning, (10 min) Hjemtransport af geriatriske patienter v. Annette Lindholm Geriatrien oplever stor forskel i, hvordan modtagelse af patienter foregår. I Næstved er det ikke muligt at blive transporteret hjem ved hjælp af alm. siddende transport, hvis man har behov for en hjælpende hånd op af trapper. I disse situationer skal der bestilles liggende transport. Det er kun i Næstved, man oplever denne situation. Spørgsmål: Planlægger vi gode hjemtransporter i samarbejde, eller kan vi evaluere her? Denne problematik tages internt på NSR sygehuse. Det var ikke en problematik i kommunerne. 10. (10 min) Problematik omkring PEG-sonder v. Trine Holgersen På sidste KSS-møde 19/5-16 blev det besluttet, at kommunerne skal tage patienter, der venter på PEG-sonde, hjem i ventetiden, og at kommunerne opstarter genoptræning selv om patienterne har en nasalsonde. Slagelse Sygehus modtager alligevel efterretninger fra specielt Slagelse kommune, hvor der står i efterretningen, at de ikke betragter patienten som færdigbehandlet på sygehuset, medmindre patienten har fået deres PEG-sonde. Patienten er færdigbehandlet de har en sonde tilbuddet er blot, at de kan få en PEG-sonde i stedet. Det svarer til at sige, at patienterne ikke er færdigbehandlet, før suturerne er fjernet, eller en fistelgang er lukket. Punktet blev drøftet. Side 4

5 11. (10 min) Orientering: Status vedr. udekørende akutteam: Hvordan er vi organiseret, og hvordan ser det ud med rammedelegeringer og samarbejdsaftaler med hhv. praktiserende læger og regionen? v. Susan Berendt Punktet blev drøftet og det blev besluttet, at dette punkt tages op som tema til et kommende KSS-møde. Temaet kunne indeholde følgende punkter: - Sundhedsaftale - Akutindsats - Rammedelegation - Fælles tilbud i kommunerne (evt. afdækning af disse tilbud) - Evt. oplæg fra fagspecialist med henblik på gensidig inspiration 12. (10 min) Orientering fra SAM 14/9-16 v. Trine Holgersen Links til referatet fra SAM 14/9-16: (10 min) Gensidig orientering Trine Holgersen orienterede om status på arbejdet med kendt jordemoderordning, hvor der arbejdes på samme tilbud til alle fødende i Region Sjælland. Det er en succes med den nye henvisningsenhed, hvor alle elektive henvisninger inkl. Kræftpakkeforløb henvises til ét sted, hvilket er en stor hjælp for de praktiserende læger. 14. (5 min) Eventuelt Punkter til orientering og inspiration, der ikke tages op på mødet: 15. (5 min) Orientering om Følge-op-ordning pr. 2. halvår 2016 Se bilag 5a +5b: Ændring af følge-op-ordningen pr. 2. halvår 2016, hvor de lokale KSS er monitorerer ordningen halvårligt, herunder udviklingen af antal gennemførte besøg. Beslutning fra TSS-mødet den 29/8-16: Fortsættelse af Følge-op ordningen er besluttet i SAM. Oplæg til monitorering afventer centrale udmeldinger om krav til dette. 16. Orientering: Anbefalinger fra KSS NSR af emner/temaer til midtvejsevaluering af sundhedsaftalen v. Trine Holgersen Trine Holgersen og Susanne Johansen fra KSS NSR har besluttet den 5/8-2016, at KSS NSR anbefaler, at følgende emner/temaer tages med i midtvejsevaluering af sundhedsaftalen: Side 5

6 Sektorovergange/Samarbejde om overgange Genoptræning og rehabilitering Patienter, der ikke er kendt af kommunen Disse emner er KSS NSR s indsatsområder i Sundhedsaftalen. 17. Orientering: Nyt ph.d. projekt - Kommunikation på tværs af sundhedssektorer er svær Der er udfordringer, når særlig ældre medicinske patienter skal udskrives fra sygehuse til den kommunale pleje. Ph.d.-studerende Ditte Høgsgaard har arbejdet tæt med Holbæk Sygehus og Holbæk Kommune for at se på, hvad der kan gøres, se bilag Orientering: Hjemmeplejen rykker ind Inspiration fra model i Lolland, Gribskov, Vejle og Skanderborg kommuner,se bilag Orientering: KOL-patienter undgår unødvendige indlæggelser Se bilag 8. KSS møder 2016: Mandag den 21/11 kl Slagelse, mødelokale 9, Ingemannsvej 20 Kommende punkter: Oplæg fra Karen Buur hvad kan vi blive skarpere på ifht sundhedsaftalen? F.eks indsatsområder FMK Evaluering af KRAM i drift Udgående apopleksiteam (samarbejde om apopleksipatienter) Besøg i udskrivningslounge i lungemedicinsk sengeafsnit, Slagelse Sygehus v. Jette Næsvang og Annette Lindholm Følge-op-ordning - Er det muligt, at der initieres et besøg, hvor fremtiden italesættes, og kontakten er etableret, når behovet for hjælp melder sig (Annette Lindholm). Venlig hilsen Trine Holgersen Vicedirektør Side 6

7 Læren fra projekt Apovideo - om telemedicin i praksis

8 Disposition Kort om Apovideo- en telemedicinsk løsning Partnerskaber/deltagere Konklusion Apovideo Læring fra Apovideo Målgruppe Teknisk løsning Tidsforbrug Barrierer Den gode konference

9 Kort om Apovideo en telemedicinsk løsning

10 Formål Apovideo Bedre koordination og kommunikation om genoptræning/rehabilitering for patienter med apopleksi Videomøder På tværs af sektorer Omkring udskrivelsestid Inddrager patient og pårørende

11 Videomødeformer Planmøder med terapeutdeltagelse (Holbæk Sygehus/ Holbæk, Kalundborg, Roskilde og Solrød kommuner) Terapeut-til-terapeut med borger (Center for Neurorehabilitering Næstved/ alle 7 deltagende kommuner) (Nykøbing Sygehus/ Lolland og Vordingborg kommuner)

12 Apovideo partnerskaber 3 sygehusenheder: Center for Neurorehabilitering Næstved Holbæk Sygehus Nykøbing F. Sygehus 7 kommuner: Holbæk Kommune Kalundborg Kommune Lolland Kommune Næstved Kommune Roskilde Kommune Solrød Kommune Vordingborg Kommune

13 Konklusion Der er gennemført videokonferencer på tværs af sygehuse og kommuner med deltagelse af patienter/borgere med apopleksi Videokonferencer har medvirket til at øge koordination og kommunikation mellem sygehusterapeuter og kommuneterapeuter ved sektorovergang Videokonferencer har medvirket til at understøtte medinddragelse af patient/borger ved sektorovergang Videokonferencer har medvirket til at kvalificere kommuneterapeuters beslutning om prioritering af indsats Videokonferencer har medvirket til at understøtte det sammenhængende patientforløb

14 Læring fra Projekt Apovideo

15 Mulige målgrupper Specificeret patient/borger gruppe Pårørende Personale til personale Rådgivning fra læge/speciallæger til kommuner /plejecentre/andre sygehusafdelinger

16 Teknisk Video-løsning Neutralt møderum via MedCom Et møderum tildelt hvert sygehus Anvendelse af eksisterende videoklienter Minimerer omkostninger Virtuelt møderum Husk: Support struktur til løsning af tekniske udfordringer Overvej udstyr med vidvinkel kamera Aftal med MedComom: Konfigurering af møderum Flere møderum fx for hver afdeling sygehus/ kommune Økonomi ved drift

17 Tidsforbrug Afsæt tid til Planlægning af konferencer Indøvning af teknik Evt. introduktion af patient/pårørende Afholdelse af konferencen Feed back Spar tid på Patientforløb på tværs Start af genoptræning Transport

18 Mulige Barrierer Tekniske Personaleopbakning Etik Forløbstankegang Klarhed om valgte målgruppe Kompleksitet i hverdagen Patienters/pårørendes evne til medvirken Personalets forestillinger om hvad patienten kan tåle at høre Organisatorisk Konsekvenser for arbejdsgange Ledelsesmæssig opbakning

19 Den gode konference Forberedelse Kommunikationsaftale Dagsorden Start- og sluttid Mødeledelse Forløb Krav til mødedisciplin Hvis patient/pårørende - inddragelse Feed back

20 Evalueringsrapport Apovideo

21 Kontaktpersoner: Inger Helt Poulsen mail: telefon: Trine Jensen mail: telefon: Evalueringsrapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Region Sjælland KU Sund, VelfærdsInnovation Sjælland, de 7 deltagende kommuner og de 3 deltagende sygehuse. Version 1, d. 10. december

22 Indholdsfortegnelse 1. Resume Indledning Udgangspunkt for projektet Projektmål Succeskriterier Målgrupper i projektet Intervention Metode til effektmåling Metoder til effektmåling Model til beskrivelse af resultater af effektmåling Resultater Helbredsproblem og teknologi Sikkerhed Klinisk effekt (effekt på patientens/borgerens helbred) Patientens/Borgerens perspektiver Økonomiske aspekter Organisatoriske aspekter Sociokulturelle, etiske og juridiske aspekter Konklusion Perspektivering Anbefalinger Bilag 1: Skabelon til afholdelse af videokonferencer med terapeutfagligt indhold

23 1. RESUME Apovideo er et telemedicinsk pilotprojekt, som har afprøvet videokonferencer mellem sygehusterapeuter og kommuneterapeuter med inddragelse af patient/borger samt eventuelt pårørende. Målgruppen var patienter/borgere med apopleksi i fase 2, der var klar til udskrivelse fra sygehus. Projektets overordnede formål var at optimere koordination og kommunikation mellem sygehusterapeuter og kommuneterapeuter ved sektorovergang for patienter/borgere med apopleksi i fase 2 via anvendelse af virtuel kommunikation. Projektet forløb i perioden maj 2014 til december Syv kommuner samt tre ud af de fire sygehuse i Region Sjælland, som behandler patienter/borgere med apopleksi i fase 2, deltog i projektet. Evalueringen bygger på både kvantitativt og kvalitativt materiale. Evalueringen omfatter: besvarelse af skemaer efter hver afholdt videokonference spørgeskema ved projektets start og slutning fokusgruppeinterviews på de tre sygehuse med de tilknyttede kommuner evalueringsmøder med projektledere og borgerinterviews statistisk materiale fra esundhed og Landspatientregisteret I alt 31 videokonferencer blev afholdt i projektets forløbsstudie. I alle videokonferencer på nær tre deltog patienten/borgeren samt eventuelle pårørende. Den personalemæssige sammensætning på videokonferencerne var forskellig på de deltagende sygehuse. På to sygehuse blev konferencerne gennemført som terapeut-til-terapeut konference, mens et tredje sygehus gennemførte videokonferencen i forbindelse med tværfaglige planmøder med deltagelse af repræsentanter for sygeplejen, læge, visitator foruden ergo- og fysioterapeuter. I afprøvningsperioden stødte projektet ind i en hel del vanskeligheder, som resulterede i et lavere antal gennemførte videokonferencer end oprindelig planlagt. Dette indebar organisatoriske såvel som tekniske vanskeligheder. Som led i projektet er ny teknologi til virtuel kommunikation blevet installeret, afprøvet og testet på tværs af sygehuse og kommuner, og problemer blev løbende løst. Sygehusterapeuterne udvalgte patienter/borgere inden for målgruppen og vurderede, om det ud fra patientens/borgerens kognitive tilstand var etisk i orden at lade vedkommende deltage. Videokonferencerne har muliggjort patientens/borgerens aktive medvirken i ligeværdig dialog i de tilfælde, hvor vedkommendes tilstand gjorde det muligt (eller hvor pårørende kunne deltage). Den øgede information om den fremtidige genoptræning, som patienten/borgeren erhvervede på videokonferencen, har bidraget til større tryghed omkring det videre forløb hos patienten/borgeren og hos de pårørende som medvirkede. Som resultat af projektet vurderer sygehusterapeuter og kommuneterapeuter, at videokonferencer kan bidrage positivt til det samlede forløb for patienter/borgere med apopleksi i fase 2. Videokonference har 4

24 vist sig at have en særlig værdi for patienter/borgere med apopleksi i fase 2 som har et komplekst behov for genoptræning eller, hvor de eller deres pårørende er nervøse for det videre genoptræningsforløb. På baggrund af erfaringer i dette projekt anbefaler projektdeltagerne fra sygehuse og kommuner at videreføre praksis med afholdelse af videokonferencer mellem sygehusterapeuter og kommuneterapeuter. Udover anvendelse af videokonferencer til projektets målgruppe, kan det anbefales at anvende videokonference som metode til kommunikation i forhold til andre patientgrupper såvel som i forhold til andre faggrupper. Projektet kan sammen med andre telemedicinske projekter ses som en slags isbryder for indførelse af systematisk brug af videokonferencer på tværs af sektorer i Region Sjælland, hvor det giver mening. 5

25 2. INDLEDNING Dette er en evalueringsrapport for det tværsektorielle samarbejdsprojekt Apovideo mellem 3 sygehuse i Region Sjælland (Holbæk Sygehus, Nykøbing Falster Sygehus og Center for Neurorehabilitering Næstved) samt 7 kommuner (Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Roskilde, Solrød og Vordingborg). Projektet omhandler optimering af koordination og kommunikation mellem sygehusterapeuter og kommuneterapeuter ved sektorovergang for patienter/borgere med apopleksi i fase 2 via anvendelse af virtuel kommunikation. Projektperioden forløb i perioden fra maj 2014 til december I 2012 blev der udskrevet i alt 7997 patienter/borgere med apopleksi fra sygehusene i Region Sjælland 1. For 1626 af disse blev der udarbejdet en genoptræningsplan som blev sendt fra sygehusene til kommunerne med henblik på genoptræning i kommunalt regi efter udskrivelse. En del af disse patienter/borgere udskrives med et relativt komplekst genoptræningsbehov. I nogle af disse tilfælde kan det være vanskeligt at videreformidle de nødvendige oplysninger via en genoptræningsplan. På denne baggrund blev der igangsat en dialog mellem Nykøbing Sygehus og Lolland Kommune med henblik på at finde en måde at håndtere denne udfordring på. Efterfølgende blev det besluttet at afprøve virtuel kommunikation som metode til at optimere koordination og kommunikation i sektorovergangen. Da flere relevante oplysninger omkring projektet fremgår af Projektbeskrivelsen, er det vigtigt at læse denne Evalueringsrapport i sammenhæng med Projektbeskrivelsen. 1 Kilde: esundhed d. 4. november 2013, Landspatientregisteret d. 10. oktober

26 3. UDGANGSPUNKT FOR PROJEKTET I dette afsnit beskrives projektmål, succeskriterier, målgrupper og intervention for anvendelse af videokonference til dialog mellem sygehusterapeuter og kommuneterapeuter. 3.1 Projektmål Overordnet formål Optimere koordination og kommunikation mellem sygehusterapeuter og kommuneterapeuter ved sektorovergang for patienter/borgere med apopleksi i fase 2 via anvendelse af virtuel kommunikation. Delmål 1) Opnå bedre koordineret og målrettet indsats samt planlægning vedrørende genoptræning af patienter/borgere med apopleksi 2) Sikre øget medinddragelse i overgangen mellem sygehuse og kommuner for patienter/borgere med apopleksi samt pårørende 3) Foretage supplerende dialog og vidensdeling mellem kommuneterapeuter og sygehusterapeuter med henblik på at opkvalificere 140 genoptræning af patienter/borgere med apopleksi 4) Give kommuneterapeuter bedre mulighed for at opkvalificere sin beslutningstagning omkring prioritering af indsats til patienter/borgere med apopleksi 5) Øge anvendelighed af resultaterne af sygehusterapeuters tests af patienter/borgere med apopleksi hos kommuneterapeuter For yderligere oplysninger omkring projektets indhold og fremgangsmåde henvises til Projektbeskrivelsen. 3.2 Succeskriterier Projektets Succeskriterier fremgår af Figur 1 nedenfor: 7

27 1 Opnå bedre koordineret og målrettet indsats samt planlægning vedrørende genoptræning af patienter/borgere med apopleksi: 1.1: 75 % af patienter/borgere og pårørende skal have oplyst kontaktoplysninger på kommuneterapeut ved hjemkomsttidspunktet og dato for første kontakt 1.2: 75 % af patienter/borgere oplever tryghed ved det videre genoptræningsforløb efter at have deltaget i videokonference 1.3: 75 % af sygehusterapeuterne og kommuneterapeuterne oplever, at de har opnået en bedre koordineret og målrettet indsats vedrørende genoptræning af patienter/borgere med apopleksi ved brug af virtuel kommunikation 1.4: 50 % af kommuneterapeuterne oplever, at de har opnået en bedre koordineret og målrettet indsats vedrørende genoptræning af patienter/borgere med apopleksi gennem øget anvendelighed af resultater fra funktionsevnevurderinger, som er udført på sygehuse 2 Sikre øget medinddragelse i overgangen mellem sygehuse og kommuner for patienter/borgere med apopleksi samt pårørende: 2.1: Patienten/borgeren deltager i 100 % af de afholdte videokonferencer, evt. også med deltagelse af pårørende 3 Foretage supplerende dialog og vidensdeling mellem kommuneterapeuter og sygehusterapeuter med henblik på at opkvalificere 140 genoptræning af patienter/borgere med apopleksi: 3.1: 75 % af sygehusterapeuter og kommuneterapeuter oplever, at der sker en overlevering af flere relevante oplysninger igennem en virtuel dialog sammenlignet med informationsgrundlaget i genoptræningsplanen 4 Give kommuneterapeuter bedre mulighed for at opkvalificere sin beslutningstagning omkring prioritering af indsats til borgere med apopleksi: 4.1: 75 % af kommuneterapeuter oplever, at beslutningstagning omkring prioritering af indsats til borgere sker hurtigere 5 Øge anvendelighed af resultaterne af sygehusterapeuters tests af patienter med apopleksi hos kommuneterapeuter: 5.1: 20 % af kommuneterapeuterne anvender i højere grad resultater af sygehusterapeuters funktionsevnevurderinger og tests af patienter/borgere med apopleksi 6 Antal afholdte videokonferencer 6.1: For patienter/borgere med apopleksi i fase 2, der udskrives fra Center for Neurorehabilitering Næstved, afholdes der videokonference i 25 % af tilfældene 6.2: For patienter/borgere med apopleksi i fase 2, der udskrives fra Holbæk Sygehus, afholdes der videokonference i 20 % af tilfældene 6.3: For patienter/borgere med apopleksi i fase 2, der udskrives fra Nykøbing Falster Sygehus, afholdes der videokonference i 18 % af tilfældene Figur 1: Succeskriterier for Apovideo 8

28 3.3 Målgrupper i projektet 1. Inklusionskriterier for medarbejdere: Fysio- og ergoterapeuter på sygehuse der behandler patienter/borgere med apopleksi Fysio- og ergoterapeuter i kommunerne der udfører 140 genoptræning efter Sundhedsloven af patienter/borgere med apopleksi 2. Inklusionskriterier for patienter/borgere: Patienter/borgere med apopleksi i fase 2 med behov for kompleks genoptræning Intervention Projektets Intervention inkluderer anvendelse af videokonference (før udskrivelse af patienter/borgere med apopleksi i fase 2) til dialog mellem sygehusterapeuter og kommuneterapeuter. Videokonferencen skal muliggøre patientinddragelse. Samarbejdet med sygehuse og tilhørende kommuner er forløbet på denne måde: Nykøbing Sygehus med Lolland og Vordingborg kommuner terapeut til terapeut Center for Neurorehabilitering Næstved med Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Roskilde, Solrød og Vordingborg kommuner terapeut til terapeut Holbæk Sygehus med Holbæk, Kalundborg, Solrød og Roskilde kommuner tværfagligt planmøde/udskrivningskonference med deltagelse af terapeuter. 2 Se evt. Afsnit for yderligere information omkring målgruppen 9

29 4. METODE TIL EFFEKTMÅLING I dette afsnit redegøres kort for de metoder, der er anvendt til effektmåling i henhold til projektets succeskriterier, samt evaluering af øvrige aspekter i projektet. 4.1 Metoder til effektmåling Evalueringen bygger på både kvantitativt og kvalitativt materiale. Evalueringsmateriale er indhentet via besvarelse af skema efter afholdt videokonference (afkrydsningsskemaer), spørgeskema ved projektets start og slutning, fokusgruppeinterviews på de tre sygehuse med de tilknyttede kommuner, projektledersamtaler og interviews med patienter/borgere. Desuden er anvendt statistisk materiale fra databasen esundhed og Landspatientregisteret (LPR). De anvendte metoder uddybes nedenfor Afkrydsningsskemaer Efter hver afholdt videokonference har de terapeuter der deltog i konferencen udfyldt et kort skema, hvori de bl.a. besvarer spørgsmål om årsagen til at konferencen er blevet afholdt. Derudover angiver de information omkring deltagelse af patient/borger og pårørende, samt hvorvidt der er oplyst kontaktdetaljer på kommuneterapeuter og dato for opstart. Endelig angiver terapeuterne eventuelle udsagn fra patienter/borgere og pårørende omkring deltagelse, herunder deres oplevelse af om patienten/borgeren føler sig tryg ved det videre forløb. Der er udfyldt skemaer for 31 afholdte konferencer. Beregninger i denne evaluering baserer sig på data fra disse skemaer Spørgeskemaundersøgelse Der er gennemført spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne før- og efter projektets forløbsstudie. Spørgeskemaundersøgelsen er besvaret af sygehus- og kommuneterapeuter som potentielt i forløbsstudiet har arbejdet med genoptræning af patienter/borgere med apopleksi. I spørgeskemaundersøgelsen bliver medarbejderne bl.a. bedt om at forholde sig til forhold som koordinering og kommunikation på tværs af sektorer, muligheden for at prioritere indsats osv. Derudover bliver kommuneterapeuterne bedt om at besvare spørgsmål omkring genanvendelse af test osv. I slut-målingen bliver alle medarbejdere desuden bedt om at vurdere aspekter omkring den tekniske løsning, planlægning af konferencer osv. I alt 82 medarbejdere fra sygehuse og kommuner besvarede spørgeskemaundersøgelsen i før-målingen. 55 besvarede slut-målingen. Fordelingen af ergo- og fysioterapeuter er relativt lige. Det skal nævnes, at der er en række forhold omkring spørgeskemaundersøgelsen som bevirker, at resultatet af undersøgelsen må anskues med en vis usikkerhed. Spørgeskemaet præciserer eksempelvis ikke, at respondenterne i deres besvarelser udelukkende skal forholde sig til de kommuner/sygehuse, der 10

30 er omfattet af projektet. Der er derfor en risiko for, at besvarelser omfatter terapeuternes holdning til eksempelvis koordination og kommunikation med alle samarbejdspartnere og ikke kun de samarbejdspartnere, der er en del af projektet. Derudover er der i alle deltagende organisationer sket en udskiftning i medarbejderstaben i løbet af projektets løbetid. Det er derfor ikke nødvendigvis de samme terapeuter, der har besvaret skemaet i før- og slut-måling. Endelig er antal besvarelser i slut-målingen væsentlig mindre end i før-målingen Fokusgruppeinterviews med medarbejdere I alt er der gennemført tre fokusgruppeinterviews med medarbejdere fra de deltagende organisationer. Der er afholdt et fokusgruppeinterviews for hvert af de tre sygehuse, med deltagelse af medarbejderrepræsentanter fra sygehuset, samt de kommuner der har afholdt videokonference med det pågældende sygehus. Disse fokusgruppeinterview havde til formål at kvalificere besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen, samt indhente yderligere informationer som ikke er behandlet i undersøgelsen Interviews med patient/borger og pårørende Der er afholdt to interviews med patienter/borgere og pårørende som har deltaget i videokonference i forbindelse med udskrivelse fra henholdsvis Nykøbing Sygehus og Center for Neurorehabilitering Næstved. På et interview deltog patienten/borgeren selv samt dennes hustru, som svarede på vegne af dem begge, da patienten/borgeren var ramt af afasi. På et andet interview deltog patienten/borgeren alene Evalueringsmøder med lokale projektledere Der er afholdt individuelle samtaler med projektledere fra alle deltagende organisationer. På disse møder er bl.a. resultater af ovennævnte evalueringsaktiviteter diskuteret, og projektlederne har haft mulighed for at perspektivere resultaterne i forhold til f.eks. organisatoriske forhold Datagrundlag Datagrundlaget for estimat af antal mulige videokonferencer samt vurdering af målopfyldelse af succeskriterierne 6.1, 6.2 og 6.3, tager udgangspunkt i data fra esundhed på antallet af patienter/borgere med apopleksi i fase 2 udskrevet med genoptræningsplan fra de tre sygehuse i hele 2014 samt 2015 indtil udgangen af oktober. 4.2 Model til beskrivelse af resultater af effektmåling Resultaterne af effektmålingen beskrives i henhold til strukturen i MAST evalueringsmodellen (Model for ASsessment of Telemedicine) 3. MAST er en standardiseret metode til en multidisciplinær evaluering af effekter og konsekvenser af telemedicinske og velfærdsteknologiske projekter. MAST modellen anvendes i dette projekt til at sikre en tværgående og dækkende beskrivelse af resultaterne fra anvendelse af 3 Se mere om MAST modellen på: 11

31 projektets løsningsrum og de deraf ændrede arbejdsgange. Således beskrives resultater og erfaringer i henhold til de 7 domæner i MAST modellen (se Figur 2 nedenfor). Helbredsproblem og teknologi Dette domæne indeholder en beskrivelse af helbredsproblemet hos patienter/borgere der indgår i evalueringen, samt beskrivelse af deres nuværende behandling og den nye teknologi Sikkerhed Identifikation og vurdering af risici. Herunder arbejdsmiljø og teknisk sikkerhed. Klinisk Effekt Effekt på patientens/borgerens helbred, herunder livskvalitet og adfærd Patientens/Borger ens perspektiver Dette domæne omhandler emner relateret til patienten/borgeren eller de pårørendes opfattelse af den telemedicinske ydelse, herunder accept af teknologien Økonomiske aspekter Organisatoriske aspekter Sociokulturelle, etiske og juridiske aspekter En økonomisk evaluering med samfundsperspektiv, der sammenligner telemedicin med et relevant alternativ mht. både omkostninger og effekt, herunder forbrug af ressourcer, ændring i forbrug af sundhedsydelser osv. Vurdering af hvordan mobilisering og organisering af ressourcer ved implementering af den telemedicinske ydelse indvirker på resultater. Samt hvilke ændringer implementering har medført i organisationen. Herunder proces, struktur, kultur og ledelse. Vurdering af sociokulturelle forhold; hvordan patienten/borgeren lever og agerer i forbindelse med brug af den telemedicinske ydelse. Vurdering af etiske spørgsmål på baggrund af ydelsen i sig selv og konsekvenserne af implementering. Vurdering af juridiske forpligtigelser, som skal overholdes, og specifikke barrierer i forbindelse med implementering af den telemedicinske ydelse Figur 2: MAST modellens 7 domæner 12

32 5. RESULTATER Dette kapitel omhandler de sammenfattede resultater ved afholdelse af videokonferencer med deltagelse af terapeuter fra henholdsvis sygehus og kommuner, samt patient/borger og evt. pårørende. 5.1 Helbredsproblem og teknologi Patienter/borgere har været inkluderet i dette projekt, hvis de i projektperioden har været indlagt med diagnosen apopleksi på et af de tre deltagende sygehuse. Kriteriet for et tilbud om deltagelse i en videokonference har været, at patienten/borgeren er diagnosticeret med apopleksi i fase 2. Denne diagnose medfører ofte en indlæggelse af en vis varighed, samt et komplekst genoptræningsbehov med hjælp fra fysio- eller ergoterapeut (eller i nogle tilfælde begge). Kompleksiteten i disse sager kan være svær at beskrive tilstrækkeligt grundigt i patientens/borgerens genoptræningsplan. Det samme gør sig gældende for patientens/borgerens tilstand ved udskrivelse, da der på kort tid kan ske en udvikling i den ene eller anden retning. Dette medfører i nogle tilfælde tab af viden i forbindelse med patientens/borgerens overgang fra sygehus til kommune. Da genoptræningsplanen først overføres til kommunens terapeuter i forbindelse med udskrivelse, har de ikke mulighed for på forhånd at vurdere omfanget og karakteren af den genoptræning der vil være nødvendig for den pågældende patient/borger. Derved går værdifuld tid tabt i patientens/borgerens genoptræningsforløb, hvilket kan have betydning for patientens/borgerens evne til hurtigt at genvinde funktionsniveau, og dermed for længden af det samlede genoptræningsforløb. Samtidig befinder patienten/borgeren og dennes pårørende sig i en meget sårbar og usikker situation, som følge af den pludselige livsændring en apopleksi forårsager. De vil derfor ofte have mange spørgsmål og behov for svar på, hvordan det videre forløb vil forme sig. For at imødekomme ovennævnte udfordringer tilbydes videokonference som ydelse. Videokonference med deltagelse af terapeuter fra begge sektorer, samt patient/borger og evt. pårørende giver mulighed for at optimere kommunikation og koordination mellem terapeuter på henholdsvis sygehus og i kommune. Samtidig præsenterer videokonferencen en mulighed for patient/borger og pårørende til at få svar på nogle af de spørgsmål og usikkerheder, der er opstået i den nye situation Teknisk Løsning Det blev i projektet besluttet at anvende virtuelle møderum stillet til rådighed via MedCom. Ved at anvende denne løsning har sygehuse og kommuner mulighed for at koble sig op på det virtuelle møderum, uanset hvilket system der anvendes til at opnå forbindelse (så længe disse anvender gængse videostandarder). Sygehusene kobler sig på møderummet via Polycom, som i forvejen er installeret for anvendelse til andre formål på regionens sygehuse. På samme vis kobler kommunerne sig på via Skype for Business, Cisco eller andre systemer der i forvejen anvendes til videokommunikation i den enkelte kommune. Hvert af de tre sygehuse der deltog i projektet blev tildelt et virtuelt møderum (med unikt 13

33 opkalds-id), som blev anvendt uanset hvilken kommune det pågældende sygehus etablerede videokonference med. Denne løsning gjorde det muligt at holde omkostninger til indkøb af systemer og videoklienter på et minimum, da både sygehuse og kommuner havde mulighed for at anvende det system og de videoklienter som i forvejen var taget i brug de respektive steder. Ved at anvende de løsninger som organisationerne i forvejen havde taget i brug, var der samtidig øget mulighed for at få support til opsætning og fejlfinding fra lokale IT-afdelinger eller superbrugere. Afholdelse af videokonferencer ved hjælp af denne løsning sker ved at begge parter kobler sig op på det udpegede møderum. Derved mødes de i et for begge parter eksternt virtuelt møderum. Se illustration nedenfor. Virtuelt møderum Figur 3: Illustration af teknisk løsning til virtuel kommunikation Den anvendte løsning viste sig at præsentere enkelte udfordringer. Se evt. Afsnit 5.2 for yderligere beskrivelse af disse. Ikke desto mindre, vurderes det, at netop denne type af løsning vil være den mest optimale løsning til fremtidig virtuel kommunikation på tværs af sektorer. Et sådant set up vil medvirke til at forenkle system-landskabet, samt gøre det muligt for både sygehuse og kommuner at anvende de løsninger til videokonferencer, som allerede er taget i brug til intern videokommunikation. Alternativet til den valgte løsning ville have været en af to løsninger: 1) Kommunerne indkøber og installerer Polycom løsning, og videokonferencer afholdes ved direkte kontakt mellem to Polycom ID er 2) Sygehusene indkøber og installerer Skype for Business (som er den hyppigst anvendte løsning til videokommunikation i kommunerne), og videokonferencer afholdes ved direkte kontakt mellem to Skype for Business ID er Begge løsninger ville have medført højere omkostninger til indkøb og installation af teknisk løsning hos flere af de deltagende organisationer. Derudover ville anvendelse af en af de to skitserede løsninger potentielt have gjort den samlede pulje af løsninger til videokommunikation mere kompleks i de deltagende organisationer. 14

34 5.2 Sikkerhed Der er ikke i projektet observeret effekter på patienters/borgeres eller medarbejdernes sikkerhed ved anvendelse af virtuel kommunikation til optimering af koordinering og kommunikation på tværs af sektorer. Medarbejderne har i evalueringen beskrevet diverse udfordringer i relation til teknisk driftssikkerhed af den valgte løsning. Løsningen med at anvende uafhængige virtuelle møderum viste sig at præsentere en udfordring i forhold til booking af og adgang til det virtuelle møderum. Som nævnt i Afsnit 5.1.1, blev hvert sygehus tildelt et virtuelt møderum. Dvs. det tildelte møderum blev udelukkende anvendt af det pågældende sygehus og de kommuner som modtog patienter/borgere fra dette sygehus. Da det virtuelle møderum ikke blokeres eller melder optaget når det er i brug, blev det pålagt sygehusene at sikre, at der ikke blev planlagt overlappende videokonferencer. På trods af disse forholdsregler blev der i nogle få tilfælde oplevet overlap i anvendelse af et møderum. Af hensyn til sikkerhed omkring fortrolighed i samtalerne var det i disse tilfælde nødvendigt at afbryde planlagte videokonferencer. Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at årsagen til disse overlap bestod i, at en terapeut ikke havde fået logget korrekt af møderummet efter en tidligere konference og derfor stadig var koblet på møderummet uden reelt at være til stede. Ved en mere udbredt anvendelse af denne løsning med systemuafhængige virtuelle møderum, vil der derfor være behov for at imødekomme den ovennævnte udfordring med overlap. Endvidere oplevede medarbejderne diverse andre udfordringer med anvendelse af teknikken. Her nævnes bl.a.: 1) Der kunne ikke skabes forbindelse. Typisk har udfordringen været, at en af de to deltagende parter ikke har kunnet opnå forbindelse til det virtuelle møderum. Nærmere undersøgelser viste, at det i de fleste tilfælde skyldtes enten anvendelse af forkert opkalds-id eller udfordringer med Internetforbindelsen 2) Der er skabt forbindelse, men uden enten lyd eller billede hos den ene part. Årsagerne til denne udfordring har været mangeartede; eksempelvis firewall-settings, generelle lyd og/eller billede indstillinger, aktivering af lydløs funktion på PC osv. Når ovennævnte er indtruffet har terapeuterne typisk forsøgt at finde en alternativ løsning for at gennemføre videokonferencen. F.eks. via telefonisk opkobling hvis lyden svigtede. I nogle tilfælde var det dog ikke muligt at gennemføre konferencen og kontakten måtte afbrydes. Det vurderes, at sidstnævnte udfordringer ved anvendelse af teknikken ville forekomme, uanset hvilken teknisk løsning der vælges, når der indføres nye former for virtuel kommunikation. På trods af startvanskeligheder og tekniske problemer lykkedes det at få den valgte tekniske løsning til at kunne fungere i alle deltagende organisationer, og deltagere har gennem projektet lært at håndtere 15

35 videokonferencer. Projektet kan, sammen med andre telemedicinske projekter, eksempelvis telesår 4 og virtuelle udskrivningskonferencer 5, være med til at bryde isen i forhold til systematisk anvendelse af videokonferencer som metode til kommunikation på tværs af sektorer i Region Sjælland. 5.3 Klinisk effekt (effekt på patientens/borgerens helbred) Der er ikke i projektet observeret effekter på patienters/borgeres helbred og sygdomsforløb. Ikke desto mindre er der fremkommet indikationer på aspekter med potentiel positiv indvirkning på længere sigt, som dog ikke har kunnet påvises med sikkerhed i projektets evaluering. Kvalitativt input fra medarbejderinterviews peger på, at kommuneterapeuterne efter at have deltaget i videokonference, i mange tilfælde har mulighed for at være mere målrettede i opstart af træning i kommunalt regi. Kommuneterapeuterne får desuden et større informationsgrundlag omkring patienten/borgeren tidligere i forløbet, eftersom oplysninger videregives allerede ved videokonferencen og ikke først med genoptræningsplanen i forbindelse med udskrivelse. Endelig vil det som oftest være muligt at igangsætte genoptræning lidt tidligere end ellers, da der allerede på videokonferencen kan sættes en dato for opstart af genoptræning i kommunalt regi. Se i øvrigt Afsnit for yderligere information omkring disse aspekter. Ovennævnte aspekter kan tilsammen være medvirkende til, at genoptræning i mange tilfælde nemmere (og i enkelte tilfælde også hurtigere) kan igangsættes. Kommunerne får tidligere prioriteret og vurderet patientens/borgerens behov og kan være bedre forberedt til opstart af genoptræningsforløbet, samt afsætte de rette ressourcer. Patienten/borgeren oplever dermed ikke et slip i forløbet, som potentielt kan være forsinkende i genoptræningsprocessen. Det er dog ikke muligt, ud fra det korte forløbsstudie i dette projekt, med sikkerhed at fastslå, hvorvidt den mere målrettede og hurtigere opstart reelt har en effekt i det lange løb. Dette skal ses i forhold til længden af patientens/borgerens genoptræningsforløb og/eller kurven for generhvervelse af tabte funktionsevner hos patienten/borgeren. 5.4 Patientens/Borgerens perspektiver Under dette domæne beskrives patientens/borgerens oplevelse ved anvendelse af virtuel kommunikation i sektorovergangen, herunder tryghed i overgangen. Derudover beskrives patientens/borgerens og evt. pårørendes accept af eller oplevelse med den tekniske løsning. 4 For yderligere oplysning se eventuelt følgende link: 5 For yderligere oplysning se eventuelt følgende link: 16

36 5.4.1 Tryghed Projektets Succeskriterium 1.2 omhandler oplevelsen af tryghed: 75 % af patienter/borgere oplever tryghed ved det videre genoptræningsforløb efter at have deltaget i videokonference. Dette succeskriterium vurderes på basis af data fra spørgeskemaundersøgelse, afkrydsningsskemaer, samt input via interviews med medarbejdere og patienter/borgere og pårørende. Fra afkrydsningsskemaer udfyldt efter hver videokonference fremgår det, at ved 42 % af konferencerne vurderer en eller begge parter (sygehusterapeuter og kommuneterapeuter), at patienten/borgeren følte sig tryg ved det videre forløb efter at have deltaget i videokonferencen. I 16 % er det ikke tilfældet, og 42 % er uoplyst. Hvis Succeskriterium 1.2 vurderes alene ud fra data i afkrydsningsskemaer er det ikke opfyldt. Imidlertid peger kvalitative data fra afkrydsningsskemaer, spørgeskemaundersøgelse og interviews med medarbejdere og patienter/borgere på, at videokonferencer alligevel i mange tilfælde har medvirket til at skabe tryghed omkring det videre forløb. Dette uddybes neden for. Projektet har fokuseret på patientens/borgerens tryghed, og har i udarbejdelse af evalueringsmaterialet ikke taget højde for evaluering af tryghed blandt pårørende. I afkrydsningsskemaer bliver terapeuterne derfor udelukkende bedt om at vurdere deres oplevelse af, om patienten/borgeren føler sig tryg ved det videre forløb. Terapeuterne bliver ikke bedt om at vurdere hvorvidt det samme er tilfældet for pårørende. Tilbagemeldinger fra fokusgruppeinterviews og spørgeskemaundersøgelse viser, at de patienter/borgere, som kognitivt ikke er særlig velfungerende, ofte ikke kan huske konferencen eller i nogle tilfælde har fundet det forvirrende at tale med en person som ikke fysisk var til stede. I mange af disse tilfælde har pårørende deltaget i konferencen og derved repræsenteret patienten/borgeren. En betydelig del af disse pårørende har efterfølgende givet udtryk for at opleve en større tryghed ved det videre forløb, efter at have talt med og fået sat ansigt på kommuneterapeuterne. Kvalitative data peger på, at den oplevede tryghed hos patienter/borgere og pårørende primært skyldes det visuelle indtryk, samt muligheden for at få svar på nogle af de mange spørgsmål, der opstår i forbindelse med den pludseligt ændrede situation, som de befinder sig i. Flere giver udtryk for, at trygheden i høj grad knytter sig til muligheden for: at få sat ansigt på kommuneterapeuterne at få vished for, at der er nogen uden for sygehuset der tager hånd om patienten/borgeren efter udskrivelse (evt. få oplyst dato for opstart) at få svar på spørgsmål om hvad der kommer til at ske når patienten/borgeren forlader sygehuset (forventningsafstemning) I de tilfælde hvor den/de kommuneterapeut(er), der har deltaget på videokonferencen, også har været den, der efterfølgende har skullet træne med vedkommende efter udskrivelse, har patienter/borgere og pårørende ofte kunnet genkende vedkommende ved opstart. Dette har ifølge kommuneterapeuterne medvirket til at gøre den indledende introduktion nemmere. Der opstod en fornemmelse af allerede at kende hinanden, hvilket gjorde det nemmere at starte op. 17

37 Flere medarbejdere samt interviewede patienter/borgere og pårørende peger på, at muligheden for at få svar på spørgsmål samt vished om, hvad der skal ske i det videre forløb, giver ro. Klarhed omkring de praktiske aspekter gør typisk både patienten/borgeren selv og dennes pårørende mere rolige, og mindsker forvirring. Et eksempel herpå er en patient/borger som er så utryg ved udskrivelse, at vedkommende udviser symptomer på angst. Her vælger terapeuten på sygehuset at indkalde til videokonference, for at give patienten/borgeren mulighed for at få svar på sine spørgsmål og indhente oplysninger om hvad der skal ske efter udskrivelse. Det hjalp! Patienten/borgeren optrådte mere roligt i resten af forløbet på sygehuset, og var i stand til at fokusere på andre aspekter af sin rehabilitering. Et element i oplevelsen af tryghed handler om at få oplyst kontaktoplysninger og dato for første kontakt efter udskrivelse. Succeskriterium 1.1 omhandler dette aspekt: 75 % af patienter/borgere og pårørende skal have oplyst kontaktoplysninger på kommuneterapeut ved hjemkomsttidspunktet og dato for første kontakt. Jf. Tabel 1 nedenfor vurderes Succeskriterium 1.1 at være opfyldt for så vidt angår angivelse af navn på terapeut, men ikke for dato for kontakt. Andel med 1) Oplyst navn på terapeut, som skulle træne patienten/borgeren i kommunen og 2) Dato for træningsstart? Navn (%) Kontaktdato (%) Begge dele (%) Antal afholdte konferencer Center for Neurorehabilitering Næstved Holbæk Sygehus Nykøbing Sygehus Holbæk Kommune Kalundborg Kommune Lolland Kommune Næstved Kommune Roskilde Kommune Solrød Kommune Vordingborg Kommune Tabel 1: Oversigt over afholdte konferencer Der er uoverensstemmelse mellem kommunernes og sygehusenes besvarelse af disse spørgsmål i afkrydsningsskemaerne og størst uenighed i forhold til oplyst dato for start. Sygehusterapeuterne giver den forklaring, at de havde forventet, at kommunerne var mere præcise i forhold til at angive, hvilken terapeut der skulle træne med patienten, og hvornår træningen skulle starte. I en del tilfælde er den terapeut, der deltager på videokonferencen, ikke den samme terapeut, som skal træne med patienten/borgeren efter udskrivelsen. I nogle tilfælde kendes navnet på den trænende terapeut ikke på tidspunkt for videokonference. Tilsvarende kan den kontaktdato, som kommunerne angiver, være upræcis. F.eks. inden for tre dage, inden for en uge. 18

38 Som det fremgår af Tabel 1 ovenfor, oplyses der oftere navn ved de videokonferencer, der foregår på Nykøbing sygehus og Center for Neurorehabilitering Næstved i forhold til videokonferencer på Holbæk Sygehus. Det samme mønster gør sig gældende for oplysning af kontaktdato. Årsagen til, at videokonferencerne på Holbæk Sygehus adskiller sig, er, at videokonferencerne her afholdes som led i tværfaglige planmøder med andre faggrupper end terapeuter på et tidspunkt, hvor der ofte endnu ikke er taget stilling til, om patienten/borgeren skal udskrives til hjemmet eller til et aflastningssted, rehabiliteringsinstitution eller andet. Hvis ikke den beslutning er truffet, kan kommunen hverken oplyse hvilke terapeuter, der skal træne patienten/borgeren, eller hvornår træningen skal starte. På Center for Neurorehabilitering Næstved er patienter/borgere indlagt i lang tid, og videokonferencerne arrangeres som terapeut til terapeut, når udskrivningstidspunktet nærmer sig. På Nykøbing Sygehus er den gennemsnitlige indlæggelsestid kortere end på de øvrige to sygehuse, og videokonferencerne med terapeuter foregår tæt på udskrivningstidspunktet. I begge tilfælde kan kommunen lettere reagere hurtigt med navn og tid for opstart af genoptræningen Medinddragelse I et interview med patient/borger udtalte vedkommende, at det var rart at vedkommende i videokonferencen ikke bare var et nummer på et stykke papir, men var en aktiv part i forberedelse af genoptræningsforløbet i kommunen. Vedkommende udtrykte stor tilfredshed med den åbne form for dialog. I et fokusgruppeinterview udtaler terapeuter samstemmende om en afholdt videokonference med en patient/borger, at dialogen i høj grad gik mellem patient/borger og kommuneterapeut og ikke mellem sygehusterapeut og kommuneterapeut. Patienten/borgeren gav også her efterfølgende udtryk for at have sat stor pris på den ligeværdige dialog under videokonferencen. Ud fra perspektivet om inddragelse af patient/borger, er videokonferencer, som har et relativt lille antal deltagere, præcis timing og klare mål, umiddelbart mest tilfredsstillende. Videokonferencer, hvor den faglige setting er terapeuter fra sygehus og kommune, hvor fokus er på det fortsatte genoptræningsforløb, og hvor konferencen foregår lige før udskrivelse, giver god mulighed for at inddrage patient/borger samt eventuelle pårørende i dialogen. Videokonferencer, hvor den faglige setting er bredere med deltagelse af mange forskellige faggrupper inklusive terapeuter, og hvor fokus er hele patientens fremtid, gør det vanskeligere at inddrage patient/borger samt eventuelle pårørende i dialogen Accept af den tekniske løsning Som nævnt ovenfor havde kognitivt dårligt fungerende patienter/borgere i nogle tilfælde svært ved at forholde sig til, at kommuneterapeuter ikke var fysisk til stede i rummet, men deltog via en skærm. Ifølge interviews med medarbejdere samt patienter/borgere og pårørende fandt nogle patienter/borgere det desuden en anelse grænseoverskridende at skulle deltage i et virtuelt møde, fordi de fleste ikke havde prøvet det før. Når videokonferencen var i gang, og alle deltagere havde vænnet sig til den lille forsinkelse, der i mange tilfælde opstod på lyden, blev det dog ikke oplevet som en forhindring, at mødet foregik virtuelt. Bortset fra ovennævnte, er der overvejende observeret positive tilkendegivelser fra patienter/borgere og pårørende vedrørende anvendelse af virtuel kommunikation. 19

Evalueringsrapport. Apovideo

Evalueringsrapport. Apovideo Evalueringsrapport Apovideo Kontaktpersoner: Inger Helt Poulsen mail: ihp@regionsjaelland.dk telefon: 24 34 97 40 Trine Jensen mail: trij@holb.dk telefon: 72 36 74 66 Evalueringsrapporten er udarbejdet

Læs mere

Udskrivningskonference for terapeuter om borgere/patienter med apopleksi i fase 2, som udskrives med en GOP

Udskrivningskonference for terapeuter om borgere/patienter med apopleksi i fase 2, som udskrives med en GOP Udskrivningskonference for terapeuter om borgere/patienter med apopleksi i fase 2, som udskrives med en GOP Projekt Apovideo (maj 2014 december 2015) Hasse Petersen, Projektleder VelfærdsInnovation Sjælland

Læs mere

REFERAT. KSS Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse. Mandag d. 8. maj 2017, kl Slagelse Sygehus, Foredragssalen, Ingemannsvej 20

REFERAT. KSS Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse. Mandag d. 8. maj 2017, kl Slagelse Sygehus, Foredragssalen, Ingemannsvej 20 REFERAT KSS Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Mandag d. 8. maj 2017, kl. 11.00-12.30 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, Ingemannsvej 20 Mødedeltagere: Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse: Trine

Læs mere

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Indledning: Dette spørgeskema har til formål at indhente input til vurdering af effekterne af Projekt Apovideo. Projekt Apovideo er et projekt der har deltagelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Apovideo

Projektbeskrivelse Apovideo Projektbeskrivelse Apovideo d. 9. december 2015, Version 3 Indholdsfortegnelse 1. Deltagende Kommuner og Sygehuse... 3 2. Projektbeskrivelse... 5 2.1 Baggrund for projektet... 5 2.2 Overordnet formål...

Læs mere

1. Velkommen præsentation af ny formand for udvalget, vicedirektør Trine Holgersen.

1. Velkommen præsentation af ny formand for udvalget, vicedirektør Trine Holgersen. REFERAT KSS Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Mandag d. 2. februar 2015, kl. 13.30-16.30 Næstved Sygehus, mødelokalet på 15. etage Mødedeltagere: Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse: Trine Holgersen,

Læs mere

Projekt Pulsoximeter i den Kommunale Hjemmesygepleje

Projekt Pulsoximeter i den Kommunale Hjemmesygepleje Sundheds-IT og telemedicin på danske sygehuse - virker det og hvordan får vi patienterne med? Middelfart, d. 17. november 2014 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland Projekt Pulsoximeter i den Kommunale

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Projektbeskrivelse Virtuel Bostøtte

Projektbeskrivelse Virtuel Bostøtte Projektbeskrivelse Virtuel Bostøtte 3. april 2017, Version 3 Indholdsfortegnelse 1. Deltagende Kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Partnerskabet... 4 2.3 Overordnet

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre Projektbeskrivelse Forflytning på Plejecentre Indholdsfortegnelse 1. Deltagende kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Projektformål... 4 2.3 Projektmål... 5 2.4 Effektmåling...

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Evalueringsrapport. Projekt KiiK

Evalueringsrapport. Projekt KiiK Evalueringsrapport Projekt KiiK Kontaktpersoner: Trine Jensen mail: trij@holb.dk telefon: 72 36 74 66 Hasse Petersen mail: haspe@holb.dk telefon: 72 36 74 67 Evalueringsrapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten MedCom: http://www.medcom.dk/wm111505 Telepsykiatri via video v/lone Høiberg lho@medcom.dk Gruppens

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 4. maj 2015 kl. 14.00-16.00 Regionshuset Sorø, Mødelokale 14. Deltagere Kommuner: Dorthe Berg Rasmussen (næstformand), Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Anne

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA Oversigtsskemaet indeholder 8 kolonner. Herunder følger en forklaring af de enkelte kolonner. De grå rækker i skemaet er opgaver, som skal afrapporteres i den samlede evalueringsrapport,

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Evaluering af fremskudt visitation. Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Evaluering af

Evaluering af fremskudt visitation. Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Evaluering af Evaluering af Samarbejdsaftale om Fremskudt visitation til borgere med svære sindslidelser fra Hjørring Kommune indlagt på Brønderslev Psykiatriske Sygehus 1 1. Indledning...2 2. Evaluering...3 2.1. Kronologisk

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Evalueringsrapport. Forflytning på Plejecentre

Evalueringsrapport. Forflytning på Plejecentre Evalueringsrapport Forflytning på Plejecentre Kontaktpersoner: Trine Jensen mail: trij@holb.dk telefon: 72 36 74 66 Hasse Petersen mail: haspe@holb.dk telefon: 72 36 74 67 Evalueringsrapporten er udarbejdet

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Neurologisk afdeling, Hospitalsenhed Midt Evalueringsrapport for projekt 45 Udarbejdet af Oversygeplejerske Ulla Veng & Kvalitets-

Læs mere

Evalueringsrapport. Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen

Evalueringsrapport. Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen Evalueringsrapport Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen Kontaktpersoner: Trine Jensen mail: trij@holb.dk telefon: 72 36 74 66 Hasse Petersen mail: haspe@holb.dk telefon: 72 36 74 67 Evalueringsrapporten er

Læs mere

Evalueringsrapport. Projekt Virtuel Bostøtte

Evalueringsrapport. Projekt Virtuel Bostøtte Evalueringsrapport Projekt Virtuel Bostøtte Kontaktpersoner: Trine Jensen mail: trij@holb.dk telefon: 72 36 74 66 Hasse Petersen mail: haspe@holb.dk telefon: 72 36 74 67 Evalueringsrapporten er udarbejdet

Læs mere

Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams

Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams Ellen Holm, lektor og specialeansvarlig overlæge for geriatri, Medicinsk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus Oplæg ved DSS møde, 8.6,2017 Behandlingskæden

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis NOTAT 7. august 2013 Sagsbehandler: Praksis i akut tilbud i Frederiksberg Kommune Dok.nr.: 2013/0015495-1 Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Plan og Projektstab KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade

Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Patientgrupper: Patienter mellem 15-30 år som indenfor det sidste år har været indlagt på grund af et hovedtraume

Læs mere

REFERAT. KSS Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse. Mandag d. 8. februar 2016, kl Næstved Sygehus, 15.etage

REFERAT. KSS Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse. Mandag d. 8. februar 2016, kl Næstved Sygehus, 15.etage REFERAT KSS Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Mandag d. 8. februar 2016, kl. 13.00-15.00 Næstved Sygehus, 15.etage Dato: 9. maj 2016 Mødedeltagere: Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse: Trine Holgersen,

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Referat - Den tværsektorielle palliationsgruppe møde den 13. april 2015

Referat - Den tværsektorielle palliationsgruppe møde den 13. april 2015 Referat - Den tværsektorielle palliationsgruppe møde den 13. april 2015 13. april 2015 kl. 15.30-17.00 Roskilde Sygehus, Sygehusledelsens mødelokale, Indgang 1A, 1 sal. Deltagere Regionen Susanne Lønborg

Læs mere

Projektbeskrivelse KiiK

Projektbeskrivelse KiiK Projektbeskrivelse KiiK d. 29. juni 2015, Version 2 Indholdsfortegnelse 1. Deltagende r... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Overordnet formål... 4 2.2.1 Delmål... 4 2.3

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 5. februar 2013 Torben Gaarskær 1 Kommunerne sætter dagsordenen 5. februar 2013 Torben Gaarskær 2 Det nære sundhedsvæsen Ambitiøst udviklingsprojekt

Læs mere

Tjekliste til vurdering af telemedicin

Tjekliste til vurdering af telemedicin Tjekliste til vurdering af telemedicin (Information om og eksempler på besvarelse af de enkelte spørgsmål findes i vejledningen) Tjeklisten er udfyldt af (navn, titel, afdeling): OVERSIGT 1. Hvad er titlen

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010 Temadag om Apopleksi d.25.marts Region Sjællands planer og visioner vedrørende voksenhjerneskadede Baggrund Den administrative styre gruppe RFUF 3 Voksenhjerneskadegruppen Formål og opgavesæt Formål: At

Læs mere

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4 Evalueringsrapport Nedlukning af Videobaseret udskrivningskonference Telemedicinsk forebyggelsesprojekt på Frederikssund Hospital afd. B1/B2 i samarbejde med Halsnæs Kommune og praktiserende læger. Indhold

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING TELECARE NORD KOL OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING Indhold Telemedicin til patienter med KOL 2 Formålet med telemedicin 2 Opgave og ansvarsfordeling 2 Identifikation og henvisning 3 Inklusionskriterier 3 Opfølgning

Læs mere

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner)

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner) Referat fra mødet den 16. januar i Forum for elektronisk kommunikation Deltagere: Peter Bræum, Aalborg Kommune Grethe Nielsen, Frederikshavn Kommune Karina Eriksen, Hjørring Kommune Hanne Rasmussen, Brønderslev

Læs mere

Projekt opfølgende hjemmebesøg

Projekt opfølgende hjemmebesøg Projekt opfølgende hjemmebesøg 1. Projektets baggrund Ældre patienter med komplicerede behandlings- og plejebehov udgør en betydelig udfordring for koordineringen mellem sekundær- og primærsektoren. Erfaringen

Læs mere

Notat om følge-hjem / følge-op ordning i Region Sjælland

Notat om følge-hjem / følge-op ordning i Region Sjælland Notat om følge-hjem / følge-op ordning i Region Sjælland 20.april 2012 Dette notat beskriver baggrunden for implementering af nye interventioner i Region Sjælland opfølgende hjemmebesøg og følge-hjem ordning

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

IKAS. 4. december 2009

IKAS. 4. december 2009 IKAS 4. december 2009 aw@danskepatienter.dk Høringssvar vedr. akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen 3. fase Høringssvaret er afsendt via en elektronisk skabelon på IKAS hjemmeside. Indholdets

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

Syddanmark. Sydvestjysk Sygehus På Sydvestjysk Sygehus er screenings- og forløbsvejledningen imple- Region

Syddanmark. Sydvestjysk Sygehus På Sydvestjysk Sygehus er screenings- og forløbsvejledningen imple- Region Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. dec. 2015

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

KSS Nykøbing F Møde den 22. juni kl Mødelokale: Anemonen Nykøbing f Sygehus. Dagsorden

KSS Nykøbing F Møde den 22. juni kl Mødelokale: Anemonen Nykøbing f Sygehus. Dagsorden KSS Nykøbing F Møde den 22. juni kl. 12-16 Mødelokale: Anemonen Nykøbing f Sygehus Dagsorden 1. Ernæring og sektorovergange ved Klinisk diætist Ketty Honore Dato: 07-06 2016 Oplæg til drøftelse: Hvilke

Læs mere

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Hospitalsenheden Horsens Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Barbara Dyrmose, Horsens Kommune Malene S. Jensen, Horsens

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Projektets navn Videokonference Lysningen / FAM Sidst opdateret 16.09.12 Projektets formål og indhold Baggrund og afgrænsning Projektet hører overordnet

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vælg billede Vælg farve regionsyddanmark.dk Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 14.

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

2. Valg af formand Bruno Jensen har meddelt at han trækker sig som formand for og medlem af Patientinddragelsesudvalget.

2. Valg af formand Bruno Jensen har meddelt at han trækker sig som formand for og medlem af Patientinddragelsesudvalget. Referat af møde i Patientinddragelsesudvalget Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 10-13, mødelokale 11, Regionshuset Deltagere: Ilse Johansson, Hjernesagen Lotte Petersen, Regionsældrerådet Lise Landgren,

Læs mere

Demonstration og udbredelse af telepsykiatri. 1. afrapportering

Demonstration og udbredelse af telepsykiatri. 1. afrapportering Demonstration og udbredelse af telepsykiatri 1. afrapportering januar 2013 Indhold Forandringsteori... 3 Resultat målinger... 3 Program til resultatmåling... 6 Effekter for udbredelse projektet... 6 Effekter

Læs mere

NOTAT. Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Genoptræning i Solrød Kommune Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 5. maj 214 Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.:12/16 383 Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb

Læs mere

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS)

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, forskningslektor, dr. med. Apopleksienheden, Neurologisk afdeling Glostrup Hospital, Københavns Universitet

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

Tværsektoriel stuegang fremtidens tværsektorielle forløb - Fra stafet-tankegang til borgerens fælles team

Tværsektoriel stuegang fremtidens tværsektorielle forløb - Fra stafet-tankegang til borgerens fælles team Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere