HVIDVASKSEKRETARIATET Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet November 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDVASKSEKRETARIATET Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet November 2008"

Transkript

1 HVIDVASKSEKRETARIATET Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet November 2008 INDIKATORER PÅ EVENTUEL HVIDVASK AF UDBYTTE ELLER FINANSIERING AF TERRORISME INDHOLD 1. GENERELLE INDIKATORER 3 A. Kundens adfærd, forhold m.v Tilbageholdenhed med oplysninger 3 2. Identifikationsforhold m.v Tegn på, at der handles på andres vegne 3 4. Fremtoning 3 5. Kendskabet til kundens forhold 4 6. Kundens adfærd eller forhold i øvrigt 4 7. Geografiske relationer 4 B. Store kontantbeløb 4 C. Atypiske betalinger 5 D. Atypiske kontobevægelser 5 2. VALUTAVEKSLING 5 3. PENGEOVERFØRSLER OG -FORSENDELSER 5 4. BETALINGSMØNSTRE, VAREHANDEL OG REGNSKABER 6 5. EJENDOMSHANDEL OG LÅN I FAST EJENDOM 7 6. BØRSHANDEL OG INVESTERINGER 7 7. RÅDGIVNING 8 8. STIFTELSE, KØB ELLER ADMINISTRATION AF JURIDISKE PERSONER 8 9. FORSIKRING INDSAMLINGS- ELLER FORENINGSVIRKSOMHED OG SAMLEKONTI 9

2 2 INDIKATORER PÅ EVENTUEL HVIDVASK AF UDBYTTE ELLER FINANSIERING AF TERRORISME De indikatorer, der nævnes i det følgende, er især tænkt som en hjælp til de personer og virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, og som har pligt til at underrette hos Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, hvis de får mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme, og denne mistanke ikke kan afkræftes. Men mange indikatorer har også interesse for andre, der i henhold til lovgivning har pligt eller ret til at give en sådan underretning. Det bemærkes, at del af indikatorerne også er relevante i relation til de FN-sanktionsresolutioner (gennemført i EU ved forordninger), der indeholder forbud mod finansiel bistand m.v. i relation til forskellige lande, personer, grupper og enheder. Endvidere er flere relevante i relation til SKATs virksomhed, herunder eksport og kontrollen med deklaration af ind- og udførsel af likvide midler svarende til EUR eller mere. Indikatorer er forskellige forhold, der kan give anledning til at overveje, om der kan være tale om hvidvask eller finansiering af terrorisme, og i tvivlstilfælde få nærmere oplysninger. Der kan naturligvis være tale om helt lovlige forhold, selv om flere af indikatorerne foreligger. De fleste indikatorer er udledt fra sager fra hele verden og kan tjene som inspiration til at tænke i hvidvaskbaner eller til at overveje, om der kan foreligge finansiering af terrorisme. For så vidt angår eksempler på faktiske sager og konkrete hvidvaskmetoder kan henvises til følgende: 1. (Methods & Trends under Publications) 2. (Sanitized Cases under Library) 3. og (s årsberetninger på dansk og engelsk) Den vigtigste indikator er, at man selv oplever en kunderelation som mere eller mindre atypisk Kendskabet til normale kunder der er baggrunden for, at man kan blive opmærksom på det atypiske kan ikke beskrives med eksempler. Det er den enkeltes kundeerfaring, der får den pågældende til at undre sig lidt og undersøge nærmere. Nogle indikatorer er relevante for mange underretningspligtige. De beskrives under Generelle indikatorer. Andre er relevante for et mere begrænset antal underretningspligtige. Disse indikatorer anføres særskilt.

3 3 1. GENERELLE INDIKATORER 1.A. Kundens adfærd, forhold m.v. 1.A.1. Tilbageholdenhed med oplysninger 1) Uvillighed til at give identitetsoplysninger og referencer. 2) Ingen eller tøvende oplysninger om, hvor midler hidrører fra. 3) Uvillighed til at dokumentere, at midler hidrører fra arv, spil m.v. som oplyst af kunden. 4) Långiver ved et større lån fra udlandet oplyses at ville være anonym eller ikke at ville kontaktes. 5) Kunden vil ikke give nærmere oplysninger, før han ved, hvad der oplyses til offentlige myndigheder. 6) Tilbageholdenhed med oplysninger om påtænkt brug af en konto og/eller forventede aktiviteter. 1.A.2. Identifikationsforhold m.v. 1) Kunden har en postboksadresse eller en c/o-adresse. 2) Kundens adresse er et kontorhotel. 3) Kundens adresseforhold er vanskelige at verificere. 4) Postadressen for korrespondance er en anden end kundens officielle adresse. 5) Den oplyste adresse eksisterer ikke. 6) Den oplyste adresse har et stort antal tilmeldte eller en meget stor gennemstrømning af beboere, eller der er andre oplysninger, der indicerer, at den ikke er den egentlige bopæl eller domiciladresse. 7) Bopælen eller domiciladressen harmonerer ikke med kundens økonomiske dispositioner. 8) Kunden skifter hyppigt adresse. 9) Kunden er en virksomhed, hvis navn og formål ikke harmonerer med dens transaktioner. 10) Kunden kan ikke umiddelbart fremskaffe supplerende legitimationspapirer. 11) Legitimationspapirer virker ubrugte. 12) Legitimationspapirer er tilsmudsede, så det er svært at læse de nødvendige oplysninger. 13) Kunden ønsker ikke et udenlandsk pas ambassadeverificeret, uden at dette har en god begrundelse. 1.A.3. Tegn på, at der handles på andres vegne 1) Kunden ledsages af andre, der holder sig i baggrunden eller lige uden for. 2) Kunden læser op fra en seddel, han øjensynlig ikke selv har skrevet. 3) Kunden får instruktioner fra andre. 4) Kunden virker i tvivl, når han skal besvare uddybende spørgsmål. 5) Kunden repræsenterer en virksomhed, men synes at mangle erhvervsmæssig baggrund. 6) Fuldmagt til andres hævning virker ikke velbegrundet. 7) Korrespondance skal sendes til en anden end kunden. 8) Kunden skal have oplysninger om, hvad der er overført til kontoen, før der hæves større kontantbeløb eller overføres til udlandet. 1.A.4. Fremtoning 1) Kundens påklædning og adfærd harmonerer ikke med transaktionens størrelse. 2) Kunden forsøger at undgå øjenkontakt. 3) Påklædning og kropsholdning vil vanskeliggøre genkendelse fra videoovervågning. 4) Kunden virker nervøs og usikker.

4 4 1.A.5. Kendskabet til kundens forhold 1) Kunden er på overførselsindkomst, der ikke harmonerer med transaktionen. 2) Kunden er kendt med kriminel fortid. 3) Kunden er nærtstående til person med kendt kriminel fortid. 4) Kunden er kendt som dårlig betaler, men har pludselig mange penge. 5) En lønmodtagers konto har pludselig atypiske transaktioner. 6) Kunden er kendt som dårlig betaler og indfrier pludselig sin forfaldne gæld. 7) Kunden indfrier pludselig større uforfaldne gældsposter, der har været afdraget løbende. 8) Pludselig forandring af kundens livsstil. 9) Kunden kører i meget dyre biler, der ikke harmonerer med indkomstforholdene. 10) Kunden lejer eller leaser dyre aktiver (f.eks. fast ejendom eller biler), der ikke harmonerer med indkomstforholdene. 1.A.6. Kundens adfærd eller forhold i øvrigt 1) Kunden viser ikke interesse for omkostninger eller forrentning. 2) Kunden vælger ikke den enkleste transaktionsform. 3) Kunden har ingen tilknytning til det område, hvor kundeforholdet etableres. 4) Danmark indgår som et fordyrende mellemled i en transaktion uden en naturlig forklaring på valget. 5) Kunden har mange konti både i eget og selskabers navn og/eller har fuldmagt til mange konti. 6) Kunden giver en ret udførlig forklaring på baggrunden for kundeforholdet eller for transaktionen, der virker indstuderet. 7) Kunden reagerer ikke på henvendelser til den oplyste adresse. 8) Kunden har mange nyoprettede selskaber. 9) Kunden optager lån mod deponering af tilsvarende værdier. 10) Kunden har selskaber i udlandet, der ikke er begrundet i kundens virksomhed. 11) Kunden forklarer dyre aktiver med, at de er lånt eller finansieret af tredjemand. 12) Kunden anvender et betalingskort fra et land, der ikke er kundens bopælsland. 1.A.7. Geografiske relationer 1) Der indgår lande omfattet af FN- eller EU-sanktioner i transaktioner. 2) Der indgår andre særlige risikoområder i transaktioner (f.eks. narkotikaproducerende lande, skattelylande, konfliktområder, off-shore jurisdiktioner). 3) Der indgår lande med meget korruption eller kriminalitet i transaktioner. 1.B. Store kontantbeløb 1) Kunden betaler for en ydelse med store kontantbeløb. 2) Kunden indsætter kontantbeløb, der ikke harmonerer med hans erhverv. 3) Kunden indsætter kontantbeløb, der ikke harmonerer med sædvanlige betalingsmetoder for hans varetyper. 4) Kunden betaler med/indsætter/deponerer kontantbeløb, der øjensynlig lige er hentet i en bank. 5) Kunden betaler større beløb med mindre, evt. krøllede sedler. 6) Kundens oplysninger om, hvorfor der betales kontant, virker tøvende eller indstuderede. 7) Kunden har en erhvervsvirksomhed, der indebærer mange kontantbetalinger, men omsætningen forekommer atypisk god set ud fra de kontantbeløb, kunden kommer med. 8) Mindre sedler (evt. snavsede og/eller krøllede) ønskes omvekslet til større sedler. 9) Kunden kommer med kontanter, der er bundtet eller indpakket på en for kunden usædvanlig måde. 10) Kunden er i sin bankboks umiddelbart før indsættelse af større kontantbeløb.

5 5 1.C. Atypiske betalinger 1) Tilbagebetaling af et lån kort efter etablering af låneforholdet. 2) Betaling til eller via lande, der er atypiske i forhold til, hvad der betales for. 3) Betaling til lande, der er helt uden forbindelse med handelen eller sælger. 4) Atypisk mange eller store indbetalinger i form af spillegevinster, arv m.v. 1.D. Atypiske kontobevægelser 1) Åbning af en konto for et nyt selskab, hvor der indsættes mere end forventet på baggrund af de foreliggende oplysninger. 2) Store og usædvanlige kontanthævninger fra en virksomhedskonto. 3) Indsættelse af beløb i forskellige filialer af banken. 4) En konto begynder pludselig at få indsat beløb fra udlandet, og tømmes ved jævnlige, mindre kontanthævninger. 5) Store kontantindbetalinger, der ikke harmonerer med kundens kendte økonomiske forhold. 6) Kundens konto begynder at have større kontantindbetalinger end normalt. 7) Kunden har flere konti, hvor der uden særlig grund indsættes kontanter på flere af dem samme dag. 8) Der er mange eller større overførsler fra en virksomhed til kontohavere, der øjensynlig ikke har nogen relation til virksomhedens arbejdsområde. 9) Et nystiftet selskab modtager store beløb fra udlandet, der kort efter videresendes til et eller flere selskaber i udlandet. 10) En personlig konto, hvor det ikke er oplyst, at det er en ekstra konto med et specifikt formål, har ikke de sædvanlige transaktioner for en personlig konto. 11) Der er flere transaktioner med offshore banker, der ikke er begrundet i kundens virksomhed. 12) Eneste kontobevægelser er overførsler til eller fra udlandet. 13) En nyoprettet konto får indsat et moderat beløb fra udlandet, der overføres til udlandet kort efter, og modtager kort efter et stort beløb fra udlandet, der også skal overføres. 14) En overvejende inaktiv konto har pludselig mange bevægelser. 15) En personlig konto anvendes til virksomhedsrelaterede transaktioner. 16) Kontoen bruges især til indsættelse af kontantbeløb og overførsler til udlandet. 17) En konto får atypisk overført større beløb, og tilsvarende beløb, eventuel f.eks. 10 % mindre, hæves kort efter kontant. 2. VALUTAVEKSLING 1) Køb af valuta for store kontantbeløb. 2) Veksling af større beløb eller jævnligt, uden at det er begrundet i kundens erhverv. 3) Større vekslinger mellem udenlandske valutaer 4) Kunden synes ikke at vide, præcis hvilket beløb der veksles. 5) Kunden ser sig hele tiden omkring og følger ikke med i optællingen af pengene. 3. PENGEOVERFØRSLER OG -FORSENDELSER 1) Overførsler, hvor der betales med store kontantbeløb. 2) Overførsler til lande, der ikke har naturlig forbindelse til kundens personlige eller erhvervsmæssige forhold. 3) Overførsler, der ikke harmonerer med kundens økonomiske forhold. 4) Kunden synes først efter optælling at vide, hvilket beløb der overføres.

6 6 5) Kunden viser ikke interesse for, hvad overførslen koster. 6) Kunden har ingen forbindelse til Danmark og kan ikke tilstrækkeligt forklare, hvorfor der overføres penge fra Danmark. 7) Kunden har et papir med oplysninger om betalingsmodtager, men bliver usikker, hvis der spørges til eventuel anførsel af betalingsformål. 8) Større eller gentagne overførsler mellem en juridisk persons konto og en personlig konto, især hvis den juridiske person ikke er dansk. 9) Der overføres større beløb til udenlandske selskaber med kontorhoteladresser. 10) Større eller hyppige forsendelser af penge. 11) Jævnlige værdiforsendelser, der ikke er begrundet i den pågældendes virksomhed. 4. BETALINGSMØNSTRE, VAREHANDEL OG REGNSKABER 1) Pludselige ændringer i lande, virksomheden modtager penge fra, uden forklaring herpå. 2) Fakturering i atypisk valuta eller via atypiske mellemled. 3) Transaktioner med særlige risikoområder (f.eks. narkotikaproducerende lande, skattelylande, konfliktområder, off-shore jurisdiktioner). 4) Der indgår lande med meget korruption eller kriminalitet i transaktioner. 5) Indtægt fra ikke-dokumenteret udenlandsk virksomhed (selskaber, konsulenthonorarer m.v.). 6) Baggrunden for udgifter er vanskelig at verificere (betaling til agenter, konsulenter, for knowhow m.v.). 7) Tegn på, at der sker over- eller underfakturering i en virksomhed. 8) Indtægter er vanskelig at verificere. 9) Bankkonti har poster, der tyder på, at tredjemand har fået lov til at bruge dem. 10) Transaktionsbilledet indicerer, at kreditkort anvendes af tredjemand i udlandet. 11) Indtægten er atypisk god for den form for virksomhed. 12) Nogle faktureringsveje er atypiske. 13) Nogle betalingsveje er atypiske. 14) Nogle handelspartnere er atypiske. 15) Transaktioner tyder på, at kunden er den reelle ejer af en virksomhed, der fremstår som ikke relateret til kunden. 16) Nogle varer er købt eller solgt til atypiske priser. 17) Der er handlet med varer, der ikke har været i Danmark, og hvis eksistens ikke eller kun vanskeligt kan verificeres, uden at det er begrundet i den varetype, der er normal for den aktuelle erhvervsvirksomhed. 18) Der faktureres ikke til købers bopælsland. 19) Der betales ikke til sælgers bopælsland. 20) Der er valgt en atypisk dyr transportform til forsendelser i forhold til indholdet ifølge transportpapirerne. 21) Omkostningerne er atypisk lave i forhold til den oplyste omsætning. 22) Et normalt stort varelager er pludselig nedbragt til regnskabsopgørelsen. 23) Faktureret køb eller salg harmoner ikke med lagerplads eller oplagringsudgifter. 24) Virksomhedens samlede økonomiske forhold adskiller sig væsentligt fra tilsvarende virksomheder. 25) Der er sket forudbetalinger uden sikkerhed til nye handelspartnere. 26) Handel med udlandet er pludselig steget markant. 27) Fakturaer og transportpapirer stemmer ikke overens. 28) Der er debet- eller kreditnotaer, der ikke er bogført. 29) Der er aktiver, der ikke er bogført. 30) Atypisk stor indtægt fra betaling af erstatning/bod for misligholdte kontrakter. 31) Mange transaktioner med lande, hvorfra det kan være vanskeligt at få kontroloplysninger m.v. 32) Tegn på, at lån fra udlandet er loan-back arrangementer. 33) Bankkontobevægelser harmonerer ikke med virksomhedens aktiviteter. 34) Der er øjensynlig mange køberindbetalinger på en konto, men ikke varebetalinger m.v. 35) Der er salg af aktiver til formentlig underpris og køb af stort set tilsvarende aktiver til formentlig overpris i et selskab, hvis økonomiske situation er dårlig. 36) Atypisk store aflejringer i en virksomhed fra handler, hvor virksomheden kun har været mellemled. 37) Atypiske apportindskud eller kapitalforhøjelser i selskaber.

7 7 38) Virksomheden handler typisk med tab. 39) Virksomheden indgiver ikke regnskaber. 40) Virksomheden handler med produkter, der kan kræve eksporttilladelse, til lande, der er omfattet af FN- eller EU-sanktioner eller kendt som transitlande til sådanne lande (f.eks. krypteringsprodukter til Iran). 41) Virksomhedens omsætning er atypisk stor set i forhold til antallet af ansatte og vareforbrug. 5. EJENDOMSHANDEL OG LÅN I FAST EJENDOM 1) Et stort beløb i kontanter indgår i betalingen. 2) Køberen vil ikke betale alt ved bankoverførsel eller ved check. 3) Ejendommen købes ubeset. 4) Fast ejendom købes for tredjemand, uden at der er nogen klar forbindelse mellem købers repræsentant og køber. 5) Betaling overføres fra et land, som køber ikke har nogen oplyst tilknytning til. 6) Købesummen eller dele deraf betales af en anden end køberen. 7) Køber og/eller sælger viser ikke interesse for, hvilke omkostninger der er. 8) Ejendommen købes til en betydelig overpris. 9) Ejendommen sælges til en betydelig underpris. 10) Ejendommens pris synes ude af proportioner med køberens indkomstforhold. 11) En køber deponerer en udbetaling i kontanter eller ved overførsel fra tredjemands konto, men handelen bliver ikke til noget, og køberen anmoder om at få pengene retur ved check eller overførsel. 12) Køber og/eller sælger stiller krav vedrørende betaling m.v., der er atypiske for en almindelig handel. 13) Finansieringsoplysningerne er uklare eller atypiske. 14) Ejendommen betales helt eller delvist med aktiver, der er vanskelige at værdiansætte. 15) Lån til ejendomskøbet ydes fra en atypisk kilde eventuelt et udenlandsk selskab. 16) Et almindeligt lån i fast ejendom indfries kort efter optagelsen. 17) Terminsydelser betales kontant. 18) Terminsydelser betales fra et land, som køber ikke har nogen oplyst tilknytning til. 19) Terminsydelser betales af tredjemand. 20) Særlige relationer mellem køber og sælger indiceret ved, at den senere køber investerer i modernisering, anvender ejendommen o.l., før der foreligger endelig adkomstaftale. 21) Køber eller personer med nær tilknytning til køber er kendt for kriminelle aktiviteter. 22) Det er indiceret, at køber er stråmand for den reelle ejer. 23) Fast ejendom videresælges hurtigt efter køb til betydeligt højere eller lavere pris. 24) Det er indiceret (f.eks. ved priser eller betalingsmåder), at der foregår atypisk samhandel mellem flere parter. 25) En stor del af købesummen finansieres med sælgerpantebreve og ikke over det sædvanlige lånemarked for fast ejendom. 6. BØRSHANDEL OG INVESTERINGER 1) Investeringsbeløb betales helt eller delvist kontant eller fra en konto i udlandet eller af tredjemand. 2) Kunden virker mindre interesseret i gevinst og hvad der investeres i end i, at der på et tidspunkt realiseres og overføres til hans konto. 3) Gevinst/salgsprovenu skal indsættes på en anden konto end den, investeringer betales fra. 4) Store eller gentagne transaktioner, hvor køber og sælger er den samme, og den ene taber betydeligt. 5) Større eller gentagne handler i værdipapirer, der sjældent handles og er vanskelige at kursfastsætte. 6) Køb til høj kurs af sjældent udbudte værdipapirer, der netop er udbudt, og efterfølgende salg med betydeligt tab.

8 8 7) En investering, der typisk vil være langsigtet, realiseres kort efter investeringstidspunktet. 8) Kunden sælger mange aktier i et selskab, der ifølge ubekræftede forlydender kan vente en god ordre. 9) Kunden vil disponere over et aktieprovenu, der er opnået under omstændigheder, der giver anledning til overvejelser om insiderhandel. 7. RÅDGIVNING 1) Kunden ønsker angiveligt skattemæssig rådgivning, der også kan være relevant i hvidvasksammenhæng, uden at sandsynliggøre behovet for skattemæssig rådgivning. 2) Kunden er særlig interesseret i andre landes regler for bankhemmelighed og oplysninger til myndigheder. 3) Kunden ønsker oplysninger om køb af selskaber eller andre juridiske personer i udlandet, hvor den reelle ejer kan være anonym. 4) Kunden ønsker oplysninger om konto- eller selskabsoprettelse i lande, kunden ikke har personlig eller erhvervsmæssig tilknytning til. 5) Kunden vil ikke oplyse nærmere om, hvad rådgivningen skal bruges til. 6) Kunden virker tøvende på en række punkter, som om rådgivningen ikke er til eget brug. 7) Kunden interesserer sig ikke for prisen på rådgivning eller senere bistand. 8. STIFTELSE, KØB ELLER ADMINISTRATION AF JURIDISKE PERSONER 1) Kunden vil købe/stifte selskab(er), uden at det har en naturlig erhvervsmæssig forklaring. 2) Kunden vil købe/stifte selskab(er) i lande, hvor professionelle aktionærer kan stå som ejere. 3) Kunden vil etablere en trust eller tilsvarende i udlandet uden at kunne give en forklaring på behovet derfor. 4) Kunden vil købe/stifte selskab(er) i lande, hvor der ikke er regnskabs- eller skattepligt, hvis der ikke er aktiviteter i det pågældende land. 5) Indtrykket af kunden giver anledning til tvivl om, hvorvidt han er den reelle køber/stifter eller er betalt for at stå som ejer. 6) Selskabets kapitalforhold indicerer, at selskabsejerens eller tredjemands udbytte indgår. 7) Ledelsen virker atypisk eventuelt især på grund af bopælsforhold for virksomheden. 8) Kunden bruger forskellige revisionsfirmaer til sine virksomheder. 9) Virksomheden har hyppige revisorskift. 10) Personer i ledelsen udskiftes hyppigt. 11) Virksomhedens anvendelse af et kontorhotel harmonerer ikke med virksomhedens art. 12) Atypiske ordrer til et kontorhotel om, hvad det skal foretage sig. 13) Tegningsrettigheder eller fuldmagter er atypiske. 9. FORSIKRING 1) Kontantbetaling af forsikringspræmier. 2) Tilbagekøb før tid uden naturlig forklaring. 3) Kunden er mere interesseret i tilbagekøbsregler end i vilkår og omkostninger. 4) Tegning af en atypisk stor forsikring. 5) Præmier betales fra en konto i et land, kunden ikke har tilknytning til. 6) Forsikringens størrelse harmonerer ikke med kundens fremtoning. 7) Der betales ved en fejl for meget i præmie og skal tilbagebetales til en konto, der ikke er betalt fra.

9 9 10. INDSAMLINGS- ELLER FORENINGSVIRKSOMHED OG SAMLEKONTI 1) Flere personer, der øjensynlig er uden familie- eller forretningsmæssig forbindelse, kan hæve på samme konto. 2) Flere personer, der øjensynlig er uden familie- eller forretningsmæssig forbindelse, indsætter beløb på samme konto ( samlekonto ). 3) Større beløb overføres samlet til udlandet fra en samlekonto. 4) Velgørende virksomheders (NPOs) finansielle transaktioner, der synes at være uden logisk økonomisk formål, eller hvor der ikke synes at være forbindelse mellem NPOens formål og de, der er involveret i transaktionen. 5) Ikke gennemsigtige overførsler til dele af verden, der har særlige problemer med terrorisme. 6) Uklare oplysninger vedrørende en NPOs struktur og aktiviteter. 7) Problemer med klare foreningsoplysninger ved en kontooprettelse. 8) Anvendelse af en konto som samlekonto harmonerer ikke med de oplysninger, kunden har givet om formålet med kontoen. 9) En foreningskonto modtager overførsler fra udlandet. 10) En forening får indsat større beløb, der afviger fra kontomønstret i øvrigt. 11) Der er helt eller delvist navnesammenfald mellem en forening/npo og et navn fra indefrysningslister eller andre lister. 12) En foreningskonto har ikke løbende kontingentbetalinger.

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE 1. Reglernes formål Hvidvaskloven pålægger blandt andet advokater og advokatvirksomheder at indhente

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 16 93 63 08 Side 1 af 6 1. Generelt.

Læs mere

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Til vekselkontoret 10. december 2013 Sag 2013-0033723 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 15. august 2013 og 5. september 2013 tilsynsbesøg hos, CVR-nr..

Læs mere

oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12.

oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12. Revisionsselskab Revisor 29. oktober 2013 Sag 2013-0035462 Afgørelse vedrørende S, CVR-nr.... og registreret revisor... overholdelse af hvidvaskloven. Erhvervsstyrelsen aflagde tilsynsbesøg i henhold til

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 8. april 2014 Sag 2014-0037052 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 4. januar 2017 Sag X16-BH-43-FG Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 8. december 2016 et uanmeldt kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at Vekselkontoret 28. maj 2015 Sag 2015-1913 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Formålet med tilsynsbesøget var at føre tilsyn med virksomhedens overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med tilsynsbesøget var at føre tilsyn med virksomhedens overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontor S ApS 12. februar 2013 Sag 2013-0033123 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 31. januar 2013 tilsynsbesøg hos S ApS, CVRnr. (udeladt). Formålet

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 1693 63 08 1. januar 2016 1. Generelt. Lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 17. april 2015 Sag 2015-2680 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 9. marts 2015 et kontrolbesøg hos Formålet med besøget var at føre tilsyn

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 Ideoplæg til interne regler for Advokatfirmaet xx i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 1. Indledning Hvidvaskloven medfører en række pligter for advokater, når advokaten varetager de sagstyper, som er

Læs mere

2. Afgørelse Tilsynsbesøget den 20. juni 2013 giver Erhvervsstyrelsen anledning til, i medfør af hvidvasklovens 32, stk. 5, at give påbud om, at:

2. Afgørelse Tilsynsbesøget den 20. juni 2013 giver Erhvervsstyrelsen anledning til, i medfør af hvidvasklovens 32, stk. 5, at give påbud om, at: Vekselkontor 1. juli 2013 Sag 2013-0031924 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. juni 2013 et tilsynsbesøg hos, CVR-nr.... Vekselkontoret var under

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 27. marts 2015 Sag 2015-2249 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 26. februar 2015 et kontrolbesøg hos Formålet med besøget var at føre

Læs mere

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og sparekassen i følgende situationer: Ved overførsel af

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R 18. juli 2013 Sag 2012-0033489 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Styrelsen var den 20. juni 2013 på et tilsynsbesøg hos S1, CVR-nr.

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Faster Andelskasse i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved modtagelse af beløb

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. hvidvask.politi.dk

BRUGERVEJLEDNING. hvidvask.politi.dk BRUGERVEJLEDNING hvidvask.politi.dk Indhold Registrering og log ind... 3 Brugerændringer... 5 Ændring af brugeroplysninger... 5 Ændring af adgangskode... 6 Glemt adgangskode... 6 Administration og management...

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. 4.8.5 Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og vestjyskbank i følgende situationer: Ved overførsel

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Samlet set er det Finanstilsynets vurdering, at der er tale om elektroniske penge, jf. definitionen i 308, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Samlet set er det Finanstilsynets vurdering, at der er tale om elektroniske penge, jf. definitionen i 308, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Kendelse af 24. februar 2009 (J.nr. 2008-0015771) Den udøvede virksomhed udgør udstedelse af elektroniske penge og kræver tilladelse. Lov om finansiel virksomhed, 308, stk. 1. (Mads Bryde Andersen, Finn

Læs mere

Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS.

Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS. Revisionsinteressentskab S 30. januar 2012 Sag 2012-0026367 Afgørelse i henhold til hvidvaskloven Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS. I redegørelsen har

Læs mere

Selskab S ApS. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS.

Selskab S ApS. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS. Selskab S ApS 13. maj 2013 Sag 2013-0034037 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS. Formålet med tilsynsbesøget var

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 4. maj 2015 Sag 2015-1895 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 6. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt.

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt. Vekselkontoret 2. juli 2015 Sag 2015-3047 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. februar 2015, et kontrolbesøg hos ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Kundeoprettelse incl. Egenerklæring for selskaber A/S, ApS, I/S og IVS

Kundeoprettelse incl. Egenerklæring for selskaber A/S, ApS, I/S og IVS Kundeoprettelse incl. Egenerklæring for selskaber A/S, ApS, I/S og IVS Det er en forudsætning for oprettelse af virksomheden, at ejer er kunde i banken. Kundeoprettelsen af ejer skal ske på bankens hjemmeside

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 8. maj 2015 Sag 2015-4197 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 9.

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med.

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. Revisionsvirksomhed 20. april 2015 Sag 2015-1923 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. februar 2014 (J.nr. 2013-0035150) Ansøgning om begrænset

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Hvidvasksekretariatet. Aktiviteter i tal 2015

Hvidvasksekretariatet. Aktiviteter i tal 2015 Hvidvasksekretariatet Aktiviteter i tal 2015 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år steget væsentligt i 2015. Hvidvasksekretariatet

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Erhvervsstyrelsen henviser herved til tidligere korrespondance senest selskabets mail af 18. april 2013 til styrelsen med bilag.

Erhvervsstyrelsen henviser herved til tidligere korrespondance senest selskabets mail af 18. april 2013 til styrelsen med bilag. Selskab S S.M.B.A. 18. april 2013 Sag 2013-0034047 Påbud til S S.M.B.A, CVR-nr. (udeladt), i henhold til hvidvaskloven. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Erhvervsstyrelsen

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 4. april 2014 Sag 2013-0035985 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET 01.07.2017 Generelle regler for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt 1.1 Regler Disse regler gælder ved overførsel af beløb til udlandet og ved

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009.

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009. Kendelse af 23. december 2010 (J.nr. 2010-0021377) Påbud om overholdelse af en række pligter i henhold til hvidvaskloven tiltrådt. Hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 12, samt 34, stk. 1 og stk. 7. (Elisabeth

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 31. oktober 2016 Sag X16-BE-47-DN Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 22. september 2016 et uanmeldt kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Skats plan for kontrol i 2017

Skats plan for kontrol i 2017 - 1 Skats plan for kontrol i 2017 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skat udarbejder hvert år en oversigt over de kontrolaktiviteter, som Skat har planlagt at gennemføre i løbet af året. Aktivitetsplanen

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2005 2 FORORD Hvidvasksekretariatet har også for 2005 udarbejdet en offentlig tilgængelig årsberetning. Beretningen udarbejdes

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering Skatteministeriet J. nr. 15-1342223 Bekendtgørelse om land for land-rapportering I medfør af 3 B, stk. 16, i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk FIL-samlelovforslag - høringssvar fra (Bevilling af engagementer, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 531 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 28. maj 2008 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2004/0137(COD) 31.1.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet

Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 1. september 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger

få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger 2 Danske Bank DANSKE BANK 3 Virksomhedens daglige forretninger Som erhvervskunde i Danske Bank har I mange muligheder for at klare jeres virksomheds

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a.

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GRØN ENERGI NÆSTVED HALLERNE A.M.B.A 1 Navn og stiftelse Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. Stk. 2 Andelsselskabet er stiftet

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 19. maj 2017 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 11-10-2016 Side 1 af 7 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 15-05-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 4. juni 2015 Sag 2015-2013 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen var den 26. november 2014 på kontrolbesøg hos..., CVR-nr. på selskabets adresse. På mødet var... repræsenteret

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/12 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug udarbejde en rapport, der

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Pause med eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag

Pause med eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag Pause med eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag Pause med eller tilbagebetaling af Denne pjece giver dig en vejledning til at udfylde Blanket til fravalg af efterlønsbidrag eller ordning Læs pjecen

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Selvfinansiering i selskaber

Selvfinansiering i selskaber Selvfinansiering i selskaber Med vedtagelsen af den nye selskabslov i 2009 blev der indført nye bestemmelser, der giver et selskab mulighed for at foretage selvfinansiering. Selvfinansiering har i den

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00 Opgave 1 (25%) Holmsminde Kro, Storgade 17, Holmsminde Bank: Holmsminde Bank Kassekredit konto nr. 78-6543-972 1) Konter følgende bilag for den 29. april 2010: Bilag Tekst Beløb 265 Faktura til Holmsminde

Læs mere

Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene?

Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene? - 1 Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læser med stor interesse artiklerne i

Læs mere

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 8.4 Varesalg på kredit Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Konto 12210: Varedebitorer Varesalg på kredit (faktura til en kunde) nota til

Læs mere