I reform til fremtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I reform til fremtiden"

Transkript

1 I reform til fremtiden 63 Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 29. juni Lokalisering af de kommende byretter 2. Bemærkninger i forbindelse med ønskerunden 3. Dommernes ønskerunde og lederstillinger 4. Stillingsnedlæggelser og rådighedsløn 5. Drejebogen udkommer 1. Lokalisering af de kommende byretter Domstolsstyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen har nu kortlagt og analyseret de bygningsmæssige muligheder i hver enkelt retskreds, og der er opnået enighed om, hvilke løsninger der arbejdes hen imod. Som det fremgår, har Domstolsstyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen flere steder indledt forhandlinger med private udlejere. Andre steder vil der blive taget udgangspunkt i den eksisterende retsbygning. Af hensyn til udfaldet af kontraktforhandlingerne med private udlejere har vi desværre ikke mulighed for at orientere om, hvilke konkrete lejemål der forhandles om. Byretspræsidenterne vil imidlertid blive orienteret om status på forhandlingerne i løbet af august Retur til top 2. Bemærkninger i forbindelse med ønskerunden Domstolsstyrelsen har modtaget ca. 60 bemærkninger i forlængelse af brevene af den 9. juni 2006 om placering fra den 1. januar Vi har fortsat søgt at imødekomme medarbejdernes ønsker ud fra deres bemærkninger i videst muligt omfang. I vores vurdering har vi lagt stor vægt på en ensartet anvendelse af kriterierne for placering af medarbejdere. Vi har både taget hensyn til den enkeltes ønsker i ønskerunden og de fremsatte bemærkninger og hensyn til bemandingen ved de enkelte retter. Vi vil så vidt muligt vende tilbage til de enkelte medarbejdere inden fredag den 30. juni Medarbejdere, som fortsat ikke får opfyldt deres 1. prioritet, herunder ikke imødekommet deres bemærkninger, vil som nævnt i Reformnyt60 blive noteret på ønskelisten. Retur til top 3. Dommernes ønskerunde og lederstillinger Vi har nu sat ønskerunden for byretsdommerne i gang. Denne ønskerunde vil blive fulgt af en række stillingsbesættelser, der skal gennemføres i sensommeren og efteråret Tidsplanen indeholder en skematisk oversigt over disse stillingsbesættelser. Som det fremgår, er det en meget stram tidsplan, og for god ordens skyld tager vi forbehold for mindre justeringer af datoerne.

2 Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 63 Side 2/3 Planen kan desuden fraviges, hvis lokale forhold vedrørende først og fremmest de bygningsmæssige forhold nødvendiggør det. Når vi i tidsplanen skriver 25 dommerstillinger refererer dette tal til den forøgelse af antallet af byretsdommerstillinger, der sker den 1. januar Antallet af ledige stillinger kan blive højere, da der kan være et antal dommere, der ønsker at fratræde deres stillinger med udgangen af Foranlediget af henvendelser fra byretsdommere kan vi desuden oplyse, at vi senest samtidig med, at vi afgiver indstilling til justitsministeren om byretsdommernes placering, orienterer den enkelte om styrelsens indstilling. Hvis der er dommere, hvis primære ønske ikke kan imødekommes, vil vi rette henvendelse til disse i form af en høring. Det er baggrunden for, at vi har bedt om telefonnumre, hvor vi kan komme i kontakt med den enkelte dommer i ferietiden at de nuværende og de nye præsidenter ikke bliver hørt i forbindelse med placeringen af byretsdommerne at vi i tilfælde af, at der er dommere, hvis primære ønske om placering ikke kan imødekommes, vil tage kontakt til Dommerforeningen for at drøfte kriterierne for placeringen. Styrelsen vil tage udgangspunkt i de kriterier, der fremgår af bemærkningerne til loven. Retur til top 4. Stillingsnedlæggelser og rådighedsløn Domstolsstyrelsen er blevet opmærksom på, at der er i forbindelse med dommernes ønskerunde er usikkerhed om fremgangsmåden for behandling af afgående embedschefers krav på rådighedsløn. Styrelsen har opfordret de dommere, som har besluttet sig for ikke at fortsætte som dommere efter den 1. januar 2007, til at fremsende deres anmodning om afsked inden den 11. juli 2006, således at de afledte stillinger kan benyttes i forbindelse med ønskerunden. For de dommere, der er embedschefer ved de nuværende retter, fremgår det af bemærkningerne til lov om domstolsreformen, at der i forbindelse med domstolsreformen foreligger stillingsnedlæggelse i tjenestemandsloven 32 s forstand for de nuværende administrerende dommere, der ikke opnår ansættelse som præsident ved en af de nye byretter. Personalestyrelsen har over for Domstolsstyrelsen oplyst, at de er enige i Justitsministeriets vurdering. Som følge heraf vil administrerende dommere, der ikke opnår ansættelse som byretspræsident, og som ikke vælger at overgå til ansættelse som almindelig dommer, være berettiget til rådighedsløn efter de almindelige bestemmelser herom. Det er endvidere Justitsministeriets opfattelse, at der for enedommere, som ikke opnår ansættelse som byretspræsident, i almindelighed vil være tale om en så kvalificeret stillingsændring, at det må sidestilles med stillingsnedlæggelse.

3 Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 63 Side 3/3 Personalestyrelsen har oplyst, at de er enige med Justitsministeriet i deres vurdering men, at det afhænger af en konkret vurdering, hvorvidt stillingsændringen må sidestilles med en stillingsnedlæggelse med deraf følgende krav på rådighedsløn. Personalestyrelsen er imidlertid enig i, at stillingsændringen i almindelighed vil være så kvalificeret, at den må sidestilles med en stillingsnedlæggelse. Der er ikke krav om, at vedkommende dommer skal have søgt en præsidentstilling, for at være berettiget til rådighedsløn. Retur til top 5. Drejebogen udkommer Fredag den 30. juni 2006 bliver dagen, hvor drejebogen til præsidenterne for de nye byretter bliver lagt på intranettet. Drejebogen bliver en samling af gode råd og oplysninger til præsidenterne for de nye byretter, blandt andet om kommunikation, organisering, kompetenceudvikling, flytning og it. Drejebogen er et elektronisk dokument, som styrelsen løbende vil opdatere og supplere i perioden frem til den 1. januar Da drejebogen endvidere indeholder links til en lang række vejledninger, skemaer og regler, og da det er et omfangsrigt dokument, anbefaler vi, at I overvejer hvor mange eksemplarer I eventuelt vil printe og kopiere. Domstolsstyrelsen vil sørge for, at alle nuværende og kommende byretspræsidenter modtager et eksemplar af drejebogen så snart som muligt. Drejebogen er blandt andet skrevet på baggrund af bidrag fra de syv reformgrupper, som er nedsat i forbindelse med forberedelsen af domstolsreformen. De syv reformgrupper har bestået af medarbejdere fra domstolene, herunder repræsentanter for personaleorganisationerne. Retur til top

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507 Betænkning om behandling af klager over politiet Betænkning nr. 1507 BETÆNKNING OM BEHANDLING AF KLAGER OVER POLITIET Afgivet af et udvalg under Justitsministeriet Betænkning nr. 1507 København 2009 Betænkning

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Håndbog om afskedigelse

Håndbog om afskedigelse Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse Udgivet december 2011 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk.

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere