Oplæg v. direktør Ulrik Nødgaard, Finanstilsynet 6 måneders reglen har været praksis siden 1993, det er ikke en ny opfindelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg v. direktør Ulrik Nødgaard, Finanstilsynet 6 måneders reglen har været praksis siden 1993, det er ikke en ny opfindelse."

Transkript

1 Referat fra Høring om finansiering af boliger og erhverv i landdistrikterne Landstingssalen, Christiansborg Velkomst v. formand for Udvalget for Landdistrikter og Øer, Hans Chr. Schmidt. Indledning v. Erhvervs og vækstminister, Henrik Sass Larsen: Regeringens holdning er, at der skal foreligge en realkreditvurdering i hvert enkelt tilfælde. Mener ikke, at de nuværende regler er for dårlige. Efterlyser eksempler med dokumentation for afslag på belåning. Har kun fået 12 henvendelser direkte fra borgerne, 6 indeholder dokumentation, men ingen af eksemplerne var begrundet med forkert postnummer. Har herudover fået 24 eksempler fra andre eks. LDF og Ejendomsmæglerforeningerne. Er ikke tilhænger af statsgaranterede lån. Norske forhold kan ikke umiddelbart overføres til danske forhold, da man i Norge fokuserer meget på socialt udsatte grupper. Realkreditinstitutterne vil sammen med vækst og erhvervsministeriet få lavet en oversigt (analyse,) der skitserer problemets omfang. Der skal være et større fælles udgangspunkt, som er baseret på en udvidelse af konkrete eksempler og data. Udlånspraksis i landdistrikterne: Oplæg v. direktør Ulrik Nødgaard, Finanstilsynet 6 måneders reglen har været praksis siden 1993, det er ikke en ny opfindelse. Oplæg v. direktør Karsten Beltoft, Realkreditforeningen Vi kan ikke tale landdistrikter uden at tale urbanisering, som jo delvist er politisk bestemt ved supersygehuse, kommunesammenlægning, kaserne lukninger m.v. Realkreditinstitutterne udelukker ikke på forhånd nogen potentielle kunder, man ser på låntagernes økonomi og på vurdering af ejendommen. Der vurderes ikke på postnummer. Det kan dokumenteres, at der lånes ud i alle dele af landet, der er ikke sorte pletter på danmarkskortet. Men der er et overordnet billede af, at landdistrikterne står over for store udfordringer, og det er også i landdistrikterne, at realkreditterne lider de største tab. Så realkreditforeningen går ind for nedrivningspuljer og nedrivning af tomme huse. Realkreditterne kan ikke redde landdistrikterne. Politikerne må på banen. Oplæg v. direktør Ane Arnth Jensen, Realkreditrådet Stor forståelse for de mennesker, der ikke kan få lån. Det kan godt være at nogen ikke kan få lån, men det er på grund af deres økonomiske forhold, og at kreditvurdering i den pågældende situation ikke var god nok. Afslag sker ikke på grund af beliggenhed. Der lånes ud til hele landet, og så mange afslag gives der ikke. Realkreditrådet finder det problematisk, hvis en køber efter nogle år ønsker at komme af med sit hus igen og ikke har mulighed for det. Realkreditrådet finder, at manglende arbejdspladser i et område er problemets omdrejningspunkt. Uden arbejdspladser i et område, ingen udvikling. Der er her tale om et politisk problem for så længe, at centralisering finder sted, så opstår der uattraktive områder. Der bør i stedet fokuseres på at skabe jobs, infrastruktur og liv i landdistrikterne. Oplæg v. formand Torben Strøm fra Ejendomsmæglerforeningerne Provinsen er udfordret pga. urbanisering. Mange af de, der ønsker at købe et hus på landet er typisk unge familier, der ikke kan få godkendt deres økonomi, fordi de ikke har de kr. i rådighedsbeløb, som er kravet for en familie med to børn. Dette er et helt urealistisk beløb og umuligt for en børnefamilie at skaffe. Det er også problematisk, at det faktisk er blevet mere fordelagtigt at være boliglejer i stedet for boligejer. Og det er problematisk, at de mennesker, der bor i landdistrikterne kan ikke få de samme muligheder som de , der bor i Københavnsområdet. Der er ved at blive skabt et land i ubalance, og der skal gøres noget for at ændre på dette. Ros til SF for forslaget om alternativt realkreditinstitut. Efter ejendomsmæglerforeningens mening vil det ikke kun komme den enkelte borger til gavn, men hele samfundet.

