Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen!"

Transkript

1 Invester i byggeriet af vores nye tilbygning og energiinvesteringer Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Oktober 2012

2 - Vær med til at videreudvikle vores fælles lokale skole - Nogen gange overgår virkeligheden fantasien, og det er det, som er sket her på Spjellerup Friskole. Vi havde således på ingen måde fantasi til at forestille os den virkelighed, der udspiller sig her på Spjellerup Friskole. Allerede efter 2,5 år, står vi i den fantastiske situation, at vi nu er så mange elever, at vi ikke har plads nok. Vi har allerede nu indskrevet 172 børn på skolen og i børnehaven, og i løbet af de kommende år, vil der være omkring 215 børn, der enten går i skole eller børnehave på Spjellerup Friskole. Det er ikke fordi vi ønsker at bygge fine nye lækre og dyre lokaler, som vi kan vise frem, for det som vi brænder for er jo at drive god skole, men vores plads er som sagt for lille. Ved at udbygge skolens fysiske rammer får vi også mulighed for at skabe de mest optimale forhold for hele vores indskoling og børnehaven. Derudover foretager vi nogle meget favorable energiinvesteringer. Dels opfører vi et nyt solcelleanlæg på 33,6 Kw. Med dette anlæg kan vi producere vores egen strøm til omkring 25% af den pris vi giver i dag, og vi får fastlåst prisen i fremtiden på dette meget lave niveau. Vi udskifter også den nuværende belysning, så vi får en energi- og arbejdsmiljørigtig belysning, Denne investering er også en rigt god økonomisk investering. Endelig udskifter vi vores nuværende dyre oliefyr ud med et nyt pillefyr. Denne investering tilbagebetales på blot 3,6 4 år. Alt i alt investeringer, der i fremtiden skal sikre, at vi kan drive vores dejlige skole på et både økonomisk sundt og miljømæssigt rigtigt godt grundlag. Vi har faktisk allerede finansieringen på plads, idet vi har fået bevilget lån igennem vores bank, Merkur Andelskasse. Vi men dog at det kan gøres endnu bedre; både for os som låntagere men i høj grad også for de private investorer, der ønsker at investere i vores fælles skole. Ja, vi kalder det en god ide for begge parter. Som skole får vi mulighed for at låne til en fast billig lånerente på 4% og for den enkelte investor opnås et flot afkast på 4%. Informationsmøde onsdag, d. 28. november kl på skolen Vi holder informationsmøde onsdag, d. 28. november kl på skolen, hvor vi dels vil præsentere jer for hele vores investeringspakke, samt for de forskellige modeller, som vi ønsker at benytte I vores investeringsmodeller. En af modellerne giver mulighed for at nogle kan investere i skolens udvikling uden at skulle have frie midler op af lommen. Denne løsning gennemgås senere i dette prospekt. Mød nu endelig op og hør om alle de nye tiltag, der sker på Spjellerup Friskole. Hvis I har nogen blandt familie og venner, der gerne vil gøre en god forretning, så tag dem også endelig med. Vi glæder os meget til at fortælle jer om de nye tiltag på skolen. Mange venlige hilsener Jan Høvsgaard Bestyrelsesformand Jan Glerup Skoleleder Side 1 af 6

3 Ønske om lånoptagelse fra lokale invesorer på 1. mill. Det samlede investeringsbehov forventes at være på ca Fra private investorer og virksomheder budgetterer vi med at få medfinansiering på kr. 1 mill. Den samlede finansieringen af byggeriet kunne herefter komme til at se således ud. Lån fra Merkur Bank/LR Realkredit: kr Egne midler kr Lån fra lokale investorer: kr Finansiering i alt kr Dette er plantegningen, hvor den nye om- og tilbygning er medtegnet. Side 2 af 6

4 Finansieringsmodeller Nedenstående medfinansieringsmodeller er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skatteregler og lovgivning. 1. Lån fra lokale investorer 2. Bank eller Realkreditlån 3. Egenfinansiering 4. Lån gennem private pensionsmidler Fordelingen af finansieringen kender vi først når mulige investorer har afgivet deres forhåndstilsagn, så det er vigtigt at så mange som muligt gør det. Du kan hjælpe med at videregive forslaget til nærmeste familie, venner og arbejdsplads. Ad 1) Lån fra lokale investorer til 4% i rente Vi håber på, at lokale investorer igen vil investere i skolen. Da skolen åbnede sine døre for første gang august 2010, var det helt afgørende, at en række lokale investorer indvilgede i at støtte skolen, ved at låneskolen de nødvendige midler. Dengang var der tale om en usikker investering, og investeringen blev derfor også overvejende givet på baggrund af lokalforankret idealisme. Af hensyn til det administrative arbejde, der er forbundet med at oprette lånene, så skal lånetilsagnene minimum være på kr I dag har skolen bevist sin bæredygtighed, og oppebærer således et solidt overskud i det første hele regnskabsår. Der er i dag således i høj grad tale om en god investering med et højt fast afkast på 4 % p.a.. Samtidig støtter du også dit lokalsamfund, idet skolen i dag ikke kun fungerer som skole og børnehave, men også som kulturinstitution for det lokale idrætsliv, der i dag blomster som aldrig før, samt foreningslivet i al almindelighed. Vi håber på, at denne udvikling fortsætter til glæder for os alle sammen. Vores døre er i hvert fald åbne for alle. Ad 2) Bank- eller Realkreditlån Vi er i den dejlige situation, at vores bankforbindelse (Merkur Andelskasse) allerede har bevilget os den nødvendige kapital til at vi kan få restfinansieret vores investeringer. Vi arbejder dog også på, at, at få finansieret vores langsigtede gæld gennem fastforrentede realkreditlån, idet det dels er billigere finansiering og samtidig gi giver os en sikkerhed for at vi kender vores finansielle situation i årene fremover. Vi kender selvsagt ikke vores fordeling af sammensætningen af de forskellige finansieringsmodeller endnu, og derfor er det også rigtig dejligt at vi allerede nu ved, at vores bankforbindelse igen støtter op om skolen. Ad 3) Egen finansiering Som tidligere nævnt, så har det været en forrygende start for Spjellerup Friskole, og derfor er vi meget stolte over, at vi allerede nu vil kunne egenfinansiere omkring 30% af hele investeringsbehovet. Derudover har vi allerede i februar 2012 ekstraordinært indfriet et af de lån (kr ,-), der blev bevilget til skolen i forbindelse med opstarten i Side 3 af 6

5 . Ad 4) Investering gennem privat pensionsopsparing De fleste har i dag en pensionsopsparing, og når de nedenstående forhold gør sig gældende kan en del af ens pensionsopsparing investeres i u- noterede kapitalandele (et investeringsselskab oprettes til formålet). Fordelen for dig er at du ikke skal have penge op af lommen og at du får en garanteret en god forrentning af dine pensionsmidler, der ofte vil være bedre end de fleste pensionspuljer. Nedenstående model er godkendt af vores bankforbindelse og vores revisor. Modellen vil blive gennemgået på informationsmødet d. 21. november Kriterier der skal opfyldes: Du skal have minimum kr ,- på din pensionsopsparing Du skal minimum investere kr ,- Du må maksimalt investere 20 % af din samlede pensionsopsparing i u- noterede kapitalandele (hvis pensionsopsparingen er over kr. 2 mill. kan der placeres op til 50% Beskrivelse af modellen Når der er tilsagn fra mindst 5 personer, der vil investere deres frie pensionsmidler gennem lån til skolen, vil der blive oprettet et selskab. Der udstedes ejerandele til selskabet, som svarer til de midler den enkelte investerer. Dog må ingen sammen med nærmeste familie eje mere end 24,99 % af selskabet, så der skal enten indskydes ligeligt kapital ved 5 personer eller være mange indskydere. Selskabet yder et lån til Spjellerup Friskole, hvor renter og afdrag på samme vilkår som ved långivning til banken, betales af friskolen til selskabet i henhold til det aftalte lånedokument. Pengene bliver i selskabet i det omfang det er fordelagtigt for investorerne i henhold til skattelovgivningen, og ellers tilbagekøber selskabets kapitalandele løbende, som der er penge i selskabet til dette. Derved vil alle investorer løbende få returneret deres investering med en god årlig forrentning på 4%. Skolens revisor tilbyder at stå for bogføringen i selskabet, udarbejde årsregnskab og indberette til offentlige myndigheder. Sådan ser du om du kan investere din pensionsmidler i et lån til friskolen Du går ind på hjemmesiden og logger her på med dit NemId. Under menupunktet Opsparing og depot kan du se din samlede pensionsopsparing og ordninger. Hvis denne er på minimim kr ,- er det muligt for dig at deltage i denne model. Hør dit pensionsselskab eller pengeinstitut om hvordan du selv kan investere dine Pensionsmidler i u-noterede kapitalandele. Hvis du er i tvivl, kan du også lade Merkur andelskasse se på, om det er muligt at investere midlerne i denne ordning. Tilbagebetaling Lånene tilbagebetales af skolen med lige store afdrag over en periode på 10 år med mulighed for at indgå nye låneaftaler, såfremt både investeringsselskabet og skolen ønsker dette. Side 4 af 6

6 Risikoprofil ved at låne penge til Spjellerup Friskole At låne penge til Spjellerup Friskole er selvsagt forbundet med risiko, idet tilbagebetaling af lånet forudsætter, at skolen ikke lukker ned i de kommende år. Som privat investor har de penge du låner skolen lavere prioritet end de penge skolen låner gennem bank og realkredit og derfor vil du først få din betaling efter banken eller realkreditinstituttet har fået sine penge. Som investor skal du derfor forholde dig til om du tror på at skolen fortsat eksisterer i de kommende år. Man skal aldrig sige aldrig, men vi har som bestyrelse og ledelse meget svært ved at se, hvordan skolen pludselig skulle komme i en situation, hvor den ikke magter at fortsætte sin virksomhed. Nedenfor kan I se en række af de faktorer, der underbygger vores meget positive vurdering af skolens kommende drift. Da der er tale om långivning, der årligt forrentes med 4% i rente, og afdrages over 10 år, vil risikoen blive minimeret over tid. Nedenfor har vi lavet en tilbagebetalingsoversigt, der viser betalinger og restgæld gennem låneperioden på et lån på kr ,-. År Restgæld Renter Afdrag Tilbagebetalt i alt Vi synes selv, at det er en rigtig god investering, der giver dig et godt afkast, hvis du vælger at placere nogle af dine penge i en investering hos os. Skolens udvikling har nu bevirket at vi er over 170 elever på skolen og i de næste 2 år er der allerede fyldt op i vores kommende børnehaveklasser, hvilket sikrer, at vi bliver de omkring 220 elever, som vi maximalt kan blive i skoledelen og børnehaven. At vi allerede i dag er så mange børn tilknyttet Spjellerup Friskole og Fribørnehaven gør også, at vi ikke er så sårbare overfor ændringer i børnetallet, som tidligere. Vi mener, at den meget positive opstart af skolen vil fortsætte. Dels har vi et rigtig godt skole- og børnehavetilbud som flere og flere er blevet opmærksomme på. Samtidig forstærkes i en tid, hvor strukturændringer, der ikke er på plads og skolelukninger af de små skoler på Stevns skaber meget stor usikkerhed og frustration. Vi har vist, at vi formår at drive Spjellerup Friskole på et meget sundt økonomisk fundament. Vi har allerede frigivet 2 flotte regnskaber, der begge dels viste et flot overskud, og som også sikrede at vi havde en god likviditet og en oparbejdet egenkapital allerede efter 2 års levetid. Der er vist ikke mange nye selskaber, der allerede efter 2 år kan præstere det. Vi har i perioden også formået at egenfinansiere byggeprojekter på og vi har forlods i år indfriet et lån på kr I forbindelse med de kommende investeringer, forventes det, at vi selvfinansierer omkring 30 %, så der er ikke tale om at vi kun udvider for lånte fjer. Endelig kan vi oplyse, at regnskabsåret for 2012 tegner til at blive rigtig godt. Hvis du måtte ønske det, så fremsender vi gerne vores 2011 regnskab. Har du i øvrigt mere detaljerede spørgsmål til økonomien bag skolen er du velkommen til at kontakte os. Side 5 af 6

7 Forhåndstilsagn om lån til Spjellerup Friskole Evt. Firma: Navn: Adresse: Postnr: By: Tlf.: e- mail: Finansieringstilsagn: Jeg ønsker at udlåne nedennævnte angivne beløb: Beløb i kr.: (gerne delbart med kr ,- ) Lån gennem frie midler Lån gennem pensionsmidler Fortrolighed: Alle oplysninger behandles fortroligt! Yderligere bemærkninger: Tilsagnet gives til medfinansiering af skolens nye tilbygning, samt de beskrevne energiinvesteringer. Selve låneaftalen udarbejdes og underskrives januar Hvis der er tale om finansiering gennem pensionsmidler, forudsættes det, at der minimum er 5 investorer, der ønsker at investere. Aftalen er først juridisk bindende, når lånedokumentet underskrives af begge parter. Vi har brug for dit tilsagn senest i løbet af december måned og du kan afgive det på følgende måde: Udfyld formularen på denne side og læg den i en kuvert med teksten Ny finansiering. Aflever den på skolens kontor. Side 6 af 6

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Investér i et solcelleanlæg igennem et K/S fordi: Høje afregningspriser på grøn strøm sikrer attraktivt udbytte Solid og overskudsgivende drift

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Fordelingssekretariatet har gennemført en brugertilfredsundersøgelse. Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Vi vil gerne have fuld indsigt

Vi vil gerne have fuld indsigt Vi vil gerne have fuld indsigt For at yde en fyldestgørende rådgivning er det vigtigt, at vi kender alle de små detaljer omkring din økonomi. Med denne guide vil vi gerne give dig en forståelse af, hvorfor

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG)

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) Der er ikke meget, der kan køre uden en velfungerende finansiel sektor. Det gælder også ToughRoad! Derfor har bankinstruktøren en nøglerolle.

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere