ANSØGNING OM OMRÅDEFORNYELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING OM OMRÅDEFORNYELSE"

Transkript

1 ANSØGNING OM OMRÅDEFORNYELSE Ansøgningsfrist den 12.november Ansøgning sendes til: Teknik & Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge, eller Der afholdes et orienteringsmøde onsdag den 26. september kl I hvilken by ønskes områdefornyelse Snogebæk Hvis en afgrænset del af byen i hvilket område I den østlige del af byen mod havnen, især området omkring Hovedgaden fra strand til strand. Ansøger Hvem ansøger: Vi har dannet et forum af enkelte engagerede borgere samt bestyrelsesrepræsentanter fra foreningerne: Snogebæk Borgerforening, Snogebæk Havn, Snogebæk Handelsstandsforening, Poulsker Idrætsforening Repræsentanter fra dette forum vil gerne indgå i en udviklingsplan med Bornholms Regionskommune. Kontaktperson: Navn: Hanne Nisbeth e.mail: Tlf.nr.:

2 Kort beskrivelse af de problemer og udfordringer i byen som ansøger ønsker at afhjælpe Sociale og Kulturelle udfordringer I det vi bliver færre indbyggere på Bornholm, såvel offentlige som private arbejdspladser flytter til fx Rønne, institutioner flytter til Nexø, så bliver det efterhånden sværere at bevare eller tiltrække bosætning i vores område og aktivitetsniveauet falder. Koncentrationen af ældre bliver større, især hvis de yngre flytter efter arbejde eller skoler. Fiskeriet er gået voldsomt tilbage, også i vores havn, hvorfor vi har en perle af en havn, men et manglende indtægtsgrundlag til at vedligeholde og udvikle havnen til nye formål. Vi har brug for borgere med interesse for og et drive til nytænkning. Vi har brug for virksomheder, som vil starte små virksomheder op, med de arbejdspladser det vil give. Vi har brug for unge mennesker, som kan give liv på havnen, i gaderne og nytænkning ind i udviklingen. Mange aktiviteter i området er båret af frivillige kræfter. Det bliver dog sværere og sværere at mobilisere de frivillige, dels udtrættes de som har været i gang i mange år og dels har mange et arbejdsliv, som begrænser de frie timer. Vi har brug for udvikling af det frivillige arbejde, så vi fortsat kan bevare aktivitetsniveauet til glæde for os alle. Vi ønsker et levende Bornholm og dermed et levende lokalsamfund sammensat af en mangfoldighed af borgere, aktiviteter og oplevelser, som gør det sjovt at bo i vores by. Dette kræver en aktiv indsats og en udvikling, der inspirerer. Offentlig og privat service Havnen har en stor historisk og symbolsk værdi for Snogebæk. Dette udnyttes ikke i særlig høj grad af byens øvrige virksomheder, fx byens restauranter kunne sælge menuer med lokalt fangede fisk. Den lokale skole og byens børneinstitution er begge lukkede i løbet af de seneste år. Til gengæld har vi et par private institutioner, så børnene og lysten til at de skal blive i lokalsamfundet, er bestemt tilstede. Vi udnytter ikke de sammenhænge, der kunne være mellem disse private erhverv og befolkningen. Det er ikke vores indtryk, at denne private service er til stede i evt. tilflytteres bevidsthed. Trafikale forhold Cykelvejen fra Balka mod Dueodde krydser både Havnevej og Hovedgaden, således at cyklisterne suser gennem Snogebæk med den tro, at de har forkørselsret, det skaber mange farlige situationer. Samtidig er der mange turister, som ikke opdager havnen og det liv, som kunne gøre at man stopper op og bliver i byen. I sommermånederne har vi rigtig mange gående på Hovedgaden, hvor der er butikker og restauranter at kigge på. Der er intet fortorv langs Hovedgaden, så de gående fylder nogle gange hele vejen og giver dårlig 2

3 plads til de kørende. Hvis man fortsætter af Hovedgaden ned forbi festpladsen og røgeriet, så ender man på en kedelig grus parkeringsplads med den skønneste udsigt over Balka bugten. Der er dårlig og kedelig passage for gående ned til Balka strand. Byrum, friarealer, erhvervs og havneområder Hele havneområdet er tilgængeligt for byens borgere og gæster, nogle af de mest spektakulære områder mellem fiskehytter og røgerier bliver dog brugt minimalt og kan fremstå lidt tomme og rodede. En stor plads midt på havnens område benyttes således kun til festlige lejligheder et par gange i løbet af sommeren samt lørdag formiddag til kræmmermarked. Udnyttelsen af denne plads kan optimeres til glæde for mange. Der står tomme lokaler, fx en tidligere fabrik og 2 halve tidligere røgerier. Andre bygninger står passive hen og bliver brugt til opbevaring af materiel, disse kunne få en aktiv udnyttelse og være med til at skabe liv. Men det kræver en plan for området og for visse bygninger en kraftig renovering og delvis genopbygning. Der er mange forskellige bygningsstile, farver og tage i Snogebæk. Dette kan give et lidt rodet indtryk. Afstemte og autentiske farver, vægflader og tage kunne give byen et mere samlende og roligt udtryk. På en af havnens bedst beliggende områder ligger i dag kommunens rensningsanlæg. Dette skal, så vidt vi er oplyst, udfases indenfor 3 5 år. Dette kan danne ramme om et rekreativt område for børn og unge. Snogebæk Havn bruges af en enkelt erhvervsfisker, mange små fritidsfiskere og joller. Indtjeningen er derfor meget mindre end da der var gang i fiskeriet, hvorfor penge til havnens vedligeholdelse kan blive en udfordring. Der er plads til at udvikle brugsmulighederne af havnen Andre udfordringer En af de store udfordringer i et lokalsamfund som vores, er at rigtig mange aktiviteter og foreninger drives af frivillige. Det generelle billede er dog, at de frivillige bliver færre og ældre som tiden går. Dels er der ikke så mange unge i området og dels er dem, der er her i mindre grad motiverede for at indgå i det forpligtigende frivillige arbejde. De nuværende kræfter får derfor store byrder i det frivillige arbejde med fare for, at de bliver trætte og udbrændte. Dette er gældende både for Snogebæk Havn, Snogebæk Borgerforening og Poulsker Idrætsforening. Kort beskrivelse af hvilke aktiviteter og projekter ansøger ønsker at igangsætte Vi ønsker udvikling af havneområdet, som indbefatter et område omkring Hovedgaden fra parkeringspladsen mod Snogebæk Strand i syd til Balka strand mod nord. Området indeholder gamle og nyere bygninger, fiskerhytter, skorstene, et vandrensningsanlæg og frie grønne eller grusbelagte områder. Vi ønsker en udvikling af området, så det forskønnes og nytænkes i forhold til brugsscenarier. Området skal blive attraktivt for nyt erhverv, dels fiskerirelateret lokalproduktion og dels små attraktive 3

4 stadepladser til udlejning. Samtidig skal området kunne indeholde de aktiviteter, som også giver Snogebæk sin sjæl en aktiv havn, en årlig Havnefest, koncerter, Sct. Hans og Solhvervsfester, små fiskekonkurrencer, ugentlige kræmmermarkeder mv. Vi har idéer som opbygning og renovering af bygninger på havneområdet (fiskehytter og røgerier), udvikling af rekreative områder, fx kan det kommunale rensningsanlæg efter udfasning, udvikles til vandaktiviteter for børn om sommeren og skøjtebane om vinteren, etablering af nye erhvervslejemål med nye arbejdspladser med bl.a. fiskerirelaterede oplevelsesprodukter, by forskønnelse i form af nyt torv mellem fiskehytterne, mere sammenhængende adgang til Balka strand og små grønne oaser i bybilledet og udvikling af idræts og oplevelsesøkonomiske aktiviteter til gavn for borgere og erhvervsliv. Desuden ønsker vi, at det skal være nemt at komme til Snogebæk, både som cykelturist, el. bilist, gående mv. Vi har længe ønsket at få ført cykelvejen ned om havnen, det vil både give de cyklende en bedre oplevelse og skabe en mere trafiksikker cykelvej. En attraktiv cykelparkering med elektronisk infotavle og mulighed for strømopladning ville gøre det yderligere attraktivt. En form for trafikregulering med lavere fartgrænse eller bilfrie zoner kunne give en bedre oplevelse og gavne trafiksikkerheden for både billister og gående. Vi ønsker en udvikling af selve havnen og brugen af den. Muligheden for og interessen for at danne en sejlklub, kajakklub mv. er ikke undersøgt endnu, men pladsen er der. Havnen har også plads til at danne ramme for en lystbådehavn, flere af de fornødne faciliteter til dette findes allerede. En lystbådehavn vil være trækplaster som supplement til øens eksisterende lystbådehavne. En samlet udviklingsplan indeholdende de foreslåede tiltag, mener vi, vil skabe attraktive forhold for små erhverv og dermed arbejdspladser. Det vil skabe flere aktiviteter for byens borgere (både børn, unge og voksne) og gæster til gavn for miljøet og Snogebæks tiltrækningskraft. For at denne udvikling skal blive mulig, har vi brug for hjælp til udviklingsplanen og processen, arkitekttegninger, projektering og finansiering af det nye, herunder om og nybygninger. Da det er et større område, som vi ønsker udviklet, forventer vi en faseopdelt plan over en overskuelig årrække. Desuden ønsker vi at udvikle det frivillige forenings og aktivitetsarbejde, således at de nye kræfter bliver motiverede til at indgå i arbejdet og de gode tiltag, som det frivillige arbejde medfører, kan fortsætte med at sætte sit positive præg på lokalsamfundene. Måske skal foreningsarbejdet reorganiseres for at fungere i fremtidens lokalsamfund. Hvilke mulige samarbejdspartnere vil ansøger eventuelt inddrage og samarbejde med i områdefornyelsen 4

5 Vi indgår gerne i samarbejde med andre, fx er Cykelvejsprojektet meget aktuelt. M.h.t. foreningsarbejdet, så vil problemstillingen være aktuel for andre foreninger på landsplan, samarbejde er nødvendigt og det at lære af hinanden vil være kærkomment. Kontaktpersoner: Gugga Zakariasdottir, tlf , e.mail: Jane Andersen, tlf , e.mail: 5

6 Udvikling af Snogebæk, som lokalsamfund og turistmål Baggrund Snogebæk er et fiskerleje på det sydøstlige hjørne af Bornholm omgivet af hvide sandstrande. Fiskelejet har et stille erhvervsliv 1, dog mere aktivt om sommeren, hvor byen summer af byens borgere og turister. Snogebæk står overfor strukturelle udfordringer påvirket af faldende indbyggertal på Bornholm generelt, færre børn og dermed nødvendig centralisering af den offentlige sektor. Der har således været tilbagegang i arbejdspladser, både kommunale som private i løbet af de seneste 5 10 år. Der nu kun en erhvervsfisker tilknyttet havnen, den kommunale døgnpleje har flyttet sin base fra byen, den lokale skole (Bodilsker Skole) er lukket, byens offentlige børnehave er lukket og den offentlige bus kører ikke længere ned om havnen. Der er således mindre liv i byen, færre folk på vej på arbejde og færre børn på gaderne. Heldigvis har Snogebæk nogle stærke, stedbundne ressourcer i kraft af sin naturskønne beliggenhed med sandstrande, hyggelig og fritidsaktiv havn, sit stærke foreningsliv og godt sammenhold blandt borgerne og foreningerne. Borgere har i 2009 og 2010 deltaget i flere borgermøder, bl.a. et fremtidsværksted i samarbejde med landdistriktscoachen, Rikke Brandt Broegaard. Denne proces satte nogle nye tiltag i gang, såsom små forskønnelsesprojekter af havneområdet, årlige solhvervsfester den 21. december, løbende ungdomsfester, samling af lokalhistorie og elektronisk fotoarkiv. Dette er dog kun små tiltag i forhold til, hvad vi kunne ønske os. Vi vil gerne igangsætte aktiviteter, som kan få endnu større betydning for lokalsamfundets rammebetingelser og give resultater i form af forskønnelse, bosætning og erhvervsudvikling. Dette kræver større investeringer og mere fokusering. Vi vil udvikle havnemiljøet, styrke handels- og idrætslivet, stimulere borgerne til at bo i Snogebæk og motivere til tilflytning. Vi tror på, at denne udvikling også vil stimulere til flere besøgende i sommerhalvåret. Vi har en borgerforening, idrætsforening, handelsstandsforening og en havneforening. Repræsentanter fra disse har mødtes i vinteren 2012 for at genoptage det videre arbejde fra borgermøderne og skabe en positiv udvikling for Snogebæk. Ved borgermøderne i 2009 var der bred enighed om en vision om et fiskerleje, som er kendt for fisk, havn, kvalitet og aktivitet. Vi har idéer om - opbygning og renovering af bygninger på havneområdet (fiskehytter og røgerier), - udvikling af rekreative områder, fx kan det kommunale rensningsanlæg efter udfasning udvikles til vandaktiviteter for børn om sommeren og skøjtebane om vinteren, - udvikling af erhvervslivet, bl.a. med opstart af nye erhvervslejemål med nye arbejdspladser bl.a. fiskerirelaterede oplevelsesprodukter, 1 Der er ca. 35 virksomheder i Snogebæk, alt fra håndværksvirksomheder, detail til sommerrestauranter. De fleste af dem (pensionater, røgeri, tøj- og glasbutikker, restauranter mv.) har kun åbent i sommerhalvåret. 1

7 - by forskønnelse i form af harmonisering af bygningsstile, farver og tage. Nyt torv mellem fiskehytterne og små grønne oaser i bybilledet, - udvikling af idræts og oplevelsesøkonomiske aktiviteter til gavn for borgere og erhvervsliv. Vi arbejder ud fra følgende: Vision for 2017 Snogebæk er et hyggeligt og attraktivt fiskeleje, der tiltrækker gæster fra palmesøndag til efterårsferie inkl. Oplevelser og handelsliv udvikles hvert år og gør denne forskel. Snogebæk er en hyggelig by at bo i, både for børn og voksne. Der er fortsat pasningstilbud, indbyggertallet er voksende og antallet af arbejdspladser er steget med 20 %. Værdier Fisk, hav, oplevelser og kvalitet. Strategi Udvikle havnemiljøet, så det bliver attraktivt for erhverv. Udvikle erhvervet, så det bliver attraktivt at arbejde i og gæste. Udvikle aktiviteter på havnen, så havnen fortsat er et aktiv for byen Udvikle oplevelserne i Snogebæk Udfordringer Vi har endnu ikke defineret et fælles kodeks for kvalitet De forskellige foreninger er økonomisk og ressourcemæssigt trængte. Fx har Snogebæk Havn mistet sine indtægter på fiskeriet. Idrætsforeningen har mistet indtægter, da havnefesten har været ramt af dårligt vejr 3 år i træk. Snogebæk Havn bruges af en enkelt erhvervsfisker, mange små fritidsfiskere og joller. Muligheden for og interessen for at danne en sejlklub, kajakklub mv. er ikke undersøgt endnu, men pladsen er der. Havnen har også plads til at danne ramme for en lystbådehavn, flere af de fornødne faciliteter til dette findes allerede. En lystbådehavn vil være trækplaster som supplement til øens eksisterende lystbådehavne. En af de store udfordringer i et lokalsamfund som vores, er at rigtig mange aktiviteter og foreninger drives af frivillige. Det generelle billede er dog, at de frivillige bliver færre og ældre som tiden går og der kommer ikke så mange nye til. De nuværende kræfter får derfor store byrder i det frivillige arbejde med fare for, at de bliver trætte og udbrændte. Dette er gældende både for Snogebæk Havn, Borgerforeningen og Poulsker Idrætsforening. Det frivillige foreningsarbejde skal nytænkes, så aktivitetsniveauet udvikles og fortsætter til glæde for borgere og byens gæster. 2

8 Aktiviteter, vi ønsker iværksat Vi ønsker udvikling af havneområdet, som indbefatter et område omkring Hovedgaden fra parkeringspladsen mod Snogebæk Strand i syd til Balka strand mod nord. Området indeholder gamle og nyere bygninger, fiskerhytter, skorstene, et vandrensningsanlæg og frie grønne eller grusbelagte områder. Vi ønsker en udvikling af området, så det forskønnes og nytænkes i forhold til brugsscenarier og infrastruktur. Området skal blive attraktivt for nye erhverv, dels fiskerirelateret lokalproduktion og dels små attraktive stadepladser til udlejning. Samtidig skal området kunne indeholde de aktiviteter, som også giver Snogebæk sin sjæl en aktiv havn, en årlig Havnefest, koncerter, Sct. Hans- og Solhvervsfester, små fiskekonkurrencer, ugentlige kræmmermarkeder mv. Vi ønsker at igangsætte et større projekt, som kan skabe den ønskede udvikling af Snogebæk. Vi får brug for hjælp til udviklingsproces, arkitekttegninger, projektering og finansiering af det nye, herunder om- og nybygninger. Da det er et større område, som vi ønsker udviklet, forventer vi en faseopdelt plan over en overskuelig årrække. Vi ønsker at udvikle samarbejdet omkring aktiviteter og oplevelser, som kan øge tiltrækningskraften til Snogebæk. Desuden ønsker vi at udvikle det frivillige forenings- og aktivitetsarbejde, således at nye bliver motiverede til at indgå i arbejdet og de gode tiltag, som det frivillige arbejde medfører, kan fortsætte med at sætte sit positive præg på lokalsamfundene. De foreslåede tiltag, mener vi, vil skabe attraktive forhold for små erhverv og dermed arbejdspladser. Det vil skabe flere aktiviteter for byens borgere (både børn, unge og voksne) og gæster til gavn for miljøet og Snogebæks tiltrækningskraft. Hvem er vi? Vi har dannet et forum af enkelte engagerede borgere samt bestyrelsesrepræsentanter fra foreningerne: Snogebæk Borgerforening, Snogebæk Havn, Snogebæk Handelsstandsforening, Poulsker Idrætsforening Repræsentanter fra dette forum fortsætter, med udgangspunkt i borgerens ønsker, arbejdet med udvikling af Snogebæk. Snogebæk, november

B O R N H O L M S. Bilag R E G I O N S K O M M U N E

B O R N H O L M S. Bilag R E G I O N S K O M M U N E B O R N H O L M S R E G I O N S K O M M U N E Bilag Ansøgning om reservation af udgiftsramme til et områdefornyelsesprojekt i Snogebæk Fiskerleje på Bornholm 1 Christiansø Christiansø Christiansø Christiansø

Læs mere

område den 8. april 2013 efornyelse 2013 af skemaet. Titel: Navn på 4, Tejn Postnr. : kommunen By: 3770 Allinge Telefon: 56922113 E-mail: @brk.

område den 8. april 2013 efornyelse 2013 af skemaet. Titel: Navn på 4, Tejn Postnr. : kommunen By: 3770 Allinge Telefon: 56922113 E-mail: @brk. Ansøgning om reservation af udgiftsramme til område efornyelse 2013 Nedslidte byområderr i mindre byer, hvor der er et væsentligt behov for bymæssig udvikling Jf. lovbekendtgørelse nr. 132 af 5. februar

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

PRÆSTØ LOKALRÅD. Lokal Udviklings Plan (LUP) for Præstø V3. Vision og strategi

PRÆSTØ LOKALRÅD. Lokal Udviklings Plan (LUP) for Præstø V3. Vision og strategi PRÆSTØ LOKALRÅD. Lokal Udviklings Plan (LUP) for Præstø V3. Denne version er foreløbig og ikke godkendt, men repræsenterer ideer og overvejelser, som er fremkommet i forbindelse med forberedelsen af LUP-arbejdet,

Læs mere

BYFORNYELSESPROGRAM FOR SNOGEBÆK

BYFORNYELSESPROGRAM FOR SNOGEBÆK BYFORNYELSESPROGRAM FOR SNOGEBÆK Bornholms Regionskommune 1 2 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Proces og problemformulering...5. Afsnit 2 - Helhedplan og strategi...8 Afsnit 3 - Indsatsområder...10 01: Branding

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Bornholms Cykelveje. Juni 2011

Bornholms Cykelveje. Juni 2011 Bornholms Cykelveje Juni 2011 Bornholms Regionskommune udvikler cykelveje til en regional økonomisk motor med støtte fra Transportministeriets cykelpulje Forord Cykelvej igennem nyt boligområde på Nexø

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

TAARBÆK BORGERFORENING VORES TAARBÆK FREM MOD 2025

TAARBÆK BORGERFORENING VORES TAARBÆK FREM MOD 2025 VORES TAARBÆK FREM MOD 2025 De fleste vil kunne skrive under på, at Taarbæk er Verdens bedste landsby. Taarbæk er noget særligt. Når folk er flyttet hertil, vil de ikke væk igen. Men hvad er det, som tiltrækker

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG FOLKEMØDET HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER Bornholm har med lanceringen af Folkemødet demonstreret, hvordan det er muligt at få succes

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 BILAG 6 Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af Bornholms udviklingsplan den 28. juni 2012 kom der afstemningstemaer fra SF, Venstre og

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om områdefornyelsen i Hirtshals 11. februar 2016

Velkommen til informationsmøde om områdefornyelsen i Hirtshals 11. februar 2016 Velkommen til informationsmøde om områdefornyelsen i Hirtshals 11. februar 2016 Aftenens program Velkommen Områdefornyelse i Hirtshals - hvorfor og hvad skal der ske Hvordan I ser jeres by Resultaterne

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

LOKALE DIALOGMØDER AUGUST 2012

LOKALE DIALOGMØDER AUGUST 2012 LOKALE DIALOGMØDER AUGUST 2012 Kære Bornholmer Du er inviteret til lokale dialogmøder, der afholdes fire gange i august måned. Her kan du møde politikere og medborgere til dialog om, hvordan vi gør Bornholm

Læs mere

BILAG A: SNOGEBÆK FISKERLEJE MARITIM HISTORIE OG NUTID

BILAG A: SNOGEBÆK FISKERLEJE MARITIM HISTORIE OG NUTID STEDET TÆLLER KVALITET I KYSTERNES TURISTBYER BILAG A: SNOGEBÆK FISKERLEJE MARITIM HISTORIE OG NUTID Afgrænsning af området, hvor det maritime multihus med redningsstation er planlagt opført Når du ankommer

Læs mere

Udvalget for Plan og Teknik

Udvalget for Plan og Teknik Udvalget for Plan og Teknik Tilpasning af Teknik og Miljø Teknik og Miljø blev i foråret 2015 organiseret efter kommunens tre fokusområder på det tekniske område: Visionen Vi i Naturen, et stærkt erhvervsliv

Læs mere

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie Bornholm - lejrskolebogen Troels Gollander Møllen Multimedie INDHOLD Østersøens Perle 4 Klipperne 6 De første bornholmere 8 Krig og frihedskamp 10 Erhverv 12 Hammershus 14 Rundkirkerne 16 Bornholms byer

Læs mere

SOL. Lokal Udviklings Plan (LUP) for ovenover alting - stråler moder. for INDHOLD. 1. Planens status og formål. 2.

SOL. Lokal Udviklings Plan (LUP) for ovenover alting - stråler moder. for INDHOLD. 1. Planens status og formål. 2. for ovenover alting - stråler moder SOL INDHOLD 1. Planens status og formål 2. Om Stege og Omegn 3. SWOT lokalrådets vurdering af lokalområdets potentialer 4. Vision 5. Potentialer og indsatsområder /

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014 Lokalområde der søger Rødkærsbro Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Rødkærsbro Borger- og Handelsstandsforening Fmd. Kurt Madsen Bjerrevej 77 8840 Rødkærsbro Tlf. 20 33

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Områdefornyelse i Bjergby 2016

Områdefornyelse i Bjergby 2016 Områdefornyelse i Bjergby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af udviklingsplanen for Bjergby kl 19.00 Information om områdefornyelse

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Projektforslag til puljen til forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet

Projektforslag til puljen til forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet Projektforslag til puljen til forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet Kontaktoplysninger på ansøger Ansøger er en styregruppe, der er navngivet: Sebber Kulturhus. Styregruppen hører under Sebber

Læs mere

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Udviklingsplan 5762 Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Formål Formålet med udviklingsplanen er at skabe de bedst mulige betingelser for, at 5762 Vester

Læs mere

BØRKOP - BYPROFIL. En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret.

BØRKOP - BYPROFIL. En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret. BØRKOP - PROFIL BØRKOP - BYPROFIL En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret. Børkop er en pendlerby, velplaceret i forhold til arbejdspladser

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I Østre Strandvej Lyngvej Duevej Staunings Ø Idéoplæg til bedre sammenhæng mellem by og strand i Solrød Kommune. Solrød Kommunes største attraktion

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

RUNDT I BYEN OG BEGRØNNING. EGENART Projektets evne til at skille sig ud fra andre kommunale/ regionale projekter

RUNDT I BYEN OG BEGRØNNING. EGENART Projektets evne til at skille sig ud fra andre kommunale/ regionale projekter RUNDT I BYEN OG BEGRØNNING - Projektet gør Rønde til en attraktiv by at bosætte sig i. Styrken er i det grønne, som er tæt på boligområder og handelsliv skille regionale - Det er tilpasset Rønde i forhold

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

www.eventbornholm.info Event Bornholm F.M.B.A. CVR-nummer 33756941

www.eventbornholm.info Event Bornholm F.M.B.A. CVR-nummer 33756941 Foreningen Event Bornholm www.eventbornholm.info Event Bornholm F.M.B.A. CVR-nummer 33756941 Musikklyngen Etableret t i april 2010 Del af Klyngeprojektet Videndeling d og gode idéer fra første møde Markedsføring,

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

App. L Ensolleille SAINTE MAXIME

App. L Ensolleille SAINTE MAXIME App. L Ensolleille SAINTE MAXIME Sainte Maxime er indbegrebet af den syd-franske drøm. Her oplever man en afslappet ferieatmosfære i eksklusive omgivelser. Lejligheden er unikt placeret tæt ved den gamle

Læs mere

Områdefornyelse i Sundby 2016

Områdefornyelse i Sundby 2016 Områdefornyelse i Sundby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af Udviklingsplanen for Sundby, status fra arbejdsgruppe og Fremtidens

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum'

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' Punkt 13. Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' 2017-012738 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af ovennævnte debat på 9

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Kommune Kongevej 57 Att.: Økonomiudvalget Tønder d. 11/8 2015 nder, den 10. august 2015 Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Handelsstandsforening ansøger om økonomiske

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Kære alle, Det er første år jeg står som formand for Sønderborg Handel og skal aflægge beretning, og en erkendelse som formand er, at mange har en mening og

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY HAVNEHALLEN - den gode maritime oplevelse i et lokalt miljø Projektplan - Bilag til Ansøgningsskema Stedet Tæller 4.11.2015 HASLØV & KJÆRSGAARD I 1 Havnehallen Odden Havneby - den

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Detailhandel. 2 byer 2 strategier

Detailhandel. 2 byer 2 strategier Detailhandel 2 byer 2 strategier Faaborg og Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg Gl. købstad i den sydlige del af kommunen Beliggende i naturskønne områder med rigt turistliv Rigt kulturliv Ringe Ringe

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen Forhave på forkant Ansøgning fra Vordingborg Kommune til kampagnen Yderområder på forkant UDKAST d. 7. januar Vordingborg Kommune har siden kommunesammenlægningen haft fokus på, at der ikke opstår for

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

Infrastruktur, forslag til forandringer:

Infrastruktur, forslag til forandringer: Infrastruktur, forslag til forandringer: 1. Vejnettet skal planlægges, så byerne bindes tættere sammen. I den forbindelse skal bl.a. en mulig vejforbindelse fra Veng til Galten vurderes. Skal ses som et

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Ellegade 9, Snogebæk, 3730 Nexø.

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSPROSPEKT. Ellegade 9, Snogebæk, 3730 Nexø. SALGSPROSPEKT Ellegade 9, Snogebæk, 3730 Nexø Sag 4269 . Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk Mægler: Carsten Schou Dato: 10. december 2014 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

STRATEGI FOR UDVIKLING AF MIDDELALDERBYEN LAD BYLIVET BLOMSTRE

STRATEGI FOR UDVIKLING AF MIDDELALDERBYEN LAD BYLIVET BLOMSTRE STRATEGI FOR UDVIKLING AF MIDDELALDERBYEN LAD BYLIVET BLOMSTRE Middelalderbyen er det centrale Københavns eget secielle og historiske navn - og det et er smukt og rart sted at være. Det emmer å sin helt

Læs mere

MULTI LANDSBYCENTERET

MULTI LANDSBYCENTERET MULTI LANDSBYCENTERET SKIBBILD-NØVLINGS AKTIVE SAMLINGSSTED MULTI LANDSBYCENTERET I SKIBBILD-NØVLING - Et alternativ til forstædsbyerne i Herning kommune. Sikre Sygehuslandsbyen Skibbild-Nøvling fortsat

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HVORFOR EN HELHEDSPLAN? FORMÅLET MED EN HELHEDSPLAN Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930 erne.

Læs mere

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser område 2 38 Område 2 knytter sig til Helsingørs bykerne og kystog havnearealerne med det kommende Kulturværft og søfartsmuseum samt Kronborg, Nordhavnen og Grønnehave Strand. Området strækker sig fra kysten/havnen

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

App. L Ensoleillée SAINTE MAXIME

App. L Ensoleillée SAINTE MAXIME App. L Ensoleillée SAINTE MAXIME PENTHOUSE Sainte Maxime er indbegrebet af den sydfranske drøm. Her oplever man en afslappet ferieatmosfære i eksklusive omgivelser. Lejligheden er unikt placeret tæt ved

Læs mere

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ?

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? Præstø er med sin smukke og unikke beliggenhed lige ned til Præstø fjord, omkranset af skov og åbne vidder samt kun et kvarters kørsel til motorvej, et oplagt sted at starte

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt LAG Odder-Hedensted Søg støtte til dine projekter vedrørende jobog vækstskabende erhvervsudvikling, samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne hos LAG Odder-Hedensted! LAG Odder-Hedensted er

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Faglig evaluering af eksempelprojektet: Detailhandel- og bymidtestrategier i Faaborg

Faglig evaluering af eksempelprojektet: Detailhandel- og bymidtestrategier i Faaborg Ringe d. 06.11.2009 Faglig evaluering af eksempelprojektet: Detailhandel- og bymidtestrategier i Faaborg Projektet er udarbejdet i samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune, Cowi og Task Force Faaborg.

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere