SORTSFORSØG KORN, BÆLGSÆD OG OLIEPLANTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SORTSFORSØG KORN, BÆLGSÆD OG OLIEPLANTER"

Transkript

1 SORTSFORSØG KORN, BÆLGSÆD OG OLIEPLANTER 2016 Udgivet i samarbejde med: Planter & Miljø

2 SORTSFORSØG - KORN, BÆLGSÆD OG OLIEPLANTER 2016 er udgivet i samarbejde medtystoftefonden af SEGES Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Lars Bonde Eriksen, Fotos: Lars Bonde Eriksen, SEGES December 2016 ISSN SIDE INDHOLD 3 Placering af observationsparceller og sortsforsøg 4 Forord/Summary 6 Afprøvningens gennemførelse 8 Smitteforsøg og virulensundersøgelser i korn 10 Vinterbyg 14 Vinterrug 17 Triticale 19 Vinterhavre 20 Vinterhvede 28 Vårbyg 35 Havre 37 Vårhvede 39 Vårtriticale 40 Markært 41 Hestebønne 42 Vinterraps 47 Vårraps 48 Afprøvede sorter 56 Repræsentanter og vedligeholdere 58 Oversættelser/translations 2

3 PLACERING AF OBSERVATIONSPARCELLER OG SORTSFORSØG 2016 OBSERVATIONSPARCELLER SORTSFORSØG SORTSFORSØG OG OBSERVATIONSPARCELLER 3

4 FORORD I denne publikation bringes resultater af årets sortsforsøg i korn, bælgsæd og olieplanter samt observationer af sortsegenskaber i korn for Resultaterne er fremkommet i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, TystofteFonden, danske planteforædlere og sortsrepræsentanter samt Dansk Landbrugsrådgivning. Antallet af forsøg varierer fra art til art, afhængigt af blandt andet artens udbredelse. Forsøgene er fysisk placeret hos de tre samarbejdspartnere, og ansvaret for afprøvningen er fordelt på følgende måde: Værdiafprøvningen med henblik på sortslisteoptagelse er gennemført under ledelse af TystofteFonden. Ved Gerhard Deneken. Observationsparcellerne er gennemført under ledelse af TystofteFonden. Ved Gerhard Deneken og Susanne Sindberg. Gerhard Deneken TystofteFonden Teglværksvej 10, Tystofte 4230 Skælskør Landsforsøgene er gennemført under ledelse af SEGES, Planter & Miljø. Ved Lars Bonde Eriksen. Virulensundersøgelserne med gulrust er gennemført under ledelse af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi - Entomologi og Plantepatologi. Ved Mogens S. Hovmøller og Chris Khadgi Sørensen. Smitteforsøg med Fusarium i vinterhvede er gennemført under ledelse af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi - Afgrødesundhed. Ved Lise Nistrup Jørgensen. Resistens mod nematoder er gennemført under ledelse af TystofteFonden. Ved Gerhard Deneken og Susanne Sindberg. Resultaterne publiceres af SEGES, Planter & Miljø. Lars Bonde Eriksen SEGES, Planter & Miljø Agro Food Park 15, Skejby 8200 Aarhus N SUMMARY This report contains the results from this year s field trials in cereals, pulses, and oilseed crops. It also contains results of disease observations in plots untreated with fungicides, and results from special nurseries with artificial inoculation of various pathogens. The trials and observation plots have been organized in cooperation between Aarhus University, TystofteFoundation (Formerly: The Danish Agrifish Agency Department of Variety Testing), Danish Plant Breeders, Danish Variety Agents, and SEGES. In brief the cooperation includes: YIELD TRIALS. These include varieties in the VCU trials, varieties on the Danish National List, and other varieties considered interesting for Danish agriculture. The number of field trials depends on the crop. In cereals, some of the field trials include plots with and plots without treatment with fungicides or growth regulators. The recommended maximum application of fungicides in these trials is shown in the table below. Within these limits the dose and number of applications is decided by the trial manager. ORGANIC TRIALS: Are conducted on fields grown according to the rules of organic farming. OBSERVATION PLOTS established at up to 19 locations, geographically spread evenly over the country. On most of the sites two plots of each cereal variety participating in the field trials mentioned above are sown. One of these plots is not treated with fungicides and is used for disease assessments. The treated plots are used for evaluation of agricultural characteristics. During the growing season the plots are inspected and evaluated several times by the staff from The TystofteFoundation. AN ANNUAL PUBLICATION with the results is prepared in November. 4

5 RECOMMENDED MAXIMUM APPLICATION OF FUNGICIDES IN THE YIELD TRIALS 2016 CROP DOSE IN LITRE (L) PER HA AND PRODUCT NUMBER OF TREATMENTS IN THE TRIALS Winter wheat TRIALS WITH NO EARLY DISEASE INFECTION, 2 TREATMENTS If mildew is found in GS 37-39, Bell + Prosaro or Bell + Proline are preferred. GS 37-39: 0,6 l Viverda + 0,6 Ultimate S or 0,6 l Bell or 0,45 l Bell + 0,15 l Comet Pro or 0,3 l Bell + 0,15 l Proline or 0,3 l Bell + 0,2 l Prosaro. Ca. 2-3 weeks after first treatment: 0,45 l Viverda + 0,5 Ultimate S or 0,45 l Bell or 0,3 l Bell + 0,15 l Comet Pro or 0,25 l Bell + 0,15 l Proline or 0,25 l Bell + 0,2 l Prosaro. 2-3 Winter barley Triticale Spring barley Oats Spring wheat IN TRIALS WITH EARLY MILDEW AND/OR RUST AND/OR SEPTORIA, 3 TREATMENTS ARE PRE- FERRED. If mildew is found in GS 37-39, Bell + Prosaro or Bell + Proline are preferred. GS 31-32: 0,25 l Prosaro. GS 37-39: 0,6 l Viverda + 0,6 Ultimate S or 0,6 l Bell or 0,45 l Bell + 0,15 l Comet Pro or 0,3 l Bell + 0,15 l Proline or 0,3 l Bell + 0,2 l Prosaro. Ca. 2-3 weeks after first treatment: 0,45 l Viverda + 0,5 Ultimate S or 0,45 l Bell or 0,3 l Bell + 0,15 l Comet Pro or 0,25 l Bell + 0,15 l Proline or 0,25 l Bell + 0,2 l Prosaro TRIALS WITHOUT EARLY AND SEVERE DISEASE INFECTION GS 39-45: 0,4 l Prosaro or 0,3 l Proline or 0,3 l Prosaro + 0,15 l Comet Pro or 0,25 l Proline + 0,15 l Comet Pro. Prosaro is preferred in cases with severe leaf rust attack, and Proline in case of severe attack with scald. Comet Pro can be replaced by 0,1 l Aproach. IN TRIALS WITH EARLY AND SEVERE DISEASE INFECTION, 2 TREATMENTS ARE MADE Proline is the preferred fungicide if the dominating disease is scald or net blotch: GS 32: 0,25 l Orius or 0,2 l Prosaro or 0,15 l Proline. GS 39-45, but not until two weeks later: 0,4 l Prosaro or 0,3 l Proline or 0,3 l Prosaro + 0,15 l Comet Pro or 0,25 l Proline + 0,15 l Comet pro Prosaro is preferred against leaf rust, and proline for control of scald. Comet Pro can be replaced by 0,1 l Aproach. TRIALS WITHOUT EARLY YELLOW RUST INFECTION, 2 TREATMENTS GS 33: 0,3 l Orius. GS 53: 0,35 l Rubric. Trials with severe mildew infection 0,45 l Orius. TRIALS WITH EARLY YELLOW RUST INFECTION, 3 TREATMENTS GS 30-32: 0,3 l Orius. 2 weeks later: 0,3 l Orius. 2 weeks later: 0,25 l Rubric or 0,25 l Prosaro if mildew control is needed TRIALS WITHOUT EARLY DISEASE INFECTION GS 39-45: 0,25 l Prosaro + 0,15 l Comet Pro or 0,2 l Proline + 0,15 l Comet Pro Comet Pro can be replaced by 0,1 l Aproach. Prosaro is preferred against leaf rust and Proline against scald. TRIALS WITH EARLY AND SEVERE DISEASE INFECTION GS 31-32: 0,25 l Orius or 0,2 l Prosaro. Prosaro is chosen when control of scald is needed. GS at least two weeks after first treatment: 0,25 l Prosaro + 0,15 l Comet Pro or 0,2 l Proline + 0,15 l Comet Pro Prosaro is preferred against leaf rust and Proline against scald. Comet Pro can be replaced by 0,1 l Aproach. When disease infection is seen or at the latest in GS 53: 0,3 l Orius. Trials with early mildew infection is treated twice with 2-3 weeks between treatments, 2 x 0,3 l Orius. TRIALS WITHOUT EARLY DISEASE INFECTION: GS 53: 0,45 l Viverda + 0,5 Ultimate S or 0,45 l Bell or 0,25 l Bell + 0,15 l Prosaro TRIALS WITH EARLY INFECTION BY RUST OR MILDEW Infection in GS 31-32: 0,3 l Orius. GS 53: 0,45 l Viverda + 0,5 Ultimate S or 0,45 l Bell or 0,25 l Bell + 0,15 Prosaro

6 AFPRØVNINGENS GENNEMFØRELSE 2016 Observationsparceller blev anlagt på indtil 19 steder, afhængigt af art. Disse er fordelt med fire steder under Aarhus Universitet, 10 steder i landøkonomiske foreninger, fire ved forædlingsstationer og en ved TystofteFonden. Afgrøderne er gødsket og ukrudtsbekæmpet som almindelig praksis. Halvdelen af parcellerne er holdt fri for svampeangreb i vækstsæsonen. Disse parceller er anvendt til vurdering af overvintring, stråegenskaber og modning. Den ikke svampebehandlede del af parcellerne er brugt til vurdering af sorternes modtagelighed over for naturligt forekommende svampe under naturligt smittetryk. Der er foretaget bedømmelse af sorternes sygdomsmodtagelighed og dyrkningsegenskaber i vækstsæsonens forløb. Ved offentliggørelsen er der udvalgt observationer fra enkelte steder, som gør forskellen på de afprøvede sorter så tydelig som mulig. Resultaterne er således ikke udtryk for det generelle sygdomsniveau i Lovbestemt værdiafprøvning. Udbytteforsøgene i forbindelse med den lovbestemte værdiafprøvning er gennemført på tre til seks steder, afhængigt af art. Forsøgsstederne er fordelt mellem planteforædlere, landøkonomiske foreninger og TystofteFonden. Forsøgene er gennemført som enfaktorielle forsøg. I korn i er der anbefalet en maksimal anvendelse af svampemidler, som angivet i tabellen nedenfor. De anbefalede mængder er fastlagt ud fra en vurdering af angrebsstyrken og sygdomsudviklingen i I ærter, vår- og vinterraps er der anvendt godkendte svampemidler efter de enkelte forsøgslederes vurdering af behovet. Landsforsøgene er gennemført på de samme forsøgssteder og efter samme forsøgsplan som den lovbestemte værdiafprøvning. Desuden anlægges der i landsforsøgene op til syv forsøg, afhængigt af art. Disse forsøg anlægges fortrinsvis i de landøkonomiske foreninger. For de sorter, der deltager i den lovbestemte værdiafprøvning, indgår resultatet fra denne afprøvning som en del af resultatet af Landsforsøgene. Sorterne er derfor både med i afsnittet vedr. den lovbestemte værdiafprøvning og Landsforsøgene. I korn er forsøgene gennemført som tofaktorielle forsøg. I vinterrug er faktor to vækstregulering, som enten udelades eller udføres. I de øvrige kornarter er faktor to svampebekæmpelse, der udføres med de maksimale doser der er angivet nedenfor, eller udelades helt. Alle udbytteresultater er korrigeret til en vandprocent på hhv. 15, 14 og 9 i korn, bælgsæd og olieplanter. Økologiske forsøg gennemføres på arealer, dyrket efter økologiske principper. Signaturforklaring: Karakterskala: 0-10, 0 = ingen lejesæd, ingen nedknækning Resistens mod havrecystenematoder I havre, vårhvede og vårbyg gennemføres smitteforsøg, hvor nye sorters resistens mod nematoder undersøges. Hver sort afprøves på friland i fire gentagelser mod race et og race to. Det gælder kun for sorter til sortslisteoptagelse, samt andre sorter anmeldt til denne afprøvning ved TystofteFonden. 6

7 ANBEFALET MAKSIMAL MÆNGDE AF SVAMPEMIDLER I UDBYTTEFORSØGENE 2016 ART MÆNGDE I LITER (L) PR. HA OG MIDDEL ANTAL BEHANDLINGER I FORSØGENE Vinterhvede For at forebygge resistens mod Septoria anbefales det at anvende forskellige løsninger ved den delte aksbeskyttelse (både midler med epoxiconazol (markeret med fed nedenfor) og prothioconazol (markeret med kursiv nedenfor). FORSØG UDEN TIDLIGE ANGREB, 2 BEHANDLINGER Ved meldug i st vælges Bell + Prosaro eller Bell + Proline. St : 0,6 l Viverda + 0,6 Ultimate S eller 0,6 l Bell eller 0,45 l Bell + 0,15 l Comet Pro eller 0,3 l Bell + 0,15 l Proline eller 0,3 l Bell + 0,2 l Prosaro. Ca. 2-3 uger senere: 0,45 l Viverda + 0,5 Ultimate S eller 0,45 l Bell eller 0,3 l Bell + 0,15 l Comet Pro eller 0,25 l Bell + 0,15 l Proline eller 0,25 l Bell + 0,2 l Prosaro. 2-3 Vinterbyg Triticale Vårbyg Havre Vårhvede I FORSØG MED TIDLIGE ANGREB AF MELDUG OG/ELLER RUST OG/ELLER SEPTORIA, FORE- TRÆKKES 3 BEHANDLINGER Ved meldug i st vælges Bell + Prosaro eller Bell + Proline. St : 0,25 l Prosaro. St : 0,6 l Viverda + 0,6 l Ultimate S eller 0,6 l Bell eller 0,45 l Bell + 0,15 l Comet Pro eller 0,3 l Bell + 0,15 l Proline eller 0,3 l Bell + 0,2 l Prosaro. Ca. 2-3 uger senere: 0,45 l Viverda + 0,5 l Ultimate S eller 0,45 l Bell eller 0,3 l Bell + 0,15 l Comet Pro eller 0,25 l Bell + 0,15 l Proline eller 0,25 l Bell + 0,2 l Prosaro. FORSØG UDEN TIDLIGE OG KRAFTIGE ANGREB St : 0,4 l Prosaro eller 0,3 l Proline eller 0,3 l Prosaro + 0,15 l Comet Pro eller 0,25 l Proline + 0,15 l Comet Pro. Prosaro foretrækkes ved meget bygrust og Proline ved skoldplet. I stedet for Comet Pro kan også anvendes 0,1 l Aproach. FORSØG MED TIDLIGE OG KRAFTIGE ANGREB, 2 BEHANDLINGER. PROLINE FORETRÆK- KES VED SKOLDPLET OG BYGBLADPLET St. 32: 0,25 l Orius eller 0,2 l Prosaro eller 0,15 l Proline. St , dog tidligst to uger senere: 0,4 l Prosaro eller 0,3 l Proline eller 0,3 l Prosaro + 0,15 l Comet Pro eller 0,25 l Proline + 0,15 l Comet Pro. Prosaro foretrækkes ved meget bygrust og Proline ved skoldplet. I stedet for Comet Pro kan også anvendes 0,1 l Aproach. FORSØG UDEN TIDLIGE ANGREB MED GULRUST, 2 BEHANDLINGER St : 0,3 l Orius. Begyndende skridning: 0,35 l Rubric. Ved meget meldug vælges i stedet 0,45 l Orius. FORSØG MED TIDLIGE ANGREB AF GULRUST, 3 BEHANDLINGER St : 0,3 l Orius. 2 uger senere: 0,3 l Orius. 2 uger senere: 0,25 l Rubric eller ved meldugangreb 0,25 l Prosaro. FORSØG UDEN TIDLIGE ANGREB St : 0,25 l Prosaro + 0,15 l Comet Pro eller 0,2 l Proline + 0,15 l Comet Pro. I stedet for Comet Pro kan anvendes 0,1 l Aproach. Prosaro foretrækkes ved meget bygrust og Proline ved skoldplet. FORSØG MED TIDLIGE OG KRAFTIGE ANGREB St : 0,25 l Orius eller 0,2 l Prosaro. Prosaro vælges ved skoldplet. St dog tidligst to uger senere: 0,25 l Prosaro + 0,15 l Comet Pro eller 0,2 l Proline + 0,15 l Comet Pro. Prosaro foretrækkes ved meget bygrust og Proline ved skoldplet. I stedet for Comet Pro kan anvendes 0,1 l Aproach. Ved begyndende angreb, dog senest i begyndende skridning: 0,3 l Orius. Ved tidlige angreb af meldug udføres to behandlinger med 2-3 ugers mellemrum med 2 x 0,3 l Orius. FORSØG UDEN TIDLIGE ANGREB AF SYGDOMME Omkring begyndende skridning: 0,45 l Viverda + 0,5 Ultimate S eller 0,45 l Bell eller 0,25 l Bell + 0,15 Prosaro. FORSØG MED TIDLIGE ANGREB AF RUST/MELDUG Ved begyndende angreb i st : 0,3 l Orius. Omkring begyndende skridning: 0,45 l Viverda + 0,5 Ultimate S eller 0,45 l Bell eller 0,25 l Bell + 0,15 Prosaro

8 SMITTEFORSØG OG VIRULENSUNDERSØGELSER I KORN GULRUST SMITTEFORSØG I VÅR- OG VINTERHVEDE 2016 Chris Khadgi Sørensen & Mogens Støvring Hovmøller, AU-Flakkebjerg Smitteforsøgene havde som formål at undersøge kornsorters modtagelighed overfor gulrust under markforhold. Forsøgene supplerede Observationsparceller og Registreringsnet, hvor sorterne undersøges i forhold til naturlig smitte og eventuel bekæmpelse. Forsøgene med vintersæd blev gennemført under et moderat smittetryk som kan sammenlignes med forholdene under en gulrustepidemi. Der blev ligeledes indsamlet isolater fra hvede- og triticalemarker og sortsforsøg med henblik på at påvise eventuelle nye gulrust smitteracer. Undersøgelser af smitteracer foregår i laboratorium og specialbygget væksthus. Der er ultimo november undersøgt 84isolater fra Danmark, Sverige og Norge og forsøgene forventes afsluttet omkring nytår. Der blev observeret én ny race på hvede ved flere danske lokaliteter, samt i Norge og i flere lande omkring Middelhavet. Molekylære undersøgelser viser, at racen er beslægtet med en aggressiv race, som tidligere var almindelig på Cardos. Forsøg med den nye race på danske sorter som p.t. er i dyrkning er ikke afsluttet. Der blev desuden fundet en ny race på triticale, som ikke forventes at få betydning i praksis. Senest opdaterede detailresultater for udbredelsen af smitteracer af gulrust Danmark og det øvrige Nordvesteuropa fremgår af wheatrust.org, der er hjemmeside for Det Globale Rustcenter ved Aarhus Universitet, Flakkebjerg. Markforsøg blev smittet med isolater af Kranich- og Warrior(-) racerne. Forsøget omfatter 51 vinterhvedesorter og 14 vårhvedesorter fra den danske værdiafprøvning samt 22 sorter fra Jordbruksverket i Sverige. Angrebene i vintersorterne udviklede sig generelt svagt i begyndelsen af sæsonen pga. kulde umiddelbart efter smitte og dernæst tørt vejr indtil medio juni. Kunstvanding og køligere vejr senere sikrede en god epidemiudvikling. En stor del af vinterhvedesorterne i dansk afprøvning har en ganske effektiv resistens, dvs. mindre end 2 procent dækning, overfor begge racer. Sygdomsudviklingen var generelt svagere i triticale. Resultaterne fra 2015 viste, at mange sorter af triticale er gulrustmodtagelige, specielt ved et højt smittetryk først i vækstsæsonen. I forsøget med vårsorterne var der generelt godt anslag efter smitte samt en jævn epidemiudvikling over sæsonen. På baggrund af markforsøgene samt resultater fra sortsafprøvningen er sorternes blevet inddelt i modtagelighedsgruppe 0-4, hvor 0 er ikke-modtagelig (resistent) og 4 er stærk modtagelig. Resultaterne kan findes på sortinfo.dk. Gå ind under afgrøden, vælg info og sæt kryds ved Modtagelighedsgruppe i Planteværn Online. Smitteforsøg i marken blev gennemført af Chris Khadgi Sørensen og Mogens Støvring Hovmøller, AU- Flakkebjerg. Forsøg med sorter tilmeldt dansk sortsafprøvning var finansieret af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) via projektet: Nyt varslingssystem mod gulrust i økologisk hvede og triticale (RAMP). Forsøg med sorter tilmeldt svensk sortsafprøvning var finansieret af Jordbruksverket (Sverige). RESULTATER FRA SMITTEFORSØG I MARKEN AF VINTERHVEDE Forsøget inkluderede 51 hvedesorter fra den danske værdiafprøvning samt 22 sorter fra Jordbruksverket, Sverige. 8

9 AKSFUSARIUM I HVEDE Lise Nistrup Jørgensen, AU-Flakkebjerg Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Flakkebjerg har igen i år via et projekt delvis støttet af forædlerne undersøgt 25 vinterhvedesorters modtagelighed for aksfusarium. Der har været udsået to forsøg, hvor der i begge indgår 2 rækker pr. sort i fire gentagelser. I det ene forsøg foretages inokulering med Fusarium sporer under blomstring, mens der i det andet udlægges Fusarium inficerede kerner på jorden, som normalt giver anledning til mere moderate angreb. I dette års forsøg har smittebetingelserne dog være lige gunstige for begge forsøg, og angrebene har været meget ligelige. Forsøg med sporesmitte Der er under blomstring smittet kunstigt 3 gange (6/6, 8/6 og 10/6) med en blanding af Fusarium culmorum og Fusarium graminearum. For at fremme angreb er forsøget vandet 2 gange om dagen. Alle sorter har været udsat for smitstof under blomstring. Ca. 15 dage efter første smittedato kunne man se de første tydelige angreb. På grund af det relativt varme vejr var latenstiden væsentligt kortere end i Forsøg med jordsmitte I den anden del af forsøget blev der i maj udlagt fusarium inficerede kerner samt majsstubbe på jorden. Vanding 2 gange om dagen sikrede gode spredningsbetingelser af Fusarium i forsøget. Angrebsgraden var i år næsten på niveau med niveauet i forsøget med sporesmitte. Oftest er der i forsøget med jordsmitte mindre angreb. Det var dog ikke tilfældet i forsøget fra 2016, som udviklede lige så kraftige og hurtige angreb som forsøget der blev smittet med sporeopløsning. I begge forsøg blev der vurderet antal angrebne aks den 22. juni og den 28. juni Ved første bedømmelse blev bestemt andelen af angrebne aks på 100 optalte aks, mens den gennemsnitlige grad af angreb på de angrebne aks blev bestemt på en 1 til 9 skala ved 2. bedømmelse. Ved høst blev der udtaget prøver til bestemmelse af indholdet af mycotoxiner fra begge forsøg. Indholdet af DON var ekstremt højt i begge forsøg. Der var dog stadig god korrelation imellem angreb og DON. Ligesom der også var god sammenhæng mellem DON og NIV indhold. HVEDEBLADPLET (DTR) I HVEDE Lise Nistrup Jørgensen, AU-Flakkebjerg Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Flakkebjerg har i år via et projekt delvis støttet af forædlerne undersøgt 23 vinterhvedesorters modtagelighed for hvedebladplet (DTR). Der har været udsået et forsøg hvor der indgår 2 rækker pr. sort i fire gentagelser. I forsøget er der udlagt halm smittet med hvedebladplet i efteråret Udlæggelse af halm som smitstof giver normalt gode muligheder for at opnå betydelige angreb. I 2016 forsøget var der meget kraftige angreb, som hurtigt udkonkurrerede septoria. Forsøget er bedømt for angreb på 3 tidspunkter i vækstsæsonen. Fungicidbehandling stoppede angreb af gulrust således at vurdering af angreb også var muligt i gulrust modtagelige sorter. 9

10 Vinterbyg OBSERVATIONSPARCELLER TYPE TENDENS TIL NEDKNÆKNING STRÅ- V OVERMODEN- MOD- LÆNG- LEJE- HED PROCENT DÆKNING VINTERBYG (RAD) HY- BRID NINGS DATO DE (CM) SÆD (0-10) -STRÅ -AKS MEL- DUG BY- GRUST BLAD- PLET SKOLD- PLET RAMU- LARIA Antal forsøg Bazooka 6RD Hybrid 13/ Belfry 6RD Hybrid 14/ Berline 6RD 13/ Blanding 2RD 12/ Celtic * 6RD 12/ Frigg 2RD 14/ Hejmdal 2RD 18/ Hirondella 6RD 15/ Jackie 6RD 12/ KWS Akkord 6RD 13/ KWS Astaire 6RD 10/ KWS Higgins 6RD 13/ KWS Infinity 2RD 14/ KWS Kosmos 6RD 13/ KWS Meridian * 6RD 14/ KWS Orwell 2RD 14/ MS-bygrust 2RD 15/ MS-ramularia 2RD 12/ MS-skoldplet 2RD 13/ Matros 2RD 12/ Mercurioo 6RD Hybrid 13/ Neptun 2RD 14/ Padura 2RD 13/ Quadra 6RD Hybrid 14/ Sobell 2RD 11/ Sonnengold 6RD 15/ Trooper 6RD Hybrid 14/ Verity 6RD 14/ Wootan 6RD Hybrid 15/ Zazie ** 2RD 12/ BE D 6RD 14/ KW RD 14/ KW RD 13/ KWS B119 2RD 14/ KWS B122 2RD 12/ LGBU B 2RD 14/ NORD 08017/8 6RD 16/ NOS RD 15/ NOS RD 14/ NOS ** 2RD 17/ NOS RD 16/ NOS RD 14/ NOS ** 2RD 15/ SC OH 2RD 16/ SC PH 2RD 13/ SJ ** 2RD 13/ SJ ** 2RD 13/ SJ ** 2RD 14/ SJ ** 2RD 14/ SY RD Hybrid 13/ SZD RD 13/ Blanding: Frigg, Hjemdal, Matros og Padura *Afmeldt dansk sortsliste **Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse *** Afvist optagelse til dansk Sortsliste 10

11 LOVBESTEMT VÆRDIAFPRØVNING NS PRO-TE- VINTERBYG HOLEBY SEJET GNS. FHT. IN (%) Antal forsøg Blanding 82,5 80,4 89,8 91,6 86, , ,1 11,1 GNS UDBYTTE af OS&LF 83,8 85,6 91,5 93,8 88, , ,8 10,9 BE D 90,6 90,1 98,8 95,2 93, , ,9 10,9 Neptun 84,5 89, ,7 90, , ,2 11,1 SZD ,2 86,1 94,9 98,2 90, , ,0 11,0 KWS Akkord 81,8 89,1 95,4 96,3 90, , ,7 10,6 NOS ,8 84,2 92,6 91,3 88, , ,7 10,7 NOS ,1 82,8 91,5 96,6 88, , ,2 10,9 NOS ,6 87,7 87,9 90,2 86, , ,1 10,9 SC PH 78,0 83,0 90,8 94,0 86, , ,2 10,9 NOS ** 84,2 85,1 81,6 91,0 85,5 99,0 49, ,1 11,1 NOS ** 83,1 81,3 92,4 85,1 85,5 99,0 46, ,6 10,8 NOS ,4 84,3 90,5 85,8 85,0 99,0 45, ,4 11,0 Sobell 83,7 77,8 90,6 86,6 84,7 98,0 46, ,7 10,7 SJ ** 81,2 82,3 89,4 83,7 84,2 98,0 44, ,2 11,1 SJ ** 74,8 83,4 88,8 83,2 82,6 96,0 48, ,1 11,1 Zazie ** 79,0 77,6 88,4 83,5 82,1 95,0 47, ,2 11,4 KW ,8 80,0 86,9 83,8 81,1 94,0 49, ,0 11,4 SJ ** 76,7 77,2 80,2 89,7 81,0 94,0 47, ,6 11,1 SJ ** 70,8 72,0 85,3 87,7 79,0 92,0 51, ,0 11,4 Hirondella 73,4 72,1 85,2 82,5 78,3 91,0 36, ,1 11,1 KW ,2 73,7 80,2 82,5 76,9 89,0 47, ,2 10,9 Blanding: Frigg, Hejmdal, Matros og Padura Gns udbytte OS&EU: Gennemsnit af sorter i Landsforsøg, der er optaget på dansk sortsliste eller markedsføres via EU-listen **Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse KOLD- KÆR- GÅRD UDBYTTE, HKG PR. HA NS ABILD- GAARD KORN- VÆGT (G/1000 KER- NER) RUM- VÆGT (G/L) SORTE- RING (%) Vinterbyg 11

12 Vinterbyg LANDSFORSØG MED SVAMPEBEKÆMPELSE UDBYTTE OG MERUDBYTTE, HKG PR. HA UDB. OG MER- UDB., HKG PR. HA HELE LANDET FHT. FOR UD- PCT. VINTERBYG ØERNE JYLLAND BYTTE RÅPROTEIN Antal forsøg Blanding 1) 86,7 77,1 79, ,3 65,1 KWS Kosmos 2) 7,8 5,3 6, ,0 65,0 KW ) 7,0 5,4 5, ,2 65,0 Mercurioo 2), 3) 4,8 5,3 5, ,0 64,6 SY ), 3) 1,4 6,5 5, ,4 63,3 Belfry 2), 3) 5,3 3,8 4, ,7 66,5 KW ) 5,5 3,4 4, ,1 65,1 Bazooka 2), 3) 3,4 4,3 4, ,2 67,8 KWS Meridian 2) 6,6 2,8 3, ,1 63,8 Sonnengold 2) 4,1 3,6 3, ,4 62,9 Quadra 2), 3) 3,9 3,5 3, ,3 67,7 NORD 08017/8 2) 4,3 2,5 3, ,8 66,0 KWSB111 2,3 2,4 2, ,1 66,3 Trooper 2), 3) 1,4 2,6 2, ,3 66,2 Neptun 3,2 2,0 2, ,3 67,1 Wootan 2), 3) 3,9 1,1 1, ,2 67,4 LGBU B 4,1 0,9 1, ,3 68,5 Hejmdal 1,3 1,5 1, ,2 64,6 SC OH 1,6 1,0 1, ,3 69,3 KWS Infinity 2,9 0,1 0, ,0 66,7 KWS B122 3,2-0,2 0, ,1 68,9 Jackie 2) 1,8 0,3 0, ,2 61,6 Frigg -2,6 2,0 0, ,1 63,0 KWS B119 0,4 0,3 0, ,3 66,5 Verity 2) 0,5-0,6-0, ,0 64,5 Sobell -3,0-1,5-1, ,0 65,1 Padura -2,6-1,7-2, ,4 65,3 SJ ,6-3,3-2, ,4 66,7 Berline 2) 0,8-5,0-3, ,7 63,8 Matros -1,5-4,5-3, ,7 65,1 SJ ,0-6,0-4, ,6 66,8 LSD ns 4,2 3,6 1) Frigg, Hejmdal, Matros, Padura. 2) 6-radet. 3) Hybrid. RUMVÆGT, KG PR. HL 12

13 LANDSFORSØG MED OG UDEN SVAMPEBEKÆMPELSE Landsforsøg med og uden svampebekæmpelse A: Ingen bekæmpelse af bladsvampe B: 0,3 liter Proline EC 250 pr. ha, udbragt på en gang, eller 0,45 liter Proline EC250 pr. ha, udbragt ad to gange, eller 0,3 liter Proline EC ,25 liter Orius 200 EW pr. ha, udbragt ad to gange VINTERBYG MEL- DUG PROCENT DÆKNING I LED A BYG- RUST SKOLD- PLET BYG- BLAD- PLET UDBYTTE, HKG KERNE PR. HA MERUD- BYTTE FOR SVAM- PE-BEKÆM- PELSE RAMU- LARIA A B B-A Antal forsøg Blanding 1) ,5 66,0 71,5 5,5 KWS Kosmos2 ) 1 2 0, ,8 78,7 5,9 KWS Meridian 2) ,2 76,3 6,1 KW ) 0,2 2 0, ,4 75,9 6,5 SY ), 3) 1 0, ,3 75,7-1,6 Belfry 2), 3) ,7 70,1 75,5 5,4 Bazooka 2), 3) 2 1 0, ,8 75,2 4,4 KW ) 0,8 1 0,7 2 0,5 70,4 74,7 4,3 Quadra 2), 3) 0,6 3 0, ,0 74,5 5,5 Sonnengold 2) 3 0,5 0, ,7 74,4 9,7 KWS B122 0, ,4 73,9 8,5 Mercurioo 2), 3) 0,6 3 0, ,2 73,8 4,6 Wootan 2), 3) 0, ,1 73,5 6,4 NORD 08017/8 2) 0,2 0,9 0,6 0,9 0,6 71,6 73,1 1,5 Jackie 2) 0,1 0,5 0,5 2 0,5 71,4 73,0 1,6 KWS Infinity 6 1 0, ,3 72,9 6,6 SC OH ,8 65,9 72,9 7,0 Trooper 2), 3) 0,7 2 0, ,9 72,0 2,1 Hejmdal 2 1 0,7 2 0,5 67,7 71,9 4,2 KWSB ,3 66,0 71,8 5,8 Frigg 0,8 0, ,5 71,4 3,9 KWS B ,8 70,6 6,8 Neptun 1 0, ,8 70,4 3,6 SJ ,3 0, ,2 62,7 70,3 7,6 LGBU B 7 0, ,5 70,2 6,7 SJ ,7 0, ,7 65,6 69,6 4,0 Sobell 0, ,9 68,9 5,0 Berline 2) 0,7 0,5 0,9 1 0,4 64,7 68,2 3,5 Matros ,7 67,3 5,6 Padura ,9 62,7 67,1 4,4 Verity 2) 2 0, ,7 67,3 66,2-1,1 LSD, sorter 3,9 LSD, svampebek. 1,0 LSD, vekselvirkning mellem sorter og svampebek. ns 1) Frigg, Hejmdal, Matros, Padura. 2) 6-radet. 3) Hybrid. Vinterbyg 13

14 Vinterrug OBSERVATIONSPARCELLER MOD- NINGS- DATO STRÅ- LÆNGDE (CM) PROCENT DÆKNING LEJESÆD VINTERRUG TYPE* 0-10 MELDUG BRUNRUST SKOLDPLET Antal forsøg H KWS Binntto H 6/ KWS Bono * H 6/ KWS Edmondo H 6/ KWS Eterno H 6/ KWS Florano ** H 6/ KWS Livado ** H 6/ KWS Magnifico H 6/ KWS Mattino H 5/ KWS Serafino H 6/ KWS Theofano H 5/ KWS Vinetto H 6/ KWS Voltano ** H 6/ Palazzo H 7/ SU Bendix 90+10% population HP 6/ SU Bonelli 90+10% population HP 7/ SU Cossani 90+10% population HP 5/ SU Mephisto 90+10% population HP 6/ SU Nasri 90+10% population HP 5/ SU Performer 90+10%population HP 6/ HYH282 H 5/ HYH283 ** H 5/ HYH285 H 6/ HYH290 ** H 4/ HYH293 ** H 6/ HYH300 H 6/ KWS-H166 H 6/ KWS-H167 ** H 6/ KWS-H168 H 5/ KWS-H169 H 6/ KWS-H171 H 5/ KWS-H172 H 6/ KWS-H173 H 6/ *P=Population; H=hybrid, HP=hybrid med iblanding af population **Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse 14

15 LOVBESTEMT VÆRDIAFPRØVNING UDBYTTE, HKG PR. HA KORN- VÆGT (G/1000 KERNER) RUM- VÆGT (G/L) PRO- TEIN (PCT.) KOLD- KÆR- GÅRD ABILD- TYS- VINTERRUG GÅRD SEJET TOFTE GNS. FHT. Antal forsøg KWS Magnifico 96,4 96,7 108,5 115,7 104, ,8 768,0 9,6 210 Palazzo 88,5 88,9 100,0 116,7 98, ,6 758,0 10,1 179 GNS UDBYTTE af OS&LK 95,9 92,1 108,3 121,3 104, ,7 761,0 10,1 192 KWS Theofano 104,7 95,7 119,9 125,8 111, ,6 752,0 10,0 231 KWS-H ,6 96,7 120,2 123,7 110, ,2 753,0 10,0 198 KWS-H ,9 98,2 115,7 122,2 110, ,7 750,0 10,2 191 KWS-H168 99,0 99,0 113,3 126,9 109, ,1 753,0 9,8 221 KWS Voltano ** 100,5 95,8 114,8 123,8 108, ,8 755,0 9,9 210 KWS-H ,5 98,0 110,7 123,9 108, ,4 751,0 10,0 207 KWS Edmondo 98,4 95,6 114,8 124,0 108, ,8 757,0 10,1 232 HYH300 97,8 95,2 112,3 125,8 107, ,5 754,0 9,6 184 KWS-H167 ** 95,3 94,7 116,7 122,3 107, ,4 743,0 10,0 214 KWS Serafino 96,6 95,7 111,0 125,6 107, ,5 762,0 9,7 260 KWS-H ,3 95,0 108,8 122,6 106, ,9 757,0 10,2 166 HYH285 99,9 96,1 104,4 125,5 106, ,7 760,0 9,9 135 KWS Mattino 97,4 94,9 109,3 120,5 105, ,5 765,0 10,1 207 KWS Vinetto 98,9 90,5 106,9 121,6 104, ,7 787,0 10,2 214 HYH282 95,5 94,3 105,9 121,3 104, ,2 758,0 9,6 190 HYH290 ** 92,1 94,9 106,2 117,9 102, ,2 763,0 10,3 184 HYH283 ** 96,3 89,3 105,1 117,4 102, ,8 754,0 9,8 182 KWS-H166 90,2 89,6 106,0 120,0 101, ,5 767,0 10,0 214 HYH293 ** 87,5 88,5 101,8 117,9 98, ,8 765,0 10,2 149 Gns udbytte OS&EU: Gennemsnit af sorter i Landsforsøg, der er optaget på dansk sortsliste eller markedsføres via EU-listen **Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse FALD- TAL (SEK.) Vinterrug LANDSFORSØG MED VÆKSTREGULERING UDBYTTE OG MERUDBYTTE, HKG PR. HA UDB. OG MERUDB., HKG PR. HA HELE LANDET FHT. FOR PCT. HYBRIDVINTERRUG ØERNE JYLLAND UDBYTTE RÅPROTEIN Antal forsøg KWS Magnifico 106,4 93,9 97, ,6 78,5 KWS Binntto 7,8 6,5 6, ,8 76,8 KWS Eterno 8,5 6,3 6, ,5 76,6 KWS Mattino 11,5 4,1 6, ,9 78,0 KWS Voltano 7,5 5,1 5, ,9 77,0 KWS Florano 7,0 3,6 4, ,8 76,9 "SU Performer % population" 5,7 2,5 3, ,7 78,4 "SU Cossani % population" 6,2 1,0 2, ,9 78,0 "SU Nasri % population" -0,3 1,6 1, ,2 78,2 KWS Livado 0,9 1,0 1, ,0 78,2 "SU Mephisto % population" 3,2-0,3 0, ,0 78,2 "SU Bonelli % population" 5,5-2,0 0, ,3 78,6 "SU Bendix % population" 3,6-2,4-0, ,2 78,2 KWS Bono 4,1-4,1-1, ,2 78,9 Palazzo 0,5-4,8-3, ,0 77,8 LSD 8,9 6,5 5,1 RUMVÆGT, KG PR. HL 15

16 Vinterrug LANDSFORSØG MED OG UDEN VÆKSTREGULERING A: Ingen vækstregulering B: 1 liter Cycocel 750, eller 0,6 liter Medax Top, eller 1 liter Medax Top pr. ha, udbragt på en gang KARAKTER FOR LEJESÆD 1) STRÅLÆNGDE, CM UDBYTTE, HKG PR. HA MERUDBYTTE FOR VÆKSTREGULERING, B-A HYBRIDVINTERRUG A B A B A B BRUTTO NETTO 2) Antal forsøg KWS Magnifico ,6 88,3 1,7-1,6 KWS Mattino ,9 101,3 10,4 7,1 KWS Eterno ,8 99,7 3,9 0,6 KWS Binntto ,2 99,5 5,3 2,0 KWS Florano ,7 96,5 4,8 1,5 KWS Voltano ,3 96,0 2,7-0,6 KWS Livado ,1 93,0 5,9 2,6 "SU Cossani % population" ,2 92,7 7,5 4,2 "SU Mephisto % population" ,3 92,2 12,9 9,6 "SU Performer % population" ,2 92,0 6,8 3,5 KWS Bono ,9 91,6 3,7 0,4 "SU Bonelli % population" ,8 91,3 6,5 3,2 "SU Nasri % population" ,4 89,9 4,5 1,2 "SU Bendix % population" ,6 89,5 10,9 7,6 Palazzo ,9 88,5 6,6 3,3 LSD, sorter 6,4 LSD, vækstregulering 2,4 LSD, vekselvirkning mellem sorter og vækstregulering ns 1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. 2 ) Netto: Bruttoudbytte korrigeret for udgifter til vækstregulering og udbringning, svarende til 3,3 hkg pr. ha. 16

17 OBSERVATIONSPARCELLER TRITICALE MODNINGS- DATO STRÅLÆNGDE (CM) LEJESÆD (0-10) PROCENT DÆKNING MELDUG GULRUST BRUNRUST Antal forsøg Blanding 4/ Cappricia 5/ Jura 5/ MS Gulrust 6/ MS-brunrust 5/ MS-meldug 5/ Neogen 4/ Ragtac 8/ Tantris 5/ Toledo 7/ Travoris 5/ FDT / SW268q 4/ Triticale SMITTEFORSØG, GULRUST Resultater fra markforsøg med vintertriticalesorter i dansk sortsafprøvning. Procent dækning af gulrust på de 3-4 øverste blade efter smitte med to smitteracer, Kranich og Warrior (-). Tallene er et gennemsnit over tre gentagelser og tre bedømmelsestidspunkter i juni-juli, Flakkebjerg Kilde: Aarhus Universitet TRITICALE KRANICH WARRIOR (-) Anja (Kontrol) 6 5,8 Cardos (Kontrol) 15,7 5 FDT ,9 Jura 0,3 3,7 Neogen 0 0,6 Ragtac 0,6 0,3 SW 164s 0,1 0,8 SW 268q 0 1,2 Tantris 0 0,4 Toledo 0,5 0,8 Travoris 0,1 0,5 Resultater fra markforsøg med vintertriticalesorter i svensk sortsafprøvning. Procent dækning af gulrust på de 3-4 øverste blade efter smitte med to smitteracer, Kranich og Warrior (-). Tallene er et gennemsnit over tre gentagelser og tre bedømmelsestidspunkter i juni-juli, Flakkebjerg Kilde: Aarhus Universitet SORT KRANICH WARRIOR (-) Anja (Kontrol) 6 5,8 Cardos (Kontrol) 15,7 5 Empero 0,2 1,1 Remiko 0 0,7 SW 168h 0 1,3 17

18 LANDSFORSØG MED SVAMPEBEKÆMPELSE Triticale TRITICALE UDBYTTE OG MERUDBYTTE, HKG PR. HA ØERNE JYLLAND UDB. OG MERUDB., HKG PR. HA FHT. FOR UDBYTTE HELE LANDET PCT. RÅPROTEIN RUMVÆGT, KG PR. HL Antal forsøg Ragtac 91,1 87,1 88, ,1 73,4 SW 164 s 18,1 8,4 12, ,3 73,0 Travoris 16,6 8,4 11, ,4 75,6 Neogen 19,0 4,1 9, ,8 75,4 SW 268q 11,4 3,9 6, ,3 72,3 Blanding 1) 12,4 3,1 6, ,6 74,9 Jura 11,6 3,1 6, ,6 75,4 Tantris 12,0 1,0 5, ,7 75,7 FDT ,4-2,0 3, ,5 75,1 Toledo 5,2-6,2-1, ,9 72,3 LSD 4,7 4,9 4 1) Jura, Tantris, Toledo. LANDSFORSØG MED OG UDEN SVAMPEBEKÆMPELSE A: Ingen svampebekæmpelse B: 0,3 liter Orius 200 EW + 0,35 liter Rubric, eller 0,75 liter Orius 200 EW pr. ha, udbragt ad to gange, eller 0,6 liter Orius 200 EW + 0,2 liter Rubric, eller 0,2 liter Prosaro EC ,3 liter Bell + 0,45 liter Viverda pr. ha, udbragt ad tre gange PROCENT DÆKNING I A UDBYTTE, HKG PR. HA MERUDBYTTE FOR SVAMPEBEKÆMPELSE, B-A TRITICALE MELDUG GULRUST SEPTORIA A B BRUTTO NETTO 1) Antal forsøg Ragtac 20 0, ,7 83,5 19,8 15,6 SW 164 s ,3 95,5 10,2 6,0 Travoris ,3 95,2 11,9 7,7 Neogen 0,5 0, ,8 92,2 8,4 4,2 Jura 11 0, ,3 90,8 14,5 10,3 SW 268q ,9 89,5 7,6 3,4 Tantris 10 0, ,0 88,8 8,8 4,6 Blanding 2) 8 0, ,0 88,4 10,4 6,2 FDT , ,4 85,5 7,1 2,9 Toledo ,3 81,7 9,4 5,2 LSD, sorter 5,2 LSD, svampebek. 2,3 LSD, vekselvirkning mellem sorter og svampebek. ns 1) Merudbyttet korrigeret for udgifter til svampemidler i årets priser og for udbringning, svarende til 4,2 hkg pr. ha. 2) Jura, Tantris, Toledo. 18

19 OBSERVATIONSPARCELLER VINTERHAVRE DØDE PLAN- TER EFTER VINTEREN, PCT. MODNINGS- DATO STRÅLÆNGDE LEJESÆD PCT. DÆKNING (CM) (0-10) MELDUG BLADPLET Antal forsøg Gerald / Mascani / Vinterhavre-Popkorn nr / Vinterhavre 19

20 OBSERVATIONSPARCELLER Vinterhvede MODNINGS- STRÅLÆNG- DE LEJESÆD PROCENT DÆKNING VINTERHVEDE DATO (CM) (0-10) MELDUG GULRUST SEPTORIA BRUNRUST Antal forsøg Antal forsøg Anja * 1/ Benchmark 2/ Blanding 3/ Bonanza *** 2/ Cardos 31/ Creator 31/ Dunston 2/ Elixer 4/ Evolution ** 31/ Florida * 31/ Graham 1/ Halvar 2/ Hardwicke 2/ Hereford 31/ Jensen 2/ KWS Blanche 2/ KWS Cleveland 31/ KWS Crispin 2/ KWS Dacanto 31/ KWS Jive ** 2/ KWS Kerrin 1/ KWS Lili 2/ KWS Montana 1/ KWS Nils 2/ KWS Renegade ** 1/ KWS Silverstone 31/ KWS Siskin 31/ KWS Zyatt 2/ Kadett 31/ Kalmar 4/ MS brunrust 1/ MS-septoria 31/ Manitou 2/ Mariboss 1/ Nakskov 31/ Nuffield 3/ Ohio 2/ Olympus 2/ Output 3/ Pistoria 1/ Pragtor 1/ RGT Gradient 2/ Ragnar 31/ Savello 31/ Sheriff 2/ Substance 3/ Torp 3/ Ure 1/ Viborg 3/ BB W 23/ Br 10092p91 25/ Br 10101p83 3/ Br 9569/40 ** 5/ DSV / Tabellen fortsætter på næste side 20

21 OBSERVATIONSPARCELLER MODNINGS- STRÅLÆNG- DE LEJESÆD PROCENT DÆKNING VINTERHVEDE DATO (CM) (0-10) MELDUG GULRUST SEPTORIA BRUNRUST DSV / DSV ** 2/ DSV ** 4/ KW / KW / KWS W287 3/ KWS W314 3/ KWS W319 3/ KWS W323 ** 3/ KWS W324 ** 3/ LEU ** 2/ LEU ** 31/ LGW104 1/ LGW108 4/ LGWD D 3/ MH / MH ** 3/ MH / NIC A 2/ NIC D 2/ NOS / NOS / NOS ** 1/ NOS / NOS ** 4/ NOS / NOS ** 2/ NOS / NOS / NOS / NOS / NOS / RW41476 ** 2/ RW / RW / RW41572 ** 3/ RW / SC / SC 2526 ** 4/ SG-S ** 2/ SY / Sj ** 1/ Sj ** 1/ Sj / Sj 1391 ** 1/ Sj ** 4/ Sj K0255 2/ Sj K0376 1/ Sj K161 3/ Sj K170 ** 3/ Sj L110 3/ Sj L123 1/ Sj L288 2/ Vinterhvede Popkorn nr. 1 3/ Blanding: KWS Dacanto, Mariboss, Benchmark og Torp *Afmeldt dansk sortsliste **Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse ***Afvist optagelse på dansk sortsliste Vinterhvede 21

22 Vinterhvede SMITTEFORSØG, HVEDEBLADPLET Procent bladdækning med hvedebladplet efter smitte med halm udlagt i efteråret Kilde: Aarhus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg, Tal indenfor en kolonne efterfulgt af samme bogstav er ikke signifikant forskellige. PROCENT ANGREB MED HVEDEBLADPLET 30. MAJ, ST JUNI, ST. 73 GRØNT BLAD, PCT. VINTERHVEDE BLAD BLAD FANEBLAD 6. JULI, ST. 77 Albert 8,5 bcd 33,8 cde 7,0 bc 16,3 b Benchmark 8,8 bcd 40,0 cde 11,5 bc 10,0 b Creator 6,0 d 22,5 e 5,3 c 58,8 a Dunston 7,8 bcd 55,0 abc 14,5 abc 1,3 b Elixer 12,3 abc 42,5 b-e 9,0 bc 5,0 b Jensen 6,3 d 50,0 bc 10,3 bc 5,5 b KWS Crispin 13,5 ab 35,0 cde 10,0 bc 13,8 b KWS Lili 10,0 a-d 27,5 de 5,3 c 17,5 b KWS Nils 9,0 bcd 46,3 bcd 13,0 abc 16,8 b KWS Silverstone 15,0 a 36,3 cde 9,0 bc 16,3 b Mariboss 7,0 cd 41,3 b-e 10,8 bc 8,8 b Nakskov 11,5 a-d 60,0 ab 16,3 ab 3,8 b Nuffield 10,3 a-d 38,8 cde 11,0 bc 4,8 b Ohio 9,5 a-d 38,8 cde 10,8 bc 14,3 b Output 12,3 abc 37,5 cde 8,8 bc 10,0 b Pistoria 12,3 abc 43,8 b-e 13,3 abc 8,3 b Ritmo 13,5 ab 67,5 a 20,0 a 1,3 b RW ,3 ab 37,5 cde 11,5 bc 4,3 b Sheriff 8,0 bcd 35,0 cde 11,0 bc 4,3 b Stakado 6,3 d 35,0 cde 10,3 bc 10,5 b Substance 11,3 a-d 41,3 b-e 7,8 bc 5,5 b Torp 10,8 a-d 38,8 cde 11,8 bc 11,3 b Viborg 6,3 d 36,3 cde 9,0 bc 13,8 b LSD (P=0,05) 3,3 11,9 5,

23 SMITTEFORSØG, AKSFUSARIUM Angreb med aksfusarium efter kunstig smitte. Øverst består den kunstige smitte af fusarium inficerede kerner og majsstubbe udlagt på jorden i maj måned. I nederste halvdel af tabellen er der smittet med en sporeopløsning tre gange. Fusariumangrebet blev opgjort som procent aks med angreb, angrebsgrad i aksene og som et indeks. I de høstede kerner er koncentrationerne af fusariumtoksinerne Nivalenol (NIV), Deoxynevelenol (DON) og Zeralenon (ZEA) analyseret. 100 ppb = 0,1 mg pr. kg. Kilde: Aarhus Universitet, Forskningscenter Flakkebjerg, JUNI, ST JUNI, ST. 75 TOKSIN I KERNER, PPB VINTERHVEDE ANGREBNE AKS, PROCENT ANGREBSGRAD I AKS, SKALA 1-9 ANGREBNE AKS, PROCENT INDEKS* NIV DON ZEA Smittet med fusarium inficerede kerner og majsstub udlagt på jorden i maj Bussard (resistent) 8,8 cde 3,0 ef 73,0 de 23,9 e Toras (resistent) 1,0 e 2,3 f 71,0 e 17,8 e Oakley (modtagelig) 32,5 b-e 6,8 ab 99,0 a 74,3 ab Ritmo (modtagelig) 45,0 a-e 6,3 abc 98,5 a 68,6 abc Albert 3,0 de 2,5 f 80,8 cde 22,2 e Benchmark 20,3 b-e 4,8 b-e 92,8 ab 49,6 bcd Creator 7,5 cde 4,5 cde 82,5 bcd 41,5 d Dunston 26,3 b-e 5,3 abc 97,0 a 57,0 a-d Elixer 26,5 b-e 5,0 bcd 90,0 abc 51,5 bcd Jensen 26,3 b-e 5,5 abc 91,0 abc 56,2 bcd KWS Crispin 28,8 b-e 5,0 bcd 97,0 a 54,1 bcd KWS Lili 56,3 abc 5,5 abc 99,3 a 60,7 a-d KWS Nils 4,3 de 3,3 def 73,0 de 26,1 e KWS Silverstone 42,5 a-e 6,0 abc 99,5 a 66,3 a-d Mariboss 26,5 b-e 5,3 abc 95,8 a 55,9 bcd Nakskov 46,3 a-e 6,5 abc 100,0 a 72,2 ab Nuffield 65,0 ab 6,8 ab 98,8 a 74,1 ab Ohio 15,0 cde 4,5 cde 90,3 abc 45,3 cd Output 20,3 b-e 5,0 bcd 98,0 a 54,5 bcd Pistoria 41,3 a-e 6,8 ab 99,8 a 74,8 ab RW ,5 a 7,3 a 100,0 a 80,6 a Sheriff 31,5 b-e 4,8 b-e 96,5 a 50,9 bcd Substance 27,8 b-e 5,5 abc 94,5 a 57,8 a-d Torp 52,5 a-d 5,8 abc 99,5 a 63,6 a-d Viborg 50,0 a-e 5,0 bcd 98,3 a 55,0 bcd LSD (P = 0,05) 27 1,2 7,9 14,2 Smittet med sporeopløsning af F. culmorum og F. graminearum, udbragt den og 10. juni Bussard (resistent) 10,3 c 2,8 efg 76,3 ab 23,8 hij Toras (resistent) 3,0 c 2,3 fg 68,3 b 17,8 j Oakley (modtagelig) 46,3 abc 6,3 abc 90,5 ab 64,5 a-d Ritmo (modtagelig) 65,0 ab 7,8 a 94,3 ab 81,3 a Albert 10,5 c 2,3 fg 74,3 ab 19,1 ij Benchmark 5,3 c 3,5 d-g 76,5 ab 31,4 e-j Creator 3,3 c 3,5 d-g 68,0 b 28,1 f-j Dunston 22,5 abc 5,0 b-e 88,5 ab 49,2 c-h Elexir 14,3 bc 3,5 d-g 81,5 ab 31,7 e-j Jensen 35,3 abc 5,8 bcd 82,3 ab 53,7 b-f KWS Crispin 17,8 abc 4,0 d-g 87,8 ab 39,8 d-j KWS Lili 40,0 abc 5,5 bcd 91,3 ab 56,0 b-e KWS Nils 12,8 bc 3,5 d-g 69,5 b 26,7 g-j KWS Silverstone 16,5 abc 4,5 cde 87,8 ab 44,1 c-i Mariboss 7,8 c 4,8 cde 71,8 b 38,7 d-j Nakskov 21,5 abc 6,5 abc 87,0 ab 63,7 a-d Nuffield 37,8 abc 5,0 b-e 84,5 ab 47,0 c-h Ohio 48,8 abc 4,5 cde 80,5 ab 40,4 d-j Output 52,5 abc 6,5 abc 93,0 ab 67,4 abc Pistoria 31,3 abc 7,0 ab 98,0 a 76,2 ab RW ,5 a 6,5 abc 92,0 ab 66,8 abc Sheriff 5,3 c 3,5 d-g 78,5 ab 31,4 e-j Substance 19,3 abc 4,3 c-f 93,0 ab 43,9 c-i Torp 34,0 abc 5,3 bcd 89,8 ab 52,9 b-g Viborg 38,8 abc 5,5 bcd 88,0 ab 54,5 b-f LSD (P = 0,05) 30 1,3 13,9 15,3 *Indeks beregnet på basis af angrebsgrad og angrebne aks Vinterhvede 23

24 Vinterhvede SMITTEFORSØG, GULRUST Resultater fra markforsøg med vinterhvedesorter i dansk sortsresultater fra markforsøg med vinterhvedesorter i dansk sortsafprøvning. Procent dækning af gulrust på de 3-4 øverste blade efter smitte med to smitteracer, Kranich og Warrior(-). Tallene er et gennemsnit over tre gentagelser og tre bedømmelsestidspunkter i maj-juni, Flakkebjerg Kilde: Aarhus Universitet VINTERHVEDE KRANICH WARRIOR (-) Ambition (Kontrol) 11 1,6 Anja (Kontrol) 6 5,8 Cardos (Kontrol) 15,7 5 Benchmark 3,9 0,3 Bonanza 4,8 0,2 Br 10101p Creator 2,1 2,4 DSV Dunston 0,6 0 Elixer 0,3 0 Evolution 0,6 0 Graham 0,5 0 Hereford 0,3 0 Jensen 0,2 0,8 Kalmar 0,1 0,1 KWS Cleveland 0,2 0 KWS Crispin 0 0 KWS Dacanto 0 0 KWS Lili 0,6 0,4 KWS Montana 0 0 KWS Nils 2,8 0,4 KWS Silverstone 0,6 0 KWS W KWS W ,1 KWS W Mariboss 0 0 Nakskov 0,7 0 NIC D 3,8 0 NOS ,8 1,4 NOS NOS ,1 NOS ,1 NOS NOS ,1 0 Nuffield 0 0,4 Ohio 0 0 Olympus 0 0 Pistoria 0 0 Ragnar 0 0,2 RW RW ,8 0 SEC G0584 LT3 10,1 1,1 Sheriff 0,4 0,3 Sj ,2 0,1 Sj Sj ,1 0,1 Sj Sj K Sj K0376 1,1 0 Substance 8 14,6 Torp 0,1 1 UN232R-32 0,5 0 Viborg 0 0 Vinterhvede-Popkorn nr 1 4,3 3,7 Resultater fra markforsøg med vinterhvedesorter i svensk sortsafprøvning. Procent dækning af gulrust på de 3-4 øverste blade efter smitte med to smitteracer, Kranich og Warrior (-). Tallene er et gennemsnit over tre gentagelser og tre bedømmelsestidspunkter i juni-juli, Flakkebjerg Kilde: Aarhus Universitet VINTERHVEDE KRANICH WARRIOR (-) Anja (kontrol) 6 5,8 Cardos (kontrol) 15,7 5 Brons 0,5 0 Ceylon 1,5 0,1 Creator 2,1 2,4 Effekt 0 0 Elixer 0,3 0 Ellen 0 0 Fajer 1 0 Festival 1 0,1 Alexander 5,7 2,4 Gaia 0 0 Galej 0,1 0,1 Hereford 0,3 0 Julius 0,1 0,1 KWS Dakotana 0 0,1 KWS Lili 0,6 0,4 Linus 1,2 0 Mariboss 0 0 Ohio 0 0 Hasset 0 0 Stava 0,5 0,5 Torp 0,1 1 24

25 LOVBESTEMT VÆRDIAFPRØVNING HOL- BRAM- STE- STRUP BRO UDBYTTE, HKG PR. HA NS ABILD- GÅRD NS ES KILD- STRUP SEJET TYS- TOFTE GNS. FHT. FOR UD- BYTTE KORN- VÆGT (G/ 1000 KER- NER) RUM- VÆGT (G/L) PRO- TEIN (%) STI- VELSE (%) GLU- TEN (V. 14% VAND) FALD- TAL (SEK.) SEDI- MEN- TA- TION (ML) VINTERHVEDE Antal forsøg Blanding 99,5 68,8 102,2 106,5 100,2 111,8 98, , ,7 69,4 20,4 GNS UDBYTTE af OS&LK 99,9 69,2 99,6 106,7 99,5 111,3 97, ,7 753,4 10,7 69,3 20, Br 10092p , ,6 108,6 122,8 108, , ,4 69,9 19, Sj L ,6 76,5 106,6 116,6 110,4 119,3 106, , ,3 69,3 19, LGWD D ,1 111,5 119,2 108,8 119,4 105, , ,2 69,8 18, Sj L , , ,5 120,4 104, , ,6 69,9 20, Br 10101p83 108,7 66,7 102,8 114,8 107,7 119,5 103, , ,5 69,3 20, MH ,8 71,7 105,2 109,8 109,3 119, , ,9 69,1 20, BB W 102,9 70,4 106,5 109,6 110,8 117,1 102, , ,1 69,3 21, Sj K ,3 70,9 108,6 113,7 102,5 115,6 102, , ,4 69,8 19, NOS , ,9 107,9 104, , , ,1 69,2 18, NOS ,2 65,6 100,5 118,5 106,5 119,2 102, , ,5 68,2 19, Sj K ,7 75,2 103,9 112,8 106,5 110,3 101, , ,7 69,4 20, KW ,1 102,3 107,4 108,1 112,4 101, , ,9 68,7 20, RW ,6 70,8 102,5 114, ,4 101, , ,1 69,7 18, NOS , ,9 109,6 104,5 120,2 101, , ,9 69, DSV ,3 73,2 102,5 107,4 105,7 114,2 101, , , , Sj L ,4 73,7 101,9 115,2 95,3 116, , ,3 69,5 19, SC ,7 73,8 104,8 108,7 106, , ,9 69,6 20, NOS ,9 66,8 105,7 111,5 104,3 117,4 100, , ,2 69,7 19, RW ,9 76,2 102,5 110,3 99,8 113,2 100, , ,4 69,1 19, MH ,7 64,5 105,2 109,8 104,5 117,3 100, ,5 69,1 19, RW ,1 73,2 99,3 107,4 102,6 110, , ,3 70,2 19, NOS , ,7 106,4 101,3 113, , ,7 69,5 20, NOS ** 103,7 68,9 102,7 111,4 97,4 111,4 99, , ,5 69,7 20, KWS W ,4 74,8 101,1 104,3 102, , , ,5 69,4 19, KWS W ,9 71,9 100,5 107, ,1 99, , ,4 20, DSV ** ,2 105,5 103,6 116,3 99, , ,9 69,4 20, NOS ,1 70,1 103,4 106, , , ,3 70,1 19, Sj 1391 ** 104,3 64,5 102, ,9 112,5 98, ,2 69,5 19, RW41476 ** 99,1 70,7 100,1 108,7 100,1 113,5 98, , ,1 69,8 18, Sj ,7 64,3 98,6 108,7 101,7 113,7 98, , ,1 68,9 21, NOS ** 99,1 68,3 101,2 106,1 97,8 116,6 98, ,6 70, Sj K ,4 75,7 99,1 107,5 92, , , ,3 68,3 18, MH ** 96 71,9 101,4 97,2 107,5 110,8 97, , ,2 69,8 21, NOS ,2 67, ,4 100,4 114,1 97, , ,5 68,8 19, DSV ,4 68,3 98, ,6 114,5 97, , ,7 70,3 20, NIC D 99, ,6 104,8 97,3 111,6 97, , ,5 69, LEU ** 92 75,2 100,7 101, , , , , KWS W324 ** 98, , ,8 109,1 96, , ,6 68,9 19, NOS ,2 65,7 92,8 110,6 98,8 112,7 96, , ,2 69,4 19, NIC A 98,9 68,6 101,5 107,6 91,7 109,1 96, , ,8 69,5 20, KWS W323 ** 97,5 69,5 99,1 101,2 100,2 108, , ,8 69,6 20, Sj ** 102,2 71,2 95,3 105,6 93,9 106,4 95, , ,9 69,5 20, Br 9569/40 ** 97,3 65,9 96,1 102, , , ,4 70,1 19, LEU ** 93,5 63,7 98,9 101,1 104,5 108, , ,1 70,2 21, RW41572 ** 98,1 65,8 94,2 105,8 98,3 107, , , KWS Jive ** 95,8 72,7 92,7 103,2 93,7 109,2 94, , ,5 68,8 19, SG-S ** 94, ,7 102,3 96,5 104,4 94, , ,1 69,4 21, Sj K170 ** 100, ,6 106,5 95,1 111,9 94, , ,2 69,2 21, KWS Renegade ** 96,6 65,1 96,4 104,1 91,3 111,2 94, , ,9 69, Pragtor 95,9 70,1 95,2 97,5 97,4 104,9 93, , ,4 68,4 21, SC 2526 ** 99,4 63,6 97,7 97,5 92,4 109,5 93, , , , KW ,2 62,9 90,4 107,2 92,4 108,9 92, , ,2 70,3 20, NOS ** 93,5 65,4 96,1 97,9 91,1 108,3 92, , , , DSV ** 94 60,9 94,1 102,6 97,1 101,7 91, , ,4 20, KWS Blanche 94,8 65,7 87, ,7 105,4 90, , ,9 69,7 20, Blanding: KWS Dacanto, Mariboss, Benchmark og Torp Gns udbytte OS&EU: Gennemsnit af sorter i Landsforsøg, der er optaget på dansk sortsliste eller markedsføres via EU-listen **Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse Vinterhvede 25

26 Vinterhvede LANDSFORSØG MED SVAMPEBEKÆMPELSE UDBYTTE OG MERUDBYTTE, HKG PR. HA HELE LANDET VINTERHVEDE ØERNE JYLLAND HELE LANDET FHT. FOR UDBYTTE PCT. RÅPRO- TEIN I TØRSTOF RUMVÆGT, KG PR. HL Antal forsøg Blanding 1) 105,5 90,0 96, ,8 76,2 Br 10101p83 6,8 7,5 7, ,6 77,9 Ohio 3,2 8,0 6, ,2 76,8 Kalmar 4,9 5,5 5, ,2 75,5 Benchmark 0,3 8,3 5, ,5 76,7 Torp 4,9 3,6 4, ,4 74,7 Nos ,8 3,5 4, ,0 75,5 LGW104 5,7 1,5 3, ,3 73,0 RGT Universe 7,0 0,3 3, ,3 75,6 Sj K0376-1,0 5,9 3, ,8 75,5 NOS ,9-0,1 2, ,5 75,2 Graham 1,6 3,7 2, ,9 76,2 Sheriff 2,4 3,0 2, ,4 77,5 Elixer -0,1 4,5 2, ,0 78,1 Substance 0,9 3,0 2, ,6 76,0 Manitou -1,3 4,4 2, ,9 78,9 KWS Crispin -0,2 3,2 1, ,7 77,4 Viborg 2,5 0,4 1, ,7 76,6 Nuffield 5,1-1,5 1, ,8 77,0 Dunston 0,9 1,4 1, ,6 76,5 KWS W254 1,3 0,9 1, ,1 77,7 RGT Gradient -1,0 2,4 1, ,6 77,5 Creator 1,5 0,2 0, ,9 75,0 Output 1,1 0,4 0, ,9 73,5 Sj ,8 0,5 0, ,0 76,2 Kadett 2,8-1,4 0, ,2 75,1 Savello 0,0 0,7 0, ,6 74,7 NIC D -1,4 1,1 0, ,6 77,6 Ragnar 4,6-3,4 0, ,9 76,8 KWS Nils 0,1-1,2-0, ,1 77,3 Nos 17063,17 0,1-1,3-0, ,8 77,6 DSV ,3-1,3-0, ,9 77,9 KWS Kerrin 2,7-3,4-0, ,2 74,9 KWS Cleveland 0,9-2,6-1, ,6 73,3 Sj K0255 2,1-3,4-1, ,3 72,3 Hardwicke -0,3-2,1-1, ,5 75,3 Jensen -0,9-1,9-1, ,6 77,8 KWS Lili -1,8-1,7-1, ,7 76,7 Olympus -4,3 0,1-1, ,0 76,6 LGW108-2,0-1,6-1, ,4 75,8 KWS Siskin -2,7-1,5-2, ,0 76,2 Sj ,9-2,9-2, ,8 75,9 NOS ,2-1,4-2, ,4 72,9 Nos ,3-6,1-2, ,3 73,5 Sj ,2-4,5-2, ,3 71,9 Pistoria -8,3 1,2-2, ,1 74,3 Nakskov -3,2-3,1-3, ,7 75,6 Pedigree -4,0-3,2-3, ,6 77,5 KWS Silverstone -3,4-3,7-3, ,7 77,8 KWS Renegade -1,6-5,4-3, ,9 76,6 Pragtor -7,1-2,0-4, ,5 74,9 Hereford 2,1-8,8-4, ,8 76,9 Sj ,7-5,4-4, ,0 73,3 KWS Dacanto -2,4-5,8-4, ,0 78,7 KWS Jive -3,9-5,8-5, ,6 71,0 KWS W287-6,2-4,1-5, ,0 74,4 Evolution -2,3-7,5-5, ,7 73,5 Bonanza -9,3-2,5-5, ,2 76,1 Shabras -4,2-8,3-6, ,7 75,4 KWS Montana -13,6-4,6-8, ,2 79,4 Mariboss -4,7-11,2-8, ,1 73,4 LSD 4,1 4,7 3,6 1) Benchmark, KWS Dacanto, Mariboss, Torp. 26

27 LANDSFORSØG MED OG UDEN SVAMPEBEKÆMPELSE A: Uden bekæmpelse af bladsvampe. B: Svampebekæmpet 2-3 gange med praksisnære doser. PROCENT ANGREB I A UDBYTTE, HKG PR. HA MERUDB. FOR SVAMPE- BEKÆMPELSE VINTERHVEDE MELDUG GULRUST SEPTORIA A B B-A Antal forsøg Blanding 1) 0,01 0, ,4 94,8 13,4 Br 10101p83 0, ,5 103,8 8,3 Ohio 0,1 0, ,8 103,4 7,6 Kalmar 0,05 0, ,5 102,2 12,7 Benchmark 0, ,3 101,5 12,2 Elixer 0, ,3 99,0 7,7 Sheriff 0 0, ,4 98,9 7,5 Nos ,9 98,3 16,4 Manitou 0, ,9 98,3 19,4 Graham 0 0, ,0 97,7 12,7 RGT Universe 0,06 0, ,6 97,4 10,8 Sj K , ,6 97,4 6,8 Creator 0, ,4 97,1 11,7 LGW104 0,3 0, ,9 97,0 13,1 Output 0, ,7 96,5 12,8 Torp 0,3 0, ,9 96,3 13,4 Substance 0, ,3 96,3 28,0 RGT Gradient 0, ,3 96,2 14,9 NOS , ,8 96,1 10,3 KWS Crispin ,2 95,7 10,5 Sj , ,3 95,6 9,3 NIC D 0 0, ,3 95,5 9,2 Viborg 0 0, ,5 95,3 7,8 Nuffield 0,05 0, ,0 95,1 12,1 Jensen 0 0, ,6 94,4 11,8 KWS W , ,9 94,3 10,4 KWS Lili 0 0, ,3 94,2 14,9 Dunston 0,01 0, ,8 94,1 11,3 Olympus 0 0, ,0 94,0 8,0 Savello 0, ,0 93,9 10,9 DSV ,4 93,7 10,3 KWS Nils 0,02 0, ,3 93,4 12,1 NOS ,2 9 84,5 93,3 8,8 LGW108 0,8 0, ,2 93,3 14,1 Sj K0255 0,3 0, ,4 93,2 15,8 Pistoria ,8 92,9 11,1 Ragnar 0 0, ,3 92,9 10,6 KWS Kerrin 0 0, ,3 92,8 12,5 KWS Siskin ,6 92,3 10,7 Hardwicke 0,3 0, ,4 92,3 9,9 Nos , ,4 91,9 14,5 Kadett 0, ,2 91,6 16,4 Pedigree 0 0, ,8 91,6 12,8 KWS Cleveland 0 0, ,0 91,4 14,4 Nos 17063,17 0,01 0, ,4 91,4 12,0 Sj , ,9 91,2 10,3 KWS Renegade 0 0, ,1 91,1 14,0 Pragtor ,8 91,1 8,3 Nakskov 0 0, ,6 91,0 10,4 Sj , ,9 90,3 11,4 Bonanza 0 0, ,3 89,7 11,4 KWS W287 0,01 0, ,9 89,1 7,2 KWS Silverstone 0 0, ,6 89,0 10,4 KWS Montana 0, ,2 89,0 9,8 Hereford 0 0, ,8 88,8 14,0 Sj ,8 88,6 12,8 KWS Jive ,1 88,2 10,1 KWS Dacanto ,9 87,5 10,6 Mariboss 0, ,3 85,8 14,5 Evolution 0, ,2 85,8 10,6 Shabras 0 0, ,8 85,7 12,9 LSD, sorter 6,9 LSD, svampebek. ns LSD, vekselvirkning mellem sorter og svampebek. ns 1) Benchmark, KWS Dacanto, Mariboss, Torp. Vinterhvede 27

28 OBSERVATIONSPARCELLER Vårbyg KARAKTER FOR NED- KNÆKNING 1) RESISTENS MOD HAVRE- NEMATODER MOD- STRÅ- LEJE- PROCENT DÆKNING NINGS- LÆNG- SÆD MEL- BYG- BLAD- SKOLD- RAMU- VÅRBYG DATO DE (CM) (0-10) STRÅ AKS DUG RUST PLET PLET LARIA RACE I RACE II Antal forsøg Alexis * 5/ m m Avenger 6/ r r Bernice 10/ Blanding 6/ CB Canut 6/ m m CB Carl 8/ r r CB Cursor 9/ r r Carlsberg II * 4/ m m Chanson 7/ Chapeau 6/ r r Chapter 6/ r r Charles 7/ r r Cheers 7/ r r Chephren 6/ Columbus 8/ m m Cosmopolitan 9/ m m Crossway 8/ r r Dragoon 7/ r r Embrace 8/ m m Evergreen 6/ r r Flair 7/ r r Highway 5/ r r Invictus 5/ r r KWS Beckie 6/ m m KWS Cantton 7/ r r KWS Fantex 8/ r r KWS Irina 6/ r r KWS Josie 5/ r r KWS Spectra 7/ LG Nabuco 7/ r r LG Opera 5/ Laureate 8/ Laurikka 7/ r r Lauxana 9/ r r MS-skoldplet 4/ Odyssey 7/ r r Ovation 8/ Pallas * 4/ m m Promoter 7/ r r Propino 5/ r r Prospect 7/ r r Quench 7/ r r RGT Elysium 7/ r r RGT Planet 7/ r r Sanette 7/ m m Scholar 7/ m m Selene 5/ Soulmate 5/ r r AC 11/598/27 6/ AC 11/684/120 7/ r r AC 12/551/155 6/ r r Br 12021mz2 7/ r r Br 12488hz1 5/ r r CB / m m CB / r r CB / m m CB / m m CB / r r CB / r r Tabellen fortsætter på næste side 28

29 OBSERVATIONSPARCELLER KARAKTER FOR NED- KNÆKNING 1) RESISTENS MOD HAVRE- NEMATODER MOD- STRÅ- LEJE- PROCENT DÆKNING NINGS- LÆNG- SÆD MEL- BYG- BLAD- SKOLD- RAMU- VÅRBYG DATO DE (CM) (0-10) STRÅ AKS DUG RUST PLET PLET LARIA RACE I RACE II CB / r r CB / r r CB / m m CB / r r CB / m m CB / r r CB / r r CB / r r CB / m m DZ / m m KWS 14/1407 5/ r r KWS 14/2231 7/ r r KWS 14/4793 9/ r r KWS 15/2650 5/ r r KWS 15/3716 8/ r r LGBN / LGBU A 7/ NORD 14/2428 7/ NOS / r r NOS / r r NOS / r m NOS / m m NOS / r r NOS / r r NOS / r r NOS / r r NOS / r r NOS / m m NOS / m m NOS / r r NOS / m m Nord 13/1114 7/ RP / m r RP / r r RP / m m SC E 10/ r r SC H 8/ r r SJ / r r SJ / r r SJ / r m SJ / r r SJ / r r SJ / m m STRG 654/14 7/ m m SY / SY / SY / SY / SY / Blanding: Flair, RGT Planet, Evergreen og Laurikka * Afmeldt dansk sortsliste Vårbyg 29

30 Vårbyg LOVBESTEMT VÆRDIAFPRØVNING UDBYTTE, HKG PR. HA KORN- VÆGT G/1000 KERNER RUM- VÆGT G/L SORTE- RING %>2,5 MM PRO- TEIN % KOLD- KÆR- GÅRD ABILD- ESKIL- TYS- VÅRBYG GÅRD STRUP SEJET TOFTE GNS FHT Antal forsøg Blanding 66,2 80,2 78,9 87,1 63,3 75, , ,6 10,7 GNS UDBYTTE af OS&LF 64,8 77,6 76,5 85,5 64,6 73, , ,2 10,7 SJ ,2 81,9 81,6 89,7 68,4 78, , ,6 10,6 NOS ,0 82,8 79,8 94,2 63,5 78, , ,2 10,6 NOS ,7 83,5 77,4 88,0 71,8 78, , ,7 10,9 RGT Elysium 74,9 81,7 77,6 87,5 67,5 77, , ,2 10,4 NOS ,5 81,2 81,8 90,0 66,7 77, , ,5 10,8 RP ,5 81,9 80,6 90,9 66,1 77, , ,5 10,3 SJ ,0 82,0 77,9 89,6 66,4 77, , ,5 10,8 RP ,5 81,3 80,8 89,8 62,8 77, , ,0 10,5 NOS ,1 79,7 80,4 91,6 66,0 77, , ,3 10,8 KWS 15/ ,0 80,3 79,7 87,5 66,5 77, , ,1 10,4 NOS ,9 82,3 78,6 90,9 65,7 76, , ,3 10,6 Embrace 72,2 78,5 80,8 87,5 65,7 76, , ,2 10,3 Prospect 69,3 82,0 79,9 88,8 64,0 76, , ,9 10,6 RP ,5 80,0 78,7 88,1 64,2 76, , ,0 11,0 SC E 67,8 80,2 76,2 91,6 67,4 76, , ,5 11,0 NOS ,9 82,0 79,8 94,0 62,3 76, , ,2 10,8 KWS 15/ ,1 78,7 80,0 91,1 65,2 76, , ,2 10,5 NOS ,0 81,7 77,9 89,9 65,4 76, , ,1 10,5 SJ ,0 77,2 79,1 89,5 66,7 76, , ,9 10,8 SJ ,3 79,9 78,5 90,0 60,3 75, , ,8 10,6 NOS ,7 77,6 79,9 89,4 67,8 75, , ,2 10,8 AC 12/551/155 65,5 78,9 81,2 88,5 64,5 75, , ,5 10,4 Cosmopolitan 63,6 75,9 80,3 91,6 66,6 75, , ,2 10,5 SJ ,4 80,7 75,6 88,2 62,9 75, , ,1 10,6 AC 11/684/120 67,2 82,3 75,8 86,0 65,1 75, , ,2 10,5 KWS 14/ ,3 77,2 76,7 89,0 70,6 75, , ,4 10,8 NOS ,8 80,9 75,9 89,8 61,6 75, , ,0 10,7 KWS Josie 67,7 79,1 78,3 87,0 62,9 75, , ,2 10,6 SJ ,7 81,7 74,8 82,7 69,3 74, , ,7 10,6 Lauxana 67,9 80,1 75,9 86,3 61,6 74, , ,4 10,9 NOS ,1 77,0 77,3 86,5 65,1 74, , ,0 10,7 Promoter 61,4 79,1 77,5 89,9 64,1 74, , ,8 10,9 Br 12488hz1 67,5 78,4 75,7 86,0 64,3 74, , ,1 10,8 NOS ,5 77,9 78,5 83,5 65,2 74, , ,7 10,5 NOS ,1 76,8 75,7 81,9 66,3 73, , ,0 10,5 NOS ,2 79,1 77,7 84,0 63,5 73, , ,1 10,5 KWS 14/ ,3 76,6 73,0 84,9 67,1 73, , ,6 10,8 CB ,3 75,6 70,0 86,9 65,3 72, , ,2 11,2 STRG 654/14 66,6 76,1 75,5 87,9 56,7 72, , ,6 10,8 SC H 61,2 78,6 77,3 83,6 61,9 72, , ,2 10,8 KWS 14/ ,5 75,4 71,8 87,9 62,9 72, , ,5 10,6 CB ,6 78,0 74,2 88,0 62,2 72, , ,0 11,2 Br 12021mz2 65,8 74,8 71,8 82,5 62,6 71, , ,7 10,9 CB ,6 77,4 73,4 84,2 61,7 71, , ,0 11,3 CB ,0 76,5 76,3 81,3 57,8 70, , ,5 10,9 CB ,1 76,2 72,3 83,0 62,6 70, , ,3 11,1 CB ,7 75,8 72,8 82,8 57,8 70, , ,4 11,0 CB ,4 70,9 73,7 79,1 61,6 68, , ,9 10,9 CB ,5 68,6 72,3 78,0 59,4 67, , ,8 11,2 CB ,5 71,2 71,5 78,5 61,0 67, , ,8 11,4 CB ,1 72,8 72,6 78,0 56,9 66, , ,1 11,3 CB ,3 71,4 67,5 78,2 55,3 66, , ,8 10,9 CB ,0 70,6 71,6 75,5 55,4 66, , ,5 11,3 CB ,9 68,7 66,7 76,4 59,0 65, , ,1 11,7 CB ,9 67,2 63,1 74,7 54,9 63, , ,7 11,8 CB ,0 55,6 51,3 66,0 51,4 52, , ,6 13,5 Blanding: Flair, RGT Planet, Evergreen, Laurikka Gns udbytte OS&EU: Gennemsnit af sorter i Landsforsøg, der er optaget på dansk sortsliste eller markedsføres via EU-listen 30

31 LANDSFORSØG MED SVAMPEBEKÆMPELSE UDB. OG MERUDB., HKG KERNE PR. HA UDBYTTE OG MERUDB., HKG KERNE PR. HA HELE LANDET PCT. RÅ- PROTEIN I TØRSTOF SORTERING, PCT. KERNER OVER 2,5 MM SORTERING, PCT. KERNER OVER 2,8 MM FHT. FOR VÅRBYG ØERNE JYLLAND UDBYTTE Antal forsøg Blanding1) 64,2 68,5 66, , Laureate -0,2 3,7 2, , LGBU A 2,1 2,0 2, , Flair 0,5 2,3 1, , RGT Planet -0,8 3,0 1, , Embrace 0,7 1,9 1, , NOS ,9 1,6 1, , RGT Elysium -0,8 2,5 1, , Laurikka -0,3 2,0 1, , SJ ,4 0,9 1, , SJ ,9 3,2 1, , LG Nabuco -0,4 1,8 0, , Prospect -1,0 2,2 0, , Ovation 1,0 0,6 0, , NOS ,1 1,9 0, , Cosmopolitan 0,2 1,1 0, , KWS Cantton 0,1 0,9 0, , Bernice -1,0 1,3 0, , NORD 13/1114-1,6 1,3 0, , Dragoon 0,3-0,5-0, , NOS ,4 0,7-0, , SY ,5 0,1-0, , KWS Fantex -0,7-0,2-0, , KWS Beckie -2,5 1,1-0, , Promoter -1,1 0,1-0, , SY ,1-0,8-0, , Columbus -2,0 0,4-0, , NOS ,2-1,0-0, , Scholar -0,3-0,9-0, , Crossway -1,3-0,3-0, , AC 11/598/27-0,7-0,7-0, , LGBN1501-1,4-0,2-0, , Br 12488hz1-2,1-0,2-0, , Chanson -2,3 0,0-0, , KWS Spectra -1,2-0,8-1, , NOS ,8-2,3-1, , Evergreen -3,4 0,4-1, , SJ ,2-1,1-1, , KWS Irina -3,2 0,1-1, , Selene -2,2-0,6-1, , SY ,0-0,7-1, , Sanette -3,2-0,2-1, , Highway -2,3-0,9-1, , NOS ,9-1,8-1, , SY ,8-1,3-1, , Avenger -2,0-1,4-1, , Vårbyg Tabellen fortsætter på næste side 31

32 LANDSFORSØG MED SVAMPEBEKÆMPELSE Vårbyg UDB. OG MERUDB., HKG KERNE PR. HA UDBYTTE OG MERUDB., HKG KERNE PR. HA HELE LANDET PCT. RÅ- PROTEIN I TØRSTOF SORTERING, PCT. KERNER OVER 2,5 MM SORTERING, PCT. KERNER OVER 2,8 MM FHT. FOR VÅRBYG ØERNE JYLLAND UDBYTTE Soulmate -1,8-1,8-1, , KWS Josie -3,4-0,9-1, , LG Opera 0,0-3,2-1, , Odyssey -2,0-2,7-2, , NORD 14/2428-2,0-3,0-2, , Br 12021mz2-2,9-2,6-2, , Chapter -4,1-2,0-2, , SY ,3-4,0-2, , Cephren -2,2-3,9-3, , Quench -3,5-3,9-3, , Cheers -3,4-4,4-4, , CB ,4-3,8-4, , Propino -5,8-3,6-4, , Chapeau -2,8-5,8-4, , CB Cursor -4,4-4,9-4, , CB ,9-4,1-4, , CB Carl -3,9-5,6-4, , CB Canut -5,6-6,3-6, , Charles -4,5-7,8-6, , LSD 3,2 2,7 2,1 1) Evergreen, Flair, Laurikka, RGT Planet. 32

33 LANDSFORSØG MED OG UDEN SVAMPEBEKÆMPELSE A: Uden svampebekæmpelse B: 0,15 liter Comet Pro + 0,25 liter Prosaro 250 EC eller 0,15 liter Comet Pro + 0,25 liter Proline EC 250 pr. ha, udbragt på en gang, eller 0,15 liter Comet Pro + 0,25 liter Orius 200 EW + 0,25 liter Prosaro 250 EC pr. ha, udbragt ad to gange PROCENT ANGREB I A UDBYTTE, HKG KERNE PR. HA MERUDB. FOR SVAMPE- BEKÆMP., HKG PR. HA BYGBLAD- VÅRBYG MELDUG SKOLDPLET PLET BYGRUST A B B-A 1) Forsøg Blanding 2) 0 0,5 0,4 0,2 56,0 58,7 2,7 Flair 0 0,8 0,4 0,07 56,5 61,3 4,8 LG Nabuco 0 0,5 0,3 0,2 57,3 60,4 3,1 Ovation 0 1 0,6 0,3 50,4 60,2 9,8 Laureate 0 0,6 0,3 0,05 56,3 60,2 3,9 Laurikka 0,03 0,9 0,4 0,07 54,4 60,0 5,6 SJ ,01 1 0,7 0,3 54,6 60,0 5,4 SJ ,6 0,6 0 53,9 59,7 5,8 Bernice 0 0,5 0,6 0,01 55,2 59,7 4,5 Embrace 0,1 0,5 0,6 0,1 55,8 59,5 3,7 Cosmopolitan 0 0,6 2 0,1 55,3 59,4 4,1 LGBU A 0 0,9 0,6 0,04 57,4 59,4 2,0 SY ,6 0,5 0,08 54,5 59,3 4,8 Prospect 0 0,2 2 0,05 55,5 58,6 3,1 RGT Planet 0 0,7 0,4 0,03 55,5 58,5 3,0 Promoter 0 0,8 0,4 0,08 53,2 58,4 5,2 LGBN ,6 0,6 0,05 55,4 58,3 2,9 NOS ,7 0,6 0,4 54,6 58,2 3,6 KWS Fantex 0,03 0,3 0,3 0,08 55,9 58,1 2,2 NOS ,9 0,7 0,2 54,5 58,1 3,6 NOS ,9 0,5 0,1 53,8 58,0 4,2 RGT Elysium 0 0,3 0,4 0,3 55,7 58,0 2,3 Crossway 0 0,4 0,6 0,07 54,5 57,9 3,4 KWS Cantton 0 0,4 0,6 0,01 55,9 57,9 2,0 KWS Spectra 0 0,8 0,5 0,3 55,3 57,8 2,5 Dragoon 0 1 0,4 0,04 56,3 57,7 1,4 Highway 0 0,7 0,4 0,5 51,7 57,7 6,0 KWS Beckie 0 0,6 1 0,2 52,7 57,7 5,0 NORD 13/ ,8 0,4 0,1 54,9 57,7 2,8 SY ,7 0,6 0,2 54,3 57,5 3,2 Evergreen 0 0,4 0,3 0,03 54,8 57,3 2,5 NOS ,5 0,4 0,4 54,1 57,3 3,2 Br 12488hz1 2 0,5 0,7 0,2 55,6 57,3 1,7 NOS ,1 0,6 0,4 0,2 54,2 57,2 3,0 Columbus 0 0,6 1 0,3 53,9 57,1 3,2 NOS ,04 53,0 57,0 4,0 KWS Irina 0 1 0,3 0,01 54,5 56,9 2,4 Chanson 0 0,6 0,8 0,2 54,6 56,9 2,3 Scholar 0 0,6 0,3 0,06 54,4 56,7 2,3 Br 12021mz2 0 0,9 0,5 0,2 53,3 56,7 3,4 SJ ,5 1 0,06 52,8 56,7 3,9 SY ,5 0,09 54,8 56,7 1,9 AC 11/598/27 0 0,6 0,8 0,3 55,0 56,6 1,6 LG Opera 0 0,7 0,9 0,1 53,3 56,6 3,3 Odyssey 0 0,4 0,6 0,07 49,1 56,3 7,2 Avenger 0 0,7 0,6 0,2 50,6 56,3 5,7 Tabellen fortsætter på næste side Vårbyg 33

34 Vårbyg LANDSFORSØG MED OG UDEN SVAMPEBEKÆMPELSE PROCENT ANGREB I A UDBYTTE, HKG KERNE PR. HA MERUDB. FOR SVAMPE- BEKÆMP., HKG PR. HA BYGBLAD- VÅRBYG MELDUG SKOLDPLET PLET BYGRUST A B B-A 1) Sanette 0 0,6 0,4 0,3 53,3 56,2 2,9 Selene 0 0,7 0,5 0,01 53,2 56,2 3,0 SY ,8 0,4 0,06 51,5 56,2 4,7 Soulmate 0 0,9 2 0,07 53,6 56,0 2,4 Quench 0 0,4 1 0,3 49,9 55,8 5,9 SY ,6 0,5 0,06 52,9 55,6 2,7 Cheers 0 0,6 0,9 0,01 53,6 55,4 1,8 Chapter 0 0,2 0,4 0,1 51,8 54,9 3,1 NORD 14/2428 0,1 1 0,4 0,08 50,7 54,8 4,1 Chapeau ,2 49,1 54,7 5,6 KWS Josie ,2 53,2 54,7 1,5 CB Carl ,1 50,9 54,6 3,7 Propino 2 0,6 0,6 0,09 52,1 54,3 2,2 Cephren 0 0,3 3 0,2 51,1 54,1 3,0 CB Cursor 0 0,6 0,3 0,2 50,7 53,9 3,2 CB ,9 1 0,02 49,5 53,9 4,4 CB ,8 0,7 0,2 51,1 53,8 2,7 Charles 0 0,6 0,8 0,05 50,9 53,6 2,7 CB Canut 0 0,7 2 0,2 48,9 52,6 3,7 LSD, sorter 2,3 LSD, svampebek. 0,4 LSD, vekselvirkning mellem sorter og svampebek. ns 1) Omkostningen til svampebekæmpelse svarer til 2,4 hkg pr. ha. 2) Evergreen, Flair, Laurikka, RGT Planet. LANDSFORSØG MED ØKOLOGISK DYRKEDE VÅRBYGSORTER, 2016 UDB. OBSERVATIONSPARCELLER 2016 PCT. DÆKNING MED 2) RÅ- OG PCT. DÆKNING MED KAR. KAR. UKRUDT, PRO- MER- FHT. FOR FOR PCT. KAR. TEIN, RUM- UDB., FOR NED- NED- RESISTENS BYG- DÆK- FOR PCT. VÆGT, HKG UD- BYG- STRÅ- KNÆK- KNÆK- MOD HAV- VÅRBYG 1) BLAD- NING AF LEJE- AF KG PR. PR. BYT- LÆNG- NING 3), NING 3), RECYSTENE- PLET RUST BYG- DUG MEL- BLAD- PLET JORD 2) SÆD 3) TS HL HA TE PLET RUST BYG- DUG MEL- PLET DE AKS STRÅ MATODER forsøg Blanding 4) 0,6 0,01 0 0, ,3 66,3 53, ,7 58 2,8 3 - Laurikka 0, ,1 65,7 0, , ,5 52 3,5 2 Resistent Flair 0, ,2 66,2 0, , ,5 Resistent Evergreen 0, , ,0 67,3-2,6 95 1, ,5 1 Resistent Invictus 0,2 0 0, ,4 65,7-3,0 94 3, , Resistent 5) DZ , ,8 65,8-5, ,5 6 Modtagelig 5) LSD 3,7 7 1) Forsøget på Lolland tørkeramt. 2) Ved skridning. 3) Før høst, skala 0-10, 0 = ingen lejesæd/nedknækning, og 10 = helt i leje/helt nedknækket. 4) Evergreen, Flair, Laurikka, RGT Planet. 5) Er kun testet for race I. 34

35 OBSERVATIONSPARCELLER HAVRE MODNINGS- DATO STRÅLÆNG- DE (CM) LEJESÆD 0-10 PROCENT DÆKNING RESISTENS MOD HAVRENEMATODER MELDUG BLADPLET RACE I RACE II Antal forsøg Blanding 5/ Dominik 9/ r r Emma 5/ m m F7008 5/ m m Poseidon 6/ m m Seldon 6/ Symphony 9/ m m NORD 13/130 6/ m m Nord 14/124 6/ m m SW 13D225 9/ m m Blanding: Scorpion, Symphony, Poseidon Havre LOVBESTEMT VÆRDIAFPRØVNING UDBYTTE, HKG PR. HA KORN- HAVRE KOLD- KÆR- GÅRD ABILD- GÅRD SEJET TYSTOF- TE GNS. FHT. VÆGT (G/1000 KERNER) RUM- VÆGT (G/L) PROTEIN (%) Antal forsøg Blanding 73,9 92,5 81,7 64,6 78, , ,2 GNS UDBYTTE af 73,04 93,98 81,04 65,92 78, ,64 531,2 11,24 OS&LK NORD 13/ ,7 85,9 70,9 82, , ,1 Nord 14/124 76, ,8 70,5 81, , ,5 F ,8 93,7 83,5 63,9 77, ,9 SW 13D225 69,6 91,7 76,1 63,1 75, , ,2 Blanding: Scorpion, Symphony, Poseidon Gns udbytte OS&EU: Gennemsnit af sorter i Landsforsøg, der er optaget på dansk sortsliste eller markedsføres via EUlisten 35

36 LANDSFORSØG MED SVAMPEBEKÆMPELSE Havre HAVRE UDB. OG MERUDB., HKG PR. HA ØERNE JYLLAND HELE LANDET FHT. FOR UDBYTTE PCT, RÅ- PROTEIN RUMVÆGT, KG PR. HL Antal forsøg Blanding 1) 60,1 76,1 71, ,2 53,9 NORD 13/130 4,7 4,7 4, ,2 53,9 Emma 3,6 2,8 3, ,7 51,2 Poseidon 2,3 2,1 2, ,1 52,1 Symphony 2,8 0,3 1, ,3 52,8 Dominik -3,2 0,8-0, ,7 52,0 Seldon -0,4-3,3-2, ,4 55,0 LSD 3,9 2,7 2,3 1) Poseidon, Scorpion, Symphony. LANDSFORSØG MED OG UDEN SVAMPEBEKÆMPELSE A: Ingen svampebekæmpelse B: 0,55 liter Orius 200 EW pr. ha, udbragt ad to gange, eller 0,3 liter Orius 200 EW pr. ha, udbragt på en gang PROCENT ANGREB I A UDBYTTE, HKG KERNE PR. HA MERUDBYTTE FOR SVAMPE-BE- KÆMPELSE, HKG PR. HA, B-A HAVRE- HAVRE MELDUG BLADPLET A B BRUTTO NETTO Antal forsøg Blanding 1) 0,09 0,3 62,4 62,8 0,4-1,3 NORD 13/ ,3 67,1 67,5 0,4-1,3 Poseidon 0,2 0,5 62,7 65,8 3,1 1,4 Emma 0,03 0,6 61,5 65,5 4,0 2,3 Symphony 0,04 0,3 64,1 64,5 0,4-1,3 Seldon 0,3 0,3 61,1 62,4 1,3-0,4 Dominik 0,3 0,5 60,3 61,4 1,1-0,6 LSD, sorter 1,8 LSD, svampebek. 1,0 LSD, vekselvirkning mellem sorter og svampebek. ns 1) Poseidon, Scorpion, Symphony. LANDSFORSØG MED ØKOLOGISK DYRKEDE HAVRESORTER, 2016 UDB. OG MERUDB., HKG PR. HA PCT. DÆKNING MED FHT. FOR UKRUDT, PCT. RUMVÆGT, KAR. FOR HAVRE UDBYTTE DÆKNING 1) KG PR. HL LEJESÆD 2) MELDUG forsøg Blanding 3) 51, , Poseidon 2, , Seldon -4, , LSD 5,4 1) Ved skridning. 2) Ved høst, skala 0-10, hvor 0 = inden lejesæd, og 10 = helt i leje. 3) Poseidon, Scorpoin, Symphony. HAVRE- BLADPLET 36

37 OBSERVATIONSPARCELLER STRÅ- LÆNGDE (CM) RESISTENS MOD PROCENT DÆKNING HAVRENEMATODER 2) MELDUG GULRUST SEPTORIA RACE I RACE II MODNINGS- VÅRHVEDE DATO Antal forsøg AC Vista * 13/ m m Alondra 15/ Amantis 15/ m m Cornetto 18/ Dafne 16/ Happy 15/ Harenda 19/ Healey 16/ KWS Bittern 16/ KWS Chilham 19/ KWS Willow 19/ Trappe 20/ m m KWS W332 17/ STRU s7 16/ m m Vårhvede-Popkorn nr. 1 19/ m m * Afmeldt dansk sortsliste Vårhvede SMITTEFORSØG, GULRUST Resultater fra markforsøg med sorter af vårhvede. Procent dækning af gulrust på de 3-4 øverste blade efter smitte med en variant af Warrior smitteracen. Tallene er et gennemsnit over tre gentagelser og tre bedømmelsestidspunkter i juni-juli. Kilde: Aarhus Universitet, Flakkebjerg VÅRHVEDE KRANICH TRITICALE2015 AC Vista (kontrol) 15 16,1 Trappe (Kontrol) 2,9 4,2 Avocet S (Kontrol) 57,5 59,7 Alondra 0,9 0,4 Amantis 0,1 0,1 Cornetto 1,7 1,8 Dafne 1 0,2 Happy 1,3 2,6 Harenda 0 0 Healey 2,6 1,2 KWS Bittern 2,3 2 KWS Chilham 0,1 0 KWS W332 0,1 0 KWS Willow 0,8 0,6 Purpur Vårhvede-Popkorn nr. 1 4,5 3,8 STRU s7 0 0 Vårhvede-Popkorn nr. 1 5,2 4,2 37

38 Vårhvede LOVBESTEMT VÆRDIAFPRØVNING UDBYTTE, HKG PR. HA KORN- VÆGT G/1000 KER- NER RUM- VÆGT G/L PRO- TEIN % STI- VELSE % GLU- TEN (V 14% VAND) FALD- TAL SEK. SEDI- MEN- TATI- ONS- VÆRDI ML KOLD- KÆR- GÅRD ABILD- TYS- VÅRHVEDE GÅRD TOFTE GNS. FHT. Antal forsøg Amantis 62,2 53,5 48,2 54, ,2 67,6 24, GNS UDBYTTE af OS&LK 61,01 57,97 50,38 56, ,0 727,4 12,5 67, STRU s7 63,4 53,8 50, , ,8 66,8 26, Gns udbytte OS&EU: Gennemsnit af sorter i Landsforsøg, der er optaget på dansk sortsliste eller markedsføres via EU-listen LANDSFORSØG MED SVAMPEBEKÆMPELSE UDB. OG MERUDB., HKG PR. HA FHT. FOR UD- BYTTE HELE LAN- PCT, RÅ- PCT. VÅRHVEDE ØERNE JYLLAND DET PROTEIN GLUTEN 1) Antal forsøg Amantis 65,6 55,7 60, ,9 24,5 77,2 Alondra 2,5 9,3 5, ,6 23,3 78,8 Cornetto 2,5 7,4 5, ,0 24,9 78,9 Dafne -2,3 7,3 2, ,9 24,0 77,9 Happy 1,5 2,6 2, ,0 24,7 78,1 Healey 0,0 3,3 1, ,3 25,1 76,5 Harenda -3,4 6,4 1, ,0 24,7 79,9 KWS Chilham 3,7-1,8 1, ,1 25,0 77,8 STRU s7 0,3 1,2 0, ,4 25,9 78,8 KWS W332 2,0-3,9-1, ,4 25,1 78,0 KWS Willow 1,5-5,1-1, ,3 25,4 76,8 KWS Bittern -4,0-7,5-5, ,1 27,4 78,1 LSD 3,9 3,5 4,3 1) Basis 14 procent vand. RUMVÆGT, KG PR. HL LANDSFORSØG MED OG UDEN SVAMPEBEKÆMPELSE Landsforsøg med og uden svampebekæmpelse A: Ingen svampebekæmpelse B: 0,45 liter Bell, eller 0,15 liter Comet Pro + 0,2 liter Proline EC 250 pr. ha, udbragt på en gang, eller 0,3 liter Orius 200 EW + 0,45 liter Viverda pr. ha, udbragt ad to gange PROCENT DÆKNING I A MED UDBYTTE, HKG KERNE PR. HA MERUDBYTTE FOR SVAMPEBEK., HKG PR. HA, B-A VÅRHVEDE MELDUG GULRUST SEPTORIA A B BRUTTO NETTO Antal forsøg Amantis 4 0, ,5 68,7 5,2 2,6 Cornetto 0, ,2 73,2 5,0 2,4 Alondra 0,01 0, ,6 72,7 4,1 1,5 Happy ,8 70,4 6,6 4,0 Healey 2 0,6 9 65,0 70,4 5,4 2,8 KWS Chilham 0,2 0, ,4 69,2 5,8 3,2 STRU s ,6 68,9 5,3 2,7 Dafne ,0 68,5 3,5 0,9 Harenda ,2 68,2 4,0 1,4 KWS W332 0, ,8 67,4 3,6 1,0 KWS Willow 0,5 0, ,3 66,5 5,2 2,6 KWS Bittern 1 0, ,8 63,9 4,1 1,5 LSD, sorter 4,8 LSD, svampebek. 2,0 LSD, vekselvirkning mellem sorter og svampebek. ns 38

39 OBSERVATIONSPARCELLER STRÅ- RESISTENS MOD MODNINGS- LÆNGDE PROCENT DÆKNING HAVRENEMATODER 2) VÅRTRITICALE DATO (CM) MELDUG GULRUST SEPTORIA RACE I RACE II Antal forsøg Amarillo / HRST / m m Vårtriticale LOVBESTEMT VÆRDIAFPRØVNING UDBYTTE, HKG PR. HA KORNVÆGT G/1000 KERNER VÅRTRITI- CALE KOLDKÆR- GÅRD ABILDGÅRD TYSTOFTE GNS. FHT. RUMVÆGT G/L PROTEIN % Antal forsøg Amarillo ,1 59,9 51,3 57, ,3 116 HRST , ,5 63, , ,7 103 FALD- TAL SEK. 39

40 LOVBESTEMT VÆRDIAFPRØVNING Markært HKG FRØ/ HA KG PRO- TEIN/ HA PRO- TEIN, PCT PLAN- TEHØJ- DE VED BLOM- STRING, CM AF- GRØ- DE- HØJDE V. HØST I CM TEN- DENS TIL LEJE- SÆD, 0-10 DATO FOR BEGYN- DENDE BLOM- STRING FRØ- VÆGT I GR RUM- VÆGT, GR/ LTR RUM- VÆGT, GR/ LTR MARKÆRT FHT FHT Antal forsøg Blanding (ms) 47, , / GNS UDBYTTE af OS&LK 53, , / PHP 16M , , / PHP 16M , , / LSD ,1 9 Blanding : Eso, Alvenger og Ingrid Gns. udbytte OS&EU: Gennemsnit af sorter i Landsforsøg, der er optaget på dansk sortsliste eller markedsføres via EU-listen LANDSFORSØG MARKÆRT UDBYTTE OG MER- UDBYTTE, HKG PR. HA FHT. FOR UDBYTTE PCT. RÅ- PROTEIN TKV, GRAM DATO FOR MODEN- HED AFGRØDEHØJDE VED HØST, CM V. FULD BLOM- STRING VED HØST KAR. FOR LEJESÆD 1) Antal forsøg Blanding 2) 46, , / LG Auris 9, , / LG Aspen 6, , / Eso 5, , / Mythic 5, , / Ingrid 5, , / Avenger 1, , / LSD 4,4 1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. 2 ) Avenger, Eso, Ingrid. 40

41 LOVBESTEMT VÆRDIAFPRØVNING KG PRO- TEIN/ HA HESTEBØNNE HKG FRØ/HA FHT FHT PROTE- IN, PCT Antal forsøg Fanfare (ms) 62, , /6 10/ GNS UDBYTTE af OS&LK 61, , /6 10/ PHP , , /6 10/ PHP , , /6 10/ LSD ,7 4 PLANTE- HØJDE VED BLOM- STRING CM DATO FOR BEGYN- DENDE BLOM- STRING DATO FOR MOD- NING FRØ- VÆGT I GR RUM- VÆGT, GR/LTR Hestebønne LANDSFORSØG "UDB. OG MERUDB., HKG PR. HA" "FHT. FOR UDBYTTE" "AFGRØDE- HØJDE VED HØST, CM" "DATO FOR MODEN- HED" PCT. RÅPRO- "TKV, "BLOMSTER- HESTEBØNNE TEIN GRAM" FARVE" Antal forsøg Fanfare 62, , /9 Broget Fuego 2, , /9 Broget Tiffany 2, , /9 Broget Lynx 1, , /9 Broget Vertigo 0, , /9 Broget Trumpet -1, , /9 Broget Scoop -2, , /9 Broget Boxer -3, , /9 Broget Taifun -8, , /9 Hvid LSD 5,1 41

42 LOVBESTEMT VÆRDIAFPRØVNING, LINJER Vinterraps UDBYTTE, STANDARD- KVALITET HKG KERNE PR. HA UDBYTTE, FRØ HKG KERNE PR. HA OLIE, PCT PRO- TEIN, PCT PRO- TEIN- UD- BYTTE, KG/HA DATO FOR BEGYN- DENDE BLOM- STRING PLAN- TEHØJ- DE V. BLOM- STRING PLAN- TEHØJ- DE V. HØST VINTERRAPS, LINJER FHT. FHT. Antal forsøg Blanding (ms) 42, ,4 16, / ,5 4,3 GNS UDBYTTE af OS&LK 41, , / ,5 4,6 MH 10 DE , , ,6 16, / ,7 4,7 Butterfly 45, , , / ,5 4,4 MH 10 EF 156 ** 44, , ,7 19/ ,5 4,2 Django 43, , ,1 16, / ,5 4,1 MH 10 CS 036 ** 39, , ,9 16/ ,5 3,9 MH 10 EF 021 ** 39, , ,1 18/ ,5 3,8 MH 10 ZZ 040 ** 38, , ,1 18/ ,5 5,2 LSD ,7 4 Blanding: Alabaster, Arazzo, Einstein, PT225 Gns udbytte OS&EU: Gennemsnit af sorter i Landsforsøg, der er optaget på dansk sortsliste eller markedsføres via EU-listen **Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse LEJE- SÆD, 0-10 FRØ- VÆGT, MG 42

43 LOVBESTEMT VÆRDIAFPRØVNING, HYBRIDER UDBYTTE, STANDARDKVA- LITET HKG KERNE UDBYTTE, FRØ HKG KERNE PR. HA PRO- TEIN, PCT PROTE- INUD- BYTTE, KG/HA DATO FOR BEGYN- DENDE BLOM- STRING PLAN- TEHØJ- DE V. BLOM- STRING PLAN- TEHØJ- DE V. HØST LEJE- SÆD, 0-10 FRØ- VÆGT, MG OLIE, VINTERRAPS PR. HA FHT FHT PCT Antal forsøg Blanding (ms) , ,9 16, / ,7 4,5 GNS UDBYTTE af OS&LK 41, , ,6 13/ ,3 MH 13CD076 46, , ,7 16, / ,5 4,2 LE15/294 46, , ,7 17, / ,6 4,5 MH 13CD085 46, , ,1 17, / ,5 4,5 LE 14/ , , / ,5 4,5 Halyn 45, , ,1 16, / ,8 4,5 LE15/296 45, , ,5 17, / ,5 4,3 RGT Jakuzzi 44, ,9 17, / ,5 4,3 Architect 45, ,3 17, / ,6 4,6 Dariot 45, ,1 16, / ,5 4,5 CWH338 45, , ,9 16, / ,7 4,8 MDS 43 45, , ,1 17, / ,1 4,4 LE15/299 45, , ,7 17, / ,7 4,8 MH 13CB085 44, , ,4 16, / ,4 4,5 CWH , , ,4 16, / ,7 4,7 LE15/302 44, , ,9 17, / ,5 4,7 SY Matas ** 43, , ,3 12/ ,8 4,1 CWH328 43, , , / ,7 4,4 WRH , ,8 16, / ,3 4,1 Angelico 43, ,2 17, / ,5 4,6 LE15/304 43, ,3 17, / ,7 4,3 CWH339 43, , ,4 16, / ,5 3,8 CWH352 43, , ,3 17, / ,1 4,1 MH 13J081 43, , ,8 17, / ,7 4,7 SLM15065W11 43, , ,1 16, / ,5 4,3 Topaze , ,4 16, / ,9 4,3 14WT083C 43, , ,8 17, / ,7 4,7 RNX , , ,6 16, / ,7 4 WRH , , ,9 16, / ,7 4,4 MH 13CO080 42, , ,6 17, / ,5 4,1 Kraft 43, , ,6 16, / ,8 4,4 NPZ15054W11 ** 43, , ,6 15/ ,8 3,7 Lasse 43, , ,2 16, / ,3 4,3 RNX , , , / ,3 SY Annabella 42, , ,7 17, / ,3 4,6 PT266 ** 43, , , / ,8 4,4 MH 12AU044 42, , / ,5 4,5 LE15/305 ** ,4 14/ ,6 4,8 HRA462 42, , , / ,7 4,1 WRH , , ,8 16, / ,5 4 HRB660 42, , ,7 17, / ,1 4 Alasco 42, , ,8 17, / ,5 4,5 LE15/298 41, , ,7 18, / ,8 4 Zeland 42, , , / ,1 4,2 Muzzical 42, , ,3 13/ ,5 4,3 Tigris ** 41, , ,7 13/ ,5 RNX3532 ** 41, , ,4 16/ ,7 4,3 Andorra 42, , ,4 16, / ,9 4,2 Pangea 42, , , / ,5 4,6 RNX3425 ** 41, , / ,6 4,3 Tabellen fortsætter på næste side Vinterraps 43

44 LOVBESTEMT VÆRDIAFPRØVNING, HYBRIDER Vinterraps UDBYTTE, STANDARDKVA- LITET HKG KERNE UDBYTTE, FRØ HKG KERNE PR. HA PRO- TEIN, PCT PROTE- INUD- BYTTE, KG/HA DATO FOR BEGYN- DENDE BLOM- STRING PLAN- TEHØJ- DE V. BLOM- STRING PLAN- TEHØJ- DE V. HØST LEJE- SÆD, 0-10 FRØ- VÆGT, MG OLIE, VINTERRAPS PR. HA FHT FHT PCT SLM15066W11 ** 42, , ,2 18/ ,4 4,1 SWOR2222 ** 42, , ,5 14/ ,3 4,2 Idaho 41, ,6 17, / ,5 4 V 344 OL 42, ,9 16, / ,3 4,1 PT270 42, , / ,7 4,5 LSF14037W11 ** 41, , ,3 14/ ,4 4,5 V 346 OL 41, , , / ,5 4,2 NPZ15052W11 41, , ,6 17, / ,5 4,3 Dualis 41, , , / ,7 4,2 Alezzan 41, , , / ,7 4,4 RNX , , ,4 17, / ,7 3,9 14WT135C 41, , , / ,9 4,4 Shiva ** 41, , ,9 16/ ,5 4,5 Albrecht 41, , ,8 17, / ,5 4,6 Eclatant 40, , , / ,5 4,4 14WT473C ** 41, , ,6 19/ ,8 4,2 NPZ15055W11 ** 41, , / ,5 3,8 WRH 501 ** 41, , / ,5 3,9 Hamour 40, , , / ,6 4,7 Hameric 40, , ,8 17, / ,8 4,2 PT268 40, , ,9 17, / ,5 4,5 LSF14036W11 ** 40, , ,6 16/ ,1 4,4 14WT305C ** 40, , / ,5 4,1 Sparrow 40, , ,8 16, / ,5 4,1 MDS , , / ,9 4,7 13WT138C ** 40, , ,6 14/ ,8 3,9 Sheldon ** 40, , ,9 15/ ,8 4,3 NPZ14009W13 39, , ,7 17, / ,5 4,4 CWH340 39, , ,1 16, / ,1 3,8 SLM14014W11 ** 39, , ,9 17/ ,3 4,5 14WT167C ** 38, , ,9 19/ ,9 4,3 BN , , ,2 17, / ,5 4,4 CWH312 38, , , / ,5 3,8 MGC6549 ** 39, , ,8 12/ ,8 4,5 Helectric 38, , ,8 17, / ,9 4,6 RNX3428 ** 39, , ,1 17/ ,1 4,1 LE15/300 ** 38, , ,7 15/ ,7 4,2 N , , ,7 18, / ,2 Nagini ** 38, , ,4 15/ ,5 4 CWH321 37, , , / ,5 4 RNX3433 ** 38, , ,9 18/ ,1 4,2 Napoli ** 37, , ,9 12/ ,5 4,1 RNX , ,6 17, / ,5 4,2 N , ,1 18, / ,7 4,9 RNX3422 ** 32, ,1 13/ ,3 4,2 LSD ,9 5 Blanding: Alabaster, Arazzo, Einstein, PT225 Gns udbytte OS&EU: Gennemsnit af sorter i Landsforsøg, der er optaget på dansk sortsliste eller markedsføres via EU-listen **Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse 44

45 LOVBESTEMT VÆRDIAFPRØVNING, DVÆRGHYBRIDER UDBYTTE, STANDARD- KVALITET HKG KERNE PR. HA UDBYTTE, FRØ HKG KERNE PR. HA PRO- TEIN, PCT PRO- TEIN- UD- BYTTE, KG/HA DATO FOR BEGYN- DENDE BLOM- STRING DATO FOR MOD- NING PLANTE- HØJDE V. BLOM- STRING PLAN- TEHØJ- DE V. HØST LEJE- SÆD, 0-10 VINTERRAPS FHT FHT OLIE, PCT. Antal forsøg Blanding (ms) 41, ,7 16, / ,5 4,4 4 14WX595C 37, ,4 17, / ,5 4,4 5 PX126 36, , ,1 17, / ,5 4,5 5 14WX589C ** 36, , ,7 28/ ,5 4,3 14WX590C 34, , ,5 17, / ,5 4,3 LSD ,7 4 Blanding: Alabaster, Arazzo, Einstein, PT225 Gns udbytte OS&EU: Gennemsnit af sorter i Landsforsøg, der er optaget på dansk sortsliste eller markedsføres via EU-listen **Afmeldt afprøvning til dansk sortslisteoptagelse FRØ- VÆGT, MG Vinterraps LANDSFORSØG, LINIER UDBYTTE OG MERUDBYTTE, HKG PR. HA, STD.KVALITET FORHOLDSTAL FOR UDBYTTE, STANDARD- KVALITET HELE LANDET PCT. OLIE I TØRSTOF UDB. OG MER- UDB., HKG FRØ PR. HA VINTERRAPS ØERNE JYLLAND HELE LANDET Antal forsøg Blanding 1) 45,1 42,0 43, ,5 40,5 Butterfly 5,5 5,5 5, ,0 4,9 Django 3,2 5,5 4, ,2 3,7 Quartz -0,5 3,4 1, ,5 1,3 Trinity 0,5-1,5-0, ,1-0,3 LSD 3,1 4,6 2,7 2,5 1) Alabaster, Arazzo, Einstein, PT225 (alle disse sorter er hybrider). 45

46 Vinterraps LANDSFORSØG MED VINTERRAPSSORTER, HYBRIDER UDBYTTE OG MERUDBYTTE, HKG PR. HA, STD.KVALITET HELE LANDET PCT. OLIE I TØR- VINTERRAPS ØERNE JYLLAND HELE LANDET FORHOLDSTAL STOF Antal forsøg Blanding 1) 43,1 42,2 42, ,8 40,0 DK Exclaim 4,8 5,6 5, ,1 4,7 Dariot 4,0 5,2 4, ,9 3,8 Architect 2,7 5,8 4, ,4 3,7 DK Explicit 0,9 7,1 4, ,6 2,9 Alabama 2,6 5,0 3, ,7 3,2 Inventer 1,5 4,8 3, ,1 2,0 RG ,2 4,1 3, ,4 1,8 DK Exception 1,4 4,8 3, ,9 2,9 DK Exentiel 0,9 5,3 3, ,4 2,6 Dalton 1,1 4,9 3, ,6 2,0 DK Exalte 0,3 5,4 2, ,9 2,2 V3160L 0,8 4,7 2, ,1 1,6 Wembley 2,3 3,1 2, ,8 2,1 Hasting 2,0 3,4 2, ,0 2,4 Zeland 1,8 3,5 2, ,8 2,0 DK Exonie 2,0 3,1 2, ,8 2,4 Fencer 2,6 2,4 2, ,4 1,6 DK Extrovert 0,3 4,1 2, ,2 1,4 RG ,5 0,9 2, ,1 1,0 SY Annabella 1,6 2,6 2, ,5 2,1 Alicante 1,5 2,6 2, ,1 2,2 INV1030 1,4 2,6 2, ,9 0,5 SY Matas 1,3 2,7 2, ,7 2,4 DK Exclusiv 1,1 2,5 1, ,5 1,4 SY Carlo 0,9 2,5 1, ,9 1,6 CWH296 0,5 2,8 1, ,4 1,3 SY Alhambra 1,2 1,8 1, ,3 1,2 Einstein 1,0 1,4 1, ,5 0,8 SY Saveo 0,5 1,9 1, ,0 1,0 President 0,4 2,0 1, ,9 0,6 CWH271-0,1 2,2 1, ,3 0,8 PT256 1,1 0,9 1, ,7 0,6 PT265 0,8 1,1 1, ,9 0,4 Leopard 1,2 0,7 0, ,4 0,6 SY Charme -0,2 1,9 0, ,2 0,6 RG ,3 0,0 0, ,2-0,4 PT225 0,9 0,3 0, ,9 0,5 Idaho -0,4 1,6 0, ,4 0,3 Edison 0,0 1,0 0, ,4 0,3 LSF14037W11 0,8 0,2 0, ,4 0,7 Angelus 0,2 0,6 0, ,8-0,1 Mantara -1,2 2,0 0, ,5 0,5 Nimbus -0,3 1,0 0, ,0 0,3 Incentive 1,5-0,9 0, ,5 0,0 Cristal -0,8 0,3-0, ,4-0,1 Hawai -1,0 0,3-0, ,4-0,9 Helectric -1,4 0,6-0, ,8-0,4 LSF14036W11-0,5-0,5-0, ,8-0,4 Trezzor -0,7-0,7-0, ,5-0,5 Arazzo -0,2-1,2-0, ,9-0,3 Medea -1,4-0,2-0, ,5-0,6 Angus -0,2-1,9-1, ,5-1,3 Alabaster -2,8 0,0-1, ,2-1,0 Fonzzi -2,0-0,8-1, ,5-1,2 Pantheon -3,0 0,3-1, ,5-1,2 Napoli -1,5-1,3-1, ,8-1,3 ES Impero -2,5-0,7-1, ,2-1,2 Raffiness -2,8-0,6-1, ,3-1,8 Armstrong -2,5-1,1-1, ,1-1,8 Archimedes 2) -1,5-2,3-1, ,0-1,0 Mentor 2) -2,9-1,6-2, ,1-2,6 Windozz -3,2-2,2-2, ,4-2,3 HR ,8-3,2-3, ,5-2,7 LSD 3,5 3,3 2,4 2,2 1) Arazzo, Einstein, Hasting, PT225. 2) Racespecifik resistens mod kålbrok UDB./MERUDB., HKG FRØ PR. HA 46

47 LOVBESTEMT VÆRDIAFPRØVNING VÅRRAPS UDBYTTE, STANDARD- KVALITET HKG KERNE PR. HA FHT UDBYTTE, FRØ HKG KERNE PR. HA FHT OLIE, PCT DATO FOR BEGYN- DENDE BLOM- STRING DATO FOR MOD- NING PLANTE- HØJDE V. BLOM- STRING Antal forsøg Blanding (ms) 27, , ,9 12/6 25/ ,6 GNS UDBYTTE af OS&LK 22, , ,6 13/6 23/ ,6 DLE16804S11 29, , ,9 14/6 20/ ,7 DLE16805S11 28, ,6 12/6 20/ ,8 Lexus 27, , ,2 12/6 25/ ,7 DS101CL 22, , ,6 13/6 20/ ,7 LSD ,9 3 Blanding: Mirakel, Majong, Medicus og Lumen Gns. udbytte OS&EU: Gennemsnit af sorter i Landsforsøg, der er optaget på dansk sortsliste eller markedsføres via EU-listen LEJE- SÆD, 0-10 FRØ- VÆGT, MG Vårraps LANDSFORSØG VÅRRAPS "UDB. OG MERUDB. STANDARD- KVALITET, HKG PR. HA" "FHT. FOR UDB. STANDARD- KVALITET" PCT. OLIE I TØRSTOF UDB. OG MERUDB., HKG FRØ PR. HA DATO FOR BEGYN- DENDE BLOM- STRING PLANTE- HØJ-DE 14 DAGE EF- TER BLOM- STRING, CM AFGRØDE- HØJDE VED HØST LEJE-SÆD1) V. HØST Antal forsøg Blanding 2) 27, ,8 26,5 12/ SilverShadow 3) -4, ,3-4,0 13/ LSD 1) Skala 0-10, 10 = helt i leje. 2) Majong, Mirakel, Medicus, Lumen. 3) Linjesort. 47

48 Afprøvede sorter AFPRØVEDE SORTER SORTSNAVN FORÆDLER- BETEGNELSE NATION VEDLIGEHOLDER REPRÆSENTANT HAVRE Belinda SW SE SW N&S Betsy SW SE SW Blanding Canyon NORD 05/123 DE NS-Böhnshausen Sejet Conway 14340CN1 UK Aberystwyth Dominik BAUB DE Bauer N&S Elipso Se 317/09 sh AT Edelhof Emma F 9211 DE Firlbeck N&S Energie nord 04/309 DE NS-Böhnshausen Enoko F7008 F7008 DE Firlbeck Nordic Seed Fatima SW SE Lantmännen Galant SW SE SW Sejet Kamil SG-K 7223 CZ Selgen Poseidon NORD 09/135 DE NS-LANGENSTEIN Sejet Rocky Nord 07/316 DE NS-Böhnshausen Seldon SG-K CZ Selgen DLF SEEDS Symphony NORD 09/128 DE NS-Böhnshausen Nordic Seed low lignin NORD 13/130 DE NS-LANGENSTEIN Sejet Nord 14/124 DE NS-LANGENSTEIN Sejet Nord 15/1407 DE NS-LANGENSTEIN SW 13D225 SE Lantmännen Sejet HESTEBØNNE (VÅRFORM) Boxer SW-ZG 2007 SE SW DE Fanfare NPZ DE NPZ NPZ DK Fuego NPZ DE NPZ Holmgaard Lynx RLS 9151 DE NPZ NPZ DK Scoop RLS 9118 DE NPZ NPZ DK Taifun NPZ DE NPZ NPZ DK Tiffany rls7428 FR Ragt FR Trumpet RLS 9153 DE NPZ NPZ DK Vertigo NPZ DE NPZ NPZ DK PHP 15-7 DE PHP Sejet PHP 15-8 DE PHP PHP MARKÆRT Avenger CM 5911 FR LG Europe Nordic Seed Blanding DK Eso SG-L 4794 DE Selgen DLF SEEDS Ingrid SW E 5053 SE SW N&S LG Aspen CM2301 FR LG Europe Nordic Seed LG Auris CM2304 FR LG Europe Sejet Mythic A 6017 DK Toft Sejet Ragtime DS49599 DK Maribo Maribo PHP 16M 3-10 DE PHP BreedEx DK PHP 16M 3-9 DE PHP BreedEx DK VINTERRUG KWS Binntto KWS-H145 DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS Bono KWS-H119 DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS Edmondo KWS-H157 DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS Eterno KWS-H147 DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS Florano KWS-H151 DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS Livado KWS-H141 DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS Magnifico LPH 97 DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS Mattino KWS-H163 DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS Serafino KWS-H161 DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS Theofano KWS-H159 DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS Vinetto KWS-H162 DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS Voltano KWS-H160 DE KWS LOCHOW KWS Scandi Palazzo LPH88 DE KWS LOCHOW Sejet SU Bendix 90+10% population HYH 263 DE Hybro Nordic Seed SU Bonelli 90+10% population HYH264 DE Hybro Nordic Seed SU Cossani 90+10% population HYH 266 DE Hybro Nordic Seed SU Mephisto 90+10% population HYH246 DE Hybro Nordic Seed SU Nasri 90+10% population HYH270 DE Hybro SU Performer 90+10%population HYH257 DE Hybro Nordic Seed HYH282 DE Hybro Nordic Seed HYH283 DE Hybro Nordic Seed HYH285 DE Hybro Nordic Seed HYH290 DE Hybro Nordic Seed HYH293 DE Hybro Nordic Seed Tabellen fortsætter på næste side 48

49 AFPRØVEDE SORTER SORTSNAVN FORÆDLER- BETEGNELSE NATION VEDLIGEHOLDER REPRÆSENTANT HYH300 DE Hybro Nordic Seed KWS-H166 DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS-H167 DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS-H168 DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS-H169 DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS-H171 DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS-H172 DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS-H173 DE KWS LOCHOW KWS Scandi VINTERBYG Bazooka SY UK Syngenta GB Syngenta DK Belfry SY UK Syngenta GB Syngenta DK Berline E FR FD N&S Blanding DK Celtic FDE 8308 FR FD N&S Frigg SJ DK Sejet Sejet Hejmdal SJ DK Sejet Sejet Hirondella AC 08/258/17 DE Ackermann Nordic Seed Jackie BR P 2 DE Breun Nordic Seed KWS Akkord KW DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS Astaire KW DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS Higgins KW DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS Infinity KWS B104 DE KWS Nymand KWS Kosmos KW DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS Meridian LP DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS Orwell KWSB111 UK KWS GB KWS Scandi Matros SJ DK Sejet Sejet Mercurioo SY DE Syngenta DE Syngenta DK Neptun SJ DK Sejet Sejet Padura SJ DK Sejet Sejet Quadra SY UK Syngenta GB Nordic Seed Sobell SJ DK Sejet Sejet Sonnengold DE Secobra DE N&S Trooper SY AT Syngenta DE Syngenta DK Verity Br /3 DE Breun N&S Wootan SY DE Syngenta DE Nordic Seed Zazie Br 10926p1 DE Breun N&S BE D DE v.be Nordic Seed KW DE KWS LOCHOW KWS Scandi KW DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS B119 UK KWS GB KWS Scandi KWS B122 UK KWS GB KWS Scandi LGBU B FR LG Europe Nordic Seed NORD 08017/8 DE NS-Böhnshausen Sejet NOS DK Nordic Seed Nordic Seed NOS DK Nordic Seed Nordic Seed NOS DK Nordic Seed Nordic Seed NOS DK Nordic Seed Nordic Seed NOS DK Nordic Seed Nordic Seed NOS DK Nordic Seed Nordic Seed SC OH DE Secobra DE N&S SC PH FR Secobra FR N&S SJ DK Sejet Sejet SJ DK Sejet Sejet SJ DK Sejet Sejet SJ DK Sejet Sejet SY UK Syngenta GB Syngenta DK SZD 1038 DE Donau Nordic Seed VINTERHAVRE - POPULATION Gerald UK Aberystwyth Mascani 95-56ACn3 UK Aberystwyth Vinterhavre-Popkorn nr 1 DK Agrologica Agrologica VINTERHVEDE Anja PF 7661 DK PF PF Benchmark Sj DK Sejet Sejet Blanding DK Bonanza BB W DE v.be v.be Cardos DE Syngenta Hadm Sejet Creator Sj DK Sejet Sejet Dante Sj DK Sejet Sejet Dunston EW122 UK Elsom Nordic Seed Elixer LW 99Z NL Wiersum Nordic Seed Ellvis Br 3167 d DE Breun N&S Tabellen fortsætter på næste side Afprøvede sorter 49

50 Afprøvede sorter AFPRØVEDE SORTER SORTSNAVN FORÆDLER- BETEGNELSE NATION VEDLIGEHOLDER REPRÆSENTANT Evolution Sj DK Sejet Sejet Florida DE Schweiger Superfos Gedser DK Nordic Seed Nordic Seed Genius NORD 01106/27 DE NS-Böhnshausen Sejet Graham CCB11H159 UK Syngenta GB Syngenta DK Halvar Sj DK Sejet Sejet Hardwicke SJ UK Sejet Sejet Hereford Sj 04-9 DK Sejet Sejet Hereward CWW 87/2 UK Ragt FR RAGT Nordic JB Asano Br 4739c3 DE Breun N&S Jensen 12090x24 DK Nordic Seed Nordic Seed Julius LP DE LP KWS Scandi KWS Blanche KWS W298 UK KWS GB KWS Scandi KWS Cleveland KWS W 194 DE KWS KWS Scandi KWS Crispin KWS W233 UK KWS GB KWS Scandi KWS Dacanto KW DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS Jive KWS W293 UK KWS GB KWS Scandi KWS Kerrin KWS W257 DE KWS KWS Scandi KWS Lili KWS W227 DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS Loft KW DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS Montana Kw DE KWS KWS Scandi KWS Nils KW DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS Renegade KWS W295 UK KWS GB KWS Scandi KWS Silverstone KWSW237 UK KWS GB KWS Scandi KWS Siskin KWS W243 DE KWS KWS Scandi KWS Zyatt KWS W254 DE KWS KWS Scandi Kadett NOS DK Nordic Seed Nordic Seed Kalmar NOS DK Nordic Seed Nordic Seed Manitou WB DE v.be v.be Mariboss DK Nordic Seed Nordic Seed Nakskov DK Nordic Seed Nordic Seed Nuffield NOS DK Nordic Seed Nordic Seed Ohio BB DE v.be Nordic Seed Olympus DSV DE DSV DSV Output SEC G0584 LT3 DE Secobra DE Nordic Seed Pistoria Sj DK Sejet Sejet Pragtor UN232R-32 FR Unisigma Sejet RGT Gradient RW41394 FR Ragt FR RAGT Nordic Ragnar LEU DE DSV DSV Rotax STRU DE Strube Nordic Seed Savello SY FR Syngenta FR Syngenta DK Scanis MH FR KWS Momont KWS Scandi Sheriff Sj DK Sejet Sejet Skagen Paj B DK Pajbjerg Nordic Seed Substance Sj DK Sejet Sejet Torp NOS DK Nordic Seed Nordic Seed Torrild A DK Pajbjerg Nordic Seed Tuareg NORD 01/1011 DE NS-Böhnshausen Sejet Ure P.H. Hvede DK Hummeluhr Hummeluhr Viborg MH FR KWS Momont KWS Scandi BB W DE v.be v.be Br 10092p91 DE Breun Nordic Seed Br 10101p83 DE Breun Nordic Seed Br 9569/40 DE Breun N&S DSV DE DSV DSV DK DSV DE DSV DSV DK DSV DE DSV DSV DK DSV DE DSV DSV DK KW DE KWS LOCHOW KWS Scandi KW DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS W287 DE KWS KWS Scandi KWS W314 UK KWS GB KWS Scandi KWS W319 UK KWS GB KWS Scandi KWS W323 UK KWS GB KWS Scandi KWS W324 UK KWS GB KWS Scandi LEU DE DSV DSV DK LEU DE DSV DSV DK LGW104 UK Limagrain GB Sejet LGW108 UK Limagrain GB Sejet LGWD D DE Limagrain DE Nordic Seed MH FR KWS Momont KWS Scandi MH FR KWS Momont KWS Scandi Tabellen fortsætter på næste side 50

51 AFPRØVEDE SORTER SORTSNAVN FORÆDLER- BETEGNELSE NATION VEDLIGEHOLDER REPRÆSENTANT MH FR KWS Momont KWS Scandi NIC A DE Limagrain DE Nordic Seed NIC D FR LG Europe Nordic Seed NOS DK Nordic Seed Nordic Seed NOS DK Nordic Seed Nordic Seed NOS DK Nordic Seed Nordic Seed NOS DK Nordic Seed Nordic Seed NOS DK Nordic Seed Nordic Seed NOS DK Nordic Seed Nordic Seed NOS DK Nordic Seed Nordic Seed NOS DK Nordic Seed Nordic Seed NOS DK Nordic Seed Nordic Seed NOS DK Nordic Seed Nordic Seed NOS DK Nordic Seed Nordic Seed NOS DK Nordic Seed Nordic Seed RW41476 FR Ragt FR RAGT Nordic RW41498 FR Ragt FR RAGT Nordic RW41548 FR Ragt FR RAGT Nordic RW41572 FR Ragt FR RAGT Nordic RW41587 FR Ragt FR RAGT Nordic SC 2520 FR Secobra FR N&S SC 2526 FR Secobra FR N&S SG-S CZ Selgen Nordic Seed SY FR Syngenta FR Syngenta DK Sj DK Sejet Sejet Sj DK Sejet Sejet Sj DK Sejet Sejet Sj 1391 DK Sejet Sejet Sj DK Sejet Sejet Sj K0255 DK Sejet Sejet Sj K0376 DK Sejet Sejet Sj K161 DK Sejet Sejet Sj K170 DK Sejet Sejet Sj L110 DK Sejet Sejet Sj L123 DK Sejet Sejet Sj L288 DK Sejet Sejet VINTERHVEDE - POPULATION Vinterhvede Popkorn nr 1 DK Agrologica Agrologica VINTERRAPS Alabama LE 12/237 FR LG Europe Limagrain DK Alabaster NSA 07/163 FR LG Europe Limagrain DK Alasco LE 14/280 FR LG Europe Limagrain DK Albrecht LE 14/284 FR LG Europe Limagrain DK Alezzan HR FR Ragt FR RAGT Nordic Alicante LE13/255 FR LG Europe Andorra WRH 463 DE DSV DSV DK Angelico LE 14/271 FR LG Europe Limagrain DK Angelus LE 13/259 FR LG Europe Limagrain DK Angus LSF 1241 DE NPZ NPZ DK Arazzo LSF 1029 DE Ragt FR RAGT Nordic Archimedes LE12/252 FR LG Europe Limagrain DK Architect LE 14/276 FR LG Europe Limagrain DK Armstrong NSA 10/210 FR LG Europe Limagrain DK Blanding DK Butterfly MH 09 BU 006 FR KWS Momont KWS Scandi Cristal LSF 1333 DE NPZ Holmgaard DK Exalte DGC 220 FR Monsanto FR Monsanto DK DK Exception DGC250 US Monsanto US Monsanto DK DK Exclaim CWH 297 FR Monsanto FR Monsanto DK DK Exclusiv CWH 172 US Monsanto US Monsanto DK DK Exentiel DGC234 FR Monsanto FR DK Explicit DMH145 FR Monsanto FR Monsanto DK DK Extrovert CWH140 DE Monsanto US Monsanto DK Dalton DMH 264 DE DSV Hunsballe Dariot DMH 294 DE DSV DSV DK Django MH 09 DJ 058 FR KWS Momont KWS Scandi Dualis RAP 1323 DE DSV DSV DK Eclatant HRA0356 FR Ragt FR RAGT Nordic Edison SLM 1303 DE NPZ NPZ DK Einstein WRH 424 DE DSV DSV DK Fencer RG21115 DE Bayer DE Bayer DK Fonzzi HR FR Ragt FR RAGT Nordic Tabellen fortsætter på næste side Afprøvede sorter 51

52 Afprøvede sorter AFPRØVEDE SORTER SORTSNAVN FORÆDLER- BETEGNELSE NATION VEDLIGEHOLDER REPRÆSENTANT Halyn MH12AY27 FR KWS Momont KWS Scandi Hameric MH 12AC20 FR KWS Momont KWS Scandi Hamour MH12AY36 FR KWS Momont KWS Scandi Hasting MH 11M16 FR KWS Momont KWS Scandi Hawai MH 11J32 FR KWS Momont KWS Scandi Helectric MH 12AD43 FR KWS Momont KWS Scandi INV1030 RG21306 DE Bayer DE Bayer DK Idaho WRH 466 DE DSV DSV DK Incentive RAP 1024 DE DSV DK DSV DK Kraft NPZ14001W11 DE NPZ NPZ DK Lasse LSF14032W11 DE NPZ NPZ DK Leopard LSF 1334 DE NPZ RAGT Nordic Mantara RNX3137 FR Syngenta FR Syngenta DK Medea RNX3038 FR Syngenta FR Syngenta DK Mentor RAP 1122 DE NPZ NPZ DK Muzzical HR FR Ragt FR RAGT Nordic N2301 NT H DK Dow Agro DK Dow Agro DK N2302 NT H DK Dow Agro DK Dow Agro DK Nagini HRA330 FR Ragt FR NPZ DK Napoli NPZ 1302 DE NPZ Holmgaard Nimbus LSF 1233 DE NPZ Holmgaard PT225 X10W342C DE Pioneer DE Pioneer DE PT256 X12W554C FR Pioneer DE Pioneer DE PT265 X13W022C FR Pioneer DE Pioneer DE PT266 13WT110C DE Pioneer DE Pioneer DE PT268 14WT021C DE Pioneer DE Pioneer DE PT270 X12W670C DE Pioneer DE Pioneer DE PX104 X08W830C DE Pioneer DE Pioneer DE PX126 13WX511C DE Pioneer DE Pioneer DE Pangea LSF14034W11 DE NPZ NPZ DK Pantheon DGC 221 FR Monsanto FR Monsanto DK President WRH 425 DE DSV DSV DK Quartz MH 04 AQ 015 DE Momont, A. KWS Scandi RGT Jakuzzi HR FR Ragt FR RAGT Nordic SY Alhambra RNX3127 FR Syngenta FR Syngenta DK SY Annabella RNX3223 DE Syngenta DE Syngenta DK SY Carlo RNX3825 FR Syngenta FR Nordic Seed SY Charme RNX3130 FR Syngenta FR Syngenta DK SY Matas RNX3326 DE Syngenta DE Syngenta DK SY Saveo RNX3037 FR Syngenta FR Syngenta DK Sheldon HRA392 FR Ragt FR NPZ DK Shiva LSF14033W11 DE NPZ NPZ DK Sparrow WRH 461 DE DSV DSV DK Tigris DMH 303 DE DSV DSV DK Topaze HRB601 FR Ragt FR RAGT Nordic Trezzor HR FR R2n RAGT Nordic Trinity SWO 3085 DE Syngenta DE Syngenta DK V 344 OL MDS34 DE DSV DSV DK V 346 OL MDS 36 DE DSV DSV DK V316OL MDS 16 DE DSV Hunsballe Værn Dværghybrid DK Wembley LSF 1240 DE NPZ Windozz HR US RAGT GB RAGT Nordic Zeland LSF14038W11 DE NPZ RAGT Nordic 13WT138C DE Pioneer DE Pioneer DE 14WT083C DE Pioneer DE Pioneer DE 14WT135C DE Pioneer DE Pioneer DE 14WT167C DE Pioneer DE Pioneer DE 14WT305C DE Pioneer DE Pioneer DE 14WT473C DE Pioneer DE Pioneer DE 14WX589C DE Pioneer DE Pioneer DE 14WX590C DE Pioneer DE Pioneer DE 14WX595C DE Pioneer DE Pioneer DE BN NL Joordens RAGT Nordic CWH 354 US Monsanto US Monsanto DK CWH271 US Monsanto US Monsanto DK CWH272 US Monsanto US Monsanto DK CWH296 US Monsanto US Monsanto DK CWH312 US Monsanto US Monsanto DK CWH321 US Monsanto US Monsanto DK CWH328 US Monsanto US Monsanto DK CWH338 US Monsanto US Monsanto DK Tabellen fortsætter på næste side 52

53 AFPRØVEDE SORTER SORTSNAVN FORÆDLER- BETEGNELSE NATION VEDLIGEHOLDER REPRÆSENTANT CWH339 US Monsanto US Monsanto DK CWH340 US Monsanto US Monsanto DK CWH352 US Monsanto US Monsanto DK ESC13017 FR Euralis FR Nordic Seed HR38620 FR R2n NPZ DK HRA462 FR Ragt FR RAGT Nordic HRB660 FR Ragt FR RAGT Nordic LE 14/275 FR LG Europe Limagrain DK LE15/294 FR LG Europe Limagrain DK LE15/296 FR LG Europe Limagrain DK LE15/298 FR LG Europe Limagrain DK LE15/299 FR LG Europe Limagrain DK LE15/300 FR LG Europe Limagrain DK LE15/302 FR LG Europe Limagrain DK LE15/304 FR LG Europe Limagrain DK LE15/305 FR LG Europe Limagrain DK LSF14036W11 DE NPZ Holmgaard LSF14037W11 DE NPZ Holmgaard MDS 38 DE DSV DSV DK MDS 43 US Monsanto US Monsanto DK MGC6549 FR Maisadour Sejet MH 10 CS 036 FR KWS Momont KWS Scandi MH 10 DE 005 FR KWS Momont KWS Scandi MH 10 EF 021 FR KWS Momont KWS Scandi MH 10 EF 156 FR KWS Momont KWS Scandi MH 10 ZZ 040 FR KWS Momont KWS Scandi MH 12AU044 FR KWS Momont KWS Scandi MH 13CB085 FR KWS Momont KWS Scandi MH 13CD076 FR KWS Momont KWS Scandi MH 13CD085 FR KWS Momont KWS Scandi MH 13CO080 FR KWS Momont KWS Scandi MH 13J081 FR KWS Momont KWS Scandi NPZ14009W13 DE MONSANTO TREBES Monsanto DK NPZ15052W11 DE NPZ NPZ DK NPZ15054W11 DE NPZ NPZ DK NPZ15055W11 DE NPZ NPZ DK RG21211 DE Bayer DE Bayer DK RG21307 DE Bayer DE Bayer DK RG21316 DE Bayer DE Bayer DK RG21317 DE Bayer DE Bayer DK RNX3421 DE Syngenta DE Syngenta DK RNX3422 DE Syngenta DE Syngenta DK RNX3425 DE Syngenta DE Syngenta DK RNX3428 DE Syngenta DE Syngenta DK RNX3433 DE Syngenta DE Syngenta DK RNX3434 DE Syngenta DE Syngenta DK RNX3528 DE Syngenta DE Syngenta DK RNX3529 DE Syngenta DE Syngenta DK RNX3532 DE Syngenta DE Syngenta DK SLM14014W11 DE NPZ Holmgaard SLM15065W11 DE NPZ NPZ DK SLM15066W11 DE NPZ NPZ DK SWOR2222 DE Syngenta DE Syngenta DK WRH 413 DE DSV DSV WRH 462 DE DSV DSV DK WRH 496 DE DSV DSV DK WRH 501 DE DSV DSV DK WRH 506 DE DSV DSV DK TRITICALE Blanding DK Cappricia SW 164s NL SW NL N&S Jura Sj DK Sejet Sejet Neogen Sj DK Sejet Sejet Ragtac Ratr 03D3 FR Ragt FR RAGT Nordic Tantris Fr 197/10 DE Oberlimpurg N&S Toledo CD 12018/01/2 DE Syngenta DE N&S Travoris Br 1390a27 DE Breun N&S FDT FR FD N&S SW268q DE SW DE Sejet VÅRBYG Alexis Breun St a DE Breun Nordic Seed Avenger SC M4 FR Secobra FR Nordic Seed Tabellen fortsætter på næste side Afprøvede sorter 53

54 Afprøvede sorter AFPRØVEDE SORTER SORTSNAVN FORÆDLER- BETEGNELSE NATION VEDLIGEHOLDER REPRÆSENTANT Bernice Br 12130d5 DE Breun Nordic Seed Blanding DK CB Canut CB DK Carlsberg Carlsberg CB Carl CB DK Carlsberg Carlsberg CB Cursor CB DK Carlsberg Carlsberg Carlsberg II DK Carlsberg Carlsberg Chanson AC11/684/22 DE Ackermann Ackermann Chapeau CA DK Carlsberg Carlsberg Chapter SJ DK Sejet Sejet Charles CA DK Carlsberg Carlsberg Cheers CA DK Carlsberg Carlsberg Chephren AC DE Ackermann Ackermann Columbus SJ DK Sejet Sejet Cosmopolitan SJ DK Sejet Sejet Crossway NOS DK Nordic Seed Nordic Seed Dragoon SY UK Syngenta GB Sejet Embrace SJ DK Sejet Sejet Evergreen Pf DK Nordic Seed Nordic Seed Fairytale SJ DK Sejet Sejet Flair SJ DK Sejet Sejet Highway NOS DK Nordic Seed Nordic Seed Invictus SJ DK Sejet Sejet KWS Beckie KWS 13/3353 DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS Cantton KWS 12/4112 DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS Fantex KWS 13/207 DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS Irina KWS 09/320 DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS Josie KWS 14/4569 DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS Spectra KWS DE KWS LOCHOW KWS Scandi LG Nabuco LGBN1315 FR LG Europe Nordic Seed LG Opera Lgb a FR LG Europe Laureate SY DE Syngenta DE Sejet Laurikka NOS DK Nordic Seed Nordic Seed Lauxana SC P2 FR Secobra FR Carlsberg Octavia LGB FR LG Europe Sejet Odyssey NSL A FR Nickerson FR Nordic Seed Ovation LGB A UK Limagrain GB Nordic Seed Pallas SE Svalöf N&S Pathfinder SC95119B FR Secobra FR N&S Promoter SJ DK Sejet Sejet Propino NFC UK Syngenta GB Nordic Seed Prospect SJ DK Sejet Sejet Quench NFC UK Syngenta GB Sejet RGT Elysium RP14029 FR Ragt FR RAGT Nordic RGT Planet LSB FR Ragt FR RAGT Nordic Regency NOS DK Nordic Seed Nordic Seed Sanette SY UK Syngenta GB Nordic Seed Scholar SY UK Syngenta GB Nordic Seed Selene SW SE SW N&S Simba SJ DK Sejet Sejet Soulmate NOS DK Nordic Seed Nordic Seed Tamtam NFC UK NFC N&S Thermus SJ DK Sejet Sejet AC 11/598/27 DE Ackermann Nordic Seed AC 11/684/120 DE Ackermann Ackermann AC 12/551/155 DE Ackermann Nordic Seed Br 12021mz2 DE Breun Nordic Seed Br 12488hz1 DE Breun Nordic Seed CB DK Carlsberg Carlsberg CB DK Carlsberg Carlsberg CB DK Carlsberg Carlsberg CB DK Carlsberg Carlsberg CB DK Carlsberg Carlsberg CB DK Carlsberg Carlsberg CB DK Carlsberg Carlsberg CB DK Carlsberg Carlsberg CB DK Carlsberg Carlsberg CB DK Carlsberg Carlsberg CB DK Carlsberg Carlsberg CB DK Carlsberg Carlsberg CB DK Carlsberg Carlsberg CB DK Carlsberg Carlsberg Tabellen fortsætter på næste side 54

55 AFPRØVEDE SORTER SORTSNAVN FORÆDLER- BETEGNELSE NATION VEDLIGEHOLDER REPRÆSENTANT CB DK Carlsberg Carlsberg DZ DE Nordic Seed KWS 14/1407 DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS 14/2231 DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS 14/4793 DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS 15/2650 DE KWS LOCHOW KWS Scandi KWS 15/3716 DE KWS LOCHOW KWS Scandi LGBN 1501 FR LG Europe LGBU A FR Limagrain GB Limagrain DK NORD 14/2428 DE NS-LANGENSTEIN Sejet NOS DK Nordic Seed Nordic Seed NOS DK Nordic Seed Nordic Seed NOS DK Nordic Seed Nordic Seed NOS DK Nordic Seed Nordic Seed NOS DK Nordic Seed Nordic Seed NOS DK Nordic Seed Nordic Seed NOS DK Nordic Seed Nordic Seed NOS DK Nordic Seed Nordic Seed NOS DK Nordic Seed Nordic Seed NOS DK Nordic Seed Nordic Seed NOS DK Nordic Seed Nordic Seed NOS DK Nordic Seed Nordic Seed NOS DK Nordic Seed Nordic Seed Nord 13/1114 DE NS-LANGENSTEIN Sejet RP14032 FR Ragt FR Nordic Seed RP15010 FR Ragt FR RAGT Nordic RP15027 FR Ragt FR RAGT Nordic SC E FR Secobra FR N&S SC H FR Secobra FR N&S SJ DK Sejet SJ DK Sejet Sejet SJ DK Sejet Sejet SJ DK Sejet Sejet SJ DK Sejet Sejet SJ DK Sejet Sejet SJ DK Sejet Sejet STRG 654/14 DE IGP N&S SY UK Syngenta GB Syngenta DK SY UK Syngenta GB Syngenta DK SY UK Syngenta GB Syngenta DK SY UK Syngenta GB Syngenta DK SY CH Syngenta GB Syngenta DK Invictus SJ DK Sejet Sejet DZ DE Nordic Seed VÅRHVEDE AC Vista CA FPG N&S Alondra SG-S CZ Selgen Sejet Amantis SEC DE Secobra DE Sejet Cornetto SEC DE Secobra DE Nordic Seed Dafne SG-S CZ Selgen DLF SEEDS Happy SW SE SW N&S Harenda mhr-kpj-0611 PL Malopolska N&S Healey SEWC 122 UK KWS GB KWS Scandi KWS Bittern KWS W183 UK KWS GB KWS Scandi KWS Chilham KWSW271 UK KWS GB KWS Scandi KWS Willow CPBT W166 UK KWS GB Trappe LP UK KWS LOCHOW KWS Scandi KWS W332 UK KWS GB KWS Scandi STRU s7 DE Strube Nordic Seed VÅRHVEDE - POPULATION Vårhvede-Popkorn nr 1 DK Agrologica Agrologica VÅRTRITICALE Amarillo 105 UNH DE Hege N&S HRST4415 PL HODOWLA PL Nordic Seed VÅRRAPS Blanding DS101CL CL H DE Dow Agro DE Dow Agro DE Lexus DLE15801S11 DE NPZ NPZ DK SilverShadow TOP 430 DK Knold&Top Nordic Seed DLE16804S11 DE NPZ NPZ DK DLE16805S11 DE NPZ NPZ DK Afprøvede sorter 55

56 REPRÆSENTANTER OG VEDLIGEHOLDERE FORKORTELSE Aberystwyth Ackermann Agrologica Bauer Bayer DE Bayer DK BreedEx DK Breun Carlsberg DLF SEEDS Donau Dow Agro DE Dow Agro DK DSV DSV DK Edelhof Elsom Euralis FR FD Firlbeck FPG Hege HODOWLA PL Holmgaard Hummeluhr Hunsballe Hybro IGP Joordens Knold&Top KWS KWS GB KWS LOCHOW KWS Momont KWS Scandi Lantmännen LG Europe Limagrain DE Limagrain DK Limagrain GB LP Maisadour Malopolska Maribo Momont, A. Monsanto DK Monsanto FR MONSANTO TREBES ADRESSE Aberystwyth University (IBERS), Plas Gogerddan, Aberystwyth, Ceredigion, UK-SY23 3EE, UK, Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG, Marienhofstr. 13, Postfach 70, DE Irlbach, DE, Agrologica, v/anders Borgen, Houvej 55, DK-9550 Mariager, DK, Saatzucht B. Bauer GmbH, Hofmarkstrasse 1, DE Niedertraubling, DE Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Strasse 50, DE Monheim/Rhein, DE, Bayer A/S, Arne Jacobsens Alle 13, DK-2300 København S, DK, BreedEX, Assendløsevejen 48, DK-4130 Viby Sj., DK, Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG, Amselweg 1, DE Herzogenaurach, DE, Carlsberg A/S, Ny Carlsberg Vej 100, DK-1799 København V., DK, DLF Seeds A/S, Højerupvej 31, DK-4660 Store Heddinge, DK, Saatzucht Donau GmbH. & CoKG, Saatzuchtstrasse 11, AT-2301 Probstdorf, AT, Dow AgroSciences GmbH, Im Rheinfeld 7, DE Rastatt, DE, com Dow AgroSciences Danmark A/S, Sorgenfrivej 15, DK-2800 Lyngby, DK, Deutsche Saatveredelung AG, Weissenburger Str. 5, DE Lippstadt, DE, DSV Frø Danmark A/S, Energivej 3, Maabjerg, DK-7500 Holstebro, DK, Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof Saatzucht, Saatzucht Edelhof 1, AT 3910 Zwett, AT Elsoms Seeds Ltd., Spalding, Lincolnshire, GB-Lincolnshire PE11 1QG, GB Euralis Semences, Domaine de Sandreau, 6 Chemin de Panédautes, FR Mondonville, FR, S.A.S. Florimond Desprez Veuve & Fils, 3, rue Florimond Desprez - BP 41, FR Cappelle en Pévèle, FR, Saatzuchtwirtschaft Firlbeck KG, Joh.-Firlbeck-Str. 20, Rinkam, DE Atting, DE, FarmPure Global, P.O. Box 1030, Swift Current, CA-S9H 3X2 Saskatchewan, CA HegeSaat GmbH & Co.KG, Schlossstr. 12, DE Singen, DE, Hodowla Roslin Strzelce Sp. Z o.o. Grupa IHAR, Glówna 20, PL Strzelce, PL Finn Holmgaard Jensen, Saloparken 76, DK-8300 Odder, DK, Konny Hummeluhr, 'Sundagergaard', Skovvej 3, Nr. Rind, DK-8832 Skals, DK Hunsballe Frø A/S, Energivej 3, Maabjerg, DK-7500 Holstebro, DK, Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG, Kleptow 53, DE Schenkenberg, DE, IG Pflanzenzucht GmbH, Nussbaumstrasse 1 14/11, DE München, DE J. Joordens Zaadhandel BV, Schijfweg nrd 5, NL-5995 NG Kessel, NL, Knold og Top APS, att. Erik Tybirk, Fyrrevænget 1, Hov, 8300 Odder, DK, KWS Saat SE, Grimsehlstrasse 31, Postfach 14 63, DE Einbeck, DE, KWS UK Limited, 56 Church Street, Triplow, GB-SG8 7RE Royston Herts, UK, KWS LOCHOW GmbH, Ferdinand-von Lochow- Strasse 5, DE Bergen, DE, KWS MOMONT RECHERCHE SARL, 7 rue de Martinval, FR Mons-en-Pévèle, FR, KWS Scandinavia A/S, Lysholt Allé 10, DK-7100 Vejle, DK, Lantmännen ek för, SE Svalöv, SE, Limagrain Europe, Biopôle Clermont-Limagne, rue Henri Mondor, FR Saint-Beauzire, FR, Limagrain GmbH, DE Limagrain A/S, Erhvervsbyvej 13, DK-8700 Horsens, DK, Limagrain UK Ltd, Rothwell, Market Rasen, GB-Lincolnshire LN7 6DT, UK, Lochow-Petkus GmbH, Bollersener Weg 5, DE Bergen-Wohlde, DE Maisadour Semences, Route de Saint Sever, FR HAUT-MAUCO, FR, Malopolska Hodowla Roslin Spólka z.o.o., ul. Zbo'zowa 4, Kraków, Poland, Maribo Seed International ApS, Højbygårdvej 31, 4960 Holeby, DK, SARL Adrien Momont et Fils, Societé Civile Agricole, 7, rue de Martinval, FR Mons-en-Pévèle, FR, Monsanto Crop Sciences Denmark A/S, v. Lars Ipsen, Postboks 659, DK-2200 København N, DK, Monsanto SAS, Centre de Recherche de Boissay, FR Toury, FR MONSANTO SAS, Z.l. du Cairat, 20 rue du Thèron, Trèbes, France, FR Tabellen fortsætter på næste side 56

57 REPRÆSENTANTER OG VEDLIGEHOLDERE FORKORTELSE Monsanto US N&S NFC Nickerson FR Nordic Seed NPZ NPZ DK NS-Böhnshausen NS-LANGENSTEIN Nymand Oberlimpurg Pajbjerg PBI PF PHP Pioneer DE R2n Ragt FR RAGT GB RAGT Nordic Schweiger Secobra DE Secobra FR Sejet Selgen Strube Superfos Svalöf SW SW DE SW NL Syngenta DE Syngenta DK Syngenta FR Syngenta GB Syngenta Hadm Toft Unisigma v.be Wiersum Syngenta Hadm Toft Unisigma v.be Wiersum ADRESSE Monsanto Technology, 800, North Lindberg Boulevard, US St. Louis, Missouri, US, Nielsen & Smith A/S, Sydvestvej 88, Postbox 140, DK-2600 Glostrup, DK, New Farm Crops Ltd., Market Stainton, Market Rasen, GB-Lincolnshire LN8 5LJ, GB Nickerson International Research SNC, B.P. 1, Rue Limagrain, Chappes, Frankrig, FR Nordic Seed A/S, Kornmarken 1, DK-8464 Galten, DK, Norddeutsche Pflanzenzucht, Hans-Georg Lembke KG, Hohenlieth, DE Holtsee, DE, NPZ DK, Hovedgaden 75, Hellevad, DK-6230 Rødekro, DK, Nordsaat Saatzuchtgesellschaft GmbH, Hauptstrasse 1, DE Böhnshausen, DE, NORDSAAT Saatzucht GmbH, Böhnshauser Str. 1, DE Langenstein, DE, Claus Nymand, Lochow-Petkus GmbH, Åmarksvej 31, DK-4891 Toreby L., DK, Pflanzenzucht Oberlimpurg, Postfach 590, DE Schwäbisch Hall, DE Pajbjerg A/S, Postboks 259, Grindsnabevej 25, Dyngby, DK-8300 Odder, DK, Plant Breeding International Cambridge Ltd., Maris Lane, Trumpington, GB-Cambridge CB2 2LQ, UK Pajbjerg A/S, Grindsnabevej 25, Dyngby, DK-8300 Odder, DK, P.H. Petersen, Saatzucht Lundsgaard GmbH, Streichmüler Str. 8, D Grundhof, Germany, DE, Pioneer Hi-Bred Northern Europe, Service Division GmbH, Apensener Str. 198, Postfach 1464, DE Buxtehude, DE, com R2N S.A.S., Avenue Saint Pierre, Site de Bourran, FR Rodez Cedex, FR, RAGT 2n, Rue Emile Singla, Site de Bourran, BP 3336, FR Rodez Cédex 9, FR, RAGT Seeds ltd., Grange Road - Rectory Farm, CB10 1TA lckleton Essex, Storbritannien, GB RAGT Nordics ApS, v/else Nielsen, Hjortevænget 62, DK-2880 Bagsværd, DK, H. Schweiger & Co. ohg, Feldkirchen 3, DE Moosburg, DE Secobra Saatzucht GmbH, Feldkirchen 3, DE Moosburg, DE, Secobra Recherches S.A., Centre de Bois Henry, FR Maule, FR, Sejet Planteforædling, Nørremarksvej 67, Sejet, DK-8700 Horsens, DK, Selgen Ltd., Jankovcova 18, CZ Praha 7, CZ, Strube GmbH & Co. KG, Hauptstrasse 1, DE Söllingen, DE, Superfos Korn A/S, Forsøgsgården, Nørremarksvej 67, Sejet, DK-8700 Horsens, DK Sveriges Utsädesförening Svalöf, SE-Svalöv, SE Lantmännen SW Seed AB, SE Svalöv, SE, Lantmännen SW Seed Hadmersleben GmbH, Kroppenstedter Strasse 4, DE Hadmersleben, DE, W. Weibull B.V., P.O. Box 235, NL-8300 AE Emmeloord, NL Syngenta Seeds GmbH, Zum Knipkenbach 20, Postfach 3264, DE Bad Salzuflen, DE Syngenta Nordics A/S, Strandlodsvej 44, DK-2300 København S., DK, Syngenta France SAS, 12, Chemin de l'hobit, B.P. 27, FR Saint-Sauveur, FR Syngenta UK Ltd, Market Stainton, Market Rasen, Lincolnshire, LN8 5LJ, UK, UK, Syngenta Hadmersleben, Kroppenstedter Strasse 4, Oschersleben, DEUTSCHLAND, DE, Axel Toft Grovvarer A/S, DK Unisigma, GIE de Recherche et Sélection, Royte de Noyers, FR Froissy, FR W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG, Hovedisser Str. 92, Postfach 1151, DE Leopoldshöhe, DE, Wiersum Plantbreeding B.V., Zeefbaan 28, NL-9672 BN Winschoten, NL, Syngenta Hadmersleben, Kroppenstedter Strasse 4, Oschersleben, DEUTSCHLAND, DE, Axel Toft Grovvarer A/S, DK Unisigma, GIE de Recherche et Sélection, Royte de Noyers, FR Froissy, FR W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG, Hovedisser Str. 92, Postfach 1151, DE Leopoldshöhe, DE, Wiersum Plantbreeding B.V., Zeefbaan 28, NL-9672 BN Winschoten, NL, 57

58 OVERSÆTTELSER/TRANSLATIONS OVERSÆTTELSER Kornsorter Blanding Markærter Triticale Vinterbyg Vinterhvede Vinterraps Vinterrug Vårbyg Vårhvede Vårraps Afgrødehøjde ved høst Akssvampe Angreb Antal forsøg Brunrust Bygbladplet Bygrust Dansk repræsentant Fht for udbytte Gulrust Hvedebladplet Kerneudbytte Kornvægt Landsforsøg Lejesæd Lys bladplet m = modtagelig Meldug Modning Nedknækning af strå Nematoder Observationsparceller Procent dækning Procent olie Procent protein r = resistent Resistenskilde for meldug Septoria Standard kvalitet Strålængde TKV (tusindkornsvægt) Udbytte, hkg pr. Ha Vedligeholder Værdiafprøvning TRANSLATIONS Cereal varieties Mixture of varieties Peas for combining Triticale Winter barley Winter wheat Winter oil seed rape Winter rye Spring barley Spring wheat Spring oil seed rape Crop height at harvest Complex of ear diseases Attack No. of trials Brown rust (Puccinia recondita) Net blotch (Drechslera teres) Brown rust (Puccinia hordei) Representative in Denmark Yield relative to standard (variety or mixture of varieties) Yellow rust (Puccinia striiformis) Tan spot (Drechslera tritici-repentis) Yield of grain Thousand kernel weight Other field trials Tendency to lodging Light leaf spot (Cylindrosporium concentricum) m = susceptible Powdery mildew (Erysiphe graminis) Date of ripening Tendency to breaking of straw Cereal cyst nematode (Heterodera avenae) Observation plots Percent coverage with disease Oil percent Protein percent r = resistant Source of mildew resistance Leaf blotch caused by Septoria tritici or S. nodorum Standard quality Length of straw TGW (thousand grain weight) Yield, hkg per hectare Maintainer VCU trials 58

59 PLANTEKONGRES JANUAR Hør blandt andet om: Dyrkning af kvalitetskorn Production of quality wheat - the German way Forædling og afprøvning af nye kornsorter Nye proteinholdige afgrøder Håndtering af sygdomme og skadedyr i vinterraps i 2017 Styr rapsen, så du får maksimalt udbytte. 59

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Planter & Miljø Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Foto: Lars Bonde Eriksen 2014 vfl.dk Foto: Morten Haastrup, Videncentret for landbrug. Indholdsfortegnelse Placering af observationsparceller og

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Foto: Morten Haastrup 2013 vfl.dk Sortsforsøg_2013_17_24.indd 1 16-12-2013 12:04:58 Foto: Morten Haastrup, Videncentret for landbrug. Indholdsfortegnelse Placering

Læs mere

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Nedenfor ses en oversigt over vejledende bekæmpelsestærskler for sygdomme i korn. Tærsklerne er fra Planteværn Online og disse tærskler er relativt godt belyst. Tærsklerne

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 214 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 214 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer 90 + 10 procent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter 2012 Foto: Morten Haastrup vfl.dk Foto: Morten Haastrup, Videncentret for landbrug. Indholdsfortegnelse Placering af observationsparceller og sortsforsøg...4 Forord...5

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2.

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Rekordudbytte i landssøgene KWS Eterno KWS Binnto yder med 104,4 hkg pr. ha, svarende til holdstal 107, det største udbytte i årets landssøg. Det er ydermere

Læs mere

Mere gødning mere lejesæd?

Mere gødning mere lejesæd? Mere gødning mere lejesæd? Gitte Refsing Andersen 1 Forklaringen skal findes her Kraftige nedbørshændelser i juni/juli Meget kraftig vind juni/juli Kraftigt udviklede marker fra efteråret Mild vinter Tidlig

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen OBSERVATIONSPARCELLER 2015 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 Observationsparceller 2015 Brønderslev Aakirkeby Abildgård Foulum Hobro Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Skibby

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger 3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger Bekæmpelse af septoria Forskellige midler blev afprøvet imod bekæmpelse af septoria i 2010. Forsøgene var også tilsigtet til at vurdere effekten

Læs mere

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Indledning Fremstillingspris og fraktilanalyse (Bent Hedegaard) Udbyttefremgang (Henning Frostholm) Optimal

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser. SORTSFORSØG 2010 Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser. SORTSFORSØG 2010 Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2010 Korn, bælgsæd og olieplanter Forsidefotos: Morten Haastrup, Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE!

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! Nye resistenser og regler, hvordan anvendes midlerne i 2015 Lars Skovgaard Larsen, lsl@gefion.dk Rapporterede tilfælde af resistens Skadedyr Resistens mod Fundet

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vintersæd 216/17 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts

Læs mere

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj.

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Indhold: Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vinterhvede, side 3 Svampebekæmpelse i vinterbyg, side 8 Aktuelt i marken Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Vinterbyg Meget vinterbyg

Læs mere

Optimeret brug af svampemidler i korn

Optimeret brug af svampemidler i korn Optimeret brug af svampemidler i korn AgroPro Planteavlsdag Comwell 31. Januar 2018 v/hans Jørgen Bak, agropro Historiske merudbytter i 2017 Ikke set større siden 1998 Skyldes det fugtige år, med stort

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Disposition: Erfaringer fra 2015 Havrerødsot Smittetryk af bladsvampe Septoria i hvede Gulrust i hvede Ukrudtsbekæmpelse forår i

Læs mere

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg

Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg AARHUS UNIVERSITET Institut for Agroøkologi Nyeste viden om betydning og bekæmpelse af skoldplet i byg Lise Nistrup Jørgensen, Ghita C. Nielsen, Susanne Sindberg, Kristian Kristensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Nye svampemidler i korn 2010 1,5 l Ceando = 1,0 l Opus + 0,5 l Flexity 1,0 l Prosaro

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD OBSERVATIONSPARCELLER 2014 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 2 Observationsparceller 2014 Brønderslev Aakirkeby Hobro Abildgård Foulum Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Askov

Læs mere

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN?

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? Forskel på succes og fiasko i hvededyrkning hvad er det lige der gør, at man tjener penge? v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Resultater VKST-konkurrence Firma Sort Kg N pr.ha

Læs mere

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Hvordan behandlede I hvede med fungicider i 2002 92 % af hele arealet blev behandlet med fungicider I gennemsnit

Læs mere

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn?

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? DLG VækstForum 2012 Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? Fungicider Hvordan sikrer vi fremtiden? Vinterhvede Anvend de redskaber der findes i kassen Se på midlernes stærke sider Skift

Læs mere

Overfrodig hvede og raps:

Overfrodig hvede og raps: Overfrodig hvede og raps: Hvordan får vi dem gennem vinteren? v/ H. Aagaard haa@gefion.dk Skredet vårbyg i en stubmark 11/11-14 Dårlig luftskifte i vintersæd Foto: JL, Gefion Vintersæd svækket i striber

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

Hvordan kan vi blive bedre til at bekæmpe Septoria?

Hvordan kan vi blive bedre til at bekæmpe Septoria? Hvordan kan vi blive bedre til at bekæmpe Septoria? Lise Nistrup Jørgensen, Jens Erik Ørum, Ghita C. Nielsen & Jens Grønbech Hansen Plantekongres, januar 2015 Ultang 2014 angreb af septoria 1. juni på

Læs mere

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug HVEDE: Septoria DTR Hvedemeldug BYG: Bygmeldug Så let kan det gøres To midler til alt korn Agricultural Products The Chemical Company pera og pus Team dækker samtlige behov for svampebekæmpelse i korn!

Læs mere

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016

Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Session 3: Det lærte vi af landsforsøgene 2016 Sygdomme i korn Planteavlskonsulent Jens P. Hansen Hvordan opnår vi stabile udbytter i raps? Planteavlskonsulent Mette Møller Ragborg Gødningsforsøg Planteavlskonsulent

Læs mere

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg VINTERHVEDE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Nye sorter med topudbytte i landsforsøgene LG Mocca nummersorten LGW123 giver med forholdstal 106 de største udbytter i årets landsforsøg med vinterhvede.

Læs mere

Talius ny standard Dispensation 25. Marts til 25 juni DuPont Talius svampemiddel

Talius ny standard Dispensation 25. Marts til 25 juni DuPont Talius svampemiddel Talius ny standard Dispensation 25. Marts til 25 juni 2017 DuPont Talius svampemiddel Talius - Fordele Talius Mest effektive meldugmiddel til dato (op til 6 ugers beskyttelse) Fremragende beskyttelse af

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr.

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug i korn, raps, hestebønner og frøgræs Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. 2017 Vejrforholdene Bornholm 2016 Bornholms Landbrug Svampe og skadedyr Bornholms

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Anvendelsesorienteret Planteværn 213 III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen, Sidsel Kirkegaard & Anders Almskou Dahlgaard Bekæmpelsesstrategier

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg

VINTERHVEDE. Sorter. Vælg altid en vinterhvedesort, der > > har givet et stort udbytte gennem flere års forsøg VINTERHVEDE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Sorterne Benchmark og Output giver begge et udbytte, der er 6 procent større end målesortblandingens, og det største udbytte i årets landsforsøg

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 1 Sådan ser kornmarkerne høst 2016 ikke ud, vel? 2 9. februar 2016 Sorternes lejesædstendens Risiko for lejesæd stiger med

Læs mere

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER Planteavlsmøde KHL 5. februar 2015 Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER 1000 750 500 1 OVERSIGT OVER

Læs mere

Svampesygdomme i rajgræs mm. Lise Nistrup Jørgensen Julián Rodríguez-Algaba, Mogens S. Hovmøller,

Svampesygdomme i rajgræs mm. Lise Nistrup Jørgensen Julián Rodríguez-Algaba, Mogens S. Hovmøller, Svampesygdomme i rajgræs mm Lise Nistrup Jørgensen Julián Rodríguez-Algaba, Mogens S. Hovmøller, Kronrust/alias bladrust er udbredt Registreringsnet- SEGES - ca. 30-50 marker ugentligt Kronrust/alias bladrust

Læs mere

Procent (%) Karakter: 1-9. Septoria, blad Lejesæd. Septoria, blad. Gulrust, aks. Meldug. Gulrust

Procent (%) Karakter: 1-9. Septoria, blad Lejesæd. Septoria, blad. Gulrust, aks. Meldug. Gulrust , aks 1 9001 Blanding 106,3 101,2 95,6 121,1 114,4 107,7 100 3,3 0,02 0,02 10 6 2 5 86 13/8 50.6 78 9.2 71.0 16.6 114,7 112,9 90,4 86,0 2 9001 Blanding 105,3 102,7 96,0 119,3 112,4 107,1 99 7 0,04 2,4

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen OBSERVATIONSPARCELLER 2013 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 2 Observationsparceller 2013 Brønderslev Aakirkeby Hobro Abildgård Foulum Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Askov

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Havrerødsot Meldug Nye regler for triazoler Septoria Væske mængde Nye KO krav Rettigheder Pct. angrebne planter 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Forekomst af bladlus i

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage.

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 35 Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Den nysåede raps

Læs mere

Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller

Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Er hveden regnet væk? Hvededyrkning fra A til Z v. Planteavlskonsulent Jacob Møller Foderhvede er stadig en vinderafgrøde Forudsætninger for succesfuld dyrkning af vinterhvede Produktion af mest mulig

Læs mere

Gulrust i hvede - nuværende og kommende udfordringer

Gulrust i hvede - nuværende og kommende udfordringer Gulrust i hvede - nuværende og kommende udfordringer Mogens S Hovmøller, Annemarie F Justsen & Jens G Hansen Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi Det Globale Rustcenter mogens.hovmoller@agrsci.dk

Læs mere

Dét skal vi forholde os til i 2017

Dét skal vi forholde os til i 2017 Dét skal vi forholde os til i 2017 1 Fungicideffekt mod septoria i 2006 % effekt (vurderet på de 2 øverste blade i st. 65-73) 100 90 80 70 60 Septoria DJF 2006 Semi-field forsøg Uddrag ¾ dosering Sort:

Læs mere

Innovationsmester i hvededyrkning 2017

Innovationsmester i hvededyrkning 2017 Innovationsmester i hvededyrkning 2017 6 FLOTTE FYRE KLAR TIL KAMP 2 Placering: Sejet Planteforædling 2016/17 i forbindelse med DLG innovation 2017 Sortsvalg: Benchmark, Sheriff, Pistoria, Creator Pleje

Læs mere

vintersæd 2014 produktinformation

vintersæd 2014 produktinformation vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber. Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og

Læs mere

Vækstregulering i vinterhvede 2016?

Vækstregulering i vinterhvede 2016? Vækstregulering i vinterhvede 2016? v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvorfor er lejesæd uønsket? Genfundet sine sten Grøn misvækst Denne mark holdt fødselsdag! 1 To typer af lejesæd

Læs mere

Formuleringen og aktivstoffernes betydning for svampemidlernes effekt. DLG VækstForum 2012 v/klaus Nielsen

Formuleringen og aktivstoffernes betydning for svampemidlernes effekt. DLG VækstForum 2012 v/klaus Nielsen Formuleringen og aktivstoffernes betydning for svampemidlernes effekt. DLG VækstForum 2012 v/klaus Nielsen Hvor vigtig er formuleringen af et svampemiddel? Svaret er Den er meget vigtig! Formuleringen

Læs mere

AfgrødeNyt nr august Indhold. Aktuelt i marken. Skal vi holde øje med din vinterraps? -1 -

AfgrødeNyt nr august Indhold. Aktuelt i marken. Skal vi holde øje med din vinterraps? -1 - AfgrødeNyt nr. 18 13. august 2014 Indhold Aktuelt i marken De første rapsmarker er sået i ugen, der er gået. I AfgrødeNyt nr. 16 kan du læse om såning, ukrudtsbekæmpelse og gødskning af vinterraps. I sidste

Læs mere

VERSUS bliv udfordret på salgsafgrøder. Lene Mathiasen, Planterådgiver

VERSUS bliv udfordret på salgsafgrøder. Lene Mathiasen, Planterådgiver VERSUS bliv udfordret på salgsafgrøder Lene Mathiasen, Planterådgiver VERSUS bliv udfordret på salgsafgrøder Disposition Baggrunden for at afprøve VERSUS til Aftenkongressen Ny udbyttefremgang Noget om

Læs mere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere Konsulenttræf 2016 Hussar Plus - nyhed Bedst fra start med Cossack Økonomisk optimering af fungicidstrategier Proline Xpert - nyhed Vækstregulering i korn med Cerone Raps FolicurXpert 1 Hussar PLUS OD

Læs mere

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S

Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vårsæd 2017 Vedsted Mølle A/S Vedsted Mølle A/S Tøndervej 31, Vedsted 6500 Vojens 74545106 Vedstedmoelle@post.tele.dk 1 Maltbyg Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

Det første nye aktivstof i 10 år!

Det første nye aktivstof i 10 år! Det første nye aktivstof i 10 år! Siden introduktionen af strobilurinerne for 10 år siden har der ikke været nye og alternative aktive stoffer til rådighed for bekæmpelse af svampesygdomme i korn. Med

Læs mere

Fusarium i korn. Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby

Fusarium i korn. Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby Fusarium i korn Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby Aksfusarium i hvede Fusarium i hvede Pct. kerner med Fusarium 8 6 4 2 0 2 2,5 mm 2,5 2,75 mm 2,75 3 mm > 3 mm (Piorr, 1991) Aksfusarium

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs

Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs Ny vækstregulator Forventes godkendt til 2012 Aktive stoffer: prohexadione-ca (50 g/l) + mepiquat chlorid (300 g/l) Afgrøder: Dosering: vinterhvede,

Læs mere

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard Anvendelsesorienteret Planteværn 2011 V Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard Majsarealet i Danmark er øget fra 10.000 ha i 1980

Læs mere

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015

HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Webinar 10. december kl. 9.15 GHITA CORDSEN NIELSEN, GCN@SEGES.DK HAVRERØDSOT: HVORDAN KAN DET UNDGÅS? ERFARINGER FRA SÆSONEN 2014/2015 Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

Mod nye højder.. Highlights Hans Jørgen Bak AgroPro Planteavlsdag 25. Januar 2017 Comwell, Roskilde. 25. Januar 2017 Planteavlsdag 1

Mod nye højder.. Highlights Hans Jørgen Bak AgroPro Planteavlsdag 25. Januar 2017 Comwell, Roskilde. 25. Januar 2017 Planteavlsdag 1 Highlights 2016 Hans Jørgen Bak AgroPro Planteavlsdag 25. Januar 2017 Comwell, Roskilde 25. Januar 2017 Planteavlsdag 1 Planteavlsåret 2015/2016 - skuffende for mange men store variationer Mod nye højder..

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 4. 9. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 4. 9. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 4 9. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på hvor langt vintersæden er fremme. Vi ser alt fra vinterhvede, der endnu ikke er begyndt at strække sig, til vinterhvede

Læs mere

Forbedret gulrustvarsling med DNA-genotypning

Forbedret gulrustvarsling med DNA-genotypning Forbedret gulrustvarsling med DNA-genotypning Tine Thach (Postdoc) Annemarie F. Justesen, Julian Rodriguez-Algaba Jens G. Hansen, Poul Lassen & Mogens S. Hovmøller Plantekongres 2016 21. Januar Indhold

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Bladsvampe bekæmpelse og optagningstidspunkt

Bladsvampe bekæmpelse og optagningstidspunkt 46-29 GEP Annual Report Bladsvampe bekæmpelse og optagningstidspunkt Leaf diseases control and harvest time Anne Lisbet Hansen alalh@nordicsugar.com +45 21 68 95 88 NBR Nordic Beet Research Foundation

Læs mere

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg

Økologisk dyrkning. Konklusioner. Artsvalg Økologisk dyrkning Konklusioner Artsvalg Artsvalg i korn og oliefrø I fem forsøg med vintersædsarter har der i 2006, i modsætning til tidligere år, ikke været signifikant forskel på udbytterne. Se tabel

Læs mere

Konsekvenser ved forbud mod triazoler i hvede

Konsekvenser ved forbud mod triazoler i hvede Af hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger har PowerPoint blokeret automatisk hentning af billedet. Konsekvenser ved forbud mod triazoler i hvede Lise Nistrup Jørgensen, Aarhus Universitet Jonathan

Læs mere

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet Økologisk udsæd med fokus på udsædsbårne sygdomme Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet DanSeed Symposium Kobæk Strand 8 marts 2010 Økologisk udsæd Større udviklings- og forskningsindsats i forbindelse

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder produktinformation 2015 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014 Evergreen Unik sundhed

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 020200808 Gødskning af vårsæd, forfrugt kløvergræs Til Oversigt Landscentret, Planteavl Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N. Forsøgsplanen er sidst opdateret

Læs mere

Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen

Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen 2 Sygdomsangreb 2013 Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen I dette afsnit nævnes fortrinsvis, hvilke forekomster der har været af svampesygdomme

Læs mere

Observationsparceller 2015

Observationsparceller 2015 VP OVERSIGTER_15 / OBS-steder Observationsparceller 2015 Parcelstørrelse i m 2 Vinterhve Vinterbyg Vinterrug Triticale Vårbyg Havre Vårhvede 295 Abildgård MS MS MS MS MS MS MS 1 Askov 20 20 20 20 20 20

Læs mere

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Anvendelsesorienteret Planteværn 2013 IV Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen, Sidsel Kirkegaard & Anders Almskou-Dahlgaard Med henblik på at undersøge effekten

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Etablering af såsæd er godt i gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte det gode vejr. Som altid er såbedet det allervigtigste ved etablering,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Endelig har vi fået lidt tørvejr og nu mangler vi lige at vinden lægger sig, så de

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

FUNGICIDRESISTENS HOS SEPTORIASVAMPEN I HVEDE

FUNGICIDRESISTENS HOS SEPTORIASVAMPEN I HVEDE FUNGICIDRESISTENS HOS SEPTORIASVAMPEN I HVEDE Thies Marten Wieczorek, Ph.d. studerende Lise Nistrup Jørgensen, senior forsker FUNGICIDER MOD SEPTORIA Virkemekanismer Indgår i Resistensrisiko Phtalamid

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser. Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser. Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser 62576)256 * Korn, bælgsæd og olieplanter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Placering af observationsparceller og sortsforsøg...2 Forord...3 Summary...4 Afprøvningens

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere