NR. 3 juli årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 3 juli 2012 21. årgang"

Transkript

1 NR. 3 juli årgang

2 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Bjarne Kehr Finn Bæk Karlsson Ulrik Mosekjær Det har igen været et begivenhedsrigt forår. EU har haft adskillige interesante begivenheder. Valg og omvalg i Grækenland, valg i Frankring, nye krisepunkter og krisesteder dukker hele tiden op, senest resulterende i hjælpepakke til Spaniens banksektor og til Cypern. Kriseløsning er ikke let. For de gamle kriser, der for svandt, er der uheldigvis nye overalt. I Danmark er der også sket enkelte ting. Der er f.eks. indgået et skatteforlig, Derudover er Danmark kommet i den sjældne klasse af låntagere, der anses for at være så sikre, at den danske stat kan låne til negativ rente, dvs. at den danske stat får betaling for at passe på andres penge. Det har ellers kun været set i Schweiz. Det skal dog nævnes, at det kun gælder for relativt korte lån, og den danske stat foretrækker at optage lån med længere løbetid for ikke at være følsom ved et skift i renteniveauet. Rentefaldet, der er til glæde for den danske stat, er ikke til helt samme glæde for de mange pensionsselskaber, der har garanteret pensionsopsparerne en høj rente. Det bli ver stadig vanskeligere at holde løfterne og i øvrigt føre en fornuftig investerinsgpolitik. Selskaberne søger derfor i vid omfang at få opsparerne over på ordninger uden garanti. De problemer har CS Fonde ikke, for fonden lover ikke medlemmerne en bestemt rente. Der er mange forhold, man burde sætte sig ind i men hånden på hjertet det kan være svært at følge med i alting.vi vil i den anledning forsøge at bringe lidt klarhed over et enkelt forhold, nemlig krisen i EU. Det sker ved en artikel af professor Michael Møller. Med venlig hilsen Claus Uttrup Formand Rente på lange danske statsobligationer er i kvartalet faldet fra ca. 2,5% til 2,0%. Renten på de korte 1-årige obligationer er faldet fra ca. 0,2% til 0%. Årsagen til denne meget lave rente er, at Danmark betragtes som Saven Heaven hvor man roligt kan placere sine midler. Det har også haft en afsmittende effekt for de lange realkreditobligationer, her er renten faldet med ca. 0,5 procentpoint til nu ca. 3,60%. Aktiemarkederne i Danmark er steget med ca. 14% i første halvår og i udlandet med ca. 8% målt på Morgan Stanleys Worldindeks i Dkr. Fondens afkast for første kvartal, har på danske aktier været en gevinst på knapt 11% og på udenlandske opgjort i danske kr. på ca. 8%. Afkastet på obligationer har været en gevinst på 2,4% og for indeksobligationer en gevinst 6,0%. Opgørelse over fondenes resultater og formuesammensætning bringes inde i bladet. Næste nummer af nyhedsbladet bliver udsendt medio oktober måned 2012.

3 Formuens sammensætning og afkast: Almen Investeringsafdeling Obligationer + kontant 51,9 % 49,9 % Indeksobligationer 8,8 % 8,2 % Danske aktier 14,9 % 16,1 % Udenlandske aktier 21,3 % 22,9 % Ejendomme 3,1 % 2,9 % I alt 100,0 % 100,0 % Resultat for ,75 % eller 9,6 % p.a. Under forudsætning af uændret formue, rente- og kursniveau, vil resultatet for år 2012 blive 6,1 % p.a. Kortfristet afdeling Kontanter 21,2 % 58,0 % Obligationer 78,8 % 42,0 % I alt 100,0 % 100,0 % Resultat for ,04 % eller 2,1 %p.a. Opsparingsafdelingen Resultat for ,75 % eller 1,5 % p.a. 3

4 4 Eurokrise Af professor Michael Møller Kan du ikke forstå krisen, herunder hvorfor en beskeden økonomi som Grækenlands tilsyneladende kan true hele Eu s stabilitet? Trøst dig. Det er et tegn på sund fornuft. For krisen eller rettere sagt kriserne, for der er mere end én er kompliceret stof. Men overordnet kan der være grund til at fokusere på et udtryk, som den amerikanske præsident Roosevelt kom med for ca. 80 år siden: We have nothing to fear but fear itself. Lad os starte med noget, vi alle forstår, nemlig øl. Forestil dig, at du kort før Europamesterskaberne hørte et rygte fra en pålidelig kilde om, at der var risiko for en strejke på Carlsberg, og at der kunne blive ølmangel under Europamesterskaberne. Kunne du finde på at købe nogle kasser med det samme, så du var dækket ind? Sandsynligvis. Hvem vil risikere at mangle øl under Europamesterskaberne? Hvad nu hvis du hørte rygtet, men at du vidste fra en bekendt på bryggeriet, at der ikke var nogen udsigt til strejke? Kunne du alligevel finde på at købe nogle kasser med det samme? Det burde du nok overveje at gøre, for det interessante er ikke, om rygtet er sandt, men om det bliver troet af andre. Hvis tilstrækkeligt mange andre tror på rygtet, vil der blive ølmangel i forretningerne som følge af, at folk opbygger store lagre i kældrene. Og bemærk, at det ikke engang er nødvendigt, at de andre tror på rygtet. Blot de, der hører rygtet, frygter at andre vil købe øl til lager, så vil der opstå ølmangel i forretningerne. Så hvis du ikke hamstrer, risikerer du ikke at kunne købe øl i forretningerne, når du skal bruge dem. Det gælder selv om Carlsberg producerer øl på fuld kraft og der burde være øl nok til alle. Denne type problemer er notorisk vanskelige at forudsige. For nogle år siden var der optræk til brødstrejke, og danskerne hamstrede gær som gale og købte alle på samme dag gær til måneders forbrug af frygt for gærmangel. Problemet i den type situationer er, at der er to mulige ligevægte. Hvis kun få hamstrer, så er der ikke noget problem, og det er overflødigt at hamstre. Hvis mange hamstrer, så bliver der mangel, og så er det fornuftigt at hamstre og være hurtigst ude. Den type ligevægte er ikke lette at forudsige. For tilfældigheder og rygter kan bestemme, hvor vi havner. Lad os nu bevæge os fra øl til penge. Prøv at betragte et land som f.eks. Italien. Italien er et rigt land, men det har en stor statsgæld, svarende til omkring 1,2 gange landets bruttonationalprodukt. Det er ikke større beløb end at Italien skulle være i stand til at forrente gælden og også afdrage på gælden, forudsat at renten på gælden ikke stiger. Men her kommer så det farlige ind. Italien skal løbende betale afdrag på gælden og låner så penge til at betale afdragene. Men hvad nu hvis investorerne begynder at frygte Italien muligvis ikke kan betale gælden tilbage? Så vil folk kun låne italienerne penge, hvis de betaler en højere rente end f.eks Tyskland og Danmark, hvor investorerne føler sig meget sikre på, at disse lande kan og vil betale gælden tilbage. Men her kommer så problemet. Hvis Italien skal betale 7% rente i stedet for 2% rente på lån, fordi folk frygter, Italien muligvis ikke kan betale gælden tilbage, så bliver de årlige renteudgifter så høje, at Italien ikke kan betale gælden tilbage. For en merrente på 5% af en gæld på 120% af BNP, det betyder en årlig ekstraudgift for den italienske stat på omkring 6% af bruttonationalproduktet, fordi folk er bange for at italienerne ikke kan betale

5 pengene tilbage! Det beløb er stort nok til at knække nakken på et land. Sådanne sving i renten kan ske lynhurtigt. Forestil dig, at tingene går stille og roligt, alle føler sig overbevist om, at Italien kan betale sin gæld tilbage, og Italien kan låne til 2%. Så hører en pensionskasse et rygte om, at Italien muligvis er i problemer. Vil den nu købe tyske obligationer eller italienske obligationer? Den skifter lynhurtigt til tyske obligationer. Pludselig er der mangel på folk, der vil købe italienske obligationer, renten stiger, og dermed stiger frygten for, at Italien ikke kan betale og den onde spiral er i gang. Problemet ville kunne forhindres, hvis der var én stor långiver, der kunne låne Italien alle de penge, de har brug for. For denne store långiver ville vide, at når han troede på Italien og var villig til at låne Italien penge til en rente, der afspejlede denne tro, så ville Italien kunne klare sig. Så med én stor kredityder ville man kunne bryde den onde cirkel. Det er årsagen til, at der i de svage lande som f.eks. Spanien er et ønske om, at Tyskland og de stærke nationer skal erklære sig villige til at låne dem, de penge de har brug 5

6 6 for, til en lav rente, der afspejler en tro på, at de svage lande vil betale enhver sit. Men det er umådelig mange penge, der skal til. For i f.eks. Spanien er det ikke kun et spørgsmål om statens gæld. Det er også et spørgsmål om bankernes gæld. Bankerne i flere af de svage lande er selv svage, og det kan blive nødvendigt for staten at redde bankerne. Men kan de stærke lande så være helt sikre på, at de svage lande, hvis alt går galt, kan og vil betale deres gæld? Grækenland har vist, hvor hurtigt vilje og evne til at betale gælden kan forsvinde. Og hvis beløbene er tilstrækkelig store, kan selv store lande blive trukket ned. Det er ikke uden grund, at Tyskland ikke har meget lyst til at garantere for Italiens og Spaniens gæld. Idag kan Tyskland låne til en meget lav rente, fordi folk har fuld tillid til Tyskland. Men vil den tillid også være der, hvis Tyskland garanterer for Grækenlands, Italiens og Spaniens gæld? Måske går det godt, måske bliver Tyskland trukket med ned i skidtet. Problemerne er selvfølgelig mere komplicerede end ovenfor forklaret, fordi tingene hænger sammen. Hvis mange regeringer søger at forbedre deres finanser ved at skære ned på de offentlige udgifter, så vokser arbejdsløsheden, huspriser falder og virksomheder går fallit og bankerne får flere problemer, så staten må redde dem og får endnu større problemer. Nationer er ikke meget forskellige fra mennesker. Det kan godt være, at problemerne var til at løse, hvis alle nationer i EU arbejdede sammen. Men det kan ikke undre, at hver nation tænker på sig selv.

7 Hvis du på ét eller andet tidspunkt har købt gær (eller øl) i frygt for mangel, eller hvis du har undladt at bruge et rejseselskab, fordi der gik rygter om at det muligvis ville gå fallit, og derved medvirket til at selskabet gik fallit, så vil du forstå, at hvad der sker i det små, sker også i det store. På bankområdet søger vi at undgå bank runs, hvor alle flygter fra en bank pga. rygter, ved at vi har en indskydergarantiordning. Hvis vi ikke havde den, var der formodentlig mange, der havde hævet deres konti i de små og mellemstore banker i de senere år og derved ruineret de pågældende banker, for selv den sundeste bank kan ikke klare sig, hvis alle kunder hæver deres penge i løbet af kort tid. Internationalt kan staterne ikke blive enige om tilsvarende planer for nationer og derfor kan det gå grueligt galt. Tro ikke, problemet er Grækenland. Grækenland er en beskeden økonomi, og EU skulle nok klare sig uden Grækenland. Men problemet er usikkerheden om store lande som f.eks. Italien og Spanien, hvor frygten hos investorerne for, hvad de andre investorer frygter, kan føre til kapitalflugt, stigende renter og statsbankerot. Et spørgsmål til dig som medlem af CS Fonde: Synes du fonden skal købe mange spanske og italienske statsobligationer ud fra, at hvis alle investorer undlader at gå panik, så løser problemerne sig? Svaret er ikke så simpelt, men det ville være kedeligt om CS Fonde alene gik mod strømmen, for vi kan ikke påvirke markedet i den mindste synlige grad. Kapitalpension Skattereform 2012 Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti har indgået en aftale om en skattereform. Et element heri er, at indbetalinger til kapitalpension fra 2013 og fremefter ikke er fradragsberettigede og ikke beskattes ved udbetaling, det som der kan indbetales, svarer til den nuværende indbetaling på kr. reduceret med 40% i afgift, netto kr. altså reelt en fremrykning af betaling af afgift i forhold til nu. Som led i forliget vil folk med kapitalpensionsmidler få adgang til at gå over til den nye ordning mod at betale en engangsafgift på 37,3% i 2013 (af værdien pr. 31. december 1979 udgør afgiften 23,31 pct.) Til gengæld slippes der for at betale 40% skat når der hæves af kapitalpensionen. Udbetaling fra en kapitalpension behøver ikke at ske på en gang. Den skal være udbetalt senest 15 år efter der er opnået ret til at få efterløn. Der foreligger endnu ikke lovforslag, ligesom det heller ikke er klart hvordan ordningen vil blive for valtet for kapitalpensioner i forbindelse med kollektive ordninger, da det kræver aftaler mellem aftaleparterne. Lovforslag forventes frem sat medio august CS Fonde vil bringe en grundig analyse både med anbefalinger og argumentation for anbefalingerne, når der foreligger tilstrækkelige informationer, formodentlig en gang til efteråret. På baggrund af det nu foreliggende anser CS Fonde dog forslaget for umiddelbart at være et fordelagtigt tilbud for folk med kapitalpension. Der kan dog være små knaster i forbindelse med meget gamle ordninger, hvor en del af pengene efter hidtidige regler alene beskattes med 0% eller 25%, ved hævning. 7

8 Frivilligt pensionsbidrag Undertegnede der er ansat i forsvaret eller beredskabskorpset, ønsker at oprette pensionsopsparing på frivillig basis og anmoder om, at IDNR: der udfærdiges overenskomst om Navn: Cpr. nr.: Tlf.: Adresse: Postnr. og by: Tjenestested: Frivilligt Ønsker frivillig pensionsbidrag indbetaling på: Undertegnede Kapitalpension der er ansat i forsvaret eller beredskabskorpset, ønsker at oprette pensionsopsparing på frivillig basis og anmoder om, at der 1/12 udfærdiges af lovens til overenskomst enhver tid fastsatte om maksimum (kr i 2010, arbejdsgiverordning) pr md. Navn: eller kr. pr. md. engangsbidrag på kr. Cpr. nr.: Tlf.: Adresse: Arbejdsmarkeds-/Tillægspension (Max. Indskud på ,00 i 2010) Postnr. og by: Tjenestested: kr. pr. md. engangsbidrag på kr. Med Ønsker virkning frivillig fra indbetaling / på: Kapitalpension Dato: 1/12 af lovens til Underskrift: enhver tid fastsatte maksimum (kr i 2010, arbejdsgiverordning) pr md. Denne eller talon kr. sendes til CS pr. Fonde. md. engangsbidrag på kr. Ønsker Udgiver: du at indbetale, CS ændre Fonde eller Trommesalen ophøre med frivillig 3, 1. indbetaling 1614 København på en eksisterende V Tlf ordning, 4141 Fax. kan du 3385 anvende 4140 formular fra fondens hjemmeside, Arbejdsmarkeds-/Tillægspension som sendes direkte til Forsvarets Personeltjenste. (Max. Informationerner Indskud på om ,00 Pensions og i Bonusfonden 2010) kan findes på nedenstående hjemmeside. Hjemmeside: CS kr. Fonde, Trommesalen pr. md. 3,1 engangsbidrag 1614 København på V kr. tlf Fax Produktion: Cebra 2 ApS Toftebæksvej 60A 2800 Lyngby Tlf Hjemmeside Med virkning fra / / / Grafisk produktion: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s Dato: Underskrift: Denne talon sendes til CS Fonde. Ønsker du at indbetale, ændre eller ophøre med frivillig indbetaling på en eksisterende ordning, kan du anvende formular fra fondens hjemmeside, som sendes direkte til Forsvarets Personeltjenste. Informationerner om Pensions og Bonusfonden kan findes på nedenstående hjemmeside. CS Fonde, Trommesalen 3, København V tlf Fax Hjemmeside 10/

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension tema Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for nr. 1 forår 2012 indhold Opskriften på en god alderdom 3 Lav rente og højere skatter

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom Magasinet Nr. 1 januar 2003 Her er hver 3. nydansker Luksusproblem: Konstant jobfest Kan ikke smide fastansatte ud Op til 50.000 ved kritisk sygdom Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf Nyt fra Juni 2008 Kriminelle betaler høj pris endt straf For ste gang er der gennemt en analyse af, hvilken økonomisk straf de kriminelle står til i Danmark, de har været i fængsel. Denne uformelle straf

Læs mere

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 2 Skift bank og sider spar penge Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Spar penge INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Debat og kommentarer. Arbejdsmarkedspensionerne efter 25 år: En succes med udfordringer

Debat og kommentarer. Arbejdsmarkedspensionerne efter 25 år: En succes med udfordringer Nationaløkonomisk Tidsskrift 150 (2012): 201-217 Debat og kommentarer Arbejdsmarkedspensionerne efter 25 år: En succes med udfordringer Jan V. Hansen Forsikring & Pension, mail: jvh@forsikringogpension.dk

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Januar 2006 0A 3. kvartal 2008 23. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Kloden drejer stille rundt Verden på vej ned i gear Sundhed globale muligheder i et politisk minefelt

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere