DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16"

Transkript

1 SELSKABSMEDDELELSE til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16 1/14 Nørresundby, den 25. august 2016 Selskabsmeddelelse nr. 56/2016 Antal sider: 14 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16 (PERIODEN ) Vækst i omsætning og resultat Bestyrelsen for RTX A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for 3. kvartal af regnskabsåret 2015/16 (perioden ). HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN FOR 3. KVARTAL FOR RTX-KONCERNEN RTX realiserede i 3. kvartal af regnskabsåret 2015/16 en nettoomsætning på DKK 104,3 mio. svarende til en omsætningsfremgang på 8,9% i forhold til sidste års nettoomsætning på DKK 95,8 mio. Væksten i kvartalet er negativt påvirket af kursudviklingen i USD og samtidig negativt påvirket af den manglende eksterne huslejeindtægt efter salget af domicilejendommen i Nørresundby. Korrigeret for disse forhold var omsætningsvæksten på 12%. Omsætningen fordelte sig i forretningsenhederne i RTX som følger: Business Communications øgede omsætningen med DKK 8,2 mio. svarende til en fremgang på 12,7% (efter kurseffekt 15,0%). Design Services øgede omsætningen med DKK 1,2 mio. svarende til en fremgang på 4,1% (efter kurseffekt 5,7%). OMSÆTNING PR. KVARTAL mio.kr Q1 Q2 Q3 Q4 2014/ /16 Koncernens bruttoresultat steg fra DKK 52,8 mio. til DKK 61,6 mio., og som en konsekvens af omsætningssammensætningen steg bruttoavanceprocenten fra 55,1% til 59,1%. Kapacitetsomkostningerne er påvirket af, at der nu er indeholdt øgede eksterne huslejeomkostninger som følge af den huslejeaftale, der er indgået med køberne af domicilejendommen i Nørresundby (jf. selskabsmeddelelse nr 76/2015) samt omkostninger til den øgede bemanding som et resultat af det øgede aktivitetsniveau. EBIT PR. KVARTAL mio.kr Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK 18,8 mio. sammenlignet med DKK 16,1 mio. året før, svarende til en vækst på 16,8%. 0 Q1 Q2 Q3 Q4 2014/ /16 RTX A/S Strømmen 6 DK-9400 Nørresundby Danmark Tel Fax CVR DK Web

2 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16 2/14 Resultat efter skat udgjorde DKK 15,8 mio. sammenlignet med DKK 14,7 mio. året før, svarende til en fremgang på 7,3%. Koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteterne blev i 3. kvartal DKK 22,6 mio. sammenlignet med DKK 13,5 mio. i samme periode året før. HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN FOR 3. KVARTAL ÅR TIL DATO FOR RTX- KONCERNEN RTX realiserede i de første tre kvartaler af regnskabsåret 2015/16 en nettoomsætning på DKK 298,8 mio. svarende til en omsætningsfremgang på 13,0% i forhold til sidste års nettoomsætning på DKK 264,4 mio. Korrigeret for valutaeffekten og manglende huslejeindtægter var omsætningsvæksten på 9,0%. Omsætningen fordelte sig i forretningsenhederne i RTX som følger: Business Communications steg med DKK 25,8 mio. svarende til en fremgang på 14,5% (efter kurseffekt 8,2%). Design Services øgede omsætningen med DKK 10,3 mio. svarende til en fremgang på 12,3% (efter kurseffekt 10,6%). Koncernens bruttoresultat steg fra DKK 148,2 mio. til DKK 177,5 mio., og som en konsekvens af omsætningssammensætningen steg bruttoavanceprocenten fra 56,0% til 59,4%. Kapacitetsomkostningerne er påvirket af et højere bemandingsniveau ligesom der er indeholdt øgede huslejeomkostninger. Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK 52,7 mio. sammenlignet med DKK 41,7 mio. året før, svarende til en vækst på 26,2%. Resultat efter skat udgjorde DKK 42,1 mio., hvilket var på niveau med året før. Koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteterne blev i de tre kvartaler DKK 42,5 mio. sammenlignet med DKK 40,0 mio. i samme periode året før. RTX fastholder de udmeldte forventninger til regnskabsåret 2015/16, og forventer således fortsat en omsætning i intervallet DKK mio., EBIT i intervallet DKK mio. samt et EBITDA i intervallet DKK mio. SPØRGSMÅL OG YDERLIGERE OPLYSNINGER: Konstitueret direktør Jacob Vittrup, tlf BILAG Delårsrapport for 3. kvartal 2015/16 indeholdende: Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen Ledelsesberetning Resultatopgørelse for koncernen Totalindkomstopgørelse for koncernen Balance for koncernen Egenkapitalopgørelse for koncernen Pengestrømsopgørelse for koncernen Noter Fredag den 26. august 2016 kl afholdes der investorog analytiker møde hos ABG Sundal Collier, Forbindelsesvej 12, 2100 København Ø. På mødet vil selskabets ledelse kommentere delårsrapporten for 3. kvartal 2015/16. Tilmelding til arrangementet kan ske via mail adressen Som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 41/2016 er Peter Røpke udpeget som administrerende direktør for RTX. Peter Røpke tiltræder den 1. september Med venlig hilsen RTX A/S Peter Thostrup Formand for bestyrelsen Jacob Vittrup Konstitueret administrerende direktør

3 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16 3/14 FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN (IKKE REVIDERET) 3. kvartal 3. kvartal Hele året Beløb i DKK mio. 2015/ / /15 RESULTATPOSTER Nettoomsætning 104,3 95,8 298,8 264,4 349,5 Bruttoresultat 61,6 52,8 177,5 148,2 196,2 Resultat af primær drift (EBIT) 18,8 16,1 52,7 41,7 52,3 EBITDA 19,5 17,8 56,0 46,7 59,0 EBITDA % 18,7% 18,6% 18,8% 17,6% 16,9% Finansielle poster, netto 1,6-1,4 1,7 0,5 0,7 Resultat før skat (EBT) 20,4 14,7 54,4 42,2 53,0 Periodens resultat 15,8 14,7 42,1 42,1 48,9 BALANCEPOSTER Likvide beholdninger og værdipapirer 199,8 129,6 199,8 129,6 136,9 Aktiver i alt 346,3 350,1 346,3 350,1 343,1 Egenkapital 279,6 260,7 279,6 260,7 265,9 Forpligtelser 66,7 89,4 66,7 89,4 77,2 ØVRIGE HOVEDTAL Egne afholdte udviklingsomkostninger før aktivering 6,9 6,3 18,7 17,5 22,7 Aktiverede udviklingsomkostninger - 1,3-2,7 2,7 Af- og nedskrivninger 0,7 1,7 3,4 4,9 6,7 Pengestrømme fra driftsaktiviteter 22,6 13,5 42,5 40,0 53,2 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -0,2-8,4 30,3-41,3-46,5 Investering i materielle aktiver 0,2 0,1 2,1 1,4 3,1 Ændring i likvider 14,6 3,5 30,2-16,0-11,0 NØGLETAL Vækst i nettoomsætning (procent) 8,9 27,2 13,0 20,6 21,2 Overskudsgrad (procent) 18,0 16,8 17,6 15,8 15,0 Afkast af investeret kapital (procent) 15,7 8,9 35,9 23,6 29,9 Egenkapitalens forrentning (procent) 5,7 5,8 15,4 17,3 19,8 Soliditetsgrad (procent) 80,7 74,5 80,7 74,5 77,5 BESKÆFTIGELSE Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Nettoomsætning pr. ansat 1) (DKK 1.000) Resultat af primær drift pr. ansat 1) (DKK 1.000) AKTIE Gennemsnitligt antal aktier i omløb (1.000) Gennemsnitligt udvandet antal aktier (1.000) AKTIEDATA, DKK PR. AKTIE À DKK 5 Periodens resultat pr. aktie (EPS) 1) 1,8 1,7 4,8 4,9 5,7 Periodens resultat udvandet pr. aktie (DEPS) 1) 1,8 1,2 4,7 3,6 5,4 Udbytte pr. aktie (DKK) ,0 Indre værdi pr. aktie 31,5 28,5 31,5 28,5 30,7 Børskurs pr. aktie 110,0 72,5 110,0 72,5 87,0 Note: Koncernens regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september. Definitioner af de anvendte nøgletal fremgår af årsrapporten for 2014/15 under anvendt regnskabspraksis. 1) Ikke omregnet til helårstal.

4 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16 4/14 LEDELSESBERETNING KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN I 3. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2015/16 OMTALE AF KONCERNENS REGNSKABSTAL FOR 3. KVARTAL AF 2015/16 I 3. kvartal af regnskabsåret 2015/16 realiserede koncernen en omsætning på DKK 104,3 mio. sammenlignet med DKK 95,8 mio. i samme periode året før, hvilket svarer til en fremgang på 8,9%. Omsætningen i kvartalet er påvirket negativt af både kursudviklingen i USD, ligesom salget af domicilejendommen pr. 1. januar 2016 har påvirket omsætningen i kvartalet negativt med DKK 0,9 mio. Korrigeret for disse forhold var omsætningsvæksten i kvartalet på 12,0%. Business Communications realiserede en omsætningsfremgang i 3. kvartal 2015/16 på DKK 8,2 mio. svarende til 12,7%. Korrigeret for valutakurseffekter var væksten 15,0%.Der var i kvartalet vækst i omsætningen til såvel de større kunder som de mindre og mellemstore kunder. I kvartalet blev der indgået aftale om at udvikle et 2.4 GHz baseret kommunikationssystem til en større kinesisk distributør. Til forskel fra standard DECT kan 2.4 GHz anvendes over hele verden, og dermed kan systemet medvirke til, at Business Communications fremadrettet kan levere kommunikationsløsninger til nye geografiske områder, hvor anvendelsen af DECT baserede løsninger ikke er mulig. Systemet forventes lanceret i samarbejde med kunden i 2. halvdel af det kommende regnskabsår. Samtidig vil forretningsenheden i slutningen af indeværende regnskabsår og i det kommende regnskabsår investere i udviklingen af en ny produktserie, der vil komplementere forretningsenhedens eksisterende kommunikationsløsninger. Målgruppen for denne produktserie vil være de nuværende kunder. Design Services realiserede i 3. kvartal en omsætning på DKK 31,6 mio. svarende til en fremgang på 4,1% sammenlignet med året før. Korrigeret for valutakurseffekter var væksten 5,7%. I kvartalet er det især fremgangen i efterspørgslen efter forretningsenhedens kundefinansierede udviklingsprojekter, som er steget, ligesom der i kvartalet er indgået nye større udviklingskontrakter inden for audio segmentet, som vil påvirke det kommende regnskabsår positivt. Forretningsenheden har i kvartalet færdiggjort et innovationsprojekt inden for et af de teknologiske kerneområder. Innovationsprojektet forventes at tiltrække en ny kundegruppe til forretningsenheden i det kommende år. Den stigende omsætning medførte en fremgang i bruttoresultatet på DKK 8,9 mio. i 3. kvartal 2015/16, og som et resultat af den realiserede produktsammensætning steg bruttoavancen fra 55,1% til 59,1% i 3. kvartal 2015/16. Kapacitetsomkostninger (dvs. andre eksterne omkostninger samt personaleomkostninger) udgjorde samlet set DKK 42,1 mio., hvilket var DKK 5,8 mio. højere end året før. Der er to hovedårsager til stigningen i kapacitetsomkostningerne. Det øgede aktivitetsniveau og den voksende ordrebog i begge forretningsenheder har medført, at RTX har øget bemandingen med 23 ansatte sammenlignet med året før. Kapacitetsomkostningerne indeholder efter salget af domicilbygningen per. 1. januar 2016 nu også omkostninger til ekstern husleje. Udviklingsomkostningerne udgjorde DKK 6,9 mio. i 3. kvartal sammenlignet med året før, hvor de tilsvarende udgjorde DKK 6,3 mio. Afskrivninger faldt planmæssigt fra DKK 1,7 mio. i 3. kvartal i 2014/15 til DKK 0,7 mio. i 3. kvartal 2015/16 primært som en konsekvens af den solgte bygning. Resultat af primær drift (EBIT) for 3. kvartal af 2015/16 blev DKK 18,8 mio. mod DKK 16,1 mio. i samme periode sidste år. Finansielle poster, netto, resulterede i en indtægt på DKK 1,6 mio. sammenlignet med samme periode året før, hvor de finansielle poster, netto, medførte en omkostning på DKK 1,4 mio. Ændringerne sker som følge af valutaudsving på USD samt indtægter vedrørende selskabets beholdning af værdipapirer. Periodens resultat før skat for 3. kvartal af 2015/16 blev samlet set et overskud på DKK 20,4 mio. sammenlignet med et overskud på DKK 14,7 mio. i samme periode sidste år. Periodens resultat efter skat blev på DKK 15,8 mio. for 3. kvartal af 2015/16 sammenlignet med DKK 14,7 mio. for samme periode sidste år. Selskabet har som det løbende er offentliggjort i 3. kvartal udnyttet bemyndigelsen fra generalforsamlingen til at gennemføre aktietilbagekøb. Dette har påvirket egenkapitalen negativt. Egenkapitalandelen udgjorde dog ved udgangen af 3. kvartal 80,7%, sammenlignet med 74,5% året før. Koncernens balancesum udgjorde ved udgangen af 3. kvartal DKK 346,3 mio. Det er et fald på DKK 3,8 mio. i forhold til samme tidspunkt sidste år.

5 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16 5/14 På trods af aktivitetsstigningen i kvartalet udviklede arbejdskapitalen sig positivt i kvartalet med DKK 2,1 mio., og var således DKK 4,9 mio. bedre end sidste år. Koncernen realiserede et positivt cashflow fra driftsaktiviteterne i 3. kvartal 2015/16 på DKK 22,6 mio. sammenlignet med DKK 13,5 mio. i 3. kvartal for 2014/15. Aktionærrettede tiltag vedtaget af selskabets generalforsamling påvirkede koncernens samlede pengestrømme med DKK 8,9 mio. i 3. kvartal 2015/16, hvor det tilsvarende tal for 2014/15 var DKK 2,4 mio. Koncernens samlede likvider og kortfristede værdipapirer med fradrag af bankgæld udgjorde ved kvartalets udgang DKK 199,8 mio., hvilket er en stigning på DKK 70,2 mio. i forhold til samme periode sidste år. FORVENTNINGER TIL REGNSKABS- ÅRET 2015/16 Den 20. april offentliggjorde ledelsen opjusterede forventninger til 2015/16 (jf. selskabsmeddelelse nr. 26/2016). Selskabet forventer fortsat en omsætning i intervallet DKK mio. og en indtjening (EBIT) i intervallet DKK mio. samt et EBITDA i intervallet DKK mio. for regnskabsåret 2015/16. RISICI OG USIKKERHEDER FOR DEN RESTERENDE DEL AF REGNSKABSÅRET 2015/16 Udtalelser om fremtidige forhold Ovenstående udsagn om koncernens fremtidige forhold, herunder især fremtidig nettoomsætning og resultat af primær drift (EBIT), afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med en vis usikkerhed. Disse udsagn kan påvirkes af en række risici og usikkerhedsfaktorer som medfører, at den faktiske udvikling kan blive forskellig fra de indikerede forventninger. Disse risici og usikkerhedsfaktorer inkluderer blandt andet - men er ikke begrænset til at omfatte - generelle forretningsmæssige og økonomiske forhold, afhængighed af samarbejdspartnere, leveringstid på komponenter, integration af tilkøbte virksomheder samt valutakurs- og renteudsving. FINANSKALENDER Forventet offentliggørelse af regnskabsoplysninger for regnskabsåret 2015/16: 29. november 2016 Årsrapport for 2015/16

6 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16 6/14 LEDELSENS PÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal af regnskabsåret 2015/16 (perioden ) for RTX A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 3. kvartal af 2015/16. Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde et retvisende billede af koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Nørresundby, den 25. august 2016 DIREKTION Jacob Vittrup Konstitueret direktør BESTYRELSE Peter Thostrup Formand for bestyrelsen Jesper Mailind Næstformand for bestyrelsen Katrin Calderón Thomas Sieber Jens Hansen Rune Strøm Jensen Flemming Vendbjerg Andersen Kurt Heick Rasmussen Medarbejderrepræsentant Medarbejderrepræsentant Medarbejderrepræsentant

7 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16 7/14 RESULTATOPGØRELSE FOR KONCERNEN (IKKE REVIDERET) 3. kvartal 3. kvartal Hele året Beløb i DKK Note 2015/ / /15 Nettoomsætning Værdi af eget arbejde opført under aktiverne Vareforbrug mv Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat efter skat Resultat pr. aktie (EPS) Periodens resultat (DKK) 1,8 1,7 4,8 4,9 5,7 Periodens resultat, udvandet (DKK) 1,8 1,2 4,7 3,6 5,4 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR KONCERNEN (IKKE REVIDERET) 3. kvartal 3. kvartal Hele året Beløb i DKK / / /15 Periodens resultat Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelse Valutakursregulering af udenlandske datterselskaber Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer Anden totalindkomst efter skat Periodens totalindkomst

8 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16 8/14 BALANCE FOR KONCERNEN (IKKE REVIDERET) Beløb i DKK Aktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter for egen regning Igangværende udviklingsprojekter for egen regning Goodwill Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar mv Indretning af lejede lokaler Materielle aktiver Deposita Udskudte skatteaktiver Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende udviklingsprojekter for fremmed regning Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Kortfristede værdipapirer Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

9 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16 9/14 BALANCE FOR KONCERNEN (IKKE REVIDERET) Beløb i DKK Passiver Aktiekapital Overkurs ved emissioner Overført resultat Egenkapital Prioritetsgæld Hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser Kortfristet del af langfristet prioritetsgæld Leverandører af varer og tjenester Igangværende udviklingsprojekter for fremmed regning Selskabsskat Hensatte forpligtelser Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Forpligtelser i alt Passiver i alt

10 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16 10/14 EGENKAPITALOPGØRELSE FOR KONCERNEN (IKKE REVIDERET) Overkurs Aktie- ved emis- Overført Beløb i DKK kapital sioner resultat I alt Egenkapital Periodens resultat Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer Anden totalindkomst Totalindkomst for perioden Aktiebaseret vederlæggelse Udnyttelse af warrants Udloddet udbytte for 2013/ Køb af egne aktier Øvrige transaktioner Egenkapital Egenkapital Periodens resultat Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer Anden totalindkomst Totalindkomst for perioden Aktiebaseret vederlæggelse Udnyttelse af warrants Annullering af egne aktier Udloddet udbytte for 2014/ Køb af egne aktier Øvrige transaktioner Egenkapital Aktiekapitalen på DKK består af aktier à DKK 5. Koncernen ejer egne aktier pr ( aktier pr ). Der er ingen aktier med særlige rettigheder.

11 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16 11/14 PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN (IKKE REVIDERET) 3. kvartal 3. kvartal Hele året Beløb i DKK / / /15 Resultat af primær drift (EBIT) Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Af- og nedskrivninger Andre poster uden likviditetseffekt Ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i leverandørgæld mv Pengestrømme fra primær drift Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktiviteter Investering i egne udviklingsprojekter Køb af materielle aktiver Deposita vedr. lejede lokaler Refusion af deposita vedr. udlejede lokaler Provenue ved salg af bygninger Køb af kortfristede værdipapirer Provenue ved salg af kortfristede værdipapirer Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Afdrag på og indfrielse af langfristet gæld Provenu ved kapitalforhøjelse Køb af egne aktier Udbetalt udbytte Udbytte af egne aktier Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Ændring i likvider Likvider ved periodens begyndelse, netto Likvider ved periodens slutning, netto Likvider ved periodens slutning, netto, sammensætter sig således: Likvide beholdninger Gæld til pengeinstitutter Likvider ved periodens slutning, netto

12 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16 12/14 NOTER 1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af Delårsrapporter, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke udarbejdet delårsrapport for moderselskabet. Den i delårsrapporten anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den i selskabets årsrapport for 2014/15 anvendte, og som er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi henviser til årsrapporten for 2014/15 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2014/15. Nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag, der er trådt i kraft med virkning for regnskabsåret 2015/16, har ikke påvirket indregning og måling. 2. SKØN OG ESTIMATER Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, der påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 30. september 2015.

13 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16 13/14 NOTER 3. SEGMENTER I KONCERNEN 3. kvartal 3. kvartal Hele året Beløb i DKK / / /15 Nettoomsætning Design Services Business Communications Ikke fordelte poster I alt EBIT Design Services Business Communications Ikke fordelte poster I alt Segmentaktiver Design Services Business Communications Ikke fordelte poster I alt Geografiske segmenter Danmark Europa i øvrigt Asien og Australien Nord- og Sydamerika Afrika I alt Nettoomsætningen er fordelt på geografiske områder efter kundens geografiske placering. Det fremgår af balancen, at koncernens aktiver i al væsentlighed er ejet af moderselskabet i Danmark. Den geografiske fordeling af aktiverne er således i al væsentlighed i Danmark.

14 RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16 14/14 NOTER 4. UDVIKLINGSOMKOSTNINGER I KONCERNEN 3. kvartal 3. kvartal Hele året Beløb i DKK / / /15 Afholdte udviklingsomkostninger før aktivering Heraf aktiveret Totale af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter Udviklingsomkostninger i resultatopgørelsen FINANSIELLE POSTER I KONCERNEN 3. kvartal 3. kvartal Hele året Beløb i DKK / / /15 Renteindtægter Renteindtægter fra værdipapirer disponible for salg Valutakursgevinst, netto Kursgevinst på værdipapirer Andre renteindtægter Finansielle indtægter Renteomkostninger Valutakurstab, netto Kurstab på værdipapirer Øvrige finansielle omkostninger Finansielle omkostninger

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2016/17

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2016/17 SELSKABSMEDDELELSE TIL NASDAQ COPENHAGEN A/S OG PRESSEN RTX DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2016/17 NØRRESUNDBY, DEN 2. MAJ 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 28/2017 ANTAL SIDER: 14 1/14 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL

Læs mere

RTX Delårsrapport for 3. kvartal 2014/15

RTX Delårsrapport for 3. kvartal 2014/15 Selskabsmeddelelse til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen RTX Delårsrapport for 3. kvartal 2014/15 1/15 Nørresundby, den 24.august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 49/2015 Antal sider: 15 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 28. januar 2011 Selskabsmeddelelse nr. 2/2011 Antal sider: [15] Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden 01.10.2010 31.12.2010)

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 18. august 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 Antal sider: 13 Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden 01.04.2011-30.06.2011)

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15

DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 SELSKABSMEDDELELSE til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen RTX DELÅRSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014/15 1/15 Nørresundby, den 25. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 65/2015 Antal sider: 15 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 2. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 2. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 9. maj 2011 Selskabsmeddelelse nr. 7/2011 Antal sider: 13 Delårsrapport for 2. kvartal 2010/11 (perioden 01.01.2011-31.03.2011)

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017)

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017) Selskabsmeddelelse nr. 3 2017 Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november 2016 31. januar 2017) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2015

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2015 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1067 København K 27. august 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for de første ni måneder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2015/16 (perioden 1. november juli 2016)

Delårsrapport for 3. kvartal 2015/16 (perioden 1. november juli 2016) Selskabsmeddelelse nr. 15 2016 Delårsrapport for 3. kvartal (perioden 1. november 2015 31. juli 2016) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2013

Delårsrapport for kvartal 2013 Delårsrapport for 1. 3. kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2015/16 (1. oktober 2015 31. december 2015) - første kvartal af regnskabsåret 2015/16 Resume: leverer i henhold til ledelsens forventninger solid vækst i

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2014/15 (1. oktober 2014 31. december 2014) første kvartal af regnskabsåret 2014/15 Resume: Gabriel realiserer en vækst i omsætningen på 10% og et resultat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2010

Delårsrapport 1. halvår 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/ /3 2015

Delårsrapport for perioden 1/ /3 2015 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 29. maj 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår af

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere