GEORGISTISKE Teori om Økonomiske Kriser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GEORGISTISKE Teori om Økonomiske Kriser"

Transkript

1 Den GEORGISTISKE Teori om Økonomiske Kriser baseret på 18 år cyklussen for jordværdi LAND VALUES NEW CONSTRUCTION GENERAL BUSINESS IN THE US Homer Hoyt, 100 years of land values in Chicago I 2007, vil Storbritanien og de fleste industrielle avancerede økonomier befinde sig i et jag af voldsom aktivitet på jordmarkedet svarende til hvad der skete i 1988/89. Jordpriser vil være nær deres 18 års højdepunkt, drevet af eksponentiel vækstrate, på kanten af kollaps... Fred Harrison, års cyklussen i USA og tilsvarende i andre lande giver den geo rgist] - østrigske teori forudsigelse: den næste store boble sprænger 18 år efter nedturen i 1990 og vil være omkring 2008, såfremt der ikke er nogen større afbrydelse såsom global krig Fred Emanuel Foldvary, 1997 En introduktion Michael Andersen

2 Foldvary og Harrison baserer deres præcise forudsigelser på arbejder af ejendomsøkonom Homer Hoyt ( ). I 1933 publicerede Homer Hoyt 100 years of Land values i Chicago Hoyt havde opdaget en konjunkturcyklus for jordværdi på 18 år. Først en opadgående trend i jordværdi på 14 år, dernæst 4 år med dramatisk fald. Kun forstyrret af global krig. Hoyt redegjorde detaljerede hændelsesforløb for fem store cyklusser mellem og generaliserede til sidst Chicago ejendomscyklussen. Den viste sig at have almen udbredelse og fortæller at vi omtrent hvert 18. år kan forvente kulmination af jordværdier komplementeret af heftigt byggeaktivitet som ikke bare forvarsler men er årsager til en stor depression gennemtrænger økonomien måneder senere. Top Jordværdi interval * Top Konstruktion interval * 18 år fra lavpunktet i 1955 efter 2. verdenskrig FIGUR 1. KONJUNKTURCYKLUSSER USA (FOLDVARY 2007) Siden 1873 er priser på kobber eksploderet i slutning af enhver 18 år cyklus som sikkert 1 forvarsel på hvad der skal ske. Kobber bruges til fremstilling af bygninger. Abnormt ryk i konstruktion af ekstra høje bygninger endnu flere på tegnebrættet. Ofte én der gør krav på at være højest netop som depresssionen indtræffer Burj i Dubai var ingen undtagelse. Inverteret rentekurve, men den er følsom for selv mindre 2 recessioner. Her gælder forståelse for tidspunktet i forløbet af 18 år cyklussen; invertering af rentekurven sidst i cyklussen afkræver sig respekt. Noter bagest. Economic Indicator Services udsender september 2006 bulletin til en lille skare klienter om jordværdier har nået det store cykliske vendepunkt. En kendsgerning der går ubemærket hen over resten af markedet. Kun få økonomer forstår jord distinkt fra det faste ejendomsmarked, få har studeret økonomisk historie, få evner at se økonomiske vanskeligheder selv mens de begynder at ske. Forretningsfolk under 42 år mangler erfaring med nedture induceret af jordcyklussen. I slutningen af februar 2007 efter næsten fem års uafbrudt fremgang sker der tumult på det amerikanske aktiemarked. Men hvem kan blive klog på aktiemarkedet. Efter få dage er optimismen på aktiemarkedet genvundet. Goldman Sachs rapporterer august 2007 om en af deres fonde har tabt 27% i værdi, computerne fejlede i at forudsige en 25% standard Start Depression interval

3 afvigelse, en begivenhed så sjælden den kun er set to gange før i deres forretningshistorie. Toll Brothers, det største byggefirma for luksuriøse hjem i USA, rapporterer en nedgang i profit for tredje kvartal 2007 på 85%. Fem af de største byggefirmaer for huse rapporterer om tab på $1.85 billioner og skal nedskrive $2.9 billioner i jordværdi. Fald i jordpriser transmittere recession til økonomien. Intet adskiller sig fra tidligere cyklusser. At aktiemarkedet krakkede i 1929 er velkendt. Men ideen om at aktiemarkedet startede den store depression er forkert. Eftersom den voldsomme konstruktion af 3 boliger toppede 1925 kan det umiddelbart se ud til cyklusserne for konstruktion og jord kun perifært er tilknyttet til den store depression der startede senere i Faktoren der forklarer gabet fra 1925 til 1929 var det høje niveau for konstruktion af bygninger til kommercielt brug der tog over fra 1926 til 1929 og var 48% højere end i årene I 1929 toppede kommercielt byggeri 80% højere end basis år Fra fordoblede kontorarealet i Chicago. Byggeboomet var så kraftfuldt at ingen ny kontorbygning eller noget hotel blev bygget i Chicago fra (Hoyt, 1970 s.153). Enhver 18 år cyklus har den slags variation over drama men samme dynamik. Først påbegyndes boligbyggeri, før toppen er nået, påbegyndes anden bølge af konstruktion der omfatter kontor og kommercielle bygninger. Den anden bølge af investeringer har styrke til at forsinke den gryende økonomiske kontraktion med et par år konsistent med Roy Wenzlick s tidløse reference fra 1936 The Coming Boom in real estate and what to do about it om 4 de spekulative kræfter der driver cyklussen. Subprimekrisen var ikke anderledes. Hoyt lavede en formue på kendskabet til 18 år cyklussen men manglede fuldt ud forståelse for at korrigere for real inflation og troede den havde mistet sin effekt i løbet af 1960 erne. Men den var allerede genoptaget efter afbrydelsen fra anden verdenskrig. Fred Harrison påviste jordværdier toppede præcis 18 år senere i 1973 efter lavpunktet i Homer Hoyt s 100 years of Land values i Chicago havde fået kvalificeret afløsning med Fred Harrison s Power in the Land (1983). Den otte år senere depression var indskrevet i bogen. Ifølge Fred Harrison s rekonstruktioner af 18 år cyklussen for Japan, USA, England, Australien, som er hvert sit sted på samme konceptuelle cyklus blev det opdaget at der ofte forekommer et mindre tilbageslag i økonomien på halvejen før Priser på fast ejendom Harrison s vinderen s forbandelse ( 2 år) 7 år 7 4 Lille mellem-cyklus-recession Depression FIGUR 2. HARRISON S PROFIL FOR 18 ÅR CYKLUS

4 den store depression. En mellem-cyklus-recession (fig.2) som f.eks. skete fra marts til november 2001 i USA er en uspecifik boble af aktiver der sprænger, den kan f.eks. være aktier i teknologi. Andre mellem-cyklus-recessioner for USA er f.eks og For britisk økonomi kan større depressioner og mellem-cyklus-recessioner med få undtagelser ordnes i par tilbage til 1803 (Harrison, 2005 s.101). Forskellen på mellem-cyklus-recession og depression er mere i kategori end i grad. En mellemcyklus-recession involverer ikke nedgang på det faste ejendomsmarked i stort nok omfang til at involvere bankkollapser som kendetegner den senere alvorligere depression (Philip Anderson). Det faste ejendomsmarked stiger støt i værdi uberørt af mellem-cyklus-recessionen, en tilsyneladende sikrere investering end det konstant fluktuerende aktiemarked, opfattelse er nu at prisen kun går én vej op. Ændringer i demografi kan påvirke typen af aktiver der sprænger i en mellem-cyklus-recession. Mellem-cyklus-recession 1981 i USA havde et boom-bust på det faste ejendomsmarked i USA isoleret til boligmarkedet aktiveret af ankomsten af babyboomere fra anden verdenskrig. Analytisk giver det mening at skelne mellem en længere 18 år jordcyklus for kommercielt anvendelse overlejret på en potentielt kortere jordcyklus for boligmarked (Gavin Putland). Et dyk isoleret til boligmarked der presser boligejere og mindre investorer, kan skabe fald i forbrug der opleves som en mellemcyklus-recession. Investorer vil søge mod andre aktiver, f.eks. jordmarked for kommercielt brug. Den store depression i slutningen af forløbet involverer totaliteten af begge jordcyklusser. Mellem-cyklus-recessioner sammen med fluktuationer gør at majoriteten af økonomer fejler i at identificere 18 år 5 begivenheder og ser økonomiske kontraktioner som sporadiske. Som reaktion på en mellem-cyklus-recession åbner centralbanken værktøjskassen for hurtige løsninger og nedsætter renten for udlån for at stimulere økonomien. Det kan se ud som om inflationen er under kontrol. Men de nye pengemidler skaber prisinflation, ikke alle priser stiger i samme hastighed. Priser stiger hurtigere hvor de nye penge lånes ud fast ejendom implicit jordmarked hvor priser ikke er forankret i omkostninger for produktion som varer produceret men prissættes alene af efterspørgsel baseret på fremtidige forventninger med meget lidt objektiv feedback. Flokmentalitet irrational exuberance (Robert Schiller) kulminerer i vinderens forbandelse (fig.2). Harrison definerer dette moment i cyklussen som sælgers aftalebrud for nyeste indkomne bud og property flipping. Forhøjet frekvens af køb og salg baseret på det cirkulære argument om opadgående pristrends. Når markedet ikke stiger et enkelt procentpoint mere går markedet der ikke var forbundet med ligevægt i frit fald. Mange lån overstiger nu reel værdi af aktiver. Det amerikanske ord subprime refererer til kreditværdigheden af lånere. Men det var ikke meningen at skulle have nogen betydning, fordi hvis lånere ikke kunne betale kunne udlånere simpelthen sælge den faste ejendom. Planen fungerede dårligt, fordi sikkerheden var fast ejendom, mere præcist jorden underneden, der fluktuerer i værdi, som var overvurderet på grund af en spekulativ jordboble. Det er en fejl at beskylde subprimelånere for boblen. Manien med selvejerskab over hjemmet i USA toppede allerede i 2004 (Joint Center 2008: 4). Udvidelsen af subprimelån fandt sted fortrinsvis i 2005 og 2006 efter mere end fem eller flere år med dramatiske prisstigninger, subprime forstærkede men havde ikke omfang til at være primær årsag til gældskrisen (Federal Housing Agency 2009, s.48). Amerikanske subprimelån er blot en detalje i hvad der tydeligvis er en 18 år begivenhed af global karakter.

5 Selvom overpris er essensen af en jordboble så anerkendes det først efter den sprænger. Empirisk stiller sagen sig anderledes. Ifølge Bryan Kavanagh og Gavin Putland fra Land Values Research Group kan der for australsk økonomi i perioden defineres en boble-linje. For enhver australsk national recession gælder det at når omsætning for ejendomsmarked er toppet over boble-linjen (15.7%-16.9% af BNP) er en recession indtruffet ikke senere end tolv måneder efter skæring af boblelinje ved returløb under. Recessioner er udeblevet når ejendomsmarkedet har toppet under boblelinjen. Ingen traditionel pengepolitik eller finansiel politik som økonomer har lært at bruge til at bekæmpe recessioner kan præventivt holde det faste ejendomsmarked under boblelinjen. 30 Omsætning af fast ejendom divideret med BNP (AUS) top OPEC krisen recession top recession Kavanagh-Putland Index (fig.4) definerer også et sprængningskriterie for en boble der bortretoucherer langvarige trends; hvergang indekset er faldet på basis fra år til år (stiplet linje) med mere end 17,5% og kun ved sådanne lejligheder, er en recession startet ikke senere end det følgende år og det er, ikke senere end andet år efter at indekset først begyndte at falde. Indekset er brugbart værktøj for at følge udviklingen af cyklussen fordi 18 år naturligvis er en top recession Queensland recession boblelinje FIGUR 3. BAROMETER FOR EJENDOMSBOBLE 50% 40% 30% 20% 10% 0,0% -10% -20% -30% -40% $675 milliarder i boblen Mellem 1999 og 2008 brugte australiere $2,4 bill. på at købe fast ejendom. 28% af beløbet er i boblen. OMS fast ejendom Aus. i % af BNP årlig ændring i % af BNP FIGUR 4. KAVANAGH-PUTLAND INDEX estimering. Hvordan formation af bobler undgås diskuteres senere. Det blev foreløbig etableret at jordmarkedet ikke responderer simpelt på andre variabler i økonomien men styrer den. Men der behøves fortsat teori om hvordan jordværdier fungerer som transmissions-mekanisme for f.eks. arbejdsløshed.

6 Jordcyklussens 18 år rytme først identificeret af Homer Hoyt, muligvis endnu tidligere af Roy Wenzlick, indikerer belæg for at påstulere generel teori om én enkelt eller relaterede årsager til de beslægtede økonomiske depressioner. Henry George ( t.v.), amerikansk økonom, satte jord centralt for økonomiske analyser, var den tidligste til at fremsætte teori om maniske spekulanter i jord og ubevidste karteller af jordejere 6 fryser økonomien periodisk. Henry George så under den svære depression i 1870'erne paradokset ved den ufrivillige lediggang mens attraktiv jord lå ubenyttet hen og ventede på at absorbere værdier fra de omkringliggende investeringer et fænomen der var særlig groteskt i omfang omkring udvidelserne af jernbanenettet. Henry George afviste teori om dyk i efterspørgsel lå til grund for markedsøkonomiens tilbagevendende depressioner: svækkelsen af effektiv efterspørgsel [nedbremsning af økonomien] er resultatet af svækkelsen af produktion fremtidens spekulative værdistigning af jord og leje er en lockout af arbejde og kapital forårsaget af jordejere... ikke at der nødvendigvis sker.en absolut svækkelse af produktion. ekstra forøgelse af arbejde og kapital kan ikke finde beskæftigelse i vanlig rate. Henry George konkluderede jordmonopolet fungerede på to forskellige niveauer. Spekulation der tilbageholder jord fra nuværende brug for at afvente stigningen og spekulation der kræver mere end det faktiske økonomiske output fordi jordejere har første krav på produktion. En teori om en cyklus der resulterer i økonomisk depression må fokusere på at forventninger til indtjening ikke blev indfriet og derfor på signifikante skift i efterspørgsel eller stigning i omkostninger [sidstnævnte er George s teori er konsistent med]. Selvom højdepunkt for økonomisk opsving og lavpunkt for nedtur med dyk i efterspørgsel ser dramatiske ud identificerede økonomen Joseph Schumpeter ( ) det kritiske punkt for den økonomiske konjunktur-cyklus som højdepunktet for økonomiske investeringer. Investeringer i kapitalgoder (maskiner, bygninger og inventar) driver den økonomiske konjunktur-cyklus. Midtvejs i optimismen mellem økonomiens udvidelse og opsving lægges kim til den senere depression (vendetangent fig.5) for her topper raten af investeringer i kapitalgoderfor dernæst procentvis at aftage. En kontinuerlig rate af fald i investering under opsving resulterer i nulvækst og dernæst negativ vækst (recession) efterhånden som omkostninger til jord men også renteudgifter til kapitalgoder som er de største omkostninger der kan skifte signifikant, går op og skærer ind i og kvæler profitabilitet, Over den langsigtede trend Recession Vendetangent investeringer Opsving Depression Udvidelse Under den langsigtede trend 7 FIGUR 5. SCHUMPETERS KONCEPTUELLE CYKLUS

7 eventuelt reducerer aggregat efterspørgsel som nedbremsningen gennemtrænger økonomien. Fald i investering, dernæst efterspørgsel er følgerne af den oprindelige årsag, stigende omkostning til jord (lokation) som alle økonomiske investeringer behøver. Pris på jord og leje af kontor, forretning eller landbrugsjord hæver sig over værdien for nuværende brug. Fancy butikker åbner med fanfare og går ned indenfor et år. Byggesektoren responderede i udvidelse og start af opsving positivt på moderat stigende jordpriser der gjorde gamle bygninger dyre og konstruktion af nye bygninger profitable. Spekulation i byggegrunde griber om sig i opsvingets sene fase og gør byggeaktivitet uprofitabel allerede før økonomisk recession. Halifax UK Mar-86 (1) jordpriser (2) huspriser (3) løn (4) byggematr.omk. Mar-89 Mar-92 Mar-95 Mar-98 Mar-01 Mar-04 Mar-07 FIGUR 6. PRISINDEKS STORBRITANIEN ( ) Omkostning til kapital og arbejde der medgik til byggeri i Irland ( ) steg med faktor tre mens omkostninger til jord steg med faktor 8 femten. Grafen med det vilde udsving er jordpriser for Storbritanien (fig.6). Byggesektoren udgør op til ¼ af investeringer og tilbageslag her påvirker efterspørgsel andre steder. Byggesektoren fungerer som transmissions-mekanisme hvormed jordmarkedet rammer fabrikken, kontoret og butikken på hjørnet (Harrison 1983). Fagforeninger prøver at rejse lønninger for at dække eskalerende leveomkostninger. Lønninger kan ikke stige ligeså hurtigt som huspriser, gennemsnitslønnen kan ikke længere købe et gennemsnitshus. Det er let at forveksle økonomisk dårligdom med højere rente på udlån, øget arbejdsløshed, regeringsintervention med årsag. Den oprindelige årsag er priser der ikke er produceret jordværdi. Jordmarkedet er ikke genstand for konkurrence som entreprenøren eller lønmodtageren. Den produktive sektors evne til at betale er overskrides. En nedtur er eminent og uundgåelig, dybden bestemt af den udstrækning banker har engageret sig i jordværdier. Lavere jordpriser genopretter den profitabilitet jobskabende investeringer er afhængige af. Historien fortæller at faldet i det faste ejendomsmarked minimum er 30% fra toppen; 50% eller mere for rå byggegrunde (i staten Texas f.eks 9 90%). Tydeligvis genopretter en korrektion af priser for jord økonomien og jord re-absorberer arbejde og kapital men vi behøver forstå effekten af de elementer der kan holde en økonomi nede gennem flere år efter depressionen indtæffer Dresdner Kleinwort/Thompson HUSPRIS TIL DISPONIBEL INDKOMST (UK)

8 Jordcyklussen beskadiger banksystemet kreditsystemet fryser Gennem 1980'erne og fra 2002 og 2007 rejste jordværdier sig markant. Alle kunne stort set låne på den baggrund, bankerne monetariserede aktivet jord. Under en krise sker det modsatte. I stedet for at monetarisere bliver penge demonetariseret gjort til ejendom. Det sker når lånere ikke kan betale af på lån og ender op med negativ værdi i jord, her tager udlåner den sikkerhed der blev stillet i hus og jord. Når banker holder overvurderede aktiver i deres portfølje, har de valget mellem at nedskrive værdien til markedsværdien og påtage sig tabet, eller holde aktivet indtil det kan sælges nær den gamle pris, sidste valg er normalt, eftersom banken ikke længere modtager pengestrøm fra lån eller sælger aktivet, forringes bankens egen likviditet, der kan ikke laves nye lån og kreditmarkedet for kommercielle lån m.v. fryses i måneder, år eller årtier. Banker spekulerer i stigningen på dette meget kritiske tidspunkt der medfører at selv veldrevede forretninger ikke kan låne. Kredit-kontraktion i sig selv resulterer i tvangsauktioner og arbejdsløshed. Banker (USA) holdt i midten af 2009 $ milliarder tvangsauktioneret fast ejendom. En økonomi afhænger af samarbejde og konkurrence jordejere kan og vil kun spille det spil når de gider og ved at jord stiger i værdi mens lønmodtagere udhungres og kapital mister realværdi. Under konfrontation på markedet har jordejere tiden på deres side. I 2007 blev banker mindre likvide ved at tage jord og hus ud af cirkulation, som oveni var skrumpet i værdi. Tab af likviditet gør det sværere for banker at efterkomme forpligtigelser. Da forlydender om Washington Mutual Bank (WaMu) manglede dækning, hævede kunder over 16,7 milliarder i løbet af 10 dage (i 1933 skulle bankfridage kortslutte den slags frygt). WaMu holdt nærved $307 billioner i aktiver den blev erklæret insolvent. IndyMac holdt 32 billioner i aktiver da den blev modtager af statsstøtte juli Bankkrak under den store depression udgjorde i årene 1931 og ,6 og 2,9 procent af bruttonationalprodukt, respektivt. Krakket af WaMu og IndyMac alene udgjorde 2,4% af bruttonationalprodukt i Krakket af WaMu i 2008 var det største bankkrak nogensinde i amerikansk historie. Nødvendigheden af at holde store mængder likvid kapital der skal kompensere for udlån i fast ejendom der kan svigte forklarer mysteriet om hvorfor banker der endnu ikke var gået ned afskar den produktive sektor kreditter efter selvom de havde massere af pengereserver, det samme skete i 1991 og Penge der går ind i banken kommer aldrig ud, hvor er alle pengene spørger folk og kigger under madrasser. Det er banker der samler gæld fra gamle udlån uden at udstede nye. Det konventionelle finansielle syn (monetarisme og keynesianisme) på kriser siden 1960 erne er bankpanik og mennesker foretrækker at holde på penge i et hysteria, psykologiske fænomener. Det Georgistiske syn er at det tab af likviditet der medfører kreditkontraktion har real-økonomisk basis i aktivet jord. Jord kaster ikke likvid kapital af sig men absorberer likvid kapital. Lån i jord der ikke fungerer selvafvikles ikke af det kollektive konsum. Et kommercielt lån der modsat tager sikkerhed i kapital (f.eks. papirbeholdning i et trykkeri) kan hurtigt afvikles af det kollektive konsum som skaber likviditet (at trykke flere pengemidler hjælper ikke når pengene ikke bevæger sig, konsumet er bevægelse). Volatile jordværdier er uegnet som sikkerhed for et banksystem der bliver afhængig af høje jordværdier for at fungere. Banker er ikke problemet, det er indbygget i (monetariseret) jord. En real-økonomisk forklaring på tab af likviditet frikender ikke jordværdier fordi det er privat ejendom.

9 Jordcyklussen sløver omsætning af lån ned Bankernes omsætning af udlån sløver ned henover cyklussen efterhånden som kortere handelskredit og kommercielle lån udskiftes med engagement i voksende jordværdier. En bank udlånt i jord og relaterede langsigtede projekter, uanset sundheden af balancen, kan ikke lave nye kommercielle lån hurtigere end lånere betaler gamle lån tilbage. Pengestrømmen kommer tilbage langsomt, og kan derfor kun påbegynde en lille volume nye lån hvert år, relativt til bankens aktiver. Banker kan få individuel kortsigtet gevinst ved færre længere og derfor mindre personaleintensive lån fremfor kortere kommercielle lån. Men kører likviditeten af hele det finansielle system ned. Et 30 årigt lån binder udlåners penge, lån bliver svære at få, det bliver sværere at aflønne, købe materialer, og producere de daglige nødvendigheder. Jordcyklussen forvrider karakteren af kapitalinvesteringer Engang byggede jeg et tårn til solen, med mursten, nagel og kalksten Engang byggede jeg et tårn, nu er det færdigt. Broder, kan du undvære en mønt? Yip Harburg, 1931 Under den store depression, ligesom i dag, var store nationer pakket med overkapacitet. Empire State building stod nyopført og var tom fra 60 ende etage og op ( Empty State Building ). De klassiske økonomer, David Ricardo, Adam Smith, John Stuart Mill skelnede mellem cirkulerende og varige former af kapital. De så evnen for en økonomi til vedvarende fuld beskæftigelse som funktion af at den store revolverende kilde af kapital investeres i former der sætter arbejde i bevægelse og ikke låses uforholdsmæssigt i varige former, f.eks. bygninger, tunge forbedringer af jord, supertankere, med langsommelige økonomiske afkast der gør investorer ikke kan ikke geninvestere hurtigt eller møde næste lønudbetaling. Når der mangler cirkulerende former af kapital at arbejde med (f.eks. indeni i bygningen) bliver rationeringsmidlet arbejdsløshed. På et spekulationsramt jordmarked går pris på jord for tidligt op og tipper skala mod investeringer i varige kapitalformer associeret med mindre beskæftigelse når nedturen melder sig: Kapital der kan spare jord: F.eks. uforholdsmæssige høje bygninger. Kapital der transformerer jord til højere brug: overpris på jord bliver impuls for at bringe marginal jordbeliggenhed (udkanten) til markedet for kapitalinvesteringer. Mere generelt er jord i transit fra en type økonomisk brug til anden der overskrides præmaturt med varige kapitalinvesteringer: fra skovbryn til landbrug; fra landbrug til små-beboelse; fra boligområde til kommercielt brug; fra mindre tæt bebyggelse til rækkehuse; fra tør til våd jord (kapital er irrigation), kapitalinvesteringer der graduerer et nyt højere zoneskift i storbyer og så fremdeles. Kapital der kan indfange værdistigning på jord: Huse, kontorer, kommercielle bygninger rejses som middel for at indfange værdien af jord. Byggesektoren i Storbritanien lavede op til 150% profit på portføljer af jord under seneste cyklus. Byggerens illusion sætter ind, fordi underliggende løft i grundværdier forveksles som afkast på byggeri hvorfor der altid overbygges.

10 Kapital der kan forbinde jord: tunneller, fortove, lygtepæle, kloakering, flersporede motorveje, kostbare eksternaliteter der traditionelt tværsubsidieres af det politiske system når udviklere som ovenfor bygger aggressivt i margin af samfund/økonomi og forsøger at gennemtvinge fremtiden. Under økonomisk kontraktion falder værdien af jord, investeringer er overstrakt. Bygninger blev rejst i forventning om yderligere løft i jordværdier der udeblev, overbygget i forsøg på at retfærdiggøre eksorbitante jordpriser. Bygget på marginal jord ikke klar til udvikling. Udsigt til tab af varige kapitalgoder investeret på jord kombineret med tab af jordværdi forklarer det kraftige hårnålesving i de øvre vendepunkter fra op til nedtur. Halvfærdige projekter bliver afbrudt. Kapital går enten tabt for evigt eller mister realværdi stor andel af indtægt fra kapitalgoder går til at betale renter dette er et økonomisk tab, ligeså virkelig som fysisk destruktion. Irreversible fragmenterede grundudstykninger, pletvis bebyggelse, overhæng af rør, 10 ledning, kabler der binder fragile spind af samfund og økonomier sammen. Nye veje skal økonomisk fornys hvert 30. år med stigende pris på cement. Omkostninger ved at ekspandere skjules af subsidier bygget ind i institutioner og politik. Kapital låst i varige strukturer medfører mangel på lånbar likvid og cirkulerende kapital. Rationeringsmidlet er arbejdsløshed. Migration til udkantsområder med mindre produktivitet Jordcyklussen spreder økonomisk aktivitet; familier, lejere og investorer der presses økonomisk af stigende jordpriser søger mod ydre regioner hvor de er mindre produktive og tjener mindre. Alene 10 procent fald i salg kan betyde 60 procent fald i den profit nye jobskabende investeringer er afhængige af. Større afstand forøger omkostninger ved økonomiske interaktioner der bliver færre af. Jordcyklussen destruerer kapital den falske bevidsthed om velstand Når stigning i jordværdi overgår renteudgift på lån, opstår jordindtægten ved salg eller lån i friværdi der øger konsum. Boligejere i USA lånte $2,5 billioner fra 2001 til 2005 (Panzner 2007) i hjem (mere præcist komponenten jord underneden). Varme jordværdier sætter gang i destruktion eksisterende reale kapitalgoder og importerede forbrugsgoder der cirkulerer i nationen som ikke modsvares af tilsvarende social produktion. Høje jordværdier, er som med ejerskab af slaver; jordværdi og slaver tilfredsstiller begge behovet for at kunne samle ejendom uden kapital formation eller tjene andre ved at arbejde. John Stuart Mill (1872) kapital holdes i live fra tid til anden..gennem kontinuerlig re-produktion. Ingen synes forurettede til at kunne protestere når nationens beholdning af kapital destrueres uden at reproducere. Når kredit udvides under opsving på baggrund af jordværdier, starter en sekundær proces, der senere vil begrænse bankers udlån til mindre forretningsdrivende og fryse økonomien når boblen springer. Forholdet mellem personlig opsparing og disponibel indkomst falder dramatisk når økonomien er i opsving. Faldet i personlig opsparing var f.eks. i USA 44% fra og 81% mellem som var perioder med opsving.

11 Ideelt skulle konsumption og mindre real-opsparing presse renten for udlån og påkalde strøm af producerede kapitalgoder men irreversibel overkonversion fra cirkulerende kapital til varige former af kapital gør at den høje rente ikke leverer varen. Konsum øges uden at skabe arbejde (stagflation). Jordcyklussen formindsker afkast på reale investeringer Logikken af økonomisk kontraktion er bygget ind i cyklussen fra start med direkte konflikt mellem høje jordværdier og graden af afkast på jobskabende real investering. En uligevægtig selvforstærkende markedsbevægelse tager over; når marginalt afkast falder på reale investeringer, efterhånden som større andel af produktion går til jordejeren, så bliver den passive faktor jord et mere attraktivt investeringsemne. Et jjordværdi/bnp barometer kan vise hvor nationens investeringer flyder hen enten i jordpriser - en ikke produceret størrelse eller til varer eller ydelser, en bedre anvendelse af knappe resurser. Australien er en af de få nationer i verden der har kalkuleret nationens jordværdi siden 1911 (beliggenhedsværdi fratrukket husets reproduktions-omkostninger). En skarp stigning i barometer er signal om spekulation I jord som er stærkest sidst i cyklussen og at vægten af investeringer går ind i den ikke produktive sektor. 2,5 2,0 1,5 Enden på spekulation i jordværdi 1920 erne Enden på spekulation i jordværdi 1960 erne 1,0 0,5 0 Lavpunkt jordværdi 1950 erne Enden på spekulation i jordværdi 1980 erne FIGUR 8. AUSTRALIEN BELIGGENHEDSVÆRDI / BNP

12 Rekommandationer fra Georgistisk økonomi Skat på jordværdi er kontracyklisk og sløver spekulation Det er anerkendt at krisen i 2009 var forårsaget af uholdbar långivning til fast ejendom mindre kendt er den kunne forudsiges på et velkendt mønster af overekspansion og kontraktion. Stedet vi skal begynde at lede efter svar er derfor ikke inden i det finansielle system hvor fokus har været fornyligt. Du behøver ikke at forstå alle de perifære indikatorer i en økonomi. Årsagen er bygget ind i strukturen på vores økonomi. Hvordan et samfund tillader jordværdien at manifestere sig er afgørende for hvordan et samfund udvikler sig. Hvorsomhelst jordværdien sanktioneret (autoriseret og beskyttet) af regeringens lovgivning kapitaliseres til individuel arbejdsfri fortjeneste, hvor banker kan udvide kredit på baggrund af jordværdier begynder voldsomheden af en konjunkturcyklus. Homer Hoyt, en ejendomsøkonom i 1930 ernes Chicago, opdagede jordværdiernes 18 år cykliske bevægelse. Men det var Henry George s Fremskridt og Fattigdom der testamenterede løsningen på at stoppe manien der skaber jordcyklussen. Løsningen, den store reform der foreskrives, er en 100% skat på værdien af jord og samtidig reduktion af andre skatter. Re-socialisering af jordværdier og reprivatisering af løn. Jordværdierne der i øjeblikket styrer økonomien bringes fra den spekulative margin tilbage til den produktive margin. Ekstreme udsving i jordværdier sker på grund af selvmodsigende signaler. Når en boble vokser, afskrækker høje priser i sig selv købere; men stigende priser tiltrækker købere ved [tilsyneladende] løfte om kapitalgevinster, korrektionen negeres der skulle være sket i kraft af den højere pris. Efter boblen springer, tiltrækker lavere priser i sig selv købere, men faldende priser afskrækker købere ved at true med kapitaltab, korrektionen negeres der skulle være sket i kraft af den lave pris. Markedet overskyder i begge retninger. For at forebygge må man svække eller modvirke signalet der sendes af raten for ændring af pris. Stabilisering af jordpriser vil fungere effektivt gennem en periodisk skat (for at holde) der står proportional med forøgelsen af jordværdi. En stigende jordværdi ville betyde tilsvarende stigning i omkostning for at holde, det ville afskrække køb og fremme salg, mens faldende priser vil betyde faldende omkostninger ved at holde, som ville fremme køb og afskrække salg. Derfor vil signalerne sendt ved skatten for at holde, ligesom den sendt af de aktuelle priser, til forskel for den sendt af raten af ændring i priser, ske i sådan en retning at markedet stabiliseres. Partiet Retsforbundet i Danmark (www.retsforbundet.dk) rekommanderer at stabilisere den voldsomme dynamik af jordmarkedet ved at indfase 1/20 skat på jordværdi det første år, næste år med 2/20 og så fremdeles. Fuld skat på jord kan være pålagt efter 20 år. Kontracykliske effekter vil være trinvis mærkbare. Skat på jord står i direkte forhold til lånets størrelse i banken. Derfor vil gradvis øgning af skat på jord progressivt adskille banker fra engagement i volatile jordværdier der cyklus efter cyklus leder til insolvens. Skatten forhindrer også dem som er psykologisk mest

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

S c e n a r i e r. f o r e j e n d o msmarkedets. f r e m m o d 2 0 1 5. Instituttet for Fremtidsforskning

S c e n a r i e r. f o r e j e n d o msmarkedets. f r e m m o d 2 0 1 5. Instituttet for Fremtidsforskning S c e n a r i e r f o r e j e n d o msmarkedets og byggeriets udvikling f r e m m o d 2 0 1 5 n y e t e k n o l o g i e r & p ro d u k t i v i t e t S c e n a r i e 5 I n n ovat i o n S c e n a r i e 4

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Opgave nr. 31. Finanskrisen set i et behavioral finance perspektiv

Opgave nr. 31. Finanskrisen set i et behavioral finance perspektiv H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave, aflevering 3. maj 2010 ---------------- Opgaveløser: Nanna Haven Vejleder: Poul Kjær Opgave nr. 31 Finanskrisen set i et behavioral finance perspektiv Handelshøjskolen

Læs mere

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING Tommy FalkeØje Et socialt samfund. Oplæg til visualisering. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

HVORFOR ER PRISSTABILITET

HVORFOR ER PRISSTABILITET PRISSTABILITET: HVORFOR ER PRISSTABILITET VIGTIG FOR DIG? INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 3 4 5 Forord 5 Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? 6 Sammendrag 6 2 Kapitel 2 Pengenes historie -

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

om Lissabon-traktaten,

om Lissabon-traktaten, Kampagneavis nr. 5, forår 2008 Hold Michael Bloomberg ude af Washington! City of London og Wall Street vil hverken have Hillary Clinton eller Barack Obama som præsident, men i stedet den hovedrige finansmand

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23 HD Finansiering Hovedopgave forår 2009 Opgave nr. 23 Hvad koster det at eje? - en analyse af en købers indgangsvinkel til ejerboligmarkedet samt en analyse af boligudgiften ved hjælp af user cost modellen

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Sammendrag Human Development Report 2010 20 år med HDR - Jubilæumsudgave Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Udgivet for FNs Udviklingsprogram UNDP Human Development Report 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes?

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? 47 Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Intel Inside... 3 Metode... 3 Kildekritik... 4 Teori... 5 Den Nationale Diamant... 5 Porters Five Forces...

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

DEN USYNLIGE FATTIGDOM

DEN USYNLIGE FATTIGDOM DEN USYNLIGE FATTIGDOM EN UNDERSØGELSE AF FATTIGDOM BLANDT ANSØGERE TIL BØRNESAGENS FÆLLESRÅDS STIPENDIUM FOR ENEFORSØRGERE MAJ 2015 Den usynlige fattigdom - En undersøgelse af fattigdom blandt ansøgere

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Januar 2006 0A 3. kvartal 2008 23. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Kloden drejer stille rundt Verden på vej ned i gear Sundhed globale muligheder i et politisk minefelt

Læs mere

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39 DK+ spillet Version 15 Indhold side 1 Grundlæggende nationaløkonomi 5 1.1 Forord 7 1.2 Hovedbegreber i samfundsøkonomi 9 1.3 Kredsløbet 13 1.4 Økonomiske problemer 17 1.5 Økonomisk politik 21 1.6 DK+ spillet

Læs mere