Kursusgang 1 DIEB-DEB 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusgang 1 DIEB-DEB 1.1"

Transkript

1 Kursusgang 1 Oversigt: Sidste kursusgang(e) og kommende kursusgange Usability-evaluering Overordnede rammer (Determine basics) Øvelser Usability: Does Time Heal? (forskning) DIEB-DEB 1.1

2 Sidste kursusgang(e) HCI designmetode: - Aktiviteter - Resultater User-Centred design - Participatory design - Contextual design - Kontekstuelt interview Systemer til samarbejde - Et andet syn på IT-systemer - Eksempel: Maritim Communicator - Eksempel: Umpire Signalling System - Teorier om samarbejde GUI-programmering Udgangspunkt Generer design Identificer behov Etabler krav Byg interaktiv version Evaluer design Resultat: Endeligt produkt DIEB-DEB 1.2

3 Kommende kursusgange Fokus på usability-evaluering To typer af emner hver gang: - Metode til usability-evaluering - Forskning om centrale emner To store øvelser i centrale emner inden for usabilityevaluering DIEB-DEB 1.3

4 Kursusgang 1 Oversigt: Sidste kursusgang(e) og kommende kursusgange Usability-evaluering - Formål med denne kursusdel - Resultatet af en usability-evaluering - Usability: hvorfor og hvad - Opgave - Usability-evaluering: Aktiviteter Overordnede rammer (Determine basics) Øvelser Usability: Does Time Heal? (forskning) DIEB-DEB 1.4

5 Formål med denne kursusdel Evaluering er den fjerde aktivitet - Formålet med denne aktivitet: fastlægge usability af et konkret system - Feedback til de øvrige aktiviteter grundlag for modifikation af et system - Indhold: finder problemer i systemet - Hvordan foregår evaluering i et udviklingsprojekt (som for eksempel et Dat1/Inf1-projekt): en af to større øvelser i kurset Udgangspunkt Generer design Identificer behov Etabler krav Byg interaktiv version Evaluer design Resultat: Endeligt produkt DIEB-DEB 1.5

6 Hvad er resultatet af en usability-evaluering? Resultaterne udtrykkes normalt som en liste af usability-problemer Usability-problemerne præsenteres skriftligt i en rapport DIEB-DEB 1.6

7 Typisk indholdsfortegnelse DIEB-DEB 1.7

8 Uddrag fra problemlisten DIEB-DEB 1.8

9 Hvorfor usability? Fokus på usability på grund af forskellige omstændigheder - Risiko, systemer som involverer menneskers helbred - Rationalisering, systemer med mange (interne) brugere - Nødvendighed, systemer uden direkte mulighed for hjælp - Konkurrence, systemer i direkte konkurrence med andre systemer De forskellige typer af systemer udvikles og konvergerer - Antallet og typen af brugere - Brugssituationen og -formålet - Kompleksiteten af hardware og software Generelt har brugere ofte svært ved at interagere med mange typer IT-systemer for eksempel at gennemføre handler på web-steder DIEB-DEB 1.9

10 Hvad er usability: PRS kapitel 1 Usability - Effective to use (effectiveness) - Efficient to use (efficiency) - Safe to use (safety) - Have good utility (utility) - Easy to learn (learnability) - Easy to remember how to use (memorability) User experience - Satisfying - Enjoyable - Fun - Entertaining - Helpful - Motivating - Aestically pleasing - Supportive of creativity - Rewarding - Emotionally fulfilling DIEB-DEB 1.10

11 Hvad er usability: Andre definitioner Rubin (1994): Are easy to learn and to use Are satisfying to use Provide utility and functionality that are highly valued by target audience Molich (2000): Let at lære Let at huske Effektivt at bruge Forståeligt Tilfredsstillende at bruge Molichs definition: Umiddelbart at kunne bruge et system og løse sin opgave tilfredsstillende uden undervisning eller brug af dokumentation Alternativ definition (Molich): Brugeren forhindres eller sinkes i at realisere hensigten/målet med at anvende systemet. Forhindringen er oplevet af en konkret bruger DIEB-DEB 1.11

12 Opgave På de næste slides er der skærmbilleder fra brugen af et system Noter usability-problemer Overvej for hvert af disse usability-problemer, hvilken af definitionerne, det relaterer sig til DIEB-DEB 1.12

13 DIEB-DEB 1.13

14 DIEB-DEB 1.14

15 DIEB-DEB 1.15

16 Mit bud på usability-problemer First First page: page: menu menu is is too too long long (cosmetic) (cosmetic) First First page: page: buttons buttons are are not not clearly clearly related related to to choices choices (serious) (serious) Domestic Domestic bookings: bookings: support support when when user user gets gets lost lost DIEB-DEB 1.16

17 International International bookings: bookings: tabular tabular design design relates relates unrelated unrelated items items (cosmetic) (cosmetic) International International bookings: bookings: search search button button is is difficult difficult to to find find and and label label is is confusing confusing (serious) (serious) DIEB-DEB 1.17

18 Output: Output: text text at at top top comes comes up up first first and and is is experienced experienced as as only only output output (cosmetic) (cosmetic) Output: Output: re re is is no no indication indication of of way way in in which which user user can can proceed proceed (critical) (critical) General: General: re re is is no no help help to to orientation orientation and and navigation navigation (serious) (serious) DIEB-DEB 1.18

19 Definitioner af usability Hvordan fungerede definitionerne af usability? Nogle definitioner er gode, når man skal forklare, hvad brugbarhed er Andre definitioner er gode, når man skal finde usabilityproblemer (instrumentelle) DIEB-DEB 1.19

20 Usability-evaluering: Aktiviteter Test report: Purpose Key questions User profile Test method Task list Context and equipment Test monitor role Data to be collected Report structure Determine basics Plan tests Prepare tests When in development process: Exploratory Assessment Validation Comparison Location and equipment Participants and roles Recreation of context Selection of test subjects Design of tasks Introduction Task solving Data collection Logging Debriefing Conduct tests Interpret data Transcription of log files Data summary Data analysis Documentation (report) DIEB-DEB 1.20

21 Kursusgang 1 Oversigt: Sidste kursusgang(e) og kommende kursusgange Usability-evaluering Overordnede rammer (Determine basics) - Hvornår i udviklingsprocessen - Lokalitet og udstyr - Laboratorium - Roller i en usability-test Øvelser Usability: Does Time Heal? (forskning) DIEB-DEB 1.21

22 Overordnede rammer (Determine basics) Test plan: Purpose Key questions User profile Test method Task list Context and equipment Test monitor role Data to be collected Report structure Determine basics Plan tests Prepare tests When in development process: Exploratory Assessment Validation Comparison Location and equipment Participants and roles Recreation of context Selection of test subjects Design of tasks Introduction Task solving Data collection Logging Debriefing Conduct tests Interpret data Transcription of log files Data summary Data analysis Documentation (report) DIEB-DEB 1.22

23 Overordnede rammer: Hvornår i udviklingsprocessen 1. User and Usage Needs Analysis 2. Specification of Requirements 3. Preliminary Design Early Test Exploratory Test Formative evaluation: improve design Summative evaluation: check product 4. Detailed Design Assessment Test Comparison Test 5. Product Build 6. Product Release Validation Test DIEB-DEB 1.23

24 Overordnede rammer: Lokalitet for testen? Felten - Evaluering i den situation og sammenhæng, teknologien skal benyttes - Fokus på brug - Mange faktorer kan påvikre resultater Laboratorium - Evaluering i laboratorium fjernt fra den virkelighed, hvor teknologien skal benyttes - Fokus på systemet eller apparatet - Styr på variable faktorer - Kunstig situation DIEB-DEB 1.24

25 Felt eller laboratorium Navigator: To slags problemer Systemet reagerer langsomt på interaktionen, så brugeren trykker to eller flere gange. Det andet tryk fører ham ind i en anden del af systemet, som han ikke kan komme ud af Brugeren kører ofte forbi en vej, som han skulle dreje ind på, fordi han får anvisningen for sent Central faglig diskussion Artikel: Is it worth hassle? DIEB-DEB 1.25

26 Laboratorium: Indretning Styrker: - Uden sammenligning den mindst påtrængende form for dataindsamling - Testpersonale og observatører kan kommunikere om testen og produktet uden at forstyrre testpersonen - Mange observatører kan overvære testen samtidigt Svagheder: - Meget laboratorieagtigt testpersonen føler sig som et forsøgsdyr - Store krav til kameraarbejdet - Styrkerne er mindre væsentlige i tidlige test Alternativer: - Testlederen kan være i testrummet sammen med testpersonen - Det gør vi altid Subject Room 1 curtain Subject Room 2 operator Control Room DIEB-DEB 1.26

27 Laboratorium: Udstyr 4 motoriserede kameraer Scanconverter til optagelse af skærmen Kontrolboks til kameraer Videomixer Elektronisk krydsfelt To mikrofoner (rummikrofon og knaphålsmikrofon) Bånd (Media100 og VHS) DVD-optager DIEB-DEB 1.27

28 Deltagere og roller Personer i anvendelsesområdet Testleder Bruger Logger Videooperatør Tidtager Produktekspert Observatører Subject Room 1 curtain Subject Room 2 operator Control Room DIEB-DEB 1.28

29 Roller: Testleder Væsentlige egenskaber: Solid viden om usability engineering Hurtig til at lære Kan etablere sympatisk forhold God hukommelse God lytter Kan håndtere usikkerhed Fleksibel og i stand til at improvisere Kan være opmærksom i lang tid Indlevende i stand til at åbne andre personer Tænker i store linier God til at kommunikere God til at organisere Typiske Typiske problemer problemer Styrer Styrer i i stedet stedet for for at at støtte støtte Bruger Bruger for for meget meget opmærksomhed opmærksomhed på på dataindsamling dataindsamling Virker Virker bedrevidende bedrevidende Styrer Styrer slavisk slavisk efter efter testplanen testplanen Etablerer Etablerer ikke ikke gode gode relationer relationer til til deltagerne deltagerne Drager Drager for for hurtige hurtige konlusioner konlusioner DIEB-DEB 1.29

30 Roller: Bruger (testperson) Mål 1: svarer til brugergruppen - Demografi - Erfaring Mål 2: give grundlag for holdbare konklusioner - Mange brugere giver grundlag for kvantitative udsagn. F.eks. 25% af de uerfarne brugere kunne løse en simpel opgave ved hjælp af systemet - Få brugere giver grundlag for kvalitative udsagn. F.eks. brugerne havde svært ved at forstå og skelne mellem de grundlæggende begreber Andre studerende kan være problematisk - Motivation - Demografi og erfaring DIEB-DEB 1.30

31 Kursusgang 1 Oversigt: Sidste kursusgang(e) og kommende kursusgange Usability-evaluering Overordnede rammer (Determine basics) Øvelser - Øvelse 1 - Øvelse 2 Usability: Does Time Heal? (forskning) DIEB-DEB 1.31

32 Øvelse 1 Denne øvelse handler om at planlægge og gennemføre en brugbarhedsevaluering med rigtige brugere i et brugbarhedslaboratorium Opgaven kan betragtes som et tilbud til projekterne, så I kan evaluere en del af systemet i jeres projekt Det er samtidig en certificering i brug af laboratoriet Planlægningen af evalueringen udfører I på det tidspunkt, som passer jer. I er velkomne til at tage fat i mig, hvis I har brug for hjælp til dette Gennemførelse af evalueringen aftales med hjælpelæreren, som hjælper med det praktiske DIEB-DEB 1.32

33 Øvelse 1: Mere information Grupperne gennemfører en test i laboratoriet. - Planlæg og design en test af et system, hvor I benytter 1 (eller 2) testperson(er) - Selve testen bør maksimum vare 30 minutter pr. testperson - Hele seancen i laboratoriet tager typisk 1-2 timer En hjælpelærer tildeles og vejleder i udførelse af testen. I tager kontakt til hjælpelæreren for at aftale tidspunkt. Grupper, som gennemfører testen, kan anvende laboratoriet i deres projektarbejde med følgende rammer: - Reservationssystem - Regler for brug af laboratoriet I kan teste jeres eget system. Evalueringsresultaterne indgår på linie med test i rapporten DIEB-DEB 1.33

34 Regler for brug af laboratoriet Reservationssystem Der kan reserveres i den indeværende og den følgende uge Der kan reserveres op til en dag men gerne mindre og opdelt i flere kortere tidsrum Hvis en test udsættes, skal der afbestilles Reservation sker i en kalender, som ligger hos Helle Schroll (eller Helle Westmark) Andre regler Laboratoriet kan benyttes inden for normal arbejdstid Laboratoriet kan kun benyttes af grupper (og personer), som har modtaget instruktion Nøglen hentes hos Helle Schroll. Ved afhentning aftales hvordan aflevering sker Defekter (før og under) meddeles Helle Schroll Bånd lånes og afleveres hos Helle Schroll DIEB-DEB 1.34

35 Øvelse 2 Denne øvelse handler om dataanalyse Øvelsen er knyttet til et eksperiment, så nogle ting bliver ikke afsløret på forhånd Øvelsen udføres individuelt I får udleveret en optagelse af en brugbarhedstest (en wmv-fil på en CD-ROM) I skal analysere optagelsen og udarbejde en liste med brugbarhedsproblemer (der er afsat 3½ time til dette) Listen afleveres på et bestemt tidspunkt I får efterfølgende individuel feedback på de problemer, I har fundet DIEB-DEB 1.35

36 Kursusgang 1 Oversigt: Sidste kursusgang(e) og kommende kursusgange Usability-evaluering Overordnede rammer (Determine basics) Øvelser Usability: Does Time Heal? (forskning) DIEB-DEB 1.36

Kursusgang 2. Oversigt: Sidste kursusgang Computeren Brugbarhedsevaluering: etablering af rammer. Design af brugerflader 2.1

Kursusgang 2. Oversigt: Sidste kursusgang Computeren Brugbarhedsevaluering: etablering af rammer. Design af brugerflader 2.1 Kursusgang 2 Oversigt: Sidste kursusgang Computeren Brugbarhedsevaluering: etablering af rammer Design af brugerflader 2.1 Sidste kursusgang Kursets emne: - HCI disciplinen - Formål og evaluering - Indhold

Læs mere

Kursusgang 11. Planlægning af en usability-evaluering

Kursusgang 11. Planlægning af en usability-evaluering Kursusgang 11 Planlægning af en usability-evaluering Oversigt: Sidste kursusgang Opgaver Usability-evaluering: repetition Evalueringsplan og evalueringsrapport Does time heal? DIEB 11.1 Forrige kursusgang

Læs mere

Kursusgang 1 Introduktion

Kursusgang 1 Introduktion Kursusgang 1 Introduktion Oversigt: Kursets emne: - HCI disciplinen - Formål og evaluering - Indhold Menneskelig informationsbehandling Brugbarhedsevaluering Design af brugerflader 1.1 Design af brugerflader

Læs mere

Kursusgang 2 DIEB-DEB 2.1

Kursusgang 2 DIEB-DEB 2.1 Kursusgang 2 Oversigt: Sidste kursusgang Udarbejdelse af testplan Forberedelse af usability-evaluering Udførelse af usability-evaluering Effekt af usability-rapporter (forskning) DIEB-DEB 2.1 Sidste kursusgang

Læs mere

Kursusgang 2. Menneske-maskin interaktion. Oversigt: Sidste kursusgang Opgaver Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Interaktionsformer DIEB 2.

Kursusgang 2. Menneske-maskin interaktion. Oversigt: Sidste kursusgang Opgaver Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Interaktionsformer DIEB 2. Kursusgang 2 Menneske-maskin interaktion Oversigt: Sidste kursusgang Opgaver Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Interaktionsformer DIEB 2.1 Sidste kursusgang Oversigt: Kurset - HCI-disciplinen

Læs mere

Kursusgang 13 DIEB-DEB 12.1

Kursusgang 13 DIEB-DEB 12.1 Kursusgang 13 Oversigt: Sidste kursusgang Forberedelse af brugbarhedsevaluering Udførelse af brugbarhedsevaluering Teknikker til laboratorietest af mobile systemer (forskning) DIEB-DEB 12.1 Sidste kursusgang

Læs mere

Interaktionsdesign. Jan Stage. Research leader, Professor Aalborg University Department of Computer Science HCI-Lab. jans@cs.aau.

Interaktionsdesign. Jan Stage. Research leader, Professor Aalborg University Department of Computer Science HCI-Lab. jans@cs.aau. Interaktionsdesign Jan Stage Research leader, Professor Aalborg University Department of Computer Science HCI-Lab jans@cs.aau.dk Agenda Baggrund Usability og usability-evaluering Undervisning i usability

Læs mere

Kursusgang 3. - Model for interaktion - Ergonomi - Interaktionformer - Eksempler. - Planlægning - Forberedelse

Kursusgang 3. - Model for interaktion - Ergonomi - Interaktionformer - Eksempler. - Planlægning - Forberedelse Kursusgang 3 Oversigt: Sidste kursusgang Interaktion: - Model for interaktion - Ergonomi - Interaktionformer - Eksempler Brugbarhedsevaluering: - Planlægning - Forberedelse Design af brugerflader 3.1 Sidste

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Usabilityevaluering Jan Stage

Usabilityevaluering Jan Stage Usabilityevaluering Jan Stage HCI-Lab Institut for Datalogi jans@cs.auc.dk Design og evaluering af brugergrænseflader Oversigt 08.15-10.00 1. Usabilityevaluering 2. Tænke-højt teknikken 10.00-10.45 3.

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Erfaringer med brugbarhedsevalueringer af EPJ-systemer

Erfaringer med brugbarhedsevalueringer af EPJ-systemer Erfaringer med brugbarhedsevalueringer af EPJ-systemer Mikael B. Skov dubois@cs.aau.dk HCI Laboratoriet Institut for datalogi Aalborg Universitet Tiden læger alle sår? IPJ 2.3: Elektronisk patientjournal

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Jan Stage Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg Universitet, Institut for Datalogi jans@cs.aau.dk Oversigt Betydningen af usability-arbejde

Læs mere

Lektion 5. Oversigt: Sidste kursusgang Oversigt over teknikker til usability-evaluering Dat1/Inf1 projektrammer Instant Data Analysis (forskning)

Lektion 5. Oversigt: Sidste kursusgang Oversigt over teknikker til usability-evaluering Dat1/Inf1 projektrammer Instant Data Analysis (forskning) Lektion 5 Oversigt: Sidste kursusgang Oversigt over teknikker til usability-evaluering Dat1/Inf1 projektrammer Instant Data Analysis (forskning) DIEB-DEB 5.1 Sidste kursusgang Oversigt: Fortolkning af

Læs mere

Kursusgang 1. Oversigt: Kurset Interaktionsdesign Mål for interaktionsdesign Principper for interaktionsdesign DIEB 1.1

Kursusgang 1. Oversigt: Kurset Interaktionsdesign Mål for interaktionsdesign Principper for interaktionsdesign DIEB 1.1 Kursusgang 1 Oversigt: Kurset Interaktionsdesign Mål for interaktionsdesign Principper for interaktionsdesign DIEB 1.1 Kursusgang 1 Oversigt: Kurset - HCI-disciplinen - Hvorfor er HCI-design vigtigt? -

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN. Marianne Graves Petersen Associate Professor

INTERAKTIONSDESIGN. Marianne Graves Petersen Associate Professor INTERAKTIONSDESIGN Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Hvad er interaktionsdesign Design af interaktive

Læs mere

Kursusgang Paradigmer - Principper. - Fortolkning - Evalueringsrapport. Oversigt: Sidste kursusgang Interaktionsdesign: Brugbarhedsevaluering:

Kursusgang Paradigmer - Principper. - Fortolkning - Evalueringsrapport. Oversigt: Sidste kursusgang Interaktionsdesign: Brugbarhedsevaluering: Kursusgang 14 Oversigt: Sidste kursusgang Interaktionsdesign: - Paradigmer - Principper Brugbarhedsevaluering: - Fortolkning - Evalueringsrapport DIEB 14.1 Sidste kursusgang Interaktion: - Model for interaktion:

Læs mere

Kursusgang 1. Interaktive produkter og interaktionsdesign

Kursusgang 1. Interaktive produkter og interaktionsdesign Kursusgang 1 Interaktive produkter og interaktionsdesign Oversigt: Kurset Interaktionsdesign Mål for interaktionsdesign Principper for interaktionsdesign DIEB 1.1 Kursusgang 1 Oversigt: Kurset - HCI-disciplinen

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

Udvikling af IT-baserede kliniske informationssystemer, modul 3

Udvikling af IT-baserede kliniske informationssystemer, modul 3 Udvikling af IT-baserede kliniske informationssystemer, modul 3 Præsentation af data: design og evaluering af brugergrænseflader v/ Egil Boisen, AAU, Institut for Sundhedsteknologi Restaurant Skoven, Odense,

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Usabilityarbejde i softwarevirksomheder

Usabilityarbejde i softwarevirksomheder Usabilityarbejde i softwarevirksomheder udnyt eksisterende ressourcer Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Informationssystemer (IS)/Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg Universitet, Institut

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart

DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart DAGEN I DAG Designprocessen [Pause] Om delaflevering Gruppedannelse [Pause] Gruppeøvelse og projektstart DESIGNPROCESSEN

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Kursusgang 11. Oversigt: Sidste kursusgang Værktøjer til udvikling og implementering af HCI-design Oversigt over Java Swing

Kursusgang 11. Oversigt: Sidste kursusgang Værktøjer til udvikling og implementering af HCI-design Oversigt over Java Swing Kursusgang 11 Oversigt: Sidste kursusgang Værktøjer til udvikling og implementering af HCI-design Oversigt over Java Swing Design af brugerflader 11.1 Samme sted Forskellige steder Sidste kursusgang Samtidigt

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Human- Computer Interac0on. Perspek0verende Datalogi 2014 Olav W. Bertelsen - All Rights Reserved

Human- Computer Interac0on. Perspek0verende Datalogi 2014 Olav W. Bertelsen - All Rights Reserved Human- Computer Interac0on Perspek0verende Datalogi 2014 Olav W. Bertelsen - All Rights Reserved Ugeprogrammet Hvornår er et computersystem godt at bruge? Den interak0ve computer Time sharing + TTY

Læs mere

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik En referencelinie er en koordineret og veldefineret tilstand i et projekt,

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Det Fælles Usability-evalueringsprojekt

Det Fælles Usability-evalueringsprojekt Københavns Universitet 17/2 2003 Erik Frøkjær og Kasper Hornbæk Det Fælles Usability-evalueringsprojekt Det Fælles Usability-evalueringsprojekt går ud på at tilegne sig, at afprøve samt at sammenligne

Læs mere

Kursusgang 2. - Dekomponering af opgaver: Hierarchical Task Analysis (HTA) - Entity-relationship-baseret analyse - Dataindsamling

Kursusgang 2. - Dekomponering af opgaver: Hierarchical Task Analysis (HTA) - Entity-relationship-baseret analyse - Dataindsamling Kursusgang 2 Oversigt: Sidste kursusgang Opgaveanalyse - Dekomponering af opgaver: Hierarchical Task Analysis (HTA) - Entity-relationship-baseret analyse - Dataindsamling Fra objektorienteret analyse til

Læs mere

Hvad er interaktionsdesign

Hvad er interaktionsdesign Hvad er interaktionsdesign Design af interaktive produkter der understøtter folks kommunikation og interaktion i deres hverdags- og arbejdsliv (bogen s. 9) INTERACTION DESIGN COURSE Q3 2013 MARIANNE

Læs mere

Interaktionsdesign Oversigt:

Interaktionsdesign Oversigt: Kursusgang 1 Interaktionsdesign Oversigt: Interaktionsdesign Mål for interaktionsdesign Principper for interaktionsdesign Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Interaktionsformer 1 2 3 Menneske-maskin

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Introduktion til Evaluering Usability testing og feltstudier

Introduktion til Evaluering Usability testing og feltstudier Introduktion til Evaluering Usability testing og feltstudier Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Test Plan Vi har testet brugervenligheden på vores applikation, Bloodstream. Testen vil vise et forløb gennem applikationen og dens funktioner.

Test Plan Vi har testet brugervenligheden på vores applikation, Bloodstream. Testen vil vise et forløb gennem applikationen og dens funktioner. Side 1 Indhold Test Plan... 3 Overall objectives for the study... 3 Research questions... 3 Location and setup... 3 Recruiting participants... 4 Methodology... 5 We will use a between-subjects design...

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

Oasis: Part of the GIRAF System

Oasis: Part of the GIRAF System : Part of the GIRAF System Henrik Klarup, Jens Mohr Mortensen, and Dan Stenholt Møller Aalborg University Juni 26, 2012 AAU, Juni 26, 2012 Slide 1/26 Agenda Multiprojekt Beskrivelse GIRAF Arkitekturen

Læs mere

Login til DOLL Visitor Center kalender

Login til DOLL Visitor Center kalender Log Ind C: Hjælp Venligst log ind Login til DOLL Visitor Center kalender Bruger Login Email: [din@email-adresse.dk Adgangskode:.,.. FILL IN TO LOGIN Hold mig logget ind O Husk min e-mail 0 Spørg mig hver

Læs mere

TEKNIKKER TIL DATAINDSAMLING kapitel 7. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

TEKNIKKER TIL DATAINDSAMLING kapitel 7. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk TEKNIKKER TIL DATAINDSAMLING kapitel 7 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til brugsoplevelsen

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Evaluering fortsat Inspektioner, Analytics, Modeller

Evaluering fortsat Inspektioner, Analytics, Modeller Evaluering fortsat Inspektioner, Analytics, Modeller Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Forelæsning den 18. marts 2002

Forelæsning den 18. marts 2002 1. Spørgsmål & Svar Forelæsning den 18. marts 2002 2. Contextual Design Part 6 Prototyping 3. Systemudvikling via Prototyper. Systemarbejde, E85, Frøkjær 1985, 12 p. Findes på kursets hjemmeside 4. To

Læs mere

Kursusgang 10. - IPJ-systemet - Den maritime communicator

Kursusgang 10. - IPJ-systemet - Den maritime communicator Kursusgang 10 Oversigt: Sidste kursusgang Andet syn på IT-systemer: Groupware Computer-Supported Cooperative Work (CSCW) Eksempel - IPJ-systemet - Den maritime communicator Design af brugerflader 10.1

Læs mere

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods Innovationsprocesser Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods A A R H U S U N I V E R S I T E T Department of Computer Science 1 Innovation & ICT development *** Innovation *** * ***

Læs mere

Udforskende og Eksperimenterende Læring med LEGO (UE2L)

Udforskende og Eksperimenterende Læring med LEGO (UE2L) Udforskende og Eksperimenterende Læring med LEGO (UE2L) Australia, China, Denmark, Germany, India, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Norway, Singapore, Sweden, Switzerland, Taiwan, Saudi Arabia, Germany,

Læs mere

Indhold. Del 1: Akademisk rapport. Del 2: Testplanen. Del 3: Klient rapport

Indhold. Del 1: Akademisk rapport. Del 2: Testplanen. Del 3: Klient rapport 1 Indhold Del 1: Akademisk rapport Del 2: Testplanen Del 3: Klient rapport Denne rapport er sammensat af 3 rapporter, som normalt ikke ville hænge sammen i virkeligheden, men for at holde styr på alle

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

HUGH BEYER AND KAREN HOLTZBLATT. Contextual Design is a state-of-the-art approach to designing products directly from a

HUGH BEYER AND KAREN HOLTZBLATT. Contextual Design is a state-of-the-art approach to designing products directly from a CONTEXTUAL DESIGN HUGH BEYER AND KAREN HOLTZBLATT Don Bishop 1997 Artville, LLC Contextual Design is a state-of-the-art approach to designing products directly from a designer s understanding of how the

Læs mere

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Modeval2 er et Leonardo da Vinci innovation overførsel projekt, der henvises til i koden n LLP-LDV-toi-2008-FR-117.044.

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen

Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen Ingrid Haug, 10. marts 2010 Hvorfor dette oplæg? Brugervenlige produkter opnås kun ved at arbejde målrettet med brugervenlighed Alt for sjældent er

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

1. Indledende spørgsmål

1. Indledende spørgsmål Velkommen til vores spørgeskema om IT virksomheder og IT ansatte i Danmark. Spørgeskemaundersøgelsens formål er at kortlægge den nuværende tilstand indenfor evaluering/test af IT produkter med en brugergrænseflade.

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Forelæsning den 31. marts 2003

Forelæsning den 31. marts 2003 Forelæsning den 31. marts 2003 1. Spørgsmål & Svar: (a) Aflevering af Delopgave 1 for Det Gennemgående Udviklingsprojekt udskydes én uge til 14.04.03; (b) Ingen forelæsning den 07.04.03 (c) De to konsoliderede

Læs mere

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE INDIREKTE ANVENDELSE NETE KROGSGAARD NISS PROGRAM Intro om betydningen af anvendelse Nedslåethed Håb for professionen SFI s (gode) måde at håndtere det på Fælles

Læs mere

Spar tid med struktureret programmering! Om PLC programmering

Spar tid med struktureret programmering! Om PLC programmering Spar tid med struktureret programmering! Om PLC programmering 1 MITSUBISHI PLC programmerings software Ved systemtekniker Helge Gulstad Tlf. Direkte: 46 74 01 61 Mob: 21 19 25 64 Mail: hgd@beijer.dk 2

Læs mere

Testplan. Pixeline Skolehjælp Testplan. Ida- Marie J. Lundsgaard, Charlotte Frost. Fylla Giessing & Marie M. Gudsø

Testplan. Pixeline Skolehjælp Testplan. Ida- Marie J. Lundsgaard, Charlotte Frost. Fylla Giessing & Marie M. Gudsø Testplan Pixeline Skolehjælp Testplan Projekt: Usability Testing Gruppenavne: Ida- Marie J. Lundsgaard, Charlotte Frost Fylla Giessing & Marie M. Gudsø Uddannelse: PBA E- koncept - Dansk (Erhvervsakademiet

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Kursusgang 6. Informationsbehandling og systemer til samarbejde. Oversigt: Teorier om menneskelig informationsbehandling Systemer til samarbejde

Kursusgang 6. Informationsbehandling og systemer til samarbejde. Oversigt: Teorier om menneskelig informationsbehandling Systemer til samarbejde Kursusgang 6 Informationsbehandling og systemer til samarbejde Oversigt: Teorier om menneskelig informationsbehandling Systemer til samarbejde DIEB 6.1 Kursusgang 6 Oversigt: Teorier om menneskelig informationsbehandling

Læs mere

Quick Guide til Visit Gæstesystem i Backend.

Quick Guide til Visit Gæstesystem i Backend. 12.12.2016 Quick Guide til Visit Gæstesystem i Backend. Version: 2.5.2 Indholdsfortegnelse. Side 1: Side 2: Side 3-4: Side 5: Side 6-15: Side 16-17: Side 18-19: Side 20: Indholdsfortegnelse. Opsætning

Læs mere

Behavior Driven Test and Development. ebay Classifieds

Behavior Driven Test and Development. ebay Classifieds Behavior Driven Test and Development ebay Classifieds Det kommer til at handle om User Stories agil udvikling Fokus på adfærd Gherkin syntaks Afgrænsning: Sælger ikke BDD Gør os ikke til eksperter i det

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 DS-information DS/ISO/TS 22004 2. udgave 2006-06-23 Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 Food safety management systems Guidance on the application of ISO 22000:2005

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Talk in your work groups: Discuss how FIT can make sense in your work context. Discuss benefits and challenges of using FIT in your work place. Generate questions for Susanne

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Usability. 2 web sites til gennemsyn

Usability. 2 web sites til gennemsyn Usability 2 web sites til gennemsyn Usability ISO 9241-11 (1998) Det omfang hvormed et produkt kan anvendes af brugere til at opnå mål på en effektiv, virkningsfuld og tilfredsstillende måde REQUIREMENTS

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family.

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. Formålet med vores hjemmesiden er at gøre billeder og video som vi (Gunnarsson)

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

SÅ DEL DOG DEN VIDEN! Peter Holdt Christensen 4. maj 2010

SÅ DEL DOG DEN VIDEN! Peter Holdt Christensen 4. maj 2010 SÅ DEL DOG DEN VIDEN! Peter Holdt Christensen 4. maj 2010 Videndeling er samarbejde Working in teams does not come easily to physicians, who still often see themselves as heroic lone healers. Nonetheless,

Læs mere

esundhedskompetence - som redskab til bedre patientinddragelse i et digitalt sundhedsvæsen

esundhedskompetence - som redskab til bedre patientinddragelse i et digitalt sundhedsvæsen esundhedskompetence - som redskab til bedre patientinddragelse i et digitalt sundhedsvæsen Ph.d.-studerende Astrid Karnøe Knudsen Scleroseforeningen og Københavns Universitet Kontakt: askn@sund.ku.dk Min

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Udviklingen af HMI og ISA 101 standarden

Udviklingen af HMI og ISA 101 standarden Udviklingen af HMI og ISA 101 standarden SESAM seminar 8. september 2016 Agenda: Baggrund for Human Factor ISA 101 opbygning Human Factor i ISA 101 Hvorfor fokus på HMI design? ISA101: If the standard,

Læs mere