EN NY BEGYNDELSE en fælles indsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN NY BEGYNDELSE en fælles indsats"

Transkript

1 EN NY BEGYNDELSE en fælles indsats KONTRAKT

2 Indhold Forord 03 Beskæftigelsesministerens mål 04 1 Flere unge skal have en uddaelse 04 Regionale udfordringer 04 Regionale fokusområder 04 Anbefalinger til jobcentrene 06 Rådet/Regionens understøttende aktiviteter 06 2 Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension 08 Regionale udfordringer 08 Regionale fokusområder 08 Anbefalinger til jobcentrene 10 Rådet/Regionens understøttende aktiviteter 10 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes 12 Regionale udfordringer 12 Regionale fokusområder 13 Anbefalinger til jobcentrene 15 Rådet/Regionens understøttende aktiviteter 15 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder 16 Regionale udfordringer 16 Regionale fokusområder 17 Anbefalinger til jobcentrene 18 Rådet/Regionens understøttende aktiviteter 18 Analyse og implementeringsplan 20

3 Forord Det regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionens Kontrakt En ny begyndelse en fælles indsats peger på de udfordringer og fokusområder, der vil være for den beskæftigelsespolitiske indsats i Midtjylland i de kommende år. Udgangspunktet for indsatsen er et arbejdsmarked, der er kendetegnet af overskud af arbejdskraft, paradoksproblemer, stigende kvalifikationskrav, en 2-årig dagpengeperiode og endelig alt for mange, der står uden for arbejdsmarkedet heraf alt for mange unge. Udfordringer er tværgående og kræver tværgående løsninger. Det er udfordringer, der igen stiller krav om geemsigtighed på arbejdsmarkedet og dermed på viden om virksomhedernes arbejdskraft- og kompetencebehov. Det er en ny begyndelse i beskæftigelsespolitikken, hvor udfordringerne skal løses geem en fælles indsats. Den vigtigste opgave for beskæftigelsespolitikken i de kommende år er derfor at styrke beskæftigelsen for alle målgrupper og understøtte væksten i de danske virksomheder. En meget væsentlig forudsætning for, at virksomhederne kan skabe nye arbejdspladser, er, at arbejdsstyrken har de kvalifikationer og kompetencer, virksomhederne har brug for. Rådet/Regionen vil derfor arbejde med 2 overliggere for beskæftigelsespolitikken: opkvalificering af arbejdsstyrken i et bredt perspektiv og et styrket samarbejde på tværs af politikområderne. Beskæftigelsespolitikken skal sikre, at arbejdsstyrken har de kvalifikationer/kompetencer, virksomhederne efterspørger herunder at flest mulig unge geemfører en erhvervskompetencegivende uddaelse. Samtidig skal beskæftigelsespolitikken styrke jobcentrenes samarbejde med virksomhederne, så virksomhederne får den nødvendige arbejdskraft og de ledige kommer hurtigt i job. En målrettet indsats i forhold til det midtjyske arbejdsmarked og målene for indsatsen kræver, at der findes løsninger på tværs af politikområder. Rådet/Regionen vil derfor prioritere dialogen, kommunikationen og samarbejdet med de erhvervs- og uddaelsespolitiske aktører. Det centrale omdrejningspunkt for den beskæftigelsespolitiske indsats i 2014 er beskæftigelsesministerens fire mål, der alle er med til at sikre et velfungerende arbejdsmarked: 1 Flere unge skal have en uddaelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddaelse starter på en erhvervskompetencegivende uddaelse. 2 Færre personer skal på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. John Hermansen Formand Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Palle Christiansen Direktør Beskæftigelsesregion Midtjylland 03

4 TBESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 Flere unge skal have en uddaelse Mål 1 Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddaelse starter på en erhvervskompetencegivende uddaelse. Status januar december ,7% Mål januar-december ,0% Mål januar- december ,0% Regionale udfordringer Der er fortsat alt for mange unge på offentlig forsørgelse i Danmark, og alt for mange af dem er uden uddaelse. Hvis der både aktuelt og på længere sigt skal være kvalificeret arbejdskraft til rådighed for virksomhederne, er det helt afgørende med en indsats, der sikrer, at flest mulig unge påbegynder uddaelser med et jobperspektiv og fastholdes i uddaelse, så de kan varetage jobbene på det nuværende og fremtidige arbejdsmarked. Rådet/Regionens strategier for målet er fastlagt med baggrund i, at: unge var i november 2012 på offentlig forsørgelse i Midtjylland og tallet har været støt stigende siden efteråret % af de unge på offentlig forsørgelse var uden kompetencegivende uddaelse. Regionale fokusområder Rådet/Regionen vil prioritere følgende fokusområder i den beskæftigelsespolitiske indsats for, at flere unge starter på og geemfører en erhvervskompetencegivende uddaelse: 33Øget brug af uddaelsespålæg Uddaelsespålægget har positive effekter, da flere unge dels påbegynder en uddaelse, og dels starter tidligere. Rådet/Regionen vil derfor have fokus på, at jobcentrene bruger uddaelsespålægget til unge, som ikke selv planlægger at påbegynde en uddaelse, og at de i samarbejde med UU styrker samarbejdet med uddaelsesinstitutionerne om den enkelte unge. Herunder er det vigtigt at vejlede de unge til at se alle muligheder for uddaelse inden for både det faglærte område og videregående uddaelser. 33Mindre tilgang til kontanthjælp Et centralt element i indsatsen, for at flere unge geemfører en erhvervskompetencegivende uddaelse, er at bremse de helt unges tilgang til kontanthjælpssystemet. Det er derfor vigtigt, at jobcentrene og UU samarbejder om en forebyggende indsats for de 15 til 17-årige, så de helt unge påbegynder en uddaelse i stedet for at overgå til kontanthjælp, når de fylder 18 år. Og at de samarbejder om en tidlig, aktiv indsats for de 18 til 19-årige, så de hurtigst muligt kommer fra offentlig forsørgelse og i uddaelse. Herunder skal der være fokus på uddaelsesforberedende aktiviteter og praktikforløb i virksomhederne for ikke-uddaelsesparate unge. Andelen uden uddaelse er højest blandt unge under 25 år og blandt kontanthjælpsmodtagere. 36% er jobklare (dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere). 17% af de jobklare unge er langtidsledige. 04

5 33Samarbejde på tværs Hvis flere unge skal påbegynde og geemføre en uddaelse, er det vigtigt med et tæt samarbejde mellem jobcentret, UU, andre kommunale forvaltninger og uddaelsesinstitutionerne om en tværgående og helhedsorienteret indsats for den enkelte unge. Herunder er det vigtigt at sikre en løbende opfølgning på de unge, der falder fra uddaelserne eller er i risiko for at falde fra. 33Samarbejde med virksomhederne Det er vigtigt, at jobcentrene har et godt samarbejde med virksomhederne om de unge. Et samarbejde der bl.a. skal skabe praktikforløb for unge, som har brug for konkrete erfaringer fra en arbejdsplads, inden de påbegynder en uddaelse, og lærlingepladser til unge, som er i gang med en erhvervsuddaelse. 33Job til unge med en uddaelse For at sikre det kortest mulige ledighedsforløb for den enkelte unge er det vigtigt at vejlede de unge, som har geemført en kompetencegivende uddaelse, til aktiv jobsøgning og faglig og geografisk mobilitet. Rådet/Regionen vil desuden have særligt fokus på at fremme den faglige og geografiske mobilitet blandt de nyuddaede unge og dimittender inden for områder, hvor det er vanskeligt at finde job, så deres kompetencer ikke tabes. 05

6 TBESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 Anbefalinger til jobcentrene Rådet/Regionen anbefaler, at jobcentrene i deres indsats for de unge har fokus på: Vejledning og brug af uddaelsespålæg til unge uden uddaelse, der ikke selv planlægger at påbegynde en uddaelse. Og opfølgning på de støtteaktiviteter, som den unge eventuelt er bevilget. At bremse de unges tilgang til kontanthjælpssystemet herunder at jobcentrene og UU samarbejder om en forebyggende indsats for de 15 til 17-årige, så de helt unge påbegynder en uddaelse i stedet for at overgå til kontanthjælp, når de fylder 18 år. Tidlig, aktiv indsats for de 18 til 19-årige, så de hurtigst muligt kommer fra offentlig forsørgelse og i uddaelse. Følge op på og videreformidle erfaringer med forsøgene med brobygningsforløb. Uddaelsesforberedende aktiviteter og praktikforløb i virksomhederne for ikke uddaelsesparate unge. Inddrage den enkelte unge, så han/hun tager ansvar for sin job- eller uddaelsesplan. Prioritere samarbejdet med alle relevante aktører omkring den unge. Samarbejde med virksomhederne om ordinære job, etablering af praktikpladser, lærlingepladser, voksenlærlingeaftaler, jobrotation, mentorordning mv. Tidlig og hyppig og aktiv kontakt med unge, der har geemført en kompetencegivende uddaelse med fokus på job og jobåbningerne på arbejdsmarkedet. Rådet/Regionens understøttende aktiviteter Rådet/Regionen har fastlagt følgende plan for aktiviteter, som kan understøtte jobcentrenes indsats for, at flere unge tager en erhvervskompetencegivende udaelse: Understøtte metodeudviklingsprojekter. Formidle viden om, hvad der virker i ungeindsatsen. Dialog med jobcentre med særlige udfordringer i forhold til ungeindsatsen. Understøtte vejledningsindsatsen geem tema-arrangementer, vejledningsmaterialer, kampagner mv. Styrke inddragelsen af virksomheder i vejledningen af de unge. Understøtte øget brug af mentorer. I samarbejde med de erhvervs- og uddaelsespolitiske aktører igangsætte fælles initiativer, f.eks. kampagner, fælles konferencer, temamøder mv. Og fælles henvendelser til det centrale niveau om forslag til nye initiativer, muligheder for mere fleksible læringsformer og uddaelses-setup på erhvervsskolerne, tiltag ift. frafaldsproblematikken, dimensionering af uddaelse, praktikpladser mv. q q Dialog med LBR og beskæftigelsesudvalgene i kommunerne om ungeindsatsen. 06

7 07

8 TBESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 2 Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Mål 2 Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Status i december Mål i december Mål i december 2014 Max Regionale udfordringer I Midtjylland er ca svarende til godt 9% af arbejdsstyrken (heraf ca på førtidspension) på permanent offentlig forsørgelse. Den nye reform på førtidspensionsområdet vil i sig selv medvirke til at begrænse antallet af personer særligt unge, der overgår til førtidspension. Begrænsning af tilgangen til førtidspension skal medvirke til, at alle meeskelige og samfundsmæssige ressourcer udnyttes bedst muligt. Rådet/Regionens strategier for målet er fastlagt med baggrund i, at: De under 40-årige udgjorde næsten 30% af tilgangen til førtidspension i Regionale fokusområder Rådet/Regionen vil prioritere følgende fokusområder i den beskæftigelsespolitiske indsats for at begrænse tilgangen til førtidspension: 33Ungegruppen Det er afgørende, at der gøres en særlig indsats i kommunerne for unge, så færrest muligt i gruppen tilkendes førtidspension. I stedet skal de unge på kanten af arbejdsmarkedet hjælpes tættere på job eller uddaelse enten på det ordinære arbejdsmarked, på særlige vilkår eller via ressourceforløb. 33Samarbejde på tværs For at sikre en helhedsorienteret indsats for den enkelte skal der fokus på samarbejdet på tværs, så der tidligt og ikke kun, når loven tilskriver det, ydes en sammentænkt og koordineret indsats mellem jobcentret, andre kommunale forvaltninger, de praktiserende læger, det psykiatriske og somatiske system. 33Samarbejde med virksomhederne Et vigtigt element i den nye reform er, at jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne bl.a. om sygemeldte medarbejdere, personer med mulighed for at arbejde i få timer i fleksjob og praktikforløb for udsatte borgere. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgjorde næsten 21% af tilgangen til førtidspension i Ca. halvdelen af dem, der i 2012 fik tilkendt førtidspension, fik det på baggrund af en psykisk diagnose. For de unge drejer det sig om ca. 70%. 70% af de nye førtidspensionister kom enten direkte fra kontanthjælp eller fra sygedagpenge. Virksomhedsrettet aktivering udgjorde kun en lille del af den aktiveringsindsats, som mange af de nye førtidspensionister har modtaget i årene op til bevillingen. Fremadrettet vil den virksomhedsrettede aktivering blive øget væsentligt i forbindelse med ressourceforløbene i den nye reform. 08

9 33Fastholde målet for ressourceforløbene Borgere i ressourceforløb skal til stadighed holdes fast på, at deres aktiviteter både har kortsigtede og langsigtede mål. Det er afgørende for, at borgeren hele forløbet igeem motiveres af sit langsigtede mål om tilknytning til arbejdsmarkedet, og at de involverede aktører er opmærksomme på, at den enkelte aktivitet er et trin på vejen hertil. 33Fokus på det lange sygefravær Det lange sygefravær er en væsentlig fødekæde til førtidspension. Det er vigtigt, at der gøres en indsats for at bringe de langtidssygemeldte tilbage i job, og herunder skal der fokus på jobcentrenes kontakt med virksomhederne. 09

10 TBESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 2 Anbefalinger til jobcentrene Rådet/Regionen anbefaler, at jobcentrene i deres indsats for at begrænse tilgangen til førtidspension har fokus på: Forebyggelse herunder fokus på de under 40-årige. Tilgang til borgeren fokus på borgerens styrker frem for begrænsningerne. Styrke det tværfaglige samarbejde om en sammentænkt og helhedsorienteret indsats om den enkelte borger. Inddrage den enkelte borger. Opfølgning skal ske på tværs af kommunens forvaltninger. Etablering af partnerskabsaftaler med virksomhederne om udplacering og opkvalificering på virksomhederne herunder etablering af virksomhedscentre og brug af mentorordninger. Rådet/Regionens understøttende aktiviteter Rådet/Regionen har fastlagt følgende plan for aktiviteter, som kan understøtte regionens jobcentre i forhold til indsatsen for at begrænse tilgangen til førtidspension: Understøtte metodeudviklingsprojekter f.eks. ift. det tværfaglige samarbejde. Understøtte jobcentrene i at etablere fleksjob - også af få timers varighed. Formidle viden om, hvad der virker i indsatsen. Dialog med jobcentre med særlige udfordringer i forhold til førtidspensionsområdet, de ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere, det lange sygefravær eller deltagere i ressourceforløb. Udvikle målinger, der viser progression og flow i indsatsen for kontanthjælpsmodtagere og personer i ressourceforløb. Styrke vidensdeling mellem jobcentrene og andre centrale aktører i indsatsen for målgrupperne med risiko for marginalisering. Dialog med LBR og beskæftigelsesudvalgene i kommunerne om indsatsen. I samarbejde med Vækstforum tage initiativer med henblik på at øge arbejdsstyrken også via socialfondsmidler. 10

11 11

12 TBESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål 3 Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Status i december Mål i december Mål i december Regionale udfordringer Konjunkturudviklingen betyder, at det fortsat er helt centralt at sikre, at ledige kommer i arbejde hurtigst muligt. Jo længere tid en person er ledig jo sværere er det at vende tilbage til arbejdsmarkedet, og jo større er risikoen for helt at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Med en 2-årig dagpengeperiode er en tidlig indsats helt afgørende for, at ledige vender hurtigt tilbage til job eller uddaelse. Ligesom det bliver uhyre vigtigt, at erfaringerne fra akutpakken med en målrettet og håndholdt indsats videreføres, når langtidsledigheden er sat ind. Der er færre langtidsledige i alle aldersgrupper, dog er der blandt de langtidsledige i Midtjylland relativt mange unge under 30 år og 55 til 59-årige. De 55 til 59-årige udgør den største gruppe (17%). I det seneste år er langtidsledigheden faldet for mænd (-12%), mens den er næsten uændret blandt kvinder. De langtidsledige mænd udgør dog fortsat et flertal (55%). De faglærte og ufaglærte udgør de største grupper med en andel på hhv. 37% og 34%. Der er færre langtidsledige blandt de videregående uddaede, dog er der relativt mange nyuddaede. Især for dem med lange videregående uddaelser, her er 42% af de langtidsledige nyuddaede. 3F, HK og KRIFA har flest langtidsledige og udgør 43% af alle. Dog er langtidsledigheden faldet i de tre a- kasser i det seneste år. A-kasser, der refererer til det offentlige, har oplevet stigende risiko for langtidsledighed i det seneste år. 23% af de ledige har ved udgangen af 2012 været uafbrudt ledige i et år, og 13% har været uafbrudt ledige i 1½ år. Rådet/Regionens strategier for målet er fastlagt med baggrund i, at: Antallet af langtidsledige dagpengemodtagere er faldet med 11% det seneste år, mens antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er steget 23%. Andelen af ledighedsberørte, der bliver langtidsledige, er mindre end i resten af landet (27,0% mod 30,4%). 12

13 Regionale fokusområder Rådet/Regionen vil prioritere følgende fokusområder i den beskæftigelsespolitiske indsats for at begrænse langtidsledigheden: 33Tiden er knap fokus på den enkelte Den reducerede dagpengeperiode betyder, at jobcentrene tidligt skal spotte de ledige, der skal have en særlig indsats for ikke at blive langtidsledige. I kontakten med de arbejdssøgende er det derfor vigtigt, at jobcentrene har fokus på den enkelte for at målrette indsatsen bedst muligt. 33Gode erfaringer fra akut-tiden Regeringens akut-pakker har været med til at udvikle samarbejdet mellem jobcentre, a-kasser og virksomheder; ligesom de har givet nyttige erfaringer med, hvilke indsatser, der virker for de langtidsledige. Indsatser og samarbejder, der med fordel kan videreføres. 33Virksomhederne Det er vigtigt, at der er en god kontakt mellem aktørerne i beskæftigelsesindsatsen og de lokale virksomheder. Jo tidligere jobcentrene kender virksomhedernes arbejdskraft- og kompetencebehov, jo hurtigere kan jobcentrene understøtte jobsøgningen hos de ledige. 33Et synligt jobmarked Uanset konjunkturerne er der hvert år ca jobåbninger på arbejdsmarkedet i Midtjylland. Kun få af disse er synlige. I forhold til at forebygge langtidsledighed er det vigtigt, at de ledige har et synligt job- og arbejdsmarked at relatere til også i forhold til faglig og geografisk mobilitet. Her er det centralt, at alle dele af beskæftigelsessystemet, erhvervs- og uddaelsessystemet medvirker til at synliggøre jobåbningerne og områderne med gode jobmuligheder for de jobsøgende. 33Ungegruppen Hver 6. af de jobparate unge er langtidsledige. Om få år vil der være risiko for mangel på især uddaet arbejdskraft. Det er derfor særligt vigtigt, at unge uden uddaelse hurtigst muligt kommer i gang med en uddaelse, og at nyuddaede unge kommer i job, så nye kompetencer bliver omsat til praktisk erfaring. Herunder bør der være særligt fokus på dimittender inden for områder, hvor det er vanskeligt at finde job, så deres kompetencer ikke tabes. 13

14 TBESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 3 14

15 Anbefalinger til jobcentrene Rådet/Regionen anbefaler, at jobcentrene i deres indsats for at begrænse langtidsledigheden har fokus på: Med en dagpengeperiode på 2 år er der behov for tidligt at spotte personer med særlig risiko for længerevarende ledighed og iværksætte en individuelt tilrettelagt indsats. Vigtigt at orientere de ledige om konsekvenserne af fortsat ledighed herunder betydningen af hurtigt at opsamle timer. Kontakt og samarbejde med virksomhederne for at få job synlige. Fokus på aktiv jobsøgning, geografisk og faglig mobilitet. Fokus på RKV (RealKompetenceVurdering). Jobrettede aktiveringstilbud (f.eks. opkvalificeringsjob, jobrotation, voksenlære mv.) herunder forventningsafstemning forud for tilbud. Fokus på mål- og jobrettet uddaelse i vejledningen, når den ledige vælger at bruge sin ret til 6-ugers selvvalgt uddaelse. Prioritering af samarbejdet med forskellige aktører, herunder a-kasser, uddaelsesinstitutioner mv. Videreføre gode erfaringer fra akut-tiden med konkrete værktøjer og redskaber i indsatsen. Rådet/Regionens understøttende aktiviteter Rådet/Regionen har fastlagt følgende plan for aktiviteter, som kan understøtte regionens jobcentre i forhold til at begrænse langtidsledigheden: Understøtte metodeudviklingsprojekter. Formidle viden om, hvad der virker i indsatsen både tidligt og senere i ledighedsforløbet. Herunder videreformidle erfaringer fra jobcentre med at spotte ledige med risiko for langtidsledighed og erfaringer med indsatser målrettet disse grupper. Understøtte jobrotation herunder udbrede kendskabet om ordningen til virksomheder, faglige organisationer, a-kasser mv. Dialog med jobcentre med særlige udfordringer i forhold til langtidsledigheden. Kampagneaktiviteter herunder synliggøre gode historier. Dialog med LBR og beskæftigelsesudvalgene i kommunerne om indsatsen. q q Dialog med a-kasserne om indsatsen bl.a. i de regionale a-kasseudvalg. 15

16 TBESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Mål 4 Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Kvantitative mål a Samarbejdsgraden med virksomhederne skal øges minimum 10%-point fra december 2012 til december 2014 b Mindst ledige skal deltage i jobrotationsprojekter i private virksomheder i 2014 Kvalitative mål Jobcentrene skal være virksomhedernes naturlige samarbejdspartner have større kendskab til virksomhedernes arbejds- kraft- og kompetencebehov fremme, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for herunder øge anvendelsen af jobrotation sikre større geemsigtighed på arbejdsmarkedet Regionale udfordringer Virksomhedskontakten er en strategisk opgave for jobcentrene. Jobcentrene skal geem dialogen med virksomhederne kende virksomhedernes arbejdskraft- og kompetencebehov på kortere og længere sigt. Rådet/Regionens mål er fastlagt med baggrund i, at: Jobcentrene var i kontakt med 30,3 % af virksomhederne i forbindelse med ansættelser i løntilskud og virksomhedspraktik i 4. kvt kvt ,3 % private virksomheder har ansat personer i løntilskud, og 20,3 % har ansat personer i virksomhedspraktik. 26,8% virksomheder har ansat jobklare ledige, og 10,4% har ansat indsatsklare ledige. 6,4% private virksomheder har ansat jobklare i løntilskud, og 1,1% indsatsklare ledige. I Jobnet blev der i 2012 opslået nye stillinger. Af de nyopslåede stillinger var de fra private virksomheder. Nogle virksomheder oplever, at de løbende må opgive at besætte stillinger på grund af problemer med rekruttering. Jobcentrene har derfor behov for at øge samarbejdet med virksomhederne i forhold til virksomhedernes rekrutteringsbehov, formidling af ledige både i ordinære og støttede job, jobrotation, voksenlærlinge mv. Jobcentrene har behov for større kendskab til aktuelle og fremtidige behov for arbejdskraft og kvalifikationer/kompetencer både på kortere og længere sigt. Der skal være større geemsigtighed på arbejdsmarkedet ledige job skal være/gøres synlige, så virksomhederne får et bredere rekrutteringsgrundlag og de jobsøgende flere jobsøgningsmuligheder. En øget og tæt kontakt til virksomhederne vil medvirke til at kvalificere dialogen med de ledige, til at flere jobåbninger på arbejdsmarkedet bliver synlige for de ledige og dermed til, at de ledige kommer hurtigere i job. Endelig skal kontakten være med til at sikre rummelighed, så udsatte ansatte fastholdes, og der gives plads til personer med funktionsnedsættelse det sidste er en væsentlig forudsætning for, at reformen på førtidspensions- og fleksjobområdet lykkes. 16

17 33Kontakt til flere virksomheder Regionale fokusområder Rådet/Regionen vil prioritere følgende fokusområder i den beskæftigelsespolitiske indsats for at styrke virksomhedskontakten: 33Virksomhederne i centrum professionel og serviceorienteret dialog Hvis samarbejdet med virksomhederne skal styrkes, er det helt centralt, at jobcentrene yder en professionel og serviceorienteret indsats over for den enkelte virksomhed. Formålet med jobcentrets kontakt med virksomhederne (og omvendt) skal være klart og relevant. Virksomhederne skal vide, hvilken service de kan forvente fra jobcentrene. Jobcentrene kan blandt andet tilbyde én indgang til jobcentret med en fast kontaktperson, en hurtig og fleksibel reaktion på virksomhedens henvendelser. Klar viden om, hvordan jobcentret kan bidrage til at løse virksomhedens rekrutteringsbehov, klar viden om de lediges kvalifikationer og klar viden om jobcentrets redskaber og tilbud. Hvis arbejdsmarkedet skal fungere bedst muligt, er det centralt, at jobcentrene udvider deres kontaktflade til virksomhederne og samarbejder med endnu flere virksomheder. Geem dialog med virksomhederne skal jobcentrene opnå overblik over, hvilken type arbejdskraft virksomhederne har behov for - aktuelt og på længere sigt. Kendskabet til virksomhedernes behov for arbejdskraft og kompetencer/kvalifikationer skal sikre, at jobcentrene kan matche de ledige til stillinger i virksomhederne og medvirke til at opkvalificere de ledige med de kompetencer, virksomhederne efterspørger. 33Opkvalificering af arbejdsstyrken Opkvalificering af arbejdsstyrken er et mål for både de beskæftigelses-, uddaelses- og erhvervspolitiske aktører. Hver især indhenter viden om virksomhedernes kompetencebehov, hver især har og indhenter viden, som vil være relevant for de øvrige aktører. Det er derfor vigtigt, at dee viden samles op og formidles mhp. at imødekomme virksomhedernes aktuelle og fremtidige kompetencebehov bedst muligt. 33Ledige job skal være synlige Jobcentrene skal geem kontakten med virksomhederne sikre geemsigtighed på arbejdsmarkedet ved at afdække og synliggøre de aktuelle jobmuligheder i virksomhederne. En større viden om jobåbningerne på arbejdsmarkedet kan også være med til at sikre, at virksomhederne i højere grad ansætter dansk arbejdskraft frem for udenlandsk arbejdskraft 17

18 TBESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 4 Anbefalinger til jobcentrene Rådet/Regionen har fastlagt følgende anbefalinger til jobcentrenes indsats for at styrke virksomhedskontakten: Formålet med kontakten skal være klart og relevant for virksomhederne. Fokus på en professionel og serviceorienteret kontakt til virksomhederne. Fokus på at udvide kontaktfladen til og øge samarbejdet med virksomhederne. Koordinere virksomhedskontakten og udveksle viden med f.eks. VEU, uddaelsesinstitutioner. Fokus på, at samarbejdet med virksomhederne kan have forskelligt indhold alt efter virksomhedernes branche, jobmuligheder og arbejdskraftbehov. Fokus på at afdække og synliggøre virksomhedernes jobåbninger herunder motivere virksomhederne til at anvende Jobnet. Fokus på at afdække virksomhedernes aktuelle og fremtidige kompetencebehov i forhold til en målrettet opkvalificering af ledige. Fokus på at synliggøre jobcentrets behov for virksomhedsrettede aktiveringspladser. Herunder støtte virksomhederne i forbindelse med særlige problemstillinger i forhold til den ledige i aktivering. Etablering af flere partnerskabsaftaler med virksomhederne herunder etablering af emnebanker med henblik på rekrutteringsaftaler til ordinære job, støttede foranstaltninger mv. Markedsføring af beskæftigelsespolitiske tiltag og kampagner, herunder jobrotation, voksenlærlinge, praktikpladser mv. Rådet/Regionens understøttende aktiviteter Rådet/Regionen har fastlagt følgende plan for aktiviteter, som kan understøtte regionens jobcentre i at styrke virksomhedskontakten: Samarbejde med Vækstforum og uddaelsesinstitutioner om opkvalificering af arbejdsstyrken herunder udbredelse af jobrotation og samarbejde om f.eks. fælles kampagner, fælles analyser mv. Italesætte vigtigheden af jobcentrenes virksomhedskontakt i relevante fora, med lokalpolitiske beslutningstagere, medierne mv. Understøtte metodeudviklings- og forsøgsprojekter herunder udarbejdelse af idékatalog over metoder til at udvikle virksomhedskontakten. Formidle viden om gode metoder i virksomhedskontakten. Dialog med jobcentrene om den virksomhedsrettede indsats. Understøtte kampagner inden for specifikke brancher, fagområder eller geografiske områder f.eks. en kampagne for voksenlærlinge, unge, jobrotation mv. Understøtte jobcentre og virksomheder ved varslinger af større afskedigelser. Afdække virksomhedernes behov for arbejdskraft- og kvalifikationsbehov på kortere og længere sigt. Dialog med LBR og beskæftigelsesudvalgene i kommunerne om indsatsen. q q Understøtte etablering af/facilitere netværk f.eks. mellem jobcentre, erhvervsråd/-centre, uddaelsesinstitutioner og virksomheder. 18

19 19

20 Analyse og implementeringsplan Som bilag til Kontrakt har Rådet/ Regionen udarbejdet en analyse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i forhold til de fire ministermål i Rådet/Regionen vil desuden udarbejde en implementeringsplan, som vil indeholde en uddybende beskrivelse af de understøttende aktiviteter, der er beskrevet i kontrakten. BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND Søren Frichs Vej 38K st Åbyhøj Telefon: Raabo Kommunikation

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Ledigheden ligger generelt højere i Norddjurs end i regionen og landet som helhed (Sæsonkorrigeret ledighed

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

BALANCE PÅ ARBEJDSMARKEDET IMPLEMENTERINGSPLAN

BALANCE PÅ ARBEJDSMARKEDET IMPLEMENTERINGSPLAN BALANCE PÅ ARBEJDSMARKEDET IMPLEMENTERINGSPLAN TID TIL HANDLING Det Regionale Beskæftigelsesråd for Midtjylland Kontrakt 2011-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Generelle regionale fokusområder i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Veje til et styrket arbejdsmarked i Østdanmark

Veje til et styrket arbejdsmarked i Østdanmark Veje til et styrket arbejdsmarked i Østdanmark Implementeringsplan 2013 Januar 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf.: 7222 3400. Email: brhs@ams.dk www.brhovedstadensjaelland.dk

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Beskæftigelsesplan Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv Beskæftigelsesplan 2013 Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv December 2012 Indhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Jobcenter Esbjergs beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015 Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for 2016 RAR Vestjylland 14. August 2015 RAR Vestjylland har ligesom jobcentre, kommunalbestyrelser og Beskæftigelsesrådet modtaget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 4 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

ISSN 2246-171X. Analyserapport 2013

ISSN 2246-171X. Analyserapport 2013 ISSN 2246-171X 2013 Analyserapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS I 2015...2 TO OVERLIGGERE FOR INDSATSEN I 2015...2 DE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE MÅL I 2015...2 MINISTERENS

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 26. september 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere