Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune"

Transkript

1 Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje

2 Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk opgørelse over anbringelser af børn og unge fra Københavns Kommune pr. 1. oktober Statistikken er bygget op over fire afsnit. Det første afsnit indeholder en sammenligning af anbringelsesmønstret samt anbringelseshyppigheden i de såkaldte 6-by kommuner (Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense, København og Randers). Her fremgår det bl.a., at København er den kommune, der har den største anbringelseshyppighed blandt unge i aldersgrupperne år og år. Indholdsfortegnelse 1. Sammenligning med 6-by kommunerne Anbringelsesmønster i Københavns Kommune Familieplejeanbragte i Københavns Kommune Udviklingen i nyanbringelser... 7 Det andet afsnit giver et indblik i det generelle anbringelsesmønster i Københavns Kommune, mens det tredje afsnit giver et indblik i anbringelsesmønstret blandt familieplejeanbragte i Københavns Kommune. Det særlige fokus på familieplejeområdet udspringer af Børnestrategiens målsætning om, at forholdsmæssigt flere børn og unge skal anbringes i familiepleje, herunder særligt netværkspleje. Statistikkens fjerde afsnit sætter fokus på udviklingen i nyanbringelser, hvor det bl.a. fremgår, at der er foretaget flere nyanbringelser i perioden januarseptember 2012, sammenlignet med samme periode sidste år. Anbringelser på handicapområdet er ikke inkluderet i kvartalsstatistikken, ligesom akutpleje-familier, dagindskrivninger på døgninstitutioner, weekend/aflastningsfamiliepleje for i forvejen døgnanbragte børn og unge, samt refusionssager til andre kommuner er ekskluderet. 1

3 1. Sammenligning med 6-by kommunerne Tabel 1: Anbringelsesmønster i 6-by kommunerne, 1. oktober 2011 Aalborg Aarhus Esbjerg Odense København Randers Gennemsnit Figur 1: Aldersfordeling blandt anbragte børn og unge i 6-by kommunerne, 1. oktober ,2% 34,2% 24,6% 15,7% 25,6% 18,9% 22,9% Ordinær familiepleje 54,8% 40,9% 47,3% 54,3% 40,2% 57,6% 49,2% Aalborg Aarhus Esbjerg 10,5% 9,1% 7,3% 7,2% 7,7% 9,2% 22,1% 21,4% 21,7% 20,3% 18,9% 40,1% 42,6% 39,6% 6,8% 6,5% 5,3% 4,3% 12,5% 7,4% 7,1% Odense 12,8% 24,2% 20,4% 31,2% Kostskole, efterskole og skibsprojekter Værelse, kollegium og kollegielignende opholdssted Socialpædagogisk opholdssted 0,5% 2,3% 3,4% 2,9% 5,1% 0,9% 2,5% 2,8% 3,5% 2,9% 3,1% 6,0% 1,4% 3,3% 17,0% 12,5% 16,4% 19,7% 10,7% 13,8% 15,0% Tabel 1 viser en oversigt over 6-by kommunernes (Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense, København og Randers) anbringelsesmønster i 2011, og er baseret på Ankestyrelsens nyligt offentliggjorte anbringelsesstatistik for Tabellen viser, at der i København er procentvis flere anbragte børn og unge inden for anbringelsestyperne døgninstitution (25,6%), værelse, kollegium og kollegielignende opholdssted (6,0%), kostskole, efterskole og skibsprojekter (5,1%) og netværkspleje (12,5%) sammenlignet med gennemsnittet for de seks byer. Derimod er der i Københavns Kommune forholdsmæssigt færre anbragte på socialpædagogiske opholdsteder (10,7%) sammenlignet med gennemsnittet for alle 6-by kommuner (15 %). København er samtidig den af de seks kommuner, der i 2011 havde den mindste andel af børn og unge i ordinær familiepleje (40,2%). Den gennemsnitlige andel i ordinær familiepleje er på 49,2%. Sammenlignet med anbringelsesmønstret for 2010 i 6-by kommunerne (se kvartalsstatistik for oktober 2011) er gennemsnittet for anbringelser i ordinær familiepleje og netværkspleje samlet set steget fra 53,5% (47,1+6,4)% i 2010 til 56,3% (49,2+7,1)% i København Randers Gennemsnit 5,7% 6,5% 8,3% 8,5% 9,2% 9,2% 20,2% 20,3% 21,7% 21,9% 19,8% Figur 1 illustrerer aldersfordelingen blandt anbragte børn og unge i 6-by kommunerne, 1. oktober Figuren viser, at København har forholdsmæssigt færre anbragte børn i de mindste aldersgrupper sammenlignet med de øvrige 6-by kommuner. Til eksempel er 5,7% af de anbragte børn og unge i København i alderen 0-3 år. Den gennemsnitlige andel for de seks byer, er for denne aldersgruppe på 8,3%. København ligger over gennemsnittet i aldersgrupperne år og år, og er samlet set den kommune, hvor teenagere udgør den største andel af alle anbragte børn og unge - 65,6% (21,9%+43,7%) mod et gennemsnit på 60,8% (20,6%+40,2%). Sammenlignet med aldersfordelingen blandt anbragte børn og unge for 2010 i 6-by kommunerne, er der ikke væsentlige forskelle. Andelen af anbragte 15-17årige i Københavns Kommune er faldet med 1,7% procentpoint, hvorimod andelene af anbragte børn og unge i de resterende aldersgrupper er nærmest lig med anbringelsesmønstret i ,6% 43,7% 44,2% 40,2% 0-3 år 4-6 år 7-11 år år år 2

4 Tabel 2: Anbringelseshyppigheden i 6-by kommunerne i 2011 Figur 2: Udviklingen i anbringelseshyppigheden i Københavns Kommune fordelt efter barnets alder i perioden Gennemsnit København Odense Esbjerg Randers Aarhus Aalborg år 1,14 0,71 2,09 1,56 1,16 0,87 1, år 0,83 0,71 1,87 0,52 0,30 0,50 1, år 1,33 1,16 1,27 0,91 0,87 1,53 2, år 2,99 3,84 2,50 1,60 1,92 3,39 2, år 6,20 9,48 3,68 3,77 3,97 6,14 5, år 2,23 2,37 2,18 1,66 1,58 2,29 2, ,56 4,33 3,47 2, år 4-6 år 7-11 år år år 0-17 år Tabel 2 viser en oversigt over anbringelseshyppigheden i 6-by kommunerne i 2011 angivet i promiller. Tallene er baseret på Ankestyrelsens anbringelsesstatistik for 2011 og befolkningstallet pr. 1. oktober 2011 fra Danmarks Statistik. Tabellen viser, at der i København i 2011 blev anbragt 2,37 børn pr børn i aldersgruppen 0-17 år, hvilket er den næste højeste anbringelseshyppighed blandt 6-by kommunerne kun overgået af Aalborg. København adskiller sig ved at være den 6-by kommune, som har den største anbringelseshyppighed blandt unge i alderen år. Her anbringes 3,84 unge pr unge i alderen år og hele 9,48 unge pr unge i aldersgruppen15-17 år. Til sammenligning er den gennemsnitlige anbringelseshyppighed for 6-by kommunerne 2,99 unge pr unge for aldersgruppen år og 6,20 unge pr unge for aldersgruppen år. København har den laveste anbringelseshyppighed, inden for aldersgruppen 0-3 år (0,71 barn pr børn mod et gennemsnit for de seks byer på 1,14 børn pr børn). Figur 2 viser udviklingen i anbringelseshyppigheden i Københavns Kommune for perioden , fordelt efter barnets alder på anbringelsestidspunktet. Tallene er angivet i promiller. Generelt er anbringelseshyppigheden i Københavns Kommune faldende i perioden. For hele aldersgruppen (0-17 år) falder anbringelseshyppigheden med 2,19 børn pr børn. Til sammenligning falder anbringelseshyppigheden for 6-by kommunerne med 1,22 børn pr børn. Det største fald ses i aldersgruppen år, hvor anbringelseshyppigheden falder fra 16,66 unge pr unge i 2008 til 9,48 unge pr unge i 2011, samt for de år, hvor hyppigheden falder fra 8,01 unge pr unge i 2008 til 3,84 unge pr unge i For de øvrige aldersgrupper er der tale om et mindre fald. De 0-3årige falder med 0,76 barn pr børn, de 4-6 år falder med 1,11 børn pr børn og de 7-11 år falder med 0,83 barn pr børn. Ankestyrelsen samler tal fra hele Danmark vedrørende kommunale afgørelser om anbringelse af børn og unge uden for eget hjem. Tallene fra Ankestyrelsens opgørelse kan pga. registreringsforskelle adskille sig fra de efterfølgende figurer i kvartalsstatistikken, som er baseret på det interne registreringssystem i Københavns kommune, BUS. 3

5 2. Anbringelsesmønster i Københavns Kommune Figur 3: Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i Københavns Kommune, pr. 1. oktober Figur 5: Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i Københavns Kommune, pr. 1. oktober Amager Vest (N = 121) Amager Øst (N = 86) Bispebjerg (N = 129) Brønshøj-Husum-Vanløse (N = 206) City-Østerbro (N = 122) Nørrebro (N = 176) 32,2% 20,9% 17,8% 31,1% 25,4% 23,3% 27,3% 37,2% 45,0% 37,4% 27,0% 38,6% 9,1% 3,3% 19,0% 9,1% 4,7% 8,1% 22,1% 7,0% 9,3% 6,2% 14,7% 7,0% 13,9% 12,6% 1,5% 12,6% 4,9% 1,6% 18,9% 13,1% 7,4% 4,0% 15,3% Amager Vest (N = 125) Amager Øst (N = 92) Bispebjerg (N = 134) Brønshøj-Husum-Vanløse (N = 186) City-Østerbro (N = 120) 33,6% 18,5% 22,4% 28,5% 25,8% 27,2% 38,0% 44,8% 37,6% 25,8% 9,6% 4,0% 16,0% 9,6% 4,3% 5,4% 22,8% 10,9% 7,5% 4,5% 13,4% 7,5% 14,5% 3,8% 8,6% 7,0% 11,7% 3,3% 20,8% 12,5% Valby (N = 102) 29,4% 40,2% 10,8% 2,0% 8,8% 8,8% Nørrebro (N = 172) 19,2% 40,7% 5,2% 5,8% 13,4% 15,7% Vesterbro-Kgs. Enghave (N = 97) 48,5% 30,9% 10,3% 1,0% 7,2% 2,1% Valby (N = 113) 30,1% 35,4% 10,6% 1,8% 12,4% 9,7% Hele København (N = 1039) 28,2% 35,8% 10,0% 3,3% 14,7% 8,0% Vesterbro-Kgs. Enghave (N = 103) 38,8% 35,0% 9,7% 1,9% 8,7% 5,8% Figur 4: Fordelingen af samtlige anbragte børn og unge i Københavns Kommune, pr. 1. april Amager Vest (N = 122) Amager Øst (N = 94) Bispebjerg (N = 136) Brønshøj-Husum-Vanløse (N = 195) City-Østerbro (N = 122) Nørrebro (N = 183) Valby (N = 114) Vesterbro-Kgs. Enghave (N = 105) Hele København (N = 1071) 25,5% 19,9% 30,3% 27,1% 23,5% 29,8% 29,5% 38,5% 46,7% 37,2% 42,6% 26,2% 35,5% 35,4% 34,2% 33,9% 27,9% 12,3% 7,1% 4,3% 9,6% 29,5% 5,7% 3,3% 18,0% 5,5% 5,3% 4,4% 13,8% 4,9% 19,1% 15,4% 3,1% 10,3% 7,2% 17,2% 15,3% 10,5% 2,6% 14,9% 9,6% 3,9% 14,6% 6,6% 8,5% 8,1% 12,3% 13,1% 7,9% 1,9% 8,6% 1,9% 8,5% Hele København (N = 1045) 26,8% Figur 3-5 viser det overordnede anbringelsesmønster i Københavns Kommune fordelt på de otte børnefamilieenheder. De tre figurer viser fordelingen af samtlige anbragte børn og unge pr. 1. oktober 2012, 1. april 2012 og 1. oktober Pr. 1. oktober 2012 er der 1039 børn og unge anbragt af Københavns Kommune. Andelen af børn og unge på socialpædagogiske opholdssteder er konsekvent faldende gennem hele perioden (10,0% pr. 1. oktober 2011, 8,5% pr. 1. april 2012 og 8,0% pr. 1. oktober 2012). Derudover har anbringelsesmønstret for hele Københavns Kommune ikke ændret sig betydeligt inden for det seneste år. For hovedparten af anbringelsestyperne gælder det, at andelen svinger en smule mellem figurerne. På tværs af de enkelte børnefamilieenheder er forskellene i anbringelsesmønstret mere bemærkelsesværdige. Eksempelvis varierer andelen af unge på kostskole, efterskole og skibsprojekter fra 1,0% på Vesterbro-Kgs. Enghave til 8,1% på Amager Øst pr. 1. oktober 2012, mens det samlede gennemsnit for hele Københavns Kommune er 3,3%. 36,0% 9,4% 3,9% 14,0% 10,0% 4

6 3. Familieplejeanbragte i Københavns Kommune Figur 6: Fordelingen af samtlige familieplejeanbragte børn og unge i Københavns Kommune pr. 1. oktober Figur 8: Fordelingen af samtlige familieplejeanbragte børn og unge i Københavns Kommune pr. 1. oktober City-Østerbro (N = 50) 34,0% 66,0% City-Østerbro (N = 45) 31,1% 68,9% Brønshøj- Husum-Vanløse (N = 103) 25,2% 74,8% Brønshøj- Husum-Vanløse (N = 97) 27,8% 72,2% Vesterbro-Kgs. Enghave (N = 40) 25,0% 75,0% Amager Vest (N = 46) 26,1% 73,9% Amager Vest (N = 44) 25,0% 75,0% Valby (N = 52) 23,1% 76,9% Valby (N = 52) 21,2% 78,8% Vesterbro-Kgs. Enghave (N = 46) 21,7% 78,3% Bispebjerg (N = 70) 17,1% 82,8% Bispebjerg (N = 70) 14,3% 85,7% Nørrebro (N = 81) Amager Øst (N = 36) Hele København (N = 476) 16,0% 11,1% 21,8% 84,0% 88,9% 78,2% Nørrebro (N = 79) Amager Øst (N = 39) Hele København (N = 474) 10,3% 20,7% 88,6% 89,7% 79,3% Figur 7: Fordelingen af samtlige familieplejeanbragte børn og unge i Københavns Kommune pr. 1. april City-Østerbro (N = 47) Brønshøj- Husum-Vanløse (N = 96) Vesterbro-Kgs. Enghave (N = 43) Valby (N = 51) 31,9% 28,1% 27,9% 23,5% 68,1% 71,9% 72,0% 76,5% ordinær familiepleje Figur 6-8 viser den samlede udvikling i andelen af netværksanbragte børn og unge blandt samtlige familieplejeanbragte i Københavns Kommune gennem det seneste år, og er baseret på opgørelser pr. 1. oktober 2011, 1. april 2012 og de sidste nye tal fra 1. oktober Pr. 1. oktober 2012 er i alt 476 børn og unge anbragt i enten netværkspleje eller ordinær familiepleje i Københavns Kommune, hvoraf 104 er anbragt i netværkspleje (21,8%), og 372 er anbragt i ordinær familiepleje (78,2%). Bispebjerg (N = 71) Amager Vest (N = 41) Nørrebro (N = 78) Amager Øst (N = 39) Hele København (N = 466) 18,3% 17,1% 16,7% 10,3% 22,1% 81,7% 83,0% 83,3% 89,7% 77,9% City-Østerbro har gennem hele perioden været den børnefamilieenhed med den største andel af netværksanbragte blandt samtlige familieplejeanbragte. Dette er en tendens, som også har været gældende i de forrige kvartalsstatistikker. Andelen af netværksanbragte i denne børnefamilieenhed er steget fra 31,1% pr. 1. oktober 2011 til 34,0% pr. 1. oktober Udviklingen i andelen af samtlige familieplejeanbragt illustreres grafisk i de følgende figurer (figur 9 og 10). 5

7 Figur 9: Udvikling i andelen af netværksplejeanbragte i Københavns Kommune for perioden 1. oktober oktober % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 20,7% 22,1% 34,0% 21,9% 11,1% 0% oktober 2011 april 2012 oktober 2012 City-Østerbro Brønshøj- Husum- Vanløse Vesterbro-Kgs. Enghave Amager Vest Figur 9 viser andelen af netværksanbragte børn og unge ud af samtlige familieplejeanbragte fordelt på de otte børnefamilieenheder i Københavns Kommune i perioden 1. oktober oktober Den gennemsnitlige andel af netværksplejeanbragte i Københavns Kommune er steget fra 20,7% pr. 1. oktober 2011 til 22,1% pr. 1. april 2012, hvorefter kurven falder til 21,9% pr. 1.oktober Denne udvikling er illustreret ved hjælp af den mørkeblå kurve midt i figuren. Børnefamilieenheden Amager Vest skiller sig ud på baggrund af det markante knæk midt på kurven, som viser et væsentligt fald fra oktober 2011 til april 2012, hvorefter andelen igen stiger til samme niveau som udgangspunktet i oktober De resterende kurver er enten svagt stigende eller faldende. Den højeste andel af netværksplejeanbragte børn og unge ud af samtlige familieplejeanbragte findes, som vi allerede så af figurerne 6-8, i børnefamilieenheden City- Østerbro, hvor ca. hvert tredje familieplejeanbragt barn eller ung er anbragt i netværket (34,0%). I Amager Øst gælder dette kun for ca. hver tiende familieplejeanbragte (11,1%). Valby Bispebjerg Nørrebro Amager Øst Hele København Figur 10: Udvikling i andelen af samtlige familieplejeanbragte i Københavns Kommune for perioden 1. oktober oktober % 55% 50% 45% 40% 35% 45,4% 42,9% 45,8% 45,0% 30% oktober 2011 april 2012 oktober 2012 City-Østerbro Brønshøj- Husum-Vanløse Vesterbro-Kgs. Enghave Amager Vest Figur 10 tager i stedet udgangspunkt i andelen af samtlige familieplejeanbragte (dvs. både ordinær familiepleje og netværksplejeanbragte børn og unge) i Københavns Kommune gennem det seneste år. Den gennemsnitlige andel for hele Københavns Kommune er igen illustreret ved hjælp af den mørkeblå linje midt i grafen. Linjen viser et beskedent fald fra 1. oktober 2011 til 1. april 2012, efterfulgt af en stigning til 45,8% pr. 1. oktober Tendensen på tværs af børnefamilieenhederne er dog forskellig fra figur 9, idet Bispebjerg, som før lå i bunden af grafen, nu ligger øverst. Pr. 1. oktober udgør andelen af samtlige familieplejeanbragte lidt over halvdelen af alle anbragte børn og unge i Bispebjerg (54,3%), mens samme andel udgør ca. en tredjedel i Amager Vest (36,4%). Nøgletal, januar 2013 Drifts- og udviklingskontoret og Center for Familiepleje har sammen fastsat flere nøgletal vedr. anbringelsesmønstret i Københavns Kommune. I figur 10 er der indtegnet en stiplet mållinje, som repræsenterer ét af disse nøgletal nemlig at 45% af samtlige anbringelser skal være i familiepleje (ordinær familiepleje og netværkspleje) ved udgangen af Som det fremgår af figuren, er målet nået pr. 1. oktober. Valby Bispebjerg Nørrebro Amager Øst Hele København Mållinje for nøgletal 6

8 4. Udviklingen i nyanbringelser Figur 11: Nyanbringelser i 2012, 1. januar september 2012, fordelt på anbringelsestype, Københavns Kommune. Amager Vest (N=44) 36,4% 9,1% 13,6% 4,5% 29,5% 6,8% Figur 12: Nyanbringelser i 2011, 1. januar september 2011, fordelt på anbringelsestype, Københavns Kommune. Amager Vest (N=45) 42,2% 4,4% 4,4% 8,9% 26,7% 13,3% Amager Øst (N=35) 40,0% 14,3% 5,7% 8,6% 28,6% 2,9% Amager Øst (N=33) 36,4% 15,2% 3,0% 36,4% 9,1% Bispebjerg (N=45) 46,7% 8,9% 13,3% 4,4% 24,4% 2,2% Bispebjerg (N=36) 36,1% 8,3% 11,1% 13,9% 8,3% Brønshøj-Husum-Vanløse (N=99) 43,4% 21,2% 6,1% 1,0% 6,1% Brønshøj-Husum-Vanløse (N=79) 48,1% 10,1% 15,2% 5,1% 15,2% 6,3% City-Østerbro (N=58) 48,3% 6,9% 8,6% 6,9% 22,4% 6,9% City-Østerbro (N=61) 41,0% 6,6% 11,5% 8,2% 29,5% 3,3% Nørrebro (N=69) 43,5% 11,6% 8,7% 5,8% 18,8% 11,6% Nørrebro (N=56) 32,1% 25,0% 7,1% 7,1% 17,9% 10,7% Valby (N=35) 40,0% 22,9% 5,7% 25,7% 5,7% Valby (N=35) 37,1% 20,0% 20,0% Vesterbro-Kgs. Enghave (N=38) 68,4% 15,8% 7,9% 7,9% Vesterbro-Kgs. Enghave (N=42) 69,0% 7,1% 9,5% 9,5% 4,8% Hele København (N=423) 45,4% 14,2% 8,0% 4,3% 5,9% Hele København (N=387) 43,2% 11,1% 10,3% 5,9% 21,4% 8,0% Figur 11 viser fordelingen af nyanbringelser i årets første ni måneder (1. januar september 2012) i Københavns Kommune. Samlet set er der foretaget 423 nyanbringelser i de otte børnefamilieenheder. Fordelingen i årets første ni måneder er et godt bud på udviklingen i nyanbringelser for hele 2012, som igen kan give et billede af den fremtidige udvikling i det generelle anbringelsesmønster. Anbringelsesmønstret for nyanbringelser afviger en smule fra det overordnede anbringelsesmønster, jf. figur 3-5. Omkring halvdelen af de nyanbragte børn og unge bliver anbragt på døgninstitution (45,4%), 14,2% er nyanbragt i ordinær familiepleje, 8,0% i netværkspleje og lidt over hver femte nyanbringelse hører under anbringelsestypen værelser, hybler, kollegier og bofællesskaber (). Det er en vigtig pointe, at der i figurerne over nyanbringelser er taget udgangspunkt i det samlede antal af nye anbringelser inden for en given periode. Det betyder, at et barn eller en ung, der genanbringes flere gange i løbet af denne periode, vil tælle som mere end én nyanbringelse i det samlede antal. Figur 12 viser anbringelsesmønstret for nyanbringelser i løbet af de første ni måneder i 2011, perioden 1. januar september 2011, i Københavns Kommune. Det er derved muligt at sammenligne samme periode for hhv og 2012 for at kunne spotte eventuelle tendenser og forskelle, samt den overordnede udvikling. Der er i alt nyanbragt 387 børn og unge i Københavns Kommune i denne periode, hvoraf 43,2% er blevet anbragt på døgninstitutioner og 21,4% i den samlede familiepleje (både ordinær familiepleje og netværkspleje). Fordelingen af de forskellige anbringelsestyper har ikke ændret sig bemærkelsesværdigt fra 2011 til 2012, der er dog sket et mindre fald i nyanbringelser i netværkspleje (fra 10,3% til 8,0%) og en mindre stigning i nyanbringelser i ordinær familiepleje (fra 11,1% til 14,2%). De resterende anbringelsestyper ligger på nogenlunde samme niveau. 7

9 Figur 13: Gennemsnitlig andel af nyanbringelser i familiepleje for perioden 1. januar 30. september 2012, Københavns Kommune. 25% 20% 20,6% 15% 14,2% 10% 8,0% Mållinje 5% 0% Samlede familiepleje Figur 13 illustrerer andelen af nyanbringelser i familiepleje i årets første ni måneder, 1. januar 30. september 2012, i Københavns Kommune. Figuren viser, at 14,2% af alle nyanbringelser er ordinære familieplejeanbringelser og 8,0% er anbringelser i netværkspleje. Den samlede familiepleje udgør således af alle nyanbringelser. I den seneste kvartalsstatistik (Juli 2012), så vi, at andelen af nyanbringelser i familiepleje i 1. halvår 2012 udgjorde 20,3%. Andelen af nye anbringelser i den samlede familiepleje er derved steget med 1,9 procentpoint fra juli til oktober Mere specifikt er nyanbringelser i ordinær familiepleje steget med 3,2 procentpoint, mens nyanbringelser i netværkspleje er faldet med 1,3 procentpoint. Nøgletal, januar 2013: Den stiplede mållinje i Figur 13 repræsenterer et nøgletal, som er fastsat i samarbejde med Drifts- og udviklingskontoret og Center for Familiepleje. Den samlede andel af nyanbringelser i familiepleje for hele år 2012 skal ifølge måltallet udgøre 20,6%. Den gennemsnitlige andel af nyanbringelser i familieplejen er efter årets første ni måneder, hvilket betyder, at det fastsatte nøgletal på nuværende tidspunkt er opnået. 8

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Januar 2013 Center for / Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsstatistik udarbejdet

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Maj 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i. Dagindskrivninger på døgninstitutioner,

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Juli 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i Københavns Kommune pr. 1.

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Juli 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk 1 Forord

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014 Videnscenter for Familiepleje, Center for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune 1 Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JULI 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Oktober 2011 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsoversigt er en statistisk opgørelse over anbringelser

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: April 2012 Center for / Videnscenter for Forord Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt overblik over anbringelsesområdet i Københavns

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: April 2013 Tema: Forebyggelse Udarbejdet af: Center for /Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

Nøgletal. Udsatte børn og unge

Nøgletal. Udsatte børn og unge Nøgletal Udsatte børn og unge Målsætninger UDSATTE BØRN OG UNGE 2020Mål 2011 (baseline) 2012 2013 1. Flere udsatte børn og unge skal gennemføre en uddannelse 2020mål: Mindst 50 procent af udsatte børn

Læs mere

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Bilag 1 Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Børneområdet - hovedkonklusioner Udgiftsniveau København har det højeste udgiftsniveau pr. 0-22 årige til udsatte børn og unge blandt 6-byerne. Dette

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Kvartalsstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Teenageanbringelser bryder oftere sammen

Teenageanbringelser bryder oftere sammen Teenageanbringelser bryder oftere sammen Nogle anbringelser må afbrydes, før det er planlagt. Siden 21 er andelen af anbringelser, der ender med sammenbrud, faldet fra 5,5 pct. til 4,7 pct. Anbragte unge

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Døgnvagten februar 2015 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Figur 1: Det samlede antal børn og unge i retsrepræsentationen... 3 Figur 2: Andelen af sigtede

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2013 6 2.1 Afgørelser om samtykke 7 2.2 Køn, alder og

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere med ikke-vestlig baggrund anbringes markant oftere uden for hjemmet end andre, når man ser på aldersgruppen 10-17 år.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Notat Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Til Kopi til Den 19. september 2011 Aarhus Kommune 1. Byrådsforespørgsel Jette

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere

Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på

Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på døgnområdet Steinar Eggen Kristensen Udvikling i antal anbringelser 2006-20112011 Der har været en stigning g i antallet af døgnanbringelser g fra

Læs mere

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse

Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes praksis forbundet med anbringelse af børn og unge på eget værelse Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Hovedresultater 2 1.1.1 Profilen

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater Anbringelser af børn og unge 2011 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2011 6 2.1 Afgørelser

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater anbringelser af børn og unge 2010 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2010 6 2.1 Afgørelse

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16. Notat Emne Til Udviklingen i antal anbringelser 2010 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 16. september Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 1. halvår Særligt

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet

Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet 1 Hjemme- og sygeplejen - hovedkonklusioner Til brug for udregning af BTP i hjemme- og sygeplejen er der foretaget en stikprøveundersøgelse i hjemme-

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Nr. 13. 2. juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen... 33 66 28

Læs mere

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Referencekommunenetværket Skæringsdato d. 30. september 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Partnerskab i Forebyggelsespakken: Tidlig Indsats

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Partnerskabsprojektet, referencenetværket 1. dataindsamling, skæringsdato

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 1. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, marts 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Nettodriftsudgifter...

Læs mere

Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på?

Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på? Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på? KL har udviklet et benchmarkingværktøj på området for udsatte børn og unge. Værktøjet giver kommunerne mulighed for nemt og hurtigt

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014 Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet Børne- og Familiecentret, 201 Typer af foranstaltninger Rådgivning & vejledning Konsulentbistand f.eks. Småbørnskonsulent Kontaktpersonsordning

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Ledelsesinformation. Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Projekt om en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner.

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Partnerskabsprojektet, referencenetværket 1. dataindsamling, skæringsdato

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

Nøgletal. Integration

Nøgletal. Integration Nøgletal Integration Nøgletal INTEGRATION 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Andelen af indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse i befolkningen 6,5 % 6,7 % 6,8 % 7,0 % 7,2 % Per 1. januar

Læs mere

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 SMS-ordning til borgere Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 1 Om undersøgelsen Følgende resultater er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Københavns Kommunes

Læs mere

ANBRAGTE BØRNS LÆRING

ANBRAGTE BØRNS LÆRING Til Egmontfonden Dokumenttype Notat Dato April, 2012 ANBRAGTE BØRNS LÆRING PERSONER DER HAR VÆRET ANBRAGT SOM BARN ELLER UNG Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 F +45 5161 1001

Læs mere

SocialAnalyse Anbragte børn og unge. Udvikling i antal og udgifter over tid

SocialAnalyse Anbragte børn og unge. Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

3.5 Planlægningsområde Byen

3.5 Planlægningsområde Byen 3.5 Planlægningsområde Byen I planlægningsområde Byen indgår Frederiksberg Kommune og de københavnske bydele Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By, Nørrebro, Vanløse og Østerbro samt hospitalerne Bispebjerg

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde Hans Skov Kloppenborg og Camilla T. Dalsgaard Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2010-2014 Udgifter, brugere og enhedsudgifter

Læs mere

Børn og unge anbragt uden for hjemmet

Børn og unge anbragt uden for hjemmet Ankestyrelsens statistikker Børn og unge anbragt uden for hjemmet Kommunale afgørelser, årsstatistik 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Børn og unge anbragt uden for hjemmet, kommunale afgørelser

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

- - Nøgletal på socialudvalgets område.

- - Nøgletal på socialudvalgets område. Vedrørende: Nøgletal for 6-by og 7-by samarbejdet. Sagsnavn: 6 -by og 7-by nøgletal Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-13 Skrevet af: Ulrik Løvehjerte E-mail: ulrik.lovehjerte@randers.dk Forvaltning: Social og

Læs mere

23 indikatorer - en sammenligning på Fritvalgsområdet.

23 indikatorer - en sammenligning på Fritvalgsområdet. 23 indikatorer - en sammenligning på Fritvalgsområdet. Ældrerapporten og Benchmarkingsamarbejde Greve Kommune indgår normalt i et benchmarkingsamarbejde med følgende kommuner: Helsingør, Hillerød, Gentofte,

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning.

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Pkt.nr. 10 Status på anbringelsesudviklingen pr. 31.12.2000. 302938 Indstilling: 1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Politisk

Læs mere

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde Antal indlæggelser KOL og Lungebetændelse blandt borgere Sygehus optageområde - En monitoreringsrapport Baggrund På d. 9. juni 2016 blev det besluttet at KSS-gruppen fortsat ønsker en KOL/Lungebetændelse

Læs mere

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene It-erhvervene 69 7. It-erhvervene Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene. 2-24 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Anta 588 596 576 597 169 177 1641 1639 198 23 232 244 6565 663 6623 6445 584 1515 279 771 2

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Netpublikation 23. september 2005 Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i

Læs mere

tryg heds indeks københavn 2014

tryg heds indeks københavn 2014 tryg heds indeks københavn 2014 Indhold Forord... 5 Sådan har vi målt... 6 Københavnerne fastholder tryghedsniveauet fra sidste år... 7 Amager Vest... 13 Amager Øst... 16 Bispebjerg... 19 Brønshøj-Husum...

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2010 Udgivet af : Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk Foto:

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Velstillede børnefamilier indtager København

Velstillede børnefamilier indtager København Velstillede børnefamilier indtager København Siden midten af 9 erne er der kommet langt flere småbørnsfamilier i København. Særligt i brokvarterene og i Indre by bliver børnefamilierne i højere grad boende

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet.

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet. Notat Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Aarhus Kommune Udvikling i antal anbringelser 2007-1. halvår Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2007 til 1. halvår, herunder

Læs mere

Udviklingen i da bstallene siden 1990

Udviklingen i da bstallene siden 1990 Udviklingen i da bstallene siden 1990 Af Steen Marqvard Rasmussen, sociolog i Landsforeningen af Menighedsråd, 2015 Udviklingen i dåbstallene siden 1990 Denne tekst er alene en beskrivelse af dåbstallene,

Læs mere

Flere små selvstændige kører med underskud

Flere små selvstændige kører med underskud FSR ANALYSE / APRIL 2017 Flere små selvstændige kører med underskud De større selskaber klarer sig fortsat godt 2016 blev det første år siden 2012, hvor andelen af selskaber med underskud er steget. Stigningen

Læs mere

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Hanne Søndergård Pedersen og Hans Kloppenborg Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Marts 2015 Hvad er Sverigesprogrammet? Herning Kommune har etableret Sverigesprogrammet med fokus på en omlæggelse

Læs mere

Orientering 10-03-2015. Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren. Sagsnr. 2015-0066089. Dokumentnr. 2015-0066089-1

Orientering 10-03-2015. Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren. Sagsnr. 2015-0066089. Dokumentnr. 2015-0066089-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren Orientering Region Hovedstadens Sundhedsprofil 2013 Kronisk sygdom lanceres d. 18 marts

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel på området for udsatte børn og unge

Ressourcetildelingsmodel på området for udsatte børn og unge Jacob Seier Petersen og Anne Line Tenny Jordan Ressourcetildelingsmodel på området for udsatte børn og unge Socioøkonomiske udgiftsbehov i seks administrative distrikter i Københavns Kommune Ressourcetildelingsmodel

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016

Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016 Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Antal anbringelser... 3 Anbringelser og opholdsdage fordelt på alder og køn... 5 Uledsagede flygtninge... 7 Anbringelsesgrundlag

Læs mere

Beskæftigelsen i bilbranchen

Beskæftigelsen i bilbranchen Beskæftigelsen i bilbranchen Sammenfatning Bilbranchen har sammen med DI s kompetenceenhed Arbejdsmarkeds-politik lavet en ny analyse om beskæftigelsen. Den tegner en profil af bilbranchen, som på mange

Læs mere