2 Oplæg v. direktør Lars Petterson, Sparekassen Sjælland: Vi har verdens bedste realkredit system. Hvorfor er det så endt hvor det er, at man ikke kan få lån på grund af forkert postnummer? Mener ikke der er grund til at opfinde den dybe tallerken igen, vi har verdens bedste og billigste realkredit finansieringssystem, men det er et problem, at det kun er en sandhed for danskere, der bor i bestemte postnumre. Vi skal have vores realkreditsystem til at virke igen. Der skal ses regelsættet i lånemulighederne. Politikerne har nøglen til løsningen nu. Der vil opstå store problemer, når familierne skal til at betale af på deres afdragsfrie lån. Et forslag er at, man kunne oprette et statsligt selskab, som kan opkøbe alle de huse, der kommer på tvang, når familierne skal til at afdrage om nogle år. Så kan familierne bliver boende i deres hus som lejere. Løsningen ligger i samfundsansvar. Det nytter ikke noget at fornægte problemerne. Oplæg v. udviklingsdirktør Søren Scheiby, Udenombanken.dk. Udenombanken er ny virksomhed startet op for ca. 6 måneder siden. Den fungerer som internetportal for finansering af boliger. Virksomheden hjælper med at formidle kontakten mellem låntager og långiver. De hjælper låntager med at finde en alternativ investor udenom realkreditinstitutterne. Alle kunder har det tilfælles, at de ikke kan eller vil optage lån i traditionelle banker og institutter. Långiverne er finansielle virksomheder m.v. Der er typisk tale om 25 årige lån og typisk til ejendomme, der koster under en million. Udlånsbeløbet er typisk godt kr. Långiverne fastsætter selv deres rente, som ofte er højere end realkreditternes, men til gengæld er långiverne også ofte villige til at løbe højere risiko. For det er jo bekendt, at realkreditterne har deres begrænsninger som fast løbetid og højt rådighedsbeløb, fordi de på den anden side leverer lavere renter. Der er tale om meget individuelle aftaler. 65 % af de lån, som aftales via Udenombanken, ydes til landdistrikter. Der er hjulpet med finanseringsmuligheder til 65 huse i landdistrikter igennem virksomhedens halve års levetid. Det svarer til 25 mio. kr. Udenombanken tror på, at der også i fremtiden vil være et pantebrevs marked som supplement til realkredit. Spørgsmål og svar: Spørgsmål: Hvorfor holder man fast på 6 måneders reglen og rådighedsbeløbet? Og hvem har besluttet 6 måneders reglen og rådighedsbeløbets størrelse? Svar fra bl.a. Finanstilsynet: 6 måneders reglen praktiseres ikke så hårdt, at man ikke kan fravige den, hvis andre forhold taler derfor. Får man afslag er det ikke nødvendigvis kun pga. ejendommen. Man ser på også lånerens økonomi. Vedr. rådighedsbeløb ser man meget på, hvad familien hidtil har kunnet leve for. Hvis de i en længere periode har haft lave omkostninger til forbrug, kan kravet til rådighedsbeløb godt sættes lavere. Ejendomsmæglerforeningen: Det ER Finanstilsynet, der har sat rådighedsbeløbet. Det er ikke i orden at en ung familie kan få en langt bedre økonomi, hvis de bor i lejebolig i en større by end i eget hus uden for byerne. Sass Larsen svarer, at han gerne vil lave et datagrundlag på forskellige parametre for at have et ordentligt grundlag at diskutere ud fra. Ane Arnth: Man kan ikke se forskel på udlån i by og på land, der udlånes lige meget over hele landet. Det bliver igen påpeget fra flere sider, at vi har verdens bedste realkreditsystem, vi skal bare have det til at virke. Præsentation af de 6 konkrete cases v. formand Steffen Damsgaard, landdistrikternes Fællesråd: LDF har modtaget mange henvendelser fra folk, der ikke har kunnet få finansieret deres huse eller erhverv. Eftersender gerne flere eksempler, hvis de folk, der henvender sig til LDF ønsker deres sager offentliggjort, og det er der mange, der ikke gør. LDF kan ikke præsentere et eksempel, der på skrift har fået afslag på grund af postnummer. De 6 eksempler

3 Case 1: Pick and Pack ApS (Jens Friis Felber og Hans Poulsen) - Manglende belåning til køb af erhvervsbygninger i Bevtoft Virksomheden Pick and Pack ApS (pickandpack.dk) er et lagerhotel for webshops og B2B, som drives af Jens Friis Felber og Hans Poulsen. Virksomheden befinder sig i lejede lokaler i Bevtoft. Lokaler, som de ønsker at erhverve for at kunne lave de nødvendige fremadrettede investeringer i optimerede faciliteter. Pick and Pack ApS vil gerne fortsætte i Bevtoft, hvor både placering og arbejdskraft er optimal for virksomheden. Desværre har det ikke været muligt at skaffe realkreditbelåning til at erhverve bygningerne, men hvis virksomheden i stedet flyttede til Kolding, ville det være muligt at skaffe belåning til endog meget dyrere erhvervsbygninger. Case 2: Bolig i Bagenkop (Anker Nielsen) - Manglende belåning til køb af bolig i Bagenkop Anker Nielsen og Kelsey Martha Kristensen ville købe et byhus som bolig til kr. i Bagenkop og søgte finansiering hos realkredit og bank. Parret fik afslag fra 3 realkreditselskaber/pengeinstitutter med begrundelse om for lav rådighedsbeløb. Først da det ene af parrets 2 næsten gældfrie sommerhuse i Sverige blev solgt, var det muligt at få restfinansieringen af købesummen i et lokalt pengeinstitut. Restfinansieringen kunne kun opnås, fordi parrets nye pengeinstitut så på det reelle behov for rådighedsbeløb. De fik besked fra deres bank om, at de var højrisiko kunder, trods deres gode økonomi. Fik at vide, at de skulle have et rådighedsbeløb på kr. Anker mener, at det var en smart måde at skjule for dem på, at afslaget egentlig var pga. forkert postnummer. Fik til sidst et boliglån i banken på Anker påpeger, at samfundsudviklingen går i retning af, at flere og flere arbejder hjemmefra. Han mener, at mange unge familier finder det attraktivt, og derfor gerne vil bosætte sig i landdistrikterne, men de kan jo ikke låne penge, så derfor ender de med ikke at komme derud. Det ville ellers have været en fordel for alle parter. Han undrer sig over, hvorfor svenskerne kan låne penge til deres sommerhuse, der også ligger langt ude på landet, når danskerne ikke kan. Karsten Beltoft siger, at det her illustrerer meget godt, hvordan der efter finanskrisen er blevet strammet op. Man kan ikke længere købe, før man har solgt. Case 3: KL Support I/S (Kristian Skovbjerg Lund) - Manglende belåning til byggeri af erhvervslokaler i Outrup Virksomheden KL Support I/S er både en detailbutik med speedwayudstyr og en webshop, som drives af Kristian Skovbjerg Lund og Jens Lund. Virksomheden befinder sig i Outrup og ønskede at opføre nye tidssvarende og velbeliggende bygninger til virksomheden for kr. Trods nybyggeri ville banker og realkreditselskaber kun tilbyde 45 pct. belåning, hvilket ikke var nok til at kunne realisere projektet. Virksomheden, som har vækstet i både omsætning og indtjening, ville gerne fortsætte i Outrup. Efter sagen var omtalt i TV-Syd, fremkom et tilbud på 60 pct. -belåning. Sammen med en lokal investeringsforening og pengeinstitut lykkedes det at realisere byggeprojektet. Case 4: Bolig på Falster (Susanne Lassen) - Manglende belåning til køb af bolig på landet nær Torkilstrup Susanne Lassen ville flytte fra en dyr lejlighed til et hus på Falster. Hun ønskede at købe huset nær Torkilstrup, som kunne erhverves for kr. efter en lang salgsperiode. Susanne Lassens pengeinstitut, Danske Bank ville ikke tilbyde belåning, fordi hun var selvstændig erhvervsdrivende. Susanne Lassen havde en fin indkomst som selvstændig, hvilket blev suppleret med en deltidsstilling. Hun var gældfri og havde en opsparing til udbetalingen på huset. Efter længere tids forsøg på at skaffe finansieringen til købesummen

4 lykkedes det via eksisterende panthaver, Nykredit, at få lov at få gældsovertagelse og omlægning af eksisterende lån. Case 5: Ejendom med Fjaltring Købmand (Anders Bune) - Manglende finansiering til køb af ejendom med Fjaltring Købmand Foreningen Fjaltring Gæstehus, som i år 2000 nybyggede vandrerhjemmet Danhostel Fjaltring og stadig ejer det, ville i 2013 købe ejendommen, hvori Fjaltring Købmand er beliggende, da den tidligere købmand ville sælge. Købet var således kun selve ejendomsdelen. Foreningen kunne ikke få lov til at gældsovertage eksisterende Nykreditlån. Foreningen prøvede forgæves at få realkreditlån hos andre realkreditselskaber. Til sidst måtte foreningen klare finansieringen af købet med banklån i Nordea og Fjaltring Sparekasse på ca kr. Resten af købesummen ca kr. havde foreningen selv. Foreningen har følt, at der ikke var nogen hjælp at hente, og finder det urimeligt, at de nu må døje med de høje renter fra banklånet. Arne Bune pointerer: Vi ønsker ikke tilskud men lige vilkår! Case 6: Bolig på Fejø (Niels Sloth Larsen) - Manglende restbelåning til køb af bolig på Fejø Martin og Carolina, som arbejder med landbrug på Fejø, ville gerne købe et hus på Fejø. De er fra Polen og har boet i Danmark i 12 år. De ønskede at bosætte sig her. Parrets eget pengeinstitut og realkreditselskab fik efter flere måneders ventetid svaret parret, at de ikke ville tilbyde finansiering til køb af ejendom. Deres arbejdsgivers pengeinstitut var interesseret, og parret skiftede efterfølgende dertil. Men efter igen flere måneders ventetid og løbende højere krav til parret fik de afslag herfra også. Ejendommen til kr. blev vurderet egnet til fuld realkreditbelåning. Pengeinstituttets krav til Martin og Carolina blev skærpet ad flere omgange, og til sidst var kravet til egenfinansiering så stort, at realkreditfinansieringstilbuddet ikke svarede til fuld belåning. Deres arbejdsgiver Niels Sloth Larsen, endte med at tilbyde finansieringen, og så klarede Martin og Carolina huskøbet uden om bank og realkredit. Niels oplevelse er, at der kommet mange dårlige undskyldninger for ikke at ville låne pengene ud i begge afventningsperioder. Debat Hans Chr. Schmidt: Efter høringen i dag står det lysende klart, at der er et problem. Nu må resten af tiden bruges til at komme med løsnings forslag. Skal sælgerpantebrevene genskabes? Ejendomsmæglerforeningen: Måske men det er ikke den bedste løsning, ser hellere statslig finansiering under en eller anden form. Lennart Damsbo har noteret sig, at man ikke længere kan låne penge, hvis man bor i Lollands kommune. Ane Arnth: Der bliver lånt penge ud i Lollands kommune, man kan ikke se en forskel på Lollands og andre landdistriktskommuner ejendomme i landdistrikter er nedrivningsmodne, og mange af de huse bør rives ned, for de præger området negativt ved at mindske prisen på andre boliger og skræmme folk væk fra at bosætte sig i området. I de tilfælde, hvor der bliver givet afslag på lån, er der ikke nogen værdi i ejendommen. Kim Ruberg fra Danmark på Vippen: En del af svaret på det her er, at se meget bredere på det, det er jeres pligt i udvalgene at se meget bredere på den her problemstilling. Skolerne hyrer nu f.eks. rengøring udefra i stedet for at gøre brug af lokale hænder som f.eks. landsmandskonen. Hun bliver så fyret og kan ikke længere bidrage til gårdens økonomi. Det kan medføre, at de går fallit, og så har vi to kontanthjælpsmodtagere. I stedet for ingen. I Danmark på

5 Vippen laves der nu en Hvidbog med fakta, så problemstillingerne belyses bredere. Og så må politikerne virkelig lære at tænke på HELE landet. Flemming Damgaard Larsen: Vil Finanstilsynet gå ind nu og lave en differentieret 6 måneders regel? Og kan man i yderområderne få lov at låne med et lavere rådighedsbeløb? Mette Hjermind Dencker: I siger, det handler ikke om postnummer men om omsættelighed, undskyld men hvad er forskellen? Finanstilsynet: 6 måneders reglen er ikke anderledes for landdistrikter end for byer. Mener ikke, at reglen har en landdistrikts slagside. rådighedsbeløb -. Spørgsmål: Hvorfor ser vi ikke på den norske model? Hans Chr. Schmidt: Vi ser stadigvæk på den, såvel som på mange andre modeller. Når høringen her er færdig fortsætter udvalget med at se på løsningsforslag. Ejendomsmæglerforeningen: Til 52 % af ejendomme på mellem 4 og er der ydet realkreditlån til i første halvår 2014, men det siger så også, at ca. halvdelen ikke har fået realkreditlån, men har måttet finde anden finansiering. Leif Mikkelsen: Kan vi have en større smidighed i forhold til rådighedsbeløb og liggetid. Kan vi komme væk fra, at hvis man ikke kan låne 80% i realkreditlån, så kan man heller ikke låne resten andre steder. Anni Matthiesen: Kan man afskaffe 6 måneders reglen uden videre? Hvor stort frirum er der i forhold til rådighedsbeløbet? Anders Brandt, Sønderborg Kommune: Det her er et politisk problem, så nu må politikerne på banen. Der må også findes alternativ finansiering til energirenovering af huse på landet, det vil hjælpe på husenes værdi. Sparekassen: Vigtigt, at holde fast i vores unikke realkreditsystem i DK. Vi skal bare finde ud af, hvordan vi gør det endnu bedre og får det tilpasset de forhold, der er på ejendomsmarkedet nu. Vi skal sætte os sammen om bordet alle parter og finde en løsning. Udenombanken ser pantebreve som løsning på finansierings problemer i landdistrikterne. F.eks. Kunne Danfoss sige. Vi vil gerne låne penge ud til Sønderborg området til 5 %. Karsten Beltoft: Der er ikke faste regler for rådighedsbeløbet. Man ser meget på, hvad har familien levet for de sidste seks måneder. Kim Andersen synes, at dagens eksempler har vist meget lang sagsbehandlingstid for mange. Giver det ikke anledning til at se på det? Er der ikke noget, der hedder god bankskik? Henning Hyllested: Anser det her for at være en samfundsmæssig opgave. Afvandringen er en realitet. Er det ikke et spørgsmål om at tage tyren ved hornene, så handler det om, at staten skal blande sig. Man skal finde ud af niveauet for ønsket statslig indblanding. Der er jo ikke tale om, at staten skal ind i alle situationer. Kun hvor andre afviser. Kunne det være en model? Karina Lorenzen: Bakker om Henning Hyllesteds indlæg. Men kan også høre, at der ikke er opbakning til det forslag, som SF nu stiller om en alternativ realkreditinstitut for specielt landdistrikter. Spørger realkredit og banker, om de vil være med til en skriftlig begrundelse for afslag, så der er sikker dokumentation? Vil man være med til en løsning, hvor der bliver indbetalt et mindre bidrags beløb til realkreditten for alle lån? Penge der så kan bruges til nedrivningspuljen.

6 Karsten Beltoft: Der bliver allerede givet skriftlige begrundelser for afslag. Ane Arnth: Erkender at der begås fejl i forhold til sagsbehandlingstider, det er jo mennesker, der behandler sagerne, og mennesker begår selvfølgelig af og til fejl. Men hun vil tage det med tilbage og se på det. Ejendomsmæglerforeningen: Staten kan gå ind og dele risikoen med realkreditter. Steffen Damsgaard savner et svar: Hvordan kommer vi nu videre kære politikere? Håber politikerne vil glemme det, der skiller og koncentrerer sig om at skabe løsninger. Hans Chr. Schmidt afslutter høringen med at love, at udvalget vil trække i arbejdstøjet og arbejde meget med det her problem, så der kan komme løsningsforslag.

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt Britt Seelhorst (DEP) Emne: Eksempler Fra: Kirsten Bruun [mailto:kb@landdistrikterne.dk] Sendt: 30. oktober

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 41 Offentligt. Høring hos landdistrikternes fællesråd. Pickandpack

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 41 Offentligt. Høring hos landdistrikternes fællesråd. Pickandpack Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 41 Offentligt Høring hos landdistrikternes fællesråd Pickandpack Pickandpack præsentation Lagerhotel for webshops og B2B Startet 2008 Flyttet

Læs mere

Håndværksrådet, april 2014. Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne

Håndværksrådet, april 2014. Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne Håndværksrådet, april 2014 Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne Håndværksrådet har en klar erhvervsinteresse i et mangfoldigt Danmark uden sorte pletter på landkortet. Denne interesse bunder

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

Realkredit: Se om din bank flår dig

Realkredit: Se om din bank flår dig Realkredit: Se om din bank flår dig Nye prisstigninger på realkreditlån flår boligejerne for milliarder - især dem med afdragsfrie flekslån Af Louise Kastberg, september 2012 03 Gebyrbombe under boligejere

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved

ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Tyge Mortensen fra Landsbyhøjskolen valgt til dirigent. Hanne Bruun (LDF),

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Bredgade 14 7160 Tørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at disse ikke

Læs mere

Flere på udkig efter en ejerbolig

Flere på udkig efter en ejerbolig NR. 5 JUNI 2015 Flere på udkig efter en ejerbolig Selv om foråret fortsat viser sig fra sin kølige side, tegner boligmarkedet en del lunere end for tre måneder siden. Det næste halve år kan ejendomsmæglere

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte

Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte NR. 4 MAJ 2011 Boligejerne der købte på toppen har flere penge til dagen og vejen end da de købte Hvis man købte bolig, da priserne toppede for fem år siden, er priserne mange steder lavere end på købstidspunktet,

Læs mere

Vælg det lån med afdrag

Vælg det lån med afdrag Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 22 sider Vælg det lån med afdrag RIGTIGE Få eksperternes lånetips Privatøkonomi og boliglån INDHOLD: Sværere at få afdragsfrie

Læs mere

Guide. Undgå de skjulte gebyrer. Realkredit. Tusinder at spare på boliglån. sider. September 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Undgå de skjulte gebyrer. Realkredit. Tusinder at spare på boliglån. sider. September 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide September 214 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Realkredit Undgå de skjulte gebyrer 16 sider Tusinder at spare på boliglån Undgå de skjulte gebyrer INDHOLD: Realkreditten

Læs mere

Det skandinaviske boligmarked

Det skandinaviske boligmarked NR. 2 FEBRUAR 2014 Det skandinaviske boligmarked Den svage udvikling på det danske boligmarked siden 2007, kan ikke genfindes i Sverige og Norge, især på grund af en bedre økonomisk udvikling. Forskellene

Læs mere

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. kontorchef Anders Balling e-mail: akb@ftnet.dk Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23%

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23% NR. 10 DECEMBER 2014 Milliardtab i land- og yderkommuner Selv om land- og yderkommuner står for 32 pct. af udlånsporteføljen, stammer hele 43 pct. af sektorens tab fra disse kommuner. Realkreditinstitutternes

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation?

Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation? Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation? v/ Heidi Alsing, Landbrug & Fødervarer Børge Sørensen, Landrbugsrådgivning Syd Hvorfor Selveje? Fordi:

Læs mere

Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter. Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen

Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter. Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen Ældres liv på landet 167.000 65+årige bor i de tyndt befolkede områder 21 pct. af befolkningen i disse områder

Læs mere

En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar.

En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att. kontorchef Anders Balling e-mail: akb@ftnet.dk En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar. Realkreditforeningen takker for muligheden for at

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN INDHOLD: SUPERLÅN Spar formue på nyt superlån...4 SKEMAER: Det koster det...6 Så meget

Læs mere

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed vfl.dk På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvilken etableringsform er optimal for dig? 2. Hvad er den potentielle virksomhed værd? 3. Hvilke finansieringsløsninger

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt...2 2. Lånetyper...3 2.1. Obligationslån...3 2.2. Kontantlån...3 2.3. Rentetilpasningslån (Flelån)...3 2.4. Lån med renteloft...3 2.5.

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Marked OG planlægning

Marked OG planlægning Marked OG planlægning 19. april 2013 Seminar Dansk Byplanlaboratorium Holckenhavn Slot Poul Erik Jørgensen pej@nykredit.dk Nykredit April 2013 1 Forretningsudvikling - aktivitet Mia. kr 1200 1000 800 600

Læs mere

Nedrivningspuljen bør få en fast plads på finansloven

Nedrivningspuljen bør få en fast plads på finansloven NR. 6 SEPTEMBER 2013 Nedrivningspuljen bør få en fast plads på finansloven Nedrivningspuljen er en betydelig hjælp til at reducere trængte boligområder i tyndt befolkede områder, som bliver forskønnet

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Dansk Industri 04. jun. 14 Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Tine Roed Direktør, Dansk Industri Kreditklemme definition? Direktør Jørgen A. Horwitz, Finansrådet: En kreditklemme

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program

Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program 09.30 Registrering og morgenkaffe 10.00 Velkommen til seminar og gennemgang af program

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

Sommerhuse stadig båret af en boble

Sommerhuse stadig båret af en boble NR. 5 MAJ 212 Sommerhuse stadig båret af en boble Lange salgstider, store prisnedslag, stort udbud og vigende priser. Sådan har sommerhusmarkedet set ud, siden boligboblen brast for snart fem år siden.

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Referat fra 4. møde den 5. september 2013

Referat fra 4. møde den 5. september 2013 Arbejdsgruppemøde om Finansiering i Grøn Boligkontrakt 11. september 2013 J.nr. Ref JWA/HSK Side 1 Referat fra 4. møde den 5. september 2013 Formål med mødet Præsentationer fra aktører i markedet til inspiration

Læs mere

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Nye tal viser, at man nu kan bo i en ejerlejlighed for under det halve af, hvad det koster at bo til leje eje eller leje Af Louise Kastberg, oktober 2012 03 Dyrt

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Boligmarkedet finansiering og prioritering

Boligmarkedet finansiering og prioritering Boligmarkedet finansiering og prioritering 13. august 2013 Sommerhøjskole Liv og Land Ryslinge Højskole Poul Erik Jørgensen Vurdering Kunder pej@nykredit.dk Nykredit Vurdering Kunder Juli 2013 1 Forretningsudvikling

Læs mere

Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater)

Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater) PRIMO seminar den 24. november 2011, Odense Rådhus Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater) Kontorchef Søren H. Thomsen Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Boligmarkedet Marked OG planlægning

Boligmarkedet Marked OG planlægning Boligmarkedet Marked OG planlægning 2. september 2013 Seminar i Hobro Dansk Byplanlaboratorium Poul Erik Jørgensen Vurdering Kunder pej@nykredit.dk Nykredit Vurdering Kunder August 2013 1 Forretningsudvikling

Læs mere

Guide. Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån. sider. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris

Guide. Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån. sider. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 10 sider Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån Nu kan du få fast rente på 1% INDHOLD: Nu kan du få fast rente

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet BRFkredit og realkreditmarkedet 25 2 15 1 5 2 4.kvt. 21 4.kvt. 22 4.kvt. 23 4.kvt. 24 4.kvt. 25 4.kvt. 26 4.kvt. Private udlejningsejendomme Ejerboliger og fritidshuse Figur 1. Udviklingen i markedsandele

Læs mere

Få den bedste handel hos EDC Jyderup

Få den bedste handel hos EDC Jyderup www.edc.dk Få den bedste handel hos EDC Jyderup Jyderup Sølystvej 5 B 4450 Jyderup Telefon: 5927 6666 Mail: 445@edc.dk www.edc.dk Kom indenfor hos EDC Jyderup EDC Jyderup blev overtaget af statsaut. ejendomsmægler

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Finansiering af din spanske bolig

Finansiering af din spanske bolig Nykredit i Spanien Nykredit i Spanien Flere og flere danskere vælger at realisere drømmen om en bolig i Spanien. Nogle vælger at slå sig ned mere eller mindre permanent, for eksempel i forbindelse med

Læs mere

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Antal Vækstkautions-tilsagn i forhold til regionernes aktive virksomheder Nordjylland 19 pct. af VK-tilsagn 9 pct. af virksomhederne (11%) Midtjylland

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere 1 Hvad gives der tilskud til Fra nedrivningspuljen kan gives tilskud til: 1. prioritet. Nedrivninger med statsligt tilskud hvor der ydes op

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Vores bolig! Andelsboliger

Vores bolig! Andelsboliger Vores bolig! Andelsboliger 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig! Andelsboliger

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere