TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011"

Transkript

1 TAL OM: Læsø Kommune

2 TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt og overskueligt indblik i bl.a. beskæftigelsesmæssige forhold. Målgruppen er kommuner og jobcentre og andre med interesse for arbejdsmarkedet og den beskæftigelsesmæssige situation. Informationerne er tilgængelige på hjemmesiden som en samlet fil om den enkelte kommune. Oplysningerne offentliggøres og opdateres løbende på Beskæftigelsesregion Nordjyllands hjemmeside TAL OM indeholder følgende emner: 1. Befolkningens alder før, nu og frem til Befolkningens socioøkonomiske status og udvikling 3. Befolkningens alder status og udvikling 4. Befolkningens uddannelse status og udvikling 5. Befolkningens herkomst status og udvikling 6. Befolkning og køn status og udvikling 7. Beskæftigelsen fordelt på branche 8. De beskæftigedes alder 2009 og Andel beskæftigede over 50 år 10. Mænd og kvinders beskæftigelse 11. Erhvervsfrekvens 12. Indvandrere og efterkommeres erhvervsfrekvens 13. Antal ledige 2

3 Generelle noter Befolkningen vil i materialet 1 være betegnelsen for den andel af befolkningen, der er i den erhvervsaktive alder, som defineres i resten af materialet som år. I 2009 skete der et databrud i RAS-tallene, som bruges i tabellerne i Tal Om. En ny opgørelsesmetode betyder, at beskæftigelsesniveauet samt erhvervsfrekvensen i 2009 og 2010 er lavere, end det ville have været med den gamle opgørelsesmetode. Tallene for 2010 er helt sammenlignelige med dem for 2009, mens det er sværere at sammenligne med tal fra 2008 og bagud. Den nye metode er en mere præcis indikator, fordi den bygger på månedlige indberetninger fra virksomhederne via e-indkomstregistret. I den gamle metode byggede beskæftigelsesvurderingen på indberetninger fra virksomhederne en gang årligt. Der kunne opstå større usikkerhed om beskæftigelsesniveauet i den sidste uge i november, som er referencetidspunktet. Med den nye opgørelsesmetode indberettes der månedligt, og der foreligger derfor en indberetning for november måned, som giver et mere præcist billede af beskæftigelsen i den sidste uge i november måned. Bemærk, at antallet af arbejdsløse for 2010 (som er brugt i befolkningens socioøkonomiske status) ikke umiddelbart kan sammenlignes med antal fuldtidsledige for 2010 (brugt på side 16). Det skyldes, at antallet af arbejdsløse stammer fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik. Her opgøres hele befolkningens socioøkonomiske status en gang årligt i den sidste uge i november måned. Her tæller én person én gang. Antal fuldtidsledige i 2010 er et gennemsnit af antallet af fuldtidsledige i hele året Antal fuldtidsledige er således et beregnet tal. Det opgøres, hvor mange timer hver enkelt person har været ledig. En fuldtidsledig svarer til 37 timers ledighed pr. uge i 52 uger. Derefter beregnes antal fuldtidsledige ud fra en gennemsnitlig ledighed på 37 timer pr. uge i 52 uger. 1 Med undtagelse af tabellen på side 4 Befolkningens alder før, nu og frem til

4 1. Befolkningens alder før, nu og frem til 2040 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har betydning for, hvor stor arbejdsstyrken kan blive. Arbejdsstyrken består af de beskæftigede og de ledige, der er til rådighed for arbejdsmarkedet. I Læsø er 73% af befolkningen i arbejdsstyrken pr. 1. januar Hvert år udarbejder Danmarks Statistik en fremskrivning af befolkningen. Den seneste går til Dermed kan kommunerne få et billede af, hvor mange i den arbejdsdygtige alder der i fremtiden vil kunne indgå i arbejdsstyrken. BEFOLKNINGEN EFTER ALDER I LÆSØ KOMMUNE I 2002 OG 2011 OG FREMSKREVET TIL Antal 60,4% ,2% 48,8% ,8% 41,2% I alt Over 65 år år år Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; BEF1A, FOLK1, FRKM111 Figuren viser befolkningen i Læsø Kommune i 2002 og 2011 og fremskrivninger af befolkningen til 2020, 2030 og Det samlede befolkningstal er faldet med ca. 300 personer de seneste 10 år, og ifølge fremskrivningen forventes denne udvikling at fortsætte, så der i 2040 vil være ca. 380 færre personer på Læsø end i Det svarer til et fald på 19,4%. Den andel af befolkningen, som er i den erhvervsaktive alder, og som arbejdsstyrken skal komme fra, forventes at blive meget mindre. I 2011 er 57,2% af befolkningen i aldersgruppen år. Det er personer. Fremskrivningen viser, at andelen formentlig vil falde til 48,8% i 2020, 43,8% i 2030 og 41,2% i I alt forventes et fald på 467 personer frem til Gruppen på 65 og derover år står derimod for en stor stigning - fra at udgøre 29% i 2011 til at udgøre 48,4% i Det forventes altså, at halvdelen af befolkningen vil være over 65 år i Antalsmæssigt forventes en stigning på 194 personer. Andelen af 0-15 årige forventes at falde i perioden. Fra 269 personer i 2011 til 163 i

5 2. Befolkningens socioøkonomiske status og udvikling Befolkningen vil i de følgende afsnit være betegnelsen for den andel af befolkningen, der er i den erhvervsaktive alder. Den erhvervsaktive alder defineres i resten af materialet som år. Befolkningen kan opdeles på en række socioøkonomiske parametre. Der er de beskæftigede og de arbejdsløse. Disse to grupper udgør tilsammen arbejdsstyrken. Arbejdsstyrken er et mål for udbuddet af arbejdskraft. De beskæftigede er et mål for efterspørgslen efter arbejdskraft på arbejdsmarkedet. Den arbejdskraft, der bliver udbudt, men som ikke er efterspurgt af virksomhederne, er gruppen af arbejdsløse. Der er desuden en række personer uden for arbejdsstyrken. Det er bl.a. personer under uddannelse, pensionister og personer på orlov. Personerne i arbejdsstyrken og personerne uden for arbejdsstyrken udgør samlet hele befolkningen. BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) EFTER SOCIOØKONOMISK STATUS I LÆSØ KOMMUNE Udvikling Absol ut Procent Beskæftigede ,3% Befolkning Arbejdsstyrke Arbejdsløse ,4% (Beskæftigede + arbejdsløse) ,1% Uden for arbejdsstyrken ,2% Befolkning i alt (arbejdsstyrken + uden for arbejdsstyrken) ,8% Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; Ras 1 & Ras 207, egne beregninger I 2010 var der en samlet befolkning i aldersgruppen år på personer i Læsø Kommune. Heraf var 756 beskæftigede og 71 var arbejdsløse. Der var 310 personer uden for arbejdsstyrken. Befolkningstallet for de årige er steget i Læsø Kommune. Udviklingen i tiåret 2001 til 2010 på Læsø viser, at befolkningstallet for de årige er faldet med 230, hvilket er et fald på 16,8%. I hele Nordjylland er der et fald på 1,1%. Faldet i befolkningstallet i Læsø Kommune er fordelt på et fald på 248 i arbejdsstyrken og en stigning i gruppen af personer uden for arbejdsstyrken på 18. 5

6 3. Befolkningens alder status og udvikling Befolkningen kan opdeles på alder og på socioøkonomiske parametre. Forskydningerne imellem de enkelte aldersgrupper er interessante at belyse, fordi man f.eks. kan få en idé om, hvordan arbejdsstyrken kan øges gennem inddragelse af nogle af dem, der står uden for arbejdsstyrken. Her er befolkningen opdelt på aldersgrupperne år, år og år. Det vil sige den arbejdsdygtige alder. Aldersudviklingen viser bl.a., at der de kommende år vil være en stor aldersbetinget tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. ALDER OG SOCIOØKONOMISK STATUS I LÆSØ I 2010 Alder Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning år år år år Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; Ras207, egne beregninger I 2010 var der årige personer i arbejdsstyrken. Af dem var 120 beskæftigede og 13 arbejdsløse. I alt var der i befolkningen årige, heraf var 54 uden for arbejdsstyrken. UDVIKLING I BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) I LÆSØ KOMMUNE FORDELT PÅ ALDER OG SOCIOØKONOMISK STATUS, Antal år år år år Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken; Ras1 og Ras207, egne beregninger Figuren viser, hvordan befolkningens alderssammensætning har ændret sig fra 2001 til Antallet i befolkningen i aldersgruppen år og år er faldet, mens der er en stigning i den ældre gruppe. Samlet er befolkningstallet for de årige faldet med 230. I arbejdsstyrken er der forsvundet årige og årige, mens der er 70 flere årige. Der er et fald i beskæftigelsen på 217. Kun aldersgruppen år har en stigning, på 76. De beskæftigede er altså blevet ældre. Udviklingen viser, at aldersbetinget afgang fra arbejdsmarkedet kan blive en udfordring fremover, fordi det bliver vanskeligt at sikre et tilstrækkeligt udbud af arbejdskraft som følge af små ungdomsårgange. 6

7 4. Befolkningens uddannelse status og udvikling Befolkningen kan opdeles i grupper efter uddannelsesniveau og socioøkonomiske parametre. Det fremgår bl.a., at kortuddannede har større risiko for at blive ledige end personer med videregående uddannelse, og at uddannelse øger muligheden for at komme i beskæftigelse. BEFOLKNINGENS (16-64 ÅR) UDDANNELSESSAMMENSÆTNING I LÆSØ KOMMUNE I 2010 Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning (16-64 år) Kortuddannede Faglærte Korte. vidg. udd Melleml. vidg. udd Lange vidg. udd Uoplyst I alt Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken; Rasu11; egne beregninger Tabellen viser de åriges uddannelsesniveau i Læsø Kommune i Der var 502 kortuddannede personer uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Af dem var 281 i beskæftigelse, mens 34 var arbejdsløse og 187 var uden for arbejdsstyrken. UDVIKLING I BEFOLKNINGENS (16-64 ÅR) UDDANNELSE OG SOCIOØKONOMISK STATUS I LÆSØ KOMMUNE Antal Kortuddannede Faglærte Korte. vidg. udd. Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken; Rasu 1 og Rasu11; egne beregninger Melleml. vidg. udd. Lange vidg. udd. Uoplyst I alt Figuren viser udviklingen 2001 til 2010 i befolkning og arbejdsstyrke m.v. fordelt på uddannelsesniveau. Udviklingen går i retning af øget efterspørgsel (flere beskæftigede) efter personer med videregående uddannelser og stor fald i efterspørgslen efter kortuddannet arbejdskraft. Arbejdsløsheden er ganske vist faldet for de kortuddannede med 20, men det skyldes ikke, at efterspørgslen på kortuddannet arbejdskraft er steget, tværtimod. Beskæftigelsen for de kortuddannede i perioden er nemlig også faldet. Arbejdsstyrken for de kortuddannede er imidlertid faldet endnu mere, med 209, hvilket er årsagen til, at der også er færre ledige i denne gruppe end for 10 år siden. Beskæftigelsen for faglærte er faldet med 34, mens arbejdsløsheden er faldet med 11. Samlet er arbejdsstyrken faldet med 45. Udbuddet af arbejdskraft er steget for personer med korte og lange videregående uddannelser. Der er sket en stigning i arbejdsstyrken af personer med videregående uddannelser. 7

8 5. Befolkningens herkomst status og udvikling Befolkningen kan opdeles i grupper efter herkomst og på socioøkonomiske parametre. Her er befolkningen opdelt på herkomst fordelt på indvandrere og efterkommere fra vestlige lande, indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande og personer med dansk oprindelse. 2 Det fremgår bl.a., at der bliver færre personer med dansk oprindelse og flere med udenlandsk oprindelse, og at arbejdsmarkedet har brug for tilgangen af arbejdskraft fra udlandet. BEFOLKNINGEN (16-64 Å R) EFTER SOCIOØKONOMISK STATUS OG HERKOMST I LÆSØ KOMMUNE I 2010 Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande Personer med dansk oprindelse I alt Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; Ras1; egne beregninger Tabellen viser, at der var 32 indvandrere og efterkommere fra vestlige lande, 4 indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande og personer med dansk oprindelse i alderen år i Læsø Kommune. Af disse var 20 indvandrere og efterkommere fra vestlige lande i beskæftigelse, 1 fra ikke-vestlige lande var i beskæftigelse. For personer med dansk oprindelse var 735 i beskæftigelse. 63% af indvandrere i befolkningen fra vestlige lande er i beskæftigelse, og 25% af indvandrere i befolkningen fra ikke-vestlige lande er i beskæftigelse, mens 67% af befolkningen med dansk oprindelse er i beskæftigelse. UDVIKLING I BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) EFTER HERKOMST OG SOCIOØKONOMISK STATUS I LÆSØ KOMMUNE Antal Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande Personer med dansk oprindelse I alt Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; Ras1 og Ras207; egne beregninger Arbejdsstyrken er faldet for både indvandrere og efterkommere fra vestlige og fra ikke-vestlige lande samt for personer med dansk oprindelse. Den samlede beskæftigelse er faldet med 217. Derimod er der fald i antallet af personer uden for arbejdsstyrken for indvandrere og efterkommere både fra vestlige og ikke-vestlige lande. Der har været en stigning blandt personer med dansk oprindelse. 2 Vestlige lande: Alle EU-lande plus Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Fra 1. januar 2007 er Bulgarien og Rumænien en del af EU. De indgår fra samme dato i Vestlige lande. Ikke-vestlige lande: Alle øvrige lande. 8

9 6. Befolkningen og køn status og udvikling Befolkningen kan opdeles efter køn og på socioøkonomiske parametre. Køn er interessant at belyse, fordi det viser, om der sker forskydninger blandt mænd og kvinder. BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) FORDELT PÅ KØN OG SOCIOØKONOMISK STATUS I 2010 I LÆSØ Mænd Kvinder I alt Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Uden for arbejdsstyrken Befolkning Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; Ras207; egne beregninger I 2010 var der 401 beskæftigede mænd og 355 beskæftigede kvinder i Læsø Kommune. Det fremgår desuden, at der var 42 arbejdsløse mænd og 29 arbejdsløse kvinder. 154 mænd og 156 kvinder var uden for arbejdsstyrken. UDVIKLING I BEFOLKNINGEN (16-64 ÅR) EFTER KØN OG SOCIOØKONOMISK STATUS I LÆSØ KOMMUNE I Antal Beskæftigede Arbejdsløse Arbejdsstyrken Mænd Kvinder Kilde: Danmarks Statistik; Statistikbanken; Ras1 og Ras207; egne beregninger Uden for arbejdsstyrken Befolkning Figuren viser udviklingen i beskæftigelse, arbejdsløshed, arbejdsstyrke, befolkning for mænd og kvinder i perioden 2001 til Både mænd og kvinder har et fald i beskæftigelsen, størst fald for mænd. Ligeledes har både mænd og kvinder fald i arbejdsløsheden, her har kvinder det største fald. Antallet af personer uden for arbejdsstyrken stiger for mænd, imens det er faldet lidt for kvinder. Antallet af mænd uden for arbejdsstyrken er steget med 21 personer, og antallet af kvinder er faldet med 3 personer. 9

10 7. Beskæftigelsen fordelt på brancher En kommunes udviklingsmuligheder er meget afhængig af, hvordan erhvervsstrukturen er sammensat, og hvordan den udvikler sig. Denne tabel viser erhvervsstrukturen, nemlig antal beskæftigede med arbejdssted i området, og dermed også antal arbejdspladser i kommunen. BESKÆFTIGEDE MED ARBEJDSSTED I LÆSØ KOMMUNE OG NORDJYLLAND, 2010 OG UDVIKLINGEN Læsø Læsø Nordjylland 2010 Udvikling Udvikling Absolut Andel Absolut Procent Procent Andel Landbrug, skovbrug og fiskeri 94 13,4% ,2% -4,6% 4,2% Råstofindvinding 16 2,3% -6-27,3% -8,5% 0,2% Landbrug, fiskeri, råstof i alt ,6% ,7% -4,8% 4,3% Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 2 0,3% -5-71,4% -7,8% 3,5% Tekstil- og læderindustri 5 0,7% 0 0,0% -16,7% 0,4% Træ- og papirindustri, trykkerier 0 0,0% 0 0,0% -10,8% 1,5% Olieraffinaderier mv. 0 0,0% 0 0,0% -40,0% 0,0% Kemisk industri 1 0,1% 0 0,0% -11,2% 0,2% Medicinalindustri 0 0,0% 0 0,0% -2,7% 0,1% Plast-, glas- og betonindustri 2 0,3% 0 0,0% -24,5% 1,5% Metalindustri 0 0,0% 0 0,0% -22,5% 2,3% Elektronikindustri 0 0,0% 0 0,0% -19,8% 0,5% Fremst. af elektrisk udstyr 0 0,0% 0 0,0% -23,7% 0,5% Maskinindustri 0 0,0% 0 0,0% -19,0% 2,4% Transportmiddelindustri 0 0,0% 0 0,0% -12,4% 0,3% Møbel og anden industri mv. 6 0,9% 0 0,0% -13,3% 1,3% Industri i alt 16 2,3% -5-23,8% -16,3% 14,4% Energiforsyning 1 0,1% 0 0,0% -1,3% 0,4% Vandforsyning og renovation 0 0,0% 0 0,0% 10,9% 0,6% Energi- og vandforsyning i alt 1 0,1% 0 0,0% 5,2% 1,0% Bygge og anlæg 49 7,0% ,0% -15,4% 6,5% Handel ,6% -8-6,1% -7,0% 14,7% Transport 76 10,8% -9-10,6% -7,9% 3,7% Hoteller og restauranter 31 4,4% ,1% -2,6% 3,1% Forlag, tv og radio 2 0,3% 0 0,0% -1,8% 0,4% Telekommunikation 0 0,0% 0 0,0% 2,5% 0,7% It- og informationstjenester 2 0,3% 0 0,0% -7,3% 1,3% Finansiering og forsikring 16 2,3% 0 0,0% -5,5% 2,4% Ejendomshandel og udlejning 5 0,7% -5-50,0% -4,0% 1,2% Rådgivning mv. 2 0,3% -1-33,3% -0,6% 2,3% Forskning og udvikling 0 0,0% 0 0,0% 0,4% 0,1% Reklame og øvrige erhvervsservice 3 0,4% -1-25,0% 0,3% 1,0% Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 29 4,1% 4 16,0% -8,3% 4,0% Privat service i alt ,3% ,5% -5,8% 34,9% Offentlig administration, forsvar og politi 36 5,1% -4-10,0% 3,7% 5,9% Undervisning 37 5,3% -2-5,1% 3,5% 8,6% Sundhedsvæsen 10 1,4% -7-41,2% 4,7% 6,6% Socialeinstitutioner ,1% -2-1,5% 1,3% 13,8% Kultur og fritid 6 0,9% -1-14,3% 4,0% 1,4% Andre serviceydelser mv. 8 1,1% -3-27,3% -0,3% 2,1% Offentlig service i alt ,9% -19-7,6% 2,8% 38,4% Uoplyst aktivitet 6 0,9% 0 0,0% -4,4% 0,5% I alt ,0% ,2% -5,0% 100,0% Kilde: Danmarks statistik; statistikbanken; RASA1 I 2010 var der 703 beskæftigede med arbejdssted i Læsø Kommune. Der er et fald på 13,2% i forhold til Målt i procent er faldet væsentlig større end i Nordjylland, hvor beskæftigelsen faldt med 5%. I Læsø Kommune har der været et fald inden for næsten alle hovedbrancher, undtagen Energi- og vandforsyning, der er på samme niveau som i Faldet har været størst inden for landbrug, fiskeri og råstof med 24,7% samt industri med 23,8%. Branchernes andel af den samlede beskæftigelse viser, at arbejdspladserne inden for hovedbrancherne landbrug, fiskeri og råstofindvinding samt privat service udgør en større andel i Læsø Kommune end i Nordjylland. 10

11 8. De beskæftigedes alder 2009 og 2010 Figuren viser udviklingen i de beskæftigedes alderssammensætning. De beskæftigede er her opgjort som personer, der har arbejdssted i kommunen, og som er 16 år og derover. I Nordjylland har der fra 2009 til 2010 været et fald i antallet af beskæftigede med arbejdssted i regionen på 5% mod i Læsø fald på 13,2%. UDVIKLING I ANTAL BESKÆFTIGEDE MED ARBEJDSSTED I LÆSØ KOMMUNE OG I NORDJYLLAND I 2010 FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Procent -10,0% -15,0% -20,0% -25,0% -30,0% år år år år år 60+ år I alt Læsø -18,0% -28,0% -16,0% -15,4% -12,0% 4,2% -13,2% Nordjylland -6,4% -8,0% -5,9% -4,6% -3,8% -1,3% -5,0% Kilde: Danmarks statistik; statistikbanken; RASA1 Det er markant, at der er sket et fald i beskæftigelsen for alle på Læsø den eneste aldersgruppe der er steget er personer på 60 år og derover. Det største fald er der blandt årige. Dette er ligeledes gældende i resten af Nordjylland. 11

12 9. Andel beskæftigede over 50 år Befolkningen bliver ældre, og det kan blive en udfordring fremover at skaffe et tilstrækkeligt udbud af arbejdskraft. Denne udfordring er selvfølgelig større eller mindre afhængig af, hvilken branche der ses på. Figuren herunder viser andelen af beskæftigede på 50 år og derover fordelt på brancher. Der er tale om beskæftigede med arbejdssted i kommunen. Hvis der er en stor andel beskæftigede på 50 år og derover i en branche, vil der sandsynligvis være et stort behov for rekruttering af arbejdskraft inden for de nærmeste år med mindre beskæftigelsen i den pågældende branche går tilbage. ANDEL BESKÆFTIGEDE MED ARBEJDSSTED I LÆSØ KOMMUNE PÅ 50 ÅR OG DEROVER FORDELT PÅ BRANCHER I ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Forlag, tv og radio Energiforsyning Plast-, glas- og betonindustri Sundhedsvæsen Tekstil- og læderindustri Finansiering og forsikring Kultur og fritid Reklame og øvrige Undervisning Off. adm., forsvar og politi Landbrug mv Andre serviceydelser mv. Rådgivning mv. It- og informationstjenester Føde-, drikke- og tobaksvareind. Transport Socialeinstitutioner I alt Rejseb., rengøring o.a.op.service Ejendomshandel og udlejning Hoteller og restauranter Bygge og anlæg Råstofindv. Handel Møbel og anden industri mv. Kilde: Danmarks statistik; statistikbanken; RASA1 Læsø Kommune har relativt flere beskæftigede på 50 år og derover end hele Nordjylland. 44,9% af de beskæftigede med arbejdssted i Læsø Kommune er 50 år eller derover, mens andelen i hele Nordjylland er på 29,9%. I alt er 313 af de beskæftigede i Læsø Kommune 50 år eller mere, så der skal rekrutteres et betydeligt antal personer i de kommende år for at få besat de job, som de ældre forlader. Der er stor forskel på alderssammensætningen i de forskellige brancher. Brancherne Møbel og anden industri samt Handel har kun hhv. 16,7% og 26,6% over 50 år. I 15 ud af de 25 brancher der er repræsenteret på Læsø har en alderssammensætning hvor 50% eller derover er 50 år eller derover. Indenfor de offentlige brancher er 52% 50 år og derover. 12

13 10. Mænd og kvinders beskæftigelse Arbejdsmarkedet er kønsopdelt. I denne opgørelse vurderer vi, at en branche har en skæv kønsfordeling, hvis det ene køn udgør 60% eller mere. Det bliver vanskeligere at få den fornødne arbejdskraft, når man i nogle fag og brancher stort set kun kan eller vil rekruttere fra det ene køn. ANTAL BESKÆFTIGEDE I LÆSØ KOMMUNE I 2010 FORDELT PÅ BRANCHE OG KØN. Kemisk industri Socialeinstitutioner Ejendomshandel og udlejning Andre serviceydelser mv. Sundhedsvæsen Reklame og øvrige Kvinder udgør 60 % eller flere Undervisning Tekstil- og læderindustri Råstofindv. Finansiering og forsikring Hoteller og restauranter % mænd eller kvinder Handel Kultur og fritid Rådgivning mv. Plast-, glas- og betonindustri Føde-, drikke- og tobaksvareind. Forlag, tv og radio Off. adm., forsvar og politi Transport Rejseb., rengøring o.a.op.service Mænd udgør 60 % eller flere Landbrug mv Bygge og anlæg Møbel og anden industri mv. It- og informationstjenester Energiforsyning Forskning og udvikling Kvinder Kilde: Danmarks Statistik; statistikbanken; RASA1 Mænd Figuren viser, hvor mange mænd og kvinder, der er beskæftiget på arbejdspladserne i Læsø Kommune fordelt på brancher. Den enkeltbranche der antalsmæssigt beskæftiger flest kvinder, er inden for Sociale institutioner. Her er der ansat 120 kvinder, hvilket svarer til 89,6% af den samlede beskæftigelse i branchen. Landbrug er den branche, hvor der antalsmæssigt er flest mænd beskæftiget. Ca. 79 mænd er beskæftigede inden for denne branche hvilket svarer til 84% af den samlede beskæftigelse i branchen. 58% af de beskæftigede i Læsø arbejder i en branche med skæv kønsfordeling, hvilket er et højere niveau end hele Nordjylland, hvor 50% er beskæftiget i en branche med skæv kønsfordeling. 13

14 11. Erhvervsfrekvens Erhvervsfrekvens er et udtryk for, hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder, der er i arbejdsstyrken. Det vil sige, at de er på arbejdsmarkedet som beskæftiget eller ledig. I den følgende opgørelse er erhvervsfrekvensen beregnet ud fra de årige i befolkningen. Erhvervsfrekvensen er traditionelt højere for mænd end for kvinder, men forskellen bliver mindre og mindre. Forskelle i erhvervsfrekvens kan bruges til at vurdere, om der i nogle befolkningsgrupper kan være et potentiale for at få flere ind i arbejdsstyrken. UDVIKLING I ERHVERVSFREKVENS I LÆSØ KOMMUNE FORDELT PÅ KØN 86,0 84,0 82,0 80,0 78,0 Procent 76,0 74,0 72,0 70,0 68,0 66,0 64, Køn i alt 79,0 78,5 80,2 80,0 78,6 79,8 80,6 78,8 79,5 74,0 72,7 Kvinder 75,5 75,4 77,3 76,3 75,3 76,9 78,9 74,9 77,6 71,4 71,1 Mænd 82,5 81,6 83,1 83,6 81,8 82,6 82,2 82,7 81,3 76,6 74,2 Kilde: Danmarks Statistik; statistikbanken; RAS1F og RAS1F1 samt egne beregninger Læsø har i 2010 en lavere erhvervsfrekvens 72,7 end hele Nordjylland på 73,8. Erhvervsfrekvensen toppede i 2002 med 80,2. Siden da er erhvervsfrekvensen faldet, især inden for de seneste år er der sket et stort fald til 72,7 i I figuren kan man ligeledes følge udviklingen i mænd og kvinders erhvervsfrekvens i Læsø fra Mænds erhvervsfrekvens er faldet fra 82,5 til 74,2, og kvinders erhvervsfrekvens er faldet fra 75,5 til 71,1. Mænds erhvervsfrekvens er således faldet væsentlig mere end kvinders. Forskellen i mænd og kvinders erhvervsfrekvens er i perioden således blevet lidt mindre. Forskellen var i 2000 på 7 procentpoint, mens den i 2010 var på 3,1 procentpoint. 14

15 12. Indvandrere og efterkommeres erhvervsfrekvens Nordjylland har i de kommende år behov for at øge arbejdsstyrken, fordi den demografiske udvikling trækker i retning af færre unge og flere ældre i befolkningen. Her er job til flere indvandrere en mulighed for vækst. Derfor er det interessant at se på, hvordan det er gået med indvandreres og efterkommeres erhvervsfrekvens. Erhvervsfrekvensen betegner den andel af befolkningen, som er i arbejdsstyrken. Figuren viser indvandreres og efterkommeres erhvervsfrekvens. 3 INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES ERHVERVSFREKVENS , LÆSØ KOMMUNE 90,0 80,0 70,0 60,0 Procent 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande ,5 33,4 81, ,4 22,2 79, ,7 25,0 79, ,3 37,5 74, ,5 12,5 72,9 Kilde: Danmarks Statistik; statistikbanken; RAS1F1 samt egne beregninger Indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande Personer med dansk oprindelse I Læsø Kommune har erhvervsfrekvensen for indvandrere og efterkommere fra vestlige lande i årene været højere end erhvervsfrekvensen for personer med dansk oprindelse. For indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande var der en stor stigning frem til 2009, og erhvervsfrekvensen toppede med 37,5. Efterfølgende er der sket et fald, og erhvervsfrekvensen er i 2010 på 12,5. For personer med dansk oprindelse er der sket et fald fra 81,2 i 2006 til 72,9 i De beskæftigede indvandrere og efterkommere udgør i Læsø 2,8% af den samlede beskæftigelse. I Nordjylland udgør andelen 4,8%. 3 I gruppen af indvandrere indgår personer, der er født i udlandet af forældre, der begge (eller den ene, hvis der ikke findes oplysninger om den anden) er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer. Vestlige lande: alle EU-lande plus Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande: alle øvrige lande. Fra 1. januar 2007 er Bulgarien og Rumænien en del af EU. De indgår fra samme dato i vestlige lande. 15

16 13. Antal ledige Den mest enkle måde at opgøre ledigheden på er at tælle antallet af ledige. Den opgørelse, der er anvendt i figuren, er antallet af ledige omregnet til fuldtidsledige. Denne beregning foretages af Danmarks Statistik 4. Opgørelsen handler om forsikrede ledige og ledige kontanthjælpsmodtagere, der er arbejdsmarkedsparate. Udviklingen i ledigheden gennemgik nogle bemærkelsesværdige udsving i perioden Ledigheden toppede i 2004, hvorefter Nordjylland - og hele landet - oplevede et vedvarende og meget markant fald i ledigheden frem til midten af Udviklingen i ledigheden afspejler blandt andet den aktuelle konjunkturudvikling. I den forløbne periode har denne udvikling sat sig nogle særlige spor i forholdet mellem mænd og kvinders ledighed. ANTAL FULDTIDSLEDIGE I LÆSØ KOMMUNE FORDELT PÅ KØN Antal Mænd Kvinder Kilde: Danmarks Statistik; statistikbanken; AUL01X; AUL01 I perioden 2001 til 2010 toppede ledigheden i Læsø Kommune i 2003 med 156 fuldtidsledige. Siden faldt ledigheden frem til 2008, hvor ledighedsniveauet var ekstraordinært lavt. Siden er ledigheden steget, så det samlede tal i 2010 var på 61, altså stadig et stykke fra niveauet i Figuren viser, at der fra 2001 til 2008 var færre ledige mænd end kvinder. Fra 2008 begyndte ledigheden igen at stige især fordi mænd blev afskediget i stort tal i bl.a. industrien og i bygge og anlæg. Samlet set er mænds ledighed faldet med 38% og kvinders faldet med 68% i perioden Bemærk den generelle note vedr. opgørelsen af ledighed på side 3. 16

17 TAL OM - Kommentarer og spørgsmål kan rettes til: Beskæftigelsesregion Nordjylland - kontaktpersoner: Kurt Nielsen Anne Korup Nielsen Lars Pilgaard Susanne M. Nielsen tlf: mail: tlf: mail: tlf: mail: tlf: mail: Nybrogade 16, 1. og 2. sal Aalborg Tlf: Mail: -

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Morsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Mariagerfjord Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

TAL OM: Vesthimmerlands Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Vesthimmerlands Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Vesthimmerlands Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at

Læs mere

TAL OM: Aalborg Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Aalborg Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Aalborg Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: 1. juli 2010

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: 1. juli 2010 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 2012 Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2011 Pr. 1. januar 2011 var der 176.359 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune.

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden 22. november 2017 November 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal 2017

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent af befolkningen Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsstyrke og erhvervsfrekvenser i Aarhus Kommune, 2013 Andelen af personer i arbejdsstyrken af hele befolkningen er i Aarhus

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet Industriens udvikling 2000-2012 Temapublikation oktober 2013 Claus Andersen Industrien i Danmark Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012 Af de ca. 300.000 beskæftigede 63 pct. af omsætningen skete

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Indholdsfortegnelse Resume... 3 Arbejdsstyrken og den demografiske udfordring... 4 Figur 1 Fremskrivning af arbejdsstyrken i Nordjylland... 4 Figur 2 Fremskrivning

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune NOTAT Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune 2008-2013 Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen er en afbalanceret udvikling, som sikrer, at der er balance mellem boligudbygning og udbygning

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning september 2016 Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning DAMVAD Analytics har for Olie Gas Danmark analyseret olie- og gassektorens samfundsøkonomiske

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Af Lasse Vej Toft, Analyse- og makroenheden, Økonomisk Sekretariat, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at beskrive udviklingen i andelen af fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSENREGION NORDJYLLAND Juni 29 INDVANDRERES OG EFTERKOMME- RES BESKÆFTIGELSE I NORDJYL- LAND SAMMENFATNING Stor stigning (34,6%) i fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Mange job med relativt få timer om ugen

Mange job med relativt få timer om ugen 11. oktober 2016 2016:17 Mange job med relativt få timer om ugen Af Thomas Thorsen, Jesper Grunnet-Lauridsen og Michael Drescher Fra 1. oktober 2016 betyder 225-timersreglen, at kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Analyserapport 2010 Februar 2010

Analyserapport 2010  Februar 2010 Analyserapport 2010 Februar 2010 Indholdsfortegnelse 1: Indledning... 3 2: Udfordringer og muligheder på det nordjyske arbejdsmarked... 4 3: Udfordringer, der knytter sig til udviklingen på det nordjyske

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

UDKAST Vores kommune VESTHIMMERLAND

UDKAST Vores kommune VESTHIMMERLAND UDKAST Vores kommune VESTHIMMERLAND Sekretariat for Regional Udvikling Niels Bohrs Vej 30 9220 Øst markdria@rn.dk INDHOLD BO OG LEVE 3 Befolkningsudvikling 2007-2014 3 Befolkningsudvikling i s byer 2007-2014

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1.

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1. Den 5. juni 2012 Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sammenfatning. I løbet af 2010 har der været

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

Kommunenotat. Horsens Kommune

Kommunenotat. Horsens Kommune Kommunenotat Kommune 215 Kommunenotat - Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Lemvig kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Lemvig kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Lemvig kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 211 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden

Læs mere

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland NOTAT 8. august 2016 Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland J.nr. AMK Øst Baggrund Fremskrivningen af beskæftigelsen

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skanderborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skanderborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skanderborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen Side 1 af 22 Udkast! Beskæftigelse og arbejdsløshed

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Norddjurs Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere