Arbejdsgruppens medlemmer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgruppens medlemmer:"

Transkript

1 Dummebøder

2 Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup Tlf Fax Arbejdsgruppens medlemmer: Politimester Henrik Andersen, Nyborg Politi Politifuldmægtig Merete Kromann, Politifuldmægtigforeningen Kriminalinspektør Ole Bennekou, Tårnby Politi Redaktion Jean-Marc Monnier Laila Andersen Ulla Skov Pia Rasmussen SSP-konsulent Claus Hansen, Randers Kommune Konsulent Anne Mette Engelbrecht Skoleinspektør Preben Kimergård, Danmarks Skolelederforening Layout Ulla Skov Illustrationer Trine Preisler Tryk Holbæk Express Udvalgssekretær Birk Nielsen, Det Kriminalpræventive Råd Projektleder Ronni Abergel, Det Kriminalpræventive Råd Tak til arbejdsgruppen for den store indsats Oplag 1. oplag, stk. DKR ISBN Kopiering tillladt med kildeangivelse December 2004

3 Indhold Indledning 2 Om dummebøder 4 Forældre forebygger dummebøder 6 Signaler, du skal være opmærksom på 7 Har dit barn fået en dummebøde 7 Udsteder dit barn dummebøder 7 Den svære samtale 9 Forbered samtalen 9 God kommunikation 10 Optrappende og nedtrappende sprog 11 En aftale mellem dig og dit barn 12 Dummebøder - en strafbar handling 12 Anmeldelse af dummebøder 13 Hvordan du forebygger utryghed 15 Forældrenetværk 17 Råd og hjælp 18 Epilog 19 1

4 Indledning Denne pjece henvender sig til forældre, der ønsker mere viden om, hvad dummebøder er, hvordan man som forældre kan forebygge dummebøder, og hvordan man skal forholde sig, hvis ens datter eller søn får en dummebøde. Det er dog vigtigt at understrege, at pjecen kun kan berøre de generelle linier, idet ikke to situationer ligner hinanden. Fænomenet dummebøder har været i mediernes søgelys de senere år. Lokalaviser, dagblade og tv har fortalt en lang række historier om unge, der er kommet i klemme i det kriminelle miljø - ofte i rockermiljøet. Det er historier om unge, der har fået dummebøder for at gøre noget dumt og unge, der får dummebøder i form af ågerrenter på eksisterende gæld. Ved dummebøder er der tale om afpresning, der ofte involverer ulovlig tvang, vold, trusler om vold og andre repressalier, og de rammer især unge, der er involveret i det kriminelle miljø - ofte i rockermiljøet. Dummebøder er med andre ord blevet et meget synligt fænomen i medierne og i danskernes bevidsthed - og for nogle unge og deres familier har dummebøder været årsagen til frustration, angst, vrede og følelse af afmagt. Den seneste tids opmærksomhed på rockernes kriminalitet - herunder dummebøder - har dog fået rockerklubberne til at vælge en mindre synlig strategi. Det betyder bl.a., at vi ikke ser ordet dummebøder omtalt så ofte som tidligere - men pengeafpresning er ikke forsvundet af den grund. Der er derfor grund til at være ekstra opmærksom på, hvad vores unge går og laver, og hvordan de i øvrigt har det. At kunne afkode de unges signaler kan være af stor betydning for forældrenes mulighed for at yde støtte og hjælp på det rette tidspunkt. 2

5 Udstedelse af dummebøder er klart uacceptabelt og ulovligt. Det skal bekæmpes med information og anmeldelse til politiet. Kort og godt. Denne pjece er udarbejdet på baggrund af et oplæg fra en arbejdsgruppe nedsat af SSP-Udvalget under Det Kriminalpræventive Råd og det er håbet, at materialet kan bruges til at begrænse omfanget af dummebøder. Politimester Henrik Andersen Formand for arbejdsgruppen Sekretariatschef Anna Karina Nickelsen Det Kriminalpræventive Råd 3

6 Om dummebøder Dummebøder har længe været et kendt fænomen i kriminelle miljøer - særligt i rockerkredse. Men i de senere år er begrebet også blevet kendt i almindelighed. Det skyldes, at et stigende antal unge får dummebøder. Selv om dummebøder fortrinsvist er en metode som anvendes i det kriminelle miljø, så har andre unge også taget metoden til sig. Dummebøder handler om afpresning - ofte af penge - og kun fantasien begrænser, hvad man kan få en dummebøde for. Politiet har f.eks. mødt unge, der har fået dummebøder for at gøre noget dumt - heraf navnet dummebøder. Det kan f.eks. være at vælte en øl i baren, at gå på det forkerte fortorv o.lign. Men dummebøder viser sig også som ågerrenter - dvs. renter på lån eller gæld, der stiger meget hurtigt. Fælles for dummebøder er, at de ikke er til forhandling. Det er alene den, der uddeler dummebøden, der bestemmer beløbets og renternes størrelse og hvordan bøden skal betales. Der er altså tale om et ulige magtforhold mellem offer og gerningsmand. Betalingen kan foregå kontant eller ved andre værdigenstande f.eks. mobiltelefoner, tøj, discman m.m. Kan personen ikke betale, bliver han/hun ofte tvunget til at begå en kriminel handling for at skaffe gerningsmanden (bødegiveren) hurtige penge. Dummebøder handler altså om afpresning af penge eller andre værdigenstande ved hjælp af : vold, trusler om vold eller andre repressalier ulovlig tvang voldsomt stigende renter (ågerrenter) på lån eller gæld. Dummebøder er en ulovlig handling, der bør anmeldes til politiet. 4

7 Jens får dummebøde, fordi han ikke vil være supporter til en rockergruppe Mange af Jens tidligere kammerater er med i supportergruppen. Han hilser på dem af og til, men vil ellers ikke have noget med dem at gøre. Det er de sure over, og sætter derfor rygter i gang om Jens. Rygter der siger, at Jens lyver om nogle af klubbens medlemmer. Det koster kr. at lyve. Da Jens ikke vil betale, bliver han jagtet over hele byen. Supportermedlemmerne opsøger ham på hans arbejde, i byen og hvor han ellers kommer. Kort efter er der indbrud i hans forældres hus. Jens er sikker på, at det er supportergruppen - indbrud er en anden måde at inddrive gæld på, fortæller Jens. Det er først da Jens forældre går til pressen, at jagten bliver indstillet. (Navnet er ændret for at beskytte den unges identitet). Definition: Dummebøder er afpresning af penge (eller andre værdier) ved hjælp af voldsomt stigende renter (ågerrenter), ulovlig tvang, trusler om vold eller andre repressalier. Der er ikke tale om en dummebøde, når du vil have betaling for noget du har lånt ud og som er blevet ødelagt, så længe beløbet svarer til værdien af det ødelagte. Hvis der indgår tvang, vold eller trusler om vold eller andre repressalier er det ulovligt og bør anmeldes. 5

8 Forældre kan forebygge dummebøder Det er vanskeligt helt at undgå dummebøder fordi de kan optræde i mange forskellige former, som er svære at forudse. Imidlertid kan udbredelsen begrænses. Som forældre kan du: tale med dit barn om skolen, kammeraterne og fritiden, være opmærksom på hvad der foregår i den unges omgangskreds, være opmærksom på signaler hos din datter eller søn der kan være tegn på, at han/hun enten har fået en dummebøde eller udsteder dummebøder. Se afsnittet Signaler du skal være opmærksom på, tale med dit barn og eventuelt hans/hendes venner om problemet og fortælle, at det er ulovligt at uddele dummebøder og bedst kan stoppes ved at anmelde det til politiet, anmelde dummebøder til politiet - det gør det mindre attraktivt for gerningsmanden at uddele flere dummebøder, og det signalerer, at I ikke accepterer afpresning, fortælle om dummebøden til skolelederen, klasselæreren, kommunens SSP- medarbejder eller andre forældre. Dette kan lægge en dæmper på gerningsmandens aktiviteter, og kan hjælpe andre forældre i en lignende situation samtidig med, at oplysning kan være med til at mobilisere lokalsamfundet i kampen mod dummebøder. Hvis din søn eller datter har fået en dummebøde, bør du som forældre, ud over at tale med dit barn, støtte ham/hende i at anmelde dummebøden til politiet. Hvis din søn eller datter selv har uddelt en dummebøde, bør du støtte ham/hende i at trække dummebøden tilbage. 6

9 Signaler du skal være opmærksom på Som forældre er det svært at vurdere om ens søn/datter har fået en dummebøde, eller om han/hun uddeler dummebøder. Men man vil som forældre ofte have en fornemmelse, hvis der er noget galt. Hvis du har en sådan fornemmelse, og genkender du evt. ét eller flere af de nedennævnte signaler, bør du tale med ham/hende og finde ud af, hvorvidt der er hold i din bekymring. Har dit barn fået en dummebøde? Signaler, som kan være tegn på, at din søn/datter skylder penge eller har fået en dummebøde kan være, at han/hun: vil låne penge uden at fortælle, hvad de skal bruges til, begår kriminalitet, har det fysisk eller psykisk dårligt, pludselig ændrer adfærd f.eks. holder sig hjemme om aftenen og undgår diskoteker, klubber og andre steder, hvor han/hun tidligere har færdedes, og hvor byens unge mødes. Udsteder dit barn dummebøder? Signaler, som kan være tegn på, at din søn/datter begår kriminalitet (f.eks. udsteder dummebøder) kan være, at han/hun: pludselig har mange penge, har et øget forbrug af f.eks. dyrt tøj, mobiltelefoner, rejser eller gaver til familie, venner eller kæreste - udgifter, der ikke stemmer overens med det han/hun tjener, ændrer adfærd, f.eks. pjækker fra skole, dropper ud af fritidsaktiviteter, lever om natten og sover om dagen, eller lever livet på gaden, forbrug af rusmidler, herunder hash og anden narkotika, tager afstand fra venner og familie og søger nye venner blandt kriminelle eller kriminalitetstruede unge, bliver utilnærmelig, lettere aggressiv eller opfører sig truende og afvisende. 7

10 Bliver du opmærksom på ét eller flere af disse signaler, eller har du observeret anden bekymrende adfærd hos din søn/datter, bør du tale med ham/hende. Vær dog opmærksom på, at ovenstående punkter ikke er udtømmende og isoleret set ikke er ensbetydende med, at der er et problem vedr. dummebøder eller, at din søn/datter kommer i et kriminelt miljø. Er du usikker på, om din fornemmelse er rigtig, kan du også vælge at kontakte skolen og høre, om der er pjækket, kontakte banken for at høre til indestående, tale med en fortrolig ven/veninde, kontrollere den unges værelse for skjulte værdier, stoffer mv. inden du tager problemet op med din søn/datter. Du kan også bruge mere tid sammen med din søn/datter og vise mere interesse for hans/hendes liv og interesser. Du kan også skaffe dig et bedre kendskab til dit barns kammerater og venner, f.eks. ved at invitere dem hjem. 8

11 Den svære samtale Samtalen omkring en dummebøde kan være svær for både forældrene og den unge. Alligevel bør du tale med ham/hende, så snart du oplever en bekymrende adfærd. Selv om det er svært at tage emnet op, er det vigtigt, at du viser, at du støtter og gerne vil hjælpe ham/ hende ud af problemerne. Nedenfor er givet nogle enkelte forslag, der kan hjælpe til at få en god samtale. Forbered samtalen Inden samtalen skal du som forældre: Sætte ord på din bekymring - hvorfor er du bekymret? Hvilke observationer har du gjort? Vurdere og formulere problemets omfang og evt. konsekvenser på kort og langt sigt. Afklare, hvad formålet med samtalen er, og hvad du ønsker, at der skal komme ud af den f.eks., at: præsentere din søn/datter for dine observationer og for problemet, som du oplever det, høre din søns/datters reaktion og oplevelse af problemet - det er ikke sikkert at han/hun oplever, at der er et problem, afklare hvilke konsekvenser problemet kan få på kort og på langt sigt for din søn/datter, familien m.fl., afklare din søns/datters behov og ønske for hjælp og lave en aftale om det videre forløb. Du bør ligeledes overveje, hvordan problemet påvirker din søn/datter og dig selv følelsesmæssigt, og hvordan det kan komme til udtryk under samtalen. Hvis du føler, at samtalen bliver for svær at håndtere alene, kan du overveje, om det vil være en fordel at invitere en anden voksen 9

12 til at deltage i samtalen - det kan f.eks. være en lærer, idrætstræner, SSP-konsulent eller et familiemedlem, som I begge har tillid til. Når du har forberedt dig på, hvad du vil sige, kan du overveje, hvordan du opnår den bedste kommunikation under samtalen. God kommunikation Du udtrykker dine følelser og holdninger både gennem det talte sprog (ordvalg, tone m.m.) og dit kropssprog (øjenkontakt, armbevægelser, vejrtrækning m.m.). Både det talte sprog og kropssproget afslører, om du respekterer den, du taler med. Det er derfor vigtigt, at du er bevidst om, hvordan du udtrykker dig. Under samtalen med din søn/datter er det en god idé at: have et åbent kropssprog - se f.eks. dit barn i øjnene og undgå at lægge armene over kors, lytte til både indhold og følelser i det, der bliver sagt/ udtrykt, undgå bebrejdelser og påstande, stille uddybende spørgsmål, spørge til sammenhænge og gentage det sagte, så du sikrer dig, at I har en fælles forståelse af meningen i det, der bliver sagt, være åben og undlad at fortælle om dine egne tanker om det, der bliver sagt, stille HV-spørgsmål : hvor, hvordan, hvad...men undgå at stille spørgsmål, der starter med hvorfor - din søn/ datter kan opleve det som en bebrejdelse, og det kan hæmme resten af samtalen. Ved både at være bevidst om det talte sprog og kropssproget vil din søn/datter opleve, at du støtter ham/hende og opleve en accept af sin person. Det kan være med til at skabe en bedre samtale og mindske en eventuel modstand. 10

13 Du skal sørge for at sætte god tid af til samtalen og sikre dig, at den foregår et roligt sted, hvor I kan tale sammen uden at blive afbrudt. Hvis I er flere til stede under samtalen, er det en god idé at aftale, hvordan jeres indbyrdes rollefordeling skal være. Hvem indleder? Hvem siger hvad? Hvem samler op m.m. Positivt sprog Jeg-sprog Lytter til ende Interesseret Åbne spørgsmål Udtrykker sit ønske Konkret Fokuserer på nutid/ fremtid Går efter problemet Negativt sprog Du-sprog Afbryder Ligeglad Ledende spørgsmål Bebrejder Abstrakt Fokuserer på fortiden Går efter personen Ud af det kriminelle miljø Nogle unge, som har fået en dummebøde, flirter med eller er en del af det kriminelle miljø. En dummebøde kan være en anledning til, at den unge revurderer sit liv og overvejer sine ønsker for fremtiden. Vil den unge væk fra det kriminelle miljø, kan du som forælder støtte op om din søn/datter ved at opfordre og støtte ham/ hende i at: * få nye aktiviteter i fritiden, * starte på uddannelse og/eller job eller * komme langt væk fra lokalmiljøet i en periode. 11

14 En aftale mellem dig og dit barn Hvis din søn/datter har fået en dummebøde, bør I lave en aftale om, hvad der videre skal ske. Det er vigtigt at være enige om, hvordan situationen skal tackles. Med en aftale kan I også undgå senere misforståelser mellem jer. En aftale bør bl.a. indeholde en plan for: hvem, der gør hvad, hvornår, hvem, der ydermere skal involveres - f.eks. SSP-konsulent, socialrådgiver og skolelærer eller anden person, som dit barn har tillid til, anmeldelse til politiet, se afsnittet nedenfor, den unges fremtidige adfærd og eventuelle forholdsregler. Dummebøder - en strafbar handling Afhængigt af dummebødens karakter kan udstederen af dummebøden blive straffet for, at: afpresse penge, tøj, mobiltelefoner o.lign. ved hjælp af trusler om vold, betydelig skade på ejendele eller frihedsberøvelse. Dette straffes med fængsel indtil 1 år og 6 mdr. true en person til at begå røveri ved at anvende vold eller trussel om øjeblikkelig vold. Dette kan straffes med fængsel indtil 10 år. Den, som tvinger andre til at handle mod deres eget ønske og/ eller afpresser penge (eller andre værdier) ved hjælp af trusler om vold, vold m.m., begår en strafbar handling. Hvis udstederen af en dummebøde samtidig afpresser ofret ved at true med vold, begå vold eller ved at tvinge ofret til at begå en ulovlig handling, kan han blive straffet for at: fremsætte trusler, der fremkalder alvorlig frygt for ens eller andres liv, helbred eller velfærd eller truer med en strafbar handling. Dette straffes med fængsel indtil 2 år, begå vold mod andre. Dette straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år, 12

15 begå ulovlig tvang ved at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget mod deres vilje ved hjælp af vold eller trusler om vold. Dette straffes med fængsel indtil 2 år, medvirke til afpresning, tyveri eller røveri ved at opfordre til at begå en af de nævnte forbrydelser. Også andre paragraffer i straffeloven kan komme på tale afhængigt af dummebødens karakter og gerningsmandens baggrund. Straffen for at øve vold kan f.eks. forhøjes, hvis gerningsmanden tidligere er straffet for vold. Anmeldelse af dummebøder Anmeldelse er en god måde at stoppe dummebøder på, og det er den bedste måde at komme fornuftigt ud af problemet på. Det skyldes at: politiet kan efterforske sagen og kan sigte gerningsmanden. En anmeldelse vil ofte mindske gerningsmandens lyst til at uddele flere dummebøder, gerningsmanden vil ofte føle sig generet, hvis politiet og/ eller de sociale myndigheder bliver blandet ind i sagen. I nogle tilfælde kan en øget opmærksomhed på sagen medføre, at gerningsmanden undlader at inddrive bøden, en anmeldelse sender et vigtigt signal til gerningsmanden om, at I ikke vil acceptere dummebøder eller har tænkt jer at betale bøden. Du kan anmelde en dummebøde og andre kriminelle forhold ved at ringe, skrive eller møde op hos politiet. Når du anmelder et kriminelt forhold optager politiet din anmeldelse skriftligt. Derefter indleder politiet en efterforskning, hvor de kortlægger sagens forløb og indsamler beviser. Det sker bl.a. ved at afhøre ofret, gerningsmanden og vidner. Når efterforskningen er færdig, vurderer politiet, om der er beviser nok til at rejse en sag. Er beviserne tilstrækkelige rejser anklagemyndigheden tiltale mod gerningsmanden ved at udarbejde et anklageskrift. Man kan ikke foretage en anonym politianmeldelse. 13

16 Ingen anmeldelse - en ond cirkel Hvis I betaler dummebøden i stedet for at anmelde den, så risikerer I, at problemet fortsætter, og at I kommer ind i en ond cirkel med flere dummebøder til endnu større beløb. I opfordrer altså gerningsmanden til at udstede flere dummebøder til jeres søn/datter og til andre unge, da gerningsmanden vil opleve, at dummebøder kan betale sig. Inden I anmelder dummebøden til politiet, er det vigtigt, at din søn/datter får gjort op med eventuelle egne kriminelle forhold. For de fleste unge vil det også være en lettelse at stå ærligt frem, og få mulighed for at starte på en frisk. Det vil sige, at din søn/datter forholder sig til mulige konsekvenser ved at stå frem og erkender den kriminalitet, han/hun eventuelt selv har begået, og som politiet alligevel ville have fundet ud af under en eventuel efterforskning. Det kan være svært for din søn/datter at forstå, at en anmeldelse af dummebøden er den rigtige beslutning, hvis det betyder, at politiet får kendskab til ét eller flere strafbare forhold. I denne situation er det din opgave som forældre at støtte dit barn i at være ærlig og forstå konsekvenserne på langt sigt, bl.a. at din søn/datter får mulighed for at rette op på sine handlinger og kan bruge situationen til at sætte nye mål for fremtiden. Ved anmeldelse af dummebøder er det vigtigt, at du støtter din søn/datter igennem hele forløbet. Afpresning, trusler om vold og vold fører til dom Peter bliver opsøgt af en rockerrelateret person, der spørger efter Karstens adresse. Karsten skylder ham kr. Da Peter ikke fortæller, hvor hans kammerat Karsten bor, får han en dummebøde på samme beløb. Peter bliver altså afpresset til at betale Karstens gæld, og hvis Peter ikke betaler, bliver han udsat for vold. I de efterfølgende uger bliver Peter flere gange udsat for vold, fordi han ikke betaler. Da Peters kammerater overværer dette, bliver de truet til ikke at gå til politiet. Efter denne episode anmelder Peter gerningsmanden til politiet. Under retssagen bliver vidnerne beskyttet på vej til og fra retslokalet, da de ikke ønsker at møde andre rockerrelaterede personer. Retten dømmer den anklagede en fængselsstraf for afpresning, vold og trusler om vold. (Navnene er ændret for at beskytte den unges identitet). 14

17 Hvordan du forebygger utryghed Nogle unge tør ikke anmelde dummebøder til politiet, fordi de er bange for trusler. Praksis viser dog, at det er sjældent, at ofre bliver udsat for trusler efter anmeldelse eller i forbindelse med en retssag. Skulle det alligevel ske, at din søn/datter modtager trusler om repressalier efter dummebøden er anmeldt, så er det vigtigt at kontakte politiet med det samme. Retssystemet ser strengt på trusler mod vidner, og det kan straffes med fængsel indtil 6 år. Din søn/datter kan selv forebygge utryghed ved: at undgå at færdes alene i en periode, at undgå at færdes på steder, hvor gerningsmanden kan opsøge ham/hende f.eks. på diskoteker, at skifte mobilnummer og få skjul nummer funktion eller anonymt taletidskort, og altid at have sin mobiltelefon åben, hvor politiets nummer er indkodet. Politiet vil lave en individuel vurdering af sikkerheden. I forbindelse med en eventuel retssag kan I tage kontakt til en SSP-medarbejder (det kan være en socialarbejder, lærer eller politimand), der kan give jer støtte og moralsk opbakning. Under retssagen er der mulighed for, at gerningsmanden føres uden for retslokalet, når vidnerne afgiver deres forklaringer samtidig med, at vidneforklaringerne i enkelte tilfælde kan foregå bag lukkede døre, dvs. at tilhørere ikke har adgang. En anden måde at øge sikkerheden på er at involvere familie, naboer og andre borgere i lokalsamfundet, f.eks. ved at fortælle om sagen i pressen. Omtale af dummebøder, trusler m.m. skaber forargelse og kan få lokalbefolkningen til at tage stilling til, I retten Når sagen kommer for retten, skal gerningsmanden, ofret og andre vidner afgive deres forklaring, hvis sagen ikke behandles som en tilståelsessag. Når retten er færdig med at belyse sagen, afsiger retten en dom. Hvis sagen er startet i byretten kan gerningsmanden og anklagemyndigheden anke dommen til landsretten. Landsrettens dom er endelig. 15

18 Gode råd uden at anmelde Hvis du ikke umiddelbart ønsker at anmelde dummebøden, men gerne vil have politiets råd om dine muligheder, kan du kontakte politiet om sagen uden at lave en egentlig anmeldelse. hvad vi som borgere vil finde os i. En sådan fokus kan altså være med til at mobilisere lokalsamfundet og skabe et stærkere netværk omkring den unge, der vælger at stille sig op imod dummebøderne. Nick går til politiet Nick har overværet et røveri. Gerningsmanden truer Nick med vold, hvis han fortæller politiet om røveriet. Alligevel vælger Nick at anmelde forholdet til politiet og er villig til at vidne i retten. Op til retssagen sætter politiet skærpet patruljering på Nicks bopæl, og politiet kører ham til og fra retssalen. Sagen ender med, at gerningsmanden bliver dømt. (Navnet er ændret for at beskytte den unges identitet). 16

19 Forældrenetværk Er der flere unge i lokalområdet, som har fået en dummebøde og/eller som flirter med det kriminelle miljø, kan det være en støtte at danne et forældrenetværk. De fleste forældre har brug for at tale med andre voksne, som kender deres situation. I netværket kan I støtte og rådgive hinanden, og lave en fælles strategi for, hvordan I håndterer situationen i hjemmet. Kender I andre forældre i samme situation, kan I selv danne et netværk, eller I kan foreslå kommunens SSP-konsulent at starte et. Forældrenetværk Tina har startet et forældrenetværk. Det gjorde hun da hun opdagede, at hendes søn Jacob var ude i kriminalitet sammen med andre af byens unge. Som forældre har man behov for at tale med nogen, der forstår den situation, man står i, og som ikke er fordømmende. Man bliver jo desperat af at se sit barn komme længere ud på et skråplan, uden selv at kunne stille noget op, fortæller Tina. Forældrenetværket har kontakt til byens SSP-medarbejder, der fortæller dem om ungdomsmiljøet i byen, de lokale grupperinger m.m. Tinas råd til andre forældre er at: 1) søge hjælp, da det er hårdt for forældrenes indbyrdes forhold, for andre søskende m.fl., og 2) tale med venner og familie om problemerne. Selv om det kan være svært at tale om, så har Tina og de andre forældre i netværket udelukkende mødt opbakning og støtte - og ikke mindst har de fået nogen at dele deres bekymring med. (Navnene er ændret for at beskytte de unges identitet). 17

20 Råd og hjælp Det er svært at håndtere dummebøder. Derfor er det en god idé at få professionel hjælp. Det kan I få ved at kontakte: politiet kommunens SSP-konsulent socialforvaltningen (hvis den unge er under 18 år). I kan også kontakte en lærer, klubleder eller anden voksen, som I har tillid til - og bede ham/hende om at være jeres kontaktperson til kommunen og politiet. Nogle kommuner har også anonyme rådgivninger, hvor forældre og unge kan henvende sig med problemer. Det vil dog kun være få rådgivninger, der har direkte erfaring med at håndtere dummebøder, men de kan hjælpe jer til at finde ud af, hvem I skal tale med. 18

21 Epilog - Nytter det noget? Mange vil måske afholde sig fra at anmelde dummebøder, fordi det er opfattelsen, at det er svært at bevise. Nedenfor er kort refereret fra nogle domme fra Vordingborg og Hillerød, der klart viser, at det nytter noget. Den 3. december 2003 i Vordingborg Ret blev KJO dømt for afpresning ved udstedelse af en dummebøde på kr Dommen stadfæstet af Østre Landsret den 3. december Forurettede stod frem trods sin viden om at KJO havde forbindelse til Banditos. Den 8. juni 2004 blev ABA, DDK og TJM i Hillerød kriminalret dømt for flere forhold af dummebøder (afpresning) blandt andet på baggrund af vidneudsagn. Alle har nægtet sig skyldige under sagen. Dummebøderne var i størrelsesordenen til kr. og blev udstedt i situationer, hvor ofrene frygtede for deres liv. De valgte alligevel at stå frem, trods de tiltaltes tilknytning til X-Team og dermed Banditos. Retten i Ringsted idømte den 30. september 2004 HTH og BHP henholdsvis 1 år og 5 måneder og 1 år og 3 måneder fængsel for udstedelse af dummebøde på kr for bl.a. afpresning, vold og trusler. Begge er fuldgyldige medlemmer af Bandidos. Afpresningen skete fra april til juli 2004 og de har været varetægtsfængslet under sagen. 19

22 20

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning - en vejledning Marts 2006 Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Trusler og vold mod kommunalpolitikere i Danmark... 4 Hvordan skal du forholde dig før,

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv - dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

kan også være din kollega

kan også være din kollega Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Af Chris Poole Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Forord ved

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås?

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Overgreb på børn Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Unges egne udsagn Resultater fra en landsdækkende undersøgelse blandt 6.000 elever i 9. klasse Karin Helweg-Larsen & Helmer Bøving Larsen 2006

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Veje til et godt ungdomsliv

Veje til et godt ungdomsliv Veje til et godt ungdomsliv Inspiration til dig der arbejder med etniske minoritetsunge udsat for social kontrol Kan du sige ja til: - Synes du alle har ret til et godt ungdomsliv? - Er du i tvivl om,

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere