Denosumab. et lægemiddel til parenteral behandling af osteoporose. Farmakologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denosumab. et lægemiddel til parenteral behandling af osteoporose. Farmakologi"

Transkript

1 Farmakologi Denosumab et lægemiddel til parenteral behandling af osteoporose Af Jens-Erik Beck Jensen og Lars Hyldstrup Biografi Jens-Erik Beck Jensen er speciallæge i intern medicin og medicinsk endokrinologi og ph.d. Lars Hyldstrup er speciallæge i medicinsk endokrinologi og dr.med. Begge er overlæger ved Endokrinologisk Afdeling på Hvidovre Hospital og er sammen ledere af Osteoporoseenheden dér. Forfatters adresse Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre afsnit 541. Som hovedregel skal ny medicin ikke afprøves i almen praksis, men overlades til specialisterne. Når der er nye perspektiver, der med fordel kan udnyttes i primærsektoren, skal disse selvfølgelig lægges frem. Denne artikel repeterer de fysiologiske mekanismer ved knogleomsætningen og sætter fokus på et nyt alternativ inden for osteoporosebehandling. For snart 15 år siden blev det påvist, at aktiviteten af den knoglenedbrydende celle, osteoklasten, reguleres af osteoblasten [1]. Denne regulation medieres af osteoprotegerin (OPG) og receptor activator nuclear factor K beta-ligand (RANKL). Er RANKL-koncentrationen høj i forhold til OPG, øges nedbrydningen af knoglevævet, knoglemasssen falder, og risiko for knoglebrud øges. Denne viden har dannet baggrund for udvikling af et antistof (denosumab), som binder sig til RANKL og på denne måde hæmmer aktiveringen af osteoklasterne se Figur 1. Denosumab er et monoklonalt humant antistof af IgG 2 -typen, med høj affinitet for human RANKL uden binding til andre mediatorer (TNF-alfa og -beta, TRAIL eller CD40- ligand). Udviklingen af denosumab som lægemiddel betyder, at almen praksis nu har mulighed for parenteral behandling af osteoporose. Med to subkutane injektioner årligt kan man give en antiresorptiv behandling helt på højde med alendronat. Primærvalg af behandling er, som anbefalet af Sundhedsstyrelsen og IRF, alendronat. Imidlertid kan ca. 20% af patienterne ikke tåle alendronat pga. bivirkninger. Andre lider af gastrointestinale symptomer, der gør alendronat uegnet. Disse patienter har nu mulighed for at blive behandlet af egen læge. Et andet problem ved osteoporose behandlin- 45

2 Farmakologi gen er non-adherence. Mange stopper behandlingen pga. besvær med fasteperioder, og fordi de indtager mange slags medicin i forvejen. Osteoporosebehandling er årelang, hvis varig effekt skal opnås. Med en parenteral behandling kan der komme styr på adherence og komplians. Til ovennævnte grupper har der været mulighed for intravenøs behandling med ibandronat og zoledronat. Men disse behandlinger anvendes næsten udelukkende i hospitalsregi, da de er vanskelige at håndtere i almen praksis. Effekten på knoglevævet Effekten på knoglevævet indtræder i løbet af få dage. Målt ved hjælp af knoglemarkører ses en kraftig hæmning af resorptionen efterfulgt af en nedsat knogleomsætning, hvor også formationen hæmmes [3]. Dette skyldes knoglecellernes tætte kobling og svarer helt til det billede, som ses ved behandling med andre resorptionshæmmere som bisfosfonater, Granulocytmakrofagkoloniformende enhed Præosteoklast Mangekernet osteoklast RANKL RANK OPG Osteoblastsr Aktiv osteoklast Knogleformation Adapted from: Boyle WJ, et al. Nature. 2003;423: Knogleresorption Månedsskrift for almen praksis januar 2013 Figur 1 / Osteoclast-aktiviteten reguleres af osteoblasten [1]. Denne regulation medieres af osteoprotegerin (OPG) og receptor aktivator nuklear faktor K beta-ligand (RANKL). Osteoblaster udskiller osteoprotegerin (OPG), som hæmmer, og receptor aktivator nuklear faktor K beta-ligand (RANKL), som fremmer differentiering og aktivitet af osteoklasterne. På præosteoclaster og osteclaster findes receptorer for RANK, som ved aktivering inducerer øget uddifferentiering og øget aktivitet af osteoclasten. OPG fungerer som en»lokkereceptor«der binder sig til RANKL og blokerer for dennes binding til receptoren. Det er således forholdet mellem RANKL og OPG, der bestemmer aktiviteten af osteoclasterne [2]. Er RANKL koncentrationen høj i forhold til OPG øges nedbrydningen af knoglevævet, knoglemasssen falder og risiko for knoglebrud øges. Denosumab binder sig til RANKL og hæmmer på denne måde aktiveringen af osteoklasterne. 46

3 Knogleresorption (S-CTx) Median, ng/ml 1,6 1,4 1,2 Behandling ophørt Behandling genstartet 1,0 0,8 0,6 0,4 0, Denosumab Placebo Måned Knogleformation (BSAP) Median, ng/ml 25 Behandling 20 ophørt Behandling genstartet Måned Denosumab Placebo Figur 2 / Når behandling med denosumab startes, ses umiddelbart markant suppression af knoglenedbrydningen (CTx), og måneder senere falder knogleformationen (BSAP) også pga. koblingen mellem disse processer. Når behandlingen ophører, ses hurtig stigning i knogleresorptionen igen, forbigående også over udgangsniveauet. østrogen og selektive østrogenreceptormodulatorer. Denosumab ophobes ikke i knoglevæv som f.eks. bisfosfonater, og effekten aftager hurtigt, når lægemidlet er elimineret. I flere fase II-forsøg er det efter seponering af denosumab vist, at knogleomsætningen accelerer hurtigt op, og knoglemassen falder signifikant. Ved reeksposition indtræder på ny hurtigt fald i knogleomsætningen, og der ses igen stigning i knoglemassen [4], se Figur 2. Betydningen af disse hurtige ændringer i knogleomsætning er endnu ikke fuldt afklaret, men nye data tyder ikke på, at risiko for knoglebrud igen øges ved seponering. En nedsat knogleomsætning medfører stigning i knoglemassen, og i flere undersøgelser er der påvist signifikante stigninger i knogledensiteten i lænderyg, hofteregion og underarm. Ved pqct (peripheral quantitative computed tomography) er der påvist stigninger i både trabekulær og kortikal mineraltæthed i underarmen [5]. I en randomiseret dobbeltblindet undersøgelse er ændringer i knogledensiteten under behandling med denosumab sammenlignet med alendronat. På alle målesteder fandtes en signifikant højere stigning i knoglemineraltæthed (BMD) i denosumabgruppen [6], og måling af knoglemarkører tyder på en kraftigere hæmning af knogleomsætningen ved denosumabbehandling sammenlignet med alendronat. Studier med frakturer Et osteoporosemiddels kliniske effekt vurderes ved reduktion i risiko for fraktur. I registreringsstudiet blev postmenopausale kvinder i alderen år med osteoporose (T-score 2,5 til 4,0; 23,6% med prævalent vertebral fraktur) randomiseret til behandling med denosumab 60 mg eller placebo hvert halve år [7]. Efter tre år var antallet af nye frakturer statistisk lavere i den aktivt behandlede gruppe. Signifikant reduktion fandtes for nye frakturer i både ryg, hoftenært og i det perifere skelet med relativ risiko-reduktion 47

4 Tabel 1 / Behandlingseffekt vurderet ved forekomst af nye frakturer efter tre år (7). Frakturtype Vertebral fraktur Non-vertebral fraktur Hoftefraktur Antal frakturer, denosumab/placebo 86/ /293 26/43 Relativ risiko; sikkerhedsgrænser; p-værdi 0,32;0,26-0,41; < 0,0001 0,80; 0,67-0,96; < 0,01 Absolut risiko-reduktion, % 5,9 1,5 0,5 Number needed to treat ,60;0,37-0,97; < 0,04 (RRR) på henholdsvis 68, 40 og 20%, og absolut risiko-reduktion (ARR) på 5,9, 1,5 og 0,5% (Tabel 1). Ud over til postmenopausal osteoporose er denosumab registreret til behandling af knogletab hos prostatakræftpatienter, som er medicinsk eller kirurgisk kastrerede. I studiet indgik mænd i alderen år. Kriterier for inklusion var alder over 70 år, eller hvis under 70 år: lavenergifraktur eller BMD-T-score i hoften eller lumbalcolumna < -1. Den absolutte risiko for vertebral fraktur efter et år var 1,9% i placebogruppen og 0,3% i den behandlede gruppe. Efter tre år fandtes tilsvarende 3,9%/1,5% i de to grupper. Dette svarer til en relativ risiko-reduktion på henholdsvis 85% efter et år og 62% efter tre år (eller udtrykt som number needed to treat henholdsvis 62 og 42) [8]. Månedsskrift for almen praksis januar Bivirkninger Ud over at være en vigtig faktor i knogleomsætningen spiller RANKLog OPG-systemet en vigtig rolle for udvikling af immunsystemet, for uddifferentiering af brystkirtelvæv, som regulator af kalcifikation af det kardiovaskulære system og endelig for temperaturreguleringen i CNS [9]. Man har derfor fra start været meget opmærksom på monitorering af disse systemer under udvikling af antistoffet, men har ikke med sikkerhed fundet tegn på påvirkninger. Teoretisk kunne man tænke sig ændring i risiko for cancer med reduktion af cancer mammae, mulig øgning af andre cancerformer, nedsættelse af kardiovaskulær aterosklerose, ændring af kernetemperaturen, men der har ikke i de til dato undersøgte populationer vist sig hverken positive eller negative effekter. I den forbindelse er det vigtig at minde om indberetningspligten til Sundhedsstyrelsen, hvis man mistænker bivirkninger, beskrevne som ubeskrevne. Denosumab ser således ud til at være en sikker behandling. Kun få patienter oplevede alvorlige bivirkninger i de gennemførte forsøg. Der er ikke registreret forskel på antal forsøgspersoner, der udviklede cancer eller kardiovaskulær sygdom, men flere kvinder i den aktive gruppe fik eksem (3% over for placebo 1,7%) og hudinfektioner (0,3% over for placebo 0,1%) samt flatulens (2,2 over for placebo 1,4%). Hos kastrerede mænd med prostatakræft, og kun i denne population, fandtes øget

5 forekomst af katarakt (4,7% over for placebo 1,2%) og divertikulitis (1,2% over for placebo 0%). Kun meget få patienter udviklede hypokalcæmi, hvilket sandsynligvis skyldes, at alle var i relevant behandling med calcium og vitamin D under studierne. Hypokalcæmi ser ud til specielt at forekomme hos patienter med nedsat nyrefunktion og glomerulær filtrationsrate (GFR) under 30 ml/ min. Man bør derfor være specielt opmærksom på sufficient vitamin D-status (25-OH-D-koncentration > 50 nmol/l) og calciumtilskud ( mg) hos sådan patienter, der starter behandling med denosumab. I ingen af de nævnte kliniske studier er der set osteonekrose i kæben, men dette er dog rapporteret i andre studier med cancerpatienter, hvor der blev anvendt væsentligt større doser af denosumab [10]. Ligesom for bisfosfonater er der rejst mistanke om, at denosumab kan inducere atypisk subtrokantær femurfraktur. Der er beskrevet to tilfælde efter henholdsvis tre og seks års behandling. Der er ikke beskrevet akut allergiske reaktioner i tilknytning til selve injektionen. Omsætningen af denosumab påvirkes ikke af selv svært reduceret nyrefunktion, da det elimineres via det retikuloendoteliale system. Der er vist effekt på knoglemassen hos patienter med beregnet creatinine clearance helt ned til 15 ml/min. Det skal dog bemærkes, at renal osteodystrofi, som ses ved kronisk nyresvigt [11], ikke er osteoporose og bør behandles af specialister. Praktisk anvendelse Halveringstiden for denosumab er 26 dage og dose-finding-forsøg har vist, at en dosis på 1 mg/kg fører til plasmakoncentrationer over EC 50 i mere end syv måneder [12]. Denosumab doseres derfor som 60 mg givet subkutant hver sjette måned. Præparatet leveres i en præfyldt sprøjte. Medicinen ophobes ikke i knoglevævet og virker kun i 6 mdr., efter den er givet. Det er således vigtigt, at patienterne får ny injektion hver sjette måned, hvis ikke effekten skal ophøre. Stoppes behandlingen efter én eller få injektioner, er det derfor vigtigt at overveje anden behandling. Det er fortsat uafklaret, hvor længe man skal fortsætte behandlingen, og hvad der sker på længere sigt, når behandlingen ophører. På nuværende tidspunkt er der holdepunkt for fortsat reduktion i frakturrisiko efter Denosumab faktaboks. Specifikt RANKL-antistof Hæmmer osteoklastfunktionen Doseres halvårligt subkutant Frakturreducerende ved postmenopausal osteoporose samt hos mænd med cancer prostatae og lavt testosteronniveau Få bivirkninger i kliniske forsøg (infektion eller eksem) Behandlingsvarighed uafklaret 49

6 Farmakologi Boks 2 / Hvem kan tilbydes denosumab? Osteoporosepatienter med Bestående øvre gastrointestinal sygdom Gastrointestinale og andre bivirkninger til anden behandling Lav komplians/adherence Nedsat nyrefunktion (GFR < 35 ml/min) Cancer prostatae og reduceret testosteronniveau seks års behandling. De initiale fase II- og III-studier er forlænget i åben form til ti år i håb om at kunne afklare spørgsmålet om behandlingsvarighed og risiko for sjældne bivirkninger. Kun i de tilfælde, hvor alendronat er kontraindiceret eller har vist sig at give bivirkninger, kan der opnås tilskud til anden antiresorptiv behandling, herunder denosumab. Der skal fremsendes enkelttilskuds ansøgning til Lægemiddelstyrelsen. Månedsskrift for almen praksis januar Til hvilke patienter kan denosumab overvejes? Alendronat er som anført af Sundhedsstyrelsen førstevalg til behandling af patienter med osteoporose. I visse tilfælde kan det dog være relevant at overveje behandling med denosumab som førstevalg: f.eks. ved øvre gastrointestinal sygdom, hos ældre med nedsat nyrefunktion og GFR under 35 ml/min, hvor bisfosfonater ikke kan anvendes, ved formodet tvivlsom komplians samt hos mænd med cancer prostatae, hvor testosteronkoncentrationen er reduceret. Patienter med bestående øvre gastrointestinal sygdom som ulcus eller symptomer på reflux kan få forværret disse symptomer ved peroral behandling med bisfosfonater. Hos ca. 20% af patienter, som starter behandling med peroral bisfosfonat, ses øvre gastrointestinale bivirkninger [13]. Denosumab medfører ikke øvre gastrointestinale bivirkninger og kan derfor være et alternativ. Nyrefunktionen aftager med alderen, og ældre patienter er af denne grund i risiko for ikke at komme i relevant osteoporosebehandling [14]. På grund af den specielle elimination af denosumab kan det anvendes selv ved betydelig nedsat nyrefunktion og GFR ned til 15 ml/min. Komplians er vist at være et stort problem, også hos osteoporosepatienter [15]. Indtages kun halvdelen eller mindre af den perorale medicin, er der ingen effekt på frakturhyppigheden [16]. Flere undersøgelser har påpeget, at op mod halvdelen af alle patienter, som behandles med peroralt bisfosfonat, ophører med behandlingen indenfor det første år [17]. Da denosumab gives subkutant hvert halve, år kan det være lettere at tilsikre høj komplians.

7 Tilskud og pris Der er i foråret 2012 indført nye tilskudsregler for antiresorptiv behandling, således at alendronat skal forsøges først. Kun i de tilfælde, hvor alendronat er kontraindiceret eller har vist at give bivirkninger, kan der opnås tilskud til anden antiresorptiv behandling, herunder denosumab. Der skal fremsendes ansøgning om enkelttilskud til Lægemiddelstyrelsen. Den aktuelle pris (september 2012) er 4.528,20 kr. om året. Har patienten allerede tilskud til anden antiresorptiv behandling, f.eks. alendronat, kan tilskuddet ændres ved kontakt til Sundhedsstyrelsen (tlf ). Konklusion Denosumab er et biologisk lægemiddel udviklet ud fra kendskabet til den normale knoglemetabolisme. Det er vist hurtigt at reducere knogleomsætningen, øge knoglemineralindholdet og reducere hyppigheden af nye frakturer hos postmenopausale kvinder med osteoporose, samt hos mænd med prostatakræft, hvor testosteron er reduceret. Denosumab doseres subkutant halvårligt og elimineres via det retikuloendoteliale system, hvilket kan være en fordel for patienter med nedsat nyrefunktion. Bivirkningsprofilen er uden øvre gastrointestinal påvirkning og med få alvorlige bivirkninger. Muligvis ses flere infektioner. Behandlingsvarigheden er fortsat uafklaret, men der er påvist fortsat effekt i op til seks år. Behandlingen synes velegnet, når an±vendelsen af alendronat enten har givet bivirkninger eller er kontraindiceret pga. øvre dyspepsi eller nedsat nyrefunktion samt ved manglende komplians og behandlingssvigt. Denosumab kan anvendes i almen praksis. Økonomiske interessekonflikter: Begge forfattere har deltaget i fase II- og III-studier med udviklingen af denosumab. Begge forfattere har endvidere fungeret som konsulenter og foredragsholdere for: MSD, Eli Lilly, Nycomed, Novartis, Amgen, GSK, Roche, Servier, Ferrosan, Novo Nordisk og Pharma Vinci. 51

8 Farmakologi Litteratur 1. Simonet WS, Lacey DL, Dunstan CR et al. Osteoprotegerin: a novel secreted protein involved in the regulation of bone density. Cell 1997;89: Boyle WJ, Simonet WS, Lacey DL. Osteoclast differentiation and activation. Nature 2003;423: McClung MR, Lewiecki EM, Cohen SB et al. Denosumab in postmenopausal women with low bone mineral density. N Engl J Med 2006;354: Miller PD, Bolognese MA, Lewiecki EM et al. Effect of denosumab on bone density and turnover in postmenopausal women with low bone mass after long-term continued, discontinued, and restarting of therapy: a randomized blinded phase 2 clinical trial. Bone 2008;43: Genant HK, Engelke K, Hanley DA et al. Denosumab improves density and strength parameters as measured by QCT of the radius in postmenopausal women with low bone mineral density. Bone 2010;47: Brown JP, Prince RL, Deal C et al. Comparison of the effect of denosumab and alendronate on bone mineral density and biochemical markers of bone turnover in postmenopausal women with low bone mass: a randomized, blinded, phase 3 trial. J Bone Miner Res 2009;14: Cummings SR, San Martin J, McClung MR et al. Denosumab for prevention of fractures in postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J Med 2009;361: Smith MR, Egerdie B, Hernández Toriz N et al. Denosumab in men receiving androgen-deprivation therapy for prostate cancer. N Engl J Med 2009;361: Hanada R, Hanada T, Sigl V, Schramek D, Penninger JM. RANKL/RANK-beyond bones. J Mol Med 2011;89: Stopeck AT, Lipton A, Body JJ et al. Denosumab compared with zoledronic acid for the treatment of bone metastases in patients with advanced breast cancer: a randomized, double-blind study. J Clin Oncol 2010;28: Moe S, Drüeke T, Cunningham J et al. Definition, evaluation, and classification of renal osteodystrophy: a position statement from kidney disease: improving global outcomes (KDIGO). Kidney Int 2006;69: Bekker PJ, Holloway DL, Rasmussen AS et al. A single-dose placebo-controlled study of AMG 162, a fully human monoclonal antibody to RANKL, in postmenopausal women. J Bone Miner Res 2004;19: Pazianas M, Cooper C, Ebetino FH et al. Long-term treatment with bisphosphonates and their safety in postmenopausal osteoporosis. Ther Clin Risk Manag 2010;6: Gordon PL, Frassetto LA. Management of osteoporosis in CKD Stages 3 to 5. Am J Kidney Dis 2010;55: Rabenda V, Hiligsmann M, Reginster JY. Poor adherence to oral bisphosphonate treatment and its consequences: a review of the evidence. Expert Opin Pharmacother 2009;10: Siris ES, Harris ST, Rosen CJ et al. Adherence to bisphosphonate therapy and fracture rates in osteoporotic women: relationship to vertebral and nonvertebral fractures from 2 US claims databases. Mayo Clin Proc 2006;81: Cotté FE, Fardellone P, Mercier F et al. Adherence to monthly and weekly oral bisphosphonates in women with osteoporosis. Osteoporos Int 2010;21: Månedsskrift for almen praksis januar

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab? 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring

Læs mere

M05 Midler mod knoglesygdomme

M05 Midler mod knoglesygdomme M05 Midler mod knoglesygdomme Rekommandation Bisfosfonater Alendronat, risedronat og zoledronsyre er rekommanderet frem for de øvrige bisfosfonater pga. bedre dokumentation på risikoreduktion for nonvertebrale

Læs mere

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital OSTEOPOROSE WORK-SHOP KØGE 20.05.2014 Nyt om osteoporose... Mette Friberg Hitz speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital HVAD ER OSTEOPOROSE HVAD SKER DER I KNOGLERNE,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prolia 60 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 60 mg denosumab

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Anabol behandling af osteoporose

Anabol behandling af osteoporose v/lars Hyldstrup Anabol behandling af osteoporose Udvikling af knoglemineraltab og ultimativt osteoporose er konsekvensen af ubalance mellem knogleformation og resorption. Denne proces kan derfor reverseres

Læs mere

Calcium fra kosten. 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium

Calcium fra kosten. 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium Calcium fra kosten 2 dl yoghurt indeholder ca. 200 mg calcium Calcium fra kosten 1 god skive ost indeholder ca. 150 mg calcium Calcium fra kosten glas mælk x 200 mg = port. ymer o.lign. x 200 mg = skiver

Læs mere

BMD Bone mineral density. Farmakologisk behandling af osteoporose. Diagnostik. Ryg & hofte

BMD Bone mineral density. Farmakologisk behandling af osteoporose. Diagnostik. Ryg & hofte Definition af osteoporose Farmakologisk behandling af osteoporose Lars Rejnmark Bente Langdahl Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), THG Aarhus Universitetshospital Osteoporose (jf WHO): en systemisk

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prolia 60 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 60 mg denosumab

Læs mere

Osteoporose PIAEIKEN OVERLÆGE, PH.D NOH HILLERØD

Osteoporose PIAEIKEN OVERLÆGE, PH.D NOH HILLERØD Osteoporose PIAEIKEN OVERLÆGE, PH.D NOH HILLERØD Agenda Definition af osteoporose, symptomer og risikofaktorer Hvornår starter vi behandling? Cases Varighed/pause af behandlingen? Definition Osteo = knogle

Læs mere

Osteoporose. Professor PhD dr.med. Bente Langdahl. Medicinsk Endokrinologisk afd. THG. Aarhus Universitetshospital

Osteoporose. Professor PhD dr.med. Bente Langdahl. Medicinsk Endokrinologisk afd. THG. Aarhus Universitetshospital Osteoporose Professor PhD dr.med. Bente Langdahl Medicinsk Endokrinologisk afd. THG Aarhus Universitetshospital Osteoporose Osteoporose er en af de 8 folkesygdomme Osteoporose rammer hver 3. kvinde og

Læs mere

Udredning, diagnostik og opfølgning

Udredning, diagnostik og opfølgning Udredning, diagnostik og opfølgning v/ Bente Langdahl Identifikation af personer, der bør undersøges for osteoporose Dansk knoglemedicinsk Selskab anbefaler ikke generel screening af befolkningen eller

Læs mere

Osteoporosebehandling kan pauseres efter individuel vurdering

Osteoporosebehandling kan pauseres efter individuel vurdering Osteoporosebehandling kan pauseres efter individuel vurdering Pia A. Eiken 1, 2 & Bo Abrahamsen 3, 4 STATUSARTIKEL 1) Kardiologisk, Nefrologisk, Endokrinologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital, Hillerød

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Glucocorticoid induceret osteoporose

Glucocorticoid induceret osteoporose Glucocorticoid induceret osteoporose Peter Vestergaard (1), Peter Schwarz (2) (1) Medicinsk Endokrinologisk afdeling C, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade 2, Århus (2) Forskningscenter

Læs mere

Bisfosfonater. Struktur og virkningsmekanisme. DKMS-baggrundsartikel-bisphosphonat-2011. v/ Kim Brixen

Bisfosfonater. Struktur og virkningsmekanisme. DKMS-baggrundsartikel-bisphosphonat-2011. v/ Kim Brixen DKMS-baggrundsartikel-bisphosphonat-2011 Bisfosfonater v/ Kim Brixen Bisfosfonater er syntetiske pyrofosfat-analoger (Figur 1), som dels har stor affinitet til knoglevævet, dels er stabile molekyler, der

Læs mere

Osteoporose Opsporing, Diagnostik og Behandling

Osteoporose Opsporing, Diagnostik og Behandling Osteoporose Opsporing, Diagnostik og Behandling Pernille Hermann Overlæge, PhD Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital Osteoporose Osteoporose er en af de 8 folkesygdomme Osteoporose rammer

Læs mere

Osteoporose. Overlæge dr.med. Bente Langdahl. Medicinsk Endokrinologisk afd. Århus Sygehus THG

Osteoporose. Overlæge dr.med. Bente Langdahl. Medicinsk Endokrinologisk afd. Århus Sygehus THG Osteoporose Overlæge dr.med. Bente Langdahl Medicinsk Endokrinologisk afd. Århus Sygehus THG Osteoporose Osteoporose er en af de 8 folkesygdomme Osteoporose rammer hver 3. kvinde og hver 8. mand over 50

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 375, tirsdag den 19. juni 2012. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 19. juni 2012. I mødet deltog:

Læs mere

Osteoporose. Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital

Osteoporose. Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital Sten Madsbad Professor, overlæge, dr.med. Endorinologisk afdeling Hvidovre hospital Osteoporose Definition Osteoporose er karakteriseret af nedsat knoglemasse og forringet mikroarkitektur, førende til

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af osteoporose Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Strontiumranelat. DKMS baggrundsartikel dec. 2009. v/lars Rejnmark

Strontiumranelat. DKMS baggrundsartikel dec. 2009. v/lars Rejnmark Strontiumranelat v/lars Rejnmark Strontium er et grundstof som naturligt forekommer i små mængder i vand og føde. Endvidere kan der forekomme strontium i visse former for kosttilskud [1]. Strontium er

Læs mere

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt,

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt, Østrogenbehandling v/peter Vestergaard Østrogen og kombinationspræparater med østrogen Farmakologi Disse præparater omfatter østradiol (17 -ethinyløstradiol) eller konjugerede østrogener i kombination

Læs mere

Alendronat HEXAL 10 mg Tabletter Oral anvendelse 10 mg per tablet. 10 mg Tabletter Oral anvendelse 10 mg per tablet

Alendronat HEXAL 10 mg Tabletter Oral anvendelse 10 mg per tablet. 10 mg Tabletter Oral anvendelse 10 mg per tablet BILAG I FORTEGNELSE OVER LÆGEMIDLERNES NAVNE, LÆGEMIDDELFORM(ER), STYRKE(R), INDGIVELSESVEJ(E), ANSØGER(E), INDEHAVER(E) AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE(R) I MEDLEMSSTATERNE Medlemsstat Indehaver af markedsføringstilladelse

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zoledronsyre Teva Pharma 5 mg infusionsvæske, opløsning i flasker 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver flaske indeholder 5 mg zoledronsyre (som monohydrat).

Læs mere

Osteoporose behandling eller ikke. Ole Rintek Madsen

Osteoporose behandling eller ikke. Ole Rintek Madsen Osteoporose behandling eller ikke Ole Rintek Madsen Osteoporose behandling eller ikke? Hvordan stilles diagnosen? Hvilke risikofaktorer skal man være opmærksom på? Hvilken risiko har patienter med RA og

Læs mere

07-06-2013. Calcium. (passiv)/aktiv (Vitamin D) Syre. Fedt. Hvis intag. < 200 mg/dag Ca ++ PTH + Vita.D osteoclast aktivering.

07-06-2013. Calcium. (passiv)/aktiv (Vitamin D) Syre. Fedt. Hvis intag. < 200 mg/dag Ca ++ PTH + Vita.D osteoclast aktivering. 1-2 kg i kroppen (99% in skelet) Tre former: ionizeret, frit calcium (45%) protein bundet (45%) Opløselige komplekser; bundet til mindre organiske ioner, f.eks. citrat. Meget lav intra-celluært frit calcium

Læs mere

Knogleskørhed (osteoporose)

Knogleskørhed (osteoporose) Information til patienten Knogleskørhed (osteoporose) Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Hvad er knogleskørhed Knogleskørhed - også kaldet osteoporose - rammer hver 3. kvinde

Læs mere

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik Mikkel Andersen 1 Definition: Vertebroplastik: Deramond & Galibert 1984 Terapeutisk procedure hvor der injiceres knoglecement i vertebrale

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for den positive udtalelse

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for den positive udtalelse Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for den positive udtalelse 5 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af Valebo og relaterede navne (se bilag I) Baggrund

Læs mere

Langtidsbehandling af osteoporosepatienter med bisfosfonater

Langtidsbehandling af osteoporosepatienter med bisfosfonater Osteoporose Langtidsbehandling af osteoporosepatienter med bisfosfonater Af Line Michan, Nina Vucina Pedersen, Mary Rosenzweig og Bine Kjøller Bjerregaard Biografi Forfatterne er tilknyttet Lægemiddelstyrelsen.

Læs mere

Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole

Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole Odense Universitets Hospital Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Ph.d. Gruppe baserede programmer Meget få studier (kvalitative såvel som kvantitative)

Læs mere

Langtidsbehandling af osteoporosepatienter med bisfosfonater

Langtidsbehandling af osteoporosepatienter med bisfosfonater Langtidsbehandling af osteoporosepatienter med bisfosfonater Behandling med bisfosfonater anses i dag for at være den mest veletablerede behandling af osteoporose [1]. Og det stadigt stigende antal osteoporosepatienter,

Læs mere

Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose

Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose DKMS baggrundsartikel dec. 2009. 1 Calcium- og D- vitamin- tilskud til forebyggelse og behandling af osteoporose Leif Mosekilde, Kim Brixen Ved forebyggelse og behandling af osteoporose skelnes der sædvanligvis

Læs mere

Osteoporose profylakse - hvad er gynækologens rolle?

Osteoporose profylakse - hvad er gynækologens rolle? Titel Osteoporose profylakse - hvad er gynækologens rolle? Forfattere 2. Revison (2014): Fra DSOG: Pernille Ravn (tovholder), Gitte Thøger Frostholm, Eva Johannsen, Susanne Lund Kristensen, Susy Shim.

Læs mere

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION Der er ikke udført en fuld MTV på dette lægemiddel af følgende årsager den aktuelle patientgruppe er lille (

Læs mere

Information vedrørende deltagelse i det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt:

Information vedrørende deltagelse i det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt: Information vedrørende deltagelse i det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt: Efterbehandling til patienter tidligere Forskningsprojektet udføres af Læge, Ph.d.-studerende Anne Sophie Sølling, Tlf.:

Læs mere

Komplians ved behandling af osteoporose

Komplians ved behandling af osteoporose - 1 - Komplians ved behandling af osteoporose Bente L Langdahl og Dorthe S Nielsen Som ved andre kroniske sygdomme med vekslende grad af symptomer er komplians ved medicinsk behandling af osteoporose ikke

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresuméer og indlægssedler fremlagt af EMA

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresuméer og indlægssedler fremlagt af EMA Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af produktresuméer og indlægssedler fremlagt af EMA 217 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af lægemidler

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til Lange medicinlister så stop dog Program 09.00 09.05 Indledning 09.05 10.30 Cases (hjerte/kar og CNS) 10.30 11.00 Kaffepause 11.00 11.35 Effektmål 11.35 12.50 Case opsamling praktisk (inkl

Læs mere

Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer

Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende

Læs mere

Undersøgelsesmetoder

Undersøgelsesmetoder v/jens-erik Beck Jensen og Lars Hyldstrup Undersøgelsesmetoder Indledning DXA-skanning og røntgen af columna thorako-lumbalis regnes fortsat for guld standarder ved undersøgelse for osteoporose. Nye metoder

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Aclasta 5 mg infusionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver flaske med 100 ml opløsning indeholder 5 mg zoledronsyre (som monohydrat).

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ibandronic acid Roche 2,5 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukne tablet indeholder 2,5 mg ibandronsyre (som

Læs mere

Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling?

Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling? Klaus Johansen RATIONEL FARMAKOTERAPI 1105 Hvor megen gavn får patienten af den medicinske behandling? Man kan fremover ikke nøjes med at meddele patienten, at kolesteroltallet er for højt, udskrive en

Læs mere

DSAM s kliniske vejledning om. osteoporose

DSAM s kliniske vejledning om. osteoporose DSAM s kliniske vejledning om osteoporose 1 KOLOFON Arbejdsgruppen Palle Mark Christensen (formand for arbejdsgruppen) Praktiserende læge, Lægerne Lærkevej, Otterup Speciallæge i almen medicin og klinisk

Læs mere

Konklusion. Osteoporose er en folkesygdom. U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE. Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles

Konklusion. Osteoporose er en folkesygdom. U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE. Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles U-kursus i gynækologi: OSTEOPOROSE Kim Brixen Endokrinologisk Afdeling M Odense Universitetshospital Januar 28 Konklusion Osteoporose Er en folkesygdom Underdiagnostiseres Underbehandles Diagnostik er

Læs mere

Kost med omtanke Den Gamle Avlsgård 24. november 2011 Allan Hvolby, Ph.d., Speciallæge

Kost med omtanke Den Gamle Avlsgård 24. november 2011 Allan Hvolby, Ph.d., Speciallæge Kost med omtanke Den Gamle Avlsgård 24. november 2011 Allan Hvolby, Ph.d., Speciallæge program Indledning - ADHD og forekomst INCA-Studiet nyt stort Hollandsk studie af sammenhæng mellem kost og ADHD Andre

Læs mere

Osteoporose er karakteriseret ved nedsat knoglemasse (bone mineral content (BMC) og

Osteoporose er karakteriseret ved nedsat knoglemasse (bone mineral content (BMC) og Patogenese v/bente L Langdahl og Mette Hitz Osteoporose er karakteriseret ved nedsat knoglemasse (bone mineral content (BMC) og bone mineral density (BMD)) og ændringer i den mikroskopiske arkitektur i

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prolia 60 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 60 mg denosumab

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ALENDRONATE SODIUM AND COLECALCIFEROL, MSD 70 mg/2800 IE, tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 70 mg alendronsyre som

Læs mere

DANBIO, Copenhagen University Hospital at Hvidovre

DANBIO, Copenhagen University Hospital at Hvidovre Hvordan kan data fra helseregistre bedre pasientbehandlingen og sikre rasjonell bruk av medisiner i et samfunnsperspektiv? Merete Lund Hetland, MD, PHD, ass. professor The DANBIO registry Department of

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ADROVANCE 70 mg/2.800 IE tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat) og 70 mikrogram

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ibandronsyre Teva 50 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukket tablet indeholder 50 mg ibandronsyre (som ibandronnatrium

Læs mere

FORSTEO 20 mikrogram/80 mikroliter injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen.

FORSTEO 20 mikrogram/80 mikroliter injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen. 1. LÆGEMIDLETS NAVN FORSTEO 20 mikrogram/80 mikroliter injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis indeholder 20 mikrogram teriparatid. En fyldt pen med

Læs mere

Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet

Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet Jeg tåler ikke mælk men er det proteinerne eller mælkesukkeret, der er skurken? Betina Hjorth, Rådgivningschef,

Læs mere

Quiz om osteoporose. 2 Kan man afgøre hvad risikoen for et osteoporotisk brud er? 3 Hvad kan man selv gøre for at nedsætte risikoen?

Quiz om osteoporose. 2 Kan man afgøre hvad risikoen for et osteoporotisk brud er? 3 Hvad kan man selv gøre for at nedsætte risikoen? Quiz om osteoporose 1 Hvornår har man osteoporose? 2 Kan man afgøre hvad risikoen for et osteoporotisk brud er? 3 Hvad kan man selv gøre for at nedsætte risikoen? 4 Hvad er en risiko faktor? 5 Har danskere

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 9. august 2005

Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EUK 9. august 2005 Europaudvalget, Sundhedsudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 244,SUU alm. del - Bilag 264 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1

Læs mere

Baggrundsnotat for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer

Baggrundsnotat for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer Baggrundsnotat for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer Dette notat vedlægges som dokumentation for behandlingsvejledningen. Fagudvalg under

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk tromboseprofylakse til medicinske patienter

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk tromboseprofylakse til medicinske patienter Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

OSTEOPOROSE. Indholdsfortegnelse: Defination af osteoporose. s. 2. Læge: Afdækning af risikofaktorer / Henv. DXA?... s. 3. KLI 4 uger efter DEXA s.

OSTEOPOROSE. Indholdsfortegnelse: Defination af osteoporose. s. 2. Læge: Afdækning af risikofaktorer / Henv. DXA?... s. 3. KLI 4 uger efter DEXA s. 1 OSTEOPOROSE Indholdsfortegnelse: Defination af osteoporose. s. 2 Læge: Afdækning af risikofaktorer / Henv. DXA?... s. 3 KLI 4 uger efter DEXA s. 6 LAB s. 7 Læge: svar lab / medicinsk beh?... s. 8 KLI:

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Grønlandsudvalget 2012-13 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor:

Læs mere

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin Gældende fra 28. september 2016 Version: 3.1 Dok.nr: Offentliggjort: November 2016

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin Gældende fra 28. september 2016 Version: 3.1 Dok.nr: Offentliggjort: November 2016 Behandlingsvejledning for 2. generations immunmodulerende lægemidler til behandling af psoriasis (Tidligere kaldt biologisk behandling af dermatologiske lidelser) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af

Læs mere

Medicinsk behandling af depression hos demente

Medicinsk behandling af depression hos demente Medicinsk behandling af depression hos demente patienter Demensdagene 2012 Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge ph.d. Demensklinikken, OUH og psykiatrisk afdeling Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter 26. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Antepsin, tabletter 0. D.SP.NR. 3919 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antepsin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sucralfat 1 g Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prolia 60 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 60 mg denosumab

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

KENDSGERNINGER OM BETAFERON

KENDSGERNINGER OM BETAFERON KENDSGERNINGER OM BETAFERON Skønt dissemineret sklerose (MS) blev opdaget i 1870erne, 1 blev der først udviklet en behandling til denne sygdom i 1990erne. 2 Betaferon * (beta interferon-1b), det første

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

POST ASCO 15.JUNI 2012. Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus

POST ASCO 15.JUNI 2012. Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus POST ASCO 15.JUNI 2012 Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus CANCER MAMMAE HIGHLIGHTS: RESERVELÆGE METTE NISSEN MEDICINSK AFDELING NÆSTVED SYGEHUS PERSPEKTIVERING: OVERLÆGE ANN KNOOP ONKOLOGISK

Læs mere

Modul 09a F902a-2. Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet

Modul 09a F902a-2. Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet Modul 09a F902a-2 Dysregulering og analyser af Calcium-Fosfat Stofskiftet Søren Frank Jørgensen Lektor Navn Navnesen Titel Side 1 Afdelning 10 august 2009 Ændringer til næste gang. FO i dysreg er nu lidt

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ibandronsyre Teva 50 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukket tablet indeholder 50 mg ibandronsyre (som natrium

Læs mere

Bilag I. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne

Bilag I. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne 1 Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC's vurderingsrapport

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH

RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER. Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH RIFLE KRITISKE PERSPEKTIVER Marcela Carlsson Overlæge, ITA, OUH Definitioner keeedeligt Hvorfor skal vi tale om definitionerne af akut nyresvigt?

Læs mere

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Udvikling af ny medicin håb om en kur?

Udvikling af ny medicin håb om en kur? Udvikling af ny medicin håb om en kur? Peter Johannsen overlæge, PhD Hukommelsesklinikken Nationalt Videnscenter for Demens Neurologisk Klinik, Rigshospitalet Kliniske forsøg opdeles i fire faser Fase

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af dermatologiske lidelser

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af dermatologiske lidelser for biologisk behandling af dermatologiske lidelser Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning og baggrundsnotat

Læs mere

Radikal prostatektomi. Andrologi og rehabilitering ved behandlingsmorbiditet

Radikal prostatektomi. Andrologi og rehabilitering ved behandlingsmorbiditet Radikal prostatektomi Andrologi og rehabilitering ved behandlingsmorbiditet Mikkel Fode, Urologisk afdeling, Herlev Hospital, Københavns Universitet Urologisk Forum, 27. oktober 2012 Prostatacancer og

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter. Alendronsyre

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter. Alendronsyre Indlægsseddel: Information til brugeren Alendronat Orifarm, 70 mg, tabletter Alendronsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 30. januar 2014 1. Reumatoid artrit 1.1 Journal: Udredning Gennemgang af et antal journaler viste, at nydiagnosticerede

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prolia 60 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte denosumab

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prolia 60 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte denosumab INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Prolia 60 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte denosumab Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Bonviva 150 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukken tablet indeholder 150 mg ibandronsyre (som natriummonohydrat).

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af aksiale spondylartropatier (aspa)

Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af aksiale spondylartropatier (aspa) Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af aksiale spondylartropatier (aspa) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne,

Læs mere

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Titel: Regional anaesthesia of the cutaneus nerves of the hip - Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 14. april 2009 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste Side 1 af 7 National Rekommandationsliste Topikal behandling af impetigo Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) udarbejdes af IRF i Sundhedsstyrelsen. NRL støtter alment praktiserende læger i valget

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

Behandling af postmenopausal osteoporose for at nedsætte risikoen for vertebral- og hoftefrakturer (se pkt. 5.1).

Behandling af postmenopausal osteoporose for at nedsætte risikoen for vertebral- og hoftefrakturer (se pkt. 5.1). PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN PROTELOS 2 g granulat til mikstur suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Et brev indeholder 2 g strontiumranelat. Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Patientkomplians Begreber og definitioner. 24. november2010 Mats Lindberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Aabenraa-Haderslev

Patientkomplians Begreber og definitioner. 24. november2010 Mats Lindberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Aabenraa-Haderslev Patientkomplians Begreber og definitioner 24. november2010 Mats Lindberg Ledende overlæge Medicinsk Afdeling Aabenraa-Haderslev Mats Ugeskr Laeger 2008;170:1912-6 Hvilket ord skal vi bruge? Compliance

Læs mere