Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august."

Transkript

1 R E P L I Q U E

2 Replique, 3. årgang 2013 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er sat med Book antiqua, Myriad pro Udgives af forlaget Munch & Lorenzen ISSN: Munch & Lorenzen

3 Pengenes væsen og finanskrisens FINANSKRISEN Er finanskrisen drevet over, og kan den globale landsby genoptage sin progression? Skal man lytte til hovedstrømningen er dette tilfældet, men inden vi lader os rive med, lad os da først selv gribe efter pengenes væsen og finanskrisernes. Bjørn Rasmussen Økonomer taler om penge, når følgende tre forhold er til samtidig: Penge er et universelt betalings- og afregningsmiddel, som er deleligt ned i små størrelser; penge er en værdibærer, som bringer købekraft ind i fremtiden, og penge er et værdimålingsmiddel, som alle priser fastsættes i. De frie handlende har gennem historien benyttet forbløffende forskelligartede genstande som penge. Af praktiske grunde gik gældsbreve, dvs. fordringer mod navngiven mand og på klart beskrevne genstande i omløb, som erstatning for varen. Ikke mindst den tiltagende fjernhandel i kolonitiden medførte nye måder at afvikle fjernbetalinger på. Papirpengene var dermed opfundet, men i første omgang var de pengesurrogater, mens varen på lageret var de underliggende, virkelige penge. Det er sket hyppigt igennem historien, at mængden af fordringer pludselig blev afsløret i langt at overstige den underliggende pengemængde, hvorved bankerne enten døde eller papirpengenes værdi gik mod nul. Ikke mindst vort betalingsvæsen er fuldt af opfindsomme finansielle instrumenter, som afleder deres værdi af ja, af hvad egentlig? PENGESKABERNE Når en check udfyldes, underskrives og overdrages, opstår der et nyt påkrav og en ny gæld. Kravet er mod udstederens bank og lyder på nationalbankens lovlige betalingsmiddel, men når checken præsenteres i banken, omposterer bankassistenten blot de involverede bankkunders krav mod banken selv fra anfordringskonto til anfordringskonto. Nationalbankens lovlige betalingsmiddel kommer slet ikke i omløb. Afregning afvikles i vort samfund med ompostering af fordringer mod privatbankerne, ikke med brug af det lovlige betalingsmiddel. En Dankortbetaling, eller en overførsel fra netbanken, trigger en automatisk ompostering af fordringer på lovligt betalingsmiddel mod privatbankerne mellem bankkundernes konti i bankernes elektroniske regnskaber. Penge- og kreditmængden består således af privatbankernes utallige og opfindsomme finansielle instrumenter, og købekraften udvides med privatbankernes indgåelser af nye låneaftaler. I stabile tider, hvor bankkunder til enhver tid kan gå i banken og lade deres fordring på lovligt betalingsmiddel forfalde, dvs. hæve penge fra bankkontoen, handles fordringer på det lovlige betalingsmiddel og det lovlige betalingsmiddel selv i kurs 1:1. Når bankkunderne, som det senest skete på Cypern i marts, står op til lukkede banker, styrtdykker fordringernes værdi, og tallene på netbanken åbenbarer sig som væsensforskellige fra Nationalbankens lovlige betalingsmiddel. Forstå mig ret: Den finansielle branche leverer ydelser med produktive fordele, såsom gennemførelse af fjernbetalinger, sikker opbevaring af købekraft og rigdomme, sammenbringning af opsparer og lånta- Side 91

4 ger, men når bankerne har svunget sig op til at være skaberne af penge og købekraft, betræder vi en farlig vej. Lovkravet til bankerne er, at de blot skal holde en brøkdel af udlånsmængden (tilladte udlån/beholdningen af lovligt betalingsmiddel = 2 %) som likvid reserve. Lobbyisterne og politikkerne har således gjort bankerne til skabere af størstedelen af penge- og kreditmængden, som udgør den samlede købekraft! Igennem årtier særligt i 1980 erne har bankerne presset på for at få slækket på reservekravene for at kunne sætte mere rentebærende gæld i omløb. Dankortet ville de indføre for at få de rede penge ud af omløb og ned i bankernes pengeskabe for derved at forøge nævneren i reservebrøken og følgelig kunne opblæse penge- og kreditmængden. Det er ren finansalkymi; at skabe penge ud af ingen ting. BOBLEØKONOMIEN Med inflationen opblæsningen af penge- og kreditmængden følger dyrtiderne. Priserne på ejendomme, aktier, obligationer og råvarer er gennem dette pengeregimentes tid steget markant, mens pengenes købekraft er blevet en skygge af sig selv. Førstegangs boligkøbere må i dag låne mange gange deres disponible indkomst for at kunne få et eget hjem. Hvis kravene til bankernes udlånspolitik strammes, vil købekraften blive udblæst (deflatered), huspriserne falde og babyboomergenerationen ville miste deres friværdi kort før alderdommen. Samtidig ville førstegangskøberne blive teknisk insolvente og stavnsbundne til deres hus. Pengepolitikken og bankreguleringen har ført os ind i en blindgyde. Landbruget har et generationsskifteproblem, fordi de store lånefinansierede sammenkøb af gårde drev jordpriserne op. Den opblæste jordværdi blev brugt som sikkerhedsstillelse til ny långivning og nye, endnu dyrere lånefinansierede jordhandler, og igen, og så videre. Tendensen er nu, at kapitalfonde må træde ind som købere af landbrug med aktiver på 100 millioner kroner og en egenkapital på måske 10 millioner kroner, så gårdejeren kan komme ud af engagementet og gå derfra med 10 millioner kroner på lommen. Men ingen unge kan arbejde flittigt og tjene 10 millioner kroner til udbetalingen. Forløbet, som blev skabt af bankerne, transformerer landbruget til ekstensivt drevne industribrug i selskabsformer. Spekulations- og investeringsbankerne har tilsvarende vha. gearede Carry Trades drevet råvarepriserne, aktie- og obligationskurserne op. Ligesom førstegangshuskøbere i Danmark har verdens fattige fået stadig sværere ved at betale føden. Dyrtiderne er bl.a. en årsag til uroen i Mellemøsten. FINANSBOBLERNE Når for mange lån gives og købekraft skabes, begrundet med pant i aktivers seneste handelsværdi, og ikke i dets evne til at skabe indkomst, f.eks. attraktive huse, luksus-ferielejligheder ved Middelhavet, vovede IT-projekter, landbrugsjord gange dyrere end dets årlige omsætningspotentiale, statsobligationer mod overforpligtede velfærdsstater og andre moderigtige aktiver, opstår finansboblerne. Kombinationen af en svært opblæst købekraft gennem 30 års kreditboom dermed potentielle prisbobler overalt, banker næsten uden egenkapital og højt forpligtede stater er historisk set enestå-

5 REPLIQUE 3. årg. s Pengenes væsen og finanskrisens Af Bjørn Rasmussen ende og rejser spørgsmålet hvilke kreditværdige personer, der skal optage de næste kreditter, for at undgå afvikling eller snarere pludselig punktering af de lånefinansierede gigantiske prisbobler? De nordeuropæiske stater et par år endnu, og hvem så? Et episk krak synes forprogrammeret. KRAKKET Når alle de billige penges profitører banker, selskaber, privathusholdninger, statslige velgørere, osv. har forpligtet sig mere, end hvad de kan tjene ind til renter og rentes rente, begynder de første troende at ville afregne. Pengene begynder så at strømme ud af det første marked, som er inde i en boble. Kurserne styrtdykker, og i takt med at gearede (lånefinansierede) spekulanter realiserer beholdningerne og indfrier deres lån, får krakket endnu mere sving som følge af den indskrænkende likviditetsmængde. Slutteligt vil de langsomste spekulanter blive insolvente og bankerne, som skabte kreditter til dem, lide tab. Hvis nationalbankerne så trykker penge for at støtteopkøbe i markeder under spekulativt pres, eller på ret dansk, genopblæse finansboblerne, for at sikre eksistensen af den penge- og kreditmængde, som er skabt med pant i netop prisboblerne (en pengepolitisk lempelse eller quantitative easing), skabes en evig cyklus af finansbobler, fulgt af krak, fulgt af politiske redningspakker, fulgt af finansbobler, fulgt af krak, fulgt af osv. Resultatet er en overudvidelse af banksektoren, mens pengenes værdi bliver udvandet, de fremstillende erhverv vil lide og middelstanden blive til underklasse. Denne politik er det nuværende, stagnerende vestens politik. Hvis ikke politikerne genopblæser finansboblerne, vil statsobligationerne mod overforgældede stater øjeblikkeligt blive kastet i grams og renterne vil skyde først mod Månen, og så mod Mars; statsbankerot og bankdød vil følge, og forårsage socialt kaos. På Cypern forsøgte EU at lave en ordnet tilintetgørelse af købekraft ved at spærre private indlån for milliarder, og ved at genkapitalisere bankvæsenet med de spærrede indlån; og således gennemføre en gældssanering af bankvæsenet proaktivt, før markedet selv. Cypern var formentlig en prøveballon, og inden længe bliver denne delvise gældssanering af bankerne rullet ud over hele vesten. Forløbet er fornuftigt så vidt, at ingen ønsker hverken en ukontrolleret statsbankerot med bankdød eller panikbankredninger med hyperinflation. Men hvorfor var det netop opsparernes indlån, som blev spærrede ved gældssaneringen, i stedet for superbankernes Dollar-billiongældsbombe i derivatmarkedet (u- )værdipapirer, som afleder deres værdi af andre (u-)værdipapirer i alle tiders største pyramidespil. Gældssaneringen af bankerne ville være en passende anledning til at genindføre stabile penge. Men de politiske velgørere drives rundt som figurer i banklobbyens magtspil. NØGNE DRØMME I bund og grund er finanskrisen ikke andet et renselsesforløb, hvor overbelånte skyldnere (debitorer) også stater og banker gældssaneres, mens troende (kreditor) må tage tab. Men virkningerne kan være skæbnesvangre for de, som gennem et halvt liv har gjort sig ensidigt afhængige af systemet, der vil svigte dem, netop når de får allermest brug for Side 93

6 det. Penge skabt ud af ingenting er farligt djævletøj. Det var temaet, da Goethe i 1832 satte djævlen og Faust til at overtale kejseren og hoffet til at sætte papirpenge i omløb. Så ville de jo alle kunne virkeliggøre deres drømme, købe huse og land. Selv guld og sølv ville blive billigt og tilgængeligt for alle, for folk ville kun begære papiret. Den eneste, som så klart var hofnarren. Men alle grinte af narren, og skuespillet Faust ender, som historien så ofte har gjort, i den totale ruin og en heksesabbat. Denne historie vil gentage sig med nye begivenheder. I køber, må I betale rigtigt. Stift ingen gæld og giv ikke mere ud, end I tager ind. Så vil I se Jeres finanser og provinser florere. Bjørn Rasmussen er civiløkonom. NYE FLORISSANTE TIDER? En økonomi med et købekraftsoverhæng foranlediger til spekulation i prisbobler og værdibærere, frem for møjsommelig opsparing og investering, som opbygger produktivitetsfremskridt. Banksektoren vil i et boble-finanssystem være overudvidet og tilvirkningen af virkelige økonomiske fordele vigende. For at markedsøkonomiens handlende overskueligt kan disponere og lægge knappe ressourcer an over tid, og dermed sikre byttehandlen af ydelser efter individernes prioritering af, hvad der forekommer merværdiskabende og successkabende, må priserne være stabile over tid. Pengene må tjene de, som fravrister naturen dens rigdomme, tæmmer dens kræfter, og får dem til at virke som fordele for mennesket. Hvis ikke finanskrisen ender med, at vi atter får sunde og stabile penge, vil finanskriserne vare århundredet ud og så vil det 21. århundrede blive det tabte århundrede. Men læren er gammel. Ikke kun Goethe skrev sit hovedværk om finanskriserne, også Frederik Den Store udtalte det så klart, som der er: Alt hvad

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring

Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring Bankvæsenet og den finansielle sektor tærer på den fælles kage. Det sker på en måde, som vi ikke har råd til i længden. Siden starten

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Bliv bedre til at investere

Bliv bedre til at investere liv bedre til at investere Hvad der er godt og skidt at sætte sparepenge i lige nu, giver børseksperten Lars Tvede et par bud på her. På flere områder ser han både store trusler og muligheder. Juni 2012

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Tænk Penge udkommer fire gange årligt. Her kan du se de væsentligste artikler i vores 2009-udgivelser.

Tænk Penge udkommer fire gange årligt. Her kan du se de væsentligste artikler i vores 2009-udgivelser. Tænk Penge Forbrugerrådet begyndte udgivelsen af Tænk Penge i 2009, fordi vi mener, at der er brug for et uafhængigt magasin og netsted om økonomi for almindelige mennesker. Tænk Penge kæmper for gennemskuelighed,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN

PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN Af Jens Bang-Andersen, Lars Risbjerg og Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Penge er en integreret del af ethvert moderne samfund. Det skyldes ikke

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 25. marts 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Lad mig først vende mig mod det pengepolitiske. Det er et område, hvor året

Læs mere

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension tema Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for nr. 1 forår 2012 indhold Opskriften på en god alderdom 3 Lav rente og højere skatter

Læs mere

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 2 Skift bank og sider spar penge Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Spar penge INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Tak for invitationen til at komme og tale om, hvordan den finansielle sektor kan genskabe tilliden efter finanskrisen.

Tak for invitationen til at komme og tale om, hvordan den finansielle sektor kan genskabe tilliden efter finanskrisen. Hvordan kan den finansielle sektor genskabe tilliden efter finanskrisen? Tale til Kom dagen 2010, Dansk Kommunikationsforening Peter Straarup Tirsdag den 23. november 2010 Planche 1: Titelplanche Tak for

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

HVORFOR ER PRISSTABILITET

HVORFOR ER PRISSTABILITET PRISSTABILITET: HVORFOR ER PRISSTABILITET VIGTIG FOR DIG? INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 3 4 5 Forord 5 Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? 6 Sammendrag 6 2 Kapitel 2 Pengenes historie -

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG)

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) Der er ikke meget, der kan køre uden en velfungerende finansiel sektor. Det gælder også ToughRoad! Derfor har bankinstruktøren en nøglerolle.

Læs mere

GODE PENGE. Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG. Informations Forlag

GODE PENGE. Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG. Informations Forlag GODE PENGE Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG Informations Forlag Indhold Indledning 9 Så sikkert som penge i banken 11 Penge og den økonomiske videnskab 19 Gæld, Geld, Guilt 25 Fra guldstandard

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39 DK+ spillet Version 15 Indhold side 1 Grundlæggende nationaløkonomi 5 1.1 Forord 7 1.2 Hovedbegreber i samfundsøkonomi 9 1.3 Kredsløbet 13 1.4 Økonomiske problemer 17 1.5 Økonomisk politik 21 1.6 DK+ spillet

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING Tommy FalkeØje Et socialt samfund. Oplæg til visualisering. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

Konkurrencestaten slår dem ud!!!

Konkurrencestaten slår dem ud!!! Konkurrencestaten slår dem ud!!! Folkerigsdag lørdag den 2. august 2014, Valby Kulturhus Indlæg af Ole Meldgaard, Chefkonsulent på Kofoeds Skole Konkurrencestaten, selve navnet lyder som en trompetfanfare.

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

Per H. Hansen Kristoffer Jensen VI KAN, NÅR VI SKAL. Finansforbundets historie

Per H. Hansen Kristoffer Jensen VI KAN, NÅR VI SKAL. Finansforbundets historie Per H. Hansen Kristoffer Jensen VI KAN, NÅR VI SKAL Finansforbundets historie Vi kan, når vi skal Finansforbundets historie Vi kan, når vi skal Finansforbundets historie Per H. Hansen og Kristoffer Jensen

Læs mere

25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE?

25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE? 25 år HVAD ER MERKURS VÆRDIER? HVORDAN BLEV ANDELSKASSEN TIL? HVEM ER VORES KUNDER? HVORDAN TÆNKER DE ANSATTE? ER DER FORSKEL PÅ PENGE? FORMIDLER MERKUR GAVER? SIDE 4-7: RESSOURCEFORVALTNING, RETSSIKKERHED

Læs mere