Husk lige selvangivelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husk lige selvangivelsen"

Transkript

1 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli Husk denne frist for at undgå kontrollovstillæg. Vær opmærksom på, at du har fået alle dine indtægter og fradrag med. om personlig erhvervsdrivende skal du senest den 1. S juli 2013 have indberettet din selvangivelse for 2012 til SKAT. Hvis ikke SKAT modtager din selvangivelse rettidigt, vil SKAT kunne pålægge dig et kontrollovs tillæg på 200 kroner for hver dag, fristen overskrides. Beløbet kan dog maksimalt være kroner i alt. Hvis din indkomst er mindre end bundgrænsen for topskat ( kroner i 2012), udgør kontrollovstillægget 100 kroner dagligt og maksimalt kroner. INDTÆGTER OG FRADRAG Ud over at selvangive din virksomheds resultat til SKAT, er det vigtigt, at du som personlig erhvervsdrivende også sikrer dig, at alle øvrige indtægter ud over virksomhedens resultat indberettes til SKAT. Det kan eksempelvis være en skattepligtig ejendomsavance eller avancer på værdipapirer, der ikke automatisk indberettes til SKAT. Det samme gør sig gældende for eventuelle fradrag som du er berettiget til, og som ikke indgår i dit virksomhedsregnskab. Det kan eksempelvis være befordringsfradrag og betaling af underholdsbidrag og børnebidrag. ÅRSOPGØRELSEN Når du indberetter din selvangivelse til SKAT via SKATs digitale løsninger, vil du straks kunne se resultatet af din årsopgørelse. PAS PÅ FALSKE MAILS FRA SKAT Da årsopgørelsen blev udsendt til lønmodtagere, cirkulerede en del falske mails. Afsenderne af disse mails havde intet med SKAT at gøre. Tilsvarende mails kunne godt forventes at komme i spil igen, når årsopgørelserne for selvstændige erhvervsdrivende bliver frigivet i stort omfang i juli. Vær derfor opmærksom på disse mails og besvar dem ikke, medmindre du er 100 procent sikker på, at afsenderen er SKAT. LÆS, hvordan direktør Kim Fagerlund, kifa plast, fik vækstkaution og kunne få adgang til et lån, som banken i første omgang ikke ville give. tema om finansiering side 4-5 og 7. kim fagerlund: I DECEMBER manglede jeg likviditet til køb af plastic, som på det tidspunkt havde en lav pris. Jeg vidste, at prisen ville stige, men banken ville ikke øge kassekreditten. Nu har jeg fået vækstkaution, og det giver ro i maven og mulighed for at tænke fremadrettet og langsigtet. 6 kend og udnyt gavereglerne 7 2 sænket fradragsloft for rejseudgifter lavere skat på kapitalindkomst

2 nyt og nyttigt skattefri virksomhedsomdannelse hvert år har du mulighed for skattefrit at omdanne din personligt ejede virksomhed til et selskab. Omdannelsesvinduet er åbent i perioden 1. januar 30. juni. Du skal være fuldt skattepligtig til Danmark, og alle aktiver og passiver i din virksomhed skal som udgangspunkt med. Det selskab, som du omdanner til, skal være nyt eller et skuffeselskab. Ny regnskabsvejledning en ny regnskabsvejledning for virksomheder i regnskabsklasse B og C har set dagens lys. Vejledningen behandler forskellige regnskabsområder og viser konkrete eksempler på årsrapporter af høj kvalitet. Vejledningen kan inspirere og bidrage til at højne kvaliteten af små og mellemstore virksomheders årsrapporter. Endnu lavere skat på kapitalindkomst SKATTEREFORMEN i 2010 indeholdt en væsentlig lempelse af skat på kapitalindkomst, som ikke alle har set den fulde fordel af endnu. Er du topskatteyder, og har du investeret penge i obligationer, er lempelsen til at tage og føle på. I 2009 var topskatten på renteindtægter og kursgevinster 51,50 procent. I 2013 er loftet for beskatning af positiv kapitalindkomst sat ned til 43,50 procent. Altså en lempelse på hele otte procentpoints. Lempelsen gælder, såfremt du ikke er i virksomhedsordningen. Du kommer altså aldrig til at betale mere end 43,50 procent i skat af renteindtægter og kursgevinster, uanset hvor meget du tjener. I 2012 var loftet 45,50 procent. Det nye skatteloft på kapitalindkomst gælder ikke bare renteindtægter og kursgevinster. Også avance ved salg af fast ejendom er omfattet af den lavere beskatning. Hvis du opnår skattepligtig fortjeneste ved salg af fast ejendom, skal du således maksimalt aflevere 43,50 procent til SKAT. OVERLIGGEREN ENDNU LAVERE Hvis din positive kapitalindkomst er under kroner ( kroner for ægtefæller) om året, er overliggeren endnu lavere. Her kan du glæde dig over et særligt skatteloft på kun 36,50 procent. Holdingselskaber kan fravælge revision REGLERNE om fravalg af revision og muligheden for at vælge udvidet gennemgang gælder nu også for holdingselskaber. Moderselskaber og virksomheder, som besidder kapitalandele i associerede virksomheder, kan således fremover fravælge revisionen, hvis virksomhederne tilsammen er under de relevante størrelsesgrænser. hvis du er hovedaktionær hvis du har fortjeneste ved salg af fast ejendom Hvis du låner penge til dit selskab, skal du overveje dit renteniveau for at udnytte den lave beskatning af renteindtægter. Du kan som udgangspunkt altid tage samme rente, som banken tilbyder på kassekreditten. Hvis du kautionerer for selskabets gæld, så husk, at du skal kræve en kautionspræmie fra dit selskab. Kautionspræmien beskattes på linje med renteindtægter som kapitalindkomst altså med kun 36,50 procent. hvis du ikke overskrider grænsen på kroner ( kroner for ægtefæller). Hvis du har solgt en ejendom, som du har udlejet gennem virksomhedsordningen, kan det være en stor fordel at træde ud af virksomhedsordningen i salgsåret. Du kan spare op til 12 procent ved denne manøvre. Ved salg uden for virksomhedsordningen er skatten på avancen højst 43,50 procent i Har du solgt ejendommen i 2011 eller 2012, kan der stadig være penge at spare ved at fortryde valget af virksomhedsordningen i salgsåret. NB! For 2011 udløber fristen for at omgøre beslutningen den 30. juni DIN REVISOR INFORMERER udgiver FSR danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK København K redaktion Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagchef Peter Nielsen, skatterevisor, fagkonsulent Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Sara Sayk, registreret revisor, cand.merc.aud. og fagkonsulent Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Jacob Dedenroth Bernhoft, cand.jur., juridisk chef Henrik Carmel, cand.scient.adm., fagkonsulent Henrik Brusgaard, registreret revisor (redaktør) Jan Wie (redaktionssekretær) design og layout Mattias Wohlert tryk Rounborgs grafiske hus. opslagsfoto Morten Melhede oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i eksemplarer. issn Redaktionen er afsluttet den 7. maj Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. Informationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. fsr danske revisorer 2 DIN REVISOR INFORMERER

3 regnskab Dyrt at indberette regnskab for sent Hvis du er medlem af den øverste ledelse i et selskab, er det dit ansvar, at årsrapporten bliver indberettet til Erhvervsstyrelsen til tiden. Fristen er fem måneder fra regnskabsårets udløb, så hvis regnskabsåret i dit selskab følger kalenderåret, udløb fristen den 31. maj. HVIS ERHVERVSSTYRELSEN ikke har modtaget årsrapporten, sender styrelsen en rykker til virksomhedens ledelse. Rykkeren sendes til selskabets adresse. Hvis årsrapporten er styrelsen i hænde inden otte dage fra rykkeren er sendt til selskabets ledelse, sker der ikke yderligere. Derimod bliver selskabet sendt til tvangsopløsning, hvis årsrapporten ikke er nået frem inden for en frist på fire uger, fra rykkeren er modtaget. Tvangsopløsningen sker ved, at Erhvervsstyrelsen beder skifteretten om at opløse selskabet. Når årsrapporten ikke bliver indberettet til tiden, kan ledelsen blive pålagt en afgift. Afgiften skal betales af hvert enkelt medlem af den øverste ledelse personligt og er på 500 kroner for den første påbegyndte måned, kroner for den anden påbegyndte måned og kroner for tredje påbegyndte måned. Afgiften kan højst udgøre kroner per ledelsesmedlem, men på dette tidspunkt vil selskabet normalt også være blevet sendt til tvangsopløsning. Det er meget vanskeligt at undgå afgiften. Alle virksomheder i regnskabsklasse B skal indberette årsrapporten digitalt via XBRL, som er regnskabets internetsprog. Problemer med at gøre dette rent praktisk i form af computerproblemer eller lignende fritager ikke for at betale afgifter. Du kan heller ikke blive fritaget for afgiften, fordi din revisor har fået regnskabsmaterialerne meget sent og derfor ikke kan nå at revidere regnskabet. Så det bedste råd er: Vær i god tid. Er du klar til BANKen? Din bank er ofte den vigtigste forretningsforbindelse. Kom derfor bankens spørgsmål i forkøbet med et solidt materiale om din virksomheds situation nu og i fremtiden. hvad enten det er den årlige genforhandling af kassekreditten, eller du skal bruge yderligere lån, handler det om at være klar til mødet med banken. Og måske kontakter banken dig for en uformel samtale, og pludselig bliver du kreditvurderet, og din nuværende kassekredit er til forhandling, uden at du selv helt er klar over det. Det handler kort sagt om at være velforberedt. Lav en status på din virksomhed, hvor du viser, at du har styr på økonomien. Hvad kan din virksomhed, hvor tjener du penge, og hvor bruger du penge? Sæt tal på din virksomhed og få et overblik over pengestrømmene med et likviditetsbudget. Dog kan nogle af din virksomheds styrker ikke ses i tallene. Få derfor overblik over dine og dine medarbejderes styrker, og vær opmærksom på jeres svagheder, og hvordan de kan vendes til styrker. Lav en klar plan for din virksomheds fremtid. Skal du vækste eller fortsætte som nu? Hvad skal du eventuelt låne penge til, og hvad er dine succeskriterier og din tidshorisont? Hvis du ikke er klar til mødet med banken og ikke selv har styr på nutiden og fremtiden for din virksomhed, bliver det svært at overbevise banken om, at din virksomhed er værd at låne penge ud til. Få flere gode råd om, hvordan du bliver klar til mødet i banken på: 2. KVARTAL

4 finansiering Vækstkaution giver ro i maven Udvikling af nye eller forbedring af eksisterende produkter, etablering af ny virksomhed, ejerskifte, anlægsinvesteringer eller udvidelse af driftsfinansieringen? Vækstkaution kan bruges til det hele, hvis du har behov for yderligere kredit i banken for at realisere din virksomheds fremtidsplaner. e fleste virksomheder har prøvet D det. At banken ikke er enig i, at de skal yde lån til din virksomhed for at finansiere indkøbet af en ny maskine, udvikle et nyt produkt eller opdyrke et nyt marked. Som alternativ til dette kan Vækstfonden blandt andet tilbyde Vækstkaution, der gør det lettere at få et ja i banken til yderligere kredit. Det er noget, som direktør Kim Fagerlund fra KIFA PLAST kan nikke genkendende til. KIFA PLAST har eksisteret siden 1988 og har specialiseret sig i sprøjtestøbning på et marked, der er blevet mere konkurrencepræget med årerne. Jeg stod i december og ville gerne have indkøbt langt mere plastic, end jeg rent faktisk gjorde. Jeg manglede likviditet, og banken ville ikke forøge kassekreditten, siger Kim Fagerlund. 4 DIN REVISOR INFORMERER

5 finansiering Flere midler til Videnpilotordningen VÆKSTKAUTION FOR OP TIL TO MIL LIONER KRONER KIFA PLAST fik i december en Vækstkaution, da banken sagde nej til at give yderligere kredit i forbindelse med et ønske om at øge varelagerbeholdningen. Banken var meget lydhør i kreditgivningen, da ansøgningen om Vækstkaution var blevet positivt behandlet, fortsætter Kim Fagerlund. Vækstkaution er for virksomheder, der ønsker at låne op til to millioner kroner i banken, men ikke kan få tilsagn. Vækstfonden går ind og stiller sikkerhed for op til 75 procent af lånet, hvilket mange gange gør, at banken så gerne vil udlåne midlerne til virksomheden. Det er banken selv, der ansøger om Vækstkaution, og da det hele sker elektronisk, kan kautionsansøgningen være behandlet i løbet af et øjeblik. VÆKSTLÅN FOR MERE END TO MIL LIONER KRONER Vækstfonden udbyder også Vækstlån, som gælder for virksomheder med et lånebehov på mere end to millioner kroner. Det er Vækstfonden, der yder lånet, og ikke banken. Et vækstlån kan dog også ydes som en garanti, så Vækstfonden stiller garanti over for eksempelvis banken, leasinggiver eller andre. SKAB OVERBLIK OG FÅ RO I MAVEN Det bedste grundlag for at få vækst i din virksomhed er ved at skabe overblik over de kompetencer, du har i virksomheden, hvilke muligheder du vil forfølge og de ønsker du har til fremtiden for din virksomhed. Dette skal understøttes af et drifts- og likviditetsbudget. Med de rigtige dokumenter i hånden kan du lettere få yderligere kredit i banken og en vækstkaution, hvis du ikke kan stille sikkerhed nok for lånet. Efter Kim Fagerlund har fået udarbejdet et likviditetsbudget og fået Vækstkaution, kan han nikke genkendende til situationen, Det giver mig en god nattesøvn og mulighed for at tænke fremadrettet og langsigtet, afslutter han. Har din virksomhed brug for ny viden og kompetencer, kan du få tilskud til at ansætte en højtuddannet medarbejder en videnpilot. Videnpilotordningen har i 2013 fået tilført 52 millioner kroner, og anvendelsesmulighederne er udvidet. Bevillingen foregår efter princippet om først-tilmølle. Skal du have del i midlerne? Virksomheder inden for alle brancher har mulighed for at anvende pilotordningen til ansættelse af højtuddannede inden for alle uddannelsesretninger. KRAV TIL VIRKSOMHEDEN Du skal have minimum to og maksimalt 100 ansatte i din virksomhed, og der må højst være fem højtuddannede ansat i forvejen. Derudover skal din virksomhed have eksisteret i mindst et år på ansøgningstidspunktet. KRAV TIL VIDENPILOTEN Videnpiloten skal som minimum have en uddannelse på bachelorniveau fra et universitet eller lignende, og uddannelsen skal være afsluttet på det tidspunkt, du ansætter videnpiloten. Endvidere må videnpiloten ikke inden for de seneste to år have været ansat i din virksomhed og må ikke ansættes, før ansøgningen er godkendt. KRAV TIL UDVIKLINGSPROJEKTET Videnpiloten skal ansættes til at gennemføre et konkret udviklingsprojekt med et kommercielt og innovativt sigte for din virksomhed. TILSKUDSSTØRRELSE Du kan få tilskud i 12 måneder. Tilskuddet udgør kroner per måned og må ikke udgøre mere end 50 procent af videnpilotens løn. Du skal selv betale resten af videnpilotens løn. Du kan få tilskud til ansættelsen af op til to videnpiloter inden for en treårig periode. Læs mere på Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside og få inspiration til hvad en videnpilot kan gøre for din virksomhed. Her kan du også se, hvilke brancher der anvender videnpiloterne, og hvilken uddannelse videnpiloterne typisk har. 2. KVARTAL

6 afgifter Kend reglerne, når du giver gaver til familien Du har sikkert hørt, at du skal betale en afgift til staten, når du modtager større gaver fra forældre, børn eller andre familiemedlemmer, men det er ikke altid tilfældet. Der kan være mange penge at spare ved at sætte sig ind i reglerne. Gaver under kroner skal ikke indberettes Hvis du holder dig under den afgiftsfrie bundgrænse, skal gaverne ikke indberettes til SKAT eller andre steder. Gaven bør for en god ordens skyld ske som en bankoverførsel fra din bankkonto til modtagerens bankkonto, så det senere kan dokumenteres, men det er ikke noget lovkrav. dagligdagen behøver du ikke at I tænke så meget på gaveafgiften. Således kan du kvit og frit modtage sædvanlige fødselsdagsgaver, julegaver, gaver i anledning af bryllup eller konfirmation, uanset hvem giveren er. GAVER MELLEM ÆGTEFÆLLER Gaver fra din ægtefælle eller samboende gennem minimum to år vil altid være afgiftsfri. I praksis ser vi ofte, at en velhaver forærer sin ægtefælle en større sum penge til brug for indskud på en pensionsordning, så ægtefællerne er ligestillet i tilfælde af skilsmisse. Her skal man dog være opmærksom på, at gaver mellem ægtefæller kun er gyldige, hvis man opretter og tinglyser en (gave)ægtepagt. Hvis der ikke foreligger en tinglyst gaveægtepagt, er gaven ugyldig. GAVER TIL BØRN OG ANDRE NÆRTSTÅ- ENDE Du kan hvert år give gaver til dine børn på op til kroner uden at skulle betale gaveafgift. Det samme gælder gaver til dine børnebørn og gaver til dine forældre og bedsteforældre. Svigerbørn kan modtage kroner uden gaveafgift. Det er vigtigt at bemærke, at den afgiftsfri bundgrænse på kroner årligt gælder per giver per modtager. Det betyder, at du og din ægtefælle kan overføre betydelige beløb hvert år, uden at det koster afgift. Hvis du og din ægtefælle har tre børn, og I ønsker at begunstige dem mest muligt, så kan I faktisk forære op til kroner uden gaveafgift. Dette beløb fremkommer, når hver ægtefælle giver hvert barn kroner ( kroner x 2 x 3). Bemærk, at du og din ægtefælle ikke automatisk regnes som to givere. Gaverne skal reelt være ydet fra hver ægtefælle. Hvis kun den ene af jer har formue, er det stadig muligt at give en gave fra begge ægtefæller. Det kræver, at den formuende ægtefælle først overfører penge til den anden ægtefælle, så gaven derefter kommer fra hver part. Overførsel af penge til ægtefælle kan som tidligere nævnt ske afgiftsfrit, men husk, at der skal oprettes gaveægtepagt, for at gaven er gyldig. Pas på gaver til søskende De færreste tænker på, at en gave til en søster eller bror kan udløse et betydeligt skattekrav hos modtageren. Søskende er nemlig ikke omfattet af den såkaldte gaveafgiftskreds, medmindre de har boet sammen i mindst to år. Gaver til søskende er således som udgangspunkt almindeligt indkomstskattepligtige fra 1. krone. Eksempel Din bror er gået konkurs med sin murervirksomhed og har problemer med at betale terminerne. Du vælger at hjælpe ham med en gave på kroner. Skat af gave: kroner x 36,5 procent = kroner. Efter SKATs mellemkomst er gaven altså reduceret til kroner. 6 DIN REVISOR INFORMERER

7 økonomi Lån midler til en ny maskine Med en ny kautionsmulighed kan du låne penge til maskiner, produktionsanlæg og leasing-aktiviteter, når du vil udvide din forretning i Danmark. 15 procent gaveafgift over bundgrænsen Hvis du giver gaver til nærtstående over den afgiftsfri bundgrænse, skal modtageren betale 15 procent i gaveafgift af beløb over bundgrænsen. Giver og modtager skal underskrive en anmeldelse til SKAT senest den 1. maj året efter, og du hæfter for gaveafgiften. TIDLIGERE HAR EKF (EksportKreditFonden) kun kunnet kautionere, hvis du investerede i produktionsfaciliteter i udlandet. Men med den nye kautionsordning kan du også opnå kaution for lån, hvis du udvider produktionen her i landet. Denne kaution for anlægslån gør det lettere for dig at låne penge til langsigtede investeringer både i Danmark og i udlandet. Kaution for anlægslån er relevant, hvis du vil investere eller lease nye anlæg og maskiner. Fra ansøgningstidspunktet til du modtager et svar, vil der typisk gå nogle uger. Lånet kan vare op til syv år i nogle tilfælde længere. Kautionen gælder op til 80 procent af anlægslånet. Hvis du ikke betaler som aftalt, erstatter EKF bankens tab. Kontakt din revisor, hvis du har yderligere spørgsmål. Eksempel I 2013 giver du kroner i gave til din søn. I den situation udgør gaveafgiften: ( kroner kroner) x 15 procent = kroner. I skal anmelde gaven til SKAT senest 1. maj I anmelder hele beløbet på de kroner. Sænket fradragsloft for rejseudgifter Fra den 1. januar 2013 gælder nye fradragsregler for rejseudgifter. Fradragsloftet er sænket fra kroner til kroner og omfatter både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. Giver kan betale gaveafgiften Det er en økonomisk fordel, at giveren betaler gaveafgiften. Hvis giveren betaler gaveafgiften, skal afgiften kun beregnes af selve gaven. Hvis modtageren betaler afgiften, skal modtageren betale afgift af hele beløbet. Dette kan være et ret kompliceret regnestykke. Tal med din revisor, hvis du er i tvivl. FOR LØNMODTAGERE gælder loftet på kroner både for fradrag med statens takster og fradrag for dokumenterede faktiske rejseudgifter. Fradragsloftet gælder ikke, hvis rejseudgifter kompenseres fra arbejdsgiverens side enten i form af udbetaling af skattefrie godtgørelser, der er i overensstemmelse med statens takster eller i form af dokumenterede faktiske udgifter. Selvstændige erhvervsdrivende er også omfattet af fradragsloftet, såfremt fradraget opgøres med udgangspunkt i statens takster. Men som selvstændig erhvervsdrivende kan man fratrække sine rejseudgifter ud over de kroner, hvor statens takster anvendes. Fradraget ud over de kroner ved brug af statens takster kræver dog, at der foreligger behørig dokumentation for udgifterne i form af bilagsdokumentation. Eksempel selvstændige erhvervsdrivende: i årets første fire måneder anvendes statens takster, og loftet på kroner rammes. Herefter kan der ikke anvendes statens takster (uden dokumentation), og eventuelle rejseudgifter den resterende del af året skal dokumenteres i form af bilag, for at fradrag ud over de kroner kan fratrækkes. 2. KVARTAL

8 DIT NÆSTE KVARTAL juni 2013 juli 2013 august 2013 september A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), indberetning af e-indkomst (små) 17 Lønsumsafgift (måned) 25 Månedsmoms (store), liste (store) 28 A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 1 Selvangivelse for selvstændige, restskat (personer) 10 A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), feriekonto (timelønnede), indberetning af e-indkomst (små) 15 Lønsumsafgift (kvartal + måned) 22 B-skat + AM-bidrag selvstændige 25 Liste (store og mellem) 31 A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 7 ATP 12 A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), indberetning af e-indkomst (små) 15 Endelig lønsumsafgift 2012 (personlig virksomhed), lønsumsafgift (måned) 19 Månedsmoms (store), kvartalsmoms (mellem) 20 B-skat + AM-bidrag selvstændige 26 Månedsmoms (store), liste (store) 30 A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 2 Halvårsmoms (små) 10 A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små). indberetning af e-indkomst (små) 16 Lønsumsafgift (måned) 20 B-skat + AM-bidrag selvstændige, restskat (personer) 25 Månedsmoms (store), liste (store) 30 A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) GODT AT VIDE dagpenge 2013 Sats per dag: sygedagpenge 2013 Maksimalt per uge: Yderligere oplysninger: www bm dk 801 kr kr diskontoen 6 juli ,00 pct 1 juni ,25 pct 9 december ,75 pct 4 november ,00 pct 8 juli ,25 pct 8 april ,00 pct 15 januar ,75 pct 28 august ,00 pct 14 august ,10 pct 8 juni ,20 pct Yderligere oplysninger: www nationalbanken dk befordringsfradrag km: 0 kr km: 2,13 kr Over 120 km: 1,07 kr kørselsgodtgørelse 2013 Egen bil eller motorcykel per km Indtil km Over km Egen cykel eller knallert per km 3,82 kr 2,13 kr 0,51 kr rejsegodtgørelse 2013 Logi efter regning eller per døgn 195 kr Fortæring per døgn 455 kr Tilsluttende døgn per time 18,96 kr Fri morgenmad 68,25 kr Fri frokost 136,50 kr Fri middag 136,50 kr 25 procent godtgørelse 113,75 kr straksafskrivning 2013 Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kr nettoprisindeks April ,4 Marts ,7 Februar ,5 Januar ,7 December ,1 November ,5 Oktober ,7 September ,8 August ,5 Juli ,1 Juni ,1 Maj ,3 Yderligere oplysninger: www dst dk/priser Riv ud og gem

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor En ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt skal indsende selvangivelsen

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

Er din virksomhed fremtidssikret?

Er din virksomhed fremtidssikret? SÆRNUMMER OKTOBER 2015 Revisionsfirmaet Mogens Møller Nielsen Registreret revisor Cand. merc. VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er din virksomhed fremtidssikret? denne særudgave af DIN RE- VISOR INFORMERER sætter

Læs mere

Medarbejderaktier får måske en renæssance

Medarbejderaktier får måske en renæssance 2. KVARTAL 2016 REVISIONSFIRMAET BENDT STENDAHL VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Medarbejderaktier får måske en renæssance Fra 1. juli 2016 er det igen muligt at tegne individuelle medarbejderaktier på særlige

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Højere beskatning af fri bil i 2013

Højere beskatning af fri bil i 2013 1. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Højere beskatning af fri bil i 2013 vis du har fri bil til rådighed, og H hvis bilen er nyindregistreret i årene 2010-2012, venter en ekstra skattebetaling, da

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Planlæg dit generationsskifte 1. kvartal 2010 113946

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

Regnskabets time. forsikringsjunglen nogle er bedre end andre. konkurrenceklausuler. far ikke vild i. nye regler for VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI

Regnskabets time. forsikringsjunglen nogle er bedre end andre. konkurrenceklausuler. far ikke vild i. nye regler for VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI 1. KVARTAL 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Regnskabets time vis du indgår i et selskabs øverste ledelse, har du ansvaret for, H at årsrapporten

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

Nu skal du registrere din virksomheds reelle ejere

Nu skal du registrere din virksomheds reelle ejere SÆRNUMMER, JANUAR 2013 2. kvartal 2017 værdifuld viden om økonomi 2 adgang til digital frynsegoder postkasse 3 hvad er skattefrit? 7 skatteregler for deltagelse i motionsløb virksomhed på tværs af grænser

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 Temanummer 2006 RevisorInformerer Efterløn og pension Optimer din pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer April 2008 Klar udmelding

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

Skat af børns lommepenge

Skat af børns lommepenge - 1 Skat af børns lommepenge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En udmelding fra SKAT om beskatning af børns lommepenge gav i sidste uge anledning til et mindre politisk stormvejr. Flere politikere

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Pas på kontanterne. grænsen for topskat. gardér dig. årsregnskaberne. ændrede krav til mod det uventede. stiger 8.100 kroner

Pas på kontanterne. grænsen for topskat. gardér dig. årsregnskaberne. ændrede krav til mod det uventede. stiger 8.100 kroner FEBRUAR 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Pas på kontanterne Som erhvervsdrivende skal du være forsigtig med både

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 SÆRNUMMER, JANUAR 2013 BIDRAG TIL DIN BUNDLINJE VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån Hvis du som hovedaktionær eller hovedanpartshaver ulovligt

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017 SKATS SATSER 2017 Skat 2017 2016 Aktieindkomst (progressionsgrænse) Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 51.700 kr 50.600 27/42 pct. 27/42 pct. Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Lundbyvej 89. DK 5700 Svendborg. Tlf: +45 6254 1700. Mobil: +45 2068 2750 E-mail: jt@jtadviser.dk www.jtadviser.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Plej

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 32/2013 06.06 19.06.2013

TimeTax NYHEDSBREV 32/2013 06.06 19.06.2013 Konsekvenser ved for sent indsendelse af regnskab til Erhvervsstyrelsen Side 1 Beskatning af kapitalindkomst 2013 Side 2 Beskatning af biler på gule plader Side 2 Nye regler for køb af solceller Side 3

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

likviditetsbudgettet repræsentation?

likviditetsbudgettet repræsentation? 3. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Manglende indsendelse af årsrapport kan betyde tvangsopløsning En manglende eller for sen indsendelse af selskabets årsrapport kan i sidste ende resultere i en

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

Gaver til børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver til børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der overføres hvert år betydelige beløb som gaver til børn. Udover at hjælpe børnene kan der være en del afgiftskroner at spare ved et

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gaver mellem samlevende personer kan rejse flere juridiske problemer, herunder spørgsmål om de skattemæssige forhold, både for

Læs mere

Du skal registrere dit selskabs reelle ejere

Du skal registrere dit selskabs reelle ejere 3. KVARTAL 2016 Hjørringvej 442-9750 Østervrå Tlf. 96 89 21 00 - Fax 96 89 21 01 www.nordlandrevision.dk VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du skal registrere dit selskabs reelle ejere Siden 2015 har selskaber

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Ekstraordinært udbytte i 2017

Ekstraordinært udbytte i 2017 SÆRNUMMER, JANUAR 2013 3. kvartal 2017 RR REVISION BENNY JAKOBSEN værdifuld viden om økonomi 2 ny vurdering af erhvervsejendomme i 2019 3 den første medarbejder gode råd når du ansætter 7 hvide plader,

Læs mere

Beskatning af afkast af gaver til børn

Beskatning af afkast af gaver til børn - 1 Beskatning af afkast af gaver til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I skattelovgivningen er der fastsat særlige regler om beskatning af børns indtægter. Reglerne medfører bl.a., at

Læs mere

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009 RevisorInformerer Køb, leasing eller leje? April 2009 Har du sværere ved at skaffe likviditet i disse tider? Overvejer du at investere i nye maskiner, inventar eller biler? Det er ikke sikkert, at et almindeligt

Læs mere

Ulovlige lån er nu lovlige - men pas på

Ulovlige lån er nu lovlige - men pas på februar 2017 værdifuld viden om økonomi 2 få styr på mangler du penge it-sikkerheden 3 på bankkontoen? 7 kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag importør med fokus på sikker betaling Ulovlige lån er nu

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Ingen skat på parkering

Ingen skat på parkering 1. kvartal 2017 værdifuld viden om økonomi 2 er du ramt af lovliggør dit ulovlige lån negative renter? 3 på generalforsamlingen 7 kan du trække det fra i skat? Ingen skat på parkering får mere tid til

Læs mere

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006 Juli 2006 RevisorInformerer Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Håndværkerfradraget genindført

Håndværkerfradraget genindført 4. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Håndværkerfradraget genindført Håndværkerfradraget blev i løbet af sommeren 2015 genindført. Reglerne for 2015 er helt de samme, som vi kendte dem fra 2014. Der

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Fitnessklubben i skatteklemme 2. kvartal

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattemæssig omgørelse

Skattemæssig omgørelse - 1 Skattemæssig omgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vanskelig skattelovgivning øger risikoen for, at skatteydere mødes med uventede, store skattekrav. Har borgeren taget fejl af loven,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Indehaver Bernt Ranfelt

Indehaver Bernt Ranfelt RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet:

Læs mere

Gaver til velgørende foreninger

Gaver til velgørende foreninger Gaver_ omslag.qxp 12-12-2007 12:22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0032408) Afgift som

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

REVI-SOFT. Til alle brugere af SKBE14. Opdatering af SKBE14 til version Denne opdatering indeholder følgende forbedringer:

REVI-SOFT. Til alle brugere af SKBE14. Opdatering af SKBE14 til version Denne opdatering indeholder følgende forbedringer: RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft ApS Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet: www.revisoft.dk CVR

Læs mere