Arbejdsgruppens medlemmer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgruppens medlemmer:"

Transkript

1 Dummebøder

2 Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup Tlf Fax Arbejdsgruppens medlemmer: Politimester Henrik Andersen, Nyborg Politi Politifuldmægtig Merete Kromann, Politifuldmægtigforeningen Kriminalinspektør Ole Bennekou, Tårnby Politi Redaktion Jean-Marc Monnier Laila Andersen Ulla Skov Pia Rasmussen SSP-konsulent Claus Hansen, Randers Kommune Konsulent Anne Mette Engelbrecht Skoleinspektør Preben Kimergård, Danmarks Skolelederforening Layout Ulla Skov Illustrationer Trine Preisler Tryk Holbæk Express Udvalgssekretær Birk Nielsen, Det Kriminalpræventive Råd Projektleder Ronni Abergel, Det Kriminalpræventive Råd Tak til arbejdsgruppen for den store indsats Oplag 1. oplag, stk. DKR ISBN Kopiering tillladt med kildeangivelse December 2004

3 Indhold Indledning 2 Om dummebøder 4 Forældre forebygger dummebøder 6 Signaler, du skal være opmærksom på 7 Har dit barn fået en dummebøde 7 Udsteder dit barn dummebøder 7 Den svære samtale 9 Forbered samtalen 9 God kommunikation 10 Optrappende og nedtrappende sprog 11 En aftale mellem dig og dit barn 12 Dummebøder - en strafbar handling 12 Anmeldelse af dummebøder 13 Hvordan du forebygger utryghed 15 Forældrenetværk 17 Råd og hjælp 18 Epilog 19 1

4 Indledning Denne pjece henvender sig til forældre, der ønsker mere viden om, hvad dummebøder er, hvordan man som forældre kan forebygge dummebøder, og hvordan man skal forholde sig, hvis ens datter eller søn får en dummebøde. Det er dog vigtigt at understrege, at pjecen kun kan berøre de generelle linier, idet ikke to situationer ligner hinanden. Fænomenet dummebøder har været i mediernes søgelys de senere år. Lokalaviser, dagblade og tv har fortalt en lang række historier om unge, der er kommet i klemme i det kriminelle miljø - ofte i rockermiljøet. Det er historier om unge, der har fået dummebøder for at gøre noget dumt og unge, der får dummebøder i form af ågerrenter på eksisterende gæld. Ved dummebøder er der tale om afpresning, der ofte involverer ulovlig tvang, vold, trusler om vold og andre repressalier, og de rammer især unge, der er involveret i det kriminelle miljø - ofte i rockermiljøet. Dummebøder er med andre ord blevet et meget synligt fænomen i medierne og i danskernes bevidsthed - og for nogle unge og deres familier har dummebøder været årsagen til frustration, angst, vrede og følelse af afmagt. Den seneste tids opmærksomhed på rockernes kriminalitet - herunder dummebøder - har dog fået rockerklubberne til at vælge en mindre synlig strategi. Det betyder bl.a., at vi ikke ser ordet dummebøder omtalt så ofte som tidligere - men pengeafpresning er ikke forsvundet af den grund. Der er derfor grund til at være ekstra opmærksom på, hvad vores unge går og laver, og hvordan de i øvrigt har det. At kunne afkode de unges signaler kan være af stor betydning for forældrenes mulighed for at yde støtte og hjælp på det rette tidspunkt. 2

5 Udstedelse af dummebøder er klart uacceptabelt og ulovligt. Det skal bekæmpes med information og anmeldelse til politiet. Kort og godt. Denne pjece er udarbejdet på baggrund af et oplæg fra en arbejdsgruppe nedsat af SSP-Udvalget under Det Kriminalpræventive Råd og det er håbet, at materialet kan bruges til at begrænse omfanget af dummebøder. Politimester Henrik Andersen Formand for arbejdsgruppen Sekretariatschef Anna Karina Nickelsen Det Kriminalpræventive Råd 3

6 Om dummebøder Dummebøder har længe været et kendt fænomen i kriminelle miljøer - særligt i rockerkredse. Men i de senere år er begrebet også blevet kendt i almindelighed. Det skyldes, at et stigende antal unge får dummebøder. Selv om dummebøder fortrinsvist er en metode som anvendes i det kriminelle miljø, så har andre unge også taget metoden til sig. Dummebøder handler om afpresning - ofte af penge - og kun fantasien begrænser, hvad man kan få en dummebøde for. Politiet har f.eks. mødt unge, der har fået dummebøder for at gøre noget dumt - heraf navnet dummebøder. Det kan f.eks. være at vælte en øl i baren, at gå på det forkerte fortorv o.lign. Men dummebøder viser sig også som ågerrenter - dvs. renter på lån eller gæld, der stiger meget hurtigt. Fælles for dummebøder er, at de ikke er til forhandling. Det er alene den, der uddeler dummebøden, der bestemmer beløbets og renternes størrelse og hvordan bøden skal betales. Der er altså tale om et ulige magtforhold mellem offer og gerningsmand. Betalingen kan foregå kontant eller ved andre værdigenstande f.eks. mobiltelefoner, tøj, discman m.m. Kan personen ikke betale, bliver han/hun ofte tvunget til at begå en kriminel handling for at skaffe gerningsmanden (bødegiveren) hurtige penge. Dummebøder handler altså om afpresning af penge eller andre værdigenstande ved hjælp af : vold, trusler om vold eller andre repressalier ulovlig tvang voldsomt stigende renter (ågerrenter) på lån eller gæld. Dummebøder er en ulovlig handling, der bør anmeldes til politiet. 4

7 Jens får dummebøde, fordi han ikke vil være supporter til en rockergruppe Mange af Jens tidligere kammerater er med i supportergruppen. Han hilser på dem af og til, men vil ellers ikke have noget med dem at gøre. Det er de sure over, og sætter derfor rygter i gang om Jens. Rygter der siger, at Jens lyver om nogle af klubbens medlemmer. Det koster kr. at lyve. Da Jens ikke vil betale, bliver han jagtet over hele byen. Supportermedlemmerne opsøger ham på hans arbejde, i byen og hvor han ellers kommer. Kort efter er der indbrud i hans forældres hus. Jens er sikker på, at det er supportergruppen - indbrud er en anden måde at inddrive gæld på, fortæller Jens. Det er først da Jens forældre går til pressen, at jagten bliver indstillet. (Navnet er ændret for at beskytte den unges identitet). Definition: Dummebøder er afpresning af penge (eller andre værdier) ved hjælp af voldsomt stigende renter (ågerrenter), ulovlig tvang, trusler om vold eller andre repressalier. Der er ikke tale om en dummebøde, når du vil have betaling for noget du har lånt ud og som er blevet ødelagt, så længe beløbet svarer til værdien af det ødelagte. Hvis der indgår tvang, vold eller trusler om vold eller andre repressalier er det ulovligt og bør anmeldes. 5

8 Forældre kan forebygge dummebøder Det er vanskeligt helt at undgå dummebøder fordi de kan optræde i mange forskellige former, som er svære at forudse. Imidlertid kan udbredelsen begrænses. Som forældre kan du: tale med dit barn om skolen, kammeraterne og fritiden, være opmærksom på hvad der foregår i den unges omgangskreds, være opmærksom på signaler hos din datter eller søn der kan være tegn på, at han/hun enten har fået en dummebøde eller udsteder dummebøder. Se afsnittet Signaler du skal være opmærksom på, tale med dit barn og eventuelt hans/hendes venner om problemet og fortælle, at det er ulovligt at uddele dummebøder og bedst kan stoppes ved at anmelde det til politiet, anmelde dummebøder til politiet - det gør det mindre attraktivt for gerningsmanden at uddele flere dummebøder, og det signalerer, at I ikke accepterer afpresning, fortælle om dummebøden til skolelederen, klasselæreren, kommunens SSP- medarbejder eller andre forældre. Dette kan lægge en dæmper på gerningsmandens aktiviteter, og kan hjælpe andre forældre i en lignende situation samtidig med, at oplysning kan være med til at mobilisere lokalsamfundet i kampen mod dummebøder. Hvis din søn eller datter har fået en dummebøde, bør du som forældre, ud over at tale med dit barn, støtte ham/hende i at anmelde dummebøden til politiet. Hvis din søn eller datter selv har uddelt en dummebøde, bør du støtte ham/hende i at trække dummebøden tilbage. 6

9 Signaler du skal være opmærksom på Som forældre er det svært at vurdere om ens søn/datter har fået en dummebøde, eller om han/hun uddeler dummebøder. Men man vil som forældre ofte have en fornemmelse, hvis der er noget galt. Hvis du har en sådan fornemmelse, og genkender du evt. ét eller flere af de nedennævnte signaler, bør du tale med ham/hende og finde ud af, hvorvidt der er hold i din bekymring. Har dit barn fået en dummebøde? Signaler, som kan være tegn på, at din søn/datter skylder penge eller har fået en dummebøde kan være, at han/hun: vil låne penge uden at fortælle, hvad de skal bruges til, begår kriminalitet, har det fysisk eller psykisk dårligt, pludselig ændrer adfærd f.eks. holder sig hjemme om aftenen og undgår diskoteker, klubber og andre steder, hvor han/hun tidligere har færdedes, og hvor byens unge mødes. Udsteder dit barn dummebøder? Signaler, som kan være tegn på, at din søn/datter begår kriminalitet (f.eks. udsteder dummebøder) kan være, at han/hun: pludselig har mange penge, har et øget forbrug af f.eks. dyrt tøj, mobiltelefoner, rejser eller gaver til familie, venner eller kæreste - udgifter, der ikke stemmer overens med det han/hun tjener, ændrer adfærd, f.eks. pjækker fra skole, dropper ud af fritidsaktiviteter, lever om natten og sover om dagen, eller lever livet på gaden, forbrug af rusmidler, herunder hash og anden narkotika, tager afstand fra venner og familie og søger nye venner blandt kriminelle eller kriminalitetstruede unge, bliver utilnærmelig, lettere aggressiv eller opfører sig truende og afvisende. 7

10 Bliver du opmærksom på ét eller flere af disse signaler, eller har du observeret anden bekymrende adfærd hos din søn/datter, bør du tale med ham/hende. Vær dog opmærksom på, at ovenstående punkter ikke er udtømmende og isoleret set ikke er ensbetydende med, at der er et problem vedr. dummebøder eller, at din søn/datter kommer i et kriminelt miljø. Er du usikker på, om din fornemmelse er rigtig, kan du også vælge at kontakte skolen og høre, om der er pjækket, kontakte banken for at høre til indestående, tale med en fortrolig ven/veninde, kontrollere den unges værelse for skjulte værdier, stoffer mv. inden du tager problemet op med din søn/datter. Du kan også bruge mere tid sammen med din søn/datter og vise mere interesse for hans/hendes liv og interesser. Du kan også skaffe dig et bedre kendskab til dit barns kammerater og venner, f.eks. ved at invitere dem hjem. 8

11 Den svære samtale Samtalen omkring en dummebøde kan være svær for både forældrene og den unge. Alligevel bør du tale med ham/hende, så snart du oplever en bekymrende adfærd. Selv om det er svært at tage emnet op, er det vigtigt, at du viser, at du støtter og gerne vil hjælpe ham/ hende ud af problemerne. Nedenfor er givet nogle enkelte forslag, der kan hjælpe til at få en god samtale. Forbered samtalen Inden samtalen skal du som forældre: Sætte ord på din bekymring - hvorfor er du bekymret? Hvilke observationer har du gjort? Vurdere og formulere problemets omfang og evt. konsekvenser på kort og langt sigt. Afklare, hvad formålet med samtalen er, og hvad du ønsker, at der skal komme ud af den f.eks., at: præsentere din søn/datter for dine observationer og for problemet, som du oplever det, høre din søns/datters reaktion og oplevelse af problemet - det er ikke sikkert at han/hun oplever, at der er et problem, afklare hvilke konsekvenser problemet kan få på kort og på langt sigt for din søn/datter, familien m.fl., afklare din søns/datters behov og ønske for hjælp og lave en aftale om det videre forløb. Du bør ligeledes overveje, hvordan problemet påvirker din søn/datter og dig selv følelsesmæssigt, og hvordan det kan komme til udtryk under samtalen. Hvis du føler, at samtalen bliver for svær at håndtere alene, kan du overveje, om det vil være en fordel at invitere en anden voksen 9

12 til at deltage i samtalen - det kan f.eks. være en lærer, idrætstræner, SSP-konsulent eller et familiemedlem, som I begge har tillid til. Når du har forberedt dig på, hvad du vil sige, kan du overveje, hvordan du opnår den bedste kommunikation under samtalen. God kommunikation Du udtrykker dine følelser og holdninger både gennem det talte sprog (ordvalg, tone m.m.) og dit kropssprog (øjenkontakt, armbevægelser, vejrtrækning m.m.). Både det talte sprog og kropssproget afslører, om du respekterer den, du taler med. Det er derfor vigtigt, at du er bevidst om, hvordan du udtrykker dig. Under samtalen med din søn/datter er det en god idé at: have et åbent kropssprog - se f.eks. dit barn i øjnene og undgå at lægge armene over kors, lytte til både indhold og følelser i det, der bliver sagt/ udtrykt, undgå bebrejdelser og påstande, stille uddybende spørgsmål, spørge til sammenhænge og gentage det sagte, så du sikrer dig, at I har en fælles forståelse af meningen i det, der bliver sagt, være åben og undlad at fortælle om dine egne tanker om det, der bliver sagt, stille HV-spørgsmål : hvor, hvordan, hvad...men undgå at stille spørgsmål, der starter med hvorfor - din søn/ datter kan opleve det som en bebrejdelse, og det kan hæmme resten af samtalen. Ved både at være bevidst om det talte sprog og kropssproget vil din søn/datter opleve, at du støtter ham/hende og opleve en accept af sin person. Det kan være med til at skabe en bedre samtale og mindske en eventuel modstand. 10

13 Du skal sørge for at sætte god tid af til samtalen og sikre dig, at den foregår et roligt sted, hvor I kan tale sammen uden at blive afbrudt. Hvis I er flere til stede under samtalen, er det en god idé at aftale, hvordan jeres indbyrdes rollefordeling skal være. Hvem indleder? Hvem siger hvad? Hvem samler op m.m. Positivt sprog Jeg-sprog Lytter til ende Interesseret Åbne spørgsmål Udtrykker sit ønske Konkret Fokuserer på nutid/ fremtid Går efter problemet Negativt sprog Du-sprog Afbryder Ligeglad Ledende spørgsmål Bebrejder Abstrakt Fokuserer på fortiden Går efter personen Ud af det kriminelle miljø Nogle unge, som har fået en dummebøde, flirter med eller er en del af det kriminelle miljø. En dummebøde kan være en anledning til, at den unge revurderer sit liv og overvejer sine ønsker for fremtiden. Vil den unge væk fra det kriminelle miljø, kan du som forælder støtte op om din søn/datter ved at opfordre og støtte ham/ hende i at: * få nye aktiviteter i fritiden, * starte på uddannelse og/eller job eller * komme langt væk fra lokalmiljøet i en periode. 11

14 En aftale mellem dig og dit barn Hvis din søn/datter har fået en dummebøde, bør I lave en aftale om, hvad der videre skal ske. Det er vigtigt at være enige om, hvordan situationen skal tackles. Med en aftale kan I også undgå senere misforståelser mellem jer. En aftale bør bl.a. indeholde en plan for: hvem, der gør hvad, hvornår, hvem, der ydermere skal involveres - f.eks. SSP-konsulent, socialrådgiver og skolelærer eller anden person, som dit barn har tillid til, anmeldelse til politiet, se afsnittet nedenfor, den unges fremtidige adfærd og eventuelle forholdsregler. Dummebøder - en strafbar handling Afhængigt af dummebødens karakter kan udstederen af dummebøden blive straffet for, at: afpresse penge, tøj, mobiltelefoner o.lign. ved hjælp af trusler om vold, betydelig skade på ejendele eller frihedsberøvelse. Dette straffes med fængsel indtil 1 år og 6 mdr. true en person til at begå røveri ved at anvende vold eller trussel om øjeblikkelig vold. Dette kan straffes med fængsel indtil 10 år. Den, som tvinger andre til at handle mod deres eget ønske og/ eller afpresser penge (eller andre værdier) ved hjælp af trusler om vold, vold m.m., begår en strafbar handling. Hvis udstederen af en dummebøde samtidig afpresser ofret ved at true med vold, begå vold eller ved at tvinge ofret til at begå en ulovlig handling, kan han blive straffet for at: fremsætte trusler, der fremkalder alvorlig frygt for ens eller andres liv, helbred eller velfærd eller truer med en strafbar handling. Dette straffes med fængsel indtil 2 år, begå vold mod andre. Dette straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år, 12

15 begå ulovlig tvang ved at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget mod deres vilje ved hjælp af vold eller trusler om vold. Dette straffes med fængsel indtil 2 år, medvirke til afpresning, tyveri eller røveri ved at opfordre til at begå en af de nævnte forbrydelser. Også andre paragraffer i straffeloven kan komme på tale afhængigt af dummebødens karakter og gerningsmandens baggrund. Straffen for at øve vold kan f.eks. forhøjes, hvis gerningsmanden tidligere er straffet for vold. Anmeldelse af dummebøder Anmeldelse er en god måde at stoppe dummebøder på, og det er den bedste måde at komme fornuftigt ud af problemet på. Det skyldes at: politiet kan efterforske sagen og kan sigte gerningsmanden. En anmeldelse vil ofte mindske gerningsmandens lyst til at uddele flere dummebøder, gerningsmanden vil ofte føle sig generet, hvis politiet og/ eller de sociale myndigheder bliver blandet ind i sagen. I nogle tilfælde kan en øget opmærksomhed på sagen medføre, at gerningsmanden undlader at inddrive bøden, en anmeldelse sender et vigtigt signal til gerningsmanden om, at I ikke vil acceptere dummebøder eller har tænkt jer at betale bøden. Du kan anmelde en dummebøde og andre kriminelle forhold ved at ringe, skrive eller møde op hos politiet. Når du anmelder et kriminelt forhold optager politiet din anmeldelse skriftligt. Derefter indleder politiet en efterforskning, hvor de kortlægger sagens forløb og indsamler beviser. Det sker bl.a. ved at afhøre ofret, gerningsmanden og vidner. Når efterforskningen er færdig, vurderer politiet, om der er beviser nok til at rejse en sag. Er beviserne tilstrækkelige rejser anklagemyndigheden tiltale mod gerningsmanden ved at udarbejde et anklageskrift. Man kan ikke foretage en anonym politianmeldelse. 13

16 Ingen anmeldelse - en ond cirkel Hvis I betaler dummebøden i stedet for at anmelde den, så risikerer I, at problemet fortsætter, og at I kommer ind i en ond cirkel med flere dummebøder til endnu større beløb. I opfordrer altså gerningsmanden til at udstede flere dummebøder til jeres søn/datter og til andre unge, da gerningsmanden vil opleve, at dummebøder kan betale sig. Inden I anmelder dummebøden til politiet, er det vigtigt, at din søn/datter får gjort op med eventuelle egne kriminelle forhold. For de fleste unge vil det også være en lettelse at stå ærligt frem, og få mulighed for at starte på en frisk. Det vil sige, at din søn/datter forholder sig til mulige konsekvenser ved at stå frem og erkender den kriminalitet, han/hun eventuelt selv har begået, og som politiet alligevel ville have fundet ud af under en eventuel efterforskning. Det kan være svært for din søn/datter at forstå, at en anmeldelse af dummebøden er den rigtige beslutning, hvis det betyder, at politiet får kendskab til ét eller flere strafbare forhold. I denne situation er det din opgave som forældre at støtte dit barn i at være ærlig og forstå konsekvenserne på langt sigt, bl.a. at din søn/datter får mulighed for at rette op på sine handlinger og kan bruge situationen til at sætte nye mål for fremtiden. Ved anmeldelse af dummebøder er det vigtigt, at du støtter din søn/datter igennem hele forløbet. Afpresning, trusler om vold og vold fører til dom Peter bliver opsøgt af en rockerrelateret person, der spørger efter Karstens adresse. Karsten skylder ham kr. Da Peter ikke fortæller, hvor hans kammerat Karsten bor, får han en dummebøde på samme beløb. Peter bliver altså afpresset til at betale Karstens gæld, og hvis Peter ikke betaler, bliver han udsat for vold. I de efterfølgende uger bliver Peter flere gange udsat for vold, fordi han ikke betaler. Da Peters kammerater overværer dette, bliver de truet til ikke at gå til politiet. Efter denne episode anmelder Peter gerningsmanden til politiet. Under retssagen bliver vidnerne beskyttet på vej til og fra retslokalet, da de ikke ønsker at møde andre rockerrelaterede personer. Retten dømmer den anklagede en fængselsstraf for afpresning, vold og trusler om vold. (Navnene er ændret for at beskytte den unges identitet). 14

17 Hvordan du forebygger utryghed Nogle unge tør ikke anmelde dummebøder til politiet, fordi de er bange for trusler. Praksis viser dog, at det er sjældent, at ofre bliver udsat for trusler efter anmeldelse eller i forbindelse med en retssag. Skulle det alligevel ske, at din søn/datter modtager trusler om repressalier efter dummebøden er anmeldt, så er det vigtigt at kontakte politiet med det samme. Retssystemet ser strengt på trusler mod vidner, og det kan straffes med fængsel indtil 6 år. Din søn/datter kan selv forebygge utryghed ved: at undgå at færdes alene i en periode, at undgå at færdes på steder, hvor gerningsmanden kan opsøge ham/hende f.eks. på diskoteker, at skifte mobilnummer og få skjul nummer funktion eller anonymt taletidskort, og altid at have sin mobiltelefon åben, hvor politiets nummer er indkodet. Politiet vil lave en individuel vurdering af sikkerheden. I forbindelse med en eventuel retssag kan I tage kontakt til en SSP-medarbejder (det kan være en socialarbejder, lærer eller politimand), der kan give jer støtte og moralsk opbakning. Under retssagen er der mulighed for, at gerningsmanden føres uden for retslokalet, når vidnerne afgiver deres forklaringer samtidig med, at vidneforklaringerne i enkelte tilfælde kan foregå bag lukkede døre, dvs. at tilhørere ikke har adgang. En anden måde at øge sikkerheden på er at involvere familie, naboer og andre borgere i lokalsamfundet, f.eks. ved at fortælle om sagen i pressen. Omtale af dummebøder, trusler m.m. skaber forargelse og kan få lokalbefolkningen til at tage stilling til, I retten Når sagen kommer for retten, skal gerningsmanden, ofret og andre vidner afgive deres forklaring, hvis sagen ikke behandles som en tilståelsessag. Når retten er færdig med at belyse sagen, afsiger retten en dom. Hvis sagen er startet i byretten kan gerningsmanden og anklagemyndigheden anke dommen til landsretten. Landsrettens dom er endelig. 15

18 Gode råd uden at anmelde Hvis du ikke umiddelbart ønsker at anmelde dummebøden, men gerne vil have politiets råd om dine muligheder, kan du kontakte politiet om sagen uden at lave en egentlig anmeldelse. hvad vi som borgere vil finde os i. En sådan fokus kan altså være med til at mobilisere lokalsamfundet og skabe et stærkere netværk omkring den unge, der vælger at stille sig op imod dummebøderne. Nick går til politiet Nick har overværet et røveri. Gerningsmanden truer Nick med vold, hvis han fortæller politiet om røveriet. Alligevel vælger Nick at anmelde forholdet til politiet og er villig til at vidne i retten. Op til retssagen sætter politiet skærpet patruljering på Nicks bopæl, og politiet kører ham til og fra retssalen. Sagen ender med, at gerningsmanden bliver dømt. (Navnet er ændret for at beskytte den unges identitet). 16

19 Forældrenetværk Er der flere unge i lokalområdet, som har fået en dummebøde og/eller som flirter med det kriminelle miljø, kan det være en støtte at danne et forældrenetværk. De fleste forældre har brug for at tale med andre voksne, som kender deres situation. I netværket kan I støtte og rådgive hinanden, og lave en fælles strategi for, hvordan I håndterer situationen i hjemmet. Kender I andre forældre i samme situation, kan I selv danne et netværk, eller I kan foreslå kommunens SSP-konsulent at starte et. Forældrenetværk Tina har startet et forældrenetværk. Det gjorde hun da hun opdagede, at hendes søn Jacob var ude i kriminalitet sammen med andre af byens unge. Som forældre har man behov for at tale med nogen, der forstår den situation, man står i, og som ikke er fordømmende. Man bliver jo desperat af at se sit barn komme længere ud på et skråplan, uden selv at kunne stille noget op, fortæller Tina. Forældrenetværket har kontakt til byens SSP-medarbejder, der fortæller dem om ungdomsmiljøet i byen, de lokale grupperinger m.m. Tinas råd til andre forældre er at: 1) søge hjælp, da det er hårdt for forældrenes indbyrdes forhold, for andre søskende m.fl., og 2) tale med venner og familie om problemerne. Selv om det kan være svært at tale om, så har Tina og de andre forældre i netværket udelukkende mødt opbakning og støtte - og ikke mindst har de fået nogen at dele deres bekymring med. (Navnene er ændret for at beskytte de unges identitet). 17

20 Råd og hjælp Det er svært at håndtere dummebøder. Derfor er det en god idé at få professionel hjælp. Det kan I få ved at kontakte: politiet kommunens SSP-konsulent socialforvaltningen (hvis den unge er under 18 år). I kan også kontakte en lærer, klubleder eller anden voksen, som I har tillid til - og bede ham/hende om at være jeres kontaktperson til kommunen og politiet. Nogle kommuner har også anonyme rådgivninger, hvor forældre og unge kan henvende sig med problemer. Det vil dog kun være få rådgivninger, der har direkte erfaring med at håndtere dummebøder, men de kan hjælpe jer til at finde ud af, hvem I skal tale med. 18

21 Epilog - Nytter det noget? Mange vil måske afholde sig fra at anmelde dummebøder, fordi det er opfattelsen, at det er svært at bevise. Nedenfor er kort refereret fra nogle domme fra Vordingborg og Hillerød, der klart viser, at det nytter noget. Den 3. december 2003 i Vordingborg Ret blev KJO dømt for afpresning ved udstedelse af en dummebøde på kr Dommen stadfæstet af Østre Landsret den 3. december Forurettede stod frem trods sin viden om at KJO havde forbindelse til Banditos. Den 8. juni 2004 blev ABA, DDK og TJM i Hillerød kriminalret dømt for flere forhold af dummebøder (afpresning) blandt andet på baggrund af vidneudsagn. Alle har nægtet sig skyldige under sagen. Dummebøderne var i størrelsesordenen til kr. og blev udstedt i situationer, hvor ofrene frygtede for deres liv. De valgte alligevel at stå frem, trods de tiltaltes tilknytning til X-Team og dermed Banditos. Retten i Ringsted idømte den 30. september 2004 HTH og BHP henholdsvis 1 år og 5 måneder og 1 år og 3 måneder fængsel for udstedelse af dummebøde på kr for bl.a. afpresning, vold og trusler. Begge er fuldgyldige medlemmer af Bandidos. Afpresningen skete fra april til juli 2004 og de har været varetægtsfængslet under sagen. 19

22 20

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning - en vejledning Marts 2006 Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Trusler og vold mod kommunalpolitikere i Danmark... 4 Hvordan skal du forholde dig før,

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Det Kriminalpræventive Råd Denne folder er til dig...... som måske er usikker på, hvordan du vil reagere på en mulig voldelig situation. Faren for at blive udsat for vold

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd?

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd? Ungdomsklubber Hæleri - er det prisen værd? 1 Unge og hæleri Hvorfor er det vigtigt at snakke om hæleri? Køb og salg af stjålne varer er udbredt, men mange unge (og voksne) kender ikke begrebet hæleri

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

Opgave 1. Hr. Hansen havde trods sit fald formået at give et godt signalement af Anne og Michael, som blev anholdt, mens de sad og drak øl.

Opgave 1. Hr. Hansen havde trods sit fald formået at give et godt signalement af Anne og Michael, som blev anholdt, mens de sad og drak øl. 2 Opgave 1 Søren kom kørende i bil inde i centrum. Hans kæreste, Anne, sad på passagersædet. Myldretidstrafikken var tæt, så hastigheden var lav. Ved et busstoppested stod Michael og ventede på bussen.

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du?

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du? Du er på hjemmebesøg i forbindelse med opstart på en børnefaglig undersøgelse. Ved besøget observerer du, at der er udvendige kroge/låse på børneværelserne. 1 Du er på hjemmebesøg hos otteårige Anders

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov Bond & Salskov En tabubelagt udfordring Dagens program Kort præsentation Partnervold Min historie Dialog i grupper Tak for i dag v. Mariann Salskov v. Marianne Baagø v. Mette Bond v. Mariann Salskov Hvem

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Socialpædag oger får trusler og tæsk

Socialpædag oger får trusler og tæsk Politiken, 8. juni 2013 Socialpædag oger får trusler og tæsk Mens socialpædagogerne klager over vold på jobbet, er fagfolk bange for et stigende antal politianmeldelser af, hvad de ser som fejlbehandlede

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Politik om vold, trusler og chikane

Politik om vold, trusler og chikane Politik om vold, trusler og chikane Lions Park Søllerød skal være en sikker arbejdsplads! Vold, trusler om vold og chikane mod de ansatte tolereres ikke! Det betyder: At trusler mod den enkelte ses som

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 29. april 2014 Rettens nr. 9-1276/2014 Anklagemyndigheden Mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

om at klage sådan skal du gøre

om at klage sådan skal du gøre om at klage sådan skal du gøre 02 om Om at klage Heldigvis lever de fleste beboere i fsb fredeligt side om side. Heldigvis tager de fleste hensyn til naboen på den anden side af væggen. Og heldigvis kan

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Anklageskrift er modtaget den 8. april 2013, og tillægsanklageskrift 1 er modtaget den 8. juli 2013.

Anklageskrift er modtaget den 8. april 2013, og tillægsanklageskrift 1 er modtaget den 8. juli 2013. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 6. september 2013 i sag SS 1-5239/2013 Anklagemyndigheden mod T1 pt. Københavns Fængsler og T2 pt. Københavns Fængsler Sagens baggrund og parternes påstande. Der har

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea.

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea. Konflikter - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. Formål Viden om konflikter og mobning Redskaber, hvordan kan vi sætte dette

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

VOLDTÆGT AF ANITTA GULDBERG

VOLDTÆGT AF ANITTA GULDBERG VOLDTÆGT AF ANITTA GULDBERG ILLUSTRATIONER: LISBETH E. CHRISTENSEN 14 PSYKOLOG NYT En voldtægt er belastende i sig selv men det kan det efterfølgende forløb også være. Hvordan kvinden, der anmelder overgrebet,

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O

Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O Odense Universitetshospital Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O Ortopædkirurgisk afdeling O s retningslinier for Voldspolitik - med tillæg til

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Tekst og grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationsmedarbejder Sara Parding Copyright Center for Voldtægtsofre,

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 11 Unge og kriminalitet Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 195 1. Indledning Dette kapitel belyser endnu et område, der har stor bevågenhed i offentligheden: unges kriminalitet.

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

behandlingen straffesager

behandlingen straffesager Om behandlingen af straffesager Orientering for lægdommere i straffesager ved Retten i Roskilde December 2011 1 Jeg byder Dem hjertelig velkommen som lægdommer (domsmand/nævning) ved retten i Roskilde.

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere