HVIDVASKSEKRETARIATET Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet November 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDVASKSEKRETARIATET Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet November 2008"

Transkript

1 HVIDVASKSEKRETARIATET Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet November 2008 INDIKATORER PÅ EVENTUEL HVIDVASK AF UDBYTTE ELLER FINANSIERING AF TERRORISME INDHOLD 1. GENERELLE INDIKATORER 3 A. Kundens adfærd, forhold m.v Tilbageholdenhed med oplysninger 3 2. Identifikationsforhold m.v Tegn på, at der handles på andres vegne 3 4. Fremtoning 3 5. Kendskabet til kundens forhold 4 6. Kundens adfærd eller forhold i øvrigt 4 7. Geografiske relationer 4 B. Store kontantbeløb 4 C. Atypiske betalinger 5 D. Atypiske kontobevægelser 5 2. VALUTAVEKSLING 5 3. PENGEOVERFØRSLER OG -FORSENDELSER 5 4. BETALINGSMØNSTRE, VAREHANDEL OG REGNSKABER 6 5. EJENDOMSHANDEL OG LÅN I FAST EJENDOM 7 6. BØRSHANDEL OG INVESTERINGER 7 7. RÅDGIVNING 8 8. STIFTELSE, KØB ELLER ADMINISTRATION AF JURIDISKE PERSONER 8 9. FORSIKRING INDSAMLINGS- ELLER FORENINGSVIRKSOMHED OG SAMLEKONTI 9

2 2 INDIKATORER PÅ EVENTUEL HVIDVASK AF UDBYTTE ELLER FINANSIERING AF TERRORISME De indikatorer, der nævnes i det følgende, er især tænkt som en hjælp til de personer og virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, og som har pligt til at underrette hos Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, hvis de får mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme, og denne mistanke ikke kan afkræftes. Men mange indikatorer har også interesse for andre, der i henhold til lovgivning har pligt eller ret til at give en sådan underretning. Det bemærkes, at del af indikatorerne også er relevante i relation til de FN-sanktionsresolutioner (gennemført i EU ved forordninger), der indeholder forbud mod finansiel bistand m.v. i relation til forskellige lande, personer, grupper og enheder. Endvidere er flere relevante i relation til SKATs virksomhed, herunder eksport og kontrollen med deklaration af ind- og udførsel af likvide midler svarende til EUR eller mere. Indikatorer er forskellige forhold, der kan give anledning til at overveje, om der kan være tale om hvidvask eller finansiering af terrorisme, og i tvivlstilfælde få nærmere oplysninger. Der kan naturligvis være tale om helt lovlige forhold, selv om flere af indikatorerne foreligger. De fleste indikatorer er udledt fra sager fra hele verden og kan tjene som inspiration til at tænke i hvidvaskbaner eller til at overveje, om der kan foreligge finansiering af terrorisme. For så vidt angår eksempler på faktiske sager og konkrete hvidvaskmetoder kan henvises til følgende: 1. (Methods & Trends under Publications) 2. (Sanitized Cases under Library) 3. og (s årsberetninger på dansk og engelsk) Den vigtigste indikator er, at man selv oplever en kunderelation som mere eller mindre atypisk Kendskabet til normale kunder der er baggrunden for, at man kan blive opmærksom på det atypiske kan ikke beskrives med eksempler. Det er den enkeltes kundeerfaring, der får den pågældende til at undre sig lidt og undersøge nærmere. Nogle indikatorer er relevante for mange underretningspligtige. De beskrives under Generelle indikatorer. Andre er relevante for et mere begrænset antal underretningspligtige. Disse indikatorer anføres særskilt.

3 3 1. GENERELLE INDIKATORER 1.A. Kundens adfærd, forhold m.v. 1.A.1. Tilbageholdenhed med oplysninger 1) Uvillighed til at give identitetsoplysninger og referencer. 2) Ingen eller tøvende oplysninger om, hvor midler hidrører fra. 3) Uvillighed til at dokumentere, at midler hidrører fra arv, spil m.v. som oplyst af kunden. 4) Långiver ved et større lån fra udlandet oplyses at ville være anonym eller ikke at ville kontaktes. 5) Kunden vil ikke give nærmere oplysninger, før han ved, hvad der oplyses til offentlige myndigheder. 6) Tilbageholdenhed med oplysninger om påtænkt brug af en konto og/eller forventede aktiviteter. 1.A.2. Identifikationsforhold m.v. 1) Kunden har en postboksadresse eller en c/o-adresse. 2) Kundens adresse er et kontorhotel. 3) Kundens adresseforhold er vanskelige at verificere. 4) Postadressen for korrespondance er en anden end kundens officielle adresse. 5) Den oplyste adresse eksisterer ikke. 6) Den oplyste adresse har et stort antal tilmeldte eller en meget stor gennemstrømning af beboere, eller der er andre oplysninger, der indicerer, at den ikke er den egentlige bopæl eller domiciladresse. 7) Bopælen eller domiciladressen harmonerer ikke med kundens økonomiske dispositioner. 8) Kunden skifter hyppigt adresse. 9) Kunden er en virksomhed, hvis navn og formål ikke harmonerer med dens transaktioner. 10) Kunden kan ikke umiddelbart fremskaffe supplerende legitimationspapirer. 11) Legitimationspapirer virker ubrugte. 12) Legitimationspapirer er tilsmudsede, så det er svært at læse de nødvendige oplysninger. 13) Kunden ønsker ikke et udenlandsk pas ambassadeverificeret, uden at dette har en god begrundelse. 1.A.3. Tegn på, at der handles på andres vegne 1) Kunden ledsages af andre, der holder sig i baggrunden eller lige uden for. 2) Kunden læser op fra en seddel, han øjensynlig ikke selv har skrevet. 3) Kunden får instruktioner fra andre. 4) Kunden virker i tvivl, når han skal besvare uddybende spørgsmål. 5) Kunden repræsenterer en virksomhed, men synes at mangle erhvervsmæssig baggrund. 6) Fuldmagt til andres hævning virker ikke velbegrundet. 7) Korrespondance skal sendes til en anden end kunden. 8) Kunden skal have oplysninger om, hvad der er overført til kontoen, før der hæves større kontantbeløb eller overføres til udlandet. 1.A.4. Fremtoning 1) Kundens påklædning og adfærd harmonerer ikke med transaktionens størrelse. 2) Kunden forsøger at undgå øjenkontakt. 3) Påklædning og kropsholdning vil vanskeliggøre genkendelse fra videoovervågning. 4) Kunden virker nervøs og usikker.

4 4 1.A.5. Kendskabet til kundens forhold 1) Kunden er på overførselsindkomst, der ikke harmonerer med transaktionen. 2) Kunden er kendt med kriminel fortid. 3) Kunden er nærtstående til person med kendt kriminel fortid. 4) Kunden er kendt som dårlig betaler, men har pludselig mange penge. 5) En lønmodtagers konto har pludselig atypiske transaktioner. 6) Kunden er kendt som dårlig betaler og indfrier pludselig sin forfaldne gæld. 7) Kunden indfrier pludselig større uforfaldne gældsposter, der har været afdraget løbende. 8) Pludselig forandring af kundens livsstil. 9) Kunden kører i meget dyre biler, der ikke harmonerer med indkomstforholdene. 10) Kunden lejer eller leaser dyre aktiver (f.eks. fast ejendom eller biler), der ikke harmonerer med indkomstforholdene. 1.A.6. Kundens adfærd eller forhold i øvrigt 1) Kunden viser ikke interesse for omkostninger eller forrentning. 2) Kunden vælger ikke den enkleste transaktionsform. 3) Kunden har ingen tilknytning til det område, hvor kundeforholdet etableres. 4) Danmark indgår som et fordyrende mellemled i en transaktion uden en naturlig forklaring på valget. 5) Kunden har mange konti både i eget og selskabers navn og/eller har fuldmagt til mange konti. 6) Kunden giver en ret udførlig forklaring på baggrunden for kundeforholdet eller for transaktionen, der virker indstuderet. 7) Kunden reagerer ikke på henvendelser til den oplyste adresse. 8) Kunden har mange nyoprettede selskaber. 9) Kunden optager lån mod deponering af tilsvarende værdier. 10) Kunden har selskaber i udlandet, der ikke er begrundet i kundens virksomhed. 11) Kunden forklarer dyre aktiver med, at de er lånt eller finansieret af tredjemand. 12) Kunden anvender et betalingskort fra et land, der ikke er kundens bopælsland. 1.A.7. Geografiske relationer 1) Der indgår lande omfattet af FN- eller EU-sanktioner i transaktioner. 2) Der indgår andre særlige risikoområder i transaktioner (f.eks. narkotikaproducerende lande, skattelylande, konfliktområder, off-shore jurisdiktioner). 3) Der indgår lande med meget korruption eller kriminalitet i transaktioner. 1.B. Store kontantbeløb 1) Kunden betaler for en ydelse med store kontantbeløb. 2) Kunden indsætter kontantbeløb, der ikke harmonerer med hans erhverv. 3) Kunden indsætter kontantbeløb, der ikke harmonerer med sædvanlige betalingsmetoder for hans varetyper. 4) Kunden betaler med/indsætter/deponerer kontantbeløb, der øjensynlig lige er hentet i en bank. 5) Kunden betaler større beløb med mindre, evt. krøllede sedler. 6) Kundens oplysninger om, hvorfor der betales kontant, virker tøvende eller indstuderede. 7) Kunden har en erhvervsvirksomhed, der indebærer mange kontantbetalinger, men omsætningen forekommer atypisk god set ud fra de kontantbeløb, kunden kommer med. 8) Mindre sedler (evt. snavsede og/eller krøllede) ønskes omvekslet til større sedler. 9) Kunden kommer med kontanter, der er bundtet eller indpakket på en for kunden usædvanlig måde. 10) Kunden er i sin bankboks umiddelbart før indsættelse af større kontantbeløb.

5 5 1.C. Atypiske betalinger 1) Tilbagebetaling af et lån kort efter etablering af låneforholdet. 2) Betaling til eller via lande, der er atypiske i forhold til, hvad der betales for. 3) Betaling til lande, der er helt uden forbindelse med handelen eller sælger. 4) Atypisk mange eller store indbetalinger i form af spillegevinster, arv m.v. 1.D. Atypiske kontobevægelser 1) Åbning af en konto for et nyt selskab, hvor der indsættes mere end forventet på baggrund af de foreliggende oplysninger. 2) Store og usædvanlige kontanthævninger fra en virksomhedskonto. 3) Indsættelse af beløb i forskellige filialer af banken. 4) En konto begynder pludselig at få indsat beløb fra udlandet, og tømmes ved jævnlige, mindre kontanthævninger. 5) Store kontantindbetalinger, der ikke harmonerer med kundens kendte økonomiske forhold. 6) Kundens konto begynder at have større kontantindbetalinger end normalt. 7) Kunden har flere konti, hvor der uden særlig grund indsættes kontanter på flere af dem samme dag. 8) Der er mange eller større overførsler fra en virksomhed til kontohavere, der øjensynlig ikke har nogen relation til virksomhedens arbejdsområde. 9) Et nystiftet selskab modtager store beløb fra udlandet, der kort efter videresendes til et eller flere selskaber i udlandet. 10) En personlig konto, hvor det ikke er oplyst, at det er en ekstra konto med et specifikt formål, har ikke de sædvanlige transaktioner for en personlig konto. 11) Der er flere transaktioner med offshore banker, der ikke er begrundet i kundens virksomhed. 12) Eneste kontobevægelser er overførsler til eller fra udlandet. 13) En nyoprettet konto får indsat et moderat beløb fra udlandet, der overføres til udlandet kort efter, og modtager kort efter et stort beløb fra udlandet, der også skal overføres. 14) En overvejende inaktiv konto har pludselig mange bevægelser. 15) En personlig konto anvendes til virksomhedsrelaterede transaktioner. 16) Kontoen bruges især til indsættelse af kontantbeløb og overførsler til udlandet. 17) En konto får atypisk overført større beløb, og tilsvarende beløb, eventuel f.eks. 10 % mindre, hæves kort efter kontant. 2. VALUTAVEKSLING 1) Køb af valuta for store kontantbeløb. 2) Veksling af større beløb eller jævnligt, uden at det er begrundet i kundens erhverv. 3) Større vekslinger mellem udenlandske valutaer 4) Kunden synes ikke at vide, præcis hvilket beløb der veksles. 5) Kunden ser sig hele tiden omkring og følger ikke med i optællingen af pengene. 3. PENGEOVERFØRSLER OG -FORSENDELSER 1) Overførsler, hvor der betales med store kontantbeløb. 2) Overførsler til lande, der ikke har naturlig forbindelse til kundens personlige eller erhvervsmæssige forhold. 3) Overførsler, der ikke harmonerer med kundens økonomiske forhold. 4) Kunden synes først efter optælling at vide, hvilket beløb der overføres.

6 6 5) Kunden viser ikke interesse for, hvad overførslen koster. 6) Kunden har ingen forbindelse til Danmark og kan ikke tilstrækkeligt forklare, hvorfor der overføres penge fra Danmark. 7) Kunden har et papir med oplysninger om betalingsmodtager, men bliver usikker, hvis der spørges til eventuel anførsel af betalingsformål. 8) Større eller gentagne overførsler mellem en juridisk persons konto og en personlig konto, især hvis den juridiske person ikke er dansk. 9) Der overføres større beløb til udenlandske selskaber med kontorhoteladresser. 10) Større eller hyppige forsendelser af penge. 11) Jævnlige værdiforsendelser, der ikke er begrundet i den pågældendes virksomhed. 4. BETALINGSMØNSTRE, VAREHANDEL OG REGNSKABER 1) Pludselige ændringer i lande, virksomheden modtager penge fra, uden forklaring herpå. 2) Fakturering i atypisk valuta eller via atypiske mellemled. 3) Transaktioner med særlige risikoområder (f.eks. narkotikaproducerende lande, skattelylande, konfliktområder, off-shore jurisdiktioner). 4) Der indgår lande med meget korruption eller kriminalitet i transaktioner. 5) Indtægt fra ikke-dokumenteret udenlandsk virksomhed (selskaber, konsulenthonorarer m.v.). 6) Baggrunden for udgifter er vanskelig at verificere (betaling til agenter, konsulenter, for knowhow m.v.). 7) Tegn på, at der sker over- eller underfakturering i en virksomhed. 8) Indtægter er vanskelig at verificere. 9) Bankkonti har poster, der tyder på, at tredjemand har fået lov til at bruge dem. 10) Transaktionsbilledet indicerer, at kreditkort anvendes af tredjemand i udlandet. 11) Indtægten er atypisk god for den form for virksomhed. 12) Nogle faktureringsveje er atypiske. 13) Nogle betalingsveje er atypiske. 14) Nogle handelspartnere er atypiske. 15) Transaktioner tyder på, at kunden er den reelle ejer af en virksomhed, der fremstår som ikke relateret til kunden. 16) Nogle varer er købt eller solgt til atypiske priser. 17) Der er handlet med varer, der ikke har været i Danmark, og hvis eksistens ikke eller kun vanskeligt kan verificeres, uden at det er begrundet i den varetype, der er normal for den aktuelle erhvervsvirksomhed. 18) Der faktureres ikke til købers bopælsland. 19) Der betales ikke til sælgers bopælsland. 20) Der er valgt en atypisk dyr transportform til forsendelser i forhold til indholdet ifølge transportpapirerne. 21) Omkostningerne er atypisk lave i forhold til den oplyste omsætning. 22) Et normalt stort varelager er pludselig nedbragt til regnskabsopgørelsen. 23) Faktureret køb eller salg harmoner ikke med lagerplads eller oplagringsudgifter. 24) Virksomhedens samlede økonomiske forhold adskiller sig væsentligt fra tilsvarende virksomheder. 25) Der er sket forudbetalinger uden sikkerhed til nye handelspartnere. 26) Handel med udlandet er pludselig steget markant. 27) Fakturaer og transportpapirer stemmer ikke overens. 28) Der er debet- eller kreditnotaer, der ikke er bogført. 29) Der er aktiver, der ikke er bogført. 30) Atypisk stor indtægt fra betaling af erstatning/bod for misligholdte kontrakter. 31) Mange transaktioner med lande, hvorfra det kan være vanskeligt at få kontroloplysninger m.v. 32) Tegn på, at lån fra udlandet er loan-back arrangementer. 33) Bankkontobevægelser harmonerer ikke med virksomhedens aktiviteter. 34) Der er øjensynlig mange køberindbetalinger på en konto, men ikke varebetalinger m.v. 35) Der er salg af aktiver til formentlig underpris og køb af stort set tilsvarende aktiver til formentlig overpris i et selskab, hvis økonomiske situation er dårlig. 36) Atypisk store aflejringer i en virksomhed fra handler, hvor virksomheden kun har været mellemled. 37) Atypiske apportindskud eller kapitalforhøjelser i selskaber.

7 7 38) Virksomheden handler typisk med tab. 39) Virksomheden indgiver ikke regnskaber. 40) Virksomheden handler med produkter, der kan kræve eksporttilladelse, til lande, der er omfattet af FN- eller EU-sanktioner eller kendt som transitlande til sådanne lande (f.eks. krypteringsprodukter til Iran). 41) Virksomhedens omsætning er atypisk stor set i forhold til antallet af ansatte og vareforbrug. 5. EJENDOMSHANDEL OG LÅN I FAST EJENDOM 1) Et stort beløb i kontanter indgår i betalingen. 2) Køberen vil ikke betale alt ved bankoverførsel eller ved check. 3) Ejendommen købes ubeset. 4) Fast ejendom købes for tredjemand, uden at der er nogen klar forbindelse mellem købers repræsentant og køber. 5) Betaling overføres fra et land, som køber ikke har nogen oplyst tilknytning til. 6) Købesummen eller dele deraf betales af en anden end køberen. 7) Køber og/eller sælger viser ikke interesse for, hvilke omkostninger der er. 8) Ejendommen købes til en betydelig overpris. 9) Ejendommen sælges til en betydelig underpris. 10) Ejendommens pris synes ude af proportioner med køberens indkomstforhold. 11) En køber deponerer en udbetaling i kontanter eller ved overførsel fra tredjemands konto, men handelen bliver ikke til noget, og køberen anmoder om at få pengene retur ved check eller overførsel. 12) Køber og/eller sælger stiller krav vedrørende betaling m.v., der er atypiske for en almindelig handel. 13) Finansieringsoplysningerne er uklare eller atypiske. 14) Ejendommen betales helt eller delvist med aktiver, der er vanskelige at værdiansætte. 15) Lån til ejendomskøbet ydes fra en atypisk kilde eventuelt et udenlandsk selskab. 16) Et almindeligt lån i fast ejendom indfries kort efter optagelsen. 17) Terminsydelser betales kontant. 18) Terminsydelser betales fra et land, som køber ikke har nogen oplyst tilknytning til. 19) Terminsydelser betales af tredjemand. 20) Særlige relationer mellem køber og sælger indiceret ved, at den senere køber investerer i modernisering, anvender ejendommen o.l., før der foreligger endelig adkomstaftale. 21) Køber eller personer med nær tilknytning til køber er kendt for kriminelle aktiviteter. 22) Det er indiceret, at køber er stråmand for den reelle ejer. 23) Fast ejendom videresælges hurtigt efter køb til betydeligt højere eller lavere pris. 24) Det er indiceret (f.eks. ved priser eller betalingsmåder), at der foregår atypisk samhandel mellem flere parter. 25) En stor del af købesummen finansieres med sælgerpantebreve og ikke over det sædvanlige lånemarked for fast ejendom. 6. BØRSHANDEL OG INVESTERINGER 1) Investeringsbeløb betales helt eller delvist kontant eller fra en konto i udlandet eller af tredjemand. 2) Kunden virker mindre interesseret i gevinst og hvad der investeres i end i, at der på et tidspunkt realiseres og overføres til hans konto. 3) Gevinst/salgsprovenu skal indsættes på en anden konto end den, investeringer betales fra. 4) Store eller gentagne transaktioner, hvor køber og sælger er den samme, og den ene taber betydeligt. 5) Større eller gentagne handler i værdipapirer, der sjældent handles og er vanskelige at kursfastsætte. 6) Køb til høj kurs af sjældent udbudte værdipapirer, der netop er udbudt, og efterfølgende salg med betydeligt tab.

8 8 7) En investering, der typisk vil være langsigtet, realiseres kort efter investeringstidspunktet. 8) Kunden sælger mange aktier i et selskab, der ifølge ubekræftede forlydender kan vente en god ordre. 9) Kunden vil disponere over et aktieprovenu, der er opnået under omstændigheder, der giver anledning til overvejelser om insiderhandel. 7. RÅDGIVNING 1) Kunden ønsker angiveligt skattemæssig rådgivning, der også kan være relevant i hvidvasksammenhæng, uden at sandsynliggøre behovet for skattemæssig rådgivning. 2) Kunden er særlig interesseret i andre landes regler for bankhemmelighed og oplysninger til myndigheder. 3) Kunden ønsker oplysninger om køb af selskaber eller andre juridiske personer i udlandet, hvor den reelle ejer kan være anonym. 4) Kunden ønsker oplysninger om konto- eller selskabsoprettelse i lande, kunden ikke har personlig eller erhvervsmæssig tilknytning til. 5) Kunden vil ikke oplyse nærmere om, hvad rådgivningen skal bruges til. 6) Kunden virker tøvende på en række punkter, som om rådgivningen ikke er til eget brug. 7) Kunden interesserer sig ikke for prisen på rådgivning eller senere bistand. 8. STIFTELSE, KØB ELLER ADMINISTRATION AF JURIDISKE PERSONER 1) Kunden vil købe/stifte selskab(er), uden at det har en naturlig erhvervsmæssig forklaring. 2) Kunden vil købe/stifte selskab(er) i lande, hvor professionelle aktionærer kan stå som ejere. 3) Kunden vil etablere en trust eller tilsvarende i udlandet uden at kunne give en forklaring på behovet derfor. 4) Kunden vil købe/stifte selskab(er) i lande, hvor der ikke er regnskabs- eller skattepligt, hvis der ikke er aktiviteter i det pågældende land. 5) Indtrykket af kunden giver anledning til tvivl om, hvorvidt han er den reelle køber/stifter eller er betalt for at stå som ejer. 6) Selskabets kapitalforhold indicerer, at selskabsejerens eller tredjemands udbytte indgår. 7) Ledelsen virker atypisk eventuelt især på grund af bopælsforhold for virksomheden. 8) Kunden bruger forskellige revisionsfirmaer til sine virksomheder. 9) Virksomheden har hyppige revisorskift. 10) Personer i ledelsen udskiftes hyppigt. 11) Virksomhedens anvendelse af et kontorhotel harmonerer ikke med virksomhedens art. 12) Atypiske ordrer til et kontorhotel om, hvad det skal foretage sig. 13) Tegningsrettigheder eller fuldmagter er atypiske. 9. FORSIKRING 1) Kontantbetaling af forsikringspræmier. 2) Tilbagekøb før tid uden naturlig forklaring. 3) Kunden er mere interesseret i tilbagekøbsregler end i vilkår og omkostninger. 4) Tegning af en atypisk stor forsikring. 5) Præmier betales fra en konto i et land, kunden ikke har tilknytning til. 6) Forsikringens størrelse harmonerer ikke med kundens fremtoning. 7) Der betales ved en fejl for meget i præmie og skal tilbagebetales til en konto, der ikke er betalt fra.

9 9 10. INDSAMLINGS- ELLER FORENINGSVIRKSOMHED OG SAMLEKONTI 1) Flere personer, der øjensynlig er uden familie- eller forretningsmæssig forbindelse, kan hæve på samme konto. 2) Flere personer, der øjensynlig er uden familie- eller forretningsmæssig forbindelse, indsætter beløb på samme konto ( samlekonto ). 3) Større beløb overføres samlet til udlandet fra en samlekonto. 4) Velgørende virksomheders (NPOs) finansielle transaktioner, der synes at være uden logisk økonomisk formål, eller hvor der ikke synes at være forbindelse mellem NPOens formål og de, der er involveret i transaktionen. 5) Ikke gennemsigtige overførsler til dele af verden, der har særlige problemer med terrorisme. 6) Uklare oplysninger vedrørende en NPOs struktur og aktiviteter. 7) Problemer med klare foreningsoplysninger ved en kontooprettelse. 8) Anvendelse af en konto som samlekonto harmonerer ikke med de oplysninger, kunden har givet om formålet med kontoen. 9) En foreningskonto modtager overførsler fra udlandet. 10) En forening får indsat større beløb, der afviger fra kontomønstret i øvrigt. 11) Der er helt eller delvist navnesammenfald mellem en forening/npo og et navn fra indefrysningslister eller andre lister. 12) En foreningskonto har ikke løbende kontingentbetalinger.

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 16 93 63 08 Side 1 af 6 1. Generelt.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt.

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt. Vekselkontoret 2. juli 2015 Sag 2015-3047 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. februar 2015, et kontrolbesøg hos ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009.

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009. Kendelse af 23. december 2010 (J.nr. 2010-0021377) Påbud om overholdelse af en række pligter i henhold til hvidvaskloven tiltrådt. Hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 12, samt 34, stk. 1 og stk. 7. (Elisabeth

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Erhvervsstyrelsen henviser herved til tidligere korrespondance senest selskabets mail af 18. april 2013 til styrelsen med bilag.

Erhvervsstyrelsen henviser herved til tidligere korrespondance senest selskabets mail af 18. april 2013 til styrelsen med bilag. Selskab S S.M.B.A. 18. april 2013 Sag 2013-0034047 Påbud til S S.M.B.A, CVR-nr. (udeladt), i henhold til hvidvaskloven. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Erhvervsstyrelsen

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene?

Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene? - 1 Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læser med stor interesse artiklerne i

Læs mere

Hvidvasksekretariatet

Hvidvasksekretariatet Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Hvidvasksekretariatet Årsberetning 2004 Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Hvidvasksekretariatet Årsberetning 2004 Forord Hvidvasksekretariatet

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2 KLAGEVEJLEDNING 2 RENTE, LØBENDE PROVISION OG DEKORT 2 Renteberegning 2 Tillæg

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. april 2014 (J.nr. 2013-0035447) Afslag på ansøgning

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer I medfør af 17, 41, 42, stk. 6, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil, fastsættes: Kapitel 1 Adgangskrav og åbningstider m.v. 1. Lokaler med gevinstgivende

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger

få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger 2 Danske Bank DANSKE BANK 3 Virksomhedens daglige forretninger Som erhvervskunde i Danske Bank har I mange muligheder for at klare jeres virksomheds

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Skal du overføre et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres til rette tid,

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Bogføring: Bogføringen varetages af klubbens kontorassistent Marianne Eriksen. Kontering foretages ligeledes af kontorassistenten og sker efter den

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Det nuværende cash management system, er et meget decentralt system hvor selskaberne i koncernen selv administrere deres likviditet og likviditetsbehov. Der er dog udstukket retningslinier

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Udenlandske overførsler En udenlandsk overførsel foretages normalt via pengeinstitutternes elektroniske kommunikationssystem SWIFT. Du kan vælge mellem to

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 8.4 Varesalg på kredit Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Konto 12210: Varedebitorer Varesalg på kredit (faktura til en kunde) nota til

Læs mere

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Vejledning om indefrysning

Vejledning om indefrysning Vejledning om indefrysning Offentliggjort 1. maj 2008 Opdateret 11-12-2014 Vejledning om finansielle sanktioner 1. Indledning... 4 1.1 Forkortelser... 5 1.2 Hvad er sanktioner... 5 1.3 Finansielle sanktioner...

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, den 27. januar 2010 2 FORORD Arbejdet i Hvidvasksekretariatet

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Gebyrer 1. september 2013

Gebyrer 1. september 2013 Gebyrer 1. september 2013 Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 25,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 4. februar 2011. Nr. 80. Bekendtgørelse af lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler Hermed bekendtgøres lov for

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Hvor langt kan du komme med din opsparing?

Hvor langt kan du komme med din opsparing? Hvor langt kan du komme med din opsparing? Sharesave Med Sharesave får du mulighed for at lave månedlige opsparinger gennem tre år og at bruge denne opsparing til at købe aktier i Thomas Cook Group plc

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Momentum Markets Globale Aktier A/S

Momentum Markets Globale Aktier A/S Momentum Markets Globale Aktier A/S Tegningstilsagn Tegningsblanket for køb af aktier i Momentum Markets Globale Aktier A/S. I tilknytning til dette tegningstilsagn erklærer investorer tillige at have

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller?

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? V I N D M Ø L L E R Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? Temadag i Fredericia 24. april 2015 Torben Sørensen Dagsorden 1. Projektet i hovedtræk 2. Fokusområder ved investering i vind 3.

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

KAPITAL- OG VENTUREFONDE

KAPITAL- OG VENTUREFONDE KAPITAL- OG VENTUREFONDE NÅR INVESTORER MISLIGHOLDER Af advokat Rebecca Vikjær Sandholt og advokat Jakob Mosegaard Larsen, Nielsen Nør ager 1. INTRODUKTION Kapital- og venturefonde opererer således, at

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2007

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2007 STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2007 2 FORORD Hvidvasksekretariatet har også for 2007 udarbejdet en offentlig tilgængelig årsberetning. Ligesom tidligere

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012 J.A.K Andelskasse Østervrå Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema 2. Oversigter og udskrifter 3. Check 4. Flyttegebyr til andet pengeinstitut

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser:

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen og faste overførsler

Læs mere