Bilag 5.2. SLKS CAD-manual. Den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5.2. SLKS CAD-manual. Den"

Transkript

1 Bilag 5.2 SLKS CAD-manual Den

2 Indhold 1. Orientering Grundlag for cad-produktionen Fil- og mappestruktur Koordinat-, højde og modulsystemer Generelt Overordnet referencesystem Projektspecifikt koordinatsystem Modulnet Enhedssystem Referencepunkter Indsættelsespunkt Sektionering Modelskilt Tegningsskilt Tekster og målsætning Tekster Målsætning Strukturering af bygningsmodeller Geometri og byggeobjekt Generelt D geometri Byggeobjekt Lag Egenskabsdata Geometri Byggeobjekter Revisionsmarkeringer Reference til andre bygningsmodeller (xrefs) Generelt Relative referencestier Fagmodeller i flere niveauer Modelleringsdisciplin Generelt Byggeobjekter Brug af bygningsmodeller Generelt Tegningsproduktion

3 4.2.1 Generelt Filbaserede cad-systemer Tegningsopsætning Notationsfil Digitalt plot Konsistenskontrol Generelt Direkte geometrisammenfald Indirekte geometrisammenfald Løsning af konsistensproblemer Mængder Dokumentation Tegningsliste Fagmodelliste Krydsreferenceskema Udveksling Generelt Formater Generelt Opgavespecifikke formater Procedurer Generelt Afsenderprocedure Modtagerprocedure Afprøvning af udvekslingsprocedure Dokumentation Kontrol Generelt Fil- og mappestruktur Fagmodeller Tegningsfiler Dokumentation Appendiks Checkliste ved aflevering af as-built materiale Checkpunkter Orientering 3

4 Denne manual beskriver udfaldskrav til CAD-filer, leveret som as-built dokumentation til Slots- og Kulturstyrelsen. Faseafleveringer skal ikke leveres som CAD-filer, jf. figur herunder. bips C202, CAD-manual 2008, basisbeskrivelse, er sammen med denne virksomhedsspecifikke beskrivelse gældende. Denne virksomhedsspecifikke beskrivelse har forrang, således at den er gældende ved tvivl eller indbyrdes afvigelser. Manualen er udarbejdet af Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme i samarbejde med NTI CADcenter A/S. 4

5 2. Grundlag for cad-produktionen 2.1 Fil- og mappestruktur Tegningstemplate SLKS Templates_Projekt.dwt leveres af SLKS og hentes i Rådgiverpakken på Byggeweb. CAD-filer navngives som vist i figuren: Løbenumre skal være unikke for tegningstypen jfr. oversigt. Som udgangspunkt anvendes tocifrede løbenumre. Cifferantallet kan øges til tre cifre efter behov. SLKS opretter Byggeweb-projektet med fast mappestruktur, som tager udgangspunkt i bips A104 Dokumenthåndtering. Da mappestrukturen danner grundlag for SLKS s efterfølgende journalisering, skal afvigelser aftales med SLKS s projektleder. 2.2 Koordinat-, højde og modulsystemer Generelt Overordnet referencesystem 0-punkt i en situationsplan/oversigtsplan, bebyggelsesplan eller etageplan georefereres til: DKTM-kortprojektionerne 1 til Projektspecifikt koordinatsystem Alle koordinatsystemer anvendt i projektet skal have samme nulpunkt Modulnet Modulnet anvendes kun i de tilfælde, hvor det skønnes formålstjenligt. Der anvendes et modulnet med moduler i to dimensioner, hvor der i: X-retningen anvendes tal Y-retningen anvendes bogstaver Se vejledning i Appendiks. 5

6 2.2.5 Enhedssystem Modelenhed = 1 mm. Der arbejdes altid i målforholdet 1: Referencepunkter Modelfilen skal indeholde tre referencepunkter, svarende til projektets punkt 0,0 og to øvrige punkter. Alle modelfiler i samme projekt skal indeholde de samme tre referencepunkter. Referencepunkterne skal udformes, så de er synlige og lette at snappe til. For alle referencepunkter skal angives det tilsvarende punkt i landskoordinatsættet jf Bemærk at referencepunkter ikke angives i tegningens målforhold, da de refererer til landskoordinatsættet; referencepunkter angives i meter med 3 decimaler (svarende til en nøjagtighed på én mm) Indsættelsespunkt Nedre venstre referencepunkt anvendes som indsættelsespunkt. 2.3 Sektionering Den lodrette og vandrette sektionering aftales i forbindelse med det enkelte projekt. SLKS s etagebetegnelser rekvireres for projekter på eksisterende bygninger. 2.4 Modelskilt SLKS stiller ikke krav til modelskilt, da alle modelfiler skal leveres uden xref ( bindet ). 2.5 Tegningsskilt Tegningstemplate SLKS Templates_Projekt.dwt leveres af SLKS og hentes i Rådgiverpakken på Byggeweb. 2.6 Tekster og målsætning Tekster Der tekstes iht. C213, Tegningsstandarder, Del 1, Generelt, 2012, 1.4. Således at: Der anvendes tekstfonten Arial. Teksthøjden er 2,5 mm for beskrivende tekst samt tekst til figurer, og 3,5 mm til titler. På tegninger med høj detaljeringsgrad kan 1,8 mm benyttes. Ovenstående tilgodeses i templaten SLKS Templates_Projekt.dwt. En tekst, der er logisk sammenhængende, skal også udføres sammenhængende Målsætning Der målsættes iht. C213, Tegningsstandarder, Del 1, Generelt, 2012, 1.5. Således at: Teksthøjder for målsætning følger højden, der er angivet for tekst, hvilket vil sige 2,5 eller 1,8 mm. Alle mål angives i millimeter (mm) eller i meter (m). Enheder angives ikke på målsætningen, men skrives i noten eller i en generel note. Målsætningslinier afsluttes med skråstreger (Oblique). Afstanden fra det emne, der målsættes til den første målsætningslinie anbefales at være 8 eller 10 mm på printet. Målsætningslinier, der ligger over hinanden, lægges med samme indbyrdes afstand. Ovenstående tilgodeses i templaten SLKS Templates_Projekt.dwt. Målsætning skal altid udføres som associativ målsætning. Tegningsmæssige ændringer skal altid udføres ved at ændre i geometrien. Der må ikke rettes i måltallet. På det enkelte projekt fastlægges det, om der målsættes i fagmodeller, eller i tegningsfiler. 6

7 3. Strukturering af bygningsmodeller 3.1 Geometri og byggeobjekt Generelt Bygningsdele opbygges af 2D geometri eller 3D byggeobjekter i den fagmodel, hvor de tema- og ansvarsmæssigt hører hjemme D geometri Byggeteknisk information tilføjes i nødvendigt omfang som tekst i form af en henvisningslinie ved siden af det geometriske element. Henvisningslinier dannes iht. C213, Tegningsstandarder, Del 1, Generelt, 2012, Således at: Teksthøjder for henvisningslinier følger højden, der er angivet for tekst, hvilket vil sige 2,5 eller 1,8 mm. Henvisningslinier afsluttes med en pilespids, hvis de placeres på en genstands kontur. Henvisningslinier afsluttes med en bolle, hvis de placeres inden for en genstands konturer Byggeobjekt Der arbejdes med nedenstående objekttyper Bygningsdel Rum BYGNINGSDEL Bygningsdele er sammensatte objekter som f.eks. vinduer, døre etc. Ved gentagne brug af samme bygningsdel bruges lokale blokke med passende navngivning. Se også 3.9 Modelleringsdisciplin. RUM Indendørs rum med tilknyttede egenskaber rumnummer, anvendelse og areal [m 2 ]. Etageplaner vil blive brugt til beregning af arealer i SLKS s egen arealdatabase, og SLKS forestår selv indtegningen. Der er derfor metodefrihed for arealberegning under projekteringen. Der må ikke fremgå rumbetegnelser på ejendomme med krav om sikkerhedsgodkendelse. 3.5 Lag Alle entiteter og byggeobjekter i fagmodeller skal have tilknyttet laginformation. For byggesager: Lagstruktur og -navngivning iht. SLKS template SLKS Templates_Projekt.dwt. Template bruger bips C201, Lagstruktur 2005 som grundlag, men indeholder ikke samtlige lag. Template findes i Rådgiverpakken på Byggeweb. Bemærk at SLKS Templates_Projekt.dwt indeholder CTB-plotstyles, og afviger således fra bips C201, Lagstruktur 2005 på dette punkt. 3.6 Egenskabsdata Geometri Der anvendes ikke egenskabsdata, kun lag, som angivet i 3.5 Lag Byggeobjekter Der stilles ikke krav om egenskabsdata. 7

8 3.7 Revisionsmarkeringer Revisionsskyer skal være slettet i de afleverede modelfiler. 3.8 Reference til andre bygningsmodeller (xrefs) Generelt SLKS stiller ikke krav til referenceteknik (xrefs), da alle modelfiler skal leveres uden xrefs ( bindet ) Relative referencestier Fagmodeller i flere niveauer 3.9 Modelleringsdisciplin Generelt Kontinuerte linier må ikke bestå af flere liniestykker, og der må ikke forekomme rester af gamle sammenfaldende linier. Symboler skal fungere som en sammensat geometrisk enhed med et entydigt navn inden for samme projekt. Ens symboler må ikke have forskellige navne. Vedrørende visning af symboler for vinduer, døre etc. henvises til C213, Tegningsstandarder, Del 2, Arkitekt, En sammensat geometrisk enhed skal dannes gennem brug af blokke. Se Byggeobjekt. Geometri skal modelleres i nøjagtige mål svarende til de fysiske bygningsdele. Eventuelle afvigelser noteres i modelskiltet Byggeobjekter Byggeobjekter skal modelleres i nøjagtige mål svarende til de fysiske bygningsdele. Byggeobjekter må ikke eksploderes til geometri. Byggeobjekter dannes gennem brug af blokke. Se Byggeobjekt. Der må ikke afleveres hierarkier af blokke, dvs. blokke må ikke indeholde blokke. 4. Brug af bygningsmodeller 4.1 Generelt I denne manual refererer bygningsmodeller til 2D CAD modelfiler. Krav til BIM beskrives særskilt for udvalgte projekter. Krav herunder er derfor relateret til CAD-modelfiler, som afleveres som as-built. 4.2 Tegningsproduktion Generelt Det tilstræbes i videst mulig omfang, at den maksimale plotstørrelse er A3 Hvis A3-formatet giver en ulæselig tegning, anvendes et større format efter skøn Filbaserede cad-systemer Der skal udføres én fil for hvert tegningsnummer. En tegningsfil må kun indeholde ét tegningsnummer. 8

9 Detaljer, diagrammer og skemaer er dog undtaget, da hvert tegningsnummer kan bestå af flere sider Tegningsopsætning Generelt Tegninger skal indeholde: Tegningsramme fra template Tegningsskilt fra template Målestokslineal fra template Nordpil fra template Reference til landskoordinatsættet jf Signaturforklaring hvis relevant Noter hvis relevant Tegningsramme og tegningsskilt Der anvendes SLKS- specifikt tegningsskilt fra SLKS Templates_Projekt.dwt, medmindre andet aftales Målestoksforhold Målestoksforholdet vælges iht. C213, Tegningsstandarder, Del 1, Generelt, 2012, 3.1. De anbefalede målestoksforhold er: 1:1000, 1:500, 1:200, 1:100, 1:50, 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1 For anlægskonstruktioner anvendes endvidere: 1: 250, 1:25 For situations- og oversigtsplaner anvendes: 1:2000, 1:4000, 1:5000, 1:10.000, 1: Notationsfil Evt. ramme, skilt, modullinjer, koordinatkryds eller lignende afleveres bindet i as-built materiale Digitalt plot Som låst filformat afleveres PDF. Som originalformat afleveres DWG med plotstyles defineret som CTB, jf. SLKS Templates_Projekt.dwt. Bemærk at CTB-plotstyles er en afvigelse fra bips C201, Lagstruktur Konsistenskontrol Generelt SLKS kræver, at totalrådgiver har ansvar for løbende konsistens- og kollisionskontrol. SLKS reserverer ret til at forlange dokumentation for kontrol, hvis der optræder kollisioner(geometrisammenfald) eller manglende konsistens i materialet Direkte geometrisammenfald Denne kontrol omfatter f.eks.: Er der geometriske kollisioner mellem bygningsdele? Passer vinduer og døre med hullernes størrelse? Er der plads til ventilationskanaler, kabelføring m.v.? 9

10 4.4.3 Indirekte geometrisammenfald Denne kontrol omfatter f.eks.: Er der plads til isolering rundt om rørene? Er der den nødvendige friafstand mellem en konstruktionssamling og de tilstødende konstruktioner? Er der den nødvendige arbejdsplads både under udførelse og til vedligeholdelse og drift? Løsning af konsistensproblemer Mængder 5. Dokumentation 5.1 Tegningsliste Totalrådgiveren skal udarbejde en tegningsliste over afleverede tegninger (CAD-filer). Tegningslisten skal være påført revisionsdato og beskrive hver CAD-fil med følgende minimumsindhold: Tegningsnummer Filnavn Tegningens indhold Målestoksforhold Dato Revisionsdato Revisionsbogstav 5.2 Fagmodelliste 5.3 Krydsreferenceskema 6. Udveksling 6.1 Generelt Udveksling omfatter i denne manual udelukkende aflevering af as-built dokumentation til bygherre. 6.3 Formater Generelt Totalrådgiveren er ansvarlig for, at filerne er korrekt oversat til nedenstående formater. Ved aflevering af 2D materiale anvendes PDF som lukket afleveringsformat, og DWG som åben, redigerbart format til bygherrens fremtidige drift, vedligehold og forvaltning. Ved aflevering af 3D materiale anvendes 2D-udtræk fra modellen som lukket afleveringsformat (PDF) og redigerbart format (DWG). Endvidere afleveres 3D model i originalformatet samt IFC som redigerbart format til bygherrens fremtidige drift, vedligehold og forvaltning Opgavespecifikke formater 10

11 6.4 Procedurer Generelt Afsenderprocedure Se appendiks Modtagerprocedure Afprøvning af udvekslingsprocedure 6.5 Dokumentation 7. Kontrol 7.1 Generelt Se appendiks. 7.2 Fil- og mappestruktur Se appendiks. 7.3 Fagmodeller 7.4 Tegningsfiler Se appendiks. 7.7 Dokumentation Se appendiks. 11

12 Appendiks Checkliste ved aflevering af as-built materiale Totalrådgiver udfører egenkontrol af as-built materiale, herunder filnavngivning og mappestruktur, inden aflevering. Alle projekttegninger afleveres som as-built, medmindre andet aftales med SLKS projektleder. Den fulde tegningsliste fra projektet afleveres sammen med as-built materialet. Ved aflevering skal følgende kontrolleres. Denne checkliste afleveres i udfyldt stand på Byggeweb sammen med as-built materialet. Sæt kryds (X) Checkpunkter Tegningsliste er udarbejdet og opdateret jf. 5.1 Tegningsliste. Filer er korrekt navngivet jf. pkt Filer er i aftalte formater jf. pkt Referencer (XREFS) i underliggende niveauer er bindet til øverste niveau der er ingen XREFS i det afleverede materiale. DWG-filer er udarbejdet på baggrund af template SLKS Templates_Projekt.dwt. Tegningsskilt fra template er udfyldt med korrekte informationer. Alle filer er renset for tomme lag og ubrugte blokke. Alle filer er renset for fejlbehæftede objekter/entiteter. Alle lag/objekter er tændte. Tegningsstandarder er overholdt, jf Modulnet, Tekster, Målsætning, Generelt og Målestoksforhold. Skalering er korrekt, jf Målestoksforhold. DWG-filer Indeholder referencepunkter i henhold til landskoordinatsættet jf Viruskontrol er foretaget på alle filer, som afleveres. Alt materiale er afleveret i mappen D2 aflevering på Byggeweb. Dato Navn: Telefon: Kontaktoplysninger 12

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter.

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter. 1. Orientering bips C202, CAD-manual 2008, basisbeskrivelse, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for byggesagen, medmindre der i denne projektspecifikke beskrivelses kapitel 1 7

Læs mere

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen IKTteknisk CADspecifikation Bygningsstyrelsen Bilag til IKT ydelsesspecifikation Dato 20121001, Revisionsdato: 20130415 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT

Læs mere

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG C IKTTEKNISK CADSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG C) IKTTEKNISK

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk CAD specifikation

IKT-Aftale Teknisk CAD specifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk CAD specifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 4 2. Grundlag for cad-produktion... 4 2.1 Fil- og mappestruktur... 4 2.2 Koordinat-, højde-

Læs mere

CK Central Køkken IKT TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION

CK Central Køkken IKT TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION CK Central Køkken 1.61-04 IKT TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION 1. ORIENTERING - IKT-TEKNISK BIM/CAD-SPECIFIKATION...2 2. GRUNDLAG FOR CAD-PRODUKTIONEN...2 2.1 FIL- OG MAPPESTRUKTUR...2 2.2 KOORDINAT-, HØJDE

Læs mere

IKT AFTALE. Skema med IKT-organisation udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelse.

IKT AFTALE. Skema med IKT-organisation udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelse. IKT AFTALE SLKS er som statslig bygherre forpligtet til at stille krav om anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT) i byggeriet. Krav fremgår af Bekendtgørelse nr. 118 af 6. februar

Læs mere

IKT AFTALE. Der er udarbejdet en SLKS standard IKT-aftale, som kan findes her: O:\Ejendomme - Tværgående\Forretningsprojekter\IKTaftaler\Udkast

IKT AFTALE. Der er udarbejdet en SLKS standard IKT-aftale, som kan findes her: O:\Ejendomme - Tværgående\Forretningsprojekter\IKTaftaler\Udkast IKT AFTALE SLKS er som statslig bygherre forpligtet til at stille krav om anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT) i byggeriet. Krav fremgår af Bekendtgørelse nr. 118 af 6. februar

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering Januar 2016 a 102-4 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 4 digital projektering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 12/02531-22 Søren Hauge Krabbe skra@vd.dk +45 7244 2351 IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer.

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer. Slots- og Kulturstyrelsen Bilag 5 - IKT-aftale For byggesager med forventet entreprisesum over 5 mio. kr. (eks. moms) H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

Anlægstillæg til bips CAD-manual 2008

Anlægstillæg til bips CAD-manual 2008 Anlægstillæg til bips CAD-manual 2008 1. Udgave - 2010 Faglige redaktører Jette Elisberg, Alectia Mikkel Bennedbæk, ATKINS Lone Davidsen, COWI Gita Monshizadeh, Grontmij Carl Bro Mette M. Madsen, Grontmij

Læs mere

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION

IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16. august 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK CAD-SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

3D CAD-manual indgår i en serie af publikationer, som tilsammen udgør resultatet af projektet 3D arbejdsmetode under Det Digitale Byggeri:

3D CAD-manual indgår i en serie af publikationer, som tilsammen udgør resultatet af projektet 3D arbejdsmetode under Det Digitale Byggeri: 2006-07-30 3D CAD-manual 2006 er udarbejdet i Det Digitale Byggeris regi af en projektorganisation under bips. Erhvervs- og Byggestyrelsen har enhver ret herunder ophavsretten til publikationen. 3D CAD-manual

Læs mere

Vejledning i udførelse af en Brugsplan i AutoCAD/REVIT

Vejledning i udførelse af en Brugsplan i AutoCAD/REVIT Underbilag 1.7 Rammeaftale for ydelser vedrørende ajourføring af tegningsmateriale for indvendige arealer 2015 Vejledning i udførelse af en Brugsplan i AutoCAD/REVIT Version 1 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

FES IKT-teknisk AutoCAD-specifikation 2015

FES IKT-teknisk AutoCAD-specifikation 2015 Underbilag 1.11 Rammeaftale for ydelser vedrørende ajourføring af tegningsmateriale for indvendige arealer 2015 FES IKT-teknisk AutoCAD-specifikation 2015 Version 1 Side 1 af 41 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse,

Læs mere

Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Vordingborg Kommune. Nyt administrationscenter

Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Vordingborg Kommune. Nyt administrationscenter E Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Vordingborg Kommune. Nyt administrationscenter 3. oktober 2013 Vordingborg Kommune Bilag 6.2. Udkast til IKT-aftale Indholdsfortegnelse Del 1 IKT-ydelsesspecifikation,

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Projektorganisation... 3 3. Dokumentstyring... 3 3.1 Struktur

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV2 Dato: 2014.03.25 Projektledelse: Version: Mads Koch, IKT Koordinator: Revision: Thomas Rasmussen, Revision dato: Modtaget:

Læs mere

august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer

august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-08- 19

Læs mere

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse Gentofte Ejendomme har egne tilføjelser til DAV & FRI s Ydelsesbeskrivelse På de følgende dias, vises de tilføjelser det har været nødvendigt for os at indføre,

Læs mere

IKT - Ydelsesspecifikation

IKT - Ydelsesspecifikation 1 af 15 IKT - Ydelsesspecifikation 1. Grundlag Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT-ydelsesspecifikation, basisbeskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen. 2.

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 1.08 CAD manual

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 1.08 CAD manual Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på som OPP Appendiks 1.08 CAD manual Dato: 17.06.2010 Ny udgave: 24.03.2014 Ndr. Ringvej 57 2600 Glostrup Opgang 9 1.sal Telefon 38632202 Direkte

Læs mere

Bips C202 Med Odense Kommunes tillæg. CAD-Manual 2005. Marts 2006. Ejendomsafdelingen

Bips C202 Med Odense Kommunes tillæg. CAD-Manual 2005. Marts 2006. Ejendomsafdelingen Bips C202 Med Odense Kommunes tillæg CAD-Manual 2005 Marts 2006 Ejendomsafdelingen Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Omfang...2.1 2.1. Dækningsområde...2.1 2.2. CAD-manualens opbygning...2.1

Læs mere

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen Universiteter Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag:

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale aflevering af D&Vdokumentation

1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale aflevering af D&Vdokumentation Afleveringsansvarlig Bilag nr. : ProjektID: Dato: 23.09.2011 Byggesag: Revision: IKT-teknisk sspecifikation 1. Orientering Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale af D&Vdokumentation

Læs mere

1. Grundlag for BIM-model Grudlaget for digitaliseringsarbejdet eksisterende tegninger samt egen nye udarbejdet tegninger.

1. Grundlag for BIM-model Grudlaget for digitaliseringsarbejdet eksisterende tegninger samt egen nye udarbejdet tegninger. Favrskov Kommune BIM specifikation for 2D til BIM digitalisering Denne kravspecifikation har til hensigt at beskrive den BIM-tekniske del af digitaliseringsarbejdet, baseret på 2D-tegningsmateriale. Følgende

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2012.10.01 Indhold: 1. Grundlag 2. Digital kommunikation 3. CAD 4. Digitalt udbud 5. Digital aflevering

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG E IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG E)

Læs mere

BIPS IKT- a*ale. Delhøring December 2015

BIPS IKT- a*ale. Delhøring December 2015 BIPS IKT- a*ale Delhøring 3 2. December 2015 Agenda 1. Intro 2. Siden sidst 1. A, B, P modellerne 2. Best prac8se? 3. 3 x spec 4. Den 7. spec! 5. BIM procesmanual 6. Next steps 2 ProjekBorløb Itera8on

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 konstruktion

NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM værktøjer

Læs mere

Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S

Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S Indholdsfortegnelse Formål... 1 Firma standarder... 1 Revision... 1 EDB- Organisation... 1 CAD- system... 2 Biblioteksstruktur... 2 Serverens

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 - installationer

NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2013.04.15 Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5 mio. kr. ekskl. moms eller derover. Indhold: 1. Grundlag

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Campus Service. 2.0 IKT standard

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Campus Service. 2.0 IKT standard Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Campus Service 2.0 IKT standard 2.0 IKT STANDARD INDHOLD: 1. Indledning... 2 1.1 Orientering... 2 1.2 Projektspecifikke forhold... 2 1.3 Projektets stamdata... 2 2.

Læs mere

IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION

IKT-Aftale 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION IKT-Aftale SAG: SPURVELUNDSKOLEN; UDBYGNING 2015-2016 01 YDELSESSPECIFIKATION 02 KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION 03 CAD-SPECIFIKATION 04 UDBUDSSPECIFIKATION 05 AFLEVERINGSSPECIFIKATION SAG Sagsnummer IKT-AFTALE

Læs mere

Høringsudgave. Marts a xxx. publikation aftale og kommunikation. konsistenskontrol

Høringsudgave. Marts a xxx. publikation aftale og kommunikation. konsistenskontrol Høringsudgave Marts 2016 a xxx publikation aftale og kommunikation konsistenskontrol Kolofon Høringsudgave 2016-03-18 Konsistenskontrol Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 7023 2237 Fax 7023

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG F IKT-TEKNISK SPECIFIKATION FOR OPMÅLING OG MODELLERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER PROJEKT ID: KU_xx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION:

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION

ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00

Læs mere

IKT BESKRIVELSER. Bilag D til Udbudsbetingelser for R02 Maj 2012

IKT BESKRIVELSER. Bilag D til Udbudsbetingelser for R02 Maj 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. maj 2012 Charlotte von Scholten cto@vd.dk 7244 3642 IKT BESKRIVELSER Bilag D til Udbudsbetingelser for 12810.R02 Maj 2012 Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

DaluxQA. BIM-Administrator. Udarbejdet til version 2.5.3 af DaluxQA. Lean Fuglsang

DaluxQA. BIM-Administrator. Udarbejdet til version 2.5.3 af DaluxQA. Lean Fuglsang DaluxQA BIM-Administrator Udarbejdet til version 2.5.3 af DaluxQA Lean Fuglsang 18-03-2013 Indhold 1. Introduktion... 2 2. BIM Administrator... 2 3. BIM Struktur... 2 4. Opret bygning... 3 5. Bygningsmodeller...

Læs mere

CAD MANUAL BIPS BASISDEL MED VIRKSOMHEDSSPECIFIKT TILLÆG

CAD MANUAL BIPS BASISDEL MED VIRKSOMHEDSSPECIFIKT TILLÆG CAD MANUAL BIPS BASISDEL MED VIRKSOMHEDSSPECIFIKT TILLÆG AUGUST 2005 TEKNISK AFDELING ÅRHUS SYGEHUS Indledning Denne Cadmanual er gældende for Århus Sygehus, der er en fusion af de 5 matrikler: Århus Sygehus

Læs mere

FORMAT - DXF - EKSPORT

FORMAT - DXF - EKSPORT Indledning og indhold Denne vejledning omhandler hvorledes data er formateret gennem DXF-eksport-funktionerne i DFF-EDB Ledningsregistrering. Bemærk at denne beskrivelse og vejledning er udarbejdet Januar

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

Revit BIM-Introduktion. NTI CADcenter A/S Revideret: Forfatter: PT Korrekturlæser: RSK

Revit BIM-Introduktion. NTI CADcenter A/S Revideret: Forfatter: PT Korrekturlæser: RSK Revit 2017 BIM-Introduktion NTI CADcenter A/S 2016 Revideret: 03-08-2016 Forfatter: PT Korrekturlæser: RSK INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BIM-INTRODUKTION... 3 HVAD ER

Læs mere

Start i Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, 15. november 2012

Start i Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, 15. november 2012 Start i Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, 15. november 2012 1. Status d. 15.11.12 2. Tegningshåndtering 3. Viewerløsning 4. Opdeling af en ejendom 5. Navngivning af 6. KlassifikaKon af brugsrum 7.

Læs mere

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104)

Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Filnavngivning og strukturering af mapper med metadata (A104) Charlotte Lund-Poulsen Arkitekt maa. Holm & Grut Arkitekter clp@holm-grut.dk 1 A104 kort fortalt Mappestruktur i ringbind Mappestruktur digitalt

Læs mere

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Bentleyuser.dk årsmøde 2009 Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Emner Hvilke CAD-standarder findes der? Scene 1: Eksempel på et projekt som ikke anvender IKT Hvad går galt!

Læs mere

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART:

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART: IKT Koordinator & Leder Uddannelsen SVAR GRUPPE 1: Modul 2: 29. april 2014 + 30. april 2014 + 01. maj 2014 29. April 2014-4. Dag: Tilrettelæggelse af den kreative proces og projekteringen Tidsforbrug ca.

Læs mere

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ

BIM KUA 2 & 3. Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Nicolai F. Pedersen, BIM Koordinator, Arkitema Architects. Andreas Theis Gertsen, Bygningskonstruktør, EKJ Arkitema Architects 250 medarbejdere i hele norden. BIM/Revit siden 2006 90 % af projekterne kører

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Opmåling af mængder generelt... 3 2.1 Tilbudslister og beskrivelser... 3 2.2 Opmåling...

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

DTU IKT-2.0 STANDARD

DTU IKT-2.0 STANDARD INDHOLD: DTU IKT-2.0 STANDARD 1. Indledning... 2 1.1 Orientering... 2 1.2 Projektspecifikke forhold... 2 1.3 Projektets stamdata... 2 2. KOMMUNIKATION... 2 2.1 Projektweb, mappestruktur... 2 2.2 Projektweb,

Læs mere

Detaljering af BIM-objekter

Detaljering af BIM-objekter Detaljering af BIM-objekter BIM-objektet skal ikke være en fotorealistisk visualisering af byggematerialet - kvaliteten af de tilknyttede produktdata er vigtigere (og ofte overset). Hvilke krav stiller

Læs mere

SHS Sønderborg Specialsygehus Fase 2 - Ambulatorietorv. IKT-ydelsesspecifikation (bilag 4 til kontrakt)

SHS Sønderborg Specialsygehus Fase 2 - Ambulatorietorv. IKT-ydelsesspecifikation (bilag 4 til kontrakt) SHS Sønderborg Specialsygehus Fase 2 - Ambulatorietorv IKT-ydelsesspecifikation (bilag 4 til kontrakt) 9. februar 2017 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) For alle de projekterende

Læs mere

Konsistenskontrol af bygningsmodeller

Konsistenskontrol af bygningsmodeller Konsistenskontrol af bygningsmodeller Præhøring 2 30. September 2015 Agenda Præsenta+on af hovedtemaer fra møderne med sparringsgrupperne Gennemgang af udvalgte områder fra den kommende præhøringsversion

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

Morten Alsdorf, Rambøll Markus Lampe, DTU

Morten Alsdorf, Rambøll Markus Lampe, DTU Praktiske erfaringer med IKT-tekniske specifikationer Morten Alsdorf, Rambøll Markus Lampe, DTU Praktiske erfaringer med IKT-tekniske specifikationer. Bygherre IKT-teknisk kommunikations-,cad-, udbuds-

Læs mere

FORMAT-MAP»DXF. Indledning og indhold APPENDIKS DXF

FORMAT-MAP»DXF. Indledning og indhold APPENDIKS DXF Indledning og indhold Denne vejledning omhandler hvorledes data er formateret gennem -eksport-funktionerne i softwareprogrammet DFF-EDB Ledningsregistrering. Bemærk at denne beskrivelse og vejledning er

Læs mere

DiKon. Strukturering af udbudsmateriale. DigitalKonvergens. Vejledning VERSION DEC 2016

DiKon. Strukturering af udbudsmateriale. DigitalKonvergens. Vejledning VERSION DEC 2016 DiKon DigitalKonvergens VERSION 1.0 5 DEC 2016 Strukturering af udbudsmateriale Vejledning Side 2 INDHOLD 1 Introduktion 3 2 Projektmateriale 4 2.1 Udbudsbrev 4 2.2 Fortegnelse over dokumenter, tegninger

Læs mere

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER 5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER Data høstet fra +50 byggesager 3D-modeller anvendes ikke længere kun til smukke visualiseringer i forbindelse med præsentationer. De indeholder store mængder data, der

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde C202 CAD-manual 2005

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde C202 CAD-manual 2005 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde CAD-manual 2005 C202 Publikation C202 Marts 2005 bips byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013 Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri 3 IKT-koordinering Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering

Læs mere

8.4 Digital projektering

8.4 Digital projektering Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning, 2012 8.4 Digital projektering 2016 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012-8.4

Læs mere

IKT-Aftale Ydelsesspecifikation

IKT-Aftale Ydelsesspecifikation Version 2 IKT-Aftale Ydelsesspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 1.1 Anvendelse... 3 1.2 Opbygning... 3 1.3 Aftalte IKT-ydelser... 4 2. Digital

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Stamdata... 3 3. Data der skal overdrages til D&V-formål... 3 3.1 Datastruktur...

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering. Maj 2017

Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering. Maj 2017 Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering Maj 017 Side 1 af 8 IKT GRUNDLAG OG KRAV 1 Generelt IKT Grundlag og krav beskriver følgende for alle parter

Læs mere

Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 5. VVS og ventilation. IT-brugere i byggesektoren

Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 5. VVS og ventilation. IT-brugere i byggesektoren Publikation 8 Tegningsstandarder Del 5 VVS og ventilation IT-brugere i byggesektoren Tegningsstandarder VVS og ventilation Publikation 8 - Del 5 - indhold Side Indledning 3 Det grafiske udtryk 5 1. Linietyper

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Forslag til ny struktur - overblik

Forslag til ny struktur - overblik BESKRIVELSESVÆRKTØJ Forslag til ny struktur - overblik Den korte version Udarbejdet af Molio 2018-03-01 Høringsversion Molio 2018 1 Indledning og formål Molio ønsker at omlægge beskrivelsesværktøjets struktur.

Læs mere

Aftale om teknisk rådgivning og bistand ABR 89.

Aftale om teknisk rådgivning og bistand ABR 89. Nakskov almene boligselskab Renovering af Fjordgården T O T A L R Å D G I V E R K O N T R A K T Aftale om teknisk rådgivning og bistand ABR 89. 1. Parterne: Undertegnede 1.1. Nakskov almene boligselskab

Læs mere

august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift

august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift Kolofon 2016-08-19

Læs mere

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Undervisning B6 Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Generelt Hvem er Byggeweb? - Absolut største udbyder af projektweb i Danmark. - Fokuseret på byggebranchen. - Kvalificeret rådgivning

Læs mere

Bips konference 2011 3D modeller i konkurrencer

Bips konference 2011 3D modeller i konkurrencer Bips konference 2011 3D modeller i konkurrencer Oplæg Sajet Mahmudovski, projektleder, ingeniør Mette Carstad, chefkonsulent, arkitekt. Københavns Unive Amager, Arkitema Københavns Universitet KUA Universitets-

Læs mere

Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af projektforslag

Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af projektforslag Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af projektforslag Digitalt materiale At have et brugbart grundlag til projektering og anlæg. Inden produktion af nedenstående planer aftales specifikke

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

VDC Design Management Modelleringsdiscipliner

VDC Design Management Modelleringsdiscipliner VDC Design Management Modelleringsdiscipliner MTH Modelkrav Modelkrav = LOD + Modelleringsdisciplin + Egenskaber 2 Modelleringsdisciplin 0. Modeller består af objekter 1. Ens koordinatsystem, modulnet

Læs mere

Brugervejledning til cadcom LT. - Autocad LT applikation for arkitekter

Brugervejledning til cadcom LT. - Autocad LT applikation for arkitekter til cadcom LT - Autocad LT applikation for arkitekter cadcom LT brugervejledningen er en oversigt over kommandoer, funktioner og features indeholdt i softwaren. cadcom LT kan deles op i tre hovedpunkter:

Læs mere

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Side 1 af 6 Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Indhold Indhold... 2 Denne vejledning... 2 IKT-specifikation og ydelsesbeskrivelser for den almene sektor

Læs mere

11031 Bygnings Informations Modellering (BIM)

11031 Bygnings Informations Modellering (BIM) 11031 Bygnings Informations Modellering (BIM) Flemming Vestergaard, DTU Byg, 2013 Agenda: Baggrunden Det Digitale Byggeri 3D arbejdsmetode konceptet / BIM Resten af kursets indhold Digitaliseringen af

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Vi starter med BIM i Konkurrencer.

Vi starter med BIM i Konkurrencer. Klima- Energi- og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen - BYGST ved Marianne Thorbøll - projektleder 4. november 2013 BYGST implementering af BIM i konkurrencer. Hos BYGST vil vi sikre en projektgennemførelse

Læs mere

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Indhold Indledning... 1 Find lokalitet og baggrundskort... 1 Opret arbejdsområdet og tegn arealer m.v.... 4 Mål areal eller længde...

Læs mere

Stort Bygværk - Tunneler

Stort Bygværk - Tunneler Stort Bygværk - Tunneler Indhold 3D-model: 3D-model som indeholder den ydre geometri af det større bygværk, samt modelerede funktionselementer som linjer, overflader eller objekter. Det skal være muligt

Læs mere

Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af projektforslag

Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af projektforslag Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af projektforslag Digitalt materiale At have et brugbart grundlag til projektering og anlæg. Inden produktion af nedenstående planer aftales specifikke

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato 2013-12-19 Revisionsdato - Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5. mio. kr. ekskl. moms eller derover.

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 7 digital aflevering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 7 digital aflevering Januar 2016 a 102-7 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 7 digital aflevering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING på baggrund af Concert & Conference Centre, Reykjavik, Island Indhold 1. INDLEDNING...3 2. HVORFOR 3D PROJEKTERER?...4 2.1. Projektets udformning...4 2.2. De Digitale Bygherrekrav...4

Læs mere

Standarder danner grundlag for automatisk energiberegning.

Standarder danner grundlag for automatisk energiberegning. Standarder danner grundlag for automatisk energiberegning. Klima- Energi- og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Marianne Thorbøll, Arkitekt projektleder Bips konference 2014 1 2 Erfaring med BIM i konkurrencer

Læs mere